Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11922.90 trên tổng giá trị $199,374,733,800

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.24 trên tổng giá trị $44,348,931,674

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1534.63 trên tổng giá trị $25,842,382,702

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247084 trên tổng giá trị $9,563,839,192

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.39 trên tổng giá trị $9,428,361,287

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108204 trên tổng giá trị đã biến động tăng 754.51% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026295 trên tổng giá trị $5,246 đã biến động tăng 151.51% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000352 trên tổng giá trị đã biến động tăng 134.35% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.164698 trên tổng giá trị $200,946 đã biến động tăng 124.09% trong 1h qua

    + Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000210 trên tổng giá trị $846,522 đã biến động tăng 121.16% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2688.63% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.529875 trên tổng giá trị $462,491 đã biến động tăng 566.57% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108204 trên tổng giá trị đã biến động tăng 381.14% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.202278 trên tổng giá trị $15,295,150 đã biến động tăng 343.99% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005127 trên tổng giá trị $154,967 đã biến động tăng 326.41% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5446.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.202278 trên tổng giá trị $15,295,150 đã biến động tăng 1543.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.053499 trên tổng giá trị $3,423,563 đã biến động tăng 1495.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.529875 trên tổng giá trị $462,491 đã biến động tăng 989.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000671 trên tổng giá trị $1,056,540 đã biến động tăng 682.76% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PRX Printerium PRX $84,452 $0.007144 11,821,728 $1,228 0.31% 120.03% 17.34%
702 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,173 $0.001057 77,777,777 $905 -35.51% -44.97% 18.34%
703 GPL Gold Pressed … GPL $77,075 $0.300457 256,527 $989 0.30% 2.81% 4.31%
704 EGAS ETHGAS EGAS $77,007 $0.007581 10,157,540 $2,291 -16.63% 3.38% 55.55%
705 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,093 $0.003052 24,931,054 $522 0.31% 13.83% 13.95%
706 RBT Rimbit RBT $70,584 $0.000611 115,499,623 $640 5.93% 29.99% 4.42%
707 ZMC ZetaMicron ZMC $70,474 $0.000117 600,344,291 $2,763 0.22% 18.34%
708 300 300 Token 300 $70,434 $234.78 300 $1,695 49.71% -5.46% 28.76%
709 DIBC DIBCOIN DIBC $68,541 $0.013708 5,000,000 $580 0.11% -19.68% 20.89%
710 XCO X-Coin XCO $67,161 $0.005423 12,384,976 $546 0.31% -14.46% -25.15%
711 ATX Artex Coin ATX $65,822 $0.003505 18,781,750 $517 0.22% -13.80% -8.17%
712 SOIL SOILcoin SOIL $63,017 $0.011052 5,702,048 $904 0.24% 7.22% 16.82%
713 GLT GlobalToken GLT $58,306 $0.002234 26,095,400 $3,804 0.31% 11.06% 4.14%
714 RPC RonPaulCoin RPC $57,218 $0.063884 895,654 $696 0.76% -7.37% -7.58%
715 LBTC LiteBitcoin LBTC $56,642 $0.017766 3,188,280 $818,581 -6.27% 129.98% 494.49%
716 CESC CryptoEscudo CESC $50,750 $0.000352 144,105,100 $599 40.49% -7.28% -2.35%
717 KRONE Kronecoin KRONE $50,314 $0.013768 3,654,459 $576 18.62% 23.90% 37.49%
718 STEPS Steps STEPS $50,287 $0.002700 18,625,017 $956 0.31% 18.39%
719 SFC Solarflarecoin SFC $49,694 $0.003529 14,083,450 $826 0.24% -9.41% 43.21%
720 MCRN MACRON MCRN $47,238 $0.000118 401,421,401 $844 0.18% -71.20% -69.38%
721 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,705 $0.000978 44,682,430 $747 -6.91% 1.32% -29.66%
722 CRTM Corethum CRTM $38,822 $0.015529 2,500,000 $1,879 0.45% 125.88% 108.11%
723 BRAT BRAT BRAT $37,705 $0.000236 160,000,000 $2,436 0.31% 4.31% -15.27%
724 ICON Iconic ICON $37,584 $0.063391 592,894 $12,911 0.31% -18.64% 25.68%
725 PULSE Pulse PULSE $35,250 $0.002465 14,298,972 $876 0.22% -31.79% -14.31%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,520 $0.036788 856,802 $102,108 -0.61% 205.82% 135.99%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $29,903 $0.000822 36,390,750 $2,959 0.31% -15.05% -0.25%
728 ALTC Antilitecoin ALTC $29,594 $0.000939 31,512,613 $937 0.31% 38.60% 57.84%
729 GRIM Grimcoin GRIM $25,046 $0.002426 10,324,802 $1,401 -5.50% 28.80% 125.72%
730 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,624 $0.001161 13,453,500 $611 0.23% 49.44% 1.13%
731 XRC Rawcoin XRC $14,452 $0.020503 704,882 $1,581 0.35% 8.89% 18.43%
732 LVPS LevoPlus LVPS $12,968 $0.008569 1,513,256 $9,020 -5.26% -10.91% 15.18%
733 ARGUS Argus ARGUS $12,944 $0.011272 1,148,324 $731 0.90% 27.59% 21.11%
734 VOLT Bitvolt VOLT $8,870 $0.000587 15,112,554 $534 0.31% 3.95% -2.29%
735 GSR GeyserCoin GSR $8,687 $0.185359 46,864 $2,633 0.86% 40.32% 211.94%
736 HMC HarmonyCoin HMC $6,293 $0.011212 561,235 $6,328 0.32% 5.78% -4.72%
737 ABN Abncoin ABN $795 $0.011739 67,700 $643 -0.28% -2.91% -24.15%
738 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.34% -18.89%
739 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
740 ETT EncryptoTel [… ETT $12,224,684 $0.196756 62,131,190 LowVol -0.49% 5.85% 130.33%
741 CREDO Credo CREDO $9,988,343 $0.018164 549,891,703 LowVol -0.13% 0.12% -12.62%
742 ECOB Ecobit ECOB $5,530,400 $0.012443 444,444,444 LowVol 0.31% 15.33% 16.32%
743 IXC Ixcoin IXC $4,135,959 $0.196959 20,999,088 LowVol 0.67% 31.89% 46.79%
744 YASH YashCoin YASH $4,108,771 $0.410866 10,000,270 LowVol 0.31% -2.53% -16.60%
745 ARC Arcade Token ARC $3,953,509 $2.42 1,636,312 LowVol 0.45% 5.44%
746 PGL Prospectors Gold PGL $3,838,840 $0.059517 64,500,000 LowVol 0.31% 3.95% -25.01%
747 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.17% -16.84%
748 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,400,306 $0.080010 30,000,000 LowVol -0.96% -25.44%
749 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,303,525 $0.379758 6,065,772 LowVol 3.55% 53.48% 64.07%
750 MBRS Embers MBRS $2,266,240 $0.045325 50,000,000 LowVol 0.06% 28.90% 21.32%
751 ADL Adelphoi ADL $2,200,289 $0.093740 23,472,224 LowVol 0.38% -7.96% -9.81%
752 FIMK FIMKrypto FIMK $1,973,183 $0.003420 577,004,618 LowVol 0.31% -26.89% 123.86%
753 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,913,647 $0.000084 22,868,772,934 LowVol 0.36% 149.97% 58.14%
754 REX REX REX $1,878,934 $0.216948 8,660,756 LowVol 48.18% 34.68% 110.84%
755 ITT Intelligent T… ITT $1,790,008 $0.182693 9,797,899 LowVol 0.47% -0.33% -13.49%
756 FYP FlypMe FYP $1,665,622 $0.094430 17,638,681 LowVol -13.08% 0.01% 16.55%
757 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
758 ETBS Ethbits ETBS $1,306,887 $0.939123 1,391,604 LowVol 0.31% 51.97% -14.68%
759 HTC HitCoin HTC $1,290,858 $0.000117 10,996,318,099 LowVol 0.22% 18.34%
760 SHORTY Shorty SHORTY $1,244,340 $0.012443 100,000,000 LowVol 0.31% 4.94% 13.01%
761 PND Pandacoin PND $1,205,354 $0.000037 32,514,916,898 LowVol -1.33% 1.26% 73.50%
762 RC RussiaCoin RC $1,180,183 $0.140869 8,377,873 LowVol 0.31% -11.66% -12.28%
763 AHT Bowhead AHT $1,138,408 $0.142301 8,000,000 LowVol -0.48% 15.14% -28.47%
764 MBI Monster Byte MBI $1,096,925 $0.065205 16,822,736 LowVol 0.23% 19.06% 4.72%
765 LNK Link Platform LNK $1,084,100 $22.82 47,503 LowVol 0.41% -23.06% -41.18%
766 ORB Orbitcoin ORB $990,968 $0.320547 3,091,489 LowVol 1.89% 0.77% 13.72%
767 SDC ShadowCash SDC $910,123 $0.135938 6,695,133 LowVol 0.31% -13.51% -47.89%
768 METAL MetalCoin METAL $884,974 $0.011504 76,925,527 LowVol 1.89% 14.48% 19.76%
769 EBET EthBet EBET $857,350 $0.100835 8,502,500 LowVol 0.45% 7.90% -8.69%
770 NOBL NobleCoin NOBL $815,169 $0.000352 2,315,104,007 LowVol 5.32% 31.46% 18.47%
771 BPC Bitpark Coin BPC $783,578 $0.010448 75,000,000 LowVol 15.10% 13.38% -8.03%
772 TAG TagCoin TAG $774,215 $0.129974 5,956,688 LowVol 6.54% -2.76% 84.32%
773 MAC Machinecoin MAC $750,330 $0.037104 20,222,250 LowVol 0.31% -8.86% 13.25%
774 KOBO Kobocoin KOBO $706,696 $0.028611 24,700,248 LowVol 1.75% 11.13% -5.86%
775 USC Ultimate Secu… USC $664,477 $0.064243 10,343,113 LowVol 5.91% 22.39% 13.62%
776 GIM Gimli GIM $654,004 $0.008175 80,000,000 LowVol 60.53% 59.27% -9.92%
777 NET NetCoin NET $647,790 $0.000823 787,126,712 LowVol 0.34% -1.41% -7.73%
778 VAL Valorbit VAL $611,114 $0.000117 5,205,847,717 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
779 TES TeslaCoin TES $601,560 $0.008190 73,446,741 LowVol 0.28% -20.96% 14.75%
780 TROLL Trollcoin TROLL $591,504 $0.001045 565,799,602 LowVol 5.05% 31.97% 5.49%
781 GOOD Goodomy GOOD $589,642 $0.001336 441,349,000 LowVol 0.34% -8.76% 29.80%
782 BBT BitBoost BBT $579,728 $0.119215 4,862,878 LowVol 4.87% 4.05% 8.96%
783 AU AurumCoin AU $577,760 $1.95 296,216 LowVol 0.28% 20.33% 53.46%
784 BITS Bitstar BITS $564,468 $0.024457 23,079,737 LowVol 0.33% 0.76% 11.49%
785 OPAL Opal OPAL $543,354 $0.035880 15,143,700 LowVol 0.13% -2.36% 11.61%
786 SAC SACoin SAC $533,557 $0.076069 7,014,116 LowVol 0.31% -3.78% -8.67%
787 V Version V $530,828 $0.001133 468,627,350 LowVol 0.75% 3.89% 31.56%
788 RIYA Etheriya RIYA $507,539 $0.320916 1,581,531 LowVol -1.05% 2.88% -7.53%
789 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.60% -28.85%
790 FC2 FuelCoin FC2 $477,218 $0.004696 101,630,540 LowVol 0.22% -7.06% 3.37%
791 CHESS ChessCoin CHESS $466,747 $0.008638 54,032,769 LowVol 0.31% 53.71% 62.78%
792 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,960 $0.082707 5,428,300 LowVol 2.18% 0.16%
793 ICN iCoin ICN $445,748 $0.015261 29,208,663 LowVol 0.31% 3.96% 36.89%
794 DDF DigitalDevelo… DDF $445,062 $0.086955 5,118,307 LowVol 0.45% -8.37% -6.35%
795 FUCK FuckToken FUCK $434,247 $0.008450 51,392,878 LowVol 34.55% -13.66%
796 GLC GlobalCoin GLC $420,775 $0.006456 65,171,010 LowVol 0.31% 24.46%
797 SLG Sterlingcoin SLG $413,353 $0.098265 4,206,529 LowVol -0.85% 7.98% 17.20%
798 KUSH KushCoin KUSH $388,471 $0.071319 5,446,962 LowVol 20.90% 5.93% 55.03%
799 WAY WayGuide WAY $387,546 $0.003874 100,040,708 LowVol 0.31% 3.96% 25.97%
800 BUCKS SwagBucks BUCKS $378,945 $1.19 319,389 LowVol -0.15% -4.42% -5.94%
801 CFT CryptoForecast CFT $376,992 $0.008195 46,000,000 LowVol 0.38% 6.71% 0.81%
802 FNC FinCoin FNC $376,635 $0.029245 12,878,667 LowVol -2.78% -20.12% -22.39%
803 AMBER AmberCoin AMBER $353,963 $0.008100 43,699,481 LowVol 0.22% 21.53% -19.95%
804 C2 Coin2.1 C2 $348,708 $0.003488 99,976,323 LowVol -0.94% 65.11% 110.39%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $347,368 $0.002773 125,279,775 LowVol -1.31% 17.13% 23.03%
806 SPEX SproutsExtreme SPEX $336,511 $0.000117 2,866,607,586 LowVol 0.31%
807 UFR Upfiring UFR $335,425 $0.023293 14,400,000 LowVol 0.45% 1.65% -23.10%
808 SH Shilling SH $329,472 $0.008335 39,530,075 LowVol 0.31% 34.63% 44.70%
809 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.59%
810 PR Prototanium PR $324,969 $1.66 195,902 LowVol 0.33% 32.01% -1.61%
811 SHDW Shadow Token SHDW $319,654 $0.045665 7,000,000 LowVol -14.67% -16.40% -12.52%
812 UNIC UniCoin UNIC $299,330 $0.100879 2,967,216 LowVol 0.34% 2.76% 5.97%
813 STV Sativacoin STV $296,801 $0.041882 7,086,537 LowVol 0.00% 9.12% 65.62%
814 XPTX PlatinumBAR XPTX $294,924 $0.706610 417,378 LowVol 0.33% -3.28% -13.17%
815 LTB LiteBar LTB $293,685 $0.363390 808,182 LowVol 0.32% 10.26% 14.76%
816 DAXX DaxxCoin DAXX $291,655 $0.000586 497,689,990 LowVol -15.53% -12.42% -16.75%
817 ZUR Zurcoin ZUR $286,040 $0.003287 87,023,328 LowVol 0.31% -7.94% 67.72%
818 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.22% 18.64%
819 RBIES Rubies RBIES $281,210 $0.027000 10,415,252 LowVol 0.31% 10.44% 2.41%
820 FLY Flycoin FLY $270,033 $1.28 210,806 LowVol 0.22% 19.18%
821 SWING Swing SWING $257,089 $0.093046 2,763,047 LowVol 0.45% 4.74% 4.13%
822 BRIT BritCoin BRIT $253,088 $0.011900 21,268,092 LowVol 0.22% 1.09% -47.32%
823 EVO Evotion EVO $251,513 $0.079384 3,168,318 LowVol 0.31% 2.59% 15.22%
824 GAIA GAIA GAIA $249,244 $0.010341 24,101,381 LowVol 0.33% 11.63% 1.17%
825 TRI Triangles TRI $248,018 $3.40 72,891 LowVol 0.31% 5.75% -10.69%
826 LOT LottoCoin LOT $237,205 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.18% -19.63% -0.25%
827 MAD SatoshiMadness MAD $234,860 $0.000117 2,000,683,485 LowVol 0.31% 18.06%
828 I0C I0Coin I0C $233,227 $0.011114 20,985,192 LowVol 0.24% -46.12% 33.42%
829 Q2C QubitCoin Q2C $233,093 $0.000939 248,202,926 LowVol -6.38% -17.50% -21.29%
830 FRC Freicoin FRC $228,874 $0.007748 29,540,657 LowVol 0.33% 2.40% -3.66%
831 BIGUP BigUp BIGUP $228,537 $0.000108 2,118,139,373 LowVol 0.40% -4.18% -1.73%
832 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $218,160 $0.016497 13,224,230 LowVol 0.49% 6.18% 16.70%
833 WMC WMCoin WMC $212,455 $0.018430 11,527,489 LowVol 0.31% 3.59% 18.39%
834 WYV Wyvern WYV $208,238 $0.117977 1,765,076 LowVol 0.31% 2.00% 27.70%
835 CAGE CageCoin CAGE $203,870 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.17% -3.79% -13.32%
836 CYP Cypher CYP $201,003 $0.031578 6,365,285 LowVol 0.31% 64.41%
837 EVIL Evil Coin EVIL $200,430 $0.009535 21,020,383 LowVol -3.03% -15.38% 19.81%
838 XPY PayCoin XPY $199,258 $0.016850 11,825,604 LowVol 72.74% 32.20% 26.87%
839 GRT Grantcoin GRT $192,349 $0.004460 43,130,290 LowVol 0.31% 12.12% 12.42%
840 TRK Truckcoin TRK $189,564 $0.001210 156,641,071 LowVol 0.07% -32.04% -43.57%
841 YAC Yacoin YAC $182,850 $0.001526 119,816,818 LowVol 0.31% 35.13% 18.34%
842 JET Jetcoin JET $180,675 $0.037081 4,872,509 LowVol 0.32% -19.66% -73.81%
843 MNC Mincoin MNC $178,936 $0.044491 4,021,869 LowVol 0.31% -0.01% -38.97%
844 EMD Emerald Crypto EMD $177,137 $0.009266 19,117,129 LowVol 0.34% -5.35% -10.90%
845 GTC Global Tour Coin GTC $171,916 $0.005752 29,887,402 LowVol 0.31% 34.04% 14.93%
846 ARI Aricoin ARI $170,429 $0.001215 140,262,505 LowVol 0.23% 7.73% 17.34%
847 PHS Philosopher S… PHS $169,446 $0.028174 6,014,340 LowVol 0.33% 0.19% 18.95%
848 TTC TittieCoin TTC $162,472 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.33% -12.73% -31.19%
849 XCT C-Bit XCT $161,346 $0.001026 157,223,250 LowVol 0.31% 29.81% 53.02%
850 REE ReeCoin REE $161,245 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -33.40% 56.19% 14.83%
851 XRA Ratecoin XRA $159,351 $0.001389 114,752,261 LowVol 9.09% 13.58% 13.20%
852 HMP HempCoin HMP $159,257 $0.000117 1,356,645,470 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
853 RBX Ripto Bux RBX $158,433 $0.000416 381,236,123 LowVol -6.59% 13.67% 1.74%
854 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,818 $0.008922 17,465,159 LowVol 0.88% -10.17% 7.19%
855 ICE iDice ICE $152,799 $0.097261 1,571,013 LowVol 0.22% 33.13% -17.36%
856 RED RedCoin RED $151,517 $0.002045 74,107,896 LowVol -1.23% -0.61% 8.41%
857 HAL Halcyon HAL $149,913 $0.028291 5,298,955 LowVol 0.31% 5.08% 15.93%
858 FIRE Firecoin FIRE $147,896 $1.50 98,412 LowVol 0.31% 3.93% 6.55%
859 PX PX PX $146,055 $0.001526 95,705,852 LowVol 0.33% -24.92% 18.11%
860 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,286 LowVol 2.81% 22.87%
861 PIE PIECoin PIE $144,610 $0.010565 13,687,548 LowVol 53.02% 70.09% 293.10%
862 KED Darsek KED $143,107 $0.010337 13,844,545 LowVol 0.46% -3.65% -26.61%
863 CNNC Cannation CNNC $143,104 $0.057776 2,476,893 LowVol 0.31% 5.77% 39.12%
864 QCN QuazarCoin QCN $141,923 $0.023478 6,044,911 LowVol 0.33% -3.96% 14.75%
865 VC VirtualCoin VC $138,230 $0.013735 10,064,287 LowVol 0.31% 53.91% 41.40%
866 EUC Eurocoin EUC $138,094 $0.011122 12,416,554 LowVol 0.32% -7.20% -13.43%
867 JIN Jin Coin JIN $136,422 $0.013852 9,848,485 LowVol -27.38% -30.23% 132.73%
868 DRXNE DROXNE DRXNE $135,343 $0.002146 63,078,878 LowVol 0.35% -3.66% 6.87%
869 GP GoldPieces GP $133,669 $0.109550 1,220,161 LowVol 0.22% -9.21% 9.03%
870 DLC Dollarcoin DLC $133,630 $0.014674 9,106,714 LowVol 0.31% 3.92% 17.68%
871 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,558 $0.023243 5,574,008 LowVol 0.75% 5.07% 65.11%
872 DUO ParallelCoin DUO $127,853 $0.423779 301,696 LowVol 0.33% -31.21% 28.06%
873 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,549 $0.005635 22,458,776 LowVol 0.33% 38.36% -7.93%
874 RUPX Rupaya RUPX $124,182 $0.020352 6,101,689 LowVol 0.19% 45.90% -43.93%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $123,981 $0.083252 1,489,228 LowVol 2.18% 6.98% 17.45%
876 J Joincoin J $121,003 $0.049421 2,448,402 LowVol 0.22% -50.02% -44.38%
877 ARG Argentum ARG $120,424 $0.014056 8,567,353 LowVol 1.11% -4.17% 6.51%
878 DRS Digital Rupees DRS $119,927 $0.000235 510,802,961 LowVol 100.63% 107.89% 45.72%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,069 $0.001295 90,421,856 LowVol 0.45% 7.67% 26.97%
880 ECA Electra ECA $116,937 $0.000005 21,902,022,147 LowVol 7.76% 8.18% -76.57%
881 MARS Marscoin MARS $116,536 $0.004121 28,279,074 LowVol 0.41% 7.14% 9.89%
882 BAS BitAsean BAS $116,467 $0.023293 5,000,000 LowVol 0.45% -5.52% 57.74%
883 GPU GPU Coin GPU $114,950 $0.002840 40,477,042 LowVol -0.25% 11.88% 7.73%
884 IMS Independent M… IMS $114,308 $0.021291 5,368,934 LowVol -3.57% 38.66% 23.78%
885 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.23%
886 QTL Quatloo QTL $111,450 $0.014439 7,718,883 LowVol 0.33% 28.25% 12.40%
887 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 8.73%
888 NEVA NevaCoin NEVA $109,488 $0.044546 2,457,890 LowVol 0.32% 18.49% 21.00%
889 BTQ BitQuark BTQ $106,558 $0.011739 9,077,243 LowVol 37.41% 46.36% 16.94%
890 FLAX Flaxscript FLAX $105,880 $0.018961 5,584,150 LowVol 0.31% -16.84% -12.16%
891 CTO Crypto CTO $104,511 $0.008570 12,195,671 LowVol 0.31% -5.13% -24.55%
892 SOON SoonCoin SOON $102,525 $0.008227 12,462,620 LowVol 0.59% 4.08% 17.29%
893 DRM Dreamcoin DRM $100,647 $0.041087 2,449,632 LowVol 0.31% 4.24% 41.43%
894 XCRE Creatio XCRE $99,896 $0.004868 20,520,514 LowVol 0.31% 3.90% -0.52%
895 UNITS GameUnits UNITS $99,195 $0.028562 3,472,983 LowVol -5.67% 5.84% -18.83%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $98,427 $0.022380 4,398,000 LowVol 0.45% -0.34% -76.05%
897 CNC CHNCoin CNC $97,446 $0.001996 48,829,287 LowVol 0.31% 3.95% 302.72%
898 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.84% 38.24%
899 CON PayCon CON $94,671 $0.004109 23,042,604 LowVol 0.33% -4.25% -21.08%
900 POP PopularCoin POP $94,149 $0.000028 3,372,875,244 LowVol 0.26% 19.49% 21.13%
901 TAJ TajCoin TAJ $86,417 $0.010796 8,004,435 LowVol 0.32% 4.31% 3.05%
902 CF Californium CF $85,553 $0.035569 2,405,235 LowVol 0.22% 4.96% 42.63%
903 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.51% 1.15% -3.47%
904 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.81%
905 MST MustangCoin MST $81,004 $0.128508 630,343 LowVol 0.31% -7.43% -5.54%
906 HXX Hexx HXX $80,905 $0.054508 1,484,269 LowVol 3.28% 37.06% 68.78%
907 VEC2 VectorAI VEC2 $78,028 $0.004696 16,617,143 LowVol 0.33% 0.12% 5.38%
908 URO Uro URO $77,808 $0.064447 1,207,310 LowVol 8.84% 28.39%
909 MAY Theresa May Coin MAY $75,424 $0.003032 24,879,600 LowVol 0.38% -8.64% -28.07%
910 BIP BipCoin BIP $75,073 $0.046134 1,627,261 LowVol -1.20% 1.52% 9.37%
911 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,866 $0.000939 79,719,140 LowVol 0.31% -24.42% 31.85%
912 BLRY BillaryCoin BLRY $73,890 $0.008217 8,991,925 LowVol 1.77% -42.08% -57.62%
913 JWL Jewels JWL $73,443 $0.003639 20,181,636 LowVol 0.31% -5.31%
914 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.42%
915 ARB ARbit ARB $71,645 $0.009156 7,824,515 LowVol 0.31% 15.20% 30.12%
916 GCC GuccioneCoin GCC $71,440 $0.003522 20,285,537 LowVol 0.22% 3.92% 17.08%
917 $$$ Money $$$ $70,914 $0.001545 45,887,218 LowVol 0.28% -6.16% 5.41%
918 CASH Cashcoin CASH $70,441 $0.001526 46,158,242 LowVol 0.33% 35.13% 42.30%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
920 CPN CompuCoin CPN $69,078 $0.003522 19,615,019 LowVol 0.31% 6.61% -1.60%
921 WARP WARP WARP $68,784 $0.062804 1,095,224 LowVol 0.31% 4.13% 20.66%
922 SPT Spots SPT $68,487 $0.003057 22,406,021 LowVol 0.31% 1.35% 3.92%
923 TOR Torcoin TOR $66,809 $0.211303 316,179 LowVol 0.31% 15.93% -23.52%
924 ICOB ICOBID ICOB $65,777 $0.000616 106,701,874 LowVol 1.50% 19.82% -5.15%
925 KIC KibiCoin KIC $64,237 $0.004370 14,701,000 LowVol -5.02% -38.07% -47.14%
926 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.85%
927 EXN ExchangeN EXN $59,869 $0.011739 5,100,000 LowVol 0.31% 2.66% 24.32%
928 BSC BowsCoin BSC $58,637 $0.010565 5,550,102 LowVol 0.22% 1.69% 15.77%
929 CRX Chronos CRX $57,201 $0.000776 73,729,962 LowVol -0.73% -13.86% -24.56%
930 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,004 $0.000939 59,630,200 LowVol 0.31% 3.96% 13.68%
931 MND MindCoin MND $55,968 $0.004461 12,546,625 LowVol -7.01% 9.93% 22.22%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $52,410 $0.002588 20,254,046 LowVol 0.94% 22.80% 45.76%
933 BRAIN Braincoin BRAIN $50,955 $0.005048 10,094,424 LowVol 0.33% -14.04% -7.52%
934 EGO EGO EGO $49,304 $0.000822 60,000,001 LowVol 0.31% 21.27% 38.11%
935 VIP VIP Tokens VIP $48,981 $0.000587 83,450,403 LowVol 0.31% 3.95% 21.37%
936 UET Useless Ether… UET $48,904 $0.012332 3,965,716 LowVol 3.75% 32.23% 24.82%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $47,969 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.31% 14.80% 28.37%
938 RIDE Ride My Car RIDE $47,556 $0.000470 101,276,976 LowVol 0.31% 107.89% 88.80%
939 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,533 $0.002348 20,245,510 LowVol 0.33% 9.42% 24.37%
940 NTWK Network Token NTWK $47,438 $0.004064 11,671,310 LowVol 0.45% 121.66% -11.84%
941 ORLY Orlycoin ORLY $47,322 $0.001291 36,646,779 LowVol 0.33% 3.95% 18.34%
942 DLISK DAPPSTER DLISK $46,956 $0.000470 100,000,000 LowVol 0.31% 38.60% 57.84%
943 XCS CybCSec XCS $45,844 $0.003874 11,834,082 LowVol 0.31% 31.93% 6.75%
944 MRJA GanjaCoin MRJA $45,701 $0.010265 4,451,920 LowVol 0.31% -63.62% -40.53%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 2.94% 17.19%
946 XBTS Beatcoin XBTS $44,837 $0.029407 1,524,686 LowVol -1.27% 61.30% 10.53%
947 CRT CRTCoin CRT $44,667 $0.563474 79,270 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
948 CXT Coinonat CXT $43,986 $0.005101 8,623,200 LowVol 0.24% -5.23% -19.06%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,087 $0.000587 70,000,000 LowVol 0.31% 17.71% 14.53%
950 FLVR FlavorCoin FLVR $39,252 $0.001878 20,898,106 LowVol 0.33% 24.32%
951 G3N G3N G3N $39,059 $0.005165 7,561,891 LowVol 0.33% 3.95% 16.00%
952 ITZ Interzone ITZ $37,926 $0.021242 1,785,422 LowVol 8.59% 28.37% -13.40%
953 EREAL eREAL EREAL $37,472 $0.000548 68,427,562 LowVol 0.37% 5.49% -8.08%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,339 $0.007731 4,829,945 LowVol 0.33% -9.80% 27.95%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,337 $0.000352 106,019,270 LowVol 0.31% 13.17% 20.57%
956 SONG SongCoin SONG $37,329 $0.001146 32,565,300 LowVol 3.14% 44.71% -7.51%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $36,664 $0.001761 20,821,709 LowVol 0.31% -8.28% -15.73%
958 ERY Eryllium ERY $36,218 $0.006710 5,397,621 LowVol 0.34% -7.68% 29.19%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,602 $0.001174 30,328,380 LowVol 0.22% 3.95% -29.33%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,400 $0.013500 2,622,273 LowVol 0.31% -1.21% -23.32%
961 VRS Veros VRS $33,741 $0.000069 486,609,040 LowVol 0.54% 43.87% 229.79%
962 BOAT BOAT BOAT $33,257 $0.001793 18,547,845 LowVol 0.06% 8.49% 5.98%
963 WBB Wild Beast Block WBB $32,615 $0.195455 166,865 LowVol 2.45% 30.30% 54.58%
964 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.49% -23.57%
965 GBT GameBet Coin GBT $32,449 $0.001526 21,262,780 LowVol 0.31% -3.16% -3.85%
966 PEX PosEx PEX $31,678 $0.012913 2,453,240 LowVol 0.31% 4.92% 18.34%
967 LUNA Luna Coin LUNA $30,334 $0.018670 1,624,782 LowVol 0.43% 2.37% -0.49%
968 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 17.88% 5.24%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,871 $0.000230 130,000,000 LowVol 0.67% 1.92% -32.88%
970 CAB Cabbage CAB $29,582 $0.002817 10,499,996 LowVol 0.22% 66.31% 9.46%
971 MILO MiloCoin MILO $29,191 $0.002705 10,789,954 LowVol 0.31% 7.68% -9.41%
972 HVCO High Voltage HVCO $28,941 $0.019369 1,494,171 LowVol 0.31% 3.32% 26.84%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,337 $0.031695 894,026 LowVol 0.33% -3.54% -1.34%
974 KNC KingN Coin KNC $28,283 $14.09 2,008 LowVol 0.31% -11.32%
975 BNX BnrtxCoin BNX $28,157 $0.001062 26,522,501 LowVol 0.32% 17.51% 27.14%
976 DPAY DPAY DPAY $28,012 $0.000352 79,541,001 LowVol 0.31% 3.95% -18.87%
977 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $27,120 $0.004343 6,243,840 LowVol 0.31% -16.15% -47.80%
979 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,154 LowVol -0.55% 3.05% -46.89%
980 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,749 $0.034161 753,776 LowVol 0.22% 22.46% 7.43%
981 IMX Impact IMX $25,711 $0.000235 109,509,095 LowVol 0.31% 107.92% -21.11%
982 LIR LetItRide LIR $25,558 $0.000704 36,285,746 LowVol 0.31% 3.92% 7.52%
983 SDP SydPak SDP $22,073 $0.138169 159,751 LowVol 0.12% 3.70% 18.29%
984 PLNC PLNcoin PLNC $22,068 $0.001291 17,089,600 LowVol 0.33% -22.41%
985 DIX Dix Asset DIX $21,186 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.51% -3.79% 85.04%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $20,614 $0.000587 35,120,000 LowVol 0.31% 3.95% -15.47%
987 DES Destiny DES $19,158 $0.011974 1,600,000 LowVol 0.33% -26.74%
988 SCS Speedcash SCS $18,718 $0.071491 261,831 LowVol 0.33% 3.95% 2.57%
989 BIOB BioBar BIOB $18,612 $0.021013 885,756 LowVol 0.31% -8.18%
990 ELS Elysium ELS $18,336 $0.004578 4,005,012 LowVol 2.19% 19.23% 27.17%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $18,297 $0.003639 5,027,857 LowVol 0.22% -25.08% -43.13%
992 JS JavaScript Token JS $18,280 $0.002287 7,991,996 LowVol 0.47% -41.35% 35.37%
993 QBK Qibuck Asset QBK $17,764 $0.010628 1,671,379 LowVol 2.34% 24.87% 48.60%
994 MGM Magnum MGM $16,700 $0.004226 3,951,736 LowVol 0.33% -0.43% -0.95%
995 XOC Xonecoin XOC $15,777 $0.037565 420,000 LowVol 0.22% 31.66% -3.82%
996 SOCC SocialCoin SOCC $15,444 $0.011152 1,384,879 LowVol 0.31% 65.78% 1.13%
997 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,974 $0.001996 7,503,291 LowVol 0.31% -44.77% -68.57%
998 SANDG Save and Gain SANDG $13,312 $0.004343 3,064,800 LowVol 0.31% 3.39% 19.57%
999 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.39% 4.12% -5.91%
1000 VTA Virtacoin VTA $13,074 $0.000003 5,201,310,113 LowVol -80.54% 27.89% -58.22%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,658 $0.000117 107,829,281 LowVol 0.31% 3.95%
1002 P7C P7Coin P7C $12,404 $0.000352 35,220,238 LowVol 0.33% 18.11%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $11,775 $6.82 1,727 LowVol 0.31% -32.45% -17.48%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -49.95%
1005 DAS DAS DAS $11,336 $0.004226 2,682,308 LowVol 0.31% -12.26% -3.81%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $10,679 $0.003178 3,360,417 LowVol 2.34% 24.83% 72.82%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $10,425 $0.002048 5,091,200 LowVol 0.31% -2.20% -10.86%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,958 $0.001291 7,711,879 LowVol 0.31% -21.56%
1009 NODC NodeCoin NODC $7,881 $0.004696 1,678,439 LowVol 0.31% -12.76%
1010 MRNG MorningStar MRNG $7,667 $0.000235 32,655,915 LowVol 0.31% 48.20% 19.49%
1011 COXST CoExistCoin COXST $6,363 $0.000235 27,100,000 LowVol 0.31% -78.14% -93.27%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,238 $0.029451 211,827 LowVol 2.34% 42.65% 53.58%
1013 CONX Concoin CONX $6,116 $0.008217 744,266 LowVol 0.36% 17.36% -7.75%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,480 $0.000598 9,160,073 LowVol -65.47% -51.97% 34.58%
1015 ULA Ulatech ULA $5,246 $0.026295 199,486 LowVol 151.51% 21.03% 36.94%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.84%
1017 LEX Lex4All LEX $4,129 $0.004129 1,000,000 LowVol -4.99% 11.98%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,495 $0.007202 485,214 LowVol 0.30% 35.31%
1019 NANOX Project-X NANOX $3,307 $42260.60 0.078264 LowVol 0.22% -31.02% -28.70%
1020 XNG Enigma XNG $3,179 $0.191229 16,627 LowVol 0.31% 69.33% 3.13%
1021 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,750 $0.001996 1,377,917 LowVol 0.31% -1.85% 6.50%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,479 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 2.24% 4.83% -0.41%
1023 EBT Ebittree Coin EBT $2,378 $0.001881 1,264,511 LowVol -3.18% -12.35% -2.87%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,052 $0.000352 5,826,388 LowVol 0.31% 55.92% 77.28%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $445 $0.001057 421,300 LowVol 12.85% 9.80% 9.53%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.38%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.14% 3.58% -64.59%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000733 87,140 LowVol -0.50% -6.57% 15.73%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.28% -59.03%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 78,848 LowVol 0.31% 18.34%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,300 0.00% 3.61% 15.56%
1033 ETN Electroneum ETN $0.113064 $8,841,570 -1.51% 29.50% 221.80%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.52 $6,671,590 0.77% -3.86% -19.35%
1035 AI POLY AI AI $17.42 $5,141,840 1.48% 16.66% 0.88%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.51 $4,977,680 3.22% 32.14% 65.92%
1037 NULS Nuls NULS $0.703916 $3,371,250 -5.32% -5.29% 18.06%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.94 $2,914,650 -0.68% -7.49% -36.48%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $2,829,110 -2.15% -1.08% -7.07%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.28 $2,514,380 -0.52% -0.63% 7.09%
1041 REC Regalcoin REC $48.90 $2,269,280 0.38% 3.31% 17.64%
1042 BTE BitSerial BTE $8.22 $1,511,860 0.22% 4.58% 182.26%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.88 $1,468,530 0.57% -2.62% -1.61%
1044 BTCM BTCMoon BTCM $0.042864 $1,003,750 -4.58% -39.42% 496.30%
1045 LEND EthLend LEND $0.024762 $970,570 -2.32% -15.59%
1046 TSL Energo TSL $0.031296 $795,652 1.70% 2.35% -5.63%
1047 INF InfChain INF $0.015496 $733,741 -3.55% 8.58% 87.56%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $225.97 $655,210 -0.76% 5.37% -2.99%
1049 BOT Bodhi BOT $0.435218 $587,490 1.26% -0.71% -13.63%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.79 $510,121 0.29% 5.76% 30.78%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.244876 $493,637 4.22% -5.25%
1052 LLT LLToken LLT $0.550796 $447,620 3.96% 0.85% 84.63%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028643 $387,339 0.73% 3.50% -32.82%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.017292 $296,042 10.53% -11.63% -28.67%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.145779 $279,209 -0.49% 11.88% 23.84%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.46 $278,640 5.88% 186.60% 188.65%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $256,076 23.21% 51.17% -84.06%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000704 $250,903 5.31% -0.49% 60.75%
1059 SUR Suretly SUR $3.28 $231,571 0.44% -1.49% -7.53%
1060 AION Aion AION $1.53 $229,254 1.10% 1.12% -9.18%
1061 WC WINCOIN WC $1.15 $217,085 0.35% -0.14% 7.20%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26824.40 $193,818 0.31% 18.33% 108.84%
1063 BT2 BT2 [CST] BT2 $113.59 $182,144 -0.15% -40.65% -52.99%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.026253 $170,802 9.13% 41.77% 30.24%
1065 EAG EA Coin EAG $3.28 $160,853 0.33% 12.21% 5.58%
1066 FOR FORCE FOR $0.015586 $154,981 10.07% 90.51% 651.33%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021282 $154,080 -2.12% -13.60% -12.70%
1068 UGT UG Token UGT $0.442816 $136,604 0.45% 3.77% -2.71%
1069 XID Sphre AIR XID $0.199596 $132,188 -0.04% 12.17% -0.78%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.71 $122,357 -1.10% -1.86% -26.48%
1071 QBT Qbao QBT $0.252141 $106,419 0.12% -0.35%
1072 THS TechShares THS $0.881909 $83,207 0.28% 16.72% -10.98%
1073 ICX ICON ICX $1.63 $75,032 -0.23% 16.87% 6.65%
1074 MSD MSD MSD $0.011617 $74,899 -0.39% -4.86% -7.57%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013829 $74,785 -8.98% -6.31% 264.19%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.06 $68,485 -25.63% -13.41% 22.60%
1077 PRE Presearch PRE $0.186651 $64,872 11.87%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006456 $51,736 -0.39% 2.78% 27.77%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.049474 $50,783 1.63% -33.93% -61.79%
1080 EVR Everus EVR $1.85 $50,383 23.05% 13.30% -63.51%
1081 DSR Desire DSR $0.248450 $42,837 -3.86% -8.33% 28.13%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $102.56 $40,332 -19.16% -14.52% -24.27%
1083 BT1 BT1 [CST] BT1 $11731.50 $35,793 0.25% 3.31% 15.66%
1084 XRY Royalties XRY $0.000117 $32,449 -12.16% -46.59% -99.66%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.140986 $31,533 -7.27% -33.68% -22.26%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,589 0.31% -1.40% -25.91%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.89 $25,517 4.37% 6.91% 30.62%
1088 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.321481 $25,369 1.95% -41.12% 92.63%
1089 FRD Farad FRD $0.120289 $24,440 0.40% 0.54% 67.03%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166577 $20,195 0.31% 16.79% 23.07%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.133057 $18,091 2.03% -12.75% -22.21%
1092 BSR BitSoar BSR $0.161999 $17,193 0.31% -19.76% -44.13%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090508 $16,750 2.94% 7.48% -17.12%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117410 $15,319 0.31% 30.52% 70.06%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083465 $15,103 0.31% 9.60% -7.25%
1096 WISH MyWish WISH $0.117106 $14,685 0.23% 0.06% -60.24%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.13 $14,554 -0.57% 7.32% 34.84%
1098 PFR Payfair PFR $0.014530 $14,433 0.44% 4.80%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050241 $13,707 0.45% -15.32% 24.57%
1100 BTBc Bitbase BTBc $0.004696 $12,951 -29.08% -49.80% -15.15%
1101 APC AlpaCoin APC $0.025225 $12,855 0.30% -12.85% -14.14%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.363323 $11,603 1.44% 1.21% 6.86%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013969 $11,515 -0.17% -7.96% 18.04%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003633 $11,300 -1.12% -8.43% 63.64%
1105 MKR Maker MKR $379.09 $11,194 -1.91% -3.65% -4.32%
1106 IQT iQuant IQT $0.151782 $10,966 -5.23% -28.24% -6.84%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.052826 $9,340 -1.16% 29.57% 71.81%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002799 $9,116 6.79% 24.07% 13.26%
1109 SPANK SpankChain SPANK $0.038365 $8,708 11.02% 15.33% 14.14%
1110 MCR Macro MCR $1.30 $8,656 -21.12% -27.54% -55.14%
1111 SISA SISA SISA $0.012628 $8,529 0.44% 34.85% -33.42%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.052826 $8,071 -9.72% -2.39% 193.90%
1113 COR CORION COR $0.692798 $7,302 -1.36% -17.83% -23.77%
1114 STEX STEX STEX $0.825286 $7,245 0.51% 14.17% 122.17%
1115 TRIA Triaconta TRIA $8.22 $6,253 0.45% -11.19% -9.54%
1116 AERM Aerium AERM $0.868083 $6,247 0.42% 48.42% -53.76%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002894 $6,168 8.09% 10.22% 17.23%
1118 VIU Viuly VIU $0.009074 $5,755 2.90% 13.38% 131.03%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000603 $5,138 -21.96% -24.40%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003431 $5,059 -0.95% -6.43% -75.40%
1121 GRN Granite GRN $0.026178 $4,752 0.33% 101.94% 71.63%
1122 PNX Phantomx PNX $0.108204 $4,110 754.51% 381.14% 598.08%
1123 GAY GAY Money GAY $0.017667 $3,652 11.36% 132.08% 29.67%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004201 $3,475 -3.80% -0.91% -65.26%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000122 $3,441 -47.68% -49.22% -53.78%
1126 SND Sand Coin SND $0.592480 $3,232 -19.62% -4.48% -7.33%
1127 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,183 -9.15% -7.57% -3.41%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.97 $2,739 0.33% 2.31% 12.03%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007269 $2,604 -6.31% -9.31% -19.36%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003189 $2,387 0.22% 20.67% 13.32%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.803662 $2,369 -3.58% -27.75% -26.44%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,327 0.30% 1.66% -21.15%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.11 $2,299 0.31% 3.94% -32.06%
1134 OX OX Fina OX $0.000228 $1,922 -0.24% 6.14% 53.73%
1135 MINEX Minex MINEX $0.015218 $1,869 -2.46% 1.64% -70.01%
1136 B2B B2B B2B $0.452074 $1,840 46.00% 43.84% -29.35%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117156 $1,815 0.31% 1.81% 72.91%
1138 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,780 10.09% 6.82% 1.91%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $1,686 0.31% 3.95% 5446.42%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002465 $1,679 0.31% -3.99% -24.94%
1141 TER TerraNova TER $1.94 $1,463 0.31% 4.35% -5.02%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005709 $1,418 0.05% 31.06% -31.84%
1143 XOT Internet of T… XOT $2218.68 $1,245 0.31% 3.96% -25.07%
1144 ABC Alphabit ABC $18.76 $1,214 0.31% 5.89% 26.14%
1145 GARY President Joh… GARY $0.195572 $1,182 0.31% 1.81% 74.55%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000183 $1,176 0.45% 2.19% -18.46%
1147 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034105 $1,024 1.27% 0.71% -15.73%
1148 STU bitJob STU $0.025152 $1,023 3.23% -18.52% -12.65%
1149 DAY Chronologic DAY $4.72 $990 0.40% -29.29% 25.77%
1150 DFS DFSCoin DFS $0.006868 $989 3.92% -19.23% -21.93%
1151 NTC Natcoin NTC $0.135908 $978 0.31% -21.37% -50.32%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061333 $957 -12.87% -12.87% -54.36%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $851 0.30% -18.45% 17.66%
1154 ONG onG.social ONG $0.182602 $786 0.45% 42.29%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002347 $746 0.30% 18.14% -7.95%
1156 HAT Hawala.Today HAT $0.191828 $746 2.90% 10.44% 14.11%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.007901 $740 9.24% 193.50% 134.54%
1158 QBT Cubits QBT $0.004552 $719 0.28% 48.61% 218.94%
1159 WA WA Space WA $0.017609 $684 0.31% -3.18% -25.22%
1160 FRN Francs FRN $0.024130 $630 0.21% -14.51% -28.82%
1161 MAVRO Mavro MAVRO $0.026765 $618 1.59% 43.02% 100.88%
1162 SKR Sakuracoin SKR $0.001509 $588 2.08% 40.15% -44.04%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002665 $568 -1.12% -8.03% -34.37%
1164 ASN Aseancoin ASN $0.015848 LowVol 0.31% -9.72% 226.03%
1165 PLC PlusCoin PLC $0.000562 LowVol 0.47% -14.04% -3.97%
1166 HNC Huncoin HNC $0.001291 LowVol 0.31% -32.73% -22.48%
1167 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039736 LowVol 0.45% -0.34% -42.77%
1168 FLASH Flash FLASH $0.004931 LowVol 0.32% 21.90% 5.59%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -49.78% -0.34% -23.45%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol 0.31% 38.60% 47.20%
1171 CLINT Clinton CLINT $0.010448 LowVol -4.91% -24.26% 17.02%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.047383 LowVol 0.31% -7.34% 5.38%
1173 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004930 LowVol 0.33% 24.74% -42.47%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 0.31% 107.89% 81.22%
1175 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.31% 2688.63% 322.74%
1176 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol 0.31% 5.03% -4.92%
1177 SKC Skeincoin SKC $0.013500 LowVol 0.31% -8.05% 325.46%
1178 BSN Bastonet BSN $0.000704 LowVol 0.31% -4.67% -1.30%
1179 SJCX Storjcoin X SJCX $0.334013 LowVol -1.56% 3.25%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002583 LowVol 0.31% 57.74% -4.63%
1181 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000580 LowVol 4.03% 28.35% 7.76%
1182 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol -20.72% 121.14% 3.80%
1183 EVC EventChain EVC $0.091346 LowVol 0.45% -0.34%
1184 BUB Bubble BUB $0.019722 LowVol 0.31% -24.40% 17.95%
1185 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 32.19% -4.68% -12.33%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 0.31% -19.09% -30.48%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042613 LowVol 0.22% 3.48% -14.15%
1188 OMC Omicron OMC $0.132769 LowVol 0.31% 18.19%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000352 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.31% 13.14% 51.72%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012330 LowVol 0.33% 135.41% 359.46%
1192 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004218 LowVol 0.54% -5.87% 29.22%
1193 CYDER Cyder CYDER $0.000352 LowVol 134.35% 55.92% 19.15%
1194 QORA Qora QORA $0.213884 LowVol 0.31% -3.61%
1195 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002935 LowVol 0.22% 15.98% -47.55%
1196 AV AvatarCoin AV $0.035100 LowVol 0.31% -16.92% 10.57%
1197 WILD Wild Crypto WILD $0.143058 LowVol 0.43% -5.42% 15.87%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 13.72% -16.97% -5.20%
1199 SHA SHACoin SHA $0.000704 LowVol 0.31% 24.74% 18.34%
1200 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol 0.16% 4.99% 194.65%
1201 AXIOM Axiom AXIOM $0.017961 LowVol 0.33% 3.96% 17.57%
1202 DON Donationcoin DON $0.000585 LowVol 0.03% 30.68% -26.21%
1203 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol 0.22% 3.96% 0.73%
1204 PRES President Trump PRES $0.003520 LowVol -2.89% 13.90% -4.19%
1205 MARX MarxCoin MARX $0.001071 LowVol 0.32% 18.07% 6.76%
1206 IRL IrishCoin IRL $0.002583 LowVol 0.22% 14.49% 0.08%
1207 ACN Avoncoin ACN $0.000352 LowVol 0.31% -13.22% 6.74%
1208 PRM PrismChain PRM $0.001526 LowVol 0.31% 21.89% 11.67%
1209 TOP TopCoin TOP $0.000355 LowVol 0.64% -4.04% -26.38%
1210 BXC Bitcedi BXC $0.003526 LowVol 0.19% 6.64% 59.51%
1211 MAGN Magnetcoin MAGN $0.685456 LowVol 0.33% 31.98% 42.90%
1212 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1213 UR UR UR $0.000819 LowVol 16.42% 81.15% 26.97%
1214 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001761 LowVol 0.22% 14.31% 32.22%
1215 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004343 LowVol 0.31% -38.95% -24.44%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 0.32% 3.18%
1217 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol 0.31% 38.58% 15.14%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.50% 104.01% 5.67%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001643 LowVol 0.31% 32.26% -3.96%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 0.31% 11.39% 12.70%
1221 FC Facecoin FC $0.003654 LowVol 0.45% -10.42% 20.64%
1222 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol 0.31% 18.34%
1223 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004226 LowVol 0.22% 0.76% 15.12%
1224 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol 0.31% 3.92% 18.34%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1226 PRN Protean PRN $0.000065 LowVol 58.34% -31.62% 7.27%
1227 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -5.50% 9.06% 6.47%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 0.31% 3.95% 18.10%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034513 LowVol 0.31% -22.26% 94.93%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002583 LowVol 0.31% -18.35% -14.41%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002230 LowVol 0.31% -31.92% 333.85%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001247 LowVol -1.32% 8.04% 0.54%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003170 LowVol 0.22% -14.95% 6.50%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.083125 LowVol 0.45% -0.88% -3.53%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000324 LowVol 0.31% 43.10% 119.71%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001643 LowVol 0.31% 9.97% -2.10%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.001466 LowVol 0.33% -20.02% 25.19%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006898 LowVol 0.45% -0.36% -48.82%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002348 LowVol 0.31% 7.58%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001526 LowVol 0.31% 3.95%
1242 FAP FAPcoin FAP $0.006574 LowVol 0.31% 3.95% -33.20%
1243 HIGH High Gain HIGH $0.000470 LowVol 0.31% -30.70% -20.65%
1244 PI PiCoin PI $0.002465 LowVol 0.31% 9.16%
1245 TIE TIES Network TIE $0.064399 LowVol 3.38% 2.57% -32.86%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001996 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000939 LowVol 0.31% -62.09% 18.34%
1248 BEST BestChain BEST $0.001291 LowVol 0.31% 0.03%
1249 BET BetaCoin BET $0.002313 LowVol 0.31% 38.82% -10.74%
1250 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.45% -0.34% 76.77%
1251 FUDD DimonCoin FUDD $0.001370 LowVol 0.45% -0.34% -30.63%
1252 LTH LAthaan LTH $0.000939 LowVol 0.31% 66.27% 88.96%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.000704 LowVol 0.33% 3.96% 1.43%
1254 10MT 10M Token 10MT $0.002281 LowVol 43.41% 210.09% -11.91%
1255 BIT First Bitcoin BIT $0.012678 LowVol 0.31% 3.30% 12.68%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.004571 LowVol 0.22% 7.72% 21.45%
1257 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol -1.88% -16.80% -13.27%
1258 REGA Regacoin REGA $0.001526 LowVol 0.31% -11.86% -45.98%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1260 IPY Infinity Pay IPY $0.001706 LowVol 0.45% -0.34% -31.78%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006809 LowVol 0.31% 0.48% 16.33%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000587 LowVol 0.31% -13.38% -21.55%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol 0.31% 3.95%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120325 LowVol 0.31% 129.62% 4.96%
1265 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003874 LowVol 0.31% -87.32% -62.05%
1266 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010793 LowVol 0.32% 4.89% -5.67%
1267 STARS StarCash Network STARS $0.251508 LowVol 15.56% 34.88% -2.44%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 0.57% 5.20% -42.59%
1269 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol 0.33% -48.02% -40.83%
1270 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.40%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001174 LowVol 0.31% 29.93% 7.58%
1272 CBD CBD Crystals CBD $0.001643 LowVol 0.33% 17.78%
1273 FUTC FutCoin FUTC $0.001878 LowVol 0.33% 2.18% -7.41%
1274 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004226 LowVol 0.31% 13.71% 42.08%
1275 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 0.31% 4.23% -0.48%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002465 LowVol 0.31% 27.55% 24.88%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 0.31% 3.92% -21.11%
1278 XQN Quotient XQN $0.004461 LowVol 0.33% -25.46% -16.73%
1279 XID International… XID $0.008100 LowVol 21.43% 0.99% 2.06%
1280 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.36%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 0.51% -27.62% -57.51%
1282 WINK Wink WINK $0.000352 LowVol 0.31% 68.67%
1283 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol 0.31% 18.34%
1284 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052608 LowVol 2.34% 28.76% 44.64%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.045665 LowVol 49.94% 55.69% 79.72%
1286 OP Operand OP $0.001057 LowVol 0.33% 16.96% 18.38%
1287 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 0.15% 42.44% 84.54%
1288 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 0.31% 92.46% 23.48%
1289 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000160 LowVol 0.45% 48.36% 34.38%
1290 CC CyberCoin CC $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.11%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003756 LowVol 0.31% 7.30% 4.61%
1292 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003052 LowVol 0.22% 17.47% -6.77%
1293 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.363206 LowVol 0.22% 18.39%
1294 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol 0.22% 18.34%
1295 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol 0.31% 3.95% 18.34%
1296 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011270 LowVol 0.31% 6.89% 14.80%
1298 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.06% 20.39%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.83% -46.80%
1300 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.16% 3.72% -23.71%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.02%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.78% 17.01%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.52% -22.67%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 4.90% 19.42%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.48% 2.17%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.55% 3.05% 17.30%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.31%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.66% 48.91%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 MBL MobileCash MBL $0.000345 LowVol 16.07%
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 4.00% 116.68%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.94% -86.26%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.04%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.21% 12.75%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.63% -62.04%

Quay lại phần 1

Phản hồi