Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11893.70 trên tổng giá trị $198,886,451,400

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.65 trên tổng giá trị $44,292,394,207

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1534.10 trên tổng giá trị $25,833,457,774

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246507 trên tổng giá trị $9,541,505,349

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.40 trên tổng giá trị $9,461,437,697

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108046 trên tổng giá trị đã biến động tăng 752.41% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026257 trên tổng giá trị $5,238 đã biến động tăng 234.40% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000352 trên tổng giá trị đã biến động tăng 200.21% trong 1h qua

    + Đồng BVC BeaverCoin (BVC) đang có giá hiện tại $0.058609 trên tổng giá trị $182,583 đã biến động tăng 159.33% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.164456 trên tổng giá trị $200,650 đã biến động tăng 123.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2683.79% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.502467 trên tổng giá trị $438,568 đã biến động tăng 532.36% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.108046 trên tổng giá trị đã biến động tăng 380.27% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.202085 trên tổng giá trị $15,280,556 đã biến động tăng 344.07% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005119 trên tổng giá trị $154,739 đã biến động tăng 322.00% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5472.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.202085 trên tổng giá trị $15,280,556 đã biến động tăng 1542.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.052336 trên tổng giá trị $3,349,139 đã biến động tăng 1462.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.502467 trên tổng giá trị $438,568 đã biến động tăng 936.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000669 trên tổng giá trị $1,053,596 đã biến động tăng 678.92% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,052 $0.001055 77,777,777 $904 -35.67% -45.09% 18.16%
702 GPL Gold Pressed … GPL $76,962 $0.300014 256,527 $988 0.06% 3.75% 4.12%
703 EGAS ETHGAS EGAS $76,793 $0.007560 10,157,540 $2,285 -17.00% 3.03% 54.74%
704 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,982 $0.003048 24,931,054 $522 0.07% 13.49% 13.79%
705 RBT Rimbit RBT $70,519 $0.000611 115,499,623 $640 5.70% 31.27% 4.34%
706 ZMC ZetaMicron ZMC $70,371 $0.000117 600,344,291 $2,759 0.09% 18.16%
707 DIBC DIBCOIN DIBC $68,504 $0.013701 5,000,000 $580 0.03% -19.65% 20.82%
708 XCO X-Coin XCO $67,063 $0.005415 12,384,976 $545 0.09% -14.82% -25.31%
709 ATX Artex Coin ATX $65,726 $0.003499 18,781,750 $517 0.09% -13.96% -8.47%
710 SOIL SOILcoin SOIL $62,975 $0.011044 5,702,048 $904 0.17% 7.15% 17.02%
711 GLT GlobalToken GLT $58,222 $0.002231 26,095,400 $3,817 0.07% 10.91% 4.01%
712 LBTC LiteBitcoin LBTC $57,603 $0.018067 3,188,280 $850,702 -5.19% 135.81% 504.14%
713 RPC RonPaulCoin RPC $57,134 $0.063790 895,654 $695 0.68% -7.55% -7.69%
714 CESC CryptoEscudo CESC $50,675 $0.000352 144,105,100 $598 50.10% -8.21% -2.68%
715 KRONE Kronecoin KRONE $50,240 $0.013748 3,654,459 $575 18.62% 23.89% 37.29%
716 STEPS Steps STEPS $50,213 $0.002696 18,625,017 $954 0.07% 18.21%
717 SFC Solarflarecoin SFC $49,637 $0.003524 14,083,450 $825 0.14% -9.86% 43.07%
718 MCRN MACRON MCRN $47,169 $0.000118 401,421,401 $842 -0.10% -71.33% -69.55%
719 300 300 Token 300 $47,123 $157.08 300 $1,129 0.07% -36.77% -13.98%
720 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,651 $0.000977 44,682,430 $746 -8.01% 0.23% -29.80%
721 CRTM Corethum CRTM $38,714 $0.015486 2,500,000 $1,873 0.05% 125.17% 107.50%
722 BRAT BRAT BRAT $37,649 $0.000235 160,000,000 $2,433 0.09% 4.10% -15.18%
723 ICON Iconic ICON $37,529 $0.063298 592,894 $12,892 0.04% -20.58% 25.64%
724 PULSE Pulse PULSE $35,198 $0.002462 14,298,972 $875 0.09% -31.94% -14.43%
725 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,688 $0.036984 856,802 $102,507 -0.08% 207.03% 137.31%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $29,860 $0.000821 36,390,750 $2,954 0.07% -15.24% -0.42%
727 ALTC Antilitecoin ALTC $29,551 $0.000938 31,512,613 $936 0.07% 38.29% 57.60%
728 GRIM Grimcoin GRIM $25,000 $0.002421 10,324,802 $1,390 -5.74% 30.24% 125.35%
729 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,601 $0.001160 13,453,500 $610 0.09% 49.16% 1.16%
730 XRC Rawcoin XRC $14,433 $0.020475 704,882 $1,579 0.74% 9.30% 18.29%
731 LVPS LevoPlus LVPS $12,949 $0.008557 1,513,256 $9,006 -7.73% -10.27% 15.01%
732 ARGUS Argus ARGUS $12,925 $0.011256 1,148,324 $729 0.89% 27.21% 20.95%
733 VOLT Bitvolt VOLT $8,857 $0.000586 15,112,554 $533 0.09% 4.32% -2.43%
734 GSR GeyserCoin GSR $8,652 $0.184619 46,864 $2,565 0.58% 40.29% 210.70%
735 HMC HarmonyCoin HMC $6,284 $0.011196 561,235 $6,319 0.10% 5.60% -4.91%
736 ABN Abncoin ABN $794 $0.011722 67,700 $642 -0.43% -2.98% -24.26%
737 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.30% -18.90%
738 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
739 ETT EncryptoTel [… ETT $12,222,696 $0.196724 62,131,190 LowVol -0.68% 5.77% 130.09%
740 CREDO Credo CREDO $9,960,573 $0.018114 549,891,703 LowVol -0.57% -0.13% -12.87%
741 ECOB Ecobit ECOB $5,522,267 $0.012425 444,444,444 LowVol 0.07% 15.51% 16.17%
742 IXC Ixcoin IXC $4,130,269 $0.196688 20,999,088 LowVol 0.57% 31.66% 46.55%
743 YASH YashCoin YASH $4,102,751 $0.410264 10,000,270 LowVol 0.04% -3.75% -16.72%
744 ARC Arcade Token ARC $3,942,496 $2.41 1,636,312 LowVol -0.06% 5.08%
745 PGL Prospectors Gold PGL $3,833,216 $0.059430 64,500,000 LowVol 0.09% 3.75% -25.12%
746 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.09% -16.77%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,398,770 $0.079959 30,000,000 LowVol -1.42% -25.57%
748 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,300,147 $0.379201 6,065,772 LowVol 3.31% 53.14% 63.79%
749 MBRS Embers MBRS $2,262,140 $0.045243 50,000,000 LowVol -0.22% 28.80% 21.31%
750 ADL Adelphoi ADL $2,199,312 $0.093699 23,472,224 LowVol 0.22% -8.65% -9.92%
751 FIMK FIMKrypto FIMK $1,970,286 $0.003415 577,004,618 LowVol 0.09% -27.02% 122.73%
752 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,910,743 $0.000084 22,868,772,934 LowVol 0.21% 149.60% 58.17%
753 REX REX REX $1,873,703 $0.216344 8,660,756 LowVol 47.59% 34.25% 110.28%
754 ITT Intelligent T… ITT $1,785,020 $0.182184 9,797,899 LowVol 0.01% -0.65% -13.44%
755 FYP FlypMe FYP $1,661,371 $0.094189 17,638,681 LowVol -13.38% -0.10% 16.38%
756 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
757 ETBS Ethbits ETBS $1,304,971 $0.937746 1,391,604 LowVol 0.07% 52.29% -14.96%
758 HTC HitCoin HTC $1,288,966 $0.000117 10,996,318,099 LowVol 0.09% 18.16%
759 SHORTY Shorty SHORTY $1,242,510 $0.012425 100,000,000 LowVol 0.07% 4.75% 12.84%
760 PND Pandacoin PND $1,226,889 $0.000038 32,514,916,898 LowVol 0.76% 3.27% 76.35%
761 RC RussiaCoin RC $1,178,448 $0.140662 8,377,873 LowVol 0.07% -11.85% -12.15%
762 AHT Bowhead AHT $1,138,208 $0.142276 8,000,000 LowVol -0.60% 15.08% -28.34%
763 MBI Monster Byte MBI $1,095,461 $0.065118 16,822,736 LowVol -0.03% 18.80% 4.58%
764 LNK Link Platform LNK $1,081,502 $22.77 47,503 LowVol 0.06% -23.27% -41.61%
765 ORB Orbitcoin ORB $989,904 $0.320203 3,091,489 LowVol 1.68% 0.58% 13.61%
766 SDC ShadowCash SDC $908,791 $0.135739 6,695,133 LowVol 0.09% -13.69% -48.09%
767 METAL MetalCoin METAL $883,674 $0.011487 76,925,527 LowVol 4.19% 14.24% 19.44%
768 EBET EthBet EBET $854,960 $0.100554 8,502,500 LowVol 0.05% 7.84% -8.96%
769 NOBL NobleCoin NOBL $813,981 $0.000352 2,315,104,007 LowVol 12.54% 30.63% 18.30%
770 BPC Bitpark Coin BPC $782,430 $0.010432 75,000,000 LowVol 17.21% 12.99% -8.27%
771 TAG TagCoin TAG $773,077 $0.129783 5,956,688 LowVol 9.15% -2.99% 83.94%
772 MAC Machinecoin MAC $749,251 $0.037051 20,222,250 LowVol 0.07% -9.03% 13.10%
773 KOBO Kobocoin KOBO $705,992 $0.028582 24,700,248 LowVol 1.55% 11.14% -6.01%
774 USC Ultimate Secu… USC $663,502 $0.064149 10,343,113 LowVol 8.21% 22.13% 13.45%
775 GIM Gimli GIM $652,182 $0.008152 80,000,000 LowVol 59.90% 58.79% -10.19%
776 NET NetCoin NET $646,927 $0.000822 787,126,712 LowVol 0.08% -1.82% -7.85%
777 VAL Valorbit VAL $610,219 $0.000117 5,205,847,717 LowVol 0.09% 3.75% 18.16%
778 TES TeslaCoin TES $600,844 $0.008181 73,446,741 LowVol 0.07% -22.47% 14.97%
779 TROLL Trollcoin TROLL $593,122 $0.001048 565,799,602 LowVol 6.11% 32.28% 5.85%
780 GOOD Goodomy GOOD $589,903 $0.001337 441,349,000 LowVol 0.25% -8.85% 29.48%
781 BBT BitBoost BBT $578,114 $0.118883 4,862,878 LowVol 4.46% 3.72% 8.39%
782 AU AurumCoin AU $576,939 $1.95 296,216 LowVol 0.14% 20.10% 53.19%
783 BITS Bitstar BITS $563,870 $0.024431 23,079,737 LowVol 0.16% 0.62% 11.41%
784 OPAL Opal OPAL $542,558 $0.035827 15,143,700 LowVol -0.11% -2.90% 11.63%
785 SAC SACoin SAC $532,775 $0.075957 7,014,116 LowVol 0.09% -3.95% -8.80%
786 V Version V $530,050 $0.001131 468,627,350 LowVol 1.13% 3.16% 31.27%
787 RIYA Etheriya RIYA $506,791 $0.320443 1,581,531 LowVol -1.29% 2.69% -7.79%
788 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.58% -28.92%
789 FC2 FuelCoin FC2 $476,518 $0.004689 101,630,540 LowVol 0.09% -7.30% 3.16%
790 CHESS ChessCoin CHESS $466,068 $0.008626 54,032,769 LowVol 0.09% 53.43% 62.46%
791 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,830 $0.082683 5,428,300 LowVol 2.26% 0.31%
792 ICN iCoin ICN $445,093 $0.015238 29,208,663 LowVol 0.09% 3.72% 36.65%
793 DDF DigitalDevelo… DDF $443,825 $0.086713 5,118,307 LowVol 0.05% -8.63% -6.73%
794 FUCK FuckToken FUCK $433,037 $0.008426 51,392,878 LowVol 34.12% -14.10%
795 GLC GlobalCoin GLC $420,158 $0.006447 65,171,010 LowVol 0.09% 24.34%
796 SLG Sterlingcoin SLG $414,311 $0.098492 4,206,529 LowVol -0.67% 8.11% 17.58%
797 KUSH KushCoin KUSH $387,950 $0.071223 5,446,962 LowVol 20.64% 5.95% 54.72%
798 FNC FinCoin FNC $387,876 $0.030118 12,878,667 LowVol 0.05% -18.08% -20.06%
799 WAY WayGuide WAY $386,977 $0.003868 100,040,708 LowVol 0.04% 3.75% 25.79%
800 BUCKS SwagBucks BUCKS $378,390 $1.18 319,389 LowVol -0.28% -4.59% -6.33%
801 CFT CryptoForecast CFT $378,192 $0.008222 46,000,000 LowVol 0.65% 7.20% 1.00%
802 AMBER AmberCoin AMBER $353,444 $0.008088 43,699,481 LowVol 0.09% 21.30% -20.07%
803 C2 Coin2.1 C2 $348,198 $0.003483 99,976,323 LowVol -2.47% 65.06% 109.74%
804 VIDZ PureVidz VIDZ $346,872 $0.002769 125,279,775 LowVol -1.47% 16.87% 22.96%
805 SPEX SproutsExtreme SPEX $336,018 $0.000117 2,866,607,586 LowVol 0.07%
806 UFR Upfiring UFR $334,490 $0.023228 14,400,000 LowVol 0.05% 1.34% -23.40%
807 SH Shilling SH $328,989 $0.008323 39,530,075 LowVol 0.07% 34.40% 44.53%
808 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.59%
809 PR Prototanium PR $324,493 $1.66 195,902 LowVol 0.07% 31.76% -1.75%
810 SHDW Shadow Token SHDW $319,185 $0.045598 7,000,000 LowVol -14.88% -16.05% -12.67%
811 UNIC UniCoin UNIC $299,211 $0.100839 2,967,216 LowVol 0.22% 2.70% 5.94%
812 STV Sativacoin STV $296,411 $0.041827 7,086,537 LowVol -0.23% 9.28% 65.11%
813 XPTX PlatinumBAR XPTX $294,491 $0.705573 417,378 LowVol 0.07% -3.51% -13.28%
814 LTB LiteBar LTB $293,258 $0.362862 808,182 LowVol 0.09% 10.04% 14.62%
815 DAXX DaxxCoin DAXX $291,395 $0.000585 497,689,990 LowVol -15.70% -13.33% -16.80%
816 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.14% 18.65%
817 ZUR Zurcoin ZUR $285,620 $0.003282 87,023,328 LowVol 0.07% -8.03% 67.53%
818 RBIES Rubies RBIES $280,797 $0.026960 10,415,252 LowVol 0.07% 10.25% 2.26%
819 FLY Flycoin FLY $269,639 $1.28 210,806 LowVol 0.07% 19.03%
820 SWING Swing SWING $257,071 $0.093039 2,763,047 LowVol 0.23% 4.70% 4.15%
821 BRIT BritCoin BRIT $252,716 $0.011882 21,268,092 LowVol 0.09% 0.76% -47.74%
822 EVO Evotion EVO $251,144 $0.079267 3,168,318 LowVol 0.09% 2.40% 14.94%
823 GAIA GAIA GAIA $248,893 $0.010327 24,101,381 LowVol 0.07% 11.39% 1.22%
824 TRI Triangles TRI $247,654 $3.40 72,891 LowVol 0.07% 5.66% -10.88%
825 LOT LottoCoin LOT $237,112 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.08% -19.67% -0.13%
826 MAD SatoshiMadness MAD $234,516 $0.000117 2,000,683,485 LowVol 0.09% 17.88%
827 I0C I0Coin I0C $232,875 $0.011097 20,985,192 LowVol 0.03% -46.20% 33.25%
828 Q2C QubitCoin Q2C $232,751 $0.000938 248,202,926 LowVol -9.60% -17.44% -21.36%
829 BIGUP BigUp BIGUP $229,591 $0.000108 2,118,139,373 LowVol 0.83% -3.79% -0.56%
830 FRC Freicoin FRC $228,539 $0.007736 29,540,657 LowVol 0.09% 2.20% -3.84%
831 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $217,935 $0.016480 13,224,230 LowVol 0.28% 5.92% 16.60%
832 WMC WMCoin WMC $212,144 $0.018403 11,527,489 LowVol 0.07% 3.42% 18.21%
833 WYV Wyvern WYV $207,933 $0.117804 1,765,076 LowVol 0.09% 1.36% 27.52%
834 CAGE CageCoin CAGE $203,544 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.01% -5.54% -14.02%
835 CYP Cypher CYP $200,708 $0.031532 6,365,285 LowVol 0.07% 64.17%
836 EVIL Evil Coin EVIL $200,149 $0.009522 21,020,383 LowVol -3.17% -15.76% 19.63%
837 GRT Grantcoin GRT $192,072 $0.004453 43,130,290 LowVol 0.07% 11.74% 12.26%
838 TRK Truckcoin TRK $189,443 $0.001209 156,641,071 LowVol -0.11% -32.00% -43.55%
839 YAC Yacoin YAC $182,582 $0.001524 119,816,818 LowVol 0.09% 34.88% 18.16%
840 JET Jetcoin JET $180,391 $0.037022 4,872,509 LowVol 0.07% -19.70% -73.76%
841 MNC Mincoin MNC $178,673 $0.044425 4,021,869 LowVol 0.09% -0.20% -39.19%
842 EMD Emerald Crypto EMD $176,893 $0.009253 19,117,129 LowVol 0.10% -5.02% -11.14%
843 GTC Global Tour Coin GTC $171,664 $0.005744 29,887,402 LowVol 0.07% 33.74% 14.75%
844 ARI Aricoin ARI $170,171 $0.001213 140,262,505 LowVol 0.02% 7.55% 16.95%
845 RBX Ripto Bux RBX $169,410 $0.000444 381,236,123 LowVol -0.30% 22.03% 8.86%
846 PHS Philosopher S… PHS $169,198 $0.028132 6,014,340 LowVol 0.07% -0.03% 18.77%
847 TTC TittieCoin TTC $162,450 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.20% -12.36% -31.41%
848 XCT C-Bit XCT $161,108 $0.001025 157,223,250 LowVol 0.07% 29.59% 52.90%
849 REE ReeCoin REE $161,042 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -33.57% 55.64% 15.15%
850 XRA Ratecoin XRA $159,118 $0.001387 114,752,261 LowVol 8.80% 15.08% 13.01%
851 HMP HempCoin HMP $159,023 $0.000117 1,356,645,470 LowVol 0.09% 3.72% 18.16%
852 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,590 $0.008909 17,465,159 LowVol -13.47% -10.00% 7.00%
853 ICE iDice ICE $152,576 $0.097119 1,571,013 LowVol 0.07% 32.94% -17.36%
854 RED RedCoin RED $151,291 $0.002041 74,107,896 LowVol -1.46% -0.67% 8.21%
855 HAL Halcyon HAL $149,693 $0.028250 5,298,955 LowVol 0.07% 4.93% 15.76%
856 FIRE Firecoin FIRE $147,680 $1.50 98,412 LowVol 0.09% 3.76% 6.32%
857 PX PX PX $145,840 $0.001524 95,705,852 LowVol 0.07% -25.06% 17.94%
858 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,286 LowVol 2.76% 22.87%
859 PIE PIECoin PIE $144,398 $0.010550 13,687,548 LowVol 52.68% 69.78% 293.24%
860 KED Darsek KED $144,335 $0.010425 13,844,545 LowVol 1.23% -2.86% -25.98%
861 CNNC Cannation CNNC $142,932 $0.057706 2,476,893 LowVol 0.10% 5.68% 38.67%
862 QCN QuazarCoin QCN $141,715 $0.023444 6,044,911 LowVol 0.09% -3.96% 14.58%
863 JIN Jin Coin JIN $138,531 $0.014066 9,848,485 LowVol -26.33% -29.23% 136.33%
864 VC VirtualCoin VC $138,027 $0.013714 10,064,287 LowVol 0.07% 53.61% 41.19%
865 EUC Eurocoin EUC $137,939 $0.011109 12,416,554 LowVol 0.10% -7.50% -13.61%
866 DRXNE DROXNE DRXNE $135,279 $0.002145 63,078,878 LowVol 0.17% -3.74% 6.85%
867 GP GoldPieces GP $133,472 $0.109389 1,220,161 LowVol 0.07% -9.40% 8.72%
868 DLC Dollarcoin DLC $133,434 $0.014652 9,106,714 LowVol 0.07% 3.72% 17.50%
869 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,368 $0.023209 5,574,008 LowVol 0.57% 5.47% 64.81%
870 DUO ParallelCoin DUO $127,665 $0.423158 301,696 LowVol 0.07% -33.74% 27.98%
871 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,364 $0.005626 22,458,776 LowVol 0.07% 41.10% -8.17%
872 RUPX Rupaya RUPX $124,000 $0.020322 6,101,689 LowVol -3.62% 47.74% -43.97%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $123,980 $0.083251 1,489,228 LowVol 3.98% 7.06% 17.48%
874 J Joincoin J $120,826 $0.049349 2,448,402 LowVol 0.07% -50.11% -44.45%
875 ARG Argentum ARG $119,368 $0.013933 8,567,353 LowVol 0.15% -5.13% 5.58%
876 ECA Electra ECA $117,923 $0.000005 21,902,022,147 LowVol 2.37% 9.17% -76.24%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $116,953 $0.001293 90,421,856 LowVol 0.25% 7.80% 26.68%
878 MARS Marscoin MARS $116,742 $0.004128 28,279,074 LowVol 0.49% 7.30% 10.04%
879 BAS BitAsean BAS $116,143 $0.023228 5,000,000 LowVol 0.01% -5.80% 57.50%
880 XPY PayCoin XPY $115,212 $0.009743 11,825,604 LowVol -0.12% -23.55% -26.62%
881 GPU GPU Coin GPU $114,802 $0.002836 40,477,042 LowVol -0.49% 11.96% 7.55%
882 IMS Independent M… IMS $114,139 $0.021259 5,368,934 LowVol -2.72% 38.01% 23.48%
883 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.23%
884 QTL Quatloo QTL $111,287 $0.014417 7,718,883 LowVol 0.07% 28.24% 12.10%
885 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 9.14%
886 NEVA NevaCoin NEVA $109,346 $0.044488 2,457,890 LowVol 0.07% 18.32% 20.87%
887 BTQ BitQuark BTQ $106,402 $0.011722 9,077,243 LowVol 37.08% 46.08% 16.73%
888 FLAX Flaxscript FLAX $105,740 $0.018936 5,584,150 LowVol 0.16% -16.84% -12.28%
889 CTO Crypto CTO $104,358 $0.008557 12,195,671 LowVol 0.09% -5.33% -24.49%
890 SOON SoonCoin SOON $102,394 $0.008216 12,462,620 LowVol 0.44% 3.89% 17.10%
891 DRM Dreamcoin DRM $100,500 $0.041026 2,449,632 LowVol 0.09% 4.05% 41.22%
892 XCRE Creatio XCRE $99,749 $0.004861 20,520,514 LowVol 0.09% 3.75% -0.67%
893 UNITS GameUnits UNITS $99,230 $0.028572 3,472,983 LowVol -5.79% 5.78% -18.53%
894 E4ROW E4ROW E4ROW $98,153 $0.022318 4,398,000 LowVol 0.01% -0.65% -76.11%
895 CNC CHNCoin CNC $97,303 $0.001993 48,829,287 LowVol 0.09% 3.75% 302.13%
896 CACH CacheCoin CACH $96,999 $0.023122 4,195,132 LowVol 0.13% -30.56% -38.20%
897 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.80% 38.24%
898 CON PayCon CON $94,532 $0.004103 23,042,604 LowVol 0.07% -4.44% -21.25%
899 POP PopularCoin POP $94,067 $0.000028 3,372,875,244 LowVol 0.15% 19.41% 21.08%
900 TAJ TajCoin TAJ $86,383 $0.010792 8,004,435 LowVol 0.16% 4.17% 2.99%
901 CF Californium CF $85,427 $0.035517 2,405,235 LowVol 0.07% 4.75% 42.45%
902 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.58% 0.88% -3.56%
903 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.81%
904 MST MustangCoin MST $80,886 $0.128320 630,343 LowVol 0.07% -7.59% -5.73%
905 HXX Hexx HXX $78,394 $0.052817 1,484,269 LowVol 0.09% 32.73% 63.84%
906 VEC2 VectorAI VEC2 $77,913 $0.004689 16,617,143 LowVol -0.35% -0.12% 5.02%
907 MAY Theresa May Coin MAY $75,313 $0.003027 24,879,600 LowVol 0.14% -8.58% -28.25%
908 BIP BipCoin BIP $74,963 $0.046067 1,627,261 LowVol -1.42% 1.19% 9.12%
909 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,756 $0.000938 79,719,140 LowVol 0.07% -24.53% 31.60%
910 BLRY BillaryCoin BLRY $73,781 $0.008205 8,991,925 LowVol 1.52% -41.15% -57.93%
911 JWL Jewels JWL $73,335 $0.003634 20,181,636 LowVol 0.09% -5.48%
912 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.43%
913 URO Uro URO $71,609 $0.059312 1,207,310 LowVol 0.07% 18.17%
914 ARB ARbit ARB $71,540 $0.009143 7,824,515 LowVol 0.09% 15.04% 29.94%
915 GCC GuccioneCoin GCC $71,335 $0.003517 20,285,537 LowVol 0.07% 3.72% 16.92%
916 $$$ Money $$$ $70,826 $0.001543 45,887,218 LowVol 0.06% -6.13% 5.36%
917 CASH Cashcoin CASH $70,338 $0.001524 46,158,242 LowVol 0.09% 34.83% 41.89%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
919 CPN CompuCoin CPN $68,977 $0.003517 19,615,019 LowVol 0.07% 6.55% -1.38%
920 WARP WARP WARP $68,683 $0.062712 1,095,224 LowVol 0.07% 3.91% 20.50%
921 SPT Spots SPT $68,387 $0.003052 22,406,021 LowVol 0.09% 1.26% 3.64%
922 TOR Torcoin TOR $66,711 $0.210993 316,179 LowVol 0.09% 15.82% -23.72%
923 ICOB ICOBID ICOB $65,812 $0.000617 106,701,874 LowVol 1.44% 19.88% -5.58%
924 KIC KibiCoin KIC $64,135 $0.004363 14,701,000 LowVol -5.15% -38.28% -47.11%
925 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.85%
926 DRS Digital Rupees DRS $59,875 $0.000117 510,802,961 LowVol 0.09% 3.75% -27.56%
927 EXN ExchangeN EXN $59,781 $0.011722 5,100,000 LowVol 0.09% 2.47% 24.12%
928 BSC BowsCoin BSC $58,551 $0.010550 5,550,102 LowVol 0.09% 1.51% 15.60%
929 CRX Chronos CRX $57,117 $0.000775 73,729,962 LowVol -0.92% -13.74% -24.59%
930 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,922 $0.000938 59,630,200 LowVol 0.07% 3.78% 13.48%
931 MND MindCoin MND $55,886 $0.004454 12,546,625 LowVol -7.23% 9.73% 22.07%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $52,333 $0.002584 20,254,046 LowVol 0.66% 23.01% 45.40%
933 BRAIN Braincoin BRAIN $50,880 $0.005040 10,094,424 LowVol 0.07% -14.20% -7.58%
934 EGO EGO EGO $49,232 $0.000821 60,000,001 LowVol 0.09% 21.05% 37.91%
935 VIP VIP Tokens VIP $48,910 $0.000586 83,450,403 LowVol 0.09% 3.75% 21.37%
936 UET Useless Ether… UET $48,768 $0.012297 3,965,716 LowVol 3.90% 31.95% 24.34%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $48,148 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.53% 15.25% 29.02%
938 RIDE Ride My Car RIDE $47,486 $0.000469 101,276,976 LowVol 0.07% 107.44% 88.53%
939 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,463 $0.002344 20,245,510 LowVol 0.07% 9.21% 24.19%
940 NTWK Network Token NTWK $47,305 $0.004053 11,671,310 LowVol 0.05% 120.97% -11.94%
941 ORLY Orlycoin ORLY $47,252 $0.001289 36,646,779 LowVol 0.07% 3.72% 18.17%
942 DLISK DAPPSTER DLISK $46,887 $0.000469 100,000,000 LowVol 0.07% 38.34% 57.61%
943 XCS CybCSec XCS $45,777 $0.003868 11,834,082 LowVol 0.07% 31.69% 6.69%
944 MRJA GanjaCoin MRJA $45,634 $0.010250 4,451,920 LowVol 0.07% -64.44% -40.62%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 2.90% 17.20%
946 XBTS Beatcoin XBTS $44,783 $0.029372 1,524,686 LowVol -1.45% 61.01% 10.72%
947 CRT CRTCoin CRT $44,601 $0.562648 79,270 LowVol 0.09% 3.75% 18.16%
948 CXT Coinonat CXT $43,924 $0.005094 8,623,200 LowVol -0.01% -5.53% -19.32%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,026 $0.000586 70,000,000 LowVol 0.07% 18.56% 14.37%
950 FLVR FlavorCoin FLVR $39,194 $0.001875 20,898,106 LowVol 0.07% 24.21%
951 G3N G3N G3N $39,001 $0.005158 7,561,891 LowVol 0.07% 3.72% 15.78%
952 ITZ Interzone ITZ $37,878 $0.021215 1,785,422 LowVol 13.89% 29.33% -13.53%
953 EREAL eREAL EREAL $37,368 $0.000546 68,427,562 LowVol -0.03% 4.59% -8.25%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,284 $0.007719 4,829,945 LowVol 0.07% -9.97% 27.68%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,282 $0.000352 106,019,270 LowVol 0.07% 14.35% 20.11%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $36,610 $0.001758 20,821,709 LowVol 0.07% -8.45% -15.77%
957 SONG SongCoin SONG $36,228 $0.001112 32,565,300 LowVol 0.09% 40.34% -10.22%
958 ERY Eryllium ERY $36,174 $0.006702 5,397,621 LowVol 0.13% -7.56% 29.12%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,550 $0.001172 30,328,380 LowVol 0.07% 3.77% -29.46%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,349 $0.013480 2,622,273 LowVol 0.07% -1.39% -23.29%
961 VRS Veros VRS $33,676 $0.000069 486,609,040 LowVol 0.25% 44.88% 229.16%
962 BOAT BOAT BOAT $33,209 $0.001790 18,547,845 LowVol -0.18% 8.17% 5.79%
963 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.41% -23.58%
964 WBB Wild Beast Block WBB $32,567 $0.195168 166,865 LowVol 6.57% 30.09% 54.15%
965 GBT GameBet Coin GBT $32,401 $0.001524 21,262,780 LowVol 0.04% -4.45% -3.99%
966 PEX PosEx PEX $31,632 $0.012894 2,453,240 LowVol 0.09% 4.67% 18.16%
967 LUNA Luna Coin LUNA $30,282 $0.018637 1,624,782 LowVol 0.18% 2.04% -0.78%
968 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 17.84% 5.24%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,827 $0.000229 130,000,000 LowVol 0.43% 1.72% -33.11%
970 CAB Cabbage CAB $29,539 $0.002813 10,499,996 LowVol 0.07% 66.00% 9.32%
971 MILO MiloCoin MILO $29,148 $0.002701 10,789,954 LowVol 0.09% 7.47% -9.55%
972 HVCO High Voltage HVCO $28,899 $0.019341 1,494,171 LowVol 0.09% 3.14% 26.65%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,295 $0.031649 894,026 LowVol 0.09% -3.73% -1.48%
974 KNC KingN Coin KNC $28,241 $14.07 2,008 LowVol 0.07% -11.45%
975 BNX BnrtxCoin BNX $28,130 $0.001061 26,522,501 LowVol 0.12% 17.31% 26.92%
976 DPAY DPAY DPAY $27,971 $0.000352 79,541,001 LowVol 0.07% 3.77% -18.86%
977 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $27,080 $0.004337 6,243,840 LowVol 0.07% -16.40% -47.99%
979 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,154 LowVol -0.63% 3.01% -46.80%
980 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,712 $0.034111 753,776 LowVol 0.09% 22.24% 7.27%
981 IMX Impact IMX $25,673 $0.000234 109,509,095 LowVol 0.09% 107.44% -21.22%
982 LIR LetItRide LIR $25,520 $0.000703 36,285,746 LowVol 0.04% 3.77% 7.25%
983 SDP SydPak SDP $22,040 $0.137966 159,751 LowVol -0.18% 3.50% 18.12%
984 PLNC PLNcoin PLNC $22,035 $0.001289 17,089,600 LowVol 0.09% -22.36%
985 DIX Dix Asset DIX $21,196 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.57% -3.65% 85.58%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $20,584 $0.000586 35,120,000 LowVol 0.07% 3.75% -15.60%
987 DES Destiny DES $19,130 $0.011956 1,600,000 LowVol 0.09% -26.87%
988 SCS Speedcash SCS $18,691 $0.071386 261,831 LowVol 0.07% 3.72% 2.39%
989 BIOB BioBar BIOB $18,585 $0.020982 885,756 LowVol 0.09% -8.30%
990 ELS Elysium ELS $18,309 $0.004572 4,005,012 LowVol 3.89% 19.01% 26.99%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $18,270 $0.003634 5,027,857 LowVol 0.07% -25.20% -43.29%
992 JS JavaScript Token JS $18,229 $0.002281 7,991,996 LowVol 0.05% -44.12% 35.68%
993 QBK Qibuck Asset QBK $17,729 $0.010607 1,671,379 LowVol 1.95% 24.57% 48.31%
994 MGM Magnum MGM $16,676 $0.004220 3,951,736 LowVol 0.09% -1.10% -1.09%
995 XOC Xonecoin XOC $15,754 $0.037510 420,000 LowVol 0.09% 31.46% -4.04%
996 SOCC SocialCoin SOCC $15,422 $0.011136 1,384,879 LowVol 0.07% 65.45% 0.47%
997 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,952 $0.001993 7,503,291 LowVol 0.04% -44.85% -68.61%
998 SANDG Save and Gain SANDG $13,292 $0.004337 3,064,800 LowVol 0.09% 3.26% 19.40%
999 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.47% 4.20% -6.45%
1000 VTA Virtacoin VTA $13,186 $0.000003 5,201,310,113 LowVol -83.13% 28.97% -57.86%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,640 $0.000117 107,829,281 LowVol 0.07% 3.75%
1002 P7C P7Coin P7C $12,385 $0.000352 35,220,238 LowVol 0.07% 17.94%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $11,757 $6.81 1,727 LowVol 0.07% -32.56% -17.64%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -49.92%
1005 DAS DAS DAS $11,319 $0.004220 2,682,308 LowVol 0.04% -12.60% -3.98%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $10,658 $0.003172 3,360,417 LowVol 2.01% 24.55% 72.49%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $10,410 $0.002045 5,091,200 LowVol 0.07% -3.99% -10.91%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,944 $0.001289 7,711,879 LowVol 0.07% -21.77%
1009 NODC NodeCoin NODC $7,870 $0.004689 1,678,439 LowVol 0.09% -12.81%
1010 MRNG MorningStar MRNG $7,656 $0.000234 32,655,915 LowVol 0.07% 47.94% 19.31%
1011 COXST CoExistCoin COXST $6,353 $0.000234 27,100,000 LowVol 0.04% -78.19% -93.28%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,226 $0.029392 211,827 LowVol 2.01% 43.17% 52.94%
1013 CONX Concoin CONX $6,107 $0.008205 744,266 LowVol 0.08% 17.14% -8.21%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,472 $0.000597 9,160,073 LowVol -65.51% -52.51% 34.12%
1015 ULA Ulatech ULA $5,238 $0.026257 199,486 LowVol 234.40% 20.30% 37.35%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.86%
1017 LEX Lex4All LEX $4,121 $0.004121 1,000,000 LowVol -6.92% 11.72%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,486 $0.007184 485,214 LowVol -0.08% 34.86%
1019 NANOX Project-X NANOX $3,303 $42198.60 0.078264 LowVol 0.07% -31.92% -28.80%
1020 XNG Enigma XNG $3,175 $0.190949 16,627 LowVol 0.07% 68.96% 2.80%
1021 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,746 $0.001993 1,377,917 LowVol 0.07% -2.04% 6.31%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,472 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 2.18% 4.46% -0.42%
1023 EBT Ebittree Coin EBT $2,375 $0.001878 1,264,511 LowVol -5.24% -12.51% -2.69%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,049 $0.000352 5,826,388 LowVol 0.07% 55.58% 77.02%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $444 $0.001055 421,300 LowVol 12.58% 10.22% 9.28%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.48%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.07% 3.41% -64.80%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000732 87,140 LowVol -0.72% -7.02% 15.49%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.20% -58.94%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 78,848 LowVol 0.07% 18.16%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,300 0.00% 3.61% 15.61%
1033 ETN Electroneum ETN $0.113688 $8,891,630 -1.02% 31.75% 223.56%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.74 $6,711,480 1.23% -3.38% -18.93%
1035 AI POLY AI AI $17.38 $5,134,340 1.55% 16.34% 0.59%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.44 $4,962,330 2.12% 30.87% 64.30%
1037 NULS Nuls NULS $0.715360 $3,426,350 -4.09% -3.94% 19.91%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $3,250,080 -0.04% -0.14% 7.63%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.93 $2,911,640 -1.36% -7.74% -36.55%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $2,825,140 -2.45% -1.23% -7.18%
1041 REC Regalcoin REC $48.79 $2,267,920 0.17% 3.04% 17.36%
1042 BTE BitSerial BTE $8.21 $1,506,360 0.09% 4.27% 181.68%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.86 $1,465,480 0.42% -2.80% -1.80%
1044 BTCM BTCMoon BTCM $0.044394 $1,015,610 -2.37% -36.69% 516.65%
1045 LEND EthLend LEND $0.024705 $969,376 -2.70% -15.90%
1046 TSL Energo TSL $0.031295 $795,646 2.14% 2.36% -5.61%
1047 INF InfChain INF $0.016059 $758,649 -0.22% 12.67% 94.33%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $227.12 $675,796 -0.32% 5.78% -2.58%
1049 BOT Bodhi BOT $0.432363 $586,044 0.70% -1.39% -14.21%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.78 $512,839 -0.15% 5.62% 30.73%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.244194 $492,262 3.80% -5.61%
1052 LLT LLToken LLT $0.542012 $447,227 2.30% -1.04% 81.61%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028601 $383,441 0.48% 3.42% -32.85%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.015600 $298,595 -0.37% -20.31% -35.61%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.145567 $278,433 0.25% 11.76% 23.66%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.45 $278,231 5.62% 186.10% 188.24%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $255,646 14.66% 50.82% -84.10%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000703 $250,535 2.53% -0.25% 60.52%
1059 SUR Suretly SUR $3.27 $230,940 0.04% -1.85% -7.85%
1060 AION Aion AION $1.52 $228,615 0.70% 0.82% -9.34%
1061 WC WINCOIN WC $1.15 $219,684 0.11% -0.34% 6.92%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26785.10 $193,534 0.07% 18.05% 108.53%
1063 BT2 BT2 [CST] BT2 $113.54 $182,021 -0.29% -40.67% -53.05%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.026180 $170,326 8.70% 41.47% 29.93%
1065 EAG EA Coin EAG $3.27 $166,196 0.09% 11.90% 5.47%
1066 FOR FORCE FOR $0.013990 $155,607 -1.85% 71.45% 573.77%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021885 $152,350 -1.55% -11.30% -10.15%
1068 UGT UG Token UGT $0.441584 $136,224 0.05% 3.38% -2.99%
1069 XID Sphre AIR XID $0.199642 $132,493 -0.10% 12.16% -0.79%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.67 $122,178 -2.00% -2.22% -26.60%
1071 QBT Qbao QBT $0.252974 $105,860 0.45% -0.08%
1072 THS TechShares THS $0.879520 $82,989 -0.10% 16.05% -11.19%
1073 MSD MSD MSD $0.011600 $74,789 -0.74% -5.04% -7.71%
1074 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013790 $74,577 -9.34% -5.60% 263.31%
1075 ICX ICON ICX $1.63 $73,124 -0.46% 16.90% 6.76%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.05 $68,385 -28.31% -13.22% 22.63%
1077 PRE Presearch PRE $0.186377 $64,758 11.66%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006447 $51,660 -0.53% 2.63% 27.59%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.047901 $50,032 -1.86% -36.16% -63.02%
1080 EVR Everus EVR $1.59 $43,465 6.06% -2.71% -68.50%
1081 DSR Desire DSR $0.248086 $42,775 -3.77% -8.58% 28.06%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $102.50 $40,306 -19.25% -14.74% -24.22%
1083 BT1 BT1 [CST] BT1 $11717.10 $35,748 0.05% 3.11% 15.49%
1084 XRY Royalties XRY $0.000117 $32,471 -22.03% -46.67% -99.66%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.140779 $31,873 -7.49% -35.01% -22.35%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,548 0.04% -1.58% -25.69%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.76 $25,543 -2.20% -0.44% 21.70%
1088 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.337026 $25,191 6.89% -38.41% 101.90%
1089 FRD Farad FRD $0.120066 $24,397 0.11% 0.63% 66.72%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166333 $20,166 0.07% 16.80% 22.76%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.132876 $18,066 2.09% -13.27% -22.34%
1092 BSR BitSoar BSR $0.161761 $17,168 0.07% -19.36% -44.34%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090610 $16,769 2.59% 7.65% -17.00%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117239 $15,297 0.07% 30.34% 69.73%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083342 $15,081 0.07% 9.41% -7.39%
1096 WISH MyWish WISH $0.116780 $14,644 -0.17% -0.37% -60.29%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.13 $14,550 -0.60% 7.71% 34.74%
1098 PFR Payfair PFR $0.014490 $14,393 0.05% 4.45%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050101 $13,668 0.05% -15.41% 24.22%
1100 APC AlpaCoin APC $0.025188 $12,837 0.13% -12.84% -14.24%
1101 BTBc Bitbase BTBc $0.005861 $12,412 -12.98% -35.85% 5.92%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.362791 $11,586 1.40% 1.06% 6.75%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013949 $11,498 -0.39% -8.02% 17.71%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003628 $11,286 0.15% -8.60% 63.61%
1105 MKR Maker MKR $378.03 $11,163 -2.44% -4.07% -4.63%
1106 IQT iQuant IQT $0.151556 $10,949 -6.32% -28.10% -7.02%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.052748 $9,324 -1.63% 29.33% 71.55%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002722 $9,061 3.91% 20.45% 10.21%
1109 SPANK SpankChain SPANK $0.038259 $8,684 10.58% 14.75% 13.77%
1110 MCR Macro MCR $1.30 $8,643 -22.30% -28.28% -55.31%
1111 SISA SISA SISA $0.012067 $8,514 3.87% 28.18% -36.53%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.052748 $8,059 -9.94% -2.82% 192.24%
1113 COR CORION COR $0.817075 $7,384 16.23% -3.14% -10.10%
1114 STEX STEX STEX $0.825679 $7,248 0.36% 14.38% 122.61%
1115 AERM Aerium AERM $0.866811 $6,238 0.18% 49.39% -53.84%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.20 $6,236 0.05% -11.47% -9.76%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002889 $6,158 7.85% 10.09% 16.93%
1118 VIU Viuly VIU $0.009059 $5,744 2.61% 13.12% 131.30%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000601 $5,124 -22.27% -24.63%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003421 $5,045 -1.34% -6.72% -75.58%
1121 GRN Granite GRN $0.026140 $4,745 0.07% 101.43% 71.33%
1122 PNX Phantomx PNX $0.108046 $4,104 752.41% 380.27% 599.41%
1123 GAY GAY Money GAY $0.017644 $3,574 9.13% 132.50% 29.58%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004189 $3,466 -4.18% -1.28% -65.32%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000122 $3,436 -47.80% -49.31% -53.79%
1126 SND Sand Coin SND $0.611361 $3,183 -15.73% -1.35% -4.19%
1127 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,178 -9.37% -7.70% -3.52%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $2,731 0.05% 2.17% 11.68%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007258 $2,600 -8.66% -9.16% -19.46%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003184 $2,383 0.07% 20.37% 13.17%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.801499 $2,363 -3.96% -27.80% -26.55%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000117 $2,324 0.07% 1.49% -21.25%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.10 $2,296 0.07% 3.71% -32.16%
1134 OX OX Fina OX $0.000229 $1,924 -0.19% 5.10% 54.62%
1135 MINEX Minex MINEX $0.015095 $1,895 -3.25% 0.97% -70.26%
1136 B2B B2B B2B $0.450815 $1,835 45.42% 44.06% -29.46%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116984 $1,812 0.09% 1.26% 72.66%
1138 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,796 11.04% 7.85% 2.73%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $1,684 0.07% 3.72% 5472.47%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002462 $1,676 0.07% -4.51% -25.09%
1141 TER TerraNova TER $1.94 $1,461 0.07% 3.74% -5.24%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005693 $1,414 -0.35% 30.65% -32.11%
1143 XOT Internet of T… XOT $2215.43 $1,243 0.09% 3.72% -25.18%
1144 ABC Alphabit ABC $18.73 $1,213 0.07% 5.76% 25.76%
1145 GARY President Joh… GARY $0.195286 $1,181 0.07% 1.58% 75.30%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000183 $1,173 0.05% 1.89% -18.70%
1147 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034056 $1,022 1.26% 0.56% -15.85%
1148 STU bitJob STU $0.025107 $1,021 2.95% -18.47% -13.27%
1149 DFS DFSCoin DFS $0.006858 $988 3.69% -19.25% -22.04%
1150 DAY Chronologic DAY $4.71 $987 0.06% -29.48% 25.55%
1151 NTC Natcoin NTC $0.135708 $977 0.07% -21.50% -50.36%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061248 $955 -13.06% -12.85% -54.49%
1153 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $850 0.06% -19.07% 17.53%
1154 ONG onG.social ONG $0.182093 $784 0.05% 41.85%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002343 $745 0.17% 18.54% -8.15%
1156 HAT Hawala.Today HAT $0.191293 $744 2.49% 10.10% 13.80%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.007890 $739 10.11% 195.28% 134.45%
1158 QBT Cubits QBT $0.004545 $719 0.05% 47.77% 218.94%
1159 WA WA Space WA $0.017583 $683 0.07% -3.32% -25.40%
1160 FRN Francs FRN $0.024110 $629 0.01% -14.59% -28.90%
1161 MAVRO Mavro MAVRO $0.026726 $617 1.75% 42.64% 100.70%
1162 SKR Sakuracoin SKR $0.001506 $587 3.45% 40.93% -43.75%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002678 $573 -0.68% -6.21% -33.42%
1164 ASN Aseancoin ASN $0.015824 LowVol 0.07% -9.89% 225.55%
1165 PLC PlusCoin PLC $0.000560 LowVol 0.05% -14.31% -4.32%
1166 HNC Huncoin HNC $0.001289 LowVol 0.07% -32.89% -22.46%
1167 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039625 LowVol -0.09% -0.65% -42.93%
1168 FLASH Flash FLASH $0.004924 LowVol 0.10% 22.71% 5.42%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -49.97% -0.65% -23.25%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000469 LowVol 0.07% 38.34% 47.37%
1171 CLINT Clinton CLINT $0.010432 LowVol -5.38% -25.32% 16.85%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.047313 LowVol 0.07% -7.58% 5.27%
1173 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004923 LowVol 0.07% 24.50% -42.51%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000234 LowVol 0.09% 107.44% 80.96%
1175 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.07% 2683.79% 322.16%
1176 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol 0.09% 4.89% -4.60%
1177 SKC Skeincoin SKC $0.013480 LowVol 0.09% -8.25% 324.66%
1178 BSN Bastonet BSN $0.000703 LowVol 0.07% -4.85% -1.44%
1179 SJCX Storjcoin X SJCX $0.333454 LowVol -2.36% 3.24%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002579 LowVol 0.07% 57.58% -4.95%
1181 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000579 LowVol 1.00% 28.12% 7.38%
1182 ACES Aces ACES $0.000249 LowVol -23.57% 120.73% 2.93%
1183 EVC EventChain EVC $0.091092 LowVol 0.05% -0.65%
1184 BUB Bubble BUB $0.019693 LowVol 0.07% -24.54% 17.92%
1185 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 31.61% -6.94% -12.65%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000234 LowVol 0.09% -20.08% -30.29%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042550 LowVol 0.07% 2.85% -14.27%
1188 OMC Omicron OMC $0.132574 LowVol 0.07% 18.01%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000352 LowVol 0.09% 3.75% 18.16%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.07% 12.90% 51.49%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012295 LowVol 0.01% 134.68% 358.50%
1192 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004218 LowVol 0.48% -5.34% 29.27%
1193 CYDER Cyder CYDER $0.000352 LowVol 200.21% 55.65% 19.26%
1194 QORA Qora QORA $0.213571 LowVol 0.09% -3.75%
1195 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002930 LowVol 0.09% 15.88% -47.65%
1196 AV AvatarCoin AV $0.035048 LowVol 0.09% -17.05% 10.41%
1197 WILD Wild Crypto WILD $0.142689 LowVol 0.05% -5.68% 15.58%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 14.22% -16.59% -4.62%
1199 SHA SHACoin SHA $0.000703 LowVol 0.09% 24.50% 18.16%
1200 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol -0.06% 4.92% 192.00%
1201 AXIOM Axiom AXIOM $0.017934 LowVol 0.07% 3.72% 17.40%
1202 DON Donationcoin DON $0.000586 LowVol 0.07% 30.80% -25.96%
1203 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol 0.07% 3.77% 1.14%
1204 PRES President Trump PRES $0.003630 LowVol 0.06% 17.39% -1.14%
1205 MARX MarxCoin MARX $0.001070 LowVol 0.13% 18.22% 6.54%
1206 IRL IrishCoin IRL $0.002579 LowVol 0.09% 14.09% -0.44%
1207 ACN Avoncoin ACN $0.000352 LowVol 0.09% -12.46% 6.59%
1208 PRM PrismChain PRM $0.001524 LowVol 0.07% 21.65% 11.05%
1209 TOP TopCoin TOP $0.000355 LowVol 0.58% -4.06% -26.70%
1210 BXC Bitcedi BXC $0.003521 LowVol -0.20% 6.44% 59.22%
1211 MAGN Magnetcoin MAGN $0.685266 LowVol 0.22% 31.89% 42.88%
1212 INDIA India Coin INDIA $0.000234 LowVol 0.07% 3.75% 18.16%
1213 UR UR UR $0.000818 LowVol 16.20% 80.88% 26.79%
1214 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001758 LowVol 0.07% 15.30% 32.00%
1215 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004337 LowVol 0.09% -39.07% -24.54%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 0.09% 2.66%
1217 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000469 LowVol 0.07% 38.34% 14.78%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.23% 103.55% 2.07%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001641 LowVol 0.09% 32.00% -4.05%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 0.08% 11.60% 12.57%
1221 FC Facecoin FC $0.003644 LowVol -0.09% -10.72% 20.93%
1222 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004220 LowVol 0.07% 0.30% 14.95%
1223 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol 0.09% 3.72% 18.16%
1224 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol 0.09% 3.72% 18.16%
1225 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol 84.76% -31.91% 7.01%
1226 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -5.01% 9.73% 7.56%
1227 TEAM TeamUp TEAM $0.000234 LowVol 0.09% 3.75% 17.93%
1228 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol 0.09% 3.75% 18.16%
1229 HYPER Hyper HYPER $0.034462 LowVol 0.09% -22.38% 95.13%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.002579 LowVol 0.07% -18.48% -14.36%
1231 UTA UtaCoin UTA $0.002227 LowVol 0.07% -32.02% 333.09%
1232 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001245 LowVol -0.93% 7.74% 0.40%
1233 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003165 LowVol 0.04% -15.11% 6.35%
1234 SWP Swapcoin SWP $0.082894 LowVol 0.01% -1.19% -3.81%
1235 TELL Tellurion TELL $0.000323 LowVol 0.09% 42.14% 121.08%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001641 LowVol 0.07% 9.52% -2.25%
1237 EBIT eBIT EBIT $0.001462 LowVol 0.05% -20.27% 24.84%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.006878 LowVol 0.01% -0.65% -48.96%
1239 DUB Dubstep DUB $0.002344 LowVol 0.09% 7.42%
1240 GAIN UGAIN GAIN $0.001524 LowVol 0.09% 3.75%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.006564 LowVol 0.09% 3.75% -33.31%
1242 HIGH High Gain HIGH $0.000469 LowVol 0.07% -30.83% -20.67%
1243 PI PiCoin PI $0.002462 LowVol 0.07% 8.90%
1244 TIE TIES Network TIE $0.064220 LowVol 2.97% 2.26% -33.07%
1245 QBC Quebecoin QBC $0.001993 LowVol 0.09% 3.72% 18.17%
1246 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000938 LowVol 0.09% -61.90% 18.16%
1247 BEST BestChain BEST $0.001290 LowVol 0.09% -0.12%
1248 BET BetaCoin BET $0.002310 LowVol 0.01% 39.37% -10.94%
1249 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.05% -0.64% 76.27%
1250 FUDD DimonCoin FUDD $0.001366 LowVol 0.05% -0.65% -30.85%
1251 LTH LAthaan LTH $0.000938 LowVol 0.07% 66.00% 88.68%
1252 DISK DarkLisk DISK $0.000703 LowVol 0.09% 3.75% 1.28%
1253 10MT 10M Token 10MT $0.002275 LowVol 42.64% 209.13% -12.16%
1254 BIT First Bitcoin BIT $0.012660 LowVol 0.09% 3.13% 12.88%
1255 AIB Advanced Inte… AIB $0.004564 LowVol 0.09% 7.57% 21.23%
1256 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol -3.46% -16.99% -13.19%
1257 REGA Regacoin REGA $0.001524 LowVol 0.09% -11.48% -46.23%
1258 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol 0.09% 3.75% 18.16%
1259 IPY Infinity Pay IPY $0.001702 LowVol 0.05% -0.65% -31.98%
1260 DBG Digital Bulli… DBG $0.006799 LowVol 0.07% 0.26% 16.16%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000586 LowVol 0.07% -13.54% -21.70%
1262 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol 0.09% 3.72%
1263 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120149 LowVol 0.07% 129.20% 4.68%
1264 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol 0.09% 18.16%
1265 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003868 LowVol 0.07% -87.48% -62.13%
1266 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010780 LowVol 0.11% 4.77% -5.74%
1267 STARS StarCash Network STARS $0.251140 LowVol 18.76% 34.66% -2.58%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 0.41% 5.04% -42.67%
1269 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol 0.07% -48.12% -40.92%
1270 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol 0.04% 3.75% 18.23%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001172 LowVol 0.07% 29.69% 7.42%
1272 CBD CBD Crystals CBD $0.001641 LowVol 0.07% 17.61%
1273 FUTC FutCoin FUTC $0.001875 LowVol 0.07% 1.59% -7.51%
1274 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004220 LowVol 0.07% 13.44% 41.88%
1275 RHFC RHFCoin RHFC $0.001055 LowVol 0.07% 3.98% -0.56%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002462 LowVol 0.09% 27.37% 24.65%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000234 LowVol 0.04% 3.75% -21.22%
1278 XQN Quotient XQN $0.004454 LowVol 0.09% -25.64% -16.81%
1279 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol 0.07% 3.72% 18.19%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 1.22% -27.65% -56.90%
1281 XID International… XID $0.006681 LowVol 0.09% -16.73% -15.81%
1282 WINK Wink WINK $0.000352 LowVol 0.07% 68.46%
1283 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol 0.09% 18.16%
1284 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052504 LowVol 1.90% 28.10% 44.22%
1285 OP Operand OP $0.001055 LowVol 0.09% 16.72% 18.20%
1286 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol -0.05% 42.20% 84.27%
1287 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.07% 96.98% 23.75%
1288 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000159 LowVol 0.05% 51.77% 34.02%
1289 CC CyberCoin CC $0.000117 LowVol 0.07% 3.77% 17.94%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003751 LowVol 0.07% 7.06% 4.38%
1291 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003048 LowVol 0.07% 17.30% -6.90%
1292 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.362673 LowVol 0.09% 18.21%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol 0.07% 18.17%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol 0.07% 3.72% 18.16%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011253 LowVol 0.07% 6.74% 14.63%
1297 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.02% 20.39%
1298 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.85% -46.75%
1299 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.16% 3.64% -23.54%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1301 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.01%
1302 XAU Xaucoin XAU $0.030308 LowVol -0.47% 3.29% 19.72%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.71% 17.01%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.47% -22.67%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 4.82% 19.42%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.41% 2.37%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.65% 2.97% 17.31%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.30%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.60% 48.91%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 MBL MobileCash MBL $0.000345 LowVol 16.07%
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 3.93% 114.38%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.95% -86.26%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.04%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.13% 12.78%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.60% -62.22%

Quay lại phần 1

Phản hồi