Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12961.40 trên tổng giá trị $216,772,441,767

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.62 trên tổng giá trị $42,471,891,820

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1502.15 trên tổng giá trị $25,298,327,787

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.30 trên tổng giá trị $11,939,944,851

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241692 trên tổng giá trị $9,362,941,436

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TRCT Tracto (TRCT) đang có giá hiện tại $0.994330 trên tổng giá trị $4,439,619 đã biến động tăng 146.61% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000254 trên tổng giá trị $10,336,783 đã biến động tăng 101.25% trong 1h qua

    + Đồng PLACO PlayerCoin (PLACO) đang có giá hiện tại $0.001017 trên tổng giá trị $35,715 đã biến động tăng 101.25% trong 1h qua

    + Đồng FRK Franko (FRK) đang có giá hiện tại $0.323001 trên tổng giá trị $300,639 đã biến động tăng 91.58% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000231 trên tổng giá trị $5,754,435 đã biến động tăng 80.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004195 trên tổng giá trị $113,680 đã biến động tăng 1691.58% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,574 đã biến động tăng 1467.22% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010405 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1010.67% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101565 trên tổng giá trị $452,159 đã biến động tăng 548.37% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,144,091 đã biến động tăng 482.76% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.434203 trên tổng giá trị $32,832,043 đã biến động tăng 2132.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,574 đã biến động tăng 924.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007609 trên tổng giá trị $3,692 đã biến động tăng 654.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000577 trên tổng giá trị $909,141 đã biến động tăng 545.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.291386 trên tổng giá trị $4,195,107 đã biến động tăng 517.58% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BIP BipCoin BIP $139,417 $0.085676 1,627,261 $1,654 0.62% 85.22% 100.26%
702 NRO Neuro NRO $139,179 $0.003686 37,755,079 $14,099 0.70% 31.58% 242.84%
703 CJ Cryptojacks CJ $138,587 $0.000341 406,568,581 $4,114 0.61% -0.44% -0.14%
704 FUNC FUNCoin FUNC $134,328 $0.022968 5,848,581 $1,684 4.31% -5.03% -10.44%
705 PXI Prime-XI PXI $131,813 $0.007384 17,850,005 $649 0.62% 14.34% 24.78%
706 SGR Sugar Exchange SGR $127,116 $0.036319 3,500,000 $2,481 -0.13% 29.45% -12.35%
707 FLAX Flaxscript FLAX $120,581 $0.021592 5,584,591 $543 0.62% 11.35% -21.90%
708 VUC Virta Unique … VUC $119,605 $0.001945 61,486,150 $6,527 12.94% 33.59% 52.06%
709 LCP Litecoin Plus LCP $116,337 $0.159022 731,576 $2,635 -1.72% -19.15% 38.17%
710 BOST BoostCoin BOST $116,040 $0.009788 11,855,487 $1,414 0.62% -21.66% -22.10%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $114,098 $0.025962 4,394,874 $11,329 5.79% 28.74% -30.21%
712 CFD Confido CFD $113,630 $0.012626 9,000,000 $959 -0.33% -5.50% 36.96%
713 ARG Argentum ARG $113,351 $0.013222 8,573,122 $831 0.65% -6.56% 7.59%
714 FXE FuturXe FXE $110,875 $0.470964 235,421 $2,000 0.70% -37.16% -75.77%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,421 $0.013751 8,030,000 $13,024 -13.91% 8.62% -50.13%
716 DRXNE DROXNE DRXNE $110,137 $0.001745 63,124,936 $1,221 -10.64% -18.45% -21.16%
717 BITEUR bitEUR BITEUR $105,858 $1.20 87,942 $2,687 -10.39% -0.10% -3.20%
718 WOMEN WomenCoin WOMEN $104,845 $0.002371 44,220,400 $3,131 10.49% 2.74% 15.01%
719 SRC SecureCoin SRC $103,692 $0.012581 8,242,046 $1,239 1.64% -19.22% 20.71%
720 LTCR Litecred LTCR $102,818 $0.003401 30,227,750 $24,687 31.20% -40.31% 260.32%
721 CACH CacheCoin CACH $101,535 $0.024203 4,195,132 $1,307 27.17% 4.72% -33.39%
722 611 SixEleven 611 $95,919 $0.222447 431,199 $711 0.70% 10.46% 26.82%
723 HXX Hexx HXX $92,346 $0.062192 1,484,848 $621 0.95% 15.12% 68.59%
724 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,207 $0.001132 79,719,140 $1,395 0.62% 20.77% 40.88%
725 EGAS ETHGAS EGAS $86,411 $0.008507 10,157,540 $1,930 0.54% 4.64% 79.52%
726 QTL Quatloo QTL $84,404 $0.010935 7,718,883 $502 0.65% -24.14% 1.47%
727 MST MustangCoin MST $83,672 $0.132740 630,343 $605 0.68% 3.53% -6.94%
728 $$$ Money $$$ $81,748 $0.001781 45,887,218 $1,576 0.71% 11.48% 21.23%
729 MAY Theresa May Coin MAY $80,706 $0.003235 24,944,600 $796 0.62% -5.49% -20.52%
730 VEC2 VectorAI VEC2 $80,288 $0.004830 16,621,346 $609 -3.11% 3.12% 0.04%
731 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,222 $0.003901 20,564,300 $1,921 25.42% -39.57% 62.04%
732 XCO X-Coin XCO $79,548 $0.006423 12,384,976 $1,014 4.36% 17.26% -6.92%
733 BVC BeaverCoin BVC $77,223 $0.024789 3,115,258 $1,755 -7.48% -26.67% 11.69%
734 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,100 $0.003052 24,931,054 $542 9.85% 1.08% 11.91%
735 EAGLE EagleCoin EAGLE $75,982 $0.036296 2,093,421 $1,027 0.54% -82.35% -61.94%
736 EOT EOT Token EOT $73,802 $0.008934 8,260,903 $4,209 -17.59% -30.16% -10.74%
737 BSC BowsCoin BSC $65,612 $0.011822 5,550,102 $630 0.70% 12.15% 18.46%
738 DIBC DIBCOIN DIBC $62,400 $0.012480 5,000,000 $744 0.30% -8.88% 3.55%
739 ERY Eryllium ERY $57,670 $0.010626 5,427,232 $2,131 4.37% 58.16% 69.53%
740 KRONE Kronecoin KRONE $53,605 $0.014568 3,679,755 $565 0.63% 11.94% 39.99%
741 VRS Veros VRS $51,664 $0.000106 486,609,040 $3,136 1.31% 62.90% 410.70%
742 ICON Iconic ICON $50,194 $0.084659 592,894 $3,637 0.70% 33.86% 47.03%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $41,267 $0.000923 44,688,960 $1,683 -16.53% -6.14% -21.43%
744 XCS CybCSec XCS $40,616 $0.003432 11,834,082 $786 0.70% -10.24% 27.94%
745 XBTS Beatcoin XBTS $39,608 $0.025978 1,524,686 $724 1.95% -11.98% 16.59%
746 ITZ Interzone ITZ $36,949 $0.020452 1,806,559 $1,114 0.98% -14.60% -22.91%
747 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,941 $0.011586 3,188,280 $105,503 -1.25% -35.93% 265.65%
748 PLACO PlayerCoin PLACO $35,715 $0.001017 35,120,000 $1,833 101.25% 64.49% 65.63%
749 CRTM Corethum CRTM $32,653 $0.013061 2,500,000 $2,303 0.54% -13.95% 61.74%
750 NTWK Network Token NTWK $32,012 $0.002743 11,671,310 $1,322 0.54% -32.57% -45.81%
751 CREVA CrevaCoin CREVA $27,792 $0.000764 36,390,750 $3,631 0.55% -2.92% -6.30%
752 GRIM Grimcoin GRIM $27,253 $0.002640 10,324,802 $1,270 -19.61% 5.31% 24.23%
753 BNX BnrtxCoin BNX $26,971 $0.001017 26,522,501 $645 0.70% -4.10% 16.48%
754 JOBS JobsCoin JOBS $26,953 $0.000254 106,019,270 $1,053 0.70% -27.65% -1.88%
755 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,065 $0.030266 861,202 $23,885 -10.48% -9.31% 88.60%
756 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $25,837 $0.001911 13,520,750 $1,306 -1.48% 64.99% 72.78%
757 TSTR Tristar Coin TSTR $21,091 $0.004195 5,027,857 $541 0.62% 15.53% -32.90%
758 ELS Elysium ELS $19,855 $0.004958 4,005,012 $1,895 0.70% 10.37% 6.39%
759 LVPS LevoPlus LVPS $18,274 $0.012076 1,513,256 $626 0.62% 40.39% 98.41%
760 ARGUS Argus ARGUS $17,317 $0.015081 1,148,324 $1,077 0.60% 46.92% 60.94%
761 XRC Rawcoin XRC $17,136 $0.024311 704,882 $1,567 3.28% 16.41% 37.60%
762 GSR GeyserCoin GSR $9,502 $0.202750 46,864 $7,047 0.70% 9.86% 251.77%
763 HMC HarmonyCoin HMC $6,371 $0.011352 561,235 $7,272 0.70% 1.48% -0.92%
764 XPA XPlay XPA $30,445,100 $0.030445 1,000,000,000 LowVol 0.57% -6.33%
765 BCAP BCAP BCAP $18,421,200 $1.84 10,000,000 LowVol 0.54% 12.60% 48.84%
766 [email protected] Bankcoin [email protected] $14,316,794 $1.39 10,291,781 LowVol 4.11% -48.46% 181.38%
767 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
768 ECN E-coin ECN $11,559,168 $2.47 4,687,530 LowVol 0.70% -20.37% -18.37%
769 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -4.39% 110.68%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $9,251,769 $0.148907 62,131,190 LowVol 1.57% -24.30% 26.88%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,156,877 $0.064448 64,500,000 LowVol 0.70% 8.53% -23.21%
772 ARC Arcade Token ARC $3,768,556 $2.30 1,636,312 LowVol 0.54% -4.75% 75.04%
773 IXC Ixcoin IXC $3,652,413 $0.173932 20,999,088 LowVol 0.54% -11.43% 32.27%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $2,933,815 $0.005085 577,004,618 LowVol 0.62% 49.03% 202.00%
775 ADL Adelphoi ADL $2,673,392 $0.113896 23,472,224 LowVol 0.70% 20.39% 32.77%
776 YASH YashCoin YASH $2,669,502 $0.266943 10,000,271 LowVol 0.70% -34.88% -39.04%
777 SIFT Smart Investm… SIFT $2,356,783 $3.26 722,935 LowVol 0.54% -4.75% 13.98%
778 REX REX REX $1,914,729 $0.221081 8,660,756 LowVol 0.54% 14.72% -12.57%
779 WGO WavesGo WGO $1,890,346 $0.196243 9,632,680 LowVol 4.87% 19.59% 166.94%
780 ITT Intelligent T… ITT $1,748,925 $0.178500 9,797,899 LowVol 0.54% -2.37% -9.58%
781 CNO Coin(O) CNO $1,441,359 $0.013706 105,166,449 LowVol 0.65% 17.03% 62.97%
782 NKA IncaKoin NKA $1,413,815 $0.000124 11,381,629,815 LowVol 1.18% 20.69% -18.34%
783 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.21% 15.83%
784 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.63% 26.28%
785 RC RussiaCoin RC $1,277,952 $0.152539 8,377,873 LowVol 0.70% 8.53% -27.55%
786 NDC NEVERDIE NDC $1,142,516 $0.027863 41,004,200 LowVol 0.54% -10.36% -31.31%
787 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,123,380 $0.000049 22,872,497,934 LowVol 14.58% -36.47% 4.68%
788 USC Ultimate Secu… USC $1,008,430 $0.097498 10,343,113 LowVol 22.63% 41.62% -6.20%
789 SDC ShadowCash SDC $977,864 $0.146056 6,695,133 LowVol 0.70% 7.69% 31.55%
790 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.84% 8.25%
791 METAL MetalCoin METAL $840,950 $0.010932 76,925,527 LowVol 0.70% -4.52% 13.31%
792 SMC SmartCoin SMC $806,097 $0.034182 23,582,513 LowVol 8.88% 20.95% 16.30%
793 NET NetCoin NET $799,792 $0.001016 787,126,712 LowVol 0.59% 18.74% 17.70%
794 EBET EthBet EBET $780,516 $0.091798 8,502,500 LowVol 2.07% -9.03% -10.30%
795 TES TeslaCoin TES $767,291 $0.010447 73,446,784 LowVol -7.22% 21.38% 58.21%
796 HBN HoboNickels HBN $728,481 $0.012203 59,696,358 LowVol 0.65% 10.85% 0.70%
797 ETBS Ethbits ETBS $717,788 $0.515799 1,391,604 LowVol -20.32% -45.04% -43.66%
798 RIYA Etheriya RIYA $683,326 $0.432066 1,581,531 LowVol 0.70% 33.15% 38.34%
799 VAL Valorbit VAL $669,392 $0.000127 5,265,996,672 LowVol 0.62% 8.53% 24.29%
800 GOOD Goodomy GOOD $617,028 $0.001398 441,349,000 LowVol 0.70% 4.88% 10.35%
801 BITS Bitstar BITS $606,028 $0.026258 23,079,737 LowVol 0.70% 7.84% 16.71%
802 NOBL NobleCoin NOBL $589,714 $0.000255 2,315,246,659 LowVol 0.63% -27.48% -13.38%
803 GIM Gimli GIM $557,267 $0.006966 80,000,000 LowVol 0.54% -2.06% -39.07%
804 TROLL Trollcoin TROLL $513,352 $0.000907 565,848,780 LowVol 0.62% -9.77% -7.21%
805 VLT Veltor VLT $486,733 $0.877225 554,855 LowVol 0.72% 11.27% -20.57%
806 KUSH KushCoin KUSH $483,361 $0.088731 5,447,518 LowVol 0.65% 30.69% 82.36%
807 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 13.74%
808 CASINO Casino CASINO $470,044 $0.470044 1,000,000 LowVol 1.49% -58.52%
809 XGR GoldReserve XGR $460,561 $0.026821 17,171,382 LowVol -5.13% -0.42% -20.96%
810 SAC SACoin SAC $453,834 $0.064702 7,014,237 LowVol 0.70% -14.75% -25.47%
811 AU AurumCoin AU $433,515 $1.46 296,216 LowVol -5.65% -24.78% 7.74%
812 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $431,134 $0.079423 5,428,300 LowVol -1.59% -3.05%
813 FNC FinCoin FNC $425,948 $0.033074 12,878,667 LowVol -2.72% 20.78% -5.84%
814 CFT CryptoForecast CFT $415,190 $0.009026 46,000,000 LowVol 0.65% 10.37% 13.13%
815 SLG Sterlingcoin SLG $410,416 $0.097564 4,206,627 LowVol 0.64% -0.69% 8.92%
816 BUCKS SwagBucks BUCKS $410,143 $1.28 319,937 LowVol 0.71% 5.62% 16.20%
817 WAY WayGuide WAY $406,936 $0.004068 100,040,708 LowVol 0.62% 9.97% 29.25%
818 8BIT 8Bit 8BIT $373,185 $0.254241 1,467,841 LowVol 0.70% 4.44% 15.35%
819 GLC GlobalCoin GLC $372,792 $0.005720 65,171,010 LowVol 0.65% -11.20% 29.79%
820 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.52%
821 SH Shilling SH $346,971 $0.008771 39,559,025 LowVol 0.62% 4.86% 131.39%
822 UNIC UniCoin UNIC $341,207 $0.114987 2,967,354 LowVol 0.66% 14.19% 16.92%
823 VIDZ PureVidz VIDZ $335,360 $0.002677 125,279,775 LowVol 0.61% -4.33% 9.38%
824 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.71%
825 BXT BitTokens BXT $327,741 $0.584149 561,057 LowVol -0.12% -19.47% -28.89%
826 STV Sativacoin STV $325,383 $0.045915 7,086,584 LowVol 0.61% 9.81% 49.69%
827 FUNK The Cypherfunks FUNK $321,643 $0.000007 46,290,694,999 LowVol -1.90% -2.38% 22.57%
828 TTC TittieCoin TTC $319,962 $0.000254 1,259,816,434 LowVol 0.61% 80.91% 55.94%
829 BIGUP BigUp BIGUP $316,015 $0.000149 2,118,390,254 LowVol 0.84% 26.46% 34.45%
830 CORG CorgiCoin CORG $315,468 $0.000252 1,251,855,418 LowVol 0.62% 7.02% 39.81%
831 TGC Tigercoin TGC $309,916 $0.007118 43,536,800 LowVol -27.64% -24.66%
832 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.84% 20.98%
833 BERN BERNcash BERN $291,722 $0.004095 71,234,301 LowVol -11.30% -8.51% -3.00%
834 J Joincoin J $288,476 $0.117822 2,448,402 LowVol 0.62% 138.98% 22.25%
835 888 OctoCoin 888 $288,340 $0.005719 50,413,540 LowVol 0.63% -1.88% 27.58%
836 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 12.19%
837 RBIES Rubies RBIES $281,999 $0.027076 10,415,252 LowVol 0.62% 0.51% 22.16%
838 SWING Swing SWING $278,282 $0.100571 2,767,018 LowVol 0.77% 8.55% 15.92%
839 EVO Evotion EVO $273,106 $0.086184 3,168,862 LowVol 0.62% 9.12% -15.03%
840 LOT LottoCoin LOT $268,592 $0.000019 14,491,014,421 LowVol -9.43% -3.09% 14.13%
841 LTB LiteBar LTB $265,890 $0.328594 809,174 LowVol 0.62% -9.37% -2.17%
842 JET Jetcoin JET $265,711 $0.054533 4,872,509 LowVol 0.62% 47.37% -34.48%
843 FRC Freicoin FRC $259,148 $0.008771 29,546,100 LowVol 0.65% 13.48% 4.71%
844 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.77% 21.35%
845 I0C I0Coin I0C $254,417 $0.012124 20,985,238 LowVol 0.65% 9.17% 56.19%
846 GAIA GAIA GAIA $254,291 $0.010551 24,101,381 LowVol 0.70% 2.31% -13.15%
847 ACOIN Acoin ACOIN $250,762 $0.205528 1,220,085 LowVol 1.77% 46.80% 21.14%
848 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $242,708 $0.018343 13,231,280 LowVol 1.21% 11.15% 23.67%
849 RBX Ripto Bux RBX $242,306 $0.000636 381,236,123 LowVol 1.51% 49.38% 38.87%
850 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.79% 62.78%
851 XLC LeviarCoin XLC $215,139 $0.021838 9,851,521 LowVol 29.84% 56.14% -52.89%
852 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.27%
853 GRT Grantcoin GRT $204,237 $0.004734 43,141,138 LowVol 0.50% 6.39% 16.47%
854 SPRTS Sprouts SPRTS $192,373 $1.4e-07 1,348,128,768,979 LowVol 0.50% 6.33% -36.49%
855 PHS Philosopher S… PHS $191,894 $0.031906 6,014,340 LowVol 0.65% 13.51% 28.30%
856 Q2C QubitCoin Q2C $189,305 $0.000763 248,206,253 LowVol 0.65% -18.59% -41.11%
857 XRE RevolverCoin XRE $184,447 $0.008263 22,323,290 LowVol 0.62% 11.98% 14.15%
858 ARI Aricoin ARI $177,727 $0.001267 140,262,505 LowVol 0.67% 4.32% 16.66%
859 XRA Ratecoin XRA $175,402 $0.001528 114,797,093 LowVol 0.77% 12.73% 16.00%
860 MNC Mincoin MNC $173,946 $0.043219 4,024,733 LowVol -3.80% -2.50% -0.71%
861 HMP HempCoin HMP $172,451 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
862 EMD Emerald Crypto EMD $170,645 $0.008926 19,117,129 LowVol 0.79% -0.27% -18.82%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,727 $0.009661 17,465,159 LowVol 0.62% 8.53% 8.24%
864 CNNC Cannation CNNC $164,743 $0.066512 2,476,893 LowVol -0.13% 15.44% 76.10%
865 HAL Halcyon HAL $164,457 $0.031016 5,302,309 LowVol 0.65% 9.79% 24.19%
866 LEA LeaCoin LEA $163,473 $0.000520 314,311,891 LowVol 1.52% 11.34% -14.74%
867 KED Darsek KED $161,969 $0.011573 13,995,159 LowVol 0.53% 12.23% -15.78%
868 PX PX PX $158,436 $0.001655 95,744,444 LowVol 8.68% 29.43%
869 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.94% 17.17%
870 QCN QuazarCoin QCN $153,680 $0.025423 6,044,911 LowVol 0.65% 7.04% 12.14%
871 VC VirtualCoin VC $149,681 $0.014873 10,064,287 LowVol 0.65% 8.55% 20.11%
872 XPY PayCoin XPY $148,506 $0.012558 11,825,830 LowVol -0.86% -11.05% 29.71%
873 DLC Dollarcoin DLC $148,174 $0.016271 9,106,714 LowVol 0.68% 10.94% 24.08%
874 XCRE Creatio XCRE $146,075 $0.007118 20,520,514 LowVol 0.70% 47.98% 63.42%
875 CAGE CageCoin CAGE $144,968 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -23.03% -28.71% -93.93%
876 USDE USDe USDE $144,180 $0.000127 1,134,236,104 LowVol -49.65% -45.73% -39.64%
877 EUC Eurocoin EUC $143,165 $0.011530 12,416,554 LowVol -0.24% 3.11% 4.47%
878 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 0.78% 8.44%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,054 $0.006102 22,462,212 LowVol 0.70% 8.53% 20.71%
880 DUO ParallelCoin DUO $135,205 $0.448120 301,716 LowVol 0.70% 5.99% -15.76%
881 DRM Dreamcoin DRM $135,142 $0.055168 2,449,632 LowVol 0.62% 19.01% 85.41%
882 ARCO AquariusCoin ARCO $133,039 $0.089249 1,490,652 LowVol 0.63% 7.46% 7.49%
883 GPU GPU Coin GPU $131,464 $0.003248 40,477,042 LowVol -0.53% 14.51% 23.90%
884 DRS Digital Rupees DRS $129,862 $0.000254 510,802,961 LowVol 0.62% 32.35% 63.64%
885 SLING Sling SLING $126,021 $0.117328 1,074,095 LowVol 0.70% 26.23%
886 MARS Marscoin MARS $124,319 $0.004396 28,279,074 LowVol 0.77% 6.98% 5.91%
887 BITZ Bitz BITZ $115,402 $0.057965 1,990,891 LowVol 0.70% 52.30%
888 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,545 $0.001267 90,421,856 LowVol 0.70% -1.90% 21.95%
889 COXST CoExistCoin COXST $113,680 $0.004195 27,100,000 LowVol 0.62% 1691.58% 151.71%
890 CTO Crypto CTO $113,285 $0.009279 12,208,140 LowVol 0.70% 8.53% -11.64%
891 ECA Electra ECA $112,482 $0.000005 21,913,602,428 LowVol 0.15% -0.67% 21.87%
892 SOON SoonCoin SOON $110,894 $0.008898 12,462,620 LowVol 0.70% 8.45% 19.54%
893 EMP EMoneyPower EMP $109,930 $0.011949 9,200,000 LowVol 0.70%
894 UNITS GameUnits UNITS $104,775 $0.030169 3,472,983 LowVol -3.92% 4.70% -36.81%
895 NEVA NevaCoin NEVA $102,943 $0.041817 2,461,745 LowVol 0.77% -5.55% 8.18%
896 REE ReeCoin REE $101,284 $0.000040 2,560,000,000 LowVol 38.80% -45.07% -21.63%
897 GCC GuccioneCoin GCC $100,566 $0.004958 20,285,537 LowVol 0.70% 41.11% 54.84%
898 CNC CHNCoin CNC $99,597 $0.002034 48,969,647 LowVol 0.65% 2.16% 287.79%
899 BAS BitAsean BAS $97,957 $0.019591 5,000,000 LowVol 0.54% -15.96% 2.91%
900 ALL Allion ALL $97,716 $0.015762 6,199,359 LowVol 0.65% 14.40% 21.93%
901 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.29% -70.55%
902 RPC RonPaulCoin RPC $96,954 $0.108198 896,078 LowVol 2.15% 69.87% 56.45%
903 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.64%
904 SLM Slimcoin SLM $94,939 $0.006356 14,937,439 LowVol 0.70% -1.84%
905 CRX Chronos CRX $93,299 $0.001265 73,729,962 LowVol 1.23% 61.53% 27.91%
906 TAJ TajCoin TAJ $91,836 $0.011446 8,023,452 LowVol 0.60% 5.45% 13.85%
907 CF Californium CF $91,734 $0.038135 2,405,527 LowVol 0.62% 7.30% 41.16%
908 PRX Printerium PRX $91,554 $0.007745 11,821,728 LowVol -10.87% 6.88% 218.77%
909 CON PayCon CON $89,235 $0.003873 23,042,604 LowVol 0.77% -2.73% -17.20%
910 URO Uro URO $89,011 $0.073727 1,207,310 LowVol 0.62% 17.99% 24.40%
911 POP PopularCoin POP $84,705 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.84% -11.78% 14.22%
912 SPT Spots SPT $84,098 $0.003753 22,406,021 LowVol 10.86% 23.16% 46.38%
913 IMS Independent M… IMS $80,136 $0.014926 5,368,934 LowVol 0.81% -30.59% -0.43%
914 BTQ BitQuark BTQ $79,656 $0.008771 9,081,731 LowVol 0.65% -16.34% -11.54%
915 GPL Gold Pressed … GPL $78,489 $0.305968 256,527 LowVol 0.70% 1.21% 1.49%
916 MND MindCoin MND $74,959 $0.005974 12,546,625 LowVol 0.62% 31.88% 55.44%
917 JWL Jewels JWL $74,397 $0.003686 20,181,636 LowVol 0.70% 1.54% -8.56%
918 KURT Kurrent KURT $73,029 $0.007362 9,919,485 LowVol 0.68% -32.49% 8.44%
919 WARP WARP WARP $72,951 $0.066609 1,095,224 LowVol 0.68% 6.30% 18.85%
920 BLRY BillaryCoin BLRY $72,010 $0.008008 8,991,939 LowVol -6.55% -2.09% -25.62%
921 ARB ARbit ARB $71,888 $0.009179 7,831,545 LowVol 0.49% 20.59%
922 ATX Artex Coin ATX $71,502 $0.003807 18,781,750 LowVol 0.70% 8.88% 3.15%
923 PONZI PonziCoin PONZI $71,477 $0.083007 861,099 LowVol 0.70% 141.83%
924 ICOB ICOBID ICOB $71,283 $0.000668 106,701,874 LowVol -0.52% 8.85% 25.81%
925 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,207 $0.000890 77,777,777 LowVol 0.65% -23.60% -5.76%
927 RBT Rimbit RBT $67,971 $0.000588 115,499,623 LowVol -1.19% -4.34% -0.77%
928 STEPS Steps STEPS $66,291 $0.003559 18,625,017 LowVol 0.65% 30.23% 47.51%
929 EXN ExchangeN EXN $64,829 $0.012712 5,100,000 LowVol 0.70% 8.54% 76.72%
930 SOIL SOILcoin SOIL $64,281 $0.011273 5,702,048 LowVol 0.68% 2.26% 17.41%
931 VPRC VapersCoin VPRC $63,828 $0.000082 780,124,964 LowVol -4.77% -29.78% 86.25%
932 MCRN MACRON MCRN $60,831 $0.000152 401,421,401 LowVol 0.73% 29.05% -46.02%
933 GLT GlobalToken GLT $60,030 $0.002296 26,143,100 LowVol 0.72% 3.01% 4.95%
934 PIE PIECoin PIE $58,845 $0.004322 13,615,437 LowVol -38.47% -51.53% 75.72%
935 CASH Cashcoin CASH $58,675 $0.001271 46,158,242 LowVol 0.65% -6.80% 58.48%
936 CPN CompuCoin CPN $57,807 $0.002947 19,615,019 LowVol 0.70% -16.12% -16.04%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $56,459 $0.005593 10,094,424 LowVol -3.75% 10.29% -9.25%
938 ORLY Orlycoin ORLY $55,901 $0.001525 36,646,779 LowVol 0.68% 18.40% 32.18%
939 300 300 Token 300 $53,432 $178.11 300 LowVol 0.71% -13.15% -23.68%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,119 $0.000891 59,630,200 LowVol -10.03% -4.93% -9.78%
941 VIP VIP Tokens VIP $53,039 $0.000636 83,450,403 LowVol 0.70% 8.54% 16.74%
942 CXT Coinonat CXT $49,397 $0.005728 8,623,200 LowVol -8.75% 7.56% -9.06%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,897 $0.002415 20,245,510 LowVol 0.62% 3.12% 18.88%
944 GBT GameBet Coin GBT $48,651 $0.002288 21,262,780 LowVol 0.70% 50.28% 26.72%
945 CRT CRTCoin CRT $48,367 $0.610155 79,270 LowVol 0.62% 8.53% 21.17%
946 SFC Solarflarecoin SFC $47,536 $0.003375 14,083,450 LowVol 0.70% -4.13% 0.78%
947 KIC KibiCoin KIC $47,157 $0.003208 14,701,000 LowVol 0.70% -29.00% -15.77%
948 TOR Torcoin TOR $47,044 $0.148788 316,179 LowVol 0.70% -23.76% -28.49%
949 UET Useless Ether… UET $46,617 $0.011755 3,965,716 LowVol 0.57% -3.77% 37.41%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $46,535 $0.002298 20,254,196 LowVol -4.17% -2.75% 19.18%
951 EGO EGO EGO $45,762 $0.000763 60,000,001 LowVol 0.70% -6.97% 21.17%
952 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 23.15%
953 SONG SongCoin SONG $44,691 $0.001372 32,565,300 LowVol -2.68% 9.48% -11.64%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,491 $0.000636 70,000,000 LowVol 0.70% 8.53% 38.57%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $44,374 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.63% -7.58% 6.82%
956 PULSE Pulse PULSE $43,623 $0.003051 14,298,972 LowVol 0.65% 18.69% 3.86%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $42,504 $0.002034 20,898,106 LowVol 0.70% 8.53% 27.34%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $42,348 $0.002034 20,821,709 LowVol -5.22% 15.78% 10.64%
959 IMX Impact IMX $41,761 $0.000381 109,509,099 LowVol 0.70% 62.80% 145.01%
960 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.24% 13.91%
961 DPAY DPAY DPAY $40,444 $0.000508 79,541,001 LowVol 0.70% 44.71% 21.17%
962 RIDE Ride My Car RIDE $38,622 $0.000381 101,276,976 LowVol 0.62% -11.19% 80.16%
963 JS JavaScript Token JS $38,274 $0.004789 7,991,996 LowVol 0.54% 109.21% 211.73%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $38,135 $0.000381 100,000,000 LowVol 0.70% -9.12%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $38,097 $0.006102 6,243,840 LowVol 0.70% 40.82% 28.99%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.13% -25.85%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,160 $0.007694 4,829,945 LowVol 0.70% -0.26% -1.41%
968 DES Destiny DES $37,016 $0.023135 1,600,000 LowVol 40.23% 93.66% 52.55%
969 CESC CryptoEscudo CESC $36,636 $0.000254 144,105,100 LowVol -19.47% -9.11% -22.05%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,311 $0.004830 7,517,234 LowVol 0.65% 53.15% -12.66%
971 PEX PosEx PEX $33,991 $0.013856 2,453,240 LowVol 0.70% 7.73% 21.17%
972 ROOFS Roofs ROOFS $33,049 $0.000254 130,000,000 LowVol 0.70% 11.03% -14.17%
973 LIR LetItRide LIR $32,289 $0.000890 36,287,583 LowVol 0.70% 26.62% 26.94%
974 VLTC Vault Coin VLTC $32,235 $0.001063 30,332,900 LowVol -6.46% -9.27% -9.55%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,180 $0.012076 2,581,970 LowVol 0.65% 17.15%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,149 $0.020847 1,494,171 LowVol 0.70% 8.05% 28.93%
977 LUNA Luna Coin LUNA $30,930 $0.018950 1,632,180 LowVol 0.67% 0.86% -18.97%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,684 $0.034321 894,026 LowVol 0.70% 8.54% 28.59%
979 BOAT BOAT BOAT $30,650 $0.001652 18,547,845 LowVol 0.65% -7.98% -3.11%
980 KNC KingN Coin KNC $30,628 $15.26 2,008 LowVol 0.65% 8.54%
981 IBANK iBank IBANK $30,494 $0.006737 4,526,324 LowVol 0.62% 130.63% 186.25%
982 EREAL eREAL EREAL $30,387 $0.000444 68,427,562 LowVol 0.54% -19.00% -40.12%
983 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
984 WBB Wild Beast Block WBB $30,109 $0.180123 167,159 LowVol 0.70% -1.42% 37.66%
985 WORM HealthyWormCoin WORM $28,341 $0.000254 111,478,806 LowVol 0.70% 8.91% -53.26%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $28,040 $0.000890 31,512,613 LowVol 0.70% -5.03% 41.36%
987 CAB Cabbage CAB $28,029 $0.002669 10,499,996 LowVol 0.68% -5.03% 1.28%
988 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,212 $0.036101 753,776 LowVol 0.70% 5.93% 7.51%
989 DIX Dix Asset DIX $26,443 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 5.75% 22.48% 124.58%
990 MILO MiloCoin MILO $26,060 $0.002415 10,789,954 LowVol 3.28% 18.57% -4.33%
991 SDP SydPak SDP $23,905 $0.149615 159,780 LowVol 0.68% 8.49% 21.00%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.30% -2.70%
993 BRAT BRAT BRAT $20,894 $0.000131 160,000,000 LowVol 0.70% -27.38% -47.42%
994 BIOB BioBar BIOB $20,154 $0.022754 885,756 LowVol 0.70% 8.54% 3.06%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.45% 15.49%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,683 $0.002415 7,735,479 LowVol 0.70% 87.46% 39.91%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.63% 44.86%
998 XOC Xonecoin XOC $16,817 $0.040041 420,000 LowVol 0.70% 6.84% 0.80%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,752 $0.005466 3,064,800 LowVol 0.62% 26.13% 33.51%
1000 MGM Magnum MGM $15,078 $0.003813 3,954,001 LowVol 0.68% -9.55% -14.29%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,707 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.70% 8.53%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,594 $0.002670 5,091,200 LowVol 0.70% 21.61% 21.76%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,447 $0.000890 15,112,554 LowVol 0.70% 51.96% 42.60%
1004 P7C P7Coin P7C $13,431 $0.000381 35,220,238 LowVol 0.65% 8.53% 18.61%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,203 $0.009534 1,384,879 LowVol 0.70% -0.08% -4.32%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -4.70%
1007 DAS DAS DAS $12,637 $0.004694 2,692,119 LowVol 0.51% 11.33% 15.58%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.42% -20.37%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,095 $0.006610 1,678,439 LowVol 16.34% 41.09% 23.54%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,330 $0.000689 9,184,573 LowVol 0.74% -28.71% -30.32%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,145 $0.029011 211,827 LowVol 1.49% -0.48% 72.91%
1012 CONX Concoin CONX $6,055 $0.008135 744,266 LowVol 0.70% -0.77% 33.88%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,529 $0.001645 3,360,417 LowVol 1.27% -47.67% -32.67%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,477 $57202.10 0.078264 LowVol 0.70% 35.67% 6.09%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.92%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,692 $0.007609 485,214 LowVol 0.72% 7.23% 654.00%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,054 $0.002415 1,264,511 LowVol 0.65% 28.41% -18.36%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,978 $0.002161 1,377,917 LowVol 0.70% 8.53% 35.21%
1019 MRNG MorningStar MRNG $2,641 $0.000081 32,660,700 LowVol -85.06% -65.90% -56.65%
1020 LEX Lex4All LEX $2,585 $0.002585 1,000,000 LowVol 1.27% -37.34% 52.57%
1021 XNG Enigma XNG $2,335 $0.140463 16,627 LowVol 0.70% -26.38% -21.30%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,222 $0.000381 5,826,388 LowVol 0.62% 8.53% 81.75%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,254 $8.2e-08 15,320,585,365 LowVol -34.82% -50.89% -7.17%
1024 ULA Ulatech ULA $913 $0.004576 199,486 LowVol 0.70% -75.44% -81.49%
1025 ABN Abncoin ABN $869 $0.012839 67,700 LowVol 0.62% 9.59% -2.81%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $428 $0.001017 421,300 LowVol -14.47% 0.12% 0.66%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.61% -1.36% -47.50%
1029 CALC CaliphCoin CALC $100 $0.001152 87,140 LowVol 8.77% 58.96% 56.95%
1030 FDC Future Digita… FDC $68 $0.000025 2,753,201 LowVol 0.51% -73.17%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.58%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,480 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.180498 $11,754,900 -4.33%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.00 $10,784,400 5.66% -5.63% -18.79%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 -0.01% 3.52% 15.12%
1036 ETN Electroneum ETN $0.093738 $4,842,600 -0.56% -15.57% 105.19%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.71 $4,666,120 12.01% -6.71% -31.19%
1038 AI POLY AI AI $16.51 $3,683,190 -1.37% -2.08% -2.25%
1039 NULS Nuls NULS $0.858883 $3,296,830 1.79% 19.28% 64.12%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.74 $3,251,710 -0.02% -9.52% 54.26%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.54 $3,222,220 0.20% -2.74% -9.38%
1042 REC Regalcoin REC $46.11 $2,947,700 -0.51% -5.45% 20.38%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.25 $1,608,740 0.16% -0.47% 5.60%
1044 BTE BitSerial BTE $7.88 $1,405,420 0.90% -3.32% 79.98%
1045 TSL Energo TSL $0.031958 $1,384,050 -2.75% 3.46% 0.67%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.35 $1,245,440 0.85% -3.03% -3.29%
1047 WC WINCOIN WC $1.06 $901,126 1.09% -7.93% -15.38%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12575.60 $742,716 0.70% 7.84% 16.37%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.59 $737,092 0.42% -9.91% -2.10%
1050 LEND EthLend LEND $0.022610 $645,660 2.51% -9.80%
1051 BOT Bodhi BOT $0.437144 $547,095 0.34% 0.52% -8.64%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.028982 $538,556 0.05% -1.31% -30.75%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.13 $523,560 3.14% 12.46% 41.33%
1054 AION Aion AION $1.80 $448,601 0.54% 18.25% -4.49%
1055 LLT LLToken LLT $0.463789 $444,869 1.58% -12.98% 49.58%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.41 $372,439 0.70% -27.10% -17.80%
1057 INF InfChain INF $0.015127 $305,869 -1.77% -7.01% 71.66%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.89 $244,015 1.12% 28.04% -6.20%
1059 EAG EA Coin EAG $3.27 $233,227 0.71% 2.57% -5.53%
1060 ICX ICON ICX $1.67 $187,119 -3.87% 2.22% 29.32%
1061 XID Sphre AIR XID $0.188944 $171,138 0.14% -5.57% 6.68%
1062 XCPO Copico XCPO $0.023178 $168,206 -5.16% 7.19% -2.61%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.131566 $160,613 -3.65% -9.29% 15.14%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.018769 $158,607 7.64% 6.35% -35.49%
1065 FOR FORCE FOR $0.014989 $150,658 18.97% 0.52% 177.94%
1066 BTCM BTCMoon BTCM $0.036696 $136,852 -2.21% -21.06% 459.85%
1067 UGT UG Token UGT $0.413275 $132,996 -0.14% -7.00% -9.30%
1068 BSR BitSoar BSR $0.209741 $127,525 32.93% 29.77% -0.64%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000049 $121,362 -27.22% 11.67% -70.41%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.021803 $112,220 0.54% -14.65% 5.08%
1071 QBT Qbao QBT $0.232035 $109,662 -0.39% -9.02%
1072 RMC Russian Minin… RMC $21563.90 $91,041 1.08% -17.56% 63.10%
1073 PRE Presearch PRE $0.208470 $64,220 -0.61% 3.47%
1074 MSD MSD MSD $0.010426 $52,445 0.70% -10.86% -16.63%
1075 DSR Desire DSR $0.270596 $51,203 -0.27% 4.55% 12.15%
1076 SKR Sakuracoin SKR $0.005749 $49,747 -19.49% 277.05% 348.31%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006356 $42,379 0.65% -3.84% 40.89%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000254 $41,874 -25.54% 63.99% -2.55%
1079 THS TechShares THS $0.532030 $35,072 -1.47% -39.65% -41.06%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011442 $28,662 -1.73% 150.96% 183.28%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039744 $24,563 1.68% -13.19% -53.10%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.67 $24,171 -7.04% -20.26% -35.60%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.071947 $22,482 0.62% 26.41% 72.39%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045383 $22,232 0.54% 22.41% 56.73%
1085 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008272 $21,306 0.54% -42.36% 200.99%
1086 WISH MyWish WISH $0.108974 $20,285 0.54% -7.09% -48.19%
1087 FRD Farad FRD $0.109286 $20,025 0.71% -8.93% 15.18%
1088 BPL Blockpool BPL $0.180377 $18,770 11.29% 8.76% 45.89%
1089 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $18,581 0.70% -1.15% 4.78%
1090 EVR Everus EVR $1.00 $18,528 -24.32% -34.11% -81.74%
1091 AKY Akuya Coin AKY $0.133471 $17,970 -2.15% -4.29% -21.04%
1092 AERM Aerium AERM $0.424314 $17,916 -9.52% -54.82% -73.18%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.311364 $17,440 -6.26% -3.18% 77.84%
1094 COR CORION COR $0.810715 $16,359 0.70% 4.24% -2.85%
1095 PFR Payfair PFR $0.011494 $15,447 0.54% -20.96%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,561 -2.22% 10.11% 54.56%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.012712 $14,348 0.70% -8.87% -2.28%
1098 SISA SISA SISA $0.012473 $14,037 0.83% -13.87% -27.33%
1099 STEX STEX STEX $0.979385 $13,251 5.75% 16.53% 162.61%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043536 $11,662 0.52% -13.40% 53.01%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007971 $11,096 0.54% 86.67% 2.67%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.087074 $9,945 25.44% -0.87% -17.30%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.284231 $9,757 2.75% -21.11% -25.08%
1104 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,757 0.69% -21.35% -99.58%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002987 $9,509 0.57% 10.62% 49.29%
1106 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,206 12.46% 27.50% 49.06%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003542 $9,188 8.06% -2.51% 80.99%
1108 SUR Suretly SUR $3.19 $8,925 9.99% -2.84% -5.67%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.114601 $8,831 0.68% -13.05% -27.29%
1110 MKR Maker MKR $370.06 $8,804 0.54% -3.23% -3.22%
1111 MCR Macro MCR $1.28 $8,401 -20.05% -11.37% -45.50%
1112 ACC AdCoin ACC $0.092276 $7,452 -3.42% 48.21% -15.43%
1113 FRN Francs FRN $0.045135 $6,449 5.57% 87.39% 43.45%
1114 EFYT Ergo EFYT $12.91 $6,318 8.41% 6.53% 38.19%
1115 VIU Viuly VIU $0.009238 $6,115 0.66% 2.02% 161.89%
1116 MINEX Minex MINEX $0.020332 $5,837 5.85% 32.68% -68.96%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002917 $5,156 4.44% 2.69% 33.73%
1118 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105477 $5,139 0.70% -10.36% 72.83%
1119 SND Sand Coin SND $0.773899 $4,571 -10.60% 12.06% 0.21%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007005 $4,467 30.94% -6.99% -13.81%
1121 WA WA Space WA $0.021483 $4,412 0.70% 22.28% 25.81%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,170 0.62% 57.94% 63.43%
1123 B2B B2B B2B $0.426658 $3,954 0.61% 5.83% -33.09%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000522 $3,898 0.54% -20.11% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.12 $3,779 -1.77% -13.91% 20.83%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.117786 $3,479 0.55% -17.68% 6.49%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084786 $3,249 0.70% 1.83% 8.77%
1128 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,244 0.70% -40.37% -34.96%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013954 $3,046 0.76% -14.83% 21.60%
1130 TER TerraNova TER $3.05 $2,927 18.01% 71.66% 29.89%
1131 NTC Natcoin NTC $0.127878 $2,873 0.70% -19.00% -58.99%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002154 $2,801 6.86% -8.01% 8.23%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002719 $2,719 -1.03% -15.90% -0.72%
1134 OX OX Fina OX $0.000145 $2,613 1.25% -36.43% -18.13%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,542 0.70% 8.54% -9.51%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025300 $2,479 14.50% 0.53% 0.51%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005847 $2,415 10.74% -4.55% 20.02%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,323 0.65% -2.52% -4.75%
1139 XOT Internet of T… XOT $2033.85 $2,236 0.62% -8.12% -30.76%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000534 $2,233 0.54% -5.07% -22.44%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005877 $2,202 0.54% 56.87% -37.65%
1142 STARS StarCash Network STARS $0.208170 $1,979 0.68% -15.24% -22.11%
1143 HNC Huncoin HNC $0.001907 $1,919 25.88% 48.00% 20.55%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323067 $1,901 1.89% -3.09%
1145 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $1,667 8.15% 63.83% 12.15%
1146 FAP FAPcoin FAP $0.017361 $1,645 -11.85% 154.57% 140.07%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116819 $1,636 0.70% -0.06% 63.59%
1148 PRES President Trump PRES $0.005139 $1,597 1.91% 53.07% 33.90%
1149 STU bitJob STU $0.034643 $1,508 10.43% 30.17% 46.54%
1150 ABC Alphabit ABC $20.34 $1,464 0.62% 13.45% 32.37%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000530 $1,437 -16.04% -1.60% 8.13%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020132 $1,333 14.95% -61.88% 0.31%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.27 $1,324 0.54% 0.54% -7.12%
1154 GARY President Joh… GARY $0.203448 $1,277 0.68% 4.26% -1.61%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037783 $1,227 0.68% 5.71% 8.90%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006775 $1,180 0.54% 18.41% -12.60%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,161 0.58% -22.44% -37.19%
1158 GRN Granite GRN $0.016525 $1,101 0.65% -33.44% 25.98%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,092 0.65% 5.90% 111.60%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,070 0.54% 6.89% -8.55%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.74 $1,043 0.62% -33.32% 65.05%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004195 $1,038 0.65% -14.74% -14.35%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010805 $1,025 0.70% -31.66% 65.99%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000636 $1,003 0.70% 35.68% -0.49%
1165 MARX MarxCoin MARX $0.001019 $925 2.65% -5.26% 32.15%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036482 $924 46.04% 22.63% 167.69%
1167 UR UR UR $0.001151 $866 11.97% 45.27% 69.02%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032102 $849 0.61% -36.53%
1169 HAT Hawala.Today HAT $0.165439 $832 0.54% -13.06% -14.49%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $770 0.66% 8.97% 21.89%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004575 $759 -2.09% 8.25% 14.75%
1172 QORA Qora QORA $0.250545 $715 3.63% 17.41%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.051083 $705 0.62% 8.45% 6.88%
1174 NBIT netBit NBIT $0.014092 $694 0.70% -73.09%
1175 VULC Vulcano VULC $0.009693 $685 -11.24% 32.90% 35.52%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $566 -6.25% -97.33% -95.14%
1177 MGC GulfCoin MGC $0.002669 $547 -0.87% 8.53% -15.68%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $526 0.54% -29.40% -16.02%
1179 DASHS Dashs DASHS $0.067498 $523 0.65% 26.41% 112.33%
1180 SKC Skeincoin SKC $0.018432 $519 0.70% 18.51% 133.95%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037877 LowVol 0.54% -4.76% -45.38%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000636 LowVol 0.70% -39.49% -33.78%
1183 PRN Protean PRN $0.000097 LowVol 0.74% 59.53% 9.40%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.98% -62.00% -49.48%
1185 XQN Quotient XQN $0.005212 LowVol 0.62% 7.21% -7.48%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010296 LowVol 0.70% -1.95% 3.98%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.70% 8.91% 21.17%
1188 QBT Cubits QBT $0.002924 LowVol 0.68% -35.87% -76.77%
1189 IQT iQuant IQT $0.179356 LowVol -0.39% 16.94% 6.77%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001780 LowVol 0.70% 8.54% -1.04%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003051 LowVol -8.85% 62.80% 69.99%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol 0.65% 8.55% 46.50%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007373 LowVol 0.62% 8.53% 20.53%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052175 LowVol 1.31% 0.20% 48.34%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.65% 6.92% -3.81%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000763 LowVol 0.70% 14.20% 4.63%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002797 LowVol 0.70% 8.54% 25.51%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003432 LowVol 0.62% 33.20% 21.17%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002288 LowVol 0.70% -11.19% 18.67%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.68% 8.53% -0.21%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 0.70% -45.73% -59.61%
1202 EVC EventChain EVC $0.065305 LowVol 0.54% -28.56% -59.16%
1203 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000254 LowVol 0.62% -27.64% -21.30%
1204 MOTO Motocoin MOTO $0.004519 LowVol -3.11% -39.01% 48.65%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001017 LowVol 0.70% 8.53% 90.06%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044999 LowVol -39.27% 5.84% -5.32%
1207 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol 0.70% 8.53% -1.32%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042457 LowVol 0.62% 21.24% 40.10%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001907 LowVol 0.70% 8.53% 48.63%
1210 ONG onG.social ONG $0.157602 LowVol 0.54% -13.76%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002669 LowVol 0.70% -4.60% -26.48%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.65% 8.53% 28.83%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.011440 LowVol 0.65% -9.56% -8.60%
1214 LDCN LandCoin LDCN $0.001588 LowVol 21.65% -40.19% -77.56%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004335 LowVol 1.45% 3.10% 26.39%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol 0.68% -59.67% -36.97%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.57% -2.51% 5.03%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002924 LowVol 0.65% -7.55% -4.33%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095337 LowVol 0.65% 18.37%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002174 LowVol 0.54% 10.65% 17.24%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000636 LowVol 25.88% 35.68% 20.49%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010405 LowVol 0.70% 1010.67%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.61% 41.08% -6.91%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000890 LowVol 0.62% 26.64% 16.65%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005339 LowVol 0.70% 8.53% 7.44%
1226 BUB Bubble BUB $0.022118 LowVol 0.42% 12.08% 14.11%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002176 LowVol 0.61% 27.39% -19.90%
1228 BEST BestChain BEST $0.001143 LowVol -3.08% -11.29% -10.33%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.70% -32.20% -47.06%
1230 FC Facecoin FC $0.003483 LowVol 0.54% -4.75% -16.43%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003855 LowVol 5.10% 10.42% 62.45%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000508 LowVol 0.70% 117.06% 62.91%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007930 LowVol 0.70% 82.98% 34.71%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001780 LowVol 0.70% -20.02% 221.11%
1235 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.65% -22.32% 19.83%
1236 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.68% -50.68% -27.85%
1237 EGG EggCoin EGG $0.048050 LowVol 0.70% 15.24%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100040 LowVol 0.62% 5.54%
1239 MBL MobileCash MBL $0.000254 LowVol -32.90% 8.34% -19.22%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002415 LowVol 0.70% 3.11%
1241 EBIT eBIT EBIT $0.003439 LowVol 0.54% 134.41% 155.90%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001525 LowVol 0.70% -6.97% -20.33%
1243 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol 0.70% -20.48% -13.06%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.087073 LowVol 0.54% 4.66% -34.40%
1245 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.70% 16.44%
1246 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005066 LowVol 0.70% 73.03% -9.45%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001238 LowVol 4.10% 0.74% 3.65%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000102 LowVol 0.96% -13.13% 2.11%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066736 LowVol 0.70% -44.41% -44.82%
1250 SYNC Sync SYNC $610.15 LowVol 0.62% 73.65% 10.96%
1251 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
1252 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.62% 8.53% 21.17%
1253 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.65% 25.31%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.737271 LowVol 0.70% 7.82% 45.79%
1255 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol 0.70% 8.54% -15.36%
1256 PRM PrismChain PRM $0.001907 LowVol -5.59% 25.23% 51.46%
1257 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 0.62% 18.70%
1258 TIE TIES Network TIE $0.061386 LowVol 0.54% -3.80% -27.48%
1259 XAU Xaucoin XAU $0.034448 LowVol 0.65% -17.14% 5.27%
1260 DON Donationcoin DON $0.000508 LowVol 1.83% -13.01% -39.54%
1261 YEL Yellow Token YEL $0.006639 LowVol 0.54% -46.19% 134.89%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.019449 LowVol 0.70% 8.53% 20.38%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001306 LowVol 0.54% -4.73% 12.13%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.54% 8.58% -9.46%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000763 LowVol 0.62% 8.53% 54.09%
1266 BET BetaCoin BET $0.002231 LowVol 0.70% -3.33% -7.61%
1267 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.54% -4.75% 55.93%
1268 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 0.70% 8.53%
1269 REGA Regacoin REGA $0.001525 LowVol 0.70% 0.18% -26.36%
1270 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015127 LowVol 0.70% 40.48% 22.65%
1271 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286265 LowVol 0.70% -21.00% 22.57%
1272 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
1273 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol 3.50% -32.35% 7.00%
1274 XDE2 XDE II XDE2 $1.86 LowVol -49.97% 9.74% -32.11%
1275 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.71% -77.02% -74.35%
1276 RICHX RichCoin RICHX $0.007246 LowVol 0.70% 10.30%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012839 LowVol 0.70% 14.23% 26.72%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001653 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
1279 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.70% 8.53% -2.24%
1280 BLX Blockchain Index BLX $3.21 LowVol 0.54% 8.07% 18.42%
1281 HCC Happy Creator… HCC $0.000636 LowVol -16.15% 51.46%
1282 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000508 LowVol 0.70% 8.53% 21.17%
1283 QBC Quebecoin QBC $0.002161 LowVol 0.65% 8.53% 5.15%
1284 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000636 LowVol 0.70% 8.53% -19.31%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001907 LowVol 0.70% 16.29% 28.99%
1286 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol 0.62% 117.07% 18.88%
1287 BGR Bongger BGR $0.000128 LowVol 0.55% -23.49% -14.98%
1288 KASHH KashhCoin KASHH $0.000127 LowVol 4.07% 8.68% 55.82%
1289 HYPER Hyper HYPER $0.032796 LowVol 0.65% -4.75% 40.61%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003941 LowVol 0.65% 5.14% 9.46%
1291 TODAY TodayCoin TODAY $0.001144 LowVol 0.70% -2.32% -4.73%
1292 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.70% 8.53% 1.76%
1293 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1294 FID BITFID FID $0.127116 LowVol 0.70% 21.17%
1295 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.42%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.94%
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.46%
1298 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.46% -4.91%
1299 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.50%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1301 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.11% 23.48%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.58%
1303 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.17%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -4.70%
1305 XID International… XID $0.008754 LowVol 0.51% 15.93%
1306 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.11% 123.44%
1307 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.84% 21.49%
1308 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.90%
1309 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.41% 13.01%
1310 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.84% 41.12%
1311 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.93% 21.60%
1312 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.60% 25.26%
1313 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.64% 21.27%
1314 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.25% -53.67%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 4.93%
1317 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 0.60% 8.31% 0.66%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.31%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.83% 20.54%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.37%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.41% -26.68%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.58% 2.97%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.94% -12.10%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.63% -33.04%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -32.16%

Quay lại phần 1

Phản hồi