Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11900.90 trên tổng giá trị $199,006,849,800

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.46 trên tổng giá trị $44,370,854,365

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1536.92 trên tổng giá trị $25,880,945,129

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246895 trên tổng giá trị $9,556,523,601

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.40 trên tổng giá trị $9,446,483,825

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108301 trên tổng giá trị đã biến động tăng 756.26% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.164845 trên tổng giá trị $201,125 đã biến động tăng 124.54% trong 1h qua

    + Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000210 trên tổng giá trị $847,279 đã biến động tăng 121.47% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026319 trên tổng giá trị $5,250 đã biến động tăng 101.50% trong 1h qua

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị $120,034 đã biến động tăng 101.02% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2691.69% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.535300 trên tổng giá trị $467,226 đã biến động tăng 569.16% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108301 trên tổng giá trị đã biến động tăng 382.20% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209032 trên tổng giá trị $15,805,850 đã biến động tăng 358.43% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005480 trên tổng giá trị $165,652 đã biến động tăng 355.76% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5417.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.209032 trên tổng giá trị $15,805,850 đã biến động tăng 1596.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.054170 trên tổng giá trị $3,466,535 đã biến động tăng 1514.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.535300 trên tổng giá trị $467,226 đã biến động tăng 998.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000668 trên tổng giá trị $1,052,404 đã biến động tăng 681.37% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,247 $0.001057 77,777,777 $906 -35.40% -44.90% 18.44%
702 GPL Gold Pressed … GPL $77,137 $0.300697 256,527 $990 0.45% 2.69% 4.43%
703 EGAS ETHGAS EGAS $76,706 $0.007552 10,157,540 $2,282 -16.89% 3.00% 55.31%
704 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,161 $0.003055 24,931,054 $523 0.48% 13.98% 14.06%
705 RBT Rimbit RBT $70,652 $0.000612 115,499,623 $641 6.12% 29.37% 4.50%
706 ZMC ZetaMicron ZMC $70,537 $0.000117 600,344,291 $2,765 0.48% 18.44%
707 300 300 Token 300 $70,497 $234.99 300 $1,696 49.97% -5.35% 29.07%
708 DIBC DIBCOIN DIBC $68,564 $0.013713 5,000,000 $581 0.18% -19.72% 20.94%
709 XCO X-Coin XCO $67,221 $0.005428 12,384,976 $546 0.51% -14.37% -25.06%
710 ATX Artex Coin ATX $65,881 $0.003508 18,781,750 $518 0.42% -13.70% -7.93%
711 SOIL SOILcoin SOIL $63,083 $0.011063 5,702,048 $905 0.51% 7.34% 16.81%
712 GLT GlobalToken GLT $58,358 $0.002236 26,095,400 $3,807 0.48% 11.15% 4.21%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $58,306 $0.018288 3,188,280 $840,104 -1.84% 131.18% 512.41%
714 RPC RonPaulCoin RPC $57,269 $0.063941 895,654 $697 0.78% -7.26% -7.55%
715 CESC CryptoEscudo CESC $50,795 $0.000352 144,105,100 $540 39.10% -6.11% -2.08%
716 KRONE Kronecoin KRONE $50,359 $0.013780 3,654,459 $577 18.50% 23.98% 37.62%
717 STEPS Steps STEPS $50,332 $0.002702 18,625,017 $957 0.48% 18.49%
718 SFC Solarflarecoin SFC $49,742 $0.003532 14,083,450 $826 0.50% -8.98% 43.31%
719 MCRN MACRON MCRN $47,280 $0.000118 401,421,401 $844 0.42% -71.16% -69.23%
720 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,735 $0.000979 44,682,430 $746 -4.67% 1.43% -29.55%
721 SONG SongCoin SONG $42,996 $0.001320 32,565,300 $552 18.96% 66.77% 6.55%
722 CRTM Corethum CRTM $38,670 $0.015468 2,500,000 $1,871 0.08% 125.05% 107.32%
723 BRAT BRAT BRAT $37,737 $0.000236 160,000,000 $2,440 0.48% 4.45% -15.41%
724 ICON Iconic ICON $37,618 $0.063448 592,894 $12,922 0.48% -17.82% 25.65%
725 PULSE Pulse PULSE $35,281 $0.002467 14,298,972 $877 0.51% -31.70% -14.23%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,366 $0.036609 856,802 $101,612 -0.99% 206.35% 134.79%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $30,665 $0.000843 36,390,750 $3,047 2.98% -12.86% 2.26%
728 ALTC Antilitecoin ALTC $29,621 $0.000940 31,512,613 $938 0.48% 38.76% 57.98%
729 GRIM Grimcoin GRIM $25,101 $0.002431 10,324,802 $1,431 -5.21% 27.41% 126.18%
730 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,638 $0.001162 13,453,500 $611 0.49% 49.62% 1.04%
731 XRC Rawcoin XRC $14,486 $0.020552 704,882 $1,530 0.67% 8.07% 18.69%
732 LVPS LevoPlus LVPS $12,979 $0.008577 1,513,256 $9,028 -3.85% -11.29% 15.28%
733 ARGUS Argus ARGUS $12,956 $0.011282 1,148,324 $731 0.95% 27.81% 21.21%
734 VOLT Bitvolt VOLT $8,878 $0.000587 15,112,554 $534 0.48% 4.06% -2.21%
735 GSR GeyserCoin GSR $8,672 $0.185055 46,864 $2,672 0.63% 39.55% 211.43%
736 HMC HarmonyCoin HMC $6,298 $0.011222 561,235 $6,334 0.49% 5.88% -4.58%
737 ABN Abncoin ABN $795 $0.011749 67,700 $644 0.34% -3.08% -24.13%
738 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.36% -18.89%
739 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
740 ETT EncryptoTel [… ETT $12,247,797 $0.197128 62,131,190 LowVol -0.19% 6.11% 130.98%
741 CREDO Credo CREDO $9,949,301 $0.018093 549,891,703 LowVol -0.44% -0.31% -12.96%
742 ECOB Ecobit ECOB $5,535,333 $0.012455 444,444,444 LowVol 0.48% 15.04% 16.42%
743 IXC Ixcoin IXC $4,139,739 $0.197139 20,999,088 LowVol 0.77% 32.05% 46.97%
744 YASH YashCoin YASH $4,112,451 $0.411234 10,000,270 LowVol 0.51% -0.71% -16.52%
745 ARC Arcade Token ARC $3,938,046 $2.41 1,636,312 LowVol 0.14% 5.05%
746 PGL Prospectors Gold PGL $3,842,271 $0.059570 64,500,000 LowVol 0.48% 4.06% -24.94%
747 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.25% -16.90%
748 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,397,486 $0.079916 30,000,000 LowVol -0.45% -25.48%
749 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,305,582 $0.380097 6,065,772 LowVol 3.75% 53.70% 64.13%
750 MBRS Embers MBRS $2,265,445 $0.045309 50,000,000 LowVol 0.04% 28.71% 21.02%
751 ADL Adelphoi ADL $2,200,990 $0.093770 23,472,224 LowVol 0.50% -7.81% -9.71%
752 FIMK FIMKrypto FIMK $1,974,943 $0.003423 577,004,618 LowVol 0.51% -26.80% 124.87%
753 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,914,786 $0.000084 22,868,772,934 LowVol 0.51% 150.07% 57.98%
754 REX REX REX $1,871,581 $0.216099 8,660,756 LowVol 47.72% 34.18% 109.99%
755 ITT Intelligent T… ITT $1,783,002 $0.181978 9,797,899 LowVol 0.14% -0.72% -14.11%
756 FYP FlypMe FYP $1,660,520 $0.094141 17,638,681 LowVol -13.33% -0.28% 16.08%
757 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
758 ETBS Ethbits ETBS $1,308,055 $0.939962 1,391,604 LowVol 0.48% 51.55% -14.44%
759 HTC HitCoin HTC $1,292,012 $0.000117 10,996,318,099 LowVol 0.42% 18.44%
760 SHORTY Shorty SHORTY $1,245,450 $0.012455 100,000,000 LowVol 0.48% 5.06% 13.11%
761 RC RussiaCoin RC $1,181,230 $0.140994 8,377,873 LowVol 0.48% -11.55% -12.28%
762 PND Pandacoin PND $1,171,564 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -4.01% -1.61% 68.76%
763 AHT Bowhead AHT $1,140,552 $0.142569 8,000,000 LowVol -0.19% 15.38% -28.49%
764 MBI Monster Byte MBI $1,098,017 $0.065270 16,822,736 LowVol 0.35% 19.18% 4.82%
765 LNK Link Platform LNK $1,081,407 $22.76 47,503 LowVol 0.24% -23.25% -41.02%
766 ORB Orbitcoin ORB $991,935 $0.320860 3,091,489 LowVol 2.04% 0.92% 13.82%
767 SDC ShadowCash SDC $910,940 $0.136060 6,695,133 LowVol 0.51% -13.42% -47.71%
768 METAL MetalCoin METAL $885,759 $0.011515 76,925,527 LowVol 1.82% 14.60% 19.96%
769 EBET EthBet EBET $854,000 $0.100441 8,502,500 LowVol 0.14% 7.33% -9.02%
770 NOBL NobleCoin NOBL $815,898 $0.000352 2,315,104,007 LowVol 0.51% 31.61% 18.58%
771 BPC Bitpark Coin BPC $801,908 $0.010692 75,000,000 LowVol 14.73% 16.26% -5.78%
772 TAG TagCoin TAG $774,905 $0.130090 5,956,688 LowVol 6.72% -2.59% 84.67%
773 MAC Machinecoin MAC $751,020 $0.037138 20,222,250 LowVol 0.48% -8.72% 13.37%
774 KOBO Kobocoin KOBO $707,398 $0.028639 24,700,248 LowVol 1.93% 10.96% -5.67%
775 USC Ultimate Secu… USC $665,070 $0.064301 10,343,113 LowVol 3.66% 22.53% 13.72%
776 GIM Gimli GIM $651,445 $0.008143 80,000,000 LowVol 60.04% 58.67% -10.25%
777 NET NetCoin NET $648,383 $0.000824 787,126,712 LowVol 0.49% -1.53% -7.64%
778 VAL Valorbit VAL $611,661 $0.000117 5,205,847,717 LowVol 0.51% 4.07% 18.44%
779 TES TeslaCoin TES $601,989 $0.008196 73,446,741 LowVol 0.43% -20.12% 14.36%
780 TROLL Trollcoin TROLL $592,568 $0.001047 565,799,602 LowVol 4.52% 32.23% 5.32%
781 GOOD Goodomy GOOD $590,415 $0.001338 441,349,000 LowVol 0.55% -8.56% 30.35%
782 AU AurumCoin AU $578,281 $1.95 296,216 LowVol 0.47% 20.48% 53.63%
783 BBT BitBoost BBT $577,462 $0.118749 4,862,878 LowVol 4.55% 3.67% 8.80%
784 BITS Bitstar BITS $565,022 $0.024481 23,079,737 LowVol 0.50% 0.89% 11.57%
785 OPAL Opal OPAL $543,913 $0.035917 15,143,700 LowVol 0.35% -1.73% 11.62%
786 SAC SACoin SAC $534,034 $0.076137 7,014,116 LowVol 0.51% -3.64% -8.59%
787 V Version V $531,302 $0.001134 468,627,350 LowVol 0.49% 4.58% 31.79%
788 RIYA Etheriya RIYA $507,945 $0.321173 1,581,531 LowVol -0.95% 2.91% -7.33%
789 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.62% -28.68%
790 FC2 FuelCoin FC2 $477,644 $0.004700 101,630,540 LowVol 0.51% -6.78% 3.53%
791 CHESS ChessCoin CHESS $467,165 $0.008646 54,032,769 LowVol 0.51% 53.89% 63.00%
792 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,765 $0.082487 5,428,300 LowVol 1.63% -0.24%
793 ICN iCoin ICN $446,145 $0.015274 29,208,663 LowVol 0.48% 4.07% 37.05%
794 DDF DigitalDevelo… DDF $443,329 $0.086616 5,118,307 LowVol 0.08% -8.71% -6.59%
795 FUCK FuckToken FUCK $432,548 $0.008416 51,392,878 LowVol 34.07% -13.79%
796 GLC GlobalCoin GLC $421,151 $0.006462 65,171,010 LowVol 0.48% 24.24%
797 SLG Sterlingcoin SLG $414,060 $0.098433 4,206,529 LowVol -0.53% 8.19% 17.36%
798 KUSH KushCoin KUSH $388,829 $0.071385 5,446,962 LowVol 21.14% 5.85% 55.28%
799 WAY WayGuide WAY $387,893 $0.003877 100,040,708 LowVol 0.48% 4.07% 26.08%
800 BUCKS SwagBucks BUCKS $379,284 $1.19 319,389 LowVol 0.11% -4.30% -5.70%
801 CFT CryptoForecast CFT $377,707 $0.008211 46,000,000 LowVol 0.65% 6.74% 1.13%
802 FNC FinCoin FNC $375,761 $0.029177 12,878,667 LowVol -2.96% -20.06% -22.57%
803 AMBER AmberCoin AMBER $354,280 $0.008107 43,699,481 LowVol 0.48% 21.71% -19.88%
804 C2 Coin2.1 C2 $349,020 $0.003491 99,976,323 LowVol 0.61% 63.86% 110.98%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $347,681 $0.002775 125,279,775 LowVol -1.04% 17.26% 23.03%
806 SPEX SproutsExtreme SPEX $336,812 $0.000117 2,866,607,586 LowVol 0.48%
807 UFR Upfiring UFR $334,112 $0.023202 14,400,000 LowVol 0.08% 1.28% -23.31%
808 SH Shilling SH $329,767 $0.008342 39,530,075 LowVol 0.48% 34.77% 44.82%
809 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.59%
810 PR Prototanium PR $325,261 $1.66 195,902 LowVol 0.48% 32.14% -1.52%
811 SHDW Shadow Token SHDW $319,940 $0.045706 7,000,000 LowVol -13.54% -16.68% -12.41%
812 LOT LottoCoin LOT $304,869 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 28.74% 3.31% 27.98%
813 UNIC UniCoin UNIC $299,641 $0.100984 2,967,216 LowVol 0.52% 3.01% 6.08%
814 STV Sativacoin STV $297,075 $0.041921 7,086,537 LowVol 0.17% 8.97% 65.83%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $295,187 $0.707241 417,378 LowVol 0.51% -3.03% -13.10%
816 LTB LiteBar LTB $293,962 $0.363733 808,182 LowVol 0.52% 10.43% 14.84%
817 DAXX DaxxCoin DAXX $291,947 $0.000587 497,689,990 LowVol -15.38% -12.31% -16.69%
818 ZUR Zurcoin ZUR $286,295 $0.003290 87,023,328 LowVol 0.48% -7.91% 67.85%
819 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.25% 18.64%
820 RBIES Rubies RBIES $281,461 $0.027024 10,415,252 LowVol 0.51% 10.59% 2.49%
821 FLY Flycoin FLY $270,276 $1.28 210,806 LowVol 0.51% 19.29%
822 SWING Swing SWING $257,396 $0.093157 2,763,047 LowVol 0.71% 4.95% 4.16%
823 BRIT BritCoin BRIT $253,314 $0.011910 21,268,092 LowVol 0.51% 1.27% -47.11%
824 EVO Evotion EVO $251,737 $0.079455 3,168,318 LowVol 0.48% 2.72% 15.44%
825 GAIA GAIA GAIA $249,471 $0.010351 24,101,381 LowVol 0.51% 11.78% 1.17%
826 TRI Triangles TRI $248,239 $3.41 72,891 LowVol 0.51% 5.75% -10.43%
827 MAD SatoshiMadness MAD $235,070 $0.000117 2,000,683,485 LowVol 0.45% 18.16%
828 I0C I0Coin I0C $233,322 $0.011118 20,985,192 LowVol 0.33% -46.10% 33.43%
829 Q2C QubitCoin Q2C $233,301 $0.000940 248,202,926 LowVol 0.51% -17.63% -21.27%
830 FRC Freicoin FRC $229,079 $0.007755 29,540,657 LowVol 0.51% 2.54% -3.50%
831 BIGUP BigUp BIGUP $229,043 $0.000108 2,118,139,373 LowVol 0.73% -3.94% -1.87%
832 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $218,376 $0.016513 13,224,230 LowVol 0.67% 6.32% 16.80%
833 WMC WMCoin WMC $212,645 $0.018447 11,527,489 LowVol 0.48% 3.70% 18.49%
834 WYV Wyvern WYV $208,425 $0.118083 1,765,076 LowVol 0.48% 2.58% 27.81%
835 CAGE CageCoin CAGE $203,934 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.20% -2.89% -13.02%
836 CYP Cypher CYP $201,182 $0.031606 6,365,285 LowVol 0.48% 64.57%
837 EVIL Evil Coin EVIL $200,601 $0.009543 21,020,383 LowVol -2.20% -15.01% 19.92%
838 XPY PayCoin XPY $199,436 $0.016865 11,825,604 LowVol 73.20% 32.58% 26.93%
839 GRT Grantcoin GRT $192,518 $0.004464 43,130,290 LowVol 0.47% 12.25% 12.52%
840 TRK Truckcoin TRK $189,755 $0.001211 156,641,071 LowVol 0.28% -32.06% -43.53%
841 YAC Yacoin YAC $183,013 $0.001527 119,816,818 LowVol 0.48% 35.29% 18.44%
842 JET Jetcoin JET $180,770 $0.037100 4,872,509 LowVol 0.46% -19.69% -73.89%
843 MNC Mincoin MNC $179,095 $0.044530 4,021,869 LowVol 0.48% 0.11% -38.79%
844 EMD Emerald Crypto EMD $177,289 $0.009274 19,117,129 LowVol 0.48% -5.44% -10.74%
845 GTC Global Tour Coin GTC $172,070 $0.005757 29,887,402 LowVol 0.42% 34.18% 15.05%
846 ARI Aricoin ARI $170,488 $0.001215 140,262,505 LowVol 0.31% 7.88% 17.70%
847 PHS Philosopher S… PHS $169,598 $0.028199 6,014,340 LowVol 0.48% 0.29% 19.06%
848 TTC TittieCoin TTC $162,664 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.50% -14.00% -31.12%
849 REE ReeCoin REE $161,508 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -33.15% 56.78% 14.78%
850 XCT C-Bit XCT $161,487 $0.001027 157,223,250 LowVol 0.42% 29.97% 53.29%
851 XRA Ratecoin XRA $159,493 $0.001390 114,752,261 LowVol 9.28% 13.37% 13.26%
852 HMP HempCoin HMP $159,399 $0.000117 1,356,645,470 LowVol 0.51% 4.10% 18.44%
853 RBX Ripto Bux RBX $158,661 $0.000416 381,236,123 LowVol -6.35% 13.73% 1.82%
854 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,958 $0.008930 17,465,159 LowVol 0.91% -10.09% 7.31%
855 ICE iDice ICE $152,940 $0.097351 1,571,013 LowVol 0.48% 33.00% -17.40%
856 RED RedCoin RED $151,617 $0.002046 74,107,896 LowVol -1.12% -0.77% 8.53%
857 HAL Halcyon HAL $150,047 $0.028316 5,298,955 LowVol 0.51% 5.21% 16.03%
858 FIRE Firecoin FIRE $148,028 $1.50 98,412 LowVol 0.51% 4.11% 6.78%
859 PX PX PX $146,185 $0.001527 95,705,852 LowVol 0.48% -24.85% 18.22%
860 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,286 LowVol 2.82% 22.87%
861 PIE PIECoin PIE $144,740 $0.010575 13,687,548 LowVol 53.28% 70.30% 292.75%
862 KED Darsek KED $143,546 $0.010368 13,844,545 LowVol 0.86% -3.32% -26.38%
863 CNNC Cannation CNNC $143,234 $0.057828 2,476,893 LowVol 0.48% 5.79% 39.51%
864 QCN QuazarCoin QCN $142,050 $0.023499 6,044,911 LowVol 0.51% -3.67% 14.85%
865 VC VirtualCoin VC $138,354 $0.013747 10,064,287 LowVol 0.45% 54.13% 41.52%
866 EUC Eurocoin EUC $138,220 $0.011132 12,416,554 LowVol 0.46% -7.01% -13.27%
867 JIN Jin Coin JIN $136,543 $0.013864 9,848,485 LowVol -27.30% -30.16% 132.94%
868 DRXNE DROXNE DRXNE $135,492 $0.002148 63,078,878 LowVol 0.54% -3.50% 6.97%
869 GP GoldPieces GP $133,788 $0.109648 1,220,161 LowVol 0.48% -9.12% 9.38%
870 DLC Dollarcoin DLC $133,749 $0.014687 9,106,714 LowVol 0.48% 4.07% 17.79%
871 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,674 $0.023264 5,574,008 LowVol 0.85% 4.60% 65.32%
872 DUO ParallelCoin DUO $127,967 $0.424158 301,696 LowVol 0.48% -31.15% 28.01%
873 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,662 $0.005640 22,458,776 LowVol 0.48% 37.59% -7.68%
874 RUPX Rupaya RUPX $124,293 $0.020370 6,101,689 LowVol 0.50% 43.32% -43.92%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $124,130 $0.083352 1,489,228 LowVol 0.64% 7.01% 17.57%
876 J Joincoin J $121,111 $0.049466 2,448,402 LowVol 0.51% -49.94% -44.36%
877 ARG Argentum ARG $120,548 $0.014071 8,567,353 LowVol 1.33% -3.96% 6.62%
878 DRS Digital Rupees DRS $120,034 $0.000235 510,802,961 LowVol 101.02% 108.14% 46.47%
879 ECA Electra ECA $117,290 $0.000005 21,902,022,147 LowVol 11.78% 8.50% -76.63%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,186 $0.001296 90,421,856 LowVol 0.63% 7.54% 27.27%
881 MARS Marscoin MARS $116,721 $0.004127 28,279,074 LowVol 0.57% 7.34% 10.09%
882 BAS BitAsean BAS $116,011 $0.023202 5,000,000 LowVol 0.08% -5.82% 56.92%
883 GPU GPU Coin GPU $115,057 $0.002843 40,477,042 LowVol -0.10% 11.75% 7.81%
884 IMS Independent M… IMS $114,393 $0.021306 5,368,934 LowVol -3.43% 39.21% 24.51%
885 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.23%
886 QTL Quatloo QTL $111,549 $0.014452 7,718,883 LowVol 0.51% 28.27% 12.56%
887 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 8.27%
888 NEVA NevaCoin NEVA $109,588 $0.044586 2,457,890 LowVol 0.59% 19.37% 21.08%
889 BTQ BitQuark BTQ $106,653 $0.011749 9,077,243 LowVol 37.69% 46.58% 17.08%
890 FLAX Flaxscript FLAX $105,977 $0.018978 5,584,150 LowVol 0.51% -16.78% -12.08%
891 CTO Crypto CTO $104,604 $0.008577 12,195,671 LowVol 0.51% -5.03% -24.66%
892 SOON SoonCoin SOON $102,621 $0.008234 12,462,620 LowVol 0.71% 4.19% 17.40%
893 DRM Dreamcoin DRM $100,737 $0.041123 2,449,632 LowVol 0.51% 4.37% 41.56%
894 XCRE Creatio XCRE $99,985 $0.004872 20,520,514 LowVol 0.48% 3.98% -0.43%
895 UNITS GameUnits UNITS $99,322 $0.028599 3,472,983 LowVol -5.47% 5.99% -19.01%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $98,042 $0.022292 4,398,000 LowVol 0.08% -0.72% -76.14%
897 CNC CHNCoin CNC $97,533 $0.001997 48,829,287 LowVol 0.48% 4.07% 303.08%
898 CACH CacheCoin CACH $97,285 $0.023190 4,195,132 LowVol 0.59% -29.51% -38.61%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.86% 38.24%
900 CON PayCon CON $94,756 $0.004112 23,042,604 LowVol 0.51% -4.15% -20.95%
901 TAJ TajCoin TAJ $86,545 $0.010812 8,004,435 LowVol 0.55% 4.48% 3.22%
902 CF Californium CF $85,629 $0.035601 2,405,235 LowVol 0.51% 5.11% 42.71%
903 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.43% 1.31% -3.38%
904 POP PopularCoin POP $84,763 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -9.75% 7.53% 9.01%
905 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.81%
906 MST MustangCoin MST $81,077 $0.128623 630,343 LowVol 0.48% -7.30% -5.40%
907 HXX Hexx HXX $80,977 $0.054557 1,484,269 LowVol 3.49% 37.25% 68.70%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $78,097 $0.004700 16,617,143 LowVol 0.51% 0.26% 5.69%
909 URO Uro URO $77,877 $0.064505 1,207,310 LowVol 9.05% 28.51%
910 MAY Theresa May Coin MAY $75,491 $0.003034 24,879,600 LowVol 0.55% -8.67% -27.94%
911 BIP BipCoin BIP $75,140 $0.046176 1,627,261 LowVol -1.03% 1.73% 9.54%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,933 $0.000940 79,719,140 LowVol 0.45% -24.31% 32.03%
913 BLRY BillaryCoin BLRY $73,956 $0.008225 8,991,925 LowVol 1.88% -43.03% -57.33%
914 JWL Jewels JWL $73,509 $0.003642 20,181,636 LowVol 0.51% -5.19%
915 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.42%
916 ARB ARbit ARB $71,709 $0.009165 7,824,515 LowVol 0.51% 15.39% 30.24%
917 GCC GuccioneCoin GCC $71,504 $0.003525 20,285,537 LowVol 0.48% 4.07% 17.14%
918 $$$ Money $$$ $70,965 $0.001547 45,887,218 LowVol 0.38% -6.42% 5.40%
919 CASH Cashcoin CASH $70,504 $0.001527 46,158,242 LowVol 0.48% 35.29% 42.23%
920 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
921 CPN CompuCoin CPN $69,140 $0.003525 19,615,019 LowVol 0.48% 6.64% -1.73%
922 WARP WARP WARP $68,846 $0.062860 1,095,224 LowVol 0.48% 4.25% 20.76%
923 SPT Spots SPT $68,548 $0.003059 22,406,021 LowVol 0.51% 1.31% 4.15%
924 TOR Torcoin TOR $66,869 $0.211492 316,179 LowVol 0.48% 15.66% -23.36%
925 ICOB ICOBID ICOB $65,864 $0.000617 106,701,874 LowVol 1.66% 20.05% -4.77%
926 KIC KibiCoin KIC $65,767 $0.004474 14,701,000 LowVol -2.72% -36.53% -45.99%
927 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.86%
928 EXN ExchangeN EXN $59,922 $0.011749 5,100,000 LowVol 0.42% 2.77% 24.45%
929 BSC BowsCoin BSC $58,690 $0.010575 5,550,102 LowVol 0.48% 1.79% 15.87%
930 CRX Chronos CRX $57,252 $0.000777 73,729,962 LowVol -0.53% -14.05% -24.55%
931 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,054 $0.000940 59,630,200 LowVol 0.48% 4.08% 13.81%
932 MND MindCoin MND $56,018 $0.004465 12,546,625 LowVol -6.93% 10.04% 22.31%
933 BENJI BenjiRolls BENJI $52,456 $0.002590 20,254,046 LowVol 1.17% 23.05% 46.03%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $51,000 $0.005052 10,094,424 LowVol 0.48% -13.94% -7.52%
935 EGO EGO EGO $49,348 $0.000822 60,000,001 LowVol 0.48% 21.42% 38.24%
936 VIP VIP Tokens VIP $49,025 $0.000587 83,450,403 LowVol 0.51% 4.07% 21.33%
937 UET Useless Ether… UET $48,713 $0.012283 3,965,716 LowVol 2.87% 31.40% 24.46%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $48,039 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.50% 14.91% 28.39%
939 RIDE Ride My Car RIDE $47,598 $0.000470 101,276,976 LowVol 0.51% 108.14% 88.97%
940 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,575 $0.002350 20,245,510 LowVol 0.42% 9.55% 24.48%
941 ORLY Orlycoin ORLY $47,364 $0.001292 36,646,779 LowVol 0.51% 4.10% 18.44%
942 NTWK Network Token NTWK $47,252 $0.004049 11,671,310 LowVol 0.14% 120.85% -12.33%
943 DLISK DAPPSTER DLISK $46,998 $0.000470 100,000,000 LowVol 0.51% 38.76% 57.98%
944 XCS CybCSec XCS $45,885 $0.003877 11,834,082 LowVol 0.48% 32.09% 6.74%
945 MRJA GanjaCoin MRJA $45,742 $0.010275 4,451,920 LowVol 0.51% -62.55% -40.47%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 2.97% 17.19%
947 XBTS Beatcoin XBTS $44,861 $0.029423 1,524,686 LowVol -1.15% 61.46% 10.26%
948 CRT CRTCoin CRT $44,707 $0.563977 79,270 LowVol 0.51% 4.07% 18.44%
949 CXT Coinonat CXT $44,026 $0.005105 8,623,200 LowVol 0.43% -5.00% -18.84%
950 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,123 $0.000587 70,000,000 LowVol 0.48% 16.05% 14.63%
951 FLVR FlavorCoin FLVR $39,287 $0.001880 20,898,106 LowVol 0.48% 24.39%
952 G3N G3N G3N $39,093 $0.005170 7,561,891 LowVol 0.51% 4.07% 16.14%
953 ITZ Interzone ITZ $37,962 $0.021262 1,785,422 LowVol 7.50% 28.38% -13.30%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,372 $0.007738 4,829,945 LowVol 0.48% -9.71% 28.16%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,370 $0.000352 106,019,270 LowVol 0.51% 12.20% 20.96%
956 EREAL eREAL EREAL $37,326 $0.000545 68,427,562 LowVol 0.06% 5.44% -8.53%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $36,697 $0.001762 20,821,709 LowVol 0.48% -8.17% -15.71%
958 ERY Eryllium ERY $36,240 $0.006714 5,397,621 LowVol 0.44% -7.66% 29.20%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,634 $0.001175 30,328,380 LowVol 0.48% 4.07% -29.24%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,432 $0.013512 2,622,273 LowVol 0.51% -1.06% -23.40%
961 BOAT BOAT BOAT $33,287 $0.001795 18,547,845 LowVol 0.23% 8.59% 6.12%
962 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.55% -23.57%
963 GBT GameBet Coin GBT $32,478 $0.001527 21,262,780 LowVol 0.48% -1.90% -3.77%
964 VRS Veros VRS $32,465 $0.000067 486,609,040 LowVol -3.22% 36.77% 217.32%
965 PEX PosEx PEX $31,707 $0.012925 2,453,240 LowVol 0.48% 5.03% 18.44%
966 LUNA Luna Coin LUNA $30,356 $0.018683 1,624,782 LowVol 0.58% 2.52% -0.29%
967 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 17.93% 5.22%
968 WBB Wild Beast Block WBB $30,134 $0.180590 166,865 LowVol -7.35% 20.39% 42.91%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,898 $0.000230 130,000,000 LowVol 0.84% 2.05% -32.69%
970 CAB Cabbage CAB $29,609 $0.002820 10,499,996 LowVol 0.51% 66.51% 9.55%
971 MILO MiloCoin MILO $29,217 $0.002708 10,789,954 LowVol 0.48% 7.80% -9.32%
972 HVCO High Voltage HVCO $28,967 $0.019387 1,494,171 LowVol 0.48% 3.44% 26.95%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,362 $0.031724 894,026 LowVol 0.51% -3.41% -1.25%
974 KNC KingN Coin KNC $28,308 $14.10 2,008 LowVol 0.48% -11.24%
975 BNX BnrtxCoin BNX $28,185 $0.001063 26,522,501 LowVol 0.50% 17.66% 27.37%
976 DPAY DPAY DPAY $28,037 $0.000352 79,541,001 LowVol 0.48% 4.07% -18.93%
977 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $27,144 $0.004347 6,243,840 LowVol 0.42% -15.95% -47.69%
979 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,154 LowVol -0.47% 3.08% -46.97%
980 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,772 $0.034191 753,776 LowVol 0.48% 22.59% 7.53%
981 IMX Impact IMX $25,734 $0.000235 109,509,095 LowVol 0.48% 108.14% -21.04%
982 LIR LetItRide LIR $25,580 $0.000705 36,285,746 LowVol 0.45% 4.07% 7.73%
983 SDP SydPak SDP $22,092 $0.138292 159,751 LowVol 0.30% 3.81% 18.40%
984 PLNC PLNcoin PLNC $22,087 $0.001292 17,089,600 LowVol 0.48% -22.50%
985 DIX Dix Asset DIX $21,182 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.51% -3.88% 84.55%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $20,632 $0.000587 35,120,000 LowVol 0.48% 4.06% -15.40%
987 DES Destiny DES $19,175 $0.011985 1,600,000 LowVol 0.48% -26.67%
988 SCS Speedcash SCS $18,735 $0.071555 261,831 LowVol 0.48% 4.07% 2.70%
989 BIOB BioBar BIOB $18,629 $0.021032 885,756 LowVol 0.48% -8.11%
990 ELS Elysium ELS $18,352 $0.004582 4,005,012 LowVol 0.48% 19.36% 27.29%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $18,313 $0.003642 5,027,857 LowVol 0.48% -24.97% -43.00%
992 JS JavaScript Token JS $18,209 $0.002278 7,991,996 LowVol 0.08% -40.92% 34.17%
993 QBK Qibuck Asset QBK $18,005 $0.010773 1,671,379 LowVol 4.01% 26.59% 50.59%
994 MGM Magnum MGM $16,715 $0.004230 3,951,736 LowVol 0.48% -0.21% -0.86%
995 XOC Xonecoin XOC $15,791 $0.037598 420,000 LowVol 0.48% 31.74% -3.66%
996 SOCC SocialCoin SOCC $15,458 $0.011162 1,384,879 LowVol 0.48% 65.98% 1.73%
997 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,987 $0.001997 7,503,291 LowVol 0.48% -46.85% -68.54%
998 SANDG Save and Gain SANDG $13,324 $0.004347 3,064,800 LowVol 0.48% 19.67%
999 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.28% 4.04% -5.36%
1000 VTA Virtacoin VTA $13,114 $0.000003 5,201,310,113 LowVol -76.72% 28.29% -58.11%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,669 $0.000117 107,829,281 LowVol 0.45% 4.07%
1002 P7C P7Coin P7C $12,415 $0.000352 35,220,238 LowVol 0.48% 18.22%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $11,785 $6.82 1,727 LowVol 0.42% -32.38% -17.36%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -49.98%
1005 DAS DAS DAS $11,346 $0.004230 2,682,308 LowVol 0.48% -12.13% -3.70%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $10,824 $0.003221 3,360,417 LowVol 4.01% 26.55% 75.14%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $10,434 $0.002049 5,091,200 LowVol 0.48% -1.52% -10.86%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,967 $0.001292 7,711,879 LowVol 0.48% -21.39%
1009 NODC NodeCoin NODC $7,888 $0.004700 1,678,439 LowVol 0.48% -12.74%
1010 MRNG MorningStar MRNG $7,674 $0.000235 32,655,915 LowVol 0.48% 48.38% 19.60%
1011 COXST CoExistCoin COXST $6,368 $0.000235 27,100,000 LowVol 0.48% -78.11% -93.27%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,323 $0.029850 211,827 LowVol 4.01% 43.75% 55.98%
1013 CONX Concoin CONX $6,121 $0.008225 744,266 LowVol 0.51% 17.50% -7.33%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,485 $0.000599 9,160,073 LowVol -65.37% -49.81% 34.97%
1015 ULA Ulatech ULA $5,250 $0.026319 199,486 LowVol 101.50% 22.15% 36.45%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.80%
1017 LEX Lex4All LEX $4,185 $0.004185 1,000,000 LowVol -2.44% 13.53%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,497 $0.007207 485,214 LowVol 0.44% 35.44%
1019 NANOX Project-X NANOX $3,310 $42298.30 0.078264 LowVol 0.48% -30.10% -28.63%
1020 XNG Enigma XNG $3,182 $0.191400 16,627 LowVol 0.42% 69.53% 3.33%
1021 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,752 $0.001997 1,377,917 LowVol 0.42% -1.73% 6.64%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,586 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 6.64% 9.35% 3.59%
1023 EBT Ebittree Coin EBT $2,380 $0.001882 1,264,511 LowVol -1.88% -12.25% -3.11%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,054 $0.000352 5,826,388 LowVol 0.51% 56.12% 77.44%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $446 $0.001057 421,300 LowVol 12.98% 9.30% 9.71%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.30%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.12% 3.55% -64.44%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000733 87,140 LowVol -0.33% -6.17% 15.91%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.30% -59.13%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 78,848 LowVol 0.48% 18.44%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,200 0.00% 3.61% 15.52%
1033 ETN Electroneum ETN $0.113490 $8,857,440 -0.79% 29.64% 223.04%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.51 $6,683,300 0.66% -3.98% -19.38%
1035 AI POLY AI AI $17.41 $5,146,300 1.12% 16.62% 0.88%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.57 $4,978,450 4.33% 33.43% 67.52%
1037 NULS Nuls NULS $0.708454 $3,385,010 -4.87% -4.55% 18.89%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.94 $2,923,390 -0.22% -7.38% -36.45%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $2,835,040 -1.96% -0.93% -6.98%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.28 $2,514,130 -0.50% -0.63% 7.09%
1041 REC Regalcoin REC $49.03 $2,270,950 0.75% 3.64% 18.01%
1042 BTE BitSerial BTE $8.22 $1,514,070 0.46% 4.68% 182.47%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.90 $1,476,450 0.66% -2.45% -1.42%
1044 BTCM BTCMoon BTCM $0.042864 $1,004,390 -3.90% -39.78% 497.21%
1045 LEND EthLend LEND $0.025299 $966,609 0.12% -13.70%
1046 TSL Energo TSL $0.030381 $772,530 -1.27% -0.66% -8.43%
1047 INF InfChain INF $0.015979 $753,702 -0.56% 11.81% 93.44%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.22 $646,240 -0.58% 5.62% -2.80%
1049 BOT Bodhi BOT $0.434769 $587,262 1.03% -0.78% -13.71%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.78 $507,299 0.35% 5.89% 30.71%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.243918 $491,705 3.90% -5.52%
1052 LLT LLToken LLT $0.550157 $443,784 3.93% 0.72% 84.49%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028669 $386,849 0.84% 3.51% -32.84%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.017325 $293,887 10.82% -11.44% -28.59%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.144628 $279,467 -1.15% 10.99% 22.87%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.46 $278,888 6.09% 187.01% 188.91%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000038 $256,168 5.71% 9.54% -87.42%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000705 $251,127 8.19% -0.51% 60.90%
1059 SUR Suretly SUR $3.26 $230,678 0.08% -1.81% -7.84%
1060 AION Aion AION $1.52 $228,357 0.73% 0.74% -9.63%
1061 WC WINCOIN WC $1.15 $219,088 0.45% -0.01% 7.39%
1062 BT2 BT2 [CST] BT2 $113.62 $182,138 0.07% -40.64% -52.94%
1063 VEE BLOCKv VEE $0.026150 $170,133 8.79% 41.11% 29.71%
1064 EAG EA Coin EAG $3.28 $160,997 0.49% 12.45% 5.63%
1065 FOR FORCE FOR $0.015785 $155,142 11.04% 92.76% 661.63%
1066 XCPO Copico XCPO $0.020757 $153,498 -3.42% -15.71% -14.88%
1067 RMC Russian Minin… RMC $20588.40 $146,075 -22.99% -9.12% 60.20%
1068 UGT UG Token UGT $0.441086 $136,070 0.14% 3.42% -3.08%
1069 XID Sphre AIR XID $0.199888 $132,515 0.18% 12.36% -0.60%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.73 $122,467 -0.23% -2.09% -26.41%
1071 QBT Qbao QBT $0.251791 $106,266 0.02% -0.54%
1072 THS TechShares THS $0.879369 $82,683 0.19% 16.81% -11.31%
1073 MSD MSD MSD $0.011626 $74,928 -0.09% -4.82% -7.48%
1074 ICX ICON ICX $1.62 $74,908 -0.14% 16.76% 6.42%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013775 $74,493 -9.26% -7.25% 262.64%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.06 $67,370 -17.81% -13.27% 22.50%
1077 PRE Presearch PRE $0.186818 $65,005 11.28%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006462 $53,438 0.22% 2.82% 27.85%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.049740 $51,041 1.96% -33.15% -61.57%
1080 EVR Everus EVR $1.60 $44,154 7.01% -1.72% -68.40%
1081 DSR Desire DSR $0.267969 $42,961 3.18% -0.72% 38.09%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $102.59 $40,348 -19.19% -14.38% -24.33%
1083 BT1 BT1 [CST] BT1 $11740.20 $35,820 0.35% 3.42% 15.78%
1084 XRY Royalties XRY $0.000117 $32,334 -12.03% -46.52% -99.66%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.141112 $31,561 -7.09% -33.00% -22.22%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,613 0.42% -1.43% -25.84%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.89 $25,540 3.71% 7.07% 30.74%
1088 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.321063 $25,346 1.71% -41.25% 92.22%
1089 FRD Farad FRD $0.120226 $24,433 0.42% 0.51% 66.94%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166138 $20,234 0.07% 16.29% 22.86%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.133167 $18,107 0.77% -12.39% -22.11%
1092 BSR BitSoar BSR $0.162144 $17,208 0.48% -20.21% -43.96%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085302 $15,787 -1.90% 1.22% -21.89%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117515 $15,333 0.42% 30.65% 70.30%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083539 $15,114 0.51% 9.70% -7.17%
1096 WISH MyWish WISH $0.116648 $14,628 -0.08% -0.19% -60.45%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.15 $14,580 -0.20% 7.65% 35.15%
1098 PFR Payfair PFR $0.014473 $14,377 0.13% 4.43%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050044 $13,653 0.14% -15.81% 23.89%
1100 BTBc Bitbase BTBc $0.004700 $12,964 -26.07% -50.35% -15.16%
1101 APC AlpaCoin APC $0.025247 $12,798 0.50% -12.68% -14.10%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013982 $11,526 0.00% -7.96% 18.29%
1103 DMC DynamicCoin DMC $0.003636 $11,279 -1.91% -8.19% 63.68%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.363648 $11,160 1.42% 1.38% 6.91%
1105 MKR Maker MKR $377.60 $11,150 -2.22% -3.99% -4.64%
1106 IQT iQuant IQT $0.151903 $10,973 -4.43% -28.69% -6.72%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.052873 $9,348 -0.75% 29.73% 71.98%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002800 $9,120 7.03% 24.18% 13.24%
1109 SPANK SpankChain SPANK $0.038215 $8,674 10.68% 15.11% 13.75%
1110 MCR Macro MCR $1.30 $8,664 -19.45% -27.20% -54.99%
1111 SISA SISA SISA $0.012617 $8,528 -7.11% 35.12% -33.43%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.052873 $8,078 -8.26% -2.28% 195.40%
1113 COR CORION COR $0.693422 $7,309 -1.19% -17.72% -23.70%
1114 STEX STEX STEX $0.825122 $7,243 0.51% 14.15% 121.81%
1115 AERM Aerium AERM $0.868859 $6,253 0.54% 47.46% -53.70%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.19 $6,229 0.14% -11.52% -9.93%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002894 $6,170 8.15% 10.06% 17.34%
1118 VIU Viuly VIU $0.009074 $5,751 2.97% 13.41% 130.34%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000601 $5,118 -22.20% -24.67%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003417 $5,039 -1.25% -6.79% -75.38%
1121 GRN Granite GRN $0.026319 $4,784 0.96% 103.24% 72.60%
1122 PNX Phantomx PNX $0.108301 $4,114 756.26% 382.20% 596.37%
1123 GAY GAY Money GAY $0.017796 $3,733 14.40% 133.04% 30.55%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004185 $3,462 -4.15% -1.18% -65.44%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000123 $3,445 -47.60% -49.16% -53.81%
1126 SND Sand Coin SND $0.592986 $3,235 -23.34% -4.50% -7.45%
1127 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,186 -9.00% -7.51% -3.36%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $2,728 0.14% 1.81% 11.63%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007275 $2,606 -2.76% -9.52% -19.30%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003192 $2,388 0.47% 21.83% 13.38%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.800617 $2,360 -3.85% -28.17% -26.80%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,329 0.48% 1.79% -21.08%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.11 $2,302 0.51% 4.07% -32.00%
1134 OX OX Fina OX $0.000229 $1,922 -0.03% 7.50% 53.25%
1135 MINEX Minex MINEX $0.015251 $1,839 -0.96% 1.73% -69.94%
1136 B2B B2B B2B $0.450305 $1,833 45.55% 42.65% -29.71%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117260 $1,816 0.48% 2.17% 73.07%
1138 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,786 10.55% 7.08% 2.32%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $1,688 0.42% 4.07% 5417.52%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002467 $1,516 0.48% -3.53% -24.83%
1141 TER TerraNova TER $1.95 $1,464 0.42% 4.88% -4.85%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005687 $1,413 -0.26% 30.58% -32.03%
1143 XOT Internet of T… XOT $2220.66 $1,258 0.42% 4.07% -25.01%
1144 ABC Alphabit ABC $18.78 $1,215 0.48% 5.95% 26.40%
1145 GARY President Joh… GARY $0.195747 $1,183 0.48% 1.93% 73.70%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000182 $1,171 0.08% 1.82% -18.77%
1147 DFS DFSCoin DFS $0.007371 $1,052 11.61% -13.44% -16.22%
1148 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034135 $1,025 1.23% 0.83% -15.66%
1149 STU bitJob STU $0.025143 $1,012 3.22% -18.67% -12.21%
1150 DAY Chronologic DAY $4.71 $987 0.27% -29.43% 25.43%
1151 NTC Natcoin NTC $0.136026 $979 0.48% -21.24% -50.30%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061384 $958 -12.73% -12.95% -54.25%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $852 0.49% -18.35% 17.78%
1154 ONG onG.social ONG $0.181887 $783 0.14% 41.76%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002349 $747 0.52% 17.26% -7.85%
1156 HAT Hawala.Today HAT $0.191077 $743 2.58% 10.02% 13.65%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.007908 $740 7.68% 191.55% 134.49%
1158 QBT Cubits QBT $0.004559 $707 0.45% 49.45% 218.98%
1159 WA WA Space WA $0.017624 $685 0.51% -3.05% -25.08%
1160 FRN Francs FRN $0.024154 $630 0.43% -14.37% -28.73%
1161 MAVRO Mavro MAVRO $0.027964 $623 5.82% 49.53% 109.76%
1162 SKR Sakuracoin SKR $0.001510 $589 1.07% 38.53% -44.29%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002667 $568 -0.96% -10.09% -34.92%
1164 ASN Aseancoin ASN $0.015862 LowVol 0.48% -9.62% 226.32%
1165 PLC PlusCoin PLC $0.000560 LowVol 0.14% -14.36% -4.25%
1166 HNC Huncoin HNC $0.001292 LowVol 0.48% -32.66% -22.53%
1167 FLASH Flash FLASH $0.004936 LowVol 0.49% 20.44% 5.83%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039580 LowVol 0.14% -0.71% -42.98%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -49.93% -0.72% -24.16%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol 0.42% 38.74% 47.26%
1171 CLINT Clinton CLINT $0.010457 LowVol -3.25% -23.59% 17.13%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.047425 LowVol 0.48% -7.27% 5.44%
1173 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004935 LowVol 0.48% 24.87% -42.47%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 0.51% 108.19% 80.42%
1175 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.48% 2691.69% 323.06%
1176 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol 0.48% 5.07% -5.29%
1177 SKC Skeincoin SKC $0.013512 LowVol 0.48% -7.94% 325.93%
1178 SJCX Storjcoin X SJCX $0.334014 LowVol -1.16% 3.17%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002585 LowVol 0.48% 57.01% -4.35%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000580 LowVol 7.18% 28.49% 8.08%
1181 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol -17.72% 121.41% 4.62%
1182 EVC EventChain EVC $0.090989 LowVol 0.14% -0.71%
1183 BUB Bubble BUB $0.019739 LowVol 0.48% -24.31% 17.91%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 32.45% -2.58% -12.53%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000705 LowVol 0.42% -4.38% -1.21%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 0.42% -18.63% -30.70%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042651 LowVol 0.42% 3.68% -14.07%
1188 OMC Omicron OMC $0.132887 LowVol 0.48% 18.29%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000352 LowVol 0.48% 4.07% 18.44%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.48% 13.22% 51.87%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012281 LowVol 0.14% 134.55% 357.33%
1192 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004223 LowVol 0.70% -6.19% 29.35%
1193 CYDER Cyder CYDER $0.000352 LowVol 92.12% 56.08% 18.98%
1194 QORA Qora QORA $0.214075 LowVol 0.51% -3.55%
1195 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002937 LowVol 0.51% 15.95% -47.43%
1196 AV AvatarCoin AV $0.035131 LowVol 0.48% -16.80% 10.67%
1197 WILD Wild Crypto WILD $0.142605 LowVol 0.19% -5.70% 15.49%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 13.98% -16.78% -5.06%
1199 SHA SHACoin SHA $0.000705 LowVol 0.51% 24.92% 18.44%
1200 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol 0.33% 4.98% 197.18%
1201 AXIOM Axiom AXIOM $0.017977 LowVol 0.42% 4.07% 17.67%
1202 DON Donationcoin DON $0.000586 LowVol 0.23% 30.87% -26.32%
1203 PRES President Trump PRES $0.003406 LowVol -5.94% 10.28% -7.23%
1204 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol 0.51% 4.07% 0.82%
1205 IRL IrishCoin IRL $0.002585 LowVol 0.48% 14.79% 0.44%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000352 LowVol 0.48% -13.76% 6.84%
1207 TOP TopCoin TOP $0.000355 LowVol 0.87% -4.69% -26.19%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001072 LowVol 0.54% 17.88% 7.03%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.003529 LowVol 0.44% 6.73% 59.91%
1210 MAGN Magnetcoin MAGN $0.686244 LowVol 0.47% 32.17% 43.06%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 0.48% 4.07% 18.44%
1212 UR UR UR $0.000820 LowVol 16.63% 80.17% 27.15%
1213 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001762 LowVol 0.48% 14.28% 32.34%
1214 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004347 LowVol 0.48% -38.88% -24.38%
1215 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 0.49% 3.52%
1216 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol 0.48% 38.76% 15.44%
1217 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.65% 104.22% 9.41%
1218 CYC Cycling Coin CYC $0.001645 LowVol 0.45% 32.45% -3.79%
1219 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 0.48% 10.68% 12.77%
1220 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol 0.42% 18.44%
1221 FC Facecoin FC $0.003640 LowVol 0.14% -10.75% 19.55%
1222 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004230 LowVol 0.48% 1.03% 15.22%
1223 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol 0.51% 4.07% 18.44%
1224 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol 0.48% 4.07% 18.44%
1225 PRN Protean PRN $0.000065 LowVol 48.10% -31.04% 7.74%
1226 PRM PrismChain PRM $0.001527 LowVol 0.48% 22.09% 11.82%
1227 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -5.19% 9.34% 6.43%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 0.48% 4.07% 18.21%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol 0.51% 4.07% 18.44%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034544 LowVol 0.51% -21.07% 93.36%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002585 LowVol 0.48% -18.23% -14.51%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002232 LowVol 0.51% -31.82% 334.36%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001248 LowVol -1.47% 8.26% 0.63%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003172 LowVol 0.48% -14.86% 6.60%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.082800 LowVol 0.14% -1.26% -4.37%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000324 LowVol 0.42% 43.57% 118.26%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001645 LowVol 0.48% 10.37% -1.94%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.001460 LowVol 0.08% -20.33% 24.71%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006871 LowVol 0.14% -0.70% -49.02%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002350 LowVol 0.48% 7.67%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001527 LowVol 0.48% 4.07%
1242 FAP FAPcoin FAP $0.006580 LowVol 0.48% 4.06% -33.14%
1243 HIGH High Gain HIGH $0.000470 LowVol 0.48% -30.63% -20.67%
1244 PI PiCoin PI $0.002467 LowVol 0.48% 9.27%
1245 TIE TIES Network TIE $0.064147 LowVol 3.06% 2.19% -33.13%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001997 LowVol 0.51% 4.07% 18.44%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000940 LowVol 0.42% -61.26% 18.44%
1248 BEST BestChain BEST $0.001293 LowVol 0.48% 0.13%
1249 BET BetaCoin BET $0.002315 LowVol 0.51% 38.22% -10.45%
1250 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.14% -0.72% 76.09%
1251 FUDD DimonCoin FUDD $0.001365 LowVol 0.08% -0.72% -30.87%
1252 LTH LAthaan LTH $0.000940 LowVol 0.51% 66.51% 89.14%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.000705 LowVol 0.51% 4.07% 1.52%
1254 10MT 10M Token 10MT $0.002272 LowVol 42.97% 208.92% -12.25%
1255 BIT First Bitcoin BIT $0.012689 LowVol 0.48% 3.40% 12.39%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.004575 LowVol 0.45% 7.80% 21.57%
1257 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 0.48% -16.72% -13.39%
1258 REGA Regacoin REGA $0.001527 LowVol 0.48% -12.76% -45.76%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol 0.48% 4.07% 18.44%
1260 IPY Infinity Pay IPY $0.001700 LowVol 0.14% -0.72% -32.05%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006815 LowVol 0.48% 0.60% 16.43%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000587 LowVol 0.51% -13.27% -21.48%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol 0.51% 4.07%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120433 LowVol 0.48% 129.90% 5.19%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -21.04%
1266 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003877 LowVol 0.48% -87.27% -61.99%
1267 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010803 LowVol 0.49% 5.00% -5.61%
1268 STARS StarCash Network STARS $0.251733 LowVol 14.02% 35.06% -2.36%
1269 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 0.83% 5.36% -42.53%
1270 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol 0.48% -47.96% -40.78%
1271 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol 0.48% 4.07% 18.51%
1272 TODAY TodayCoin TODAY $0.001175 LowVol 0.48% 30.09% 7.67%
1273 CBD CBD Crystals CBD $0.001645 LowVol 0.48% 17.89%
1274 FUTC FutCoin FUTC $0.001880 LowVol 0.48% 2.33% -7.37%
1275 OPES Opescoin OPES $0.002467 LowVol 0.48% 26.17% 25.03%
1276 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 0.48% 4.07% -21.04%
1277 XQN Quotient XQN $0.004465 LowVol 0.51% -25.38% -16.70%
1278 XID International… XID $0.008107 LowVol 21.64% 1.14% 2.16%
1279 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004230 LowVol 0.48% 13.81% 42.21%
1280 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol 0.48% 4.07% 18.47%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 0.86% -27.40% -57.45%
1282 WINK Wink WINK $0.000352 LowVol 0.48% 68.80%
1283 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol 0.48% 18.44%
1284 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053321 LowVol 4.01% 30.89% 46.71%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.045706 LowVol 50.25% 55.90% 79.54%
1286 OP Operand OP $0.001057 LowVol 0.51% 17.08% 18.48%
1287 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 0.09% 42.38% 84.47%
1288 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 0.51% 92.26% 23.15%
1289 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000159 LowVol 0.14% 44.11% 33.84%
1290 CC CyberCoin CC $0.000117 LowVol 0.51% 4.08% 18.22%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003760 LowVol 0.51% 7.43% 4.76%
1292 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003055 LowVol 0.48% 17.65% -6.68%
1293 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363530 LowVol 0.42% 18.49%
1294 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol 0.48% 18.45%
1295 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol 0.48% 4.07% 18.44%
1296 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011279 LowVol 0.48% 6.87% 14.90%
1298 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.09% 20.39%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.77% -46.84%
1300 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.15% 3.73% -23.79%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.02%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.82% 17.01%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.55% -22.67%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 4.93% 19.42%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.50% 1.98%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.51% 3.08% 17.30%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.31%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.66% 48.91%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1315 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 4.04% 118.07%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 0.39% 4.25% -0.55%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.94% -86.27%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.05%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.30% 12.73%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.65% -61.86%

Quay lại phần 1

Phản hồi