Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11925.10 trên tổng giá trị $199,417,782,878

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $465.15 trên tổng giá trị $44,727,531,235

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1521.34 trên tổng giá trị $25,619,061,332

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.79 trên tổng giá trị $10,530,722,997

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248922 trên tổng giá trị $9,634,982,352

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRN Francs (FRN) đang có giá hiện tại $0.055736 trên tổng giá trị đã biến động tăng 124.14% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.040335 trên tổng giá trị $246,116 đã biến động tăng 114.58% trong 1h qua

    + Đồng ARGUS Argus (ARGUS) đang có giá hiện tại $0.014193 trên tổng giá trị $16,298 đã biến động tăng 58.95% trong 1h qua

    + Đồng AERM Aerium (AERM) đang có giá hiện tại $0.930631 trên tổng giá trị đã biến động tăng 58.02% trong 1h qua

    + Đồng RPC RonPaulCoin (RPC) đang có giá hiện tại $0.099530 trên tổng giá trị $89,145 đã biến động tăng 55.27% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.366196 trên tổng giá trị $319,627 đã biến động tăng 359.57% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.216695 trên tổng giá trị $16,385,284 đã biến động tăng 312.82% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.023231 trên tổng giá trị $1,161,555 đã biến động tăng 263.93% trong 24h qua

    + Đồng BOLI Bolivarcoin (BOLI) đang có giá hiện tại $0.102111 trên tổng giá trị $859,297 đã biến động tăng 262.50% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003876 trên tổng giá trị $105,041 đã biến động tăng 252.14% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.216695 trên tổng giá trị $16,385,284 đã biến động tăng 1546.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.041808 trên tổng giá trị $2,675,431 đã biến động tăng 1104.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $340,234 đã biến động tăng 971.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 856.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.048073 trên tổng giá trị đã biến động tăng 599.21% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CON PayCon CON $94,720 $0.004111 23,042,604 $606 -3.06% -20.91% -16.49%
702 EGAS ETHGAS EGAS $91,368 $0.008995 10,157,540 $3,237 -0.68% 6.75% 93.01%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $90,518 $0.020596 4,394,874 $5,365 0.81% -15.36% 18.22%
704 VPRC VapersCoin VPRC $89,702 $0.000115 780,124,964 $3,822 -0.29% 60.80% 17.37%
705 RPC RonPaulCoin RPC $89,145 $0.099530 895,654 $1,134 55.27% 41.49% 43.16%
706 VUC Virta Unique … VUC $87,302 $0.001420 61,480,800 $2,706 -0.60% 1.42% 13.66%
707 PRX Printerium PRX $87,147 $0.007372 11,821,728 $1,255 -0.27% 121.18% 55.87%
708 611 SixEleven 611 $86,511 $0.200662 431,129 $1,348 -0.26% 17.92% 12.14%
709 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,215 $0.001927 44,220,400 $2,693 -0.49% -35.60% -39.02%
710 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,220 $0.001057 77,777,777 $912 -0.27% -44.10% 17.19%
711 RBT Rimbit RBT $71,174 $0.000616 115,499,623 $504 -0.48% 27.50% 7.14%
712 ZMC ZetaMicron ZMC $70,515 $0.000117 600,344,291 $2,765 -0.27% 17.19%
713 SOIL SOILcoin SOIL $66,819 $0.011718 5,702,048 $731 -0.28% 8.20% 20.80%
714 DIBC DIBCOIN DIBC $66,249 $0.013250 5,000,000 $664 -0.73% -10.25% 15.83%
715 ATX Artex Coin ATX $65,974 $0.003513 18,781,750 $509 -0.27% -10.36% -12.13%
716 LBTC LiteBitcoin LBTC $59,209 $0.018571 3,188,280 $663,187 5.93% 35.43% 550.04%
717 GLT GlobalToken GLT $59,148 $0.002266 26,102,300 $3,434 -0.25% 1.12% 3.12%
718 STEPS Steps STEPS $59,066 $0.003171 18,625,017 $965 -0.31% 38.78%
719 ADCN Asiadigicoin ADCN $58,567 $0.002349 24,931,054 $832 -0.31% -11.57% -13.19%
720 ERY Eryllium ERY $57,735 $0.010680 5,406,113 $1,345 10.60% 74.90% 97.21%
721 MCRN MACRON MCRN $47,150 $0.000117 401,421,401 $867 -0.27% -73.26% -64.89%
722 KRONE Kronecoin KRONE $46,065 $0.012578 3,662,405 $594 -20.60% 4.74% 26.11%
723 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,346 $0.000992 44,683,780 $576 -0.24% -2.42% -25.02%
724 CRTM Corethum CRTM $41,306 $0.016522 2,500,000 $3,825 -0.68% 4.84% 76.64%
725 PULSE Pulse PULSE $38,629 $0.002702 14,298,972 $880 -0.27% -26.91% -5.71%
726 ICON Iconic ICON $37,466 $0.063192 592,894 $2,202 -0.27% -32.33% 15.35%
727 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,327 $0.035289 859,402 $80,241 -9.11% 35.68% 128.79%
728 PLACO PlayerCoin PLACO $28,876 $0.000822 35,120,000 $747 -0.29% 1.69% 27.23%
729 GRIM Grimcoin GRIM $27,368 $0.002651 10,324,802 $1,379 20.36% 53.10% 74.11%
730 CREVA CrevaCoin CREVA $26,739 $0.000735 36,390,750 $3,068 -0.31% 2.91% -11.07%
731 ALTC Antilitecoin ALTC $22,208 $0.000705 31,512,613 $971 -5.51% -6.34% 18.21%
732 LVPS LevoPlus LVPS $17,596 $0.011628 1,513,256 $7,906 -0.27% 15.52% 56.80%
733 ARGUS Argus ARGUS $16,298 $0.014193 1,148,324 $1,102 58.95% 60.75% 51.81%
734 MILO MiloCoin MILO $16,062 $0.001489 10,789,954 $621 -0.27% -43.22% -50.73%
735 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,622 $0.001159 13,476,500 $611 -0.24% 39.98% -8.43%
736 ELS Elysium ELS $15,524 $0.003876 4,005,012 $1,847 -0.27% -1.30% 8.83%
737 XRC Rawcoin XRC $11,992 $0.017013 704,882 $1,160 -0.23% -4.00% -1.41%
738 GSR GeyserCoin GSR $8,681 $0.185229 46,864 $3,760 -0.27% 40.92% 208.53%
739 MRNG MorningStar MRNG $8,102 $0.000248 32,656,872 $529 -0.27% 46.62% 25.35%
740 HMC HarmonyCoin HMC $6,315 $0.011252 561,235 $6,401 -0.27% 3.75% -1.85%
741 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,177,458 $2.93 10,291,781 LowVol 4.48% 44.96% 387.02%
742 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.87% -19.26%
743 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
744 CREDO Credo CREDO $10,037,008 $0.018253 549,891,703 LowVol -0.68% -1.63% -12.50%
745 ETT EncryptoTel [… ETT $9,028,097 $0.145307 62,131,190 LowVol -0.72% -23.74% 31.96%
746 ECOB Ecobit ECOB $5,550,844 $0.012489 444,444,444 LowVol -0.27% 1.11% 15.58%
747 YASH YashCoin YASH $4,111,101 $0.411099 10,000,270 LowVol -0.27% -20.89% -17.30%
748 IXC Ixcoin IXC $4,055,827 $0.193143 20,999,088 LowVol -0.60% 26.47% 41.78%
749 ARC Arcade Token ARC $3,972,768 $2.43 1,636,312 LowVol -0.67% 4.68%
750 PGL Prospectors Gold PGL $3,841,014 $0.059551 64,500,000 LowVol -0.27% 1.70% -25.73%
751 CRYPT CryptCoin CRYPT $3,169,773 $0.522565 6,065,797 LowVol 41.58% 46.17% 120.26%
752 ADST AdShares ADST $2,375,882 $0.197292 12,042,465 LowVol -0.30% -10.58% -7.21%
753 GRE Greencoin GRE $2,317,152 $0.000645 3,592,488,641 LowVol 19.02% 62.41% 107.00%
754 MBRS Embers MBRS $2,200,745 $0.044015 50,000,000 LowVol -3.42% 16.84% 17.17%
755 ADL Adelphoi ADL $2,193,749 $0.093462 23,472,224 LowVol -0.94% -6.99% -7.42%
756 FIMK FIMKrypto FIMK $1,965,422 $0.003406 577,004,618 LowVol -0.74% -28.80% 143.79%
757 REX REX REX $1,888,079 $0.218004 8,660,756 LowVol -0.68% 45.95% 96.06%
758 ITT Intelligent T… ITT $1,843,690 $0.188172 9,797,899 LowVol -0.68% 1.43% -24.50%
759 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,701,090 $0.000074 22,869,547,934 LowVol -0.32% 90.36% 27.91%
760 CBX Crypto Bullion CBX $1,680,129 $1.67 1,005,499 LowVol -0.29% -7.21% -23.16%
761 FYP FlypMe FYP $1,624,228 $0.092083 17,638,681 LowVol -0.63% 0.77% 14.78%
762 ANC Anoncoin ANC $1,487,227 $0.704741 2,110,317 LowVol -0.29% 19.44% 59.47%
763 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
764 HTC HitCoin HTC $1,291,595 $0.000117 10,996,318,099 LowVol -0.27% 1.59% 17.19%
765 SHORTY Shorty SHORTY $1,245,040 $0.012450 100,000,000 LowVol -0.27% 1.70% 11.91%
766 DCY Dinastycoin DCY $1,194,410 $0.000841 1,420,858,063 LowVol 1.46% 7.26% 69.94%
767 PND Pandacoin PND $1,185,039 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -3.53% -1.51% 71.99%
768 RC RussiaCoin RC $1,180,844 $0.140948 8,377,873 LowVol -0.27% -13.33% -28.47%
769 ETBS Ethbits ETBS $1,168,152 $0.839429 1,391,604 LowVol -11.23% -8.64% -16.07%
770 ORB Orbitcoin ORB $989,848 $0.320168 3,091,651 LowVol -0.41% 0.23% 12.34%
771 SDC ShadowCash SDC $982,203 $0.146704 6,695,133 LowVol -0.27% -8.75% -33.27%
772 METAL MetalCoin METAL $867,405 $0.011276 76,925,527 LowVol -1.97% 17.27% 24.26%
773 USC Ultimate Secu… USC $843,484 $0.081550 10,343,113 LowVol -0.27% 52.38% 42.75%
774 NOBL NobleCoin NOBL $813,201 $0.000351 2,315,136,474 LowVol -0.26% 4.35% 24.68%
775 TAG TagCoin TAG $774,649 $0.130047 5,956,688 LowVol -0.29% -4.90% 90.67%
776 MAC Machinecoin MAC $758,678 $0.037516 20,222,950 LowVol 0.02% -14.55% 14.31%
777 EBET EthBet EBET $749,781 $0.088184 8,502,500 LowVol -7.21% -6.76% -18.01%
778 V Version V $671,430 $0.001433 468,659,818 LowVol 4.74% 32.55% 66.41%
779 NET NetCoin NET $647,365 $0.000822 787,126,712 LowVol -12.42% -11.05% -11.76%
780 KOBO Kobocoin KOBO $641,591 $0.025975 24,700,248 LowVol -4.52% -6.98% -12.82%
781 VAL Valorbit VAL $613,064 $0.000117 5,219,473,817 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
782 ITI iTicoin ITI $601,056 $18.78 32,000 LowVol -0.91% -8.59% -11.11%
783 GIM Gimli GIM $587,464 $0.007343 80,000,000 LowVol -0.68% 41.34% -22.36%
784 BBT BitBoost BBT $582,758 $0.119838 4,862,878 LowVol -0.68% 3.33% 14.77%
785 BPC Bitpark Coin BPC $581,411 $0.007752 75,000,000 LowVol -0.27% -27.83% -31.28%
786 GOOD Goodomy GOOD $581,151 $0.001317 441,349,000 LowVol -0.42% -11.91% 45.01%
787 BITS Bitstar BITS $562,243 $0.024361 23,079,737 LowVol -0.30% -1.49% 7.95%
788 SAC SACoin SAC $533,860 $0.076112 7,014,144 LowVol -0.27% -5.86% -9.82%
789 TROLL Trollcoin TROLL $531,716 $0.000940 565,810,336 LowVol -0.61% 13.58% -6.49%
790 RIYA Etheriya RIYA $519,090 $0.328220 1,581,531 LowVol -0.28% 5.17% -2.37%
791 AU AurumCoin AU $490,379 $1.66 296,216 LowVol -0.27% 0.90% 30.19%
792 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.61% -16.84%
793 FC2 FuelCoin FC2 $477,489 $0.004698 101,630,735 LowVol -0.29% -16.99% 7.84%
794 XGR GoldReserve XGR $463,887 $0.027015 17,171,382 LowVol -0.27% -2.39% -47.68%
795 CHESS ChessCoin CHESS $455,195 $0.008424 54,032,769 LowVol 12.01% 36.86% 62.90%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $445,988 $0.082160 5,428,300 LowVol 4.08% -5.57%
797 ICN iCoin ICN $432,288 $0.014800 29,209,425 LowVol -2.34% -1.43% 26.20%
798 TGC Tigercoin TGC $429,550 $0.009866 43,536,800 LowVol -0.29% 44.79% 6.44%
799 SLG Sterlingcoin SLG $411,160 $0.097743 4,206,552 LowVol -0.62% 4.95% 11.40%
800 CFT CryptoForecast CFT $394,413 $0.008574 46,000,000 LowVol -0.58% 3.77% 13.55%
801 DDF DigitalDevelo… DDF $392,296 $0.076646 5,118,307 LowVol -0.68% -15.10% -20.51%
802 KUSH KushCoin KUSH $387,717 $0.071179 5,447,080 LowVol -0.27% 3.04% 54.61%
803 BUCKS SwagBucks BUCKS $380,266 $1.19 319,527 LowVol -0.01% -3.73% 4.72%
804 FNC FinCoin FNC $376,017 $0.029197 12,878,667 LowVol -0.04% -14.62% -23.86%
805 WAY WayGuide WAY $376,015 $0.003759 100,040,708 LowVol -0.27% -1.39% 20.97%
806 PRL Oyster Pearl PRL $371,435 $0.012392 29,973,026 LowVol -0.68% 8.29% 40.74%
807 GLC GlobalCoin GLC $352,120 $0.005403 65,171,010 LowVol -0.29% 8.84%
808 DAXX DaxxCoin DAXX $350,370 $0.000704 497,710,360 LowVol -0.37% 17.53% -3.89%
809 NYAN Nyancoin NYAN $346,711 $0.001088 318,595,013 LowVol -0.43% -4.50% 37.89%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $344,271 $0.002748 125,279,775 LowVol -0.35% 13.29% 19.60%
811 SH Shilling SH $343,640 $0.008692 39,536,125 LowVol -0.27% 46.63% 48.19%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $336,703 $0.000117 2,866,607,586 LowVol -0.27%
813 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -3.70%
814 CORG CorgiCoin CORG $322,244 $0.000257 1,251,855,418 LowVol 5.69% 86.31% 101.86%
815 STV Sativacoin STV $314,724 $0.044411 7,086,548 LowVol 2.79% 8.42% 83.46%
816 UNIC UniCoin UNIC $304,270 $0.102544 2,967,216 LowVol -0.38% 2.38% 6.25%
817 XPTX PlatinumBAR XPTX $300,145 $0.718483 417,748 LowVol -0.27% 3.23% -12.01%
818 LOT LottoCoin LOT $294,827 $0.000020 14,491,014,421 LowVol -0.56% 22.56% 14.10%
819 LTB LiteBar LTB $293,807 $0.363483 808,310 LowVol -0.31% 9.00% 29.55%
820 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.91% 17.46%
821 RBIES Rubies RBIES $285,038 $0.027367 10,415,252 LowVol -0.31% 9.65% 6.08%
822 BIGUP BigUp BIGUP $275,505 $0.000130 2,118,227,016 LowVol -0.84% 12.92% 9.88%
823 FLY Flycoin FLY $270,187 $1.28 210,806 LowVol -0.27% 1.11% 17.45%
824 USDE USDe USDE $266,448 $0.000235 1,134,236,104 LowVol -0.29% 56.87% 15.24%
825 SWING Swing SWING $261,424 $0.094579 2,764,062 LowVol -0.37% 3.72% 7.01%
826 GAIA GAIA GAIA $249,196 $0.010339 24,101,381 LowVol -0.27% 7.23% 0.42%
827 EVO Evotion EVO $248,749 $0.078509 3,168,410 LowVol -0.27% -0.55% 19.65%
828 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $248,474 $0.018787 13,225,480 LowVol 11.32% 18.04% 34.55%
829 J Joincoin J $241,733 $0.098731 2,448,402 LowVol -0.27% 4.48% 7.98%
830 KED Darsek KED $240,208 $0.017282 13,899,258 LowVol -1.18% 57.51% 22.50%
831 MAD SatoshiMadness MAD $234,994 $0.000117 2,000,683,485 LowVol -0.27% 17.01%
832 I0C I0Coin I0C $233,563 $0.011130 20,985,202 LowVol -0.34% -37.79% 30.57%
833 Q2C QubitCoin Q2C $233,225 $0.000940 248,203,484 LowVol -0.29% -28.33% -24.90%
834 FRC Freicoin FRC $229,009 $0.007752 29,541,396 LowVol -0.29% 0.18% -3.31%
835 HODL HOdlcoin HODL $219,771 $0.001409 155,923,140 LowVol -20.22% -18.64% -16.40%
836 WMC WMCoin WMC $212,575 $0.018441 11,527,489 LowVol -0.27% 18.22%
837 WYV Wyvern WYV $208,642 $0.118162 1,765,728 LowVol -0.27% 1.72% 26.22%
838 CYP Cypher CYP $201,117 $0.031596 6,365,285 LowVol -0.31% 20.43% 63.21%
839 CAGE CageCoin CAGE $199,281 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.84% 34.31% 0.98%
840 GRT Grantcoin GRT $192,516 $0.004463 43,132,449 LowVol -0.24% 17.07% 11.39%
841 TRK Truckcoin TRK $191,554 $0.001223 156,681,380 LowVol -0.37% -29.95% -41.82%
842 BRIT BritCoin BRIT $189,738 $0.008921 21,268,092 LowVol -0.27% -23.83% -50.27%
843 XPY PayCoin XPY $189,330 $0.016010 11,825,669 LowVol -3.68% 26.65% 15.34%
844 SHDW Shadow Token SHDW $184,172 $0.026310 7,000,000 LowVol -42.57% -48.64% -49.22%
845 ARI Aricoin ARI $179,898 $0.001283 140,262,505 LowVol 5.16% 2.25% 35.26%
846 MOJO MojoCoin MOJO $179,283 $0.014774 12,135,012 LowVol -0.27% -35.94% -9.76%
847 MNC Mincoin MNC $177,648 $0.044163 4,022,521 LowVol -0.29% -3.51% -40.01%
848 PHS Philosopher S… PHS $172,368 $0.028660 6,014,340 LowVol -0.27% -0.35% 14.52%
849 GTC Global Tour Coin GTC $172,013 $0.005755 29,887,402 LowVol -0.27% 18.90%
850 EMD Emerald Crypto EMD $171,338 $0.008963 19,117,129 LowVol 3.48% -16.73% -9.54%
851 YAC Yacoin YAC $168,882 $0.001409 119,818,452 LowVol -0.29% 22.03% 8.18%
852 RBX Ripto Bux RBX $168,363 $0.000442 381,236,123 LowVol -0.53% 14.14% 2.05%
853 TTC TittieCoin TTC $160,512 $0.000127 1,259,816,434 LowVol 0.83% -23.13% -33.34%
854 HMP HempCoin HMP $159,348 $0.000117 1,356,645,470 LowVol -0.29% 1.69% 17.19%
855 XRA Ratecoin XRA $159,149 $0.001387 114,763,021 LowVol -0.27% 0.08% 13.86%
856 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,907 $0.008927 17,465,159 LowVol -0.27% -12.17% 8.50%
857 ICE iDice ICE $155,567 $0.099024 1,571,013 LowVol -0.27% 25.73% -7.66%
858 REE ReeCoin REE $153,178 $0.000060 2,560,000,000 LowVol -2.95% 36.34% -2.45%
859 RED RedCoin RED $151,523 $0.002045 74,107,896 LowVol -9.16% -4.79% 10.53%
860 HAL Halcyon HAL $151,262 $0.028542 5,299,636 LowVol -0.27% 16.48%
861 FIRE Firecoin FIRE $147,980 $1.50 98,412 LowVol -0.27% 1.70% -9.15%
862 OHM OHM OHM $146,948 $0.004933 29,787,733 LowVol -0.27% 1.69% 13.40%
863 CNNC Cannation CNNC $146,807 $0.059271 2,476,893 LowVol 1.54% 5.88% 46.64%
864 PX PX PX $146,157 $0.001527 95,718,884 LowVol -0.27% -0.98% 16.83%
865 LEA LeaCoin LEA $146,068 $0.000465 314,169,891 LowVol -0.69% 0.61% -3.70%
866 QCN QuazarCoin QCN $142,003 $0.023491 6,044,911 LowVol -0.29% -4.72% 7.51%
867 EUC Eurocoin EUC $141,456 $0.011392 12,416,554 LowVol -0.40% -1.30% -10.68%
868 VC VirtualCoin VC $138,307 $0.013742 10,064,287 LowVol -0.27% 50.61% 41.13%
869 GP GoldPieces GP $137,846 $0.112974 1,220,161 LowVol 6.33% -2.09% 23.24%
870 DLC Dollarcoin DLC $136,915 $0.015034 9,106,714 LowVol -0.27% 4.14% 19.81%
871 JIN Jin Coin JIN $136,499 $0.013860 9,848,485 LowVol -0.29% -31.43% 132.05%
872 XCRE Creatio XCRE $134,975 $0.006578 20,520,514 LowVol -0.27% 35.59% 34.92%
873 ISL IslaCoin ISL $132,102 $0.087270 1,513,704 LowVol -0.27% 18.24%
874 DUO ParallelCoin DUO $127,962 $0.424136 301,700 LowVol -0.27% 1.86% 19.11%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $126,671 $0.085040 1,489,544 LowVol -0.43% 11.15% 15.99%
876 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,625 $0.005638 22,459,556 LowVol -0.27% 18.44% 0.87%
877 DRM Dreamcoin DRM $124,873 $0.050976 2,449,632 LowVol -0.27% 26.10% 75.13%
878 DRS Digital Rupees DRS $119,995 $0.000235 510,802,961 LowVol -0.27% 103.38% 58.38%
879 ECA Electra ECA $116,157 $0.000005 21,904,761,360 LowVol -1.14% 0.19% -78.00%
880 MARS Marscoin MARS $115,993 $0.004102 28,279,074 LowVol -10.17% 3.12% 11.66%
881 PXI Prime-XI PXI $115,751 $0.006489 17,836,990 LowVol -0.31% 0.35% 12.13%
882 GPU GPU Coin GPU $114,537 $0.002830 40,477,042 LowVol -0.28% 0.08% 7.58%
883 IMS Independent M… IMS $114,485 $0.021324 5,368,934 LowVol -0.29% 37.08% 54.90%
884 NEVA NevaCoin NEVA $112,787 $0.045870 2,458,820 LowVol -0.41% 11.72% 18.85%
885 PIE PIECoin PIE $112,541 $0.008222 13,687,850 LowVol -0.27% 37.83% 155.79%
886 MRJA GanjaCoin MRJA $112,364 $0.025240 4,451,920 LowVol -0.29% 104.83%
887 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -13.39%
888 KURT Kurrent KURT $109,229 $0.011012 9,919,485 LowVol -2.11% 11.92% 67.87%
889 MST MustangCoin MST $109,028 $0.172966 630,343 LowVol 30.15% 26.13% 31.01%
890 BITZ Bitz BITZ $106,633 $0.053560 1,990,891 LowVol -0.27%
891 CTO Crypto CTO $106,026 $0.008692 12,198,404 LowVol -0.27% -5.93% -33.73%
892 BAS BitAsean BAS $105,560 $0.021112 5,000,000 LowVol -8.93% 0.43% 36.37%
893 COXST CoExistCoin COXST $105,041 $0.003876 27,100,000 LowVol -0.31% 252.14% 10.29%
894 SOON SoonCoin SOON $102,556 $0.008229 12,462,620 LowVol -0.33% 1.78% 17.64%
895 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $100,532 $0.012520 8,030,000 LowVol 3.31% -20.35% -4.05%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $98,906 $0.022489 4,398,000 LowVol -0.68% -1.05% -76.04%
897 UNITS GameUnits UNITS $98,241 $0.028287 3,472,983 LowVol -0.35% 2.47% -34.60%
898 CNC CHNCoin CNC $97,561 $0.001997 48,859,295 LowVol -0.29% 1.70% 298.86%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.56% 36.82%
900 QTL Quatloo QTL $92,483 $0.011981 7,718,883 LowVol -17.24% -15.63% -3.73%
901 TAJ TajCoin TAJ $89,167 $0.011135 8,007,422 LowVol -0.82% 2.79% 5.58%
902 POP PopularCoin POP $87,185 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -0.52% 7.48% 11.13%
903 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 0.81% 2.12%
904 CF Californium CF $85,039 $0.035354 2,405,326 LowVol -0.27% 1.87% 38.74%
905 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -11.73%
906 BIP BipCoin BIP $81,231 $0.049919 1,627,261 LowVol 2.29% 8.32% 21.21%
907 JET Jetcoin JET $81,089 $0.016642 4,872,509 LowVol -55.58% -59.73% -88.47%
908 GPL Gold Pressed … GPL $80,998 $0.315750 256,527 LowVol -0.28% 7.50% 11.73%
909 MAY Theresa May Coin MAY $78,815 $0.003166 24,893,800 LowVol -0.27% -10.76% -21.24%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $78,076 $0.004698 16,618,067 LowVol -0.27% -17.73% 21.78%
911 $$$ Money $$$ $78,039 $0.001701 45,887,218 LowVol -0.95% 6.39% 13.66%
912 URO Uro URO $77,852 $0.064484 1,207,310 LowVol -0.27% 27.20%
913 BTQ BitQuark BTQ $77,842 $0.008574 9,078,503 LowVol -0.29% 3.11% -13.58%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,908 $0.000940 79,719,140 LowVol -0.27% -7.92% 28.72%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,386 $0.000823 90,421,856 LowVol -0.29% -35.25% -12.61%
916 BLRY BillaryCoin BLRY $73,931 $0.008222 8,991,928 LowVol -0.27% -58.69% -39.26%
917 SPT Spots SPT $72,487 $0.003235 22,406,021 LowVol 0.72% 3.34% 23.41%
918 ARB ARbit ARB $71,699 $0.009162 7,826,035 LowVol -0.27% 1.69% 28.03%
919 GCC GuccioneCoin GCC $71,480 $0.003524 20,285,537 LowVol -0.31% 1.70% 14.22%
920 CRX Chronos CRX $70,340 $0.000954 73,729,962 LowVol -0.27% 16.98% -11.76%
921 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
922 MND MindCoin MND $69,263 $0.005520 12,546,625 LowVol -0.29% 30.23% 48.86%
923 CPN CompuCoin CPN $69,141 $0.003525 19,615,019 LowVol -0.27% 1.48% -3.28%
924 WARP WARP WARP $68,823 $0.062839 1,095,224 LowVol -0.27% 1.70% 18.85%
925 JWL Jewels JWL $68,744 $0.003406 20,181,636 LowVol -0.27% -10.08%
926 KIC KibiCoin KIC $63,328 $0.004308 14,701,000 LowVol -5.56% -24.13% -52.51%
927 ICOB ICOBID ICOB $62,971 $0.000590 106,701,874 LowVol -0.51% 8.99% 10.66%
928 HXX Hexx HXX $62,680 $0.042226 1,484,412 LowVol -0.29% 3.83% 24.36%
929 SFC Solarflarecoin SFC $61,518 $0.004368 14,083,450 LowVol 8.10% -0.37% 69.57%
930 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.21%
931 EXN ExchangeN EXN $59,903 $0.011746 5,100,000 LowVol -0.27% 1.31% 22.83%
932 BSC BowsCoin BSC $58,671 $0.010571 5,550,102 LowVol -10.24% -0.52% 14.65%
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,068 $0.000940 59,630,200 LowVol -0.27% 1.76% 18.28%
934 CASH Cashcoin CASH $54,216 $0.001175 46,158,242 LowVol -0.29% -9.59% 2.34%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $52,169 $0.005168 10,094,424 LowVol -0.29% -13.95% -11.41%
936 ORLY Orlycoin ORLY $51,653 $0.001409 36,646,779 LowVol -0.27% 10.31% 27.89%
937 300 300 Token 300 $49,332 $164.44 300 LowVol -0.27% -8.91% -17.49%
938 VIP VIP Tokens VIP $49,009 $0.000587 83,450,403 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
939 NTWK Network Token NTWK $47,669 $0.004084 11,671,310 LowVol -0.68% 1.40% -15.99%
940 UET Useless Ether… UET $47,322 $0.011933 3,965,716 LowVol 2.60% 28.64% 26.74%
941 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,181 $0.002232 20,245,510 LowVol -0.27% 1.69% 17.19%
942 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 0.66% 16.00%
943 CRT CRTCoin CRT $44,692 $0.563793 79,270 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $44,586 $0.000073 608,557,394 LowVol -6.48% -8.67% 10.25%
945 TOR Torcoin TOR $44,565 $0.140948 316,179 LowVol -0.27% -29.99% -44.24%
946 XCS CybCSec XCS $44,480 $0.003759 11,834,082 LowVol -0.27% 25.16% 3.61%
947 CXT Coinonat CXT $44,325 $0.005140 8,623,200 LowVol -0.36% -1.12% -15.81%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,683 $0.009044 4,829,945 LowVol -0.27% -0.04% 51.66%
949 BOAT BOAT BOAT $43,218 $0.002330 18,547,845 LowVol 25.20% 44.61% 39.60%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $42,645 $0.002105 20,254,146 LowVol -0.27% -22.98% 28.37%
951 SONG SongCoin SONG $42,445 $0.001303 32,565,300 LowVol -0.41% 50.27% 0.21%
952 EGO EGO EGO $42,284 $0.000705 60,000,001 LowVol -10.28% -12.84% 18.22%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,110 $0.000587 70,000,000 LowVol -0.27% 1.69% 17.19%
954 FLVR FlavorCoin FLVR $39,274 $0.001879 20,898,106 LowVol -0.27% 8.48% 19.60%
955 G3N G3N G3N $39,081 $0.005168 7,561,891 LowVol -0.27% 1.70% 17.23%
956 BRAT BRAT BRAT $37,820 $0.000236 160,000,000 LowVol -0.21% 2.33% -20.90%
957 EREAL eREAL EREAL $37,655 $0.000550 68,427,562 LowVol -0.68% 14.07% -17.06%
958 JOBS JobsCoin JOBS $37,358 $0.000352 106,019,270 LowVol -0.27% 17.54% 20.50%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $36,685 $0.001762 20,821,709 LowVol -0.27% -10.27% -18.57%
960 VLTC Vault Coin VLTC $35,701 $0.001177 30,329,250 LowVol -0.27% -1.30% -28.76%
961 RIDE Ride My Car RIDE $35,687 $0.000352 101,276,976 LowVol -0.27% 15.17% 53.12%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,420 $0.013508 2,622,273 LowVol -0.27% -3.35% -27.56%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $35,237 $0.000352 100,000,000 LowVol -0.29% 1.81% 18.22%
964 CESC CryptoEscudo CESC $33,852 $0.000235 144,105,100 LowVol -6.94% -18.17% -26.28%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,497 $0.004463 7,504,970 LowVol -0.27% -24.23% -30.42%
966 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 0.22% -23.75%
967 GBT GameBet Coin GBT $32,467 $0.001527 21,262,780 LowVol -0.27% -20.35% -4.75%
968 ITZ Interzone ITZ $31,720 $0.017719 1,790,160 LowVol -0.29% 5.30% -17.34%
969 PEX PosEx PEX $31,696 $0.012920 2,453,240 LowVol -0.27% 2.63% 17.19%
970 WBB Wild Beast Block WBB $31,269 $0.187344 166,908 LowVol -0.31% 22.97% 60.27%
971 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 13.05% 3.38%
972 LIR LetItRide LIR $29,834 $0.000822 36,286,129 LowVol 16.35% 11.58% 33.24%
973 ROOFS Roofs ROOFS $29,657 $0.000228 130,000,000 LowVol -1.04% -21.97% -25.65%
974 ZNE Zonecoin ZNE $28,811 $0.011158 2,581,970 LowVol -1.31% 17.19%
975 HVCO High Voltage HVCO $28,782 $0.019263 1,494,171 LowVol -0.29% 0.46% 25.89%
976 LUNA Luna Coin LUNA $28,642 $0.017609 1,626,570 LowVol -0.56% -7.92% -3.91%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,353 $0.031713 894,026 LowVol -0.27% 31.31% -1.48%
978 KNC KingN Coin KNC $28,299 $14.09 2,008 LowVol -0.27% -12.18%
979 DPAY DPAY DPAY $28,028 $0.000352 79,541,001 LowVol -0.27% -27.18%
980 BNX BnrtxCoin BNX $27,801 $0.001048 26,522,501 LowVol -0.31% 0.84% 30.52%
981 ZYD Zayedcoin ZYD $27,135 $0.004346 6,243,840 LowVol -0.27% -16.38% -42.05%
982 VRS Veros VRS $26,021 $0.000053 486,609,040 LowVol 2.24% -21.92% 147.30%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,475,255 LowVol 0.76% -52.31%
984 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,764 $0.034180 753,776 LowVol -0.27% 19.80% 6.39%
985 IMX Impact IMX $25,725 $0.000235 109,509,096 LowVol -0.27% 103.39% -21.87%
986 CAB Cabbage CAB $24,666 $0.002349 10,499,996 LowVol -0.27% -15.25% -9.61%
987 SDP SydPak SDP $22,085 $0.138247 159,753 LowVol -0.29% 1.44% 18.13%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,080 $0.001292 17,089,600 LowVol -0.27% -32.23%
989 DIX Dix Asset DIX $21,055 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -1.54% -9.13% 53.74%
990 DES Destiny DES $19,169 $0.011981 1,600,000 LowVol -0.27% -28.46%
991 SCS Speedcash SCS $18,729 $0.071531 261,831 LowVol -0.27% 1.70% 2.74%
992 BIOB BioBar BIOB $18,623 $0.021025 885,756 LowVol -0.29% 1.69% -2.81%
993 JS JavaScript Token JS $18,369 $0.002298 7,991,996 LowVol -0.68% -0.91% 11.91%
994 TSTR Tristar Coin TSTR $18,307 $0.003641 5,027,857 LowVol -0.27% -26.68% -39.45%
995 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 16.52% 42.08%
996 XOC Xonecoin XOC $15,786 $0.037586 420,000 LowVol -0.27% 27.62% 0.44%
997 MGM Magnum MGM $13,925 $0.003524 3,951,736 LowVol -0.27% -15.25% -14.14%
998 SANDG Save and Gain SANDG $13,319 $0.004346 3,064,800 LowVol -0.27% 17.10% 13.07%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol -26.55% 3.44% -44.81%
1000 IBANK iBank IBANK $12,760 $0.002819 4,526,324 LowVol -2.38% 30.64%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,665 $0.000117 107,829,281 LowVol -0.27% 1.70%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $12,566 $0.002468 5,091,200 LowVol -0.27% 42.07% 6.82%
1003 P7C P7Coin P7C $12,411 $0.000352 35,220,238 LowVol -0.27% 16.80%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $11,781 $6.82 1,727 LowVol -0.27% -26.35% -18.06%
1005 DAS DAS DAS $11,668 $0.004346 2,684,748 LowVol 2.03% -9.00% -4.14%
1006 SOCC SocialCoin SOCC $11,061 $0.007987 1,384,879 LowVol -0.27% 18.46% -19.86%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $10,831 $0.003223 3,360,417 LowVol -0.13% 21.38% 72.18%
1008 VOLT Bitvolt VOLT $10,650 $0.000705 15,112,554 LowVol 19.68% 31.25% 8.45%
1009 TRADE Tradecoin TRADE $9,970 $0.001292 7,716,804 LowVol -0.27% 1.12% -18.27%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,886 $0.004698 1,678,439 LowVol -0.27% -17.71%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,299 $0.029735 211,827 LowVol -0.13% 20.49% 63.71%
1012 CONX Concoin CONX $6,119 $0.008222 744,266 LowVol -0.27% 14.82% 17.79%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,742 $0.000627 9,160,323 LowVol -0.27% 20.63% 56.06%
1014 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -23.72%
1015 LEX Lex4All LEX $4,188 $0.004188 1,000,000 LowVol -0.13% 8.88%
1016 NANOX Project-X NANOX $4,137 $52855.60 0.078264 LowVol -0.27% -13.65% -11.75%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,109 $0.006408 485,214 LowVol 3.86% 10.08%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $2,794 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol -9.47% 2.29% 13.89%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,751 $0.001997 1,377,917 LowVol -0.27% -3.95% 8.08%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $2,372 $0.001876 1,264,511 LowVol -0.60% -17.13% -21.50%
1021 ULA Ulatech ULA $2,161 $0.010831 199,486 LowVol 2.99% -47.45% -58.84%
1022 XNG Enigma XNG $2,156 $0.129672 16,627 LowVol -0.27% 12.27% -25.44%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,369 $0.000235 5,826,388 LowVol -0.31% 1.69% 17.19%
1024 ABN Abncoin ABN $795 $0.011746 67,700 LowVol -0.27% -14.75% -26.18%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.50%
1026 DMB Digital Money… DMB $438 $0.001041 421,300 LowVol -0.27% -9.91% 12.44%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 2.27%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.39% -1.11% -56.81%
1029 CALC CaliphCoin CALC $61 $0.000705 87,140 LowVol -0.29% -2.26% 14.66%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.94% -68.96%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 78,996 LowVol -0.27% 17.19%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,661,300 0.03% 3.92% 13.36%
1033 ETN Electroneum ETN $0.105815 $7,030,040 5.91% 18.76% 195.52%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.26 $6,551,990 -0.26% -7.34% -19.81%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.23 $5,231,130 -0.66% 23.22% 61.59%
1036 AI POLY AI AI $16.40 $5,143,890 2.85% 7.08% -2.77%
1037 NULS Nuls NULS $0.743406 $3,601,900 4.16% -2.68% 26.10%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.54 $3,041,730 -0.28% -6.86% -8.71%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.83 $2,892,450 -4.03% -11.84% -37.81%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $2,514,960 -0.01% 0.04% 7.07%
1041 REC Regalcoin REC $49.46 $2,271,660 0.70% 5.17% 19.33%
1042 BTE BitSerial BTE $8.36 $1,475,660 0.92% 1.34% 191.47%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.68 $1,310,100 -0.21% -5.58% -1.57%
1044 LEND EthLend LEND $0.027043 $977,111 0.83% -4.02%
1045 TSL Energo TSL $0.033068 $834,272 -5.24% 9.12% -0.38%
1046 INF InfChain INF $0.016092 $729,636 -0.15% 10.30% 90.18%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $11633.50 $716,210 -0.27% 1.87% 13.00%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.68 $653,242 0.64% 4.12% 1.72%
1049 WC WINCOIN WC $1.07 $617,583 0.23% -10.01% -0.22%
1050 BOT Bodhi BOT $0.436265 $543,522 -1.38% 0.25% -13.32%
1051 BTCM BTCMoon BTCM $0.048073 $508,980 1.23% -31.37% 599.21%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.80 $475,454 -0.23% 5.69% 29.92%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.031713 $474,550 -0.76% 10.92% -29.49%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.231072 $465,057 -0.68% -9.46%
1055 LLT LLToken LLT $0.550449 $419,653 2.04% 0.59% 85.07%
1056 AION Aion AION $1.60 $309,845 -0.68% 5.27% -11.15%
1057 GBG Golos Gold GBG $0.143995 $272,887 0.77% 5.13% 20.61%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.55 $240,354 -0.35% -40.31% -48.11%
1059 SUR Suretly SUR $3.44 $198,191 -1.07% 3.09% -1.23%
1060 FOR FORCE FOR $0.011729 $185,341 -0.14% -5.74% 433.18%
1061 VEE BLOCKv VEE $0.024463 $183,282 -0.68% -5.00% 16.59%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $27.60 $177,739 6.53% 2.97% -21.87%
1063 XCPO Copico XCPO $0.024654 $160,615 8.07% -1.71% 0.11%
1064 B3 B3Coin B3 $0.000057 $157,486 -3.73% 59.25% -78.81%
1065 XID Sphre AIR XID $0.215918 $156,175 -0.07% 18.76% 8.59%
1066 RMC Russian Minin… RMC $23459.20 $146,909 -10.98% -1.08% 82.42%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.019994 $146,049 -0.08% 0.63% -20.59%
1068 UGT UG Token UGT $0.444985 $141,717 -0.68% 3.17% -1.96%
1069 QBT Qbao QBT $0.254625 $127,724 -0.76% -0.32%
1070 PRE Presearch PRE $0.221993 $99,339 11.87%
1071 ICX ICON ICX $1.57 $82,682 -2.79% 15.37% -1.54%
1072 MSD MSD MSD $0.011739 $76,345 -0.28% -6.67% -6.58%
1073 EAG EA Coin EAG $3.25 $71,108 2.27% 21.89% 3.56%
1074 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015605 $59,155 -0.68% -5.64% 310.72%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006460 $53,645 -3.77% 0.49% 27.18%
1076 BTU Bitcoin Unlim… BTU $115.85 $48,255 4.33% -5.80% -21.26%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.17 $47,290 -0.27% -41.97% 40.20%
1078 DSR Desire DSR $0.258817 $46,867 -1.33% -2.80% 32.24%
1079 EVR Everus EVR $1.42 $40,357 0.81% -25.99% -72.57%
1080 THS TechShares THS $0.638732 $39,958 -0.27% -25.71% -38.43%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.038019 $35,673 5.73% -43.00% -69.04%
1082 AKY Akuya Coin AKY $0.144119 $31,906 -0.43% -24.67% -17.65%
1083 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,604 -0.27% -8.47% -28.60%
1084 BPL Blockpool BPL $0.149757 $27,499 -0.27% -5.42% 12.24%
1085 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.346323 $26,470 -1.26% -33.99% 114.90%
1086 FRD Farad FRD $0.119766 $24,363 -0.39% -2.22% 60.65%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.007048 $24,039 -16.81% 60.57% 89.68%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.76 $23,105 -0.27% 0.16% 23.48%
1089 XRY Royalties XRY $0.000117 $20,420 -49.92% -46.16% -99.65%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.043120 $19,843 -0.68% 28.02% 26.51%
1091 PFR Payfair PFR $0.014611 $18,978 -0.68% 4.39%
1092 ETT EncryptoTel [… ETT $0.126406 $16,153 -0.30% 35.50% 83.43%
1093 WISH MyWish WISH $0.136603 $16,061 -0.68% 12.63% -54.72%
1094 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085743 $15,871 -0.50% -1.08% -22.31%
1095 BSR BitSoar BSR $0.176185 $15,643 8.40% -13.80% -40.51%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083512 $15,110 -0.27% 7.10% -7.30%
1097 EFYT Ergo EFYT $13.41 $14,898 2.47% 13.04% 49.36%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050485 $13,773 -0.68% -16.27% 25.62%
1099 APC AlpaCoin APC $0.022438 $12,280 -4.73% -20.76% -24.28%
1100 OXY Oxycoin OXY $0.136491 $11,989 -0.02% 7.43% -20.43%
1101 DMC DynamicCoin DMC $0.004097 $11,637 10.60% 15.79% 76.58%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013977 $11,522 -0.27% -11.31% 18.97%
1103 MKR Maker MKR $399.29 $11,388 -0.68% 1.28% 2.87%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.353427 $10,244 -0.43% -4.22% 4.19%
1105 IQT iQuant IQT $0.162197 $10,225 -0.43% 2.50% -5.74%
1106 AERM Aerium AERM $0.930631 $9,999 58.02% 53.84% -48.33%
1107 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000470 $9,844 -0.27% -32.21% -20.03%
1108 MCR Macro MCR $1.68 $9,594 -3.60% 25.15% -32.24%
1109 DASHS Dashs DASHS $0.056144 $9,236 13.14% 15.39% 74.55%
1110 PEC Peacecoin PEC $0.052856 $8,537 -0.27% 1.69% 96.30%
1111 VIU Viuly VIU $0.009136 $6,337 -0.37% 9.73% 105.24%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003071 $6,172 -0.42% 10.20% 29.00%
1113 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000610 $6,142 -0.68% -22.99%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.004131 $5,895 -0.68% 11.31% -67.57%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002592 $5,890 -4.91% -6.73% 1.53%
1116 BTBc Bitbase BTBc $0.005286 $5,874 -2.44% -59.75% -5.35%
1117 GAY GAY Money GAY $0.014938 $5,770 4.99% 73.72% 4.35%
1118 SISA SISA SISA $0.018550 $5,655 38.32% 40.04% 1.58%
1119 BOS BOScoin BOS $1.20 $5,341 5.23% -5.70% 3.17%
1120 COR CORION COR $0.810026 $5,224 0.09% 0.86% -10.95%
1121 GRN Granite GRN $0.024783 $4,773 -1.67% 38.98% 66.85%
1122 WA WA Space WA $0.019850 $4,761 -0.37% 6.75% -12.93%
1123 TRIA Triaconta TRIA $8.26 $4,069 -0.68% -11.83% -10.30%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004277 $4,059 -0.68% 0.26% -65.03%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000125 $3,519 -0.30% -47.82% -50.26%
1126 VOYA Voyacoin VOYA $4.45 $3,314 -0.27% 72.32% 185.00%
1127 FRN Francs FRN $0.055736 $3,257 124.14% 137.34% 65.74%
1128 SND Sand Coin SND $0.743604 $3,124 21.37% 19.49% 11.33%
1129 B2B B2B B2B $0.453449 $2,773 -0.68% 29.29% -29.36%
1130 PNX Phantomx PNX $0.015060 $2,639 -15.56% -36.12% -20.50%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.870703 $2,599 0.55% -25.17% -23.02%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $2,522 -0.27% 1.69% 856.54%
1133 MINEX Minex MINEX $0.015837 $2,441 0.29% -0.02% -70.54%
1134 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,364 -33.26% 0.83% -27.69%
1135 TER TerraNova TER $1.45 $2,286 -0.27% -23.84% -27.95%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.006288 $2,220 -0.68% 42.61% -20.39%
1137 DAY Chronologic DAY $4.41 $2,198 -0.59% -34.04% 11.97%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.11 $2,092 -0.27% 1.69% -32.16%
1139 VULC Vulcano VULC $0.006490 $1,829 -13.24% -26.66% -29.95%
1140 OX OX Fina OX $0.000163 $1,595 -0.79% 21.31% -3.55%
1141 MGC GulfCoin MGC $0.002467 $1,503 -0.27% -11.02% -24.70%
1142 BLX Blockchain Index BLX $2.98 $1,497 -0.68% 0.25% 13.97%
1143 HAT Hawala.Today HAT $0.210202 $1,431 -0.68% 16.40% 14.70%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117222 $1,415 -0.27% 5.72% 71.24%
1145 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,353 -1.23% -13.77% -13.98%
1146 WIC Wi Coin WIC $0.003175 $1,280 -1.47% 49.10% 11.77%
1147 EUSD eUSD EUSD $0.000184 $1,182 -0.68% -21.16% -18.45%
1148 STU bitJob STU $0.025806 $1,032 -1.64% -15.82% 42.81%
1149 SKR Sakuracoin SKR $0.001822 $1,018 2.29% 38.08% -6.86%
1150 DFS DFSCoin DFS $0.008123 $989 -0.28% -8.60% -5.46%
1151 MAVRO Mavro MAVRO $0.032536 $983 -0.27% 70.05% 140.46%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038700 $938 4.24% 12.84% -5.04%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000119 $851 0.95% 2.61% 17.90%
1154 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000479 $805 3.80% 3.70% -12.06%
1155 MOTO Motocoin MOTO $0.006111 $788 2.03% 71.71% 70.37%
1156 ACC AdCoin ACC $0.067165 $774 -0.03% -11.72% -38.97%
1157 SKC Skeincoin SKC $0.015857 $770 -10.24% 9.53% 403.46%
1158 WILD Wild Crypto WILD $0.133252 $736 -0.68% -20.01% 11.24%
1159 SAK Sharkcoin SAK $0.002244 $731 -0.33% -2.70% 0.00%
1160 NTC Natcoin NTC $0.194963 $705 -0.27% 12.99% -36.74%
1161 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004228 $691 -0.27% 1.70% 14.01%
1162 PLC PlusCoin PLC $0.000628 $687 -0.68% 10.67% 10.51%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002566 $531 -0.27% -38.76% -61.51%
1164 UR UR UR $0.000928 $530 -1.09% 34.25% 52.21%
1165 FLASH Flash FLASH $0.004933 $503 -0.27% -2.93% 1.01%
1166 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol -20.23% 35.59% 27.74%
1167 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039929 LowVol -0.68% -1.05% -42.55%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001292 LowVol -0.27% -34.24% -14.07%
1169 COUPE Coupecoin COUPE $0.000008 LowVol 0.30% -16.86% -14.47%
1170 ASN Aseancoin ASN $0.015974 LowVol -9.58% -9.05% 225.26%
1171 BSN Bastonet BSN $0.000587 LowVol -0.27% -17.55% -16.29%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004933 LowVol -0.27% 22.03% -45.31%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol -0.27% 103.39% 35.37%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -0.68% -1.05% -42.07%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.046683 LowVol -0.27% -6.67% 0.19%
1176 SJCX Storjcoin X SJCX $0.346854 LowVol 2.62% 5.92%
1177 ONG onG.social ONG $0.183491 LowVol -0.68% 26.00%
1178 QBT Cubits QBT $0.002941 LowVol 7.03% -40.03% 98.23%
1179 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol -0.27% 1.69% -40.98%
1180 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol -0.27% 1.69% -29.81%
1181 CLINT Clinton CLINT $0.010454 LowVol -0.27% -18.93% 15.89%
1182 ACES Aces ACES $0.000242 LowVol -0.07% 109.16% 87.94%
1183 IRL IrishCoin IRL $0.002584 LowVol -0.27% 15.12% 11.81%
1184 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053356 LowVol -0.13% 34.46% 49.28%
1185 BUB Bubble BUB $0.020438 LowVol -0.27% 5.33% 12.34%
1186 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002584 LowVol -0.27% 17.75% 7.67%
1187 PRES President Trump PRES $0.003465 LowVol 3.11% 10.33% -7.72%
1188 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000352 LowVol -0.27% 1.70% 10.11%
1189 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003840 LowVol 0.86% -12.36% 14.52%
1190 OMC Omicron OMC $0.132844 LowVol -0.27% 18.02%
1191 AV AvatarCoin AV $0.034650 LowVol -0.27% -19.79% 8.03%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000235 LowVol -0.27% 1.70% -19.44%
1193 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol -0.27% 6.21% 28.54%
1194 LTH LAthaan LTH $0.000940 LowVol -2.30% 62.71% 86.83%
1195 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol -0.27% 1.69% -21.99%
1196 QORA Qora QORA $0.227208 LowVol 5.88% -0.99%
1197 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.03% -9.36% 5.27%
1198 EVC EventChain EVC $0.068843 LowVol -0.68% -36.85%
1199 SHA SHACoin SHA $0.000705 LowVol -0.27% 1.70% 17.20%
1200 YEL Yellow Token YEL $0.006999 LowVol -0.68% -46.11% 44.73%
1201 TOP TopCoin TOP $0.000473 LowVol 25.67% 2.44% -4.18%
1202 AXIOM Axiom AXIOM $0.017971 LowVol -0.27% 1.70% 16.43%
1203 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol -0.31% 1.70%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042637 LowVol -0.27% -14.12% -15.05%
1205 DON Donationcoin DON $0.000585 LowVol -0.29% 2.21% -27.00%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000352 LowVol -0.27% -23.73% 0.33%
1207 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 3.49% 2.94% -2.44%
1208 XQN Quotient XQN $0.005990 LowVol -0.29% -2.15% 7.08%
1209 ABC Alphabit ABC $11.75 LowVol -0.27% -36.30% -16.34%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol -20.23% 1.69% 17.19%
1211 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol -0.77% 94.03% 310.05%
1212 BXC Bitcedi BXC $0.003426 LowVol -0.24% -6.04% 73.05%
1213 SWP Swapcoin SWP $0.091791 LowVol -0.68% 8.13% -19.58%
1214 IPY Infinity Pay IPY $0.001715 LowVol -0.68% -1.06% -33.60%
1215 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 1.71% 64.40% 10.39%
1216 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003513 LowVol 1.90% -6.26% -32.07%
1217 CYC Cycling Coin CYC $0.001644 LowVol -0.27% 29.44% -8.29%
1218 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol -0.29% 7.67% 16.79%
1219 BIRDS Birds BIRDS $0.000117 LowVol -0.27% 86.90% -43.36%
1220 MARX MarxCoin MARX $0.001129 LowVol -0.45% 10.95% 11.44%
1221 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002349 LowVol -0.27% -11.57% -28.98%
1222 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001997 LowVol -0.27% 23.49% 21.02%
1223 EBIT eBIT EBIT $0.003807 LowVol -0.68% 105.18% 321.60%
1224 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol -0.27% 17.19%
1225 HIGH High Gain HIGH $0.000470 LowVol -20.22% -32.21% -25.92%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001762 LowVol -0.27% 14.26% 30.99%
1227 FC Facecoin FC $0.003672 LowVol -0.68% -1.05% -10.01%
1228 PRN Protean PRN $0.000063 LowVol -0.12% -32.66% -5.63%
1229 FAP FAPcoin FAP $0.007895 LowVol 0.49% 22.06% -20.70%
1230 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
1231 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol -0.27% 1.70% 17.20%
1232 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol -0.27% 1.69% 17.19%
1233 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol -0.27% 1.70% 16.77%
1234 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000017 LowVol 30.39% -78.36% -81.85%
1235 9COIN 9COIN 9COIN $0.002819 LowVol -0.27% -12.83% -14.20%
1236 UTA UtaCoin UTA $0.002232 LowVol -0.27% -33.38% 345.32%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001201 LowVol 0.30% 3.99% -4.32%
1238 HYPER Hyper HYPER $0.034532 LowVol -0.31% 0.10% 48.80%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000128 LowVol -0.34% -57.55% -41.79%
1240 EGOLD eGold EGOLD $0.006931 LowVol -0.68% -1.06% -50.67%
1241 DUB Dubstep DUB $0.002349 LowVol -0.27% 1.18% 6.54%
1242 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003054 LowVol -3.96% 1.70% 1.56%
1243 PI PiCoin PI $0.002584 LowVol -0.27% 1.69%
1244 10MT 10M Token 10MT $0.000918 LowVol -0.68% 23.29% -63.17%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.68% -1.06% 67.24%
1246 TIE TIES Network TIE $0.064713 LowVol -0.68% 1.83% -32.98%
1247 BET BetaCoin BET $0.001975 LowVol -0.27% 13.97% -14.85%
1248 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000940 LowVol -0.27% -26.04% 17.19%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.695820 LowVol 1.16% 9.74% 43.14%
1250 BEST BestChain BEST $0.001292 LowVol -0.27% 1.71% -3.52%
1251 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000183 LowVol -0.68% 12.81% 53.04%
1252 WINK Wink WINK $0.000352 LowVol -0.27% 66.88%
1253 YES Yescoin YES $0.000092 LowVol 1.42% -19.61% 314.04%
1254 REGA Regacoin REGA $0.001527 LowVol -0.27% -22.23% -32.58%
1255 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol -0.27% 1.69% 17.86%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.001997 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000587 LowVol -0.27% -15.25% -19.81%
1258 DISK DarkLisk DISK $0.000705 LowVol -0.27% -32.21% 0.45%
1259 FUDD DimonCoin FUDD $0.001377 LowVol -0.68% -1.06% -27.34%
1260 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120393 LowVol -0.27% 124.65% 9.99%
1261 STEX STEX STEX $0.820185 LowVol -1.54% -9.95% 107.37%
1262 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -0.27% -21.87%
1263 XOT Internet of T… XOT $2219.93 LowVol -0.27% 1.69% -25.80%
1264 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044281 LowVol -0.27%
1265 STARS StarCash Network STARS $0.250976 LowVol -0.27% 31.70% -2.89%
1266 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010792 LowVol -0.30% 1.73% -8.84%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol -0.27% 2.95% -42.67%
1268 DBG Digital Bulli… DBG $0.006812 LowVol -0.31% 0.44% 15.20%
1269 BIT First Bitcoin BIT $0.012920 LowVol -0.27% 3.58% 10.48%
1270 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol -0.27% -49.15% -41.41%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001175 LowVol -0.27% 27.12% 6.54%
1272 GAIN UGAIN GAIN $0.001527 LowVol -0.31% 1.68%
1273 CBD CBD Crystals CBD $0.001644 LowVol -0.27% 17.01%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001879 LowVol -0.27% 1.70% -9.51%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.045691 LowVol -0.29% 52.15% 58.84%
1276 PRIMU Primulon PRIMU $0.000117 LowVol -38.45% -38.29% -48.60%
1277 XID International… XID $0.008105 LowVol -0.27% -1.17% 1.69%
1278 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004228 LowVol -0.27% 10.94% 38.00%
1279 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol -0.27% 1.70% 18.20%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -1.22% -31.69% -61.49%
1281 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol -0.27% -32.20% -21.87%
1282 RICHX RichCoin RICHX $0.006578 LowVol -0.27% 0.30%
1283 PRM PrismChain PRM $0.001527 LowVol -0.27% 10.16% 19.86%
1284 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol -0.39% 80.33%
1285 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol -0.29% 1.69% 18.24%
1286 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol -0.27% 17.19%
1287 OP Operand OP $0.001057 LowVol -0.27% 14.41% 18.21%
1288 CC CyberCoin CC $0.000117 LowVol -0.27% 1.70% 17.19%
1289 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003759 LowVol -0.27% 3.85% 7.64%
1290 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363411 LowVol -0.27% 18.22%
1291 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol -0.27% 17.19%
1292 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol -0.27% 17.19%
1293 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1294 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 1.75% 19.48%
1295 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -49.78%
1296 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 1.26% -27.12%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.83%
1298 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.77%
1299 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 1.48% 14.39%
1300 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.50% 15.82%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 2.19% -23.41%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.44%
1303 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.57% 18.19%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.48% 26.31%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.18% -9.94%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1307 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.41%
1308 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.77% 16.12%
1309 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 2.32% 47.38%
1310 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.48% 16.94%
1311 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 0.15% 1.60% 23.91%
1312 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1313 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 9.81%
1314 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 1.69% 165.20%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.64% -4.17%
1317 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004363 LowVol 0.16% -16.87% -26.93%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.42% -86.64%
1320 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 32.21%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 14.23%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -8.00%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 86.58% 10.40%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.21% -60.61%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.40% -45.02%

Quay lại phần 1

Phản hồi