Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12940.80 trên tổng giá trị $216,427,439,040

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.70 trên tổng giá trị $42,383,470,135

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1513.13 trên tổng giá trị $25,483,095,183

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.59 trên tổng giá trị $12,753,374,388

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242215 trên tổng giá trị $9,383,202,008

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRK Franko (FRK) đang có giá hiện tại $0.323052 trên tổng giá trị $300,686 đã biến động tăng 92.02% trong 1h qua

    + Đồng PRIX Privatix (PRIX) đang có giá hiện tại $2.61 trên tổng giá trị $3,086,621 đã biến động tăng 78.68% trong 1h qua

    + Đồng RED RedCoin (RED) đang có giá hiện tại $0.002290 trên tổng giá trị $169,726 đã biến động tăng 68.86% trong 1h qua

    + Đồng DES Destiny (DES) đang có giá hiện tại $0.023139 trên tổng giá trị $37,022 đã biến động tăng 66.79% trong 1h qua

    + Đồng REE ReeCoin (REE) đang có giá hiện tại $0.000040 trên tổng giá trị $101,322 đã biến động tăng 62.30% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004195 trên tổng giá trị $113,698 đã biến động tăng 1691.18% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,916 đã biến động tăng 1056.93% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010407 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1010.70% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101582 trên tổng giá trị $452,235 đã biến động tăng 619.84% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,152,068 đã biến động tăng 481.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.453881 trên tổng giá trị $34,319,985 đã biến động tăng 2245.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,916 đã biến động tăng 920.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007620 trên tổng giá trị $3,697 đã biến động tăng 620.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000579 trên tổng giá trị $912,035 đã biến động tăng 546.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.290659 trên tổng giá trị $4,184,640 đã biến động tăng 522.19% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PXI Prime-XI PXI $131,823 $0.007385 17,849,770 $649 0.80% 14.39% 24.16%
702 SGR Sugar Exchange SGR $127,195 $0.036341 3,500,000 $2,483 -0.03% 29.33% -12.37%
703 CMT Comet CMT $124,980 $0.143189 872,830 $56,310 -26.63% -70.50% 192.54%
704 FLAX Flaxscript FLAX $120,600 $0.021595 5,584,580 $543 0.81% 13.39% -22.04%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $116,886 $0.026596 4,394,874 $11,714 10.73% 31.09% -28.57%
706 LCP Litecoin Plus LCP $116,338 $0.159047 731,467 $2,642 0.89% -20.52% 38.13%
707 BOST BoostCoin BOST $116,059 $0.009789 11,855,487 $1,413 0.81% -20.40% -21.73%
708 CFD Confido CFD $113,992 $0.012666 9,000,000 $962 -0.97% -5.02% 38.63%
709 ARG Argentum ARG $113,351 $0.013222 8,573,011 $831 0.87% -6.28% 6.42%
710 FXE FuturXe FXE $110,892 $0.471038 235,421 $1,992 0.83% -37.31% -75.65%
711 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,440 $0.013753 8,030,000 $13,014 -9.00% 8.68% -50.79%
712 DRXNE DROXNE DRXNE $109,879 $0.001741 63,124,355 $1,219 -10.74% -18.65% -21.51%
713 BITEUR bitEUR BITEUR $107,842 $1.23 87,942 $2,594 -6.55% 1.64% -1.37%
714 VUC Virta Unique … VUC $106,698 $0.001735 61,486,150 $4,724 0.85% 19.59% 34.81%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $104,904 $0.002372 44,220,400 $3,200 10.65% 0.71% 13.96%
716 SRC SecureCoin SRC $103,687 $0.012580 8,241,871 $1,239 -0.70% -18.04% 19.09%
717 CACH CacheCoin CACH $101,553 $0.024207 4,195,132 $1,307 27.50% 4.72% -33.46%
718 EOT EOT Token EOT $99,614 $0.012058 8,260,903 $15,003 9.33% -5.76% 20.78%
719 LTCR Litecred LTCR $99,066 $0.003277 30,227,750 $24,944 31.82% -42.53% 246.04%
720 QTL Quatloo QTL $97,984 $0.012694 7,718,883 $577 17.11% -11.96% 17.38%
721 611 SixEleven 611 $95,934 $0.222482 431,199 $712 0.81% 10.43% 26.41%
722 HXX Hexx HXX $92,057 $0.061998 1,484,839 $627 0.88% 15.68% 67.23%
723 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,221 $0.001132 79,719,140 $1,395 0.77% 20.75% 39.49%
724 EGAS ETHGAS EGAS $86,686 $0.008534 10,157,540 $1,936 0.77% 3.24% 80.93%
725 MST MustangCoin MST $83,685 $0.132761 630,343 $605 0.81% 3.54% -7.01%
726 $$$ Money $$$ $81,742 $0.001781 45,887,218 $1,591 -1.33% 12.26% 20.90%
727 MAY Theresa May Coin MAY $80,717 $0.003236 24,943,800 $796 -3.40% -2.78% -20.59%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $80,301 $0.004831 16,621,289 $609 -6.57% 2.98% -0.24%
729 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,273 $0.003903 20,564,300 $1,922 10.62% -39.79% 62.05%
730 XCO X-Coin XCO $79,561 $0.006424 12,384,976 $1,015 7.83% 17.58% -6.42%
731 BVC BeaverCoin BVC $77,314 $0.024818 3,115,258 $2,197 -6.81% -24.43% 11.41%
732 ZMC ZetaMicron ZMC $76,325 $0.000127 600,344,291 $2,910 -39.51% 8.55% 20.82%
733 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,224 $0.036411 2,093,421 $1,030 0.77% -82.42% -62.14%
734 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,113 $0.003053 24,931,054 $542 10.80% 0.64% 11.59%
735 BSC BowsCoin BSC $65,622 $0.011824 5,550,102 $630 0.81% 12.13% 18.40%
736 DIBC DIBCOIN DIBC $62,404 $0.012481 5,000,000 $744 0.35% -8.88% 3.19%
737 ERY Eryllium ERY $57,677 $0.010627 5,427,211 $2,131 4.47% 58.29% 70.61%
738 KRONE Kronecoin KRONE $53,614 $0.014570 3,679,755 $566 0.61% 13.60% 39.63%
739 VRS Veros VRS $51,417 $0.000106 486,609,040 $3,154 0.90% 60.20% 404.40%
740 ICON Iconic ICON $50,202 $0.084672 592,894 $3,638 0.81% 33.88% 46.57%
741 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,785 $0.001114 44,688,972 $732 0.69% 11.38% -6.03%
742 XCS CybCSec XCS $40,622 $0.003433 11,834,082 $786 0.81% -9.43% 28.27%
743 XBTS Beatcoin XBTS $39,668 $0.026017 1,524,686 $724 2.30% -12.66% 13.44%
744 ITZ Interzone ITZ $36,948 $0.020456 1,806,237 $1,118 1.37% -8.41% -22.90%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,735 $0.011522 3,188,280 $106,516 1.40% -36.79% 264.76%
746 GRIM Grimcoin GRIM $34,129 $0.003306 10,324,802 $1,088 0.81% 32.09% 53.49%
747 CRTM Corethum CRTM $32,756 $0.013102 2,500,000 $2,310 0.77% -14.04% 62.26%
748 NTWK Network Token NTWK $32,114 $0.002752 11,671,310 $1,326 0.77% -32.28% -44.99%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $27,823 $0.000765 36,390,750 $3,666 0.82% -4.13% -5.82%
750 BNX BnrtxCoin BNX $26,975 $0.001017 26,522,501 $645 0.81% -3.98% 16.07%
751 JOBS JobsCoin JOBS $26,958 $0.000254 106,019,270 $1,054 0.81% -27.63% -1.08%
752 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,976 $0.030163 861,202 $24,512 -10.88% -10.84% 87.45%
753 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $25,841 $0.001911 13,520,750 $1,306 -3.84% 64.99% 65.11%
754 MILO MiloCoin MILO $25,414 $0.002355 10,789,954 $999 0.89% 8.46% -6.89%
755 TSTR Tristar Coin TSTR $21,094 $0.004195 5,027,857 $542 0.81% 15.55% -33.10%
756 ELS Elysium ELS $19,858 $0.004958 4,005,012 $1,895 0.81% 9.72% 6.89%
757 LVPS LevoPlus LVPS $18,277 $0.012078 1,513,256 $626 0.81% 38.20% 98.36%
758 PLACO PlayerCoin PLACO $17,860 $0.000509 35,120,000 $1,775 -39.53% -14.12% -16.28%
759 ARGUS Argus ARGUS $17,324 $0.015086 1,148,324 $1,092 0.74% 43.77% 60.36%
760 XRC Rawcoin XRC $16,944 $0.024039 704,882 $1,698 -2.46% 15.28% 35.48%
761 GSR GeyserCoin GSR $9,503 $0.202782 46,864 $7,076 0.81% 9.99% 252.54%
762 HMC HarmonyCoin HMC $6,372 $0.011354 561,235 $7,273 0.80% 1.49% -1.23%
763 XPA XPlay XPA $30,542,000 $0.030542 1,000,000,000 LowVol 0.77% -6.30%
764 BCAP BCAP BCAP $18,479,900 $1.85 10,000,000 LowVol 0.77% 13.05% 47.99%
765 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
766 ECN E-coin ECN $11,560,823 $2.47 4,687,460 LowVol 0.81% -20.19% -18.61%
767 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol 2.24% 109.71%
768 ETT EncryptoTel [… ETT $9,188,582 $0.147890 62,131,190 LowVol 1.26% -24.87% 25.48%
769 PGL Prospectors Gold PGL $4,157,535 $0.064458 64,500,000 LowVol 0.81% 8.55% -23.43%
770 ARC Arcade Token ARC $3,780,551 $2.31 1,636,312 LowVol 0.77% -4.35% 67.87%
771 IXC Ixcoin IXC $3,652,980 $0.173959 20,999,088 LowVol 0.29% -11.39% 31.96%
772 FIMK FIMKrypto FIMK $2,934,282 $0.005085 577,004,618 LowVol 0.89% 49.00% 202.14%
773 ADL Adelphoi ADL $2,673,815 $0.113914 23,472,224 LowVol 0.81% 20.72% 30.69%
774 YASH YashCoin YASH $2,669,922 $0.266985 10,000,271 LowVol 0.81% -34.87% -39.62%
775 MBRS Embers MBRS $2,492,660 $0.049853 50,000,000 LowVol -0.30% 10.10% 3.93%
776 SIFT Smart Investm… SIFT $2,364,279 $3.27 722,935 LowVol 0.77% -4.35% 13.98%
777 REX REX REX $1,920,826 $0.221785 8,660,756 LowVol 0.77% 19.26% -13.37%
778 WGO WavesGo WGO $1,797,593 $0.186614 9,632,680 LowVol -0.71% 14.79% 152.66%
779 ITT Intelligent T… ITT $1,754,490 $0.179068 9,797,899 LowVol 0.77% -1.96% -9.99%
780 CNO Coin(O) CNO $1,441,590 $0.013708 105,166,445 LowVol 0.81% 17.04% 62.58%
781 NKA IncaKoin NKA $1,413,302 $0.000124 11,381,629,384 LowVol 1.67% 23.28% -19.46%
782 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.22% 15.87%
783 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.62% 26.01%
784 RC RussiaCoin RC $1,278,153 $0.152563 8,377,873 LowVol 0.77% 8.55% -27.93%
785 NDC NEVERDIE NDC $1,146,153 $0.027952 41,004,200 LowVol 0.77% -9.97% -31.31%
786 USC Ultimate Secu… USC $1,008,590 $0.097513 10,343,113 LowVol -10.69% 47.24% -6.43%
787 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $987,637 $0.000043 22,872,452,934 LowVol 0.99% -45.12% -6.06%
788 SDC ShadowCash SDC $978,018 $0.146079 6,695,133 LowVol 0.87% 7.67% 31.45%
789 ETBS Ethbits ETBS $907,344 $0.652013 1,391,604 LowVol 0.81% -30.52% -28.67%
790 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.83% 6.79%
791 METAL MetalCoin METAL $841,081 $0.010934 76,925,527 LowVol 0.89% -3.76% 13.33%
792 NET NetCoin NET $799,862 $0.001016 787,126,712 LowVol 0.81% 20.62% 17.76%
793 SMC SmartCoin SMC $799,198 $0.033890 23,582,457 LowVol 8.22% 19.60% 14.99%
794 EBET EthBet EBET $783,001 $0.092091 8,502,500 LowVol 7.17% -8.65% -10.24%
795 TES TeslaCoin TES $766,931 $0.010442 73,446,783 LowVol -0.39% 22.60% 59.09%
796 HBN HoboNickels HBN $728,594 $0.012205 59,696,358 LowVol 0.87% 10.83% 0.43%
797 RIYA Etheriya RIYA $683,435 $0.432135 1,581,531 LowVol 0.81% 33.39% 38.13%
798 VAL Valorbit VAL $669,484 $0.000127 5,265,887,674 LowVol 0.81% 8.55% 23.73%
799 GOOD Goodomy GOOD $617,112 $0.001398 441,349,000 LowVol 0.80% 4.90% 10.04%
800 BITS Bitstar BITS $605,527 $0.026236 23,079,737 LowVol 0.55% 7.72% 15.95%
801 NOBL NobleCoin NOBL $589,531 $0.000255 2,315,244,331 LowVol 0.86% -25.43% -12.83%
802 GIM Gimli GIM $559,042 $0.006988 80,000,000 LowVol 0.77% 2.48% -39.10%
803 TROLL Trollcoin TROLL $512,586 $0.000906 565,848,137 LowVol 0.69% -10.68% -7.92%
804 VLT Veltor VLT $486,810 $0.877365 554,855 LowVol 0.82% 11.27% -19.98%
805 KUSH KushCoin KUSH $483,437 $0.088745 5,447,512 LowVol 0.80% 32.87% 80.11%
806 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 12.45%
807 CASINO Casino CASINO $472,100 $0.472100 1,000,000 LowVol 2.31% -58.45%
808 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol 9.07% 11.82%
809 XGR GoldReserve XGR $460,634 $0.026826 17,171,382 LowVol -12.65% -0.42% -21.31%
810 SAC SACoin SAC $453,907 $0.064712 7,014,235 LowVol 0.81% -14.74% -25.68%
811 FNC FinCoin FNC $440,546 $0.034207 12,878,667 LowVol 0.69% 26.44% -3.16%
812 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $437,204 $0.080542 5,428,300 LowVol 1.10% -1.58%
813 AU AurumCoin AU $433,574 $1.46 296,216 LowVol -9.37% -24.77% 7.39%
814 CFT CryptoForecast CFT $415,224 $0.009027 46,000,000 LowVol 0.80% 10.48% 12.95%
815 BUCKS SwagBucks BUCKS $410,189 $1.28 319,923 LowVol 0.94% 6.92% 15.62%
816 SLG Sterlingcoin SLG $409,704 $0.097395 4,206,625 LowVol 0.62% -0.96% 8.43%
817 WAY WayGuide WAY $407,001 $0.004068 100,040,708 LowVol 0.81% 8.83% 28.87%
818 8BIT 8Bit 8BIT $373,241 $0.254279 1,467,841 LowVol 0.81% 5.29% 14.90%
819 GLC GlobalCoin GLC $372,851 $0.005721 65,171,010 LowVol 0.89% -11.21% 29.42%
820 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.52%
821 SH Shilling SH $347,024 $0.008772 39,558,725 LowVol 0.81% 5.37% 131.08%
822 UNIC UniCoin UNIC $341,246 $0.115000 2,967,354 LowVol 0.86% 14.21% 16.59%
823 VIDZ PureVidz VIDZ $335,381 $0.002677 125,279,775 LowVol 0.60% -4.21% 8.93%
824 BERN BERNcash BERN $330,997 $0.004647 71,234,301 LowVol 0.77% 4.00% 9.79%
825 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.99%
826 BXT BitTokens BXT $327,783 $0.584242 561,039 LowVol -0.47% -20.62% -28.21%
827 STV Sativacoin STV $325,553 $0.045939 7,086,584 LowVol 0.85% 9.83% 49.48%
828 FUNK The Cypherfunks FUNK $322,100 $0.000007 46,290,694,999 LowVol -10.35% -2.18% 22.18%
829 TTC TittieCoin TTC $319,996 $0.000254 1,259,816,434 LowVol 2.72% 81.03% 56.93%
830 CORG CorgiCoin CORG $315,503 $0.000252 1,251,855,418 LowVol -0.17% 7.30% 39.45%
831 BIGUP BigUp BIGUP $313,003 $0.000148 2,118,390,197 LowVol 12.22% 28.13% 32.82%
832 LOT LottoCoin LOT $298,342 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.79% 9.93% 26.24%
833 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.84% 20.61%
834 J Joincoin J $288,522 $0.117841 2,448,402 LowVol 0.81% 138.98% 21.89%
835 USDE USDe USDE $288,404 $0.000254 1,134,236,104 LowVol 0.89% 8.52% 20.39%
836 888 OctoCoin 888 $288,375 $0.005720 50,412,980 LowVol 0.89% -1.88% 27.28%
837 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 11.85%
838 RBIES Rubies RBIES $282,044 $0.027080 10,415,252 LowVol 0.81% 0.53% 21.60%
839 SWING Swing SWING $277,605 $0.100328 2,766,971 LowVol 0.75% 8.14% 15.52%
840 EVO Evotion EVO $273,149 $0.086198 3,168,854 LowVol 0.81% 9.07% -15.34%
841 LTB LiteBar LTB $265,932 $0.328646 809,174 LowVol 0.81% -9.35% -2.26%
842 JET Jetcoin JET $265,753 $0.054541 4,872,509 LowVol 0.81% 47.40% -35.41%
843 FRC Freicoin FRC $259,189 $0.008772 29,546,033 LowVol 0.89% 13.45% 4.54%
844 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.76% 21.05%
845 I0C I0Coin I0C $254,381 $0.012122 20,985,237 LowVol 0.85% 9.14% 56.15%
846 GAIA GAIA GAIA $254,332 $0.010553 24,101,381 LowVol 0.81% 2.30% -13.51%
847 KLC KiloCoin KLC $250,223 $0.001275 196,297,971 LowVol 8.83% -7.54%
848 ACOIN Acoin ACOIN $248,289 $0.203501 1,220,085 LowVol 1.03% 53.54% 19.32%
849 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $241,537 $0.018255 13,231,130 LowVol 0.82% 10.78% 22.77%
850 RBX Ripto Bux RBX $239,548 $0.000628 381,236,123 LowVol 0.31% 46.70% 37.77%
851 XLC LeviarCoin XLC $228,698 $0.023215 9,851,366 LowVol 47.68% 62.12% -50.69%
852 LANA LanaCoin LANA $221,095 $0.000263 840,139,059 LowVol 0.77% -24.73% 14.20%
853 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.79% 62.80%
854 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.27%
855 GRT Grantcoin GRT $204,263 $0.004735 43,141,068 LowVol 0.24% 5.61% 16.13%
856 PHS Philosopher S… PHS $191,924 $0.031911 6,014,340 LowVol 0.87% 13.49% 27.93%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $190,039 $1.4e-07 1,347,825,075,079 LowVol -0.38% 4.24% -37.60%
858 Q2C QubitCoin Q2C $189,335 $0.000763 248,206,178 LowVol 0.89% -20.79% -41.29%
859 CAGE CageCoin CAGE $186,543 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.19% -8.40% -92.19%
860 XRE RevolverCoin XRE $184,476 $0.008264 22,323,256 LowVol 0.89% 11.99% 13.62%
861 ARI Aricoin ARI $177,715 $0.001267 140,262,505 LowVol 1.07% 4.34% 16.43%
862 XRA Ratecoin XRA $175,410 $0.001528 114,796,493 LowVol 0.99% 13.67% 15.87%
863 MNC Mincoin MNC $173,971 $0.043226 4,024,683 LowVol 2.39% -2.66% -0.80%
864 HMP HempCoin HMP $172,478 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
865 EMD Emerald Crypto EMD $170,388 $0.008913 19,117,129 LowVol 0.78% -1.02% -18.96%
866 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,754 $0.009662 17,465,159 LowVol 0.81% 7.41% 8.13%
867 CNNC Cannation CNNC $164,772 $0.066524 2,476,893 LowVol 8.28% 15.45% 75.69%
868 HAL Halcyon HAL $164,482 $0.031021 5,302,249 LowVol 0.89% 9.87% 23.77%
869 LEA LeaCoin LEA $163,270 $0.000519 314,311,891 LowVol 1.48% 11.46% -15.07%
870 KED Darsek KED $161,956 $0.011575 13,992,200 LowVol 0.59% 12.26% -16.29%
871 PX PX PX $158,435 $0.001655 95,744,117 LowVol 8.68% 28.47%
872 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.90% 16.82%
873 QCN QuazarCoin QCN $153,705 $0.025427 6,044,911 LowVol 0.81% 7.06% 11.84%
874 VC VirtualCoin VC $149,705 $0.014875 10,064,287 LowVol 0.87% 8.52% 20.73%
875 XPY PayCoin XPY $148,530 $0.012560 11,825,828 LowVol -2.32% -6.17% 28.68%
876 DLC Dollarcoin DLC $148,197 $0.016273 9,106,714 LowVol 0.81% 11.03% 23.66%
877 XCRE Creatio XCRE $146,098 $0.007120 20,520,514 LowVol 0.81% 47.45% 61.65%
878 EUC Eurocoin EUC $144,443 $0.011633 12,416,554 LowVol 0.79% 4.26% 4.45%
879 ISL IslaCoin ISL $142,988 $0.094462 1,513,704 LowVol 0.81% 8.38%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,076 $0.006103 22,462,180 LowVol 0.81% 8.55% 20.96%
881 DUO ParallelCoin DUO $135,253 $0.448283 301,714 LowVol 0.83% 6.02% -16.11%
882 DRM Dreamcoin DRM $135,163 $0.055177 2,449,632 LowVol 0.81% 22.16% 85.15%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $133,046 $0.089254 1,490,633 LowVol 0.80% 8.44% 7.13%
884 GPU GPU Coin GPU $131,101 $0.003239 40,477,042 LowVol -1.75% 14.12% 23.19%
885 DRS Digital Rupees DRS $129,883 $0.000254 510,802,961 LowVol 0.81% 42.02% 62.99%
886 SLING Sling SLING $126,041 $0.117346 1,074,095 LowVol 0.81% 25.86%
887 MARS Marscoin MARS $124,267 $0.004394 28,279,074 LowVol 0.89% 6.91% 5.69%
888 BITZ Bitz BITZ $115,420 $0.057974 1,990,891 LowVol 0.89% 51.86%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,561 $0.001267 90,421,856 LowVol 0.77% -1.87% 21.89%
890 COXST CoExistCoin COXST $113,698 $0.004195 27,100,000 LowVol 0.89% 1691.18% 151.28%
891 CTO Crypto CTO $113,301 $0.009281 12,207,964 LowVol 0.81% 8.55% -11.90%
892 ECA Electra ECA $111,099 $0.000005 21,913,405,674 LowVol -0.90% -2.11% 5.73%
893 SOON SoonCoin SOON $110,911 $0.008900 12,462,620 LowVol 0.89% 8.51% 19.77%
894 EMP EMoneyPower EMP $109,947 $0.011951 9,200,000 LowVol 0.81%
895 UNITS GameUnits UNITS $104,612 $0.030122 3,472,983 LowVol -3.92% 3.51% -37.27%
896 NEVA NevaCoin NEVA $102,887 $0.041796 2,461,655 LowVol 0.81% -5.74% 7.45%
897 REE ReeCoin REE $101,322 $0.000040 2,560,000,000 LowVol 62.30% -48.02% -22.97%
898 GCC GuccioneCoin GCC $100,582 $0.004958 20,285,537 LowVol 0.81% 41.11% 54.53%
899 PRX Printerium PRX $99,978 $0.008457 11,821,728 LowVol -2.51% 16.22% 246.78%
900 CNC CHNCoin CNC $99,607 $0.002034 48,966,919 LowVol 0.89% 2.13% 286.69%
901 BAS BitAsean BAS $98,269 $0.019654 5,000,000 LowVol 0.77% -15.60% 3.25%
902 ALL Allion ALL $97,732 $0.015765 6,199,359 LowVol 0.81% 14.25% 21.55%
903 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.18% -70.64%
904 RPC RonPaulCoin RPC $96,969 $0.108215 896,074 LowVol 3.62% 70.02% 56.07%
905 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.32%
906 SLM Slimcoin SLM $94,954 $0.006357 14,937,439 LowVol 0.87% -2.24%
907 CRX Chronos CRX $93,313 $0.001266 73,729,962 LowVol 1.40% 61.30% 27.22%
908 TAJ TajCoin TAJ $91,814 $0.011444 8,023,254 LowVol 0.34% 5.70% 13.11%
909 CF Californium CF $91,749 $0.038141 2,405,526 LowVol 0.81% 7.34% 40.76%
910 CON PayCon CON $89,202 $0.003871 23,042,604 LowVol 0.80% -4.50% -17.51%
911 URO Uro URO $89,026 $0.073739 1,207,310 LowVol 0.81% 19.07% 24.45%
912 POP PopularCoin POP $84,269 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.58% -11.06% 13.16%
913 IMS Independent M… IMS $80,144 $0.014927 5,368,934 LowVol 0.99% -30.53% 0.06%
914 BTQ BitQuark BTQ $79,668 $0.008772 9,081,731 LowVol 0.89% -15.93% -11.88%
915 GPL Gold Pressed … GPL $78,501 $0.306016 256,527 LowVol 0.81% 1.43% 0.70%
916 SPT Spots SPT $76,367 $0.003408 22,406,021 LowVol 0.89% 11.76% 32.05%
917 MND MindCoin MND $74,971 $0.005975 12,546,625 LowVol 0.81% 30.82% 55.11%
918 JWL Jewels JWL $74,408 $0.003687 20,181,636 LowVol 0.81% 1.55% -8.45%
919 KURT Kurrent KURT $73,041 $0.007363 9,919,485 LowVol 17.60% -34.59% 8.12%
920 WARP WARP WARP $72,963 $0.066619 1,095,224 LowVol 0.81% 6.32% 18.76%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $72,021 $0.008010 8,991,939 LowVol -8.40% -1.96% -26.37%
922 ARB ARbit ARB $71,887 $0.009179 7,831,430 LowVol 0.48% 20.54%
923 ATX Artex Coin ATX $71,514 $0.003808 18,781,750 LowVol 0.81% 8.89% 2.18%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,488 $0.083020 861,099 LowVol 0.81% 141.27%
925 ICOB ICOBID ICOB $71,197 $0.000667 106,701,874 LowVol -0.52% 9.04% 25.83%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,218 $0.000890 77,777,777 LowVol 0.81% -26.86% -6.03%
928 RBT Rimbit RBT $67,600 $0.000585 115,499,623 LowVol -2.14% -3.65% -0.19%
929 STEPS Steps STEPS $66,301 $0.003560 18,625,017 LowVol 0.81% 32.15% 47.08%
930 EXN ExchangeN EXN $64,839 $0.012714 5,100,000 LowVol 0.81% 8.55% 74.22%
931 SOIL SOILcoin SOIL $64,207 $0.011260 5,702,048 LowVol 0.68% 2.13% 16.96%
932 VPRC VapersCoin VPRC $63,885 $0.000082 780,124,964 LowVol -6.10% -29.72% 81.74%
933 MCRN MACRON MCRN $60,840 $0.000152 401,421,401 LowVol 5.51% 29.02% -45.83%
934 GLT GlobalToken GLT $60,031 $0.002296 26,142,400 LowVol 0.85% 3.00% 4.36%
935 PIE PIECoin PIE $58,854 $0.004323 13,615,425 LowVol -42.88% -49.63% 75.01%
936 CASH Cashcoin CASH $58,684 $0.001271 46,158,242 LowVol 0.81% -9.52% 54.51%
937 CPN CompuCoin CPN $57,785 $0.002946 19,615,019 LowVol 0.75% -16.16% -16.18%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,468 $0.005594 10,094,424 LowVol -3.58% 10.57% -9.83%
939 ORLY Orlycoin ORLY $55,909 $0.001526 36,646,779 LowVol 0.89% 18.42% 31.80%
940 300 300 Token 300 $53,440 $178.13 300 LowVol 0.81% -9.95% -23.90%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,127 $0.000891 59,630,200 LowVol -11.80% -4.92% -10.02%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,048 $0.000636 83,450,403 LowVol 0.81% 8.55% 16.79%
943 CXT Coinonat CXT $52,377 $0.006074 8,623,200 LowVol -10.09% 13.83% -4.26%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,905 $0.002416 20,245,510 LowVol 0.81% 3.12% 18.83%
945 GBT GameBet Coin GBT $48,659 $0.002288 21,262,780 LowVol 0.81% 50.30% 26.44%
946 CRT CRTCoin CRT $48,375 $0.610252 79,270 LowVol 0.87% 8.52% 20.82%
947 SFC Solarflarecoin SFC $47,544 $0.003376 14,083,450 LowVol 0.81% -4.09% 0.57%
948 KIC KibiCoin KIC $47,172 $0.003209 14,701,000 LowVol 0.82% -29.12% -16.12%
949 TOR Torcoin TOR $47,051 $0.148812 316,179 LowVol 0.89% -25.99% -29.30%
950 UET Useless Ether… UET $46,765 $0.011792 3,965,716 LowVol 0.77% -3.35% 37.43%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $46,520 $0.002297 20,254,196 LowVol -4.11% -4.40% 19.32%
952 SONG SongCoin SONG $45,928 $0.001410 32,565,300 LowVol 0.17% 14.90% -10.72%
953 EGO EGO EGO $45,769 $0.000763 60,000,001 LowVol 0.81% -6.96% 20.82%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 22.89%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,498 $0.000636 70,000,000 LowVol 0.81% 8.55% 39.03%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,169 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.46% -7.94% 5.88%
957 PULSE Pulse PULSE $43,630 $0.003051 14,298,972 LowVol 0.81% 19.93% 3.56%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,510 $0.002034 20,898,106 LowVol 0.77% 8.55% 26.74%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $42,355 $0.002034 20,821,709 LowVol -5.12% 15.83% 10.18%
960 IMX Impact IMX $41,768 $0.000381 109,509,099 LowVol 0.81% 62.82% 138.87%
961 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.23% 13.64%
962 DPAY DPAY DPAY $40,450 $0.000509 79,541,001 LowVol 0.81% 44.74% 20.39%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,628 $0.000381 101,276,976 LowVol 0.81% -13.80% 79.57%
964 JS JavaScript Token JS $38,396 $0.004804 7,991,996 LowVol 0.77% 110.10% 216.09%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $38,141 $0.000381 100,000,000 LowVol 0.81% -11.85%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,103 $0.006103 6,243,840 LowVol 0.81% 40.82% 29.06%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.12% -26.14%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,166 $0.007695 4,829,945 LowVol 0.81% -0.24% -1.71%
969 DES Destiny DES $37,022 $0.023139 1,600,000 LowVol 66.79% 93.68% 52.23%
970 CESC CryptoEscudo CESC $36,642 $0.000254 144,105,100 LowVol -32.75% -9.10% -22.04%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,298 $0.004831 7,513,243 LowVol 0.81% 67.75% -13.11%
972 PEX PosEx PEX $33,997 $0.013858 2,453,240 LowVol 0.81% 7.64% 20.82%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,054 $0.000254 130,000,000 LowVol 0.81% 11.08% -14.43%
974 LIR LetItRide LIR $32,294 $0.000890 36,287,575 LowVol 0.81% 26.60% 26.63%
975 VLTC Vault Coin VLTC $32,273 $0.001064 30,332,840 LowVol -6.26% -9.16% -9.54%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,185 $0.012078 2,581,970 LowVol 0.81% 17.16%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,154 $0.020850 1,494,171 LowVol 0.81% 8.00% 28.66%
978 LUNA Luna Coin LUNA $30,976 $0.018979 1,632,179 LowVol 0.99% 2.04% -20.15%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,689 $0.034327 894,026 LowVol 0.77% 8.55% 28.31%
980 BOAT BOAT BOAT $30,655 $0.001653 18,547,845 LowVol 0.81% -7.86% -3.22%
981 KNC KingN Coin KNC $30,633 $15.26 2,008 LowVol 0.81% 8.56%
982 IBANK iBank IBANK $30,499 $0.006738 4,526,324 LowVol 0.81% 130.24% 187.95%
983 EREAL eREAL EREAL $30,484 $0.000445 68,427,562 LowVol 0.77% -18.66% -40.23%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 WBB Wild Beast Block WBB $30,092 $0.180024 167,155 LowVol 0.89% -0.70% 37.20%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $28,346 $0.000254 111,478,708 LowVol 0.81% 8.77% -52.90%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $28,045 $0.000890 31,512,613 LowVol 0.81% -5.35% 40.96%
988 CAB Cabbage CAB $28,033 $0.002670 10,499,996 LowVol 0.81% -5.02% 1.21%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,216 $0.036107 753,776 LowVol 0.81% 5.94% 7.20%
990 DIX Dix Asset DIX $26,835 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 4.88% 24.69% 128.57%
991 SDP SydPak SDP $23,909 $0.149639 159,780 LowVol 0.77% 8.45% 20.69%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.29% -2.59%
993 BRAT BRAT BRAT $20,900 $0.000131 160,000,000 LowVol 0.80% -32.26% -47.53%
994 BIOB BioBar BIOB $20,157 $0.022757 885,756 LowVol 0.81% 8.55% 3.03%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.44% 15.13%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,684 $0.002416 7,734,879 LowVol 0.81% 87.49% 39.73%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.75% 44.33%
998 XOC Xonecoin XOC $16,820 $0.040048 420,000 LowVol 0.81% 6.85% 0.82%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,755 $0.005467 3,064,800 LowVol 0.81% 26.11% 32.27%
1000 MGM Magnum MGM $15,081 $0.003814 3,953,976 LowVol 0.81% -9.54% -14.05%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,709 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.81% 8.55%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,596 $0.002670 5,091,200 LowVol 0.80% 24.52% 21.51%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,449 $0.000890 15,112,554 LowVol 0.81% 51.97% 42.72%
1004 P7C P7Coin P7C $13,433 $0.000381 35,220,238 LowVol 0.81% 8.55% 18.57%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,205 $0.009535 1,384,879 LowVol 0.81% -2.94% -4.60%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -7.36%
1007 DAS DAS DAS $12,637 $0.004694 2,691,971 LowVol 0.60% 11.33% 15.05%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.41% -20.59%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,096 $0.006611 1,678,439 LowVol 16.49% 41.11% 23.19%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,327 $0.000689 9,179,323 LowVol 0.84% -35.51% -30.10%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,172 $0.029138 211,827 LowVol 2.31% -0.13% 74.08%
1012 CONX Concoin CONX $6,056 $0.008137 744,266 LowVol 0.81% -0.72% 33.79%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,553 $0.001652 3,360,417 LowVol 2.31% -47.51% -31.90%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,478 $57211.20 0.078264 LowVol 0.81% 35.69% 5.73%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.06%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,697 $0.007620 485,214 LowVol 0.93% 6.03% 620.37%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,055 $0.002416 1,264,511 LowVol -6.56% 27.24% -18.24%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,978 $0.002161 1,377,917 LowVol 0.89% 8.52% 35.56%
1019 MRNG MorningStar MRNG $2,642 $0.000081 32,660,595 LowVol -85.04% -65.69% -56.78%
1020 LEX Lex4All LEX $2,597 $0.002597 1,000,000 LowVol -26.27% -37.90% 52.86%
1021 XNG Enigma XNG $2,336 $0.140485 16,627 LowVol 0.77% -26.39% -21.52%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,222 $0.000381 5,826,388 LowVol 0.81% 8.55% 81.23%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,239 $8.1e-08 15,320,585,365 LowVol -57.77% -51.08% -9.07%
1024 ULA Ulatech ULA $913 $0.004577 199,486 LowVol 0.81% -75.44% -81.47%
1025 ABN Abncoin ABN $869 $0.012841 67,700 LowVol 0.81% 9.42% -2.27%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $428 $0.001016 421,300 LowVol -17.05% 1.12% -0.29%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.99% -1.14% -47.46%
1029 CALC CaliphCoin CALC $100 $0.001152 87,140 LowVol 8.97% 58.16% 56.54%
1030 FDC Future Digita… FDC $67 $0.000024 2,753,201 LowVol -0.39% -73.61%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.87%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,471 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.186132 $12,097,600 -3.69%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.50 $10,892,700 6.96% -4.36% -18.28%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 -0.01% 3.52% 15.13%
1036 ETN Electroneum ETN $0.094512 $4,908,530 -1.23% -15.66% 106.75%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.70 $4,626,340 12.33% -6.99% -31.65%
1038 AI POLY AI AI $16.92 $3,687,040 0.34% -0.26% -0.47%
1039 NULS Nuls NULS $0.865049 $3,318,880 3.30% 19.96% 64.74%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.69 $3,282,110 -1.06% -10.47% 52.64%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.54 $3,225,130 0.62% -3.14% -9.72%
1042 REC Regalcoin REC $46.19 $2,953,830 -0.88% -5.28% 20.23%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.26 $1,606,690 0.17% -0.53% 5.48%
1044 TSL Energo TSL $0.032863 $1,424,170 0.47% 6.34% 3.34%
1045 BTE BitSerial BTE $7.89 $1,404,350 1.23% -3.49% 79.98%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.23 $1,241,730 -0.07% -3.84% -4.29%
1047 WC WINCOIN WC $1.08 $922,702 2.07% -6.56% -15.31%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12577.60 $745,625 0.80% 7.76% 15.88%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.87 $732,788 0.41% -9.36% -1.89%
1050 LEND EthLend LEND $0.022208 $650,059 1.77% -11.49%
1051 BOT Bodhi BOT $0.438698 $547,937 0.88% 0.93% -8.51%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.028606 $537,732 -1.38% -1.61% -31.87%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.14 $522,148 5.58% 12.79% 41.19%
1054 AION Aion AION $1.81 $450,029 0.77% 18.82% -4.29%
1055 LLT LLToken LLT $0.464898 $447,903 1.68% -12.68% 49.57%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.41 $393,355 0.81% -26.51% -18.26%
1057 INF InfChain INF $0.015129 $306,204 -1.40% -6.83% 71.04%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $141.81 $238,557 0.50% 26.33% -7.71%
1059 EAG EA Coin EAG $3.27 $233,208 0.63% 2.09% -5.70%
1060 XID Sphre AIR XID $0.189427 $173,521 0.38% -5.33% 5.98%
1061 XCPO Copico XCPO $0.024574 $166,374 2.02% 12.53% 2.80%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.018708 $158,190 4.29% 8.42% -36.01%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.132339 $157,327 -5.41% -8.85% 15.22%
1064 FOR FORCE FOR $0.014991 $151,101 11.67% 0.89% 176.95%
1065 BTCM BTCMoon BTCM $0.038707 $142,322 5.97% -16.80% 491.26%
1066 UGT UG Token UGT $0.418869 $134,166 1.64% -5.54% -8.34%
1067 ICX ICON ICX $1.81 $127,787 4.74% 11.04% 39.58%
1068 BSR BitSoar BSR $0.158920 $127,185 0.81% -1.68% -25.00%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000059 $120,941 -12.72% 34.47% -65.25%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.021872 $112,577 0.77% -13.62% 5.08%
1071 QBT Qbao QBT $0.232252 $109,766 -0.96% -8.80%
1072 RMC Russian Minin… RMC $21567.30 $91,056 1.75% -18.12% 63.05%
1073 PRE Presearch PRE $0.202146 $67,118 -3.83% 4.76%
1074 MSD MSD MSD $0.010555 $52,432 1.62% -9.78% -15.99%
1075 DSR Desire DSR $0.275950 $51,508 0.99% 7.00% 14.15%
1076 SKR Sakuracoin SKR $0.005551 $48,024 -25.79% 270.16% 345.03%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006357 $45,826 0.81% -3.66% 40.44%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000344 $41,794 2.70% 108.33% 31.54%
1079 THS TechShares THS $0.543225 $35,509 0.15% -38.46% -39.95%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011976 $28,619 1.14% 162.54% 195.81%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039624 $24,738 1.47% -15.38% -53.74%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.69 $24,265 -4.64% -22.40% -35.82%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.071959 $22,524 0.81% 26.36% 72.63%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045527 $22,303 0.77% 23.92% 56.37%
1085 EVR Everus EVR $1.16 $21,676 2.57% -24.24% -78.91%
1086 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008298 $21,373 0.77% -42.61% 199.18%
1087 AERM Aerium AERM $0.490513 $20,471 18.37% -47.40% -69.29%
1088 WISH MyWish WISH $0.109321 $20,350 0.77% -6.71% -48.67%
1089 FRD Farad FRD $0.109377 $20,040 0.72% -8.88% 14.55%
1090 BPL Blockpool BPL $0.180406 $18,900 11.41% 8.74% 44.86%
1091 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $18,584 0.80% -1.27% 5.82%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.139849 $17,874 7.84% -1.11% -17.46%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.311687 $17,694 -6.15% -2.28% 77.04%
1094 COR CORION COR $0.810842 $16,368 0.81% 5.66% -2.75%
1095 PFR Payfair PFR $0.011530 $15,496 0.77% -20.63%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,564 -6.64% 7.44% 54.31%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.012714 $14,351 0.81% -8.87% -2.57%
1098 SISA SISA SISA $0.012479 $14,044 0.56% -14.03% -27.53%
1099 STEX STEX STEX $0.993880 $13,447 4.88% 18.72% 164.81%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043675 $11,699 0.77% -13.04% 52.35%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007996 $11,132 0.77% 86.74% -0.56%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090775 $10,368 20.08% 3.25% -14.35%
1103 EFYT Ergo EFYT $12.64 $10,030 6.11% 4.57% 34.72%
1104 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,895 0.80% -24.92% -99.58%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002987 $9,412 0.95% 10.68% 48.28%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.254399 $9,334 -7.99% -29.50% -33.25%
1107 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,208 13.64% 27.90% 49.10%
1108 DMC DynamicCoin DMC $0.003549 $9,175 8.36% -1.80% 79.97%
1109 SUR Suretly SUR $3.20 $8,949 10.25% -2.40% -5.69%
1110 OXY Oxycoin OXY $0.114620 $8,833 0.78% -12.76% -27.59%
1111 MKR Maker MKR $371.24 $8,832 0.79% -3.08% -3.34%
1112 MCR Macro MCR $1.28 $8,150 -19.95% -12.18% -46.11%
1113 ACC AdCoin ACC $0.092280 $7,452 -13.27% 45.72% -15.78%
1114 FRN Francs FRN $0.045097 $6,383 3.94% 87.20% 42.34%
1115 VIU Viuly VIU $0.009247 $6,123 0.80% 2.54% 162.20%
1116 MINEX Minex MINEX $0.020429 $5,853 6.04% 33.08% -69.02%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105493 $5,140 0.80% -10.12% 71.77%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003024 $5,053 7.69% 7.12% 38.13%
1119 SND Sand Coin SND $0.942165 $4,564 -2.27% 38.25% 21.74%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007015 $4,546 37.71% -6.19% -14.14%
1121 WA WA Space WA $0.021486 $4,412 0.81% 22.30% 25.30%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,190 0.72% 60.05% 64.05%
1123 B2B B2B B2B $0.428016 $3,967 0.77% 9.88% -33.05%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000524 $3,911 0.77% -21.99% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.12 $3,787 -8.17% -13.44% 20.18%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.118156 $3,490 0.77% -17.36% 6.38%
1127 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,355 0.81% -41.10% -35.45%
1128 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084800 $3,249 0.81% 1.83% 8.96%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013942 $3,087 0.77% -16.46% 21.40%
1130 NTC Natcoin NTC $0.127899 $2,873 0.81% -15.82% -59.22%
1131 TER TerraNova TER $2.65 $2,840 3.92% 44.88% 12.83%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002154 $2,792 7.06% -7.99% 7.35%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002767 $2,678 1.68% -13.74% 0.88%
1134 OX OX Fina OX $0.000145 $2,612 3.13% -36.52% -18.14%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,542 0.81% 8.55% -7.61%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025304 $2,474 14.62% 0.64% 0.54%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005848 $2,418 7.42% -7.42% 18.84%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,384 -0.47% -3.77% -6.69%
1139 XOT Internet of T… XOT $2034.18 $2,249 0.81% -8.11% -30.96%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000535 $2,240 0.77% -4.66% -21.68%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005896 $2,209 0.77% 60.47% -38.02%
1142 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000748 $2,029 18.86% 34.60% 51.45%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.208266 $1,953 0.80% -13.64% -22.40%
1144 HNC Huncoin HNC $0.001907 $1,919 26.01% 48.02% 21.52%
1145 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317858 $1,871 1.06% -5.02%
1146 PRES President Trump PRES $0.005088 $1,646 1.00% 50.17% 32.33%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116838 $1,637 0.81% -0.04% 63.13%
1148 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $1,568 0.79% 52.29% 4.60%
1149 STU bitJob STU $0.031128 $1,497 1.50% 18.09% 31.27%
1150 ABC Alphabit ABC $20.34 $1,464 0.89% 11.67% 32.48%
1151 FAP FAPcoin FAP $0.018945 $1,339 -7.52% 182.55% 160.61%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020136 $1,333 34.10% -62.18% -0.81%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.30 $1,328 0.77% 0.97% -6.88%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037769 $1,318 0.53% 7.01% 8.69%
1155 GARY President Joh… GARY $0.203480 $1,277 0.81% 4.28% -1.84%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006796 $1,184 0.77% 18.87% -13.15%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,135 0.62% -17.69% -36.97%
1158 GRN Granite GRN $0.016528 $1,105 0.87% -34.86% 24.89%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,093 0.71% 5.89% 114.47%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000197 $1,073 0.77% 7.34% -7.66%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.74 $1,061 0.77% -34.59% 64.57%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004195 $1,044 0.81% -14.73% -14.81%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010807 $1,025 0.81% -31.65% 65.53%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000636 $1,003 0.81% 35.69% -1.24%
1165 VULC Vulcano VULC $0.009292 $991 -13.28% 25.93% 29.13%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036488 $972 60.73% 25.88% 166.31%
1167 MARX MarxCoin MARX $0.001019 $925 9.10% -4.25% 30.74%
1168 UR UR UR $0.001151 $866 12.11% 47.05% 69.89%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.032164 $850 0.79% -36.84%
1170 HAT Hawala.Today HAT $0.165965 $834 0.77% -12.54% -14.35%
1171 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $770 0.81% 8.96% 21.45%
1172 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004576 $756 -1.91% 8.27% 14.43%
1173 SKC Skeincoin SKC $0.018435 $755 0.89% 21.30% 135.73%
1174 QORA Qora QORA $0.250585 $715 4.66% 17.39%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.051091 $705 0.81% 8.39% 6.40%
1176 NBIT netBit NBIT $0.014094 $694 0.81% -72.95%
1177 DASHS Dashs DASHS $0.067509 $649 0.81% 26.71% 111.73%
1178 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $556 0.33% -97.06% -94.38%
1179 MGC GulfCoin MGC $0.002670 $547 -3.04% 8.55% -15.54%
1180 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $528 0.77% -33.69% -15.98%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037997 LowVol 0.77% -4.35% -45.63%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000636 LowVol 0.80% -39.54% -33.97%
1183 PRN Protean PRN $0.000097 LowVol -0.13% 69.32% 6.67%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.71% -62.18% -50.53%
1185 XQN Quotient XQN $0.005213 LowVol 0.89% 11.41% -7.82%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010298 LowVol 0.81% -2.49% 4.08%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.77% 8.68% 20.82%
1188 QBT Cubits QBT $0.002925 LowVol 0.81% -35.82% -76.40%
1189 IQT iQuant IQT $0.179511 LowVol -1.54% 16.63% 6.47%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001780 LowVol 0.81% 8.55% -1.57%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003051 LowVol -16.57% 62.82% 68.65%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol 0.89% 8.52% 48.43%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007374 LowVol 0.81% 8.55% 20.13%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052403 LowVol 2.31% 0.55% 48.18%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.78% 7.59% -4.26%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000763 LowVol 3.68% 12.18% 4.71%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002797 LowVol 0.77% 8.55% 25.34%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003433 LowVol 0.81% 33.22% 20.82%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002288 LowVol 0.81% -11.19% 17.31%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074756 LowVol 0.98% 75.83% 54.97%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 0.81% -45.73% -59.73%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% 0.30%
1203 EVC EventChain EVC $0.065513 LowVol 0.77% -28.26% -58.89%
1204 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000254 LowVol 0.81% -27.63% -21.52%
1205 MOTO Motocoin MOTO $0.004520 LowVol -15.22% -40.44% 47.59%
1206 LTH LAthaan LTH $0.001017 LowVol 0.89% 8.55% 89.98%
1207 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol 0.81% 8.55% -0.51%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042463 LowVol 0.81% 21.25% 39.66%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001907 LowVol 0.77% 8.55% 49.86%
1210 ONG onG.social ONG $0.158104 LowVol 0.77% -13.39%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002670 LowVol 0.81% -6.96% -26.41%
1212 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.42% 3.37% 6.34%
1213 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% 27.76%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.011442 LowVol 0.81% -9.54% -8.85%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.001660 LowVol 27.27% -37.63% -77.07%
1216 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004334 LowVol 2.84% 3.09% 25.69%
1217 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol 0.66% -59.31% -38.33%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002924 LowVol 0.77% -7.53% -4.70%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095352 LowVol 0.81% 17.80%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002181 LowVol 0.77% 13.69% 14.44%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000509 LowVol 0.81% 8.55% -3.33%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010407 LowVol 0.83% 1010.70%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.03% 41.25% -7.78%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000890 LowVol 0.81% 26.60% 17.20%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005340 LowVol 0.81% 8.55% 5.98%
1226 BUB Bubble BUB $0.022122 LowVol 0.23% 12.39% 12.05%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002183 LowVol 0.77% 27.95% -19.51%
1228 BEST BestChain BEST $0.001143 LowVol -4.63% -11.29% -10.97%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.81% -32.91% -47.85%
1230 FC Facecoin FC $0.003494 LowVol 0.77% -4.35% -16.41%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003828 LowVol 4.55% 9.24% 60.99%
1232 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007931 LowVol 0.81% 83.01% 33.99%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000509 LowVol 0.81% 117.10% 62.57%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001780 LowVol 0.81% -20.02% 227.17%
1235 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.81% -22.32% 19.56%
1236 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.81% -52.27% -27.03%
1237 EGG EggCoin EGG $0.048057 LowVol 0.89% 15.31%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100056 LowVol 0.81% 5.86%
1239 DUB Dubstep DUB $0.002416 LowVol 0.87% 3.12%
1240 EBIT eBIT EBIT $0.003450 LowVol 0.77% 135.41% 162.55%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001526 LowVol 0.81% -6.96% -21.02%
1242 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol 0.81% -15.03% -14.99%
1243 SWP Swapcoin SWP $0.087350 LowVol 0.77% 5.11% -34.29%
1244 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.81% 16.48%
1245 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005067 LowVol 0.81% 73.04% -9.53%
1246 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001239 LowVol 4.29% 0.16% 3.35%
1247 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol 2.02% -13.07% 0.99%
1248 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066746 LowVol 0.81% -44.40% -44.73%
1249 SYNC Sync SYNC $610.25 LowVol 0.87% 73.26% 11.05%
1250 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1251 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1252 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.81% 25.07%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.737388 LowVol 0.81% 7.82% 45.33%
1254 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol 0.81% 8.55% -15.08%
1255 PRM PrismChain PRM $0.001907 LowVol -5.49% 25.21% 51.02%
1256 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 0.81% 18.66%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.034454 LowVol 0.81% -14.00% 5.06%
1258 TIE TIES Network TIE $0.061582 LowVol 0.77% -3.13% -28.64%
1259 DON Donationcoin DON $0.000509 LowVol 1.98% -13.05% -39.66%
1260 YEL Yellow Token YEL $0.006660 LowVol 0.77% -45.96% 134.95%
1261 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol 0.81% 5.10% 47.67%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.019452 LowVol 0.77% 8.55% 20.03%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001310 LowVol 0.77% -4.35% 12.70%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.77% 9.04% -11.38%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000381 LowVol 0.81% 62.56% 20.82%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000763 LowVol 0.81% 8.52% 54.55%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $1.86 LowVol -49.92% 9.79% -32.31%
1268 BET BetaCoin BET $0.002231 LowVol 0.81% -3.35% -7.57%
1269 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.77% -4.35% 58.40%
1270 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 0.81% 8.52%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001526 LowVol 0.81% 0.20% -26.57%
1272 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015129 LowVol 0.81% 40.50% 21.70%
1273 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047930 LowVol 0.81% 8.41% 1.32%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286310 LowVol 0.81% -20.99% 22.29%
1275 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1276 YES Yescoin YES $0.000078 LowVol 2.35% -33.22% 5.79%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.78% -77.03% -74.43%
1278 RICHX RichCoin RICHX $0.007247 LowVol 0.89% 10.35%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012841 LowVol 0.81% 14.17% 26.54%
1280 GAIN UGAIN GAIN $0.001653 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1281 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% -4.68%
1282 BLX Blockchain Index BLX $3.22 LowVol 0.77% 8.53% 18.47%
1283 HCC Happy Creator… HCC $0.000636 LowVol -15.99% 51.02%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000509 LowVol 0.81% 8.55% 20.82%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002161 LowVol 0.81% 8.52% 5.78%
1286 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000636 LowVol 0.89% 8.55% -19.88%
1287 CBD CBD Crystals CBD $0.001907 LowVol 0.81% 16.30% 28.90%
1288 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol 0.81% 117.04% 18.83%
1289 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 1.00% -23.31% -15.02%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.032801 LowVol 0.87% -4.77% 40.49%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003941 LowVol 0.89% 5.16% 9.38%
1292 TODAY TodayCoin TODAY $0.001144 LowVol 0.81% -2.31% -4.70%
1293 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.81% 8.55% 1.51%
1294 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1295 FID BITFID FID $0.127136 LowVol 0.81% 20.82%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.59%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.61%
1298 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.60%
1299 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.45% -3.51%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.49%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1302 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.07% 23.11%
1303 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.44%
1304 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.13%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -4.99%
1306 XID International… XID $0.008754 LowVol 0.67% 17.99%
1307 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.04% 122.76%
1308 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.84% 21.15%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.54%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.40% 12.66%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.84% 40.69%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.88% 21.23%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.60% 25.00%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.62% 20.90%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.25% -53.31%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 4.62%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.31%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.83% 20.18%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 11.82%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 11.01% -27.35%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.50% 2.78%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.94% -13.70%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.52% -34.68%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -29.59%

Quay lại phần 1

Phản hồi