Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11910.60 trên tổng giá trị $199,176,342,487

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.25 trên tổng giá trị $44,544,674,410

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1498.57 trên tổng giá trị $25,235,694,015

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.90 trên tổng giá trị $10,831,051,244

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245700 trên tổng giá trị $9,518,207,929

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $1.77 trên tổng giá trị $21,488,046 đã biến động tăng 353.41% trong 1h qua

    + Đồng JET Jetcoin (JET) đang có giá hiện tại $0.032533 trên tổng giá trị $158,519 đã biến động tăng 95.55% trong 1h qua

    + Đồng BRIA BriaCoin (BRIA) đang có giá hiện tại $0.912597 trên tổng giá trị $540,899 đã biến động tăng 54.10% trong 1h qua

    + Đồng SRC SecureCoin (SRC) đang có giá hiện tại $0.017127 trên tổng giá trị $141,048 đã biến động tăng 47.45% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000352 trên tổng giá trị $8,801,075 đã biến động tăng 39.85% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $1.77 trên tổng giá trị $21,488,046 đã biến động tăng 1222.99% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.025887 trên tổng giá trị $1,294,355 đã biến động tăng 302.44% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209262 trên tổng giá trị $15,823,241 đã biến động tăng 280.36% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003872 trên tổng giá trị $104,944 đã biến động tăng 250.05% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.275719 trên tổng giá trị $240,656 đã biến động tăng 245.03% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209262 trên tổng giá trị $15,823,241 đã biến động tăng 1466.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $337,378 đã biến động tăng 953.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.032991 trên tổng giá trị $2,111,215 đã biến động tăng 846.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 678.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000660 trên tổng giá trị $1,039,387 đã biến động tăng 591.58% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $109,524 $0.001408 77,777,777 $1,071 33.21% -11.12% 55.21%
702 BITEUR bitEUR BITEUR $106,681 $1.21 87,942 $7,827 -4.25% -6.03% -3.33%
703 ARG Argentum ARG $105,700 $0.012335 8,568,829 $723 -0.11% -10.33% -4.23%
704 EOT EOT Token EOT $102,332 $0.012387 8,260,903 $3,657 -4.89% 0.27% -0.23%
705 XCO X-Coin XCO $101,611 $0.008204 12,384,976 $1,042 -0.10% -5.95% 12.82%
706 VUC Virta Unique … VUC $97,791 $0.001591 61,481,325 $2,233 11.79% 13.03% 27.38%
707 CACH CacheCoin CACH $97,282 $0.023189 4,195,132 $533 -0.06% -28.30% -44.61%
708 CON PayCon CON $94,635 $0.004107 23,042,604 $606 -0.09% -21.19% -17.56%
709 EGAS ETHGAS EGAS $90,488 $0.008908 10,157,540 $3,206 -0.78% 3.75% 92.54%
710 VPRC VapersCoin VPRC $89,623 $0.000115 780,124,964 $3,818 -0.08% 50.17% 16.63%
711 RPC RonPaulCoin RPC $88,799 $0.099144 895,654 $1,195 -0.30% 41.66% 42.31%
712 PRX Printerium PRX $87,066 $0.007365 11,821,728 $1,254 -0.06% 119.63% 55.34%
713 611 SixEleven 611 $86,624 $0.200921 431,137 $1,496 0.09% 19.62% 11.90%
714 XCXT CoinonatX XCXT $86,419 $0.005433 15,906,409 $2,720 -9.09% -30.90% -31.87%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,123 $0.001925 44,220,400 $2,686 -0.15% -35.79% -39.24%
716 BVC BeaverCoin BVC $80,803 $0.025938 3,115,258 $16,665 -30.75% 12.98% 12.39%
717 SOIL SOILcoin SOIL $71,402 $0.012522 5,702,048 $908 6.88% 14.85% 28.60%
718 ZMC ZetaMicron ZMC $70,449 $0.000117 600,344,291 $2,763 -0.06% 16.41%
719 DIBC DIBCOIN DIBC $66,224 $0.013245 5,000,000 $663 -0.04% -9.12% 14.79%
720 ATX Artex Coin ATX $65,959 $0.003512 18,781,750 $656 -0.06% -10.09% -13.62%
721 EBTC eBTC [OLD] EBTC $62,456 $0.003037 20,564,300 $1,049 -50.34% -52.64% -36.18%
722 GLT GlobalToken GLT $59,100 $0.002264 26,104,100 $3,431 -0.15% 2.33% 2.31%
723 STEPS Steps STEPS $59,011 $0.003168 18,625,017 $964 -0.06% 38.59%
724 ADCN Asiadigicoin ADCN $58,512 $0.002347 24,931,054 $832 -0.13% -11.88% -13.65%
725 ERY Eryllium ERY $55,291 $0.010224 5,407,939 $1,282 -3.21% 51.67% 86.55%
726 LBTC LiteBitcoin LBTC $54,615 $0.017130 3,188,280 $628,016 -6.90% 26.77% 506.17%
727 MCRN MACRON MCRN $47,106 $0.000117 401,421,401 $866 -0.13% -73.35% -63.61%
728 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,313 $0.000992 44,684,160 $576 -0.11% -4.45% -24.56%
729 KRONE Kronecoin KRONE $43,272 $0.011811 3,663,605 $570 -6.14% 0.99% 19.63%
730 CRTM Corethum CRTM $40,908 $0.016363 2,500,000 $3,789 -0.78% 5.29% 74.46%
731 PULSE Pulse PULSE $40,271 $0.002816 14,298,972 $888 6.91% -24.00% -1.97%
732 ICON Iconic ICON $37,570 $0.063368 592,894 $2,261 0.06% -16.58% 13.53%
733 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,494 $0.036646 859,402 $66,760 1.74% 16.29% 135.32%
734 PLACO PlayerCoin PLACO $28,849 $0.000821 35,120,000 $801 -0.13% 1.34% 28.06%
735 GRIM Grimcoin GRIM $28,398 $0.002750 10,324,802 $1,670 3.87% 57.22% 63.88%
736 CREVA CrevaCoin CREVA $26,434 $0.000726 36,390,750 $4,123 -1.18% 2.68% -13.40%
737 ALTC Antilitecoin ALTC $22,188 $0.000704 31,512,613 $972 -0.13% -11.39% 18.05%
738 LVPS LevoPlus LVPS $17,580 $0.011617 1,513,256 $7,898 -0.13% 3.53% 57.74%
739 ARGUS Argus ARGUS $16,288 $0.014184 1,148,324 $1,099 6.11% 58.25% 51.77%
740 MILO MiloCoin MILO $16,047 $0.001487 10,789,954 $620 -0.13% -43.42% -51.09%
741 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,612 $0.001158 13,476,500 $608 -0.10% -2.12% -12.05%
742 ELS Elysium ELS $15,509 $0.003872 4,005,012 $1,845 -0.09% -1.64% 9.63%
743 XRC Rawcoin XRC $11,982 $0.016999 704,882 $1,159 -0.11% -4.22% -1.93%
744 GSR GeyserCoin GSR $8,684 $0.185292 46,864 $3,755 0.00% 41.51% 206.86%
745 MRNG MorningStar MRNG $8,094 $0.000248 32,656,984 $529 -0.13% 44.54% 24.47%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,309 $0.011241 561,235 $6,395 -0.13% 3.63% -1.59%
747 ABN Abncoin ABN $906 $0.013378 67,700 $559 6.40% -5.49% -16.56%
748 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 0.76% 22.04% 387.42%
749 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -1.06% -19.33%
750 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
751 CREDO Credo CREDO $9,940,282 $0.018077 549,891,703 LowVol -0.78% -2.76% -13.38%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $9,022,070 $0.145210 62,131,190 LowVol -0.15% -24.18% 25.27%
753 ECOB Ecobit ECOB $5,545,689 $0.012478 444,444,444 LowVol -0.13% 0.77% 14.74%
754 YASH YashCoin YASH $4,107,271 $0.410716 10,000,270 LowVol -0.13% -21.17% -18.51%
755 IXC Ixcoin IXC $4,077,225 $0.194162 20,999,088 LowVol 0.52% 26.81% 41.94%
756 ARC Arcade Token ARC $3,934,495 $2.40 1,636,312 LowVol -0.78% 3.48%
757 PGL Prospectors Gold PGL $3,837,440 $0.059495 64,500,000 LowVol -0.13% 1.34% -26.23%
758 ADST AdShares ADST $2,317,151 $0.192415 12,042,465 LowVol -2.21% -12.99% -9.24%
759 GRE Greencoin GRE $2,315,055 $0.000644 3,592,580,641 LowVol 4.76% 81.83% 110.34%
760 ADL Adelphoi ADL $2,195,538 $0.093538 23,472,224 LowVol -0.50% -5.12% -6.66%
761 MBRS Embers MBRS $2,194,470 $0.043889 50,000,000 LowVol -0.27% 15.90% 18.96%
762 FIMK FIMKrypto FIMK $1,963,593 $0.003403 577,004,618 LowVol -0.06% -29.04% 141.20%
763 REX REX REX $1,869,892 $0.215904 8,660,756 LowVol -0.78% 44.27% 88.79%
764 ITT Intelligent T… ITT $1,825,927 $0.186359 9,797,899 LowVol -0.78% 0.25% -24.72%
765 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,697,767 $0.000074 22,869,702,934 LowVol -0.17% 85.23% 25.48%
766 CBX Crypto Bullion CBX $1,632,200 $1.62 1,005,501 LowVol -2.08% -10.05% -25.95%
767 FYP FlypMe FYP $1,610,570 $0.091309 17,638,681 LowVol -0.69% -1.27% 14.28%
768 ANC Anoncoin ANC $1,485,842 $0.704085 2,110,317 LowVol -0.13% 20.55% 61.37%
769 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
770 HTC HitCoin HTC $1,290,396 $0.000117 10,996,318,099 LowVol -0.13% 1.30% 16.41%
771 NKA IncaKoin NKA $1,266,626 $0.000112 11,331,417,456 LowVol -1.37% 0.58% -15.50%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,243,880 $0.012439 100,000,000 LowVol -0.13% 1.34% 11.16%
773 PND Pandacoin PND $1,181,000 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -0.47% -3.74% 70.39%
774 RC RussiaCoin RC $1,179,747 $0.140817 8,377,873 LowVol -0.09% -13.39% -30.52%
775 ETBS Ethbits ETBS $1,167,067 $0.838649 1,391,604 LowVol -0.13% -8.96% -16.60%
776 ORB Orbitcoin ORB $989,019 $0.319897 3,091,678 LowVol -0.11% 0.22% 12.10%
777 SDC ShadowCash SDC $981,286 $0.146567 6,695,133 LowVol -0.09% -9.07% -31.12%
778 MAC Machinecoin MAC $981,003 $0.048509 20,223,200 LowVol 29.30% 10.20% 47.08%
779 USC Ultimate Secu… USC $971,510 $0.093928 10,343,113 LowVol 15.14% 75.57% 63.47%
780 METAL MetalCoin METAL $866,597 $0.011265 76,925,527 LowVol -0.06% 20.88% 25.13%
781 NOBL NobleCoin NOBL $810,997 $0.000350 2,315,142,696 LowVol -0.27% 3.65% 27.31%
782 EBET EthBet EBET $742,557 $0.087334 8,502,500 LowVol -0.78% -7.59% -18.30%
783 V Version V $668,041 $0.001425 468,665,783 LowVol 1.60% 26.54% 64.57%
784 NET NetCoin NET $646,751 $0.000822 787,126,712 LowVol -0.10% -11.38% -11.43%
785 KOBO Kobocoin KOBO $641,011 $0.025952 24,700,248 LowVol -0.14% -7.32% -13.29%
786 VAL Valorbit VAL $612,731 $0.000117 5,221,488,030 LowVol -0.10% 1.34% 16.41%
787 ITI iTicoin ITI $602,854 $18.84 32,000 LowVol 0.32% -8.55% -11.73%
788 GIM Gimli GIM $581,804 $0.007273 80,000,000 LowVol -0.78% 39.72% -24.82%
789 BBT BitBoost BBT $577,141 $0.118683 4,862,878 LowVol -0.78% 2.14% 13.63%
790 BITS Bitstar BITS $561,752 $0.024340 23,079,737 LowVol -0.12% -0.90% 7.33%
791 SAC SACoin SAC $533,364 $0.076041 7,014,148 LowVol -0.09% -6.19% -9.96%
792 TROLL Trollcoin TROLL $531,545 $0.000939 565,812,386 LowVol -0.39% 8.35% -7.12%
793 RIYA Etheriya RIYA $518,380 $0.327771 1,581,531 LowVol -0.17% 4.75% -1.11%
794 AU AurumCoin AU $489,923 $1.65 296,216 LowVol -0.05% 0.58% 29.57%
795 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.80% -12.43%
796 FC2 FuelCoin FC2 $477,045 $0.004694 101,630,775 LowVol -0.13% -16.42% 9.01%
797 XGR GoldReserve XGR $463,454 $0.026990 17,171,382 LowVol -0.13% -2.37% -48.90%
798 CHESS ChessCoin CHESS $458,549 $0.008486 54,032,769 LowVol 0.56% 30.91% 63.37%
799 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $442,944 $0.081599 5,428,300 LowVol -0.75% -5.60%
800 ICN iCoin ICN $431,886 $0.014786 29,209,538 LowVol -0.06% -1.77% 25.36%
801 TGC Tigercoin TGC $429,151 $0.009857 43,536,800 LowVol -0.06% 44.29% 5.79%
802 FNC FinCoin FNC $420,487 $0.032650 12,878,667 LowVol 11.82% -5.21% -14.59%
803 SLG Sterlingcoin SLG $405,465 $0.096389 4,206,557 LowVol -1.72% 1.10% 8.33%
804 CFT CryptoForecast CFT $394,259 $0.008571 46,000,000 LowVol -0.36% 4.47% 14.10%
805 KUSH KushCoin KUSH $387,357 $0.071113 5,447,098 LowVol -0.13% 4.10% 53.19%
806 BUCKS SwagBucks BUCKS $381,342 $1.19 319,583 LowVol 0.27% -3.33% 6.89%
807 WAY WayGuide WAY $375,665 $0.003755 100,040,708 LowVol -0.09% -1.74% 20.16%
808 PRL Oyster Pearl PRL $367,856 $0.012273 29,973,026 LowVol -0.78% 1.55% 37.78%
809 GLC GlobalCoin GLC $351,792 $0.005398 65,171,010 LowVol -0.13% -15.57% 11.52%
810 NYAN Nyancoin NYAN $346,238 $0.001087 318,596,908 LowVol -0.25% -4.68% 36.55%
811 VIDZ PureVidz VIDZ $343,728 $0.002744 125,279,775 LowVol -0.24% 12.82% 19.52%
812 SH Shilling SH $343,332 $0.008684 39,537,425 LowVol -0.09% 61.36% 46.99%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $336,391 $0.000117 2,866,607,586 LowVol -0.13% 1.07%
814 DDF DigitalDevelo… DDF $330,355 $0.064544 5,118,307 LowVol -15.65% -26.35% -33.92%
815 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -4.29%
816 CORG CorgiCoin CORG $321,963 $0.000257 1,251,855,418 LowVol -0.13% 85.89% 99.93%
817 STV Sativacoin STV $314,773 $0.044418 7,086,550 LowVol -0.15% 8.38% 85.30%
818 XPTX PlatinumBAR XPTX $313,249 $0.749721 417,821 LowVol 4.35% 7.44% -8.54%
819 UNIC UniCoin UNIC $303,712 $0.102356 2,967,216 LowVol -0.31% 1.87% 6.35%
820 LOT LottoCoin LOT $292,763 $0.000020 14,491,014,421 LowVol -0.87% 21.48% 11.95%
821 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.64% 16.77%
822 RBIES Rubies RBIES $284,774 $0.027342 10,415,252 LowVol -0.09% 9.29% 6.16%
823 BIGUP BigUp BIGUP $275,596 $0.000130 2,118,241,182 LowVol -0.66% 12.65% 9.50%
824 LTB LiteBar LTB $270,063 $0.334042 808,470 LowVol -8.11% -0.12% 21.70%
825 FLY Flycoin FLY $269,937 $1.28 210,806 LowVol -0.06% 0.89% 16.57%
826 USDE USDe USDE $266,200 $0.000235 1,134,236,104 LowVol -0.13% 55.42% 17.22%
827 SWING Swing SWING $257,700 $0.093226 2,764,255 LowVol -1.54% 0.64% 5.68%
828 EVO Evotion EVO $252,085 $0.079562 3,168,431 LowVol 1.30% 1.30% 21.33%
829 GAIA GAIA GAIA $248,967 $0.010330 24,101,381 LowVol -0.06% 6.73% 1.23%
830 J Joincoin J $241,508 $0.098639 2,448,402 LowVol -0.13% 14.67% 6.84%
831 KED Darsek KED $240,534 $0.017295 13,907,624 LowVol -0.81% 57.23% 22.21%
832 MAD SatoshiMadness MAD $234,776 $0.000117 2,000,683,485 LowVol -0.09% 16.35%
833 Q2C QubitCoin Q2C $233,009 $0.000939 248,203,621 LowVol -0.06% -32.43% -25.83%
834 I0C I0Coin I0C $232,648 $0.011086 20,985,204 LowVol -0.43% -38.11% 29.19%
835 FRC Freicoin FRC $228,797 $0.007745 29,541,464 LowVol -0.13% -0.17% -3.96%
836 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $225,595 $0.017057 13,226,130 LowVol -8.86% 6.71% 22.66%
837 HODL HOdlcoin HODL $219,586 $0.001408 155,937,055 LowVol -7.80% -18.93% -17.74%
838 QCN QuazarCoin QCN $212,807 $0.035204 6,044,911 LowVol 39.85% 48.00% 60.15%
839 WMC WMCoin WMC $212,378 $0.018424 11,527,489 LowVol -0.09% 18.06%
840 WYV Wyvern WYV $208,457 $0.118052 1,765,807 LowVol -0.13% 1.37% 25.31%
841 CYP Cypher CYP $200,930 $0.031566 6,365,285 LowVol -0.09% 20.22% 62.18%
842 CAGE CageCoin CAGE $197,775 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.78% 35.06% 3.79%
843 GRT Grantcoin GRT $192,340 $0.004459 43,133,149 LowVol -0.09% 16.64% 10.65%
844 TRK Truckcoin TRK $191,325 $0.001221 156,687,808 LowVol -0.22% -30.24% -42.27%
845 BRIT BritCoin BRIT $189,562 $0.008913 21,268,092 LowVol -0.09% -24.11% -48.71%
846 XPY PayCoin XPY $187,740 $0.015876 11,825,673 LowVol -0.84% 25.60% 12.73%
847 SHDW Shadow Token SHDW $184,001 $0.026286 7,000,000 LowVol -0.13% -48.89% -49.26%
848 MOJO MojoCoin MOJO $179,115 $0.014760 12,135,032 LowVol -0.09% -36.20% -9.82%
849 MNC Mincoin MNC $177,487 $0.044122 4,022,615 LowVol -0.09% -3.35% -41.43%
850 PHS Philosopher S… PHS $172,207 $0.028633 6,014,340 LowVol -0.10% -0.69% 11.94%
851 GTC Global Tour Coin GTC $171,853 $0.005750 29,887,402 LowVol -0.13% 18.08%
852 EMD Emerald Crypto EMD $171,194 $0.008955 19,117,129 LowVol 0.39% -17.15% -8.74%
853 YAC Yacoin YAC $168,725 $0.001408 119,818,792 LowVol -0.09% 21.65% 7.47%
854 RBX Ripto Bux RBX $168,334 $0.000442 381,236,123 LowVol -0.06% 13.79% 0.68%
855 ARI Aricoin ARI $166,579 $0.001188 140,262,505 LowVol -6.59% -3.76% 27.10%
856 TTC TittieCoin TTC $160,430 $0.000127 1,259,816,434 LowVol -0.31% -6.77% -33.78%
857 HMP HempCoin HMP $159,200 $0.000117 1,356,645,470 LowVol -0.06% 1.35% 16.41%
858 XRA Ratecoin XRA $159,004 $0.001385 114,764,637 LowVol -0.09% -0.28% 13.16%
859 JET Jetcoin JET $158,519 $0.032533 4,872,509 LowVol 95.55% -13.42% -77.04%
860 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,761 $0.008918 17,465,159 LowVol -0.13% -12.48% 8.21%
861 ICE iDice ICE $155,436 $0.098940 1,571,013 LowVol -0.12% 18.02% -6.59%
862 RED RedCoin RED $151,360 $0.002042 74,107,896 LowVol -0.17% -4.80% 10.06%
863 HAL Halcyon HAL $151,125 $0.028515 5,299,763 LowVol -0.09% 15.91%
864 FIRE Firecoin FIRE $147,842 $1.50 98,412 LowVol -0.06% 1.36% -12.18%
865 CNNC Cannation CNNC $146,667 $0.059214 2,476,893 LowVol -0.21% 5.83% 45.83%
866 PX PX PX $146,024 $0.001526 95,720,800 LowVol -0.09% 1.34% 16.00%
867 LEA LeaCoin LEA $145,495 $0.000463 314,176,291 LowVol -0.47% -0.02% -6.72%
868 GP GoldPieces GP $141,234 $0.115750 1,220,161 LowVol 1.99% 3.89% 27.90%
869 EUC Eurocoin EUC $138,544 $0.011158 12,416,554 LowVol -2.15% -3.24% -13.34%
870 VC VirtualCoin VC $138,180 $0.013730 10,064,287 LowVol -0.09% 50.08% 40.86%
871 DLC Dollarcoin DLC $136,787 $0.015021 9,106,714 LowVol -0.13% 3.77% 19.05%
872 JIN Jin Coin JIN $136,372 $0.013847 9,848,485 LowVol -0.13% -31.67% 131.73%
873 XCRE Creatio XCRE $134,850 $0.006571 20,520,514 LowVol -0.09% 35.11% 34.93%
874 ISL IslaCoin ISL $131,979 $0.087189 1,513,704 LowVol -0.06% 18.07%
875 DUO ParallelCoin DUO $127,843 $0.423742 301,700 LowVol -0.13% 1.50% 16.92%
876 GPU GPU Coin GPU $127,788 $0.003157 40,477,042 LowVol 11.52% 10.91% 18.27%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $126,595 $0.084986 1,489,603 LowVol -0.25% 10.78% 14.78%
878 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,508 $0.005633 22,459,696 LowVol -0.13% 18.64% 1.54%
879 DRM Dreamcoin DRM $124,757 $0.050929 2,449,632 LowVol -0.09% 25.68% 74.89%
880 ECA Electra ECA $116,199 $0.000005 21,905,205,017 LowVol -0.85% -1.11% -77.36%
881 MARS Marscoin MARS $115,946 $0.004100 28,279,074 LowVol -5.46% 2.73% 11.96%
882 PXI Prime-XI PXI $115,618 $0.006482 17,837,650 LowVol -0.16% -0.91% 11.65%
883 IMS Independent M… IMS $114,268 $0.021283 5,368,934 LowVol -0.20% 36.46% 61.87%
884 PIE PIECoin PIE $112,437 $0.008214 13,687,925 LowVol -0.09% 35.54% 146.92%
885 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -17.05%
886 KURT Kurrent KURT $109,127 $0.011001 9,919,485 LowVol -0.12% 7.96% 69.57%
887 MST MustangCoin MST $108,926 $0.172805 630,343 LowVol -0.13% 26.67% 31.85%
888 BITZ Bitz BITZ $106,534 $0.053511 1,990,891 LowVol -0.06%
889 NEVA NevaCoin NEVA $106,040 $0.043124 2,458,975 LowVol -4.99% -0.73% 10.28%
890 CTO Crypto CTO $105,932 $0.008684 12,198,919 LowVol -0.13% -4.06% -35.99%
891 COXST CoExistCoin COXST $104,944 $0.003872 27,100,000 LowVol -0.13% 250.05% 10.14%
892 BAS BitAsean BAS $104,543 $0.020909 5,000,000 LowVol -0.78% 0.09% 34.26%
893 SOON SoonCoin SOON $102,456 $0.008221 12,462,620 LowVol -0.15% 1.42% 17.57%
894 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $100,477 $0.012513 8,030,000 LowVol -0.09% -20.58% -15.41%
895 UNITS GameUnits UNITS $98,164 $0.028265 3,472,983 LowVol -0.19% 2.13% -36.99%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $97,953 $0.022272 4,398,000 LowVol -0.78% -2.20% -76.29%
897 CNC CHNCoin CNC $97,481 $0.001995 48,864,751 LowVol -0.09% -0.56% 296.21%
898 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.30% 36.03%
899 QTL Quatloo QTL $90,589 $0.011736 7,718,883 LowVol -4.65% -17.58% -5.33%
900 POP PopularCoin POP $86,555 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -0.87% 5.92% 10.39%
901 TAJ TajCoin TAJ $86,479 $0.010799 8,008,019 LowVol -3.19% -0.58% 1.88%
902 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 0.55% 2.07%
903 CF Californium CF $84,960 $0.035322 2,405,339 LowVol -0.06% 1.65% 37.63%
904 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -12.24%
905 BIP BipCoin BIP $81,156 $0.049873 1,627,261 LowVol -0.09% 7.94% 20.23%
906 GPL Gold Pressed … GPL $80,846 $0.315155 256,527 LowVol -0.22% 6.92% 11.71%
907 MAY Theresa May Coin MAY $78,716 $0.003162 24,896,000 LowVol -0.17% -10.91% -21.33%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $78,004 $0.004694 16,618,220 LowVol -0.09% -13.88% 22.03%
909 URO Uro URO $77,780 $0.064424 1,207,310 LowVol -0.06% 26.35%
910 BTQ BitQuark BTQ $77,772 $0.008566 9,078,806 LowVol -0.09% 2.75% -14.86%
911 $$$ Money $$$ $77,754 $0.001694 45,887,218 LowVol -0.57% 6.01% 13.25%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,839 $0.000939 79,719,140 LowVol -0.09% -15.07% 27.31%
913 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,320 $0.000822 90,421,856 LowVol -0.15% -35.48% -11.83%
914 BLRY BillaryCoin BLRY $73,863 $0.008214 8,991,928 LowVol -0.13% -57.48% -39.66%
915 CRX Chronos CRX $73,069 $0.000991 73,729,962 LowVol 2.48% 34.85% -8.34%
916 SPT Spots SPT $71,922 $0.003210 22,406,021 LowVol -0.25% 4.00% 24.66%
917 ARB ARbit ARB $71,840 $0.009179 7,826,340 LowVol 0.19% 1.62% 27.39%
918 GCC GuccioneCoin GCC $71,414 $0.003520 20,285,537 LowVol -0.06% 1.35% 13.19%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
920 MND MindCoin MND $69,199 $0.005515 12,546,625 LowVol -0.13% 24.12% 47.87%
921 CPN CompuCoin CPN $69,077 $0.003522 19,615,019 LowVol -0.06% 1.13% -3.47%
922 WARP WARP WARP $68,759 $0.062781 1,095,224 LowVol -0.13% 1.34% 17.93%
923 JWL Jewels JWL $68,680 $0.003403 20,181,636 LowVol -0.09% -10.28%
924 RBT Rimbit RBT $64,020 $0.000554 115,499,623 LowVol -10.11% 12.84% -2.83%
925 ICOB ICOBID ICOB $62,872 $0.000589 106,701,874 LowVol -0.42% 12.35% 13.25%
926 KIC KibiCoin KIC $62,633 $0.004260 14,701,000 LowVol -1.30% -11.08% -52.72%
927 HXX Hexx HXX $62,624 $0.042187 1,484,445 LowVol -0.09% 4.15% 24.44%
928 SFC Solarflarecoin SFC $61,477 $0.004365 14,083,450 LowVol -0.22% -0.69% 67.58%
929 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.10%
930 DRS Digital Rupees DRS $59,942 $0.000117 510,802,961 LowVol -50.06% 1.34% -21.31%
931 EXN ExchangeN EXN $59,847 $0.011735 5,100,000 LowVol -0.09% 0.96% 21.47%
932 BSC BowsCoin BSC $58,616 $0.010561 5,550,102 LowVol -0.09% -0.87% 13.88%
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,016 $0.000939 59,630,200 LowVol -0.13% 1.40% 18.11%
934 CASH Cashcoin CASH $54,166 $0.001173 46,158,242 LowVol -0.09% -3.46% -0.55%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $52,120 $0.005163 10,094,424 LowVol -0.13% -14.25% -12.89%
936 ORLY Orlycoin ORLY $51,605 $0.001408 36,646,779 LowVol -0.13% 10.13% 26.99%
937 300 300 Token 300 $49,286 $164.29 300 LowVol -0.13% 1.46% -19.42%
938 VIP VIP Tokens VIP $48,964 $0.000587 83,450,403 LowVol -0.13% 1.34% 16.41%
939 RIDE Ride My Car RIDE $47,538 $0.000469 101,276,976 LowVol 33.16% 35.11% 110.46%
940 NTWK Network Token NTWK $47,209 $0.004045 11,671,310 LowVol -0.78% 20.76% -15.23%
941 UET Useless Ether… UET $46,866 $0.011818 3,965,716 LowVol -0.78% 27.14% 23.08%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,139 $0.002230 20,245,510 LowVol -0.09% -0.27% 16.41%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 0.42% 15.34%
944 CRT CRTCoin CRT $44,650 $0.563268 79,270 LowVol -0.09% 1.35% 16.41%
945 TOR Torcoin TOR $44,523 $0.140817 316,179 LowVol -0.09% -31.38% -43.74%
946 XCS CybCSec XCS $44,438 $0.003755 11,834,082 LowVol -0.13% 24.72% 4.87%
947 CXT Coinonat CXT $44,368 $0.005145 8,623,200 LowVol 0.08% -0.39% -16.02%
948 BLZ BlazeCoin BLZ $44,272 $0.000073 608,557,394 LowVol -1.25% -6.06% 7.92%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,642 $0.009036 4,829,945 LowVol -0.09% -0.54% 50.00%
950 BOAT BOAT BOAT $43,321 $0.002336 18,547,845 LowVol 0.03% 43.99% 39.76%
951 SONG SongCoin SONG $42,843 $0.001316 32,565,300 LowVol -0.20% 50.01% -0.63%
952 BENJI BenjiRolls BENJI $42,605 $0.002104 20,254,146 LowVol -0.13% -23.60% 29.00%
953 EGO EGO EGO $42,245 $0.000704 60,000,001 LowVol -0.09% -13.13% 18.05%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,072 $0.000587 70,000,000 LowVol -0.13% 1.34% 16.41%
955 FLVR FlavorCoin FLVR $39,237 $0.001878 20,898,106 LowVol -0.09% 8.09% 18.18%
956 G3N G3N G3N $39,044 $0.005163 7,561,891 LowVol -0.06% 1.35% 16.42%
957 BRAT BRAT BRAT $37,771 $0.000236 160,000,000 LowVol -0.16% 1.93% -21.59%
958 JOBS JobsCoin JOBS $37,323 $0.000352 106,019,270 LowVol -0.13% 15.12% 19.40%
959 EREAL eREAL EREAL $37,292 $0.000545 68,427,562 LowVol -0.78% 12.76% -19.01%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $36,651 $0.001760 20,821,709 LowVol -0.13% -10.59% -20.63%
961 VLTC Vault Coin VLTC $35,668 $0.001176 30,329,530 LowVol -0.09% -4.81% -30.45%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,388 $0.013495 2,622,273 LowVol -0.13% -3.69% -27.90%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $35,204 $0.000352 100,000,000 LowVol -0.09% 18.05%
964 CESC CryptoEscudo CESC $33,821 $0.000235 144,105,100 LowVol -0.09% -5.21% -24.79%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,467 $0.004459 7,505,067 LowVol -0.09% -24.50% -30.88%
966 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol -0.05% -23.85%
967 GBT GameBet Coin GBT $32,437 $0.001526 21,262,780 LowVol -0.09% -23.67% -5.42%
968 ITZ Interzone ITZ $31,704 $0.017703 1,790,850 LowVol -0.14% 7.81% -14.87%
969 PEX PosEx PEX $31,667 $0.012908 2,453,240 LowVol -0.13% 2.27% 16.41%
970 WBB Wild Beast Block WBB $31,240 $0.187169 166,908 LowVol -0.09% 23.25% 58.90%
971 ROOFS Roofs ROOFS $30,494 $0.000235 130,000,000 LowVol 1.31% -27.95% -23.96%
972 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 13.37% 2.95%
973 LUNA Luna Coin LUNA $29,903 $0.018379 1,627,023 LowVol 4.36% -2.78% 0.01%
974 LIR LetItRide LIR $29,807 $0.000821 36,286,214 LowVol -0.13% 5.50% 33.07%
975 MRJA GanjaCoin MRJA $29,778 $0.006689 4,451,920 LowVol -74.05% -48.80%
976 ZNE Zonecoin ZNE $28,784 $0.011148 2,581,970 LowVol -0.06% 16.41%
977 HVCO High Voltage HVCO $28,755 $0.019245 1,494,171 LowVol -0.13% 0.21% 25.72%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,326 $0.031684 894,026 LowVol -0.09% 16.81% -1.61%
979 KNC KingN Coin KNC $28,273 $14.08 2,008 LowVol -0.13% -12.77%
980 DPAY DPAY DPAY $28,002 $0.000352 79,541,001 LowVol -0.13% -28.89%
981 BNX BnrtxCoin BNX $27,729 $0.001045 26,522,501 LowVol -0.31% 0.31% 29.40%
982 ZYD Zayedcoin ZYD $27,110 $0.004342 6,243,840 LowVol -0.09% -16.68% -41.12%
983 VRS Veros VRS $25,986 $0.000053 486,609,040 LowVol -0.18% -25.03% 149.99%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,475,431 LowVol 0.50% -53.38%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,740 $0.034148 753,776 LowVol -0.10% 19.39% 5.68%
986 IMX Impact IMX $25,701 $0.000235 109,509,096 LowVol -0.13% 102.67% -22.40%
987 CAB Cabbage CAB $24,643 $0.002347 10,499,996 LowVol -0.06% -15.55% -10.22%
988 SDP SydPak SDP $22,065 $0.138118 159,753 LowVol -0.09% 1.09% 17.97%
989 PLNC PLNcoin PLNC $22,060 $0.001291 17,089,600 LowVol -0.10% -32.61%
990 DIX Dix Asset DIX $21,106 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -1.02% -7.16% 50.35%
991 DES Destiny DES $20,653 $0.012908 1,600,000 LowVol 7.70% -23.12%
992 SCS Speedcash SCS $18,712 $0.071465 261,831 LowVol -0.13% 1.34% 2.22%
993 BIOB BioBar BIOB $18,605 $0.021005 885,756 LowVol -0.09% 1.34% -2.17%
994 TSTR Tristar Coin TSTR $18,290 $0.003638 5,027,857 LowVol -0.09% -26.94% -39.86%
995 JS JavaScript Token JS $18,192 $0.002276 7,991,996 LowVol -0.78% -2.11% 10.59%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 16.86% 41.49%
997 XOC Xonecoin XOC $15,772 $0.037551 420,000 LowVol -0.06% 27.17% 0.78%
998 MGM Magnum MGM $13,912 $0.003520 3,951,736 LowVol -0.13% -15.55% -14.29%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,307 $0.004342 3,064,800 LowVol -0.10% 16.86% 11.32%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 3.44% -44.71%
1001 IBANK iBank IBANK $12,748 $0.002816 4,526,324 LowVol -0.19% -2.72% 27.50%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $12,654 $0.000117 107,829,281 LowVol -0.06% 1.35%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $12,558 $0.002467 5,091,200 LowVol -0.11% 38.66% 7.25%
1004 P7C P7Coin P7C $12,399 $0.000352 35,220,238 LowVol -0.13% 16.02%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $11,770 $6.81 1,727 LowVol -0.13% -26.50% -18.60%
1006 DAS DAS DAS $11,659 $0.004342 2,685,203 LowVol -0.09% -8.88% -5.19%
1007 SOCC SocialCoin SOCC $11,051 $0.007980 1,384,879 LowVol -0.09% 12.89% -20.28%
1008 CCM100 CCMiner CCM100 $11,010 $0.003276 3,360,417 LowVol 1.70% 23.74% 74.30%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $10,641 $0.000704 15,112,554 LowVol -0.09% 21.60% 6.33%
1010 TRADE Tradecoin TRADE $9,961 $0.001291 7,716,854 LowVol -0.13% 0.95% -19.24%
1011 NODC NodeCoin NODC $7,878 $0.004694 1,678,439 LowVol -0.13% -18.97%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,403 $0.030228 211,827 LowVol 1.70% 22.85% 69.30%
1013 CONX Concoin CONX $6,114 $0.008214 744,266 LowVol -0.13% 14.41% 22.46%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,715 $0.000624 9,163,573 LowVol -0.55% 16.08% 54.32%
1015 LEX Lex4All LEX $4,257 $0.004257 1,000,000 LowVol 1.52% 11.02%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -24.42%
1017 NANOX Project-X NANOX $4,133 $52806.40 0.078264 LowVol -0.09% -13.96% -12.47%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,368 $0.006942 485,214 LowVol 8.47% 19.39%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $2,824 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol -0.24% 7.26% 18.41%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,749 $0.001995 1,377,917 LowVol -0.13% 1.19% 7.85%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,369 $0.001874 1,264,511 LowVol -0.06% -23.97% -24.70%
1022 ULA Ulatech ULA $2,159 $0.010821 199,486 LowVol -0.13% -47.08% -61.20%
1023 XNG Enigma XNG $2,154 $0.129552 16,627 LowVol -0.09% 11.87% -25.17%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,367 $0.000235 5,826,388 LowVol -0.09% 1.34% 16.42%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.52%
1026 DMB Digital Money… DMB $438 $0.001040 421,300 LowVol -0.13% -10.23% 12.42%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 1.08%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.87% -2.12% -55.89%
1029 CALC CaliphCoin CALC $70 $0.000801 87,140 LowVol 13.61% 10.35% 30.49%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.67% -70.25%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 79,018 LowVol -0.13% 16.41%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,661,000 0.00% 3.80% 13.01%
1033 ETN Electroneum ETN $0.108891 $6,954,290 2.69% 20.50% 201.60%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.00 $6,606,530 -0.65% -7.88% -19.98%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.23 $5,292,950 0.55% 22.12% 64.36%
1036 AI POLY AI AI $16.44 $5,144,200 0.07% 6.66% -2.73%
1037 NULS Nuls NULS $0.728645 $3,559,820 -2.19% -5.21% 23.80%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.54 $3,043,580 -0.23% -6.69% -9.00%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.86 $2,867,790 0.24% -11.70% -37.20%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $2,514,960 -0.01% 0.30% 7.08%
1041 REC Regalcoin REC $49.11 $2,280,730 -0.59% 3.55% 18.67%
1042 BTE BitSerial BTE $8.23 $1,471,070 -1.31% -0.28% 188.69%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.65 $1,298,650 -0.41% -5.66% -1.67%
1044 LEND EthLend LEND $0.026104 $979,423 -2.92% -7.01%
1045 TSL Energo TSL $0.033979 $867,185 1.35% 10.95% 2.52%
1046 WC WINCOIN WC $1.05 $863,002 -0.42% -11.64% -2.49%
1047 INF InfChain INF $0.016429 $742,698 2.81% 14.60% 91.95%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $11622.80 $715,549 -0.13% 1.52% 11.81%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $224.87 $636,547 -0.62% 2.95% 1.31%
1050 BOT Bodhi BOT $0.441455 $539,901 1.01% 0.11% -12.06%
1051 BTCM BTCMoon BTCM $0.041021 $497,140 -9.27% -38.86% 499.74%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.80 $496,094 0.00% 5.11% 29.35%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028985 $481,932 -6.33% 1.41% -34.85%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.228846 $460,577 -0.78% -7.21%
1055 LLT LLToken LLT $0.531857 $408,321 -2.22% -2.73% 77.61%
1056 AION Aion AION $1.58 $306,860 -0.78% 3.73% -12.72%
1057 GBG Golos Gold GBG $0.151451 $283,434 5.64% 11.19% 26.11%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.31 $238,804 -0.35% -40.70% -47.39%
1059 ADK Aidos Kuneen ADK $33.44 $234,344 21.16% 22.97% -5.77%
1060 SUR Suretly SUR $3.41 $196,102 -1.00% 1.88% -1.62%
1061 FOR FORCE FOR $0.013141 $183,772 12.00% 9.67% 480.77%
1062 VEE BLOCKv VEE $0.024227 $181,516 -0.78% -3.16% 14.54%
1063 XCPO Copico XCPO $0.023533 $164,490 -1.62% -6.15% -5.49%
1064 XID Sphre AIR XID $0.214858 $157,880 -0.28% 17.86% 8.14%
1065 RMC Russian Minin… RMC $23437.20 $145,763 -3.97% -3.46% 82.20%
1066 UGT UG Token UGT $0.440584 $140,642 -0.80% 2.03% -2.63%
1067 B3 B3Coin B3 $0.000067 $139,733 18.41% 93.80% -74.39%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.019785 $132,107 -2.68% 0.13% -22.51%
1069 QBT Qbao QBT $0.249087 $121,620 -1.96% -2.81%
1070 PRE Presearch PRE $0.212399 $98,566 -4.36%
1071 MSD MSD MSD $0.011728 $74,408 -0.13% -7.75% -6.55%
1072 EAG EA Coin EAG $3.16 $69,691 -2.27% 18.27% 0.23%
1073 ICX ICON ICX $1.58 $62,849 -0.03% 21.15% -0.92%
1074 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015454 $58,585 -0.78% -8.97% 306.71%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006689 $56,410 3.57% 2.84% 31.83%
1076 BTU Bitcoin Unlim… BTU $115.87 $48,153 0.00% -5.86% -21.78%
1077 DSR Desire DSR $0.261177 $47,300 -0.38% -2.27% 33.55%
1078 GLS GlassCoin GLS $1.17 $45,984 -0.13% -39.12% 39.16%
1079 THS TechShares THS $0.631566 $39,549 -0.92% -26.17% -39.58%
1080 EVR Everus EVR $1.38 $39,457 -2.30% -27.85% -73.32%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.154899 $32,060 7.37% -18.29% -8.83%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.032115 $31,151 -15.56% -48.35% -73.58%
1083 BPL Blockpool BPL $0.150205 $28,902 0.26% -2.32% 12.11%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,578 -0.13% 1.34% -30.48%
1085 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.346117 $25,850 0.48% -36.02% 114.61%
1086 FRD Farad FRD $0.119275 $24,417 -0.37% -4.66% 58.38%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.007390 $24,034 6.89% 67.95% 97.60%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.88 $23,642 6.51% 5.53% 32.80%
1089 XRY Royalties XRY $0.000117 $19,706 -12.48% -38.29% -99.64%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.042705 $19,652 -0.78% 23.72% 25.34%
1091 PFR Payfair PFR $0.014470 $18,796 -0.78% 1.96%
1092 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.089302 $16,529 0.58% 2.91% -19.40%
1093 WISH MyWish WISH $0.135287 $15,906 -0.78% 12.91% -55.23%
1094 BSR BitSoar BSR $0.176021 $15,629 -0.13% -13.26% -40.53%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083434 $15,095 -0.06% 10.25% -7.38%
1096 ETT EncryptoTel [… ETT $0.104509 $14,955 -17.35% 7.86% 50.77%
1097 EFYT Ergo EFYT $13.42 $14,908 -0.02% 12.65% 48.44%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049999 $13,641 -0.78% -17.24% 26.77%
1099 MGC MergeCoin MGC $0.013964 $11,511 -0.13% -11.13% 17.74%
1100 MKR Maker MKR $395.44 $11,278 -0.78% 0.10% 1.52%
1101 DMC DynamicCoin DMC $0.004032 $11,219 0.15% 13.60% 72.92%
1102 OXY Oxycoin OXY $0.132488 $10,724 -2.97% 4.00% -23.36%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.363425 $10,435 2.82% -1.79% 7.43%
1104 AERM Aerium AERM $0.929646 $9,980 0.07% 57.84% -47.81%
1105 IQT iQuant IQT $0.162225 $9,835 0.04% -3.05% -8.90%
1106 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000469 $9,662 -7.80% -32.44% -23.65%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.062898 $9,301 20.25% 28.83% 92.42%
1108 APC AlpaCoin APC $0.022419 $8,547 -0.12% -20.70% -24.54%
1109 PEC Peacecoin PEC $0.052806 $8,529 -0.09% 1.34% 88.81%
1110 MCR Macro MCR $1.43 $8,500 -15.18% 2.34% -41.76%
1111 SISA SISA SISA $0.017641 $6,346 -6.28% 23.89% -3.32%
1112 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000605 $6,083 -0.78% -23.73%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.004091 $5,838 -0.78% 10.03% -67.64%
1114 GAY GAY Money GAY $0.014808 $5,797 0.77% 70.85% 2.12%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002917 $5,776 -5.02% 2.10% 22.67%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002540 $5,599 -1.39% -9.75% -1.49%
1117 BTBc Bitbase BTBc $0.004929 $5,540 -7.13% -53.33% -13.24%
1118 BOS BOScoin BOS $1.20 $5,336 -0.13% -6.03% 2.09%
1119 COR CORION COR $0.809261 $4,874 3.86% 1.26% -11.39%
1120 WA WA Space WA $0.019832 $4,757 -0.13% 6.37% -10.68%
1121 FRN Francs FRN $0.043569 $4,254 -21.68% 88.50% 29.26%
1122 TRIA Triaconta TRIA $8.18 $4,030 -0.78% -12.85% -11.31%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004236 $4,020 -0.78% -0.92% -64.37%
1124 VIU Viuly VIU $0.008530 $3,769 -6.63% -0.89% 88.62%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000132 $3,738 5.12% -43.60% -46.61%
1126 VOYA Voyacoin VOYA $2.96 $3,501 -25.34% -0.46% 88.61%
1127 GRN Granite GRN $0.017602 $3,477 -25.96% -6.13% 19.69%
1128 SND Sand Coin SND $0.799477 $3,237 7.35% 25.71% 21.93%
1129 B2B B2B B2B $0.449080 $2,746 -0.78% 27.79% -29.70%
1130 NAMO NamoCoin NAMO $0.000120 $2,713 1.90% 2.51% -28.23%
1131 PNX Phantomx PNX $0.015044 $2,634 -0.10% -31.97% -23.82%
1132 DGPT DigiPulse DGPT $0.864117 $2,576 -0.63% -25.87% -23.20%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $2,519 -0.09% 1.34% 678.32%
1134 MINEX Minex MINEX $0.015852 $2,437 0.09% -0.84% -71.20%
1135 TER TerraNova TER $1.45 $2,284 -0.13% -24.09% -27.81%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.006227 $2,198 -0.78% 40.97% -21.89%
1137 DAY Chronologic DAY $4.38 $2,179 -0.62% -34.18% 10.37%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.11 $2,090 -0.13% 1.33% -32.26%
1139 VULC Vulcano VULC $0.006487 $1,621 -0.08% -23.78% -30.99%
1140 OX OX Fina OX $0.000162 $1,604 -0.87% 20.31% -6.78%
1141 MGC GulfCoin MGC $0.002464 $1,502 -0.13% -11.33% -25.06%
1142 BLX Blockchain Index BLX $2.95 $1,483 -0.78% -0.67% 12.97%
1143 WIC Wi Coin WIC $0.003336 $1,437 13.19% 37.90% 21.54%
1144 HAT Hawala.Today HAT $0.208177 $1,418 -0.78% 13.37% 11.50%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117113 $1,414 -0.13% 5.35% 70.17%
1146 SKR Sakuracoin SKR $0.002071 $1,399 9.27% 69.61% 9.34%
1147 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,293 11.59% -5.64% -4.21%
1148 STU bitJob STU $0.033906 $1,240 31.47% 12.38% 93.39%
1149 EUSD eUSD EUSD $0.000182 $1,170 -0.78% -47.51% -19.37%
1150 MAVRO Mavro MAVRO $0.032505 $982 -0.09% 67.43% 138.85%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038885 $969 0.44% 13.44% -5.03%
1152 WOW Wowcoin WOW $0.000118 $850 -0.17% 2.26% 17.14%
1153 MOTO Motocoin MOTO $0.006105 $787 -0.09% 64.11% 69.55%
1154 ACC AdCoin ACC $0.067099 $773 -0.15% -12.89% -36.59%
1155 SKC Skeincoin SKC $0.015842 $769 -1.94% 10.33% 402.88%
1156 SAK Sharkcoin SAK $0.002241 $730 -0.16% -2.84% 1.70%
1157 WILD Wild Crypto WILD $0.131980 $729 -0.77% -20.95% 11.66%
1158 DFS DFSCoin DFS $0.007595 $710 -6.53% -10.96% -11.27%
1159 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004223 $691 -0.15% 1.32% 13.21%
1160 PLC PlusCoin PLC $0.000622 $680 -0.78% 9.40% 9.71%
1161 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000382 $658 -19.87% -17.59% -29.76%
1162 FLASH Flash FLASH $0.005046 $646 5.88% -0.97% 1.57%
1163 UR UR UR $0.000937 $608 0.95% 35.21% 53.61%
1164 HNC Huncoin HNC $0.001526 $608 18.07% -23.30% 4.42%
1165 NTC Natcoin NTC $0.194792 $597 -0.12% 23.15% -37.36%
1166 LDCN LandCoin LDCN $0.002563 $532 -0.15% -39.45% -64.33%
1167 MONETA Moneta MONETA $0.000469 LowVol -0.13% 35.11% 24.06%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039545 LowVol -0.78% -2.20% -43.14%
1169 SJCX Storjcoin X SJCX $0.359771 LowVol 4.92% 9.82%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000008 LowVol -4.66% -21.40% -22.64%
1171 ASN Aseancoin ASN $0.015959 LowVol -0.13% -13.86% 223.09%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004929 LowVol -0.13% 21.60% -45.68%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol -0.09% 102.69% 28.68%
1174 BSN Bastonet BSN $0.000587 LowVol -0.13% -15.55% -16.85%
1175 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.78% -2.20% -39.69%
1176 EDRC EDRCoin EDRC $0.046640 LowVol -0.10% -5.66% -0.92%
1177 QBT Cubits QBT $0.002936 LowVol 2.60% -34.16% 96.64%
1178 ONG onG.social ONG $0.181723 LowVol -0.78% 14.59%
1179 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol -0.09% 1.34% -40.05%
1180 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% -33.61%
1181 CLINT Clinton CLINT $0.010444 LowVol -0.13% -20.19% 15.15%
1182 ACES Aces ACES $0.000241 LowVol -0.02% 108.43% 100.80%
1183 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054240 LowVol 1.52% 37.17% 51.99%
1184 BUB Bubble BUB $0.020418 LowVol -0.06% 4.97% 10.08%
1185 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002582 LowVol -0.13% 17.34% 10.05%
1186 IRL IrishCoin IRL $0.002582 LowVol -0.13% 9.46% 12.84%
1187 HIGH High Gain HIGH $0.000704 LowVol 28.40% 1.34% 9.93%
1188 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000352 LowVol -0.06% 1.34% 6.49%
1189 PRES President Trump PRES $0.003462 LowVol 0.42% 9.94% -9.18%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000235 LowVol -0.13% 1.34% -17.51%
1191 OMC Omicron OMC $0.132720 LowVol -0.09% 17.86%
1192 AV AvatarCoin AV $0.034618 LowVol -0.09% -20.06% 7.31%
1193 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.13% 8.94% 20.66%
1194 TOP TopCoin TOP $0.000472 LowVol -0.36% 9.29% -6.56%
1195 LTH LAthaan LTH $0.001056 LowVol 12.39% 82.40% 108.77%
1196 QORA Qora QORA $0.193106 LowVol -6.71% -16.06%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% -24.05%
1198 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003886 LowVol 0.30% -9.72% 14.69%
1199 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol -0.13% 1.34% 16.41%
1200 EVC EventChain EVC $0.068180 LowVol -0.78% -37.57%
1201 SHA SHACoin SHA $0.000704 LowVol -0.09% 1.35% 16.41%
1202 YEL Yellow Token YEL $0.006932 LowVol -0.78% -46.47% 36.68%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.17% -9.01% 3.14%
1204 AXIOM Axiom AXIOM $0.017954 LowVol -0.13% 1.34% 15.65%
1205 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol -0.06% 1.35%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042597 LowVol -0.13% -16.70% -14.94%
1207 DON Donationcoin DON $0.000585 LowVol -0.10% 1.79% -27.07%
1208 ACN Avoncoin ACN $0.000352 LowVol -0.13% -24.00% -0.26%
1209 XQN Quotient XQN $0.005985 LowVol -0.06% -2.47% 5.73%
1210 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -3.17% -0.45% -7.15%
1211 ABC Alphabit ABC $11.74 LowVol -0.09% -36.55% -16.90%
1212 KASHH KashhCoin KASHH $0.000116 LowVol -0.09% 0.52% 307.95%
1213 BXC Bitcedi BXC $0.003419 LowVol -0.18% -7.47% 72.11%
1214 ELC Elacoin ELC $0.093878 LowVol -0.28% 8.13% 26.89%
1215 SWP Swapcoin SWP $0.090907 LowVol -0.78% 6.89% -23.80%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.001210 LowVol 6.95% 18.55% 18.50%
1217 IPY Infinity Pay IPY $0.001698 LowVol -0.78% -2.20% -33.55%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol -0.16% 62.24% 17.27%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001643 LowVol -0.09% 28.97% -8.80%
1220 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000469 LowVol -0.09% 1.34% 16.01%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol -0.13% 16.41%
1222 BIRDS Birds BIRDS $0.000117 LowVol -0.13% 84.24% -43.77%
1223 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002347 LowVol -0.13% -11.88% -29.45%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001995 LowVol -0.06% 23.07% 20.84%
1225 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003567 LowVol 1.06% -6.67% -31.29%
1226 EBIT eBIT EBIT $0.003770 LowVol -0.78% 102.82% 344.28%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001760 LowVol -0.13% 13.99% 30.67%
1228 FC Facecoin FC $0.003636 LowVol -0.78% -2.20% -12.99%
1229 PRN Protean PRN $0.000063 LowVol 0.10% -32.73% -7.61%
1230 FAP FAPcoin FAP $0.007883 LowVol -0.17% 21.56% -18.67%
1231 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol -0.10% 1.34% 16.41%
1232 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% 16.41%
1233 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol -0.09% 1.34% 15.98%
1234 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% 16.42%
1235 9COIN 9COIN 9COIN $0.002816 LowVol -0.09% -13.14% -13.74%
1236 UTA UtaCoin UTA $0.002230 LowVol -0.06% -33.61% 342.35%
1237 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000023 LowVol 31.29% -67.62% -74.89%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000128 LowVol -0.15% -57.89% -45.26%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001192 LowVol -0.46% 2.95% -5.67%
1240 EGOLD eGold EGOLD $0.006864 LowVol -0.78% -2.20% -52.23%
1241 BEST BestChain BEST $0.001408 LowVol 8.93% 14.01% 4.61%
1242 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003051 LowVol -0.06% 1.35% 0.89%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002347 LowVol -0.13% 1.01% 5.82%
1244 PI PiCoin PI $0.002582 LowVol -0.09% 1.34%
1245 10MT 10M Token 10MT $0.000909 LowVol -0.78% 21.87% -63.40%
1246 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.78% -2.20% 70.23%
1247 TIE TIES Network TIE $0.064089 LowVol -0.78% 0.66% -33.75%
1248 BET BetaCoin BET $0.001973 LowVol -0.13% 13.57% -14.33%
1249 HYPER Hyper HYPER $0.034500 LowVol -0.13% 4.02% 41.62%
1250 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000939 LowVol -0.13% -26.30% 16.49%
1251 MAGN Magnetcoin MAGN $0.695698 LowVol -0.44% 4.68% 42.29%
1252 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol -0.78% 11.49% 51.43%
1253 WINK Wink WINK $0.000352 LowVol -0.13% 65.91%
1254 YES Yescoin YES $0.000092 LowVol -0.04% -20.12% 296.73%
1255 REGA Regacoin REGA $0.001526 LowVol -0.10% -22.51% -29.66%
1256 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol -0.10% 1.35% 17.69%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.001995 LowVol -0.06% 1.35% 16.41%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000587 LowVol -0.13% -15.55% -19.38%
1259 DISK DarkLisk DISK $0.000704 LowVol -0.09% -32.44% -0.22%
1260 FUDD DimonCoin FUDD $0.001364 LowVol -0.78% -2.20% -27.18%
1261 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120281 LowVol -0.09% 123.86% 9.41%
1262 STEX STEX STEX $0.822166 LowVol -1.20% -7.99% 107.50%
1263 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -0.09% -22.40%
1264 XOT Internet of T… XOT $2217.87 LowVol -0.09% 1.34% -26.29%
1265 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044240 LowVol -0.09%
1266 STARS StarCash Network STARS $0.250742 LowVol -0.13% 30.70% -3.49%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol -0.13% 2.59% -42.75%
1268 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010796 LowVol 0.03% 1.61% -9.53%
1269 DBG Digital Bulli… DBG $0.006806 LowVol -0.10% 1.24% 14.43%
1270 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363191 LowVol -0.10% 18.10%
1271 BIT First Bitcoin BIT $0.012908 LowVol -0.13% 3.21% 10.45%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol -0.13% -49.33% -41.80%
1273 TODAY TodayCoin TODAY $0.001173 LowVol -0.09% 26.67% 5.82%
1274 GAIN UGAIN GAIN $0.001526 LowVol -0.10% 1.34%
1275 CBD CBD Crystals CBD $0.001643 LowVol -0.06% 16.24%
1276 FUTC FutCoin FUTC $0.001878 LowVol -0.06% 1.35% -10.04%
1277 XAU Xaucoin XAU $0.045648 LowVol -0.06% 51.63% 54.91%
1278 PRIMU Primulon PRIMU $0.000117 LowVol -0.13% -48.59% -49.25%
1279 XID International… XID $0.008097 LowVol -0.13% -1.52% 1.55%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004225 LowVol -0.13% 10.55% 36.44%
1281 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% 18.04%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -0.85% -31.74% -61.40%
1283 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol -0.13% -24.75% -22.40%
1284 RICHX RichCoin RICHX $0.006571 LowVol -0.13% 0.17%
1285 BGR Bongger BGR $0.000166 LowVol -0.88% 78.01%
1286 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol -0.13% 1.34% 18.07%
1287 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol -0.13% 16.41%
1288 PRM PrismChain PRM $0.001526 LowVol -0.13% 9.02% 21.33%
1289 OP Operand OP $0.001056 LowVol -0.13% 14.00% 18.05%
1290 GBRC Global Busine… GBRC $0.000117 LowVol 16.41%
1291 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol -0.13% 16.41%
1292 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol -0.06% 16.41%
1293 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1294 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -50.37%
1295 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 1.00% -28.43%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.79%
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.84%
1298 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 1.22% 14.34%
1299 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.20% 1.60% 16.71%
1300 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.26% 15.16%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 1.93% -23.84%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.40%
1303 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.30% 17.51%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.21% 26.14%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 0.25% 2.78% 8.06%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.92% -12.09%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1308 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.46%
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.50% 15.44%
1310 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 2.05% 46.53%
1311 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.21% 16.27%
1312 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 1.85% 19.71%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 1.43% 169.14%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.37% -3.82%
1317 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004363 LowVol -10.14% -27.56%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.47% -86.76%
1320 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.93%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.58%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -8.53%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 86.20% 10.04%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.26% -60.45%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.25% -40.06%

Quay lại phần 1

Phản hồi