Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12049.80 trên tổng giá trị $201,505,792,950

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $458.21 trên tổng giá trị $44,061,421,070

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1489.00 trên tổng giá trị $25,074,815,838

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.63 trên tổng giá trị $12,873,867,026

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242745 trên tổng giá trị $9,403,733,755

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.003683 trên tổng giá trị đã biến động tăng 182.97% trong 1h qua

    + Đồng BPC Bitpark Coin (BPC) đang có giá hiện tại $0.011397 trên tổng giá trị $854,752 đã biến động tăng 75.15% trong 1h qua

    + Đồng ALTC Antilitecoin (ALTC) đang có giá hiện tại $0.001069 trên tổng giá trị $33,682 đã biến động tăng 50.57% trong 1h qua

    + Đồng CESC CryptoEscudo (CESC) đang có giá hiện tại $0.000356 trên tổng giá trị $51,342 đã biến động tăng 50.57% trong 1h qua

    + Đồng SND Sand Coin (SND) đang có giá hiện tại $0.946986 trên tổng giá trị đã biến động tăng 45.85% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị $48,204,733 đã biến động tăng 578.94% trong 24h qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.910292 trên tổng giá trị $11,046,204 đã biến động tăng 570.26% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.025907 trên tổng giá trị $1,295,340 đã biến động tăng 299.46% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.322212 trên tổng giá trị $281,236 đã biến động tăng 286.59% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.235109 trên tổng giá trị $17,777,649 đã biến động tăng 264.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.235109 trên tổng giá trị $17,777,649 đã biến động tăng 1541.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.040529 trên tổng giá trị $2,593,558 đã biến động tăng 1071.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000066 trên tổng giá trị $341,779 đã biến động tăng 959.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng YOYOW YOYOW (YOYOW) đang có giá hiện tại $0.480002 trên tổng giá trị $98,611,238 đã biến động tăng 619.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000676 trên tổng giá trị $1,063,826 đã biến động tăng 616.20% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EOT EOT Token EOT $104,384 $0.012636 8,260,903 $2,383 0.86% 3.65% 5.40%
702 XCO X-Coin XCO $103,472 $0.008355 12,384,976 $800 0.46% -6.01% 15.88%
703 SGR Sugar Exchange SGR $100,926 $0.028836 3,500,000 $3,435 -23.62% -13.29% -40.57%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $98,733 $0.022465 4,394,874 $5,092 3.55% 13.95% 24.74%
705 CACH CacheCoin CACH $98,385 $0.023452 4,195,132 $510 0.34% -27.29% -43.96%
706 SRC SecureCoin SRC $92,769 $0.011263 8,236,311 $1,052 -34.81% -22.18% 3.98%
707 VPRC VapersCoin VPRC $90,707 $0.000116 780,124,964 $3,867 0.39% 111.62% 20.95%
708 EGAS ETHGAS EGAS $90,402 $0.008900 10,157,540 $2,968 -0.17% 1.00% 95.08%
709 RPC RonPaulCoin RPC $89,272 $0.099672 895,654 $512 -0.24% 30.02% 43.69%
710 PRX Printerium PRX $87,535 $0.007405 11,821,728 $1,279 -0.34% 117.20% 61.06%
711 BVC BeaverCoin BVC $82,885 $0.026606 3,115,258 $17,251 17.04% 15.62% 17.32%
712 611 SixEleven 611 $81,593 $0.189244 431,153 $1,203 -1.76% 8.49% 5.95%
713 CON PayCon CON $79,354 $0.003444 23,042,604 $534 -14.41% -37.87% -32.26%
714 ATX Artex Coin ATX $73,314 $0.003903 18,781,750 $733 1.90% 0.67% -6.85%
715 ZMC ZetaMicron ZMC $71,298 $0.000119 600,344,291 $2,796 0.38% 16.77%
716 DIBC DIBCOIN DIBC $65,756 $0.013151 5,000,000 $689 -2.12% -9.63% 12.66%
717 EBTC eBTC [OLD] EBTC $64,506 $0.003137 20,564,300 $555 -9.00% -55.04% -28.81%
718 GLT GlobalToken GLT $59,817 $0.002291 26,109,900 $3,469 0.33% 9.67% 2.41%
719 STEPS Steps STEPS $59,722 $0.003207 18,625,017 $976 0.32% 40.34%
720 ADCN Asiadigicoin ADCN $59,217 $0.002375 24,931,054 $842 0.38% -12.26% -12.81%
721 LBTC LiteBitcoin LBTC $57,382 $0.017998 3,188,280 $615,759 1.21% 21.40% 551.92%
722 ITZ Interzone ITZ $56,868 $0.031718 1,792,920 $505 33.77% 92.46% 59.13%
723 MCRN MACRON MCRN $49,162 $0.000122 401,421,401 $905 3.36% -72.24% -59.18%
724 KRONE Kronecoin KRONE $47,836 $0.013048 3,666,005 $614 9.53% 15.91% 31.43%
725 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,877 $0.001049 44,684,800 $658 5.25% -2.70% -18.44%
726 PULSE Pulse PULSE $40,756 $0.002850 14,298,972 $899 0.34% -12.29% -1.06%
727 ICON Iconic ICON $38,023 $0.064131 592,894 $1,936 0.38% 26.80% 10.95%
728 ERY Eryllium ERY $36,170 $0.006685 5,410,358 $853 -31.07% -2.37% 19.84%
729 CRTM Corethum CRTM $34,688 $0.013875 2,500,000 $2,264 -0.17% -15.86% 51.66%
730 ALTC Antilitecoin ALTC $33,682 $0.001069 31,512,613 $989 50.57% 31.55% 79.27%
731 NTWK Network Token NTWK $32,908 $0.002820 11,671,310 $1,374 -1.85% -11.16% -38.22%
732 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,447 $0.035428 859,402 $63,088 -7.46% 20.93% 125.02%
733 PLACO PlayerCoin PLACO $29,196 $0.000831 35,120,000 $977 0.34% 2.33% 33.75%
734 GRIM Grimcoin GRIM $27,048 $0.002620 10,324,802 $1,859 -4.87% 32.22% 20.65%
735 CREVA CrevaCoin CREVA $26,134 $0.000718 36,390,750 $4,386 0.26% 1.85% -16.04%
736 JOBS JobsCoin JOBS $25,182 $0.000238 106,019,270 $840 -12.18% -31.78% -13.46%
737 LVPS LevoPlus LVPS $17,792 $0.011757 1,513,256 $7,875 0.38% -3.04% 62.99%
738 ARGUS Argus ARGUS $16,748 $0.014585 1,148,324 $1,377 1.95% 49.22% 56.97%
739 MILO MiloCoin MILO $16,241 $0.001505 10,789,954 $628 0.34% -43.18% -49.64%
740 ELS Elysium ELS $15,696 $0.003919 4,005,012 $1,855 0.34% -0.68% 10.10%
741 XRC Rawcoin XRC $12,110 $0.017180 704,882 $1,177 0.30% -3.32% -1.60%
742 GSR GeyserCoin GSR $8,348 $0.178142 46,864 $3,727 -1.14% 30.90% 192.41%
743 MRNG MorningStar MRNG $8,192 $0.000251 32,657,595 $535 0.34% 40.63% 25.27%
744 HMC HarmonyCoin HMC $6,396 $0.011396 561,235 $3,508 0.51% 2.15% 0.01%
745 ABN Abncoin ABN $812 $0.011995 67,700 $505 -3.21% -15.43% -25.28%
746 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 14.03% 395.09%
747 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -1.03% -19.32%
748 BCAP BCAP BCAP $19,072,400 $1.91 10,000,000 LowVol -0.17% 14.67% 49.31%
749 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
750 CREDO Credo CREDO $9,930,879 $0.018060 549,891,703 LowVol -0.17% -2.82% -13.38%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $8,984,481 $0.144605 62,131,190 LowVol -0.24% -25.08% 12.67%
752 ECOB Ecobit ECOB $5,612,756 $0.012629 444,444,444 LowVol 0.35% 2.48% 15.04%
753 YASH YashCoin YASH $4,156,772 $0.415666 10,000,270 LowVol 0.34% -20.40% -18.26%
754 IXC Ixcoin IXC $4,142,007 $0.197247 20,999,088 LowVol 0.62% 28.53% 44.68%
755 ARC Arcade Token ARC $3,930,764 $2.40 1,636,312 LowVol -0.17% 3.41%
756 PGL Prospectors Gold PGL $3,883,680 $0.060212 64,500,000 LowVol 0.34% 2.33% -26.00%
757 SIFT Smart Investm… SIFT $2,458,218 $3.40 722,935 LowVol -0.17% -2.35% 24.66%
758 ADST AdShares ADST $2,342,271 $0.194501 12,042,465 LowVol 0.30% -12.19% -9.16%
759 MBRS Embers MBRS $2,214,770 $0.044295 50,000,000 LowVol 0.23% 16.55% 16.49%
760 GRE Greencoin GRE $2,163,262 $0.000602 3,592,832,641 LowVol 0.03% 66.46% 95.00%
761 ADL Adelphoi ADL $2,149,471 $0.091575 23,472,224 LowVol -0.35% -2.85% -8.43%
762 FIMK FIMKrypto FIMK $1,987,256 $0.003444 577,004,618 LowVol 0.34% -28.35% 140.58%
763 REX REX REX $1,848,205 $0.213400 8,660,756 LowVol -0.32% 42.62% 57.80%
764 ITT Intelligent T… ITT $1,824,202 $0.186183 9,797,899 LowVol -0.17% 0.18% -21.24%
765 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,718,498 $0.000075 22,870,092,934 LowVol 0.34% 87.74% 31.40%
766 CBX Crypto Bullion CBX $1,651,876 $1.64 1,005,507 LowVol 0.34% -9.19% -25.94%
767 FYP FlypMe FYP $1,607,494 $0.091135 17,638,681 LowVol -0.38% -11.30% 15.20%
768 ANC Anoncoin ANC $1,503,748 $0.712570 2,110,317 LowVol 0.32% 28.96% 68.16%
769 LNK Link Platform LNK $1,432,252 $30.15 47,503 LowVol -0.27% 31.38% 56.41%
770 HTC HitCoin HTC $1,305,945 $0.000119 10,996,318,099 LowVol 0.32% 2.33% 16.79%
771 SHORTY Shorty SHORTY $1,258,870 $0.012589 100,000,000 LowVol 0.38% 2.33% 11.71%
772 NKA IncaKoin NKA $1,240,384 $0.000109 11,331,429,856 LowVol -1.82% -3.77% -17.85%
773 PND Pandacoin PND $1,235,417 $0.000038 32,514,916,898 LowVol 1.18% -3.53% 75.32%
774 RC RussiaCoin RC $1,193,964 $0.142514 8,377,873 LowVol 0.38% -12.29% -33.22%
775 ETBS Ethbits ETBS $1,181,129 $0.848754 1,391,604 LowVol 0.34% -8.06% -15.59%
776 ORB Orbitcoin ORB $998,780 $0.323047 3,091,749 LowVol 0.25% 2.33% 12.54%
777 SDC ShadowCash SDC $993,109 $0.148333 6,695,133 LowVol 0.34% -4.28% -21.50%
778 USC Ultimate Secu… USC $983,217 $0.095060 10,343,113 LowVol 0.34% 77.67% 63.98%
779 EPY Emphy EPY $936,345 $0.122608 7,636,898 LowVol -0.17% 5.55% -16.34%
780 TES TeslaCoin TES $879,929 $0.011980 73,446,757 LowVol 2.12% 27.78% 56.37%
781 METAL MetalCoin METAL $877,036 $0.011401 76,925,527 LowVol 0.32% 22.80% 28.99%
782 V Version V $831,467 $0.001774 468,680,525 LowVol 12.08% 45.60% 101.94%
783 NOBL NobleCoin NOBL $821,346 $0.000355 2,315,155,979 LowVol 0.31% 25.06% 34.28%
784 EBET EthBet EBET $741,854 $0.087251 8,502,500 LowVol -0.17% -10.23% -17.26%
785 NET NetCoin NET $654,595 $0.000832 787,126,712 LowVol 0.32% -10.53% -11.38%
786 KOBO Kobocoin KOBO $648,685 $0.026262 24,700,248 LowVol 0.34% -6.43% -12.79%
787 VAL Valorbit VAL $620,916 $0.000119 5,228,242,161 LowVol 0.34% 2.32% 16.77%
788 ITI iTicoin ITI $609,229 $19.04 32,000 LowVol 0.31% -7.89% -13.75%
789 GIM Gimli GIM $581,254 $0.007266 80,000,000 LowVol -0.17% 39.63% -27.90%
790 BITS Bitstar BITS $568,454 $0.024630 23,079,737 LowVol 0.33% 0.91% 8.62%
791 TROLL Trollcoin TROLL $537,022 $0.000949 565,816,878 LowVol 0.18% -0.02% -6.22%
792 RIYA Etheriya RIYA $522,925 $0.330645 1,581,531 LowVol 0.01% 5.44% 3.20%
793 AU AurumCoin AU $495,827 $1.67 296,216 LowVol 0.34% 1.49% 30.34%
794 CASINO Casino CASINO $491,388 $0.491388 1,000,000 LowVol 0.58%
795 FC2 FuelCoin FC2 $482,310 $0.004746 101,630,867 LowVol 0.28% -3.81% 12.60%
796 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.77% -1.74%
797 XGR GoldReserve XGR $469,040 $0.027315 17,171,382 LowVol 0.34% -1.11% -45.71%
798 CHESS ChessCoin CHESS $464,072 $0.008589 54,032,769 LowVol 0.34% 29.66% 63.85%
799 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $438,761 $0.080828 5,428,300 LowVol -0.75% -5.62%
800 ICN iCoin ICN $437,097 $0.014964 29,209,875 LowVol 0.38% -0.13% 25.75%
801 TGC Tigercoin TGC $434,322 $0.009976 43,536,800 LowVol 0.32% 45.69% 5.68%
802 FNC FinCoin FNC $433,876 $0.033689 12,878,667 LowVol 1.27% -2.35% -11.01%
803 NYAN Nyancoin NYAN $418,661 $0.001314 318,605,881 LowVol 6.95% 15.19% 64.42%
804 DAXX DaxxCoin DAXX $411,009 $0.000826 497,720,620 LowVol 0.25% 32.18% 11.46%
805 CFT CryptoForecast CFT $395,449 $0.008597 46,000,000 LowVol 0.22% 5.42% 16.14%
806 PRL Oyster Pearl PRL $394,715 $0.013169 29,973,026 LowVol 7.22% 1.23% 50.71%
807 KUSH KushCoin KUSH $392,029 $0.071970 5,447,160 LowVol 0.32% 10.98% 54.48%
808 SLG Sterlingcoin SLG $387,875 $0.092207 4,206,564 LowVol 0.34% -7.41% 1.19%
809 BUCKS SwagBucks BUCKS $385,140 $1.20 319,626 LowVol 0.13% 1.09% 9.84%
810 WAY WayGuide WAY $380,192 $0.003800 100,040,708 LowVol 0.34% -0.77% 20.54%
811 GLC GlobalCoin GLC $356,031 $0.005463 65,171,010 LowVol 0.38% -14.39% 19.45%
812 SH Shilling SH $347,486 $0.008788 39,539,325 LowVol 0.34% 64.02% 47.02%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $340,444 $0.000119 2,866,607,586 LowVol 0.34% 2.41%
814 SAC SACoin SAC $333,205 $0.047505 7,014,159 LowVol -28.95% -41.53% -43.65%
815 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -4.88%
816 DDF DigitalDevelo… DDF $326,910 $0.063871 5,118,307 LowVol -0.15% -24.75% -36.56%
817 VIDZ PureVidz VIDZ $318,638 $0.002543 125,279,775 LowVol -2.90% -3.32% 10.81%
818 XPTX PlatinumBAR XPTX $317,183 $0.758755 418,031 LowVol 0.34% 8.50% -7.45%
819 CORG CorgiCoin CORG $307,864 $0.000246 1,251,855,418 LowVol -5.15% 65.20% 83.31%
820 UNIC UniCoin UNIC $307,252 $0.103549 2,967,216 LowVol 0.34% 2.70% 9.42%
821 STV Sativacoin STV $301,808 $0.042589 7,086,554 LowVol -4.93% 1.69% 81.32%
822 LOT LottoCoin LOT $296,279 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 0.29% 13.27% 12.28%
823 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.41% 15.72%
824 LTB LiteBar LTB $273,746 $0.338589 808,492 LowVol 0.47% 0.03% 29.73%
825 FLY Flycoin FLY $273,189 $1.30 210,806 LowVol 0.38% 2.12% 16.72%
826 USDE USDe USDE $269,407 $0.000238 1,134,236,104 LowVol 0.34% 104.67% 16.77%
827 Q2C QubitCoin Q2C $265,293 $0.001069 248,203,941 LowVol 14.92% -23.25% -17.52%
828 SWING Swing SWING $260,904 $0.094364 2,764,876 LowVol 0.21% 1.68% 7.71%
829 BIGUP BigUp BIGUP $260,010 $0.000123 2,118,274,845 LowVol 0.18% 6.03% 3.35%
830 EVO Evotion EVO $255,125 $0.080520 3,168,449 LowVol 0.38% 2.98% 25.73%
831 GAIA GAIA GAIA $251,965 $0.010454 24,101,381 LowVol 0.34% 7.68% 3.59%
832 RBIES Rubies RBIES $244,913 $0.023515 10,415,252 LowVol -2.49% -6.23% -7.71%
833 J Joincoin J $244,418 $0.099828 2,448,402 LowVol 0.38% 58.85% 6.82%
834 TRK Truckcoin TRK $243,849 $0.001556 156,705,389 LowVol 0.37% -11.59% -25.42%
835 KED Darsek KED $242,558 $0.017416 13,927,602 LowVol -0.15% 57.95% 22.67%
836 MAD SatoshiMadness MAD $237,605 $0.000119 2,000,683,485 LowVol 0.34% 16.82%
837 I0C I0Coin I0C $235,458 $0.011220 20,985,208 LowVol 0.31% -37.11% 29.44%
838 FRC Freicoin FRC $231,554 $0.007838 29,541,531 LowVol 0.34% -1.98% -3.65%
839 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $227,790 $0.017222 13,226,680 LowVol 0.16% 7.66% 22.85%
840 HODL HOdlcoin HODL $222,280 $0.001425 155,970,330 LowVol 0.34% -18.13% -17.55%
841 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.26% 2.24% 19.40%
842 WYV Wyvern WYV $210,797 $0.119355 1,766,131 LowVol 0.24% 2.24% 25.44%
843 CYP Cypher CYP $203,351 $0.031947 6,365,285 LowVol 0.38% 21.80% 62.78%
844 GRT Grantcoin GRT $194,663 $0.004513 43,134,439 LowVol 0.34% 0.84% 8.12%
845 BRIT BritCoin BRIT $191,846 $0.009020 21,268,092 LowVol 0.34% -23.39% -44.49%
846 XPY PayCoin XPY $188,298 $0.015923 11,825,708 LowVol -0.56% 28.98% 10.20%
847 SHDW Shadow Token SHDW $186,218 $0.026603 7,000,000 LowVol 0.34% -48.56% -48.37%
848 CAGE CageCoin CAGE $185,310 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.51% 31.56% 0.00%
849 MNC Mincoin MNC $179,640 $0.044654 4,022,929 LowVol 0.34% -2.86% -40.01%
850 BLC Blakecoin BLC $175,578 $0.011610 15,122,697 LowVol 0.33% -0.59% 59.86%
851 PHS Philosopher S… PHS $174,282 $0.028978 6,014,340 LowVol 0.34% 0.28% 11.66%
852 GTC Global Tour Coin GTC $173,924 $0.005819 29,887,402 LowVol 0.34% 18.41%
853 YAC Yacoin YAC $170,760 $0.001425 119,819,511 LowVol 0.34% 22.81% 7.80%
854 RBX Ripto Bux RBX $169,364 $0.000444 381,236,123 LowVol 0.13% 14.16% -0.99%
855 ARI Aricoin ARI $168,639 $0.001202 140,262,505 LowVol 0.33% -0.37% 23.61%
856 TTC TittieCoin TTC $163,188 $0.000130 1,259,816,434 LowVol 0.56% -25.63% -32.89%
857 HMP HempCoin HMP $161,118 $0.000119 1,356,645,470 LowVol 0.34% 2.33% 16.77%
858 XRA Ratecoin XRA $160,946 $0.001402 114,769,094 LowVol 0.40% 0.69% 12.52%
859 JET Jetcoin JET $158,293 $0.032487 4,872,509 LowVol -0.19% -8.25% -76.31%
860 ANTI AntiBitcoin ANTI $157,638 $0.009026 17,465,159 LowVol 0.38% -11.62% 9.56%
861 ICE iDice ICE $157,332 $0.100147 1,571,013 LowVol 0.35% 8.32% -3.45%
862 HAL Halcyon HAL $153,583 $0.028978 5,300,030 LowVol -26.46% 17.17%
863 FIRE Firecoin FIRE $149,625 $1.52 98,412 LowVol 0.34% 2.34% -16.37%
864 PX PX PX $147,786 $0.001544 95,722,623 LowVol 0.38% 2.33% 16.68%
865 RED RedCoin RED $147,531 $0.001991 74,107,896 LowVol 0.16% -6.81% 6.59%
866 LEA LeaCoin LEA $147,158 $0.000468 314,180,491 LowVol 0.27% 0.88% -9.56%
867 CNNC Cannation CNNC $147,099 $0.059389 2,476,893 LowVol 0.27% 2.77% 45.45%
868 QCN QuazarCoin QCN $143,581 $0.023752 6,044,911 LowVol -21.97% -2.92% 2.97%
869 GP GoldPieces GP $143,171 $0.117338 1,220,161 LowVol 0.49% 7.36% 27.20%
870 EUC Eurocoin EUC $140,182 $0.011290 12,416,554 LowVol 0.32% -4.38% -13.95%
871 VC VirtualCoin VC $139,844 $0.013895 10,064,287 LowVol 0.38% 51.53% 42.31%
872 DLC Dollarcoin DLC $138,436 $0.015201 9,106,714 LowVol 0.34% 4.78% 19.57%
873 JIN Jin Coin JIN $138,016 $0.014014 9,848,485 LowVol 0.38% -31.01% 134.41%
874 XCRE Creatio XCRE $136,475 $0.006651 20,520,514 LowVol 0.34% 36.44% 35.31%
875 EMD Emerald Crypto EMD $134,746 $0.007048 19,117,129 LowVol 0.30% -35.29% -27.35%
876 ISL IslaCoin ISL $133,569 $0.088240 1,513,704 LowVol 0.34% 19.57%
877 DUO ParallelCoin DUO $129,386 $0.428848 301,706 LowVol 0.38% 2.49% 12.99%
878 GPU GPU Coin GPU $129,250 $0.003193 40,477,042 LowVol 0.35% 7.58% 16.64%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $128,035 $0.005701 22,460,028 LowVol 0.34% 9.70% 5.46%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $128,022 $0.085936 1,489,742 LowVol 0.33% 11.78% 13.48%
881 DRM Dreamcoin DRM $126,260 $0.051542 2,449,632 LowVol 0.34% 26.89% 77.11%
882 ECA Electra ECA $117,217 $0.000005 21,906,105,988 LowVol -0.14% -1.44% -75.89%
883 PXI Prime-XI PXI $117,165 $0.006568 17,839,280 LowVol 0.42% 0.21% 12.48%
884 MARS Marscoin MARS $117,159 $0.004143 28,279,074 LowVol 0.19% 3.66% 13.93%
885 IMS Independent M… IMS $115,656 $0.021542 5,368,934 LowVol 0.38% 37.79% 70.53%
886 PIE PIECoin PIE $113,793 $0.008313 13,688,051 LowVol 0.34% 35.15% 139.97%
887 KURT Kurrent KURT $110,282 $0.011118 9,919,485 LowVol 0.25% 9.03% 75.07%
888 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -23.31%
889 MST MustangCoin MST $108,191 $0.171638 630,343 LowVol -1.48% 25.53% 34.39%
890 BITZ Bitz BITZ $107,817 $0.054155 1,990,891 LowVol 0.38%
891 COXST CoExistCoin COXST $106,208 $0.003919 27,100,000 LowVol 0.34% 251.38% 11.00%
892 BAS BitAsean BAS $104,444 $0.020889 5,000,000 LowVol -0.17% -2.05% 32.86%
893 CTO Crypto CTO $104,321 $0.008551 12,200,139 LowVol 0.34% -1.51% -39.94%
894 SOON SoonCoin SOON $103,682 $0.008319 12,462,620 LowVol 0.33% 2.40% 21.23%
895 NEVA NevaCoin NEVA $99,557 $0.040485 2,459,095 LowVol -6.84% -9.27% 1.68%
896 UNITS GameUnits UNITS $99,303 $0.028593 3,472,983 LowVol 0.30% 3.08% -41.07%
897 CNC CHNCoin CNC $98,687 $0.002019 48,880,239 LowVol 0.32% -3.35% 297.41%
898 E4ROW E4ROW E4ROW $97,860 $0.022251 4,398,000 LowVol -0.17% -2.27% -76.31%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.07% 34.85%
900 QTL Quatloo QTL $91,679 $0.011877 7,718,883 LowVol 0.34% -16.79% -3.21%
901 TAJ TajCoin TAJ $88,772 $0.011083 8,010,114 LowVol 1.83% 2.39% 3.93%
902 TSE Tattoocoin (S… TSE $88,741 $0.000981 90,421,856 LowVol 18.42% -23.14% 3.20%
903 POP PopularCoin POP $87,595 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 0.28% -1.00% 11.97%
904 CF Californium CF $85,985 $0.035747 2,405,352 LowVol 0.38% 2.66% 37.78%
905 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 0.33% 1.20%
906 BIP BipCoin BIP $82,134 $0.050474 1,627,261 LowVol 0.34% 8.98% 20.56%
907 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -12.97%
908 GPL Gold Pressed … GPL $81,878 $0.319179 256,527 LowVol 0.40% 5.59% 13.89%
909 MAY Theresa May Coin MAY $79,750 $0.003202 24,903,200 LowVol 0.40% -10.07% -20.01%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $78,946 $0.004750 16,618,640 LowVol 0.32% -5.78% 22.40%
911 URO Uro URO $78,717 $0.065200 1,207,310 LowVol 0.34% 26.71%
912 BTQ BitQuark BTQ $78,715 $0.008670 9,079,403 LowVol 0.34% 3.75% -16.64%
913 GCC GuccioneCoin GCC $77,093 $0.003800 20,285,537 LowVol -13.22% 9.15% 20.54%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,741 $0.000950 79,719,140 LowVol 0.34% -18.13% 25.29%
915 $$$ Money $$$ $75,593 $0.001647 45,887,218 LowVol -3.24% 5.49% 10.50%
916 BLRY BillaryCoin BLRY $74,753 $0.008313 8,991,930 LowVol 0.34% -35.53% -39.22%
917 CRX Chronos CRX $73,949 $0.001003 73,729,962 LowVol 0.38% 34.27% -6.43%
918 SPT Spots SPT $72,886 $0.003253 22,406,021 LowVol 0.48% 6.55% 29.32%
919 ARB ARbit ARB $71,846 $0.009179 7,827,015 LowVol 1.40% 25.98%
920 RBT Rimbit RBT $70,415 $0.000610 115,499,623 LowVol 1.12% 10.49% 2.55%
921 MND MindCoin MND $70,033 $0.005582 12,546,625 LowVol 0.34% 17.29% 48.33%
922 CPN CompuCoin CPN $69,916 $0.003564 19,615,019 LowVol 0.39% 2.14% 1.97%
923 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
924 WARP WARP WARP $69,588 $0.063537 1,095,224 LowVol 0.36% 2.33% 18.05%
925 JWL Jewels JWL $69,507 $0.003444 20,181,636 LowVol 0.38% -4.25% -9.17%
926 ICOB ICOBID ICOB $65,860 $0.000617 106,701,874 LowVol 0.41% 26.68% 16.45%
927 SOIL SOILcoin SOIL $65,381 $0.011466 5,702,048 LowVol -7.76% -2.44% 17.21%
928 KIC KibiCoin KIC $63,690 $0.004332 14,701,000 LowVol 0.66% 48.74% -47.63%
929 HXX Hexx HXX $63,380 $0.042695 1,484,503 LowVol 0.38% 7.20% 25.80%
930 DRS Digital Rupees DRS $60,664 $0.000119 510,802,961 LowVol 0.34% 2.33% -25.21%
931 EXN ExchangeN EXN $60,569 $0.011876 5,100,000 LowVol 0.34% 1.96% 20.68%
932 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol
933 BSC BowsCoin BSC $59,322 $0.010689 5,550,102 LowVol 0.34% 0.10% 14.25%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,691 $0.000951 59,630,200 LowVol -6.34% 11.26% 17.72%
935 CASH Cashcoin CASH $54,818 $0.001188 46,158,242 LowVol 0.32% 2.33% -4.49%
936 SFC Solarflarecoin SFC $54,627 $0.003879 14,083,450 LowVol 0.26% -11.81% 45.74%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $52,749 $0.005226 10,094,424 LowVol 0.38% -13.41% -13.77%
938 ORLY Orlycoin ORLY $52,227 $0.001425 36,646,779 LowVol 0.34% 11.62% 27.40%
939 CESC CryptoEscudo CESC $51,342 $0.000356 144,105,100 LowVol 50.57% 53.47% 16.82%
940 300 300 Token 300 $49,880 $166.27 300 LowVol 0.34% 7.72% -21.85%
941 VIP VIP Tokens VIP $49,554 $0.000594 83,450,403 LowVol 0.32% 2.33% 16.77%
942 BIOS BiosCrypto BIOS $49,456 $0.002375 20,821,709 LowVol 33.84% 20.39% 7.84%
943 RIDE Ride My Car RIDE $48,111 $0.000475 101,276,976 LowVol 0.38% 36.44% 128.88%
944 UET Useless Ether… UET $46,822 $0.011807 3,965,716 LowVol -0.17% 23.46% 25.90%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,683 $0.002256 20,245,510 LowVol 0.38% -1.43% 16.77%
946 CRT CRTCoin CRT $45,189 $0.570056 79,270 LowVol 0.38% 2.32% 16.77%
947 TOR Torcoin TOR $45,060 $0.142514 316,179 LowVol 0.34% -32.16% -41.84%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol -0.04% 14.52%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $44,746 $0.000074 608,557,394 LowVol 0.20% 1.71% 6.96%
950 CXT Coinonat CXT $44,682 $0.005182 8,623,200 LowVol -0.02% 4.00% -16.20%
951 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,168 $0.009145 4,829,945 LowVol 0.34% 9.91% 47.55%
952 BOAT BOAT BOAT $43,843 $0.002364 18,547,845 LowVol 0.34% 42.95% 41.69%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $43,041 $0.002125 20,254,196 LowVol 0.20% -22.44% 31.43%
954 SONG SongCoin SONG $42,931 $0.001318 32,565,300 LowVol -0.24% 52.03% -3.83%
955 EGO EGO EGO $42,754 $0.000713 60,000,001 LowVol 0.38% -12.30% 19.54%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,567 $0.000594 70,000,000 LowVol 0.34% 2.33% 16.77%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $39,710 $0.001900 20,898,106 LowVol 0.34% 9.15% 17.22%
958 G3N G3N G3N $39,515 $0.005226 7,561,891 LowVol 0.34% 2.33% 16.79%
959 BRAT BRAT BRAT $38,205 $0.000239 160,000,000 LowVol 0.32% 2.88% -21.50%
960 XCS CybCSec XCS $37,947 $0.003207 11,834,082 LowVol -15.34% 4.27% -12.03%
961 EREAL eREAL EREAL $37,257 $0.000544 68,427,562 LowVol -0.17% 12.68% -20.37%
962 VLTC Vault Coin VLTC $36,098 $0.001190 30,329,970 LowVol 0.34% -7.62% -31.97%
963 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,814 $0.013658 2,622,273 LowVol 0.34% -2.75% -27.15%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $35,629 $0.000356 100,000,000 LowVol 0.38% 19.54%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,873 $0.004513 7,505,745 LowVol 0.34% -23.75% -20.20%
966 GBT GameBet Coin GBT $32,828 $0.001544 21,262,780 LowVol 0.38% -26.10% -5.04%
967 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol -0.27%
968 PEX PosEx PEX $31,757 $0.012945 2,453,240 LowVol -0.53% 2.32% 15.79%
969 WBB Wild Beast Block WBB $31,616 $0.189425 166,908 LowVol 0.34% 22.78% 59.01%
970 ROOFS Roofs ROOFS $30,878 $0.000238 130,000,000 LowVol 0.34% -26.66% -27.06%
971 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 13.08% 2.71%
972 MRJA GanjaCoin MRJA $30,137 $0.006769 4,451,920 LowVol 0.34% -57.67% -65.42%
973 ZNE Zonecoin ZNE $29,131 $0.011282 2,581,970 LowVol 0.38% 16.79%
974 HVCO High Voltage HVCO $29,102 $0.019477 1,494,171 LowVol 0.38% 0.92% 27.30%
975 LUNA Luna Coin LUNA $29,064 $0.017854 1,627,930 LowVol 0.31% -4.13% -3.08%
976 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,667 $0.032066 894,026 LowVol 0.32% 2.71% -0.35%
977 KNC KingN Coin KNC $28,613 $14.25 2,008 LowVol 0.34% -12.50%
978 DPAY DPAY DPAY $28,339 $0.000356 79,541,001 LowVol 0.34% -29.93%
979 BNX BnrtxCoin BNX $28,080 $0.001059 26,522,501 LowVol 0.38% 1.36% 27.13%
980 VRS Veros VRS $27,706 $0.000057 486,609,040 LowVol 9.74% -15.70% 164.64%
981 ZYD Zayedcoin ZYD $27,437 $0.004394 6,243,840 LowVol 0.32% -15.86% -38.28%
982 IMX Impact IMX $26,011 $0.000238 109,509,099 LowVol 0.34% 104.66% -22.15%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,475,909 LowVol 0.28% -54.23%
984 LIR LetItRide LIR $25,857 $0.000713 36,286,393 LowVol -7.33% -12.29% 14.44%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,424 $0.033728 753,776 LowVol 0.34% 17.66% 3.48%
986 CAB Cabbage CAB $24,940 $0.002375 10,499,996 LowVol 0.38% -14.73% -9.91%
987 SDP SydPak SDP $22,331 $0.139782 159,754 LowVol 0.32% 2.07% 18.27%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,326 $0.001306 17,089,600 LowVol 0.38% -32.40%
989 DES Destiny DES $20,902 $0.013064 1,600,000 LowVol 0.38% -7.56%
990 DIX Dix Asset DIX $19,985 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -1.20% -8.25% 38.27%
991 SCS Speedcash SCS $18,937 $0.072326 261,831 LowVol 0.34% 2.33% 3.98%
992 BIOB BioBar BIOB $18,830 $0.021258 885,756 LowVol 0.34% 2.33% 0.90%
993 TSTR Tristar Coin TSTR $18,511 $0.003682 5,027,857 LowVol 0.34% -26.23% -39.71%
994 JS JavaScript Token JS $18,175 $0.002274 7,991,996 LowVol -0.17% -2.26% 21.32%
995 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 16.57% 41.17%
996 XOC Xonecoin XOC $15,962 $0.038004 420,000 LowVol 0.34% 19.13% 2.37%
997 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,723 $0.001167 13,476,500 LowVol -0.14% -51.33% -13.46%
998 MGM Magnum MGM $14,079 $0.003563 3,951,736 LowVol 0.34% -14.73% -12.96%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,467 $0.004394 3,064,800 LowVol 0.38% 38.98% 9.21%
1000 IBANK iBank IBANK $13,439 $0.002969 4,526,324 LowVol 0.34% 2.33% 25.24%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 8.94% -44.51%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $12,806 $0.000119 107,829,281 LowVol 0.38% 2.33%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $12,713 $0.002497 5,091,200 LowVol 0.38% 23.23% 9.55%
1004 P7C P7Coin P7C $12,548 $0.000356 35,220,238 LowVol 0.38% 16.73%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $11,912 $6.90 1,727 LowVol 0.34% -25.57% -18.35%
1006 DAS DAS DAS $11,803 $0.004394 2,685,995 LowVol 0.34% -7.13% -5.33%
1007 SOCC SocialCoin SOCC $11,184 $0.008076 1,384,879 LowVol 0.34% -9.03% -20.03%
1008 VOLT Bitvolt VOLT $10,769 $0.000713 15,112,554 LowVol 0.34% 22.80% 3.92%
1009 TRADE Tradecoin TRADE $9,964 $0.001291 7,718,804 LowVol 1.11% -20.68%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,973 $0.004750 1,678,439 LowVol 0.34% -19.47%
1011 CONX Concoin CONX $6,629 $0.008907 744,266 LowVol 0.34% 23.66% 35.06%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,424 $0.030329 211,827 LowVol 1.26% 22.95% 69.65%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,853 $0.000639 9,166,573 LowVol 1.44% -47.76% 56.53%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,780 $0.001720 3,360,417 LowVol -47.02% -35.20% -8.71%
1015 LEX Lex4All LEX $4,271 $0.004271 1,000,000 LowVol 1.04% 11.11%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -24.59%
1017 NANOX Project-X NANOX $4,183 $53442.70 0.078264 LowVol 0.34% -13.11% -12.03%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,641 $0.007503 485,214 LowVol 3.03% 29.48%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $2,876 $1.9e-07 15,320,585,365 LowVol 1.20% 10.12% 29.72%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,782 $0.002019 1,377,917 LowVol 0.34% 28.33% 9.21%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,389 $0.001889 1,264,511 LowVol 0.18% -39.03% -29.32%
1022 ULA Ulatech ULA $2,185 $0.010951 199,486 LowVol 0.34% -32.29% -63.66%
1023 XNG Enigma XNG $2,180 $0.131113 16,627 LowVol 0.34% 12.98% -24.26%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,384 $0.000238 5,826,388 LowVol 0.38% 2.32% 16.79%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.55%
1026 DMB Digital Money… DMB $400 $0.000949 421,300 LowVol -9.41% -18.20% 3.02%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -0.34%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.32% -0.71% -52.13%
1029 CALC CaliphCoin CALC $71 $0.000810 87,140 LowVol 0.38% 10.84% 32.78%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.45% -68.94%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000119 79,078 LowVol 0.34% 16.77%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,173,100 -0.01% 3.05% 12.26%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.86 $6,681,950 -2.55% -10.54% -21.62%
1034 ETN Electroneum ETN $0.100750 $6,359,280 -5.32% 6.00% 174.77%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.51 $5,253,240 2.11% 25.64% 75.06%
1036 AI POLY AI AI $15.83 $5,202,250 -2.20% 1.46% -6.26%
1037 NULS Nuls NULS $0.713632 $3,381,450 -2.16% -13.79% 22.58%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.51 $3,084,470 -1.82% -6.01% -10.46%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.63 $2,978,700 -4.59% -15.52% -40.88%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.30 $2,514,930 0.04% 0.52% 6.43%
1041 REC Regalcoin REC $48.08 $2,290,070 -2.36% 1.00% 17.91%
1042 BTE BitSerial BTE $8.36 $1,417,730 0.32% 1.74% 193.59%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.81 $1,377,340 -0.22% -4.13% -1.08%
1044 LEND EthLend LEND $0.026074 $958,335 -0.31% -6.13%
1045 WC WINCOIN WC $1.12 $932,307 -1.03% -5.34% 4.08%
1046 TSL Energo TSL $0.032191 $873,804 -2.45% 4.63% -2.90%
1047 INF InfChain INF $0.016033 $719,566 -2.74% 13.89% 84.25%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $11759.20 $718,657 0.33% 2.25% 11.96%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $221.19 $644,075 -0.85% 0.52% 0.32%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.028978 $565,063 -4.53% 2.67% -34.02%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.85 $544,476 0.89% 6.65% 30.96%
1052 BOT Bodhi BOT $0.438591 $506,638 1.34% -0.67% -12.01%
1053 BTCM BTCMoon BTCM $0.038763 $482,494 -15.38% -39.69% 471.50%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.238421 $416,661 -0.28% -3.98%
1055 AION Aion AION $1.84 $401,379 6.48% 22.17% -0.69%
1056 LLT LLToken LLT $0.538380 $369,619 0.65% -0.81% 75.07%
1057 BT2 BT2 [CST] BT2 $124.45 $243,592 3.15% -37.40% -42.15%
1058 ADK Aidos Kuneen ADK $26.14 $201,095 -18.39% -3.70% -25.77%
1059 GBG Golos Gold GBG $0.146557 $198,147 -2.17% 6.85% 21.31%
1060 SUR Suretly SUR $3.41 $195,947 -0.16% -0.58% -0.81%
1061 XCPO Copico XCPO $0.026095 $168,805 12.02% 3.22% 5.02%
1062 FOR FORCE FOR $0.009279 $166,668 -8.19% -33.17% 289.23%
1063 B3 B3Coin B3 $0.000064 $165,882 -1.75% 48.29% -74.03%
1064 RMC Russian Minin… RMC $26571.50 $165,404 0.34% 10.16% 107.83%
1065 XID Sphre AIR XID $0.214598 $163,311 -0.04% 17.40% 8.37%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.024204 $138,241 0.24% 8.76% 15.95%
1067 UGT UG Token UGT $0.440139 $128,502 -0.75% -0.33% -2.58%
1068 QBT Qbao QBT $0.246184 $120,948 -0.20% -3.27%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020238 $113,945 0.07% 7.01% -23.02%
1070 PRE Presearch PRE $0.225647 $102,669 -1.07%
1071 EAG EA Coin EAG $3.00 $79,213 -6.11% 12.34% -5.04%
1072 ICX ICON ICX $1.59 $75,158 -4.96% 23.01% 0.18%
1073 MSD MSD MSD $0.011753 $62,890 -0.63% -8.17% -5.80%
1074 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.21 $55,432 8.91% 4.74% -12.49%
1075 DSR Desire DSR $0.248998 $48,225 -1.78% -4.62% 26.92%
1076 VASH VPNCoin VASH $0.006532 $47,463 -1.45% 0.69% 29.57%
1077 GLS GlassCoin GLS $0.831806 $45,156 -17.04% -59.08% -2.40%
1078 THS TechShares THS $0.629645 $39,082 -0.30% -25.64% -39.19%
1079 EVR Everus EVR $1.37 $38,253 -1.55% -23.22% -73.52%
1080 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015595 $36,860 -0.17% -9.72% 322.93%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.151302 $30,738 -4.53% 8.21% -8.53%
1082 BPL Blockpool BPL $0.154390 $29,828 0.38% 3.18% 15.09%
1083 PLX PlexCoin PLX $0.028536 $28,448 -1.82% -52.94% -75.81%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000119 $27,911 0.34% 2.33% -29.13%
1085 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.333074 $25,246 -3.14% -23.64% 106.51%
1086 AIB Advanced Inte… AIB $0.007951 $24,457 7.15% 80.30% 110.15%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $22,622 0.34% -3.46% 29.73%
1088 FRD Farad FRD $0.120731 $21,581 0.69% -3.06% 51.75%
1089 SPANK SpankChain SPANK $0.045410 $19,086 -4.92% 29.42% 37.35%
1090 EFYT Ergo EFYT $13.82 $18,661 2.98% 15.31% 52.25%
1091 WISH MyWish WISH $0.117520 $18,573 -12.72% -2.29% -60.89%
1092 PFR Payfair PFR $0.014445 $17,494 -0.17% 1.85%
1093 XRY Royalties XRY $0.000119 $15,956 0.33% 1.22% -99.61%
1094 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085865 $15,889 -3.47% -1.66% -22.74%
1095 BSR BitSoar BSR $0.178142 $15,817 0.34% -11.78% -38.72%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084440 $15,384 0.34% 14.27% -5.98%
1097 DMC DynamicCoin DMC $0.004534 $13,179 3.83% 30.30% 91.15%
1098 OXY Oxycoin OXY $0.139555 $12,691 3.15% 9.29% -20.91%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054492 $12,605 4.82% -9.59% 43.59%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.356285 $11,860 -2.02% -4.35% 5.63%
1101 MGC MergeCoin MGC $0.014964 $11,534 6.25% -4.80% 24.21%
1102 MCR Macro MCR $1.74 $11,335 17.70% 15.49% -26.71%
1103 MKR Maker MKR $395.07 $11,268 -0.15% 0.04% 0.88%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002671 $10,019 -9.59% -4.20% 4.10%
1105 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000475 $9,679 -19.69% -34.72% -28.98%
1106 AERM Aerium AERM $0.956115 $9,485 1.64% 102.33% -46.53%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.063656 $9,409 0.34% 29.06% 89.03%
1108 IQT iQuant IQT $0.165361 $8,623 0.69% -16.62% -15.68%
1109 PEC Peacecoin PEC $0.065319 $8,581 22.64% -0.74% 125.97%
1110 APC AlpaCoin APC $0.023627 $7,848 1.47% -9.88% -20.52%
1111 HYTV Hyper TV HYTV $0.005903 $6,790 7.36% 58.83% -52.89%
1112 GAY GAY Money GAY $0.016589 $6,547 0.89% 89.66% 12.24%
1113 ETT EncryptoTel [… ETT $0.106789 $6,264 1.32% -17.70% 52.89%
1114 SISA SISA SISA $0.017552 $6,080 11.34% 2.89% -4.71%
1115 BOS BOScoin BOS $1.29 $5,374 1.14% 3.15% 9.95%
1116 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000590 $5,264 -0.09% -23.53%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004450 $5,152 1.30% 4.11% -61.84%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002787 $5,022 -4.99% -2.63% 17.58%
1119 COR CORION COR $0.819007 $4,926 0.34% 0.23% -10.92%
1120 FRN Francs FRN $0.041905 $4,782 0.67% 100.28% 24.46%
1121 BTBc Bitbase BTBc $0.005938 $4,689 19.86% -14.55% 4.88%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000131 $4,600 -1.54% -43.99% -45.50%
1123 WA WA Space WA $0.020071 $4,482 0.34% 13.15% -4.59%
1124 TRIA Triaconta TRIA $8.22 $4,191 -0.17% -12.42% -11.50%
1125 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $3,616 -0.20% 8.60% 9.92%
1126 VIU Viuly VIU $0.009719 $3,501 0.11% 7.60% 121.04%
1127 GRN Granite GRN $0.017933 $3,470 0.44% -7.56% 24.83%
1128 SND Sand Coin SND $0.946986 $3,155 45.85% 56.77% 49.39%
1129 TER TerraNova TER $1.81 $2,880 0.34% -5.50% -10.18%
1130 NAMO NamoCoin NAMO $0.000121 $2,727 -40.38% 3.60% -24.53%
1131 PNX Phantomx PNX $0.015225 $2,662 0.34% -10.28% -28.58%
1132 VOYA Voyacoin VOYA $3.00 $2,645 0.34% -22.57% 89.25%
1133 B2B B2B B2B $0.446793 $2,552 -0.17% 29.08% -29.78%
1134 PCN PeepCoin PCN $0.000119 $2,550 0.34% 2.33% 463.91%
1135 SJCX Storjcoin X SJCX $0.357205 $2,416 -2.95% 9.95%
1136 MINEX Minex MINEX $0.016265 $2,182 -0.24% 3.77% -71.73%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $2.40 $2,138 -19.31% -40.88% -60.36%
1138 DAY Chronologic DAY $4.41 $2,095 6.06% -31.95% 12.57%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.006217 $1,871 -0.17% 40.77% -23.50%
1140 OX OX Fina OX $0.000172 $1,627 2.31% 28.22% -3.25%
1141 SKR Sakuracoin SKR $0.002332 $1,624 12.53% 121.38% 30.99%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.090140 $1,432 -14.94% -19.09% 29.92%
1143 MGC GulfCoin MGC $0.002494 $1,354 0.34% -10.47% -24.02%
1144 STU bitJob STU $0.025476 $1,251 -25.38% -13.67% 42.14%
1145 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,211 5.36% -5.94% -4.45%
1146 VULC Vulcano VULC $0.006532 $1,118 0.34% -18.59% -31.79%
1147 HAT Hawala.Today HAT $0.186228 $975 -0.16% -5.05% -2.43%
1148 MAVRO Mavro MAVRO $0.033016 $952 0.38% 66.34% 140.46%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037020 $936 -0.57% 0.00% -8.61%
1150 WOW Wowcoin WOW $0.000120 $860 0.32% 3.24% 17.53%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000483 $858 0.29% 4.08% -12.95%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002019 $835 -4.47% 20.32% 44.79%
1153 ACC AdCoin ACC $0.067865 $795 0.34% -14.83% -31.04%
1154 MOTO Motocoin MOTO $0.006281 $759 0.39% 67.25% 81.93%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002261 $758 0.03% 0.26% 7.67%
1156 WILD Wild Crypto WILD $0.131873 $728 -0.16% -20.25% 11.97%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002759 $702 -3.31% -6.19% 7.55%
1158 PLC PlusCoin PLC $0.000647 $698 -0.17% 13.88% 18.60%
1159 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004274 $697 0.34% 0.37% 13.57%
1160 SKC Skeincoin SKC $0.016033 $693 0.34% 13.24% 395.70%
1161 FLASH Flash FLASH $0.005107 $653 0.34% 0.01% 0.98%
1162 UR UR UR $0.000874 $575 0.31% 25.81% 42.52%
1163 DFS DFSCoin DFS $0.007502 $572 -0.05% -3.25% -12.48%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002532 $542 3.82% -37.07% -67.12%
1165 EUSD eUSD EUSD $0.000223 LowVol -0.17% -61.47% -1.73%
1166 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039507 LowVol -0.17% -2.26% -43.16%
1167 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -0.43% -68.77% -16.44%
1168 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000119 LowVol 0.34% -48.83% -68.49%
1169 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005107 LowVol 2.38% 25.72% -43.05%
1170 ASN Aseancoin ASN $0.016152 LowVol 0.34% -13.02% 224.10%
1171 MONETA Moneta MONETA $0.000475 LowVol 0.34% 13.04% 18.99%
1172 ANI Animecoin ANI $0.000238 LowVol 0.34% 89.38% 25.96%
1173 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002138 LowVol 2.79% 31.55% 28.78%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.047202 LowVol 0.34% -4.06% -1.55%
1175 NTC Natcoin NTC $0.197205 LowVol 0.38% 36.41% -38.97%
1176 ONG onG.social ONG $0.181551 LowVol -0.17% -1.24%
1177 PDG PinkDog PDG $0.000119 LowVol 0.34% 2.32% -39.35%
1178 CLINT Clinton CLINT $0.010570 LowVol 0.34% -19.40% 15.47%
1179 FFC FireFlyCoin FFC $0.000190 LowVol 27.81% 64.14% 18.88%
1180 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054421 LowVol 1.26% 37.56% 52.11%
1181 BLX Blockchain Index BLX $2.95 LowVol -0.17% -0.73% 12.28%
1182 TOP TopCoin TOP $0.000476 LowVol 0.37% 49.27% -8.19%
1183 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol 2.63% 98.74% 132.92%
1184 BUB Bubble BUB $0.020664 LowVol 0.34% 5.69% 7.74%
1185 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002019 LowVol -22.46% -8.44% -9.33%
1186 BSN Bastonet BSN $0.000594 LowVol 0.34% -14.72% -16.93%
1187 IRL IrishCoin IRL $0.002613 LowVol 0.34% 2.71% 14.81%
1188 BAT BatCoin BAT $0.000001 LowVol -49.65% -48.23% -51.26%
1189 HIGH High Gain HIGH $0.000713 LowVol 0.34% 27.75% 9.86%
1190 PRES President Trump PRES $0.003344 LowVol 0.34% 5.92% -14.54%
1191 QBT Cubits QBT $0.002972 LowVol 0.33% -29.12% 96.18%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000238 LowVol 0.34% 2.33% -13.52%
1193 AV AvatarCoin AV $0.034560 LowVol -0.53% -20.38% 6.19%
1194 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000356 LowVol 0.34% 2.32% 5.98%
1195 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.34% 2.36% 19.35%
1196 LTH LAthaan LTH $0.001069 LowVol 0.34% 84.20% 109.99%
1197 QORA Qora QORA $0.195433 LowVol 0.34% -15.25%
1198 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.17% -2.26% -39.99%
1199 INDIA India Coin INDIA $0.000238 LowVol 0.34% 2.33% 16.77%
1200 EVC EventChain EVC $0.068116 LowVol -0.17% -37.61%
1201 AXIOM Axiom AXIOM $0.018170 LowVol 0.38% 2.33% 16.03%
1202 YEL Yellow Token YEL $0.006925 LowVol -0.17% -45.13% 43.96%
1203 SHA SHACoin SHA $0.000713 LowVol 0.34% 2.33% 21.38%
1204 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.52% -3.69% 3.93%
1205 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000133 LowVol -15.22% 8.06% -13.24%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000356 LowVol 0.34% -23.25% -4.19%
1207 DON Donationcoin DON $0.000592 LowVol 0.34% 2.79% -26.47%
1208 KARMA Karmacoin KARMA $0.000119 LowVol 0.34% 2.33%
1209 HDLB HODL Bucks HDLB $0.043111 LowVol 0.34% -15.62% -12.77%
1210 XQN Quotient XQN $0.006057 LowVol 0.38% -1.53% 5.37%
1211 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004068 LowVol 3.80% 10.00% 18.34%
1212 ABC Alphabit ABC $11.88 LowVol 0.38% -35.97% -16.66%
1213 KASHH KashhCoin KASHH $0.000118 LowVol 0.35% 1.82% 311.59%
1214 BXC Bitcedi BXC $0.003461 LowVol 0.34% -7.02% 70.26%
1215 ELC Elacoin ELC $0.095009 LowVol 0.34% 9.16% 28.15%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.001223 LowVol 0.27% 19.58% 18.56%
1217 SWP Swapcoin SWP $0.090821 LowVol -0.17% 6.82% -30.02%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000119 LowVol 0.29% 58.30% 17.08%
1219 IPY Infinity Pay IPY $0.001697 LowVol -0.17% -2.26% -35.93%
1220 CYC Cycling Coin CYC $0.001663 LowVol 0.38% 30.24% -10.39%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000119 LowVol 0.38% 16.77%
1222 BIRDS Birds BIRDS $0.000119 LowVol 0.34% 84.26% -42.96%
1223 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002375 LowVol 0.34% -11.02% -29.23%
1224 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003610 LowVol 0.34% -5.75% -30.87%
1225 EBIT eBIT EBIT $0.003406 LowVol -0.17% 83.26% 358.84%
1226 FAP FAPcoin FAP $0.007971 LowVol 0.31% 22.65% -12.95%
1227 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol 0.53% -31.79% -20.78%
1228 FC Facecoin FC $0.003633 LowVol -0.17% -2.26% -13.06%
1229 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001781 LowVol 0.38% 4.65% 33.97%
1230 RCN Rcoin RCN $0.000119 LowVol 0.34% 2.33% 16.77%
1231 TEAM TeamUp TEAM $0.000238 LowVol 0.32% -12.27% 16.66%
1232 9COIN 9COIN 9COIN $0.003207 LowVol 0.34% -1.32% 1.17%
1233 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000475 LowVol 0.34% 2.32% 16.77%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.002256 LowVol 0.34% -30.98% 343.73%
1235 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003683 LowVol 182.97% 188.46% 355.72%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000119 LowVol 0.34% 2.32% 16.77%
1237 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010570 LowVol 117.21% 74.50%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.093584 LowVol 0.32% 12.71%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000129 LowVol 0.30% -57.67% -50.08%
1240 EGOLD eGold EGOLD $0.006858 LowVol -0.17% -2.26% -54.28%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001192 LowVol 0.39% 2.73% -6.23%
1242 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003088 LowVol 0.34% 2.33% 1.20%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002375 LowVol 0.34% 2.33% 6.35%
1244 SYNC Sync SYNC $570.06 LowVol 63.73% 12.10%
1245 PI PiCoin PI $0.002613 LowVol 0.34% 3.94%
1246 DISK DarkLisk DISK $0.000713 LowVol 0.38% -31.79% 0.29%
1247 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 0.20% -97.22% -97.93%
1248 10MT 10M Token 10MT $0.000908 LowVol -0.17% 21.79% -62.74%
1249 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.17% -2.26% 89.17%
1250 TIE TIES Network TIE $0.064029 LowVol -0.17% 0.59% -33.93%
1251 BET BetaCoin BET $0.001996 LowVol 0.32% 14.69% -14.65%
1252 BEST BestChain BEST $0.001425 LowVol 0.34% 22.77% 4.49%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.702933 LowVol 0.17% 5.44% 42.50%
1254 WINK Wink WINK $0.000356 LowVol 0.34% 62.67%
1255 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol -0.17% 11.42% 47.17%
1256 YES Yescoin YES $0.000093 LowVol 0.19% -19.47% 277.25%
1257 REGA Regacoin REGA $0.001544 LowVol 0.34% -21.76% -24.10%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000356 LowVol 0.38% 16.77%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000119 LowVol 0.34% 2.33% 19.02%
1260 BITOK Bitok BITOK $0.000119 LowVol 0.34% 2.33% 16.77%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000594 LowVol 0.38% -14.73% -17.22%
1262 QBC Quebecoin QBC $0.002019 LowVol 0.34% 2.33% 16.79%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001362 LowVol -0.17% -2.26% -25.42%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.121731 LowVol 0.34% 126.02% 9.29%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.267451 LowVol -10.74% -13.00%
1266 BIT First Bitcoin BIT $0.011520 LowVol -3.35% -8.09% -1.79%
1267 XOT Internet of T… XOT $2244.59 LowVol 0.34% 2.33% -25.80%
1268 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044773 LowVol 0.34%
1269 STEX STEX STEX $0.778495 LowVol -1.10% -8.94% 96.33%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.034916 LowVol 0.34% 7.29% 38.75%
1271 CBD CBD Crystals CBD $0.001781 LowVol 7.51% 24.95%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $1.72 LowVol 0.34% 3.58% -42.02%
1273 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010926 LowVol 0.34% 2.61% -9.65%
1274 DBG Digital Bulli… DBG $0.006888 LowVol 0.38% 2.33% 14.81%
1275 LKC LinkedCoin LKC $0.000119 LowVol 0.32% -48.83% -41.61%
1276 TODAY TodayCoin TODAY $0.001188 LowVol 0.38% 27.91% 6.16%
1277 FUTC FutCoin FUTC $0.001900 LowVol 0.34% -7.34% -9.67%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001544 LowVol 0.34% 2.33%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.046198 LowVol 0.38% 53.08% 49.46%
1280 PRIMU Primulon PRIMU $0.000119 LowVol 0.34% -47.98% -50.72%
1281 XID International… XID $0.008195 LowVol 0.34% -0.57% 2.71%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004275 LowVol 0.38% 11.64% 35.68%
1283 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -0.15% -31.18% -60.58%
1284 RICHX RichCoin RICHX $0.006651 LowVol 0.34% 1.42%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000713 LowVol 0.27% 22.80% 75.16%
1286 PRM PrismChain PRM $0.001900 LowVol 7.08% 28.35% 55.72%
1287 X2 X2 X2 $0.000119 LowVol 0.38% 2.33% 19.49%
1288 STARS StarCash Network STARS $0.263863 LowVol 2.58% 34.52% 0.76%
1289 BGR Bongger BGR $0.000168 LowVol 0.33% 79.74%
1290 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000119 LowVol 0.34% 2.33% 19.59%
1291 XTD XTD Coin XTD $0.000119 LowVol 0.34% 16.77%
1292 OP Operand OP $0.001069 LowVol 0.38% 15.11% 19.51%
1293 GBRC Global Busine… GBRC $0.000119 LowVol 0.38% 16.80%
1294 TCR TheCreed TCR $0.000475 LowVol 0.34% 104.67% 55.72%
1295 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000119 LowVol 0.34% 16.79%
1296 ANTX Antimatter ANTX $0.000119 LowVol 0.34% 16.88%
1297 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1298 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.08%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.84%
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.82%
1301 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 0.97% 14.39%
1302 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.38% 15.70%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.02% 14.13%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 1.70% -24.40%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.42%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.07% 16.48%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.99% 26.15%
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.48% 8.71%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.70% -12.86%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.44%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.27% 14.44%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.99% 15.24%
1314 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 1.63% 12.17%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 1.20% 176.64%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.15% -1.45%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.52% -86.96%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.57%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -9.30%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 86.16% 9.79%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.30% -60.09%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.04% -26.12%

Quay lại phần 1

Phản hồi