Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12467.20 trên tổng giá trị $208,491,005,286

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $448.56 trên tổng giá trị $43,135,192,308

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1500.48 trên tổng giá trị $25,268,533,344

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.87 trên tổng giá trị $13,527,640,344

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242922 trên tổng giá trị $9,410,590,584

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 169.35% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.173456 trên tổng giá trị $272,502 đã biến động tăng 160.71% trong 1h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000115 trên tổng giá trị $56,157 đã biến động tăng 93.81% trong 1h qua

    + Đồng SRC SecureCoin (SRC) đang có giá hiện tại $0.020922 trên tổng giá trị $172,339 đã biến động tăng 83.87% trong 1h qua

    + Đồng TESLA TeslaCoilCoin (TESLA) đang có giá hiện tại $4.29 trên tổng giá trị đã biến động tăng 73.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị $49,009,083 đã biến động tăng 690.16% trong 24h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006651 trên tổng giá trị $306,994 đã biến động tăng 465.50% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.095718 trên tổng giá trị $145,940 đã biến động tăng 314.92% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.334594 trên tổng giá trị $292,044 đã biến động tăng 273.15% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004046 trên tổng giá trị $109,638 đã biến động tăng 242.28% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.244885 trên tổng giá trị $18,516,857 đã biến động tăng 1473.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $338,455 đã biến động tăng 942.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.025556 trên tổng giá trị $1,635,444 đã biến động tăng 642.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000672 trên tổng giá trị $1,057,870 đã biến động tăng 610.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.284756 trên tổng giá trị $4,099,654 đã biến động tăng 598.61% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $114,423 $0.001471 77,777,777 $585 0.39% 41.27% 56.63%
702 FLAX Flaxscript FLAX $113,836 $0.020385 5,584,352 $756 0.38% 5.51% -10.21%
703 BITEUR bitEUR BITEUR $111,857 $1.27 87,942 $5,479 -0.90% 2.07% 2.45%
704 BOST BoostCoin BOST $110,461 $0.009317 11,855,487 $1,674 1.72% -4.95% -2.77%
705 ARG Argentum ARG $110,418 $0.012884 8,570,371 $764 0.37% -7.91% -0.10%
706 LCP Litecoin Plus LCP $109,768 $0.150548 729,121 $2,953 -12.02% -0.97% 21.33%
707 XCO X-Coin XCO $106,990 $0.008639 12,384,976 $812 0.54% 0.73% 24.91%
708 FXE FuturXe FXE $102,488 $0.435338 235,421 $1,984 0.41% -38.93% -78.19%
709 CACH CacheCoin CACH $101,841 $0.024276 4,195,132 $535 0.38% -3.47% -33.70%
710 SGR Sugar Exchange SGR $101,195 $0.028913 3,500,000 $3,636 0.16% -11.45% -37.18%
711 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $100,101 $0.012466 8,030,000 $638 -15.53% -18.53% -51.45%
712 EOT EOT Token EOT $98,235 $0.011891 8,260,903 $3,608 25.63% 2.29% 5.82%
713 EBTC eBTC [OLD] EBTC $95,288 $0.004634 20,564,300 $581 -11.43% -30.80% 24.16%
714 VPRC VapersCoin VPRC $93,776 $0.000120 780,124,964 $3,984 0.39% 128.35% 44.94%
715 HXX Hexx HXX $91,003 $0.061298 1,484,589 $579 0.38% 54.63% 72.45%
716 PRX Printerium PRX $90,388 $0.007646 11,821,728 $1,275 0.38% 148.76% 97.87%
717 EGAS ETHGAS EGAS $88,181 $0.008681 10,157,540 $3,046 -0.34% -1.37% 92.59%
718 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,579 $0.001099 79,719,140 $1,093 -52.06% -1.77% 30.08%
719 611 SixEleven 611 $84,167 $0.195201 431,180 $1,239 0.39% 10.50% 9.70%
720 BVC BeaverCoin BVC $82,128 $0.026363 3,115,258 $17,811 -3.43% 16.58% 18.07%
721 CON PayCon CON $81,915 $0.003555 23,042,604 $533 0.38% -39.75% -32.39%
722 ATX Artex Coin ATX $75,681 $0.004029 18,781,750 $757 0.39% 10.15% -9.86%
723 ZMC ZetaMicron ZMC $73,600 $0.000123 600,344,291 $2,887 0.39% 17.47%
724 BSC BowsCoin BSC $73,486 $0.013240 5,550,102 $617 0.39% 24.91% 37.95%
725 GLT GlobalToken GLT $68,013 $0.002604 26,122,700 $3,564 0.38% 23.44% 13.40%
726 DIBC DIBCOIN DIBC $67,606 $0.013521 5,000,000 $797 2.43% -7.00% 12.12%
727 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,185 $0.002575 24,931,054 $841 5.40% -3.26% -6.72%
728 STEPS Steps STEPS $61,650 $0.003310 18,625,017 $1,007 0.38% 34.04%
729 VRS Veros VRS $56,157 $0.000115 486,609,040 $2,716 93.81% 61.53% 408.47%
730 MCRN MACRON MCRN $50,749 $0.000126 401,421,401 $934 0.39% -50.97% -51.74%
731 KRONE Kronecoin KRONE $46,464 $0.012666 3,668,455 $550 -2.08% 11.72% 24.03%
732 LBTC LiteBitcoin LBTC $45,894 $0.014395 3,188,280 $420,421 4.44% -38.67% 437.43%
733 ITZ Interzone ITZ $44,997 $0.025051 1,796,232 $915 -28.73% 35.09% 20.25%
734 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,990 $0.001007 44,686,080 $676 0.46% -6.58% -22.94%
735 XCS CybCSec XCS $39,172 $0.003310 11,834,082 $587 0.39% -7.40% -4.56%
736 ERY Eryllium ERY $37,179 $0.006864 5,416,469 $863 0.36% -7.65% 19.42%
737 ICON Iconic ICON $36,561 $0.061666 592,894 $4,248 -41.33% 8.32% 2.23%
738 NTWK Network Token NTWK $36,311 $0.003111 11,671,310 $1,466 -0.34% -28.41% -21.22%
739 ALTC Antilitecoin ALTC $34,770 $0.001103 31,512,613 $700 0.38% 36.25% 70.48%
740 CRTM Corethum CRTM $34,185 $0.013674 2,500,000 $2,187 -0.38% -31.24% 49.54%
741 GRIM Grimcoin GRIM $31,322 $0.003034 10,324,802 $2,521 0.40% 50.67% 27.82%
742 PLACO PlayerCoin PLACO $30,139 $0.000858 35,120,000 $1,394 0.39% 5.96% 49.85%
743 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,777 $0.033485 859,402 $62,900 -4.11% 40.79% 106.68%
744 JOBS JobsCoin JOBS $25,995 $0.000245 106,019,270 $919 0.38% -29.36% -9.68%
745 MILO MiloCoin MILO $24,359 $0.002258 10,789,954 $995 0.38% -15.72% -19.59%
746 CREVA CrevaCoin CREVA $22,439 $0.000617 36,390,750 $5,021 0.38% -14.25% -25.53%
747 ARGUS Argus ARGUS $17,046 $0.014845 1,148,324 $1,744 -2.20% 68.11% 61.95%
748 ELS Elysium ELS $16,694 $0.004168 4,005,012 $1,941 -12.48% 5.96% 14.12%
749 LVPS LevoPlus LVPS $14,656 $0.009685 1,513,256 $7,078 -19.90% -10.36% 45.14%
750 XRC Rawcoin XRC $12,435 $0.017641 704,882 $1,073 0.25% -12.45% -0.90%
751 MRNG MorningStar MRNG $9,129 $0.000280 32,658,365 $530 0.39% 20.79% 36.68%
752 GSR GeyserCoin GSR $8,618 $0.183894 46,864 $3,651 0.39% 36.06% 205.96%
753 HMC HarmonyCoin HMC $5,740 $0.010227 561,235 $6,270 -3.26% -8.67% -13.12%
754 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 10.60% 403.19%
755 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.56% -19.45%
756 BCAP BCAP BCAP $18,795,600 $1.88 10,000,000 LowVol -0.38% 13.53% 36.78%
757 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
758 ECN E-coin ECN $10,571,020 $2.26 4,682,436 LowVol 0.53% -26.28% 2.56%
759 CREDO Credo CREDO $9,744,961 $0.017722 549,891,703 LowVol -0.34% -4.20% -15.76%
760 ETT EncryptoTel [… ETT $8,885,630 $0.143014 62,131,190 LowVol 0.75% -29.63% -1.21%
761 ECOB Ecobit ECOB $5,400,000 $0.012150 444,444,444 LowVol 0.39% 2.03% 7.29%
762 YASH YashCoin YASH $4,290,976 $0.429086 10,000,271 LowVol 0.38% -17.57% -17.77%
763 PGL Prospectors Gold PGL $4,009,075 $0.062156 64,500,000 LowVol 0.39% 5.96% -25.55%
764 ARC Arcade Token ARC $3,873,722 $2.37 1,636,312 LowVol -0.34% 2.38% -8.73%
765 ADL Adelphoi ADL $2,578,330 $0.109846 23,472,224 LowVol 0.39% 24.54% 8.23%
766 MBRS Embers MBRS $2,451,365 $0.049027 50,000,000 LowVol 0.33% 29.42% 19.14%
767 SIFT Smart Investm… SIFT $2,422,548 $3.35 722,935 LowVol -0.34% -3.23% 18.12%
768 ADST AdShares ADST $2,401,906 $0.199453 12,042,465 LowVol 0.04% -9.68% -14.60%
769 FIMK FIMKrypto FIMK $2,139,406 $0.003708 577,004,618 LowVol 0.39% -22.63% 157.91%
770 REX REX REX $1,821,383 $0.210303 8,660,756 LowVol -0.34% 41.23% 1.13%
771 ITT Intelligent T… ITT $1,797,728 $0.183481 9,797,899 LowVol -0.34% -0.81% -14.86%
772 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,771,671 $0.000077 22,870,682,934 LowVol 0.37% 167.06% 128.05%
773 CBX Crypto Bullion CBX $1,705,223 $1.70 1,005,515 LowVol 0.38% -5.97% -26.10%
774 ANC Anoncoin ANC $1,552,298 $0.735576 2,110,317 LowVol 0.38% 35.51% 72.13%
775 HTC HitCoin HTC $1,348,105 $0.000123 10,996,318,099 LowVol 0.38% 5.97% 17.47%
776 LNK Link Platform LNK $1,328,994 $27.98 47,503 LowVol -0.24% 31.85% 86.68%
777 SHORTY Shorty SHORTY $1,299,520 $0.012995 100,000,000 LowVol 0.39% 5.96% 14.02%
778 NKA IncaKoin NKA $1,267,496 $0.000112 11,332,101,835 LowVol 0.29% -0.95% -8.65%
779 RC RussiaCoin RC $1,232,511 $0.147115 8,377,873 LowVol 0.39% -9.17% -33.27%
780 ORB Orbitcoin ORB $1,030,346 $0.333243 3,091,875 LowVol 0.37% 5.48% 9.58%
781 SDC ShadowCash SDC $1,025,172 $0.153122 6,695,133 LowVol 0.38% 14.28% 32.44%
782 USC Ultimate Secu… USC $1,014,961 $0.098129 10,343,113 LowVol 0.39% 83.97% 47.60%
783 METAL MetalCoin METAL $924,214 $0.012014 76,925,527 LowVol 0.38% 22.32% 33.87%
784 EPY Emphy EPY $922,759 $0.120829 7,636,898 LowVol -0.34% 4.51% -24.61%
785 ETBS Ethbits ETBS $918,950 $0.660353 1,391,604 LowVol 0.38% -28.25% -32.37%
786 NOBL NobleCoin NOBL $847,295 $0.000366 2,315,178,313 LowVol 0.38% 54.89% 48.92%
787 V Version V $762,402 $0.001627 468,706,299 LowVol 0.29% 40.58% 60.50%
788 EBET EthBet EBET $733,902 $0.086316 8,502,500 LowVol -0.38% -12.82% -18.43%
789 HBN HoboNickels HBN $702,578 $0.011769 59,696,358 LowVol 0.38% 9.37% -2.23%
790 NET NetCoin NET $675,622 $0.000858 787,126,712 LowVol 0.38% -6.47% -7.41%
791 KOBO Kobocoin KOBO $669,426 $0.027102 24,700,248 LowVol 0.38% -3.21% -7.87%
792 VAL Valorbit VAL $642,194 $0.000123 5,238,297,182 LowVol 0.38% 5.96% 17.53%
793 ITI iTicoin ITI $626,118 $19.57 32,000 LowVol 0.34% -5.11% -13.67%
794 TES TeslaCoin TES $605,055 $0.008238 73,446,761 LowVol -27.29% -26.56% 10.25%
795 GOOD Goodomy GOOD $595,239 $0.001349 441,349,000 LowVol 0.39% 52.70% 19.71%
796 BITS Bitstar BITS $586,495 $0.025412 23,079,737 LowVol 0.37% 4.37% 9.95%
797 GIM Gimli GIM $572,819 $0.007160 80,000,000 LowVol -0.34% 38.25% -34.35%
798 RIYA Etheriya RIYA $552,585 $0.349399 1,581,531 LowVol 0.38% 8.84% 12.29%
799 AU AurumCoin AU $520,546 $1.76 296,216 LowVol 0.39% 4.61% 31.31%
800 TROLL Trollcoin TROLL $503,979 $0.000891 565,824,781 LowVol 0.25% -14.59% -10.13%
801 BXT BitTokens BXT $490,883 $0.875403 560,751 LowVol 0.39% 10.71% 38.16%
802 XGR GoldReserve XGR $484,183 $0.028197 17,171,382 LowVol 0.38% 3.56% -36.74%
803 FC2 FuelCoin FC2 $482,310 $0.004746 101,631,015 LowVol 2.54% 15.38%
804 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.30% 6.40%
805 CASINO Casino CASINO $464,503 $0.464503 1,000,000 LowVol 1.99%
806 TGC Tigercoin TGC $448,346 $0.010298 43,536,800 LowVol 0.38% 19.02% 6.79%
807 FNC FinCoin FNC $440,857 $0.034232 12,878,667 LowVol 0.20% -0.42% -10.20%
808 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $427,728 $0.078796 5,428,300 LowVol -0.34% -4.91%
809 CHESS ChessCoin CHESS $418,463 $0.007745 54,032,769 LowVol -14.54% 3.05% 43.49%
810 KUSH KushCoin KUSH $406,029 $0.074538 5,447,240 LowVol 0.38% 9.48% 45.07%
811 CFT CryptoForecast CFT $405,829 $0.008822 46,000,000 LowVol 0.25% 7.33% 18.02%
812 SLG Sterlingcoin SLG $400,354 $0.095173 4,206,576 LowVol 0.38% -4.69% 1.56%
813 BUCKS SwagBucks BUCKS $394,167 $1.23 319,681 LowVol 0.38% 4.73% 9.62%
814 WAY WayGuide WAY $392,467 $0.003923 100,040,708 LowVol 0.39% 2.74% 22.34%
815 GUN Guncoin GUN $384,406 $0.001953 196,875,928 LowVol 0.33% -5.29% 10.04%
816 DAXX DaxxCoin DAXX $368,382 $0.000740 497,736,970 LowVol 0.31% 7.23% -6.27%
817 GLC GlobalCoin GLC $367,527 $0.005639 65,171,010 LowVol 0.38% -11.37% 34.46%
818 8BIT 8Bit 8BIT $362,072 $0.246670 1,467,841 LowVol 0.36% 6.59% 12.46%
819 SH Shilling SH $358,746 $0.009072 39,543,925 LowVol 0.39% 74.88% 64.99%
820 SPEX SproutsExtreme SPEX $351,435 $0.000123 2,866,607,586 LowVol 0.38% 5.96%
821 SAC SACoin SAC $343,964 $0.049038 7,014,179 LowVol 0.39% -34.49% -42.16%
822 ICN iCoin ICN $343,783 $0.011769 29,210,363 LowVol 0.38% -21.18% -1.88%
823 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.23%
824 VIDZ PureVidz VIDZ $326,725 $0.002608 125,279,775 LowVol 0.18% -6.08% 10.53%
825 BIGUP BigUp BIGUP $324,973 $0.000153 2,118,333,135 LowVol 22.99% 32.90% 43.24%
826 CORG CorgiCoin CORG $322,303 $0.000257 1,251,855,418 LowVol 0.38% 23.91% 61.77%
827 UNIC UniCoin UNIC $315,816 $0.106435 2,967,216 LowVol 0.30% 1.22% 10.70%
828 STV Sativacoin STV $311,561 $0.043965 7,086,562 LowVol 0.38% 4.70% 87.19%
829 DDF DigitalDevelo… DDF $307,637 $0.060105 5,118,307 LowVol -15.20% -32.94% -42.32%
830 CASH Cashcoin CASH $306,994 $0.006651 46,158,242 LowVol -1.43% 465.50% 390.52%
831 LOT LottoCoin LOT $298,380 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.23% -3.62% 15.57%
832 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.72% 12.78%
833 FLY Flycoin FLY $282,009 $1.34 210,806 LowVol 0.38% 5.76% 17.20%
834 USDE USDe USDE $278,106 $0.000245 1,134,236,104 LowVol 0.38% 18.75% 17.51%
835 LTB LiteBar LTB $276,793 $0.342288 808,656 LowVol -0.63% -5.88% 31.42%
836 SWING Swing SWING $270,478 $0.097789 2,765,924 LowVol 0.69% 6.58% 14.50%
837 HODL HOdlcoin HODL $267,795 $0.001716 156,026,595 LowVol 0.38% 8.30% -3.26%
838 EVO Evotion EVO $263,373 $0.083120 3,168,586 LowVol 0.38% 5.33% 13.55%
839 GAIA GAIA GAIA $260,078 $0.010791 24,101,381 LowVol 0.38% 10.64% 1.99%
840 J Joincoin J $256,142 $0.104616 2,448,402 LowVol 0.38% 74.92% 9.75%
841 RBIES Rubies RBIES $252,820 $0.024274 10,415,252 LowVol 0.39% -6.55% -1.98%
842 KED Darsek KED $245,782 $0.017609 13,957,805 LowVol -0.21% 60.67% 22.16%
843 MAD SatoshiMadness MAD $245,276 $0.000123 2,000,683,485 LowVol 0.38% 17.51%
844 Q2C QubitCoin Q2C $243,431 $0.000981 248,204,523 LowVol 0.39% -29.36% -27.71%
845 I0C I0Coin I0C $239,825 $0.011428 20,985,215 LowVol 0.33% -29.49% 29.83%
846 FRC Freicoin FRC $239,040 $0.008091 29,542,673 LowVol 0.38% -22.82% -3.05%
847 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $236,302 $0.017864 13,227,880 LowVol 0.81% 11.90% 23.36%
848 QCN QuazarCoin QCN $222,325 $0.036779 6,044,911 LowVol 50.57% 36.23% 55.82%
849 WYV Wyvern WYV $217,660 $0.123209 1,766,593 LowVol 0.39% 5.85% 24.90%
850 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 2.51%
851 MRJA GanjaCoin MRJA $212,857 $0.047812 4,451,920 LowVol 0.38% 93.71% 129.05%
852 CYP Cypher CYP $209,916 $0.032978 6,365,285 LowVol 0.38% 26.13% 63.73%
853 YAC Yacoin YAC $205,653 $0.001716 119,820,755 LowVol 17.11% 23.63% 28.32%
854 RBX Ripto Bux RBX $197,154 $0.000517 381,236,123 LowVol 2.24% 20.33% 10.87%
855 GRT Grantcoin GRT $190,382 $0.004413 43,136,739 LowVol 0.38% -7.31% -1.32%
856 PHS Philosopher S… PHS $179,909 $0.029913 6,014,340 LowVol 0.38% 4.13% 16.24%
857 GTC Global Tour Coin GTC $179,540 $0.006007 29,887,402 LowVol 0.39% 19.02%
858 TTC TittieCoin TTC $173,380 $0.000138 1,259,816,434 LowVol 3.15% -6.60% -27.50%
859 CAGE CageCoin CAGE $169,601 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -11.88% 17.48% -78.81%
860 HMP HempCoin HMP $166,319 $0.000123 1,356,645,470 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
861 XRA Ratecoin XRA $166,146 $0.001448 114,775,917 LowVol 0.38% 4.53% 9.07%
862 MNC Mincoin MNC $165,240 $0.041070 4,023,411 LowVol 0.38% -13.78% -44.81%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $162,728 $0.009317 17,465,159 LowVol 0.38% -8.48% 10.61%
864 ARI Aricoin ARI $161,807 $0.001154 140,262,505 LowVol 0.35% -3.79% 9.61%
865 HAL Halcyon HAL $158,565 $0.029913 5,300,786 LowVol 0.38% 7.48% 19.05%
866 GP GoldPieces GP $158,525 $0.129921 1,220,161 LowVol 0.38% 20.50% 36.21%
867 FIRE Firecoin FIRE $154,455 $1.57 98,412 LowVol 0.38% 5.97% -14.22%
868 EUC Eurocoin EUC $152,689 $0.012297 12,416,554 LowVol 4.78% 12.85% -10.42%
869 PX PX PX $152,563 $0.001594 95,725,856 LowVol 0.38% 5.96% 17.47%
870 RED RedCoin RED $152,284 $0.002055 74,107,896 LowVol 0.37% -3.75% 4.79%
871 CNNC Cannation CNNC $150,295 $0.060679 2,476,893 LowVol 0.36% -1.92% 48.11%
872 LEA LeaCoin LEA $149,531 $0.000476 314,205,491 LowVol 0.30% 2.32% -14.57%
873 DUO ParallelCoin DUO $146,721 $0.486304 301,706 LowVol 0.12% 19.79% 9.33%
874 EMD Emerald Crypto EMD $145,067 $0.007588 19,117,129 LowVol 0.36% -22.43% -25.03%
875 XPY PayCoin XPY $144,979 $0.012260 11,825,721 LowVol -6.26% 17.05% -17.28%
876 VC VirtualCoin VC $144,359 $0.014344 10,064,287 LowVol 0.39% 56.92%
877 DLC Dollarcoin DLC $142,905 $0.015692 9,106,714 LowVol 0.38% 8.50% 20.29%
878 XCRE Creatio XCRE $140,881 $0.006865 20,520,514 LowVol 0.38% 41.27% 35.25%
879 ISL IslaCoin ISL $137,881 $0.091089 1,513,704 LowVol 0.39%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $137,006 $0.091952 1,489,972 LowVol 0.23% 20.75% 14.19%
881 GPU GPU Coin GPU $133,943 $0.003309 40,477,042 LowVol 0.38% 18.63% 16.67%
882 BUMBA BumbaCoin BUMBA $132,172 $0.005885 22,460,588 LowVol 0.38% 5.95% 13.63%
883 DRM Dreamcoin DRM $130,337 $0.053207 2,449,632 LowVol 0.38% 31.41%
884 JET Jetcoin JET $129,281 $0.026533 4,872,509 LowVol -17.36% -24.82% -79.60%
885 PXI Prime-XI PXI $120,864 $0.006774 17,842,065 LowVol 0.34% 4.83% 10.25%
886 MARS Marscoin MARS $119,762 $0.004235 28,279,074 LowVol -2.44% -13.63% 15.45%
887 KURT Kurrent KURT $113,833 $0.011476 9,919,485 LowVol 0.25% 11.98% 77.16%
888 IMS Independent M… IMS $113,740 $0.021185 5,368,934 LowVol 0.38% 30.38% 63.34%
889 REE ReeCoin REE $113,738 $0.000044 2,560,000,000 LowVol 0.37% -1.80% -32.09%
890 BITZ Bitz BITZ $111,298 $0.055904 1,990,891 LowVol 0.39%
891 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -25.59%
892 COXST CoExistCoin COXST $109,638 $0.004046 27,100,000 LowVol 0.39% 242.28% 136.02%
893 CTO Crypto CTO $107,708 $0.008827 12,202,231 LowVol 0.39% 3.10% -38.50%
894 SOON SoonCoin SOON $106,988 $0.008585 12,462,620 LowVol 0.38% 5.99% 22.78%
895 CNC CHNCoin CNC $101,932 $0.002084 48,908,663 LowVol 0.38% 0.08% 300.00%
896 UNITS GameUnits UNITS $101,677 $0.029277 3,472,983 LowVol -0.20% 1.79% -44.01%
897 BAS BitAsean BAS $100,691 $0.020138 5,000,000 LowVol -3.90% -14.55% 23.34%
898 PIE PIECoin PIE $100,688 $0.007356 13,688,276 LowVol 0.39% 19.95% 119.30%
899 POP PopularCoin POP $99,861 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 4.61% 6.75% 31.65%
900 GCC GuccioneCoin GCC $99,477 $0.004904 20,285,537 LowVol 0.39% 41.27% 51.97%
901 NEVA NevaCoin NEVA $98,436 $0.040018 2,459,765 LowVol -4.02% -7.76% -2.98%
902 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -2.43% -75.89%
903 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.38% 31.40%
904 QTL Quatloo QTL $94,636 $0.012260 7,718,883 LowVol 0.38% -13.84% 0.90%
905 ALL Allion ALL $94,242 $0.015202 6,199,359 LowVol 0.38% 11.34% 10.34%
906 TSE Tattoocoin (S… TSE $91,588 $0.001013 90,421,856 LowVol 0.38% -20.41% 0.32%
907 RPC RonPaulCoin RPC $91,378 $0.102024 895,654 LowVol -0.16% 49.96% 47.25%
908 CF Californium CF $91,120 $0.037882 2,405,356 LowVol 3.05% 9.13% 41.78%
909 TAJ TajCoin TAJ $89,739 $0.011198 8,013,912 LowVol 0.25% 5.93% 3.32%
910 BIP BipCoin BIP $84,786 $0.052103 1,627,261 LowVol 0.39% 12.86% 21.22%
911 MAY Theresa May Coin MAY $84,066 $0.003375 24,911,400 LowVol 2.32% 12.79% -17.26%
912 $$$ Money $$$ $83,588 $0.001822 45,887,218 LowVol 5.35% 20.75% 22.44%
913 BTQ BitQuark BTQ $83,492 $0.009195 9,080,443 LowVol 0.38% 10.37% -12.92%
914 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -15.20%
915 URO Uro URO $81,258 $0.067305 1,207,310 LowVol 0.38% 27.53%
916 GPL Gold Pressed … GPL $80,770 $0.314859 256,527 LowVol -3.70% 1.96% 5.46%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $79,461 $0.004781 16,619,324 LowVol 0.38% -2.65% 19.72%
918 BLRY BillaryCoin BLRY $77,166 $0.008582 8,991,932 LowVol 0.38% 6.51% -38.20%
919 CRX Chronos CRX $76,628 $0.001039 73,729,962 LowVol 0.38% 11.83% 0.11%
920 SPT Spots SPT $76,358 $0.003408 22,406,021 LowVol 0.38% 16.58% 38.05%
921 RBT Rimbit RBT $73,661 $0.000638 115,499,623 LowVol 0.76% 14.26% 16.98%
922 ECA Electra ECA $73,082 $0.000003 21,908,191,241 LowVol 0.77% -32.78% -84.96%
923 MND MindCoin MND $72,294 $0.005762 12,546,625 LowVol 0.38% 21.46% 49.40%
924 ARB ARbit ARB $71,857 $0.009179 7,828,180 LowVol 1.71% 22.16%
925 WARP WARP WARP $71,835 $0.065589 1,095,224 LowVol 0.38% 5.96% 18.61%
926 JWL Jewels JWL $71,751 $0.003555 20,181,636 LowVol 0.39% -0.88% -7.93%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
928 PONZI PonziCoin PONZI $68,935 $0.080055 861,099 LowVol 112.31% 125.82%
929 SOIL SOILcoin SOIL $67,316 $0.011806 5,702,048 LowVol 0.67% -6.03% 23.46%
930 ICOB ICOBID ICOB $64,344 $0.000603 106,701,874 LowVol 0.15% 4.58% 12.30%
931 KIC KibiCoin KIC $63,932 $0.004349 14,701,000 LowVol 0.00% -35.39% -32.87%
932 DRS Digital Rupees DRS $62,622 $0.000123 510,802,961 LowVol 0.39% 5.96% -37.97%
933 CPN CompuCoin CPN $62,549 $0.003189 19,615,019 LowVol 0.38% -8.26% -9.15%
934 EXN ExchangeN EXN $62,524 $0.012260 5,100,000 LowVol 0.39% 5.57% 19.92%
935 JIN Jin Coin JIN $60,369 $0.006130 9,848,485 LowVol -18.15% -69.73% 2.13%
936 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol
937 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,520 $0.000981 59,630,200 LowVol 0.38% 18.80% 13.85%
938 SFC Solarflarecoin SFC $54,597 $0.003877 14,083,450 LowVol 0.34% -7.39% 30.54%
939 BRAIN Braincoin BRAIN $54,452 $0.005394 10,094,424 LowVol 0.39% -6.54% -11.97%
940 ORLY Orlycoin ORLY $53,913 $0.001471 36,646,779 LowVol 0.39% 15.59% 28.15%
941 CESC CryptoEscudo CESC $53,000 $0.000368 144,105,100 LowVol 0.38% 58.93% 17.54%
942 300 300 Token 300 $51,531 $171.77 300 LowVol -21.86% 10.78% -25.92%
943 VIP VIP Tokens VIP $51,153 $0.000613 83,450,403 LowVol 0.38% 32.44% 17.47%
944 BIOS BiosCrypto BIOS $51,053 $0.002452 20,821,709 LowVol 0.39% 24.65% 18.33%
945 RIDE Ride My Car RIDE $49,665 $0.000490 101,276,976 LowVol 0.39% 41.27% 134.95%
946 DLISK DAPPSTER DLISK $49,038 $0.000490 100,000,000 LowVol 0.39%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $48,779 $0.002408 20,254,196 LowVol 10.38% -9.97% 49.75%
948 CXT Coinonat CXT $48,640 $0.005641 8,623,200 LowVol 1.31% 13.98% -13.48%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,158 $0.002329 20,245,510 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
950 GBT GameBet Coin GBT $46,921 $0.002207 21,262,780 LowVol 20.44% 5.96% 27.59%
951 CRT CRTCoin CRT $46,647 $0.588461 79,270 LowVol 0.38% 5.96% 17.47%
952 UET Useless Ether… UET $46,143 $0.011635 3,965,716 LowVol 2.28% 23.91% 28.76%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,594 $0.009440 4,829,945 LowVol 0.38% 23.75% 39.18%
954 TOR Torcoin TOR $45,378 $0.143521 316,179 LowVol 0.39% -31.09% -40.27%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $45,285 $0.000074 608,557,394 LowVol 0.14% -7.14% 5.56%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 13.29%
957 EGO EGO EGO $44,135 $0.000736 60,000,001 LowVol 0.39% -3.01% 13.28%
958 BOAT BOAT BOAT $43,204 $0.002329 18,547,845 LowVol 0.39% 20.46% 37.83%
959 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,625 $0.000609 70,000,000 LowVol 5.25% 19.63%
960 PULSE Pulse PULSE $42,072 $0.002942 14,298,972 LowVol 0.38% 5.96% 0.69%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $40,992 $0.001962 20,898,106 LowVol 0.38% 13.02% 17.47%
962 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol -0.04% 5.49% 16.97%
963 BRAT BRAT BRAT $39,369 $0.000246 160,000,000 LowVol 0.36% 25.57% -20.26%
964 VLTC Vault Coin VLTC $37,244 $0.001228 30,330,730 LowVol 0.38% -3.18% -22.44%
965 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,970 $0.014098 2,622,273 LowVol 0.38% 0.70% -26.73%
966 EREAL eREAL EREAL $36,716 $0.000537 68,427,562 LowVol -0.34% 11.57% -25.78%
967 SONG SongCoin SONG $35,704 $0.001096 32,565,300 LowVol -0.12% 15.42% -26.75%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $34,969 $0.004659 7,506,298 LowVol 0.38% -21.05% -11.27%
969 PEX PosEx PEX $32,783 $0.013363 2,453,240 LowVol 0.38% 5.96% 16.83%
970 WBB Wild Beast Block WBB $32,645 $0.195541 166,947 LowVol 0.39% 24.00% 57.80%
971 ROOFS Roofs ROOFS $31,875 $0.000245 130,000,000 LowVol 0.39% -23.56% -31.16%
972 LUNA Luna Coin LUNA $31,251 $0.019182 1,629,190 LowVol 0.38% 3.01% -6.37%
973 LIR LetItRide LIR $31,140 $0.000858 36,286,705 LowVol 0.39% 5.96% 33.22%
974 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 3.74% 2.23%
975 ZNE Zonecoin ZNE $30,071 $0.011647 2,581,970 LowVol 0.38% 17.47%
976 HVCO High Voltage HVCO $30,041 $0.020106 1,494,171 LowVol 0.38% 21.22%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $29,593 $0.033101 894,026 LowVol 0.38% 43.72%
978 KNC KingN Coin KNC $29,469 $14.68 2,008 LowVol 0.25% 5.65% -11.74%
979 DPAY DPAY DPAY $29,254 $0.000368 79,541,001 LowVol 0.39% -29.11%
980 ZYD Zayedcoin ZYD $28,322 $0.004536 6,243,840 LowVol 0.38% -12.88% -36.56%
981 CAB Cabbage CAB $27,032 $0.002575 10,499,996 LowVol 0.39% -7.28% -1.32%
982 IMX Impact IMX $26,851 $0.000245 109,509,099 LowVol 0.39% 111.91% -21.68%
983 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,244 $0.034817 753,776 LowVol 0.38% 21.84% 4.26%
984 BNX BnrtxCoin BNX $26,093 $0.000984 26,522,501 LowVol 0.37% -5.52% 6.31%
985 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,476,652 LowVol 0.58% -55.00%
986 SDP SydPak SDP $23,052 $0.144295 159,755 LowVol 0.39% 5.69% 14.33%
987 PLNC PLNcoin PLNC $23,046 $0.001349 17,089,600 LowVol 0.39% 4.90% -28.49%
988 DES Destiny DES $21,577 $0.013486 1,600,000 LowVol 0.38% 14.27%
989 DIX Dix Asset DIX $20,119 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 0.73% -5.82% 39.18%
990 BIOB BioBar BIOB $19,438 $0.021945 885,756 LowVol 0.38% 5.96% 2.08%
991 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 4.71% 7.87%
992 TSTR Tristar Coin TSTR $19,108 $0.003800 5,027,857 LowVol 0.39% -23.61% -39.69%
993 IBANK iBank IBANK $18,312 $0.004046 4,526,324 LowVol 3.52% 39.86% 55.44%
994 JS JavaScript Token JS $17,911 $0.002241 7,991,996 LowVol -0.34% -3.23% 47.45%
995 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 6.94% 40.37%
996 XOC Xonecoin XOC $16,219 $0.038618 420,000 LowVol 4.30% 1.38%
997 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,073 $0.001193 13,476,500 LowVol 0.51% -30.62% -30.17%
998 MGM Magnum MGM $14,534 $0.003678 3,951,736 LowVol 0.38% -11.70% -9.64%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,902 $0.004536 3,064,800 LowVol 0.38% 86.68% 2.57%
1000 SLFI Selfiecoin SLFI $13,219 $0.000123 107,829,281 LowVol 0.38% 5.96%
1001 GEERT GeertCoin GEERT $13,121 $0.002577 5,091,200 LowVol 0.38% 19.39% 16.05%
1002 P7C P7Coin P7C $12,954 $0.000368 35,220,238 LowVol 0.38% 5.97% 17.50%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -43.78%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 0.13% 2.90% -18.12%
1005 DAS DAS DAS $12,193 $0.004536 2,687,966 LowVol 0.39% -5.43% -0.33%
1006 VOLT Bitvolt VOLT $11,116 $0.000736 15,112,554 LowVol 0.39% 53.62% 2.06%
1007 TRADE Tradecoin TRADE $9,966 $0.001291 7,720,904 LowVol 1.42% -22.69%
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,910 $0.001081 9,166,698 LowVol 0.39% 87.01% 148.74%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $9,338 $0.006743 1,384,879 LowVol 0.38% -27.16% -35.02%
1010 NODC NodeCoin NODC $8,231 $0.004904 1,678,439 LowVol 0.38% -17.22%
1011 CONX Concoin CONX $6,570 $0.008827 744,266 LowVol -3.63% 48.39%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,073 $0.028669 211,827 LowVol 1.99% 6.93% 59.77%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,464 $0.001626 3,360,417 LowVol 2.07% -43.79% -14.19%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,318 $55168.20 0.078264 LowVol 0.39% -9.13% -10.96%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -25.55%
1016 LEX Lex4All LEX $4,038 $0.004038 1,000,000 LowVol 2.07% -3.65%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,570 $0.002823 1,264,511 LowVol 17.52% -12.86% -1.31%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,423 $0.007054 485,214 LowVol -13.13% 41.52%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,872 $0.002084 1,377,917 LowVol 0.39% 38.56% 18.26%
1020 TOKEN SwapToken TOKEN $2,665 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol -7.91% -4.39% 49.25%
1021 XNG Enigma XNG $2,256 $0.135714 16,627 LowVol 0.39% -17.85% -23.58%
1022 ULA Ulatech ULA $2,255 $0.011305 199,486 LowVol 0.39% 28.67% -65.13%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,429 $0.000245 5,826,388 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
1024 ABN Abncoin ABN $838 $0.012382 67,700 LowVol 0.38% -6.61% -18.13%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.77%
1026 DMB Digital Money… DMB $504 $0.001197 421,300 LowVol 22.56% 3.41% 18.20%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -1.79%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.25% -57.98% -47.46%
1029 CALC CaliphCoin CALC $98 $0.001122 87,140 LowVol -0.86% 53.99% 73.13%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.76% -69.26%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000123 79,175 LowVol 0.38% 5.96% 17.47%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,167,100 0.00% 2.73% 10.86%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.407572 $8,360,970 -0.67%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.03 $7,648,620 -1.41% -18.80% -29.08%
1035 ETN Electroneum ETN $0.091976 $6,095,090 0.93% -11.49% 138.47%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.20 $5,478,360 -0.52% 12.14% 70.98%
1037 AI POLY AI AI $16.44 $4,327,180 -0.64% 3.77% -4.25%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.42 $3,493,520 0.00% -7.26% -15.64%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.57 $3,297,220 0.15% -11.03% -41.31%
1040 NULS Nuls NULS $0.752624 $3,015,320 -0.39% -16.97% 31.54%
1041 REC Regalcoin REC $47.90 $2,657,770 1.26% 1.82% 18.73%
1042 BTE BitSerial BTE $8.28 $1,526,210 0.30% 2.10% 180.48%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.87 $1,261,300 1.42% 1.24% -1.26%
1044 FRGC Fargocoin FRGC $10.16 $1,252,850 -1.66% -1.94% 3.79%
1045 TSL Energo TSL $0.032182 $950,482 -1.38% 3.18% -1.66%
1046 LEND EthLend LEND $0.025188 $891,614 -1.87% -13.21%
1047 WC WINCOIN WC $1.10 $873,830 -3.47% -4.64% -7.86%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12082.40 $745,118 0.39% 5.20% 12.32%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $224.82 $621,059 -0.80% 1.87% 2.40%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.027461 $585,139 -8.03% 1.29% -37.82%
1051 INF InfChain INF $0.014466 $575,253 -6.36% 7.45% 59.60%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.96 $565,748 0.97% 10.62% 33.00%
1053 BOT Bodhi BOT $0.429605 $478,493 -1.72% -1.67% -12.88%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.236891 $386,582 -0.34% -7.38%
1055 AION Aion AION $1.76 $379,450 -0.38% 15.84% -7.16%
1056 LLT LLToken LLT $0.515453 $351,814 -0.79% -7.13% 62.26%
1057 BTCM BTCMoon BTCM $0.038008 $351,112 -9.56% -49.62% 478.08%
1058 ADK Aidos Kuneen ADK $24.52 $328,517 -8.75% -7.30% -31.05%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $133.36 $261,297 -0.82% -25.68% -31.45%
1060 XID Sphre AIR XID $0.210159 $178,924 -0.22% 14.51% 6.11%
1061 RMC Russian Minin… RMC $27420.10 $170,549 0.39% 9.75% 112.12%
1062 XCPO Copico XCPO $0.020454 $169,065 0.83% -13.29% -18.74%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.143140 $153,216 -0.57% -1.75% 17.05%
1064 B3 B3Coin B3 $0.000065 $149,351 20.15% 62.21% -70.41%
1065 ICX ICON ICX $1.63 $126,496 -4.51% 17.86% 7.36%
1066 QBT Qbao QBT $0.243490 $124,679 1.31% -1.49%
1067 VEE BLOCKv VEE $0.022796 $123,729 -0.34% -4.05% 8.73%
1068 FOR FORCE FOR $0.014670 $119,449 12.23% -1.10% 430.77%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020240 $115,358 0.53% 5.01% -26.72%
1070 UGT UG Token UGT $0.433804 $108,933 -0.34% -2.90% -4.20%
1071 PRE Presearch PRE $0.232932 $103,368 2.00% 104.34%
1072 SUR Suretly SUR $3.13 $95,291 -3.74% -7.79% -9.10%
1073 EAG EA Coin EAG $3.11 $90,330 -0.30% 17.01% -5.33%
1074 BSR BitSoar BSR $0.197380 $72,187 -4.73% -1.59% -24.80%
1075 MSD MSD MSD $0.011768 $57,382 -1.64% -2.62% -6.66%
1076 THS TechShares THS $0.863843 $53,717 0.32% 15.27% -13.54%
1077 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.91 $52,125 0.27% -0.33% -16.70%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006130 $50,526 -1.97% -2.60% 22.50%
1079 DSR Desire DSR $0.263749 $50,312 -0.22% 1.97% 32.13%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.046905 $47,606 14.48% -27.12% -58.48%
1081 GLS GlassCoin GLS $1.23 $46,356 16.69% -33.82% 50.11%
1082 EVR Everus EVR $1.24 $37,234 -7.55% -20.90% -77.61%
1083 SIC Swisscoin SIC $0.000123 $28,812 0.39% 5.96% -26.65%
1084 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $28,469 -7.74% -3.73% 32.10%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.152877 $26,619 0.41% 0.72% -7.92%
1086 AIB Advanced Inte… AIB $0.012225 $25,508 21.31% 178.10% 216.19%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.358269 $22,333 0.39% -7.60% 112.14%
1088 BPL Blockpool BPL $0.166608 $22,147 0.39% 13.93% 24.55%
1089 FRD Farad FRD $0.117038 $20,521 6.97% 2.69% 30.24%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015215 $19,332 -0.34% 10.10% 336.44%
1091 SPANK SpankChain SPANK $0.044751 $18,809 -0.34% 28.00% 37.26%
1092 EFYT Ergo EFYT $13.49 $18,440 -0.99% 8.91% 45.16%
1093 WISH MyWish WISH $0.113669 $18,255 -0.34% -7.00% -61.37%
1094 PFR Payfair PFR $0.014235 $17,337 -0.34% -2.39%
1095 DMC DynamicCoin DMC $0.004065 $16,174 -3.32% 11.44% 73.60%
1096 XRY Royalties XRY $0.000123 $15,899 -39.55% -25.30% -99.58%
1097 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086553 $14,709 -3.79% -0.06% -23.16%
1098 MGC MergeCoin MGC $0.012873 $14,164 0.39% -11.76% 1.16%
1099 OXY Oxycoin OXY $0.143667 $13,070 0.35% 12.85% -19.71%
1100 MCR Macro MCR $1.80 $11,701 0.38% 19.61% -25.99%
1101 MKR Maker MKR $389.34 $11,104 -0.38% -0.95% -1.15%
1102 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002613 $10,878 -0.84% 3.69% 5.56%
1103 BOS BOScoin BOS $1.43 $10,573 8.42% 16.40% 22.80%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.304038 $10,373 8.10% -14.47% -11.32%
1105 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049227 $10,003 -0.34% -11.29% 43.87%
1106 AERM Aerium AERM $0.986108 $9,717 0.39% 131.73% -46.43%
1107 SISA SISA SISA $0.012497 $7,426 -23.02% -19.55% -34.59%
1108 PEC Peacecoin PEC $0.084469 $6,835 27.75% 20.23% 165.26%
1109 HYTV Hyper TV HYTV $0.005082 $6,822 -0.34% 37.36% -61.52%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.108755 $6,752 0.38% -23.74% 53.83%
1111 GAY GAY Money GAY $0.016480 $6,608 0.37% 54.54% 17.71%
1112 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006713 $6,127 -0.34% 58.03% -41.52%
1113 APC AlpaCoin APC $0.022805 $5,870 3.58% -6.17% -19.27%
1114 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000585 $5,812 -0.34% -23.65%
1115 FRN Francs FRN $0.047301 $4,996 8.54% 121.83% 39.10%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002969 $4,831 3.87% 3.20% 23.69%
1117 IQT iQuant IQT $0.178636 $4,680 0.50% -10.61% -11.00%
1118 COR CORION COR $0.735525 $4,642 -1.26% -9.76% -20.00%
1119 SKR Sakuracoin SKR $0.001881 $4,375 -30.71% 79.35% 40.19%
1120 WA WA Space WA $0.020719 $4,263 0.39% 20.19% 8.47%
1121 BTBc Bitbase BTBc $0.005762 $4,262 -1.02% -8.61% 0.84%
1122 TRIA Triaconta TRIA $8.10 $4,130 -0.34% -13.29% -12.37%
1123 SAK Sharkcoin SAK $0.002689 $4,044 0.38% 17.05% 20.03%
1124 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.29 $3,812 73.74% 5.94% 96.57%
1125 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $3,630 -0.26% 6.25% 8.35%
1126 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000490 $3,522 0.39% -24.46% -37.99%
1127 SND Sand Coin SND $0.697168 $3,493 -13.70% 11.49% 14.20%
1128 VIU Viuly VIU $0.009802 $3,375 0.06% 13.03% 139.84%
1129 MINEX Minex MINEX $0.018525 $2,951 5.73% 23.28% -70.37%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.086062 $2,889 -7.15% -0.83% 21.07%
1131 TCOIN T-coin TCOIN $0.000139 $2,871 2.00% -1.20% -37.46%
1132 PNX Phantomx PNX $0.016136 $2,820 0.36% -17.42% -33.23%
1133 NAMO NamoCoin NAMO $0.000125 $2,799 0.37% 6.85% -21.38%
1134 DAY Chronologic DAY $4.17 $2,695 -5.30% -33.62% 11.97%
1135 PCN PeepCoin PCN $0.000123 $2,607 3.37% 5.96% 275.80%
1136 VOYA Voyacoin VOYA $3.10 $2,552 0.38% -27.74% 90.42%
1137 B2B B2B B2B $0.440310 $2,515 -0.34% 22.92% -31.61%
1138 SJCX Storjcoin X SJCX $0.367958 $2,489 2.58% 14.11%
1139 XOT Internet of T… XOT $1961.53 $2,162 -15.02% -10.30% -35.44%
1140 GRN Granite GRN $0.018389 $1,913 0.16% -21.75% 23.87%
1141 NTC Natcoin NTC $0.122596 $1,840 0.39% -7.28% -64.66%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.006126 $1,838 -0.34% 39.38% -24.60%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.196235 $1,744 0.39% 0.87% -26.85%
1144 DASHS Dashs DASHS $0.065099 $1,723 0.57% -29.69% 94.62%
1145 DFS DFSCoin DFS $0.007227 $1,688 -8.29% 2.83% -19.83%
1146 TER TerraNova TER $1.87 $1,686 0.39% -2.35% -10.53%
1147 OX OX Fina OX $0.000177 $1,664 1.72% 42.74% -0.12%
1148 STU bitJob STU $0.034050 $1,464 0.26% 13.24% 107.13%
1149 ABC Alphabit ABC $19.61 $1,411 60.56% 6.06% 34.14%
1150 WIC Wi Coin WIC $0.004313 $1,408 10.62% 44.27% 63.64%
1151 MGC GulfCoin MGC $0.002575 $1,349 0.39% -0.61% -20.14%
1152 GARY President Joh… GARY $0.196154 $1,232 1.77% -1.01%
1153 VULC Vulcano VULC $0.007904 $1,159 8.29% -5.95% -14.42%
1154 WOW Wowcoin WOW $0.000123 $1,130 -0.11% 6.05% 17.24%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040606 $973 0.33% 7.84% 2.28%
1156 MAVRO Mavro MAVRO $0.034082 $962 0.38% 64.56% 141.91%
1157 HAT Hawala.Today HAT $0.183504 $961 -0.34% -9.07% -4.36%
1158 FLASH Flash FLASH $0.005394 $938 0.38% 5.96% 5.13%
1159 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081771 $937 0.38% 6.83% -2.98%
1160 ASN Aseancoin ASN $0.016428 $816 0.38% -5.81% 219.19%
1161 WILD Wild Crypto WILD $0.129978 $810 -0.35% -21.67% 10.44%
1162 ACC AdCoin ACC $0.069866 $789 0.38% -1.65% -25.60%
1163 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000486 $783 0.30% -6.03% -19.19%
1164 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $766 4.29% -5.48% -5.16%
1165 SKC Skeincoin SKC $0.017776 $682 7.82% 22.99% 362.85%
1166 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004412 $677 0.38% -1.94% 14.27%
1167 PLC PlusCoin PLC $0.000609 $667 -0.34% 9.33% 12.45%
1168 UR UR UR $0.000898 $593 0.34% 29.54% 45.50%
1169 BAT BatCoin BAT $0.000002 $589 33.48% 12.15% 8.89%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $556 -0.34% -3.23% -37.52%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.007394 $534 2.52% 101.70% 123.74%
1172 MCI Musiconomi MCI $0.034016 LowVol -0.34% -5.03% -42.03%
1173 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000123 LowVol 0.39% -47.02% -65.15%
1174 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038934 LowVol -0.34% -3.23% -44.22%
1175 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -17.32% -93.76% -46.50%
1176 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002820 LowVol 0.39% 47.84% 32.91%
1177 HNC Huncoin HNC $0.002084 LowVol 0.38% 63.75% 64.97%
1178 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002329 LowVol 0.38% 43.82% 32.53%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.002112 LowVol -22.03% -37.01% -74.06%
1180 EDRC EDRCoin EDRC $0.053092 LowVol 0.38% 8.40% 6.13%
1181 CLINT Clinton CLINT $0.010911 LowVol 0.38% -9.20% 16.17%
1182 FFC FireFlyCoin FFC $0.000198 LowVol -0.09% 71.03% 38.36%
1183 AV AvatarCoin AV $0.045728 LowVol 0.39% 5.67% 38.51%
1184 ONG onG.social ONG $0.178916 LowVol -0.34% -3.23%
1185 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051444 LowVol 2.07% 19.35% 40.07%
1186 EUSD eUSD EUSD $0.000159 LowVol -0.34% -72.52% -26.55%
1187 TOP TopCoin TOP $0.000376 LowVol 0.34% -18.68% -29.48%
1188 BSN Bastonet BSN $0.000613 LowVol 0.39% -11.70% -19.44%
1189 ANI Animecoin ANI $0.000123 LowVol 0.38% -47.02% -30.73%
1190 IRL IrishCoin IRL $0.002697 LowVol 0.39% 5.96% 24.28%
1191 BLX Blockchain Index BLX $2.91 LowVol -0.34% -2.01% 9.10%
1192 QORA Qora QORA $0.229671 LowVol 4.22% 6.72%
1193 9COIN 9COIN 9COIN $0.003310 LowVol 0.38% 18.41% 8.39%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000245 LowVol 0.39% 5.96% -17.71%
1195 PRES President Trump PRES $0.003146 LowVol -8.78% -0.14% -20.68%
1196 BUB Bubble BUB $0.021577 LowVol 0.38% 10.93% 9.16%
1197 PRN Protean PRN $0.000118 LowVol 169.35% 19.74% 13.64%
1198 HIGH High Gain HIGH $0.000736 LowVol 0.39% 17.93% 8.51%
1199 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006620 LowVol 0.39% 67.71% -17.59%
1200 LTH LAthaan LTH $0.001103 LowVol 0.38% 90.85% 111.45%
1201 ACES Aces ACES $0.000323 LowVol 0.77% 147.85% 183.67%
1202 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000368 LowVol 0.39% 5.96% 6.87%
1203 AXIOM Axiom AXIOM $0.018757 LowVol 0.39% 5.97% 16.75%
1204 EVC EventChain EVC $0.067127 LowVol -0.34% -38.23%
1205 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000137 LowVol 0.39% 18.78% -23.71%
1206 KARMA Karmacoin KARMA $0.000123 LowVol 0.38% 5.96%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.07% -14.28% -20.62%
1208 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049161 LowVol 0.39% 17.05% -7.87%
1209 XQN Quotient XQN $0.006252 LowVol 0.38% 1.97% 8.91%
1210 MONETA Moneta MONETA $0.000490 LowVol 0.38% 5.96% 17.47%
1211 QBT Cubits QBT $0.003053 LowVol 0.30% -4.24% 81.75%
1212 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003310 LowVol 0.38% 10.03% 5.76%
1213 BXC Bitcedi BXC $0.003556 LowVol 0.37% -4.64% 78.35%
1214 ELC Elacoin ELC $0.091947 LowVol 0.38% 5.96% 20.43%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003819 LowVol 0.38% -2.70% 6.94%
1216 ACN Avoncoin ACN $0.000368 LowVol 0.39% -12.67% -9.67%
1217 DISK DarkLisk DISK $0.001226 LowVol 67.30% 17.73% 75.53%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000122 LowVol 0.37% 52.92% 17.86%
1219 STEX STEX STEX $0.783711 LowVol 0.89% -6.66% 94.21%
1220 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
1221 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001839 LowVol 0.39% 5.96% 40.46%
1222 IPY Infinity Pay IPY $0.001672 LowVol -0.34% -3.23% -37.91%
1223 MEN PeopleCoin MEN $0.000123 LowVol 0.38% 17.47%
1224 TELL Tellurion TELL $0.000240 LowVol 22.02% -45.74% -8.75%
1225 MARX MarxCoin MARX $0.001226 LowVol 0.38% 19.67% 15.13%
1226 DUB Dubstep DUB $0.002329 LowVol -4.64% 0.67% 3.12%
1227 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002452 LowVol 0.38% -7.75% -28.80%
1228 FAP FAPcoin FAP $0.008204 LowVol 0.34% 26.62% -1.75%
1229 EBIT eBIT EBIT $0.003356 LowVol -0.34% 81.45% 514.36%
1230 RCN Rcoin RCN $0.000123 LowVol 0.39% 5.96% 9.56%
1231 FC Facecoin FC $0.003580 LowVol -0.38% -3.23% -14.54%
1232 KASHH KashhCoin KASHH $0.000121 LowVol 0.39% 4.64% 317.99%
1233 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000490 LowVol 0.38% 5.96% 17.47%
1234 TEAM TeamUp TEAM $0.000245 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
1235 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003801 LowVol 0.38% 365.27%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000123 LowVol 0.39% 5.96% 17.47%
1237 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004104 LowVol 0.63% 10.84% -23.28%
1238 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010911 LowVol 0.38% 144.77% 78.67%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.096606 LowVol 0.38% 14.99%
1240 SWP Swapcoin SWP $0.089503 LowVol -0.34% 6.34% -32.16%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001154 LowVol -0.26% -0.22% -8.73%
1242 EGOLD eGold EGOLD $0.006758 LowVol -0.34% -3.23% -58.36%
1243 SYNC Sync SYNC $588.46 LowVol 0.38% 69.54% 12.78%
1244 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 0.14% -97.04% -97.66%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.34% -3.23% 134.59%
1246 TIE TIES Network TIE $0.063100 LowVol -0.34% -0.40% -35.47%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.006825 LowVol -0.34% -45.33% 48.82%
1248 BITOK Bitok BITOK $0.000080 LowVol 0.42% -31.12% -23.63%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.064363 LowVol 0.39% 19.88% -43.24%
1250 10MT 10M Token 10MT $0.000895 LowVol -0.34% 20.59% -66.52%
1251 WINK Wink WINK $0.000368 LowVol 0.38% 43.38%
1252 NBIT netBit NBIT $0.060930 LowVol 0.38% -7.13% 103.94%
1253 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.38% 10.32% 21.52%
1254 CYC Cycling Coin CYC $0.001716 LowVol 0.38% 15.58% -10.71%
1255 REGA Regacoin REGA $0.001471 LowVol 0.39% -29.36% -29.52%
1256 YES Yescoin YES $0.000098 LowVol 1.72% -15.07% 169.35%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.002084 LowVol 0.38% 5.98% 17.54%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000368 LowVol 0.38% 17.47%
1259 SHA SHACoin SHA $0.000736 LowVol 0.38% 5.96% 33.52%
1260 BET BetaCoin BET $0.001962 LowVol -1.29% 8.80% -18.25%
1261 GOLF Golfcoin GOLF $0.000123 LowVol 0.38% 5.96% 19.12%
1262 MAGN Magnetcoin MAGN $0.711057 LowVol 0.39% 5.03% 40.48%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000613 LowVol 0.39% -11.70% -19.07%
1264 RHFC RHFCoin RHFC $0.000613 LowVol -41.14% -40.47%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.276086 LowVol 0.39% 15.31%
1266 BIT First Bitcoin BIT $0.011892 LowVol 0.38% -4.84% -1.19%
1267 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.046219 LowVol 0.39% 12.89%
1268 PI PiCoin PI $0.002697 LowVol 0.39% 10.40%
1269 FUDD DimonCoin FUDD $0.001343 LowVol -0.38% -3.23% -20.53%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.036043 LowVol 0.38% 11.25% 52.35%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.18% -13.33% -45.60%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $1.78 LowVol 0.38% 7.27% -39.86%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.007111 LowVol 0.38% 5.96% 15.48%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001962 LowVol 0.38% 5.96% -7.61%
1275 LKC LinkedCoin LKC $0.000123 LowVol 0.38% -46.87% -41.25%
1276 TODAY TodayCoin TODAY $0.001226 LowVol 0.39% 27.99% 6.79%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001594 LowVol 0.39% 5.96% 13.93%
1278 DON Donationcoin DON $0.000580 LowVol 0.37% 0.53% -23.94%
1279 BEST BestChain BEST $0.001471 LowVol 0.36% 17.62% 5.12%
1280 XAU Xaucoin XAU $0.047690 LowVol 0.38% 58.56% 47.94%
1281 XID International… XID $0.008459 LowVol 0.38% 27.81% 5.54%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004413 LowVol 0.39% 15.59% 36.14%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001839 LowVol 0.38% 13.53% 25.87%
1284 PAYP PayPeer PAYP $0.000123 LowVol 0.39%
1285 RICHX RichCoin RICHX $0.006865 LowVol 0.38%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000736 LowVol 0.38% 27.15% 76.21%
1287 PRM PrismChain PRM $0.001962 LowVol 0.38% 30.41% 56.63%
1288 BGR Bongger BGR $0.000130 LowVol 0.27% 37.81%
1289 X2 X2 X2 $0.000123 LowVol 0.38% 5.96%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012260 LowVol -26.19% 10.38%
1291 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000123 LowVol 0.39% 5.96%
1292 XTD XTD Coin XTD $0.000123 LowVol 0.39% 17.47%
1293 OP Operand OP $0.001103 LowVol 0.39% 19.20%
1294 GBRC Global Busine… GBRC $0.000123 LowVol 0.39% 17.47%
1295 TCR TheCreed TCR $0.000490 LowVol 0.38% 111.91% 58.44%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000123 LowVol 0.38% 17.47%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000123 LowVol 0.39% 17.99%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.79%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 4.70%
1301 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.24%
1302 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.69% 12.77%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 11.26%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 2.02% -26.34%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.38% 13.51%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.30% 24.13%
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.80% 6.26%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.02% -15.08%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.32%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.58% 11.51%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.30% 14.79%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 12.01%
1314 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 2.64% 9.64%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -0.02% 5.53% -41.50%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 5.66% -10.33%
1318 UTA UtaCoin UTA $0.002322 LowVol 5.62% 344.98%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 1.97%
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.45% -87.28%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 9.71%
1322 PRIMU Primulon PRIMU $0.000122 LowVol 0.13% -42.39% -55.14%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 0.00% 17.81% -42.06%
1324 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -11.64%
1325 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.24% -58.38%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.04%

Quay lại phần 1

Phản hồi