Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12940.00 trên tổng giá trị $216,414,538,280

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.12 trên tổng giá trị $42,327,824,436

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1505.47 trên tổng giá trị $25,354,241,276

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.36 trên tổng giá trị $12,129,314,249

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241394 trên tổng giá trị $9,351,397,170

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRK Franko (FRK) đang có giá hiện tại $0.322831 trên tổng giá trị $300,480 đã biến động tăng 91.58% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000231 trên tổng giá trị $5,751,591 đã biến động tăng 80.51% trong 1h qua

    + Đồng PRIX Privatix (PRIX) đang có giá hiện tại $2.61 trên tổng giá trị $3,084,386 đã biến động tăng 76.19% trong 1h qua

    + Đồng RED RedCoin (RED) đang có giá hiện tại $0.002289 trên tổng giá trị $169,610 đã biến động tăng 68.59% trong 1h qua

    + Đồng MAVRO Mavro (MAVRO) đang có giá hiện tại $0.036463 trên tổng giá trị đã biến động tăng 60.60% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004193 trên tổng giá trị $113,620 đã biến động tăng 1690.55% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,724 đã biến động tăng 1467.93% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010400 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1010.06% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101512 trên tổng giá trị $451,923 đã biến động tăng 565.75% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,113,512 đã biến động tăng 481.63% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.446320 trên tổng giá trị $33,748,264 đã biến động tăng 2198.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,724 đã biến động tăng 924.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007614 trên tổng giá trị $3,694 đã biến động tăng 646.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000577 trên tổng giá trị $908,799 đã biến động tăng 545.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.292290 trên tổng giá trị $4,208,121 đã biến động tăng 520.98% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BIP BipCoin BIP $139,344 $0.085631 1,627,261 $1,653 0.69% 85.06% 99.98%
702 NRO Neuro NRO $139,106 $0.003684 37,755,079 $14,124 0.73% 33.10% 242.40%
703 CJ Cryptojacks CJ $138,524 $0.000341 406,568,581 $4,118 0.57% -0.51% -0.37%
704 FUNC FUNCoin FUNC $134,392 $0.022978 5,848,581 $1,687 5.28% -4.98% -10.49%
705 PXI Prime-XI PXI $131,735 $0.007380 17,850,005 $648 0.62% 14.30% 24.63%
706 SGR Sugar Exchange SGR $127,052 $0.036301 3,500,000 $2,480 -0.12% 29.20% -12.41%
707 FLAX Flaxscript FLAX $120,518 $0.021580 5,584,591 $542 0.73% 11.85% -22.04%
708 VUC Virta Unique … VUC $119,546 $0.001944 61,486,150 $6,523 12.97% 33.70% 51.75%
709 LCP Litecoin Plus LCP $116,275 $0.158938 731,576 $2,634 0.73% -19.19% 38.14%
710 BOST BoostCoin BOST $115,980 $0.009783 11,855,487 $1,414 0.65% -21.39% -22.06%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $114,038 $0.025948 4,394,874 $11,323 5.74% 28.42% -30.39%
712 CFD Confido CFD $113,588 $0.012621 9,000,000 $959 -0.54% -5.48% 37.20%
713 ARG Argentum ARG $113,276 $0.013213 8,573,122 $830 0.62% -6.54% 7.42%
714 FXE FuturXe FXE $110,816 $0.470716 235,421 $1,983 0.73% -37.23% -75.76%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,388 $0.013747 8,030,000 $13,007 -18.14% 8.33% -50.33%
716 DRXNE DROXNE DRXNE $109,836 $0.001740 63,124,936 $1,219 -10.83% -18.67% -21.42%
717 BITEUR bitEUR BITEUR $106,769 $1.21 87,942 $2,711 -8.98% 0.71% -2.35%
718 WOMEN WomenCoin WOMEN $104,817 $0.002370 44,220,400 $3,173 10.50% 2.07% 14.70%
719 SRC SecureCoin SRC $103,621 $0.012572 8,242,046 $1,238 1.62% -19.14% 19.92%
720 LTCR Litecred LTCR $102,768 $0.003400 30,227,750 $24,672 31.13% -40.23% 259.84%
721 CACH CacheCoin CACH $101,483 $0.024191 4,195,132 $1,306 27.15% 4.68% -33.50%
722 EOT EOT Token EOT $96,066 $0.011629 8,260,903 $5,406 3.52% -9.06% 16.26%
723 611 SixEleven 611 $95,869 $0.222330 431,199 $711 0.65% 10.41% 26.66%
724 HXX Hexx HXX $92,293 $0.062156 1,484,848 $620 0.97% 15.37% 68.25%
725 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,160 $0.001131 79,719,140 $1,394 0.73% 20.72% 40.45%
726 EGAS ETHGAS EGAS $86,378 $0.008504 10,157,540 $1,929 0.40% 3.92% 79.64%
727 QTL Quatloo QTL $84,347 $0.010927 7,718,883 $502 0.70% -24.19% 1.40%
728 MST MustangCoin MST $83,628 $0.132671 630,343 $605 0.69% 3.49% -7.09%
729 $$$ Money $$$ $81,689 $0.001780 45,887,218 $1,574 0.79% 11.74% 21.12%
730 MAY Theresa May Coin MAY $80,664 $0.003234 24,944,600 $795 -0.77% -4.82% -20.59%
731 VEC2 VectorAI VEC2 $80,246 $0.004828 16,621,346 $609 -3.83% 3.07% -0.09%
732 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,205 $0.003900 20,564,300 $1,921 25.45% -39.62% 61.98%
733 XCO X-Coin XCO $79,507 $0.006420 12,384,976 $1,014 5.44% 17.30% -6.77%
734 BVC BeaverCoin BVC $77,261 $0.024801 3,115,258 $2,196 -8.56% -25.96% 11.71%
735 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,060 $0.003051 24,931,054 $542 9.79% 0.84% 11.76%
736 EAGLE EagleCoin EAGLE $75,954 $0.036282 2,093,421 $1,026 0.50% -82.39% -62.03%
737 BSC BowsCoin BSC $65,578 $0.011816 5,550,102 $629 0.73% 12.10% 18.39%
738 DIBC DIBCOIN DIBC $62,385 $0.012477 5,000,000 $743 0.30% -8.90% 3.43%
739 ERY Eryllium ERY $57,638 $0.010620 5,427,232 $2,129 4.39% 58.12% 69.69%
740 KRONE Kronecoin KRONE $53,577 $0.014560 3,679,755 $565 0.58% 12.04% 39.82%
741 VRS Veros VRS $51,376 $0.000106 486,609,040 $3,152 0.75% 61.53% 406.88%
742 ICON Iconic ICON $50,167 $0.084615 592,894 $3,635 0.73% 33.80% 46.83%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,764 $0.001114 44,688,960 $732 0.69% 12.76% -5.46%
744 XCS CybCSec XCS $40,595 $0.003430 11,834,082 $786 0.73% -10.33% 27.95%
745 XBTS Beatcoin XBTS $39,643 $0.026001 1,524,686 $723 2.10% -11.94% 15.84%
746 ITZ Interzone ITZ $36,929 $0.020442 1,806,559 $1,114 1.06% -13.63% -22.95%
747 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,338 $0.011397 3,188,280 $106,234 -3.17% -37.16% 259.93%
748 CRTM Corethum CRTM $32,640 $0.013056 2,500,000 $2,302 0.40% -13.99% 61.66%
749 NTWK Network Token NTWK $32,000 $0.002742 11,671,310 $1,322 0.50% -32.57% -45.67%
750 CREVA CrevaCoin CREVA $27,778 $0.000763 36,390,750 $3,643 0.61% -3.36% -6.26%
751 GRIM Grimcoin GRIM $27,238 $0.002638 10,324,802 $1,269 -19.58% 5.31% 23.74%
752 BNX BnrtxCoin BNX $26,957 $0.001016 26,522,501 $644 0.73% -4.08% 16.31%
753 JOBS JobsCoin JOBS $26,939 $0.000254 106,019,270 $1,053 0.69% -27.68% -1.63%
754 MILO MiloCoin MILO $26,046 $0.002414 10,789,954 $880 3.30% 14.73% -4.43%
755 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,033 $0.030228 861,202 $24,042 -10.13% -9.40% 88.23%
756 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $25,823 $0.001910 13,520,750 $1,305 -1.63% 64.92% 70.70%
757 TSTR Tristar Coin TSTR $21,080 $0.004193 5,027,857 $541 0.69% 15.48% -32.99%
758 ELS Elysium ELS $19,844 $0.004955 4,005,012 $1,894 0.73% 10.25% 6.45%
759 LVPS LevoPlus LVPS $18,265 $0.012070 1,513,256 $626 0.73% 39.96% 98.28%
760 PLACO PlayerCoin PLACO $17,848 $0.000508 35,120,000 $1,774 -16.05% -16.91% -17.01%
761 ARGUS Argus ARGUS $17,298 $0.015064 1,148,324 $1,076 0.56% 45.89% 60.59%
762 XRC Rawcoin XRC $16,922 $0.024007 704,882 $1,698 -2.25% 14.97% 35.73%
763 GSR GeyserCoin GSR $9,497 $0.202643 46,864 $7,082 0.69% 9.81% 251.75%
764 HMC HarmonyCoin HMC $6,368 $0.011346 561,235 $7,268 0.69% 1.44% -1.01%
765 XPA XPlay XPA $30,433,700 $0.030434 1,000,000,000 LowVol 0.50% -6.43%
766 BCAP BCAP BCAP $18,414,300 $1.84 10,000,000 LowVol 0.50% 12.57% 48.44%
767 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
768 ECN E-coin ECN $11,553,121 $2.46 4,687,530 LowVol 0.73% -20.37% -18.48%
769 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -4.39% 110.42%
770 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,581,679 $0.931003 10,291,781 LowVol -30.25% -65.51% 88.37%
771 ETT EncryptoTel [… ETT $9,214,242 $0.148303 62,131,190 LowVol 1.08% -24.60% 26.24%
772 PGL Prospectors Gold PGL $4,154,690 $0.064414 64,500,000 LowVol 0.73% 8.49% -23.31%
773 ARC Arcade Token ARC $3,767,149 $2.30 1,636,312 LowVol 0.40% -4.74% 72.98%
774 IXC Ixcoin IXC $3,650,481 $0.173840 20,999,088 LowVol 0.51% -11.48% 32.14%
775 FIMK FIMKrypto FIMK $2,932,274 $0.005082 577,004,618 LowVol 0.65% 48.96% 202.06%
776 ADL Adelphoi ADL $2,671,984 $0.113836 23,472,224 LowVol 0.73% 20.38% 32.17%
777 YASH YashCoin YASH $2,668,102 $0.266803 10,000,271 LowVol 0.73% -34.91% -39.22%
778 SIFT Smart Investm… SIFT $2,355,893 $3.26 722,935 LowVol 0.50% -4.76% 13.84%
779 REX REX REX $1,914,010 $0.220998 8,660,756 LowVol 0.51% 15.12% -12.88%
780 WGO WavesGo WGO $1,880,945 $0.195267 9,632,680 LowVol 3.98% 19.28% 165.31%
781 ITT Intelligent T… ITT $1,748,269 $0.178433 9,797,899 LowVol 0.50% -2.38% -9.79%
782 CNO Coin(O) CNO $1,440,602 $0.013698 105,166,449 LowVol 0.63% 16.97% 62.77%
783 NKA IncaKoin NKA $1,412,449 $0.000124 11,381,629,815 LowVol 1.33% 21.13% -18.63%
784 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.22% 15.84%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.64% 26.21%
786 RC RussiaCoin RC $1,277,282 $0.152459 8,377,873 LowVol 0.69% 8.49% -27.58%
787 NDC NEVERDIE NDC $1,142,086 $0.027853 41,004,200 LowVol 0.50% -10.33% -31.41%
788 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,124,718 $0.000049 22,872,497,934 LowVol 14.95% -36.76% 5.65%
789 USC Ultimate Secu… USC $1,007,900 $0.097447 10,343,113 LowVol 16.82% 42.28% -6.31%
790 SDC ShadowCash SDC $977,349 $0.145979 6,695,133 LowVol 0.63% 7.64% 31.46%
791 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.85% 7.87%
792 METAL MetalCoin METAL $840,504 $0.010926 76,925,527 LowVol 0.69% -4.55% 13.27%
793 SMC SmartCoin SMC $806,185 $0.034186 23,582,513 LowVol 8.93% 20.90% 16.23%
794 NET NetCoin NET $799,327 $0.001015 787,126,712 LowVol 0.58% 19.06% 17.64%
795 EBET EthBet EBET $780,223 $0.091764 8,502,500 LowVol 2.03% -9.02% -10.39%
796 TES TeslaCoin TES $766,491 $0.010436 73,446,784 LowVol -6.89% 21.42% 58.14%
797 HBN HoboNickels HBN $728,099 $0.012197 59,696,358 LowVol 0.65% 10.80% 0.60%
798 ETBS Ethbits ETBS $717,411 $0.515528 1,391,604 LowVol -20.30% -45.07% -43.67%
799 RIYA Etheriya RIYA $682,967 $0.431839 1,581,531 LowVol 0.73% 33.15% 38.20%
800 VAL Valorbit VAL $669,040 $0.000127 5,265,996,672 LowVol 0.63% 8.49% 24.07%
801 GOOD Goodomy GOOD $616,693 $0.001397 441,349,000 LowVol 0.65% 4.84% 10.20%
802 BITS Bitstar BITS $605,497 $0.026235 23,079,737 LowVol 0.68% 7.75% 16.44%
803 NOBL NobleCoin NOBL $589,214 $0.000254 2,315,246,659 LowVol 0.60% -27.54% -13.31%
804 GIM Gimli GIM $557,058 $0.006963 80,000,000 LowVol 0.50% -1.66% -39.15%
805 TROLL Trollcoin TROLL $512,333 $0.000905 565,848,780 LowVol 0.50% -10.05% -7.54%
806 VLT Veltor VLT $486,477 $0.876765 554,855 LowVol 0.67% 11.21% -20.56%
807 KUSH KushCoin KUSH $483,107 $0.088684 5,447,518 LowVol 0.72% 31.27% 81.68%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 13.41%
809 CASINO Casino CASINO $473,435 $0.473435 1,000,000 LowVol 2.42% -58.25%
810 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol 9.11% 13.14%
811 XGR GoldReserve XGR $460,318 $0.026807 17,171,382 LowVol -7.83% -0.48% -21.05%
812 SAC SACoin SAC $453,596 $0.064668 7,014,237 LowVol 0.69% -14.79% -25.57%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $434,645 $0.080070 5,428,300 LowVol -0.35% -2.22%
814 AU AurumCoin AU $433,281 $1.46 296,216 LowVol -7.90% -24.81% 7.62%
815 FNC FinCoin FNC $426,628 $0.033127 12,878,667 LowVol -2.51% 21.83% -5.83%
816 CFT CryptoForecast CFT $414,943 $0.009021 46,000,000 LowVol 0.72% 10.35% 13.01%
817 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,926 $1.28 319,937 LowVol 0.78% 6.28% 15.98%
818 SLG Sterlingcoin SLG $409,513 $0.097350 4,206,627 LowVol 0.45% -0.94% 8.60%
819 WAY WayGuide WAY $406,723 $0.004066 100,040,708 LowVol 0.73% 9.51% 29.08%
820 8BIT 8Bit 8BIT $372,986 $0.254105 1,467,841 LowVol 0.72% 4.62% 15.17%
821 GLC GlobalCoin GLC $372,596 $0.005717 65,171,010 LowVol 0.65% -11.24% 29.65%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.53%
823 SH Shilling SH $346,789 $0.008766 39,559,025 LowVol 0.65% 4.94% 131.23%
824 UNIC UniCoin UNIC $341,059 $0.114937 2,967,354 LowVol 0.69% 14.18% 16.78%
825 VIDZ PureVidz VIDZ $335,156 $0.002675 125,279,775 LowVol 0.58% -4.35% 9.20%
826 BERN BERNcash BERN $330,781 $0.004644 71,234,301 LowVol 0.62% 3.88% 9.91%
827 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.78%
828 BXT BitTokens BXT $327,569 $0.583843 561,057 LowVol -0.39% -19.85% -28.76%
829 STV Sativacoin STV $325,334 $0.045908 7,086,584 LowVol 0.68% 9.80% 49.59%
830 FUNK The Cypherfunks FUNK $321,904 $0.000007 46,290,694,999 LowVol -6.24% -2.27% 22.44%
831 TTC TittieCoin TTC $319,792 $0.000254 1,259,816,434 LowVol 0.59% 80.81% 56.06%
832 CORG CorgiCoin CORG $315,289 $0.000252 1,251,855,418 LowVol 0.40% 7.04% 39.63%
833 BIGUP BigUp BIGUP $313,140 $0.000148 2,118,390,254 LowVol -0.06% 26.33% 33.12%
834 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.86% 20.88%
835 J Joincoin J $288,324 $0.117760 2,448,402 LowVol 0.65% 138.85% 22.08%
836 USDE USDe USDE $288,207 $0.000254 1,134,236,104 LowVol 0.63% 8.49% 20.58%
837 888 OctoCoin 888 $288,188 $0.005716 50,413,540 LowVol 0.65% -1.93% 27.51%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 12.10%
839 RBIES Rubies RBIES $281,851 $0.027061 10,415,252 LowVol 0.65% 0.47% 21.97%
840 SWING Swing SWING $277,501 $0.100289 2,767,018 LowVol 0.56% 8.23% 15.57%
841 EVO Evotion EVO $272,963 $0.086139 3,168,862 LowVol 0.69% 9.06% -15.16%
842 LTB LiteBar LTB $265,750 $0.328422 809,174 LowVol 0.65% -9.40% -2.12%
843 JET Jetcoin JET $265,571 $0.054504 4,872,509 LowVol 0.69% 47.32% -34.76%
844 LOT LottoCoin LOT $265,554 $0.000018 14,491,014,421 LowVol -10.41% -3.81% 12.67%
845 FRC Freicoin FRC $259,012 $0.008766 29,546,100 LowVol 0.65% 13.42% 4.63%
846 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.77% 21.33%
847 I0C I0Coin I0C $254,215 $0.012114 20,985,238 LowVol 0.62% 9.08% 56.06%
848 GAIA GAIA GAIA $254,159 $0.010545 24,101,381 LowVol 0.63% 2.25% -13.26%
849 ACOIN Acoin ACOIN $248,408 $0.203599 1,220,085 LowVol 0.81% 49.25% 20.00%
850 RBX Ripto Bux RBX $242,178 $0.000635 381,236,123 LowVol 1.48% 49.11% 38.91%
851 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $241,374 $0.018243 13,231,280 LowVol 0.69% 10.55% 22.99%
852 XLC LeviarCoin XLC $228,545 $0.023199 9,851,521 LowVol 47.55% 65.87% -50.19%
853 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.81% 62.79%
854 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.28%
855 GRT Grantcoin GRT $204,151 $0.004732 43,141,138 LowVol 0.47% 6.36% 16.33%
856 PHS Philosopher S… PHS $191,793 $0.031889 6,014,340 LowVol 0.69% 13.46% 28.16%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $190,197 $1.4e-07 1,348,128,768,979 LowVol -0.46% 4.66% -37.33%
858 Q2C QubitCoin Q2C $189,206 $0.000762 248,206,253 LowVol 0.65% -19.20% -41.16%
859 CAGE CageCoin CAGE $187,109 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.91% -8.02% -92.17%
860 XRE RevolverCoin XRE $184,350 $0.008258 22,323,290 LowVol 0.63% 11.93% 14.06%
861 ARI Aricoin ARI $177,713 $0.001267 140,262,505 LowVol 0.76% 4.33% 16.57%
862 XRA Ratecoin XRA $175,293 $0.001527 114,797,093 LowVol 0.76% 12.85% 15.93%
863 MNC Mincoin MNC $173,855 $0.043197 4,024,733 LowVol -4.51% -2.55% -0.91%
864 HMP HempCoin HMP $172,360 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.73% 8.49% 21.01%
865 EMD Emerald Crypto EMD $170,475 $0.008917 19,117,129 LowVol 0.74% -0.44% -18.91%
866 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,639 $0.009656 17,465,159 LowVol 0.65% 8.49% 8.15%
867 CNNC Cannation CNNC $164,660 $0.066478 2,476,893 LowVol 0.41% 15.40% 75.90%
868 HAL Halcyon HAL $164,371 $0.031000 5,302,309 LowVol 0.69% 9.74% 24.06%
869 LEA LeaCoin LEA $163,184 $0.000519 314,311,891 LowVol 1.38% 11.21% -14.94%
870 KED Darsek KED $161,879 $0.011567 13,995,159 LowVol 0.55% 12.17% -15.95%
871 PX PX PX $158,436 $0.001655 95,744,444 LowVol 8.69% 29.19%
872 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.95% 17.08%
873 QCN QuazarCoin QCN $153,600 $0.025410 6,044,911 LowVol 0.63% 7.00% 12.00%
874 VC VirtualCoin VC $149,603 $0.014865 10,064,287 LowVol 0.65% 8.49% 20.19%
875 XPY PayCoin XPY $148,428 $0.012551 11,825,830 LowVol -0.84% -10.65% 29.44%
876 DLC Dollarcoin DLC $148,096 $0.016262 9,106,714 LowVol 0.73% 10.97% 23.91%
877 XCRE Creatio XCRE $145,998 $0.007115 20,520,514 LowVol 0.73% 47.81% 62.88%
878 EUC Eurocoin EUC $144,347 $0.011625 12,416,554 LowVol 0.67% 4.03% 5.00%
879 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 0.78% 8.44%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $136,982 $0.006098 22,462,212 LowVol 0.73% 8.50% 20.70%
881 DUO ParallelCoin DUO $135,163 $0.447979 301,716 LowVol 0.71% 5.96% -15.88%
882 DRM Dreamcoin DRM $135,071 $0.055139 2,449,632 LowVol 0.65% 19.69% 85.31%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $132,958 $0.089194 1,490,652 LowVol 0.62% 7.42% 7.29%
884 GPU GPU Coin GPU $131,056 $0.003238 40,477,042 LowVol -1.53% 14.16% 23.42%
885 DRS Digital Rupees DRS $129,794 $0.000254 510,802,961 LowVol 0.73% 35.53% 63.37%
886 SLING Sling SLING $125,955 $0.117266 1,074,095 LowVol 0.69% 26.06%
887 MARS Marscoin MARS $124,195 $0.004392 28,279,074 LowVol 0.67% 6.87% 5.76%
888 BITZ Bitz BITZ $115,341 $0.057934 1,990,891 LowVol 0.65% 52.08%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,483 $0.001266 90,421,856 LowVol 0.72% -1.95% 21.86%
890 COXST CoExistCoin COXST $113,620 $0.004193 27,100,000 LowVol 0.73% 1690.55% 151.49%
891 CTO Crypto CTO $113,225 $0.009275 12,208,140 LowVol 0.65% 8.49% -11.78%
892 ECA Electra ECA $111,186 $0.000005 21,913,602,428 LowVol -1.01% -1.81% 16.44%
893 SOON SoonCoin SOON $110,835 $0.008893 12,462,620 LowVol 0.63% 8.41% 19.50%
894 EMP EMoneyPower EMP $109,872 $0.011943 9,200,000 LowVol 0.73%
895 UNITS GameUnits UNITS $104,561 $0.030107 3,472,983 LowVol -4.04% 4.10% -37.03%
896 NEVA NevaCoin NEVA $102,822 $0.041768 2,461,745 LowVol 0.69% -5.67% 7.88%
897 REE ReeCoin REE $101,234 $0.000040 2,560,000,000 LowVol 44.60% -46.25% -22.01%
898 GCC GuccioneCoin GCC $100,513 $0.004955 20,285,537 LowVol 0.73% 41.05% 54.67%
899 CNC CHNCoin CNC $99,545 $0.002033 48,969,647 LowVol 0.63% 2.10% 287.28%
900 BAS BitAsean BAS $97,921 $0.019584 5,000,000 LowVol 0.50% -15.97% 2.87%
901 ALL Allion ALL $97,665 $0.015754 6,199,359 LowVol 0.65% 14.34% 21.74%
902 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.25% -70.58%
903 RPC RonPaulCoin RPC $96,903 $0.108141 896,078 LowVol 2.56% 69.78% 56.29%
904 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.61%
905 SLM Slimcoin SLM $94,889 $0.006352 14,937,439 LowVol 0.65% -1.96%
906 CRX Chronos CRX $93,249 $0.001265 73,729,962 LowVol 1.18% 61.39% 27.62%
907 TAJ TajCoin TAJ $91,735 $0.011433 8,023,452 LowVol 0.45% 5.42% 13.54%
908 CF Californium CF $91,686 $0.038115 2,405,527 LowVol 0.73% 7.25% 40.98%
909 PRX Printerium PRX $91,506 $0.007740 11,821,728 LowVol -10.78% 6.92% 218.29%
910 CON PayCon CON $89,176 $0.003870 23,042,604 LowVol 0.70% -2.88% -17.21%
911 URO Uro URO $88,965 $0.073688 1,207,310 LowVol 0.65% 18.20% 24.34%
912 POP PopularCoin POP $84,213 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.19% -12.05% 13.43%
913 IMS Independent M… IMS $80,089 $0.014917 5,368,934 LowVol 0.79% -30.70% -0.43%
914 BTQ BitQuark BTQ $79,614 $0.008766 9,081,731 LowVol 0.69% -15.96% -11.62%
915 GPL Gold Pressed … GPL $78,448 $0.305807 256,527 LowVol 0.69% 1.18% 1.23%
916 SPT Spots SPT $76,315 $0.003406 22,406,021 LowVol 0.63% 11.76% 32.61%
917 MND MindCoin MND $74,920 $0.005971 12,546,625 LowVol 0.69% 31.38% 55.26%
918 JWL Jewels JWL $74,358 $0.003684 20,181,636 LowVol 0.65% 1.49% -8.59%
919 KURT Kurrent KURT $72,991 $0.007358 9,919,485 LowVol 5.23% -32.88% 8.30%
920 WARP WARP WARP $72,913 $0.066574 1,095,224 LowVol 0.69% 6.26% 18.76%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $71,972 $0.008004 8,991,939 LowVol -7.16% -2.13% -25.72%
922 ARB ARbit ARB $71,888 $0.009179 7,831,545 LowVol 0.49% 20.59%
923 ATX Artex Coin ATX $71,465 $0.003805 18,781,750 LowVol 0.65% 8.83% 2.84%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,439 $0.082963 861,099 LowVol 0.63% 141.53%
925 ICOB ICOBID ICOB $71,160 $0.000667 106,701,874 LowVol -0.69% 8.74% 25.63%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,171 $0.000889 77,777,777 LowVol 0.65% -23.84% -5.88%
928 RBT Rimbit RBT $67,933 $0.000588 115,499,623 LowVol -1.68% -4.23% -0.55%
929 STEPS Steps STEPS $66,256 $0.003557 18,625,017 LowVol 0.69% 30.84% 47.32%
930 EXN ExchangeN EXN $64,795 $0.012705 5,100,000 LowVol 0.69% 8.49% 75.99%
931 SOIL SOILcoin SOIL $64,173 $0.011254 5,702,048 LowVol 0.58% 2.09% 17.13%
932 VPRC VapersCoin VPRC $63,835 $0.000082 780,124,964 LowVol -4.76% -29.77% 85.07%
933 MCRN MACRON MCRN $60,798 $0.000151 401,421,401 LowVol 0.92% 29.00% -46.00%
934 GLT GlobalToken GLT $59,992 $0.002295 26,143,100 LowVol 0.73% 2.95% 4.73%
935 PIE PIECoin PIE $58,814 $0.004320 13,615,437 LowVol -42.94% -51.32% 75.44%
936 CASH Cashcoin CASH $58,644 $0.001270 46,158,242 LowVol 0.65% -7.21% 58.40%
937 CPN CompuCoin CPN $57,749 $0.002944 19,615,019 LowVol 0.67% -16.20% -16.10%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,429 $0.005590 10,094,424 LowVol -3.73% 10.30% -9.45%
939 ORLY Orlycoin ORLY $55,871 $0.001525 36,646,779 LowVol 0.65% 18.35% 32.01%
940 300 300 Token 300 $53,404 $178.01 300 LowVol 0.69% -12.30% -23.78%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,091 $0.000890 59,630,200 LowVol -11.93% -4.98% -9.90%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,011 $0.000635 83,450,403 LowVol 0.65% 8.49% 16.70%
943 CXT Coinonat CXT $49,371 $0.005725 8,623,200 LowVol -9.20% 7.63% -9.27%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,871 $0.002414 20,245,510 LowVol 0.73% 3.06% 18.80%
945 GBT GameBet Coin GBT $48,625 $0.002287 21,262,780 LowVol 0.65% 50.21% 26.65%
946 CRT CRTCoin CRT $48,342 $0.609835 79,270 LowVol 0.65% 8.49% 21.01%
947 SFC Solarflarecoin SFC $47,511 $0.003374 14,083,450 LowVol 0.73% -4.07% 0.67%
948 KIC KibiCoin KIC $47,140 $0.003207 14,701,000 LowVol 0.71% -29.06% -15.90%
949 TOR Torcoin TOR $47,019 $0.148710 316,179 LowVol 0.69% -24.40% -28.74%
950 UET Useless Ether… UET $46,599 $0.011750 3,965,716 LowVol 0.50% -3.69% 37.24%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $46,491 $0.002295 20,254,196 LowVol -4.19% -3.23% 19.11%
952 EGO EGO EGO $45,738 $0.000762 60,000,001 LowVol 0.73% -7.01% 21.01%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 23.08%
954 SONG SongCoin SONG $44,589 $0.001369 32,565,300 LowVol -2.85% 9.77% -12.26%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,467 $0.000635 70,000,000 LowVol 0.73% 8.50% 38.60%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,169 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.13% -7.99% 6.20%
957 PULSE Pulse PULSE $43,600 $0.003049 14,298,972 LowVol 0.65% 19.13% 3.72%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,481 $0.002033 20,898,106 LowVol 0.69% 8.50% 27.11%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $42,326 $0.002033 20,821,709 LowVol -5.29% 15.72% 10.40%
960 IMX Impact IMX $41,739 $0.000381 109,509,099 LowVol 0.73% 62.73% 143.30%
961 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.24% 13.85%
962 DPAY DPAY DPAY $40,422 $0.000508 79,541,001 LowVol 0.73% 44.65% 21.01%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,601 $0.000381 101,276,976 LowVol 0.69% -11.90% 79.90%
964 JS JavaScript Token JS $38,259 $0.004787 7,991,996 LowVol 0.40% 109.18% 212.42%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $38,115 $0.000381 100,000,000 LowVol 0.63% -10.12%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,077 $0.006098 6,243,840 LowVol 0.65% 40.74% 28.93%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.14% -25.91%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,140 $0.007690 4,829,945 LowVol 0.63% -0.29% -1.54%
969 DES Destiny DES $36,997 $0.023123 1,600,000 LowVol 50.10% 93.58% 52.38%
970 CESC CryptoEscudo CESC $36,617 $0.000254 144,105,100 LowVol -24.49% -9.15% -22.09%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,292 $0.004828 7,517,234 LowVol 0.65% 58.00% -12.83%
972 PEX PosEx PEX $33,973 $0.013848 2,453,240 LowVol 0.65% 7.66% 21.01%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,032 $0.000254 130,000,000 LowVol 0.69% 10.99% -14.29%
974 LIR LetItRide LIR $32,272 $0.000889 36,287,583 LowVol 0.69% 26.57% 26.85%
975 VLTC Vault Coin VLTC $32,218 $0.001062 30,332,900 LowVol -6.44% -9.30% -9.63%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,164 $0.012070 2,581,970 LowVol 0.65% 17.09%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,133 $0.020836 1,494,171 LowVol 0.65% 7.99% 28.87%
978 LUNA Luna Coin LUNA $30,913 $0.018940 1,632,180 LowVol 0.69% 1.37% -19.34%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,668 $0.034303 894,026 LowVol 0.63% 8.50% 28.52%
980 BOAT BOAT BOAT $30,634 $0.001652 18,547,845 LowVol 0.73% -7.96% -3.19%
981 KNC KingN Coin KNC $30,612 $15.25 2,008 LowVol 0.73% 8.50%
982 IBANK iBank IBANK $30,478 $0.006734 4,526,324 LowVol 0.73% 130.37% 186.18%
983 EREAL eREAL EREAL $30,375 $0.000444 68,427,562 LowVol 0.40% -18.98% -40.22%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 WBB Wild Beast Block WBB $30,072 $0.179901 167,159 LowVol 0.63% -1.58% 37.38%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $28,327 $0.000254 111,478,806 LowVol 0.73% 8.82% -53.20%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $28,026 $0.000889 31,512,613 LowVol 0.69% -5.07% 41.18%
988 CAB Cabbage CAB $28,014 $0.002668 10,499,996 LowVol 0.65% -5.07% 1.21%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,198 $0.036082 753,776 LowVol 0.69% 5.88% 7.37%
990 DIX Dix Asset DIX $26,531 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 4.96% 23.10% 125.76%
991 SDP SydPak SDP $23,893 $0.149537 159,780 LowVol 0.69% 8.45% 20.91%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.31% -2.67%
993 BRAT BRAT BRAT $20,883 $0.000131 160,000,000 LowVol 0.72% -29.24% -47.48%
994 BIOB BioBar BIOB $20,144 $0.022742 885,756 LowVol 0.69% 8.49% 3.00%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.46% 15.39%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,673 $0.002414 7,735,479 LowVol 0.69% 87.38% 39.78%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.63% 44.73%
998 XOC Xonecoin XOC $16,809 $0.040020 420,000 LowVol 0.73% 6.80% 0.75%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,743 $0.005463 3,064,800 LowVol 0.65% 26.08% 33.12%
1000 MGM Magnum MGM $15,071 $0.003811 3,954,001 LowVol 0.73% -9.59% -14.28%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,700 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.73% 8.49%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,587 $0.002669 5,091,200 LowVol 0.69% 22.19% 21.62%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,440 $0.000889 15,112,554 LowVol 0.73% 51.88% 42.58%
1004 P7C P7Coin P7C $13,424 $0.000381 35,220,238 LowVol 0.63% 8.50% 18.53%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,196 $0.009529 1,384,879 LowVol 0.69% -0.51% -4.45%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -5.70%
1007 DAS DAS DAS $12,637 $0.004694 2,692,119 LowVol 0.55% 11.35% 15.44%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.42% -20.43%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,089 $0.006607 1,678,439 LowVol 16.39% 41.03% 23.38%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,326 $0.000689 9,184,573 LowVol 0.75% -29.44% -30.31%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,190 $0.029220 211,827 LowVol 2.42% 0.28% 74.27%
1012 CONX Concoin CONX $6,052 $0.008131 744,266 LowVol 0.69% -0.81% 33.77%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,569 $0.001657 3,360,417 LowVol 2.31% -47.32% -32.06%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,475 $57172.00 0.078264 LowVol 0.73% 35.61% 5.94%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.96%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,694 $0.007614 485,214 LowVol 0.86% 6.64% 646.18%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,052 $0.002414 1,264,511 LowVol 0.65% 27.78% -18.37%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,976 $0.002160 1,377,917 LowVol 0.65% 8.49% 35.21%
1019 MRNG MorningStar MRNG $2,640 $0.000081 32,660,700 LowVol -85.06% -65.88% -56.71%
1020 LEX Lex4All LEX $2,604 $0.002604 1,000,000 LowVol -14.11% -37.26% 53.58%
1021 XNG Enigma XNG $2,334 $0.140389 16,627 LowVol 0.69% -26.40% -21.40%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,221 $0.000381 5,826,388 LowVol 0.73% 8.49% 81.38%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,239 $8.1e-08 15,320,585,365 LowVol -39.78% -51.36% -8.42%
1024 ULA Ulatech ULA $912 $0.004574 199,486 LowVol 0.73% -75.35% -81.49%
1025 ABN Abncoin ABN $869 $0.012832 67,700 LowVol 0.73% 9.51% -2.74%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $428 $0.001016 421,300 LowVol -17.08% 0.10% 0.31%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.89% -1.23% -47.45%
1029 CALC CaliphCoin CALC $100 $0.001151 87,140 LowVol 8.88% 58.69% 56.78%
1030 FDC Future Digita… FDC $67 $0.000024 2,753,201 LowVol -0.45% -73.51%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.66%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,480 LowVol 0.69% 8.49% 21.01%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.182314 $11,836,600 -3.77%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.29 $10,857,100 6.60% -4.91% -18.33%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 -0.01% 3.52% 15.12%
1036 ETN Electroneum ETN $0.094172 $4,873,040 -0.17% -15.29% 106.08%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.64 $4,646,090 10.57% -8.32% -32.41%
1038 AI POLY AI AI $16.51 $3,683,650 -1.29% -2.27% -2.44%
1039 NULS Nuls NULS $0.869044 $3,341,570 4.10% 20.59% 65.91%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.70 $3,254,780 -0.68% -10.15% 53.18%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.56 $3,247,240 0.99% -2.18% -8.88%
1042 REC Regalcoin REC $46.03 $2,964,030 -0.65% -5.59% 20.09%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.25 $1,608,750 0.16% -0.49% 5.56%
1044 BTE BitSerial BTE $7.89 $1,394,110 1.17% -3.31% 80.02%
1045 TSL Energo TSL $0.031958 $1,384,840 -2.75% 3.39% 0.61%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.22 $1,234,470 -0.02% -3.86% -4.19%
1047 WC WINCOIN WC $1.08 $915,679 2.18% -6.75% -14.65%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12569.10 $744,596 0.72% 7.78% 16.17%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $203.81 $736,100 0.15% -10.25% -2.57%
1050 LEND EthLend LEND $0.022304 $645,994 1.49% -11.02%
1051 BOT Bodhi BOT $0.434000 $546,604 -0.29% -0.21% -9.35%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.029094 $537,861 0.62% -0.51% -30.53%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.14 $521,931 3.74% 12.73% 41.48%
1054 AION Aion AION $1.80 $448,432 0.40% 18.29% -4.56%
1055 LLT LLToken LLT $0.464535 $447,221 1.62% -12.82% 49.72%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.40 $372,243 0.69% -26.83% -18.00%
1057 INF InfChain INF $0.015246 $308,257 -0.93% -6.27% 72.87%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.88 $243,970 1.14% 28.03% -6.40%
1059 EAG EA Coin EAG $3.27 $233,104 0.73% 2.46% -5.66%
1060 XID Sphre AIR XID $0.188994 $170,976 0.13% -5.54% 6.46%
1061 XCPO Copico XCPO $0.024174 $167,896 -1.86% 11.93% 1.46%
1062 GBG Golos Gold GBG $0.132873 $158,787 -2.62% -8.43% 16.12%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018726 $158,300 8.60% 6.84% -35.71%
1064 FOR FORCE FOR $0.014981 $151,029 18.82% 0.65% 177.54%
1065 ICX ICON ICX $1.70 $145,362 -1.87% 4.25% 31.74%
1066 BTCM BTCMoon BTCM $0.037954 $138,178 2.34% -18.23% 478.79%
1067 UGT UG Token UGT $0.413120 $132,946 -0.12% -6.95% -9.41%
1068 BSR BitSoar BSR $0.158811 $127,098 0.69% -1.73% -24.84%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000059 $120,396 -12.92% 34.10% -64.76%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.021795 $112,178 0.40% -14.36% 4.95%
1071 QBT Qbao QBT $0.227593 $109,694 -2.61% -10.78%
1072 RMC Russian Minin… RMC $21552.50 $90,994 1.25% -18.03% 62.87%
1073 PRE Presearch PRE $0.208360 $64,107 -0.49% 4.03%
1074 MSD MSD MSD $0.010421 $52,481 0.97% -10.90% -16.77%
1075 DSR Desire DSR $0.270454 $51,176 0.46% 4.50% 12.07%
1076 SKR Sakuracoin SKR $0.005740 $49,694 -21.14% 277.04% 350.15%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006352 $42,345 0.69% -3.80% 40.71%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000344 $41,790 0.72% 116.27% 31.69%
1079 THS TechShares THS $0.531831 $35,059 -1.64% -39.73% -41.11%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011437 $28,647 -2.05% 150.82% 183.14%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039596 $24,459 1.35% -14.39% -53.40%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.66 $24,256 -6.09% -21.10% -35.66%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.071910 $22,470 0.65% 26.45% 71.89%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045366 $22,224 0.40% 22.75% 56.44%
1085 EVR Everus EVR $1.16 $21,356 -9.62% -23.78% -78.86%
1086 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008269 $21,298 0.50% -42.42% 200.16%
1087 AERM Aerium AERM $0.497699 $20,656 10.42% -46.93% -68.62%
1088 WISH MyWish WISH $0.108933 $20,277 0.40% -7.08% -48.37%
1089 FRD Farad FRD $0.109232 $20,015 0.54% -8.97% 14.93%
1090 BPL Blockpool BPL $0.180282 $18,760 11.28% 8.72% 45.54%
1091 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $18,571 0.73% -1.20% 4.99%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.133401 $17,961 0.27% -4.48% -21.14%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.310860 $17,654 -6.39% -3.02% 77.40%
1094 COR CORION COR $0.810288 $16,357 0.69% 4.33% -2.89%
1095 PFR Payfair PFR $0.011489 $15,441 0.40% -20.95%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,554 -3.79% 10.10% 54.40%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.012705 $14,341 0.69% -8.92% -2.41%
1098 SISA SISA SISA $0.012467 $14,029 0.85% -14.23% -27.43%
1099 STEX STEX STEX $0.982634 $13,295 5.37% 17.10% 163.10%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043520 $11,658 0.50% -13.42% 52.66%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007968 $11,092 0.50% 86.60% 1.72%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.284081 $9,752 1.01% -21.14% -25.25%
1103 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,752 0.72% -21.98% -99.58%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002984 $9,402 0.56% 10.45% 48.81%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080930 $9,243 16.59% -7.90% -23.25%
1106 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,201 15.19% 27.62% 48.98%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003547 $9,195 8.23% -2.50% 80.89%
1108 SUR Suretly SUR $3.19 $8,921 9.96% -2.83% -5.79%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.114543 $8,827 0.70% -13.21% -27.40%
1110 MKR Maker MKR $369.92 $8,801 0.40% -3.34% -3.37%
1111 MCR Macro MCR $1.28 $8,397 -20.05% -11.73% -45.70%
1112 ACC AdCoin ACC $0.092218 $7,447 -6.70% 47.67% -15.57%
1113 FRN Francs FRN $0.045110 $6,445 5.65% 87.28% 43.11%
1114 EFYT Ergo EFYT $12.88 $6,299 9.19% 6.19% 37.67%
1115 VIU Viuly VIU $0.009233 $6,112 0.60% 2.05% 161.76%
1116 MINEX Minex MINEX $0.020321 $5,834 5.88% 32.55% -69.03%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105421 $5,136 0.72% -10.34% 72.46%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003021 $5,008 8.24% 6.53% 38.38%
1119 SND Sand Coin SND $0.773495 $4,568 -11.93% 12.60% 0.10%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007002 $4,472 30.99% -7.03% -13.95%
1121 WA WA Space WA $0.021471 $4,409 0.69% 22.23% 25.61%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,161 0.59% 57.72% 63.21%
1123 B2B B2B B2B $0.426498 $3,953 0.40% 7.27% -33.16%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000522 $3,897 0.50% -20.37% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.12 $3,778 -2.24% -13.89% 20.56%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.117742 $3,477 0.40% -17.70% 6.33%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084742 $3,247 0.73% 1.77% 8.75%
1128 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,242 0.69% -40.68% -35.12%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013937 $3,043 0.62% -15.00% 21.42%
1130 TER TerraNova TER $3.05 $2,925 19.41% 70.35% 29.82%
1131 NTC Natcoin NTC $0.127811 $2,871 0.73% -17.64% -59.07%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002153 $2,790 6.79% -8.06% 8.16%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002765 $2,676 0.73% -14.32% 0.93%
1134 OX OX Fina OX $0.000145 $2,610 1.28% -36.53% -18.24%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,540 0.65% 8.48% -9.10%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025286 $2,473 14.44% 0.48% 0.46%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005844 $2,414 10.28% -4.81% 19.65%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,387 -1.48% -4.28% -6.98%
1139 XOT Internet of T… XOT $2032.79 $2,234 0.73% -8.16% -30.85%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000534 $2,232 0.40% -5.07% -22.35%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005875 $2,201 0.50% 57.34% -37.82%
1142 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000748 $2,028 18.41% 37.47% 52.21%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.208061 $1,978 0.66% -14.80% -22.24%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.327250 $1,926 3.14% -1.95%
1145 HNC Huncoin HNC $0.001906 $1,918 25.81% 47.94% 20.72%
1146 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $1,667 8.05% 63.74% 12.11%
1147 FAP FAPcoin FAP $0.017354 $1,644 -13.12% 156.32% 139.65%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116758 $1,635 0.73% -0.10% 63.38%
1149 PRES President Trump PRES $0.005120 $1,611 1.58% 52.11% 33.39%
1150 STU bitJob STU $0.031074 $1,495 -0.81% 17.49% 31.34%
1151 ABC Alphabit ABC $20.33 $1,463 0.73% 12.82% 32.34%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020122 $1,332 20.65% -63.24% -0.03%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.27 $1,323 0.40% 0.56% -7.18%
1154 GARY President Joh… GARY $0.203341 $1,277 0.73% 4.23% -1.69%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037764 $1,233 0.69% 6.03% 8.80%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006772 $1,180 0.50% 18.42% -12.85%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,135 0.51% -21.60% -37.30%
1158 GRN Granite GRN $0.016516 $1,100 0.63% -33.68% 25.63%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,092 0.65% 5.83% 112.14%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,069 0.40% 6.87% -8.44%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.74 $1,042 0.63% -33.66% 64.83%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004193 $1,037 0.69% -14.78% -14.52%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010799 $1,024 0.69% -31.69% 65.78%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000635 $1,002 0.73% 35.61% -0.74%
1165 MARX MarxCoin MARX $0.001018 $924 3.07% -5.30% 31.71%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036463 $923 60.60% 22.90% 167.18%
1167 UR UR UR $0.001150 $865 11.98% 45.61% 69.12%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032088 $848 0.60% -36.67%
1169 HAT Hawala.Today HAT $0.165377 $831 0.50% -13.05% -14.56%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $770 0.64% 8.91% 21.70%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004573 $759 -2.03% 8.22% 14.60%
1172 QORA Qora QORA $0.250413 $714 3.95% 17.36%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.051056 $704 0.65% 8.38% 6.69%
1174 NBIT netBit NBIT $0.014085 $693 0.69% -73.07%
1175 VULC Vulcano VULC $0.009688 $685 -10.72% 32.41% 35.24%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $563 -6.74% -97.32% -95.16%
1177 MGC GulfCoin MGC $0.002668 $546 -1.16% 8.49% -15.70%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $526 0.50% -30.42% -16.12%
1179 DASHS Dashs DASHS $0.067463 $523 0.69% 26.45% 112.05%
1180 SKC Skeincoin SKC $0.018422 $518 0.65% 18.45% 133.83%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037863 LowVol 0.40% -4.76% -45.51%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000636 LowVol 0.72% -39.52% -33.87%
1183 PRN Protean PRN $0.000097 LowVol 0.75% 59.71% 8.66%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.78% -62.06% -49.78%
1185 XQN Quotient XQN $0.005209 LowVol 0.73% 8.41% -7.62%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010291 LowVol 0.73% -2.00% 3.95%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.73% 8.82% 21.01%
1188 QBT Cubits QBT $0.002923 LowVol 0.69% -35.90% -76.68%
1189 IQT iQuant IQT $0.179268 LowVol -0.59% 16.88% 6.62%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001779 LowVol 0.65% 8.49% -1.18%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003049 LowVol -11.61% 62.75% 69.55%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol 0.65% 8.49% 46.43%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007369 LowVol 0.65% 8.49% 20.36%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052551 LowVol 2.49% 0.92% 49.21%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.95% 7.10% -4.04%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000762 LowVol 0.73% 13.76% 4.59%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002795 LowVol 0.69% 8.49% 25.51%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003430 LowVol 0.69% 33.14% 21.01%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002287 LowVol 0.69% -11.24% 18.26%
1200 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 0.73% -45.76% -59.66%
1201 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.69% 8.49% -0.14%
1202 EVC EventChain EVC $0.065280 LowVol 0.40% -28.55% -59.15%
1203 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000254 LowVol 0.69% -27.68% -21.40%
1204 MOTO Motocoin MOTO $0.004517 LowVol -5.68% -39.33% 48.29%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001016 LowVol 0.69% 8.49% 89.94%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044975 LowVol -39.26% 5.80% -5.65%
1207 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol 0.69% 8.49% -1.18%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042434 LowVol 0.69% 21.19% 39.90%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001906 LowVol 0.69% 8.49% 48.84%
1210 ONG onG.social ONG $0.157543 LowVol 0.40% -13.74%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002668 LowVol 0.65% -5.07% -26.50%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.63% 8.49% 28.48%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.011434 LowVol 0.69% -9.60% -8.72%
1214 LDCN LandCoin LDCN $0.001659 LowVol 27.12% -37.57% -76.69%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004331 LowVol 1.44% 3.01% 26.15%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol 0.50% -59.63% -37.41%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -2.02% -2.18% 4.27%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002922 LowVol 0.73% -7.58% -4.48%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095287 LowVol 0.65% 18.18%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002173 LowVol 0.50% 11.40% 16.38%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000635 LowVol 25.86% 35.61% 20.50%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010400 LowVol 0.63% 1010.06%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.80% 41.25% -6.98%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000889 LowVol 0.65% 26.58% 16.71%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005336 LowVol 0.69% 8.49% 7.01%
1226 BUB Bubble BUB $0.022107 LowVol 0.30% 12.14% 13.62%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002176 LowVol 0.50% 27.38% -19.90%
1228 BEST BestChain BEST $0.001142 LowVol -3.92% -11.33% -10.53%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.69% -32.46% -47.29%
1230 FC Facecoin FC $0.003482 LowVol 0.50% -4.74% -16.52%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003828 LowVol 4.40% 9.52% 61.21%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000508 LowVol 0.63% 116.97% 62.73%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007925 LowVol 0.69% 82.90% 34.44%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001779 LowVol 0.73% -20.06% 222.40%
1235 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.66% -22.35% 19.69%
1236 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.65% -51.11% -27.69%
1237 EGG EggCoin EGG $0.048024 LowVol 0.63% 15.19%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.099988 LowVol 0.73% 5.56%
1239 MBL MobileCash MBL $0.000254 LowVol -32.85% 8.29% -19.33%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002414 LowVol 0.69% 3.06%
1241 EBIT eBIT EBIT $0.003438 LowVol 0.40% 134.38% 157.21%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001525 LowVol 0.65% -7.01% -20.55%
1243 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol 0.69% -20.29% -13.60%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.087040 LowVol 0.50% 4.65% -34.46%
1245 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.73% 16.38%
1246 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005063 LowVol 0.63% 72.94% -9.52%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001238 LowVol 4.20% 0.55% 3.51%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol 0.54% -13.57% 1.41%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066701 LowVol 0.73% -44.43% -44.83%
1250 SYNC Sync SYNC $609.84 LowVol 0.69% 73.54% 10.92%
1251 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol 0.73% 8.49% 21.01%
1252 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.63% 8.49% 20.95%
1253 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.73% 25.17%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.736884 LowVol 0.69% 7.76% 45.59%
1255 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol 0.73% 8.49% -15.34%
1256 PRM PrismChain PRM $0.001906 LowVol -5.64% 25.19% 51.26%
1257 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 0.63% 18.63%
1258 TIE TIES Network TIE $0.061363 LowVol 0.50% -3.73% -27.87%
1259 XAU Xaucoin XAU $0.034430 LowVol 0.69% -16.46% 5.15%
1260 DON Donationcoin DON $0.000508 LowVol 1.80% -13.06% -39.60%
1261 YEL Yellow Token YEL $0.006637 LowVol 0.40% -46.20% 134.61%
1262 KASHH KashhCoin KASHH $0.000127 LowVol 4.11% 8.64% 54.96%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.019439 LowVol 0.73% 8.49% 20.22%
1264 FUDD DimonCoin FUDD $0.001306 LowVol 0.50% -4.74% 12.13%
1265 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.50% 8.57% -10.06%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000762 LowVol 0.65% 8.49% 53.98%
1267 BET BetaCoin BET $0.002230 LowVol 0.63% -3.38% -7.66%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.50% -4.76% 56.35%
1269 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 0.73% 8.49%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001525 LowVol 0.65% 0.14% -26.45%
1271 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015119 LowVol 0.69% 40.44% 22.33%
1272 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 0.73% 8.32% 0.80%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286114 LowVol 0.73% -21.04% 22.48%
1274 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.73% 8.49% 21.01%
1275 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol 2.10% -33.33% 5.47%
1276 XDE2 XDE II XDE2 $1.86 LowVol -49.96% 9.71% -32.20%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.70% -77.04% -74.39%
1278 RICHX RichCoin RICHX $0.007242 LowVol 0.65% 10.26%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012832 LowVol 0.65% 14.17% 26.66%
1280 GAIN UGAIN GAIN $0.001652 LowVol 0.73% 8.49% 21.01%
1281 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.63% 8.49% -2.92%
1282 BLX Blockchain Index BLX $3.21 LowVol 0.50% 8.09% 18.28%
1283 HCC Happy Creator… HCC $0.000635 LowVol -16.06% 51.26%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000508 LowVol 0.73% 8.49% 21.01%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002160 LowVol 0.65% 8.49% 5.19%
1286 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000635 LowVol 0.73% 8.49% -19.49%
1287 CBD CBD Crystals CBD $0.001906 LowVol 0.65% 16.24% 28.90%
1288 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol 0.69% 116.97% 18.80%
1289 BGR Bongger BGR $0.000128 LowVol 0.89% -23.39% -14.94%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.032779 LowVol 0.65% -4.80% 40.54%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003939 LowVol 0.69% 5.11% 9.38%
1292 TODAY TodayCoin TODAY $0.001143 LowVol 0.73% -2.36% -4.78%
1293 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.73% 8.49% 1.64%
1294 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1295 FID BITFID FID $0.127049 LowVol 0.65% 21.01%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.42%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.85%
1298 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.50%
1299 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.47% -4.91%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.50%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1302 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.11% 23.32%
1303 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.11%
1304 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.17%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -4.78%
1306 XID International… XID $0.008754 LowVol 0.51% 16.53%
1307 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.11% 123.27%
1308 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.87% 21.36%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.80%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.41% 12.92%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.86% 41.00%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.93% 21.50%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.61% 25.19%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.64% 21.18%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.27% -53.58%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 4.85%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.32%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.84% 20.45%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.23%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.83% -26.85%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.58% 2.92%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.95% -12.63%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.60% -33.46%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -31.55%

Quay lại phần 1

Phản hồi