Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12023.60 trên tổng giá trị $201,066,755,130

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $459.30 trên tổng giá trị $44,165,852,834

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1495.86 trên tổng giá trị $25,190,226,305

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.23 trên tổng giá trị $11,744,960,801

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243972 trên tổng giá trị $9,451,266,686

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị $48,122,747 đã biến động tăng 208.33% trong 1h qua

    + Đồng TCR TheCreed (TCR) đang có giá hiện tại $0.000473 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.52% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000236 trên tổng giá trị đã biến động tăng 98.05% trong 1h qua

    + Đồng HAL Halcyon (HAL) đang có giá hiện tại $0.043617 trên tổng giá trị $231,169 đã biến động tăng 53.01% trong 1h qua

    + Đồng MBL MobileCash (MBL) đang có giá hiện tại $0.000355 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.07% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị $48,122,747 đã biến động tăng 574.07% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.337312 trên tổng giá trị $294,416 đã biến động tăng 321.01% trong 24h qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.554917 trên tổng giá trị $6,733,802 đã biến động tăng 312.99% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.025866 trên tổng giá trị $1,293,300 đã biến động tăng 298.69% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.59 trên tổng giá trị $10,461,750 đã biến động tăng 261.40% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.206075 trên tổng giá trị $15,582,258 đã biến động tăng 1394.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $339,873 đã biến động tăng 957.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.033323 trên tổng giá trị $2,132,461 đã biến động tăng 860.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000687 trên tổng giá trị $1,081,513 đã biến động tăng 626.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005377 trên tổng giá trị $162,534 đã biến động tăng 558.80% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCO X-Coin XCO $102,987 $0.008315 12,384,976 $796 1.31% -6.20% 13.93%
702 CACH CacheCoin CACH $97,924 $0.023342 4,195,132 $507 0.69% -27.79% -44.56%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $95,198 $0.021661 4,394,874 $5,155 -19.83% 3.04% 22.65%
704 CON PayCon CON $92,592 $0.004018 23,042,604 $611 -0.76% -24.43% -20.46%
705 EGAS ETHGAS EGAS $90,509 $0.008910 10,157,540 $3,055 -0.11% 2.72% 94.49%
706 VPRC VapersCoin VPRC $90,282 $0.000116 780,124,964 $3,848 0.72% 67.72% 17.06%
707 RPC RonPaulCoin RPC $89,448 $0.099869 895,654 $1,203 0.72% 37.39% 43.63%
708 GCC GuccioneCoin GCC $88,720 $0.004374 20,285,537 $648 24.21% 25.60% 39.54%
709 PRX Printerium PRX $87,742 $0.007422 11,821,728 $1,262 0.76% 119.15% 56.63%
710 611 SixEleven 611 $81,209 $0.188357 431,147 $1,197 -6.38% 10.18% 5.20%
711 ATX Artex Coin ATX $72,970 $0.003885 18,781,750 $730 10.61% -0.16% -5.92%
712 SOIL SOILcoin SOIL $71,901 $0.012610 5,702,048 $939 0.69% 12.11% 29.20%
713 ZMC ZetaMicron ZMC $70,964 $0.000118 600,344,291 $2,783 0.71% 16.74%
714 BVC BeaverCoin BVC $70,728 $0.022704 3,115,258 $17,166 -8.71% -1.35% -0.73%
715 RBT Rimbit RBT $70,495 $0.000610 115,499,623 $516 8.09% 16.06% 4.19%
716 DIBC DIBCOIN DIBC $67,873 $0.013575 5,000,000 $703 2.48% -6.72% 16.85%
717 EBTC eBTC [OLD] EBTC $67,101 $0.003263 20,564,300 $861 -14.38% -54.50% -28.58%
718 GLT GlobalToken GLT $59,531 $0.002280 26,106,500 $3,453 0.68% 6.83% 2.46%
719 STEPS Steps STEPS $59,442 $0.003192 18,625,017 $971 0.71% 39.66%
720 ADCN Asiadigicoin ADCN $58,939 $0.002364 24,931,054 $838 0.71% -11.66% -13.11%
721 LBTC LiteBitcoin LBTC $58,531 $0.018358 3,188,280 $630,043 5.54% 30.24% 557.16%
722 ERY Eryllium ERY $55,704 $0.010299 5,408,857 $1,292 0.71% 41.73% 85.97%
723 MCRN MACRON MCRN $47,450 $0.000118 401,421,401 $872 0.77% -73.22% -61.36%
724 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,464 $0.000995 44,684,610 $607 0.37% -4.62% -23.12%
725 KRONE Kronecoin KRONE $43,588 $0.011898 3,663,605 $574 0.76% 5.66% 20.28%
726 PULSE Pulse PULSE $40,565 $0.002837 14,298,972 $895 0.71% -20.31% -1.38%
727 ICON Iconic ICON $37,845 $0.063830 592,894 $1,927 0.72% 9.16% 12.30%
728 CRTM Corethum CRTM $34,729 $0.013891 2,500,000 $2,282 -13.06% -8.08% 49.62%
729 NTWK Network Token NTWK $33,509 $0.002871 11,671,310 $1,274 -25.54% 3.22% -38.58%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,520 $0.035514 859,402 $65,259 -3.61% 12.39% 126.52%
731 GRIM Grimcoin GRIM $29,524 $0.002860 10,324,802 $1,850 2.97% 59.09% 46.08%
732 PLACO PlayerCoin PLACO $29,059 $0.000827 35,120,000 $972 -1.63% 1.83% 30.27%
733 CREVA CrevaCoin CREVA $26,028 $0.000715 36,390,750 $4,098 -1.55% 1.21% -15.99%
734 JOBS JobsCoin JOBS $25,064 $0.000236 106,019,270 $836 -32.86% -32.12% -17.69%
735 ALTC Antilitecoin ALTC $22,350 $0.000709 31,512,613 $980 0.72% -12.72% 18.95%
736 LVPS LevoPlus LVPS $17,709 $0.011702 1,513,256 $7,956 0.76% -0.14% 60.87%
737 ARGUS Argus ARGUS $16,407 $0.014288 1,148,324 $1,107 0.71% 53.28% 53.20%
738 MILO MiloCoin MILO $16,165 $0.001498 10,789,954 $625 0.72% -43.15% -50.72%
739 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,768 $0.001170 13,476,500 $505 0.98% -35.57% -11.95%
740 ELS Elysium ELS $15,623 $0.003901 4,005,012 $1,859 0.71% -1.17% 10.06%
741 XRC Rawcoin XRC $12,061 $0.017110 704,882 $1,173 -1.68% -3.72% -1.59%
742 GSR GeyserCoin GSR $8,309 $0.177307 46,864 $3,719 -4.33% 32.76% 192.33%
743 MRNG MorningStar MRNG $8,153 $0.000250 32,657,403 $533 0.71% 44.76% 25.03%
744 HMC HarmonyCoin HMC $6,355 $0.011323 561,235 $6,444 0.71% 3.55% -0.31%
745 ABN Abncoin ABN $808 $0.011939 67,700 $503 -10.77% -15.85% -25.93%
746 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 14.30% 391.76%
747 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -1.13% -19.32%
748 BCAP BCAP BCAP $19,094,900 $1.91 10,000,000 LowVol -0.16% 14.68% 52.22%
749 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
750 EMV Ethereum Movi… EMV $10,461,750 $1.59 6,566,666 LowVol -0.03% 261.40% 242.94%
751 CREDO Credo CREDO $9,942,592 $0.018081 549,891,703 LowVol -0.16% -2.81% -13.31%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $9,045,059 $0.145580 62,131,190 LowVol 0.07% -24.27% 19.00%
753 ECOB Ecobit ECOB $5,586,178 $0.012569 444,444,444 LowVol 0.71% 1.29% 14.95%
754 YASH YashCoin YASH $4,137,272 $0.413716 10,000,270 LowVol 0.76% -20.78% -18.29%
755 IXC Ixcoin IXC $4,111,117 $0.195776 20,999,088 LowVol 0.80% 27.55% 43.34%
756 ARC Arcade Token ARC $3,935,395 $2.41 1,636,312 LowVol -0.15% 3.42%
757 PGL Prospectors Gold PGL $3,865,472 $0.059930 64,500,000 LowVol 0.71% 1.83% -26.02%
758 SIFT Smart Investm… SIFT $2,461,117 $3.40 722,935 LowVol -0.15% -2.39% 25.09%
759 ADST AdShares ADST $2,332,541 $0.193693 12,042,465 LowVol 0.68% -12.59% -8.18%
760 MBRS Embers MBRS $2,207,140 $0.044143 50,000,000 LowVol 0.53% 16.10% 19.07%
761 ADL Adelphoi ADL $2,168,406 $0.092382 23,472,224 LowVol -1.08% -3.50% -7.68%
762 GRE Greencoin GRE $2,159,801 $0.000601 3,592,728,641 LowVol -6.72% 72.71% 95.50%
763 FIMK FIMKrypto FIMK $1,977,937 $0.003428 577,004,618 LowVol 0.71% -28.70% 143.06%
764 REX REX REX $1,850,379 $0.213651 8,660,756 LowVol -1.23% 42.66% 81.36%
765 ITT Intelligent T… ITT $1,826,348 $0.186402 9,797,899 LowVol -0.15% 0.19% -22.89%
766 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,710,217 $0.000075 22,869,917,934 LowVol 0.70% 86.52% 24.04%
767 CBX Crypto Bullion CBX $1,644,130 $1.64 1,005,504 LowVol 0.72% -9.63% -25.87%
768 FYP FlypMe FYP $1,612,569 $0.091422 17,638,681 LowVol -0.03% -7.15% 15.05%
769 ANC Anoncoin ANC $1,496,696 $0.709228 2,110,317 LowVol 0.72% 23.97% 64.83%
770 HTC HitCoin HTC $1,299,820 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
771 NKA IncaKoin NKA $1,274,593 $0.000112 11,331,423,456 LowVol 0.53% -0.49% -15.23%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,252,970 $0.012530 100,000,000 LowVol 0.71% 1.83% 11.48%
773 PND Pandacoin PND $1,242,057 $0.000038 32,514,916,898 LowVol 5.02% -2.03% 77.47%
774 RC RussiaCoin RC $1,188,368 $0.141846 8,377,873 LowVol 0.71% -12.70% -31.81%
775 ETBS Ethbits ETBS $1,175,591 $0.844774 1,391,604 LowVol 0.76% -8.50% -16.34%
776 ORB Orbitcoin ORB $995,967 $0.322140 3,091,722 LowVol 0.66% 1.36% 13.15%
777 SDC ShadowCash SDC $988,456 $0.147638 6,695,133 LowVol 0.72% -8.64% -27.93%
778 MAC Machinecoin MAC $988,168 $0.048863 20,223,200 LowVol 0.76% 10.73% 47.64%
779 USC Ultimate Secu… USC $978,606 $0.094614 10,343,113 LowVol 0.71% 76.80% 63.93%
780 EPY Emphy EPY $937,452 $0.122753 7,636,898 LowVol -0.15% 5.57% -15.92%
781 METAL MetalCoin METAL $872,928 $0.011348 76,925,527 LowVol 0.71% 22.22% 27.17%
782 TES TeslaCoin TES $860,297 $0.011713 73,446,756 LowVol 0.63% 10.94% 53.33%
783 NOBL NobleCoin NOBL $817,581 $0.000353 2,315,150,282 LowVol 0.73% 11.61% 31.93%
784 EBET EthBet EBET $742,729 $0.087354 8,502,500 LowVol -0.15% -8.60% -17.49%
785 V Version V $675,684 $0.001442 468,674,980 LowVol 1.06% 22.50% 65.66%
786 NET NetCoin NET $651,521 $0.000828 787,126,712 LowVol 0.72% -10.96% -11.03%
787 KOBO Kobocoin KOBO $645,655 $0.026140 24,700,248 LowVol 0.75% -6.88% -12.93%
788 VAL Valorbit VAL $617,597 $0.000118 5,224,793,259 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
789 ITI iTicoin ITI $606,630 $18.96 32,000 LowVol 0.62% -8.25% -12.64%
790 GIM Gimli GIM $581,938 $0.007274 80,000,000 LowVol -0.15% 39.64% -26.49%
791 BITS Bitstar BITS $565,779 $0.024514 23,079,737 LowVol 0.68% 0.48% 7.96%
792 SAC SACoin SAC $537,260 $0.076597 7,014,155 LowVol 0.72% -5.72% -9.21%
793 TROLL Trollcoin TROLL $534,713 $0.000945 565,814,874 LowVol 0.33% 3.62% -6.93%
794 RIYA Etheriya RIYA $522,169 $0.330167 1,581,531 LowVol 0.71% 5.26% 1.36%
795 AU AurumCoin AU $493,501 $1.67 296,216 LowVol 0.77% 1.08% 30.29%
796 CASINO Casino CASINO $490,977 $0.490977 1,000,000 LowVol
797 FC2 FuelCoin FC2 $480,530 $0.004728 101,630,829 LowVol 0.76% -10.19% 11.71%
798 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.87% -7.17%
799 XGR GoldReserve XGR $466,840 $0.027187 17,171,382 LowVol 0.72% -1.60% -47.53%
800 CHESS ChessCoin CHESS $461,896 $0.008548 54,032,769 LowVol 0.71% 29.05% 63.82%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $444,335 $0.081855 5,428,300 LowVol 0.42% -5.31%
802 ICN iCoin ICN $435,044 $0.014894 29,209,750 LowVol 0.76% -1.31% 25.72%
803 FNC FinCoin FNC $432,880 $0.033612 12,878,667 LowVol 2.94% -2.64% -11.63%
804 TGC Tigercoin TGC $432,285 $0.009929 43,536,800 LowVol 0.72% 44.97% 5.55%
805 CFT CryptoForecast CFT $393,700 $0.008559 46,000,000 LowVol -0.39% 5.10% 14.84%
806 KUSH KushCoin KUSH $390,189 $0.071632 5,447,134 LowVol 0.71% 7.55% 54.82%
807 SLG Sterlingcoin SLG $386,059 $0.091775 4,206,561 LowVol -4.95% -6.14% 1.73%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $384,165 $1.20 319,613 LowVol 0.71% -1.00% 9.78%
809 WAY WayGuide WAY $378,409 $0.003783 100,040,708 LowVol 0.71% -1.25% 20.51%
810 PRL Oyster Pearl PRL $367,940 $0.012276 29,973,026 LowVol -0.15% -3.83% 38.40%
811 GLC GlobalCoin GLC $354,362 $0.005437 65,171,010 LowVol 0.72% -14.83% 15.59%
812 NYAN Nyancoin NYAN $348,604 $0.001094 318,601,416 LowVol 0.59% -4.22% 36.89%
813 SH Shilling SH $345,850 $0.008747 39,538,575 LowVol 0.71% 63.85% 47.18%
814 SPEX SproutsExtreme SPEX $338,847 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 0.71% 1.91%
815 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -4.61%
816 VIDZ PureVidz VIDZ $327,422 $0.002614 125,279,775 LowVol -2.07% 3.51% 14.14%
817 DDF DigitalDevelo… DDF $327,237 $0.063935 5,118,307 LowVol -0.79% -24.48% -35.59%
818 CORG CorgiCoin CORG $324,309 $0.000259 1,251,855,418 LowVol 0.71% 80.21% 100.43%
819 STV Sativacoin STV $316,807 $0.044705 7,086,552 LowVol 0.72% 7.82% 88.57%
820 XPTX PlatinumBAR XPTX $315,636 $0.755197 417,952 LowVol 0.71% 7.99% -7.96%
821 UNIC UniCoin UNIC $305,807 $0.103062 2,967,216 LowVol 0.59% 2.37% 7.93%
822 LOT LottoCoin LOT $294,721 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 0.46% 21.46% 12.07%
823 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.39% 16.23%
824 LTB LiteBar LTB $272,034 $0.336471 808,492 LowVol 0.71% 0.40% 25.82%
825 FLY Flycoin FLY $271,908 $1.29 210,806 LowVol 0.71% 1.64% 16.78%
826 USDE USDe USDE $268,144 $0.000236 1,134,236,104 LowVol 0.72% 98.21% 15.58%
827 SWING Swing SWING $260,081 $0.094077 2,764,570 LowVol 0.06% 0.70% 6.68%
828 BIGUP BigUp BIGUP $258,985 $0.000122 2,118,261,461 LowVol -6.30% 5.60% 2.83%
829 EVO Evotion EVO $253,927 $0.080143 3,168,432 LowVol 0.71% 2.23% 23.80%
830 GAIA GAIA GAIA $250,782 $0.010405 24,101,381 LowVol 0.71% 7.20% 3.09%
831 RBIES Rubies RBIES $243,764 $0.023405 10,415,252 LowVol -14.42% -6.70% -8.81%
832 J Joincoin J $243,272 $0.099360 2,448,402 LowVol 0.72% 34.25% 6.89%
833 TRK Truckcoin TRK $242,705 $0.001549 156,699,117 LowVol 26.73% -11.77% -27.10%
834 KED Darsek KED $241,537 $0.017353 13,919,130 LowVol -0.36% 57.36% 22.44%
835 MAD SatoshiMadness MAD $236,491 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 0.71% 16.77%
836 I0C I0Coin I0C $234,350 $0.011167 20,985,207 LowVol 0.68% -37.62% 29.49%
837 HAL Halcyon HAL $231,169 $0.043617 5,299,912 LowVol 53.01% 76.83%
838 FRC Freicoin FRC $230,468 $0.007802 29,541,464 LowVol 0.72% 0.32% -3.68%
839 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $227,200 $0.017177 13,226,630 LowVol 0.65% 7.29% 23.18%
840 HODL HOdlcoin HODL $221,217 $0.001418 155,955,810 LowVol 0.71% -18.53% -17.59%
841 QCN QuazarCoin QCN $214,361 $0.035461 6,044,911 LowVol 0.71% 44.92% 58.46%
842 WMC WMCoin WMC $213,928 $0.018558 11,527,489 LowVol 0.76% 1.79% 18.96%
843 WYV Wyvern WYV $210,001 $0.118914 1,765,992 LowVol 0.72% 1.86% 25.59%
844 Q2C QubitCoin Q2C $205,372 $0.000827 248,203,806 LowVol -10.27% -40.60% -35.45%
845 CYP Cypher CYP $202,398 $0.031797 6,365,285 LowVol 0.71% 21.20% 62.70%
846 GRT Grantcoin GRT $193,747 $0.004492 43,133,739 LowVol 0.71% 5.05% 10.99%
847 BRIT BritCoin BRIT $190,946 $0.008978 21,268,092 LowVol 0.71% -23.77% -46.84%
848 XPY PayCoin XPY $189,111 $0.015991 11,825,704 LowVol 0.71% 27.65% 12.11%
849 SHDW Shadow Token SHDW $185,345 $0.026478 7,000,000 LowVol 0.76% -48.68% -48.74%
850 CAGE CageCoin CAGE $183,645 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -7.19% 27.98% -1.64%
851 MNC Mincoin MNC $178,791 $0.044445 4,022,791 LowVol 0.72% -2.81% -41.34%
852 MOJO MojoCoin MOJO $178,531 $0.014712 12,135,052 LowVol -0.30% -36.62% -9.09%
853 BLC Blakecoin BLC $174,761 $0.011556 15,122,697 LowVol 1.61% -1.42% 61.17%
854 PHS Philosopher S… PHS $173,465 $0.028842 6,014,340 LowVol 0.72% -0.21% 11.73%
855 GTC Global Tour Coin GTC $173,109 $0.005792 29,887,402 LowVol 0.71% 18.40%
856 YAC Yacoin YAC $169,959 $0.001418 119,819,288 LowVol 0.72% 22.21% 7.77%
857 RBX Ripto Bux RBX $169,265 $0.000444 381,236,123 LowVol 0.48% 14.12% 0.09%
858 ARI Aricoin ARI $167,797 $0.001196 140,262,505 LowVol 0.69% -1.26% 26.36%
859 TTC TittieCoin TTC $161,919 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.70% -13.79% -33.30%
860 HMP HempCoin HMP $160,362 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 0.71% 1.83% 16.75%
861 XRA Ratecoin XRA $160,168 $0.001396 114,767,294 LowVol 0.71% 0.18% 13.58%
862 JET Jetcoin JET $158,511 $0.032532 4,872,509 LowVol -0.19% -8.15% -76.62%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,899 $0.008984 17,465,159 LowVol 0.71% -12.04% 9.29%
864 ICE iDice ICE $156,584 $0.099671 1,571,013 LowVol 0.72% 11.67% -4.63%
865 FIRE Firecoin FIRE $148,923 $1.51 98,412 LowVol 0.71% 1.83% -14.28%
866 PX PX PX $147,091 $0.001537 95,721,424 LowVol 0.71% 1.83% 16.46%
867 RED RedCoin RED $147,086 $0.001985 74,107,896 LowVol 1.65% -7.46% 6.53%
868 LEA LeaCoin LEA $146,535 $0.000466 314,176,691 LowVol 0.63% 0.45% -7.74%
869 CNNC Cannation CNNC $146,457 $0.059130 2,476,893 LowVol -0.21% 3.93% 45.23%
870 GP GoldPieces GP $142,266 $0.116596 1,220,161 LowVol 0.71% 6.70% 27.38%
871 EUC Eurocoin EUC $139,531 $0.011237 12,416,554 LowVol 0.33% -4.27% -13.32%
872 VC VirtualCoin VC $139,188 $0.013830 10,064,287 LowVol 0.71% 50.84% 41.95%
873 DLC Dollarcoin DLC $137,786 $0.015130 9,106,714 LowVol 0.71% 4.29% 19.48%
874 JIN Jin Coin JIN $137,369 $0.013948 9,848,485 LowVol 0.71% -31.34% 133.39%
875 XCRE Creatio XCRE $135,835 $0.006619 20,520,514 LowVol 0.71% 35.77% 35.28%
876 EMD Emerald Crypto EMD $134,129 $0.007016 19,117,129 LowVol -19.41% -35.47% -27.90%
877 ISL IslaCoin ISL $132,943 $0.087826 1,513,704 LowVol 0.71% 18.98%
878 DUO ParallelCoin DUO $128,777 $0.426837 301,700 LowVol 0.71% 2.00% 16.26%
879 GPU GPU Coin GPU $128,662 $0.003179 40,477,042 LowVol 0.66% 10.02% 17.55%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $127,441 $0.085549 1,489,686 LowVol 0.53% 11.27% 14.49%
881 BUMBA BumbaCoin BUMBA $127,433 $0.005674 22,459,896 LowVol 0.71% 15.27% 3.33%
882 DRM Dreamcoin DRM $125,668 $0.051301 2,449,632 LowVol 0.71% 26.26% 76.23%
883 ECA Electra ECA $116,782 $0.000005 21,905,642,267 LowVol -0.17% -1.21% -76.64%
884 MARS Marscoin MARS $116,649 $0.004125 28,279,074 LowVol 0.42% 3.07% 13.13%
885 PXI Prime-XI PXI $116,525 $0.006532 17,838,600 LowVol 0.76% -0.35% 12.58%
886 IMS Independent M… IMS $115,102 $0.021438 5,368,934 LowVol 0.74% 37.12% 70.76%
887 PIE PIECoin PIE $113,259 $0.008274 13,687,985 LowVol 0.71% 35.27% 141.30%
888 AMMO Ammo Rewards AMMO $110,325 $0.001418 77,777,777 LowVol 0.76% 13.11% 55.65%
889 KURT Kurrent KURT $109,861 $0.011075 9,919,485 LowVol 0.65% 8.71% 73.39%
890 MST MustangCoin MST $109,723 $0.174068 630,343 LowVol 0.71% 27.30% 34.59%
891 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -20.42%
892 BITZ Bitz BITZ $107,312 $0.053901 1,990,891 LowVol 0.71%
893 NEVA NevaCoin NEVA $106,717 $0.043397 2,459,095 LowVol 0.44% -2.85% 9.74%
894 COXST CoExistCoin COXST $105,710 $0.003901 27,100,000 LowVol 0.71% 251.29% 10.83%
895 BAS BitAsean BAS $104,567 $0.020913 5,000,000 LowVol -0.15% -2.08% 33.59%
896 CTO Crypto CTO $103,828 $0.008511 12,199,637 LowVol -2.01% -3.53% -39.25%
897 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $103,745 $0.012920 8,030,000 LowVol 3.24% -18.09% -23.33%
898 SOON SoonCoin SOON $103,198 $0.008281 12,462,620 LowVol 0.70% 1.91% 19.57%
899 UNITS GameUnits UNITS $98,847 $0.028462 3,472,983 LowVol 0.62% 2.60% -38.97%
900 CNC CHNCoin CNC $98,211 $0.002009 48,873,815 LowVol 0.72% -2.06% 297.32%
901 E4ROW E4ROW E4ROW $97,976 $0.022277 4,398,000 LowVol -0.15% -2.25% -76.28%
902 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.05% 35.43%
903 QTL Quatloo QTL $91,250 $0.011822 7,718,883 LowVol 0.71% -17.20% -4.19%
904 POP PopularCoin POP $87,142 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 0.54% 4.26% 11.10%
905 TAJ TajCoin TAJ $86,987 $0.010861 8,009,016 LowVol 0.43% -0.24% 2.10%
906 CF Californium CF $85,581 $0.035580 2,405,351 LowVol 0.72% 2.16% 37.79%
907 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 0.30% 1.59%
908 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -12.63%
909 BIP BipCoin BIP $81,749 $0.050237 1,627,261 LowVol 0.76% 8.46% 20.51%
910 GPL Gold Pressed … GPL $81,437 $0.317460 256,527 LowVol 0.70% 6.15% 12.93%
911 MAY Theresa May Coin MAY $79,306 $0.003185 24,900,800 LowVol 0.70% -10.51% -20.54%
912 VEC2 VectorAI VEC2 $78,575 $0.004728 16,618,454 LowVol 0.72% -8.92% 22.40%
913 URO Uro URO $78,348 $0.064894 1,207,310 LowVol 0.77% 26.67%
914 BTQ BitQuark BTQ $78,343 $0.008629 9,079,058 LowVol 0.71% 3.25% -16.34%
915 $$$ Money $$$ $78,023 $0.001700 45,887,218 LowVol 0.49% 7.82% 13.87%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,385 $0.000946 79,719,140 LowVol 0.71% -18.53% 27.09%
917 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,880 $0.000828 90,421,856 LowVol 0.72% -35.14% -11.37%
918 BLRY BillaryCoin BLRY $74,402 $0.008274 8,991,929 LowVol 0.76% -49.54% -39.37%
919 CRX Chronos CRX $73,602 $0.000998 73,729,962 LowVol 0.71% 40.35% -7.32%
920 SPT Spots SPT $72,447 $0.003233 22,406,021 LowVol 0.72% 5.34% 27.13%
921 ARB ARbit ARB $71,843 $0.009179 7,826,720 LowVol 1.38% 26.68%
922 MND MindCoin MND $69,704 $0.005556 12,546,625 LowVol 0.71% 19.14% 48.29%
923 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
924 CPN CompuCoin CPN $69,581 $0.003547 19,615,019 LowVol 0.71% 1.59% -0.18%
925 WARP WARP WARP $69,261 $0.063240 1,095,224 LowVol 0.71% 1.83% 18.18%
926 JWL Jewels JWL $69,181 $0.003428 20,181,636 LowVol 0.71% -4.81% -9.60%
927 ICOB ICOBID ICOB $65,555 $0.000614 106,701,874 LowVol 4.07% 21.59% 17.80%
928 CWXT CryptoWorldX … CWXT $63,466 $0.001064 59,630,200 LowVol 13.28% 19.58% 33.14%
929 HXX Hexx HXX $63,082 $0.042494 1,484,478 LowVol 0.71% 5.72% 25.73%
930 KIC KibiCoin KIC $62,914 $0.004280 14,701,000 LowVol 0.39% 18.63% -50.47%
931 DRS Digital Rupees DRS $60,379 $0.000118 510,802,961 LowVol -13.71% 1.83% -21.22%
932 EXN ExchangeN EXN $60,285 $0.011820 5,100,000 LowVol 0.71% 1.45% 21.20%
933 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol
934 BSC BowsCoin BSC $59,044 $0.010638 5,550,102 LowVol 0.72% -0.36% 14.21%
935 CASH Cashcoin CASH $54,561 $0.001182 46,158,242 LowVol 0.72% 1.85% -2.42%
936 SFC Solarflarecoin SFC $54,380 $0.003861 14,083,450 LowVol -5.96% -12.36% 46.60%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $52,501 $0.005201 10,094,424 LowVol 0.71% -13.83% -13.57%
938 ORLY Orlycoin ORLY $51,982 $0.001418 36,646,779 LowVol 0.71% 11.07% 27.36%
939 300 300 Token 300 $49,646 $165.49 300 LowVol 0.71% 7.18% -20.62%
940 VIP VIP Tokens VIP $49,321 $0.000591 83,450,403 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
941 RIDE Ride My Car RIDE $47,886 $0.000473 101,276,976 LowVol 9.89% 35.77% 119.97%
942 UET Useless Ether… UET $46,877 $0.011821 3,965,716 LowVol -0.13% 25.51% 24.51%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,469 $0.002246 20,245,510 LowVol 0.76% -1.63% 16.74%
944 CRT CRTCoin CRT $44,977 $0.567383 79,270 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 0.11% 14.82%
946 TOR Torcoin TOR $44,849 $0.141846 316,179 LowVol 0.71% -32.23% -42.74%
947 XCS CybCSec XCS $44,763 $0.003783 11,834,082 LowVol 0.71% 25.32% 4.54%
948 CXT Coinonat CXT $44,687 $0.005182 8,623,200 LowVol 0.76% 2.11% -15.57%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $44,544 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.19% -1.44% 7.40%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,961 $0.009102 4,829,945 LowVol 0.71% 3.62% 49.73%
951 BOAT BOAT BOAT $43,637 $0.002353 18,547,845 LowVol 0.71% 43.49% 40.92%
952 BENJI BenjiRolls BENJI $42,916 $0.002119 20,254,196 LowVol 0.71% -23.24% 30.05%
953 SONG SongCoin SONG $42,754 $0.001313 32,565,300 LowVol -0.61% 54.25% -2.45%
954 EGO EGO EGO $42,554 $0.000709 60,000,001 LowVol 0.71% -12.71% 18.96%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,372 $0.000591 70,000,000 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $39,524 $0.001891 20,898,106 LowVol 0.72% 8.61% 17.79%
957 G3N G3N G3N $39,329 $0.005201 7,561,891 LowVol 0.72% 1.83% 16.74%
958 BRAT BRAT BRAT $38,036 $0.000238 160,000,000 LowVol 0.68% 2.39% -21.45%
959 EREAL eREAL EREAL $37,301 $0.000545 68,427,562 LowVol -0.15% 12.69% -20.53%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $36,918 $0.001773 20,821,709 LowVol 0.71% -10.14% -20.40%
961 VLTC Vault Coin VLTC $35,928 $0.001185 30,329,780 LowVol 0.76% -7.21% -32.28%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,646 $0.013593 2,622,273 LowVol 0.71% -3.22% -27.51%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $35,461 $0.000355 100,000,000 LowVol 0.77% 18.96%
964 CESC CryptoEscudo CESC $34,068 $0.000236 144,105,100 LowVol 0.71% 1.83% -22.51%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,712 $0.004492 7,505,343 LowVol 0.76% -24.13% -25.60%
966 GBT GameBet Coin GBT $32,674 $0.001537 21,262,780 LowVol 0.71% -26.46% -5.14%
967 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol -0.29%
968 ITZ Interzone ITZ $31,954 $0.017832 1,791,977 LowVol 0.69% 8.19% -11.26%
969 PEX PosEx PEX $31,898 $0.013003 2,453,240 LowVol 0.71% 2.78% 16.76%
970 WBB Wild Beast Block WBB $31,468 $0.188536 166,908 LowVol 0.71% 24.68% 58.97%
971 ROOFS Roofs ROOFS $30,733 $0.000236 130,000,000 LowVol 0.77% -27.63% -25.43%
972 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 13.62% 2.79%
973 MRJA GanjaCoin MRJA $29,996 $0.006738 4,451,920 LowVol 0.72% -52.94% -62.60%
974 ZNE Zonecoin ZNE $28,994 $0.011229 2,581,970 LowVol 0.76% 16.74%
975 HVCO High Voltage HVCO $28,965 $0.019386 1,494,171 LowVol 0.71% 0.59% 26.68%
976 LUNA Luna Coin LUNA $28,932 $0.017776 1,627,526 LowVol -3.31% -5.48% -3.44%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,533 $0.031915 894,026 LowVol 0.71% 6.14% -0.85%
978 KNC KingN Coin KNC $28,479 $14.18 2,008 LowVol 0.77% -12.52%
979 DPAY DPAY DPAY $28,206 $0.000355 79,541,001 LowVol 0.71% -29.96%
980 BNX BnrtxCoin BNX $27,930 $0.001053 26,522,501 LowVol 0.68% 0.79% 29.72%
981 ZYD Zayedcoin ZYD $27,308 $0.004374 6,243,840 LowVol 0.71% -16.28% -39.48%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,475,621 LowVol 0.25% -54.03%
983 IMX Impact IMX $25,889 $0.000236 109,509,096 LowVol 0.76% 103.65% -22.18%
984 LIR LetItRide LIR $25,735 $0.000709 36,286,299 LowVol -13.63% -12.72% 14.39%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,304 $0.033570 753,776 LowVol -1.66% 17.08% 3.43%
986 CAB Cabbage CAB $24,823 $0.002364 10,499,996 LowVol 0.72% -15.15% -9.92%
987 VRS Veros VRS $24,190 $0.000050 486,609,040 LowVol -6.94% -28.17% 133.57%
988 SDP SydPak SDP $22,226 $0.139127 159,754 LowVol 0.71% 1.57% 18.87%
989 PLNC PLNcoin PLNC $22,221 $0.001300 17,089,600 LowVol 0.76% -32.42%
990 DES Destiny DES $20,804 $0.013003 1,600,000 LowVol 0.72% -17.30%
991 DIX Dix Asset DIX $20,453 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -2.95% -7.37% 42.20%
992 SCS Speedcash SCS $18,848 $0.071987 261,831 LowVol 0.71% 1.83% 2.86%
993 BIOB BioBar BIOB $18,741 $0.021159 885,756 LowVol 0.71% 1.84% -0.47%
994 TSTR Tristar Coin TSTR $18,424 $0.003664 5,027,857 LowVol 0.71% -26.59% -39.69%
995 JS JavaScript Token JS $18,196 $0.002277 7,991,996 LowVol -0.15% -2.22% 15.94%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 17.12% 41.28%
997 XOC Xonecoin XOC $15,887 $0.037825 420,000 LowVol 0.71% 27.78% 2.19%
998 MGM Magnum MGM $14,013 $0.003546 3,951,736 LowVol 0.71% -15.14% -13.60%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,404 $0.004374 3,064,800 LowVol 0.71% 22.31% 10.59%
1000 IBANK iBank IBANK $13,376 $0.002955 4,526,324 LowVol 4.96% 1.83% 27.86%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 5.84% -44.61%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $12,746 $0.000118 107,829,281 LowVol 0.71% 1.83%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $12,649 $0.002485 5,091,200 LowVol 0.71% 29.51% 8.70%
1004 P7C P7Coin P7C $12,490 $0.000355 35,220,238 LowVol 0.71% 16.48%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $11,856 $6.86 1,727 LowVol 0.72% -25.94% -18.38%
1006 DAS DAS DAS $11,747 $0.004374 2,685,797 LowVol 0.71% -7.84% -5.15%
1007 SOCC SocialCoin SOCC $11,132 $0.008038 1,384,879 LowVol 0.72% 0.35% -20.06%
1008 CCM100 CCMiner CCM100 $11,038 $0.003285 3,360,417 LowVol 1.42% 24.32% 74.47%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $10,718 $0.000709 15,112,554 LowVol 0.71% 22.19% 5.18%
1010 TRADE Tradecoin TRADE $9,962 $0.001291 7,717,629 LowVol -0.01% 1.06% -20.05%
1011 NODC NodeCoin NODC $7,936 $0.004728 1,678,439 LowVol 0.71% -19.49%
1012 CONX Concoin CONX $6,598 $0.008865 744,266 LowVol 7.91% 23.18% 32.91%
1013 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,419 $0.030303 211,827 LowVol 1.42% 23.42% 69.66%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,763 $0.000629 9,166,573 LowVol 0.79% -25.50% 54.83%
1015 LEX Lex4All LEX $4,268 $0.004268 1,000,000 LowVol 1.42% 11.54%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -24.51%
1017 NANOX Project-X NANOX $4,163 $53192.10 0.078264 LowVol 0.71% -13.54% -12.37%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,556 $0.007330 485,214 LowVol 6.66% 26.18%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $2,814 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol 0.74% 6.94% 22.50%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,769 $0.002009 1,377,917 LowVol 0.72% 13.26% 8.69%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,378 $0.001880 1,264,511 LowVol 0.34% -33.12% -27.23%
1022 ULA Ulatech ULA $2,174 $0.010900 199,486 LowVol 0.71% -45.55% -62.98%
1023 XNG Enigma XNG $2,170 $0.130498 16,627 LowVol 0.71% 12.42% -24.58%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,377 $0.000236 5,826,388 LowVol 0.71% 1.85% 16.74%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.53%
1026 DMB Digital Money… DMB $441 $0.001047 421,300 LowVol 0.71% -9.80% 13.81%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 0.30%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.61% -1.42% -53.94%
1029 CALC CaliphCoin CALC $70 $0.000806 87,140 LowVol 0.71% 10.47% 32.77%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.42% -70.16%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 79,049 LowVol 0.71% 16.74%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,661,100 0.00% 3.41% 12.62%
1033 ETN Electroneum ETN $0.106462 $6,723,350 -1.66% 16.68% 192.59%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.03 $6,698,530 0.12% -7.88% -19.62%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.39 $5,254,280 1.91% 24.26% 70.45%
1036 AI POLY AI AI $16.50 $5,176,180 1.22% 6.58% -2.21%
1037 NULS Nuls NULS $0.730317 $3,599,890 -0.35% -8.43% 24.87%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,091,380 1.07% -5.56% -8.69%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.80 $2,897,270 -0.94% -12.87% -38.02%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.30 $2,514,930 0.08% 0.42% 6.72%
1041 REC Regalcoin REC $49.43 $2,297,100 0.96% 3.72% 20.48%
1042 BTE BitSerial BTE $8.28 $1,441,540 0.38% 0.47% 190.98%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.77 $1,294,340 0.08% -4.84% -1.21%
1044 WC WINCOIN WC $1.14 $978,585 8.49% -4.28% 5.48%
1045 LEND EthLend LEND $0.026204 $972,463 0.11% -6.51%
1046 TSL Energo TSL $0.033130 $887,054 -1.27% 7.84% -0.09%
1047 INF InfChain INF $0.016549 $738,129 1.23% 17.57% 91.77%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $11704.50 $715,195 0.69% 1.90% 11.77%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $222.79 $637,485 -0.78% 1.39% 0.76%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.029551 $561,500 7.67% 3.02% -33.23%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.82 $529,944 0.77% 5.45% 29.89%
1052 BOT Bodhi BOT $0.432220 $527,515 -1.48% -2.19% -13.55%
1053 BTCM BTCMoon BTCM $0.042969 $484,342 2.78% -33.18% 526.82%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.238961 $434,718 3.02% -3.03%
1055 LLT LLToken LLT $0.539308 $388,590 1.10% -0.63% 77.59%
1056 AION Aion AION $1.72 $317,251 7.14% 12.66% -5.89%
1057 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.79 $241,401 0.41% -40.11% -46.03%
1058 ADK Aidos Kuneen ADK $31.90 $222,093 -4.14% 17.20% -9.65%
1059 SUR Suretly SUR $3.41 $196,166 -0.15% 0.77% -0.98%
1060 GBG Golos Gold GBG $0.149365 $194,019 0.32% 9.70% 23.95%
1061 FOR FORCE FOR $0.010304 $168,740 -21.56% -23.37% 342.49%
1062 XCPO Copico XCPO $0.024206 $165,279 8.03% -3.34% -2.86%
1063 RMC Russian Minin… RMC $26446.90 $164,628 10.60% 8.30% 107.11%
1064 XID Sphre AIR XID $0.214638 $162,102 -0.15% 17.50% 8.22%
1065 VEE BLOCKv VEE $0.024133 $151,324 1.04% 4.82% 14.67%
1066 B3 B3Coin B3 $0.000070 $141,917 8.00% 76.73% -72.14%
1067 UGT UG Token UGT $0.445126 $138,671 0.88% 1.89% -1.44%
1068 QBT Qbao QBT $0.246396 $120,810 -1.69% -3.74%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020251 $115,611 0.96% 4.38% -21.92%
1070 PRE Presearch PRE $0.224589 $102,202 7.20%
1071 EAG EA Coin EAG $3.27 $86,032 3.77% 22.51% 3.52%
1072 MSD MSD MSD $0.011813 $73,515 0.71% -8.24% -5.56%
1073 ICX ICON ICX $1.70 $69,298 7.38% 34.51% 6.73%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.006619 $54,428 0.72% 1.74% 31.05%
1075 DSR Desire DSR $0.250861 $48,655 -3.37% -4.86% 28.06%
1076 BTU Bitcoin Unlim… BTU $116.08 $48,059 0.18% -6.60% -22.44%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.04 $45,795 -9.38% -47.10% 22.98%
1078 EVR Everus EVR $1.39 $39,887 0.76% -25.47% -73.11%
1079 THS TechShares THS $0.629724 $39,359 -0.41% -26.58% -39.81%
1080 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015614 $36,903 0.86% -9.11% 316.40%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.150238 $31,711 -1.12% -10.39% -9.20%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.029352 $30,253 -6.66% -51.83% -75.40%
1083 BPL Blockpool BPL $0.153666 $29,688 2.02% -0.32% 14.39%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,780 0.76% 1.83% -29.09%
1085 FRD Farad FRD $0.119717 $25,462 0.35% -4.96% 55.14%
1086 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.340947 $24,752 -1.92% -33.09% 111.04%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.007444 $24,210 0.76% 68.76% 97.93%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.77 $22,766 -5.57% -2.65% 26.82%
1089 XRY Royalties XRY $0.000118 $19,942 -24.35% -22.55% -99.63%
1090 PFR Payfair PFR $0.014462 $18,879 -0.22% 1.58%
1091 SPANK SpankChain SPANK $0.047737 $18,869 10.41% 36.26% 42.00%
1092 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.088181 $16,317 0.97% 1.09% -20.49%
1093 BSR BitSoar BSR $0.177307 $15,743 0.71% -12.62% -40.26%
1094 WISH MyWish WISH $0.134573 $15,211 -0.55% 12.86% -55.42%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084043 $15,206 0.71% 14.57% -6.54%
1096 EFYT Ergo EFYT $13.47 $14,960 0.18% 12.66% 48.63%
1097 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105259 $14,945 0.97% -4.53% 51.31%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050010 $13,644 -0.15% -17.29% 29.58%
1099 DMC DynamicCoin DMC $0.004356 $12,601 8.03% 23.11% 84.50%
1100 MKR Maker MKR $395.54 $11,281 -0.15% 0.04% 1.27%
1101 OXY Oxycoin OXY $0.135135 $11,054 1.98% 5.82% -22.49%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.014066 $10,840 0.71% -10.28% 17.54%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.366316 $10,731 1.61% -0.86% 8.58%
1104 AERM Aerium AERM $0.934600 $9,909 0.61% 77.35% -47.54%
1105 MCR Macro MCR $1.48 $9,600 -1.53% 1.73% -38.64%
1106 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000591 $9,550 7.97% -15.15% -8.10%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.063358 $9,365 6.07% 28.50% 90.86%
1108 APC AlpaCoin APC $0.023284 $9,043 3.84% -16.47% -21.73%
1109 IQT iQuant IQT $0.164633 $8,657 1.45% -10.52% -12.14%
1110 PEC Peacecoin PEC $0.053192 $8,592 0.71% -5.00% 87.54%
1111 HYTV Hyper TV HYTV $0.005496 $6,931 26.86% 47.70% -55.45%
1112 GAY GAY Money GAY $0.016428 $6,403 10.91% 88.13% 11.26%
1113 SISA SISA SISA $0.013097 $6,350 -18.73% -13.78% -27.81%
1114 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002961 $6,323 13.55% 5.91% 14.79%
1115 BOS BOScoin BOS $1.29 $5,382 5.22% 1.39% 10.01%
1116 BTBc Bitbase BTBc $0.004846 $5,331 -1.69% -41.30% -14.38%
1117 NAMO NamoCoin NAMO $0.000236 $5,301 98.05% 101.35% 43.08%
1118 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000591 $5,270 -2.46% -24.63%
1119 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002944 $5,253 1.10% 2.20% 24.05%
1120 COR CORION COR $0.815167 $4,903 0.71% 1.63% -11.02%
1121 WA WA Space WA $0.019977 $4,791 0.71% 9.72% -7.43%
1122 FRN Francs FRN $0.041546 $4,732 -3.61% 88.94% 23.18%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004391 $4,346 2.94% 2.62% -62.52%
1124 TRIA Triaconta TRIA $8.23 $4,196 0.31% -12.41% -11.09%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000133 $3,765 0.71% -42.91% -45.80%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $3,633 35.70% 8.54% 10.50%
1127 GRN Granite GRN $0.017849 $3,532 1.39% -7.25% 22.87%
1128 VOYA Voyacoin VOYA $2.98 $3,531 0.72% -17.16% 89.16%
1129 VIU Viuly VIU $0.009699 $3,495 8.85% 8.43% 117.24%
1130 SND Sand Coin SND $0.646915 $3,128 -9.93% 3.81% 0.16%
1131 TER TerraNova TER $1.80 $2,866 24.27% -5.89% -9.99%
1132 PNX Phantomx PNX $0.015154 $2,650 0.72% -22.13% -26.17%
1133 B2B B2B B2B $0.447319 $2,555 -0.56% 28.56% -29.68%
1134 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $2,538 1.34% 1.83% 549.51%
1135 SJCX Storjcoin X SJCX $0.361994 $2,449 -0.65% 10.93%
1136 MINEX Minex MINEX $0.016283 $2,431 2.77% 3.55% -71.12%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $2.39 $2,128 -41.81% -41.17% -60.56%
1138 IBTC iBTC IBTC $0.006224 $1,874 -0.21% 40.79% -22.81%
1139 DAY Chronologic DAY $4.15 $1,730 -5.74% -37.06% 5.29%
1140 OX OX Fina OX $0.000172 $1,620 5.61% 27.79% -3.21%
1141 MGC GulfCoin MGC $0.002482 $1,513 0.71% -10.90% -24.63%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117968 $1,424 0.71% 5.86% 70.71%
1143 SKR Sakuracoin SKR $0.002061 $1,288 -1.54% 85.08% 9.20%
1144 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,266 -10.68% -16.00% -13.99%
1145 STU bitJob STU $0.034103 $1,247 0.58% 14.93% 92.08%
1146 VULC Vulcano VULC $0.006501 $1,133 0.45% -21.90% -31.94%
1147 HAT Hawala.Today HAT $0.186425 $976 -9.02% -1.89% -1.28%
1148 MAVRO Mavro MAVRO $0.032861 $947 1.08% 66.84% 140.39%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036863 $919 -5.22% 3.27% -9.56%
1150 WOW Wowcoin WOW $0.000119 $856 0.65% 2.74% 17.47%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000481 $855 26.08% 3.63% -11.68%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002009 $831 14.14% 5.81% 41.29%
1153 ACC AdCoin ACC $0.067547 $792 0.65% -13.96% -33.52%
1154 MOTO Motocoin MOTO $0.006254 $755 2.42% 66.84% 77.17%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002257 $736 0.75% -1.12% 5.97%
1156 WILD Wild Crypto WILD $0.132021 $729 -0.14% -20.48% 12.44%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002740 $706 -17.84% 1.89% 3.92%
1158 PLC PlusCoin PLC $0.000648 $698 3.19% 13.89% 16.72%
1159 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004254 $696 0.71% 0.83% 13.57%
1160 SKC Skeincoin SKC $0.015958 $690 0.71% 12.09% 407.22%
1161 DFS DFSCoin DFS $0.007586 $652 -1.21% -7.05% -10.86%
1162 FLASH Flash FLASH $0.005083 $650 0.71% -0.49% 1.29%
1163 NTC Natcoin NTC $0.196208 $601 0.71% 35.58% -38.18%
1164 UR UR UR $0.000870 $573 -3.99% 25.21% 42.59%
1165 LDCN LandCoin LDCN $0.002437 $505 -4.84% -42.91% -68.42%
1166 EUSD eUSD EUSD $0.000223 LowVol 17.66% -55.30% -1.53%
1167 MONETA Moneta MONETA $0.000473 LowVol 0.71% 24.30% 21.69%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039554 LowVol -0.15% -2.25% -43.09%
1169 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol 7.30% -13.53% -12.31%
1170 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000118 LowVol -45.06% -49.09% -69.21%
1171 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004965 LowVol 0.71% 22.19% -45.52%
1172 ASN Aseancoin ASN $0.016076 LowVol 0.76% -13.45% 224.00%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000236 LowVol 0.72% 103.65% 23.00%
1174 BSN Bastonet BSN $0.000591 LowVol 0.71% -15.15% -16.62%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.046980 LowVol 0.72% -4.93% -1.12%
1176 ONG onG.social ONG $0.181765 LowVol -0.15% 3.66%
1177 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 0.71% 1.85% -36.67%
1178 TOP TopCoin TOP $0.000474 LowVol 0.60% 35.90% -7.87%
1179 CLINT Clinton CLINT $0.010520 LowVol 0.71% -19.80% 15.45%
1180 ACES Aces ACES $0.000243 LowVol 0.71% 93.36% 114.64%
1181 BLX Blockchain Index BLX $2.96 LowVol -0.15% -0.72% 12.71%
1182 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054376 LowVol 1.51% 37.96% 52.81%
1183 BUB Bubble BUB $0.020568 LowVol 0.71% 5.42% 9.05%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002600 LowVol 0.71% 17.90% 13.88%
1185 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002128 LowVol 6.64% 30.93% 29.00%
1186 IRL IrishCoin IRL $0.002600 LowVol 0.71% 4.46% 14.00%
1187 HIGH High Gain HIGH $0.000709 LowVol 0.76% 11.64% 9.80%
1188 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000355 LowVol 0.72% 1.83% 5.91%
1189 PRES President Trump PRES $0.003329 LowVol -3.81% 5.44% -13.89%
1190 QBT Cubits QBT $0.002958 LowVol 0.71% -31.47% 97.09%
1191 CYDER Cyder CYDER $0.000236 LowVol 0.71% 1.83% -14.48%
1192 OMC Omicron OMC $0.133690 LowVol 0.71% 1.76% 18.77%
1193 AV AvatarCoin AV $0.034870 LowVol 0.72% -19.68% 7.62%
1194 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000167 LowVol 0.71% 21.52% 14.44%
1195 LTH LAthaan LTH $0.001064 LowVol 0.71% 83.29% 109.58%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 0.71% 1.83% -26.22%
1197 QORA Qora QORA $0.194516 LowVol 0.71% -15.66%
1198 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.15% -2.25% -38.35%
1199 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003911 LowVol 0.36% -4.84% 14.57%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000236 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
1201 EVC EventChain EVC $0.068196 LowVol -0.15% -37.61%
1202 YEL Yellow Token YEL $0.006933 LowVol -0.15% -45.79% 38.11%
1203 AXIOM Axiom AXIOM $0.018085 LowVol 0.71% 1.83% 15.99%
1204 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 0.72% 1.83%
1205 SHA SHACoin SHA $0.000709 LowVol 0.71% 1.83% 19.59%
1206 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.15% -5.75% 3.20%
1207 ACN Avoncoin ACN $0.000355 LowVol 0.71% -23.63% -2.12%
1208 DON Donationcoin DON $0.000589 LowVol 0.71% 2.30% -26.66%
1209 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 3.51% 3.13% -3.90%
1210 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042908 LowVol 0.71% -16.16% -13.72%
1211 XQN Quotient XQN $0.006028 LowVol 0.71% -1.99% 5.41%
1212 ABC Alphabit ABC $11.82 LowVol 0.71% -36.26% -16.68%
1213 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.72% 1.31% 310.14%
1214 BXC Bitcedi BXC $0.003444 LowVol 0.70% -7.41% 71.62%
1215 ELC Elacoin ELC $0.094564 LowVol 0.72% 8.63% 27.69%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.001218 LowVol 0.56% 19.04% 18.54%
1217 SWP Swapcoin SWP $0.090928 LowVol -0.15% 6.83% -27.11%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 0.18% 61.62% 17.06%
1219 IPY Infinity Pay IPY $0.001699 LowVol -0.15% -2.25% -33.46%
1220 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000473 LowVol 0.72% 1.83% 16.34%
1221 CYC Cycling Coin CYC $0.001655 LowVol 0.71% 29.61% -9.37%
1222 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 0.76% 16.74%
1223 BIRDS Birds BIRDS $0.000118 LowVol 0.77% 84.49% -43.25%
1224 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002364 LowVol 0.72% -11.46% -29.25%
1225 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003593 LowVol 0.71% -6.21% -30.95%
1226 EBIT eBIT EBIT $0.003410 LowVol -6.72% 83.28% 330.78%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001773 LowVol 0.71% 8.67% 32.81%
1228 FAP FAPcoin FAP $0.007937 LowVol 0.70% 22.09% -15.68%
1229 FC Facecoin FC $0.003637 LowVol -0.15% -2.25% -12.95%
1230 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol 1.02% -32.26% -11.26%
1231 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 0.71% 1.83% 16.74%
1232 TEAM TeamUp TEAM $0.000236 LowVol 0.71% 1.83% 16.44%
1233 9COIN 9COIN 9COIN $0.003192 LowVol 13.30% -1.81% -0.73%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.002246 LowVol 0.71% -33.29% 343.60%
1235 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 0.72% 1.83% 16.75%
1236 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.093145 LowVol 12.27%
1237 TELL Tellurion TELL $0.000129 LowVol 0.64% -57.76% -48.04%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.006866 LowVol -0.15% -2.26% -53.28%
1239 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000009 LowVol -61.26% -87.29% -90.38%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001187 LowVol 0.40% 2.22% -6.63%
1241 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003073 LowVol 0.72% 1.83% 1.17%
1242 DUB Dubstep DUB $0.002364 LowVol 0.71% 1.81% 6.16%
1243 PI PiCoin PI $0.002600 LowVol 0.72% 1.95%
1244 DISK DarkLisk DISK $0.000709 LowVol 0.77% -32.12% 0.06%
1245 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001300 LowVol 38.48% 1.83% 61.16%
1246 10MT 10M Token 10MT $0.000909 LowVol -0.15% 21.81% -63.27%
1247 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.15% -2.25% 79.72%
1248 TIE TIES Network TIE $0.064104 LowVol -0.15% 0.60% -33.80%
1249 BET BetaCoin BET $0.001987 LowVol 0.76% 14.12% -14.42%
1250 HYPER Hyper HYPER $0.034752 LowVol 0.71% 6.65% 36.32%
1251 BEST BestChain BEST $0.001418 LowVol 0.71% 18.56% 4.44%
1252 MAGN Magnetcoin MAGN $0.699544 LowVol 0.23% 5.00% 42.44%
1253 WINK Wink WINK $0.000355 LowVol 0.71% 66.53%
1254 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol -0.11% 11.43% 51.49%
1255 YES Yescoin YES $0.000093 LowVol 0.68% -19.62% 285.86%
1256 REGA Regacoin REGA $0.001537 LowVol 0.71% -22.13% -25.75%
1257 MBL MobileCash MBL $0.000355 LowVol 51.07% 16.74%
1258 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 0.71% 1.85% 18.52%
1259 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 0.76% 1.83% 16.74%
1260 QBC Quebecoin QBC $0.002009 LowVol 0.71% 1.85% 16.75%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000591 LowVol 0.72% -15.15% -18.13%
1262 FUDD DimonCoin FUDD $0.001364 LowVol -0.11% -2.25% -26.56%
1263 GUC GoldUnionCoin GUC $0.121160 LowVol 0.72% 124.94% 9.48%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.266197 LowVol -26.72% -13.41%
1265 BIT First Bitcoin BIT $0.011466 LowVol -11.19% -8.53% -1.80%
1266 XOT Internet of T… XOT $2234.07 LowVol 0.71% 1.83% -26.09%
1267 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044563 LowVol 0.71%
1268 STEX STEX STEX $0.796712 LowVol -2.80% -8.20% 101.01%
1269 STARS StarCash Network STARS $0.252574 LowVol 0.71% 29.97% -3.17%
1270 XDE2 XDE II XDE2 $1.71 LowVol 0.72% 3.08% -42.30%
1271 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010875 LowVol 0.72% 2.17% -9.48%
1272 DBG Digital Bulli… DBG $0.006856 LowVol 0.71% 1.83% 14.76%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 0.71% -49.09% -41.63%
1274 TODAY TodayCoin TODAY $0.001182 LowVol 0.71% 27.29% 6.12%
1275 GAIN UGAIN GAIN $0.001537 LowVol 0.71% 1.83%
1276 CBD CBD Crystals CBD $0.001655 LowVol 0.71% 16.56%
1277 FUTC FutCoin FUTC $0.001891 LowVol 0.76% -0.85% -9.81%
1278 XAU Xaucoin XAU $0.045982 LowVol 0.72% 52.36% 52.26%
1279 PRIMU Primulon PRIMU $0.000118 LowVol 0.72% -48.33% -49.74%
1280 XID International… XID $0.008156 LowVol 0.71% -1.04% 2.27%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004255 LowVol 0.71% 11.10% 36.21%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -0.21% -31.54% -61.04%
1283 PRM PrismChain PRM $0.001773 LowVol 16.21% 22.87% 43.27%
1284 RICHX RichCoin RICHX $0.006619 LowVol 0.71% 0.93%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000709 LowVol 22.19% 75.10%
1286 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 0.71% 1.83% 18.93%
1287 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 0.64% 78.93%
1288 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 0.71% 1.85% 18.98%
1289 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 0.71% 16.74%
1290 OP Operand OP $0.001064 LowVol 0.71% 14.55% 18.95%
1291 GBRC Global Busine… GBRC $0.000118 LowVol 0.71% 16.74%
1292 TCR TheCreed TCR $0.000473 LowVol 101.52% 74.57% 55.65%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 0.71% 16.74%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 0.76% 16.74%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -50.74%
1297 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 0.75% -29.94%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.81%
1299 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.82%
1300 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 0.98% 14.38%
1301 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.37% 16.19%
1302 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.02% 14.67%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 1.68% -24.08%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.42%
1305 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.06% 17.00%
1306 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.97% 26.14%
1307 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.48% 8.46%
1308 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.70% -12.47%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1310 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.43%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.25% 14.93%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.96% 15.75%
1313 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 1.60% 15.69%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1315 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 1.18% 173.03%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.12% -2.59%
1318 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004363 LowVol -10.36% -27.85%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.52% -86.86%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.07%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -8.93%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 85.99% 9.92%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.31% -60.21%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.00% -33.53%

Quay lại phần 1

Phản hồi