Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12948.00 trên tổng giá trị $216,548,333,976

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.74 trên tổng giá trị $42,483,817,291

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1506.78 trên tổng giá trị $25,376,303,527

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.34 trên tổng giá trị $12,060,937,804

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241959 trên tổng giá trị $9,373,284,787

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRK Franko (FRK) đang có giá hiện tại $0.323446 trên tổng giá trị $301,053 đã biến động tăng 91.97% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000231 trên tổng giá trị $5,762,468 đã biến động tăng 80.84% trong 1h qua

    + Đồng PRIX Privatix (PRIX) đang có giá hiện tại $2.61 trên tổng giá trị $3,090,228 đã biến động tăng 76.52% trong 1h qua

    + Đồng RED RedCoin (RED) đang có giá hiện tại $0.002293 trên tổng giá trị $169,926 đã biến động tăng 68.98% trong 1h qua

    + Đồng DES Destiny (DES) đang có giá hiện tại $0.023167 trên tổng giá trị $37,067 đã biến động tăng 66.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004201 trên tổng giá trị $113,836 đã biến động tăng 1693.96% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,184 đã biến động tăng 1253.73% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010420 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1012.39% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101705 trên tổng giá trị $452,783 đã biến động tăng 585.75% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,220,759 đã biến động tăng 484.21% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.446812 trên tổng giá trị $33,785,466 đã biến động tăng 2203.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,184 đã biến động tăng 924.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007630 trên tổng giá trị $3,702 đã biến động tăng 639.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000578 trên tổng giá trị $909,923 đã biến động tăng 545.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.294283 trên tổng giá trị $4,236,815 đã biến động tăng 526.76% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $138,785 $0.000341 406,568,581 $4,125 0.77% -0.31% -0.39%
702 FUNC FUNCoin FUNC $134,589 $0.023012 5,848,581 $1,692 6.44% -5.03% -10.43%
703 PXI Prime-XI PXI $131,984 $0.007394 17,850,005 $650 0.85% 14.55% 24.89%
704 SGR Sugar Exchange SGR $127,281 $0.036366 3,500,000 $2,484 0.01% 29.50% -12.27%
705 FLAX Flaxscript FLAX $120,747 $0.021621 5,584,591 $544 0.86% 13.04% -21.91%
706 ACP AnarchistsPrime ACP $117,013 $0.026625 4,394,874 $11,343 9.65% 31.71% -28.56%
707 LCP Litecoin Plus LCP $116,497 $0.159241 731,576 $2,639 0.96% -19.47% 38.37%
708 BOST BoostCoin BOST $116,200 $0.009801 11,855,487 $1,416 0.86% -20.92% -21.82%
709 CFD Confido CFD $113,729 $0.012637 9,000,000 $960 -0.64% -5.33% 37.68%
710 ARG Argentum ARG $113,488 $0.013238 8,573,122 $832 0.84% -6.28% 7.26%
711 FXE FuturXe FXE $111,028 $0.471613 235,421 $1,987 0.91% -37.12% -75.68%
712 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,532 $0.013765 8,030,000 $13,027 -16.66% 8.59% -50.43%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $109,989 $0.001742 63,124,936 $1,221 -10.71% -18.55% -21.35%
714 BITEUR bitEUR BITEUR $107,406 $1.22 87,942 $2,587 -8.19% 1.43% -1.78%
715 VUC Virta Unique … VUC $106,825 $0.001737 61,486,150 $4,730 0.92% 19.47% 35.39%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $105,031 $0.002375 44,220,400 $3,204 10.73% 1.91% 14.65%
717 SRC SecureCoin SRC $103,814 $0.012596 8,242,046 $1,241 0.97% -18.75% 19.76%
718 LTCR Litecred LTCR $102,964 $0.003406 30,227,750 $24,719 38.07% -39.94% 260.23%
719 CACH CacheCoin CACH $101,676 $0.024237 4,195,132 $1,309 27.45% 4.90% -33.46%
720 QTL Quatloo QTL $98,103 $0.012710 7,718,883 $577 17.12% -11.82% 17.85%
721 611 SixEleven 611 $96,051 $0.222754 431,199 $712 0.88% 10.62% 26.74%
722 HXX Hexx HXX $92,467 $0.062274 1,484,848 $622 1.18% 15.97% 68.24%
723 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,331 $0.001133 79,719,140 $1,397 0.88% 20.96% 40.36%
724 EGAS ETHGAS EGAS $86,485 $0.008514 10,157,540 $1,932 0.52% 4.05% 80.07%
725 MST MustangCoin MST $83,787 $0.132923 630,343 $606 0.88% 3.69% -6.85%
726 $$$ Money $$$ $81,840 $0.001784 45,887,218 $1,577 -0.01% 11.95% 21.14%
727 MAY Theresa May Coin MAY $80,818 $0.003240 24,944,600 $797 -0.58% -4.18% -20.45%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $80,399 $0.004837 16,621,346 $610 -4.52% 3.27% 0.10%
729 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,284 $0.003904 20,564,300 $1,922 16.64% -39.72% 62.58%
730 XCO X-Coin XCO $79,658 $0.006432 12,384,976 $1,016 5.64% 17.62% -6.56%
731 BVC BeaverCoin BVC $77,409 $0.024848 3,115,258 $2,200 -8.35% -25.22% 11.80%
732 ZMC ZetaMicron ZMC $76,418 $0.000127 600,344,291 $2,914 -39.46% 8.70% 21.15%
733 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,205 $0.003057 24,931,054 $543 10.02% 0.83% 11.84%
734 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,048 $0.036327 2,093,421 $1,027 0.52% -82.40% -62.07%
735 EOT EOT Token EOT $73,839 $0.008938 8,260,903 $4,210 -18.98% -30.11% -10.59%
736 BSC BowsCoin BSC $65,703 $0.011838 5,550,102 $631 0.88% 12.33% 18.58%
737 DIBC DIBCOIN DIBC $62,437 $0.012487 5,000,000 $744 0.38% -8.82% 3.43%
738 ERY Eryllium ERY $57,747 $0.010640 5,427,232 $2,133 4.52% 58.45% 70.27%
739 KRONE Kronecoin KRONE $53,679 $0.014588 3,679,755 $566 0.77% 12.76% 39.99%
740 VRS Veros VRS $51,489 $0.000106 486,609,040 $3,157 1.01% 61.42% 407.02%
741 ICON Iconic ICON $50,263 $0.084776 592,894 $3,642 0.88% 34.07% 46.99%
742 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,822 $0.001115 44,688,960 $733 0.75% 12.48% -5.55%
743 XCS CybCSec XCS $40,672 $0.003437 11,834,082 $787 0.86% -10.23% 28.27%
744 XBTS Beatcoin XBTS $39,701 $0.026039 1,524,686 $725 2.33% -11.81% 15.17%
745 ITZ Interzone ITZ $37,000 $0.020481 1,806,559 $1,116 1.26% -11.80% -22.81%
746 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,407 $0.011419 3,188,280 $106,445 -2.57% -37.07% 260.90%
747 CRTM Corethum CRTM $32,681 $0.013072 2,500,000 $2,305 0.52% -13.99% 61.86%
748 NTWK Network Token NTWK $32,040 $0.002745 11,671,310 $1,323 0.52% -32.47% -45.44%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $27,831 $0.000765 36,390,750 $3,650 0.78% -3.66% -5.98%
750 GRIM Grimcoin GRIM $27,329 $0.002647 10,324,802 $1,302 -19.32% 5.71% 23.73%
751 BNX BnrtxCoin BNX $27,008 $0.001018 26,522,501 $646 0.86% -3.90% 16.42%
752 JOBS JobsCoin JOBS $26,991 $0.000255 106,019,270 $1,055 0.88% -27.53% -1.35%
753 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,013 $0.030206 861,202 $24,207 -10.46% -9.74% 87.96%
754 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $25,872 $0.001914 13,520,750 $1,308 -2.63% 65.24% 69.07%
755 MILO MiloCoin MILO $25,445 $0.002358 10,789,954 $1,001 0.88% 12.08% -6.68%
756 TSTR Tristar Coin TSTR $21,120 $0.004201 5,027,857 $542 0.86% 15.72% -32.91%
757 ELS Elysium ELS $19,882 $0.004964 4,005,012 $1,897 0.88% 10.39% 6.78%
758 LVPS LevoPlus LVPS $18,299 $0.012093 1,513,256 $627 0.88% 39.87% 98.64%
759 PLACO PlayerCoin PLACO $17,882 $0.000509 35,120,000 $1,777 -24.35% -14.98% -16.63%
760 ARGUS Argus ARGUS $17,344 $0.015104 1,148,324 $1,093 0.81% 45.43% 60.86%
761 XRC Rawcoin XRC $16,941 $0.024033 704,882 $1,700 -2.49% 15.22% 35.74%
762 GSR GeyserCoin GSR $9,515 $0.203029 46,864 $7,095 0.86% 10.07% 252.60%
763 HMC HarmonyCoin HMC $6,380 $0.011367 561,235 $7,282 0.86% 1.65% -0.91%
764 XPA XPlay XPA $30,471,300 $0.030471 1,000,000,000 LowVol 0.54% -6.38%
765 BCAP BCAP BCAP $18,437,100 $1.84 10,000,000 LowVol 0.52% 12.74% 48.30%
766 [email protected] Bankcoin [email protected] $16,481,773 $1.60 10,291,781 LowVol 22.78% -40.70% 224.07%
767 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
768 ECN E-coin ECN $11,575,105 $2.47 4,687,530 LowVol 0.88% -20.19% -18.39%
769 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -2.28% 110.18%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $9,202,126 $0.148108 62,131,190 LowVol 1.20% -24.71% 25.93%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,162,604 $0.064536 64,500,000 LowVol 0.86% 8.70% -23.22%
772 ARC Arcade Token ARC $3,771,796 $2.31 1,636,312 LowVol 0.52% -4.61% 71.24%
773 IXC Ixcoin IXC $3,657,432 $0.174171 20,999,088 LowVol 0.50% -11.27% 32.28%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $2,937,859 $0.005092 577,004,618 LowVol 0.88% 49.26% 202.88%
775 ADL Adelphoi ADL $2,677,078 $0.114053 23,472,224 LowVol 0.86% 20.72% 31.89%
776 YASH YashCoin YASH $2,673,182 $0.267311 10,000,271 LowVol 0.86% -34.78% -39.25%
777 MBRS Embers MBRS $2,495,085 $0.049902 50,000,000 LowVol -0.25% 10.23% 4.25%
778 SIFT Smart Investm… SIFT $2,358,807 $3.26 722,935 LowVol 0.52% -4.61% 13.89%
779 REX REX REX $1,916,383 $0.221272 8,660,756 LowVol 0.52% 16.49% -13.04%
780 WGO WavesGo WGO $1,889,103 $0.196114 9,632,680 LowVol 4.09% 20.22% 166.13%
781 ITT Intelligent T… ITT $1,750,424 $0.178653 9,797,899 LowVol 0.52% -2.23% -9.86%
782 CNO Coin(O) CNO $1,443,346 $0.013724 105,166,449 LowVol 0.86% 17.21% 63.18%
783 NKA IncaKoin NKA $1,414,896 $0.000124 11,381,629,815 LowVol 1.66% 22.06% -18.90%
784 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.24% 15.85%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.65% 26.14%
786 RC RussiaCoin RC $1,279,712 $0.152749 8,377,873 LowVol 0.86% 8.70% -27.57%
787 NDC NEVERDIE NDC $1,143,501 $0.027887 41,004,200 LowVol 0.52% -10.22% -31.36%
788 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,126,384 $0.000049 22,872,497,934 LowVol 15.12% -36.79% 5.81%
789 USC Ultimate Secu… USC $1,009,821 $0.097632 10,343,113 LowVol 9.20% 44.16% -6.19%
790 SDC ShadowCash SDC $979,210 $0.146257 6,695,133 LowVol 0.88% 7.87% 31.67%
791 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.86% 7.51%
792 METAL MetalCoin METAL $842,104 $0.010947 76,925,527 LowVol 0.86% -3.89% 13.48%
793 SMC SmartCoin SMC $807,576 $0.034245 23,582,513 LowVol 9.21% 20.97% 16.35%
794 NET NetCoin NET $800,838 $0.001017 787,126,712 LowVol 0.78% 20.30% 17.97%
795 EBET EthBet EBET $781,188 $0.091877 8,502,500 LowVol 3.62% -8.90% -10.34%
796 TES TeslaCoin TES $767,776 $0.010453 73,446,784 LowVol -6.02% 21.86% 58.69%
797 ETBS Ethbits ETBS $733,638 $0.527189 1,391,604 LowVol -18.53% -43.82% -42.38%
798 HBN HoboNickels HBN $729,484 $0.012220 59,696,358 LowVol 0.88% 11.02% 0.73%
799 RIYA Etheriya RIYA $684,268 $0.432662 1,581,531 LowVol 0.88% 33.47% 38.41%
800 VAL Valorbit VAL $670,314 $0.000127 5,265,996,672 LowVol 0.86% 8.70% 24.16%
801 GOOD Goodomy GOOD $617,862 $0.001400 441,349,000 LowVol 0.86% 5.05% 10.33%
802 BITS Bitstar BITS $606,249 $0.026268 23,079,737 LowVol 0.83% 7.88% 16.42%
803 NOBL NobleCoin NOBL $590,274 $0.000255 2,315,246,659 LowVol 0.85% -26.07% -12.86%
804 GIM Gimli GIM $557,747 $0.006972 80,000,000 LowVol 0.52% -0.30% -39.13%
805 TROLL Trollcoin TROLL $513,134 $0.000907 565,848,780 LowVol 0.64% -10.18% -7.54%
806 VLT Veltor VLT $487,404 $0.878435 554,855 LowVol 0.90% 11.43% -20.35%
807 KUSH KushCoin KUSH $484,027 $0.088853 5,447,518 LowVol 0.87% 31.73% 81.46%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 13.09%
809 CASINO Casino CASINO $468,163 $0.468163 1,000,000 LowVol 1.35% -58.73%
810 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol 9.12% 12.81%
811 XGR GoldReserve XGR $461,196 $0.026858 17,171,382 LowVol -8.78% -0.28% -21.00%
812 SAC SACoin SAC $454,460 $0.064791 7,014,237 LowVol 0.88% -14.61% -25.48%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,126 $0.080343 5,428,300 LowVol -0.02% -1.87%
814 AU AurumCoin AU $434,104 $1.47 296,216 LowVol -7.73% -24.67% 7.73%
815 FNC FinCoin FNC $427,291 $0.033178 12,878,667 LowVol -2.38% 21.66% -5.81%
816 CFT CryptoForecast CFT $415,727 $0.009038 46,000,000 LowVol 0.87% 10.59% 13.18%
817 BUCKS SwagBucks BUCKS $410,706 $1.28 319,937 LowVol 0.93% 6.48% 16.06%
818 SLG Sterlingcoin SLG $410,133 $0.097497 4,206,627 LowVol 0.66% -0.79% 8.70%
819 WAY WayGuide WAY $407,497 $0.004073 100,040,708 LowVol 0.86% 9.40% 29.22%
820 8BIT 8Bit 8BIT $373,696 $0.254589 1,467,841 LowVol 0.88% 4.97% 15.25%
821 GLC GlobalCoin GLC $373,305 $0.005728 65,171,010 LowVol 0.86% -11.06% 29.77%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.54%
823 SH Shilling SH $347,450 $0.008783 39,559,025 LowVol 0.88% 5.39% 131.63%
824 UNIC UniCoin UNIC $341,551 $0.115103 2,967,354 LowVol 0.82% 14.35% 16.84%
825 VIDZ PureVidz VIDZ $335,789 $0.002680 125,279,775 LowVol 0.77% -4.13% 9.30%
826 BERN BERNcash BERN $331,383 $0.004652 71,234,301 LowVol 0.82% 4.14% 10.00%
827 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.85%
828 BXT BitTokens BXT $328,193 $0.584955 561,057 LowVol -0.20% -20.03% -28.46%
829 STV Sativacoin STV $325,919 $0.045991 7,086,584 LowVol 0.92% 9.99% 49.80%
830 FUNK The Cypherfunks FUNK $322,360 $0.000007 46,290,694,999 LowVol -8.22% -2.11% 22.56%
831 TTC TittieCoin TTC $320,400 $0.000254 1,259,816,434 LowVol 1.37% 81.36% 56.52%
832 CORG CorgiCoin CORG $315,887 $0.000252 1,251,855,418 LowVol 0.22% 7.35% 39.81%
833 BIGUP BigUp BIGUP $313,102 $0.000148 2,118,390,254 LowVol -0.07% 26.74% 33.03%
834 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.87% 20.79%
835 J Joincoin J $288,872 $0.117984 2,448,402 LowVol 0.86% 139.33% 22.22%
836 USDE USDe USDE $288,756 $0.000255 1,134,236,104 LowVol 0.88% 8.71% 20.69%
837 888 OctoCoin 888 $288,736 $0.005727 50,413,540 LowVol 0.88% -1.73% 27.66%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 12.02%
839 RBIES Rubies RBIES $282,389 $0.027113 10,415,252 LowVol 0.86% 0.67% 22.01%
840 SWING Swing SWING $277,883 $0.100427 2,767,018 LowVol 0.68% 8.34% 15.71%
841 EVO Evotion EVO $273,483 $0.086303 3,168,862 LowVol 0.86% 9.26% -15.08%
842 LTB LiteBar LTB $266,256 $0.329047 809,174 LowVol 0.86% -9.22% -2.01%
843 JET Jetcoin JET $266,077 $0.054608 4,872,509 LowVol 0.86% 47.62% -34.87%
844 LOT LottoCoin LOT $265,378 $0.000018 14,491,014,421 LowVol -10.40% -3.57% 12.53%
845 FRC Freicoin FRC $259,506 $0.008783 29,546,100 LowVol 0.86% 13.65% 4.76%
846 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.78% 21.23%
847 I0C I0Coin I0C $254,683 $0.012136 20,985,238 LowVol 0.83% 9.31% 56.34%
848 GAIA GAIA GAIA $254,643 $0.010566 24,101,381 LowVol 0.88% 2.46% -13.19%
849 ACOIN Acoin ACOIN $248,360 $0.203560 1,220,085 LowVol 1.01% 51.80% 19.77%
850 RBX Ripto Bux RBX $242,640 $0.000636 381,236,123 LowVol 1.53% 49.27% 39.30%
851 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $241,833 $0.018277 13,231,280 LowVol 0.86% 10.82% 23.12%
852 XLC LeviarCoin XLC $228,980 $0.023243 9,851,521 LowVol 47.78% 64.90% -50.34%
853 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.81% 62.79%
854 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.29%
855 GRT Grantcoin GRT $204,465 $0.004739 43,141,138 LowVol 0.60% 6.54% 16.42%
856 PHS Philosopher S… PHS $192,158 $0.031950 6,014,340 LowVol 0.86% 13.69% 28.27%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $190,065 $1.4e-07 1,348,128,768,979 LowVol -0.44% 4.21% -37.43%
858 Q2C QubitCoin Q2C $189,567 $0.000764 248,206,253 LowVol 0.86% -20.09% -41.09%
859 CAGE CageCoin CAGE $187,013 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.96% -8.10% -92.17%
860 XRE RevolverCoin XRE $184,701 $0.008274 22,323,290 LowVol 0.86% 12.16% 14.10%
861 ARI Aricoin ARI $178,024 $0.001269 140,262,505 LowVol 1.04% 4.53% 16.70%
862 XRA Ratecoin XRA $175,623 $0.001530 114,797,093 LowVol 0.99% 13.33% 16.12%
863 MNC Mincoin MNC $174,186 $0.043279 4,024,733 LowVol -3.22% -2.37% -0.63%
864 HMP HempCoin HMP $172,689 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.88% 8.70% 21.12%
865 EMD Emerald Crypto EMD $170,592 $0.008923 19,117,129 LowVol 0.85% -0.54% -18.86%
866 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,960 $0.009674 17,465,159 LowVol 0.86% 8.71% 8.32%
867 CNNC Cannation CNNC $164,972 $0.066604 2,476,893 LowVol 2.67% 15.62% 76.13%
868 HAL Halcyon HAL $164,684 $0.031059 5,302,309 LowVol 0.88% 10.01% 24.20%
869 LEA LeaCoin LEA $163,448 $0.000520 314,311,891 LowVol 1.56% 11.46% -14.89%
870 KED Darsek KED $162,187 $0.011589 13,995,159 LowVol 0.70% 12.39% -15.91%
871 PX PX PX $158,436 $0.001655 95,744,444 LowVol 8.70% 28.95%
872 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.96% 16.96%
873 QCN QuazarCoin QCN $153,893 $0.025458 6,044,911 LowVol 0.88% 7.21% 12.13%
874 VC VirtualCoin VC $149,887 $0.014893 10,064,287 LowVol 0.86% 8.71% 20.73%
875 XPY PayCoin XPY $148,711 $0.012575 11,825,830 LowVol -0.55% -9.26% 29.40%
876 DLC Dollarcoin DLC $148,378 $0.016293 9,106,714 LowVol 0.86% 11.19% 24.06%
877 XCRE Creatio XCRE $146,276 $0.007128 20,520,514 LowVol 0.91% 47.96% 62.74%
878 EUC Eurocoin EUC $144,617 $0.011647 12,416,554 LowVol 0.86% 4.28% 5.05%
879 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 0.79% 8.45%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,243 $0.006110 22,462,212 LowVol 0.86% 8.70% 20.99%
881 DUO ParallelCoin DUO $135,413 $0.448809 301,716 LowVol 0.88% 6.17% -15.82%
882 DRM Dreamcoin DRM $135,328 $0.055244 2,449,632 LowVol 0.88% 21.10% 85.57%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $133,208 $0.089362 1,490,652 LowVol 0.87% 7.95% 7.46%
884 GPU GPU Coin GPU $131,227 $0.003242 40,477,042 LowVol -1.73% 14.29% 23.49%
885 DRS Digital Rupees DRS $130,041 $0.000255 510,802,961 LowVol 0.91% 37.22% 63.52%
886 SLING Sling SLING $126,195 $0.117490 1,074,095 LowVol 0.88% 26.21%
887 MARS Marscoin MARS $124,401 $0.004399 28,279,074 LowVol 0.96% 7.06% 5.95%
888 BITZ Bitz BITZ $115,561 $0.058045 1,990,891 LowVol 0.88% 52.27%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,700 $0.001269 90,421,856 LowVol 0.86% -1.75% 22.07%
890 COXST CoExistCoin COXST $113,836 $0.004201 27,100,000 LowVol 0.86% 1693.96% 151.74%
891 CTO Crypto CTO $113,441 $0.009292 12,208,140 LowVol 0.88% 8.70% -11.66%
892 ECA Electra ECA $111,108 $0.000005 21,913,602,428 LowVol -0.90% -1.95% 12.59%
893 SOON SoonCoin SOON $111,047 $0.008910 12,462,620 LowVol 0.88% 8.66% 19.79%
894 EMP EMoneyPower EMP $110,082 $0.011965 9,200,000 LowVol 0.86%
895 UNITS GameUnits UNITS $104,724 $0.030154 3,472,983 LowVol -3.90% 4.15% -37.02%
896 NEVA NevaCoin NEVA $102,826 $0.041770 2,461,745 LowVol 0.70% -5.68% 7.62%
897 REE ReeCoin REE $101,413 $0.000040 2,560,000,000 LowVol 62.44% -46.64% -22.22%
898 GCC GuccioneCoin GCC $100,705 $0.004964 20,285,537 LowVol 0.86% 41.32% 54.82%
899 PRX Printerium PRX $100,100 $0.008467 11,821,728 LowVol -2.44% 17.07% 247.85%
900 CNC CHNCoin CNC $99,735 $0.002037 48,969,647 LowVol 0.86% 2.31% 287.73%
901 BAS BitAsean BAS $98,042 $0.019608 5,000,000 LowVol 0.52% -15.83% 3.00%
902 ALL Allion ALL $97,851 $0.015784 6,199,359 LowVol 0.88% 14.51% 21.88%
903 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.20% -70.60%
904 RPC RonPaulCoin RPC $97,087 $0.108347 896,078 LowVol 3.14% 70.17% 56.48%
905 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.48%
906 SLM Slimcoin SLM $95,070 $0.006365 14,937,439 LowVol 0.86% -1.87%
907 CRX Chronos CRX $93,427 $0.001267 73,729,962 LowVol 1.38% 61.65% 27.66%
908 TAJ TajCoin TAJ $91,889 $0.011453 8,023,452 LowVol 0.67% 5.64% 13.56%
909 CF Californium CF $91,861 $0.038187 2,405,527 LowVol 0.88% 7.49% 41.10%
910 CON PayCon CON $89,343 $0.003877 23,042,604 LowVol 0.91% -3.74% -17.16%
911 URO Uro URO $89,134 $0.073829 1,207,310 LowVol 0.88% 18.98% 24.60%
912 POP PopularCoin POP $84,280 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.41% -11.71% 13.40%
913 IMS Independent M… IMS $80,241 $0.014945 5,368,934 LowVol 0.98% -30.59% -0.10%
914 BTQ BitQuark BTQ $79,766 $0.008783 9,081,731 LowVol 0.86% -15.79% -11.56%
915 GPL Gold Pressed … GPL $78,597 $0.306389 256,527 LowVol 0.88% 1.44% 1.22%
916 SPT Spots SPT $76,460 $0.003412 22,406,021 LowVol 0.86% 11.98% 32.64%
917 MND MindCoin MND $75,062 $0.005983 12,546,625 LowVol 0.86% 31.38% 55.47%
918 JWL Jewels JWL $74,499 $0.003691 20,181,636 LowVol 0.88% 1.70% -8.39%
919 KURT Kurrent KURT $73,130 $0.007372 9,919,485 LowVol 11.06% -33.34% 8.42%
920 WARP WARP WARP $73,052 $0.066700 1,095,224 LowVol 0.88% 6.47% 18.96%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $72,109 $0.008019 8,991,939 LowVol -7.53% -1.89% -25.82%
922 ARB ARbit ARB $71,888 $0.009179 7,831,545 LowVol 0.51% 20.58%
923 ATX Artex Coin ATX $71,601 $0.003812 18,781,750 LowVol 0.88% 9.05% 2.79%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,575 $0.083121 861,099 LowVol 0.88% 141.87%
925 ICOB ICOBID ICOB $71,275 $0.000668 106,701,874 LowVol -0.46% 9.01% 25.88%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,303 $0.000891 77,777,777 LowVol 0.88% -24.73% -5.77%
928 RBT Rimbit RBT $68,052 $0.000589 115,499,623 LowVol -1.52% -3.44% -0.09%
929 STEPS Steps STEPS $66,382 $0.003564 18,625,017 LowVol 0.86% 32.35% 47.48%
930 EXN ExchangeN EXN $64,918 $0.012729 5,100,000 LowVol 0.91% 8.70% 75.70%
931 SOIL SOILcoin SOIL $64,277 $0.011273 5,702,048 LowVol 0.71% 2.26% 17.24%
932 VPRC VapersCoin VPRC $63,970 $0.000082 780,124,964 LowVol -5.85% -29.61% 83.90%
933 MCRN MACRON MCRN $60,914 $0.000152 401,421,401 LowVol 3.29% 29.24% -45.85%
934 GLT GlobalToken GLT $60,105 $0.002299 26,143,100 LowVol 0.91% 3.16% 4.78%
935 PIE PIECoin PIE $58,926 $0.004328 13,615,437 LowVol -42.83% -50.68% 75.59%
936 CASH Cashcoin CASH $58,755 $0.001273 46,158,242 LowVol 0.86% -7.68% 58.23%
937 CPN CompuCoin CPN $57,852 $0.002949 19,615,019 LowVol 0.82% -16.04% -15.96%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,537 $0.005601 10,094,424 LowVol -3.50% 10.59% -9.42%
939 ORLY Orlycoin ORLY $55,978 $0.001527 36,646,779 LowVol 0.88% 18.59% 32.16%
940 300 300 Token 300 $53,505 $178.35 300 LowVol 0.88% -11.74% -23.69%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,192 $0.000892 59,630,200 LowVol -11.77% -4.78% -9.79%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,112 $0.000636 83,450,403 LowVol 0.88% 8.70% 16.92%
943 CXT Coinonat CXT $49,465 $0.005736 8,623,200 LowVol -10.89% 7.59% -9.26%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,964 $0.002419 20,245,510 LowVol 0.91% 3.27% 19.01%
945 GBT GameBet Coin GBT $48,718 $0.002291 21,262,780 LowVol 0.86% 50.51% 26.79%
946 CRT CRTCoin CRT $48,434 $0.610997 79,270 LowVol 0.88% 8.71% 21.15%
947 SFC Solarflarecoin SFC $47,602 $0.003380 14,083,450 LowVol 0.86% -3.91% 0.80%
948 KIC KibiCoin KIC $47,228 $0.003213 14,701,000 LowVol 0.89% -28.96% -15.84%
949 TOR Torcoin TOR $47,108 $0.148993 316,179 LowVol 0.88% -24.41% -28.81%
950 UET Useless Ether… UET $46,657 $0.011765 3,965,716 LowVol 0.54% -3.62% 37.31%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $46,576 $0.002300 20,254,196 LowVol -4.05% -3.23% 19.37%
952 EGO EGO EGO $45,825 $0.000764 60,000,001 LowVol 0.88% -6.83% 21.15%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 23.02%
954 SONG SongCoin SONG $44,726 $0.001373 32,565,300 LowVol -2.48% 10.48% -12.32%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,552 $0.000636 70,000,000 LowVol 0.88% 8.70% 38.98%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,191 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.31% -7.92% 6.15%
957 PULSE Pulse PULSE $43,683 $0.003055 14,298,972 LowVol 0.88% 19.68% 3.84%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,562 $0.002037 20,898,106 LowVol 0.88% 8.70% 27.20%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $42,407 $0.002037 20,821,709 LowVol -5.07% 15.95% 10.57%
960 IMX Impact IMX $41,819 $0.000382 109,509,099 LowVol 0.88% 63.06% 142.21%
961 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.26% 13.73%
962 DPAY DPAY DPAY $40,499 $0.000509 79,541,001 LowVol 0.86% 44.94% 21.15%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,675 $0.000382 101,276,976 LowVol 0.88% -12.38% 80.09%
964 JS JavaScript Token JS $38,307 $0.004793 7,991,996 LowVol 0.52% 109.52% 213.64%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $38,187 $0.000382 100,000,000 LowVol 0.86% -10.37%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,150 $0.006110 6,243,840 LowVol 0.88% 41.02% 29.19%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.15% -25.98%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,211 $0.007704 4,829,945 LowVol 0.88% -0.09% -1.43%
969 DES Destiny DES $37,067 $0.023167 1,600,000 LowVol 66.88% 93.98% 52.59%
970 CESC CryptoEscudo CESC $36,687 $0.000255 144,105,100 LowVol -29.39% -8.56% -21.94%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,361 $0.004837 7,517,234 LowVol 0.88% 60.36% -12.77%
972 PEX PosEx PEX $34,038 $0.013875 2,453,240 LowVol 0.86% 7.85% 21.15%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,094 $0.000255 130,000,000 LowVol 0.86% 11.22% -14.19%
974 LIR LetItRide LIR $32,334 $0.000891 36,287,583 LowVol 0.86% 26.82% 26.99%
975 VLTC Vault Coin VLTC $32,279 $0.001064 30,332,900 LowVol -6.29% -9.12% -9.48%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,223 $0.012093 2,581,970 LowVol 0.86% 17.31%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,192 $0.020876 1,494,171 LowVol 0.88% 8.19% 29.01%
978 LUNA Luna Coin LUNA $30,972 $0.018976 1,632,180 LowVol 0.85% 2.13% -19.51%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,726 $0.034369 894,026 LowVol 0.88% 8.71% 28.67%
980 BOAT BOAT BOAT $30,692 $0.001655 18,547,845 LowVol 0.91% -7.78% -3.04%
981 KNC KingN Coin KNC $30,671 $15.28 2,008 LowVol 0.88% 8.71%
982 IBANK iBank IBANK $30,536 $0.006746 4,526,324 LowVol 0.91% 130.81% 187.46%
983 EREAL eREAL EREAL $30,413 $0.000444 68,427,562 LowVol 0.50% -18.88% -40.22%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 WBB Wild Beast Block WBB $30,129 $0.180244 167,159 LowVol 0.86% -1.66% 37.49%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $28,380 $0.000255 111,478,806 LowVol 0.86% 9.02% -53.02%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $28,079 $0.000891 31,512,613 LowVol 0.86% -4.88% 41.34%
988 CAB Cabbage CAB $28,068 $0.002673 10,499,996 LowVol 0.88% -4.88% 1.38%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,249 $0.036151 753,776 LowVol 0.86% 6.09% 7.49%
990 DIX Dix Asset DIX $26,627 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 5.35% 23.60% 126.98%
991 SDP SydPak SDP $23,938 $0.149821 159,780 LowVol 0.88% 8.66% 21.05%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.32% -2.65%
993 BRAT BRAT BRAT $20,922 $0.000131 160,000,000 LowVol 0.86% -30.30% -47.41%
994 BIOB BioBar BIOB $20,182 $0.022785 885,756 LowVol 0.88% 8.70% 3.18%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.46% 15.31%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,708 $0.002419 7,735,479 LowVol 0.88% 87.76% 40.00%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.63% 44.62%
998 XOC Xonecoin XOC $16,841 $0.040097 420,000 LowVol 0.88% 7.01% 0.95%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,775 $0.005474 3,064,800 LowVol 0.88% 26.33% 33.05%
1000 MGM Magnum MGM $15,099 $0.003819 3,954,001 LowVol 0.86% -9.41% -14.06%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,726 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.86% 8.71%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,612 $0.002674 5,091,200 LowVol 0.85% 22.86% 21.79%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,466 $0.000891 15,112,554 LowVol 0.86% 52.19% 42.92%
1004 P7C P7Coin P7C $13,450 $0.000382 35,220,238 LowVol 0.86% 8.71% 18.74%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,221 $0.009547 1,384,879 LowVol 0.88% -1.57% -4.34%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -5.85%
1007 DAS DAS DAS $12,637 $0.004694 2,692,119 LowVol 0.55% 11.35% 15.31%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.43% -20.49%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,110 $0.006619 1,678,439 LowVol 16.55% 41.32% 23.52%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,338 $0.000690 9,184,573 LowVol 0.91% -31.46% -30.12%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,121 $0.028895 211,827 LowVol 1.35% -0.84% 72.46%
1012 CONX Concoin CONX $6,063 $0.008147 744,266 LowVol 0.88% -0.61% 34.00%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,507 $0.001639 3,360,417 LowVol 1.30% -47.88% -32.69%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,483 $57280.90 0.078264 LowVol 0.88% 35.88% 6.05%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.99%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,702 $0.007630 485,214 LowVol 1.02% 6.20% 639.47%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,058 $0.002419 1,264,511 LowVol 0.88% 28.02% -18.18%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,982 $0.002164 1,377,917 LowVol 0.88% 8.70% 35.55%
1019 MRNG MorningStar MRNG $2,644 $0.000081 32,660,700 LowVol -85.04% -65.71% -56.67%
1020 LEX Lex4All LEX $2,575 $0.002575 1,000,000 LowVol -18.88% -37.95% 51.80%
1021 XNG Enigma XNG $2,339 $0.140657 16,627 LowVol 0.86% -26.26% -21.31%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,225 $0.000382 5,826,388 LowVol 0.86% 8.71% 81.72%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,239 $8.1e-08 15,320,585,365 LowVol -45.23% -51.32% -8.68%
1024 ULA Ulatech ULA $914 $0.004582 199,486 LowVol 0.88% -75.21% -81.46%
1025 ABN Abncoin ABN $870 $0.012856 67,700 LowVol 0.88% 9.70% -2.42%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $429 $0.001017 421,300 LowVol -16.97% 0.61% 0.27%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 1.10% -1.08% -47.39%
1029 CALC CaliphCoin CALC $101 $0.001154 87,140 LowVol 9.05% 58.80% 56.96%
1030 FDC Future Digita… FDC $67 $0.000024 2,753,201 LowVol -0.50% -73.55%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.73%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,480 LowVol 0.88% 8.70% 21.15%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.183314 $11,884,200 -3.24%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.41 $10,881,600 6.91% -4.61% -18.20%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 -0.01% 3.52% 15.13%
1036 ETN Electroneum ETN $0.094278 $4,885,100 -0.40% -15.42% 106.28%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.67 $4,649,730 11.54% -7.54% -31.93%
1038 AI POLY AI AI $16.54 $3,690,490 -1.22% -2.21% -2.42%
1039 NULS Nuls NULS $0.861009 $3,307,890 3.23% 19.48% 64.27%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.73 $3,261,630 -0.36% -9.79% 53.70%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.54 $3,225,240 0.42% -2.79% -9.46%
1042 REC Regalcoin REC $46.12 $2,977,410 -0.46% -5.40% 20.24%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.26 $1,606,690 0.18% -0.48% 5.55%
1044 BTE BitSerial BTE $7.92 $1,403,290 1.60% -2.99% 80.60%
1045 TSL Energo TSL $0.031958 $1,384,870 -2.75% 3.44% 0.57%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.24 $1,237,790 0.22% -3.69% -4.07%
1047 WC WINCOIN WC $1.08 $920,011 2.39% -6.55% -14.73%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12592.90 $746,531 0.91% 7.96% 16.25%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.11 $735,147 -0.97% -10.99% -3.48%
1050 LEND EthLend LEND $0.022389 $646,785 1.87% -10.68%
1051 BOT Bodhi BOT $0.438572 $547,831 0.76% 0.88% -8.44%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.029150 $541,967 0.81% -0.25% -30.46%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.15 $522,374 4.32% 13.08% 41.81%
1054 AION Aion AION $1.80 $448,987 0.52% 18.46% -4.47%
1055 LLT LLToken LLT $0.464681 $447,365 1.73% -12.79% 49.67%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.45 $372,952 0.88% -26.83% -17.99%
1057 INF InfChain INF $0.015275 $309,024 -0.77% -6.04% 73.07%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.92 $245,157 1.17% 27.55% -6.56%
1059 EAG EA Coin EAG $3.27 $233,548 0.88% 2.53% -5.51%
1060 XID Sphre AIR XID $0.189082 $173,858 0.18% -5.49% 6.27%
1061 XCPO Copico XCPO $0.024099 $166,578 -1.78% 11.18% 1.06%
1062 GBG Golos Gold GBG $0.132995 $158,978 -3.65% -8.40% 16.07%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018733 $158,399 8.64% 7.20% -35.77%
1064 FOR FORCE FOR $0.015009 $151,317 19.30% 0.84% 177.82%
1065 BTCM BTCMoon BTCM $0.038004 $138,370 2.70% -18.18% 479.31%
1066 UGT UG Token UGT $0.413630 $132,490 0.01% -6.82% -9.36%
1067 ICX ICON ICX $1.81 $127,674 4.47% 10.98% 39.98%
1068 BSR BitSoar BSR $0.159114 $127,340 0.88% -1.54% -24.77%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000059 $121,083 -12.66% 34.67% -64.90%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.021821 $112,317 0.52% -14.26% 5.00%
1071 QBT Qbao QBT $0.232164 $109,723 -0.80% -8.97%
1072 RMC Russian Minin… RMC $21593.60 $91,167 1.45% -17.91% 63.05%
1073 PRE Presearch PRE $0.208757 $64,586 -0.54% 5.49%
1074 MSD MSD MSD $0.010441 $52,872 0.67% -10.71% -16.71%
1075 SKR Sakuracoin SKR $0.005966 $51,508 -18.66% 294.40% 371.20%
1076 DSR Desire DSR $0.270969 $51,274 0.44% 4.80% 12.24%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006365 $42,426 0.88% -3.61% 40.87%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000344 $41,869 0.89% 116.68% 31.86%
1079 THS TechShares THS $0.542798 $35,480 0.26% -38.54% -39.92%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011458 $28,701 -2.18% 151.34% 183.47%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039672 $24,566 1.54% -14.27% -53.44%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.75 $24,281 -5.79% -21.24% -35.66%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.072047 $22,513 0.86% 26.70% 72.43%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045422 $22,252 0.52% 22.90% 56.42%
1085 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008279 $21,324 0.52% -42.45% 199.84%
1086 AERM Aerium AERM $0.498799 $21,001 10.67% -46.70% -68.62%
1087 WISH MyWish WISH $0.109068 $20,302 0.52% -6.96% -48.47%
1088 FRD Farad FRD $0.109424 $20,050 0.72% -8.81% 14.95%
1089 EVR Everus EVR $1.04 $18,914 -14.38% -32.22% -81.17%
1090 BPL Blockpool BPL $0.180626 $18,796 11.46% 8.92% 45.56%
1091 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $18,606 0.88% -1.05% 5.46%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.133656 $17,995 0.46% -4.69% -21.03%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.311309 $17,681 -6.33% -2.82% 77.51%
1094 COR CORION COR $0.811831 $16,388 0.88% 4.96% -2.68%
1095 PFR Payfair PFR $0.011503 $15,461 0.52% -20.84%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,581 -3.61% 9.40% 54.63%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.012729 $14,368 0.88% -8.74% -2.30%
1098 SISA SISA SISA $0.012490 $14,055 0.99% -14.03% -27.35%
1099 STEX STEX STEX $0.986200 $13,343 5.35% 17.52% 163.65%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043574 $11,672 0.52% -13.28% 52.56%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007978 $11,106 0.52% 86.68% 0.95%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.284623 $9,896 2.80% -21.06% -25.24%
1103 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,768 0.87% -21.82% -99.58%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002989 $9,419 0.73% 10.71% 48.84%
1105 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,219 16.06% 27.95% 49.27%
1106 DMC DynamicCoin DMC $0.003553 $9,184 8.43% -2.16% 80.83%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.078411 $8,955 13.01% -10.79% -25.76%
1108 SUR Suretly SUR $3.19 $8,933 10.00% -2.66% -5.74%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.114754 $8,843 0.85% -12.96% -27.34%
1110 MKR Maker MKR $370.38 $8,812 0.52% -3.21% -3.36%
1111 MCR Macro MCR $1.27 $8,144 -20.28% -11.75% -45.99%
1112 ACC AdCoin ACC $0.092391 $7,461 -6.53% 47.42% -15.50%
1113 FRN Francs FRN $0.045193 $6,457 5.06% 87.64% 43.03%
1114 VIU Viuly VIU $0.009249 $6,123 0.78% 2.30% 162.22%
1115 MINEX Minex MINEX $0.020360 $5,845 6.03% 32.86% -69.03%
1116 EFYT Ergo EFYT $11.19 $5,284 -4.59% -7.68% 19.56%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105622 $5,146 0.88% -10.10% 72.52%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003026 $5,056 8.37% 7.08% 38.51%
1119 SND Sand Coin SND $0.774958 $4,577 -15.58% 12.96% 0.23%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007022 $4,539 31.31% -6.53% -13.82%
1121 WA WA Space WA $0.021512 $4,418 0.86% 22.47% 25.72%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,165 0.74% 59.17% 63.65%
1123 B2B B2B B2B $0.427025 $3,957 0.52% 7.40% -33.12%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000523 $3,902 0.52% -20.91% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.12 $3,783 -3.97% -13.65% 20.54%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.117888 $3,482 0.52% -17.57% 6.35%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084903 $3,253 0.88% 1.98% 9.00%
1128 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000382 $3,248 0.86% -40.72% -35.12%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013961 $3,049 0.83% -15.23% 21.61%
1130 TER TerraNova TER $3.01 $2,913 17.95% 67.09% 28.26%
1131 NTC Natcoin NTC $0.128055 $2,877 0.88% -17.48% -59.05%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002157 $2,795 7.05% -7.87% 8.05%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002771 $2,681 0.88% -13.97% 1.08%
1134 OX OX Fina OX $0.000145 $2,615 1.44% -36.43% -18.09%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,545 0.88% 8.70% -8.46%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025335 $2,477 14.68% 0.69% 0.66%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005855 $2,419 10.49% -5.52% 19.58%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,385 -0.59% -3.68% -6.38%
1139 XOT Internet of T… XOT $2036.66 $2,239 0.88% -7.98% -30.77%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000534 $2,235 0.52% -4.92% -22.12%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005882 $2,204 0.52% 58.40% -37.89%
1142 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000749 $2,031 18.61% 36.03% 52.19%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.208457 $1,981 0.85% -14.57% -22.17%
1144 HNC Huncoin HNC $0.001909 $1,921 26.10% 48.24% 21.19%
1145 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323184 $1,902 2.04% -3.31%
1146 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $1,669 8.22% 63.88% 12.31%
1147 FAP FAPcoin FAP $0.017376 $1,647 -13.00% 156.87% 139.65%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116980 $1,639 0.88% 0.10% 63.57%
1149 PRES President Trump PRES $0.005130 $1,614 1.78% 52.20% 33.57%
1150 STU bitJob STU $0.031102 $1,497 -0.19% 17.74% 31.36%
1151 ABC Alphabit ABC $20.37 $1,466 0.86% 12.72% 32.60%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020160 $1,335 20.88% -62.37% -0.12%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.28 $1,325 0.52% 0.69% -7.08%
1154 GARY President Joh… GARY $0.203728 $1,279 0.88% 4.43% -1.58%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037825 $1,246 0.76% 6.43% 8.93%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006781 $1,181 0.54% 18.57% -12.95%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000129 $1,137 0.66% -19.84% -37.24%
1158 GRN Granite GRN $0.016548 $1,102 0.86% -34.14% 25.59%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,094 0.81% 6.04% 113.27%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,071 0.52% 7.05% -8.18%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.74 $1,044 0.86% -33.84% 65.01%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004201 $1,039 0.91% -14.61% -14.47%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010820 $1,026 0.88% -31.56% 65.97%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000636 $1,004 0.86% 35.88% -0.74%
1165 MARX MarxCoin MARX $0.001020 $926 4.86% -4.96% 31.61%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036533 $925 60.85% 23.91% 167.34%
1167 UR UR UR $0.001152 $867 12.16% 46.04% 69.65%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032136 $849 0.67% -36.68%
1169 HAT Hawala.Today HAT $0.165581 $832 0.52% -12.89% -14.49%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $771 0.87% 9.12% 21.82%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004581 $760 -1.84% 8.42% 14.66%
1172 QORA Qora QORA $0.250890 $715 4.65% 17.60%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.051154 $706 0.88% 8.58% 6.70%
1174 NBIT netBit NBIT $0.014112 $694 0.86% -72.98%
1175 VULC Vulcano VULC $0.009706 $686 -10.41% 32.66% 35.29%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $563 0.14% -97.12% -94.71%
1177 MGC GulfCoin MGC $0.002673 $547 -1.46% 8.71% -15.50%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $526 0.52% -31.21% -16.07%
1179 DASHS Dashs DASHS $0.067591 $524 0.88% 26.81% 112.30%
1180 SKC Skeincoin SKC $0.018457 $519 0.88% 19.90% 134.85%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037909 LowVol 0.54% -4.61% -45.55%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000637 LowVol 0.88% -39.41% -33.79%
1183 PRN Protean PRN $0.000098 LowVol 1.00% 63.14% 8.20%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.92% -62.02% -49.94%
1185 XQN Quotient XQN $0.005219 LowVol 0.88% 9.64% -7.53%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010311 LowVol 0.86% -2.14% 4.16%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.86% 9.01% 21.15%
1188 QBT Cubits QBT $0.002928 LowVol 0.88% -35.75% -76.54%
1189 IQT iQuant IQT $0.179582 LowVol -0.69% 16.95% 6.71%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001782 LowVol 0.88% 8.70% -1.15%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003055 LowVol -14.42% 63.07% 69.53%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000255 LowVol 0.88% 8.70% 47.21%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007383 LowVol 0.86% 8.70% 20.48%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051966 LowVol 1.35% -0.16% 47.37%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.71% 7.55% -3.96%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000764 LowVol 0.88% 13.43% 4.80%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002800 LowVol 0.88% 8.70% 25.66%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003437 LowVol 0.88% 33.41% 21.15%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002291 LowVol 0.88% -11.06% 18.14%
1200 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 0.91% -45.65% -59.62%
1201 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.86% 8.71% 0.19%
1202 EVC EventChain EVC $0.065361 LowVol 0.52% -28.46% -59.06%
1203 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000255 LowVol 0.88% -27.53% -21.31%
1204 MOTO Motocoin MOTO $0.004526 LowVol -9.91% -39.78% 48.31%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001018 LowVol 0.88% 8.70% 90.27%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045061 LowVol -39.16% 6.01% -5.74%
1207 INDIA India Coin INDIA $0.000255 LowVol 0.88% 8.70% -0.79%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042515 LowVol 0.86% 21.44% 40.06%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001909 LowVol 0.88% 8.70% 49.58%
1210 ONG onG.social ONG $0.157738 LowVol 0.52% -13.63%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002673 LowVol 0.88% -5.53% -26.35%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.88% 8.70% 28.52%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.011456 LowVol 0.88% -9.41% -8.61%
1214 LDCN LandCoin LDCN $0.001662 LowVol 27.36% -37.47% -76.78%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004339 LowVol 1.62% 3.22% 26.20%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol 0.70% -59.45% -37.63%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.99% -0.34% 4.08%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002928 LowVol 0.88% -7.40% -4.39%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095468 LowVol 0.88% 18.24%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002176 LowVol 0.52% 11.79% 15.72%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000636 LowVol 26.07% 35.89% 20.82%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010420 LowVol 0.88% 1012.39%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.01% 41.45% -7.13%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000891 LowVol 0.86% 26.82% 17.19%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005346 LowVol 0.88% 8.70% 6.84%
1226 BUB Bubble BUB $0.022149 LowVol 0.50% 12.47% 13.40%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002178 LowVol 0.52% 27.59% -19.77%
1228 BEST BestChain BEST $0.001144 LowVol -3.90% -11.18% -10.55%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.88% -32.56% -47.39%
1230 FC Facecoin FC $0.003486 LowVol 0.52% -4.61% -16.48%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003832 LowVol 4.56% 9.58% 61.29%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000509 LowVol 0.86% 117.42% 62.95%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007940 LowVol 0.86% 83.27% 34.51%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001782 LowVol 0.88% -19.90% 224.52%
1235 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.89% -22.20% 19.85%
1236 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.86% -51.41% -27.35%
1237 EGG EggCoin EGG $0.048116 LowVol 0.88% 15.42%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100178 LowVol 0.91% 5.84%
1239 DUB Dubstep DUB $0.002419 LowVol 0.86% 3.27%
1240 EBIT eBIT EBIT $0.003442 LowVol 0.52% 134.76% 158.98%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001527 LowVol 0.88% -6.83% -20.65%
1242 CYDER Cyder CYDER $0.000255 LowVol 0.88% -18.47% -13.93%
1243 SWP Swapcoin SWP $0.087148 LowVol 0.50% 4.82% -34.40%
1244 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.88% 16.61%
1245 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005073 LowVol 0.86% 73.29% -9.37%
1246 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001240 LowVol 4.36% 0.60% 3.63%
1247 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol 0.95% -13.52% 1.34%
1248 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066828 LowVol 0.88% -44.32% -44.71%
1249 SYNC Sync SYNC $611.00 LowVol 0.88% 73.90% 11.15%
1250 WINK Wink WINK $0.000382 LowVol 0.88% 8.70% 21.15%
1251 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.88% 8.71% 21.09%
1252 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.86% 25.35%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.738288 LowVol 0.88% 7.97% 45.75%
1254 ACN Avoncoin ACN $0.000382 LowVol 0.86% 8.70% -15.11%
1255 PRM PrismChain PRM $0.001909 LowVol -5.44% 25.43% 51.44%
1256 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 0.88% 18.82%
1257 TIE TIES Network TIE $0.061439 LowVol 0.52% -3.55% -28.13%
1258 XAU Xaucoin XAU $0.034496 LowVol 0.88% -15.29% 5.30%
1259 DON Donationcoin DON $0.000509 LowVol 2.06% -12.89% -39.52%
1260 YEL Yellow Token YEL $0.006645 LowVol 0.52% -46.11% 134.73%
1261 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol 0.89% 5.28% 49.41%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.019475 LowVol 0.86% 8.71% 20.36%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001307 LowVol 0.52% -4.61% 12.32%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.52% 8.74% -10.50%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000764 LowVol 0.86% 8.71% 54.38%
1266 BET BetaCoin BET $0.002234 LowVol 0.91% -3.19% -7.48%
1267 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.53% -4.58% 57.03%
1268 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 0.86% 8.71%
1269 REGA Regacoin REGA $0.001527 LowVol 0.88% 0.34% -26.37%
1270 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015148 LowVol 0.86% 40.72% 22.33%
1271 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047989 LowVol 0.88% 8.54% 1.14%
1272 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286659 LowVol 0.86% -20.88% 22.62%
1273 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.88% 8.70% 21.15%
1274 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol 2.38% -33.15% 5.80%
1275 XDE2 XDE II XDE2 $1.86 LowVol -49.88% 9.93% -32.12%
1276 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.86% -76.99% -74.36%
1277 RICHX RichCoin RICHX $0.007256 LowVol 0.88% 10.48%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012856 LowVol 0.88% 14.38% 26.83%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.001655 LowVol 0.86% 8.70% 21.15%
1280 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.86% 8.70% -3.35%
1281 BLX Blockchain Index BLX $3.21 LowVol 0.52% 8.23% 18.35%
1282 HCC Happy Creator… HCC $0.000636 LowVol -15.93% 51.44%
1283 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000509 LowVol 0.88% 8.70% 21.15%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002164 LowVol 0.86% 8.70% 5.56%
1285 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000636 LowVol 0.86% 8.71% -19.47%
1286 CBD CBD Crystals CBD $0.001909 LowVol 0.88% 16.47% 29.11%
1287 MBL MobileCash MBL $0.000382 LowVol 0.88% 62.77% 21.15%
1288 LKC LinkedCoin LKC $0.000255 LowVol 0.86% 117.41% 19.01%
1289 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 1.01% -23.26% -14.86%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.032841 LowVol 0.88% -4.60% 40.74%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003946 LowVol 0.88% 5.31% 9.56%
1292 TODAY TodayCoin TODAY $0.001146 LowVol 0.86% -2.17% -4.59%
1293 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.88% 8.70% 1.77%
1294 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1295 FID BITFID FID $0.127291 LowVol 0.86% 21.15%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.47%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.77%
1298 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.53%
1299 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.48% -4.45%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.49%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1302 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.11% 23.29%
1303 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.00%
1304 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.19%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -4.85%
1306 XID International… XID $0.008754 LowVol 0.55% 16.79%
1307 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.11% 123.10%
1308 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.87% 21.33%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.72%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.42% 12.83%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.87% 40.90%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.94% 21.41%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.62% 25.13%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.65% 21.09%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.28% -53.49%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 4.77%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.34%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.85% 20.36%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.09%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.84% -27.02%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.58% 2.87%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.96% -13.14%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.56% -33.87%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -30.91%

Quay lại phần 1

Phản hồi