Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11940.50 trên tổng giá trị $199,673,661,974

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $469.43 trên tổng giá trị $45,138,890,706

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1535.06 trên tổng giá trị $25,850,065,012

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.58 trên tổng giá trị $9,939,294,544

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250403 trên tổng giá trị $9,692,307,172

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.24% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000236 trên tổng giá trị $9,589,511 đã biến động tăng 71.60% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.003836 trên tổng giá trị đã biến động tăng 70.11% trong 1h qua

    + Đồng EGAS ETHGAS (EGAS) đang có giá hiện tại $0.009065 trên tổng giá trị $92,074 đã biến động tăng 58.49% trong 1h qua

    + Đồng ERY Eryllium (ERY) đang có giá hiện tại $0.010762 trên tổng giá trị $58,170 đã biến động tăng 51.94% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2578.41% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.384542 trên tổng giá trị $335,640 đã biến động tăng 383.87% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.025914 trên tổng giá trị $1,295,695 đã biến động tăng 319.39% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.203835 trên tổng giá trị $15,412,882 đã biến động tăng 307.45% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.006314 trên tổng giá trị $190,851 đã biến động tăng 258.34% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.203835 trên tổng giá trị $15,412,882 đã biến động tăng 1465.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.046324 trên tổng giá trị $2,964,444 đã biến động tăng 1244.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1083.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000066 trên tổng giá trị $341,570 đã biến động tăng 983.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.006314 trên tổng giá trị $190,851 đã biến động tăng 683.82% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EOT EOT Token EOT $108,082 $0.013084 8,260,903 $3,512 0.29% -1.39% 4.50%
702 XCO X-Coin XCO $102,213 $0.008253 12,384,976 $1,118 0.60% -0.67% 14.83%
703 XCXT CoinonatX XCXT $100,398 $0.006312 15,905,746 $2,912 0.04% -18.46% -18.93%
704 CON PayCon CON $97,815 $0.004245 23,042,604 $620 0.12% -17.77% -14.10%
705 CACH CacheCoin CACH $97,762 $0.023304 4,195,132 $536 0.16% -27.67% -43.66%
706 NRO Neuro NRO $97,322 $0.002594 37,512,614 $2,051 -21.34% 28.48% 109.27%
707 EGAS ETHGAS EGAS $92,074 $0.009065 10,157,540 $3,262 58.49% 11.88% 93.66%
708 VPRC VapersCoin VPRC $90,075 $0.000115 780,124,964 $3,826 -0.37% 63.04% 18.26%
709 ACP AnarchistsPrime ACP $89,858 $0.020446 4,394,874 $5,383 -8.26% -17.56% 22.03%
710 PRX Printerium PRX $87,496 $0.007401 11,821,728 $1,260 0.10% 122.63% 56.76%
711 611 SixEleven 611 $86,847 $0.201442 431,126 $1,377 0.12% 15.51% 12.00%
712 VUC Virta Unique … VUC $86,182 $0.001402 61,480,300 $3,158 -5.19% 1.00% 11.99%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,748 $0.001939 44,220,400 $2,662 -4.49% -34.78% -38.61%
714 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,548 $0.001061 77,777,777 $916 0.12% -45.81% 18.09%
715 RBT Rimbit RBT $71,581 $0.000620 115,499,623 $512 -4.73% 22.79% 7.27%
716 ZMC ZetaMicron ZMC $70,796 $0.000118 600,344,291 $2,776 0.09% 18.09%
717 SOIL SOILcoin SOIL $67,086 $0.011765 5,702,048 $734 0.06% 9.34% 21.53%
718 DIBC DIBCOIN DIBC $66,868 $0.013374 5,000,000 $661 -2.29% -13.59% 17.65%
719 ATX Artex Coin ATX $66,237 $0.003527 18,781,750 $511 0.09% -9.94% -10.62%
720 GLT GlobalToken GLT $59,375 $0.002275 26,098,700 $3,447 0.68% 3.64% 4.08%
721 STEPS Steps STEPS $59,302 $0.003184 18,625,017 $969 0.09% 39.41%
722 ADCN Asiadigicoin ADCN $58,800 $0.002359 24,931,054 $836 0.09% -10.96% -12.52%
723 ERY Eryllium ERY $58,170 $0.010762 5,405,096 $1,337 51.94% 91.54% 99.18%
724 KRONE Kronecoin KRONE $58,032 $0.015851 3,661,155 $731 15.95% 32.06% 58.58%
725 RPC RonPaulCoin RPC $57,487 $0.064184 895,654 $694 0.09% -8.90% -7.66%
726 LBTC LiteBitcoin LBTC $56,055 $0.017582 3,188,280 $657,946 -2.14% 23.06% 511.25%
727 300 300 Token 300 $49,529 $165.10 300 $1,214 0.09% -17.40% -15.54%
728 MCRN MACRON MCRN $47,338 $0.000118 401,421,401 $847 0.09% -73.08% -65.40%
729 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,416 $0.000994 44,683,650 $599 -0.12% -2.66% -25.11%
730 SONG SongCoin SONG $42,451 $0.001304 32,565,300 $525 -3.87% 53.09% 1.38%
731 CRTM Corethum CRTM $41,625 $0.016650 2,500,000 $3,855 0.69% 6.35% 82.68%
732 PULSE Pulse PULSE $38,783 $0.002712 14,298,972 $883 0.12% -26.41% -5.24%
733 ICON Iconic ICON $37,616 $0.063444 592,894 $2,213 -0.10% -35.11% 17.63%
734 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $32,026 $0.037270 859,302 $120,087 -3.88% 84.73% 140.22%
735 CREVA CrevaCoin CREVA $26,846 $0.000738 36,390,750 $3,081 0.20% -6.26% -9.99%
736 GRIM Grimcoin GRIM $22,767 $0.002205 10,324,802 $1,375 -0.24% 28.08% 59.44%
737 ALTC Antilitecoin ALTC $22,297 $0.000708 31,512,613 $1,045 -22.15% -1.30% 18.75%
738 LVPS LevoPlus LVPS $17,667 $0.011675 1,513,256 $9,118 0.09% 24.99% 57.44%
739 MILO MiloCoin MILO $16,127 $0.001495 10,789,954 $623 0.12% -42.85% -50.32%
740 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,681 $0.001164 13,476,500 $615 0.06% 46.73% -6.72%
741 ELS Elysium ELS $15,586 $0.003892 4,005,012 $1,867 0.09% -0.65% 8.28%
742 XRC Rawcoin XRC $12,034 $0.017072 704,882 $1,164 -16.86% -3.95% -0.81%
743 ARGUS Argus ARGUS $10,267 $0.008940 1,148,324 $549 0.08% 2.35% -4.37%
744 GSR GeyserCoin GSR $8,715 $0.185969 46,864 $3,749 9.11% 43.36% 210.91%
745 MRNG MorningStar MRNG $8,134 $0.000249 32,656,669 $531 0.12% 48.93% 26.29%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,340 $0.011297 561,235 $6,427 0.09% 3.28% -1.78%
747 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.66% -19.18%
748 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
749 CREDO Credo CREDO $10,114,598 $0.018394 549,891,703 LowVol 0.61% -0.66% -11.76%
750 ETT EncryptoTel [… ETT $9,096,938 $0.146415 62,131,190 LowVol -26.79% -22.73% 39.03%
751 ECOB Ecobit ECOB $5,573,022 $0.012539 444,444,444 LowVol 0.36% 1.77% 16.47%
752 YASH YashCoin YASH $4,127,522 $0.412741 10,000,270 LowVol 0.09% -13.15% -16.76%
753 IXC Ixcoin IXC $4,089,299 $0.194737 20,999,088 LowVol -0.57% 27.84% 43.55%
754 ARC Arcade Token ARC $4,003,482 $2.45 1,636,312 LowVol 0.65% 5.71%
755 PGL Prospectors Gold PGL $3,856,358 $0.059789 64,500,000 LowVol 0.12% 2.36% -25.16%
756 ADST AdShares ADST $2,386,082 $0.198139 12,042,465 LowVol 0.14% -9.98% -7.20%
757 MBRS Embers MBRS $2,281,365 $0.045627 50,000,000 LowVol 0.24% 21.72% 19.51%
758 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,241,796 $0.369580 6,065,794 LowVol 0.12% 4.71% 56.22%
759 ADL Adelphoi ADL $2,217,529 $0.094475 23,472,224 LowVol -0.55% -6.31% -7.44%
760 FIMK FIMKrypto FIMK $1,982,184 $0.003435 577,004,618 LowVol 0.09% -27.98% 145.69%
761 REX REX REX $1,902,673 $0.219689 8,660,756 LowVol 0.68% 47.39% 102.57%
762 ITT Intelligent T… ITT $1,857,946 $0.189627 9,797,899 LowVol 0.65% 2.42% -22.97%
763 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,707,863 $0.000075 22,869,452,934 LowVol 2.59% 99.63% 30.30%
764 CBX Crypto Bullion CBX $1,686,843 $1.68 1,005,498 LowVol 0.12% -1.77% -22.13%
765 FYP FlypMe FYP $1,635,933 $0.092747 17,638,681 LowVol 0.59% -1.80% 14.36%
766 ANC Anoncoin ANC $1,493,167 $0.707556 2,110,317 LowVol 0.12% 21.28% 58.30%
767 ETBS Ethbits ETBS $1,317,556 $0.946790 1,391,604 LowVol 0.09% 3.31% -5.01%
768 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
769 HTC HitCoin HTC $1,296,752 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 0.09% 2.35% 18.10%
770 SHORTY Shorty SHORTY $1,250,020 $0.012500 100,000,000 LowVol 0.09% 2.36% 12.77%
771 PND Pandacoin PND $1,231,177 $0.000038 32,514,916,898 LowVol 3.12% 2.15% 79.18%
772 RC RussiaCoin RC $1,185,561 $0.141511 8,377,873 LowVol 0.09% -12.99% -25.73%
773 ORB Orbitcoin ORB $994,951 $0.321821 3,091,628 LowVol 0.04% 0.78% 13.29%
774 SDC ShadowCash SDC $986,126 $0.147290 6,695,133 LowVol 0.12% -8.15% -35.01%
775 METAL MetalCoin METAL $889,013 $0.011557 76,925,527 LowVol 0.09% 16.57% 26.40%
776 USC Ultimate Secu… USC $846,854 $0.081876 10,343,113 LowVol 0.15% 52.99% 43.85%
777 NOBL NobleCoin NOBL $816,316 $0.000353 2,315,133,946 LowVol -0.12% 6.96% 22.42%
778 EBET EthBet EBET $796,892 $0.093724 8,502,500 LowVol -7.61% -1.36% -13.29%
779 TAG TagCoin TAG $777,747 $0.130567 5,956,688 LowVol 0.09% -4.25% 91.08%
780 MAC Machinecoin MAC $759,494 $0.037556 20,222,875 LowVol 0.09% -14.47% 14.65%
781 NET NetCoin NET $739,498 $0.000939 787,126,712 LowVol 0.16% 1.92% 1.18%
782 KOBO Kobocoin KOBO $643,081 $0.026035 24,700,248 LowVol -8.77% -6.47% -12.41%
783 V Version V $641,482 $0.001369 468,655,475 LowVol 0.09% 26.27% 59.57%
784 VAL Valorbit VAL $615,271 $0.000118 5,217,430,014 LowVol 0.12% 2.39% 18.09%
785 ITI iTicoin ITI $606,995 $18.97 32,000 LowVol 1.11% -7.37% -9.94%
786 GIM Gimli GIM $592,006 $0.007400 80,000,000 LowVol 0.65% 42.74% -20.20%
787 BBT BitBoost BBT $587,261 $0.120764 4,862,878 LowVol 0.68% 4.35% 15.63%
788 BPC Bitpark Coin BPC $583,734 $0.007783 75,000,000 LowVol 0.12% -27.36% -31.32%
789 GOOD Goodomy GOOD $583,432 $0.001322 441,349,000 LowVol -0.59% -11.32% 45.51%
790 BITS Bitstar BITS $564,480 $0.024458 23,079,737 LowVol 0.06% -1.62% 9.08%
791 SAC SACoin SAC $535,993 $0.076416 7,014,139 LowVol 0.09% -5.24% -9.55%
792 TROLL Trollcoin TROLL $533,787 $0.000943 565,808,900 LowVol -2.47% 16.58% -5.45%
793 RIYA Etheriya RIYA $521,162 $0.329530 1,581,531 LowVol -0.38% 5.86% -3.37%
794 AU AurumCoin AU $492,210 $1.66 296,216 LowVol 0.12% 1.53% 30.88%
795 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.40% -19.89%
796 FC2 FuelCoin FC2 $479,396 $0.004717 101,630,711 LowVol 0.09% -16.40% 7.53%
797 XGR GoldReserve XGR $465,739 $0.027123 17,171,382 LowVol 0.09% 5.94% -45.84%
798 ICN iCoin ICN $434,012 $0.014859 29,209,263 LowVol -2.96% -0.79% 28.17%
799 TGC Tigercoin TGC $431,266 $0.009906 43,536,800 LowVol 0.09% 46.58% 6.71%
800 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $429,047 $0.079039 5,428,300 LowVol -0.59% -8.09%
801 SLG Sterlingcoin SLG $412,657 $0.098099 4,206,549 LowVol -0.50% 5.81% 13.16%
802 CHESS ChessCoin CHESS $396,849 $0.007345 54,032,769 LowVol -0.40% 24.75% 42.18%
803 CFT CryptoForecast CFT $395,931 $0.008607 46,000,000 LowVol 0.15% 3.57% 13.21%
804 DDF DigitalDevelo… DDF $395,329 $0.077238 5,118,307 LowVol 0.68% -16.69% -19.73%
805 KUSH KushCoin KUSH $389,264 $0.071463 5,447,062 LowVol 0.12% 3.49% 55.99%
806 BUCKS SwagBucks BUCKS $380,784 $1.19 319,517 LowVol 0.09% -3.40% 3.33%
807 WAY WayGuide WAY $377,517 $0.003774 100,040,708 LowVol 6.80% -0.74% 21.90%
808 FNC FinCoin FNC $376,219 $0.029213 12,878,667 LowVol 0.01% -14.05% -24.10%
809 GLC GlobalCoin GLC $353,527 $0.005425 65,171,010 LowVol 0.09% 7.48%
810 DAXX DaxxCoin DAXX $352,075 $0.000707 497,708,170 LowVol -2.16% 12.37% -3.14%
811 NYAN Nyancoin NYAN $348,073 $0.001093 318,593,623 LowVol -0.23% -4.67% 39.20%
812 VIDZ PureVidz VIDZ $345,634 $0.002759 125,279,775 LowVol -1.04% 14.04% 19.60%
813 SH Shilling SH $345,008 $0.008727 39,535,525 LowVol 0.09% 35.04% 49.54%
814 SPEX SproutsExtreme SPEX $338,048 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 0.09%
815 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -3.35%
816 SHDW Shadow Token SHDW $321,112 $0.045873 7,000,000 LowVol 0.09% -11.93% -11.47%
817 STV Sativacoin STV $307,772 $0.043430 7,086,547 LowVol 3.00% 5.87% 77.90%
818 UNIC UniCoin UNIC $305,469 $0.102948 2,967,216 LowVol -0.08% 3.12% 7.02%
819 XPTX PlatinumBAR XPTX $301,313 $0.721354 417,704 LowVol 0.09% 3.88% -11.47%
820 LOT LottoCoin LOT $295,966 $0.000020 14,491,014,421 LowVol -0.71% 19.70% 15.85%
821 LTB LiteBar LTB $295,015 $0.364978 808,310 LowVol 0.09% 9.78% 27.42%
822 RBIES Rubies RBIES $286,178 $0.027477 10,415,252 LowVol 0.55% 10.38% 6.21%
823 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 2.19% 17.87%
824 BIGUP BigUp BIGUP $276,247 $0.000130 2,118,214,730 LowVol -1.09% 13.51% 10.42%
825 HODL HOdlcoin HODL $275,794 $0.001769 155,913,460 LowVol 0.12% 2.36% 6.27%
826 FLY Flycoin FLY $271,267 $1.29 210,806 LowVol 0.09% 1.85% 18.46%
827 USDE USDe USDE $267,512 $0.000236 1,134,236,104 LowVol 0.12% 57.84% 12.30%
828 SWING Swing SWING $262,439 $0.094953 2,763,888 LowVol 1.58% 5.07% 7.27%
829 GAIA GAIA GAIA $250,192 $0.010381 24,101,381 LowVol 0.14% 8.43% 0.51%
830 EVO Evotion EVO $249,742 $0.078823 3,168,401 LowVol -0.33% -0.35% 19.98%
831 J Joincoin J $242,698 $0.099125 2,448,402 LowVol 0.22% 4.82% 9.14%
832 KED Darsek KED $240,954 $0.017344 13,892,878 LowVol 14.12% 58.49% 23.10%
833 MAD SatoshiMadness MAD $235,933 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 0.09% 17.87%
834 I0C I0Coin I0C $234,489 $0.011174 20,985,201 LowVol 0.17% -37.24% 31.79%
835 Q2C QubitCoin Q2C $234,157 $0.000943 248,203,399 LowVol 0.09% -25.16% -23.85%
836 FRC Freicoin FRC $229,924 $0.007783 29,541,329 LowVol 0.09% 0.86% -2.57%
837 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $223,344 $0.016887 13,225,480 LowVol 0.45% 6.65% 20.35%
838 WMC WMCoin WMC $213,425 $0.018514 11,527,489 LowVol 0.09% 18.76%
839 WYV Wyvern WYV $209,466 $0.118634 1,765,645 LowVol 0.09% 2.36% 27.26%
840 CYP Cypher CYP $201,920 $0.031722 6,365,285 LowVol 0.12% 64.40%
841 CAGE CageCoin CAGE $200,930 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.04% 35.51% -1.29%
842 XPY PayCoin XPY $196,817 $0.016643 11,825,667 LowVol 0.12% 31.87% 21.18%
843 GRT Grantcoin GRT $193,214 $0.004480 43,131,919 LowVol 0.09% 17.84% 12.19%
844 TRK Truckcoin TRK $192,303 $0.001227 156,676,304 LowVol -0.06% -30.35% -41.21%
845 BRIT BritCoin BRIT $190,496 $0.008957 21,268,092 LowVol 0.12% -23.30% -52.06%
846 JET Jetcoin JET $182,780 $0.037513 4,872,509 LowVol 0.57% -16.56% -74.45%
847 MOJO MojoCoin MOJO $179,998 $0.014833 12,134,996 LowVol 1.01% -35.33% -9.44%
848 MNC Mincoin MNC $178,354 $0.044340 4,022,441 LowVol 0.09% -5.10% -38.45%
849 PHS Philosopher S… PHS $173,057 $0.028774 6,014,340 LowVol 0.57% 0.34% 17.67%
850 GTC Global Tour Coin GTC $172,701 $0.005778 29,887,402 LowVol 0.09% 32.26% 19.01%
851 ARI Aricoin ARI $171,175 $0.001220 140,262,505 LowVol 0.05% -3.54% 27.19%
852 YAC Yacoin YAC $169,556 $0.001415 119,818,434 LowVol 0.09% 22.87% 9.02%
853 RBX Ripto Bux RBX $169,264 $0.000444 381,236,123 LowVol 5.70% 14.86% 3.79%
854 RED RedCoin RED $166,956 $0.002253 74,107,896 LowVol 0.12% 4.61% 21.30%
855 EMD Emerald Crypto EMD $165,647 $0.008665 19,117,129 LowVol -0.29% -19.16% -13.37%
856 HMP HempCoin HMP $159,984 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 0.09% 2.37% 18.09%
857 XRA Ratecoin XRA $159,783 $0.001392 114,761,621 LowVol 0.12% 0.75% 14.67%
858 TTC TittieCoin TTC $158,955 $0.000126 1,259,816,434 LowVol -0.27% -34.02% -33.66%
859 REE ReeCoin REE $158,890 $0.000062 2,560,000,000 LowVol 0.50% 45.99% 2.46%
860 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,529 $0.008962 17,465,159 LowVol 0.09% -11.57% 8.93%
861 ICE iDice ICE $156,183 $0.099416 1,571,013 LowVol 0.08% 28.44% -9.14%
862 HAL Halcyon HAL $151,864 $0.028656 5,299,566 LowVol 0.09% 17.19%
863 FIRE Firecoin FIRE $148,572 $1.51 98,412 LowVol 0.09% 2.40% -6.07%
864 OHM OHM OHM $147,534 $0.004953 29,787,514 LowVol 0.12% 2.36% 24.00%
865 PX PX PX $146,738 $0.001533 95,717,145 LowVol 0.09% -2.20% 17.72%
866 CNNC Cannation CNNC $146,133 $0.058999 2,476,893 LowVol 1.90% 5.25% 46.78%
867 QCN QuazarCoin QCN $142,570 $0.023585 6,044,911 LowVol 0.12% -11.19% 10.42%
868 EUC Eurocoin EUC $142,141 $0.011448 12,416,554 LowVol 0.28% -1.27% -8.88%
869 VC VirtualCoin VC $138,860 $0.013797 10,064,287 LowVol 0.09% 51.64% 41.81%
870 DLC Dollarcoin DLC $137,461 $0.015095 9,106,714 LowVol 0.12% 4.82% 20.62%
871 JIN Jin Coin JIN $137,045 $0.013915 9,848,485 LowVol 0.09% -30.98% 133.09%
872 DRXNE DROXNE DRXNE $136,205 $0.002159 63,087,973 LowVol 0.38% 0.97% 5.72%
873 XCRE Creatio XCRE $135,515 $0.006604 20,520,514 LowVol 0.09% 36.48% 35.18%
874 ISL IslaCoin ISL $132,629 $0.087619 1,513,704 LowVol 0.12% 18.77%
875 MARS Marscoin MARS $128,708 $0.004551 28,279,074 LowVol -0.72% 14.80% 23.58%
876 DUO ParallelCoin DUO $128,473 $0.425831 301,700 LowVol 0.15% 2.54% 21.48%
877 GP GoldPieces GP $128,084 $0.104973 1,220,161 LowVol 7.99% -11.78% 12.94%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $127,164 $0.085374 1,489,503 LowVol -0.19% 11.87% 17.33%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $127,131 $0.005660 22,459,476 LowVol 0.09% 16.07% 0.42%
880 DRM Dreamcoin DRM $125,372 $0.051180 2,449,632 LowVol -0.45% 26.93% 75.93%
881 DRS Digital Rupees DRS $120,474 $0.000236 510,802,961 LowVol 0.09% 104.72% 60.19%
882 BAS BitAsean BAS $117,939 $0.023588 5,000,000 LowVol 0.61% 8.74% 53.36%
883 ECA Electra ECA $116,573 $0.000005 21,904,756,439 LowVol -1.39% 1.72% -78.19%
884 PXI Prime-XI PXI $116,210 $0.006515 17,836,540 LowVol 0.09% 1.04% 12.39%
885 GPU GPU Coin GPU $114,994 $0.002841 40,477,042 LowVol -0.12% 1.74% 8.85%
886 IMS Independent M… IMS $114,941 $0.021409 5,368,934 LowVol 0.18% 37.97% 49.29%
887 RUPX Rupaya RUPX $114,842 $0.018821 6,101,854 LowVol 0.12% -7.81% -50.31%
888 NEVA NevaCoin NEVA $113,225 $0.046051 2,458,710 LowVol 4.68% 18.03% 20.34%
889 PIE PIECoin PIE $112,990 $0.008255 13,687,814 LowVol 0.09% 39.21% 164.79%
890 MRJA GanjaCoin MRJA $112,813 $0.025340 4,451,920 LowVol 0.09% 117.68%
891 QTL Quatloo QTL $111,888 $0.014495 7,718,883 LowVol 0.01% 6.24% 16.06%
892 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -10.21%
893 BITZ Bitz BITZ $107,059 $0.053774 1,990,891 LowVol
894 CTO Crypto CTO $106,447 $0.008727 12,198,065 LowVol -22.83% -5.31% -31.65%
895 COXST CoExistCoin COXST $105,461 $0.003892 27,100,000 LowVol 0.09% 255.72% 10.80%
896 SOON SoonCoin SOON $102,965 $0.008262 12,462,620 LowVol 0.07% 2.48% 17.89%
897 E4ROW E4ROW E4ROW $99,671 $0.022663 4,398,000 LowVol 0.68% -0.08% -75.83%
898 UNITS GameUnits UNITS $98,629 $0.028399 3,472,983 LowVol -1.15% 3.14% -32.27%
899 CNC CHNCoin CNC $97,946 $0.002005 48,857,095 LowVol 0.09% 2.39% 301.96%
900 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $96,709 $0.012044 8,030,000 LowVol -4.90% -23.62% -5.95%
901 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.82% 37.34%
902 TAJ TajCoin TAJ $89,801 $0.011215 8,006,918 LowVol 0.90% 4.15% 6.70%
903 POP PopularCoin POP $87,522 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 7.50% 8.66% 11.41%
904 CF Californium CF $85,378 $0.035496 2,405,317 LowVol 0.09% 2.57% 40.03%
905 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 1.07% 1.54%
906 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -11.40%
907 BIP BipCoin BIP $81,556 $0.050119 1,627,261 LowVol 8.24% 9.03% 21.57%
908 GPL Gold Pressed … GPL $81,321 $0.317008 256,527 LowVol 1.75% 3.74% 11.83%
909 MST MustangCoin MST $80,668 $0.127975 630,343 LowVol -0.13% -7.56% -3.51%
910 MAY Theresa May Coin MAY $79,128 $0.003179 24,893,200 LowVol 0.08% -11.61% -21.03%
911 $$$ Money $$$ $78,830 $0.001718 45,887,218 LowVol 4.23% 6.36% 14.70%
912 VEC2 VectorAI VEC2 $78,387 $0.004717 16,617,938 LowVol 0.09% -19.69% 21.78%
913 URO Uro URO $78,163 $0.064741 1,207,310 LowVol 0.09% 28.13%
914 BTQ BitQuark BTQ $78,152 $0.008609 9,078,376 LowVol 0.12% 3.93% -13.19%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,208 $0.000943 79,719,140 LowVol 0.09% -9.78% 30.19%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,683 $0.000826 90,421,856 LowVol 0.08% -34.82% -13.34%
917 BLRY BillaryCoin BLRY $74,227 $0.008255 8,991,927 LowVol 0.09% -59.60% -38.82%
918 SPT Spots SPT $72,047 $0.003216 22,406,021 LowVol 0.12% 1.86% 19.79%
919 ARB ARbit ARB $71,984 $0.009198 7,825,865 LowVol 0.12% 2.30% 29.16%
920 GCC GuccioneCoin GCC $71,766 $0.003538 20,285,537 LowVol 0.12% 2.36% 15.41%
921 CRX Chronos CRX $70,621 $0.000958 73,729,962 LowVol 2.93% 9.34% -10.76%
922 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
923 MND MindCoin MND $69,540 $0.005543 12,546,625 LowVol 0.09% 33.68% 50.01%
924 CPN CompuCoin CPN $69,417 $0.003539 19,615,019 LowVol 0.12% 2.16% -4.81%
925 WARP WARP WARP $69,098 $0.063090 1,095,224 LowVol 0.09% 2.39% 19.89%
926 JWL Jewels JWL $69,018 $0.003420 20,181,636 LowVol 0.09% -9.75%
927 KIC KibiCoin KIC $66,724 $0.004539 14,701,000 LowVol -1.59% -24.08% -49.46%
928 BSC BowsCoin BSC $65,450 $0.011793 5,550,102 LowVol 0.12% 11.30% 28.36%
929 ICOB ICOBID ICOB $63,215 $0.000592 106,701,874 LowVol -0.32% 9.47% 7.44%
930 HXX Hexx HXX $62,930 $0.042394 1,484,395 LowVol -15.74% 4.66% 25.41%
931 EXN ExchangeN EXN $60,142 $0.011793 5,100,000 LowVol 0.09% 1.92% 24.25%
932 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.47%
933 SFC Solarflarecoin SFC $56,868 $0.004038 14,083,450 LowVol 0.10% -4.19% 58.11%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,292 $0.000944 59,630,200 LowVol 0.10% 2.43% 18.59%
935 CASH Cashcoin CASH $54,433 $0.001179 46,158,242 LowVol 0.12% -9.01% 5.27%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $52,377 $0.005189 10,094,424 LowVol 0.09% -13.35% -9.89%
937 ORLY Orlycoin ORLY $51,859 $0.001415 36,646,779 LowVol 0.09% 28.83%
938 EGO EGO EGO $49,529 $0.000825 60,000,001 LowVol 0.09% 2.36% 38.54%
939 VIP VIP Tokens VIP $49,205 $0.000590 83,450,403 LowVol 0.09% 2.36% 18.09%
940 NTWK Network Token NTWK $48,037 $0.004116 11,671,310 LowVol 0.61% -5.66% -15.99%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $47,437 $0.000078 608,557,394 LowVol -1.19% -3.21% 18.89%
942 UET Useless Ether… UET $45,854 $0.011563 3,965,716 LowVol -5.41% 24.90% 23.36%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,362 $0.002241 20,245,510 LowVol -4.92% 2.36% 18.07%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 0.94% 16.42%
945 CRT CRTCoin CRT $44,871 $0.566045 79,270 LowVol 0.12% 2.36% 18.09%
946 TOR Torcoin TOR $44,743 $0.141511 316,179 LowVol 0.09% -28.77% -44.78%
947 XCS CybCSec XCS $44,657 $0.003774 11,834,082 LowVol 0.09% 25.98% 3.58%
948 CXT Coinonat CXT $44,508 $0.005161 8,623,200 LowVol -0.40% -1.04% -15.24%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,857 $0.009080 4,829,945 LowVol 5.10% 1.80% 53.00%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $42,815 $0.002114 20,254,146 LowVol 0.09% -22.50% 27.36%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,274 $0.000590 70,000,000 LowVol 0.12% 2.36% 18.09%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $39,431 $0.001887 20,898,106 LowVol 0.12% 9.19% 21.12%
953 G3N G3N G3N $39,237 $0.005189 7,561,891 LowVol 0.09% 2.39% 17.73%
954 BRAT BRAT BRAT $37,950 $0.000237 160,000,000 LowVol 0.56% 2.94% -20.17%
955 EREAL eREAL EREAL $37,946 $0.000555 68,427,562 LowVol 0.61% 15.19% -14.29%
956 JOBS JobsCoin JOBS $37,507 $0.000354 106,019,270 LowVol 0.12% 18.87% 21.44%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $36,831 $0.001769 20,821,709 LowVol 0.12% -9.65% -18.09%
958 VLTC Vault Coin VLTC $35,844 $0.001182 30,329,180 LowVol 0.09% 2.30% -27.72%
959 RIDE Ride My Car RIDE $35,830 $0.000354 101,276,976 LowVol 0.09% 30.06% 49.30%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,562 $0.013562 2,622,273 LowVol 0.09% -2.68% -27.12%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $35,378 $0.000354 100,000,000 LowVol 0.12% 2.44% 18.75%
962 BOAT BOAT BOAT $34,564 $0.001863 18,547,845 LowVol 0.09% 15.83% 11.61%
963 CESC CryptoEscudo CESC $33,987 $0.000236 144,105,100 LowVol 0.09% -26.43% -27.47%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,631 $0.004481 7,504,828 LowVol 0.09% -23.73% -29.88%
965 GBT GameBet Coin GBT $32,597 $0.001533 21,262,780 LowVol 0.09% -16.83% -4.05%
966 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 0.50% -23.67%
967 ITZ Interzone ITZ $31,835 $0.017790 1,789,516 LowVol 0.16% -3.75% -19.35%
968 PEX PosEx PEX $31,823 $0.012972 2,453,240 LowVol 0.09% 3.30% 18.09%
969 WBB Wild Beast Block WBB $31,394 $0.188092 166,908 LowVol 0.12% 23.83% 60.48%
970 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 13.04% 3.72%
971 ROOFS Roofs ROOFS $30,007 $0.000231 130,000,000 LowVol 0.09% -11.80% -24.84%
972 ZNE Zonecoin ZNE $29,230 $0.011321 2,581,970 LowVol 0.12% 19.34%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $28,991 $0.000825 35,120,000 LowVol 0.12% 9.28% 26.69%
974 HVCO High Voltage HVCO $28,897 $0.019340 1,494,171 LowVol 0.09% 1.13% 26.46%
975 LUNA Luna Coin LUNA $28,842 $0.017736 1,626,192 LowVol -3.98% -10.78% -3.21%
976 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,466 $0.031840 894,026 LowVol 0.09% 32.15% -1.03%
977 KNC KingN Coin KNC $28,412 $14.15 2,008 LowVol 0.09% -11.51%
978 DPAY DPAY DPAY $28,140 $0.000354 79,541,001 LowVol 0.09% 3.47% -25.44%
979 BNX BnrtxCoin BNX $27,912 $0.001052 26,522,501 LowVol -1.52% 1.50% 30.88%
980 ZYD Zayedcoin ZYD $27,243 $0.004363 6,243,840 LowVol 0.09% -15.84% -42.84%
981 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,475,150 LowVol 1.02% -51.37%
982 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,867 $0.034316 753,776 LowVol 0.09% 20.60% 7.21%
983 IMX Impact IMX $25,828 $0.000236 109,509,096 LowVol 0.09% 104.72% -21.27%
984 LIR LetItRide LIR $25,674 $0.000708 36,286,107 LowVol 0.12% 0.96% 13.77%
985 VRS Veros VRS $25,496 $0.000052 486,609,040 LowVol -17.50% -21.22% 142.25%
986 CAB Cabbage CAB $24,764 $0.002359 10,499,996 LowVol -16.59% -5.89% -8.95%
987 SDP SydPak SDP $22,174 $0.138799 159,753 LowVol 0.12% 2.10% 18.67%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,168 $0.001297 17,089,600 LowVol 0.12% -30.34%
989 DIX Dix Asset DIX $21,414 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -1.23% -7.88% 60.61%
990 DES Destiny DES $19,246 $0.012028 1,600,000 LowVol 0.09% -27.99%
991 SCS Speedcash SCS $18,804 $0.071817 261,831 LowVol 0.12% 2.36% 3.39%
992 BIOB BioBar BIOB $18,697 $0.021109 885,756 LowVol 0.12% 2.36% -3.23%
993 JS JavaScript Token JS $18,511 $0.002316 7,991,996 LowVol 0.65% 0.08% 13.44%
994 TSTR Tristar Coin TSTR $18,380 $0.003656 5,027,857 LowVol 0.09% -26.20% -38.98%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 40.82% -24.72%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 16.53% 42.56%
997 XOC Xonecoin XOC $15,849 $0.037736 420,000 LowVol 0.09% 28.45% 0.29%
998 MGM Magnum MGM $13,980 $0.003538 3,951,736 LowVol 0.09% -14.70% -13.92%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,373 $0.004363 3,064,800 LowVol 0.12% 17.89% 14.88%
1000 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol 1.18% 26.30%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,716 $0.000118 107,829,281 LowVol 0.09% 2.39%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $12,616 $0.002478 5,091,200 LowVol 0.11% 45.18% 6.69%
1003 P7C P7Coin P7C $12,460 $0.000354 35,220,238 LowVol 0.12% 17.73%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $11,828 $6.85 1,727 LowVol 0.09% -25.86% -17.43%
1005 DAS DAS DAS $11,396 $0.004245 2,684,395 LowVol 0.09% -11.18% -5.46%
1006 SOCC SocialCoin SOCC $11,105 $0.008019 1,384,879 LowVol -1.97% 17.48% -19.89%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $10,888 $0.003240 3,360,417 LowVol 1.12% 22.01% 73.66%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $10,009 $0.001297 7,715,829 LowVol 0.09% -17.24%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $8,911 $0.000590 15,112,554 LowVol 0.09% 14.45% -7.82%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,917 $0.004717 1,678,439 LowVol 0.09% -16.41%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,332 $0.029891 211,827 LowVol 1.02% 21.13% 60.98%
1012 CONX Concoin CONX $6,144 $0.008255 744,266 LowVol 0.12% 15.57% 13.55%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,765 $0.000629 9,160,323 LowVol 0.10% 21.46% 57.30%
1014 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -23.31%
1015 LEX Lex4All LEX $4,210 $0.004210 1,000,000 LowVol 1.12% 9.46%
1016 NANOX Project-X NANOX $4,153 $53066.70 0.078264 LowVol 0.09% -13.09% -11.05%
1017 TOKEN SwapToken TOKEN $3,068 $2e-07 15,320,585,365 LowVol -1.52% 8.63% 22.05%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,002 $0.006186 485,214 LowVol 12.02% 5.96%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,762 $0.002005 1,377,917 LowVol 0.09% -3.32% 8.45%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $2,389 $0.001889 1,264,511 LowVol 0.09% -15.05% -17.90%
1021 XNG Enigma XNG $2,165 $0.130190 16,627 LowVol -18.82% 13.04% -25.90%
1022 ULA Ulatech ULA $2,101 $0.010530 199,486 LowVol 0.09% -49.26% -57.32%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,374 $0.000236 5,826,388 LowVol 0.09% 2.37% 18.09%
1024 ABN Abncoin ABN $798 $0.011793 67,700 LowVol 0.09% -11.77% -25.45%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.47%
1026 DMB Digital Money… DMB $440 $0.001045 421,300 LowVol 0.08% -9.32% 12.31%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 3.36%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.03% -0.29% -57.74%
1029 CALC CaliphCoin CALC $62 $0.000708 87,140 LowVol 0.09% -1.40% 14.76%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 3.21% -67.55%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,971 LowVol 0.09% 18.09%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,636,800 0.00% 3.96% 13.65%
1033 ETN Electroneum ETN $0.100383 $6,745,800 4.91% 10.47% 182.09%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.47 $6,553,420 0.51% -6.97% -19.75%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.31 $5,220,930 0.41% 25.16% 61.25%
1036 AI POLY AI AI $16.54 $5,168,760 2.00% 8.30% -1.90%
1037 NULS Nuls NULS $0.715331 $3,412,050 -0.17% -5.93% 21.06%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,128,170 -0.15% -6.37% -8.51%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $4.01 $2,929,320 0.46% -6.08% -35.00%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $2,517,680 0.03% -0.20% 7.11%
1041 REC Regalcoin REC $49.18 $2,250,900 -0.26% 5.41% 18.65%
1042 BTE BitSerial BTE $8.38 $1,484,620 0.62% 2.25% 189.87%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.70 $1,323,810 -0.80% -5.47% -1.87%
1044 LEND EthLend LEND $0.026868 $1,003,220 3.07% -5.03%
1045 TSL Energo TSL $0.035813 $886,945 5.12% 18.58% 7.86%
1046 INF InfChain INF $0.016156 $753,184 -0.11% 10.35% 93.06%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $11679.60 $719,087 0.06% 2.46% 14.43%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $224.62 $650,767 -0.35% 3.65% 0.17%
1049 WC WINCOIN WC $1.06 $574,290 -3.91% -10.26% 0.06%
1050 BOT Bodhi BOT $0.441892 $543,986 0.61% 1.69% -12.34%
1051 BTCM BTCMoon BTCM $0.047405 $535,166 -3.13% -36.83% 583.05%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.81 $484,884 1.14% 6.60% 30.88%
1053 DRGN Dragonchain DRGN $0.232858 $468,652 -3.30% -10.22%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.032783 $462,488 5.53% 14.88% -27.00%
1055 LLT LLToken LLT $0.551430 $430,949 3.63% 0.83% 86.05%
1056 AION Aion AION $1.61 $312,240 1.63% 6.34% -9.63%
1057 GBG Golos Gold GBG $0.142706 $274,877 -1.92% 4.44% 20.14%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $119.71 $241,405 3.49% -38.23% -48.36%
1059 SUR Suretly SUR $3.47 $199,649 0.23% 4.12% -0.98%
1060 FOR FORCE FOR $0.012603 $190,974 -4.37% 10.86% 490.55%
1061 VEE BLOCKv VEE $0.024652 $184,699 2.02% 2.41% 17.40%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26385.70 $166,358 0.12% 13.38% 104.85%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.020023 $164,908 0.39% 1.48% -19.75%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $25.94 $162,428 0.09% -0.21% -26.30%
1065 XCPO Copico XCPO $0.022824 $159,181 2.23% -9.50% -7.19%
1066 B3 B3Coin B3 $0.000048 $158,534 -12.34% 37.15% -82.52%
1067 XID Sphre AIR XID $0.216245 $152,009 7.50% 19.20% 8.60%
1068 UGT UG Token UGT $0.448417 $140,793 0.65% 4.17% -1.41%
1069 QBT Qbao QBT $0.254534 $127,713 -1.52% 0.09%
1070 PRE Presearch PRE $0.183965 $93,019 -11.17%
1071 ICX ICON ICX $1.62 $80,833 1.26% 10.94% 1.62%
1072 MSD MSD MSD $0.011787 $76,921 0.67% -5.50% -6.16%
1073 EAG EA Coin EAG $3.29 $71,693 5.32% 23.29% 4.62%
1074 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015725 $59,613 0.65% -5.41% 314.30%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006722 $55,861 0.12% 4.19% 32.73%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.18 $53,766 0.09% -39.88% 41.44%
1077 BTU Bitcoin Unlim… BTU $115.74 $49,522 5.39% -6.31% -20.18%
1078 DSR Desire DSR $0.261355 $46,594 -1.96% 0.39% 34.03%
1079 THS TechShares THS $0.641356 $40,150 -0.36% -26.41% -38.18%
1080 XRY Royalties XRY $0.000235 $40,143 99.24% 14.55% -99.31%
1081 EVR Everus EVR $1.39 $39,568 0.12% -27.07% -72.96%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.036301 $35,256 -14.81% -49.60% -70.55%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.144931 $31,948 0.01% -13.67% -18.02%
1084 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.372432 $27,762 20.46% -27.55% 129.72%
1085 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,714 0.09% -24.79% -27.32%
1086 BPL Blockpool BPL $0.150356 $27,138 0.09% -7.68% 13.08%
1087 FRD Farad FRD $0.120346 $24,754 -0.30% -0.67% 62.43%
1088 AIB Advanced Inte… AIB $0.009300 $24,114 -6.97% 112.50% 150.25%
1089 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.77 $23,345 0.12% -0.38% 23.12%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.043454 $19,996 7.41% 32.07% 28.85%
1091 PFR Payfair PFR $0.014724 $19,125 1.32% 5.98%
1092 BSR BitSoar BSR $0.162738 $17,271 0.12% -20.89% -45.21%
1093 ETT EncryptoTel [… ETT $0.126947 $16,556 2.76% 36.31% 84.90%
1094 WISH MyWish WISH $0.137659 $16,185 8.54% 11.48% -54.13%
1095 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085143 $15,757 -4.30% -1.61% -22.50%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083845 $15,170 0.12% 7.53% -7.07%
1097 EFYT Ergo EFYT $13.09 $14,321 4.14% 10.81% 46.28%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050875 $13,880 0.61% -15.45% 24.47%
1099 OXY Oxycoin OXY $0.139893 $12,287 -4.57% 6.01% -18.34%
1100 APC AlpaCoin APC $0.023230 $12,263 -4.03% -17.83% -21.51%
1101 MGC MergeCoin MGC $0.014033 $11,568 0.09% -11.09% 20.29%
1102 MKR Maker MKR $402.38 $11,476 0.65% 2.27% 3.80%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.356137 $10,920 0.72% -2.99% 4.25%
1104 AERM Aerium AERM $0.589691 $10,353 8.19% -0.98% -67.29%
1105 IQT iQuant IQT $0.163077 $10,310 -1.86% -1.27% -3.10%
1106 DMC DynamicCoin DMC $0.003717 $10,284 9.04% 4.36% 61.67%
1107 MCR Macro MCR $1.75 $10,097 0.05% 25.19% -31.10%
1108 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000472 $9,753 0.09% -28.80% -17.43%
1109 DASHS Dashs DASHS $0.049883 $9,253 -9.39% 5.00% 57.16%
1110 SISA SISA SISA $0.013473 $8,175 0.84% 4.70% -26.60%
1111 PEC Peacecoin PEC $0.053067 $8,060 0.12% 2.36% 115.37%
1112 BTBc Bitbase BTBc $0.005425 $6,614 0.41% -64.94% -2.86%
1113 VIU Viuly VIU $0.009180 $6,370 3.24% 11.62% 109.52%
1114 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002751 $6,343 0.10% 3.82% 7.34%
1115 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000615 $6,189 0.65% -21.94%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003088 $6,124 3.55% 12.53% 29.25%
1117 HYTV Hyper TV HYTV $0.004163 $5,940 -27.98% 12.41% -67.71%
1118 GAY GAY Money GAY $0.014244 $5,419 -0.75% 66.64% 0.52%
1119 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,359 -1.64% -9.74% -0.74%
1120 COR CORION COR $0.810325 $4,841 4.59% -1.45% -10.65%
1121 GRN Granite GRN $0.025236 $4,830 -0.80% 50.52% 68.40%
1122 WA WA Space WA $0.019929 $4,780 12.77% 7.45% -12.85%
1123 TRIA Triaconta TRIA $8.33 $4,101 0.65% -10.96% -9.40%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004311 $4,090 0.06% 1.29% -66.31%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000126 $3,534 1.32% -48.75% -51.36%
1126 VOYA Voyacoin VOYA $4.47 $3,398 0.09% 113.98% 187.17%
1127 SND Sand Coin SND $0.705084 $3,095 32.77% 16.76% 3.37%
1128 PNX Phantomx PNX $0.015071 $3,046 -21.64% -33.03% -18.76%
1129 B2B B2B B2B $0.456954 $2,794 13.27% 31.37% -29.43%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $0.876668 $2,618 8.10% -24.50% -23.77%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $2,532 0.12% 2.36% 1083.41%
1132 MINEX Minex MINEX $0.015805 $2,447 0.14% 0.53% -70.03%
1133 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,373 -49.69% -14.56% -24.54%
1134 TER TerraNova TER $1.45 $2,295 0.09% -23.32% -28.04%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.006336 $2,237 9.47% 44.02% -20.48%
1136 DAY Chronologic DAY $4.44 $2,214 0.33% -33.68% 13.81%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.13 $2,100 0.12% 2.36% -31.85%
1138 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,814 -12.52% -10.85% -13.19%
1139 VULC Vulcano VULC $0.007490 $1,805 -0.24% -14.78% -18.20%
1140 OX OX Fina OX $0.000163 $1,602 -0.93% 17.72% -1.97%
1141 MGC GulfCoin MGC $0.002476 $1,509 0.12% -10.43% -24.25%
1142 BLX Blockchain Index BLX $3.01 $1,509 0.61% 0.78% 14.63%
1143 HAT Hawala.Today HAT $0.211827 $1,443 0.84% 18.41% 16.15%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117690 $1,421 0.12% 6.41% 72.56%
1145 WIC Wi Coin WIC $0.003226 $1,420 0.37% 53.79% 13.67%
1146 STU bitJob STU $0.026262 $1,255 0.41% -15.09% 36.09%
1147 EUSD eUSD EUSD $0.000185 $1,191 0.61% -1.45% -17.72%
1148 GARY President Joh… GARY $0.196465 $1,188 0.09% 1.24% 27.74%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037172 $1,007 0.00% 6.99% -8.51%
1150 DFS DFSCoin DFS $0.008156 $993 7.86% -8.34% -5.45%
1151 MAVRO Mavro MAVRO $0.032666 $987 0.12% 71.84% 142.31%
1152 SKR Sakuracoin SKR $0.001758 $984 -7.94% 30.54% -16.06%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000118 $853 0.06% 2.02% 17.34%
1154 SKC Skeincoin SKC $0.017689 $841 1.74% 19.35% 460.95%
1155 ACC AdCoin ACC $0.067253 $804 0.33% -11.31% -41.22%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000462 $766 11.29% 0.28% -14.93%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.005997 $756 -0.51% 77.47% 69.24%
1158 WILD Wild Crypto WILD $0.134277 $741 -4.20% -18.71% 10.36%
1159 NTC Natcoin NTC $0.195741 $739 0.09% 3.15% -35.46%
1160 SAK Sharkcoin SAK $0.002253 $735 0.11% -2.05% -1.11%
1161 PLC PlusCoin PLC $0.000633 $692 0.69% 6.84% 10.19%
1162 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004245 $685 0.12% 2.39% 14.88%
1163 FRN Francs FRN $0.024877 $576 2.49% 2.55% -25.99%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002576 $534 0.12% -38.99% -58.48%
1165 UR UR UR $0.000939 $531 0.09% 36.22% 53.40%
1166 ASN Aseancoin ASN $0.017689 $512 11.25% 6.55% 261.51%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001297 LowVol 0.09% -33.77% -16.02%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040238 LowVol 0.65% -0.08% -42.05%
1169 MONETA Moneta MONETA $0.000590 LowVol 0.12% 70.60% 64.36%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000008 LowVol -44.51% -16.85% -10.45%
1171 BSN Bastonet BSN $0.000590 LowVol 0.09% -20.92% -15.65%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004953 LowVol 0.09% 22.83% -44.82%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000236 LowVol 0.12% 104.78% 42.74%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.68% -0.08% -40.33%
1175 FLASH Flash FLASH $0.004953 LowVol 0.09% -2.29% 1.68%
1176 KASHH KashhCoin KASHH $0.000118 LowVol 0.09% 2578.41% 315.66%
1177 EDRC EDRCoin EDRC $0.046870 LowVol -0.01% -9.07% 1.39%
1178 ONG onG.social ONG $0.184909 LowVol 0.61% 35.29%
1179 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000236 LowVol 0.09% 2.36% -40.95%
1180 SJCX Storjcoin X SJCX $0.339314 LowVol 0.30% 3.21%
1181 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 0.09% 2.36% -25.85%
1182 CLINT Clinton CLINT $0.010495 LowVol 0.12% -17.30% 16.78%
1183 ACES Aces ACES $0.000242 LowVol 1.47% 110.19% 78.73%
1184 QBT Cubits QBT $0.002750 LowVol 0.18% -42.10% 86.22%
1185 BUB Bubble BUB $0.020519 LowVol 0.12% 6.02% 14.50%
1186 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002594 LowVol 0.12% 18.52% 5.80%
1187 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003805 LowVol 0.55% -15.72% 14.22%
1188 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000354 LowVol 0.09% 2.39% 13.77%
1189 PRES President Trump PRES $0.003365 LowVol 0.09% 7.45% -9.23%
1190 OMC Omicron OMC $0.133374 LowVol 0.12% 18.56%
1191 AV AvatarCoin AV $0.034788 LowVol 0.09% -19.24% 8.87%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000236 LowVol -22.16% 2.36% -20.97%
1193 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 0.09% 7.88% 36.49%
1194 LTH LAthaan LTH $0.000943 LowVol -11.03% 63.78% 88.32%
1195 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 0.12% 2.39% -21.48%
1196 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.69% -8.08% 7.82%
1197 EVC EventChain EVC $0.069376 LowVol -21.20% -36.37%
1198 SHA SHACoin SHA $0.000708 LowVol 0.12% 2.39% 18.09%
1199 YEL Yellow Token YEL $0.007053 LowVol 0.68% -45.58% 56.55%
1200 AXIOM Axiom AXIOM $0.018043 LowVol 0.12% 2.36% 17.33%
1201 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042807 LowVol 0.12% -6.95% -14.37%
1202 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 0.12% 2.36%
1203 DON Donationcoin DON $0.000588 LowVol 0.12% 2.97% -26.75%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000354 LowVol 0.09% -23.23% 3.39%
1205 QORA Qora QORA $0.214860 LowVol 0.12% -6.13%
1206 ABC Alphabit ABC $11.80 LowVol -9.73% -35.85% -16.01%
1207 BXC Bitcedi BXC $0.003438 LowVol 0.08% -4.18% 70.36%
1208 TOP TopCoin TOP $0.000375 LowVol -1.52% -18.40% -22.35%
1209 INDIA India Coin INDIA $0.000354 LowVol 50.18% 53.54% 77.14%
1210 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -14.27% -1.32% -6.07%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000012 LowVol -25.60% -84.90% -86.29%
1212 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004363 LowVol 0.09% -26.99% -26.24%
1213 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003447 LowVol 4.27% 2.42% -34.13%
1214 SWP Swapcoin SWP $0.092501 LowVol 7.03% 9.20% -15.43%
1215 IPY Infinity Pay IPY $0.001728 LowVol 0.68% -0.08% -33.03%
1216 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000472 LowVol 0.09% 17.92% 17.69%
1217 MAGN Magnetcoin MAGN $0.687756 LowVol -0.14% 13.96% 42.01%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000116 LowVol -0.95% 63.86% 9.03%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001651 LowVol 0.12% 30.33% -9.17%
1220 BIRDS Birds BIRDS $0.000118 LowVol 0.09% 89.84% -42.99%
1221 MARX MarxCoin MARX $0.001133 LowVol -0.46% 11.71% 12.53%
1222 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002359 LowVol 0.12% -10.99% -28.43%
1223 EBIT eBIT EBIT $0.003836 LowVol 70.11% 107.20% 302.77%
1224 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 0.09% 18.09%
1225 FC Facecoin FC $0.003700 LowVol 0.69% -0.08% -5.15%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001769 LowVol 0.12% 12.58% 31.98%
1227 PRN Protean PRN $0.000063 LowVol -0.10% -32.26% -3.88%
1228 FAP FAPcoin FAP $0.007929 LowVol 3.01% 22.90% -20.01%
1229 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 0.12% 2.36% 18.13%
1230 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 0.09% 2.36% 18.09%
1231 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 0.09% 2.36% 18.09%
1232 TEAM TeamUp TEAM $0.000236 LowVol 0.12% 2.36% 17.70%
1233 XQN Quotient XQN $0.006014 LowVol 0.12% -1.49% 8.50%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002005 LowVol 5.42% 24.33% 21.39%
1235 IRL IrishCoin IRL $0.002594 LowVol 0.09% 18.56% 9.72%
1236 9COIN 9COIN 9COIN $0.002830 LowVol 0.09% -12.26% -14.14%
1237 UTA UtaCoin UTA $0.002241 LowVol 0.09% -32.94% 348.76%
1238 HIGH High Gain HIGH $0.000590 LowVol 0.09% -14.70% -6.71%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001199 LowVol 0.09% 4.09% -4.04%
1240 HYPER Hyper HYPER $0.034670 LowVol 0.12% 0.68% 56.01%
1241 TELL Tellurion TELL $0.000128 LowVol 2.80% -57.06% -38.01%
1242 EGOLD eGold EGOLD $0.006985 LowVol 0.68% -0.08% -49.23%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002359 LowVol 0.09% 7.36%
1244 PI PiCoin PI $0.002594 LowVol 3.22% 2.36%
1245 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003184 LowVol 0.12% 2.62% 6.28%
1246 10MT 10M Token 10MT $0.000925 LowVol 0.68% 24.51% -62.99%
1247 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.68% -0.08% 68.62%
1248 TIE TIES Network TIE $0.065213 LowVol 0.61% 2.83% -32.35%
1249 BET BetaCoin BET $0.001982 LowVol -2.31% 14.72% -15.97%
1250 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000943 LowVol 0.09% -25.55% 18.09%
1251 BEST BestChain BEST $0.001297 LowVol 0.09% 2.38% -2.50%
1252 BIT First Bitcoin BIT $0.012972 LowVol 0.09% 4.26% 10.80%
1253 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000185 LowVol 0.65% 13.91% 54.37%
1254 WINK Wink WINK $0.000354 LowVol 0.09% 68.04%
1255 YES Yescoin YES $0.000091 LowVol -16.36% -20.39% 272.85%
1256 REGA Regacoin REGA $0.001533 LowVol 0.12% -21.72% -34.92%
1257 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 0.09% 2.39% 18.40%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.002005 LowVol 0.12% 2.36% 18.09%
1259 PRIMU Primulon PRIMU $0.000191 LowVol 2.80% 15.69% -15.87%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000590 LowVol 0.12% -14.70% -19.99%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006840 LowVol 0.09% 0.06% 16.09%
1262 DISK DarkLisk DISK $0.000708 LowVol 0.09% -31.13% 1.22%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001388 LowVol 0.65% -0.08% -27.45%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120874 LowVol 0.09% 126.12% 9.99%
1265 STEX STEX STEX $0.834171 LowVol -1.23% -8.71% 111.59%
1266 MBL MobileCash MBL $0.000236 LowVol 0.09% -21.27%
1267 XOT Internet of T… XOT $2228.80 LowVol 0.09% 2.36% -25.23%
1268 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044458 LowVol 0.09%
1269 STARS StarCash Network STARS $0.251978 LowVol 0.12% 32.57% -2.28%
1270 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010835 LowVol 0.05% 2.27% -7.96%
1271 XDE2 XDE II XDE2 $1.71 LowVol 0.09% 3.63% -42.41%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 0.09% -48.82% -40.95%
1273 TODAY TodayCoin TODAY $0.001179 LowVol 0.12% 27.95% 7.36%
1274 GAIN UGAIN GAIN $0.001533 LowVol 0.09% 2.32%
1275 CBD CBD Crystals CBD $0.001651 LowVol 0.09% 17.81%
1276 FUTC FutCoin FUTC $0.001887 LowVol 0.12% 2.37% -9.01%
1277 XAU Xaucoin XAU $0.045873 LowVol 0.12% 53.15% 63.04%
1278 XID International… XID $0.008137 LowVol 0.12% -0.52% 2.15%
1279 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004245 LowVol 0.09% 11.70% 39.61%
1280 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 0.12% 2.36% 18.73%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -1.46% -31.13% -61.60%
1282 TCR TheCreed TCR $0.000236 LowVol 0.12% -29.14% -21.27%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.006604 LowVol 0.09% 0.76%
1284 PRM PrismChain PRM $0.001533 LowVol 0.09% 10.91% 19.41%
1285 BGR Bongger BGR $0.000168 LowVol 0.05% 81.82%
1286 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 0.09% 2.36% 18.77%
1287 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 0.12% 18.09%
1288 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053636 LowVol 1.02% 35.18% 49.79%
1289 OP Operand OP $0.001061 LowVol 0.09% 15.19% 18.75%
1290 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.12% 2.36% 18.01%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003774 LowVol 0.12% 5.60% 7.75%
1292 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.364863 LowVol 0.12% 18.76%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 0.09% 18.09%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 0.09% 18.09%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 2.01% 19.62%
1297 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -49.27%
1298 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 1.54% -26.63%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.89%
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.69%
1301 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 1.74% 14.45%
1302 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.79% 16.24%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 2.48% -23.17%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.50%
1305 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.86% 18.66%
1306 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.74% 26.28%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.45% -8.03%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.36%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 1.05% 16.54%
1311 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 2.58% 47.94%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.74% 17.37%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.22%
1315 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 1.95% 161.66%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.90% -3.82%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.36% -86.55%
1320 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 32.26%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 14.66%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.66%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 86.99% 10.85%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -78.24% -60.81%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.62% -48.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi