Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12700.40 trên tổng giá trị $212,395,456,910

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.00 trên tổng giá trị $43,274,511,807

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1498.88 trên tổng giá trị $25,241,794,960

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $5.33 trên tổng giá trị $14,806,919,156

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241862 trên tổng giá trị $9,369,527,090

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng DFS DFSCoin (DFS) đang có giá hiện tại $0.007374 trên tổng giá trị đã biến động tăng 172.19% trong 1h qua

    + Đồng CTIC2 Coimatic 2.0 (CTIC2) đang có giá hiện tại $0.003383 trên tổng giá trị $45,592 đã biến động tăng 112.81% trong 1h qua

    + Đồng RHFC RHFCoin (RHFC) đang có giá hiện tại $0.001248 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.85% trong 1h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.052782 trên tổng giá trị $1,122,575 đã biến động tăng 97.72% trong 1h qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.085338 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000114 trên tổng giá trị $50,520,286 đã biến động tăng 846.85% trong 24h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006575 trên tổng giá trị $303,512 đã biến động tăng 458.63% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.551629 trên tổng giá trị $41,711,151 đã biến động tăng 400.46% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.093218 trên tổng giá trị $142,128 đã biến động tăng 306.80% trong 24h qua

    + Đồng AC AsiaCoin (AC) đang có giá hiện tại $0.009325 trên tổng giá trị $10,861,851 đã biến động tăng 287.61% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.551629 trên tổng giá trị $41,711,151 đã biến động tăng 3257.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $340,195 đã biến động tăng 926.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.318290 trên tổng giá trị $4,582,445 đã biến động tăng 697.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng YOYOW YOYOW (YOYOW) đang có giá hiện tại $0.497686 trên tổng giá trị $105,228,860 đã biến động tăng 579.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng AC AsiaCoin (AC) đang có giá hiện tại $0.009325 trên tổng giá trị $10,861,851 đã biến động tăng 557.63% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BIP BipCoin BIP $136,227 $0.083716 1,627,261 $1,153 58.56% 78.18% 90.28%
702 EBCH eBitcoinCash EBCH $135,008 $0.014540 9,285,500 $5,619 -0.01% 37.50% -23.38%
703 XCXT CoinonatX XCXT $124,896 $0.007850 15,909,452 $3,060 0.44% -3.03% -13.20%
704 CJ Cryptojacks CJ $124,742 $0.000307 406,568,581 $3,707 0.44% -14.85% -23.14%
705 CFD Confido CFD $119,100 $0.013233 9,000,000 $1,051 0.02% -1.83% 27.52%
706 MST MustangCoin MST $118,501 $0.187995 630,343 $731 0.09% 35.54% 40.63%
707 BITEUR bitEUR BITEUR $117,566 $1.34 87,942 $6,400 6.67% 7.53% 7.96%
708 AMMO Ammo Rewards AMMO $116,445 $0.001497 77,777,777 $596 0.43% 17.09% 55.79%
709 REE ReeCoin REE $115,945 $0.000045 2,560,000,000 $506 0.14% -2.68% -33.06%
710 CACH CacheCoin CACH $113,728 $0.027109 4,195,132 $1,038 25.21% 9.69% -24.47%
711 ARG Argentum ARG $112,368 $0.013110 8,570,965 $777 0.38% -6.63% -1.06%
712 LCP Litecoin Plus LCP $111,789 $0.153209 729,648 $2,926 0.37% -3.05% 26.94%
713 ACP AnarchistsPrime ACP $109,718 $0.024965 4,394,874 $11,491 -3.64% 9.87% -21.34%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $109,393 $0.013623 8,030,000 $684 0.42% -0.80% -55.53%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $109,354 $0.002473 44,220,400 $2,699 14.85% -14.44% -13.14%
716 XCO X-Coin XCO $108,772 $0.008783 12,384,976 $834 0.43% 11.42% 33.26%
717 LTCR Litecred LTCR $108,469 $0.003588 30,227,750 $61,312 12.62% -45.06% 295.84%
718 VUC Virta Unique … VUC $106,293 $0.001729 61,486,150 $4,420 -3.57% 25.43% 31.91%
719 EOT EOT Token EOT $103,776 $0.012562 8,260,903 $4,056 4.36% 5.29% 15.98%
720 SGR Sugar Exchange SGR $101,976 $0.029136 3,500,000 $3,428 0.32% 6.43% -33.87%
721 611 SixEleven 611 $94,598 $0.219388 431,189 $1,295 0.41% 22.03% 21.27%
722 HXX Hexx HXX $92,615 $0.062383 1,484,634 $589 0.43% 54.34% 68.60%
723 EGAS ETHGAS EGAS $89,091 $0.008771 10,157,540 $2,299 -0.01% 17.15% 87.46%
724 CON PayCon CON $86,236 $0.003742 23,042,604 $593 0.43% -30.36% -29.82%
725 ICON Iconic ICON $81,368 $0.137239 592,894 $3,596 0.43% 159.29% 127.23%
726 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $79,568 $0.000998 79,719,140 $1,196 0.39% 5.96% 15.35%
727 BVC BeaverCoin BVC $76,205 $0.024462 3,115,258 $18,204 -0.96% 7.17% 7.39%
728 GLT GlobalToken GLT $75,630 $0.002895 26,123,300 $3,502 0.44% 23.91% 24.19%
729 ZMC ZetaMicron ZMC $74,901 $0.000125 600,344,291 $2,201 -49.79% -42.05% 16.80%
730 BSC BowsCoin BSC $74,784 $0.013474 5,550,102 $619 0.39% 25.76% 38.36%
731 PRX Printerium PRX $72,898 $0.006166 11,821,728 $1,138 -25.87% 89.65% 84.06%
732 ATX Artex Coin ATX $70,298 $0.003743 18,781,750 $719 0.43% 9.41% -15.46%
733 DIBC DIBCOIN DIBC $67,505 $0.013501 5,000,000 $791 0.84% -5.51% 9.11%
734 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,320 $0.002620 24,931,054 $842 0.41% -5.66% -6.41%
735 EBTC eBTC [OLD] EBTC $63,434 $0.003085 20,564,300 $1,582 1.73% -51.36% 2.43%
736 STEPS Steps STEPS $62,740 $0.003369 18,625,017 $1,039 0.43% 34.86%
737 VRS Veros VRS $55,513 $0.000114 486,609,040 $2,854 -0.83% 45.61% 393.13%
738 ERY Eryllium ERY $52,546 $0.009697 5,418,691 $1,520 13.37% 27.91% 63.87%
739 MCRN MACRON MCRN $51,818 $0.000129 401,421,401 $856 0.43% -10.83% -48.04%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,031 $0.001097 44,686,590 $747 2.03% -5.64% -19.10%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $47,988 $0.015052 3,188,280 $286,202 0.99% -42.57% 451.21%
742 KRONE Kronecoin KRONE $47,297 $0.012893 3,668,455 $558 0.44% 12.88% 23.28%
743 ITZ Interzone ITZ $47,038 $0.026148 1,798,923 $874 0.84% 41.35% 11.45%
744 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $45,592 $0.003383 13,476,500 $694 112.81% 195.50% 97.89%
745 XCS CybCSec XCS $39,864 $0.003369 11,834,082 $578 0.43% -13.34% 3.33%
746 NTWK Network Token NTWK $36,497 $0.003127 11,671,310 $1,473 -0.01% -28.47% -16.11%
747 CRTM Corethum CRTM $34,360 $0.013744 2,500,000 $2,198 -0.01% -31.31% 58.27%
748 PLACO PlayerCoin PLACO $30,672 $0.000873 35,120,000 $1,503 0.43% 22.99% 53.12%
749 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $29,601 $0.034443 859,402 $54,488 4.71% -5.83% 108.88%
750 CREVA CrevaCoin CREVA $27,306 $0.000750 36,390,750 $5,092 16.82% -6.90% -8.89%
751 JOBS JobsCoin JOBS $26,455 $0.000250 106,019,270 $964 0.43% -5.78% -0.99%
752 GRIM Grimcoin GRIM $26,187 $0.002536 10,324,802 $2,016 1.22% 8.77% -5.61%
753 MILO MiloCoin MILO $24,940 $0.002311 10,789,954 $981 1.03% -15.04% -15.03%
754 ALTC Antilitecoin ALTC $23,590 $0.000749 31,512,613 $589 -13.92% -26.72% 14.31%
755 XRC Rawcoin XRC $21,050 $0.029863 704,882 $2,117 -0.35% 38.82% 64.23%
756 ARGUS Argus ARGUS $17,384 $0.015138 1,148,324 $1,791 0.44% 65.86% 65.41%
757 ELS Elysium ELS $16,989 $0.004242 4,005,012 $1,965 0.43% -5.25% 8.78%
758 LVPS LevoPlus LVPS $15,293 $0.010106 1,513,256 $5,782 0.43% -11.24% 53.35%
759 GSR GeyserCoin GSR $8,770 $0.187144 46,864 $3,720 0.43% 34.80% 218.77%
760 HMC HarmonyCoin HMC $6,248 $0.011133 561,235 $6,899 12.31% 7.02% -6.92%
761 ABN Abncoin ABN $853 $0.012601 67,700 $508 0.41% -4.47% -11.71%
762 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -1.18% -19.98%
763 BCAP BCAP BCAP $18,892,200 $1.89 10,000,000 LowVol -0.01% 13.41% 32.29%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 ECN E-coin ECN $11,198,068 $2.39 4,683,581 LowVol -0.39% -22.52% -5.97%
766 CREDO Credo CREDO $9,795,001 $0.017813 549,891,703 LowVol -0.01% -4.30% -19.33%
767 ETT EncryptoTel [… ETT $9,075,192 $0.146065 62,131,190 LowVol 1.65% -29.65% 5.09%
768 [email protected] Bankcoin [email protected] $8,863,086 $0.861181 10,291,781 LowVol 1.39% -68.48% 51.13%
769 ECOB Ecobit ECOB $5,469,333 $0.012306 444,444,444 LowVol 0.43% 2.03% 5.29%
770 YASH YashCoin YASH $4,366,818 $0.436670 10,000,271 LowVol 0.43% -11.94% -16.28%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,079,928 $0.063255 64,500,000 LowVol 0.43% 5.96% -25.98%
772 ARC Arcade Token ARC $3,893,636 $2.38 1,636,312 LowVol -0.01% 1.97% -10.58%
773 ADL Adelphoi ADL $2,623,890 $0.111787 23,472,224 LowVol 0.43% 25.02% 10.06%
774 MBRS Embers MBRS $2,490,355 $0.049807 50,000,000 LowVol 0.34% 28.75% 15.08%
775 SIFT Smart Investm… SIFT $2,434,997 $3.37 722,935 LowVol -0.01% -3.33% 10.11%
776 ADST AdShares ADST $2,407,963 $0.199956 12,042,465 LowVol 0.27% -11.02% -18.74%
777 FIMK FIMKrypto FIMK $2,177,217 $0.003773 577,004,618 LowVol 0.43% -2.73% 152.14%
778 REX REX REX $1,830,745 $0.211384 8,660,756 LowVol -0.01% 41.08% -18.38%
779 ITT Intelligent T… ITT $1,806,968 $0.184424 9,797,899 LowVol -0.01% -0.92% -8.99%
780 CBX Crypto Bullion CBX $1,693,468 $1.68 1,005,521 LowVol -2.02% -1.70% -28.07%
781 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,623,741 $0.000071 22,871,077,934 LowVol -1.26% -20.80% 151.32%
782 CNO Coin(O) CNO $1,417,053 $0.013474 105,166,351 LowVol 3.29% 62.62% 38.04%
783 HTC HitCoin HTC $1,371,934 $0.000125 10,996,318,099 LowVol 0.43% 5.95% 16.84%
784 SHORTY Shorty SHORTY $1,322,490 $0.013225 100,000,000 LowVol 0.43% 5.95% 15.25%
785 NKA IncaKoin NKA $1,281,571 $0.000113 11,332,108,626 LowVol 0.13% 4.92% -24.07%
786 RC RussiaCoin RC $1,254,293 $0.149715 8,377,873 LowVol 0.40% -8.80% -32.55%
787 ORB Orbitcoin ORB $1,158,076 $0.374550 3,091,912 LowVol 8.47% 16.22% 19.32%
788 USC Ultimate Secu… USC $1,082,376 $0.104647 10,343,113 LowVol 5.24% 33.33% 31.50%
789 SDC ShadowCash SDC $1,033,273 $0.154332 6,695,133 LowVol 0.40% 13.19% 33.07%
790 METAL MetalCoin METAL $940,545 $0.012227 76,925,527 LowVol 0.40% 16.68% 30.81%
791 ETBS Ethbits ETBS $932,458 $0.670060 1,391,604 LowVol 0.23% -27.91% -27.85%
792 EPY Emphy EPY $927,501 $0.121450 7,636,898 LowVol -0.01% 4.42% -23.93%
793 NOBL NobleCoin NOBL $862,196 $0.000372 2,315,192,314 LowVol 0.39% 54.06% 57.34%
794 V Version V $768,609 $0.001640 468,720,991 LowVol -0.09% 39.27% 44.79%
795 EBET EthBet EBET $738,217 $0.086823 8,502,500 LowVol -0.01% -12.95% -18.04%
796 HBN HoboNickels HBN $714,995 $0.011977 59,696,358 LowVol 0.40% 9.33% -2.76%
797 NET NetCoin NET $687,565 $0.000874 787,126,712 LowVol 0.39% -5.78% -4.42%
798 VAL Valorbit VAL $654,302 $0.000125 5,244,356,577 LowVol 0.43% 5.95% 18.08%
799 TES TeslaCoin TES $652,071 $0.008878 73,446,765 LowVol 6.33% -21.99% 26.80%
800 GOOD Goodomy GOOD $605,694 $0.001372 441,349,000 LowVol 0.42% -28.30% 11.54%
801 BITS Bitstar BITS $576,338 $0.024972 23,079,737 LowVol 0.12% -5.32% 5.21%
802 GIM Gimli GIM $575,762 $0.007197 80,000,000 LowVol -0.01% 38.10% -38.22%
803 RIYA Etheriya RIYA $562,351 $0.355574 1,581,531 LowVol 0.43% 8.83% 16.48%
804 AU AurumCoin AU $554,128 $1.87 296,216 LowVol 0.40% 0.72% 36.00%
805 XGR GoldReserve XGR $535,587 $0.031191 17,171,382 LowVol 5.94% 15.16% -23.00%
806 BXT BitTokens BXT $525,132 $0.936394 560,802 LowVol 0.43% 14.11% 45.81%
807 TROLL Trollcoin TROLL $499,613 $0.000883 565,830,276 LowVol 0.50% -17.80% -13.39%
808 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $486,963 $0.089708 5,428,300 LowVol 10.11% 9.44%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.92% 4.41%
810 TGC Tigercoin TGC $456,270 $0.010480 43,536,800 LowVol 0.39% 7.69% 5.20%
811 CASINO Casino CASINO $453,905 $0.453905 1,000,000 LowVol -0.09% -63.90%
812 CHESS ChessCoin CHESS $433,528 $0.008023 54,032,769 LowVol -1.19% -7.15% 45.30%
813 FNC FinCoin FNC $431,737 $0.033523 12,878,667 LowVol 0.21% -4.12% -13.87%
814 KUSH KushCoin KUSH $424,763 $0.077977 5,447,306 LowVol 2.06% 38.24% 42.62%
815 CFT CryptoForecast CFT $411,347 $0.008942 46,000,000 LowVol 0.56% 2.18% 15.32%
816 SLG Sterlingcoin SLG $407,264 $0.096816 4,206,583 LowVol 0.43% -4.90% 2.64%
817 BERN BERNcash BERN $406,305 $0.005704 71,234,301 LowVol 16.49% 3.87% 29.32%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $401,654 $1.26 319,745 LowVol 0.50% 4.90% 8.96%
819 WAY WayGuide WAY $399,404 $0.003992 100,040,708 LowVol 0.40% 2.74% 22.61%
820 GUN Guncoin GUN $389,521 $0.001978 196,886,728 LowVol 0.43% 3.98% 8.93%
821 FUNK The Cypherfunks FUNK $375,969 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.63% 13.58% 30.71%
822 GLC GlobalCoin GLC $374,022 $0.005739 65,171,010 LowVol 0.40% -11.35% 32.07%
823 8BIT 8Bit 8BIT $368,422 $0.250996 1,467,841 LowVol 0.43% 0.86% 12.37%
824 SH Shilling SH $365,120 $0.009232 39,547,525 LowVol 0.43% 74.48% 88.26%
825 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.92%
826 CORG CorgiCoin CORG $343,331 $0.000274 1,251,855,418 LowVol 5.84% -1.52% 68.81%
827 VIDZ PureVidz VIDZ $330,761 $0.002640 125,279,775 LowVol 0.34% -6.51% 7.61%
828 BIGUP BigUp BIGUP $330,067 $0.000156 2,118,368,991 LowVol 0.92% 32.59% 43.47%
829 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -9.36%
830 STV Sativacoin STV $320,463 $0.045221 7,086,566 LowVol 1.46% 6.10% 73.96%
831 UNIC UniCoin UNIC $320,394 $0.107978 2,967,216 LowVol 0.38% -3.27% 8.46%
832 UFR Upfiring UFR $317,395 $0.022041 14,400,000 LowVol -0.01% -5.45% -32.59%
833 DDF DigitalDevelo… DDF $311,580 $0.060876 5,118,307 LowVol 0.53% -18.50% -39.37%
834 SAC SACoin SAC $306,289 $0.043667 7,014,195 LowVol 0.43% -29.31% -49.58%
835 CASH Cashcoin CASH $303,512 $0.006575 46,158,242 LowVol 0.85% 458.63% 374.67%
836 LOT LottoCoin LOT $303,061 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -0.10% -2.57% 18.69%
837 FLY Flycoin FLY $286,993 $1.36 210,806 LowVol 0.43% 5.74% 16.43%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol -0.08% 10.23%
839 USDE USDe USDE $283,021 $0.000250 1,134,236,104 LowVol 0.40% 8.90% 16.88%
840 SWING Swing SWING $272,645 $0.098556 2,766,396 LowVol 0.40% 5.39% 14.85%
841 EVO Evotion EVO $264,868 $0.083591 3,168,621 LowVol -0.56% 4.42% -1.04%
842 LTB LiteBar LTB $260,838 $0.322512 808,770 LowVol 0.43% -12.94% 8.95%
843 J Joincoin J $260,669 $0.106465 2,448,402 LowVol 0.40% 74.82% 9.18%
844 RBIES Rubies RBIES $257,288 $0.024703 10,415,252 LowVol 0.43% -8.71% 0.99%
845 I0C I0Coin I0C $250,068 $0.011916 20,985,219 LowVol 0.42% 6.74% 37.37%
846 KED Darsek KED $249,703 $0.017878 13,966,812 LowVol 1.02% 61.24% 21.68%
847 MAD SatoshiMadness MAD $249,611 $0.000125 2,000,683,485 LowVol 0.39% 16.88%
848 Q2C QubitCoin Q2C $247,734 $0.000998 248,204,943 LowVol 0.40% 12.29% -28.07%
849 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $243,559 $0.018412 13,228,080 LowVol 0.40% 13.76% 23.61%
850 HAL Halcyon HAL $243,389 $0.045913 5,301,129 LowVol 51.46% 61.80% 79.46%
851 FRC Freicoin FRC $243,271 $0.008234 29,543,412 LowVol 0.40% -22.27% -3.50%
852 GAIA GAIA GAIA $234,603 $0.009734 24,101,381 LowVol -10.98% -5.53% -13.72%
853 HODL HOdlcoin HODL $233,652 $0.001497 156,064,710 LowVol -4.86% 15.55% -16.49%
854 BUN BunnyCoin BUN $229,065 $0.000002 102,317,872,462 LowVol 1.37% -17.07% -47.60%
855 MRJA GanjaCoin MRJA $216,619 $0.048657 4,451,920 LowVol 0.43% 136.20% 121.09%
856 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.73%
857 CYP Cypher CYP $213,627 $0.033561 6,365,285 LowVol 0.40% 26.12% 62.85%
858 YAC Yacoin YAC $209,290 $0.001747 119,821,890 LowVol 0.40% 23.38% 30.07%
859 RBX Ripto Bux RBX $205,315 $0.000539 381,236,123 LowVol 0.68% 8.94% 16.50%
860 GRT Grantcoin GRT $193,752 $0.004491 43,137,848 LowVol 0.40% -0.24% -0.71%
861 PHS Philosopher S… PHS $188,341 $0.031315 6,014,340 LowVol 0.40% 10.66% 21.25%
862 GTC Global Tour Coin GTC $182,713 $0.006113 29,887,402 LowVol 0.43% 5.94% 17.55%
863 TTC TittieCoin TTC $181,933 $0.000144 1,259,816,434 LowVol 0.74% 11.75% -18.88%
864 HMP HempCoin HMP $169,259 $0.000125 1,356,645,470 LowVol 0.40% 5.92% 16.80%
865 MNC Mincoin MNC $168,172 $0.041795 4,023,705 LowVol 0.40% -9.17% -36.62%
866 ANTI AntiBitcoin ANTI $165,604 $0.009482 17,465,159 LowVol 0.43% -8.50% 10.62%
867 ARI Aricoin ARI $163,302 $0.001164 140,262,505 LowVol -0.23% -10.67% 4.81%
868 EUC Eurocoin EUC $162,120 $0.013057 12,416,554 LowVol 0.41% 10.57% -2.14%
869 PX PX PX $155,268 $0.001622 95,731,216 LowVol 0.43% 5.92% 16.84%
870 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.34% -7.30%
871 CNNC Cannation CNNC $154,723 $0.062466 2,476,893 LowVol 0.78% 0.59% 52.86%
872 QCN QuazarCoin QCN $150,836 $0.024952 6,044,911 LowVol 0.43% 5.99% 2.66%
873 LEA LeaCoin LEA $150,076 $0.000478 314,234,691 LowVol -0.57% 0.97% -18.71%
874 DUO ParallelCoin DUO $148,902 $0.493533 301,706 LowVol 0.23% 17.10% -0.09%
875 EMD Emerald Crypto EMD $147,643 $0.007723 19,117,129 LowVol 0.45% -20.31% -25.93%
876 VC VirtualCoin VC $146,910 $0.014597 10,064,287 LowVol 0.39% 56.86% 32.00%
877 DLC Dollarcoin DLC $145,431 $0.015970 9,106,714 LowVol 0.43% 8.54% 19.60%
878 XCRE Creatio XCRE $143,371 $0.006987 20,520,514 LowVol 0.43% 46.40% 36.40%
879 XRA Ratecoin XRA $143,320 $0.001249 114,780,564 LowVol -15.33% -9.73% -10.27%
880 ISL IslaCoin ISL $140,318 $0.092699 1,513,704 LowVol 0.43%
881 ARCO AquariusCoin ARCO $139,790 $0.093811 1,490,130 LowVol 0.78% 21.04% 12.15%
882 GPU GPU Coin GPU $136,310 $0.003368 40,477,042 LowVol 0.43% 18.59% 17.19%
883 XPY PayCoin XPY $135,905 $0.011492 11,825,764 LowVol 3.76% 21.56% -17.51%
884 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,510 $0.005989 22,460,996 LowVol 0.40% 5.95% 15.68%
885 DRM Dreamcoin DRM $132,640 $0.054147 2,449,632 LowVol 0.40% 31.39%
886 MARS Marscoin MARS $127,157 $0.004497 28,279,074 LowVol 0.56% -8.65% 19.93%
887 PXI Prime-XI PXI $123,387 $0.006915 17,843,860 LowVol 0.44% 6.79% 12.92%
888 IMS Independent M… IMS $117,909 $0.021961 5,368,934 LowVol 2.76% 33.82% 64.50%
889 BITZ Bitz BITZ $113,265 $0.056892 1,990,891 LowVol 0.39%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $112,429 $0.001243 90,421,856 LowVol 0.43% -3.97% 17.69%
891 COXST CoExistCoin COXST $111,575 $0.004117 27,100,000 LowVol 0.43% 224.22% 142.17%
892 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -19.77%
893 CTO Crypto CTO $109,624 $0.008983 12,203,591 LowVol 0.43% 3.55% -34.25%
894 EMP EMoneyPower EMP $109,043 $0.011853 9,200,000 LowVol 0.43%
895 SOON SoonCoin SOON $108,872 $0.008736 12,462,620 LowVol 0.43% 5.99% 22.07%
896 KURT Kurrent KURT $107,245 $0.010811 9,919,485 LowVol -1.75% -4.81% 62.39%
897 RPC RonPaulCoin RPC $107,185 $0.119672 895,654 LowVol 15.69% 82.09% 70.28%
898 JET Jetcoin JET $105,011 $0.021552 4,872,509 LowVol -6.91% -39.99% -81.63%
899 CNC CHNCoin CNC $103,768 $0.002121 48,924,591 LowVol 0.40% 1.01% 297.78%
900 UNITS GameUnits UNITS $103,455 $0.029788 3,472,983 LowVol 0.47% -0.87% -44.70%
901 PIE PIECoin PIE $101,918 $0.007486 13,614,900 LowVol 0.41% 16.82% 141.74%
902 GCC GuccioneCoin GCC $101,235 $0.004991 20,285,537 LowVol 0.43% 41.27% 52.33%
903 BAS BitAsean BAS $101,208 $0.020242 5,000,000 LowVol -10.01% -14.68% 10.97%
904 NEVA NevaCoin NEVA $100,264 $0.040754 2,460,190 LowVol 0.46% -8.08% -2.93%
905 CAGE CageCoin CAGE $99,423 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol -39.18% -36.23% -92.90%
906 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -3.03% -74.94%
907 QTL Quatloo QTL $96,308 $0.012477 7,718,883 LowVol 0.40% -13.84% 4.20%
908 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.00% 28.38%
909 ALL Allion ALL $95,908 $0.015471 6,199,359 LowVol 0.43% 11.34% 9.84%
910 SLM Slimcoin SLM $93,182 $0.006238 14,937,439 LowVol -5.77%
911 CF Californium CF $92,733 $0.038552 2,405,422 LowVol 0.40% 9.14% 40.98%
912 TAJ TajCoin TAJ $90,737 $0.011320 8,015,400 LowVol -0.01% 5.75% 3.92%
913 URO Uro URO $86,159 $0.071364 1,207,310 LowVol 4.44% 29.16%
914 BTQ BitQuark BTQ $84,973 $0.009357 9,081,033 LowVol 0.40% 10.38% -13.24%
915 MAY Theresa May Coin MAY $83,269 $0.003342 24,919,400 LowVol -2.13% 12.25% -18.53%
916 GPL Gold Pressed … GPL $82,085 $0.319987 256,527 LowVol 0.33% -3.25% 1.13%
917 $$$ Money $$$ $81,089 $0.001767 45,887,218 LowVol 0.29% 15.19% 17.89%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $80,869 $0.004866 16,619,777 LowVol 0.43% 2.26% 16.87%
919 CRX Chronos CRX $78,679 $0.001067 73,729,962 LowVol 1.33% 12.52% 2.72%
920 BLRY BillaryCoin BLRY $78,530 $0.008733 8,991,933 LowVol 0.40% 7.40% -35.74%
921 SPT Spots SPT $75,274 $0.003360 22,406,021 LowVol 0.40% 12.96% 31.22%
922 VPRC VapersCoin VPRC $75,095 $0.000096 780,124,964 LowVol 0.29% -16.58% 32.87%
923 ECA Electra ECA $74,360 $0.000003 21,909,737,771 LowVol 0.80% -40.59% -80.74%
924 POP PopularCoin POP $74,112 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -4.01% -24.59% -0.83%
925 MND MindCoin MND $73,572 $0.005864 12,546,625 LowVol 0.40% 21.47% 49.55%
926 WARP WARP WARP $73,104 $0.066748 1,095,224 LowVol 0.43% 5.92% 17.90%
927 JWL Jewels JWL $73,020 $0.003618 20,181,636 LowVol 0.43% -0.92% -8.99%
928 ARB ARbit ARB $71,864 $0.009179 7,828,945 LowVol -0.05% 19.44%
929 ICOB ICOBID ICOB $70,405 $0.000660 106,701,874 LowVol 0.55% 12.38% 19.06%
930 PONZI PonziCoin PONZI $70,154 $0.081470 861,099 LowVol 0.43% 127.27%
931 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
932 SOIL SOILcoin SOIL $68,391 $0.011994 5,702,048 LowVol 0.66% -7.48% 24.15%
933 RBT Rimbit RBT $66,470 $0.000575 115,499,623 LowVol -1.46% 0.65% 6.84%
934 KIC KibiCoin KIC $65,137 $0.004431 14,701,000 LowVol 0.85% -56.38% -13.87%
935 DRS Digital Rupees DRS $63,729 $0.000125 510,802,961 LowVol 0.43% 5.99% -37.05%
936 CPN CompuCoin CPN $63,683 $0.003247 19,615,019 LowVol 0.43% -8.65% -5.85%
937 EXN ExchangeN EXN $63,629 $0.012476 5,100,000 LowVol 0.43% 5.58% 29.30%
938 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,535 $0.000998 59,630,200 LowVol 0.40% 5.94% 7.04%
939 BRAIN Braincoin BRAIN $55,414 $0.005490 10,094,424 LowVol 0.41% 11.86% -12.55%
940 ORLY Orlycoin ORLY $54,866 $0.001497 36,646,779 LowVol 0.43% 17.95% 27.42%
941 CESC CryptoEscudo CESC $53,937 $0.000374 144,105,100 LowVol 0.40% 58.94% 16.88%
942 300 300 Token 300 $52,442 $174.81 300 LowVol 0.43% 10.74% -26.41%
943 VIP VIP Tokens VIP $52,058 $0.000624 83,450,403 LowVol 0.40% 15.11% 17.61%
944 CXT Coinonat CXT $51,970 $0.006027 8,623,200 LowVol 3.78% 22.11% -11.25%
945 BIOS BiosCrypto BIOS $51,955 $0.002495 20,821,709 LowVol 0.43% 24.51% 24.10%
946 RIDE Ride My Car RIDE $50,542 $0.000499 101,276,976 LowVol 0.43% 41.32% 133.60%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $49,905 $0.000499 100,000,000 LowVol 0.43% 41.08%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $49,625 $0.002450 20,254,196 LowVol 0.40% -4.42% 45.91%
949 UET Useless Ether… UET $48,164 $0.012145 3,965,716 LowVol 2.52% 28.13% 32.51%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,992 $0.002370 20,245,510 LowVol 0.40% 5.92% 16.80%
951 GBT GameBet Coin GBT $47,750 $0.002246 21,262,780 LowVol 0.40% 12.11% 25.67%
952 CRT CRTCoin CRT $47,472 $0.598861 79,270 LowVol 0.43% 5.96% 16.80%
953 SFC Solarflarecoin SFC $47,429 $0.003368 14,083,450 LowVol -3.49% -22.53% 6.02%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,400 $0.009607 4,829,945 LowVol 0.43% 23.74% 32.72%
955 TOR Torcoin TOR $46,180 $0.146058 316,179 LowVol 0.43% -31.11% -39.33%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $45,774 $0.000075 608,557,394 LowVol -1.95% -7.07% 6.42%
957 SONG SongCoin SONG $45,230 $0.001389 32,565,300 LowVol 0.75% 35.50% -11.98%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 13.70%
959 EGO EGO EGO $44,915 $0.000749 60,000,001 LowVol 0.43% 5.99% 13.92%
960 PULSE Pulse PULSE $42,816 $0.002994 14,298,972 LowVol 0.41% 14.42% 0.15%
961 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,625 $0.000609 70,000,000 LowVol 3.39% 23.15%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $41,717 $0.001996 20,898,106 LowVol 0.40% 13.01% 17.12%
963 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.68% 13.79%
964 BRAT BRAT BRAT $40,048 $0.000250 160,000,000 LowVol 0.41% 6.28% -16.52%
965 JS JavaScript Token JS $39,185 $0.004903 7,991,996 LowVol -0.01% 110.40% 279.79%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol -0.01% 4.59% -26.26%
967 EREAL eREAL EREAL $36,905 $0.000539 68,427,562 LowVol -0.02% 11.45% -29.31%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $35,606 $0.004741 7,510,317 LowVol 0.43% -21.06% -9.17%
969 VLTC Vault Coin VLTC $34,186 $0.001127 30,331,360 LowVol 0.53% -11.92% -21.93%
970 PEX PosEx PEX $33,362 $0.013599 2,453,240 LowVol 0.43% 5.99% 16.42%
971 ROOFS Roofs ROOFS $32,438 $0.000250 130,000,000 LowVol 0.43% 2.59% -29.89%
972 LUNA Luna Coin LUNA $31,993 $0.019632 1,629,639 LowVol 0.74% 4.36% -17.97%
973 LIR LetItRide LIR $31,691 $0.000873 36,286,919 LowVol 0.43% 35.92% 27.36%
974 ZNE Zonecoin ZNE $30,603 $0.011853 2,581,970 LowVol 0.43% 16.80%
975 HVCO High Voltage HVCO $30,572 $0.020461 1,494,171 LowVol 0.41% 21.93%
976 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 0.98% 1.74%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 5.92% 11.84%
978 BOAT BOAT BOAT $30,083 $0.001622 18,547,845 LowVol -16.19% -6.87% -5.60%
979 KNC KingN Coin KNC $30,061 $14.97 2,008 LowVol 0.40% 5.97% -11.14%
980 DPAY DPAY DPAY $29,623 $0.000372 79,541,001 LowVol -0.07% 5.28% -26.15%
981 ZYD Zayedcoin ZYD $28,823 $0.004616 6,243,840 LowVol 0.40% -13.31% -27.95%
982 WBB Wild Beast Block WBB $28,649 $0.171549 166,999 LowVol -10.31% 8.52% 34.15%
983 CAB Cabbage CAB $27,510 $0.002620 10,499,996 LowVol 0.41% -7.29% -1.89%
984 IMX Impact IMX $27,325 $0.000250 109,509,099 LowVol 0.43% 111.99% -13.19%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,708 $0.035433 753,776 LowVol 0.43% 21.78% 3.67%
986 BNX BnrtxCoin BNX $26,532 $0.001000 26,522,501 LowVol 0.39% -5.64% 5.42%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,476,976 LowVol -1.17% -54.62%
988 SDP SydPak SDP $23,463 $0.146846 159,778 LowVol 0.40% 5.69% 15.05%
989 PLNC PLNcoin PLNC $23,454 $0.001372 17,089,600 LowVol 0.43% 5.99% -22.32%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $23,210 $0.004616 5,027,857 LowVol 14.92% -0.07% -28.17%
991 DES Destiny DES $21,958 $0.013724 1,600,000 LowVol 0.43% 14.26% -14.56%
992 DIX Dix Asset DIX $20,488 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 2.93% -44.05% 49.26%
993 BIOB BioBar BIOB $19,781 $0.022333 885,756 LowVol 0.43% 5.92% 1.49%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.89% 8.51%
995 IBANK iBank IBANK $18,636 $0.004117 4,526,324 LowVol 0.43% 39.81% 56.19%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,307 $0.002370 7,722,854 LowVol 0.43% 83.02% 36.98%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 7.18% 38.72%
998 XOC Xonecoin XOC $16,506 $0.039300 420,000 LowVol 0.43% 4.30% 0.84%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,060 $0.005240 3,064,800 LowVol 13.97% 111.92% 13.38%
1000 GEERT GeertCoin GEERT $15,461 $0.003037 5,091,200 LowVol 1.02% 46.01% 37.38%
1001 MGM Magnum MGM $14,791 $0.003743 3,951,736 LowVol 0.43% -11.71% -10.15%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $13,453 $0.000125 107,829,281 LowVol 0.43% 5.95%
1003 P7C P7Coin P7C $13,183 $0.000374 35,220,238 LowVol 0.43% 5.92% 16.80%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -42.83%
1005 DAS DAS DAS $12,409 $0.004616 2,688,039 LowVol 0.43% -0.09% 2.42%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 3.85% -20.47%
1007 VOLT Bitvolt VOLT $11,313 $0.000749 15,112,554 LowVol 0.43% 35.40% 6.02%
1008 MRNG MorningStar MRNG $9,644 $0.000295 32,659,061 LowVol 1.03% 25.35% 45.52%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $9,503 $0.006862 1,384,879 LowVol 0.43% -35.56% -35.49%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,355 $0.001021 9,166,698 LowVol 0.43% -38.02% 82.69%
1011 NODC NodeCoin NODC $8,376 $0.004991 1,678,439 LowVol 0.43% -15.11%
1012 CONX Concoin CONX $6,686 $0.008983 744,266 LowVol 0.43% 47.54%
1013 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,934 $0.028015 211,827 LowVol -0.09% 4.86% 63.80%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,339 $0.001589 3,360,417 LowVol -0.09% -44.92% -17.16%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,882 $62381.40 0.078264 LowVol 0.43% 27.42% -1.42%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.41%
1017 LEX Lex4All LEX $3,946 $0.003946 1,000,000 LowVol -0.09% -5.48%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $3,633 $0.002873 1,264,511 LowVol 0.40% -12.89% -1.22%
1019 SOJ Sojourn SOJ $3,519 $0.007253 485,214 LowVol 0.78% 106.57%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,923 $0.002121 1,377,917 LowVol 0.43% 25.70% 26.52%
1021 XNG Enigma XNG $2,296 $0.138112 16,627 LowVol 0.43% -20.80% -24.01%
1022 ULA Ulatech ULA $2,295 $0.011505 199,486 LowVol 0.43% 28.63% -64.11%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $2,280 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 12.81% -23.22% 45.00%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,181 $0.000374 5,826,388 LowVol 0.43% 58.93% 75.20%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $420 $0.000997 421,300 LowVol -17.78% -15.29% -8.20%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -3.79%
1028 ENV Environ ENV $136 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.29% 0.02% -47.89%
1029 CALC CaliphCoin CALC $100 $0.001142 87,140 LowVol 0.43% 53.31% 65.74%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 0.98% -71.86%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000125 79,242 LowVol 0.43% 5.95% 16.80%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,172,200 0.01% 2.75% 11.60%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.380685 $9,671,580 -2.67%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.44 $7,886,040 0.07% -20.59% -30.69%
1035 ETN Electroneum ETN $0.094181 $5,915,220 2.82% -16.95% 122.43%
1036 AI POLY AI AI $17.42 $5,175,120 2.43% 5.67% -0.66%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $5.86 $4,337,690 -1.60% -5.78% 62.38%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.56 $3,641,550 0.35% 1.24% -12.83%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.18 $3,541,830 -6.36% -22.78% -46.70%
1040 REC Regalcoin REC $48.57 $2,797,530 4.13% 1.43% 20.73%
1041 NULS Nuls NULS $0.791706 $2,714,700 -0.47% -2.47% 40.85%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.48 $2,348,170 0.40% 0.63% 6.43%
1043 BTE BitSerial BTE $7.93 $1,465,220 -0.90% -2.97% 134.41%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.75 $1,205,330 1.63% 0.12% -3.14%
1045 TSL Energo TSL $0.031901 $973,379 0.89% 2.74% -2.18%
1046 WC WINCOIN WC $1.11 $883,663 -0.61% -5.16% -16.50%
1047 LEND EthLend LEND $0.024365 $870,026 -2.77% -14.93%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12297.50 $759,174 0.42% 5.05% 11.33%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $222.27 $677,283 -0.98% 0.46% 0.99%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.98 $601,045 -1.12% 8.91% 31.35%
1051 XIN Infinity Econ… XIN $0.029943 $559,644 -2.42% 8.74% -32.74%
1052 BOT Bodhi BOT $0.433410 $545,709 0.73% -6.28% -11.43%
1053 INF InfChain INF $0.015221 $497,192 0.29% 18.11% 64.11%
1054 LLT LLToken LLT $0.460001 $455,350 -5.74% -17.55% 41.81%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $29.16 $408,757 1.75% 7.25% -17.96%
1056 DRGN Dragonchain DRGN $0.253039 $405,831 -0.01% 8.04%
1057 AION Aion AION $1.76 $384,955 -0.01% 15.31% -7.66%
1058 BTCM BTCMoon BTCM $0.042468 $312,050 22.65% -37.90% 545.26%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $126.30 $231,845 1.83% -21.84% -30.31%
1060 XID Sphre AIR XID $0.209913 $184,812 -0.17% 12.92% 5.49%
1061 XCPO Copico XCPO $0.020815 $167,831 1.58% -2.16% -17.93%
1062 QBT Qbao QBT $0.229225 $136,180 -1.42% -6.63%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.139243 $133,195 -1.37% -0.82% 13.01%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.021270 $130,585 -0.01% -13.03% 1.47%
1065 ICX ICON ICX $1.66 $128,726 -1.10% 9.43% 13.24%
1066 FOR FORCE FOR $0.011837 $127,745 -71.48% -15.39% 258.37%
1067 EAG EA Coin EAG $3.17 $125,946 -1.76% 17.01% -6.22%
1068 B3 B3Coin B3 $0.000080 $117,707 11.08% 24.26% -60.02%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020675 $117,002 0.88% 7.22% -29.51%
1070 RMC Russian Minin… RMC $20228.70 $104,642 -13.87% -20.81% 52.55%
1071 PRE Presearch PRE $0.212097 $103,251 -8.05% 60.36%
1072 UGT UG Token UGT $0.439361 $94,156 -0.01% -3.57% -4.55%
1073 BSR BitSoar BSR $0.205235 $62,664 0.55% 1.10% -18.13%
1074 DSR Desire DSR $0.268562 $51,126 -0.07% 2.13% 24.68%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.051990 $49,210 0.19% -11.44% -52.48%
1076 THS TechShares THS $0.806013 $48,988 60.33% 1.30% -17.09%
1077 MSD MSD MSD $0.010485 $43,899 -9.94% -10.55% -18.12%
1078 GLS GlassCoin GLS $1.02 $43,466 -2.63% -45.59% 22.98%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.005490 $39,884 -6.97% -13.22% 11.63%
1080 EVR Everus EVR $1.29 $30,482 -9.05% -23.34% -76.92%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.143477 $29,887 8.68% -3.07% -13.71%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.51 $29,391 -3.08% 20.90% -16.29%
1083 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.75 $29,049 -3.13% -4.93% 32.36%
1084 SUR Suretly SUR $3.15 $26,886 -0.04% -6.89% -8.84%
1085 AIB Advanced Inte… AIB $0.013557 $26,249 8.35% 202.96% 241.77%
1086 FRD Farad FRD $0.107726 $25,774 0.26% -3.65% 11.06%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.362120 $21,760 1.31% -15.26% 107.03%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015350 $21,046 -0.01% 12.59% 357.42%
1089 SPANK SpankChain SPANK $0.045890 $21,040 -0.01% 23.58% 47.89%
1090 PFR Payfair PFR $0.013944 $18,447 -0.01% -5.20%
1091 WISH MyWish WISH $0.114253 $18,307 -0.01% -3.98% -59.80%
1092 MGC MergeCoin MGC $0.013100 $17,513 -5.71% -8.47% -0.66%
1093 BPL Blockpool BPL $0.169553 $15,747 0.43% 15.82% 26.54%
1094 COR CORION COR $0.848194 $15,425 21.19% 1.73% -7.52%
1095 AERM Aerium AERM $0.890707 $13,714 18.63% 98.23% -51.74%
1096 DMC DynamicCoin DMC $0.004085 $13,555 0.27% -10.26% 77.95%
1097 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049480 $13,278 -0.01% -9.01% 55.24%
1098 OXY Oxycoin OXY $0.127169 $12,971 -7.18% -1.10% -28.96%
1099 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002662 $10,918 7.69% 2.65% 13.68%
1100 STEX STEX STEX $0.798484 $10,694 2.98% -6.20% 99.06%
1101 MKR Maker MKR $391.34 $10,588 -0.01% -1.03% -2.07%
1102 XRY Royalties XRY $0.000125 $10,368 0.42% -10.05% -99.59%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.296312 $10,358 -4.16% -16.26% -16.37%
1104 BOS BOScoin BOS $1.47 $10,350 1.28% 16.22% 26.91%
1105 MCR Macro MCR $1.62 $9,292 0.43% 5.51% -37.75%
1106 EFYT Ergo EFYT $12.16 $8,748 0.68% 11.35% 27.68%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.058389 $7,967 -28.49% -34.09% -48.35%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.002910 $7,089 42.36% 173.05% 107.82%
1109 ETT EncryptoTel [… ETT $0.112869 $6,758 1.80% -10.27% 60.59%
1110 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006701 $6,748 -0.01% 56.54% -41.09%
1111 HYTV Hyper TV HYTV $0.004948 $6,552 -0.01% 36.57% -59.37%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.085338 $6,517 89.64% 19.06% 144.24%
1113 SISA SISA SISA $0.011736 $5,622 0.31% -32.16% -37.63%
1114 APC AlpaCoin APC $0.024309 $5,212 3.53% -3.69% -11.06%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002859 $5,045 0.39% -1.28% 18.58%
1116 FRN Francs FRN $0.050916 $4,867 4.98% 96.64% 49.12%
1117 GAY GAY Money GAY $0.014503 $4,849 -2.12% -20.44% 6.71%
1118 IQT iQuant IQT $0.181136 $4,734 0.26% 7.21% -10.61%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000545 $4,371 -0.01% -31.10%
1120 WA WA Space WA $0.021085 $4,338 0.43% 20.18% 18.72%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.007374 $4,267 172.19% 7.30% -19.24%
1122 TRIA Triaconta TRIA $8.14 $4,151 -0.01% -13.38% -14.33%
1123 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.37 $4,129 0.43% 5.94% 97.78%
1124 MINEX Minex MINEX $0.019290 $3,840 0.34% 27.88% -70.54%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000125 $3,777 -37.58% -1.35% -45.49%
1126 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083341 $3,600 0.43% 6.68% 4.53%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005739 $3,575 -6.36% -33.55% -0.26%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $3,530 0.05% 5.41% 10.09%
1129 SND Sand Coin SND $0.763922 $3,510 -12.22% 29.51% 20.38%
1130 DAY Chronologic DAY $4.37 $3,331 0.11% -14.55% 20.30%
1131 VIU Viuly VIU $0.009896 $3,296 0.07% 29.23% 153.45%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002113 $3,249 -16.39% -1.57% -7.33%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.114657 $3,102 0.43% 29.78% 57.74%
1134 WILD Wild Crypto WILD $0.117201 $2,993 0.08% -30.57% 0.73%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000624 $2,959 25.53% -8.75% -17.82%
1136 NAMO NamoCoin NAMO $0.000127 $2,908 0.36% 6.23% -25.37%
1137 PCN PeepCoin PCN $0.000125 $2,724 0.43% 5.92% 242.14%
1138 VOYA Voyacoin VOYA $3.18 $2,505 1.52% -29.32% 91.20%
1139 SJCX Storjcoin X SJCX $0.358535 $2,425 -0.99% 16.38% 13.50%
1140 XOT Internet of T… XOT $1996.20 $2,200 0.43% -10.27% -34.81%
1141 B2B B2B B2B $0.440818 $2,196 -0.01% -1.09% -31.43%
1142 PNX Phantomx PNX $0.016565 $1,995 1.27% -25.96% -32.13%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.204413 $1,920 0.81% 3.85% -25.70%
1144 NTC Natcoin NTC $0.187144 $1,902 0.43% 40.29% -45.56%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.006158 $1,847 -0.01% 39.25% -28.02%
1146 TER TerraNova TER $1.90 $1,715 0.43% -2.54% -13.66%
1147 PRES President Trump PRES $0.004941 $1,659 0.43% 51.50% 24.79%
1148 OX OX Fina OX $0.000178 $1,616 3.39% -8.49% -0.48%
1149 VULC Vulcano VULC $0.006892 $1,595 0.86% -24.56% -20.85%
1150 GRN Granite GRN $0.018839 $1,494 0.40% -20.40% 24.33%
1151 ABC Alphabit ABC $19.96 $1,436 0.43% 6.06% 33.55%
1152 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,436 -4.18% -3.37% -11.62%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042422 $1,422 7.71% 9.46% 9.22%
1154 ACC AdCoin ACC $0.076014 $1,331 7.60% 6.99% -27.65%
1155 GARY President Joh… GARY $0.199620 $1,253 0.39% 1.79% -5.14%
1156 WIC Wi Coin WIC $0.004545 $1,167 -4.48% 65.82% 68.50%
1157 MGC GulfCoin MGC $0.002745 $1,135 0.43% 14.97% -12.57%
1158 WOW Wowcoin WOW $0.000125 $1,125 0.43% 6.13% 16.45%
1159 MAVRO Mavro MAVRO $0.034559 $1,000 0.43% 63.96% 139.66%
1160 STU bitJob STU $0.033160 $988 -4.08% 5.98% 92.10%
1161 FLASH Flash FLASH $0.005490 $955 0.43% 5.96% 8.48%
1162 ASN Aseancoin ASN $0.015845 $936 0.43% -2.24% 198.96%
1163 HAT Hawala.Today HAT $0.188922 $885 -0.01% -9.76% -1.46%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000494 $880 -3.34% 4.75% -16.55%
1165 DASHS Dashs DASHS $0.066374 $778 0.43% -35.10% 95.66%
1166 SKC Skeincoin SKC $0.018714 $761 0.40% 43.90% 277.21%
1167 BAT BatCoin BAT $0.000002 $719 -3.00% 7.96% 13.17%
1168 EDRC EDRCoin EDRC $0.054726 $710 1.07% 9.61% 6.36%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004490 $689 0.41% -2.19% 13.39%
1170 PLC PlusCoin PLC $0.000612 $671 -0.01% 9.56% 5.68%
1171 UR UR UR $0.000910 $643 0.12% 28.95% 38.52%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $559 -0.01% -13.17% -26.20%
1173 MOTO Motocoin MOTO $0.007542 $540 0.40% 91.03% 125.59%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.034190 LowVol -0.01% -6.88% -41.55%
1175 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000125 LowVol 0.43% -47.04% -62.73%
1176 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039134 LowVol -0.01% -3.33% -44.80%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002121 LowVol 0.43% 12.57% -3.11%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol 10.87% -93.51% -61.84%
1179 HNC Huncoin HNC $0.002121 LowVol 0.43% 63.74% 64.56%
1180 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001747 LowVol 0.39% 5.96% -5.53%
1181 AV AvatarCoin AV $0.041671 LowVol 0.41% -5.07% 22.27%
1182 ONG onG.social ONG $0.179836 LowVol -0.01% -3.31%
1183 LDCN LandCoin LDCN $0.002228 LowVol 0.43% -51.13% -73.79%
1184 EUSD eUSD EUSD $0.000160 LowVol -0.01% -56.03% -25.48%
1185 TOP TopCoin TOP $0.000382 LowVol 0.47% -18.68% -24.65%
1186 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050383 LowVol -0.09% 16.86% 35.33%
1187 IRL IrishCoin IRL $0.002745 LowVol 0.43% 5.92% 21.54%
1188 CLINT Clinton CLINT $0.011104 LowVol 0.43% 3.09% 15.55%
1189 FFC FireFlyCoin FFC $0.000230 LowVol 9.56% 79.19% 86.50%
1190 9COIN 9COIN 9COIN $0.003369 LowVol 0.43% 29.99% 13.18%
1191 CYDER Cyder CYDER $0.000250 LowVol 0.43% 5.92% -21.69%
1192 BSN Bastonet BSN $0.000624 LowVol 0.43% -11.74% -17.70%
1193 PRN Protean PRN $0.000120 LowVol 0.42% 20.48% 13.44%
1194 HIGH High Gain HIGH $0.000749 LowVol 0.43% 48.36% 11.01%
1195 LTH LAthaan LTH $0.001123 LowVol 0.43% 110.24%
1196 BLX Blockchain Index BLX $2.92 LowVol -0.01% -2.56% 7.29%
1197 QORA Qora QORA $0.233731 LowVol 0.40% 8.98%
1198 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006737 LowVol 0.43% 43.39% -8.02%
1199 MONETA Moneta MONETA $0.000624 LowVol 25.53% 32.40% 43.90%
1200 QBT Cubits QBT $0.003004 LowVol -2.71% -31.13% -35.71%
1201 BUB Bubble BUB $0.021833 LowVol -0.17% -20.81% 7.78%
1202 AXIOM Axiom AXIOM $0.019089 LowVol 0.40% 5.99% 16.08%
1203 EVC EventChain EVC $0.067472 LowVol -0.01% -38.30%
1204 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.44% -8.19% -17.59%
1205 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001871 LowVol 0.43% 5.92% 31.92%
1206 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002620 LowVol 0.43% -13.31% -25.62%
1207 KARMA Karmacoin KARMA $0.000125 LowVol 0.40% 5.99%
1208 ANI Animecoin ANI $0.000125 LowVol 0.40% -47.02% -22.53%
1209 XQN Quotient XQN $0.006363 LowVol 0.43% 2.07% 10.74%
1210 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050030 LowVol 0.43% 29.46% -11.47%
1211 BXC Bitcedi BXC $0.003613 LowVol 0.34% 2.74% 68.58%
1212 10MT 10M Token 10MT $0.002246 LowVol -0.01% 200.72% -16.95%
1213 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003369 LowVol 0.43% 8.98% 5.62%
1214 ELC Elacoin ELC $0.093572 LowVol 0.40% 5.99% 17.91%
1215 INDIA India Coin INDIA $0.000374 LowVol 0.43% 58.88% 75.27%
1216 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003886 LowVol 0.43% -2.74% 6.79%
1217 TELL Tellurion TELL $0.000126 LowVol 0.45% -63.04% -52.85%
1218 ACN Avoncoin ACN $0.000374 LowVol 0.43% -20.56% -10.24%
1219 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol 0.47% 41.54% 17.31%
1220 EBIT eBIT EBIT $0.003554 LowVol -0.01% 90.92% 521.88%
1221 DISK DarkLisk DISK $0.001248 LowVol 0.43% 58.51% 81.44%
1222 IPY Infinity Pay IPY $0.001681 LowVol -0.01% -3.33% -36.91%
1223 MEN PeopleCoin MEN $0.000125 LowVol 0.40% 16.84%
1224 MARX MarxCoin MARX $0.001248 LowVol 0.43% 21.43% 24.23%
1225 DUB Dubstep DUB $0.002370 LowVol 0.39% 0.66% 3.29%
1226 RHFC RHFCoin RHFC $0.001248 LowVol 100.85% 17.77% 24.38%
1227 RCN Rcoin RCN $0.000125 LowVol 0.43% 5.95% 4.37%
1228 ACES Aces ACES $0.000188 LowVol 0.43% 15.91% 57.78%
1229 FC Facecoin FC $0.003599 LowVol -0.01% -3.32% -15.26%
1230 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004663 LowVol 6.76% 20.01% -14.76%
1231 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000125 LowVol -47.17% 5.95% -29.30%
1232 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003869 LowVol 0.43% 364.40%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010868 LowVol -1.13% 141.38% 75.51%
1234 UNC UNCoin UNC $0.000125 LowVol 0.40% 5.99% 16.80%
1235 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.098313 LowVol 0.43% 14.33%
1236 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000374 LowVol 0.43% 5.92% 7.10%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001180 LowVol 0.66% 0.24% -6.68%
1238 NBIT netBit NBIT $0.062381 LowVol 0.43% -6.60% 70.72%
1239 SWP Swapcoin SWP $0.089963 LowVol -0.01% 6.23% -32.78%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.008330 LowVol 0.38% 26.27% 5.81%
1241 EGOLD eGold EGOLD $0.006793 LowVol -0.02% -3.32% -57.17%
1242 SYNC Sync SYNC $598.86 LowVol 0.40% 69.54% 12.17%
1243 TEAM TeamUp TEAM $0.000250 LowVol 0.41% 5.99% 16.80%
1244 BET BetaCoin BET $0.002092 LowVol 0.12% 5.71% -14.79%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.01% -3.33% 125.00%
1246 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 3.49% -95.84% -96.56%
1247 TIE TIES Network TIE $0.063424 LowVol -0.01% -0.50% -35.52%
1248 YEL Yellow Token YEL $0.006860 LowVol -0.01% -45.39% 69.56%
1249 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000499 LowVol 0.43% 12.08% 16.84%
1250 KASHH KashhCoin KASHH $0.000120 LowVol 0.44% 2.12% 314.13%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065500 LowVol 0.43% 19.84% -42.66%
1252 FUDD DimonCoin FUDD $0.001349 LowVol -0.01% -3.33% -8.95%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000624 LowVol 0.43% -11.71% -22.17%
1254 WINK Wink WINK $0.000374 LowVol 0.43% 31.31%
1255 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.02% 10.22% -0.23%
1256 CYC Cycling Coin CYC $0.001747 LowVol 0.43% 14.10% -10.57%
1257 REGA Regacoin REGA $0.001497 LowVol 0.43% -29.36% -29.90%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.002121 LowVol 0.40% 5.99% 16.80%
1259 MBL MobileCash MBL $0.000374 LowVol 0.43% 16.80%
1260 SHA SHACoin SHA $0.000749 LowVol 0.40% 5.96% 40.30%
1261 YES Yescoin YES $0.000104 LowVol 0.17% -11.24% 112.09%
1262 GOLF Golfcoin GOLF $0.000125 LowVol 0.43% 5.95% 14.09%
1263 MAGN Magnetcoin MAGN $0.723624 LowVol 0.43% 4.82% 39.68%
1264 FUTC FutCoin FUTC $0.002370 LowVol 19.26% 25.82% 14.25%
1265 DON Donationcoin DON $0.000724 LowVol 0.40% 23.31% -7.83%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.280966 LowVol 0.43% 16.01%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.012102 LowVol 0.43% -4.83% -2.26%
1268 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047036 LowVol 0.43% 13.65%
1269 HYPER Hyper HYPER $0.036680 LowVol 0.43% 8.39% 58.40%
1270 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.14% -7.83% -41.99%
1271 DBG Digital Bulli… DBG $0.007361 LowVol 0.43% 7.74% 16.80%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000030 LowVol -62.84% -74.47% -71.86%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000374 LowVol 0.43% 75.27%
1274 TCR TheCreed TCR $0.000499 LowVol 0.43% 111.90% 57.27%
1275 RICHX RichCoin RICHX $0.007111 LowVol 2.22%
1276 GAIN UGAIN GAIN $0.001622 LowVol 0.43% 5.95% 14.62%
1277 XDE2 XDE II XDE2 $1.81 LowVol 0.43% 6.46% -37.91%
1278 PRM PrismChain PRM $0.001996 LowVol 0.43% 30.36% 55.73%
1279 BEST BestChain BEST $0.001497 LowVol 0.43% 15.59% 5.86%
1280 XAU Xaucoin XAU $0.048533 LowVol 0.41% 58.52% 47.09%
1281 CBD CBD Crystals CBD $0.001871 LowVol 0.43% 13.52% 25.14%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004491 LowVol 0.43% 15.55% 35.37%
1283 PAYP PayPeer PAYP $0.000125 LowVol 0.43%
1284 TODAY TodayCoin TODAY $0.001248 LowVol 0.43% 17.72% 6.22%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000749 LowVol 0.43% 26.95% 75.20%
1286 BGR Bongger BGR $0.000131 LowVol -0.24% 38.05%
1287 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012476 LowVol 0.43% 10.37%
1288 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000125 LowVol 0.43% 5.96%
1289 XID International… XID $0.008609 LowVol 0.43% 28.26% 6.17%
1290 XTD XTD Coin XTD $0.000125 LowVol 0.41% 7.61% 16.80%
1291 PRIMU Primulon PRIMU $0.000125 LowVol 0.40% -41.52% -57.71%
1292 OP Operand OP $0.001123 LowVol 0.43% 19.06%
1293 SFE SafeCoin SFE $0.000125 LowVol 5.95% 16.80%
1294 GBRC Global Busine… GBRC $0.000125 LowVol 0.43% 16.84%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.001747 LowVol -21.96% 227.80%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000125 LowVol 0.43% 16.80%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000125 LowVol 0.43% 7.38% 16.68%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 FID BITFID FID $0.124763 LowVol 0.43% 16.81%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -52.75%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 3.48%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.67%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.04% 10.15%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 8.67%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 0.42% -28.03%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 0.52% 10.90%
1308 X2 X2 X2 $0.000125 LowVol 0.38% 5.91%
1309 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.47% 21.27%
1310 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 0.07% 3.79%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -0.79% -17.03%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.85%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.47% 28.58%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 10.73%
1315 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.85% 8.37%
1316 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.70% -42.84%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 3.80% -11.57%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 0.79%
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -79.59% -87.45%
1321 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 0.00% 10.15%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 7.96%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.60% -41.77%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol -0.16% -26.59% -26.93%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.34% -23.34%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -7.19%

Quay lại phần 1

Phản hồi