Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11915.00 trên tổng giá trị $199,242,927,875

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.66 trên tổng giá trị $44,389,331,133

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1535.99 trên tổng giá trị $25,865,303,605

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246335 trên tổng giá trị $9,534,847,774

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.40 trên tổng giá trị $9,463,411,164

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 749.22% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.164947 trên tổng giá trị $201,249 đã biến động tăng 125.27% trong 1h qua

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị $120,108 đã biến động tăng 101.68% trong 1h qua

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.000234 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.98% trong 1h qua

    + Đồng XPY PayCoin (XPY) đang có giá hiện tại $0.016875 trên tổng giá trị $199,558 đã biến động tăng 74.30% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2685.45% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 377.43% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.378425 trên tổng giá trị $330,301 đã biến động tăng 368.38% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209858 trên tổng giá trị $15,868,308 đã biến động tăng 359.61% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005600 trên tổng giá trị $169,274 đã biến động tăng 357.17% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5321.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209858 trên tổng giá trị $15,868,308 đã biến động tăng 1598.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.054430 trên tổng giá trị $3,483,128 đã biến động tăng 1517.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.375970 trên tổng giá trị $5,412,869 đã biến động tăng 719.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000670 trên tổng giá trị $1,055,669 đã biến động tăng 688.76% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GPL Gold Pressed … GPL $77,356 $0.301550 256,527 $842 1.09% 2.09% 4.84%
702 EGAS ETHGAS EGAS $76,944 $0.007575 10,157,540 $2,289 -16.45% 3.45% 55.97%
703 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,208 $0.003057 24,931,054 $523 0.84% 14.68% 14.12%
704 ZMC ZetaMicron ZMC $70,581 $0.000118 600,344,291 $2,767 0.93% 18.51%
705 300 300 Token 300 $70,541 $235.13 300 $1,704 50.50% -5.18% 29.74%
706 RBT Rimbit RBT $70,227 $0.000608 115,499,623 $605 5.84% 26.16% 3.49%
707 XCO X-Coin XCO $68,758 $0.005552 12,384,976 $553 3.08% -12.60% -23.17%
708 DIBC DIBCOIN DIBC $68,580 $0.013716 5,000,000 $581 0.34% -19.94% 20.99%
709 ATX Artex Coin ATX $65,922 $0.003510 18,781,750 $518 0.84% -13.56% -7.39%
710 SOIL SOILcoin SOIL $63,126 $0.011071 5,702,048 $906 0.97% 7.18% 16.47%
711 LBTC LiteBitcoin LBTC $59,342 $0.018613 3,188,280 $840,283 4.40% 127.50% 524.66%
712 GLT GlobalToken GLT $58,395 $0.002238 26,095,400 $3,810 0.84% 11.20% 4.21%
713 RPC RonPaulCoin RPC $57,304 $0.063981 895,654 $698 0.84% -7.09% -7.58%
714 CESC CryptoEscudo CESC $50,826 $0.000353 144,105,100 $540 11.50% -3.59% -1.45%
715 KRONE Kronecoin KRONE $50,390 $0.013789 3,654,459 $577 17.95% 24.04% 37.75%
716 STEPS Steps STEPS $50,363 $0.002704 18,625,017 $957 0.84% 18.57%
717 SFC Solarflarecoin SFC $49,774 $0.003534 14,083,450 $827 0.86% -7.87% 43.31%
718 MCRN MACRON MCRN $47,310 $0.000118 401,421,401 $845 0.93% -71.06% -68.82%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,758 $0.000979 44,682,500 $746 0.31% 2.48% -29.26%
720 SONG SongCoin SONG $43,743 $0.001343 32,565,300 $565 21.28% 69.81% 8.47%
721 CRTM Corethum CRTM $38,790 $0.015516 2,500,000 $1,877 0.67% 126.02% 108.05%
722 BRAT BRAT BRAT $37,761 $0.000236 160,000,000 $2,441 0.84% 4.64% -15.98%
723 ICON Iconic ICON $37,641 $0.063487 592,894 $6,957 0.84% -15.42% 25.29%
724 PULSE Pulse PULSE $35,303 $0.002469 14,298,972 $877 0.93% -31.57% -14.18%
725 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,713 $0.035846 856,802 $99,559 8.74% 200.60% 129.72%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $30,683 $0.000843 36,390,750 $3,049 3.40% -12.70% 2.60%
727 ALTC Antilitecoin ALTC $29,639 $0.000941 31,512,613 $938 0.84% 38.98% 58.08%
728 GRIM Grimcoin GRIM $25,117 $0.002433 10,324,802 $1,432 -2.48% 22.00% 126.19%
729 MILO MiloCoin MILO $16,206 $0.001502 10,789,954 $650 -44.10% -40.21% -49.69%
730 XRC Rawcoin XRC $15,682 $0.022247 704,882 $1,782 9.32% 15.84% 28.47%
731 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,644 $0.001163 13,455,500 $614 0.80% 49.81% 0.54%
732 LVPS LevoPlus LVPS $12,987 $0.008582 1,513,256 $8,985 0.45% -12.54% 15.35%
733 ARGUS Argus ARGUS $12,845 $0.011186 1,148,324 $736 -0.01% 27.17% 20.14%
734 VOLT Bitvolt VOLT $8,884 $0.000588 15,112,554 $502 0.84% 4.25% -2.15%
735 GSR GeyserCoin GSR $8,678 $0.185169 46,864 $2,673 0.84% 38.06% 211.62%
736 HMC HarmonyCoin HMC $6,302 $0.011229 561,235 $6,338 0.85% 5.99% -4.36%
737 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.48% -18.88%
738 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
739 ETT EncryptoTel [… ETT $12,241,895 $0.197033 62,131,190 LowVol 0.25% 6.23% 130.33%
740 CREDO Credo CREDO $9,980,149 $0.018149 549,891,703 LowVol 0.09% -0.12% -12.67%
741 ECOB Ecobit ECOB $5,538,756 $0.012462 444,444,444 LowVol 0.84% 13.96% 16.44%
742 IXC Ixcoin IXC $4,142,301 $0.197261 20,999,088 LowVol 0.84% 32.28% 47.05%
743 YASH YashCoin YASH $4,114,981 $0.411487 10,000,270 LowVol 0.92% 2.19% -16.47%
744 ARC Arcade Token ARC $3,950,252 $2.41 1,636,312 LowVol 0.77% 5.50%
745 PGL Prospectors Gold PGL $3,844,639 $0.059607 64,500,000 LowVol 0.93% 4.27% -24.90%
746 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.40% -17.08%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,405,931 $0.080198 30,000,000 LowVol 0.98% -25.10%
748 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,307,002 $0.380331 6,065,773 LowVol 4.09% 53.95% 64.19%
749 MBRS Embers MBRS $2,268,290 $0.045366 50,000,000 LowVol 0.63% 27.45% 20.41%
750 ADL Adelphoi ADL $2,211,065 $0.094199 23,472,224 LowVol 0.77% -6.92% -9.09%
751 FIMK FIMKrypto FIMK $1,976,160 $0.003425 577,004,618 LowVol 0.84% -26.66% 124.70%
752 REX REX REX $1,877,383 $0.216769 8,660,756 LowVol 48.50% 34.73% 110.55%
753 ITT Intelligent T… ITT $1,788,528 $0.182542 9,797,899 LowVol 0.67% -0.30% -14.68%
754 FYP FlypMe FYP $1,664,936 $0.094391 17,638,681 LowVol -12.80% 0.10% 16.03%
755 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,660,926 $0.000073 22,868,822,934 LowVol -12.52% 116.78% 36.29%
756 ELE Elementrem ELE $1,515,467 $0.058784 25,780,355 LowVol 26.05% 5.48% 86.89%
757 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
758 ETBS Ethbits ETBS $1,313,195 $0.943656 1,391,604 LowVol 1.17% 50.52% -13.61%
759 HTC HitCoin HTC $1,292,815 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 0.84% 18.51%
760 SHORTY Shorty SHORTY $1,246,220 $0.012462 100,000,000 LowVol 0.84% 5.24% 13.18%
761 RC RussiaCoin RC $1,181,959 $0.141081 8,377,873 LowVol 0.82% -11.40% -13.34%
762 PND Pandacoin PND $1,172,413 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -3.76% -1.76% 69.36%
763 AHT Bowhead AHT $1,140,016 $0.142502 8,000,000 LowVol 0.26% 15.47% -28.78%
764 MBI Monster Byte MBI $1,098,570 $0.065303 16,822,736 LowVol 0.78% 19.41% 4.87%
765 LNK Link Platform LNK $1,083,958 $22.82 47,503 LowVol 0.72% -22.98% -39.97%
766 ORB Orbitcoin ORB $992,588 $0.321070 3,091,501 LowVol 1.92% 1.18% 13.85%
767 SDC ShadowCash SDC $911,496 $0.136143 6,695,133 LowVol 0.93% -13.27% -47.28%
768 METAL MetalCoin METAL $886,305 $0.011522 76,925,527 LowVol 0.93% 14.81% 20.43%
769 EBET EthBet EBET $856,644 $0.100752 8,502,500 LowVol 0.67% 7.26% -8.67%
770 NOBL NobleCoin NOBL $816,119 $0.000353 2,315,106,565 LowVol 0.81% 31.19% 18.61%
771 BPC Bitpark Coin BPC $802,403 $0.010699 75,000,000 LowVol 4.58% 17.05% -5.41%
772 TAG TagCoin TAG $775,382 $0.130170 5,956,688 LowVol 5.98% -2.28% 85.23%
773 MAC Machinecoin MAC $751,513 $0.037163 20,222,250 LowVol 0.92% -8.56% 13.45%
774 KOBO Kobocoin KOBO $706,464 $0.028601 24,700,248 LowVol 2.17% 10.28% -5.55%
775 USC Ultimate Secu… USC $665,480 $0.064340 10,343,113 LowVol 1.26% 22.71% 13.79%
776 GIM Gimli GIM $653,466 $0.008168 80,000,000 LowVol 61.05% 59.36% -9.90%
777 NET NetCoin NET $649,537 $0.000825 787,126,712 LowVol 0.96% -0.25% -7.48%
778 TES TeslaCoin TES $636,603 $0.008668 73,446,741 LowVol 6.44% -12.63% 20.35%
779 VAL Valorbit VAL $612,206 $0.000118 5,207,252,469 LowVol 0.93% 4.27% 18.51%
780 TROLL Trollcoin TROLL $593,112 $0.001048 565,800,368 LowVol 1.16% 32.51% 4.98%
781 GOOD Goodomy GOOD $590,852 $0.001339 441,349,000 LowVol 0.90% -8.23% 31.61%
782 BBT BitBoost BBT $579,251 $0.119117 4,862,878 LowVol 5.10% 4.11% 9.93%
783 AU AurumCoin AU $578,640 $1.95 296,216 LowVol 0.84% 20.70% 53.83%
784 BITS Bitstar BITS $563,171 $0.024401 23,079,737 LowVol 0.46% 0.65% 11.04%
785 OPAL Opal OPAL $544,248 $0.035939 15,143,701 LowVol 0.85% -0.15% 11.39%
786 SAC SACoin SAC $534,362 $0.076184 7,014,118 LowVol 0.84% -3.51% -8.53%
787 V Version V $531,632 $0.001134 468,629,618 LowVol 0.52% 5.75% 32.19%
788 RIYA Etheriya RIYA $508,252 $0.321367 1,581,531 LowVol -0.47% 3.47% -6.90%
789 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.75% -28.14%
790 FC2 FuelCoin FC2 $477,939 $0.004703 101,630,553 LowVol 0.93% -6.46% 3.78%
791 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $450,135 $0.082924 5,428,300 LowVol 1.67% -0.27%
792 ICN iCoin ICN $446,420 $0.015284 29,208,713 LowVol 0.84% 4.24% 37.26%
793 DDF DigitalDevelo… DDF $444,697 $0.086884 5,118,307 LowVol 0.77% -8.37% -5.92%
794 FUCK FuckToken FUCK $433,889 $0.008443 51,392,878 LowVol 34.63% -12.90%
795 TGC Tigercoin TGC $429,956 $0.009876 43,536,800 LowVol 0.84% 56.48% 5.87%
796 GLC GlobalCoin GLC $421,410 $0.006466 65,171,010 LowVol 0.84% 24.38%
797 SLG Sterlingcoin SLG $414,421 $0.098518 4,206,530 LowVol 0.34% 8.48% 17.33%
798 CHESS ChessCoin CHESS $399,088 $0.007386 54,032,769 LowVol -13.91% 31.63% 39.44%
799 KUSH KushCoin KUSH $389,072 $0.071429 5,446,966 LowVol 21.65% 5.42% 55.68%
800 WAY WayGuide WAY $388,131 $0.003880 100,040,708 LowVol 0.84% 4.25% 26.16%
801 BUCKS SwagBucks BUCKS $379,439 $1.19 319,404 LowVol 0.52% -4.16% -5.20%
802 CFT CryptoForecast CFT $378,059 $0.008219 46,000,000 LowVol 1.18% 6.36% 1.61%
803 AMBER AmberCoin AMBER $354,498 $0.008112 43,699,481 LowVol 0.82% 21.92% -19.83%
804 FNC FinCoin FNC $351,693 $0.027308 12,878,667 LowVol -8.93% -24.46% -27.54%
805 C2 Coin2.1 C2 $349,582 $0.003497 99,976,323 LowVol 1.07% 61.77% 112.01%
806 VIDZ PureVidz VIDZ $347,896 $0.002777 125,279,775 LowVol -0.50% 17.38% 22.77%
807 SPEX SproutsExtreme SPEX $337,021 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 0.93%
808 UFR Upfiring UFR $335,148 $0.023274 14,400,000 LowVol 0.67% 1.70% -22.79%
809 SH Shilling SH $329,972 $0.008347 39,530,375 LowVol 0.93% 35.24% 44.85%
810 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.58%
811 PR Prototanium PR $325,461 $1.66 195,902 LowVol 0.84% 32.37% -1.46%
812 SHDW Shadow Token SHDW $320,137 $0.045734 7,000,000 LowVol -7.26% -17.67% -12.26%
813 LOT LottoCoin LOT $305,032 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 28.87% 3.33% 27.53%
814 UNIC UniCoin UNIC $299,843 $0.101052 2,967,216 LowVol 0.95% 3.27% 6.09%
815 STV Sativacoin STV $297,262 $0.041947 7,086,538 LowVol 0.72% 8.36% 67.03%
816 ZUR Zurcoin ZUR $296,704 $0.003409 87,023,727 LowVol 4.53% -5.01% 73.73%
817 XPTX PlatinumBAR XPTX $295,513 $0.707991 417,396 LowVol 0.97% -2.50% -13.06%
818 LTB LiteBar LTB $294,146 $0.363937 808,234 LowVol 0.82% 10.61% 14.83%
819 DAXX DaxxCoin DAXX $292,139 $0.000587 497,691,790 LowVol -15.00% -12.52% -16.70%
820 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.37% 18.64%
821 RBIES Rubies RBIES $281,635 $0.027041 10,415,252 LowVol 0.93% 10.84% 2.53%
822 FLY Flycoin FLY $270,442 $1.28 210,806 LowVol 0.84% 19.33%
823 SWING Swing SWING $257,584 $0.093223 2,763,106 LowVol 1.22% 5.13% 4.25%
824 BRIT BritCoin BRIT $253,471 $0.011918 21,268,092 LowVol 0.93% 1.71% -46.55%
825 EVO Evotion EVO $250,898 $0.079190 3,168,319 LowVol 0.53% 2.51% 15.38%
826 GAIA GAIA GAIA $249,625 $0.010357 24,101,381 LowVol 0.93% 11.93% 1.00%
827 TRI Triangles TRI $248,392 $3.41 72,891 LowVol 0.93% 5.60% -10.15%
828 MAD SatoshiMadness MAD $235,216 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 0.93% 18.24%
829 I0C I0Coin I0C $233,454 $0.011125 20,985,193 LowVol 0.57% -45.79% 33.40%
830 Q2C QubitCoin Q2C $233,445 $0.000941 248,202,977 LowVol 0.93% -18.17% -21.36%
831 BIGUP BigUp BIGUP $229,279 $0.000108 2,118,144,523 LowVol 1.26% -3.72% -3.24%
832 FRC Freicoin FRC $229,220 $0.007759 29,540,724 LowVol 0.84% 2.70% -3.35%
833 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $218,516 $0.016524 13,224,230 LowVol 1.04% 6.67% 16.81%
834 WMC WMCoin WMC $212,776 $0.018458 11,527,489 LowVol 0.84% 3.89% 18.57%
835 WYV Wyvern WYV $208,554 $0.118155 1,765,087 LowVol 0.84% 4.15% 27.87%
836 CAGE CageCoin CAGE $204,128 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.30% -0.06% -12.08%
837 CYP Cypher CYP $201,307 $0.031626 6,365,285 LowVol 0.82% 64.69%
838 EVIL Evil Coin EVIL $200,724 $0.009549 21,020,383 LowVol -0.53% -14.05% 20.03%
839 XPY PayCoin XPY $199,558 $0.016875 11,825,606 LowVol 74.30% 33.02% 26.87%
840 GRT Grantcoin GRT $192,632 $0.004466 43,130,400 LowVol 0.82% 12.44% 12.59%
841 TRK Truckcoin TRK $189,884 $0.001212 156,643,198 LowVol 0.67% -32.26% -43.55%
842 YAC Yacoin YAC $183,126 $0.001528 119,816,818 LowVol 0.84% 35.53% 18.51%
843 JET Jetcoin JET $180,915 $0.037130 4,872,509 LowVol 0.83% -19.84% -74.14%
844 MNC Mincoin MNC $179,207 $0.044558 4,021,899 LowVol 0.84% 0.28% -38.37%
845 GTC Global Tour Coin GTC $172,176 $0.005761 29,887,402 LowVol 0.93% 34.43% 15.17%
846 ARI Aricoin ARI $170,582 $0.001216 140,262,505 LowVol 0.58% 8.11% 18.57%
847 PHS Philosopher S… PHS $169,702 $0.028216 6,014,340 LowVol 0.84% 0.48% 19.13%
848 EMD Emerald Crypto EMD $165,244 $0.008644 19,117,129 LowVol -6.07% -12.73% -16.54%
849 TTC TittieCoin TTC $162,778 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.85% -16.97% -31.12%
850 XCT C-Bit XCT $161,586 $0.001028 157,223,250 LowVol 0.83% 30.19% 53.27%
851 REE ReeCoin REE $161,545 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -32.62% 58.66% 14.13%
852 HMP HempCoin HMP $159,498 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 0.93% 4.25% 18.51%
853 XRA Ratecoin XRA $159,259 $0.001388 114,752,961 LowVol 9.50% 10.28% 13.07%
854 RBX Ripto Bux RBX $158,664 $0.000416 381,236,123 LowVol -5.93% 13.05% 1.62%
855 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,054 $0.008935 17,465,159 LowVol 1.01% -9.96% 7.48%
856 ICE iDice ICE $153,032 $0.097410 1,571,013 LowVol 0.84% 32.63% -17.71%
857 RED RedCoin RED $151,707 $0.002047 74,107,896 LowVol -0.86% -1.56% 8.71%
858 HAL Halcyon HAL $150,140 $0.028334 5,298,979 LowVol 0.92% 5.31% 16.10%
859 FIRE Firecoin FIRE $148,120 $1.51 98,412 LowVol 0.84% 4.28% 6.77%
860 PX PX PX $146,276 $0.001528 95,706,297 LowVol 0.84% -24.75% 18.30%
861 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,350 LowVol 2.94% 22.87%
862 PIE PIECoin PIE $144,830 $0.010581 13,687,566 LowVol 53.96% 70.62% 289.69%
863 KED Darsek KED $143,845 $0.010382 13,855,355 LowVol 1.14% -3.09% -26.29%
864 CNNC Cannation CNNC $143,323 $0.057864 2,476,893 LowVol 0.82% 5.67% 40.41%
865 QCN QuazarCoin QCN $142,137 $0.023513 6,044,911 LowVol 0.84% -3.69% 14.92%
866 VC VirtualCoin VC $138,438 $0.013755 10,064,287 LowVol 0.84% 54.38% 41.62%
867 EUC Eurocoin EUC $138,307 $0.011139 12,416,554 LowVol 0.91% -6.51% -12.88%
868 JIN Jin Coin JIN $136,628 $0.013873 9,848,485 LowVol -27.00% -29.99% 133.08%
869 DRXNE DROXNE DRXNE $135,586 $0.002149 63,079,569 LowVol 1.00% -3.36% 6.97%
870 GP GoldPieces GP $133,870 $0.109715 1,220,161 LowVol 0.84% -8.97% 9.85%
871 DLC Dollarcoin DLC $133,832 $0.014696 9,106,714 LowVol 0.93% 4.25% 17.89%
872 ISL IslaCoin ISL $132,226 $0.087353 1,513,704 LowVol 18.59%
873 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,754 $0.023278 5,574,008 LowVol 0.99% 4.78% 65.60%
874 DUO ParallelCoin DUO $128,046 $0.424419 301,696 LowVol 0.82% -27.21% 27.77%
875 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,741 $0.005643 22,458,826 LowVol 0.93% 32.22% -7.16%
876 DRM Dreamcoin DRM $126,431 $0.051612 2,449,632 LowVol 26.48% 31.14% 77.67%
877 RUPX Rupaya RUPX $124,370 $0.020383 6,101,701 LowVol 1.23% 37.85% -44.00%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $124,221 $0.083412 1,489,248 LowVol 1.03% 6.80% 17.52%
879 ARG Argentum ARG $123,321 $0.014394 8,567,437 LowVol 3.93% -1.41% 9.07%
880 J Joincoin J $121,186 $0.049496 2,448,402 LowVol 0.84% -49.63% -44.36%
881 DRS Digital Rupees DRS $120,108 $0.000235 510,802,961 LowVol 101.68% 108.50% 48.48%
882 ECA Electra ECA $117,442 $0.000005 21,902,227,940 LowVol 20.26% 8.33% -77.00%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,262 $0.001297 90,421,856 LowVol 1.08% 6.72% 27.86%
884 MARS Marscoin MARS $116,707 $0.004127 28,279,074 LowVol 0.86% 7.44% 10.20%
885 BAS BitAsean BAS $116,371 $0.023274 5,000,000 LowVol 0.67% -5.43% 56.81%
886 GPU GPU Coin GPU $115,130 $0.002844 40,477,042 LowVol 0.64% 11.08% 8.11%
887 IMS Independent M… IMS $114,461 $0.021319 5,368,934 LowVol -3.14% 39.42% 25.58%
888 QTL Quatloo QTL $111,775 $0.014481 7,718,883 LowVol 1.07% 27.94% 12.99%
889 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 7.41%
890 NEVA NevaCoin NEVA $109,342 $0.044484 2,457,990 LowVol 0.63% 19.93% 20.72%
891 BTQ BitQuark BTQ $106,720 $0.011757 9,077,308 LowVol 38.14% 46.83% 17.24%
892 FLAX Flaxscript FLAX $106,043 $0.018990 5,584,153 LowVol 0.93% -17.04% -12.02%
893 CTO Crypto CTO $104,670 $0.008582 12,195,833 LowVol 0.84% -4.87% -25.13%
894 SOON SoonCoin SOON $102,686 $0.008239 12,462,620 LowVol 0.94% 4.39% 17.48%
895 XCRE Creatio XCRE $100,047 $0.004875 20,520,514 LowVol 0.93% 4.03% -0.35%
896 UNITS GameUnits UNITS $99,396 $0.028620 3,472,983 LowVol -5.18% 6.18% -19.77%
897 E4ROW E4ROW E4ROW $98,345 $0.022361 4,398,000 LowVol 0.67% -0.30% -76.06%
898 CNC CHNCoin CNC $97,597 $0.001999 48,831,399 LowVol 0.84% 4.25% 303.34%
899 CACH CacheCoin CACH $97,345 $0.023204 4,195,132 LowVol 0.91% -27.89% -39.17%
900 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.99% 38.24%
901 TAJ TajCoin TAJ $86,608 $0.010819 8,005,029 LowVol 0.87% 4.71% 3.32%
902 CF Californium CF $85,682 $0.035623 2,405,237 LowVol 0.93% 5.29% 42.72%
903 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.13% 1.84% -3.13%
904 POP PopularCoin POP $85,053 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -9.41% 7.77% 9.22%
905 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.82%
906 MST MustangCoin MST $81,126 $0.128702 630,343 LowVol 0.93% -7.14% -5.18%
907 HXX Hexx HXX $81,027 $0.054590 1,484,274 LowVol 3.89% 37.53% 68.24%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $78,146 $0.004703 16,617,191 LowVol 0.92% 0.50% 6.38%
909 URO Uro URO $77,925 $0.064545 1,207,310 LowVol 9.50% 28.58%
910 MAY Theresa May Coin MAY $75,544 $0.003036 24,881,600 LowVol 0.88% -8.95% -27.68%
911 $$$ Money $$$ $75,379 $0.001643 45,887,218 LowVol 6.91% -0.51% 11.69%
912 BIP BipCoin BIP $75,186 $0.046204 1,627,261 LowVol -0.59% 2.32% 9.80%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,979 $0.000941 79,719,140 LowVol 0.93% -24.18% 32.29%
914 BLRY BillaryCoin BLRY $74,001 $0.008230 8,991,925 LowVol 1.41% -46.17% -56.53%
915 JWL Jewels JWL $73,554 $0.003645 20,181,636 LowVol 0.84% -5.02%
916 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.40%
917 ARB ARbit ARB $71,754 $0.009170 7,824,590 LowVol 0.84% 15.79% 30.26%
918 GCC GuccioneCoin GCC $71,548 $0.003527 20,285,537 LowVol 0.93% 4.25% 17.13%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
920 CPN CompuCoin CPN $69,183 $0.003527 19,615,019 LowVol 0.93% 6.58% -2.34%
921 WARP WARP WARP $68,888 $0.062899 1,095,224 LowVol 0.84% 4.41% 20.80%
922 SPT Spots SPT $68,590 $0.003061 22,406,021 LowVol 0.82% 1.24% 4.50%
923 TOR Torcoin TOR $66,910 $0.211622 316,179 LowVol 0.84% 15.08% -23.05%
924 KIC KibiCoin KIC $66,849 $0.004547 14,701,000 LowVol -0.49% -35.39% -45.45%
925 ICOB ICOBID ICOB $65,913 $0.000618 106,701,874 LowVol 2.19% 20.20% -3.96%
926 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.89%
927 EXN ExchangeN EXN $59,960 $0.011757 5,100,000 LowVol 0.84% 2.98% 24.58%
928 BSC BowsCoin BSC $58,726 $0.010581 5,550,102 LowVol 0.93% 1.98% 15.94%
929 CRX Chronos CRX $57,287 $0.000777 73,729,962 LowVol -0.23% -13.90% -24.75%
930 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,088 $0.000941 59,630,200 LowVol 0.84% 4.26% 13.98%
931 MND MindCoin MND $56,053 $0.004468 12,546,625 LowVol -6.56% 10.16% 22.33%
932 CASH Cashcoin CASH $54,267 $0.001176 46,158,242 LowVol -22.43% 4.27% 9.62%
933 BRAIN Braincoin BRAIN $51,031 $0.005055 10,094,424 LowVol 0.93% -13.79% -7.71%
934 EGO EGO EGO $49,378 $0.000823 60,000,001 LowVol 0.93% 21.63% 38.32%
935 VIP VIP Tokens VIP $49,055 $0.000588 83,450,403 LowVol 0.93% 4.25% 20.86%
936 UET Useless Ether… UET $48,864 $0.012322 3,965,716 LowVol 1.40% 31.24% 25.23%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $48,183 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.88% 14.75% 28.21%
938 RIDE Ride My Car RIDE $47,628 $0.000470 101,276,976 LowVol 0.93% 108.53% 89.09%
939 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,604 $0.002351 20,245,510 LowVol 0.84% 9.74% 24.56%
940 NTWK Network Token NTWK $47,398 $0.004061 11,671,310 LowVol 0.77% 121.80% -12.49%
941 ORLY Orlycoin ORLY $47,393 $0.001293 36,646,779 LowVol 0.82% 4.24% 18.51%
942 DLISK DAPPSTER DLISK $47,027 $0.000470 100,000,000 LowVol 0.84% 39.02% 58.08%
943 XCS CybCSec XCS $45,913 $0.003880 11,834,082 LowVol 0.84% 32.32% 6.50%
944 MRJA GanjaCoin MRJA $45,770 $0.010281 4,451,920 LowVol 0.93% -60.40% -40.43%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 3.08% 17.19%
946 XBTS Beatcoin XBTS $44,887 $0.029440 1,524,686 LowVol -0.70% 61.79% 9.35%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $44,883 $0.002216 20,254,046 LowVol -13.00% 5.42% 25.33%
948 CRT CRTCoin CRT $44,734 $0.564325 79,270 LowVol 0.84% 4.27% 18.51%
949 CXT Coinonat CXT $44,039 $0.005107 8,623,200 LowVol 0.89% -4.50% -18.36%
950 ITZ Interzone ITZ $42,149 $0.023605 1,785,583 LowVol 11.89% 37.86% -3.68%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,149 $0.000588 70,000,000 LowVol 0.84% 12.17% 14.70%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $39,311 $0.001881 20,898,106 LowVol 0.93% 24.28%
953 G3N G3N G3N $39,118 $0.005173 7,561,891 LowVol 0.93% 4.25% 16.30%
954 EREAL eREAL EREAL $37,442 $0.000547 68,427,562 LowVol 0.59% 7.89% -8.51%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,395 $0.007742 4,829,945 LowVol 0.93% -9.54% 28.45%
956 JOBS JobsCoin JOBS $37,393 $0.000353 106,019,270 LowVol 0.93% 8.30% 21.90%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $36,719 $0.001764 20,821,709 LowVol 0.82% -8.01% -15.83%
958 ERY Eryllium ERY $36,266 $0.006718 5,398,221 LowVol 0.66% -7.70% 29.06%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,656 $0.001176 30,328,380 LowVol 0.84% 4.25% -29.11%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,454 $0.013520 2,622,273 LowVol 0.93% -0.92% -23.61%
961 BOAT BOAT BOAT $33,308 $0.001796 18,547,845 LowVol 0.59% 9.28% 6.30%
962 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.65% -23.56%
963 GBT GameBet Coin GBT $32,498 $0.001528 21,262,780 LowVol 0.92% 1.59% -3.71%
964 PEX PosEx PEX $31,726 $0.012932 2,453,240 LowVol 0.84% 5.21% 18.51%
965 VRS Veros VRS $30,378 $0.000062 486,609,040 LowVol -9.05% 23.63% 196.90%
966 LUNA Luna Coin LUNA $30,375 $0.018695 1,624,783 LowVol 0.94% 2.74% 0.22%
967 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 18.11% 5.17%
968 WBB Wild Beast Block WBB $30,155 $0.180701 166,880 LowVol -6.98% 20.51% 43.69%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,916 $0.000230 130,000,000 LowVol 1.29% 2.28% -32.24%
970 CAB Cabbage CAB $29,627 $0.002822 10,499,996 LowVol 0.93% 66.83% 9.62%
971 HVCO High Voltage HVCO $28,985 $0.019399 1,494,171 LowVol 0.82% 3.62% 27.03%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,379 $0.031743 894,026 LowVol 0.93% -3.04% -1.18%
973 KNC KingN Coin KNC $28,326 $14.11 2,008 LowVol 0.84% -11.19%
974 BNX BnrtxCoin BNX $28,203 $0.001063 26,522,501 LowVol 0.85% 17.87% 27.75%
975 DPAY DPAY DPAY $28,054 $0.000353 79,541,001 LowVol 0.84% 4.25% -19.26%
976 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
977 ZYD Zayedcoin ZYD $27,161 $0.004350 6,243,840 LowVol 0.84% -15.42% -47.37%
978 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,212 LowVol -0.18% 3.20% -47.22%
979 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,788 $0.034212 753,776 LowVol 0.93% 22.84% 7.59%
980 IMX Impact IMX $25,749 $0.000235 109,509,095 LowVol 0.84% 108.50% -20.99%
981 LIR LetItRide LIR $25,596 $0.000705 36,285,773 LowVol 0.93% 4.27% 8.14%
982 SDP SydPak SDP $22,106 $0.138377 159,751 LowVol 0.88% 3.99% 18.48%
983 PLNC PLNcoin PLNC $22,101 $0.001293 17,089,600 LowVol 0.84% -22.93%
984 DIX Dix Asset DIX $21,354 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.71% -3.18% 84.62%
985 PLACO PlayerCoin PLACO $20,645 $0.000588 35,120,000 LowVol 0.84% 4.25% -15.18%
986 DES Destiny DES $19,187 $0.011992 1,600,000 LowVol 0.84% -26.59%
987 SCS Speedcash SCS $18,747 $0.071599 261,831 LowVol 0.84% 4.25% 2.86%
988 BIOB BioBar BIOB $18,640 $0.021045 885,756 LowVol 0.84% 4.79% -7.89%
989 ELS Elysium ELS $18,364 $0.004585 4,005,012 LowVol 0.82% 19.58% 27.37%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $18,325 $0.003645 5,027,857 LowVol 0.84% -24.84% -42.72%
991 JS JavaScript Token JS $18,265 $0.002285 7,991,996 LowVol 0.77% -33.49% 32.59%
992 QBK Qibuck Asset QBK $17,886 $0.010701 1,671,379 LowVol 3.27% 25.94% 49.52%
993 MGM Magnum MGM $16,725 $0.004232 3,951,736 LowVol 0.84% 0.61% -0.80%
994 XOC Xonecoin XOC $15,801 $0.037622 420,000 LowVol 0.84% 31.75% -3.37%
995 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,997 $0.001999 7,503,354 LowVol 0.93% -49.30% -68.52%
996 SANDG Save and Gain SANDG $13,332 $0.004350 3,064,800 LowVol 0.84% 19.68%
997 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.13% 3.82% -3.68%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $12,677 $0.000118 107,829,281 LowVol 0.93% 4.27%
999 P7C P7Coin P7C $12,422 $0.000353 35,220,238 LowVol 0.92% 18.30%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $11,792 $6.83 1,727 LowVol 0.93% -32.29% -17.18%
1001 SOCC SocialCoin SOCC $11,397 $0.008230 1,384,879 LowVol -25.70% 22.51% -23.83%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -50.06%
1003 DAS DAS DAS $11,354 $0.004232 2,682,621 LowVol 0.84% -11.65% -3.65%
1004 VTA Virtacoin VTA $11,163 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -52.86% 9.36% -64.38%
1005 CCM100 CCMiner CCM100 $10,752 $0.003200 3,360,417 LowVol 3.27% 25.90% 73.89%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $10,603 $0.002083 5,091,200 LowVol 2.41% 2.65% -9.65%
1007 TRADE Tradecoin TRADE $9,974 $0.001293 7,712,254 LowVol 0.84% -21.05%
1008 NODC NodeCoin NODC $7,893 $0.004703 1,678,439 LowVol 0.84% -12.89%
1009 MRNG MorningStar MRNG $7,679 $0.000235 32,656,007 LowVol 0.84% 48.40% 19.68%
1010 COXST CoExistCoin COXST $6,372 $0.000235 27,100,000 LowVol 0.84% -78.06% -93.26%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,281 $0.029652 211,827 LowVol 3.27% 40.47% 55.88%
1012 CONX Concoin CONX $6,125 $0.008230 744,266 LowVol 0.82% 17.70% -6.27%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,488 $0.000599 9,160,073 LowVol -65.25% -45.32% 35.88%
1014 ULA Ulatech ULA $5,254 $0.026335 199,486 LowVol 26.21% 24.66% 34.74%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.68%
1016 LEX Lex4All LEX $4,157 $0.004157 1,000,000 LowVol 1.59% 12.95%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,499 $0.007211 485,214 LowVol 0.81% 41.44%
1018 NANOX Project-X NANOX $3,312 $42324.40 0.078264 LowVol 0.93% -29.19% -28.59%
1019 XNG Enigma XNG $3,184 $0.191518 16,627 LowVol 0.93% 69.85% 3.69%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,754 $0.001999 1,377,917 LowVol 0.93% -1.53% 6.82%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,664 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 9.69% 12.39% 5.88%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $2,382 $0.001884 1,264,511 LowVol 0.84% -12.09% -4.00%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $2,055 $0.000353 5,826,388 LowVol 0.84% 56.36% 77.55%
1024 ABN Abncoin ABN $796 $0.011757 67,700 LowVol 0.93% -3.61% -24.23%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $445 $0.001057 421,300 LowVol 13.34% 7.54% 9.93%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 7.95%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.20% 3.57% -63.95%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000734 87,140 LowVol 0.11% -5.08% 16.20%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.43% -59.70%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,858 LowVol 0.84% 18.51%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,300 0.00% 3.61% 15.38%
1033 ETN Electroneum ETN $0.112223 $8,742,310 -1.24% 25.08% 219.39%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.70 $6,726,280 1.28% -3.94% -19.07%
1035 AI POLY AI AI $16.70 $5,149,820 -3.25% 12.05% -3.12%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.54 $4,995,500 4.12% 32.60% 66.44%
1037 NULS Nuls NULS $0.698642 $3,273,310 -4.57% -5.37% 17.35%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $4.01 $2,919,600 1.66% -5.33% -35.18%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.60 $2,834,560 -1.95% -1.34% -7.50%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.28 $2,514,140 -0.48% -0.64% 7.06%
1041 REC Regalcoin REC $48.94 $2,300,730 1.07% 3.67% 17.91%
1042 BTE BitSerial BTE $8.23 $1,513,700 0.91% 5.27% 182.59%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.91 $1,471,800 1.11% -2.30% -1.22%
1044 LEND EthLend LEND $0.025199 $970,156 -0.51% -13.63%
1045 BTCM BTCMoon BTCM $0.045948 $914,303 2.34% -37.94% 542.59%
1046 TSL Energo TSL $0.031296 $796,048 1.71% 2.33% -5.74%
1047 INF InfChain INF $0.016342 $769,610 1.66% 13.90% 97.98%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.55 $644,516 -0.13% 5.96% -2.43%
1049 BOT Bodhi BOT $0.435616 $588,362 0.95% -0.42% -13.52%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.79 $504,540 0.95% 6.29% 30.79%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.244674 $493,230 4.45% -4.92%
1052 LLT LLToken LLT $0.517456 $440,615 -0.73% -5.21% 73.75%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028687 $389,226 1.13% 3.79% -33.02%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.017324 $286,416 11.22% -11.21% -28.74%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.144716 $279,871 -0.85% 11.13% 22.95%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.47 $279,060 6.52% 188.26% 189.07%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $256,219 19.71% 37.48% -83.93%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000705 $251,384 17.63% -0.21% 60.49%
1059 WC WINCOIN WC $1.15 $230,105 0.66% 0.13% 7.64%
1060 AION Aion AION $1.53 $229,065 1.33% 1.19% -9.67%
1061 SUR Suretly SUR $3.27 $226,237 0.66% -1.31% -7.39%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26340.40 $186,859 -1.13% 16.56% 104.57%
1063 BT2 BT2 [CST] BT2 $115.01 $186,520 1.65% -39.95% -52.29%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.026231 $170,661 9.37% 41.28% 29.69%
1065 EAG EA Coin EAG $3.28 $161,096 0.84% 12.96% 5.58%
1066 FOR FORCE FOR $0.015795 $155,654 10.79% 91.13% 664.24%
1067 XCPO Copico XCPO $0.023166 $154,081 14.50% -5.89% -5.20%
1068 UGT UG Token UGT $0.442452 $136,492 0.77% 3.95% -2.75%
1069 XID Sphre AIR XID $0.200412 $133,561 0.62% 12.74% -0.24%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.75 $122,542 0.84% -2.38% -26.37%
1071 QBT Qbao QBT $0.250899 $105,908 -0.78% -0.67%
1072 THS TechShares THS $0.886226 $83,672 1.28% 17.40% -10.79%
1073 MSD MSD MSD $0.011864 $75,074 2.25% -2.87% -5.56%
1074 ICX ICON ICX $1.63 $75,039 0.56% 17.23% 6.42%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013818 $74,724 -8.78% -10.75% 263.36%
1076 PRE Presearch PRE $0.231608 $67,776 38.78%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.06 $67,337 4.22% -13.99% 21.95%
1078 XRY Royalties XRY $0.000234 $63,692 100.98% 6.78% -99.31%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.006701 $57,145 2.73% 6.43% 32.53%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.048698 $47,335 -1.74% -33.81% -62.33%
1081 EVR Everus EVR $1.60 $44,181 2.51% -2.43% -68.39%
1082 DSR Desire DSR $0.251893 $42,510 -2.43% -5.46% 29.48%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.33 $41,402 -16.98% -11.64% -22.58%
1084 BT1 BT1 [CST] BT1 $11746.20 $35,838 0.69% 3.72% 15.97%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.141199 $31,437 -5.72% -27.47% -22.12%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,630 0.84% -5.91% -26.43%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.300740 $24,864 -5.17% -44.99% 79.61%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.89 $24,616 4.66% 7.22% 30.81%
1089 FRD Farad FRD $0.120388 $24,463 0.79% 1.10% 67.14%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166241 $20,271 0.46% 15.81% 23.31%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.133244 $18,117 0.78% -12.06% -22.04%
1092 BSR BitSoar BSR $0.162243 $17,219 0.93% -20.07% -43.56%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.089234 $16,515 3.43% 5.89% -18.31%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117587 $15,342 0.93% 30.65% 70.67%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083591 $15,124 0.84% 9.82% -7.11%
1096 WISH MyWish WISH $0.117010 $14,673 0.45% 0.67% -60.48%
1097 PFR Payfair PFR $0.014518 $14,421 0.67% 4.92%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050199 $13,695 0.67% -15.64% 23.70%
1099 EFYT Ergo EFYT $12.18 $13,423 0.63% 8.45% 35.67%
1100 BTBc Bitbase BTBc $0.004703 $12,961 -28.50% -53.15% -15.36%
1101 APC AlpaCoin APC $0.025263 $12,806 0.91% -12.41% -14.15%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013991 $11,533 0.93% -8.14% 18.82%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.363872 $11,287 1.22% 1.56% 6.85%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003638 $11,274 -4.51% -7.52% 63.23%
1105 MKR Maker MKR $378.78 $11,185 -1.70% -3.39% -4.19%
1106 IQT iQuant IQT $0.151893 $10,646 -1.41% -24.73% -6.59%
1107 MCR Macro MCR $1.41 $9,600 -4.15% -19.57% -51.00%
1108 DASHS Dashs DASHS $0.052905 $9,354 0.11% 29.95% 72.12%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002802 $9,128 6.78% 25.06% 13.08%
1110 AERM Aerium AERM $1.09 $9,121 26.73% 80.08% -41.85%
1111 SPANK SpankChain SPANK $0.038334 $8,701 11.27% 16.24% 14.39%
1112 COR CORION COR $0.821278 $8,647 11.49% -1.85% -9.60%
1113 SISA SISA SISA $0.012638 $8,532 -24.52% 37.79% -33.27%
1114 PEC Peacecoin PEC $0.058666 $8,119 6.73% 8.62% 231.99%
1115 STEX STEX STEX $0.831830 $7,302 0.57% 13.69% 122.55%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.21 $6,248 0.67% -11.14% -9.76%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002898 $6,077 6.76% 9.70% 17.76%
1118 VIU Viuly VIU $0.009084 $5,759 3.37% 13.87% 128.61%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000602 $5,134 -21.79% -24.36%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003428 $5,055 -0.73% -6.39% -75.04%
1121 GRN Granite GRN $0.026335 $4,782 0.91% 104.02% 72.84%
1122 GAY GAY Money GAY $0.017807 $3,735 14.77% 131.01% 30.40%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004198 $3,472 -3.49% -0.18% -65.47%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000123 $3,447 -47.41% -49.14% -53.90%
1125 SND Sand Coin SND $0.749337 $3,235 1.13% 20.87% 16.21%
1126 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,157 -8.55% -7.48% -3.36%
1127 PNX Phantomx PNX $0.107095 $3,127 749.22% 377.43% 581.78%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.97 $2,736 0.67% 1.84% 12.07%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007280 $2,607 9.46% -10.37% -19.30%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003194 $2,390 0.92% 23.97% 13.40%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.803057 $2,367 -3.30% -28.37% -26.84%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,331 0.82% -2.50% -21.03%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.11 $2,303 0.93% 4.26% -31.96%
1134 OX OX Fina OX $0.000229 $1,924 0.32% 7.23% 51.34%
1135 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,876 12.64% 8.63% 3.69%
1136 MINEX Minex MINEX $0.015261 $1,840 1.55% 1.18% -69.90%
1137 B2B B2B B2B $0.451701 $1,839 46.32% 41.28% -29.76%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117333 $1,818 0.84% 3.04% 73.17%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $1,689 0.84% 4.25% 5321.32%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002469 $1,517 0.84% -2.20% -24.74%
1141 TER TerraNova TER $1.95 $1,473 1.10% 5.27% -4.39%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005704 $1,417 0.37% 31.14% -31.59%
1143 XOT Internet of T… XOT $2222.03 $1,259 0.84% 4.25% -24.96%
1144 DFS DFSCoin DFS $0.008501 $1,254 29.04% -0.54% -3.33%
1145 ABC Alphabit ABC $18.79 $1,216 0.84% 5.93% 26.92%
1146 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037153 $1,203 9.81% 9.87% -8.19%
1147 GARY President Joh… GARY $0.195868 $1,184 0.84% 2.11% 70.88%
1148 EUSD eUSD EUSD $0.000183 $1,175 0.77% 2.27% -18.49%
1149 STU bitJob STU $0.025181 $1,013 3.40% -19.24% -10.65%
1150 DAY Chronologic DAY $4.72 $989 0.72% -29.18% 25.48%
1151 NTC Natcoin NTC $0.136112 $979 0.84% -21.07% -50.40%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061421 $958 -7.23% -13.29% -54.02%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $853 0.85% -16.88% 17.86%
1154 MAVRO Mavro MAVRO $0.031626 $798 19.08% 69.46% 136.82%
1155 ONG onG.social ONG $0.182451 $785 0.77% 42.38%
1156 SAK Sharkcoin SAK $0.002350 $747 0.82% 15.70% -7.59%
1157 HAT Hawala.Today HAT $0.191670 $746 3.13% 10.49% 13.98%
1158 MOTO Motocoin MOTO $0.007930 $737 3.79% 184.49% 134.35%
1159 WA WA Space WA $0.017635 $685 0.84% -2.88% -24.82%
1160 QBT Cubits QBT $0.004575 $664 1.11% 51.02% 218.78%
1161 SKC Skeincoin SKC $0.017282 $633 28.90% 17.90% 445.13%
1162 FRN Francs FRN $0.024170 $631 0.88% -14.21% -28.62%
1163 SKR Sakuracoin SKR $0.001511 $589 1.40% 35.55% -44.85%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002669 $568 -0.27% -14.12% -36.63%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.015872 LowVol 0.84% -9.48% 226.52%
1166 PLC PlusCoin PLC $0.000561 LowVol 0.67% -13.99% -3.74%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001293 LowVol 0.84% -32.54% -22.87%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039703 LowVol 0.67% -0.30% -42.78%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -49.61% -0.28% -25.13%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol 0.84% 39.02% 46.15%
1171 CLINT Clinton CLINT $0.010464 LowVol -0.13% -21.97% 17.20%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004938 LowVol 0.84% 25.10% -42.59%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 0.84% 108.53% 77.71%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.047151 LowVol 0.17% -7.67% 4.75%
1175 FLASH Flash FLASH $0.004939 LowVol 0.93% 17.32% 6.07%
1176 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.59% 2685.45% 322.12%
1177 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 0.93% 5.05% -6.52%
1178 SJCX Storjcoin X SJCX $0.333947 LowVol -0.31% 2.93%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002586 LowVol 0.84% 55.72% -3.73%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000581 LowVol 17.20% 28.71% 8.85%
1181 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol -4.03% 121.79% 6.93%
1182 EVC EventChain EVC $0.091271 LowVol 0.67% -0.30%
1183 BUB Bubble BUB $0.019751 LowVol 0.93% -24.18% 17.70%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000072 LowVol 30.48% 6.42% -12.62%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000705 LowVol 0.84% -4.38% -1.15%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 0.84% -15.29% -31.49%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042677 LowVol 0.84% 5.51% -14.02%
1188 OMC Omicron OMC $0.132969 LowVol 0.93% 18.37%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000353 LowVol 0.93% 4.25% 18.51%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.84% 13.25% 52.01%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012319 LowVol 0.67% 135.51% 357.76%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 32.48% -3.38% 9.96%
1193 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004226 LowVol 1.13% -7.77% 29.36%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000353 LowVol 13.60% 56.40% 18.23%
1195 QORA Qora QORA $0.214207 LowVol 0.93% -3.54%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002939 LowVol 0.84% 15.79% -47.14%
1197 AV AvatarCoin AV $0.035153 LowVol 0.93% -16.64% 10.74%
1198 PRES President Trump PRES $0.003175 LowVol -12.07% 2.95% -13.42%
1199 WILD Wild Crypto WILD $0.142992 LowVol 0.70% -5.37% 15.78%
1200 SHA SHACoin SHA $0.000705 LowVol 0.93% 25.12% 18.51%
1201 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol 0.69% 4.74% 204.38%
1202 AXIOM Axiom AXIOM $0.017988 LowVol 0.93% 4.25% 17.74%
1203 DON Donationcoin DON $0.000586 LowVol 0.64% 31.10% -26.67%
1204 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 0.93% 4.25% -0.76%
1205 IRL IrishCoin IRL $0.002586 LowVol 0.82% 15.45% 1.31%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000353 LowVol 0.84% -15.51% 6.90%
1207 TOP TopCoin TOP $0.000356 LowVol 1.39% -7.57% -25.81%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001073 LowVol 0.89% 16.75% 7.45%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.003531 LowVol 0.74% 6.85% 60.67%
1210 MAGN Magnetcoin MAGN $0.686721 LowVol 0.87% 32.41% 43.13%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 0.84% 4.25% 18.51%
1212 UR UR UR $0.000820 LowVol 11.84% 76.95% 27.37%
1213 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001764 LowVol 0.93% 11.98% 32.42%
1214 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004350 LowVol 0.84% -38.77% -24.38%
1215 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 14.82% 32.21% 27.84%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 0.85% 7.02%
1217 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.40% 103.23% 20.92%
1218 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol 0.93% 39.02% 16.09%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001646 LowVol 0.93% 32.68% -3.43%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 0.84% 9.12% 12.75%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 0.82% 18.51%
1222 FC Facecoin FC $0.003651 LowVol 0.77% -10.36% 18.08%
1223 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 0.93% 4.27% 18.51%
1224 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004232 LowVol 0.93% 1.65% 15.29%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 0.84% 4.25% 18.51%
1226 PRN Protean PRN $0.000065 LowVol 0.91% -30.14% 6.39%
1227 PRM PrismChain PRM $0.001528 LowVol 0.84% 22.00% 12.06%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 0.84% 4.25% 18.29%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 0.93% 4.25% 18.51%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034565 LowVol 0.93% -19.16% 90.91%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002586 LowVol 0.84% -18.09% -14.98%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002234 LowVol 0.84% -31.70% 335.00%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001249 LowVol -1.62% 8.72% 0.69%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003174 LowVol 0.92% -14.70% 6.66%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.083057 LowVol 0.67% -0.84% -5.44%
1236 EBIT eBIT EBIT $0.001465 LowVol 0.67% -19.99% 25.12%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001646 LowVol 0.84% 10.60% -1.76%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000321 LowVol -0.12% 40.47% 111.41%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006892 LowVol 0.67% -0.29% -48.86%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002351 LowVol 0.84% 7.74%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001528 LowVol 0.84% 4.27%
1242 HIGH High Gain HIGH $0.000470 LowVol 0.84% -30.50% -20.90%
1243 PI PiCoin PI $0.002469 LowVol 0.93% 9.18%
1244 FAP FAPcoin FAP $0.006584 LowVol 0.84% 4.25% -33.08%
1245 TIE TIES Network TIE $0.064346 LowVol 3.61% 2.61% -32.93%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001999 LowVol 0.93% 4.25% 18.51%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000941 LowVol 0.93% -60.38% 18.51%
1248 BEST BestChain BEST $0.001293 LowVol 0.93% 0.18%
1249 BET BetaCoin BET $0.002317 LowVol 0.84% 36.97% -9.96%
1250 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.67% -0.30% 76.67%
1251 FUDD DimonCoin FUDD $0.001369 LowVol 0.77% -0.30% -30.55%
1252 LTH LAthaan LTH $0.000941 LowVol 0.84% 66.80% 89.27%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.000705 LowVol 0.93% 4.27% 1.58%
1254 10MT 10M Token 10MT $0.002279 LowVol 43.73% 210.22% -11.97%
1255 BIT First Bitcoin BIT $0.012697 LowVol 0.93% 3.50% 11.34%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.004578 LowVol 0.93% 7.84% 21.81%
1257 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 0.84% -16.56% -13.94%
1258 REGA Regacoin REGA $0.001528 LowVol 0.93% -15.41% -45.20%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 0.84% 4.25% 18.51%
1260 IPY Infinity Pay IPY $0.001705 LowVol 0.67% -0.30% -31.82%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006819 LowVol 0.93% 0.79% 16.50%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000588 LowVol 0.82% -13.12% -21.43%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 0.84% 4.27%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120507 LowVol 0.93% 130.30% 5.66%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -20.99%
1266 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044323 LowVol
1267 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003880 LowVol 0.84% -86.70% -61.88%
1268 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010810 LowVol 0.83% 5.09% -5.65%
1269 STARS StarCash Network STARS $0.251888 LowVol 2.62% 35.33% -2.32%
1270 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 1.19% 5.54% -42.50%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 0.92% -47.87% -40.74%
1272 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 0.84% 4.27% 18.59%
1273 TODAY TodayCoin TODAY $0.001176 LowVol 0.93% 30.33% 7.74%
1274 CBD CBD Crystals CBD $0.001646 LowVol 0.84% 17.98%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.001881 LowVol 0.84% 3.03% -7.41%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002469 LowVol 0.84% 24.08% 25.20%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 0.82% 4.25% -20.99%
1278 XQN Quotient XQN $0.004468 LowVol 0.82% -25.24% -16.78%
1279 XID International… XID $0.008112 LowVol 22.17% 1.31% 2.22%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004232 LowVol 0.93% 13.95% 42.31%
1281 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 0.82% 4.24% 18.55%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 1.14% -27.00% -57.81%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.006584 LowVol 0.60%
1284 WINK Wink WINK $0.000353 LowVol 0.84% 68.81%
1285 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 0.93% 18.51%
1286 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052968 LowVol 3.27% 31.05% 46.08%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.045734 LowVol 50.86% 56.06% 78.67%
1288 OP Operand OP $0.001058 LowVol 0.92% 17.28% 18.56%
1289 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 0.18% 42.51% 84.50%
1290 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 0.93% 74.78% 21.90%
1291 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000160 LowVol 0.77% 34.60% 34.22%
1292 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.93% 4.27% 18.29%
1293 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003762 LowVol 0.84% 7.61% 5.01%
1294 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003057 LowVol 0.93% 17.85% -6.63%
1295 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363754 LowVol 0.93% 18.57%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 0.93% 18.52%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 0.84% 4.25% 18.51%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011286 LowVol 0.92% 6.78% 14.98%
1300 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.21% 20.39%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.67% -47.02%
1302 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 0.00% 3.78% -24.02%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.04%
1305 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.93% 17.01%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.66% -22.66%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1308 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 5.04% 19.42%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.65% 1.39%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.10% 3.18% 17.30%
1313 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.79% 48.91%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 4.15% 122.34%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 0.69% 4.29% -0.73%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.83% -86.28%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.05%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.53% 12.65%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.77% -61.29%

Quay lại phần 1

Phản hồi