Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11914.60 trên tổng giá trị $199,236,239,065

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.22 trên tổng giá trị $44,347,312,536

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1538.25 trên tổng giá trị $25,903,360,875

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246315 trên tổng giá trị $9,534,073,637

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.40 trên tổng giá trị $9,452,154,066

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 747.92% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.164992 trên tổng giá trị $201,304 đã biến động tăng 125.10% trong 1h qua

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị $120,141 đã biến động tăng 101.36% trong 1h qua

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.000234 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.67% trong 1h qua

    + Đồng BVC BeaverCoin (BVC) đang có giá hiện tại $0.039866 trên tổng giá trị $124,194 đã biến động tăng 77.91% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2686.86% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.536596 trên tổng giá trị $468,357 đã biến động tăng 568.19% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 376.85% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209916 trên tổng giá trị $15,872,693 đã biến động tăng 359.81% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005019 trên tổng giá trị $151,728 đã biến động tăng 317.41% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5355.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209916 trên tổng giá trị $15,872,693 đã biến động tăng 1600.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.053115 trên tổng giá trị $3,399,028 đã biến động tăng 1480.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.536596 trên tổng giá trị $468,357 đã biến động tăng 995.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.363123 trên tổng giá trị $5,227,910 đã biến động tăng 690.85% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,320 $0.001058 77,777,777 $907 -31.19% -44.81% 18.55%
702 GPL Gold Pressed … GPL $77,273 $0.301228 256,527 $926 0.73% 2.50% 4.69%
703 EGAS ETHGAS EGAS $76,916 $0.007572 10,157,540 $2,288 -16.55% 3.36% 55.86%
704 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,229 $0.003058 24,931,054 $523 0.68% 14.55% 14.16%
705 ZMC ZetaMicron ZMC $70,600 $0.000118 600,344,291 $2,768 0.68% 18.55%
706 300 300 Token 300 $70,560 $235.20 300 $1,704 50.26% -5.20% 29.58%
707 RBT Rimbit RBT $70,211 $0.000608 115,499,623 $615 5.63% 26.90% 3.59%
708 DIBC DIBCOIN DIBC $68,587 $0.013717 5,000,000 $581 0.25% -19.83% 20.99%
709 XCO X-Coin XCO $67,282 $0.005433 12,384,976 $547 0.68% -14.27% -24.83%
710 ATX Artex Coin ATX $65,940 $0.003511 18,781,750 $518 0.68% -13.56% -7.52%
711 SOIL SOILcoin SOIL $63,073 $0.011062 5,702,048 $905 0.60% 7.26% 16.51%
712 GLT GlobalToken GLT $58,408 $0.002238 26,095,400 $3,810 0.67% 11.24% 4.26%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $57,816 $0.018134 3,188,280 $820,304 0.10% 121.76% 508.15%
714 RPC RonPaulCoin RPC $57,320 $0.063998 895,654 $698 0.85% -7.10% -7.53%
715 CESC CryptoEscudo CESC $50,840 $0.000353 144,105,100 $541 13.51% -4.39% -1.61%
716 KRONE Kronecoin KRONE $50,404 $0.013792 3,654,459 $577 18.25% 23.96% 37.77%
717 STEPS Steps STEPS $50,377 $0.002705 18,625,017 $957 0.77% 18.60%
718 SFC Solarflarecoin SFC $49,766 $0.003534 14,083,450 $827 0.66% -8.47% 43.32%
719 MCRN MACRON MCRN $47,323 $0.000118 401,421,401 $845 0.68% -71.05% -68.94%
720 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,768 $0.000980 44,682,500 $746 -0.15% 2.34% -29.33%
721 SONG SongCoin SONG $43,435 $0.001334 32,565,300 $562 20.34% 68.57% 7.66%
722 CRTM Corethum CRTM $38,776 $0.015510 2,500,000 $1,876 0.55% 125.79% 107.94%
723 BRAT BRAT BRAT $37,771 $0.000236 160,000,000 $2,442 0.68% 4.62% -15.75%
724 ICON Iconic ICON $37,651 $0.063504 592,894 $8,104 0.68% -17.39% 25.47%
725 PULSE Pulse PULSE $35,313 $0.002470 14,298,972 $877 0.77% -31.57% -14.16%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,727 $0.035862 856,802 $99,403 3.08% 200.65% 129.89%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $30,692 $0.000843 36,390,750 $3,050 3.15% -12.73% 2.57%
728 ALTC Antilitecoin ALTC $29,647 $0.000941 31,512,613 $939 0.68% 38.98% 58.12%
729 GRIM Grimcoin GRIM $25,124 $0.002433 10,324,802 $1,432 -4.11% 24.34% 126.30%
730 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,654 $0.001163 13,455,500 $612 0.68% 49.85% 0.78%
731 XRC Rawcoin XRC $14,499 $0.020569 704,882 $1,531 0.82% 7.58% 18.77%
732 LVPS LevoPlus LVPS $12,991 $0.008585 1,513,256 $8,988 -1.36% -11.80% 15.38%
733 ARGUS Argus ARGUS $12,967 $0.011292 1,148,324 $732 0.94% 28.18% 21.29%
734 VOLT Bitvolt VOLT $8,886 $0.000588 15,112,554 $503 0.68% 4.25% -2.12%
735 GSR GeyserCoin GSR $8,680 $0.185220 46,864 $2,674 0.68% 38.63% 211.71%
736 HMC HarmonyCoin HMC $6,304 $0.011232 561,235 $6,339 0.69% 6.01% -4.39%
737 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.42% -18.88%
738 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
739 ETT EncryptoTel [… ETT $12,247,114 $0.197117 62,131,190 LowVol 0.00% 6.21% 131.39%
740 CREDO Credo CREDO $9,976,575 $0.018143 549,891,703 LowVol -0.03% -0.12% -12.71%
741 ECOB Ecobit ECOB $5,540,267 $0.012466 444,444,444 LowVol 0.68% 14.70% 16.49%
742 IXC Ixcoin IXC $4,142,952 $0.197292 20,999,088 LowVol 0.85% 32.27% 47.07%
743 YASH YashCoin YASH $4,116,121 $0.411601 10,000,270 LowVol 0.68% 0.56% -16.45%
744 ARC Arcade Token ARC $3,948,845 $2.41 1,636,312 LowVol 0.55% 5.42%
745 PGL Prospectors Gold PGL $3,845,703 $0.059623 64,500,000 LowVol 0.68% 4.25% -24.87%
746 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.33% -17.03%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,403,621 $0.080121 30,000,000 LowVol 0.32% -25.24%
748 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,307,645 $0.380437 6,065,773 LowVol 3.92% 53.93% 64.25%
749 MBRS Embers MBRS $2,268,545 $0.045371 50,000,000 LowVol 0.41% 27.90% 20.68%
750 ADL Adelphoi ADL $2,210,168 $0.094161 23,472,224 LowVol 0.87% -7.24% -9.18%
751 FIMK FIMKrypto FIMK $1,976,708 $0.003426 577,004,618 LowVol 0.68% -26.69% 124.87%
752 REX REX REX $1,876,708 $0.216691 8,660,756 LowVol 48.33% 34.67% 110.50%
753 ITT Intelligent T… ITT $1,787,891 $0.182477 9,797,899 LowVol 0.55% -0.36% -14.44%
754 FYP FlypMe FYP $1,664,527 $0.094368 17,638,681 LowVol -12.97% 0.04% 16.12%
755 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,661,434 $0.000073 22,868,822,934 LowVol -12.62% 116.90% 36.58%
756 ELE Elementrem ELE $1,515,887 $0.058800 25,780,355 LowVol 25.96% 5.51% 86.65%
757 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
758 ETBS Ethbits ETBS $1,313,560 $0.943918 1,391,604 LowVol 1.01% 51.11% -13.75%
759 HTC HitCoin HTC $1,293,167 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 0.77% 18.55%
760 SHORTY Shorty SHORTY $1,246,560 $0.012466 100,000,000 LowVol 0.68% 5.26% 13.21%
761 RC RussiaCoin RC $1,182,285 $0.141120 8,377,873 LowVol 0.68% -11.42% -12.99%
762 PND Pandacoin PND $1,169,321 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -4.03% -1.94% 68.73%
763 AHT Bowhead AHT $1,140,504 $0.142563 8,000,000 LowVol 0.01% 15.49% -28.66%
764 MBI Monster Byte MBI $1,098,891 $0.065322 16,822,736 LowVol 0.61% 19.40% 4.90%
765 LNK Link Platform LNK $1,083,772 $22.81 47,503 LowVol 0.59% -23.01% -40.29%
766 ORB Orbitcoin ORB $992,313 $0.320981 3,091,501 LowVol 2.16% 1.08% 13.84%
767 SDC ShadowCash SDC $911,750 $0.136181 6,695,133 LowVol 0.85% -13.26% -47.40%
768 METAL MetalCoin METAL $886,551 $0.011525 76,925,527 LowVol 0.68% 14.79% 20.31%
769 EBET EthBet EBET $856,338 $0.100716 8,502,500 LowVol 0.55% 7.40% -8.73%
770 NOBL NobleCoin NOBL $816,337 $0.000353 2,315,106,565 LowVol 0.73% 31.21% 18.64%
771 BPC Bitpark Coin BPC $802,620 $0.010702 75,000,000 LowVol 9.19% 16.85% -5.49%
772 TAG TagCoin TAG $775,596 $0.130206 5,956,688 LowVol 6.08% -2.31% 85.09%
773 MAC Machinecoin MAC $751,665 $0.037170 20,222,250 LowVol 0.84% -8.57% 13.47%
774 KOBO Kobocoin KOBO $706,254 $0.028593 24,700,248 LowVol 1.88% 10.58% -5.67%
775 USC Ultimate Secu… USC $665,664 $0.064358 10,343,113 LowVol 1.42% 22.71% 13.82%
776 GIM Gimli GIM $653,231 $0.008165 80,000,000 LowVol 60.69% 59.23% -9.96%
777 NET NetCoin NET $649,506 $0.000825 787,126,712 LowVol 0.86% -0.66% -7.48%
778 VAL Valorbit VAL $612,373 $0.000118 5,207,252,469 LowVol 0.68% 4.25% 18.55%
779 TES TeslaCoin TES $602,268 $0.008200 73,446,741 LowVol 0.67% -18.45% 13.92%
780 TROLL Trollcoin TROLL $589,802 $0.001042 565,800,368 LowVol 1.41% 31.73% 4.54%
781 GOOD Goodomy GOOD $589,444 $0.001336 441,349,000 LowVol 0.49% -8.53% 30.91%
782 BBT BitBoost BBT $579,042 $0.119074 4,862,878 LowVol 4.98% 4.03% 9.62%
783 AU AurumCoin AU $578,767 $1.95 296,216 LowVol 0.69% 20.70% 53.85%
784 BITS Bitstar BITS $563,053 $0.024396 23,079,737 LowVol 0.34% 0.61% 11.08%
785 OPAL Opal OPAL $544,398 $0.035949 15,143,701 LowVol 0.65% -0.84% 11.56%
786 SAC SACoin SAC $534,511 $0.076205 7,014,118 LowVol 0.68% -3.51% -8.51%
787 V Version V $531,777 $0.001135 468,629,618 LowVol 0.27% 5.83% 32.12%
788 RIYA Etheriya RIYA $508,393 $0.321456 1,581,531 LowVol -0.71% 3.24% -7.00%
789 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.70% -28.32%
790 FC2 FuelCoin FC2 $478,071 $0.004704 101,630,553 LowVol 0.77% -6.60% 3.74%
791 CHESS ChessCoin CHESS $467,576 $0.008654 54,032,769 LowVol 0.76% 54.18% 63.29%
792 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,779 $0.082674 5,428,300 LowVol 1.58% -0.30%
793 ICN iCoin ICN $446,543 $0.015288 29,208,713 LowVol 0.85% 4.25% 37.26%
794 DDF DigitalDevelo… DDF $444,540 $0.086853 5,118,307 LowVol 0.55% -8.42% -6.08%
795 FUCK FuckToken FUCK $433,733 $0.008440 51,392,878 LowVol 34.55% -13.14%
796 GLC GlobalCoin GLC $421,527 $0.006468 65,171,010 LowVol 0.77% 24.48%
797 SLG Sterlingcoin SLG $412,349 $0.098026 4,206,530 LowVol -0.66% 7.86% 16.79%
798 KUSH KushCoin KUSH $389,113 $0.071437 5,446,966 LowVol 21.32% 5.57% 55.59%
799 WAY WayGuide WAY $388,239 $0.003881 100,040,708 LowVol 0.68% 4.23% 26.20%
800 BUCKS SwagBucks BUCKS $379,545 $1.19 319,404 LowVol 0.39% -4.16% -5.33%
801 CFT CryptoForecast CFT $375,708 $0.008168 46,000,000 LowVol 0.21% 5.87% 0.85%
802 FNC FinCoin FNC $369,056 $0.028656 12,878,667 LowVol -4.62% -21.17% -23.96%
803 AMBER AmberCoin AMBER $354,596 $0.008114 43,699,481 LowVol 0.77% 21.90% -19.81%
804 C2 Coin2.1 C2 $349,679 $0.003498 99,976,323 LowVol 1.00% 62.60% 112.07%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $347,975 $0.002778 125,279,775 LowVol -0.84% 17.40% 22.92%
806 SPEX SproutsExtreme SPEX $337,113 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 0.77%
807 UFR Upfiring UFR $335,028 $0.023266 14,400,000 LowVol 0.55% 1.63% -22.91%
808 SH Shilling SH $330,064 $0.008350 39,530,375 LowVol 0.68% 35.25% 44.91%
809 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.58%
810 PR Prototanium PR $325,551 $1.66 195,902 LowVol 0.85% 32.39% -1.43%
811 SHDW Shadow Token SHDW $320,226 $0.045747 7,000,000 LowVol -10.97% -17.30% -12.27%
812 LOT LottoCoin LOT $304,900 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 28.80% 3.31% 27.64%
813 UNIC UniCoin UNIC $299,475 $0.100928 2,967,216 LowVol 0.65% 3.05% 5.98%
814 STV Sativacoin STV $297,282 $0.041950 7,086,538 LowVol 0.48% 8.37% 66.69%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $295,595 $0.708188 417,396 LowVol 0.72% -2.68% -13.02%
816 LTB LiteBar LTB $294,224 $0.364033 808,234 LowVol 0.77% 10.61% 14.89%
817 DAXX DaxxCoin DAXX $291,987 $0.000587 497,691,790 LowVol -15.28% -12.19% -16.72%
818 ZUR Zurcoin ZUR $286,553 $0.003293 87,023,727 LowVol 0.68% -7.92% 67.84%
819 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.34% 18.64%
820 RBIES Rubies RBIES $281,713 $0.027048 10,415,252 LowVol 0.77% 10.82% 2.57%
821 FLY Flycoin FLY $270,516 $1.28 210,806 LowVol 0.68% 19.37%
822 SWING Swing SWING $257,157 $0.093068 2,763,106 LowVol 0.80% 4.93% 4.03%
823 BRIT BritCoin BRIT $253,541 $0.011921 21,268,092 LowVol 0.77% 1.63% -46.71%
824 EVO Evotion EVO $250,968 $0.079212 3,168,319 LowVol 0.37% 2.49% 15.30%
825 GAIA GAIA GAIA $249,676 $0.010359 24,101,381 LowVol 0.76% 11.94% 1.06%
826 TRI Triangles TRI $248,461 $3.41 72,891 LowVol 0.77% 5.75% -10.20%
827 MAD SatoshiMadness MAD $235,280 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 0.77% 18.27%
828 I0C I0Coin I0C $233,515 $0.011128 20,985,193 LowVol 0.53% -45.79% 33.48%
829 Q2C QubitCoin Q2C $233,510 $0.000941 248,202,977 LowVol 0.77% -17.92% -21.29%
830 FRC Freicoin FRC $229,284 $0.007762 29,540,724 LowVol 0.77% 2.69% -3.36%
831 BIGUP BigUp BIGUP $227,389 $0.000107 2,118,144,523 LowVol 0.06% -4.57% -3.50%
832 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $218,444 $0.016518 13,224,230 LowVol 0.85% 6.52% 16.79%
833 QCN QuazarCoin QCN $213,265 $0.035280 6,044,911 LowVol 51.27% 44.46% 72.43%
834 WMC WMCoin WMC $212,834 $0.018463 11,527,489 LowVol 0.77% 3.90% 18.60%
835 WYV Wyvern WYV $208,612 $0.118188 1,765,087 LowVol 0.68% 3.65% 27.91%
836 CAGE CageCoin CAGE $204,135 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.30% -1.22% -12.36%
837 CYP Cypher CYP $201,363 $0.031635 6,365,285 LowVol 0.85% 64.72%
838 EVIL Evil Coin EVIL $200,760 $0.009551 21,020,383 LowVol -1.49% -14.33% 20.04%
839 XPY PayCoin XPY $199,614 $0.016880 11,825,606 LowVol 73.87% 32.94% 26.95%
840 GRT Grantcoin GRT $192,687 $0.004468 43,130,400 LowVol 0.75% 12.44% 12.62%
841 TRK Truckcoin TRK $189,715 $0.001211 156,643,198 LowVol 0.47% -32.23% -43.58%
842 YAC Yacoin YAC $183,176 $0.001529 119,816,818 LowVol 0.77% 35.53% 18.55%
843 JET Jetcoin JET $180,957 $0.037138 4,872,509 LowVol 0.67% -19.75% -74.04%
844 MNC Mincoin MNC $179,257 $0.044570 4,021,899 LowVol 0.77% 0.28% -38.48%
845 EMD Emerald Crypto EMD $177,427 $0.009281 19,117,129 LowVol 0.67% -5.98% -10.47%
846 GTC Global Tour Coin GTC $172,223 $0.005762 29,887,402 LowVol 0.68% 34.41% 15.19%
847 ARI Aricoin ARI $170,625 $0.001216 140,262,505 LowVol 0.50% 8.09% 18.25%
848 PHS Philosopher S… PHS $169,749 $0.028224 6,014,340 LowVol 0.77% 0.48% 19.17%
849 TTC TittieCoin TTC $162,523 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.54% -15.41% -31.23%
850 XCT C-Bit XCT $161,632 $0.001028 157,223,250 LowVol 0.67% 30.19% 53.45%
851 REE ReeCoin REE $161,605 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -32.96% 57.65% 14.40%
852 XRA Ratecoin XRA $159,635 $0.001391 114,752,961 LowVol 9.56% 12.15% 13.34%
853 HMP HempCoin HMP $159,542 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 0.68% 4.25% 18.55%
854 RBX Ripto Bux RBX $158,720 $0.000416 381,236,123 LowVol -6.13% 13.32% 1.78%
855 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,097 $0.008938 17,465,159 LowVol 1.04% -9.97% 7.49%
856 ICE iDice ICE $153,075 $0.097437 1,571,013 LowVol 0.68% 32.75% -17.57%
857 RED RedCoin RED $151,749 $0.002048 74,107,896 LowVol -0.85% -1.29% 8.70%
858 HAL Halcyon HAL $150,182 $0.028342 5,298,979 LowVol 0.68% 5.33% 16.14%
859 FIRE Firecoin FIRE $148,161 $1.51 98,412 LowVol 0.68% 4.26% 7.00%
860 PX PX PX $146,316 $0.001529 95,706,297 LowVol 0.68% -24.74% 18.33%
861 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,350 LowVol 2.89% 22.87%
862 PIE PIECoin PIE $144,869 $0.010584 13,687,566 LowVol 53.58% 70.59% 290.89%
863 CNNC Cannation CNNC $143,311 $0.057859 2,476,893 LowVol 0.63% 5.73% 40.13%
864 KED Darsek KED $141,848 $0.010238 13,855,355 LowVol -0.34% -4.48% -27.31%
865 VC VirtualCoin VC $138,477 $0.013759 10,064,287 LowVol 0.85% 54.40% 41.66%
866 EUC Eurocoin EUC $138,278 $0.011137 12,416,554 LowVol 0.70% -6.77% -13.07%
867 JIN Jin Coin JIN $136,665 $0.013877 9,848,485 LowVol -27.00% -29.98% 133.14%
868 DRXNE DROXNE DRXNE $135,436 $0.002147 63,079,569 LowVol 0.60% -3.49% 6.87%
869 GP GoldPieces GP $133,908 $0.109746 1,220,161 LowVol 0.77% -8.98% 9.81%
870 DLC Dollarcoin DLC $133,869 $0.014700 9,106,714 LowVol 0.68% 4.23% 17.91%
871 ISL IslaCoin ISL $132,263 $0.087377 1,513,704 LowVol 18.62%
872 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,790 $0.023285 5,574,008 LowVol 0.93% 4.76% 65.53%
873 DUO ParallelCoin DUO $128,081 $0.424537 301,696 LowVol 0.85% -27.94% 27.91%
874 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,776 $0.005645 22,458,826 LowVol 0.85% 32.93% -7.30%
875 RUPX Rupaya RUPX $124,405 $0.020389 6,101,701 LowVol 0.96% 39.70% -43.95%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $124,003 $0.083265 1,489,248 LowVol 0.61% 6.71% 17.36%
877 ARG Argentum ARG $123,153 $0.014375 8,567,437 LowVol 3.69% -1.65% 8.92%
878 J Joincoin J $121,220 $0.049510 2,448,402 LowVol 0.68% -49.71% -44.34%
879 DRS Digital Rupees DRS $120,141 $0.000235 510,802,961 LowVol 101.36% 108.50% 47.87%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,217 $0.001296 90,421,856 LowVol 0.93% 6.92% 27.64%
881 MARS Marscoin MARS $116,342 $0.004114 28,279,074 LowVol 0.52% 7.08% 9.82%
882 BAS BitAsean BAS $116,329 $0.023266 5,000,000 LowVol 0.55% -5.51% 56.95%
883 ECA Electra ECA $115,837 $0.000005 21,902,227,940 LowVol 17.67% 6.96% -77.18%
884 GPU GPU Coin GPU $115,134 $0.002844 40,477,042 LowVol 0.17% 11.56% 8.02%
885 IMS Independent M… IMS $114,493 $0.021325 5,368,934 LowVol -3.26% 39.42% 25.24%
886 QTL Quatloo QTL $111,794 $0.014483 7,718,883 LowVol 0.81% 28.26% 12.94%
887 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 7.81%
888 NEVA NevaCoin NEVA $109,666 $0.044616 2,457,990 LowVol 0.78% 19.87% 21.10%
889 BTQ BitQuark BTQ $106,749 $0.011760 9,077,308 LowVol 37.92% 46.81% 17.25%
890 FLAX Flaxscript FLAX $106,050 $0.018991 5,584,153 LowVol 0.66% -16.91% -12.02%
891 CTO Crypto CTO $104,699 $0.008585 12,195,833 LowVol 0.77% -4.86% -24.94%
892 SOON SoonCoin SOON $102,688 $0.008240 12,462,620 LowVol 0.86% 4.35% 17.48%
893 DRM Dreamcoin DRM $100,827 $0.041160 2,449,632 LowVol 0.77% 4.57% 41.69%
894 XCRE Creatio XCRE $100,074 $0.004877 20,520,514 LowVol 0.85% 4.08% -0.33%
895 UNITS GameUnits UNITS $99,172 $0.028555 3,472,983 LowVol -5.45% 5.92% -19.68%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $98,310 $0.022353 4,398,000 LowVol 0.55% -0.36% -76.07%
897 CNC CHNCoin CNC $97,624 $0.001999 48,831,399 LowVol 0.77% 4.25% 303.45%
898 CACH CacheCoin CACH $97,372 $0.023211 4,195,132 LowVol 0.84% -28.57% -39.03%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.98% 38.24%
900 TAJ TajCoin TAJ $86,519 $0.010808 8,005,029 LowVol 0.62% 4.57% 3.21%
901 CF Californium CF $85,706 $0.035633 2,405,237 LowVol 0.85% 5.29% 42.78%
902 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.32% 1.67% -3.23%
903 POP PopularCoin POP $84,614 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -9.88% 7.30% 8.71%
904 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.81%
905 MST MustangCoin MST $81,149 $0.128738 630,343 LowVol 0.68% -7.15% -5.21%
906 HXX Hexx HXX $81,049 $0.054605 1,484,274 LowVol 3.84% 37.52% 68.47%
907 VEC2 VectorAI VEC2 $78,167 $0.004704 16,617,191 LowVol 0.68% 0.51% 6.20%
908 URO Uro URO $77,947 $0.064563 1,207,310 LowVol 9.23% 28.62%
909 MAY Theresa May Coin MAY $75,565 $0.003037 24,881,600 LowVol 0.74% -8.74% -27.73%
910 $$$ Money $$$ $75,380 $0.001643 45,887,218 LowVol 6.75% -0.56% 11.78%
911 BIP BipCoin BIP $75,207 $0.046217 1,627,261 LowVol -0.75% 2.32% 9.77%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,000 $0.000941 79,719,140 LowVol 0.68% -24.19% 32.27%
913 BLRY BillaryCoin BLRY $74,022 $0.008232 8,991,925 LowVol 1.57% -45.24% -56.78%
914 JWL Jewels JWL $73,574 $0.003646 20,181,636 LowVol 0.68% -5.03%
915 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.41%
916 ARB ARbit ARB $71,774 $0.009173 7,824,590 LowVol 0.68% 15.63% 30.31%
917 GCC GuccioneCoin GCC $71,568 $0.003528 20,285,537 LowVol 0.77% 4.27% 17.19%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
919 CPN CompuCoin CPN $69,202 $0.003528 19,615,019 LowVol 0.85% 6.61% -2.09%
920 WARP WARP WARP $68,907 $0.062916 1,095,224 LowVol 0.85% 4.44% 20.85%
921 SPT Spots SPT $68,609 $0.003062 22,406,021 LowVol 0.77% 1.30% 4.48%
922 TOR Torcoin TOR $66,929 $0.211681 316,179 LowVol 0.68% 15.34% -23.12%
923 KIC KibiCoin KIC $66,288 $0.004509 14,701,000 LowVol -1.97% -35.96% -45.79%
924 ICOB ICOBID ICOB $65,748 $0.000616 106,701,874 LowVol 1.64% 19.87% -4.45%
925 EXN ExchangeN EXN $59,976 $0.011760 5,100,000 LowVol 0.68% 2.95% 24.60%
926 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.88%
927 BSC BowsCoin BSC $58,742 $0.010584 5,550,102 LowVol 0.77% 1.98% 15.97%
928 CRX Chronos CRX $57,302 $0.000777 73,729,962 LowVol -0.37% -13.90% -24.64%
929 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,104 $0.000941 59,630,200 LowVol 0.68% 4.26% 13.98%
930 MND MindCoin MND $56,068 $0.004469 12,546,625 LowVol -6.69% 10.16% 22.37%
931 CASH Cashcoin CASH $54,282 $0.001176 46,158,242 LowVol -22.43% 4.25% 9.66%
932 BRAIN Braincoin BRAIN $51,046 $0.005057 10,094,424 LowVol 0.77% -13.79% -7.60%
933 EGO EGO EGO $49,392 $0.000823 60,000,001 LowVol 0.68% 21.61% 38.36%
934 VIP VIP Tokens VIP $49,069 $0.000588 83,450,403 LowVol 0.77% 4.25% 21.07%
935 UET Useless Ether… UET $48,847 $0.012317 3,965,716 LowVol 2.45% 31.22% 25.06%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $47,860 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.27% 14.39% 27.56%
937 RIDE Ride My Car RIDE $47,641 $0.000470 101,276,976 LowVol 0.85% 108.50% 89.14%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,618 $0.002352 20,245,510 LowVol 0.68% 9.72% 24.59%
939 ORLY Orlycoin ORLY $47,406 $0.001294 36,646,779 LowVol 0.77% 4.25% 18.55%
940 NTWK Network Token NTWK $47,382 $0.004060 11,671,310 LowVol 0.55% 121.61% -12.38%
941 DLISK DAPPSTER DLISK $47,040 $0.000470 100,000,000 LowVol 0.77% 39.02% 58.13%
942 XCS CybCSec XCS $45,926 $0.003881 11,834,082 LowVol 0.68% 32.32% 6.63%
943 MRJA GanjaCoin MRJA $45,783 $0.010284 4,451,920 LowVol 0.77% -61.64% -40.41%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 3.06% 17.19%
945 BENJI BenjiRolls BENJI $44,896 $0.002217 20,254,046 LowVol -13.27% 5.71% 25.24%
946 XBTS Beatcoin XBTS $44,880 $0.029435 1,524,686 LowVol -1.06% 61.66% 10.01%
947 CRT CRTCoin CRT $44,747 $0.564481 79,270 LowVol 0.77% 4.27% 18.55%
948 CXT Coinonat CXT $44,055 $0.005109 8,623,200 LowVol 0.62% -4.61% -18.48%
949 ITZ Interzone ITZ $42,152 $0.023607 1,785,583 LowVol 14.60% 40.04% -3.69%
950 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,160 $0.000588 70,000,000 LowVol 0.68% 12.42% 14.74%
951 FLVR FlavorCoin FLVR $39,322 $0.001882 20,898,106 LowVol 0.68% 24.37%
952 G3N G3N G3N $39,128 $0.005174 7,561,891 LowVol 0.68% 4.23% 16.31%
953 EREAL eREAL EREAL $37,428 $0.000547 68,427,562 LowVol 0.47% 7.22% -8.45%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,406 $0.007745 4,829,945 LowVol 0.68% -9.55% 28.42%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,404 $0.000353 106,019,270 LowVol 0.68% 10.39% 21.64%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $36,729 $0.001764 20,821,709 LowVol 0.77% -8.03% -15.75%
957 ERY Eryllium ERY $36,261 $0.006717 5,398,221 LowVol 0.51% -7.67% 29.11%
958 VLTC Vault Coin VLTC $35,666 $0.001176 30,328,380 LowVol 0.68% 4.25% -29.12%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,464 $0.013524 2,622,273 LowVol 0.76% -0.90% -23.59%
960 BOAT BOAT BOAT $33,317 $0.001796 18,547,845 LowVol 0.52% 9.18% 6.29%
961 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.59% -23.57%
962 GBT GameBet Coin GBT $32,507 $0.001529 21,262,780 LowVol 0.68% 0.65% -3.68%
963 VRS Veros VRS $32,503 $0.000067 486,609,040 LowVol -2.90% 34.81% 217.68%
964 PEX PosEx PEX $31,735 $0.012936 2,453,240 LowVol 0.77% 5.21% 18.55%
965 LUNA Luna Coin LUNA $30,383 $0.018700 1,624,783 LowVol 0.78% 2.72% 0.09%
966 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 18.01% 5.19%
967 WBB Wild Beast Block WBB $30,164 $0.180752 166,880 LowVol -6.95% 20.50% 43.54%
968 ROOFS Roofs ROOFS $29,924 $0.000230 130,000,000 LowVol 1.04% 2.25% -32.35%
969 CAB Cabbage CAB $29,635 $0.002822 10,499,996 LowVol 0.77% 66.80% 9.65%
970 HVCO High Voltage HVCO $28,993 $0.019404 1,494,171 LowVol 0.68% 3.61% 27.07%
971 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,387 $0.031752 894,026 LowVol 0.68% -3.13% -1.16%
972 KNC KingN Coin KNC $28,333 $14.11 2,008 LowVol 0.68% -11.17%
973 BNX BnrtxCoin BNX $28,192 $0.001063 26,522,501 LowVol 0.63% 17.78% 27.60%
974 DPAY DPAY DPAY $28,062 $0.000353 79,541,001 LowVol 0.68% 4.23% -19.11%
975 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
976 ZYD Zayedcoin ZYD $27,168 $0.004351 6,243,840 LowVol 0.68% -15.65% -47.44%
977 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,212 LowVol -0.37% 3.17% -47.14%
978 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,795 $0.034222 753,776 LowVol 0.68% 22.80% 7.62%
979 IMX Impact IMX $25,757 $0.000235 109,509,095 LowVol 0.85% 108.53% -20.97%
980 LIR LetItRide LIR $25,603 $0.000706 36,285,773 LowVol 0.68% 4.23% 8.06%
981 SDP SydPak SDP $22,112 $0.138416 159,751 LowVol 0.55% 3.97% 18.51%
982 PLNC PLNcoin PLNC $22,107 $0.001294 17,089,600 LowVol 0.76% -22.75%
983 DIX Dix Asset DIX $21,333 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 1.04% -3.29% 84.94%
984 PLACO PlayerCoin PLACO $20,651 $0.000588 35,120,000 LowVol 0.68% 4.25% -15.32%
985 MILO MiloCoin MILO $19,222 $0.001782 10,789,954 LowVol -33.76% -29.05% -40.33%
986 DES Destiny DES $19,192 $0.011995 1,600,000 LowVol 0.68% -26.59%
987 SCS Speedcash SCS $18,752 $0.071619 261,831 LowVol 0.68% 4.23% 2.85%
988 BIOB BioBar BIOB $18,646 $0.021050 885,756 LowVol 0.68% 4.85% -7.95%
989 ELS Elysium ELS $18,369 $0.004586 4,005,012 LowVol 0.85% 19.60% 27.40%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $18,330 $0.003646 5,027,857 LowVol 0.68% -24.85% -42.79%
991 JS JavaScript Token JS $18,259 $0.002285 7,991,996 LowVol 0.55% -37.71% 33.20%
992 QBK Qibuck Asset QBK $17,865 $0.010689 1,671,379 LowVol 3.62% 25.71% 49.37%
993 MGM Magnum MGM $16,730 $0.004234 3,951,736 LowVol 0.68% 0.53% -0.77%
994 XOC Xonecoin XOC $15,805 $0.037632 420,000 LowVol 0.77% 31.81% -3.42%
995 AGLC AgrolifeCoin AGLC $15,001 $0.001999 7,503,354 LowVol 0.68% -47.71% -68.51%
996 SANDG Save and Gain SANDG $13,336 $0.004351 3,064,800 LowVol 0.77% 19.76%
997 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.21% 3.90% -4.25%
998 VTA Virtacoin VTA $12,949 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -68.27% 26.75% -58.66%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $12,681 $0.000118 107,829,281 LowVol 0.68% 4.23%
1000 P7C P7Coin P7C $12,426 $0.000353 35,220,238 LowVol 0.68% 18.33%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $11,796 $6.83 1,727 LowVol 0.68% -32.28% -17.20%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $11,400 $0.008232 1,384,879 LowVol -25.82% 22.52% -24.20%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -50.03%
1004 DAS DAS DAS $11,357 $0.004234 2,682,621 LowVol 0.68% -11.74% -3.62%
1005 CCM100 CCMiner CCM100 $10,739 $0.003196 3,360,417 LowVol 3.62% 25.66% 73.71%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $10,500 $0.002062 5,091,200 LowVol 1.23% 0.80% -10.45%
1007 TRADE Tradecoin TRADE $9,977 $0.001294 7,712,254 LowVol 0.68% -21.12%
1008 NODC NodeCoin NODC $7,895 $0.004704 1,678,439 LowVol 0.68% -12.80%
1009 MRNG MorningStar MRNG $7,681 $0.000235 32,656,007 LowVol 0.68% 48.50% 19.71%
1010 COXST CoExistCoin COXST $6,374 $0.000235 27,100,000 LowVol 0.77% -78.06% -93.26%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,274 $0.029618 211,827 LowVol 3.62% 41.04% 55.39%
1012 CONX Concoin CONX $6,127 $0.008232 744,266 LowVol 0.68% 17.70% -6.82%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,490 $0.000599 9,160,073 LowVol -65.30% -46.87% 35.64%
1014 ULA Ulatech ULA $5,255 $0.026343 199,486 LowVol 55.20% 23.89% 35.37%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.72%
1016 LEX Lex4All LEX $4,152 $0.004152 1,000,000 LowVol -0.24% 12.71%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,505 $0.007224 485,214 LowVol 0.79% 35.85%
1018 NANOX Project-X NANOX $3,313 $42336.10 0.078264 LowVol 0.68% -29.19% -28.57%
1019 XNG Enigma XNG $3,185 $0.191571 16,627 LowVol 0.77% 69.80% 3.65%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,755 $0.001999 1,377,917 LowVol 0.68% -1.56% 6.81%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,629 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 8.36% 10.98% 4.84%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $2,382 $0.001884 1,264,511 LowVol 0.68% -12.09% -3.66%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $2,056 $0.000353 5,826,388 LowVol 0.68% 56.38% 77.60%
1024 ABN Abncoin ABN $796 $0.011760 67,700 LowVol 0.68% -3.23% -24.16%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $446 $0.001058 421,300 LowVol 13.26% 8.69% 9.98%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.07%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.18% 3.60% -64.10%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000734 87,140 LowVol -0.14% -5.70% 16.16%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.40% -59.52%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,858 LowVol 0.68% 18.55%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,300 0.00% 3.61% 15.42%
1033 ETN Electroneum ETN $0.113619 $8,859,250 -0.34% 27.60% 223.38%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.61 $6,701,200 0.81% -3.93% -19.24%
1035 AI POLY AI AI $16.74 $5,148,690 -2.76% 12.26% -2.93%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.59 $4,991,870 4.71% 33.64% 67.69%
1037 NULS Nuls NULS $0.706323 $3,320,660 -4.42% -4.54% 18.62%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.99 $2,919,990 1.22% -6.03% -35.58%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $2,846,020 -1.62% -0.67% -6.84%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.28 $2,514,140 -0.49% -0.63% 7.08%
1041 REC Regalcoin REC $49.16 $2,299,760 1.16% 4.08% 18.39%
1042 BTE BitSerial BTE $8.23 $1,513,540 0.64% 5.08% 182.58%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.92 $1,470,590 0.88% -2.27% -1.24%
1044 LEND EthLend LEND $0.025321 $968,176 0.43% -13.37%
1045 BTCM BTCMoon BTCM $0.045956 $914,470 3.20% -37.20% 542.02%
1046 TSL Energo TSL $0.031296 $796,041 1.49% 2.31% -5.71%
1047 INF InfChain INF $0.016346 $769,589 1.90% 14.16% 97.99%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $225.92 $644,179 -0.62% 5.61% -2.77%
1049 BOT Bodhi BOT $0.438604 $593,621 1.83% 0.17% -12.93%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.79 $507,287 0.91% 6.29% 31.01%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.244587 $493,053 4.32% -5.05%
1052 LLT LLToken LLT $0.550604 $444,138 4.45% 0.85% 84.79%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028695 $389,334 1.02% 3.69% -32.92%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.017328 $289,409 10.98% -11.26% -28.68%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.144756 $279,731 -0.95% 11.14% 22.98%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.47 $279,138 6.35% 188.34% 189.15%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $256,207 28.65% 38.33% -83.95%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000706 $251,454 13.24% -0.21% 61.04%
1059 SUR Suretly SUR $3.27 $231,305 0.55% -1.40% -7.51%
1060 AION Aion AION $1.53 $228,983 1.21% 1.10% -9.59%
1061 WC WINCOIN WC $1.15 $223,427 0.53% 0.16% 7.66%
1062 BT2 BT2 [CST] BT2 $114.94 $187,129 1.23% -39.98% -52.33%
1063 RMC Russian Minin… RMC $26347.70 $186,911 -1.29% 16.51% 104.76%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.026222 $170,600 9.24% 41.32% 29.84%
1065 EAG EA Coin EAG $3.28 $161,140 0.76% 12.92% 5.66%
1066 FOR FORCE FOR $0.015799 $155,281 11.80% 91.60% 663.74%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021320 $153,947 1.73% -13.37% -12.67%
1068 UGT UG Token UGT $0.442293 $136,443 0.55% 3.82% -2.80%
1069 XID Sphre AIR XID $0.200071 $133,705 0.34% 12.53% -0.45%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.75 $122,576 0.68% -2.33% -26.36%
1071 QBT Qbao QBT $0.263890 $111,178 5.03% 4.38%
1072 THS TechShares THS $0.885947 $83,649 1.07% 17.36% -10.75%
1073 ICX ICON ICX $1.63 $75,033 0.38% 17.11% 6.47%
1074 MSD MSD MSD $0.011752 $74,890 1.17% -3.81% -6.46%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013813 $74,697 -8.89% -9.25% 263.37%
1076 PRE Presearch PRE $0.205801 $67,771 22.92%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.06 $67,355 -3.00% -13.84% 22.19%
1078 XRY Royalties XRY $0.000234 $63,798 100.67% 6.84% -99.31%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.006703 $57,213 3.36% 6.45% 32.58%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.048663 $49,596 -0.72% -34.21% -62.38%
1081 EVR Everus EVR $1.60 $44,193 3.64% -1.90% -68.38%
1082 DSR Desire DSR $0.251980 $42,851 -4.30% -5.77% 29.64%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $102.63 $40,364 -19.31% -14.11% -24.48%
1084 BT1 BT1 [CST] BT1 $11748.90 $35,847 0.56% 3.68% 15.95%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.141238 $31,589 -6.79% -29.17% -22.10%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,638 0.68% -5.91% -26.10%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.300709 $24,865 -4.94% -44.91% 79.74%
1088 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.89 $24,623 3.73% 7.19% 30.85%
1089 FRD Farad FRD $0.120399 $24,466 0.67% 0.97% 67.16%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166287 $20,277 0.32% 16.04% 23.22%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.133278 $18,122 0.76% -12.08% -22.02%
1092 BSR BitSoar BSR $0.162288 $17,224 0.68% -20.09% -43.67%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086907 $16,084 0.07% 3.25% -20.43%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117617 $15,346 0.68% 30.74% 70.62%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083614 $15,128 0.68% 9.85% -7.08%
1096 WISH MyWish WISH $0.116968 $14,668 0.33% 0.38% -60.44%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.15 $14,581 -0.01% 8.02% 35.28%
1098 PFR Payfair PFR $0.014513 $14,416 0.54% 4.83%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050181 $13,690 0.55% -15.71% 23.84%
1100 BTBc Bitbase BTBc $0.004704 $12,964 -21.29% -52.57% -15.25%
1101 APC AlpaCoin APC $0.025270 $12,810 0.66% -12.39% -14.10%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013994 $11,536 0.68% -8.03% 18.70%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.363973 $11,290 1.33% 1.56% 6.92%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003639 $11,277 -5.74% -7.89% 63.43%
1105 MKR Maker MKR $378.64 $11,181 -1.82% -3.52% -4.28%
1106 IQT iQuant IQT $0.151990 $10,818 -3.08% -27.68% -6.58%
1107 MCR Macro MCR $1.41 $9,602 -9.58% -19.81% -51.10%
1108 DASHS Dashs DASHS $0.052920 $9,356 -0.14% 29.93% 72.15%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002803 $9,130 7.64% 24.88% 13.20%
1110 SPANK SpankChain SPANK $0.038320 $8,698 11.13% 15.95% 14.23%
1111 SISA SISA SISA $0.012639 $8,533 -16.24% 37.08% -33.29%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.058682 $8,121 3.93% 8.55% 230.66%
1113 COR CORION COR $0.694008 $7,314 -1.00% -17.12% -23.62%
1114 STEX STEX STEX $0.830990 $7,295 1.04% 14.17% 122.72%
1115 AERM Aerium AERM $0.872654 $6,541 1.14% 45.70% -53.47%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.21 $6,246 0.55% -11.21% -9.76%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002897 $6,213 7.64% 9.83% 17.64%
1118 VIU Viuly VIU $0.009085 $5,759 3.22% 13.80% 129.30%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000602 $5,132 -21.88% -24.43%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003426 $5,053 -0.85% -6.45% -75.13%
1121 GRN Granite GRN $0.026343 $4,784 1.00% 103.88% 72.85%
1122 GAY GAY Money GAY $0.017809 $3,736 14.57% 132.32% 30.58%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004196 $3,471 -3.70% -0.42% -65.44%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000123 $3,448 -47.49% -49.17% -53.86%
1125 SND Sand Coin SND $0.749553 $3,261 -7.43% 20.79% 16.49%
1126 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,158 -8.82% -7.44% -3.34%
1127 PNX Phantomx PNX $0.107133 $3,133 747.92% 376.85% 584.29%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.97 $2,735 0.55% 1.95% 12.00%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007282 $2,608 4.36% -10.03% -19.26%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003195 $2,391 0.67% 23.18% 13.45%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.802710 $2,366 -3.45% -28.22% -26.79%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,331 0.66% 1.86% -21.03%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.12 $2,304 0.77% 4.24% -31.94%
1134 OX OX Fina OX $0.000228 $1,918 -0.20% 6.99% 51.48%
1135 MINEX Minex MINEX $0.015265 $1,840 0.50% 1.52% -69.90%
1136 B2B B2B B2B $0.451539 $1,838 46.14% 41.83% -29.68%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117365 $1,818 0.68% 2.81% 73.22%
1138 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,759 8.94% 5.39% 0.78%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $1,690 0.68% 4.23% 5355.78%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002470 $1,517 0.68% -2.79% -24.73%
1141 TER TerraNova TER $1.95 $1,473 0.85% 5.25% -4.44%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005702 $1,416 0.15% 31.01% -31.69%
1143 XOT Internet of T… XOT $2222.64 $1,259 0.68% 4.25% -24.94%
1144 ABC Alphabit ABC $18.80 $1,216 0.68% 6.03% 26.81%
1145 GARY President Joh… GARY $0.195922 $1,184 0.68% 2.11% 71.89%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000183 $1,175 0.55% 2.17% -18.53%
1147 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034763 $1,120 2.86% 2.77% -14.10%
1148 DFS DFSCoin DFS $0.007385 $1,060 11.91% -13.57% -16.04%
1149 STU bitJob STU $0.025181 $1,013 3.38% -19.04% -11.13%
1150 DAY Chronologic DAY $4.72 $989 0.60% -29.23% 25.54%
1151 NTC Natcoin NTC $0.136149 $980 0.76% -21.08% -50.28%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061431 $958 -10.63% -13.16% -54.07%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $852 0.73% -18.73% 17.84%
1154 ONG onG.social ONG $0.182386 $785 0.55% 42.24%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002351 $748 0.82% 16.06% -7.63%
1156 HAT Hawala.Today HAT $0.191601 $745 3.00% 10.40% 13.95%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.007932 $738 5.92% 188.13% 134.68%
1158 MAVRO Mavro MAVRO $0.028459 $690 7.02% 52.36% 113.23%
1159 WA WA Space WA $0.017640 $685 0.68% -2.89% -24.89%
1160 QBT Cubits QBT $0.004576 $666 0.96% 50.75% 219.25%
1161 SKC Skeincoin SKC $0.017287 $633 28.80% 17.88% 445.17%
1162 FRN Francs FRN $0.024155 $630 0.52% -14.31% -28.69%
1163 SKR Sakuracoin SKR $0.001511 $589 1.23% 36.77% -44.84%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002670 $569 -0.53% -12.41% -36.04%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.015876 LowVol 0.68% -9.83% 226.61%
1166 PLC PlusCoin PLC $0.000561 LowVol 0.55% -14.06% -3.85%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001294 LowVol 0.68% -32.55% -22.72%
1168 FLASH Flash FLASH $0.004940 LowVol 0.68% 19.22% 6.08%
1169 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039689 LowVol 0.55% -0.38% -42.81%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -49.72% -0.38% -24.76%
1171 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol 0.77% 39.00% 46.51%
1172 CLINT Clinton CLINT $0.010466 LowVol -1.54% -21.95% 17.23%
1173 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004939 LowVol 0.68% 25.10% -42.52%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 0.85% 108.53% 78.69%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.047164 LowVol 0.20% -7.64% 4.81%
1176 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.43% 2686.86% 322.29%
1177 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 0.68% 5.11% -6.07%
1178 SJCX Storjcoin X SJCX $0.334090 LowVol -0.66% 3.04%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002587 LowVol 0.68% 56.24% -3.89%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000581 LowVol 12.23% 28.68% 8.64%
1181 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol -12.81% 121.79% 6.20%
1182 EVC EventChain EVC $0.091239 LowVol 0.55% -0.36%
1183 BUB Bubble BUB $0.019757 LowVol 0.77% -24.18% 17.73%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000072 LowVol 33.29% 2.60% -12.16%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000706 LowVol 0.68% -4.38% -1.13%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 0.77% -16.21% -31.19%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042689 LowVol 0.68% 4.76% -14.00%
1188 OMC Omicron OMC $0.133006 LowVol 0.68% 18.40%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000353 LowVol 0.68% 4.25% 18.55%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.68% 13.33% 52.04%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012315 LowVol 0.55% 135.36% 357.92%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 32.05% -3.64% 9.83%
1193 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004217 LowVol 0.74% -7.43% 29.13%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000353 LowVol 51.23% 56.35% 18.54%
1195 QORA Qora QORA $0.214267 LowVol 0.77% -3.49%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002940 LowVol 0.85% 15.88% -47.24%
1197 AV AvatarCoin AV $0.035162 LowVol 0.68% -16.66% 10.77%
1198 WILD Wild Crypto WILD $0.142955 LowVol 0.57% -5.42% 15.76%
1199 PRES President Trump PRES $0.003293 LowVol -8.98% 6.70% -10.25%
1200 SHA SHACoin SHA $0.000706 LowVol 0.68% 25.10% 18.55%
1201 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol 0.52% 4.87% 202.09%
1202 AXIOM Axiom AXIOM $0.017993 LowVol 0.68% 4.23% 17.78%
1203 DON Donationcoin DON $0.000586 LowVol 0.56% 31.10% -26.52%
1204 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 0.77% 4.25% 0.36%
1205 IRL IrishCoin IRL $0.002587 LowVol 0.77% 15.13% 0.90%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000353 LowVol 0.68% -14.89% 6.93%
1207 TOP TopCoin TOP $0.000355 LowVol 1.06% -6.24% -26.03%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001073 LowVol 0.67% 17.14% 7.29%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.003532 LowVol 0.69% 6.85% 60.36%
1210 MAGN Magnetcoin MAGN $0.685776 LowVol 0.56% 32.17% 42.94%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 0.68% 4.23% 18.55%
1212 UR UR UR $0.000820 LowVol 16.80% 79.07% 27.29%
1213 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001764 LowVol 0.68% 13.09% 32.46%
1214 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004351 LowVol 0.68% -38.77% -24.34%
1215 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 14.23% 31.61% 27.53%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 0.74% 5.76%
1217 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol 0.68% 38.98% 15.93%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.69% 104.21% 17.26%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001646 LowVol 0.77% 32.66% -3.51%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 0.67% 9.95% 12.81%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 0.68% 18.55%
1222 FC Facecoin FC $0.003650 LowVol 0.55% -10.44% 18.64%
1223 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004234 LowVol 0.77% 1.50% 15.32%
1224 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 0.77% 4.23% 18.55%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 0.68% 4.25% 18.55%
1226 PRN Protean PRN $0.000065 LowVol 12.84% -30.41% 6.88%
1227 PRM PrismChain PRM $0.001529 LowVol 0.68% 22.29% 12.04%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 0.68% 4.25% 18.32%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 0.68% 4.23% 18.55%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034575 LowVol 0.68% -19.82% 91.81%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002587 LowVol 0.68% -18.10% -14.78%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002234 LowVol 0.68% -31.71% 335.00%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001249 LowVol -1.81% 8.62% 0.72%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003175 LowVol 0.68% -14.72% 6.69%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.083027 LowVol 0.55% -0.91% -5.03%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000324 LowVol 0.68% 43.66% 115.62%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001646 LowVol 0.77% 10.66% -1.77%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.001464 LowVol 0.55% -20.04% 25.06%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006889 LowVol 0.55% -0.36% -48.88%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002352 LowVol 0.77% 7.77%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001529 LowVol 0.68% 4.25%
1242 HIGH High Gain HIGH $0.000470 LowVol 0.68% -30.50% -20.79%
1243 PI PiCoin PI $0.002470 LowVol 0.68% 9.46%
1244 FAP FAPcoin FAP $0.006586 LowVol 0.68% 4.25% -33.07%
1245 TIE TIES Network TIE $0.064323 LowVol 3.50% 2.55% -32.96%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001999 LowVol 0.85% 4.27% 18.55%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000941 LowVol 0.68% -61.18% 18.55%
1248 BEST BestChain BEST $0.001294 LowVol 0.68% 0.21%
1249 BET BetaCoin BET $0.002317 LowVol 0.77% 36.97% -10.08%
1250 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.55% -0.36% 76.60%
1251 FUDD DimonCoin FUDD $0.001369 LowVol 0.55% -0.36% -30.63%
1252 LTH LAthaan LTH $0.000941 LowVol 0.68% 66.80% 89.31%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.000706 LowVol 0.77% 4.23% 1.61%
1254 10MT 10M Token 10MT $0.002278 LowVol 43.55% 209.97% -12.00%
1255 BIT First Bitcoin BIT $0.012701 LowVol 0.68% 3.52% 11.74%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.004579 LowVol 0.77% 7.89% 21.80%
1257 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 0.77% -16.56% -13.71%
1258 REGA Regacoin REGA $0.001529 LowVol 0.68% -14.11% -45.36%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 0.68% 4.27% 18.55%
1260 IPY Infinity Pay IPY $0.001704 LowVol 0.55% -0.36% -31.85%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006821 LowVol 0.68% 0.78% 16.54%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000588 LowVol 0.77% -13.12% -21.41%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 0.77% 4.25%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120540 LowVol 0.68% 130.26% 5.55%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -20.97%
1266 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003881 LowVol 0.68% -86.85% -61.90%
1267 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010808 LowVol 0.65% 5.07% -5.63%
1268 STARS StarCash Network STARS $0.251958 LowVol 6.54% 35.30% -2.28%
1269 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 1.03% 5.52% -42.48%
1270 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 0.68% -47.88% -40.73%
1271 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 0.68% 4.25% 18.62%
1272 TODAY TodayCoin TODAY $0.001176 LowVol 0.68% 30.29% 7.77%
1273 CBD CBD Crystals CBD $0.001646 LowVol 0.68% 18.01%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001882 LowVol 0.77% 2.85% -7.35%
1275 OPES Opescoin OPES $0.002470 LowVol 0.68% 25.50% 25.23%
1276 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 0.77% 4.25% -20.97%
1277 XQN Quotient XQN $0.004469 LowVol 0.85% -25.24% -16.71%
1278 XID International… XID $0.008114 LowVol 21.98% 1.33% 2.25%
1279 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004234 LowVol 0.68% 13.95% 42.34%
1280 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 0.77% 4.23% 18.58%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -0.14% -28.00% -58.31%
1282 WINK Wink WINK $0.000353 LowVol 0.68% 68.89%
1283 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 0.77% 18.55%
1284 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052906 LowVol 3.62% 30.45% 45.79%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.045747 LowVol 50.63% 56.09% 79.04%
1286 OP Operand OP $0.001058 LowVol 0.68% 17.26% 18.59%
1287 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 0.19% 42.53% 84.56%
1288 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 0.68% 78.93% 22.37%
1289 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000160 LowVol 0.55% 37.72% 34.19%
1290 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.68% 4.23% 18.33%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003763 LowVol 0.85% 7.61% 4.97%
1292 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003058 LowVol 0.85% 17.87% -6.60%
1293 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363855 LowVol 0.68% 18.60%
1294 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 0.68% 18.55%
1295 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 0.68% 4.25% 18.55%
1296 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011290 LowVol 0.77% 6.93% 15.01%
1298 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.18% 20.39%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.71% -46.96%
1300 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.16% 3.77% -23.95%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.03%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.90% 17.01%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.63% -22.66%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 5.01% 19.42%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.60% 1.59%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.37% 3.18% 17.30%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.31%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.74% 48.91%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1315 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 4.11% 120.90%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 0.50% 4.26% -0.68%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.94% -86.28%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.05%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.44% 12.68%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.72% -61.48%

Quay lại phần 1

Phản hồi