Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12671.90 trên tổng giá trị $211,916,618,865

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $454.21 trên tổng giá trị $43,678,819,475

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1478.52 trên tổng giá trị $24,898,812,764

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $5.34 trên tổng giá trị $14,834,909,026

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241372 trên tổng giá trị $9,350,544,909

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng 10MT 10M Token (10MT) đang có giá hiện tại $0.002356 trên tổng giá trị đã biến động tăng 163.15% trong 1h qua

    + Đồng AC AsiaCoin (AC) đang có giá hiện tại $0.008272 trên tổng giá trị $9,633,586 đã biến động tăng 125.35% trong 1h qua

    + Đồng WYV Wyvern (WYV) đang có giá hiện tại $0.248071 trên tổng giá trị $438,272 đã biến động tăng 101.46% trong 1h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.470927 trên tổng giá trị $35,608,910 đã biến động tăng 91.90% trong 1h qua

    + Đồng FXE FuturXe (FXE) đang có giá hiện tại $0.762819 trên tổng giá trị $179,584 đã biến động tăng 75.32% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000112 trên tổng giá trị $49,750,503 đã biến động tăng 718.70% trong 24h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006510 trên tổng giá trị $300,474 đã biến động tăng 450.10% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.470927 trên tổng giá trị $35,608,910 đã biến động tăng 369.51% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.095876 trên tổng giá trị $146,181 đã biến động tăng 312.00% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.368933 trên tổng giá trị $322,016 đã biến động tăng 306.96% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.470927 trên tổng giá trị $35,608,910 đã biến động tăng 2901.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $339,442 đã biến động tăng 939.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.315605 trên tổng giá trị $4,543,789 đã biến động tăng 684.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000683 trên tổng giá trị $1,075,920 đã biến động tăng 621.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.023949 trên tổng giá trị $1,532,575 đã biến động tăng 591.00% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $124,457 $0.000306 406,568,581 $3,683 2.34% -12.60% -22.50%
702 ACOIN Acoin ACOIN $122,152 $0.100118 1,220,085 $1,295 -22.59% -38.13% -38.05%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $120,782 $0.027482 4,394,874 $9,079 -21.18% 32.26% 10.98%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $119,109 $0.001887 63,104,275 $1,259 1.10% -16.16% -14.15%
705 VUC Virta Unique … VUC $118,976 $0.001935 61,485,450 $4,484 -1.93% 37.85% 49.70%
706 MST MustangCoin MST $118,208 $0.187529 630,343 $720 1.10% 36.70% 44.99%
707 AMMO Ammo Rewards AMMO $115,767 $0.001488 77,777,777 $592 1.29% 42.07% 57.32%
708 REE ReeCoin REE $115,565 $0.000045 2,560,000,000 $502 1.49% 1.71% -31.41%
709 FLAX Flaxscript FLAX $115,167 $0.020623 5,584,365 $764 1.06% 5.91% -9.84%
710 BITEUR bitEUR BITEUR $114,800 $1.31 87,942 $5,584 2.50% 4.19% 5.38%
711 ARG Argentum ARG $111,719 $0.013035 8,570,575 $784 1.14% -7.45% 0.39%
712 LTCR Litecred LTCR $111,685 $0.003695 30,227,750 $82,341 -21.90% -45.71% 322.30%
713 LCP Litecoin Plus LCP $111,086 $0.152316 729,312 $2,904 1.32% -4.84% 23.72%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $108,754 $0.013543 8,030,000 $702 8.76% -10.21% -50.77%
715 XCO X-Coin XCO $108,138 $0.008731 12,384,976 $829 0.99% 3.30% 27.52%
716 CACH CacheCoin CACH $104,702 $0.024958 4,195,132 $624 2.77% -1.95% -31.39%
717 SGR Sugar Exchange SGR $101,572 $0.029021 3,500,000 $3,424 0.54% -5.59% -36.23%
718 EOT EOT Token EOT $99,578 $0.012054 8,260,903 $3,645 1.42% 3.44% 8.85%
719 WOMEN WomenCoin WOMEN $94,149 $0.002129 44,220,400 $2,542 -18.15% -24.72% -27.57%
720 611 SixEleven 611 $94,046 $0.218109 431,186 $1,288 11.80% 22.72% 22.06%
721 HXX Hexx HXX $92,064 $0.062012 1,484,610 $585 1.05% 55.26% 72.38%
722 PRX Printerium PRX $91,449 $0.007736 11,821,728 $1,290 1.06% 144.59% 109.05%
723 EGAS ETHGAS EGAS $88,601 $0.008723 10,157,540 $2,316 0.57% 4.62% 92.77%
724 ICON Iconic ICON $84,571 $0.142641 592,894 $5,078 51.05% 165.20% 134.75%
725 CON PayCon CON $82,876 $0.003597 23,042,604 $539 1.29% -39.44% -31.34%
726 BVC BeaverCoin BVC $81,935 $0.026301 3,115,258 $18,022 -0.40% 16.36% 17.06%
727 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,081 $0.003894 20,564,300 $1,581 -8.36% -40.02% 10.25%
728 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $79,104 $0.000992 79,719,140 $1,014 -8.12% -5.29% 16.08%
729 GLT GlobalToken GLT $75,164 $0.002877 26,122,700 $3,481 10.64% 40.79% 24.41%
730 ZMC ZetaMicron ZMC $74,464 $0.000124 600,344,291 $4,382 1.29% 18.03%
731 BSC BowsCoin BSC $74,348 $0.013396 5,550,102 $615 1.29% 26.04% 38.71%
732 ATX Artex Coin ATX $69,888 $0.003721 18,781,750 $715 -7.60% 5.69% -17.47%
733 DIBC DIBCOIN DIBC $66,662 $0.013332 5,000,000 $801 -1.12% -8.21% 9.81%
734 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,939 $0.002605 24,931,054 $838 1.86% -2.78% -6.05%
735 STEPS Steps STEPS $62,374 $0.003349 18,625,017 $1,033 1.29% 35.24%
736 VRS Veros VRS $56,644 $0.000116 486,609,040 $2,757 0.99% 55.05% 409.24%
737 MCRN MACRON MCRN $51,516 $0.000128 401,421,401 $851 1.63% -34.60% -49.58%
738 LBTC LiteBitcoin LBTC $48,999 $0.015369 3,188,280 $394,605 7.72% -37.35% 471.57%
739 KRONE Kronecoin KRONE $47,009 $0.012814 3,668,455 $557 1.23% 13.45% 24.57%
740 ITZ Interzone ITZ $46,521 $0.025885 1,797,221 $869 3.39% 34.79% 20.83%
741 MSCN Master Swiscoin MSCN $45,382 $0.001016 44,686,340 $682 0.91% -7.16% -23.31%
742 XCS CybCSec XCS $39,632 $0.003349 11,834,082 $575 1.23% -10.43% -1.54%
743 ERY Eryllium ERY $37,523 $0.006926 5,417,471 $908 0.94% -10.89% 19.29%
744 NTWK Network Token NTWK $36,576 $0.003134 11,671,310 $1,476 0.73% -28.05% -18.95%
745 CRTM Corethum CRTM $34,435 $0.013774 2,500,000 $2,203 0.74% -30.87% 49.96%
746 PLACO PlayerCoin PLACO $30,493 $0.000868 35,120,000 $1,419 1.23% 6.51% 50.51%
747 GRIM Grimcoin GRIM $28,753 $0.002785 10,324,802 $2,292 0.04% 31.63% 11.52%
748 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,728 $0.032264 859,402 $59,566 -3.74% 12.11% 97.96%
749 ALTC Antilitecoin ALTC $27,361 $0.000868 31,512,613 $602 -21.40% -3.41% 33.76%
750 JOBS JobsCoin JOBS $26,300 $0.000248 106,019,270 $930 17.88% -26.29% -6.42%
751 MILO MiloCoin MILO $24,645 $0.002284 10,789,954 $1,007 1.29% -15.26% -17.68%
752 CREVA CrevaCoin CREVA $22,698 $0.000624 36,390,750 $5,078 1.22% -14.79% -23.93%
753 LVPS LevoPlus LVPS $18,394 $0.012155 1,513,256 $6,884 25.65% 12.06% 84.37%
754 XRC Rawcoin XRC $17,408 $0.024697 704,882 $1,566 40.11% 15.03% 37.80%
755 ARGUS Argus ARGUS $17,270 $0.015039 1,148,324 $1,765 -0.11% 67.72% 65.23%
756 ELS Elysium ELS $16,890 $0.004217 4,005,012 $1,964 1.29% 4.39% 13.07%
757 MRNG MorningStar MRNG $9,245 $0.000283 32,658,473 $538 1.31% 21.55% 38.76%
758 GSR GeyserCoin GSR $8,719 $0.186053 46,864 $3,694 1.23% 35.51% 211.91%
759 HMC HarmonyCoin HMC $6,265 $0.011163 561,235 $6,252 9.12% 2.57% -5.68%
760 ABN Abncoin ABN $848 $0.012528 67,700 $505 1.29% -4.55% -15.05%
761 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 9.59% 405.98%
762 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.78% -19.47%
763 BCAP BCAP BCAP $18,933,000 $1.89 10,000,000 LowVol 0.79% 14.13% 35.15%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 ECN E-coin ECN $11,239,961 $2.40 4,682,732 LowVol 4.26% -21.82% 3.75%
766 CREDO Credo CREDO $9,816,172 $0.017851 549,891,703 LowVol 0.74% -3.71% -16.02%
767 ETT EncryptoTel [… ETT $8,891,222 $0.143104 62,131,190 LowVol 0.06% -30.37% 0.10%
768 ECOB Ecobit ECOB $5,437,422 $0.012234 444,444,444 LowVol 0.81% 2.20% 6.99%
769 YASH YashCoin YASH $4,341,367 $0.434125 10,000,271 LowVol 1.23% -17.14% -17.41%
770 PGL Prospectors Gold PGL $4,056,147 $0.062886 64,500,000 LowVol 1.23% 6.51% -25.22%
771 ARC Arcade Token ARC $3,902,047 $2.38 1,636,312 LowVol 0.79% 2.93% -8.60%
772 ADL Adelphoi ADL $2,608,609 $0.111136 23,472,224 LowVol 1.29% 25.88% 9.23%
773 MBRS Embers MBRS $2,479,470 $0.049589 50,000,000 LowVol 1.20% 29.98% 21.39%
774 SIFT Smart Investm… SIFT $2,440,253 $3.38 722,935 LowVol 0.69% -2.74% 14.88%
775 ADST AdShares ADST $2,398,353 $0.199158 12,042,465 LowVol -0.04% -10.37% -15.70%
776 FIMK FIMKrypto FIMK $2,164,529 $0.003751 577,004,618 LowVol 1.06% -22.22% 157.40%
777 REX REX REX $1,834,695 $0.211840 8,660,756 LowVol 0.74% 41.95% -5.44%
778 ITT Intelligent T… ITT $1,810,867 $0.184822 9,797,899 LowVol 0.74% -0.30% -12.29%
779 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,790,831 $0.000078 22,870,847,934 LowVol 1.12% 51.82% 148.93%
780 CBX Crypto Bullion CBX $1,726,493 $1.72 1,005,517 LowVol 1.19% -4.26% -25.83%
781 HTC HitCoin HTC $1,363,939 $0.000124 10,996,318,099 LowVol 1.06% 6.48% 17.96%
782 SHORTY Shorty SHORTY $1,314,780 $0.013148 100,000,000 LowVol 1.06% 6.51% 14.99%
783 NKA IncaKoin NKA $1,275,768 $0.000113 11,332,105,614 LowVol 0.68% -0.14% -14.46%
784 RC RussiaCoin RC $1,246,988 $0.148843 8,377,873 LowVol 1.23% -8.70% -32.44%
785 ORB Orbitcoin ORB $1,049,738 $0.339513 3,091,892 LowVol 1.80% 6.56% 10.94%
786 SDC ShadowCash SDC $1,027,248 $0.153432 6,695,133 LowVol 0.32% 13.78% 32.62%
787 USC Ultimate Secu… USC $1,026,880 $0.099281 10,343,113 LowVol 1.29% 85.01% 40.53%
788 METAL MetalCoin METAL $935,068 $0.012155 76,925,527 LowVol 1.29% 18.90% 34.45%
789 ETBS Ethbits ETBS $929,742 $0.668108 1,391,604 LowVol 1.29% -27.87% -30.64%
790 EPY Emphy EPY $929,502 $0.121712 7,636,898 LowVol 0.69% 5.04% -24.26%
791 NOBL NobleCoin NOBL $857,074 $0.000370 2,315,182,721 LowVol 1.04% 54.81% 54.98%
792 V Version V $766,426 $0.001635 468,713,115 LowVol 0.36% 40.38% 54.11%
793 EBET EthBet EBET $739,811 $0.087011 8,502,500 LowVol 0.82% -12.29% -17.58%
794 KOBO Kobocoin KOBO $735,712 $0.029786 24,700,248 LowVol 10.03% 5.71% 1.97%
795 HBN HoboNickels HBN $710,828 $0.011907 59,696,358 LowVol 1.06% 9.92% -1.84%
796 NET NetCoin NET $683,478 $0.000868 787,126,712 LowVol 1.12% -5.73% -5.91%
797 VAL Valorbit VAL $649,963 $0.000124 5,240,115,772 LowVol 1.29% 6.55% 18.45%
798 ITI iTicoin ITI $632,554 $19.77 32,000 LowVol 1.13% -3.05% -12.12%
799 TES TeslaCoin TES $612,075 $0.008334 73,446,761 LowVol 1.28% -26.04% 13.97%
800 GOOD Goodomy GOOD $602,247 $0.001365 441,349,000 LowVol 1.07% 9.95% 17.80%
801 BITS Bitstar BITS $593,366 $0.025709 23,079,737 LowVol 1.29% 3.89% 10.32%
802 GIM Gimli GIM $577,006 $0.007213 80,000,000 LowVol 0.74% 38.95% -35.27%
803 RIYA Etheriya RIYA $559,073 $0.353501 1,581,531 LowVol 1.23% 9.46% 13.99%
804 AU AurumCoin AU $550,863 $1.86 296,216 LowVol 5.88% 6.11% 37.51%
805 TROLL Trollcoin TROLL $506,903 $0.000896 565,827,022 LowVol 0.57% -15.21% -10.61%
806 XGR GoldReserve XGR $502,648 $0.029272 17,171,382 LowVol 3.93% 7.98% -32.32%
807 BXT BitTokens BXT $496,661 $0.885683 560,766 LowVol 1.06% 9.98% 39.83%
808 FC2 FuelCoin FC2 $482,310 $0.004746 101,631,054 LowVol 1.85% 15.84%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.52% 5.46%
810 CASINO Casino CASINO $463,735 $0.463735 1,000,000 LowVol -1.63%
811 TGC Tigercoin TGC $453,610 $0.010419 43,536,800 LowVol 1.13% 16.36% 7.01%
812 FNC FinCoin FNC $443,535 $0.034439 12,878,667 LowVol 0.64% -0.40% -10.33%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $439,603 $0.080983 5,428,300 LowVol 2.64% -2.70%
814 CHESS ChessCoin CHESS $438,058 $0.008107 54,032,769 LowVol 4.80% 0.30% 48.89%
815 KUSH KushCoin KUSH $412,149 $0.075662 5,447,264 LowVol 1.56% 17.70% 42.99%
816 CFT CryptoForecast CFT $409,198 $0.008896 46,000,000 LowVol 0.96% 5.09% 18.02%
817 SLG Sterlingcoin SLG $404,890 $0.096252 4,206,579 LowVol 1.19% -4.36% 2.51%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $398,919 $1.25 319,713 LowVol 1.25% 5.31% 10.00%
819 WAY WayGuide WAY $397,076 $0.003969 100,040,708 LowVol 1.23% 3.29% 23.19%
820 GUN Guncoin GUN $386,841 $0.001965 196,879,828 LowVol 0.72% -1.62% 9.91%
821 GLC GlobalCoin GLC $371,842 $0.005706 65,171,010 LowVol 1.13% -10.92% 34.45%
822 8BIT 8Bit 8BIT $366,090 $0.249407 1,467,841 LowVol 1.17% 6.55% 13.52%
823 SH Shilling SH $362,972 $0.009179 39,545,325 LowVol 1.23% 75.87% 72.11%
824 SPEX SproutsExtreme SPEX $355,563 $0.000124 2,866,607,586 LowVol 1.29% 6.55%
825 ICN iCoin ICN $347,821 $0.011907 29,210,481 LowVol 1.29% -20.97% -0.76%
826 VIDZ PureVidz VIDZ $328,931 $0.002626 125,279,775 LowVol 0.79% -6.04% 10.14%
827 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.87%
828 BIGUP BigUp BIGUP $324,433 $0.000153 2,118,345,990 LowVol 0.00% 31.87% 43.87%
829 CORG CorgiCoin CORG $323,806 $0.000259 1,251,855,418 LowVol 0.36% 1.30% 61.91%
830 UNIC UniCoin UNIC $318,332 $0.107283 2,967,216 LowVol 0.79% -1.22% 10.33%
831 STV Sativacoin STV $315,161 $0.044473 7,086,563 LowVol 1.27% 5.31% 81.96%
832 DDF DigitalDevelo… DDF $310,229 $0.060612 5,118,307 LowVol 0.78% -30.69% -41.89%
833 SAC SACoin SAC $304,503 $0.043412 7,014,185 LowVol -11.37% -39.09% -48.91%
834 LOT LottoCoin LOT $302,001 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.73% -2.72% 17.47%
835 CASH Cashcoin CASH $300,474 $0.006510 46,158,242 LowVol -2.17% 450.10% 376.51%
836 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.07% 11.96%
837 FLY Flycoin FLY $285,321 $1.35 210,806 LowVol 1.29% 6.30% 17.73%
838 USDE USDe USDE $281,371 $0.000248 1,134,236,104 LowVol 1.13% 6.51% 18.03%
839 LTB LiteBar LTB $280,043 $0.346307 808,656 LowVol 1.06% -6.66% 31.14%
840 SWING Swing SWING $274,532 $0.099247 2,766,134 LowVol 1.61% 7.33% 16.08%
841 HODL HOdlcoin HODL $270,965 $0.001736 156,041,115 LowVol 1.29% 19.96% -2.55%
842 EVO Evotion EVO $266,466 $0.084096 3,168,590 LowVol 1.23% 5.58% 9.43%
843 GAIA GAIA GAIA $263,127 $0.010918 24,101,381 LowVol 1.23% 10.72% 1.81%
844 J Joincoin J $259,151 $0.105845 2,448,402 LowVol 1.29% 75.76% 10.20%
845 RBIES Rubies RBIES $255,788 $0.024559 10,415,252 LowVol 1.29% -7.79% -0.27%
846 MAD SatoshiMadness MAD $248,157 $0.000124 2,000,683,485 LowVol 1.23% 17.99%
847 Q2C QubitCoin Q2C $246,290 $0.000992 248,204,670 LowVol 1.06% -19.86% -27.38%
848 KED Darsek KED $244,880 $0.017537 13,963,852 LowVol -0.24% 59.42% 21.01%
849 FRC Freicoin FRC $241,848 $0.008186 29,542,807 LowVol 1.13% -22.14% -2.65%
850 I0C I0Coin I0C $241,796 $0.011522 20,985,217 LowVol 0.75% -18.88% 31.65%
851 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $238,575 $0.018035 13,228,080 LowVol 1.06% 12.24% 23.40%
852 MRJA GanjaCoin MRJA $215,357 $0.048374 4,451,920 LowVol 1.06% 94.64% 135.38%
853 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.89%
854 CYP Cypher CYP $212,382 $0.033366 6,365,285 LowVol 1.06% 26.78% 64.51%
855 YAC Yacoin YAC $208,070 $0.001736 119,821,444 LowVol 7.70% 24.27% 29.70%
856 RBX Ripto Bux RBX $198,938 $0.000522 381,236,123 LowVol 1.01% 13.74% 11.57%
857 GRT Grantcoin GRT $192,619 $0.004465 43,137,139 LowVol 1.29% -3.65% -0.73%
858 GTC Global Tour Coin GTC $181,648 $0.006078 29,887,402 LowVol 1.29% 19.54%
859 TTC TittieCoin TTC $174,456 $0.000138 1,259,816,434 LowVol 0.76% 8.05% -25.52%
860 XRA Ratecoin XRA $168,670 $0.001470 114,777,517 LowVol 1.63% 5.41% 9.25%
861 CAGE CageCoin CAGE $168,319 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -3.13% 12.54% -83.50%
862 HMP HempCoin HMP $168,273 $0.000124 1,356,645,470 LowVol 1.29% 6.51% 17.99%
863 MNC Mincoin MNC $167,183 $0.041552 4,023,489 LowVol 1.13% -13.24% -42.44%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $164,639 $0.009427 17,465,159 LowVol 1.23% -8.01% 11.76%
865 ARI Aricoin ARI $163,278 $0.001164 140,262,505 LowVol 0.77% -3.43% 9.54%
866 EUC Eurocoin EUC $160,885 $0.012957 12,416,554 LowVol 4.54% 17.20% -5.20%
867 HAL Halcyon HAL $160,433 $0.030265 5,300,992 LowVol 1.06% 7.48% 19.86%
868 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 0.41% 5.54% -11.83%
869 PX PX PX $154,356 $0.001612 95,727,190 LowVol 1.29% 6.55% 17.99%
870 CNNC Cannation CNNC $151,874 $0.061316 2,476,893 LowVol 1.11% -2.35% 49.63%
871 LEA LeaCoin LEA $150,464 $0.000479 314,215,891 LowVol 0.66% 2.29% -15.57%
872 QCN QuazarCoin QCN $149,957 $0.024807 6,044,911 LowVol -32.47% -2.65% 3.20%
873 DUO ParallelCoin DUO $148,276 $0.491457 301,706 LowVol 1.09% 20.04% 6.57%
874 EMD Emerald Crypto EMD $146,602 $0.007669 19,117,129 LowVol 1.02% -20.52% -24.82%
875 VC VirtualCoin VC $146,055 $0.014512 10,064,287 LowVol 1.13% 57.75%
876 RED RedCoin RED $145,776 $0.001967 74,107,896 LowVol -4.32% -8.38% -1.16%
877 DLC Dollarcoin DLC $144,584 $0.015877 9,106,714 LowVol 1.23% 9.07% 20.82%
878 XCRE Creatio XCRE $142,535 $0.006946 20,520,514 LowVol 1.23% 42.75% 36.00%
879 ISL IslaCoin ISL $139,501 $0.092158 1,513,704 LowVol 1.23%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $138,064 $0.092658 1,490,035 LowVol 0.70% 20.90% 13.60%
881 GPU GPU Coin GPU $135,515 $0.003348 40,477,042 LowVol 1.23% 19.26% 17.62%
882 BUMBA BumbaCoin BUMBA $133,725 $0.005954 22,460,756 LowVol 1.23% 6.55% 14.44%
883 DRM Dreamcoin DRM $131,867 $0.053831 2,449,632 LowVol 1.06% 32.04%
884 XPY PayCoin XPY $130,760 $0.011057 11,825,751 LowVol -9.44% 14.62% -24.13%
885 JET Jetcoin JET $130,365 $0.026755 4,872,509 LowVol -23.08% -24.67% -78.90%
886 MARS Marscoin MARS $125,862 $0.004451 28,279,074 LowVol 5.05% -10.64% 20.52%
887 PXI Prime-XI PXI $122,287 $0.006854 17,842,695 LowVol 1.12% 5.99% 12.00%
888 KURT Kurrent KURT $114,766 $0.011570 9,919,485 LowVol 0.93% 12.19% 77.10%
889 IMS Independent M… IMS $114,527 $0.021331 5,368,934 LowVol 0.81% 31.00% 63.26%
890 BAS BitAsean BAS $112,697 $0.022539 5,000,000 LowVol 11.88% -4.65% 37.72%
891 BITZ Bitz BITZ $112,605 $0.056560 1,990,891 LowVol 1.23%
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $111,770 $0.001236 90,421,856 LowVol 22.17% -3.47% 21.18%
893 COXST CoExistCoin COXST $110,925 $0.004093 27,100,000 LowVol 1.29% 239.67% 139.62%
894 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -23.80%
895 CTO Crypto CTO $108,977 $0.008931 12,202,705 LowVol 1.06% 3.61% -36.98%
896 EMP EMoneyPower EMP $108,407 $0.011783 9,200,000 LowVol 34.90%
897 SOON SoonCoin SOON $108,222 $0.008684 12,462,620 LowVol 1.27% 6.53% 23.30%
898 CNC CHNCoin CNC $103,143 $0.002109 48,915,175 LowVol 1.13% 0.60% 301.67%
899 UNITS GameUnits UNITS $102,742 $0.029583 3,472,983 LowVol 1.17% 0.22% -44.01%
900 PIE PIECoin PIE $101,871 $0.007442 13,688,334 LowVol 1.23% 20.55% 127.91%
901 GCC GuccioneCoin GCC $100,645 $0.004961 20,285,537 LowVol 1.23% 42.02% 53.03%
902 NEVA NevaCoin NEVA $99,596 $0.040487 2,459,955 LowVol 1.29% -6.73% -2.49%
903 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -2.64% -75.56%
904 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.25% 30.41%
905 POP PopularCoin POP $95,917 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -4.53% 0.47% 27.46%
906 QTL Quatloo QTL $95,743 $0.012404 7,718,883 LowVol 1.06% -13.39% 2.65%
907 ALL Allion ALL $95,349 $0.015380 6,199,359 LowVol 1.29% 11.93% 10.80%
908 RPC RonPaulCoin RPC $92,481 $0.103255 895,654 LowVol 1.15% 60.62% 48.96%
909 CF Californium CF $92,191 $0.038327 2,405,368 LowVol 2.61% 9.75% 42.36%
910 TAJ TajCoin TAJ $90,490 $0.011291 8,014,209 LowVol 0.94% 6.48% 3.88%
911 BIP BipCoin BIP $85,781 $0.052715 1,627,261 LowVol 1.29% 13.50% 21.72%
912 MAY Theresa May Coin MAY $84,921 $0.003409 24,913,200 LowVol 1.12% 14.63% -16.53%
913 BTQ BitQuark BTQ $84,473 $0.009303 9,080,506 LowVol 1.29% 10.95% -12.48%
914 URO Uro URO $82,212 $0.068096 1,207,310 LowVol 1.23% 28.02%
915 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -15.86%
916 GPL Gold Pressed … GPL $81,651 $0.318295 256,527 LowVol 1.13% 0.11% 4.63%
917 $$$ Money $$$ $80,596 $0.001756 45,887,218 LowVol -3.47% 15.68% 17.84%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $80,396 $0.004837 16,619,498 LowVol 1.29% -2.39% 19.75%
919 BLRY BillaryCoin BLRY $78,072 $0.008682 8,991,932 LowVol 1.23% 7.56% -37.79%
920 CRX Chronos CRX $77,526 $0.001051 73,729,962 LowVol 1.29% 12.48% 2.05%
921 SPT Spots SPT $77,255 $0.003448 22,406,021 LowVol 1.06% 17.18% 40.33%
922 RBT Rimbit RBT $74,475 $0.000645 115,499,623 LowVol 1.01% 14.75% 22.21%
923 VPRC VapersCoin VPRC $73,987 $0.000095 780,124,964 LowVol -21.06% 17.89% 19.07%
924 ECA Electra ECA $73,154 $0.000003 21,908,791,398 LowVol 0.23% -40.81% -83.99%
925 MND MindCoin MND $73,143 $0.005830 12,546,625 LowVol 1.23% 22.10% 50.38%
926 WARP WARP WARP $72,678 $0.066359 1,095,224 LowVol 1.23% 6.51% 19.10%
927 JWL Jewels JWL $72,594 $0.003597 20,181,636 LowVol 1.29% -0.36% -7.58%
928 ARB ARbit ARB $71,859 $0.009179 7,828,450 LowVol 1.06% 21.28%
929 ICOB ICOBID ICOB $69,803 $0.000654 106,701,874 LowVol 8.63% 12.71% 20.90%
930 PONZI PonziCoin PONZI $69,745 $0.080995 861,099 LowVol 1.10% 127.95%
931 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
932 SOIL SOILcoin SOIL $67,730 $0.011878 5,702,048 LowVol 0.56% -6.90% 24.90%
933 DRS Digital Rupees DRS $63,358 $0.000124 510,802,961 LowVol 1.29% 6.51% -40.21%
934 CPN CompuCoin CPN $63,309 $0.003228 19,615,019 LowVol 1.27% -7.87% -6.70%
935 EXN ExchangeN EXN $63,258 $0.012404 5,100,000 LowVol 1.23% 6.17% 23.00%
936 KIC KibiCoin KIC $63,249 $0.004302 14,701,000 LowVol -1.04% -53.82% -28.57%
937 JIN Jin Coin JIN $61,078 $0.006202 9,848,485 LowVol 1.06% -69.57% 2.94%
938 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,208 $0.000993 59,630,200 LowVol 1.29% 14.26% 12.74%
939 BRAIN Braincoin BRAIN $55,091 $0.005458 10,094,424 LowVol 1.29% 0.34% -11.58%
940 ORLY Orlycoin ORLY $54,546 $0.001488 36,646,779 LowVol 1.06% 16.16% 28.68%
941 CESC CryptoEscudo CESC $53,623 $0.000372 144,105,100 LowVol 1.13% 59.77% 18.03%
942 SFC Solarflarecoin SFC $52,893 $0.003756 14,083,450 LowVol -3.05% -11.58% 23.74%
943 300 300 Token 300 $52,136 $173.79 300 LowVol 1.23% 11.37% -25.68%
944 VIP VIP Tokens VIP $51,754 $0.000620 83,450,403 LowVol 1.06% 33.19% 17.99%
945 BIOS BiosCrypto BIOS $51,653 $0.002481 20,821,709 LowVol 1.29% 25.36% 20.25%
946 RIDE Ride My Car RIDE $50,248 $0.000496 101,276,976 LowVol 1.29% 42.02% 135.98%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $49,614 $0.000496 100,000,000 LowVol 1.06% 39.90%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $49,346 $0.002436 20,254,196 LowVol 1.22% -9.62% 49.49%
949 CXT Coinonat CXT $49,159 $0.005701 8,623,200 LowVol 0.97% 15.94% -13.81%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,712 $0.002357 20,245,510 LowVol 1.29% 6.55% 17.99%
951 GBT GameBet Coin GBT $47,472 $0.002233 21,262,780 LowVol 1.23% 6.51% 26.95%
952 CRT CRTCoin CRT $47,195 $0.595371 79,270 LowVol 1.29% 6.51% 17.99%
953 UET Useless Ether… UET $46,480 $0.011720 3,965,716 LowVol 0.74% 22.63% 27.63%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,130 $0.009551 4,829,945 LowVol 1.29% 24.40% 38.01%
955 TOR Torcoin TOR $45,911 $0.145207 316,179 LowVol 1.23% -30.73% -39.68%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $45,240 $0.000074 608,557,394 LowVol -0.04% -7.74% 5.33%
957 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 13.50%
958 SONG SongCoin SONG $44,700 $0.001373 32,565,300 LowVol 20.31% 44.18% -9.91%
959 EGO EGO EGO $44,653 $0.000744 60,000,001 LowVol 1.06% 2.71% 14.33%
960 BOAT BOAT BOAT $43,711 $0.002357 18,547,845 LowVol 1.29% 23.88% 38.74%
961 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,625 $0.000609 70,000,000 LowVol 4.58% 20.74%
962 PULSE Pulse PULSE $42,566 $0.002977 14,298,972 LowVol 1.23% 6.51% 1.13%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $41,474 $0.001985 20,898,106 LowVol 1.06% 13.58% 17.96%
964 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.80% 16.03%
965 BRAT BRAT BRAT $39,827 $0.000249 160,000,000 LowVol 1.22% 25.47% -19.33%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,404 $0.014264 2,622,273 LowVol 1.29% 2.20% -26.02%
967 EREAL eREAL EREAL $36,985 $0.000540 68,427,562 LowVol 0.74% 12.16% -26.80%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $35,380 $0.004713 7,506,383 LowVol 1.23% -20.64% -9.89%
969 VLTC Vault Coin VLTC $33,952 $0.001119 30,330,930 LowVol -5.61% -12.27% -27.28%
970 PEX PosEx PEX $33,168 $0.013520 2,453,240 LowVol 1.29% 6.55% 17.43%
971 WBB Wild Beast Block WBB $33,032 $0.197837 166,968 LowVol 1.06% 26.59% 57.88%
972 ROOFS Roofs ROOFS $32,249 $0.000248 130,000,000 LowVol 1.23% -17.75% -30.86%
973 LUNA Luna Coin LUNA $31,586 $0.019385 1,629,358 LowVol 0.95% 3.82% -10.53%
974 LIR LetItRide LIR $31,506 $0.000868 36,286,794 LowVol 1.23% 10.86% 32.10%
975 ZNE Zonecoin ZNE $30,424 $0.011783 2,581,970 LowVol 1.23% 18.03%
976 HVCO High Voltage HVCO $30,394 $0.020342 1,494,171 LowVol 1.29% 22.31%
977 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 2.29% 1.94%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $29,941 $0.033490 894,026 LowVol 1.06% 28.12% 24.03%
979 KNC KingN Coin KNC $29,886 $14.89 2,008 LowVol 6.52% -10.88%
980 DPAY DPAY DPAY $29,598 $0.000372 79,541,001 LowVol 1.06% 4.92% -27.56%
981 ZYD Zayedcoin ZYD $28,655 $0.004589 6,243,840 LowVol 1.06% -12.42% -33.01%
982 CAB Cabbage CAB $27,350 $0.002605 10,499,996 LowVol 1.23% -6.80% -0.89%
983 IMX Impact IMX $27,166 $0.000248 109,509,099 LowVol 1.06% 113.03% -21.16%
984 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,553 $0.035226 753,776 LowVol 1.29% 22.51% 4.72%
985 BNX BnrtxCoin BNX $26,383 $0.000995 26,522,501 LowVol 1.16% -5.05% 6.22%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,476,770 LowVol -0.03% -54.60%
987 SDP SydPak SDP $23,326 $0.145990 159,778 LowVol 1.29% 6.24% 15.33%
988 PLNC PLNcoin PLNC $23,317 $0.001364 17,089,600 LowVol 1.29% 6.51% -25.74%
989 DES Destiny DES $21,830 $0.013644 1,600,000 LowVol 1.23% 14.87% -13.92%
990 DIX Dix Asset DIX $20,022 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -0.40% -6.38% 39.01%
991 BIOB BioBar BIOB $19,666 $0.022202 885,756 LowVol 1.23% 6.51% 2.53%
992 TSTR Tristar Coin TSTR $19,333 $0.003845 5,027,857 LowVol 1.23% -19.83% -39.51%
993 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 4.01% 8.11%
994 IBANK iBank IBANK $18,527 $0.004093 4,526,324 LowVol 2.84% 40.60% 55.80%
995 JS JavaScript Token JS $18,042 $0.002258 7,991,996 LowVol 0.74% -2.73% 57.38%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 4.97% 39.83%
997 XOC Xonecoin XOC $16,410 $0.039071 420,000 LowVol 0.97% 4.85% 1.86%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,026 $0.001189 13,476,500 LowVol -0.23% -15.58% -30.53%
999 MGM Magnum MGM $14,705 $0.003721 3,951,736 LowVol 1.29% -11.24% -9.21%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $14,065 $0.004589 3,064,800 LowVol 1.29% 87.73% 1.98%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,375 $0.000124 107,829,281 LowVol 1.06% 6.52%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,274 $0.002607 5,091,200 LowVol 1.28% 22.24% 18.43%
1003 P7C P7Coin P7C $13,106 $0.000372 35,220,238 LowVol 1.13% 6.51% 17.96%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -43.60%
1005 DAS DAS DAS $12,336 $0.004589 2,688,039 LowVol 1.23% -4.31% 1.19%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 5.02% -18.87%
1007 VOLT Bitvolt VOLT $11,247 $0.000744 15,112,554 LowVol 1.23% 57.61% 4.93%
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,026 $0.001094 9,166,698 LowVol 1.23% 18.27% 137.40%
1009 TRADE Tradecoin TRADE $9,968 $0.001291 7,722,254 LowVol 0.77% -23.39%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $9,448 $0.006822 1,384,879 LowVol 1.23% -27.52% -34.76%
1011 NODC NodeCoin NODC $8,327 $0.004961 1,678,439 LowVol 1.29% -16.02%
1012 CONX Concoin CONX $6,647 $0.008931 744,266 LowVol -0.77% 49.04%
1013 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,063 $0.028622 211,827 LowVol -1.25% 4.81% 59.30%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,455 $0.001623 3,360,417 LowVol -1.25% -44.92% -14.66%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,368 $55816.00 0.078264 LowVol 1.06% -3.83% -10.57%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.76%
1017 LEX Lex4All LEX $4,031 $0.004031 1,000,000 LowVol -1.40% -5.57%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $3,612 $0.002856 1,264,511 LowVol 1.00% -12.37% -0.76%
1019 SOJ Sojourn SOJ $3,488 $0.007189 485,214 LowVol 1.84% 67.95%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,905 $0.002109 1,377,917 LowVol 1.29% 39.34% 21.65%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,521 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol -6.95% -13.40% 49.95%
1022 XNG Enigma XNG $2,283 $0.137307 16,627 LowVol 1.23% -20.38% -23.21%
1023 ULA Ulatech ULA $2,282 $0.011438 199,486 LowVol 1.23% 29.35% -65.09%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,445 $0.000248 5,826,388 LowVol 1.29% 6.55% 18.03%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.95%
1026 DMB Digital Money… DMB $510 $0.001211 421,300 LowVol 1.23% 3.96% 16.81%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -2.22%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.21% -34.80% -47.56%
1029 CALC CaliphCoin CALC $99 $0.001135 87,140 LowVol 0.98% 54.61% 71.69%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.07% -70.21%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000124 79,204 LowVol 1.23% 6.51% 17.99%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,174,700 -0.01% 2.72% 10.98%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.416270 $9,507,580 1.27%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.80 $7,621,040 -0.54% -19.48% -29.78%
1035 ETN Electroneum ETN $0.090856 $6,022,080 -3.05% -14.85% 129.19%
1036 AI POLY AI AI $17.26 $5,122,390 3.85% 7.98% -0.18%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $6.21 $4,840,390 -0.06% 5.97% 72.27%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.63 $3,821,540 8.59% 1.52% -9.31%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.62 $3,323,690 0.74% -9.89% -40.29%
1040 NULS Nuls NULS $0.784643 $3,084,200 3.36% -12.08% 38.09%
1041 REC Regalcoin REC $48.38 $2,628,580 0.40% 2.20% 20.23%
1042 BTE BitSerial BTE $8.34 $1,511,460 0.58% 3.07% 166.89%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.49 $1,290,320 -0.76% -0.59% -3.89%
1044 FRGC Fargocoin FRGC $10.43 $1,194,340 1.75% 0.33% 6.30%
1045 TSL Energo TSL $0.031078 $920,038 -3.15% -0.46% -4.96%
1046 WC WINCOIN WC $1.12 $886,574 0.57% -4.11% -10.46%
1047 LEND EthLend LEND $0.024999 $860,503 -1.26% -14.11%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12226.50 $754,599 1.31% 5.75% 12.43%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $225.30 $683,247 0.05% 1.96% 2.37%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.030389 $601,495 6.59% 11.42% -31.40%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.00 $587,182 1.35% 11.52% 34.15%
1052 INF InfChain INF $0.013892 $526,328 -7.97% 5.13% 52.01%
1053 BOT Bodhi BOT $0.428122 $498,674 -0.43% -3.58% -13.06%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.256500 $413,809 8.27% 1.64%
1055 LLT LLToken LLT $0.489309 $397,154 -5.02% -12.29% 53.13%
1056 AION Aion AION $1.76 $393,767 0.35% 15.83% -6.74%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $24.81 $343,274 -15.06% -8.89% -30.39%
1058 BTCM BTCMoon BTCM $0.036110 $342,725 -8.08% -49.25% 450.00%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $130.01 $257,260 -1.67% -24.95% -30.96%
1060 XID Sphre AIR XID $0.210641 $186,006 0.13% 14.31% 6.23%
1061 RMC Russian Minin… RMC $27742.60 $172,529 1.23% 7.09% 114.17%
1062 XCPO Copico XCPO $0.021508 $168,413 4.86% -6.54% -14.34%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.142359 $156,562 -0.56% -1.95% 15.91%
1064 B3 B3Coin B3 $0.000063 $154,744 -3.20% 57.79% -70.74%
1065 QBT Qbao QBT $0.230934 $127,922 -4.98% -5.64%
1066 ICX ICON ICX $1.65 $121,886 0.91% 14.88% 9.52%
1067 FOR FORCE FOR $0.012649 $121,175 -13.68% -16.73% 338.59%
1068 VEE BLOCKv VEE $0.022104 $120,230 -3.22% -8.87% 5.48%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.018395 $116,245 -9.09% -4.91% -34.70%
1070 PRE Presearch PRE $0.230706 $106,302 4.05% 92.11%
1071 EAG EA Coin EAG $3.30 $104,486 6.01% 23.18% -0.37%
1072 UGT UG Token UGT $0.441468 $103,036 1.82% -1.80% -2.80%
1073 BSR BitSoar BSR $0.199697 $67,333 1.23% -1.19% -22.81%
1074 MSD MSD MSD $0.011663 $65,424 -0.78% -2.39% -8.09%
1075 BTU Bitcoin Unlim… BTU $126.73 $53,210 1.55% 2.32% -15.75%
1076 DSR Desire DSR $0.254286 $51,051 -2.47% -2.50% 25.01%
1077 SUR Suretly SUR $3.15 $47,813 0.65% -7.01% -8.71%
1078 PLX PlexCoin PLX $0.046734 $47,497 -5.59% -24.92% -58.15%
1079 GLS GlassCoin GLS $1.02 $47,106 -12.72% -45.06% 24.77%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.006450 $45,495 3.28% 1.77% 29.73%
1081 THS TechShares THS $0.601190 $44,198 -30.45% -18.77% -39.31%
1082 EVR Everus EVR $1.27 $35,653 -1.99% -18.85% -77.20%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.152192 $29,532 -0.39% 2.19% -7.92%
1084 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.80 $28,871 -1.99% -2.72% 34.61%
1085 AIB Advanced Inte… AIB $0.013601 $26,088 4.57% 207.35% 249.72%
1086 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.358045 $22,744 -0.04% -9.61% 111.01%
1087 FRD Farad FRD $0.119175 $20,974 1.87% 6.51% 28.84%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015327 $19,859 0.74% 15.48% 342.36%
1089 EFYT Ergo EFYT $13.51 $18,472 0.16% 13.61% 44.18%
1090 WISH MyWish WISH $0.114500 $18,347 0.74% -5.23% -60.66%
1091 BPL Blockpool BPL $0.168564 $17,660 1.23% 15.71% 26.84%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.045079 $17,380 0.74% 27.15% 39.76%
1093 PFR Payfair PFR $0.014339 $17,179 0.74% -1.78%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.013892 $15,092 8.04% -4.25% 7.82%
1095 DMC DynamicCoin DMC $0.003985 $15,068 -3.30% 8.84% 70.46%
1096 OXY Oxycoin OXY $0.143491 $13,161 -0.07% 12.02% -19.84%
1097 XRY Royalties XRY $0.000124 $12,514 1.04% -15.14% -99.58%
1098 AERM Aerium AERM $1.01 $11,456 2.82% 132.96% -45.20%
1099 MCR Macro MCR $1.81 $11,272 0.62% 19.51% -27.61%
1100 MKR Maker MKR $392.18 $11,185 0.74% -0.45% -0.69%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.318647 $11,115 4.32% -10.11% -9.32%
1102 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003079 $10,965 17.40% 16.10% 26.53%
1103 BOS BOScoin BOS $1.45 $10,740 1.06% 16.07% 25.18%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049586 $9,569 0.74% -10.84% 47.90%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064250 $9,478 -23.32% -26.22% -43.27%
1106 COR CORION COR $0.855670 $7,345 16.40% 5.07% -7.02%
1107 PEC Peacecoin PEC $0.044653 $6,930 -47.08% -41.77% 30.36%
1108 HYTV Hyper TV HYTV $0.004959 $6,850 -1.79% 34.78% -61.46%
1109 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006715 $6,762 0.05% 57.80% -40.97%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.109985 $6,685 1.20% -19.56% 55.95%
1111 GAY GAY Money GAY $0.016670 $6,569 1.17% 24.37% 20.59%
1112 APC AlpaCoin APC $0.024783 $6,030 8.79% -0.08% -11.29%
1113 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000589 $5,854 0.79% -23.99%
1114 SISA SISA SISA $0.012815 $5,808 -4.44% -21.73% -32.67%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003058 $5,071 2.76% 6.01% 26.53%
1116 FRN Francs FRN $0.048584 $5,006 2.82% 114.60% 42.58%
1117 IQT iQuant IQT $0.180551 $4,734 1.17% -7.24% -10.74%
1118 BTBc Bitbase BTBc $0.006326 $4,479 8.12% -15.36% 11.25%
1119 SKR Sakuracoin SKR $0.001899 $4,447 1.03% 80.13% 38.32%
1120 WA WA Space WA $0.020962 $4,313 1.23% 20.81% 12.47%
1121 TRIA Triaconta TRIA $8.16 $4,160 0.74% -12.84% -12.13%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000200 $4,150 43.93% 58.16% -9.32%
1123 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.34 $4,105 1.29% 6.50% 98.34%
1124 SAK Sharkcoin SAK $0.002720 $4,091 1.28% 18.34% 18.83%
1125 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.082856 $3,587 1.29% 9.43% 0.12%
1126 SND Sand Coin SND $0.989308 $3,572 41.98% 64.64% 60.98%
1127 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $3,535 0.84% 4.48% 9.26%
1128 VIU Viuly VIU $0.009897 $3,407 1.07% 16.29% 146.67%
1129 DAY Chronologic DAY $4.37 $3,377 4.29% -27.74% 18.62%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.113989 $3,084 24.65% 30.52% 59.24%
1131 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 $3,040 1.23% -21.97% -37.44%
1132 MINEX Minex MINEX $0.018749 $2,957 1.27% 24.95% -70.65%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.117828 $2,951 -7.48% -29.51% -0.46%
1134 NAMO NamoCoin NAMO $0.000126 $2,878 0.94% 7.03% -21.59%
1135 PNX Phantomx PNX $0.016326 $2,852 1.23% -23.63% -32.73%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.002705 $2,739 -56.22% -61.07% -70.08%
1137 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $2,708 1.23% 6.51% 252.09%
1138 VOYA Voyacoin VOYA $3.13 $2,582 1.06% -28.55% 91.20%
1139 SJCX Storjcoin X SJCX $0.370031 $2,503 -0.14% 15.46%
1140 B2B B2B B2B $0.441770 $2,281 0.96% 15.09% -30.75%
1141 XOT Internet of T… XOT $1984.57 $2,187 1.29% -9.80% -34.82%
1142 GRN Granite GRN $0.018729 $1,930 1.85% -16.59% 25.09%
1143 OX OX Fina OX $0.000168 $1,874 -4.94% 35.02% -5.05%
1144 NTC Natcoin NTC $0.124036 $1,861 1.29% -5.88% -64.32%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.006171 $1,851 0.74% 40.12% -24.08%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.198540 $1,765 1.23% 1.91% -26.50%
1147 TER TerraNova TER $1.89 $1,705 1.23% -1.85% -10.77%
1148 PRES President Trump PRES $0.004912 $1,649 56.23% 54.93% 24.22%
1149 VULC Vulcano VULC $0.008795 $1,565 11.34% 2.21% -2.91%
1150 MGC GulfCoin MGC $0.002729 $1,550 6.05% 9.21% -15.11%
1151 STU bitJob STU $0.034542 $1,537 1.49% 14.20% 111.40%
1152 ABC Alphabit ABC $19.84 $1,428 1.29% 6.66% 34.83%
1153 WIC Wi Coin WIC $0.004364 $1,425 1.29% 45.38% 64.34%
1154 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,344 0.08% -4.81% -5.97%
1155 GARY President Joh… GARY $0.198457 $1,246 1.06% 2.27% -2.80%
1156 WOW Wowcoin WOW $0.000124 $1,122 1.22% 6.67% 17.72%
1157 DASHS Dashs DASHS $0.065987 $1,111 1.51% -24.68% 97.64%
1158 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000606 $1,046 24.77% 15.55% 1.26%
1159 MAVRO Mavro MAVRO $0.034482 $973 1.29% 65.48% 142.97%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041047 $966 1.19% 8.06% 3.84%
1161 FLASH Flash FLASH $0.005458 $949 1.29% 6.55% 6.45%
1162 ASN Aseancoin ASN $0.016621 $891 1.23% -3.94% 219.70%
1163 HAT Hawala.Today HAT $0.189330 $887 2.82% -7.60% -2.50%
1164 ACC AdCoin ACC $0.070673 $798 1.27% -1.09% -26.10%
1165 SKC Skeincoin SKC $0.018605 $775 4.62% 34.56% 363.59%
1166 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004464 $685 1.29% -1.71% 14.77%
1167 PLC PlusCoin PLC $0.000613 $672 0.74% 10.23% 10.85%
1168 BAT BatCoin BAT $0.000002 $609 0.21% 11.42% 8.87%
1169 UR UR UR $0.000907 $599 1.08% 29.97% 44.13%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $560 0.79% -2.72% -33.69%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.007481 $540 1.29% 102.20% 125.79%
1172 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002481 LowVol 6.62% 52.22% 38.72%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.034264 LowVol 0.74% -5.90% -41.45%
1174 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000124 LowVol 1.23% -46.74% -64.15%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039218 LowVol 0.74% -2.73% -43.98%
1176 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002109 LowVol -25.13% 13.17% -1.63%
1177 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -0.43% -93.83% -50.09%
1178 HNC Huncoin HNC $0.002109 LowVol 1.29% 64.67% 67.15%
1179 EDRC EDRCoin EDRC $0.053715 LowVol 1.23% 8.89% 6.28%
1180 CLINT Clinton CLINT $0.011039 LowVol 1.06% -4.09% 16.68%
1181 AV AvatarCoin AV $0.041428 LowVol -9.30% -4.75% 24.55%
1182 FFC FireFlyCoin FFC $0.000200 LowVol 0.98% 71.91% 47.04%
1183 ONG onG.social ONG $0.180224 LowVol 0.74% -2.73%
1184 LDCN LandCoin LDCN $0.002272 LowVol 7.17% -39.39% -72.53%
1185 EUSD eUSD EUSD $0.000160 LowVol 0.74% -72.38% -25.32%
1186 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051475 LowVol -1.17% 17.15% 39.37%
1187 TOP TopCoin TOP $0.000380 LowVol 0.92% -18.42% -28.23%
1188 BSN Bastonet BSN $0.000620 LowVol 1.23% -11.24% -18.19%
1189 ANI Animecoin ANI $0.000124 LowVol 1.06% -46.74% -26.84%
1190 IRL IrishCoin IRL $0.002729 LowVol 1.23% 6.55% 25.34%
1191 9COIN 9COIN 9COIN $0.003349 LowVol 1.29% 28.84% 10.67%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000248 LowVol 1.23% 6.51% -17.36%
1193 BUB Bubble BUB $0.021830 LowVol 1.29% 3.29% 9.64%
1194 PRN Protean PRN $0.000119 LowVol 1.25% 20.91% 14.27%
1195 HIGH High Gain HIGH $0.000744 LowVol 1.23% 14.91% 9.35%
1196 LTH LAthaan LTH $0.001116 LowVol 1.29% 92.84% 112.38%
1197 BLX Blockchain Index BLX $2.93 LowVol 0.74% -1.75% 9.32%
1198 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006698 LowVol 1.23% 57.32% -14.22%
1199 QORA Qora QORA $0.232368 LowVol 1.13% 9.32%
1200 AXIOM Axiom AXIOM $0.018977 LowVol 1.29% 6.51% 17.22%
1201 EVC EventChain EVC $0.067618 LowVol 0.74% -37.92%
1202 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 10.30% 1.25% -11.98%
1203 MONETA Moneta MONETA $0.000496 LowVol 1.29% 6.51% 18.03%
1204 KARMA Karmacoin KARMA $0.000124 LowVol 1.13% 6.51%
1205 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049738 LowVol 1.23% 21.39% -8.54%
1206 XQN Quotient XQN $0.006326 LowVol 1.13% 2.49% 10.20%
1207 QBT Cubits QBT $0.003080 LowVol 0.77% -14.18% 62.03%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.002356 LowVol 163.15% 216.75% -13.43%
1209 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003349 LowVol 1.23% 10.61% 6.19%
1210 BXC Bitcedi BXC $0.003594 LowVol 1.16% -1.90% 76.27%
1211 ELC Elacoin ELC $0.093027 LowVol 1.13% 6.51% 20.29%
1212 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003863 LowVol 1.22% -2.20% 7.37%
1213 DISK DarkLisk DISK $0.001240 LowVol 1.06% 24.02% 78.53%
1214 ACN Avoncoin ACN $0.000372 LowVol 1.23% -19.03% -9.27%
1215 LEPEN LePen LEPEN $0.000123 LowVol 0.92% 52.91% 18.23%
1216 EBIT eBIT EBIT $0.003561 LowVol 4.99% 92.10% 551.20%
1217 INDIA India Coin INDIA $0.000248 LowVol 1.23% 6.51% 17.99%
1218 STEX STEX STEX $0.779917 LowVol -0.57% -7.20% 93.10%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001861 LowVol 1.06% 6.51% 42.21%
1220 IPY Infinity Pay IPY $0.001684 LowVol 0.69% -2.74% -37.63%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000124 LowVol 1.29% 17.99%
1222 MARX MarxCoin MARX $0.001241 LowVol 1.06% 20.21% 16.90%
1223 TELL Tellurion TELL $0.000240 LowVol 0.43% -40.05% -8.84%
1224 DUB Dubstep DUB $0.002357 LowVol 1.29% 1.19% 3.87%
1225 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002481 LowVol 1.29% -6.79% -28.46%
1226 RCN Rcoin RCN $0.000124 LowVol 1.06% 6.51% 5.76%
1227 ACES Aces ACES $0.000187 LowVol -43.17% 28.90% 61.98%
1228 FC Facecoin FC $0.003606 LowVol 0.69% -2.74% -14.16%
1229 KASHH KashhCoin KASHH $0.000122 LowVol 1.30% 5.23% 321.69%
1230 TEAM TeamUp TEAM $0.000248 LowVol 1.06% 6.51% 17.99%
1231 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003846 LowVol 1.29% 368.19%
1232 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000496 LowVol 1.29% 6.55% 17.99%
1233 UNC UNCoin UNC $0.000124 LowVol 1.06% 6.51% 17.96%
1234 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004153 LowVol 1.06% 8.06% -22.96%
1235 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011039 LowVol 1.29% 146.88% 80.04%
1236 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.097740 LowVol 1.23% 15.50%
1237 NBIT netBit NBIT $0.062018 LowVol 1.84% -6.04% 97.42%
1238 SWP Swapcoin SWP $0.090157 LowVol 0.74% 6.89% -31.85%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001168 LowVol 1.23% 0.31% -7.64%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.008288 LowVol 1.08% 27.14% 0.82%
1241 EGOLD eGold EGOLD $0.006808 LowVol 0.74% -2.73% -58.27%
1242 SYNC Sync SYNC $595.37 LowVol 1.06% 70.42% 13.28%
1243 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000372 LowVol 1.23% 6.51% 7.35%
1244 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -0.02% -96.77% -97.43%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.74% -2.72% 136.33%
1246 TIE TIES Network TIE $0.063561 LowVol 0.74% 0.11% -35.27%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.006874 LowVol 0.74% -45.05% 49.24%
1248 BITOK Bitok BITOK $0.000081 LowVol 1.53% -30.58% -23.10%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065119 LowVol 1.06% 20.52% -42.64%
1250 FUDD DimonCoin FUDD $0.001352 LowVol 0.74% -2.73% -16.86%
1251 WINK Wink WINK $0.000372 LowVol 1.23% 40.21%
1252 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol 0.74% 10.88% 18.60%
1253 CYC Cycling Coin CYC $0.001736 LowVol 1.29% 14.75% -10.97%
1254 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000236 LowVol 71.66% 102.48% 30.49%
1255 REGA Regacoin REGA $0.001488 LowVol 1.29% -28.99% -29.21%
1256 YES Yescoin YES $0.000100 LowVol 2.85% -13.60% 153.22%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.002109 LowVol 1.13% 6.51% 17.96%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000372 LowVol 1.29% 17.99%
1259 SHA SHACoin SHA $0.000744 LowVol 1.06% 6.48% 37.58%
1260 BET BetaCoin BET $0.001985 LowVol 1.29% 8.74% -17.91%
1261 GOLF Golfcoin GOLF $0.000124 LowVol 1.29% 6.55% 18.22%
1262 MAGN Magnetcoin MAGN $0.719406 LowVol 1.23% 5.45% 41.10%
1263 DON Donationcoin DON $0.000720 LowVol 24.25% 23.91% -5.68%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000620 LowVol 1.06% -11.26% -19.60%
1265 RHFC RHFCoin RHFC $0.000620 LowVol 1.06% -40.84% -39.21%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.279328 LowVol 1.23% 16.32%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.012032 LowVol 1.29% -4.30% -0.48%
1268 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.046761 LowVol 1.29% 14.03%
1269 PI PiCoin PI $0.002729 LowVol 1.29% 7.79%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.036466 LowVol 1.06% 11.81% 55.33%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.00% -13.49% -44.66%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $1.80 LowVol 1.29% 7.57% -38.47%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.007194 LowVol 1.06% 6.48% 15.99%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001985 LowVol 1.23% 6.51% -5.98%
1275 LKC LinkedCoin LKC $0.000124 LowVol 1.06% -46.30% -41.01%
1276 TODAY TodayCoin TODAY $0.001240 LowVol 1.29% 24.10% 7.26%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001612 LowVol 1.23% 6.51% 14.96%
1278 BEST BestChain BEST $0.001488 LowVol 1.28% 16.14% 5.49%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.048250 LowVol 1.06% 59.37% 48.54%
1280 PRM PrismChain PRM $0.001861 LowVol -5.04% 22.90% 47.49%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004465 LowVol 1.06% 16.20% 36.74%
1282 CBD CBD Crystals CBD $0.001861 LowVol 1.29% 14.12% 26.42%
1283 PAYP PayPeer PAYP $0.000124 LowVol 1.23%
1284 RICHX RichCoin RICHX $0.006946 LowVol 1.29%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000744 LowVol 1.06% 27.78% 76.94%
1286 BGR Bongger BGR $0.000131 LowVol 0.15% 37.74%
1287 X2 X2 X2 $0.000124 LowVol 1.29% 6.51%
1288 TCR TheCreed TCR $0.000496 LowVol 1.13% 113.03% 59.57%
1289 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012404 LowVol 1.29% 10.95%
1290 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000124 LowVol 1.29% 6.55%
1291 XID International… XID $0.008558 LowVol 1.29% 28.21% 6.44%
1292 XTD XTD Coin XTD $0.000124 LowVol 1.23% 17.99%
1293 PRIMU Primulon PRIMU $0.000124 LowVol -41.29% -55.79%
1294 OP Operand OP $0.001116 LowVol 1.06% 19.79%
1295 GBRC Global Busine… GBRC $0.000124 LowVol 1.06% 17.99%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000124 LowVol 1.29% 17.99%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000124 LowVol 1.23% 18.30%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 FID BITFID FID $0.124036 LowVol 17.98%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -52.00%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 4.45%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.40%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.01% 11.89%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 10.43%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 1.37% -26.87%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 1.73% 12.69%
1308 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.65% 23.27%
1309 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.15% 5.50%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.33% -15.72%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.29%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.03% 10.70%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.68% 18.79%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 11.79%
1315 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.98% 9.37%
1316 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.89% -41.92%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 5.00% -10.82%
1319 UTA UtaCoin UTA $0.002322 LowVol 4.98% 341.75%
1320 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 1.71%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.60% -87.34%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 8.91%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 11.85% -42.21%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -78.97% -57.23%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 0.41% 5.54% -25.94%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -4.23%

Quay lại phần 1

Phản hồi