Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11943.90 trên tổng giá trị $199,729,920,894

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.03 trên tổng giá trị $44,907,806,639

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1541.83 trên tổng giá trị $25,963,993,197

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.49 trên tổng giá trị $9,710,011,091

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248494 trên tổng giá trị $9,618,415,827

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.087577 trên tổng giá trị $133,528 đã biến động tăng 196.15% trong 1h qua

    + Đồng J Joincoin (J) đang có giá hiện tại $0.098861 trên tổng giá trị $242,052 đã biến động tăng 99.90% trong 1h qua

    + Đồng KED Darsek (KED) đang có giá hiện tại $0.017804 trên tổng giá trị $247,196 đã biến động tăng 72.00% trong 1h qua

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.293002 trên tổng giá trị $2,344,016 đã biến động tăng 71.92% trong 1h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000034 trên tổng giá trị $1,159,614 đã biến động tăng 54.58% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2591.95% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.607013 trên tổng giá trị $529,819 đã biến động tăng 649.09% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.006777 trên tổng giá trị $204,839 đã biến động tăng 447.89% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.215706 trên tổng giá trị $16,310,501 đã biến động tăng 350.90% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.023530 trên tổng giá trị $1,176,505 đã biến động tăng 294.75% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.215706 trên tổng giá trị $16,310,501 đã biến động tăng 1579.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.056051 trên tổng giá trị $3,586,913 đã biến động tăng 1540.19% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1472.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000093 trên tổng giá trị $484,598 đã biến động tăng 1432.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.607013 trên tổng giá trị $529,819 đã biến động tăng 1034.90% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 VPRC VapersCoin VPRC $90,431 $0.000116 780,124,964 $3,792 -0.82% 65.21% 19.07%
702 WOMEN WomenCoin WOMEN $89,746 $0.002030 44,220,400 $2,524 0.26% -29.35% -35.95%
703 KURT Kurrent KURT $87,652 $0.008836 9,919,485 $602 0.10% 1.20% 35.12%
704 PRX Printerium PRX $87,376 $0.007391 11,821,728 $1,259 0.28% 123.93% 51.12%
705 611 SixEleven 611 $86,727 $0.201167 431,121 $1,375 -0.22% 15.67% 11.40%
706 SGR Sugar Exchange SGR $86,697 $0.024771 3,500,000 $3,095 -3.11% -34.18% -53.09%
707 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,436 $0.001060 77,777,777 $908 0.25% -45.49% 18.32%
708 BVC BeaverCoin BVC $80,725 $0.025913 3,115,258 $16,660 -33.74% 14.14% 9.52%
709 RBT Rimbit RBT $78,805 $0.000682 115,499,623 $532 0.27% 27.86% 16.88%
710 ZMC ZetaMicron ZMC $70,700 $0.000118 600,344,291 $2,772 0.25% 18.32%
711 DIBC DIBCOIN DIBC $68,622 $0.013724 5,000,000 $582 0.09% -16.51% 21.16%
712 SOIL SOILcoin SOIL $67,021 $0.011754 5,702,048 $733 0.27% 10.25% 21.73%
713 ATX Artex Coin ATX $66,147 $0.003522 18,781,750 $510 0.25% -9.56% -9.47%
714 GLT GlobalToken GLT $59,296 $0.002272 26,095,500 $3,604 1.62% 8.02% 4.59%
715 STEPS Steps STEPS $59,221 $0.003180 18,625,017 $968 0.25% 39.29%
716 ADCN Asiadigicoin ADCN $58,720 $0.002355 24,931,054 $835 -6.03% -10.45% -12.36%
717 RPC RonPaulCoin RPC $57,408 $0.064096 895,654 $693 0.23% -8.59% -7.81%
718 LBTC LiteBitcoin LBTC $55,860 $0.017521 3,188,280 $682,744 -2.68% 23.52% 503.69%
719 EGAS ETHGAS EGAS $51,486 $0.005069 10,157,540 $3,287 -8.80% -34.38% 7.02%
720 300 300 Token 300 $49,462 $164.87 300 $1,212 -6.44% -26.76% -13.88%
721 MCRN MACRON MCRN $47,273 $0.000118 401,421,401 $846 0.03% -72.54% -66.63%
722 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,982 $0.001007 44,683,390 $595 0.94% 0.13% -24.61%
723 SONG SongCoin SONG $44,661 $0.001371 32,565,300 $550 4.34% 69.76% 8.11%
724 CRTM Corethum CRTM $41,396 $0.016558 2,500,000 $3,834 0.44% 30.12% 85.87%
725 PULSE Pulse PULSE $38,730 $0.002709 14,298,972 $882 0.25% -26.00% -5.34%
726 BRAT BRAT BRAT $37,719 $0.000236 160,000,000 $2,830 9.12% 3.05% -20.21%
727 ICON Iconic ICON $37,564 $0.063358 592,894 $2,366 -0.12% -32.16% 19.42%
728 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $34,504 $0.040182 858,702 $125,353 27.47% 211.58% 156.70%
729 ALTC Antilitecoin ALTC $29,689 $0.000942 31,512,613 $945 0.25% 37.28% 58.19%
730 CREVA CrevaCoin CREVA $26,808 $0.000737 36,390,750 $3,079 0.46% -15.65% -9.67%
731 GRIM Grimcoin GRIM $22,824 $0.002211 10,324,802 $1,368 2.14% 21.71% 77.61%
732 LVPS LevoPlus LVPS $17,643 $0.011659 1,513,256 $9,106 21.77% 23.85% 57.20%
733 MILO MiloCoin MILO $16,105 $0.001493 10,789,954 $622 0.25% -42.52% -50.17%
734 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,658 $0.001162 13,471,750 $612 0.16% 47.63% -6.68%
735 ELS Elysium ELS $15,564 $0.003886 4,005,012 $1,830 0.25% -0.07% 7.61%
736 XRC Rawcoin XRC $14,463 $0.020518 704,882 $1,364 0.03% 13.96% 19.38%
737 ARGUS Argus ARGUS $10,253 $0.008929 1,148,324 $549 0.22% 2.16% -4.72%
738 MRNG MorningStar MRNG $8,123 $0.000249 32,656,484 $531 0.25% 51.09% 26.45%
739 GSR GeyserCoin GSR $7,456 $0.159101 46,864 $3,815 2.45% 25.74% 166.86%
740 HMC HarmonyCoin HMC $6,331 $0.011281 561,235 $6,420 0.55% 3.53% -2.25%
741 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.28% -19.09%
742 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
743 ETT EncryptoTel [… ETT $12,424,250 $0.199968 62,131,190 LowVol 1.62% 6.48% 99.58%
744 CREDO Credo CREDO $10,058,839 $0.018292 549,891,703 LowVol 0.44% -0.83% -12.21%
745 ECOB Ecobit ECOB $5,548,044 $0.012483 444,444,444 LowVol 0.25% 2.05% 16.33%
746 YASH YashCoin YASH $4,121,901 $0.412179 10,000,270 LowVol 2.69% -0.72% -16.71%
747 IXC Ixcoin IXC $4,115,947 $0.196006 20,999,088 LowVol -0.57% 29.60% 45.11%
748 ARC Arcade Token ARC $3,981,408 $2.43 1,636,312 LowVol 0.44% 5.53%
749 PGL Prospectors Gold PGL $3,851,102 $0.059707 64,500,000 LowVol 0.25% 2.96% -25.02%
750 ADST AdShares ADST $2,382,036 $0.197803 12,042,465 LowVol 0.58% -9.49% -7.84%
751 MBRS Embers MBRS $2,275,760 $0.045515 50,000,000 LowVol 0.30% 22.36% 17.26%
752 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,238,737 $0.369076 6,065,789 LowVol -2.88% 34.27% 57.09%
753 ADL Adelphoi ADL $2,232,777 $0.095124 23,472,224 LowVol -0.23% -4.41% -7.04%
754 FIMK FIMKrypto FIMK $1,979,484 $0.003431 577,004,618 LowVol 0.25% -27.54% 145.48%
755 REX REX REX $1,892,185 $0.218478 8,660,756 LowVol 0.44% 45.31% 106.70%
756 ITT Intelligent T… ITT $1,847,698 $0.188581 9,797,899 LowVol 0.44% 2.24% -21.90%
757 CBX Crypto Bullion CBX $1,684,537 $1.68 1,005,495 LowVol 0.25% 5.88% -21.10%
758 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,663,993 $0.000073 22,869,322,934 LowVol 0.23% 104.81% 28.43%
759 FYP FlypMe FYP $1,627,110 $0.092247 17,638,681 LowVol 0.42% -6.30% 12.21%
760 ANC Anoncoin ANC $1,491,133 $0.706592 2,110,317 LowVol 12.61% 21.36% 56.80%
761 ETBS Ethbits ETBS $1,315,760 $0.945499 1,391,604 LowVol 0.25% 3.89% -5.89%
762 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
763 HTC HitCoin HTC $1,294,981 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 0.25% 18.32%
764 SHORTY Shorty SHORTY $1,248,310 $0.012483 100,000,000 LowVol 0.25% 3.15% 12.99%
765 PND Pandacoin PND $1,200,200 $0.000037 32,514,916,898 LowVol 0.97% -0.80% 75.62%
766 RC RussiaCoin RC $1,183,944 $0.141318 8,377,873 LowVol 0.25% -12.50% -22.98%
767 ORB Orbitcoin ORB $994,619 $0.321717 3,091,597 LowVol 0.25% 0.97% 13.63%
768 SDC ShadowCash SDC $984,780 $0.147089 6,695,133 LowVol 8.13% -7.62% -37.15%
769 METAL MetalCoin METAL $887,798 $0.011541 76,925,527 LowVol 0.22% 13.37% 25.03%
770 EBET EthBet EBET $863,403 $0.101547 8,502,500 LowVol 0.44% 6.32% -6.55%
771 USC Ultimate Secu… USC $845,410 $0.081737 10,343,113 LowVol 0.25% 53.68% 44.07%
772 NOBL NobleCoin NOBL $817,668 $0.000353 2,315,127,573 LowVol 0.25% 19.32% 19.54%
773 TAG TagCoin TAG $776,687 $0.130389 5,956,688 LowVol 0.25% -3.55% 88.94%
774 MAC Machinecoin MAC $758,418 $0.037504 20,222,600 LowVol 0.18% -16.18% 14.64%
775 NET NetCoin NET $738,759 $0.000939 787,126,712 LowVol 0.32% 5.41% 2.28%
776 KOBO Kobocoin KOBO $701,470 $0.028399 24,700,248 LowVol -0.80% 2.76% -4.40%
777 TES TeslaCoin TES $669,592 $0.009117 73,446,749 LowVol 0.36% 4.06% 20.92%
778 V Version V $640,842 $0.001367 468,650,288 LowVol 3.09% 25.75% 59.93%
779 VAL Valorbit VAL $614,124 $0.000118 5,214,822,710 LowVol 0.25% 3.02% 18.32%
780 GIM Gimli GIM $588,742 $0.007359 80,000,000 LowVol 0.44% 42.49% -18.90%
781 GOOD Goodomy GOOD $585,326 $0.001326 441,349,000 LowVol -0.81% -10.32% 46.11%
782 BBT BitBoost BBT $584,027 $0.120099 4,862,878 LowVol 0.44% 4.17% 14.96%
783 BPC Bitpark Coin BPC $582,938 $0.007773 75,000,000 LowVol 10.24% -23.83% -31.93%
784 BITS Bitstar BITS $564,249 $0.024448 23,079,737 LowVol 0.28% -1.14% 9.80%
785 TROLL Trollcoin TROLL $549,064 $0.000970 565,806,958 LowVol 7.82% 20.81% -3.27%
786 OPAL Opal OPAL $545,163 $0.035999 15,143,704 LowVol 0.25% -7.88% 6.79%
787 SAC SACoin SAC $535,262 $0.076312 7,014,134 LowVol 0.25% -4.69% -9.80%
788 RIYA Etheriya RIYA $523,574 $0.331055 1,581,531 LowVol 0.24% 7.12% -3.52%
789 AU AurumCoin AU $491,546 $1.66 296,216 LowVol 0.25% 2.06% 30.86%
790 VTA Virtacoin VTA $484,598 $0.000093 5,201,310,113 LowVol 1432.46%
791 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.02% -21.86%
792 FC2 FuelCoin FC2 $478,742 $0.004711 101,630,670 LowVol 0.25% -14.28% 6.71%
793 XGR GoldReserve XGR $465,104 $0.027086 17,171,382 LowVol 0.25% 10.86% -43.56%
794 ICN iCoin ICN $447,176 $0.015310 29,209,069 LowVol 0.25% 3.02% 33.64%
795 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $431,562 $0.079502 5,428,300 LowVol -4.53% -6.49%
796 TGC Tigercoin TGC $430,679 $0.009892 43,536,800 LowVol 0.22% 49.45% 6.47%
797 SLG Sterlingcoin SLG $416,342 $0.098975 4,206,544 LowVol 0.65% 7.56% 15.57%
798 CHESS ChessCoin CHESS $399,770 $0.007399 54,032,769 LowVol 0.25% 30.55% 42.47%
799 CFT CryptoForecast CFT $399,176 $0.008678 46,000,000 LowVol 5.06% 5.16% 12.77%
800 DDF DigitalDevelo… DDF $393,149 $0.076812 5,118,307 LowVol -8.34% -17.86% -19.19%
801 KUSH KushCoin KUSH $388,732 $0.071366 5,447,034 LowVol 0.12% 3.44% 56.70%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $380,235 $1.19 319,490 LowVol -7.32% -3.01% 1.30%
803 FNC FinCoin FNC $376,150 $0.029207 12,878,667 LowVol -10.12% -13.15% -23.58%
804 PRL Oyster Pearl PRL $358,456 $0.011959 29,973,026 LowVol 0.44% 6.50% 35.43%
805 WAY WayGuide WAY $353,440 $0.003533 100,040,708 LowVol 0.25% -6.40% 14.50%
806 GLC GlobalCoin GLC $353,044 $0.005417 65,171,010 LowVol -11.35% 5.38%
807 DAXX DaxxCoin DAXX $351,677 $0.000707 497,705,920 LowVol -13.37% 3.79% -2.92%
808 NYAN Nyancoin NYAN $349,287 $0.001096 318,590,505 LowVol -15.00% -7.55% 40.47%
809 VIDZ PureVidz VIDZ $346,019 $0.002762 125,279,775 LowVol -2.95% 14.54% 19.16%
810 SH Shilling SH $344,526 $0.008715 39,534,225 LowVol 0.25% 25.70% 50.04%
811 UFR Upfiring UFR $337,791 $0.023458 14,400,000 LowVol 0.44% 1.74% -20.63%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $337,586 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 0.25%
813 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.95%
814 SHDW Shadow Token SHDW $320,675 $0.045811 7,000,000 LowVol 0.25% -15.64% -11.58%
815 UNIC UniCoin UNIC $306,000 $0.103127 2,967,216 LowVol 0.93% 4.17% 7.58%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $300,865 $0.720370 417,653 LowVol 0.25% 4.42% -11.67%
817 STV Sativacoin STV $298,670 $0.042146 7,086,545 LowVol 0.29% 3.77% 72.46%
818 LOT LottoCoin LOT $297,183 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -2.80% 10.51% 18.07%
819 LTB LiteBar LTB $294,617 $0.364485 808,310 LowVol 0.24% 10.43% 25.80%
820 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 2.90% 18.25%
821 RBIES Rubies RBIES $285,787 $0.027439 10,415,252 LowVol 1.56% 11.02% 5.66%
822 BIGUP BigUp BIGUP $281,572 $0.000133 2,118,200,669 LowVol 1.19% 16.54% 12.77%
823 HODL HOdlcoin HODL $275,393 $0.001766 155,899,545 LowVol 0.25% 2.96% 7.62%
824 FLY Flycoin FLY $270,896 $1.29 210,806 LowVol 0.22% 18.79%
825 USDE USDe USDE $267,148 $0.000236 1,134,236,104 LowVol 0.25% 105.92% 8.24%
826 SWING Swing SWING $257,032 $0.093003 2,763,695 LowVol 0.85% 3.26% 4.85%
827 EVO Evotion EVO $250,761 $0.079145 3,168,385 LowVol 0.19% 0.76% 19.40%
828 GAIA GAIA GAIA $249,770 $0.010363 24,101,381 LowVol 0.25% 9.66% -0.01%
829 KED Darsek KED $247,196 $0.017804 13,884,211 LowVol 72.00% 63.87% 26.40%
830 J Joincoin J $242,052 $0.098861 2,448,402 LowVol 99.90% 4.85% 9.58%
831 MAD SatoshiMadness MAD $235,610 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 0.22% 18.11%
832 I0C I0Coin I0C $233,903 $0.011146 20,985,199 LowVol 0.16% -37.51% 32.20%
833 Q2C QubitCoin Q2C $233,838 $0.000942 248,203,377 LowVol 0.25% -22.34% -23.18%
834 FRC Freicoin FRC $229,610 $0.007773 29,541,262 LowVol 0.25% 1.48% -2.39%
835 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $222,454 $0.016822 13,224,230 LowVol 0.33% 7.33% 19.36%
836 WMC WMCoin WMC $213,134 $0.018489 11,527,489 LowVol 0.25% 18.65%
837 EVIL Evil Coin EVIL $212,466 $0.010108 21,020,383 LowVol 0.26% -0.21% 27.00%
838 WYV Wyvern WYV $209,162 $0.118472 1,765,501 LowVol 0.35% 2.96% 27.57%
839 CYP Cypher CYP $201,645 $0.031679 6,365,285 LowVol 0.25% 64.64%
840 CAGE CageCoin CAGE $200,993 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.13% 32.41% -5.42%
841 XPY PayCoin XPY $196,548 $0.016620 11,825,664 LowVol 0.15% 32.51% 22.41%
842 GRT Grantcoin GRT $192,954 $0.004474 43,131,510 LowVol 0.25% 18.52% 12.40%
843 TRK Truckcoin TRK $192,583 $0.001229 156,668,506 LowVol 0.35% -31.06% -41.64%
844 BRIT BritCoin BRIT $190,236 $0.008945 21,268,092 LowVol 0.43% -22.77% -54.16%
845 JET Jetcoin JET $181,559 $0.037262 4,872,509 LowVol 0.26% -20.62% -74.63%
846 MNC Mincoin MNC $178,106 $0.044279 4,022,321 LowVol 0.25% -7.67% -37.37%
847 PHS Philosopher S… PHS $172,820 $0.028735 6,014,340 LowVol 1.89% 0.95% 20.37%
848 GTC Global Tour Coin GTC $172,465 $0.005770 29,887,402 LowVol 0.25% 33.58% 16.57%
849 ARI Aricoin ARI $171,004 $0.001219 140,262,505 LowVol 0.17% -2.39% 25.40%
850 CTO Crypto CTO $169,501 $0.013896 12,197,573 LowVol 0.25% 51.87% 12.14%
851 YAC Yacoin YAC $169,324 $0.001413 119,817,660 LowVol 0.22% 23.63% 9.22%
852 RED RedCoin RED $166,752 $0.002250 74,107,896 LowVol 0.22% 4.40% 20.47%
853 EMD Emerald Crypto EMD $165,722 $0.008669 19,117,129 LowVol -0.38% -18.46% -14.39%
854 RBX Ripto Bux RBX $160,064 $0.000420 381,236,123 LowVol 1.56% 9.20% -0.64%
855 HMP HempCoin HMP $159,765 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
856 TTC TittieCoin TTC $159,714 $0.000127 1,259,816,434 LowVol -2.90% -40.25% -32.96%
857 XRA Ratecoin XRA $159,569 $0.001390 114,759,809 LowVol 0.22% 1.35% 14.83%
858 REE ReeCoin REE $157,998 $0.000062 2,560,000,000 LowVol 0.24% 52.19% 3.19%
859 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,316 $0.008950 17,465,159 LowVol 0.25% -11.08% 8.69%
860 ICE iDice ICE $155,977 $0.099284 1,571,013 LowVol 0.25% 29.23% -11.23%
861 HAL Halcyon HAL $151,654 $0.028617 5,299,429 LowVol 0.26% 17.21%
862 FIRE Firecoin FIRE $148,369 $1.51 98,412 LowVol 0.25% 2.97% -3.15%
863 OHM OHM OHM $147,333 $0.004946 29,787,409 LowVol 0.25% 2.96% 24.24%
864 PX PX PX $146,536 $0.001531 95,715,497 LowVol 0.25% -4.81% 18.04%
865 CNNC Cannation CNNC $143,375 $0.057885 2,476,893 LowVol 0.27% 3.39% 44.78%
866 QCN QuazarCoin QCN $142,376 $0.023553 6,044,911 LowVol 0.25% -13.80% 10.98%
867 EUC Eurocoin EUC $141,646 $0.011408 12,416,554 LowVol 0.27% -2.62% -8.76%
868 VC VirtualCoin VC $138,671 $0.013779 10,064,287 LowVol 0.25% 52.49% 41.70%
869 DLC Dollarcoin DLC $137,275 $0.015074 9,106,714 LowVol 0.25% 5.43% 20.77%
870 JIN Jin Coin JIN $136,858 $0.013896 9,848,485 LowVol 0.25% -30.57% 132.88%
871 DRXNE DROXNE DRXNE $135,779 $0.002152 63,085,703 LowVol 0.34% -2.08% 5.85%
872 XCRE Creatio XCRE $135,330 $0.006595 20,520,514 LowVol 15.76% 37.28% 34.85%
873 ISL IslaCoin ISL $132,449 $0.087500 1,513,704 LowVol 0.25% 18.67%
874 MARS Marscoin MARS $130,250 $0.004606 28,279,074 LowVol 11.66% 17.12% 24.79%
875 DUO ParallelCoin DUO $128,261 $0.425133 301,696 LowVol 0.22% 2.99% 23.16%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $127,607 $0.085674 1,489,447 LowVol 2.84% 11.42% 18.67%
877 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,956 $0.005653 22,459,304 LowVol 0.26% 13.21% -1.26%
878 DRM Dreamcoin DRM $126,644 $0.051699 2,449,632 LowVol 0.25% 29.24% 77.79%
879 ARG Argentum ARG $125,714 $0.014672 8,568,211 LowVol -0.41% 8.33% 12.49%
880 DRS Digital Rupees DRS $120,310 $0.000236 510,802,961 LowVol 0.25% 105.92% 60.68%
881 ECA Electra ECA $119,530 $0.000005 21,904,283,399 LowVol 1.20% 5.97% -77.69%
882 GP GoldPieces GP $118,546 $0.097156 1,220,161 LowVol 0.25% -19.46% 2.88%
883 BAS BitAsean BAS $117,289 $0.023458 5,000,000 LowVol 0.44% 2.18% 55.07%
884 PXI Prime-XI PXI $116,089 $0.006509 17,835,850 LowVol 0.09% 1.26% 12.21%
885 GPU GPU Coin GPU $115,100 $0.002844 40,477,042 LowVol 0.25% 3.79% 9.40%
886 RUPX Rupaya RUPX $114,685 $0.018795 6,101,818 LowVol -3.35% -3.43% -49.83%
887 IMS Independent M… IMS $114,677 $0.021359 5,368,934 LowVol 0.23% 38.59% 42.86%
888 PIE PIECoin PIE $112,836 $0.008244 13,687,750 LowVol -21.15% 37.40% 173.45%
889 MRJA GanjaCoin MRJA $112,659 $0.025306 4,451,920 LowVol 0.25% 121.25%
890 QTL Quatloo QTL $111,863 $0.014492 7,718,883 LowVol 0.24% 12.22% 15.41%
891 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -6.51%
892 NEVA NevaCoin NEVA $108,455 $0.044113 2,458,555 LowVol 0.16% 17.10% 16.57%
893 COXST CoExistCoin COXST $105,317 $0.003886 27,100,000 LowVol 0.34% 258.29% 10.84%
894 SOON SoonCoin SOON $102,877 $0.008255 12,462,620 LowVol 0.27% 3.10% 17.43%
895 UNITS GameUnits UNITS $99,865 $0.028755 3,472,983 LowVol 3.30% 5.19% -28.85%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $99,121 $0.022538 4,398,000 LowVol 0.44% -0.26% -75.93%
897 CNC CHNCoin CNC $97,799 $0.002002 48,850,231 LowVol 0.22% 3.02% 302.75%
898 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,074 $0.012089 8,030,000 LowVol -3.05% -24.98% -2.91%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 1.54% 37.78%
900 TAJ TajCoin TAJ $88,304 $0.011029 8,006,619 LowVol 0.34% 3.99% 5.23%
901 HXX Hexx HXX $85,415 $0.057543 1,484,365 LowVol 0.26% 43.28% 70.80%
902 CF Californium CF $85,262 $0.035447 2,405,301 LowVol -0.21% 3.13% 40.62%
903 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 1.80% 0.80%
904 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -11.11%
905 MST MustangCoin MST $80,761 $0.128122 630,343 LowVol -0.29% -8.07% -3.91%
906 GPL Gold Pressed … GPL $79,880 $0.311392 256,527 LowVol 0.51% -3.43% 9.40%
907 MAY Theresa May Coin MAY $79,044 $0.003176 24,890,800 LowVol -0.92% -12.25% -21.42%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $78,280 $0.004711 16,617,782 LowVol 0.26% -17.03% 19.43%
909 URO Uro URO $78,056 $0.064653 1,207,310 LowVol 0.25% 28.38%
910 BTQ BitQuark BTQ $78,043 $0.008597 9,078,078 LowVol 0.25% 4.95% -13.32%
911 POP PopularCoin POP $76,406 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -25.68% -4.31% -2.93%
912 $$$ Money $$$ $75,610 $0.001648 45,887,218 LowVol 0.39% 0.01% 10.09%
913 BIP BipCoin BIP $75,313 $0.046282 1,627,261 LowVol 0.25% 1.41% 12.06%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,105 $0.000942 79,719,140 LowVol 0.25% -15.67% 30.91%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,631 $0.000825 90,421,856 LowVol 0.08% -34.40% -14.60%
916 BLRY BillaryCoin BLRY $74,126 $0.008244 8,991,927 LowVol 0.25% -60.40% -43.12%
917 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.43%
918 SPT Spots SPT $71,948 $0.003211 22,406,021 LowVol 0.23% 1.76% 16.43%
919 ARB ARbit ARB $71,883 $0.009186 7,825,550 LowVol 0.25% 2.10% 29.56%
920 GCC GuccioneCoin GCC $71,668 $0.003533 20,285,537 LowVol 0.25% 2.96% 15.95%
921 CRX Chronos CRX $70,526 $0.000957 73,729,962 LowVol 23.87% 3.69% -9.96%
922 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
923 MND MindCoin MND $69,445 $0.005535 12,546,625 LowVol 5.89% 34.42% 50.30%
924 CPN CompuCoin CPN $69,326 $0.003534 19,615,019 LowVol 0.28% 2.78% -5.69%
925 WARP WARP WARP $69,004 $0.063004 1,095,224 LowVol 0.25% 2.96% 20.23%
926 JWL Jewels JWL $68,924 $0.003415 20,181,636 LowVol 0.25% -9.99%
927 KIC KibiCoin KIC $67,828 $0.004614 14,701,000 LowVol 4.35% -27.12% -48.19%
928 BSC BowsCoin BSC $65,361 $0.011777 5,550,102 LowVol 11.39% 11.98% 28.61%
929 ICOB ICOBID ICOB $63,594 $0.000596 106,701,874 LowVol 0.65% 11.76% 4.09%
930 EXN ExchangeN EXN $60,060 $0.011777 5,100,000 LowVol 0.25% 2.41% 24.81%
931 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.62%
932 SFC Solarflarecoin SFC $56,876 $0.004039 14,083,450 LowVol 12.21% 2.46% 59.68%
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,211 $0.000943 59,630,200 LowVol 0.26% 3.02% 18.16%
934 CASH Cashcoin CASH $54,358 $0.001178 46,158,242 LowVol 0.25% -6.43% 7.92%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $52,306 $0.005182 10,094,424 LowVol 0.22% -12.88% -8.78%
936 ORLY Orlycoin ORLY $51,788 $0.001413 36,646,779 LowVol 0.25% 14.54% 29.08%
937 KRONE Kronecoin KRONE $50,053 $0.013674 3,660,455 LowVol 0.21% 18.30% 36.93%
938 EGO EGO EGO $49,461 $0.000824 60,000,001 LowVol 0.25% 5.84% 38.42%
939 UET Useless Ether… UET $49,249 $0.012419 3,965,716 LowVol 0.44% 34.65% 32.65%
940 VIP VIP Tokens VIP $49,138 $0.000589 83,450,403 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $48,269 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.74% -0.65% 22.83%
942 NTWK Network Token NTWK $47,772 $0.004093 11,671,310 LowVol 0.44% 2.34% -15.91%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,684 $0.002355 20,245,510 LowVol 0.25% 8.38% 24.46%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 1.64% 16.80%
945 CRT CRTCoin CRT $44,809 $0.565273 79,270 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
946 CXT Coinonat CXT $44,749 $0.005189 8,623,200 LowVol 1.08% -1.24% -14.70%
947 TOR Torcoin TOR $44,682 $0.141318 316,179 LowVol 0.25% -28.36% -45.71%
948 XCS CybCSec XCS $44,597 $0.003768 11,834,082 LowVol 0.25% 26.72% 3.26%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,798 $0.009068 4,829,945 LowVol 16.96% 3.61% 53.26%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $42,757 $0.002111 20,254,146 LowVol 0.39% -19.43% 25.44%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,218 $0.000589 70,000,000 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $39,377 $0.001884 20,898,106 LowVol 0.25% 9.69% 21.96%
953 G3N G3N G3N $39,183 $0.005182 7,561,891 LowVol 0.22% 2.96% 17.51%
954 EREAL eREAL EREAL $37,737 $0.000551 68,427,562 LowVol 0.44% 14.99% -12.22%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,456 $0.000353 106,019,270 LowVol 0.22% 5.92% 21.69%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $36,781 $0.001766 20,821,709 LowVol 0.25% -9.15% -17.54%
957 ERY Eryllium ERY $36,375 $0.006732 5,403,207 LowVol 0.17% 21.01% 26.03%
958 VLTC Vault Coin VLTC $35,794 $0.001180 30,328,690 LowVol 0.47% 3.18% -27.81%
959 RIDE Ride My Car RIDE $35,781 $0.000353 101,276,976 LowVol 0.25% 52.31% 44.47%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,513 $0.013543 2,622,273 LowVol 0.25% -2.14% -26.83%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $35,330 $0.000353 100,000,000 LowVol 0.25% 3.29% 18.64%
962 BOAT BOAT BOAT $34,517 $0.001861 18,547,845 LowVol 0.59% 16.43% 11.34%
963 CESC CryptoEscudo CESC $33,941 $0.000236 144,105,100 LowVol 0.25% -31.36% -29.17%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $33,584 $0.004475 7,504,635 LowVol 0.25% -23.28% -29.75%
965 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 1.25% -23.63%
966 GBT GameBet Coin GBT $32,552 $0.001531 21,262,780 LowVol 0.25% -11.52% -3.86%
967 PEX PosEx PEX $31,780 $0.012954 2,453,240 LowVol 1.17% 3.91% 18.32%
968 ITZ Interzone ITZ $31,762 $0.017757 1,788,711 LowVol 0.27% -12.10% -21.93%
969 WBB Wild Beast Block WBB $31,351 $0.187836 166,908 LowVol 6.64% 24.51% 57.48%
970 VRS Veros VRS $30,900 $0.000064 486,609,040 LowVol 1.83% -3.21% 194.87%
971 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 14.19% 4.20%
972 LUNA Luna Coin LUNA $30,038 $0.018475 1,625,891 LowVol -17.26% -6.20% 0.86%
973 ROOFS Roofs ROOFS $29,966 $0.000231 130,000,000 LowVol 0.25% 1.14% -26.69%
974 CAB Cabbage CAB $29,677 $0.002826 10,499,996 LowVol 0.26% 32.65% 9.45%
975 ZNE Zonecoin ZNE $29,190 $0.011305 2,581,970 LowVol 0.25% 19.57%
976 PLACO PlayerCoin PLACO $28,951 $0.000824 35,120,000 LowVol 0.25% 22.23% 25.31%
977 HVCO High Voltage HVCO $28,858 $0.019314 1,494,171 LowVol 0.25% 1.72% 26.35%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,427 $0.031797 894,026 LowVol 0.25% 17.71% -1.12%
979 KNC KingN Coin KNC $28,373 $14.13 2,008 LowVol 0.25% -11.34%
980 DPAY DPAY DPAY $28,102 $0.000353 79,541,001 LowVol 0.25% 4.39% -23.96%
981 BNX BnrtxCoin BNX $27,890 $0.001052 26,522,501 LowVol -3.76% 4.69% 29.90%
982 ZYD Zayedcoin ZYD $27,206 $0.004357 6,243,840 LowVol 0.25% -15.34% -43.89%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,850 LowVol 1.75% -50.35%
984 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,832 $0.034270 753,776 LowVol 0.25% 21.30% 7.42%
985 IMX Impact IMX $25,793 $0.000236 109,509,095 LowVol 0.25% 105.92% -21.12%
986 LIR LetItRide LIR $25,639 $0.000707 36,286,040 LowVol 0.25% 2.96% 12.48%
987 SDP SydPak SDP $22,143 $0.138610 159,752 LowVol 0.25% 2.70% 18.56%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,138 $0.001295 17,089,600 LowVol 0.25% -27.96%
989 DIX Dix Asset DIX $21,715 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -0.63% -5.29% 67.69%
990 DES Destiny DES $19,219 $0.012012 1,600,000 LowVol 0.25% -27.57%
991 SCS Speedcash SCS $18,778 $0.071719 261,831 LowVol 0.25% 2.96% 3.46%
992 BIOB BioBar BIOB $18,672 $0.021080 885,756 LowVol 0.23% 2.96% -4.30%
993 JS JavaScript Token JS $18,409 $0.002303 7,991,996 LowVol 0.44% -0.10% 13.55%
994 TSTR Tristar Coin TSTR $18,355 $0.003651 5,027,857 LowVol 0.25% -25.77% -39.59%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 13.40% 40.82% -24.34%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -0.67% 17.71% 43.22%
997 XOC Xonecoin XOC $15,828 $0.037685 420,000 LowVol 0.25% 29.21% -0.51%
998 MGM Magnum MGM $13,961 $0.003533 3,951,736 LowVol -6.03% -14.20% -14.30%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,354 $0.004357 3,064,800 LowVol 0.25% 16.14%
1000 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol 1.91% 17.87%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,699 $0.000118 107,829,281 LowVol 0.25% 2.98%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $12,601 $0.002475 5,091,200 LowVol 0.26% 45.58% 6.69%
1003 P7C P7Coin P7C $12,443 $0.000353 35,220,238 LowVol 0.25% 18.05%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $11,812 $6.84 1,727 LowVol 0.25% -17.27%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $11,416 $0.008244 1,384,879 LowVol 0.25% 20.12% -18.10%
1006 DAS DAS DAS $11,379 $0.004240 2,683,982 LowVol 0.25% -11.08% -4.58%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $10,750 $0.003199 3,360,417 LowVol 2.92% 21.70% 72.27%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,995 $0.001295 7,715,354 LowVol 0.25% -17.22%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $8,899 $0.000589 15,112,554 LowVol 0.25% 15.22% -6.41%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,906 $0.004711 1,678,439 LowVol 0.25% -15.50%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,252 $0.029514 211,827 LowVol 3.03% 20.82% 57.95%
1012 CONX Concoin CONX $6,135 $0.008244 744,266 LowVol 0.25% 16.25% 8.15%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,757 $0.000629 9,160,198 LowVol 0.25% 22.20% 53.93%
1014 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol 0.02% -22.40%
1015 LEX Lex4All LEX $4,157 $0.004157 1,000,000 LowVol 3.03% 9.18%
1016 NANOX Project-X NANOX $4,148 $52994.40 0.078264 LowVol 11.39% -12.58% -10.88%
1017 TOKEN SwapToken TOKEN $3,118 $2e-07 15,320,585,365 LowVol 20.73% 7.63% 20.82%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,759 $0.002002 1,377,917 LowVol 0.25% -2.76% 8.17%
1019 SOJ Sojourn SOJ $2,673 $0.005509 485,214 LowVol 0.08% -3.36%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $2,386 $0.001887 1,264,511 LowVol 0.25% -13.18% -14.76%
1021 XNG Enigma XNG $2,162 $0.130013 16,627 LowVol -32.06% 13.67% -26.72%
1022 ULA Ulatech ULA $2,098 $0.010515 199,486 LowVol 0.25% -49.14% -54.00%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,372 $0.000236 5,826,388 LowVol -7.47% 2.96% 18.30%
1024 ABN Abncoin ABN $797 $0.011777 67,700 LowVol 0.25% -8.46% -25.18%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.45%
1026 DMB Digital Money… DMB $440 $0.001043 421,300 LowVol 0.25% -8.79% 11.45%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 4.60%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.07% 0.37% -58.89%
1029 CALC CaliphCoin CALC $62 $0.000707 87,140 LowVol 0.25% -0.80% 14.13%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 3.95% -65.89%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,945 LowVol 0.25% 18.32%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,636,700 0.08% 3.94% 14.01%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.27 $6,619,510 0.48% -6.98% -20.43%
1034 ETN Electroneum ETN $0.091514 $6,513,400 -10.23% -2.45% 158.64%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.25 $5,206,730 0.12% 25.13% 58.97%
1036 AI POLY AI AI $16.44 $5,163,750 4.50% 8.48% -2.94%
1037 NULS Nuls NULS $0.715307 $3,379,850 -0.96% -4.99% 20.93%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,136,830 -1.56% -5.41% -8.73%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $4.00 $2,913,960 -0.91% -5.53% -35.19%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $2,517,430 0.03% -0.52% 7.18%
1041 REC Regalcoin REC $49.47 $2,255,860 0.63% 6.62% 19.33%
1042 BTE BitSerial BTE $8.34 $1,514,930 2.05% 3.51% 186.33%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.94 $1,371,050 0.19% -3.62% -0.69%
1044 LEND EthLend LEND $0.025996 $1,012,340 0.42% -9.49%
1045 TSL Energo TSL $0.036720 $838,331 18.02% 21.61% 10.54%
1046 INF InfChain INF $0.016016 $744,567 0.25% 9.94% 93.28%
1047 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.34 $646,385 -0.22% 4.66% 0.19%
1048 BTCM BTCMoon BTCM $0.049415 $572,888 2.94% -38.00% 608.42%
1049 BOT Bodhi BOT $0.438225 $569,126 1.15% 1.57% -13.19%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.77 $483,995 -0.39% 6.03% 29.42%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.242437 $479,642 0.02% -7.17%
1052 WC WINCOIN WC $1.13 $455,755 -1.43% -3.48% 6.81%
1053 BT1 BT1 [CST] BT1 $11666.80 $451,469 0.25% 2.78% 15.32%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.030266 $431,005 -8.91% 5.95% -31.60%
1055 LLT LLToken LLT $0.532545 $430,739 0.26% -2.22% 80.24%
1056 AION Aion AION $1.57 $300,732 1.40% 3.41% -11.28%
1057 VOYA Voyacoin VOYA $4.46 $279,802 0.26% 149.74% 187.70%
1058 GBG Golos Gold GBG $0.148796 $271,209 0.00% 10.60% 25.81%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $115.49 $232,266 6.73% -39.26% -50.89%
1060 SUR Suretly SUR $3.45 $198,507 4.56% 3.94% -1.85%
1061 FOR FORCE FOR $0.012365 $194,419 -3.83% 14.54% 490.23%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019941 $188,866 0.93% 2.06% -19.45%
1063 VEE BLOCKv VEE $0.024134 $183,787 1.93% 12.29% 14.60%
1064 RMC Russian Minin… RMC $26353.10 $172,635 15.29% 15.82% 103.25%
1065 B3 B3Coin B3 $0.000062 $169,769 13.47% 81.12% -77.83%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $25.91 $162,207 -31.08% 0.39% -26.31%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021622 $159,365 -1.51% -13.42% -11.90%
1068 XID Sphre AIR XID $0.201137 $140,482 0.16% 11.53% 0.85%
1069 UGT UG Token UGT $0.445949 $140,182 0.28% 3.98% -2.05%
1070 QBT Qbao QBT $0.256016 $126,966 0.04% 1.46%
1071 EAG EA Coin EAG $3.12 $99,263 0.19% 15.62% -0.82%
1072 PRE Presearch PRE $0.201379 $86,211 -8.33%
1073 ICX ICON ICX $1.61 $81,004 2.06% 9.45% 2.02%
1074 MSD MSD MSD $0.011655 $76,813 -0.72% -5.67% -7.13%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015638 $60,253 0.68% -7.05% 311.89%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.18 $58,521 0.25% -32.57% 41.44%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006713 $55,784 0.22% 4.80% 32.33%
1078 BTU Bitcoin Unlim… BTU $117.05 $49,746 15.52% -5.81% -17.89%
1079 DSR Desire DSR $0.266485 $45,759 -1.68% 4.78% 37.53%
1080 THS TechShares THS $0.647283 $39,903 0.76% -25.82% -37.11%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.043495 $39,864 24.60% -40.30% -65.30%
1082 EVR Everus EVR $1.39 $39,450 -0.62% -25.25% -72.88%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.144851 $32,529 8.32% 4.68% -18.62%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,677 0.25% -28.80% -28.41%
1085 BPL Blockpool BPL $0.150151 $27,160 -9.60% -10.10% 13.21%
1086 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.322456 $26,908 14.39% -36.23% 99.53%
1087 XRY Royalties XRY $0.000118 $24,646 0.25% -42.97% -99.66%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.77 $24,090 0.25% -1.88% 22.35%
1089 AIB Advanced Inte… AIB $0.009995 $24,011 -14.16% 129.96% 168.75%
1090 FRD Farad FRD $0.120983 $23,884 0.35% 1.48% 64.43%
1091 BSR BitSoar BSR $0.162516 $17,248 0.25% -21.06% -44.83%
1092 PFR Payfair PFR $0.014561 $17,002 1.12% 4.86%
1093 OXY Oxycoin OXY $0.146542 $16,976 14.05% 6.15% -14.18%
1094 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090797 $16,804 1.79% 5.43% -17.08%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083731 $15,149 0.25% 8.16% -7.25%
1096 ETT EncryptoTel [… ETT $0.120534 $15,032 0.25% 30.29% 75.71%
1097 WISH MyWish WISH $0.125012 $14,783 -6.38% 1.65% -58.28%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050595 $13,803 0.44% -15.60% 21.58%
1099 EFYT Ergo EFYT $12.21 $13,024 1.13% 4.24% 36.91%
1100 APC AlpaCoin APC $0.024251 $12,143 -1.01% -15.18% -17.97%
1101 MGC MergeCoin MGC $0.014014 $11,552 0.25% -10.57% 20.96%
1102 MKR Maker MKR $400.16 $11,413 0.44% 2.09% 2.94%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.353414 $11,389 0.22% -2.05% 2.88%
1104 SPANK SpankChain SPANK $0.040476 $11,229 2.24% 25.15% 21.48%
1105 MCR Macro MCR $1.75 $10,774 1.09% 14.25% -33.17%
1106 AERM Aerium AERM $0.544819 $10,651 -41.01% -4.98% -69.87%
1107 IQT iQuant IQT $0.166128 $10,367 5.33% -3.33% 1.05%
1108 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000471 $10,172 -19.80% -24.02% -12.72%
1109 DMC DynamicCoin DMC $0.003358 $9,937 -5.61% -6.13% 49.10%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002791 $9,296 5.86% 12.44% 9.12%
1111 DASHS Dashs DASHS $0.056527 $9,188 6.70% 25.30% 80.59%
1112 SISA SISA SISA $0.013373 $8,547 5.64% 17.97% -27.73%
1113 PEC Peacecoin PEC $0.052994 $8,066 -11.19% 2.96% 138.88%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.005417 $7,748 15.29% -63.12% -3.56%
1115 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000612 $6,813 0.44% -22.19%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002982 $6,140 -1.07% 9.27% 23.95%
1117 HYTV Hyper TV HYTV $0.006117 $5,805 9.91% 65.82% -54.25%
1118 VIU Viuly VIU $0.008690 $5,741 -4.11% 6.88% 101.41%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004316 $5,512 1.71% 2.42% -66.46%
1120 GAY GAY Money GAY $0.014347 $5,425 7.51% 68.89% 2.61%
1121 GRN Granite GRN $0.025437 $4,861 44.36% 59.12% 68.11%
1122 NAMO NamoCoin NAMO $0.000235 $4,600 0.25% 38.36% 43.49%
1123 COR CORION COR $0.694934 $4,147 -14.91% -14.91% -23.37%
1124 TRIA Triaconta TRIA $8.28 $4,078 0.44% -11.12% -10.04%
1125 BOS BOScoin BOS $1.26 $3,504 10.59% 0.15% 9.47%
1126 TCOIN T-coin TCOIN $0.000124 $3,482 0.25% -50.19% -52.56%
1127 SND Sand Coin SND $0.531006 $3,152 -5.16% -11.21% -23.03%
1128 PNX Phantomx PNX $0.019223 $3,035 0.23% -12.55% 5.63%
1129 B2B B2B B2B $0.393821 $2,779 22.10% 15.05% -39.82%
1130 MINEX Minex MINEX $0.015745 $2,555 0.87% 2.04% -69.54%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $2,485 0.25% 2.96% 1472.70%
1132 DGPT DigiPulse DGPT $0.812692 $2,408 0.75% -29.74% -29.54%
1133 TER TerraNova TER $1.45 $2,292 0.25% -22.87% -28.58%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.12 $2,097 0.22% 2.95% -31.91%
1135 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $2,005 7.38% 5.09% 1.55%
1136 VULC Vulcano VULC $0.007530 $1,877 0.25% -14.61% -17.30%
1137 DAY Chronologic DAY $4.42 $1,844 -7.92% -33.95% 14.48%
1138 OX OX Fina OX $0.000166 $1,611 -24.17% -2.12% -1.06%
1139 MGC GulfCoin MGC $0.002473 $1,507 0.25% -7.39% -24.18%
1140 BLX Blockchain Index BLX $2.99 $1,500 0.44% 0.10% 13.78%
1141 WIC Wi Coin WIC $0.003248 $1,452 4.38% 50.42% 14.46%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005795 $1,447 0.44% 32.22% -27.70%
1143 HAT Hawala.Today HAT $0.209938 $1,435 0.94% 19.38% 17.87%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117530 $1,419 0.25% 7.04% 72.89%
1145 STU bitJob STU $0.026168 $1,251 0.40% -16.22% 23.27%
1146 GARY President Joh… GARY $0.196197 $1,186 0.25% 1.13% 34.83%
1147 EUSD eUSD EUSD $0.000184 $1,184 0.44% 1.28% -18.07%
1148 SKR Sakuracoin SKR $0.001910 $1,076 9.53% 43.07% -18.03%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037126 $1,013 -0.31% 5.97% -8.37%
1150 MAVRO Mavro MAVRO $0.032621 $985 0.25% 72.85% 142.78%
1151 DFS DFSCoin DFS $0.007545 $913 3.94% -13.77% -12.90%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000629 $879 0.50% 1.24% 8.23%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $854 0.28% 2.69% 17.64%
1154 ONG onG.social ONG $0.183890 $792 0.44% 38.16%
1155 ACC AdCoin ACC $0.066989 $788 4.93% -10.33% -43.83%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000461 $774 31.01% 0.88% -14.27%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.006065 $764 2.27% 94.36% 73.00%
1158 NTC Natcoin NTC $0.195470 $742 0.25% 4.63% -33.95%
1159 SAK Sharkcoin SAK $0.002250 $734 1.56% -1.01% -5.58%
1160 SKC Skeincoin SKC $0.017429 $731 1.39% 16.56% 452.54%
1161 WA WA Space WA $0.017665 $686 0.25% -4.07% -22.81%
1162 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004240 $671 0.22% 2.96% 15.10%
1163 FRN Francs FRN $0.024278 $576 0.41% -2.85% -27.78%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002572 $533 0.25% -39.52% -54.92%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.015898 LowVol 0.25% 2.61% 225.98%
1166 UR UR UR $0.000939 LowVol 0.69% 43.56% 51.65%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001295 LowVol 0.25% -33.28% -18.53%
1168 MONETA Moneta MONETA $0.000589 LowVol 0.25% 71.63% 68.63%
1169 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040016 LowVol 0.44% -0.26% -42.30%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.44% -0.26% -37.42%
1171 BSN Bastonet BSN $0.000589 LowVol 0.25% -24.34% -16.07%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004946 LowVol 0.25% 23.55% -44.51%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000236 LowVol 0.25% 105.92% 50.66%
1174 FLASH Flash FLASH $0.004947 LowVol 0.25% -1.34% 3.30%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.046811 LowVol -0.53% -9.78% 2.08%
1176 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.25% 2591.95% 317.44%
1177 CLINT Clinton CLINT $0.010481 LowVol 0.25% -16.80% 17.01%
1178 QBT Cubits QBT $0.002746 LowVol -32.48% -35.48% 86.51%
1179 SJCX Storjcoin X SJCX $0.337633 LowVol 0.68% 2.38%
1180 ACES Aces ACES $0.000236 LowVol -4.65% 106.33% 50.95%
1181 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% -21.56%
1182 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002591 LowVol 0.25% 23.24% 3.29%
1183 BUB Bubble BUB $0.020491 LowVol 0.25% -3.27% 16.29%
1184 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000236 LowVol 0.25% 2.96% -40.63%
1185 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000353 LowVol 0.25% 2.96% 17.22%
1186 PRES President Trump PRES $0.003360 LowVol 0.25% 8.05% -8.25%
1187 OMC Omicron OMC $0.133193 LowVol 0.25% 18.45%
1188 AV AvatarCoin AV $0.034741 LowVol -0.87% -18.79% 9.08%
1189 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003791 LowVol -10.26% -18.73% 14.54%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 0.58% 9.44% 45.44%
1191 CYDER Cyder CYDER $0.000353 LowVol 0.25% 54.44% 15.44%
1192 LTH LAthaan LTH $0.001060 LowVol 8.27% 85.33% 112.46%
1193 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% -17.52%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.76% -4.62% 9.61%
1195 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042749 LowVol 0.25% 3.65% -14.18%
1196 SHA SHACoin SHA $0.000707 LowVol 0.25% 8.40% 18.32%
1197 YEL Yellow Token YEL $0.007014 LowVol -38.83% -40.87% 81.01%
1198 AXIOM Axiom AXIOM $0.018018 LowVol 0.25% 2.98% 17.55%
1199 WILD Wild Crypto WILD $0.143005 LowVol -0.42% -10.44% 16.31%
1200 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 0.25% 2.96%
1201 DON Donationcoin DON $0.000587 LowVol 0.25% 8.32% -26.94%
1202 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003304 LowVol 12.51% 10.76% -37.63%
1203 EVC EventChain EVC $0.091991 LowVol 0.44% -11.74%
1204 QORA Qora QORA $0.214567 LowVol 0.25% -5.53%
1205 ACN Avoncoin ACN $0.000353 LowVol 0.25% -22.78% 6.22%
1206 ABC Alphabit ABC $11.78 LowVol -27.18% -35.49% -17.06%
1207 BXC Bitcedi BXC $0.003434 LowVol 0.24% -1.20% 66.59%
1208 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.51% 24.67% 19.84%
1209 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000016 LowVol -69.79% -79.15% -80.53%
1210 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004357 LowVol 0.25% -35.29% -25.63%
1211 TOP TopCoin TOP $0.000383 LowVol 1.65% -13.06% -19.18%
1212 IPY Infinity Pay IPY $0.001718 LowVol 0.44% -0.26% -33.33%
1213 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000471 LowVol 0.25% 31.16% 17.91%
1214 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.27% 101.04% 125.03%
1215 MAGN Magnetcoin MAGN $0.689687 LowVol 0.69% 24.27% 42.88%
1216 CYC Cycling Coin CYC $0.001649 LowVol 0.22% 31.04% -7.01%
1217 INDIA India Coin INDIA $0.000236 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 0.25% 48.15% 11.27%
1219 BIRDS Birds BIRDS $0.000118 LowVol 0.25% 92.59%
1220 MARX MarxCoin MARX $0.001138 LowVol -0.22% 12.56% 13.62%
1221 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002355 LowVol 0.25% -10.47% -28.29%
1222 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001766 LowVol 0.25% 6.38% 32.22%
1223 FC Facecoin FC $0.003680 LowVol 0.44% -1.77% -0.68%
1224 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 0.25% 18.32%
1225 PRN Protean PRN $0.000063 LowVol -0.16% -31.68% -2.33%
1226 FAP FAPcoin FAP $0.007694 LowVol 0.25% 20.11% -22.07%
1227 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
1228 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
1230 TEAM TeamUp TEAM $0.000236 LowVol 0.25% 2.96% 18.03%
1231 XQN Quotient XQN $0.006006 LowVol -1.68% -0.91% 9.41%
1232 IRL IrishCoin IRL $0.002591 LowVol 0.25% 19.22% 7.04%
1233 9COIN 9COIN 9COIN $0.002826 LowVol 0.25% -11.75% -13.03%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.002238 LowVol 0.25% -32.54% 349.62%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002002 LowVol 21.73% 26.00% 21.00%
1236 HIGH High Gain HIGH $0.000589 LowVol 15.67% -14.20% -5.48%
1237 SWP Swapcoin SWP $0.083712 LowVol 0.44% -0.80% -19.62%
1238 HYPER Hyper HYPER $0.034623 LowVol 0.25% 1.28% 63.37%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001198 LowVol 0.25% 4.70% -3.75%
1240 EBIT eBIT EBIT $0.001476 LowVol 0.44% -19.96% 46.28%
1241 TELL Tellurion TELL $0.000125 LowVol -23.61% -57.77% -35.45%
1242 EGOLD eGold EGOLD $0.006946 LowVol 0.44% -0.26% -49.31%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002355 LowVol 0.25% 7.56%
1244 GAIN UGAIN GAIN $0.001531 LowVol 0.25% 3.46%
1245 PI PiCoin PI $0.002473 LowVol 0.25% -1.72%
1246 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003180 LowVol 0.25% -4.40% 6.49%
1247 10MT 10M Token 10MT $0.000920 LowVol 0.44% 24.29% -63.31%
1248 TIE TIES Network TIE $0.064854 LowVol 0.44% 2.66% -32.56%
1249 BET BetaCoin BET $0.001980 LowVol -14.50% 15.48% -17.84%
1250 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000942 LowVol 0.25% -25.12% 18.32%
1251 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.44% -0.26% 67.80%
1252 BEST BestChain BEST $0.001296 LowVol 0.25% 2.72% -1.76%
1253 QBC Quebecoin QBC $0.002002 LowVol 0.22% 3.02% 18.32%
1254 BIT First Bitcoin BIT $0.012954 LowVol 2.11% 4.66% 10.54%
1255 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000184 LowVol 11.90% 13.71% 53.69%
1256 WINK Wink WINK $0.000353 LowVol 0.25% 68.22%
1257 REGA Regacoin REGA $0.001531 LowVol 0.25% -21.27% -37.67%
1258 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 0.25% 2.96% 18.32%
1259 PRIMU Primulon PRIMU $0.000185 LowVol -1.50% 12.51% -17.76%
1260 DBG Digital Bulli… DBG $0.006830 LowVol 0.25% -0.47% 16.31%
1261 YES Yescoin YES $0.000116 LowVol 0.93% 2.24% 318.62%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000589 LowVol 0.22% -14.20% -20.74%
1263 STEX STEX STEX $0.845895 LowVol -0.63% -6.16% 115.02%
1264 DISK DarkLisk DISK $0.000707 LowVol 0.25% -22.11% 1.42%
1265 FUDD DimonCoin FUDD $0.001380 LowVol 0.44% -0.26% -28.87%
1266 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120709 LowVol 0.25% 127.45% 9.29%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000236 LowVol 0.25% -21.12%
1268 XOT Internet of T… XOT $2225.76 LowVol 0.25% 2.96% -25.08%
1269 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044397 LowVol 0.25%
1270 STARS StarCash Network STARS $0.251635 LowVol 0.25% 33.34% -2.47%
1271 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010830 LowVol 0.29% 2.92% -7.36%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $1.71 LowVol 0.25% 4.23% -42.46%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 0.26% -48.52% -40.84%
1274 TODAY TodayCoin TODAY $0.001178 LowVol 0.25% 28.70% 7.56%
1275 CBD CBD Crystals CBD $0.001649 LowVol 0.22% 17.98%
1276 FUTC FutCoin FUTC $0.001884 LowVol 0.25% 2.96% -8.74%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000236 LowVol 0.25% -19.56% -21.12%
1278 XAU Xaucoin XAU $0.045811 LowVol 0.25% 54.08% 66.74%
1279 XID International… XID $0.008126 LowVol 0.25% 0.06% 2.07%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004240 LowVol 0.25% 12.32% 40.45%
1281 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 0.25% 2.98% 18.63%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 1.25% -28.81% -60.84%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.006595 LowVol 0.25% 0.67%
1284 PRM PrismChain PRM $0.001531 LowVol 0.22% 11.54% 18.10%
1285 BGR Bongger BGR $0.000168 LowVol 0.07% 82.74%
1286 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 0.22% 2.96% 18.67%
1287 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 0.25% 18.32%
1288 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052960 LowVol 3.03% 34.83% 47.74%
1289 OP Operand OP $0.001060 LowVol 0.25% 15.83% 18.64%
1290 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.26% 2.96% 18.20%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003768 LowVol 0.25% 6.28% 7.19%
1292 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.364366 LowVol 0.25% 18.65%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 0.25% 18.32%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 0.25% 5.00% 18.32%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 2.80% 19.99%
1297 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol 0.03% -48.66%
1298 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 2.25% -26.06%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.94%
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.52%
1301 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 2.47% 14.51%
1302 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 1.54% 16.62%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 3.21% -22.90%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.55%
1305 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 3.57% 19.02%
1306 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 2.47% 26.14%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.17% -5.77%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.32%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 1.75% 16.92%
1311 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 3.32% 48.41%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 2.47% 17.76%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.58%
1315 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 2.69% 157.52%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 2.63% -3.44%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.20% -86.46%
1320 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 32.22%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.03%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.35%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 87.83% 11.28%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -79.01% -61.05%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.00% -52.55%

Quay lại phần 1

Phản hồi