Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12383.90 trên tổng giá trị $207,093,792,518

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $451.73 trên tổng giá trị $43,438,093,491

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1490.20 trên tổng giá trị $25,095,117,020

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.37 trên tổng giá trị $12,141,043,867

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242693 trên tổng giá trị $9,401,719,320

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EBTC eBTC [OLD] (EBTC) đang có giá hiện tại $0.004767 trên tổng giá trị $98,031 đã biến động tăng 45.67% trong 1h qua

    + Đồng SRC SecureCoin (SRC) đang có giá hiện tại $0.017487 trên tổng giá trị $144,032 đã biến động tăng 43.65% trong 1h qua

    + Đồng HXX Hexx (HXX) đang có giá hiện tại $0.060726 trên tổng giá trị $90,149 đã biến động tăng 42.05% trong 1h qua

    + Đồng POS PoSToken (POS) đang có giá hiện tại $0.801758 trên tổng giá trị $692,107 đã biến động tăng 41.66% trong 1h qua

    + Đồng SKULL Pirate Blocks (SKULL) đang có giá hiện tại $0.002794 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.13% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị $49,411,037 đã biến động tăng 605.45% trong 24h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.029850 trên tổng giá trị $1,492,520 đã biến động tăng 359.46% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.340179 trên tổng giá trị $296,918 đã biến động tăng 289.07% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.094936 trên tổng giá trị $144,747 đã biến động tăng 266.55% trong 24h qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.840503 trên tổng giá trị $10,199,329 đã biến động tăng 262.44% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.241879 trên tổng giá trị $18,289,560 đã biến động tăng 1536.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $339,258 đã biến động tăng 950.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.030257 trên tổng giá trị $1,936,238 đã biến động tăng 775.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005790 trên tổng giá trị $175,009 đã biến động tăng 602.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000670 trên tổng giá trị $1,055,604 đã biến động tăng 601.51% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCO X-Coin XCO $105,618 $0.008528 12,384,976 $822 1.87% -3.49% 20.40%
702 SGR Sugar Exchange SGR $102,271 $0.029220 3,500,000 $3,485 1.14% -11.19% -38.75%
703 FXE FuturXe FXE $100,855 $0.428402 235,421 $1,764 -43.13% 13.08% -78.09%
704 CACH CacheCoin CACH $100,652 $0.023992 4,195,132 $521 2.18% -21.02% -39.86%
705 EBTC eBTC [OLD] EBTC $98,031 $0.004767 20,564,300 $684 45.67% -29.60% 11.62%
706 VPRC VapersCoin VPRC $92,837 $0.000119 780,124,964 $3,956 2.21% 251.65% 27.86%
707 RPC RonPaulCoin RPC $91,329 $0.101969 895,654 $524 2.11% 26.03% 47.13%
708 HXX Hexx HXX $90,149 $0.060726 1,484,522 $561 42.05% 52.96% 77.97%
709 PRX Printerium PRX $89,733 $0.007590 11,821,728 $1,309 2.30% 126.00% 72.80%
710 EGAS ETHGAS EGAS $89,703 $0.008831 10,157,540 $2,945 -0.95% -3.00% 94.03%
711 BVC BeaverCoin BVC $84,795 $0.027219 3,115,258 $17,648 2.10% 18.44% 20.91%
712 611 SixEleven 611 $83,449 $0.193546 431,158 $1,228 2.14% 10.43% 8.47%
713 CON PayCon CON $81,180 $0.003523 23,042,604 $528 2.17% -38.85% -31.09%
714 EOT EOT Token EOT $79,707 $0.009649 8,260,903 $2,772 -23.79% -21.36% -18.35%
715 ATX Artex Coin ATX $75,003 $0.003993 18,781,750 $750 2.10% 3.11% -6.18%
716 ZMC ZetaMicron ZMC $72,941 $0.000121 600,344,291 $2,861 2.02% 18.79%
717 DIBC DIBCOIN DIBC $68,279 $0.013656 5,000,000 $751 2.86% -6.12% 16.18%
718 GLT GlobalToken GLT $61,140 $0.002341 26,112,300 $3,548 2.02% 12.22% 4.06%
719 STEPS Steps STEPS $61,098 $0.003280 18,625,017 $998 2.02% 38.95%
720 ADCN Asiadigicoin ADCN $60,581 $0.002430 24,931,054 $854 2.02% -10.16% -11.02%
721 ITZ Interzone ITZ $58,190 $0.032444 1,793,564 $516 2.08% 96.99% 60.17%
722 LBTC LiteBitcoin LBTC $57,001 $0.017878 3,188,280 $605,784 -0.04% 6.33% 552.86%
723 MCRN MACRON MCRN $50,294 $0.000125 401,421,401 $926 2.10% -70.92% -57.30%
724 KRONE Kronecoin KRONE $47,191 $0.012868 3,667,255 $624 -2.20% 14.45% 29.02%
725 MSCN Master Swiscoin MSCN $45,018 $0.001007 44,685,060 $778 -4.19% -9.49% -20.85%
726 ERY Eryllium ERY $40,957 $0.007568 5,411,761 $965 13.06% 20.38% 34.86%
727 ICON Iconic ICON $38,899 $0.065609 592,894 $1,943 2.02% 20.17% 11.51%
728 ALTC Antilitecoin ALTC $34,458 $0.001093 31,512,613 $1,004 2.18% 34.76% 83.47%
729 CRTM Corethum CRTM $34,420 $0.013768 2,500,000 $2,246 -0.92% -23.90% 54.33%
730 NTWK Network Token NTWK $32,653 $0.002798 11,671,310 $1,364 -0.92% -27.33% -37.68%
731 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $32,561 $0.037888 859,402 $65,179 3.31% 48.55% 139.37%
732 GRIM Grimcoin GRIM $30,340 $0.002939 10,324,802 $2,125 12.03% 37.30% 35.05%
733 PLACO PlayerCoin PLACO $29,869 $0.000850 35,120,000 $999 2.10% 4.81% 39.92%
734 CREVA CrevaCoin CREVA $26,730 $0.000735 36,390,750 $4,473 2.15% 4.42% -13.69%
735 JOBS JobsCoin JOBS $25,762 $0.000243 106,019,270 $884 2.10% -30.12% -9.56%
736 LVPS LevoPlus LVPS $18,202 $0.012028 1,513,256 $7,143 2.18% -3.65% 68.63%
737 MILO MiloCoin MILO $17,436 $0.001616 10,789,954 $961 7.22% -39.31% -45.00%
738 ARGUS Argus ARGUS $17,141 $0.014927 1,148,324 $1,406 2.12% 50.01% 62.03%
739 ELS Elysium ELS $16,058 $0.004009 4,005,012 $1,898 2.18% 1.73% 12.00%
740 XRC Rawcoin XRC $12,354 $0.017527 704,882 $1,200 1.77% -1.30% -0.12%
741 MRNG MorningStar MRNG $8,381 $0.000257 32,657,803 $547 2.10% 29.75% 27.69%
742 GSR GeyserCoin GSR $7,009 $0.149564 46,864 $3,824 -16.27% 9.44% 144.13%
743 HMC HarmonyCoin HMC $6,654 $0.011857 561,235 $5,215 4.10% 4.43% 3.33%
744 ABN Abncoin ABN $831 $0.012271 67,700 $517 2.10% -13.38% -23.37%
745 [email protected] Bankcoin [email protected] $30,098,932 $2.92 10,291,781 LowVol 13.19% 398.36%
746 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol -0.88% -19.37%
747 BCAP BCAP BCAP $18,925,000 $1.89 10,000,000 LowVol -0.92% 13.95% 45.44%
748 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
749 CREDO Credo CREDO $9,854,114 $0.017920 549,891,703 LowVol -0.88% -3.43% -14.07%
750 ETT EncryptoTel [… ETT $9,003,679 $0.144914 62,131,190 LowVol 0.16% -25.38% 7.76%
751 ECOB Ecobit ECOB $5,738,133 $0.012911 444,444,444 LowVol 2.03% 5.99% 16.81%
752 YASH YashCoin YASH $4,252,545 $0.425243 10,000,270 LowVol 2.10% -18.46% -16.85%
753 IXC Ixcoin IXC $4,237,427 $0.201791 20,999,088 LowVol 2.14% 31.44% 48.30%
754 PGL Prospectors Gold PGL $3,973,168 $0.061600 64,500,000 LowVol 2.02% 4.82% -24.72%
755 ARC Arcade Token ARC $3,900,378 $2.38 1,636,312 LowVol -0.92% 2.76% -7.62%
756 SIFT Smart Investm… SIFT $2,439,219 $3.37 722,935 LowVol -0.92% -2.91% 23.32%
757 ADST AdShares ADST $2,390,068 $0.198470 12,042,465 LowVol 1.84% -10.29% -9.09%
758 MBRS Embers MBRS $2,251,770 $0.045035 50,000,000 LowVol 1.47% 18.64% 15.34%
759 GRE Greencoin GRE $2,213,160 $0.000616 3,592,920,641 LowVol 2.02% 70.50% 105.88%
760 ADL Adelphoi ADL $2,190,592 $0.093327 23,472,224 LowVol 0.76% 1.16% -6.84%
761 FIMK FIMKrypto FIMK $2,107,244 $0.003652 577,004,618 LowVol 5.55% -23.93% 154.71%
762 REX REX REX $1,833,915 $0.211750 8,660,756 LowVol -0.92% 41.75% 33.12%
763 ITT Intelligent T… ITT $1,810,103 $0.184744 9,797,899 LowVol -0.92% -0.44% -20.07%
764 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,753,716 $0.000077 22,870,247,934 LowVol 1.96% 100.28% 47.37%
765 CBX Crypto Bullion CBX $1,689,938 $1.68 1,005,509 LowVol 2.10% -6.99% -24.75%
766 ANC Anoncoin ANC $1,538,396 $0.728988 2,110,317 LowVol 2.10% 33.47% 74.08%
767 LNK Link Platform LNK $1,423,606 $29.97 47,503 LowVol -0.79% 41.40% 76.85%
768 HTC HitCoin HTC $1,336,031 $0.000121 10,996,318,099 LowVol 2.10% 4.82% 18.82%
769 SHORTY Shorty SHORTY $1,287,880 $0.012879 100,000,000 LowVol 2.10% 4.81% 14.06%
770 PND Pandacoin PND $1,273,437 $0.000039 32,514,916,898 LowVol 3.04% 0.00% 79.25%
771 NKA IncaKoin NKA $1,263,047 $0.000111 11,331,436,256 LowVol 1.91% -1.91% -16.75%
772 RC RussiaCoin RC $1,221,477 $0.145798 8,377,873 LowVol 2.10% -10.16% -33.15%
773 ORB Orbitcoin ORB $1,020,603 $0.330102 3,091,780 LowVol 2.04% 4.95% 13.29%
774 SDC ShadowCash SDC $1,015,993 $0.151751 6,695,133 LowVol 2.02% 4.26% -8.12%
775 USC Ultimate Secu… USC $1,005,872 $0.097250 10,343,113 LowVol 2.10% 81.99% 66.81%
776 EPY Emphy EPY $929,105 $0.121660 7,636,898 LowVol -0.92% 4.90% -17.54%
777 METAL MetalCoin METAL $915,937 $0.011907 76,925,527 LowVol 4.22% 28.40% 34.96%
778 ETBS Ethbits ETBS $910,721 $0.654440 1,391,604 LowVol -23.05% -29.02% -34.72%
779 TES TeslaCoin TES $892,951 $0.012158 73,446,758 LowVol 1.51% 31.67% 56.98%
780 NOBL NobleCoin NOBL $839,906 $0.000363 2,315,160,792 LowVol 2.04% 46.41% 36.59%
781 V Version V $835,193 $0.001782 468,688,381 LowVol 0.55% 48.29% 99.39%
782 EBET EthBet EBET $737,520 $0.086742 8,502,500 LowVol -0.82% -12.10% -17.68%
783 NET NetCoin NET $669,508 $0.000851 787,126,712 LowVol 2.15% -8.39% -10.31%
784 KOBO Kobocoin KOBO $663,308 $0.026854 24,700,248 LowVol 2.06% -4.22% -11.15%
785 VAL Valorbit VAL $635,469 $0.000121 5,230,286,559 LowVol 2.10% 4.82% 18.82%
786 ITI iTicoin ITI $621,347 $19.42 32,000 LowVol 1.82% -6.00% -13.60%
787 BITS Bitstar BITS $581,055 $0.025176 23,079,737 LowVol 1.95% 3.26% 10.97%
788 GIM Gimli GIM $576,761 $0.007210 80,000,000 LowVol -0.92% 38.75% -29.68%
789 AU AurumCoin AU $534,717 $1.81 296,216 LowVol 6.79% 10.25% 39.51%
790 RIYA Etheriya RIYA $534,268 $0.337817 1,581,531 LowVol 2.06% 7.29% 7.15%
791 TROLL Trollcoin TROLL $496,975 $0.000878 565,819,017 LowVol -7.48% -10.96% -12.79%
792 BXT BitTokens BXT $482,476 $0.860580 560,640 LowVol -2.31% 23.64% 34.33%
793 FC2 FuelCoin FC2 $482,310 $0.004746 101,630,901 LowVol 2.35% 12.43%
794 XGR GoldReserve XGR $479,847 $0.027945 17,171,382 LowVol 2.02% 1.29% -42.79%
795 CASINO Casino CASINO $479,727 $0.479727 1,000,000 LowVol -1.04%
796 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.62% 2.13%
797 CHESS ChessCoin CHESS $474,752 $0.008786 54,032,769 LowVol 2.10% 31.51% 66.81%
798 ICN iCoin ICN $447,170 $0.015309 29,209,988 LowVol 2.10% 2.55% 27.93%
799 TGC Tigercoin TGC $444,328 $0.010206 43,536,800 LowVol 2.18% 37.87% 7.60%
800 FNC FinCoin FNC $438,835 $0.034075 12,878,667 LowVol 1.04% -1.08% -9.65%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $430,423 $0.079292 5,428,300 LowVol -1.97% -6.56%
802 NYAN Nyancoin NYAN $427,062 $0.001340 318,607,987 LowVol 1.79% 17.65% 67.26%
803 DAXX DaxxCoin DAXX $420,141 $0.000844 497,725,270 LowVol 1.99% 27.60% 12.24%
804 CFT CryptoForecast CFT $401,326 $0.008724 46,000,000 LowVol 1.40% 7.05% 18.47%
805 KUSH KushCoin KUSH $401,064 $0.073628 5,447,182 LowVol 2.18% 17.42% 54.97%
806 SLG Sterlingcoin SLG $396,741 $0.094315 4,206,567 LowVol 2.01% -5.25% 2.30%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $395,388 $1.24 319,637 LowVol 2.53% 5.19% 12.22%
808 PRL Oyster Pearl PRL $391,664 $0.013067 29,973,026 LowVol -0.88% 0.60% 52.27%
809 WAY WayGuide WAY $388,952 $0.003888 100,040,708 LowVol 2.10% 1.64% 22.68%
810 GLC GlobalCoin GLC $364,235 $0.005589 65,171,010 LowVol 2.02% -12.34% 25.64%
811 SH Shilling SH $355,502 $0.008991 39,540,375 LowVol 2.10% 67.68% 49.35%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $348,287 $0.000121 2,866,607,586 LowVol 2.18% 4.82%
813 SAC SACoin SAC $340,883 $0.048599 7,014,165 LowVol 2.10% -40.11% -42.39%
814 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -5.32%
815 DDF DigitalDevelo… DDF $324,841 $0.063466 5,118,307 LowVol -0.78% -25.48% -37.95%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $324,563 $0.776238 418,123 LowVol 2.18% 11.12% -5.36%
817 VIDZ PureVidz VIDZ $322,455 $0.002574 125,279,775 LowVol 0.68% -6.21% 11.78%
818 CORG CorgiCoin CORG $316,498 $0.000253 1,251,855,418 LowVol 2.52% 63.82% 78.61%
819 UNIC UniCoin UNIC $312,377 $0.105276 2,967,216 LowVol 1.60% 4.48% 11.72%
820 STV Sativacoin STV $308,702 $0.043562 7,086,556 LowVol 0.40% 3.46% 89.25%
821 LOT LottoCoin LOT $298,398 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.95% 5.03% 13.58%
822 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.53% 15.10%
823 LTB LiteBar LTB $279,972 $0.346269 808,540 LowVol 2.08% -0.49% 35.55%
824 FLY Flycoin FLY $279,484 $1.33 210,806 LowVol 2.18% 4.61% 18.62%
825 USDE USDe USDE $275,615 $0.000243 1,134,236,104 LowVol 2.10% 109.60% 18.82%
826 SWING Swing SWING $267,114 $0.096602 2,765,117 LowVol 2.03% 5.56% 11.02%
827 EVO Evotion EVO $261,005 $0.082376 3,168,471 LowVol 2.10% 5.99% 30.17%
828 BIGUP BigUp BIGUP $259,866 $0.000123 2,118,292,967 LowVol 0.35% 6.10% 3.32%
829 GAIA GAIA GAIA $257,757 $0.010695 24,101,381 LowVol 2.10% 10.27% 4.81%
830 J Joincoin J $253,848 $0.103679 2,448,402 LowVol 3.73% 72.98% 10.55%
831 RBIES Rubies RBIES $250,556 $0.024057 10,415,252 LowVol 2.10% -3.96% -4.64%
832 TRK Truckcoin TRK $248,917 $0.001588 156,713,320 LowVol 1.92% -9.73% -23.57%
833 MAD SatoshiMadness MAD $243,079 $0.000121 2,000,683,485 LowVol 2.02% 18.79%
834 Q2C QubitCoin Q2C $241,251 $0.000972 248,204,105 LowVol -9.25% -30.12% -25.85%
835 KED Darsek KED $239,994 $0.017222 13,935,551 LowVol -0.71% 56.40% 20.97%
836 I0C I0Coin I0C $238,833 $0.011381 20,985,210 LowVol 1.38% -35.87% 30.59%
837 FRC Freicoin FRC $236,892 $0.008019 29,541,800 LowVol 2.10% -9.73% -1.98%
838 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $232,770 $0.017598 13,226,680 LowVol 2.09% 10.13% 24.66%
839 HODL HOdlcoin HODL $227,422 $0.001458 155,984,245 LowVol 2.10% -16.16% -16.15%
840 WYV Wyvern WYV $215,669 $0.122106 1,766,245 LowVol 2.08% 4.71% 27.55%
841 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol -0.06% 2.30% 19.45%
842 CYP Cypher CYP $208,037 $0.032683 6,365,285 LowVol 2.02% 24.74% 65.62%
843 BRIT BritCoin BRIT $196,266 $0.009228 21,268,092 LowVol 2.18% -21.53% -39.72%
844 XPY PayCoin XPY $192,637 $0.016290 11,825,710 LowVol 2.02% 32.41% 11.41%
845 SHDW Shadow Token SHDW $190,509 $0.027216 7,000,000 LowVol 2.10% -47.56% -47.09%
846 GRT Grantcoin GRT $188,670 $0.004374 43,135,069 LowVol -3.20% -5.54% 1.54%
847 CAGE CageCoin CAGE $185,863 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.37% 33.09% 1.95%
848 MOJO MojoCoin MOJO $184,050 $0.015167 12,135,088 LowVol 0.99% -34.12% -6.79%
849 MNC Mincoin MNC $183,783 $0.045683 4,023,019 LowVol 2.10% -5.40% -38.15%
850 BLC Blakecoin BLC $179,511 $0.011870 15,122,697 LowVol 2.12% 2.73% 60.67%
851 PHS Philosopher S… PHS $178,298 $0.029646 6,014,340 LowVol 2.18% 2.71% 14.77%
852 GTC Global Tour Coin GTC $177,932 $0.005953 29,887,402 LowVol 2.18% 20.44%
853 YAC Yacoin YAC $174,695 $0.001458 119,819,728 LowVol 2.10% 21.20% 9.68%
854 RBX Ripto Bux RBX $172,023 $0.000451 381,236,123 LowVol 1.42% 16.02% -0.28%
855 TTC TittieCoin TTC $165,488 $0.000131 1,259,816,434 LowVol 1.42% -33.65% -32.35%
856 HMP HempCoin HMP $164,830 $0.000121 1,356,645,470 LowVol 2.10% 4.81% 18.82%
857 XRA Ratecoin XRA $164,647 $0.001435 114,770,917 LowVol 2.17% 3.13% 13.09%
858 ANTI AntiBitcoin ANTI $161,271 $0.009234 17,465,159 LowVol 2.10% -9.48% 11.46%
859 ICE iDice ICE $161,026 $0.102498 1,571,013 LowVol 2.14% 20.54% -1.93%
860 ARI Aricoin ARI $160,954 $0.001148 140,262,505 LowVol -3.62% -4.83% 14.68%
861 HAL Halcyon HAL $157,126 $0.029646 5,300,156 LowVol 2.10% 19.41%
862 JET Jetcoin JET $156,985 $0.032218 4,872,509 LowVol -0.98% -8.87% -76.18%
863 FIRE Firecoin FIRE $153,072 $1.56 98,412 LowVol 2.18% 4.81% -15.56%
864 PX PX PX $151,192 $0.001579 95,723,416 LowVol 2.10% 4.82% 18.79%
865 RED RedCoin RED $150,538 $0.002031 74,107,896 LowVol 1.80% -4.55% 8.08%
866 CNNC Cannation CNNC $149,950 $0.060539 2,476,893 LowVol 1.80% 3.19% 47.83%
867 LEA LeaCoin LEA $148,917 $0.000474 314,186,891 LowVol 1.18% 2.07% -10.58%
868 QCN QuazarCoin QCN $146,889 $0.024300 6,044,911 LowVol -4.74% 1.99% 5.24%
869 GP GoldPieces GP $146,471 $0.120042 1,220,161 LowVol 2.18% 9.98% 29.01%
870 EMD Emerald Crypto EMD $143,841 $0.007524 19,117,129 LowVol 6.63% -30.44% -22.30%
871 EUC Eurocoin EUC $143,204 $0.011533 12,416,554 LowVol 1.91% -2.16% -13.83%
872 VC VirtualCoin VC $143,067 $0.014215 10,064,287 LowVol 2.10% 55.23%
873 DLC Dollarcoin DLC $141,626 $0.015552 9,106,714 LowVol 2.10% 7.33% 21.64%
874 JIN Jin Coin JIN $141,196 $0.014337 9,848,485 LowVol 2.10% -29.32% 139.70%
875 XCRE Creatio XCRE $139,619 $0.006804 20,520,514 LowVol 2.10% 39.75% 37.61%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $139,115 $0.093378 1,489,797 LowVol 8.60% 21.54% 21.56%
877 ISL IslaCoin ISL $136,647 $0.090273 1,513,704 LowVol 2.02% 22.48%
878 DUO ParallelCoin DUO $132,368 $0.438730 301,706 LowVol 2.02% 5.58% 10.36%
879 GPU GPU Coin GPU $132,236 $0.003267 40,477,042 LowVol 2.02% 7.46% 17.59%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $130,986 $0.005832 22,460,178 LowVol 2.10% 6.79% 10.72%
881 DRM Dreamcoin DRM $129,170 $0.052730 2,449,632 LowVol 2.18% 29.95% 81.39%
882 MARS Marscoin MARS $121,539 $0.004298 28,279,074 LowVol 2.67% 7.43% 18.39%
883 PXI Prime-XI PXI $119,865 $0.006719 17,839,970 LowVol 2.09% 3.53% 13.50%
884 IMS Independent M… IMS $118,018 $0.021982 5,368,934 LowVol 1.88% 39.05% 72.91%
885 ECA Electra ECA $115,977 $0.000005 21,906,581,964 LowVol -0.67% 4.90% -75.83%
886 KURT Kurrent KURT $112,706 $0.011362 9,919,485 LowVol 2.01% 10.97% 78.80%
887 MST MustangCoin MST $110,684 $0.175593 630,343 LowVol 2.10% 28.59% 38.66%
888 BITZ Bitz BITZ $110,302 $0.055403 1,990,891 LowVol 2.02%
889 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -26.09%
890 COXST CoExistCoin COXST $108,656 $0.004009 27,100,000 LowVol 2.18% 256.99% 13.42%
891 CTO Crypto CTO $106,730 $0.008748 12,200,654 LowVol 2.10% 1.06% -39.51%
892 SOON SoonCoin SOON $106,015 $0.008507 12,462,620 LowVol 2.06% 4.82% 24.16%
893 BAS BitAsean BAS $103,637 $0.020727 5,000,000 LowVol -0.92% -5.21% 30.99%
894 NEVA NevaCoin NEVA $101,766 $0.041381 2,459,250 LowVol 0.97% -7.01% 2.89%
895 UNITS GameUnits UNITS $101,313 $0.029172 3,472,983 LowVol 1.94% 5.30% -42.10%
896 CNC CHNCoin CNC $100,975 $0.002065 48,887,367 LowVol 2.10% -1.01% 304.39%
897 PIE PIECoin PIE $99,785 $0.007290 13,688,103 LowVol -12.49% 13.88% 110.25%
898 GCC GuccioneCoin GCC $98,586 $0.004860 20,285,537 LowVol 17.86% 39.73% 53.31%
899 E4ROW E4ROW E4ROW $97,104 $0.022079 4,398,000 LowVol -0.92% -2.87% -76.51%
900 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.20% 34.11%
901 QTL Quatloo QTL $93,785 $0.012150 7,718,883 LowVol 2.17% -14.78% -0.40%
902 ALL Allion ALL $93,398 $0.015066 6,199,359 LowVol 10.14% 10.40%
903 TSE Tattoocoin (S… TSE $90,757 $0.001004 90,421,856 LowVol 2.15% -21.28% 3.07%
904 TAJ TajCoin TAJ $89,520 $0.011175 8,010,714 LowVol 0.84% 4.18% 4.44%
905 CF Californium CF $87,966 $0.036571 2,405,352 LowVol 2.18% 5.17% 39.97%
906 POP PopularCoin POP $87,271 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -0.12% -6.85% 12.10%
907 BIP BipCoin BIP $84,026 $0.051637 1,627,261 LowVol 2.10% 11.65% 22.63%
908 GPL Gold Pressed … GPL $83,549 $0.325693 256,527 LowVol 1.88% 6.89% 14.86%
909 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -13.48%
910 MAY Theresa May Coin MAY $81,595 $0.003276 24,905,600 LowVol 2.16% -3.23% -18.63%
911 VEC2 VectorAI VEC2 $80,766 $0.004860 16,618,811 LowVol 2.10% -1.57% 24.51%
912 BTQ BitQuark BTQ $80,531 $0.008869 9,079,663 LowVol 2.10% 6.27% -14.92%
913 URO Uro URO $80,531 $0.066702 1,207,310 LowVol 2.18% 28.95%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $77,486 $0.000972 79,719,140 LowVol 2.18% -16.15% 24.72%
915 $$$ Money $$$ $76,936 $0.001677 45,887,218 LowVol 1.62% 7.77% 12.57%
916 BLRY BillaryCoin BLRY $76,475 $0.008505 8,991,931 LowVol 2.10% -8.59% -38.01%
917 CRX Chronos CRX $75,651 $0.001026 73,729,962 LowVol 2.02% 25.01% -3.82%
918 SPT Spots SPT $74,310 $0.003317 22,406,021 LowVol 1.89% 9.56% 33.15%
919 BSC BowsCoin BSC $72,827 $0.013122 5,550,102 LowVol 22.42% 23.05% 39.45%
920 RBT Rimbit RBT $72,594 $0.000629 115,499,623 LowVol 2.93% 10.93% 6.90%
921 ARB ARbit ARB $71,849 $0.009179 7,827,285 LowVol 1.52% 25.02%
922 MND MindCoin MND $71,646 $0.005710 12,546,625 LowVol 2.02% 20.16% 50.90%
923 WARP WARP WARP $71,191 $0.065002 1,095,224 LowVol 2.10% 4.82% 20.04%
924 JWL Jewels JWL $71,109 $0.003523 20,181,636 LowVol 2.02% -1.97% -7.20%
925 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $67,252 $0.000630 106,701,874 LowVol 1.96% 26.56% 18.69%
927 SOIL SOILcoin SOIL $66,198 $0.011610 5,702,048 LowVol 2.03% -5.07% 18.32%
928 KIC KibiCoin KIC $64,291 $0.004373 14,701,000 LowVol 0.82% 56.77% -44.44%
929 DRS Digital Rupees DRS $62,062 $0.000121 510,802,961 LowVol 2.10% 4.82% -27.95%
930 CPN CompuCoin CPN $62,002 $0.003161 19,615,019 LowVol -9.41% -9.24% -9.86%
931 EXN ExchangeN EXN $61,964 $0.012150 5,100,000 LowVol 2.10% 4.43% 22.24%
932 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,994 $0.000973 59,630,200 LowVol 0.31% 19.86% 18.85%
934 CASH Cashcoin CASH $56,081 $0.001215 46,158,242 LowVol 2.10% 4.81% -4.62%
935 SFC Solarflarecoin SFC $55,593 $0.003947 14,083,450 LowVol 1.62% -8.52% 45.14%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $53,964 $0.005346 10,094,424 LowVol 2.18% -11.32% -12.26%
937 ORLY Orlycoin ORLY $53,430 $0.001458 36,646,779 LowVol 2.18% 14.34% 29.59%
938 CESC CryptoEscudo CESC $52,525 $0.000364 144,105,100 LowVol 2.10% 57.22% 18.85%
939 300 300 Token 300 $51,029 $170.10 300 LowVol 2.10% 10.26% -21.74%
940 VIP VIP Tokens VIP $50,695 $0.000607 83,450,403 LowVol 2.10% 7.80% 18.79%
941 BIOS BiosCrypto BIOS $50,596 $0.002430 20,821,709 LowVol 2.10% 23.31% 12.41%
942 RIDE Ride My Car RIDE $49,220 $0.000486 101,276,976 LowVol 2.10% 39.75% 137.58%
943 DLISK DAPPSTER DLISK $48,599 $0.000486 100,000,000 LowVol 24.24% 63.10%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,736 $0.002308 20,245,510 LowVol 2.18% 2.62% 18.79%
945 UET Useless Ether… UET $46,460 $0.011716 3,965,716 LowVol 0.74% 21.53% 26.37%
946 CRT CRTCoin CRT $46,230 $0.583191 79,270 LowVol 2.02% 4.82% 18.79%
947 TOR Torcoin TOR $46,098 $0.145798 316,179 LowVol 2.18% -30.39% -39.94%
948 CXT Coinonat CXT $45,602 $0.005288 8,623,200 LowVol 1.83% 7.62% -15.45%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,186 $0.009355 4,829,945 LowVol 2.10% 19.35% 47.50%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 14.31%
951 BOAT BOAT BOAT $44,853 $0.002418 18,547,845 LowVol 2.10% 42.70% 44.87%
952 BLZ BlazeCoin BLZ $44,782 $0.000074 608,557,394 LowVol 0.41% -1.25% 6.09%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $44,063 $0.002175 20,254,196 LowVol 2.03% -19.46% 35.95%
954 EGO EGO EGO $43,739 $0.000729 60,000,001 LowVol 2.18% -10.16% 22.32%
955 SONG SongCoin SONG $43,109 $0.001324 32,565,300 LowVol 0.69% 47.27% -5.59%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,524 $0.000607 70,000,000 LowVol 2.02% 4.82% 18.79%
957 PULSE Pulse PULSE $41,695 $0.002916 14,298,972 LowVol 2.10% -0.69% 0.95%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $40,625 $0.001944 20,898,106 LowVol 2.18% 11.80% 18.82%
959 G3N G3N G3N $40,425 $0.005346 7,561,891 LowVol 2.18% 4.81% 18.85%
960 BRAT BRAT BRAT $39,039 $0.000244 160,000,000 LowVol 1.98% 5.25% -20.37%
961 XCS CybCSec XCS $38,821 $0.003280 11,834,082 LowVol 2.10% 3.07% -10.53%
962 EREAL eREAL EREAL $36,969 $0.000540 68,427,562 LowVol -0.92% 11.98% -20.69%
963 VLTC Vault Coin VLTC $36,909 $0.001217 30,330,190 LowVol 2.06% -5.38% -28.91%
964 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,639 $0.013972 2,622,273 LowVol 2.10% -0.38% -26.18%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $34,655 $0.004617 7,506,170 LowVol 2.02% -21.90% -12.98%
966 GBT GameBet Coin GBT $33,584 $0.001579 21,262,780 LowVol 2.10% -24.30% -3.53%
967 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol -0.15%
968 PEX PosEx PEX $32,489 $0.013243 2,453,240 LowVol 1.96% 4.82% 17.89%
969 WBB Wild Beast Block WBB $32,345 $0.193789 166,908 LowVol 2.10% 18.40% 62.02%
970 ROOFS Roofs ROOFS $31,589 $0.000243 130,000,000 LowVol 2.02% -24.32% -26.66%
971 MRJA GanjaCoin MRJA $30,831 $0.006925 4,451,920 LowVol 2.10% -61.27% -68.48%
972 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 11.61% 2.71%
973 LUNA Luna Coin LUNA $30,249 $0.018578 1,628,232 LowVol 4.10% 0.24% 0.78%
974 ZNE Zonecoin ZNE $29,802 $0.011542 2,581,970 LowVol 2.02% 18.79%
975 HVCO High Voltage HVCO $29,772 $0.019926 1,494,171 LowVol 2.02% 29.66%
976 OS76 OsmiumCoin OS76 $29,328 $0.032805 894,026 LowVol 2.10% 5.19% 2.02%
977 KNC KingN Coin KNC $29,273 $14.58 2,008 LowVol 2.10% -10.98%
978 DPAY DPAY DPAY $28,992 $0.000364 79,541,001 LowVol 2.10% -28.73%
979 ZYD Zayedcoin ZYD $28,069 $0.004495 6,243,840 LowVol 2.10% -13.82% -37.23%
980 IMX Impact IMX $26,610 $0.000243 109,509,099 LowVol 2.02% 109.63% -20.81%
981 LIR LetItRide LIR $26,452 $0.000729 36,286,495 LowVol 2.10% -10.16% 16.43%
982 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,009 $0.034505 753,776 LowVol 2.10% 20.52% 5.33%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,476,088 LowVol 0.40% -54.49%
984 BNX BnrtxCoin BNX $25,879 $0.000976 26,522,501 LowVol -5.32% -6.47% 14.11%
985 VRS Veros VRS $25,675 $0.000053 486,609,040 LowVol -7.49% -19.56% 139.62%
986 CAB Cabbage CAB $25,515 $0.002430 10,499,996 LowVol 2.10% -12.67% -8.29%
987 SDP SydPak SDP $22,845 $0.143003 159,754 LowVol 2.18% 4.55% 17.85%
988 PLNC PLNcoin PLNC $22,840 $0.001336 17,089,600 LowVol 2.10% -3.80% -31.23%
989 DES Destiny DES $21,384 $0.013365 1,600,000 LowVol 2.10% 7.99%
990 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 1.81% 4.52% 6.80%
991 BIOB BioBar BIOB $19,264 $0.021748 885,756 LowVol 2.10% 4.82% 3.22%
992 DIX Dix Asset DIX $19,038 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -4.84% -11.40% 32.01%
993 TSTR Tristar Coin TSTR $18,937 $0.003766 5,027,857 LowVol 2.10% -24.43% -38.76%
994 IBANK iBank IBANK $18,148 $0.004009 4,526,324 LowVol 34.77% 38.35% 65.24%
995 JS JavaScript Token JS $18,035 $0.002257 7,991,996 LowVol -0.92% -2.88% 26.36%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 15.05% 41.16%
997 XOC Xonecoin XOC $16,282 $0.038766 420,000 LowVol 1.80% 12.54% 3.84%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,108 $0.001195 13,476,500 LowVol 2.24% -52.46% -16.51%
999 MGM Magnum MGM $14,404 $0.003645 3,951,736 LowVol 2.10% -12.65% -10.72%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $13,778 $0.004495 3,064,800 LowVol 2.02% 65.45% 9.28%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,101 $0.000121 107,829,281 LowVol 2.10% 4.81%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,002 $0.002554 5,091,200 LowVol 2.07% 19.14% 12.21%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 12.84% -44.32%
1004 P7C P7Coin P7C $12,838 $0.000364 35,220,238 LowVol 2.18% 18.85%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $12,187 $7.06 1,727 LowVol 2.10% -21.84% -16.94%
1006 DAS DAS DAS $12,078 $0.004495 2,686,630 LowVol 2.10% -5.43% -3.34%
1007 SOCC SocialCoin SOCC $11,778 $0.008505 1,384,879 LowVol 5.10% -8.29% -16.25%
1008 VOLT Bitvolt VOLT $11,017 $0.000729 15,112,554 LowVol 2.18% 25.78% 4.44%
1009 TRADE Tradecoin TRADE $9,965 $0.001291 7,719,654 LowVol 1.24% -21.12%
1010 NODC NodeCoin NODC $8,157 $0.004860 1,678,439 LowVol 2.10% -18.07%
1011 CONX Concoin CONX $6,782 $0.009112 744,266 LowVol 2.10% 26.56% 44.35%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,272 $0.029609 211,827 LowVol -1.33% 18.46% 65.67%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,988 $0.000653 9,166,698 LowVol 2.25% -47.43% 59.21%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,643 $0.001679 3,360,417 LowVol -21.30% -37.56% -10.88%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,279 $54674.10 0.078264 LowVol 2.10% -11.01% -9.93%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -24.82%
1017 LEX Lex4All LEX $4,170 $0.004170 1,000,000 LowVol -1.04% 7.12%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,792 $0.007815 485,214 LowVol 3.88% 35.19%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $2,893 $1.9e-07 15,320,585,365 LowVol 0.49% 12.54% 36.12%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,846 $0.002065 1,377,917 LowVol 2.18% 37.07% 11.61%
1021 XNG Enigma XNG $2,687 $0.161592 16,627 LowVol 22.91% 39.41% -7.15%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $2,444 $0.001933 1,264,511 LowVol 2.10% -40.45% -30.22%
1023 ULA Ulatech ULA $2,235 $0.011204 199,486 LowVol 2.10% -9.05% -63.68%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,416 $0.000243 5,826,388 LowVol 2.10% 4.82% 18.79%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.57%
1026 DMB Digital Money… DMB $409 $0.000971 421,300 LowVol 2.02% -16.21% 3.32%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -0.82%
1028 ENV Environ ENV $136 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.35% -0.41% -50.23%
1029 CALC CaliphCoin CALC $72 $0.000829 87,140 LowVol 2.10% 13.55% 35.08%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 2.57% -68.52%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000121 79,101 LowVol 2.02% 18.79%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,167,100 0.00% 2.74% 11.91%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.16 $7,107,490 -6.23% -16.48% -26.64%
1034 ETN Electroneum ETN $0.097841 $6,184,560 -3.49% 0.65% 164.50%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.40 $5,420,610 -0.98% 23.73% 72.80%
1036 AI POLY AI AI $16.08 $4,921,140 0.83% 3.27% -4.76%
1037 NULS Nuls NULS $0.746585 $3,443,670 4.16% -14.17% 28.81%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.85 $3,325,630 5.73% -9.34% -37.10%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.56 $3,175,130 2.04% -3.10% -8.88%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $2,526,060 0.23% 0.75% 6.34%
1041 REC Regalcoin REC $49.56 $2,449,890 2.58% 4.50% 22.08%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.20 $1,475,590 2.24% -1.29% 1.19%
1043 BTE BitSerial BTE $8.62 $1,475,170 2.63% 4.97% 202.53%
1044 LEND EthLend LEND $0.025695 $966,059 -1.21% -8.15%
1045 WC WINCOIN WC $1.15 $950,113 3.69% -1.82% 6.99%
1046 TSL Energo TSL $0.033082 $898,637 0.74% 7.62% 0.15%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12029.40 $735,087 2.09% 4.62% 13.99%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.89 $688,059 2.54% 2.88% 3.22%
1049 INF InfChain INF $0.014823 $643,723 -6.35% 4.15% 68.68%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.028066 $578,096 -3.34% 2.74% -35.98%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.91 $549,404 2.45% 9.04% 33.18%
1052 BOT Bodhi BOT $0.438362 $486,536 -0.05% 0.19% -11.81%
1053 BTCM BTCMoon BTCM $0.037848 $483,916 -9.35% -43.44% 458.25%
1054 DRGN Dragonchain DRGN $0.236578 $413,441 -0.88% -4.68%
1055 AION Aion AION $1.82 $398,277 -0.92% 21.87% -2.40%
1056 LLT LLToken LLT $0.525634 $367,318 -1.94% -3.30% 69.62%
1057 BT2 BT2 [CST] BT2 $124.42 $251,636 -0.53% -37.38% -40.63%
1058 ADK Aidos Kuneen ADK $32.56 $245,208 7.33% 20.39% -7.91%
1059 GBG Golos Gold GBG $0.145755 $218,501 -1.31% 3.54% 20.20%
1060 SUR Suretly SUR $3.38 $194,513 -0.88% -3.91% -1.59%
1061 XID Sphre AIR XID $0.213102 $170,748 -0.83% 16.56% 7.69%
1062 XCPO Copico XCPO $0.021947 $170,397 -13.88% -13.50% -12.24%
1063 RMC Russian Minin… RMC $27175.40 $169,545 2.08% 13.98% 111.50%
1064 B3 B3Coin B3 $0.000057 $166,163 -6.33% 38.43% -76.03%
1065 FOR FORCE FOR $0.012432 $155,116 27.70% -10.52% 399.58%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.024017 $137,172 -0.92% 7.37% 14.45%
1067 UGT UG Token UGT $0.436788 $124,783 -1.20% -1.57% -3.38%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.020506 $115,498 1.19% 9.17% -22.83%
1069 QBT Qbao QBT $0.236539 $113,372 -3.43% -6.51%
1070 PRE Presearch PRE $0.230846 $105,878 3.98%
1071 EAG EA Coin EAG $3.37 $91,283 11.93% 26.37% 6.64%
1072 ICX ICON ICX $1.71 $90,208 7.26% 30.82% 8.52%
1073 BSR BitSoar BSR $0.206425 $70,534 19.06% 10.67% -27.67%
1074 MSD MSD MSD $0.011780 $65,050 0.46% -6.49% -5.43%
1075 BTU Bitcoin Unlim… BTU $132.67 $56,001 1.02% 6.92% -11.56%
1076 DSR Desire DSR $0.265983 $50,166 6.42% 3.10% 34.48%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006075 $47,777 -7.25% -3.91% 20.62%
1078 GLS GlassCoin GLS $0.850972 $45,907 2.10% -58.17% -0.77%
1079 EVR Everus EVR $1.57 $42,859 8.66% -7.24% -70.44%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.041067 $42,478 36.49% -35.39% -64.90%
1081 THS TechShares THS $0.630666 $38,964 0.02% -24.25% -38.45%
1082 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015475 $36,575 -0.88% -10.52% 327.18%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.155153 $30,591 2.42% 18.72% -5.41%
1084 SIC Swisscoin SIC $0.000121 $28,554 2.10% 4.82% -26.87%
1085 AIB Advanced Inte… AIB $0.007290 $25,055 -8.57% 65.50% 91.52%
1086 BPL Blockpool BPL $0.165116 $24,080 6.73% 13.89% 24.38%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.83 $23,877 2.77% -0.80% 32.73%
1088 FRD Farad FRD $0.118811 $21,958 -1.81% -3.65% 44.73%
1089 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.374178 $21,580 10.56% -3.04% 126.86%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.045059 $18,939 -0.92% 28.48% 38.16%
1091 EFYT Ergo EFYT $13.87 $18,747 0.76% 15.26% 52.31%
1092 WISH MyWish WISH $0.116612 $18,430 -0.88% -3.76% -61.22%
1093 PFR Payfair PFR $0.014333 $17,359 -0.92% 1.03%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.014094 $17,266 -6.01% -10.49% 15.31%
1095 XRY Royalties XRY $0.000121 $16,226 2.06% -8.21% -99.60%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081039 $15,766 -4.15% 2.25% -9.24%
1097 DMC DynamicCoin DMC $0.003972 $15,740 -12.01% 12.78% 66.82%
1098 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076422 $13,694 -14.35% -12.90% -31.29%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054071 $13,253 -0.88% -7.78% 46.16%
1100 OXY Oxycoin OXY $0.142487 $12,965 4.21% 11.74% -20.30%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.304353 $11,729 -14.75% -18.25% -9.60%
1102 MCR Macro MCR $1.78 $11,596 2.10% 18.29% -24.08%
1103 MKR Maker MKR $392.02 $11,181 -0.92% -0.59% -0.23%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002652 $10,341 -0.13% -0.79% 4.64%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.052244 $9,686 -20.12% -30.26% 77.16%
1106 AERM Aerium AERM $0.977277 $9,630 2.01% 124.53% -45.60%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.065123 $9,625 2.10% 23.27% 92.55%
1108 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000486 $8,523 -5.80% -35.77% -31.13%
1109 GAY GAY Money GAY $0.018820 $7,607 14.26% 115.43% 28.16%
1110 HYTV Hyper TV HYTV $0.005858 $6,738 -0.92% 57.83% -54.38%
1111 IQT iQuant IQT $0.171815 $6,676 3.70% -14.39% -13.49%
1112 APC AlpaCoin APC $0.024163 $6,340 2.06% 0.23% -17.85%
1113 SISA SISA SISA $0.018985 $6,201 19.99% 13.71% 2.59%
1114 BOS BOScoin BOS $1.32 $5,379 2.10% 6.31% 12.10%
1115 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000586 $5,223 -0.92% -23.47%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004416 $5,112 -0.92% 3.52% -62.11%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002933 $5,104 5.09% 5.03% 23.84%
1118 COR CORION COR $0.837850 $5,039 2.17% 2.63% -8.91%
1119 FRN Francs FRN $0.043850 $4,930 4.06% 117.78% 30.30%
1120 ETT EncryptoTel [… ETT $0.109043 $4,866 2.04% -24.50% 54.72%
1121 SKR Sakuracoin SKR $0.002836 $4,859 21.53% 169.62% 70.56%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000132 $4,417 1.44% -44.87% -43.85%
1123 BTBc Bitbase BTBc $0.005710 $4,352 -4.57% -6.19% 0.49%
1124 WA WA Space WA $0.020533 $4,225 2.10% 18.80% -0.01%
1125 TRIA Triaconta TRIA $8.16 $4,159 -0.92% -12.97% -11.97%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $3,595 -0.64% 8.35% 9.08%
1127 VIU Viuly VIU $0.009808 $3,528 0.74% 10.44% 125.56%
1128 GRN Granite GRN $0.018346 $3,448 2.02% -6.33% 26.90%
1129 SND Sand Coin SND $0.644903 $3,260 -31.15% 6.81% 3.65%
1130 TER TerraNova TER $1.85 $2,943 2.05% -3.37% -8.81%
1131 NAMO NamoCoin NAMO $0.000124 $2,782 1.92% 5.91% -21.41%
1132 PNX Phantomx PNX $0.019477 $2,749 27.66% 17.83% -11.76%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $2,657 -0.59% 1.98% 393.18%
1134 VOYA Voyacoin VOYA $3.07 $2,590 2.18% -25.72% 92.55%
1135 SJCX Storjcoin X SJCX $0.375213 $2,538 4.12% 15.83%
1136 B2B B2B B2B $0.443339 $2,532 -0.92% 28.27% -31.51%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $2.46 $2,188 2.10% -39.45% -38.20%
1138 MINEX Minex MINEX $0.016720 $2,139 2.35% 8.48% -71.51%
1139 DAY Chronologic DAY $4.42 $2,088 0.10% -30.95% 14.44%
1140 IBTC iBTC IBTC $0.006169 $1,857 -0.88% 39.89% -24.21%
1141 STARS StarCash Network STARS $0.194478 $1,729 -26.45% -1.21% -26.12%
1142 OX OX Fina OX $0.000174 $1,650 1.01% 32.69% -2.80%
1143 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.092217 $1,465 2.02% -11.77% 32.22%
1144 MGC GulfCoin MGC $0.002551 $1,385 2.10% -8.29% -22.10%
1145 STU bitJob STU $0.034811 $1,274 36.32% 18.03% 101.81%
1146 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,180 -4.40% -7.46% -9.14%
1147 VULC Vulcano VULC $0.006682 $1,144 2.10% -17.64% -30.03%
1148 MAVRO Mavro MAVRO $0.033777 $974 2.10% 69.31% 144.62%
1149 HAT Hawala.Today HAT $0.184789 $967 -0.92% -7.80% -3.58%
1150 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037803 $956 2.00% -0.15% -6.27%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 $882 1.79% 6.96% -12.96%
1152 WOW Wowcoin WOW $0.000122 $879 1.89% 5.56% 19.34%
1153 ACC AdCoin ACC $0.069387 $813 1.97% -10.67% -28.12%
1154 MOTO Motocoin MOTO $0.006446 $768 2.24% 70.56% 90.90%
1155 WILD Wild Crypto WILD $0.130839 $734 -0.94% -20.82% 12.47%
1156 WIC Wi Coin WIC $0.002824 $717 2.22% -5.13% 9.40%
1157 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004373 $713 2.10% 1.20% 15.55%
1158 SKC Skeincoin SKC $0.016402 $709 2.10% 15.97% 383.85%
1159 PLC PlusCoin PLC $0.000642 $692 -0.95% 13.17% 19.23%
1160 FLASH Flash FLASH $0.005224 $669 2.18% 2.43% 2.92%
1161 NTC Natcoin NTC $0.141218 $641 -28.54% 4.72% -57.10%
1162 HNC Huncoin HNC $0.002065 $639 2.10% 46.48% 50.97%
1163 SAK Sharkcoin SAK $0.001590 $630 -29.76% -29.39% -26.34%
1164 DFS DFSCoin DFS $0.007611 $588 1.24% -1.16% -12.53%
1165 UR UR UR $0.000891 $587 1.74% 28.32% 44.50%
1166 LDCN LandCoin LDCN $0.002694 $512 7.52% -27.47% -65.27%
1167 EUSD eUSD EUSD $0.000221 LowVol -0.92% -62.67% -2.36%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039202 LowVol -0.95% -2.87% -43.64%
1169 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000121 LowVol 2.10% -47.59% -67.19%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -5.39% -86.56% -23.09%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002794 LowVol 38.13% 26.86% 28.57%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005224 LowVol 2.10% 29.08% -40.19%
1173 ASN Aseancoin ASN $0.016524 LowVol 2.10% -10.91% 229.71%
1174 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002187 LowVol 2.10% 34.76% 30.85%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.052616 LowVol 11.16% 7.45% 8.52%
1176 PDG PinkDog PDG $0.000121 LowVol 2.10% 4.82% -40.60%
1177 ONG onG.social ONG $0.180148 LowVol -0.92% -2.87%
1178 CLINT Clinton CLINT $0.010813 LowVol 2.10% -17.46% 17.50%
1179 FFC FireFlyCoin FFC $0.000195 LowVol 2.10% 68.10% 21.19%
1180 ACES Aces ACES $0.000256 LowVol 2.19% 108.91% 134.87%
1181 BLX Blockchain Index BLX $2.93 LowVol -0.92% -1.35% 11.04%
1182 AV AvatarCoin AV $0.040094 LowVol 15.69% -7.52% 22.58%
1183 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053130 LowVol -1.04% 32.60% 47.94%
1184 TOP TopCoin TOP $0.000372 LowVol -22.02% 4.08% -29.81%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000607 LowVol 2.10% -12.65% -16.52%
1186 ANI Animecoin ANI $0.000121 LowVol -48.95% -25.98% -32.79%
1187 IRL IrishCoin IRL $0.002673 LowVol 2.02% 4.82% 20.01%
1188 BUB Bubble BUB $0.021141 LowVol 2.10% 8.05% 8.10%
1189 HIGH High Gain HIGH $0.000729 LowVol 2.10% 51.96% 11.80%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000243 LowVol 2.10% 4.82% -15.30%
1191 PRES President Trump PRES $0.003431 LowVol 2.38% 8.74% -13.10%
1192 BAT BatCoin BAT $8.9e-07 LowVol -18.40% -57.92% -60.25%
1193 QBT Cubits QBT $0.003036 LowVol 2.01% -23.31% 95.79%
1194 LTH LAthaan LTH $0.001093 LowVol 2.10% 88.67% 113.83%
1195 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000364 LowVol 2.02% 4.82% 7.87%
1196 QORA Qora QORA $0.199936 LowVol 2.18% -13.19%
1197 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.92% -2.87% -40.48%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000243 LowVol 2.02% 4.82% 18.79%
1199 EVC EventChain EVC $0.067589 LowVol -0.92% -38.00%
1200 AXIOM Axiom AXIOM $0.018589 LowVol 2.02% 4.82% 18.04%
1201 YEL Yellow Token YEL $0.006872 LowVol -0.95% -45.13% 48.11%
1202 SHA SHACoin SHA $0.000729 LowVol 2.02% 4.81% 25.35%
1203 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000136 LowVol 2.10% 17.43% -15.69%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000364 LowVol 2.02% -19.72% -4.82%
1205 DON Donationcoin DON $0.000606 LowVol 2.02% 5.29% -24.28%
1206 KARMA Karmacoin KARMA $0.000121 LowVol 2.10% 4.81%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -19.13% -25.76% -21.57%
1208 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044104 LowVol 2.10% -8.64% -12.43%
1209 XQN Quotient XQN $0.006196 LowVol 2.18% 0.86% 7.66%
1210 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004127 LowVol 1.46% 20.67% 19.09%
1211 ABC Alphabit ABC $12.15 LowVol 2.18% -34.40% -15.28%
1212 MONETA Moneta MONETA $0.000486 LowVol 2.10% 5.55% 18.79%
1213 KASHH KashhCoin KASHH $0.000121 LowVol 2.20% 4.28% 320.03%
1214 BXC Bitcedi BXC $0.003530 LowVol 1.91% -5.10% 74.07%
1215 ELC Elacoin ELC $0.091124 LowVol -4.29% 4.81% 22.40%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.001246 LowVol 1.67% 21.87% 19.91%
1217 SWP Swapcoin SWP $0.090119 LowVol -0.92% 6.32% -32.47%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000121 LowVol 1.85% 56.86% 18.76%
1219 IPY Infinity Pay IPY $0.001683 LowVol -0.92% -2.87% -37.31%
1220 CYC Cycling Coin CYC $0.001701 LowVol 2.10% 35.45% -7.76%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000121 LowVol 2.02% 18.79%
1222 BIRDS Birds BIRDS $0.000121 LowVol 2.10% 88.28% -41.79%
1223 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002430 LowVol 2.10% -8.86% -28.01%
1224 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003693 LowVol 2.10% -1.22% -29.65%
1225 FAP FAPcoin FAP $0.008138 LowVol 1.90% 25.38% -8.64%
1226 EBIT eBIT EBIT $0.003379 LowVol -0.92% 82.12% 387.54%
1227 PRN Protean PRN $0.000066 LowVol 3.10% -29.42% -26.51%
1228 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001822 LowVol 2.18% 4.82% 37.07%
1229 FC Facecoin FC $0.003605 LowVol -0.92% -2.87% -13.78%
1230 RCN Rcoin RCN $0.000121 LowVol 2.02% 4.82% 18.79%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.003280 LowVol 2.18% 1.07% 4.57%
1232 TEAM TeamUp TEAM $0.000243 LowVol 2.10% -20.04% 18.79%
1233 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000486 LowVol 2.18% 4.82% 18.79%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.002308 LowVol 2.10% -19.82% 351.41%
1235 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003767 LowVol 2.02% 195.35% 365.36%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000121 LowVol 2.10% 4.82% 18.79%
1237 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010813 LowVol 2.10% 123.95% 78.25%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.095741 LowVol 2.18% 15.07%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol 3.46% 6.68% -2.60%
1240 TELL Tellurion TELL $0.000132 LowVol 1.90% -56.81% -49.31%
1241 EGOLD eGold EGOLD $0.006805 LowVol -0.92% -2.87% -55.53%
1242 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003159 LowVol 2.18% 4.81% 2.97%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002430 LowVol 2.18% 4.81% 8.58%
1244 SYNC Sync SYNC $583.19 LowVol 2.10% 67.68% 14.06%
1245 PI PiCoin PI $0.002673 LowVol 2.10% 16.75%
1246 DISK DarkLisk DISK $0.000729 LowVol 2.18% -30.12% 2.34%
1247 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 21.42% -96.61% -97.52%
1248 10MT 10M Token 10MT $0.000901 LowVol -0.92% 21.03% -63.02%
1249 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.88% -2.87% 98.34%
1250 BET BetaCoin BET $0.002042 LowVol 2.18% 17.47% -13.16%
1251 TIE TIES Network TIE $0.063534 LowVol -0.88% -0.04% -34.54%
1252 BEST BestChain BEST $0.001458 LowVol 2.09% 25.76% 6.38%
1253 BITOK Bitok BITOK $0.000085 LowVol -18.09% -26.97% -17.24%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.707552 LowVol 0.72% 5.76% 42.64%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.063786 LowVol -47.75% 18.60% -43.17%
1256 WINK Wink WINK $0.000364 LowVol 2.10% 59.77%
1257 NBIT netBit NBIT $0.060385 LowVol -8.12% 141.25%
1258 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol -0.92% 10.73% 34.84%
1259 YES Yescoin YES $0.000096 LowVol 2.51% -17.23% 262.27%
1260 REGA Regacoin REGA $0.001579 LowVol 2.10% -21.39% -22.79%
1261 MBL MobileCash MBL $0.000364 LowVol 2.10% 18.83%
1262 GOLF Golfcoin GOLF $0.000121 LowVol 2.10% 4.82% 21.69%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000607 LowVol 2.10% -12.65% -15.15%
1264 QBC Quebecoin QBC $0.002065 LowVol 2.02% 4.82% 18.79%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.273614 LowVol 2.10% -5.27%
1266 BIT First Bitcoin BIT $0.011785 LowVol 2.10% -5.86% -0.06%
1267 FUDD DimonCoin FUDD $0.001352 LowVol -0.92% -2.87% -24.59%
1268 XOT Internet of T… XOT $2296.31 LowVol 2.18% 4.82% -24.11%
1269 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.045805 LowVol 2.10%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.035720 LowVol 2.18% 10.01% 45.81%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 24.85% -14.57% -50.59%
1272 CBD CBD Crystals CBD $0.001822 LowVol 2.10% 12.46% 27.09%
1273 STEX STEX STEX $0.741602 LowVol -4.86% -12.19% 86.65%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001944 LowVol 2.10% -8.54% -7.73%
1275 XDE2 XDE II XDE2 $1.76 LowVol 2.10% 6.11% -40.63%
1276 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011178 LowVol 2.10% 5.06% -8.28%
1277 DBG Digital Bulli… DBG $0.007047 LowVol 2.10% 4.82% 16.78%
1278 LKC LinkedCoin LKC $0.000121 LowVol 2.02% -47.59% -40.60%
1279 TODAY TodayCoin TODAY $0.001215 LowVol 2.10% 31.02% 7.99%
1280 GAIN UGAIN GAIN $0.001579 LowVol 2.02% 4.82% 13.87%
1281 XAU Xaucoin XAU $0.047263 LowVol 2.10% 56.82% 49.58%
1282 PRIMU Primulon PRIMU $0.000121 LowVol 2.02% -46.62% -51.13%
1283 XID International… XID $0.008383 LowVol 2.10% 1.83% 5.01%
1284 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004374 LowVol 2.10% 14.34% 37.06%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000121 LowVol
1286 RICHX RichCoin RICHX $0.006804 LowVol 2.02% 3.79%
1287 HCC Happy Creator… HCC $0.000729 LowVol 2.10% 25.78% 78.19%
1288 PRM PrismChain PRM $0.001944 LowVol 2.10% 29.00% 58.39%
1289 BGR Bongger BGR $0.000131 LowVol -22.19% 39.35%
1290 X2 X2 X2 $0.000121 LowVol 2.10% 4.82% 22.24%
1291 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000121 LowVol 2.10% 4.81% 22.48%
1292 XTD XTD Coin XTD $0.000121 LowVol 2.10% 18.79%
1293 OP Operand OP $0.001093 LowVol 2.10% 17.92% 22.30%
1294 GBRC Global Busine… GBRC $0.000121 LowVol 2.18% 18.79%
1295 TCR TheCreed TCR $0.000486 LowVol 2.02% 109.63% 58.48%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000121 LowVol 2.10% 18.82%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000121 LowVol 2.10% 19.33%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.32%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.90%
1301 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.87%
1302 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011252 LowVol 1.11% 14.45%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.50% 15.06%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.10% 13.52%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 1.81% -24.84%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.42%
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 2.20% 15.85%
1308 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 1.11% 25.97%
1309 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003769 LowVol 1.62% 8.61%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.81% -13.35%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.44%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol 0.40% 13.78%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 1.11% 14.59%
1314 GARY President Joh… GARY $0.196499 LowVol 1.74% 8.72%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1316 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.09% 2.43% 19.45%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 1.27% -0.39%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.49% -87.07%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 11.94%
1322 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -9.81%
1323 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 86.42% 9.62%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003864 LowVol -80.28% -60.58%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 -16.86%

Quay lại phần 1

Phản hồi