Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12920.10 trên tổng giá trị $216,081,243,443

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.67 trên tổng giá trị $42,476,047,763

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1507.04 trên tổng giá trị $25,380,512,752

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.53 trên tổng giá trị $12,582,488,866

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242314 trên tổng giá trị $9,387,037,184

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRK Franko (FRK) đang có giá hiện tại $0.322585 trên tổng giá trị $300,251 đã biến động tăng 92.09% trong 1h qua

    + Đồng DES Destiny (DES) đang có giá hiện tại $0.023105 trên tổng giá trị $36,968 đã biến động tăng 67.10% trong 1h qua

    + Đồng MAVRO Mavro (MAVRO) đang có giá hiện tại $0.036435 trên tổng giá trị đã biến động tăng 61.03% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.024450 trên tổng giá trị $3,424,997 đã biến động tăng 49.51% trong 1h qua

    + Đồng DFS DFSCoin (DFS) đang có giá hiện tại $0.007005 trên tổng giá trị đã biến động tăng 48.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004189 trên tổng giá trị $113,533 đã biến động tăng 1342.22% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010392 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1008.11% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,931 đã biến động tăng 866.99% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101435 trên tổng giá trị $451,581 đã biến động tăng 689.91% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,069,195 đã biến động tăng 481.87% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.442614 trên tổng giá trị $33,468,036 đã biến động tăng 2198.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,931 đã biến động tăng 917.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007610 trên tổng giá trị $3,693 đã biến động tăng 589.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000579 trên tổng giá trị $911,599 đã biến động tăng 545.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.291956 trên tổng giá trị $4,203,313 đã biến động tăng 530.86% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DRXNE DROXNE DRXNE $123,664 $0.001959 63,124,082 $1,316 0.78% -8.53% -11.77%
702 FLAX Flaxscript FLAX $120,426 $0.021564 5,584,575 $542 0.91% 14.05% -22.18%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $116,716 $0.026557 4,394,874 $11,692 16.33% 29.57% -28.52%
704 BOST BoostCoin BOST $115,891 $0.009775 11,855,487 $1,411 1.00% -19.62% -21.54%
705 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $115,271 $0.014355 8,030,000 $13,495 17.52% 13.62% -49.06%
706 CFD Confido CFD $113,937 $0.012660 9,000,000 $962 -0.83% -4.92% 39.60%
707 ARG Argentum ARG $113,185 $0.013203 8,572,960 $836 0.90% -6.22% 5.24%
708 FXE FuturXe FXE $110,732 $0.470358 235,421 $1,989 1.06% -37.62% -75.59%
709 BITEUR bitEUR BITEUR $107,587 $1.22 87,942 $2,578 -5.83% 0.67% -1.49%
710 VUC Virta Unique … VUC $106,545 $0.001733 61,486,150 $4,716 1.01% 19.77% 34.03%
711 SRC SecureCoin SRC $102,502 $0.012437 8,241,641 $1,218 -4.07% -18.33% 17.35%
712 RED RedCoin RED $101,256 $0.001366 74,107,896 $741 1.23% -33.69% -33.77%
713 CACH CacheCoin CACH $101,221 $0.024128 4,195,132 $1,317 17.60% 4.33% -33.61%
714 611 SixEleven 611 $95,796 $0.222161 431,199 $710 1.00% 10.20% 26.06%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $95,436 $0.002158 44,220,400 $3,184 1.00% -9.56% 2.96%
716 LTCR Litecred LTCR $95,163 $0.003148 30,227,750 $25,503 26.03% -44.70% 231.70%
717 HXX Hexx HXX $91,923 $0.061908 1,484,832 $626 1.00% 15.69% 66.67%
718 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,091 $0.001130 79,719,140 $1,393 1.00% 20.51% 38.29%
719 EOT EOT Token EOT $88,394 $0.010700 8,260,903 $5,001 6.14% -16.92% 7.41%
720 EGAS ETHGAS EGAS $86,644 $0.008530 10,157,540 $1,935 0.74% 1.63% 81.58%
721 MST MustangCoin MST $83,565 $0.132570 630,343 $604 1.00% 3.28% -7.11%
722 $$$ Money $$$ $81,623 $0.001779 45,887,218 $1,589 -5.44% 12.64% 20.46%
723 MAY Theresa May Coin MAY $80,597 $0.003231 24,943,000 $795 -7.07% -0.56% -20.75%
724 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,218 $0.003901 20,564,300 $1,922 9.45% -40.08% 61.41%
725 VEC2 VectorAI VEC2 $80,184 $0.004824 16,621,229 $608 -6.46% 2.43% -0.52%
726 XCO X-Coin XCO $79,446 $0.006415 12,384,976 $1,013 8.15% 17.51% -6.16%
727 BVC BeaverCoin BVC $77,477 $0.024870 3,115,258 $17,939 -1.84% -23.85% 11.26%
728 ZMC ZetaMicron ZMC $76,215 $0.000127 600,344,291 $2,906 -13.50% 8.30% 20.41%
729 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,188 $0.036394 2,093,421 $1,029 0.89% -82.54% -62.38%
730 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,003 $0.003049 24,931,054 $541 13.61% 0.47% 11.20%
731 BSC BowsCoin BSC $65,527 $0.011806 5,550,102 $629 1.00% 11.91% 18.15%
732 DIBC DIBCOIN DIBC $62,365 $0.012473 5,000,000 $743 0.42% -8.96% 2.84%
733 KRONE Kronecoin KRONE $53,536 $0.014549 3,679,655 $565 0.78% 14.88% 39.19%
734 ERY Eryllium ERY $52,871 $0.009743 5,426,410 $1,858 -3.91% 45.11% 57.28%
735 VRS Veros VRS $51,331 $0.000105 486,609,040 $3,150 1.03% 57.82% 400.82%
736 ICON Iconic ICON $50,129 $0.084550 592,894 $3,633 1.02% 33.56% 46.05%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,568 $0.001109 44,688,960 $737 0.39% 9.27% -7.01%
738 XCS CybCSec XCS $40,564 $0.003428 11,834,082 $785 1.00% -8.20% 28.36%
739 XBTS Beatcoin XBTS $39,673 $0.026021 1,524,686 $723 -3.39% -14.91% 11.11%
740 ITZ Interzone ITZ $36,885 $0.020426 1,805,754 $1,116 1.56% -3.85% -23.00%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,070 $0.011000 3,188,280 $107,429 -0.72% -39.53% 249.65%
742 GRIM Grimcoin GRIM $34,080 $0.003301 10,324,802 $1,087 1.00% 31.95% 51.77%
743 CRTM Corethum CRTM $32,741 $0.013096 2,500,000 $2,309 0.89% -14.48% 62.27%
744 NTWK Network Token NTWK $32,099 $0.002750 11,671,310 $1,326 0.89% -32.29% -44.49%
745 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,886 $0.033542 861,202 $32,201 -5.58% -2.19% 108.11%
746 CREVA CrevaCoin CREVA $27,778 $0.000763 36,390,750 $3,966 0.92% -5.46% -5.66%
747 BNX BnrtxCoin BNX $26,937 $0.001016 26,522,501 $644 1.00% -4.20% 15.63%
748 JOBS JobsCoin JOBS $26,919 $0.000254 106,019,270 $1,052 10.14% -27.82% -0.58%
749 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $26,145 $0.001934 13,517,750 $1,301 -3.96% 66.81% 61.71%
750 MILO MiloCoin MILO $25,378 $0.002352 10,789,954 $998 0.92% 2.42% -7.14%
751 TSTR Tristar Coin TSTR $21,064 $0.004189 5,027,857 $541 1.11% 15.28% -33.33%
752 ELS Elysium ELS $19,829 $0.004951 4,005,012 $1,892 1.00% 10.74% 7.14%
753 LVPS LevoPlus LVPS $18,251 $0.012061 1,513,256 $625 1.00% 33.18% 98.07%
754 PLACO PlayerCoin PLACO $17,834 $0.000508 35,120,000 $1,772 -49.50% -13.36% -15.69%
755 ARGUS Argus ARGUS $17,298 $0.015064 1,148,324 $1,091 0.92% 40.20% 59.69%
756 XRC Rawcoin XRC $16,930 $0.024019 704,882 $1,696 -6.82% 15.56% 34.97%
757 GSR GeyserCoin GSR $9,489 $0.202489 46,864 $7,137 0.94% 10.16% 252.69%
758 HMC HarmonyCoin HMC $6,363 $0.011337 561,235 $7,263 0.99% 1.26% -1.63%
759 XPA XPlay XPA $30,527,400 $0.030527 1,000,000,000 LowVol 0.89% -6.50%
760 BCAP BCAP BCAP $18,471,000 $1.85 10,000,000 LowVol 0.74% 13.07% 47.00%
761 [email protected] Bankcoin [email protected] $16,474,054 $1.60 10,291,781 LowVol 43.57% -40.94% 224.31%
762 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
763 ECN E-coin ECN $11,543,161 $2.46 4,687,064 LowVol 0.99% -20.18% -18.87%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -0.22% 10.34% 109.08%
765 ETT EncryptoTel [… ETT $9,196,597 $0.148019 62,131,190 LowVol 2.41% -24.89% 25.24%
766 PGL Prospectors Gold PGL $4,151,523 $0.064365 64,500,000 LowVol 1.00% 8.30% -23.69%
767 ARC Arcade Token ARC $3,778,751 $2.31 1,636,312 LowVol 1.04% -4.34% 62.46%
768 IXC Ixcoin IXC $3,647,689 $0.173707 20,999,088 LowVol 0.09% -11.54% 31.56%
769 FIMK FIMKrypto FIMK $2,930,041 $0.005078 577,004,618 LowVol 0.92% 48.67% 201.03%
770 ADL Adelphoi ADL $2,669,942 $0.113749 23,472,224 LowVol 0.92% 20.94% 28.97%
771 YASH YashCoin YASH $2,666,062 $0.266599 10,000,271 LowVol 0.92% -35.04% -40.12%
772 MBRS Embers MBRS $2,516,925 $0.050339 50,000,000 LowVol 0.99% 11.07% 4.64%
773 SIFT Smart Investm… SIFT $2,363,152 $3.27 722,935 LowVol 0.89% -4.35% 13.71%
774 REX REX REX $1,919,908 $0.221679 8,660,756 LowVol 0.89% 23.14% -14.17%
775 WGO WavesGo WGO $1,837,318 $0.190738 9,632,680 LowVol 4.18% 18.28% 157.54%
776 ITT Intelligent T… ITT $1,753,648 $0.178982 9,797,899 LowVol 0.89% -1.96% -10.51%
777 CNO Coin(O) CNO $1,439,508 $0.013688 105,166,443 LowVol 1.00% 16.74% 62.29%
778 NKA IncaKoin NKA $1,411,356 $0.000124 11,381,628,951 LowVol 2.01% 24.35% -18.85%
779 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.12% 15.88%
780 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.53% 25.84%
781 RC RussiaCoin RC $1,276,310 $0.152343 8,377,873 LowVol 1.11% 8.30% -28.55%
782 NDC NEVERDIE NDC $1,145,604 $0.027939 41,004,200 LowVol 0.89% -9.98% -31.52%
783 USC Ultimate Secu… USC $1,007,133 $0.097372 10,343,113 LowVol -18.01% 53.31% -6.99%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $987,884 $0.000043 22,872,387,934 LowVol 0.82% -45.76% -5.23%
785 SDC ShadowCash SDC $976,606 $0.145868 6,695,133 LowVol 1.00% 7.45% 31.17%
786 ETBS Ethbits ETBS $906,031 $0.651070 1,391,604 LowVol 1.00% -30.65% -28.66%
787 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.74% 5.74%
788 METAL MetalCoin METAL $839,865 $0.010918 76,925,527 LowVol 1.00% -3.18% 13.17%
789 SMC SmartCoin SMC $801,800 $0.034000 23,582,361 LowVol 8.86% 19.65% 15.17%
790 NET NetCoin NET $798,705 $0.001015 787,126,712 LowVol 0.85% 21.86% 17.67%
791 EBET EthBet EBET $782,626 $0.092047 8,502,500 LowVol 10.63% -8.62% -10.42%
792 TES TeslaCoin TES $765,903 $0.010428 73,446,783 LowVol 4.37% 23.73% 59.79%
793 HBN HoboNickels HBN $727,543 $0.012187 59,696,358 LowVol 1.00% 10.60% 0.12%
794 RIYA Etheriya RIYA $682,446 $0.431510 1,581,531 LowVol 1.00% 33.24% 37.80%
795 VAL Valorbit VAL $668,388 $0.000127 5,264,885,407 LowVol 1.11% 8.30% 23.17%
796 GOOD Goodomy GOOD $616,220 $0.001396 441,349,000 LowVol 0.99% 4.66% 9.67%
797 BITS Bitstar BITS $604,636 $0.026198 23,079,737 LowVol 0.37% 7.44% 15.31%
798 NOBL NobleCoin NOBL $588,690 $0.000254 2,315,242,900 LowVol 1.00% -22.66% -12.32%
799 CRM Cream CRM $582,433 $0.012996 44,815,630 LowVol 1.83% -4.64% 29.32%
800 GIM Gimli GIM $558,774 $0.006985 80,000,000 LowVol 0.89% 6.48% -39.26%
801 TROLL Trollcoin TROLL $511,939 $0.000905 565,847,385 LowVol 0.89% -11.65% -8.43%
802 VLT Veltor VLT $486,036 $0.875970 554,855 LowVol 1.00% 11.00% -18.82%
803 KUSH KushCoin KUSH $482,602 $0.088592 5,447,502 LowVol 0.89% 34.89% 78.17%
804 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 11.55%
805 CASINO Casino CASINO $472,204 $0.472204 1,000,000 LowVol 0.58% -58.47%
806 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol 8.98% 10.54%
807 XGR GoldReserve XGR $459,968 $0.026787 17,171,382 LowVol -14.66% -0.67% -21.71%
808 SAC SACoin SAC $453,250 $0.064619 7,014,233 LowVol 1.11% -14.93% -25.93%
809 FNC FinCoin FNC $439,995 $0.034165 12,878,667 LowVol 0.84% 25.56% -3.66%
810 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $434,879 $0.080113 5,428,300 LowVol 2.00% -2.06%
811 AU AurumCoin AU $432,949 $1.46 296,216 LowVol -9.17% -24.96% 6.99%
812 CFT CryptoForecast CFT $414,621 $0.009013 46,000,000 LowVol 0.99% 10.20% 12.68%
813 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,636 $1.28 319,921 LowVol 1.00% 7.89% 15.06%
814 SLG Sterlingcoin SLG $409,040 $0.097237 4,206,625 LowVol 0.69% -1.35% 7.97%
815 WAY WayGuide WAY $406,412 $0.004062 100,040,708 LowVol 1.11% 7.53% 28.43%
816 8BIT 8Bit 8BIT $372,701 $0.253911 1,467,841 LowVol -2.21% 5.53% 14.43%
817 GLC GlobalCoin GLC $372,312 $0.005713 65,171,010 LowVol 0.92% -11.41% 28.98%
818 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.40%
819 SH Shilling SH $346,519 $0.008760 39,558,325 LowVol 1.00% 5.25% 130.40%
820 UNIC UniCoin UNIC $341,059 $0.114937 2,967,354 LowVol 0.86% 14.07% 16.40%
821 VIDZ PureVidz VIDZ $334,883 $0.002673 125,279,775 LowVol 0.79% -4.31% 8.45%
822 BERN BERNcash BERN $330,554 $0.004640 71,234,301 LowVol 0.90% 2.92% 9.47%
823 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -8.17%
824 BXT BitTokens BXT $327,589 $0.583919 561,018 LowVol -0.07% -22.12% -27.73%
825 STV Sativacoin STV $325,213 $0.045891 7,086,583 LowVol 0.95% 9.56% 49.36%
826 FUNK The Cypherfunks FUNK $322,154 $0.000007 46,290,694,999 LowVol -12.36% -2.15% 21.85%
827 TTC TittieCoin TTC $319,534 $0.000254 1,259,816,434 LowVol 4.97% 80.39% 57.48%
828 CORG CorgiCoin CORG $315,043 $0.000252 1,251,855,418 LowVol -0.46% 7.32% 39.01%
829 BIGUP BigUp BIGUP $311,838 $0.000147 2,118,390,176 LowVol 38.74% 31.14% 32.25%
830 LOT LottoCoin LOT $298,299 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.74% 12.28% 25.91%
831 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.75% 20.37%
832 J Joincoin J $288,103 $0.117670 2,448,402 LowVol 1.00% 138.37% 21.48%
833 USDE USDe USDE $287,987 $0.000254 1,134,236,104 LowVol 1.00% 8.28% 19.98%
834 888 OctoCoin 888 $287,958 $0.005712 50,412,820 LowVol 0.92% -2.09% 26.87%
835 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 11.63%
836 RBIES Rubies RBIES $281,637 $0.027041 10,415,252 LowVol 1.00% 0.29% 21.14%
837 SWING Swing SWING $277,134 $0.100159 2,766,943 LowVol 0.89% 7.80% 15.33%
838 EVO Evotion EVO $272,754 $0.086073 3,168,845 LowVol 1.00% 8.77% -15.68%
839 LTB LiteBar LTB $265,547 $0.328171 809,174 LowVol 1.00% -9.59% -2.58%
840 JET Jetcoin JET $265,369 $0.054462 4,872,509 LowVol 1.00% 47.33% -36.16%
841 FRC Freicoin FRC $258,813 $0.008760 29,545,898 LowVol 0.92% 13.20% 4.28%
842 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.66% 20.81%
843 I0C I0Coin I0C $254,005 $0.012104 20,985,237 LowVol 0.89% 8.94% 55.98%
844 GAIA GAIA GAIA $253,963 $0.010537 24,101,381 LowVol 7.98% 2.03% -13.93%
845 KLC KiloCoin KLC $250,223 $0.001275 196,297,971 LowVol 8.71% -7.87%
846 ACOIN Acoin ACOIN $247,694 $0.203014 1,220,085 LowVol 1.07% 53.01% 18.45%
847 RBX Ripto Bux RBX $241,994 $0.000635 381,236,123 LowVol 2.00% 46.94% 39.60%
848 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $241,188 $0.018229 13,230,980 LowVol 1.02% 10.64% 22.32%
849 LANA LanaCoin LANA $220,778 $0.000263 840,137,914 LowVol 0.87% -24.92% 13.24%
850 XLC LeviarCoin XLC $220,143 $0.022347 9,851,186 LowVol 42.64% 52.61% -52.94%
851 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.69% 62.81%
852 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.16%
853 GRT Grantcoin GRT $204,024 $0.004729 43,140,958 LowVol -0.69% 5.24% 15.74%
854 MNM Mineum MNM $194,633 $0.020626 9,436,367 LowVol 3.29% -12.03% 52.01%
855 PHS Philosopher S… PHS $191,647 $0.031865 6,014,340 LowVol 1.00% 13.26% 27.49%
856 SPRTS Sprouts SPRTS $189,476 $1.4e-07 1,347,326,022,230 LowVol 1.01% 4.35% -38.02%
857 Q2C QubitCoin Q2C $189,062 $0.000762 248,206,130 LowVol 0.92% -22.98% -41.49%
858 CAGE CageCoin CAGE $187,665 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.16% -8.04% -92.14%
859 XRE RevolverCoin XRE $184,209 $0.008252 22,323,218 LowVol 1.00% 11.94% 12.98%
860 ARI Aricoin ARI $177,574 $0.001266 140,262,505 LowVol 1.20% 4.21% 16.29%
861 XRA Ratecoin XRA $175,154 $0.001526 114,795,893 LowVol 1.10% 14.41% 15.48%
862 MNC Mincoin MNC $173,719 $0.043164 4,024,653 LowVol 2.43% -3.07% -0.99%
863 HMP HempCoin HMP $172,229 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
864 EMD Emerald Crypto EMD $170,137 $0.008900 19,117,129 LowVol 0.89% -1.96% -19.07%
865 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,510 $0.009648 17,465,159 LowVol 1.00% 4.91% 7.75%
866 CNNC Cannation CNNC $164,538 $0.066429 2,476,893 LowVol 14.82% 15.19% 75.16%
867 HAL Halcyon HAL $164,243 $0.030976 5,302,202 LowVol 1.00% 9.64% 23.40%
868 LEA LeaCoin LEA $163,013 $0.000519 314,311,891 LowVol 1.61% 11.25% -15.26%
869 KED Darsek KED $161,689 $0.011558 13,989,319 LowVol 0.78% 12.02% -16.80%
870 PX PX PX $158,434 $0.001655 95,743,387 LowVol 8.58% 27.79%
871 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.82% 16.56%
872 QCN QuazarCoin QCN $153,483 $0.025390 6,044,911 LowVol 1.00% 6.77% 11.46%
873 VC VirtualCoin VC $149,489 $0.014853 10,064,287 LowVol 1.00% 8.30% 21.11%
874 DLC Dollarcoin DLC $147,983 $0.016250 9,106,714 LowVol 0.92% 10.82% 23.30%
875 XCRE Creatio XCRE $145,887 $0.007109 20,520,514 LowVol 1.00% 46.54% 60.14%
876 EUC Eurocoin EUC $144,232 $0.011616 12,416,554 LowVol 0.90% 4.27% 3.61%
877 ISL IslaCoin ISL $142,781 $0.094325 1,513,704 LowVol 1.11% 8.19%
878 BUMBA BumbaCoin BUMBA $136,877 $0.006094 22,462,140 LowVol 1.00% 8.30% 21.01%
879 DUO ParallelCoin DUO $135,085 $0.447728 301,712 LowVol 0.99% 5.80% -16.47%
880 DRM Dreamcoin DRM $134,968 $0.055097 2,449,632 LowVol 0.92% 24.57% 84.61%
881 ARCO AquariusCoin ARCO $132,850 $0.089125 1,490,610 LowVol -1.87% 9.22% 6.79%
882 GPU GPU Coin GPU $130,876 $0.003233 40,477,042 LowVol -1.38% 13.73% 22.74%
883 DRS Digital Rupees DRS $129,695 $0.000254 510,802,961 LowVol 1.00% 51.57% 62.32%
884 SLING Sling SLING $125,859 $0.117177 1,074,095 LowVol 1.00% 25.41%
885 MARS Marscoin MARS $124,111 $0.004389 28,279,074 LowVol 1.03% 6.70% 5.46%
886 BITZ Bitz BITZ $115,253 $0.057890 1,990,891 LowVol 1.00% 51.54%
887 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,395 $0.001265 90,421,856 LowVol 0.99% -2.08% 21.69%
888 COXST CoExistCoin COXST $113,533 $0.004189 27,100,000 LowVol 0.92% 1342.22% 150.66%
889 CTO Crypto CTO $113,136 $0.009268 12,207,801 LowVol 0.92% 8.27% -12.20%
890 ECA Electra ECA $111,113 $0.000005 21,913,108,936 LowVol -0.66% -2.37% -3.09%
891 SOON SoonCoin SOON $110,751 $0.008887 12,462,620 LowVol 1.11% 8.29% 19.79%
892 EMP EMoneyPower EMP $109,788 $0.011933 9,200,000 LowVol 1.00%
893 UNITS GameUnits UNITS $104,445 $0.030073 3,472,983 LowVol -3.78% 2.50% -37.61%
894 PRX Printerium PRX $103,228 $0.008732 11,821,728 LowVol -0.39% 18.60% 257.14%
895 NEVA NevaCoin NEVA $102,735 $0.041736 2,461,585 LowVol 1.02% -6.10% 6.84%
896 GCC GuccioneCoin GCC $100,436 $0.004951 20,285,537 LowVol 1.00% 40.75% 54.10%
897 CNC CHNCoin CNC $99,456 $0.002031 48,963,663 LowVol 0.92% 1.91% 285.38%
898 BAS BitAsean BAS $98,222 $0.019644 5,000,000 LowVol 0.89% -15.60% 3.14%
899 ALL Allion ALL $97,591 $0.015742 6,199,359 LowVol 1.00% 13.81% 21.14%
900 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.14% -70.69%
901 RPC RonPaulCoin RPC $96,827 $0.108058 896,069 LowVol 3.87% 69.78% 55.56%
902 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.06%
903 SLM Slimcoin SLM $94,817 $0.006348 14,937,439 LowVol 0.92% -2.57%
904 CRX Chronos CRX $92,695 $0.001257 73,729,962 LowVol 1.11% 59.83% 26.20%
905 TAJ TajCoin TAJ $91,686 $0.011428 8,022,858 LowVol 0.35% 5.83% 12.29%
906 CF Californium CF $91,616 $0.038086 2,405,524 LowVol 1.00% 7.12% 40.30%
907 REE ReeCoin REE $91,256 $0.000036 2,560,000,000 LowVol 46.53% -54.88% -31.51%
908 CON PayCon CON $89,072 $0.003866 23,042,604 LowVol 0.95% -5.18% -17.92%
909 URO Uro URO $88,897 $0.073632 1,207,310 LowVol 1.05% 19.86% 24.39%
910 QTL Quatloo QTL $84,275 $0.010918 7,718,883 LowVol 1.00% -24.33% 0.53%
911 POP PopularCoin POP $83,938 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.17% -10.71% 12.43%
912 IMS Independent M… IMS $80,028 $0.014906 5,368,934 LowVol 1.21% -30.40% 0.37%
913 BTQ BitQuark BTQ $79,553 $0.008760 9,081,731 LowVol 1.00% -13.64% -12.29%
914 GPL Gold Pressed … GPL $78,388 $0.305574 256,527 LowVol 0.92% 1.43% -0.01%
915 SPT Spots SPT $76,256 $0.003403 22,406,021 LowVol 0.92% 11.47% 31.23%
916 MND MindCoin MND $74,863 $0.005967 12,546,625 LowVol 1.11% 29.37% 54.57%
917 JWL Jewels JWL $74,301 $0.003682 20,181,636 LowVol 0.92% 1.31% -8.48%
918 KURT Kurrent KURT $72,935 $0.007353 9,919,485 LowVol 28.51% -36.90% 7.74%
919 WARP WARP WARP $72,857 $0.066523 1,095,224 LowVol 1.00% 6.07% 18.51%
920 ICOB ICOBID ICOB $72,081 $0.000676 106,701,874 LowVol 2.42% 10.45% 27.57%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $71,917 $0.007998 8,991,938 LowVol -6.33% -2.05% -27.15%
922 ARB ARbit ARB $71,886 $0.009179 7,831,335 LowVol 0.39% 20.50%
923 ATX Artex Coin ATX $71,410 $0.003802 18,781,750 LowVol 0.92% 8.62% 1.33%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,385 $0.082900 861,099 LowVol 1.11% 140.44%
925 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,118 $0.000889 77,777,777 LowVol 1.11% -30.20% -6.35%
927 RBT Rimbit RBT $67,453 $0.000584 115,499,623 LowVol -2.12% -3.00% 0.48%
928 STEPS Steps STEPS $66,206 $0.003555 18,625,017 LowVol 1.00% 31.84% 46.58%
929 EXN ExchangeN EXN $64,746 $0.012695 5,100,000 LowVol 1.00% 8.30% 72.15%
930 SOIL SOILcoin SOIL $64,108 $0.011243 5,702,048 LowVol 0.83% 1.87% 16.59%
931 VPRC VapersCoin VPRC $63,791 $0.000082 780,124,964 LowVol -5.89% -29.88% 78.12%
932 MCRN MACRON MCRN $60,752 $0.000151 401,421,401 LowVol 13.04% 28.68% -45.65%
933 GLT GlobalToken GLT $59,939 $0.002293 26,140,700 LowVol -2.10% 2.76% 3.80%
934 PIE PIECoin PIE $58,769 $0.004316 13,615,405 LowVol -42.76% -47.58% 74.26%
935 CASH Cashcoin CASH $58,599 $0.001270 46,158,242 LowVol 0.92% -11.21% 50.59%
936 CPN CompuCoin CPN $57,698 $0.002942 19,615,019 LowVol 0.93% -16.36% -16.30%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $56,386 $0.005586 10,094,424 LowVol -3.29% 10.57% -10.39%
938 ORLY Orlycoin ORLY $55,829 $0.001523 36,646,779 LowVol 1.00% 18.45% 31.35%
939 300 300 Token 300 $53,363 $177.88 300 LowVol 0.92% -7.11% -24.16%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,051 $0.000890 59,630,200 LowVol -11.58% -5.14% -10.32%
941 CXT Coinonat CXT $53,040 $0.006151 8,623,200 LowVol -12.72% 14.86% -3.49%
942 VIP VIP Tokens VIP $52,971 $0.000635 83,450,403 LowVol 0.92% 8.27% 16.61%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,834 $0.002412 20,245,510 LowVol 1.00% 3.44% 18.60%
944 BENJI BenjiRolls BENJI $48,813 $0.002410 20,254,196 LowVol 1.11% -1.07% 25.37%
945 GBT GameBet Coin GBT $48,588 $0.002285 21,262,780 LowVol 1.00% 49.91% 26.00%
946 CRT CRTCoin CRT $48,305 $0.609370 79,270 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
947 SFC Solarflarecoin SFC $47,475 $0.003371 14,083,450 LowVol 0.99% -5.54% 0.29%
948 KIC KibiCoin KIC $47,111 $0.003205 14,701,000 LowVol 0.91% -29.29% -16.49%
949 TOR Torcoin TOR $46,983 $0.148597 316,179 LowVol 1.00% -28.25% -30.00%
950 UET Useless Ether… UET $46,742 $0.011787 3,965,716 LowVol 0.89% -3.20% 37.13%
951 SONG SongCoin SONG $45,841 $0.001408 32,565,300 LowVol 0.13% 16.57% -11.98%
952 EGO EGO EGO $45,703 $0.000762 60,000,001 LowVol 0.92% -7.18% 20.41%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 22.73%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $44,937 $0.002158 20,821,709 LowVol 1.00% 22.90% 16.51%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,433 $0.000635 70,000,000 LowVol 1.00% 8.30% 39.20%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,123 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.32% -8.04% 5.50%
957 PULSE Pulse PULSE $43,567 $0.003047 14,298,972 LowVol 1.00% 20.86% 3.21%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,449 $0.002031 20,898,106 LowVol 1.00% 8.83% 26.13%
959 IMX Impact IMX $41,707 $0.000381 109,509,099 LowVol 0.92% 62.44% 134.20%
960 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.13% 13.48%
961 DPAY DPAY DPAY $40,392 $0.000508 79,541,001 LowVol 1.00% 44.39% 19.34%
962 RIDE Ride My Car RIDE $38,572 $0.000381 101,276,976 LowVol 0.92% -16.39% 78.91%
963 JS JavaScript Token JS $38,377 $0.004802 7,991,996 LowVol 0.89% 110.09% 218.72%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $38,086 $0.000381 100,000,000 LowVol 1.11% -14.65%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $38,048 $0.006094 6,243,840 LowVol 1.00% 40.46% 26.38%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.03% -26.26%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,112 $0.007684 4,829,945 LowVol 1.11% -0.47% -2.10%
968 DES Destiny DES $36,968 $0.023105 1,600,000 LowVol 67.10% 93.23% 51.81%
969 CESC CryptoEscudo CESC $36,589 $0.000254 144,105,100 LowVol -32.67% -9.71% -22.15%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,245 $0.004824 7,513,098 LowVol 1.11% 84.92% -13.54%
971 VLTC Vault Coin VLTC $34,657 $0.001143 30,332,780 LowVol 1.00% -2.53% -2.89%
972 PEX PosEx PEX $33,947 $0.013838 2,453,240 LowVol 1.00% 7.32% 20.41%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,006 $0.000254 130,000,000 LowVol 1.00% 10.86% -14.74%
974 LIR LetItRide LIR $32,247 $0.000889 36,287,534 LowVol 1.00% 26.34% 26.19%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,140 $0.012061 2,581,970 LowVol 1.00% 16.98%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,109 $0.020820 1,494,171 LowVol 0.92% 7.65% 28.20%
977 LUNA Luna Coin LUNA $30,887 $0.018926 1,632,003 LowVol 1.13% 1.58% -21.30%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,645 $0.034277 894,026 LowVol 0.44% 8.30% 27.86%
979 BOAT BOAT BOAT $30,610 $0.001650 18,547,845 LowVol 1.00% -8.62% -3.42%
980 KNC KingN Coin KNC $30,589 $15.24 2,008 LowVol 1.00% 8.31%
981 EREAL eREAL EREAL $30,469 $0.000445 68,427,562 LowVol 0.89% -18.67% -40.46%
982 IBANK iBank IBANK $30,455 $0.006728 4,526,324 LowVol 0.92% 129.24% 188.93%
983 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
984 WBB Wild Beast Block WBB $30,047 $0.179764 167,149 LowVol 1.11% 0.09% 36.73%
985 WORM HealthyWormCoin WORM $28,305 $0.000254 111,478,615 LowVol 0.74% 8.33% -52.88%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $28,004 $0.000889 31,512,613 LowVol 1.00% -6.89% 40.47%
987 CAB Cabbage CAB $27,993 $0.002666 10,499,996 LowVol 1.00% -5.24% 0.99%
988 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,177 $0.036054 753,776 LowVol 1.00% 5.69% 6.84%
989 DIX Dix Asset DIX $25,344 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol 0.46% 18.04% 115.72%
990 SDP SydPak SDP $23,875 $0.149423 159,780 LowVol 1.00% 8.21% 20.30%
991 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.20% -2.48%
992 BRAT BRAT BRAT $20,871 $0.000130 160,000,000 LowVol 0.99% -35.68% -48.15%
993 BIOB BioBar BIOB $20,128 $0.022724 885,756 LowVol 1.00% 8.30% 2.83%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.35% 14.91%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,656 $0.002412 7,734,379 LowVol 1.00% 87.06% 39.32%
996 MRNG MorningStar MRNG $17,783 $0.000544 32,660,551 LowVol 1.00% 131.81% 189.68%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -2.13% 44.09%
998 XOC Xonecoin XOC $16,796 $0.039990 420,000 LowVol 1.00% 6.61% 0.68%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,731 $0.005459 3,064,800 LowVol 1.00% 25.83% 31.00%
1000 MGM Magnum MGM $15,059 $0.003809 3,953,961 LowVol 1.00% -9.75% -13.97%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,689 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.92% 8.27%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,576 $0.002667 5,091,200 LowVol 1.10% 26.34% 21.18%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,430 $0.000889 15,112,554 LowVol 0.92% 51.61% 41.42%
1004 P7C P7Coin P7C $13,414 $0.000381 35,220,238 LowVol 1.00% 8.27% 18.34%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,186 $0.009521 1,384,879 LowVol 9.24% -6.02% -4.93%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -8.59%
1007 DAS DAS DAS $12,644 $0.004697 2,691,883 LowVol 1.00% 11.28% 14.76%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.32% -20.70%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,080 $0.006602 1,678,439 LowVol 16.71% 40.78% 22.73%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,315 $0.000688 9,179,323 LowVol 0.98% -40.95% -30.05%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,174 $0.029144 211,827 LowVol 0.58% -0.43% 74.65%
1012 CONX Concoin CONX $6,047 $0.008125 744,266 LowVol 1.11% -0.85% 33.56%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,554 $0.001653 3,360,417 LowVol 0.19% -47.70% -31.45%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,471 $57128.50 0.078264 LowVol 1.00% 35.38% 5.34%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.15%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,693 $0.007610 485,214 LowVol 1.14% 5.80% 589.83%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,050 $0.002412 1,264,511 LowVol -24.56% 25.75% -18.32%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,974 $0.002158 1,377,917 LowVol 1.00% 8.30% 35.66%
1019 LEX Lex4All LEX $2,597 $0.002597 1,000,000 LowVol -36.61% -38.73% 52.85%
1020 XNG Enigma XNG $2,332 $0.140282 16,627 LowVol 1.00% -26.54% -21.79%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,219 $0.000381 5,826,388 LowVol 0.92% 8.27% 80.61%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,235 $8.1e-08 15,320,585,365 LowVol -62.03% -50.46% -9.82%
1023 ULA Ulatech ULA $912 $0.004570 199,486 LowVol 1.00% -75.20% -81.48%
1024 ABN Abncoin ABN $868 $0.012822 67,700 LowVol 1.00% 8.97% -1.98%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $427 $0.001015 421,300 LowVol -16.93% 2.03% -1.06%
1027 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.93% -1.10% -47.48%
1028 CALC CaliphCoin CALC $100 $0.001151 87,140 LowVol 9.17% 56.93% 56.01%
1029 FDC Future Digita… FDC $67 $0.000024 2,753,201 LowVol -0.39% -73.75%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -71.08%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,462 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
1032 CMT CyberMiles CMT $0.186555 $12,195,900 -5.51%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.19 $10,449,500 0.66% -9.64% -23.11%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 -0.01% 3.52% 15.15%
1035 ETN Electroneum ETN $0.094249 $4,914,870 -1.30% -16.44% 106.17%
1036 CLUB ClubCoin CLUB $3.50 $4,472,750 4.18% -12.42% -35.65%
1037 AI POLY AI AI $16.49 $3,682,410 -2.31% -3.13% -3.17%
1038 GRX GOLD Reward T… GRX $5.74 $3,312,420 0.15% -9.71% 54.05%
1039 NULS Nuls NULS $0.844281 $3,250,380 0.94% 16.89% 60.42%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,231,450 1.18% -3.34% -9.68%
1041 REC Regalcoin REC $45.12 $2,905,610 -3.86% -7.60% 17.16%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.25 $1,606,950 0.18% -0.60% 5.37%
1043 TSL Energo TSL $0.032863 $1,425,480 1.88% 6.29% 3.28%
1044 BTE BitSerial BTE $7.90 $1,389,730 1.66% -3.55% 80.66%
1045 FRST FirstCoin FRST $15.29 $1,248,740 -0.20% -3.36% -4.06%
1046 WC WINCOIN WC $1.06 $907,656 0.52% -8.18% -17.34%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12559.50 $744,551 0.99% 7.47% 15.45%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.74 $726,158 0.12% -9.47% -2.25%
1049 LEND EthLend LEND $0.021979 $653,512 1.17% -12.65%
1050 BOT Bodhi BOT $0.440768 $547,320 1.26% 1.41% -8.21%
1051 XIN Infinity Econ… XIN $0.028564 $541,414 -1.20% -0.84% -32.14%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.12 $521,341 5.48% 12.12% 40.08%
1053 AION Aion AION $1.81 $449,814 0.89% 18.88% -4.37%
1054 LLT LLToken LLT $0.454896 $448,561 0.21% -14.48% 46.03%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $25.38 $392,786 -0.02% -25.84% -18.73%
1056 DRGN Dragonchain DRGN $0.239153 $367,110 0.89% 0.07%
1057 INF InfChain INF $0.015234 $309,575 -0.39% -5.93% 71.72%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $141.80 $238,436 0.57% 25.63% -8.41%
1059 EAG EA Coin EAG $3.26 $230,955 0.08% 1.41% -5.99%
1060 XID Sphre AIR XID $0.189664 $172,764 0.68% -5.25% 5.42%
1061 XCPO Copico XCPO $0.022903 $168,250 -3.78% 5.43% -4.62%
1062 GBG Golos Gold GBG $0.135262 $158,770 -2.19% -6.96% 17.38%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018710 $155,301 -1.13% 8.50% -36.21%
1064 FOR FORCE FOR $0.015071 $151,377 3.99% 1.37% 177.60%
1065 BTCM BTCMoon BTCM $0.036295 $141,780 -1.94% -22.39% 457.13%
1066 UGT UG Token UGT $0.418668 $134,101 2.11% -5.47% -8.54%
1067 ICX ICON ICX $1.75 $129,641 1.29% 7.08% 33.90%
1068 BSR BitSoar BSR $0.158690 $127,001 1.00% -1.91% -25.30%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000067 $121,058 0.74% 53.50% -60.63%
1070 QBT Qbao QBT $0.231445 $114,731 -1.08% -8.89%
1071 VEE BLOCKv VEE $0.021862 $112,524 0.89% -13.02% 4.82%
1072 RMC Russian Minin… RMC $21536.10 $90,924 2.25% -18.45% 63.17%
1073 PRE Presearch PRE $0.212010 $66,760 0.39% 14.65%
1074 SKR Sakuracoin SKR $0.006512 $54,999 -16.09% 347.43% 435.46%
1075 MSD MSD MSD $0.010540 $52,357 0.00% -10.06% -16.41%
1076 DSR Desire DSR $0.284521 $51,623 3.81% 9.97% 17.52%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006348 $46,022 1.11% -3.57% 39.84%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000344 $41,725 4.91% 96.63% 31.14%
1079 THS TechShares THS $0.542814 $35,489 0.28% -38.46% -40.08%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011959 $28,544 0.11% 162.01% 194.89%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039312 $24,828 1.27% -17.61% -54.43%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.69 $24,631 -4.41% -24.32% -36.00%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.071855 $22,491 1.11% 26.28% 73.05%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045506 $22,293 0.89% 24.96% 55.74%
1085 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008294 $21,363 0.89% -43.08% 197.13%
1086 AERM Aerium AERM $0.489811 $20,450 21.47% -46.69% -69.56%
1087 WISH MyWish WISH $0.109269 $20,340 0.89% -6.73% -49.15%
1088 FRD Farad FRD $0.109243 $20,015 0.89% -9.07% 13.93%
1089 EVR Everus EVR $1.16 $19,659 3.18% -24.69% -78.94%
1090 BPL Blockpool BPL $0.180145 $18,872 11.61% 8.46% 43.91%
1091 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $18,703 0.98% -1.61% 6.08%
1092 COR CORION COR $0.809672 $17,562 0.92% 6.72% -3.01%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.312250 $17,418 -5.68% -1.31% 76.51%
1094 AKY Akuya Coin AKY $0.139647 $17,394 8.09% -2.54% -17.52%
1095 PFR Payfair PFR $0.011525 $15,489 0.89% -20.63%
1096 MGC MergeCoin MGC $0.012695 $14,330 1.11% -9.08% -2.90%
1097 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,295 -8.14% 4.59% 53.92%
1098 SISA SISA SISA $0.012446 $14,083 0.62% -13.17% -27.87%
1099 STEX STEX STEX $0.938677 $12,700 -5.28% 12.89% 148.92%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043654 $11,693 0.89% -13.05% 51.49%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007993 $11,126 0.89% 86.06% -2.75%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.089120 $10,178 4.38% 1.16% -16.20%
1103 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,881 0.98% -29.17% -99.58%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002980 $9,441 1.09% 10.42% 47.26%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.254031 $9,320 -4.02% -29.54% -33.70%
1106 DMC DynamicCoin DMC $0.003541 $9,247 10.09% -2.86% 78.54%
1107 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,194 5.97% 28.00% 48.94%
1108 SUR Suretly SUR $3.20 $8,943 10.40% -2.37% -5.91%
1109 MKR Maker MKR $371.06 $8,828 0.89% -3.29% -3.66%
1110 OXY Oxycoin OXY $0.114460 $8,820 0.97% -12.38% -27.92%
1111 MCR Macro MCR $1.28 $8,138 -19.87% -13.87% -46.66%
1112 ACC AdCoin ACC $0.092146 $7,442 -19.70% 43.20% -16.12%
1113 VIU Viuly VIU $0.009237 $6,116 0.96% 2.76% 162.04%
1114 FRN Francs FRN $0.042987 $5,930 -2.99% 78.30% 36.07%
1115 MINEX Minex MINEX $0.020400 $5,845 5.64% 32.49% -69.11%
1116 EFYT Ergo EFYT $11.19 $5,279 -7.23% -7.00% 18.94%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105341 $5,132 0.97% -10.15% 70.76%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002914 $4,926 4.08% 3.81% 32.41%
1119 SND Sand Coin SND $0.804420 $4,559 -10.03% 19.18% 3.83%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007005 $4,539 48.88% -5.72% -14.59%
1121 WA WA Space WA $0.021455 $4,406 1.00% 22.03% 24.76%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,189 0.66% 62.72% 65.00%
1123 B2B B2B B2B $0.427812 $3,965 0.89% 13.31% -33.17%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000524 $3,909 0.89% -23.87% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.12 $3,783 -11.93% -13.29% 19.48%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.118098 $3,488 0.89% -17.38% 6.05%
1127 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,368 0.92% -41.23% -36.07%
1128 BTBc Bitbase BTBc $0.006602 $3,275 23.06% 1.28% 33.17%
1129 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084677 $3,245 0.92% 1.59% 8.98%
1130 GAY GAY Money GAY $0.013915 $3,167 0.91% -17.87% 21.13%
1131 NTC Natcoin NTC $0.127714 $2,869 1.00% -13.21% -59.45%
1132 TER TerraNova TER $2.65 $2,836 4.10% 40.43% 12.81%
1133 SAK Sharkcoin SAK $0.002151 $2,788 7.39% -8.19% 6.38%
1134 WIC Wi Coin WIC $0.002763 $2,674 4.52% -13.48% 0.65%
1135 OX OX Fina OX $0.000145 $2,608 8.94% -36.26% -18.18%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.44 $2,538 1.00% 8.29% -6.24%
1137 APC AlpaCoin APC $0.025267 $2,471 15.05% 0.70% 0.43%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,380 -0.53% -3.88% -7.45%
1139 XOT Internet of T… XOT $2031.24 $2,245 1.00% -8.32% -31.20%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000535 $2,239 0.86% -4.66% -21.29%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005893 $2,208 0.89% 62.99% -38.27%
1142 STARS StarCash Network STARS $0.207965 $1,950 0.98% -12.27% -22.74%
1143 HNC Huncoin HNC $0.001904 $1,916 26.24% 47.68% 22.11%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317650 $1,869 1.73% -5.31%
1145 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000635 $1,719 -3.95% 13.07% 27.91%
1146 PRES President Trump PRES $0.005071 $1,654 0.89% 47.98% 31.70%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116669 $1,634 1.00% -0.28% 62.58%
1148 DGPT DigiPulse DGPT $1.24 $1,566 0.93% 51.56% 4.62%
1149 STU bitJob STU $0.030472 $1,496 2.37% 18.43% 28.24%
1150 ABC Alphabit ABC $20.31 $1,462 1.00% 9.65% 32.40%
1151 PNX Phantomx PNX $0.020106 $1,331 34.36% -61.88% -1.76%
1152 TRIA Triaconta TRIA $8.29 $1,328 0.89% 0.96% -6.92%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037720 $1,316 0.50% 6.93% 8.44%
1154 FAP FAPcoin FAP $0.019212 $1,296 -0.65% 190.24% 163.33%
1155 GARY President Joh… GARY $0.203186 $1,276 0.99% 4.04% -2.18%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006793 $1,183 0.89% 18.82% -13.76%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,134 1.17% -10.96% -37.19%
1158 GRN Granite GRN $0.016504 $1,103 1.00% -35.82% 23.92%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,091 0.85% 5.65% 116.48%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,073 1.04% 7.34% -7.21%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.73 $1,059 1.00% -35.93% 63.99%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004189 $1,043 1.00% -14.92% -15.27%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010791 $1,023 3.00% -31.81% 64.97%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000635 $1,001 1.00% 35.38% -1.92%
1165 VULC Vulcano VULC $0.010983 $983 4.74% 46.83% 51.47%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036435 $976 61.03% 30.00% 164.94%
1167 MARX MarxCoin MARX $0.001018 $924 13.92% -3.61% 29.54%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032136 $849 0.93% -37.19%
1169 HAT Hawala.Today HAT $0.165886 $834 0.89% -12.31% -14.45%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $769 1.11% 8.70% 20.98%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004569 $755 -1.73% 8.02% 14.04%
1172 SKC Skeincoin SKC $0.018408 $754 1.00% 23.51% 137.22%
1173 QORA Qora QORA $0.250223 $714 4.69% 17.15%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.051018 $704 1.00% 8.08% 5.91%
1175 NBIT netBit NBIT $0.014074 $693 1.00% -72.90%
1176 UR UR UR $0.001035 $662 1.25% 34.00% 53.48%
1177 DASHS Dashs DASHS $0.067412 $648 1.11% 26.73% 110.82%
1178 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $555 0.08% -96.99% -94.13%
1179 MGC GulfCoin MGC $0.002666 $546 -3.66% 8.30% -15.42%
1180 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $527 0.89% -37.34% -16.15%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037979 LowVol 0.89% -4.35% -45.82%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000635 LowVol 0.93% -39.73% -34.19%
1183 PRN Protean PRN $0.000097 LowVol -2.67% 79.76% 4.57%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.56% -62.81% -51.40%
1185 XQN Quotient XQN $0.005205 LowVol 1.00% 14.51% -8.20%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010283 LowVol 1.00% -3.25% 3.97%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.92% 8.33% 20.41%
1188 QBT Cubits QBT $0.002921 LowVol -6.90% -35.89% -76.17%
1189 IQT iQuant IQT $0.179292 LowVol -1.63% 16.03% 6.18%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001777 LowVol 1.00% 8.28% -2.14%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003047 LowVol -16.42% 62.44% 67.45%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol 1.00% 8.27% 49.45%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007363 LowVol 1.00% 8.30% 19.67%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052415 LowVol 0.58% 0.26% 47.75%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000387 LowVol -0.61% 7.89% -3.95%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000762 LowVol 13.58% 10.34% 4.65%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002793 LowVol 1.00% 8.30% 24.94%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003428 LowVol 1.00% 32.88% 20.41%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002285 LowVol 0.92% -11.39% 16.16%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074648 LowVol 1.17% 75.43% 51.95%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 1.00% -45.85% -59.86%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 1.00% 8.30% 0.63%
1203 EVC EventChain EVC $0.065481 LowVol 0.89% -28.26% -58.73%
1204 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000254 LowVol 1.00% -27.80% -21.78%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001016 LowVol 1.00% 8.30% 89.62%
1206 MOTO Motocoin MOTO $0.004514 LowVol -18.75% -40.85% 46.62%
1207 AV AvatarCoin AV $0.042402 LowVol 1.11% 20.97% 39.15%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001904 LowVol 1.11% 8.30% 50.61%
1209 ONG onG.social ONG $0.158028 LowVol 0.89% -13.39%
1210 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002666 LowVol 0.92% -9.66% -26.48%
1211 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.37% 6.26% 5.76%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 1.00% 8.27% 26.99%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol 1.00% 8.30% -0.01%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.011426 LowVol 0.92% -9.75% -9.16%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004328 LowVol 5.09% 2.87% 25.01%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000132 LowVol 0.75% -59.12% -39.36%
1217 LDCN LandCoin LDCN $0.001457 LowVol 12.26% -45.43% -80.20%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002920 LowVol 0.92% -7.74% -5.09%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095214 LowVol 0.92% 17.29%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002180 LowVol 0.89% 16.17% 12.16%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000508 LowVol -3.03% 8.30% -3.25%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010392 LowVol 1.10% 1008.11%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.82% 41.16% -8.56%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000889 LowVol 0.92% 26.32% 17.47%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005332 LowVol 1.00% 8.30% 4.76%
1226 BUB Bubble BUB $0.022090 LowVol 0.42% 12.14% 11.04%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002182 LowVol 0.89% 27.95% -19.40%
1228 BEST BestChain BEST $0.001142 LowVol -4.32% -11.44% -11.50%
1229 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.92% 8.30% 20.41%
1230 FC Facecoin FC $0.003492 LowVol 0.89% -4.35% -16.59%
1231 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 1.00% -33.77% -48.49%
1232 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007919 LowVol 1.00% 82.58% 33.39%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000508 LowVol 1.00% 116.54% 62.11%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001777 LowVol -24.45% -20.20% 231.56%
1235 BXC Bitcedi BXC $0.003679 LowVol 0.78% 4.58% 55.29%
1236 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.99% -22.51% 19.20%
1237 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.92% -53.62% -26.50%
1238 EGG EggCoin EGG $0.047988 LowVol 1.11% 15.17%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.099911 LowVol 1.00% 5.97%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002412 LowVol 1.00% 2.86%
1241 EBIT eBIT EBIT $0.003449 LowVol 0.89% 135.45% 167.16%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001523 LowVol 1.00% -7.17% -21.64%
1243 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol 1.00% -9.26% -16.50%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.087308 LowVol 0.89% 5.13% -34.36%
1245 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.92% 16.32%
1246 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005059 LowVol 1.00% 72.60% -9.71%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol 4.48% -0.12% 3.00%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol -6.41% -12.47% 0.42%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066650 LowVol 1.00% -44.53% -44.74%
1250 SYNC Sync SYNC $609.37 LowVol 1.00% 72.67% 10.93%
1251 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
1252 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 1.00% 8.27% 20.38%
1253 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 1.00% 24.76%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.736322 LowVol 1.00% 7.58% 44.80%
1255 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol 1.00% 8.30% -14.97%
1256 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 1.04% 18.43%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.034404 LowVol 1.00% -10.27% 4.77%
1258 AXIOM Axiom AXIOM $0.019424 LowVol 1.00% 8.30% 19.62%
1259 TIE TIES Network TIE $0.061553 LowVol 0.89% -2.90% -29.60%
1260 DON Donationcoin DON $0.000502 LowVol 0.91% -14.26% -40.28%
1261 YEL Yellow Token YEL $0.006657 LowVol 0.89% -45.97% 134.43%
1262 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol 1.00% 4.80% 45.10%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001310 LowVol 0.89% -4.35% 12.88%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.89% 9.06% -12.98%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000381 LowVol 1.00% 62.27% 20.41%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000762 LowVol 1.00% 8.27% 54.71%
1267 BET BetaCoin BET $0.002228 LowVol 1.00% -3.60% -7.65%
1268 PRM PrismChain PRM $0.002031 LowVol 0.92% 33.29% 60.54%
1269 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.74% -4.35% 59.92%
1270 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 1.00% 8.27%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001523 LowVol 1.00% -0.03% -26.82%
1272 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015107 LowVol 1.00% 40.15% 20.84%
1273 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047861 LowVol 1.00% 8.23% 1.66%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.285896 LowVol 0.92% -21.18% 21.87%
1275 YES Yescoin YES $0.000077 LowVol 1.45% -34.13% 4.59%
1276 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.94% -77.09% -74.52%
1277 RICHX RichCoin RICHX $0.007236 LowVol 1.00% 10.18%
1278 XDE2 XDE II XDE2 $3.74 LowVol 1.00% 120.55% 35.79%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012822 LowVol 1.00% 13.94% 26.21%
1280 GAIN UGAIN GAIN $0.001650 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
1281 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 1.11% 8.30% -6.55%
1282 BLX Blockchain Index BLX $3.22 LowVol 0.89% 8.53% 18.22%
1283 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000508 LowVol 1.00% 8.30% 20.41%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002158 LowVol 0.92% 8.27% 6.19%
1285 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000635 LowVol 0.92% 8.27% -20.39%
1286 CBD CBD Crystals CBD $0.001904 LowVol 1.00% 16.04% 28.62%
1287 HCC Happy Creator… HCC $0.000762 LowVol 1.00% 80.61%
1288 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol 1.00% 116.55% 18.60%
1289 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 0.94% -23.27% -15.05%
1290 XID International… XID $0.008760 LowVol 1.00% 20.23%
1291 HYPER Hyper HYPER $0.032754 LowVol 0.92% -4.99% 40.13%
1292 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003936 LowVol 1.00% 4.89% 9.15%
1293 TODAY TodayCoin TODAY $0.001143 LowVol 1.00% -2.56% -4.83%
1294 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 1.00% 8.30% 1.20%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 FID BITFID FID $0.126952 LowVol 1.00% 20.41%
1297 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.74%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.39%
1299 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.69%
1300 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.37% -1.50%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.49%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1303 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.04% 22.86%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.62%
1305 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.06%
1306 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -5.18%
1307 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.04% 117.64%
1308 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.75% 20.91%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.29%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.29% 12.44%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.75% 40.41%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.82% 20.99%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.50% 24.87%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.53% 20.67%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.16% -53.01%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 4.41%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.22%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.73% 19.94%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 11.47%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.91% -27.82%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.32% 2.69%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.84% -13.83%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.48% -35.82%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -27.45%

Quay lại phần 1

Phản hồi