Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12452.70 trên tổng giá trị $208,246,190,783

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.41 trên tổng giá trị $43,312,667,209

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1503.03 trên tổng giá trị $25,311,325,806

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.48 trên tổng giá trị $12,440,899,594

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244567 trên tổng giá trị $9,474,316,477

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.058332 trên tổng giá trị $1,240,606 đã biến động tăng 323.56% trong 1h qua

    + Đồng MTLMC3 Metal Music Coin (MTLMC3) đang có giá hiện tại $0.002285 trên tổng giá trị $182,130 đã biến động tăng 132.84% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000244 trên tổng giá trị $9,900,593 đã biến động tăng 98.65% trong 1h qua

    + Đồng POS PoSToken (POS) đang có giá hiện tại $1.27 trên tổng giá trị $1,095,914 đã biến động tăng 65.58% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006726 trên tổng giá trị $310,482 đã biến động tăng 52.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị $49,030,355 đã biến động tăng 655.21% trong 24h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006726 trên tổng giá trị $310,482 đã biến động tăng 472.58% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.406716 trên tổng giá trị $354,994 đã biến động tăng 357.43% trong 24h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.058332 trên tổng giá trị $1,240,606 đã biến động tăng 329.75% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.095379 trên tổng giá trị $145,423 đã biến động tăng 314.81% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.242890 trên tổng giá trị $18,366,006 đã biến động tăng 1472.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $337,278 đã biến động tăng 943.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.346454 trên tổng giá trị $4,987,925 đã biến động tăng 736.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.026440 trên tổng giá trị $1,691,982 đã biến động tăng 669.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000673 trên tổng giá trị $1,060,193 đã biến động tăng 610.63% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BOST BoostCoin BOST $108,257 $0.009131 11,855,487 $1,638 -0.67% -10.24% -0.65%
702 EBTC eBTC [OLD] EBTC $106,780 $0.005192 20,564,300 $781 12.16% -24.49% 29.95%
703 WOMEN WomenCoin WOMEN $106,049 $0.002398 44,220,400 $2,411 -0.96% -13.99% -22.10%
704 XCO X-Coin XCO $105,838 $0.008546 12,384,976 $823 -0.67% -1.48% 22.61%
705 ICE iDice ICE $104,331 $0.066410 1,571,013 $650 -0.75% -5.29% -37.06%
706 FXE FuturXe FXE $101,753 $0.432218 235,421 $2,049 -38.60% -34.80% -78.51%
707 CJ Cryptojacks CJ $101,234 $0.000249 406,568,581 $2,575 -28.09% -36.16% -36.35%
708 CACH CacheCoin CACH $101,138 $0.024108 4,195,132 $531 -0.50% -6.31% -36.33%
709 SGR Sugar Exchange SGR $100,784 $0.028795 3,500,000 $3,620 -24.33% -13.73% -39.00%
710 SRC SecureCoin SRC $93,457 $0.011346 8,237,056 $1,077 -0.67% -18.35% 7.47%
711 VPRC VapersCoin VPRC $93,118 $0.000119 780,124,964 $3,959 -0.64% 291.38% 38.11%
712 RPC RonPaulCoin RPC $91,490 $0.102149 895,654 $511 -0.72% 36.89% 47.53%
713 HXX Hexx HXX $90,383 $0.060882 1,484,554 $575 -0.74% 53.78% 73.13%
714 PRX Printerium PRX $89,765 $0.007593 11,821,728 $1,266 -1.07% 144.14% 87.76%
715 EGAS ETHGAS EGAS $88,375 $0.008700 10,157,540 $3,052 -1.77% -5.66% 93.34%
716 BVC BeaverCoin BVC $84,972 $0.027276 3,115,258 $17,685 -0.75% 19.75% 22.91%
717 611 SixEleven 611 $83,585 $0.193856 431,169 $1,230 -0.79% 9.86% 8.67%
718 CON PayCon CON $81,351 $0.003530 23,042,604 $529 -0.69% -40.12% -32.12%
719 EOT EOT Token EOT $78,004 $0.009443 8,260,903 $2,560 -0.70% -18.83% -17.68%
720 ATX Artex Coin ATX $75,160 $0.004002 18,781,750 $752 -0.69% 4.67% -8.84%
721 ZMC ZetaMicron ZMC $73,093 $0.000122 600,344,291 $2,867 -0.75% 17.60%
722 BSC BowsCoin BSC $72,979 $0.013149 5,550,102 $613 -0.75% 23.64% 38.05%
723 GLT GlobalToken GLT $67,550 $0.002587 26,115,400 $3,564 9.37% 19.47% 13.56%
724 DIBC DIBCOIN DIBC $65,757 $0.013151 5,000,000 $746 -2.01% -9.52% 10.06%
725 ITZ Interzone ITZ $62,906 $0.035042 1,795,174 $873 -1.15% 112.96% 68.63%
726 STEPS Steps STEPS $61,226 $0.003287 18,625,017 $1,000 -0.69% 33.69%
727 ADCN Asiadigicoin ADCN $60,708 $0.002435 24,931,054 $833 -0.67% -8.42% -11.37%
728 MCRN MACRON MCRN $50,400 $0.000126 401,421,401 $928 -0.75% -64.63% -53.74%
729 KRONE Kronecoin KRONE $47,292 $0.012891 3,668,455 $577 -0.81% 13.81% 27.20%
730 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,666 $0.001000 44,685,950 $730 -0.98% -9.44% -22.44%
731 LBTC LiteBitcoin LBTC $43,456 $0.013630 3,188,280 $443,252 -16.58% -38.70% 405.18%
732 ICON Iconic ICON $38,980 $0.065746 592,894 $1,987 -0.67% 15.59% 9.90%
733 ERY Eryllium ERY $36,934 $0.006821 5,414,763 $857 -10.58% -0.16% 19.79%
734 NTWK Network Token NTWK $36,391 $0.003118 11,671,310 $1,469 -16.32% -28.30% -22.89%
735 ALTC Antilitecoin ALTC $34,530 $0.001096 31,512,613 $894 -0.75% 32.25% 70.08%
736 CRTM Corethum CRTM $34,260 $0.013704 2,500,000 $2,192 -0.75% -31.13% 51.17%
737 GRIM Grimcoin GRIM $31,101 $0.003012 10,324,802 $2,499 -0.75% 46.44% 32.39%
738 PLACO PlayerCoin PLACO $29,931 $0.000852 35,120,000 $1,385 -0.75% 5.32% 46.35%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $29,928 $0.034824 859,402 $65,358 -3.83% 65.08% 116.22%
740 JOBS JobsCoin JOBS $25,816 $0.000244 106,019,270 $888 -0.75% -29.79% -10.21%
741 MILO MiloCoin MILO $24,192 $0.002242 10,789,954 $988 -0.75% -16.23% -21.22%
742 CREVA CrevaCoin CREVA $22,285 $0.000612 36,390,750 $4,966 -17.40% -13.90% -27.36%
743 ELS Elysium ELS $19,017 $0.004748 4,005,012 $1,913 -0.75% 20.80% 31.04%
744 LVPS LevoPlus LVPS $18,240 $0.012053 1,513,256 $7,097 -0.75% 4.79% 75.71%
745 ARGUS Argus ARGUS $17,326 $0.015088 1,148,324 $1,432 -0.73% 66.60% 63.69%
746 XRC Rawcoin XRC $12,370 $0.017549 704,882 $1,126 -0.59% -5.41% -0.95%
747 MRNG MorningStar MRNG $9,066 $0.000278 32,658,166 $527 0.33% 20.06% 36.42%
748 GSR GeyserCoin GSR $8,559 $0.182627 46,864 $3,961 -0.75% 35.25% 201.09%
749 HMC HarmonyCoin HMC $5,915 $0.010540 561,235 $6,214 -0.75% -7.26% -9.30%
750 ABN Abncoin ABN $833 $0.012297 67,700 $518 -0.75% -9.86% -20.79%
751 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 11.64% 400.99%
752 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.62% -19.38%
753 BCAP BCAP BCAP $18,836,900 $1.88 10,000,000 LowVol -0.75% 13.71% 39.86%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
755 ECN E-coin ECN $10,465,575 $2.24 4,682,060 LowVol -28.47% -12.95% 7.76%
756 CREDO Credo CREDO $9,766,352 $0.017760 549,891,703 LowVol -1.04% -4.04% -14.85%
757 ETT EncryptoTel [… ETT $8,807,780 $0.141761 62,131,190 LowVol -0.47% -28.57% -0.24%
758 ECOB Ecobit ECOB $5,362,844 $0.012066 444,444,444 LowVol -7.80% 1.13% 7.58%
759 YASH YashCoin YASH $4,261,425 $0.426131 10,000,270 LowVol -0.75% -18.07% -17.68%
760 PGL Prospectors Gold PGL $3,981,462 $0.061728 64,500,000 LowVol -0.75% 5.32% -25.47%
761 ARC Arcade Token ARC $3,882,231 $2.37 1,636,312 LowVol -0.75% 2.55% -8.33%
762 ADL Adelphoi ADL $2,560,561 $0.109089 23,472,224 LowVol 11.76% 22.61% 8.06%
763 MBRS Embers MBRS $2,435,900 $0.048718 50,000,000 LowVol -0.69% 28.69% 19.83%
764 SIFT Smart Investm… SIFT $2,427,869 $3.36 722,935 LowVol -0.75% -3.07% 22.08%
765 ADST AdShares ADST $2,393,801 $0.198780 12,042,465 LowVol -0.75% -9.91% -12.74%
766 FIMK FIMKrypto FIMK $2,124,675 $0.003682 577,004,618 LowVol -0.67% -23.09% 156.83%
767 REX REX REX $1,825,384 $0.210765 8,660,756 LowVol -0.75% 41.46% 10.00%
768 ITT Intelligent T… ITT $1,801,677 $0.183884 9,797,899 LowVol -0.69% -0.65% -16.79%
769 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,760,048 $0.000077 22,870,507,934 LowVol -0.54% 144.75% 90.46%
770 CBX Crypto Bullion CBX $1,693,474 $1.68 1,005,512 LowVol -0.69% -6.54% -25.71%
771 ANC Anoncoin ANC $1,541,608 $0.730510 2,110,317 LowVol -0.69% 34.62% 72.84%
772 HTC HitCoin HTC $1,338,824 $0.000122 10,996,318,099 LowVol -0.75% 5.32% 17.60%
773 LNK Link Platform LNK $1,330,191 $28.00 47,503 LowVol -3.59% 32.14% 85.78%
774 SHORTY Shorty SHORTY $1,290,570 $0.012906 100,000,000 LowVol -0.75% 5.32% 13.71%
775 NKA IncaKoin NKA $1,261,885 $0.000111 11,332,090,637 LowVol -0.50% -1.44% -10.65%
776 RC RussiaCoin RC $1,224,024 $0.146102 8,377,873 LowVol -0.75% -9.73% -34.35%
777 ORB Orbitcoin ORB $1,023,899 $0.331163 3,091,827 LowVol -0.63% 5.44% 10.17%
778 SDC ShadowCash SDC $1,018,116 $0.152068 6,695,133 LowVol -0.69% 13.60% 27.04%
779 USC Ultimate Secu… USC $1,007,970 $0.097453 10,343,113 LowVol -0.75% 82.86% 57.94%
780 EPY Emphy EPY $924,783 $0.121094 7,636,898 LowVol -0.75% 4.68% -23.04%
781 METAL MetalCoin METAL $917,852 $0.011932 76,925,527 LowVol -0.75% 26.25% 34.01%
782 ETBS Ethbits ETBS $912,621 $0.655805 1,391,604 LowVol -0.75% -28.69% -33.59%
783 TES TeslaCoin TES $850,462 $0.011579 73,446,759 LowVol -5.68% 4.32% 51.22%
784 NOBL NobleCoin NOBL $841,621 $0.000364 2,315,172,180 LowVol -0.68% 54.96% 43.78%
785 V Version V $758,869 $0.001619 468,697,779 LowVol -2.72% 39.14% 69.00%
786 EBET EthBet EBET $735,513 $0.086505 8,502,500 LowVol -0.75% -12.71% -18.01%
787 HBN HoboNickels HBN $697,743 $0.011688 59,696,358 LowVol -4.94% 8.34% -2.11%
788 NET NetCoin NET $671,057 $0.000853 787,126,712 LowVol -0.68% -7.94% -9.15%
789 KOBO Kobocoin KOBO $664,983 $0.026922 24,700,248 LowVol -0.73% -3.75% -9.25%
790 VAL Valorbit VAL $637,304 $0.000122 5,234,444,508 LowVol -0.75% 5.33% 17.60%
791 ITI iTicoin ITI $622,278 $19.45 32,000 LowVol -0.67% -5.65% -14.71%
792 GOOD Goodomy GOOD $591,116 $0.001339 441,349,000 LowVol -0.75% 83.15% 22.94%
793 BITS Bitstar BITS $582,713 $0.025248 23,079,737 LowVol -0.65% 3.81% 10.01%
794 GIM Gimli GIM $574,077 $0.007176 80,000,000 LowVol -0.75% 38.47% -32.71%
795 RIYA Etheriya RIYA $548,779 $0.346992 1,581,531 LowVol 0.51% 8.65% 12.80%
796 AU AurumCoin AU $516,959 $1.75 296,216 LowVol -0.67% 8.36% 31.98%
797 TROLL Trollcoin TROLL $503,787 $0.000890 565,822,271 LowVol -0.08% -14.44% -9.95%
798 CHESS ChessCoin CHESS $488,167 $0.009035 54,032,769 LowVol 0.60% 29.73% 68.86%
799 BXT BitTokens BXT $487,466 $0.869374 560,709 LowVol 0.09% 13.10% 35.71%
800 FC2 FuelCoin FC2 $482,310 $0.004746 101,630,960 LowVol 2.64% 14.46%
801 XGR GoldReserve XGR $480,848 $0.028003 17,171,382 LowVol -0.67% 1.79% -39.40%
802 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.36% 5.84%
803 CASINO Casino CASINO $455,827 $0.455827 1,000,000 LowVol 0.26%
804 TGC Tigercoin TGC $445,255 $0.010227 43,536,800 LowVol -0.67% 20.57% 6.91%
805 FNC FinCoin FNC $439,302 $0.034111 12,878,667 LowVol -0.38% -0.69% -9.78%
806 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $428,057 $0.078856 5,428,300 LowVol -0.38% -5.09%
807 CFT CryptoForecast CFT $404,599 $0.008796 46,000,000 LowVol -0.41% 7.80% 18.70%
808 KUSH KushCoin KUSH $403,230 $0.074025 5,447,212 LowVol -0.37% 11.84% 48.35%
809 SLG Sterlingcoin SLG $397,634 $0.094527 4,206,571 LowVol -0.68% -5.04% 1.18%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $391,432 $1.22 319,664 LowVol -1.88% 4.22% 9.81%
811 WAY WayGuide WAY $389,764 $0.003896 100,040,708 LowVol -0.75% 2.13% 22.10%
812 DDF DigitalDevelo… DDF $389,467 $0.076093 5,118,307 LowVol 15.11% -12.91% -26.49%
813 GUN Guncoin GUN $382,381 $0.001942 196,870,978 LowVol -0.82% -5.81% 10.29%
814 DAXX DaxxCoin DAXX $366,527 $0.000736 497,731,720 LowVol 0.85% 7.15% -4.96%
815 GLC GlobalCoin GLC $364,995 $0.005601 65,171,010 LowVol -0.69% -11.91% 32.85%
816 8BIT 8Bit 8BIT $359,787 $0.245113 1,467,841 LowVol -3.23% 5.43% 12.31%
817 SH Shilling SH $356,259 $0.009010 39,542,025 LowVol -0.75% 72.21% 58.75%
818 SPEX SproutsExtreme SPEX $349,015 $0.000122 2,866,607,586 LowVol -0.75% 5.32%
819 SAC SACoin SAC $341,594 $0.048701 7,014,172 LowVol -0.75% -38.73% -42.41%
820 ICN iCoin ICN $341,415 $0.011688 29,210,188 LowVol -0.69% -21.62% -2.71%
821 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -6.48%
822 VIDZ PureVidz VIDZ $326,287 $0.002604 125,279,775 LowVol -0.26% -6.13% 11.59%
823 XPTX PlatinumBAR XPTX $325,344 $0.777858 418,256 LowVol -0.69% 11.66% -5.41%
824 CORG CorgiCoin CORG $320,112 $0.000256 1,251,855,418 LowVol 0.09% 61.94% 66.10%
825 UNIC UniCoin UNIC $314,356 $0.105943 2,967,216 LowVol -0.54% 4.09% 10.98%
826 CASH Cashcoin CASH $310,482 $0.006726 46,158,242 LowVol 52.46% 472.58% 403.00%
827 STV Sativacoin STV $309,457 $0.043668 7,086,559 LowVol -0.71% 4.07% 91.94%
828 LOT LottoCoin LOT $297,889 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -0.23% -3.93% 14.69%
829 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.81% 13.68%
830 LTB LiteBar LTB $280,498 $0.346870 808,656 LowVol 1.35% -3.78% 35.12%
831 FLY Flycoin FLY $280,066 $1.33 210,806 LowVol -0.75% 5.10% 17.37%
832 USDE USDe USDE $276,190 $0.000244 1,134,236,104 LowVol -0.69% 47.05% 17.63%
833 SWING Swing SWING $267,772 $0.096824 2,765,540 LowVol -0.66% 5.89% 12.71%
834 HODL HOdlcoin HODL $265,918 $0.001705 156,007,840 LowVol -0.75% -1.70% -3.15%
835 BIGUP BigUp BIGUP $265,916 $0.000126 2,118,316,344 LowVol 0.29% 8.85% 11.50%
836 EVO Evotion EVO $261,552 $0.082548 3,168,504 LowVol -0.75% 5.69% 19.49%
837 GAIA GAIA GAIA $258,292 $0.010717 24,101,381 LowVol -0.73% 10.48% 2.89%
838 J Joincoin J $254,379 $0.103896 2,448,402 LowVol -0.75% 73.83% 9.78%
839 RBIES Rubies RBIES $251,078 $0.024107 10,415,252 LowVol -0.75% -4.87% -3.49%
840 KED Darsek KED $248,180 $0.017792 13,948,784 LowVol 0.76% 62.05% 24.09%
841 MAD SatoshiMadness MAD $243,587 $0.000122 2,000,683,485 LowVol -0.69% 17.64%
842 Q2C QubitCoin Q2C $241,754 $0.000974 248,204,344 LowVol -0.67% -29.78% -27.44%
843 I0C I0Coin I0C $238,482 $0.011364 20,985,213 LowVol -0.58% -35.09% 28.71%
844 FRC Freicoin FRC $237,389 $0.008036 29,542,135 LowVol -0.69% -23.59% -2.95%
845 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $233,844 $0.017680 13,226,680 LowVol -0.66% 10.87% 23.45%
846 WYV Wyvern WYV $216,141 $0.122360 1,766,431 LowVol -0.75% 5.21% 25.84%
847 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 2.60%
848 MRJA GanjaCoin MRJA $211,391 $0.047483 4,451,920 LowVol -0.75% 108.25% 121.53%
849 CYP Cypher CYP $208,471 $0.032751 6,365,285 LowVol -0.67% 25.37% 64.00%
850 RBX Ripto Bux RBX $199,998 $0.000525 381,236,123 LowVol 16.19% 28.64% 13.37%
851 CAGE CageCoin CAGE $192,241 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.92% 36.67% -66.05%
852 SHDW Shadow Token SHDW $191,504 $0.027358 7,000,000 LowVol -0.44% -47.94% -46.95%
853 GRT Grantcoin GRT $189,068 $0.004383 43,136,059 LowVol -0.69% -4.87% -1.29%
854 PHS Philosopher S… PHS $178,670 $0.029707 6,014,340 LowVol -0.69% 3.23% 15.44%
855 GTC Global Tour Coin GTC $178,303 $0.005966 29,887,402 LowVol -0.75% 19.18%
856 BLC Blakecoin BLC $177,695 $0.011750 15,122,697 LowVol -0.54% 2.48% 53.48%
857 YAC Yacoin YAC $175,060 $0.001461 119,820,146 LowVol -0.69% 8.76% 9.31%
858 TTC TittieCoin TTC $166,268 $0.000132 1,259,816,434 LowVol -0.71% -25.18% -30.63%
859 HMP HempCoin HMP $165,174 $0.000122 1,356,645,470 LowVol -0.74% 5.32% 17.60%
860 XRA Ratecoin XRA $165,003 $0.001438 114,773,417 LowVol -0.69% 3.63% 9.88%
861 MNC Mincoin MNC $164,094 $0.040787 4,023,239 LowVol -11.51% -15.30% -46.92%
862 XPY PayCoin XPY $163,360 $0.013814 11,825,716 LowVol -14.70% 20.14% -7.86%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $161,607 $0.009253 17,465,159 LowVol -0.67% -9.04% 10.34%
864 ARI Aricoin ARI $160,845 $0.001147 140,262,505 LowVol -0.64% -4.43% 10.09%
865 HAL Halcyon HAL $157,466 $0.029707 5,300,580 LowVol -0.74% 18.86%
866 GP GoldPieces GP $157,432 $0.129026 1,220,161 LowVol 14.35% 19.13% 36.34%
867 JET Jetcoin JET $156,254 $0.032068 4,872,509 LowVol -0.75% -9.05% -75.67%
868 FIRE Firecoin FIRE $153,391 $1.56 98,412 LowVol -0.75% 5.32% -14.68%
869 PX PX PX $151,509 $0.001583 95,724,078 LowVol -0.75% 5.32% 17.60%
870 RED RedCoin RED $151,278 $0.002041 74,107,896 LowVol -0.30% -4.11% 5.98%
871 CNNC Cannation CNNC $149,438 $0.060333 2,476,893 LowVol -1.36% -0.03% 47.26%
872 LEA LeaCoin LEA $148,836 $0.000474 314,195,291 LowVol -0.50% 1.97% -13.33%
873 QCN QuazarCoin QCN $147,195 $0.024350 6,044,911 LowVol -13.14% -6.09% 4.34%
874 DUO ParallelCoin DUO $146,088 $0.484206 301,706 LowVol -0.75% 18.87% 13.51%
875 EMD Emerald Crypto EMD $144,229 $0.007544 19,117,129 LowVol -0.70% -25.81% -24.25%
876 EUC Eurocoin EUC $143,836 $0.011584 12,416,554 LowVol -0.58% 2.82% -15.27%
877 VC VirtualCoin VC $143,365 $0.014245 10,064,287 LowVol -0.67% 55.99%
878 DLC Dollarcoin DLC $141,921 $0.015584 9,106,714 LowVol -0.69% 7.84% 20.42%
879 XCRE Creatio XCRE $139,911 $0.006818 20,520,514 LowVol -0.75% 40.42% 35.81%
880 ISL IslaCoin ISL $136,932 $0.090461 1,513,704 LowVol -0.67%
881 ARCO AquariusCoin ARCO $136,675 $0.091735 1,489,893 LowVol -3.25% 20.28% 15.70%
882 GPU GPU Coin GPU $133,023 $0.003286 40,477,042 LowVol -0.43% 14.42% 16.25%
883 BUMBA BumbaCoin BUMBA $131,260 $0.005844 22,460,402 LowVol -0.75% 5.32% 12.61%
884 DRM Dreamcoin DRM $129,439 $0.052840 2,449,632 LowVol -0.69% 30.60%
885 MARS Marscoin MARS $122,963 $0.004348 28,279,074 LowVol -0.10% -3.75% 19.31%
886 PXI Prime-XI PXI $120,071 $0.006730 17,841,085 LowVol -0.67% 3.98% 10.75%
887 KURT Kurrent KURT $113,411 $0.011433 9,919,485 LowVol -0.75% 11.72% 78.19%
888 REE ReeCoin REE $112,968 $0.000044 2,560,000,000 LowVol -4.75% -2.36% -32.21%
889 IMS Independent M… IMS $112,968 $0.021041 5,368,934 LowVol -2.16% 29.79% 63.42%
890 BAS BitAsean BAS $112,125 $0.022425 5,000,000 LowVol 7.88% -3.08% 37.39%
891 BITZ Bitz BITZ $110,532 $0.055519 1,990,891 LowVol -0.69%
892 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -27.61%
893 COXST CoExistCoin COXST $108,882 $0.004018 27,100,000 LowVol -0.75% 249.09% 131.39%
894 CTO Crypto CTO $106,960 $0.008766 12,201,544 LowVol -0.75% 2.47% -40.05%
895 SOON SoonCoin SOON $106,275 $0.008528 12,462,620 LowVol -0.73% 5.38% 22.97%
896 NEVA NevaCoin NEVA $102,358 $0.041617 2,459,545 LowVol -0.28% -5.01% 1.97%
897 UNITS GameUnits UNITS $101,774 $0.029304 3,472,983 LowVol -0.63% 4.42% -43.28%
898 CNC CHNCoin CNC $101,211 $0.002070 48,899,511 LowVol -0.69% -0.53% 300.39%
899 PIE PIECoin PIE $99,994 $0.007305 13,688,199 LowVol -0.75% 14.42% 111.69%
900 GCC GuccioneCoin GCC $98,792 $0.004870 20,285,537 LowVol -0.74% 40.42% 51.74%
901 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 0.00% -2.49% -76.30%
902 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.47% 32.46%
903 QTL Quatloo QTL $93,987 $0.012176 7,718,883 LowVol -0.69% -14.35% 0.31%
904 ALL Allion ALL $93,593 $0.015097 6,199,359 LowVol -0.74% 10.67% 9.46%
905 TSE Tattoocoin (S… TSE $90,973 $0.001006 90,421,856 LowVol -0.73% -20.88% 0.75%
906 TAJ TajCoin TAJ $89,423 $0.011160 8,012,509 LowVol -1.13% 5.33% 3.55%
907 CF Californium CF $88,149 $0.036647 2,405,353 LowVol -0.69% 5.68% 38.30%
908 POP PopularCoin POP $86,940 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -0.29% -6.93% 13.49%
909 BIP BipCoin BIP $84,202 $0.051744 1,627,261 LowVol -0.69% 12.19% 21.37%
910 GPL Gold Pressed … GPL $83,630 $0.326007 256,527 LowVol -0.71% 7.27% 11.56%
911 BTQ BitQuark BTQ $82,913 $0.009131 9,080,066 LowVol 2.03% 9.71% -13.05%
912 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -14.52%
913 MAY Theresa May Coin MAY $81,580 $0.003275 24,908,800 LowVol -0.89% 6.83% -19.49%
914 URO Uro URO $80,699 $0.066842 1,207,310 LowVol -0.67% 27.67%
915 VEC2 VectorAI VEC2 $78,913 $0.004748 16,619,105 LowVol -2.42% -1.06% 20.17%
916 $$$ Money $$$ $77,325 $0.001685 45,887,218 LowVol -0.27% 10.83% 13.28%
917 BLRY BillaryCoin BLRY $76,635 $0.008523 8,991,931 LowVol -0.75% 5.32% -38.29%
918 CRX Chronos CRX $76,100 $0.001032 73,729,962 LowVol -0.69% 11.12% -1.67%
919 SPT Spots SPT $75,832 $0.003384 22,406,021 LowVol 0.71% 14.55% 37.38%
920 ECA Electra ECA $73,196 $0.000003 21,907,581,908 LowVol -10.76% -25.66% -84.87%
921 RBT Rimbit RBT $72,891 $0.000631 115,499,623 LowVol -0.93% 12.47% 12.38%
922 ARB ARbit ARB $71,853 $0.009179 7,827,795 LowVol 1.80% 23.14%
923 MND MindCoin MND $71,796 $0.005722 12,546,625 LowVol -0.69% 20.73% 49.39%
924 WARP WARP WARP $71,340 $0.065137 1,095,224 LowVol -0.75% 5.32% 18.71%
925 JWL Jewels JWL $71,257 $0.003531 20,181,636 LowVol -0.74% -1.48% -7.83%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 SOIL SOILcoin SOIL $66,938 $0.011739 5,702,048 LowVol -0.29% -5.76% 21.63%
928 300 300 Token 300 $65,746 $219.15 300 LowVol 11.65% 41.76% -3.22%
929 ICOB ICOBID ICOB $64,336 $0.000603 106,701,874 LowVol -5.48% 8.66% 12.82%
930 KIC KibiCoin KIC $63,714 $0.004334 14,701,000 LowVol -5.05% 10.06% -37.90%
931 DRS Digital Rupees DRS $62,191 $0.000122 510,802,961 LowVol -0.75% 5.32% -34.90%
932 CPN CompuCoin CPN $62,120 $0.003167 19,615,019 LowVol -0.74% -8.75% -10.71%
933 EXN ExchangeN EXN $62,094 $0.012175 5,100,000 LowVol -0.75% 4.93% 20.16%
934 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol
935 JIN Jin Coin JIN $59,953 $0.006088 9,848,485 LowVol -57.94% -69.91% 1.63%
936 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,118 $0.000975 59,630,200 LowVol -0.74% 20.44% 15.50%
937 SFC Solarflarecoin SFC $54,287 $0.003855 14,083,450 LowVol -0.64% -7.23% 33.51%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $54,077 $0.005357 10,094,424 LowVol -0.69% -9.57% -12.07%
939 ORLY Orlycoin ORLY $53,542 $0.001461 36,646,779 LowVol -0.75% 14.89% 28.29%
940 CESC CryptoEscudo CESC $52,635 $0.000365 144,105,100 LowVol -0.67% 57.98% 17.67%
941 VIP VIP Tokens VIP $50,801 $0.000609 83,450,403 LowVol -0.75% 24.70% 17.60%
942 BIOS BiosCrypto BIOS $50,701 $0.002435 20,821,709 LowVol -0.69% 23.91% 16.84%
943 RIDE Ride My Car RIDE $49,322 $0.000487 101,276,976 LowVol -0.75% 40.42% 135.21%
944 DLISK DAPPSTER DLISK $48,701 $0.000487 100,000,000 LowVol -0.74%
945 CXT Coinonat CXT $48,178 $0.005587 8,623,200 LowVol 4.53% 12.95% -12.88%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,834 $0.002313 20,245,510 LowVol -0.75% 5.32% 17.60%
947 CRT CRTCoin CRT $46,326 $0.584408 79,270 LowVol -0.69% 5.32% 17.60%
948 UET Useless Ether… UET $46,244 $0.011661 3,965,716 LowVol -0.75% 24.96% 27.88%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $45,466 $0.000075 608,557,394 LowVol 0.57% -5.61% 6.28%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,280 $0.009375 4,829,945 LowVol -0.75% 23.00% 41.66%
951 TOR Torcoin TOR $45,066 $0.142533 316,179 LowVol -3.17% -31.51% -40.50%
952 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 13.70%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $44,064 $0.002176 20,254,196 LowVol -0.73% -18.61% 36.29%
954 EGO EGO EGO $43,831 $0.000731 60,000,001 LowVol -0.75% -8.64% 13.14%
955 BOAT BOAT BOAT $42,906 $0.002313 18,547,845 LowVol -4.83% 23.70% 37.63%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,625 $0.000609 70,000,000 LowVol 5.35% 18.32%
957 PULSE Pulse PULSE $41,782 $0.002922 14,298,972 LowVol -0.69% 5.32% 0.52%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $40,710 $0.001948 20,898,106 LowVol -0.69% 12.34% 17.60%
959 G3N G3N G3N $40,510 $0.005357 7,561,891 LowVol -0.75% 5.31% 17.60%
960 BRAT BRAT BRAT $39,111 $0.000244 160,000,000 LowVol -0.75% 5.72% -21.30%
961 XCS CybCSec XCS $38,902 $0.003287 11,834,082 LowVol -0.75% -3.43% -7.99%
962 VLTC Vault Coin VLTC $36,987 $0.001219 30,330,520 LowVol -0.75% -3.83% -25.40%
963 EREAL eREAL EREAL $36,797 $0.000538 68,427,562 LowVol -0.75% 11.75% -23.92%
964 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,715 $0.014001 2,622,273 LowVol -0.75% 0.10% -27.05%
965 SONG SongCoin SONG $35,758 $0.001098 32,565,300 LowVol -19.93% 15.80% -25.02%
966 AGLC AgrolifeCoin AGLC $34,728 $0.004627 7,506,230 LowVol -0.74% -21.53% -12.14%
967 GBT GameBet Coin GBT $33,654 $0.001583 21,262,780 LowVol -0.67% -23.94% -6.65%
968 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 0.13% 7.37%
969 PEX PosEx PEX $32,557 $0.013271 2,453,240 LowVol -0.74% 5.32% 16.89%
970 WBB Wild Beast Block WBB $32,419 $0.194194 166,943 LowVol -0.69% 17.30% 58.92%
971 ROOFS Roofs ROOFS $31,655 $0.000244 130,000,000 LowVol -0.69% -24.03% -30.86%
972 LUNA Luna Coin LUNA $31,029 $0.019050 1,628,762 LowVol 4.57% 2.40% -1.61%
973 LIR LetItRide LIR $30,926 $0.000852 36,286,625 LowVol 15.86% 5.32% 35.46%
974 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 6.63% 2.40%
975 ZNE Zonecoin ZNE $29,864 $0.011566 2,581,970 LowVol -0.75% 17.60%
976 HVCO High Voltage HVCO $29,835 $0.019967 1,494,171 LowVol -0.75% 20.93%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $29,389 $0.032873 894,026 LowVol -0.69% 28.65%
978 KNC KingN Coin KNC $29,334 $14.61 2,008 LowVol -0.75% 5.35% -11.80%
979 DPAY DPAY DPAY $29,053 $0.000365 79,541,001 LowVol -0.75% -29.44%
980 ZYD Zayedcoin ZYD $28,127 $0.004505 6,243,840 LowVol -0.75% -13.41% -38.03%
981 CAB Cabbage CAB $26,846 $0.002557 10,499,996 LowVol -0.74% -7.85% -1.19%
982 IMX Impact IMX $26,666 $0.000244 109,509,099 LowVol -0.75% 110.63% -21.60%
983 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,064 $0.034577 753,776 LowVol -0.75% 21.09% 4.37%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,476,424 LowVol 0.67% -55.04%
985 BNX BnrtxCoin BNX $25,921 $0.000977 26,522,501 LowVol -0.72% -6.07% 8.67%
986 VRS Veros VRS $23,485 $0.000048 486,609,040 LowVol -4.93% -29.39% 114.46%
987 SDP SydPak SDP $22,893 $0.143302 159,754 LowVol -0.67% 5.06% 14.04%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,888 $0.001339 17,089,600 LowVol -0.75% 1.77% -30.92%
989 DES Destiny DES $21,428 $0.013393 1,600,000 LowVol -0.75% 13.58%
990 DIX Dix Asset DIX $20,088 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 1.39% -6.03% 39.03%
991 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 4.80% 7.57%
992 BIOB BioBar BIOB $19,304 $0.021794 885,756 LowVol -0.75% 5.32% 2.19%
993 TSTR Tristar Coin TSTR $18,977 $0.003774 5,027,857 LowVol -0.75% -24.07% -39.53%
994 JS JavaScript Token JS $17,951 $0.002246 7,991,996 LowVol -0.69% -3.07% 39.11%
995 IBANK iBank IBANK $17,635 $0.003896 4,526,324 LowVol -3.76% 34.81% 53.79%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 9.92% 40.65%
997 XOC Xonecoin XOC $16,282 $0.038766 420,000 LowVol 4.79% 2.59%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,942 $0.001183 13,476,500 LowVol -0.72% -44.56% -26.03%
999 MGM Magnum MGM $14,434 $0.003653 3,951,736 LowVol -0.75% -12.24% -10.21%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $13,806 $0.004505 3,064,800 LowVol -0.75% 85.56% 4.43%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,128 $0.000122 107,829,281 LowVol -0.75% 5.32%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,033 $0.002560 5,091,200 LowVol -0.73% 18.69% 13.35%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -43.98%
1004 P7C P7Coin P7C $12,864 $0.000365 35,220,238 LowVol -0.67% 5.43% 17.64%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $12,212 $7.07 1,727 LowVol -0.75% -6.62% -17.77%
1006 DAS DAS DAS $12,106 $0.004505 2,687,389 LowVol -0.75% -6.28% -1.56%
1007 VOLT Bitvolt VOLT $11,040 $0.000731 15,112,554 LowVol -0.75% 40.42% 1.09%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,966 $0.001291 7,720,704 LowVol 1.51% -22.07%
1009 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,841 $0.001074 9,166,698 LowVol 20.24% 76.22% 155.46%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $9,274 $0.006696 1,384,879 LowVol -12.65% -27.59% -34.91%
1011 NODC NodeCoin NODC $8,174 $0.004870 1,678,439 LowVol -0.75% -18.07%
1012 CONX Concoin CONX $6,796 $0.009131 744,266 LowVol 0.07% 53.66%
1013 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,959 $0.028134 211,827 LowVol 0.26% 7.74% 57.01%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,362 $0.001596 3,360,417 LowVol 0.26% -43.31% -15.62%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,288 $54788.20 0.078264 LowVol -0.75% -10.30% -10.86%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -25.27%
1017 LEX Lex4All LEX $3,962 $0.003962 1,000,000 LowVol 0.26% -2.82%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,926 $0.008092 485,214 LowVol 1.10% 40.64%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $2,890 $1.9e-07 15,320,585,365 LowVol -0.26% 9.40% 51.99%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,852 $0.002070 1,377,917 LowVol -0.75% 37.74% 15.22%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,449 $0.001937 1,264,511 LowVol -0.75% -40.16% -31.65%
1022 XNG Enigma XNG $2,241 $0.134779 16,627 LowVol -0.68% -7.01% -23.50%
1023 ULA Ulatech ULA $2,240 $0.011227 199,486 LowVol -0.75% 27.90% -64.96%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,419 $0.000244 5,826,388 LowVol -0.75% 5.33% 17.60%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.66%
1026 DMB Digital Money… DMB $410 $0.000973 421,300 LowVol -0.75% -15.81% -1.22%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -1.42%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.41% -58.20% -47.42%
1029 CALC CaliphCoin CALC $98 $0.001128 87,140 LowVol 8.80% 54.98% 78.10%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.85% -68.94%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000122 79,142 LowVol -0.75% 5.42% 17.60%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,167,100 0.00% 2.73% 11.24%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.424293 $8,180,100 11.20%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.56 $7,445,560 -3.39% -17.77% -27.92%
1035 ETN Electroneum ETN $0.088650 $5,892,510 -7.55% -12.61% 134.09%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.20 $5,564,570 -1.90% 17.98% 69.37%
1037 AI POLY AI AI $16.95 $4,296,060 -0.09% 7.95% -0.60%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.42 $3,459,850 -1.83% -7.73% -15.13%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.56 $3,257,940 -1.66% -12.80% -41.70%
1040 NULS Nuls NULS $0.765127 $3,161,930 -0.08% -15.35% 32.96%
1041 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $2,525,010 -0.08% 0.20% 5.77%
1042 REC Regalcoin REC $46.63 $2,419,620 -2.68% -1.05% 15.40%
1043 BTE BitSerial BTE $8.21 $1,524,600 -3.37% 0.21% 187.26%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.83 $1,508,230 -1.85% -0.61% -1.38%
1045 TSL Energo TSL $0.033088 $958,053 0.41% 6.81% 0.66%
1046 WC WINCOIN WC $1.14 $902,437 1.65% -1.66% -0.34%
1047 LEND EthLend LEND $0.025844 $870,449 -1.07% -10.25%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $11999.10 $739,889 -0.74% 4.57% 12.47%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.51 $646,154 -0.77% 2.60% 3.60%
1050 INF InfChain INF $0.015463 $623,447 1.79% 11.15% 72.52%
1051 XIN Infinity Econ… XIN $0.029951 $582,412 12.34% 12.24% -32.00%
1052 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.92 $566,291 -0.88% 9.26% 32.04%
1053 BOT Bodhi BOT $0.437755 $471,397 1.14% 0.76% -11.51%
1054 BTCM BTCMoon BTCM $0.039789 $396,888 13.11% -46.82% 498.86%
1055 DRGN Dragonchain DRGN $0.237411 $387,431 1.16% -5.40%
1056 AION Aion AION $1.77 $380,283 -1.50% 16.34% -7.14%
1057 LLT LLToken LLT $0.523301 $357,393 0.86% -4.98% 66.30%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $134.62 $257,843 -1.87% -28.20% -32.64%
1059 ADK Aidos Kuneen ADK $24.35 $251,757 -20.60% -7.49% -31.45%
1060 XID Sphre AIR XID $0.210220 $173,705 -1.56% 14.76% 6.23%
1061 XCPO Copico XCPO $0.020300 $169,951 -0.21% -17.25% -19.22%
1062 RMC Russian Minin… RMC $27231.20 $169,457 -0.75% 13.35% 109.60%
1063 SUR Suretly SUR $3.36 $168,339 -0.88% -3.36% -2.29%
1064 B3 B3Coin B3 $0.000051 $166,039 -12.75% 29.59% -77.79%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.142165 $160,081 -2.06% -2.64% 16.60%
1066 FOR FORCE FOR $0.012226 $134,717 -2.49% -12.40% 366.15%
1067 VEE BLOCKv VEE $0.022846 $124,001 -6.15% -1.45% 9.21%
1068 QBT Qbao QBT $0.240645 $123,373 -1.31% -3.47%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020086 $114,487 10.00% 5.04% -25.88%
1070 ICX ICON ICX $1.70 $106,983 0.99% 26.00% 10.67%
1071 UGT UG Token UGT $0.434734 $103,232 -0.91% -1.84% -3.83%
1072 PRE Presearch PRE $0.231328 $102,597 3.90% 121.80%
1073 EAG EA Coin EAG $3.09 $86,521 -2.66% 16.30% -4.95%
1074 BSR BitSoar BSR $0.206491 $72,694 2.39% 11.32% -21.59%
1075 MSD MSD MSD $0.011924 $61,836 0.27% -1.77% -4.61%
1076 THS TechShares THS $0.859505 $55,342 -0.91% 5.64% -14.67%
1077 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.34 $52,118 -5.47% 1.05% -16.99%
1078 DSR Desire DSR $0.254627 $49,715 -7.08% -1.07% 30.04%
1079 GLS GlassCoin GLS $0.876855 $46,286 2.06% -54.45% 5.10%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.006209 $45,555 1.31% -1.44% 23.42%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.040779 $41,534 1.66% -37.73% -64.47%
1082 EVR Everus EVR $1.34 $37,315 -9.86% -17.18% -75.67%
1083 XRY Royalties XRY $0.000242 $31,109 48.67% 45.20% -99.18%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000122 $28,613 -0.75% 5.32% -26.90%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.151824 $28,497 -2.90% 5.96% -9.45%
1086 AIB Advanced Inte… AIB $0.009844 $25,160 33.82% 124.08% 156.23%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.92 $24,903 4.10% 4.12% 41.42%
1088 BPL Blockpool BPL $0.165460 $24,130 -0.75% 13.29% 25.02%
1089 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.356282 $22,139 -0.77% -7.06% 112.16%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015249 $19,374 -1.76% 0.20% 329.94%
1091 FRD Farad FRD $0.109179 $19,195 0.52% -7.72% 25.59%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.044850 $18,850 -0.69% 28.20% 37.47%
1093 EFYT Ergo EFYT $13.60 $18,387 -0.50% 11.33% 47.61%
1094 WISH MyWish WISH $0.113918 $18,295 -2.29% -7.42% -61.73%
1095 PFR Payfair PFR $0.014267 $17,375 2.09% -1.72%
1096 DMC DynamicCoin DMC $0.004200 $16,820 4.79% 16.53% 78.45%
1097 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.093505 $16,286 7.33% 7.22% -16.54%
1098 MGC MergeCoin MGC $0.012784 $15,316 1.19% -15.19% 1.87%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049335 $13,273 -5.07% -11.15% 40.95%
1100 OXY Oxycoin OXY $0.142760 $12,988 -0.69% 12.23% -20.04%
1101 MCR Macro MCR $1.79 $11,620 -0.75% 18.85% -24.29%
1102 MKR Maker MKR $390.19 $11,129 -0.75% -0.79% -0.74%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.280394 $10,871 -18.30% -22.61% -15.86%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002638 $10,485 0.21% 9.77% 5.45%
1105 BOS BOScoin BOS $1.31 $10,118 -0.90% 6.63% 10.95%
1106 AERM Aerium AERM $0.979316 $9,650 -0.75% 130.32% -46.36%
1107 PEC Peacecoin PEC $0.052353 $8,461 -0.67% -24.52% 70.67%
1108 SISA SISA SISA $0.016949 $7,428 26.28% 2.34% -10.36%
1109 HYTV Hyper TV HYTV $0.005093 $6,837 -13.31% 37.58% -61.39%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.108007 $6,706 -0.97% -27.02% 52.27%
1111 GAY GAY Money GAY $0.016371 $6,563 -3.39% 77.97% 14.84%
1112 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006727 $6,141 30.30% 58.25% -41.86%
1113 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000586 $5,825 -0.75% -22.70%
1114 APC AlpaCoin APC $0.021811 $5,605 -0.73% -8.66% -23.98%
1115 SKR Sakuracoin SKR $0.002825 $5,461 -2.99% 169.48% 93.95%
1116 IQT iQuant IQT $0.176253 $5,047 1.72% -11.53% -11.70%
1117 FRN Francs FRN $0.041681 $4,918 -5.17% 107.07% 23.23%
1118 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000487 $4,690 -0.75% -30.44% -36.59%
1119 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002851 $4,671 -0.93% 0.65% 19.11%
1120 COR CORION COR $0.742632 $4,490 -12.21% -8.81% -19.60%
1121 BTBc Bitbase BTBc $0.005966 $4,237 2.75% 6.83% 4.36%
1122 WA WA Space WA $0.020576 $4,234 -0.75% 19.45% 4.95%
1123 TRIA Triaconta TRIA $8.12 $4,139 -0.69% -13.15% -11.97%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000132 $4,044 -0.75% -28.76% -41.45%
1125 SAK Sharkcoin SAK $0.002670 $4,017 0.75% 16.35% 21.25%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $3,636 -0.45% 8.13% 8.40%
1127 SND Sand Coin SND $0.872762 $3,466 8.38% 38.34% 43.67%
1128 VIU Viuly VIU $0.009774 $3,367 -0.75% 13.62% 133.61%
1129 DASHS Dashs DASHS $0.064528 $2,828 -0.75% -27.25% 92.41%
1130 NAMO NamoCoin NAMO $0.000124 $2,779 -0.72% 6.42% -21.80%
1131 PNX Phantomx PNX $0.016035 $2,719 -0.69% -8.56% -31.46%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $2,669 -0.84% 2.23% 300.61%
1133 VOYA Voyacoin VOYA $3.07 $2,557 -0.69% -27.44% 90.69%
1134 B2B B2B B2B $0.441276 $2,520 -0.75% 26.51% -31.94%
1135 SJCX Storjcoin X SJCX $0.346951 $2,347 -7.60% 7.33%
1136 GRN Granite GRN $0.018263 $2,275 -1.35% -21.37% 24.36%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $2.46 $2,192 -0.75% -39.16% 13.28%
1138 DAY Chronologic DAY $4.39 $2,081 -0.75% -30.71% 16.57%
1139 MINEX Minex MINEX $0.017469 $2,080 2.81% 15.96% -71.40%
1140 NTC Natcoin NTC $0.121752 $1,845 -13.72% -7.23% -64.32%
1141 IBTC iBTC IBTC $0.006140 $1,842 -0.69% 39.60% -23.23%
1142 STARS StarCash Network STARS $0.194884 $1,732 -0.75% -0.32% -26.80%
1143 OX OX Fina OX $0.000165 $1,719 -7.14% 33.38% -6.74%
1144 TER TerraNova TER $1.85 $1,674 -0.73% -2.94% -10.17%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.092410 $1,463 -0.75% 4.15% 30.99%
1146 STU bitJob STU $0.033876 $1,460 -3.47% 13.73% 106.14%
1147 MGC GulfCoin MGC $0.002557 $1,351 -0.75% -4.53% -21.54%
1148 DFS DFSCoin DFS $0.007818 $1,235 -19.22% 7.21% -12.74%
1149 WOW Wowcoin WOW $0.000123 $1,148 -1.11% 5.98% 18.02%
1150 VULC Vulcano VULC $0.006696 $1,127 -0.75% -18.57% -28.67%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040359 $1,035 5.82% 7.62% 1.13%
1152 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081208 $993 -0.67% 0.26% -5.61%
1153 HAT Hawala.Today HAT $0.183906 $963 -0.71% -7.81% -4.06%
1154 MAVRO Mavro MAVRO $0.033847 $955 -0.75% 65.21% 142.17%
1155 FLASH Flash FLASH $0.005357 $932 -0.75% 5.32% 4.53%
1156 WIC Wi Coin WIC $0.003091 $832 -0.75% 3.51% 18.26%
1157 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000483 $827 -0.90% 2.05% -18.93%
1158 ASN Aseancoin ASN $0.016315 $817 -2.21% -6.44% 220.76%
1159 WILD Wild Crypto WILD $0.130234 $812 -0.76% -21.18% 11.47%
1160 ACC AdCoin ACC $0.069390 $784 -0.75% -3.45% -27.80%
1161 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $728 0.87% -4.72% -7.07%
1162 SKC Skeincoin SKC $0.016436 $711 -0.69% 16.44% 349.72%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004382 $676 -0.67% -1.30% 14.42%
1164 PLC PlusCoin PLC $0.000610 $669 -0.75% 8.75% 13.24%
1165 HNC Huncoin HNC $0.002070 $656 -0.75% 62.76% 58.34%
1166 UR UR UR $0.000893 $589 -0.63% 28.95% 44.02%
1167 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $557 -0.69% -3.07% -40.79%
1168 MOTO Motocoin MOTO $0.007343 $530 13.48% 97.93% 121.61%
1169 LDCN LandCoin LDCN $0.002700 $513 -0.75% -19.78% -66.19%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.034090 LowVol -0.75% -3.36% -42.15%
1171 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039019 LowVol -0.75% -3.07% -43.99%
1172 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000122 LowVol -0.75% -47.34% -66.01%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -0.13% -92.47% -30.65%
1174 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002800 LowVol -0.75% 38.41% 33.56%
1175 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -20.90% -15.06% -19.46%
1176 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002313 LowVol 4.84% 42.94% 34.15%
1177 EDRC EDRCoin EDRC $0.052726 LowVol -0.69% 7.85% 6.59%
1178 CLINT Clinton CLINT $0.010836 LowVol -0.75% -13.32% 16.30%
1179 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -0.75% 5.32% -41.20%
1180 FFC FireFlyCoin FFC $0.000197 LowVol 0.34% 70.80% 31.68%
1181 ONG onG.social ONG $0.179309 LowVol -0.75% -3.07%
1182 AV AvatarCoin AV $0.045413 LowVol 1.26% 5.04% 38.11%
1183 EUSD eUSD EUSD $0.000159 LowVol -28.10% -72.47% -28.25%
1184 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050483 LowVol 0.26% 20.38% 38.56%
1185 TOP TopCoin TOP $0.000374 LowVol -0.60% -19.04% -29.31%
1186 BSN Bastonet BSN $0.000609 LowVol -0.75% -12.24% -19.22%
1187 ANI Animecoin ANI $0.000122 LowVol -0.67% -47.34% -32.46%
1188 BLX Blockchain Index BLX $2.92 LowVol -0.75% -1.58% 9.85%
1189 IRL IrishCoin IRL $0.002679 LowVol -0.67% 5.33% 22.74%
1190 HIGH High Gain HIGH $0.000731 LowVol -0.69% 35.40% 9.15%
1191 9COIN 9COIN 9COIN $0.003287 LowVol -0.75% 7.99% 6.55%
1192 QORA Qora QORA $0.219690 LowVol 8.89% -0.88%
1193 BUB Bubble BUB $0.021428 LowVol 0.47% 10.02% 9.40%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000244 LowVol -0.75% 5.32% -17.35%
1195 PRES President Trump PRES $0.003438 LowVol -0.75% 9.22% -13.51%
1196 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006575 LowVol -0.75% 69.47% -20.61%
1197 LTH LAthaan LTH $0.001096 LowVol -0.75% 89.57% 111.68%
1198 ACES Aces ACES $0.000320 LowVol -0.75% 176.57% 185.48%
1199 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000365 LowVol -0.75% 5.32% 6.91%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000244 LowVol -0.75% 5.32% 17.60%
1201 AXIOM Axiom AXIOM $0.018628 LowVol -0.75% 5.32% 16.84%
1202 EVC EventChain EVC $0.067275 LowVol -0.75% -38.13%
1203 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000137 LowVol -0.75% 18.03% -23.47%
1204 KARMA Karmacoin KARMA $0.000122 LowVol -0.69% 5.32%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.28% -20.28% -20.44%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048822 LowVol -0.75% 14.99% -6.53%
1207 XQN Quotient XQN $0.006209 LowVol -0.67% 1.35% 8.13%
1208 QBT Cubits QBT $0.003037 LowVol -0.62% -0.11% 86.49%
1209 ABC Alphabit ABC $12.18 LowVol -0.75% -34.08% -16.08%
1210 MONETA Moneta MONETA $0.000487 LowVol -0.69% 5.32% 17.63%
1211 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003287 LowVol 2.41% 9.38% 5.84%
1212 BXC Bitcedi BXC $0.003533 LowVol -0.70% -4.98% 78.14%
1213 ELC Elacoin ELC $0.091314 LowVol -0.69% 5.32% 20.92%
1214 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003793 LowVol -1.67% 1.15% 7.45%
1215 ACN Avoncoin ACN $0.000365 LowVol -0.75% -11.16% -9.55%
1216 LEPEN LePen LEPEN $0.000121 LowVol -0.61% 52.68% 18.02%
1217 IPY Infinity Pay IPY $0.001676 LowVol -0.75% -3.07% -37.67%
1218 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001826 LowVol -0.69% 5.33% 37.53%
1219 MEN PeopleCoin MEN $0.000122 LowVol -0.75% 17.60%
1220 MARX MarxCoin MARX $0.001218 LowVol -3.25% 19.12% 14.93%
1221 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002435 LowVol -0.74% -8.41% -28.73%
1222 DUB Dubstep DUB $0.002435 LowVol -0.75% 5.32% 8.24%
1223 FAP FAPcoin FAP $0.008152 LowVol -0.69% 25.92% -4.36%
1224 EBIT eBIT EBIT $0.003364 LowVol -0.75% 81.74% 462.13%
1225 RCN Rcoin RCN $0.000122 LowVol -0.74% 5.32% 17.60%
1226 FC Facecoin FC $0.003588 LowVol -0.75% -3.07% -14.23%
1227 KASHH KashhCoin KASHH $0.000120 LowVol -0.75% 4.05% 316.30%
1228 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000487 LowVol -0.75% 5.32% 17.60%
1229 TEAM TeamUp TEAM $0.000244 LowVol -0.69% -9.75% 17.60%
1230 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003775 LowVol -0.75% 196.22% 364.04%
1231 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004046 LowVol 8.57% 11.81% -23.81%
1232 UNC UNCoin UNC $0.000122 LowVol -0.74% 5.32% 17.60%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010836 LowVol -0.69% 136.64% 78.21%
1234 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.095940 LowVol -0.75% 14.69%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001154 LowVol -1.19% -0.18% -8.81%
1236 SWP Swapcoin SWP $0.089700 LowVol -0.75% 6.48% -32.09%
1237 TELL Tellurion TELL $0.000132 LowVol -0.71% -67.26% -49.43%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.006773 LowVol -0.75% -3.07% -57.35%
1239 PRN Protean PRN $0.000013 LowVol -81.12% -86.90% -87.69%
1240 SYNC Sync SYNC $584.41 LowVol -0.69% 68.53% 12.96%
1241 DISK DarkLisk DISK $0.000731 LowVol -0.75% -29.79% 3.93%
1242 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -18.07% -97.20% -97.91%
1243 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.75% -3.07% 121.67%
1244 TIE TIES Network TIE $0.063238 LowVol -0.75% -0.24% -35.11%
1245 BEST BestChain BEST $0.001461 LowVol -0.74% 20.99% 5.40%
1246 YEL Yellow Token YEL $0.006840 LowVol -0.75% -45.24% 49.33%
1247 BITOK Bitok BITOK $0.000079 LowVol -7.76% -31.59% -23.61%
1248 10MT 10M Token 10MT $0.000897 LowVol -0.75% 20.78% -65.31%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.063920 LowVol -0.75% 19.16% -43.52%
1250 WINK Wink WINK $0.000365 LowVol -0.75% 48.45%
1251 NBIT netBit NBIT $0.060511 LowVol -0.75% -7.69% 115.20%
1252 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.75% 10.50% 32.99%
1253 CYC Cycling Coin CYC $0.001705 LowVol -0.75% 23.45% -8.74%
1254 YES Yescoin YES $0.000096 LowVol -0.82% -16.79% 194.43%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.002070 LowVol -0.69% 5.32% 17.63%
1256 MBL MobileCash MBL $0.000365 LowVol -0.75% 17.60%
1257 SHA SHACoin SHA $0.000731 LowVol -0.67% 5.32% 28.98%
1258 BET BetaCoin BET $0.001948 LowVol -5.53% 9.72% -18.17%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000122 LowVol -0.75% 5.32% 20.85%
1260 MAGN Magnetcoin MAGN $0.706159 LowVol -0.78% 4.68% 40.64%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001461 LowVol -2.10% -29.68% -29.44%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000609 LowVol -0.75% -12.23% -17.94%
1263 STEX STEX STEX $0.782514 LowVol 1.39% -6.87% 94.93%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.274185 LowVol -0.75% 15.01%
1265 BIT First Bitcoin BIT $0.011810 LowVol -0.67% -5.40% -1.08%
1266 XOT Internet of T… XOT $2301.10 LowVol -0.75% 5.32% -24.09%
1267 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.045900 LowVol -0.75%
1268 PI PiCoin PI $0.002679 LowVol -0.75% 20.72%
1269 FUDD DimonCoin FUDD $0.001345 LowVol -0.75% -3.07% -22.07%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.035795 LowVol -0.67% 10.59% 49.92%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.05% -13.59% -47.45%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $1.76 LowVol -0.75% 6.62% -42.74%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.007062 LowVol -0.75% 5.32% 15.64%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001948 LowVol -0.69% 0.44% -7.94%
1275 LKC LinkedCoin LKC $0.000122 LowVol -0.74% -47.33% -41.20%
1276 TODAY TodayCoin TODAY $0.001218 LowVol -0.75% 31.65% 6.91%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001583 LowVol -0.75% 5.32% 13.63%
1278 DON Donationcoin DON $0.000576 LowVol -5.68% 0.15% -25.85%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.047361 LowVol -0.75% 57.58% 48.05%
1280 PRIMU Primulon PRIMU $0.000122 LowVol -0.75% -44.21% -53.83%
1281 XID International… XID $0.008401 LowVol -0.75% 2.18% 5.04%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004383 LowVol -0.69% 14.89% 35.82%
1283 PAYP PayPeer PAYP $0.000122 LowVol -0.69%
1284 RICHX RichCoin RICHX $0.006818 LowVol -0.75%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000731 LowVol -0.74% 26.38% 76.50%
1286 PRM PrismChain PRM $0.001948 LowVol -0.67% 29.62% 56.80%
1287 BGR Bongger BGR $0.000130 LowVol -0.43% 37.73%
1288 X2 X2 X2 $0.000122 LowVol -0.75% 5.32%
1289 CBD CBD Crystals CBD $0.001826 LowVol -0.75% 12.91% 26.00%
1290 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000122 LowVol -0.75% 5.32%
1291 XTD XTD Coin XTD $0.000122 LowVol -0.75% 17.60%
1292 OP Operand OP $0.001096 LowVol -0.75% 18.48%
1293 GBRC Global Busine… GBRC $0.000122 LowVol -0.75% 17.60%
1294 TRICK TrickyCoin TRICK $0.016558 LowVol -0.75% 49.20%
1295 TCR TheCreed TCR $0.000487 LowVol -0.74% 110.63% 57.98%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000122 LowVol -0.75% 17.60%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000122 LowVol -0.75% 18.34%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.60%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.23%
1301 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.08%
1302 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.77% 13.65%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.31% 12.15%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 2.10% -25.74%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.41%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.48% 14.46%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.39% 25.13%
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.89% 7.08%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.10% -14.40%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.53%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.67% 12.41%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.38% 13.21%
1313 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 2.03% 2.49%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 12.77%
1315 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 2.73% 10.15%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol -0.33% 5.84% -9.29%
1318 UTA UtaCoin UTA $0.002322 LowVol 5.71% 348.56%
1319 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.54% 1.57%
1320 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 2.43%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.43% -87.23%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 10.59%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -0.56% 39.23% -41.85%
1324 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -10.92%
1325 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.22% -59.68%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.79%

Quay lại phần 1

Phản hồi