Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11863.40 trên tổng giá trị $198,379,774,800

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.45 trên tổng giá trị $44,273,740,688

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1531.29 trên tổng giá trị $25,786,138,814

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246530 trên tổng giá trị $9,542,395,607

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.39 trên tổng giá trị $9,426,693,569

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107832 trên tổng giá trị đã biến động tăng 748.45% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026205 trên tổng giá trị $5,228 đã biến động tăng 233.06% trong 1h qua

    + Đồng BVC BeaverCoin (BVC) đang có giá hiện tại $0.074403 trên tổng giá trị $231,785 đã biến động tăng 229.22% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000351 trên tổng giá trị đã biến động tăng 199.60% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị đã biến động tăng 177.96% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2677.68% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.510224 trên tổng giá trị $445,339 đã biến động tăng 544.01% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107832 trên tổng giá trị đã biến động tăng 379.14% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005456 trên tổng giá trị $164,932 đã biến động tăng 353.88% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.201685 trên tổng giá trị $15,250,310 đã biến động tăng 344.23% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5496.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.055656 trên tổng giá trị $3,561,629 đã biến động tăng 1562.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.201685 trên tổng giá trị $15,250,310 đã biến động tăng 1541.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.510224 trên tổng giá trị $445,339 đã biến động tăng 954.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000656 trên tổng giá trị $1,032,855 đã biến động tăng 661.95% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PRX Printerium PRX $84,161 $0.007119 11,821,728 $1,224 -4.66% 119.09% 15.85%
702 AMMO Ammo Rewards AMMO $81,891 $0.001053 77,777,777 $902 -35.91% -45.22% 17.93%
703 GPL Gold Pressed … GPL $76,814 $0.299438 256,527 $986 -0.31% 4.27% 3.89%
704 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,831 $0.003042 24,931,054 $521 0.34% 12.95% 13.56%
705 RBT Rimbit RBT $70,275 $0.000608 115,499,623 $638 5.16% 32.24% 4.01%
706 ZMC ZetaMicron ZMC $70,232 $0.000117 600,344,291 $2,753 -0.29% 17.93%
707 DIBC DIBCOIN DIBC $68,454 $0.013691 5,000,000 $579 -0.12% -19.58% 20.73%
708 XCO X-Coin XCO $66,930 $0.005404 12,384,976 $544 -0.31% -15.01% -25.58%
709 ATX Artex Coin ATX $65,596 $0.003493 18,781,750 $516 -0.31% -14.17% -8.81%
710 SOIL SOILcoin SOIL $62,713 $0.010998 5,702,048 $900 -0.43% 6.68% 16.53%
711 GLT GlobalToken GLT $58,101 $0.002226 26,095,400 $3,809 -0.14% 10.68% 3.82%
712 RPC RonPaulCoin RPC $57,021 $0.063664 895,654 $694 0.55% -7.80% -7.84%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $56,574 $0.017744 3,188,280 $844,550 -6.96% 136.01% 492.79%
714 CESC CryptoEscudo CESC $50,575 $0.000351 144,105,100 $597 49.53% -9.17% -3.06%
715 STEPS Steps STEPS $50,114 $0.002691 18,625,017 $952 -0.13% 17.98%
716 SFC Solarflarecoin SFC $49,492 $0.003514 14,083,450 $875 -0.17% -10.51% 42.69%
717 MCRN MACRON MCRN $47,075 $0.000117 401,421,401 $841 -0.55% -71.39% -69.74%
718 300 300 Token 300 $47,030 $156.77 300 $1,127 -0.31% -36.92% -14.28%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,608 $0.000976 44,682,430 $726 -12.36% -0.34% -29.93%
720 CRTM Corethum CRTM $38,676 $0.015470 2,500,000 $1,871 -0.18% 124.86% 107.26%
721 BRAT BRAT BRAT $37,575 $0.000235 160,000,000 $2,428 -0.31% 3.89% -15.13%
722 ICON Iconic ICON $37,455 $0.063173 592,894 $12,866 -0.31% -19.67% 25.54%
723 PULSE Pulse PULSE $35,128 $0.002457 14,298,972 $873 -0.29% -32.10% -14.60%
724 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,626 $0.036912 856,802 $101,866 0.56% 205.03% 136.91%
725 CREVA CrevaCoin CREVA $29,801 $0.000819 36,390,750 $2,949 -0.31% -15.44% -0.71%
726 ALTC Antilitecoin ALTC $29,492 $0.000936 31,512,613 $934 -2.37% 37.96% 57.29%
727 GRIM Grimcoin GRIM $24,983 $0.002420 10,324,802 $1,332 -5.82% 32.41% 125.24%
728 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,570 $0.001157 13,453,500 $609 -0.12% 48.80% 1.14%
729 XRC Rawcoin XRC $14,406 $0.020437 704,882 $1,577 1.02% 9.76% 18.11%
730 LVPS LevoPlus LVPS $12,923 $0.008540 1,513,256 $8,988 -11.64% -9.99% 14.79%
731 ARGUS Argus ARGUS $12,900 $0.011234 1,148,324 $728 0.69% 26.96% 20.72%
732 VOLT Bitvolt VOLT $8,840 $0.000585 15,112,554 $532 -0.13% 4.09% -2.63%
733 GSR GeyserCoin GSR $8,635 $0.184253 46,864 $2,560 0.38% 40.54% 210.09%
734 HMC HarmonyCoin HMC $6,271 $0.011174 561,235 $6,306 -0.13% 5.37% -5.15%
735 ABN Abncoin ABN $792 $0.011699 67,700 $641 -1.46% -2.92% -24.40%
736 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.26% -18.90%
737 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
738 ETT EncryptoTel [… ETT $12,177,527 $0.195997 62,131,190 LowVol -1.18% 5.30% 129.03%
739 ECOB Ecobit ECOB $5,511,333 $0.012401 444,444,444 LowVol -0.31% 15.73% 15.95%
740 IXC Ixcoin IXC $4,121,092 $0.196251 20,999,088 LowVol 0.41% 31.32% 46.23%
741 YASH YashCoin YASH $4,094,631 $0.409452 10,000,270 LowVol -0.31% -5.00% -16.88%
742 ARC Arcade Token ARC $3,938,618 $2.41 1,636,312 LowVol -0.29% 4.93%
743 PGL Prospectors Gold PGL $3,825,624 $0.059312 64,500,000 LowVol -0.31% 3.51% -25.26%
744 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.04% -16.75%
745 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,394,012 $0.079800 30,000,000 LowVol -1.61% -25.71%
746 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,295,591 $0.378450 6,065,772 LowVol 2.90% 52.77% 63.47%
747 MBRS Embers MBRS $2,258,245 $0.045165 50,000,000 LowVol -0.42% 28.98% 21.09%
748 ADL Adelphoi ADL $2,189,224 $0.093269 23,472,224 LowVol -0.35% -9.47% -10.41%
749 FIMK FIMKrypto FIMK $1,966,386 $0.003408 577,004,618 LowVol -0.31% -27.22% 120.71%
750 FYP FlypMe FYP $1,916,019 $0.108626 17,638,681 LowVol -0.31% 15.37% 34.35%
751 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,907,452 $0.000083 22,868,772,934 LowVol -0.11% 149.17% 58.37%
752 ITT Intelligent T… ITT $1,783,267 $0.182005 9,797,899 LowVol -0.18% -0.79% -13.24%
753 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
754 ETBS Ethbits ETBS $1,302,388 $0.935890 1,391,604 LowVol -0.31% 54.46% -15.29%
755 HTC HitCoin HTC $1,286,415 $0.000117 10,996,318,099 LowVol -0.31% 17.93%
756 REX REX REX $1,268,922 $0.146514 8,660,756 LowVol -0.29% -9.12% 42.43%
757 SHORTY Shorty SHORTY $1,240,050 $0.012401 100,000,000 LowVol -0.31% 4.46% 12.62%
758 PND Pandacoin PND $1,216,692 $0.000037 32,514,916,898 LowVol 0.33% 2.45% 74.69%
759 ELE Elementrem ELE $1,206,377 $0.046795 25,780,306 LowVol -0.31% -17.05% 47.42%
760 RC RussiaCoin RC $1,176,111 $0.140383 8,377,873 LowVol -0.31% -12.06% -12.03%
761 AHT Bowhead AHT $1,134,032 $0.141754 8,000,000 LowVol -1.07% 14.61% -28.45%
762 MBI Monster Byte MBI $1,093,103 $0.064978 16,822,736 LowVol -0.40% 18.54% 4.35%
763 LNK Link Platform LNK $1,080,119 $22.74 47,503 LowVol -0.30% -23.40% -41.98%
764 ORB Orbitcoin ORB $986,884 $0.319226 3,091,489 LowVol 1.18% 0.27% 13.27%
765 SDC ShadowCash SDC $906,990 $0.135470 6,695,133 LowVol -0.13% -13.89% -48.32%
766 METAL MetalCoin METAL $881,920 $0.011465 76,925,527 LowVol 5.24% 13.97% 19.11%
767 EBET EthBet EBET $854,119 $0.100455 8,502,500 LowVol -0.18% 7.78% -9.08%
768 NOBL NobleCoin NOBL $812,351 $0.000351 2,315,104,007 LowVol 19.61% 30.32% 18.06%
769 BPC Bitpark Coin BPC $798,428 $0.010646 75,000,000 LowVol 19.36% 15.06% -6.49%
770 TAG TagCoin TAG $771,546 $0.129526 5,956,688 LowVol 11.75% -3.27% 83.40%
771 MAC Machinecoin MAC $747,714 $0.036975 20,222,250 LowVol -0.14% -9.23% 12.87%
772 KOBO Kobocoin KOBO $703,683 $0.028489 24,700,248 LowVol 1.22% 10.78% -6.45%
773 USC Ultimate Secu… USC $662,189 $0.064022 10,343,113 LowVol 11.86% 21.89% 13.23%
774 NET NetCoin NET $645,411 $0.000820 787,126,712 LowVol -0.33% -1.91% -8.13%
775 VAL Valorbit VAL $609,011 $0.000117 5,205,847,717 LowVol -0.31% 3.51% 17.93%
776 TES TeslaCoin TES $599,259 $0.008159 73,446,741 LowVol -0.33% -22.79% 14.67%
777 GOOD Goodomy GOOD $585,652 $0.001327 441,349,000 LowVol -0.41% -9.60% 28.17%
778 TROLL Trollcoin TROLL $585,150 $0.001034 565,799,602 LowVol 5.70% 30.44% 4.65%
779 AU AurumCoin AU $575,728 $1.94 296,216 LowVol -0.05% 19.81% 52.83%
780 BITS Bitstar BITS $562,128 $0.024356 23,079,737 LowVol -0.31% 0.28% 11.10%
781 BBT BitBoost BBT $553,186 $0.113757 4,862,878 LowVol -0.29% -0.79% 3.47%
782 OPAL Opal OPAL $541,483 $0.035756 15,143,700 LowVol -0.49% -3.50% 11.55%
783 SAC SACoin SAC $531,720 $0.075807 7,014,116 LowVol -0.31% -4.22% -8.98%
784 V Version V $531,142 $0.001133 468,627,350 LowVol 1.66% 2.88% 31.43%
785 RIYA Etheriya RIYA $512,742 $0.324206 1,581,531 LowVol -0.32% 3.75% -6.83%
786 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.53% -28.98%
787 FC2 FuelCoin FC2 $475,575 $0.004679 101,630,540 LowVol -0.29% -7.57% 2.89%
788 CHESS ChessCoin CHESS $465,132 $0.008608 54,032,769 LowVol -0.31% 53.06% 62.01%
789 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,346 $0.082594 5,428,300 LowVol 2.38% 0.40%
790 ICN iCoin ICN $444,211 $0.015208 29,208,663 LowVol -0.31% 3.47% 36.33%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $443,387 $0.086628 5,118,307 LowVol -0.28% -7.50% -6.95%
792 GLC GlobalCoin GLC $419,326 $0.006434 65,171,010 LowVol -0.29% 24.16%
793 SLG Sterlingcoin SLG $409,201 $0.097278 4,206,529 LowVol -2.03% 6.72% 16.08%
794 GIM Gimli GIM $407,690 $0.005096 80,000,000 LowVol -0.29% -0.79% -43.87%
795 FNC FinCoin FNC $387,334 $0.030076 12,878,667 LowVol -0.22% -18.30% -20.17%
796 KUSH KushCoin KUSH $387,050 $0.071058 5,446,962 LowVol 20.12% 5.85% 54.26%
797 WAY WayGuide WAY $386,212 $0.003861 100,040,708 LowVol -0.13% 3.51% 25.54%
798 BUCKS SwagBucks BUCKS $377,690 $1.18 319,389 LowVol -0.66% -4.84% -6.55%
799 CFT CryptoForecast CFT $372,628 $0.008101 46,000,000 LowVol -1.01% 5.91% -0.61%
800 AMBER AmberCoin AMBER $352,744 $0.008072 43,699,481 LowVol -0.13% 21.01% -20.22%
801 C2 Coin2.1 C2 $347,508 $0.003476 99,976,323 LowVol -4.13% 65.73% 108.78%
802 VIDZ PureVidz VIDZ $346,149 $0.002763 125,279,775 LowVol -1.85% 16.58% 22.81%
803 DAXX DaxxCoin DAXX $344,951 $0.000693 497,689,990 LowVol -0.37% 2.59% -1.48%
804 SPEX SproutsExtreme SPEX $335,353 $0.000117 2,866,607,586 LowVol -0.31%
805 UFR Upfiring UFR $334,161 $0.023206 14,400,000 LowVol -0.29% 1.19% -23.57%
806 SH Shilling SH $328,338 $0.008306 39,530,075 LowVol -0.31% 34.16% 44.28%
807 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.59%
808 FUCK FuckToken FUCK $324,390 $0.006312 51,392,878 LowVol 0.46% -35.81%
809 PR Prototanium PR $323,851 $1.65 195,902 LowVol -0.12% 31.43% -1.95%
810 SHDW Shadow Token SHDW $318,553 $0.045508 7,000,000 LowVol -15.05% -15.98% -12.88%
811 UNIC UniCoin UNIC $297,683 $0.100324 2,967,216 LowVol -0.47% 2.04% 5.44%
812 STV Sativacoin STV $295,702 $0.041727 7,086,537 LowVol -0.63% 9.19% 64.83%
813 XPTX PlatinumBAR XPTX $293,908 $0.704176 417,378 LowVol -0.29% -3.71% -13.43%
814 LTB LiteBar LTB $292,668 $0.362132 808,182 LowVol -0.31% 9.75% 14.61%
815 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.14% 18.65%
816 ZUR Zurcoin ZUR $285,054 $0.003276 87,023,328 LowVol -0.31% -7.78% 67.26%
817 RBIES Rubies RBIES $280,241 $0.026907 10,415,252 LowVol -0.31% 9.89% 2.07%
818 FLY Flycoin FLY $269,104 $1.28 210,806 LowVol -0.13% 18.79%
819 SWING Swing SWING $255,583 $0.092500 2,763,047 LowVol -0.53% 4.10% 3.63%
820 BRIT BritCoin BRIT $252,216 $0.011859 21,268,092 LowVol -0.13% 0.55% -47.84%
821 EVO Evotion EVO $250,647 $0.079110 3,168,318 LowVol -0.13% 2.16% 14.59%
822 GAIA GAIA GAIA $248,365 $0.010305 24,101,381 LowVol -0.14% 11.16% 1.04%
823 TRI Triangles TRI $247,164 $3.39 72,891 LowVol -0.31% 5.53% -11.23%
824 LOT LottoCoin LOT $236,041 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.36% -20.03% -0.51%
825 MAD SatoshiMadness MAD $234,052 $0.000117 2,000,683,485 LowVol -0.29% 17.65%
826 I0C I0Coin I0C $232,487 $0.011079 20,985,192 LowVol -0.27% -46.30% 33.06%
827 Q2C QubitCoin Q2C $232,291 $0.000936 248,202,926 LowVol -12.77% -17.42% -21.47%
828 FRC Freicoin FRC $228,086 $0.007721 29,540,657 LowVol -0.29% 1.96% -4.07%
829 BIGUP BigUp BIGUP $225,309 $0.000106 2,118,139,373 LowVol -1.22% -5.61% -2.33%
830 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $217,244 $0.016428 13,224,230 LowVol -0.19% 5.39% 16.23%
831 WMC WMCoin WMC $211,723 $0.018367 11,527,489 LowVol -0.31% 3.22% 17.98%
832 REE ReeCoin REE $208,197 $0.000081 2,560,000,000 LowVol -14.32% 100.76% 48.87%
833 WYV Wyvern WYV $207,522 $0.117571 1,765,076 LowVol -0.31% 0.68% 27.28%
834 CAGE CageCoin CAGE $203,280 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.14% -5.66% -14.13%
835 CYP Cypher CYP $200,311 $0.031469 6,365,285 LowVol -0.31% 63.84%
836 EVIL Evil Coin EVIL $199,461 $0.009489 21,020,383 LowVol -3.70% -16.55% 19.23%
837 GRT Grantcoin GRT $191,699 $0.004445 43,130,290 LowVol -0.31% 11.43% 12.05%
838 TRK Truckcoin TRK $188,641 $0.001204 156,641,071 LowVol -0.68% -32.21% -43.77%
839 JIN Jin Coin JIN $187,799 $0.019069 9,848,485 LowVol -0.29% -4.11% 220.38%
840 YAC Yacoin YAC $182,220 $0.001521 119,816,818 LowVol -0.13% 34.57% 17.93%
841 JET Jetcoin JET $180,048 $0.036952 4,872,509 LowVol -0.31% -19.80% -73.71%
842 MNC Mincoin MNC $178,320 $0.044338 4,021,869 LowVol -0.29% -0.44% -39.43%
843 EMD Emerald Crypto EMD $176,502 $0.009233 19,117,129 LowVol -0.32% -4.92% -11.43%
844 GTC Global Tour Coin GTC $171,324 $0.005732 29,887,402 LowVol -0.31% 33.42% 14.51%
845 ARI Aricoin ARI $169,892 $0.001211 140,262,505 LowVol -0.14% 7.33% 16.76%
846 RBX Ripto Bux RBX $169,011 $0.000443 381,236,123 LowVol -0.74% 21.99% 8.75%
847 PHS Philosopher S… PHS $168,863 $0.028077 6,014,340 LowVol -0.29% -0.27% 18.54%
848 TTC TittieCoin TTC $161,537 $0.000128 1,259,816,434 LowVol -0.32% -12.30% -31.83%
849 XCT C-Bit XCT $160,791 $0.001023 157,223,250 LowVol -0.31% 29.22% 52.59%
850 XRA Ratecoin XRA $158,801 $0.001384 114,752,261 LowVol 8.38% 15.33% 12.81%
851 HMP HempCoin HMP $158,709 $0.000117 1,356,645,470 LowVol -0.29% 3.47% 17.93%
852 ANTI AntiBitcoin ANTI $155,282 $0.008891 17,465,159 LowVol -14.17% -9.84% 6.75%
853 RED RedCoin RED $153,275 $0.002068 74,107,896 LowVol -0.32% 0.98% 9.59%
854 ICE iDice ICE $152,273 $0.096926 1,571,013 LowVol -0.29% 32.87% -17.40%
855 HAL Halcyon HAL $149,397 $0.028194 5,298,955 LowVol -0.13% 4.70% 15.53%
856 FIRE Firecoin FIRE $147,388 $1.50 98,412 LowVol -0.31% 3.48% 6.12%
857 PX PX PX $145,551 $0.001521 95,705,852 LowVol -0.31% -25.27% 17.70%
858 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,286 LowVol 2.71% 22.87%
859 CNNC Cannation CNNC $142,550 $0.057552 2,476,893 LowVol -0.33% 5.49% 38.03%
860 QCN QuazarCoin QCN $141,434 $0.023397 6,044,911 LowVol -0.31% -4.41% 14.00%
861 KED Darsek KED $140,061 $0.010117 13,844,545 LowVol -1.84% -5.81% -28.17%
862 VC VirtualCoin VC $137,754 $0.013687 10,064,287 LowVol -0.31% 53.24% 40.91%
863 EUC Eurocoin EUC $137,541 $0.011077 12,416,554 LowVol -0.38% -7.91% -13.94%
864 DRXNE DROXNE DRXNE $134,642 $0.002135 63,078,878 LowVol -0.28% -4.23% 6.37%
865 GP GoldPieces GP $133,207 $0.109172 1,220,161 LowVol -0.31% -9.60% 8.33%
866 DLC Dollarcoin DLC $133,170 $0.014623 9,106,714 LowVol -0.29% 3.51% 17.27%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,112 $0.023163 5,574,008 LowVol 0.19% 5.84% 64.43%
868 DUO ParallelCoin DUO $127,412 $0.422320 301,696 LowVol -0.31% -35.02% 27.80%
869 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,114 $0.005615 22,458,776 LowVol -0.13% 41.85% -8.48%
870 RUPX Rupaya RUPX $123,754 $0.020282 6,101,689 LowVol -7.23% 48.68% -44.04%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $123,240 $0.082754 1,489,228 LowVol 3.36% 6.53% 16.81%
872 J Joincoin J $120,587 $0.049251 2,448,402 LowVol -0.29% -50.21% -44.56%
873 ARG Argentum ARG $118,918 $0.013880 8,567,353 LowVol -0.42% -5.60% 5.18%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $116,569 $0.001289 90,421,856 LowVol -0.25% 7.67% 26.10%
875 BAS BitAsean BAS $116,028 $0.023206 5,000,000 LowVol -0.29% -6.04% 57.30%
876 MARS Marscoin MARS $115,477 $0.004083 28,279,074 LowVol -0.68% 6.10% 8.79%
877 XPY PayCoin XPY $114,984 $0.009723 11,825,604 LowVol -0.63% -23.86% -26.72%
878 GPU GPU Coin GPU $114,520 $0.002829 40,477,042 LowVol -0.92% 12.08% 7.33%
879 ECA Electra ECA $114,480 $0.000005 21,902,022,147 LowVol -3.98% 6.05% -76.80%
880 IMS Independent M… IMS $113,924 $0.021219 5,368,934 LowVol -1.64% 36.62% 22.88%
881 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.23%
882 QTL Quatloo QTL $111,066 $0.014389 7,718,883 LowVol -0.13% 28.11% 11.88%
883 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 9.55%
884 NEVA NevaCoin NEVA $109,081 $0.044380 2,457,890 LowVol -0.40% 18.01% 20.61%
885 BTQ BitQuark BTQ $106,191 $0.011699 9,077,243 LowVol 36.56% 45.73% 16.48%
886 FLAX Flaxscript FLAX $105,488 $0.018891 5,584,150 LowVol -0.16% -16.98% -12.49%
887 CTO Crypto CTO $104,151 $0.008540 12,195,671 LowVol -0.29% -5.58% -24.46%
888 SOON SoonCoin SOON $102,140 $0.008196 12,462,620 LowVol 0.06% 3.59% 16.81%
889 DRM Dreamcoin DRM $100,301 $0.040945 2,449,632 LowVol -0.31% 3.77% 40.94%
890 XCRE Creatio XCRE $99,552 $0.004851 20,520,514 LowVol -0.31% 3.54% -0.87%
891 UNITS GameUnits UNITS $98,541 $0.028374 3,472,983 LowVol -6.44% 5.04% -18.81%
892 E4ROW E4ROW E4ROW $98,056 $0.022296 4,398,000 LowVol -0.18% -0.82% -76.14%
893 CNC CHNCoin CNC $97,110 $0.001989 48,829,287 LowVol -0.29% 3.51% 301.36%
894 CACH CacheCoin CACH $96,807 $0.023076 4,195,132 LowVol -0.27% -31.36% -37.93%
895 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.73% 38.24%
896 PIE PIECoin PIE $94,474 $0.006902 13,687,548 LowVol -0.31% 11.00% 157.75%
897 CON PayCon CON $94,345 $0.004094 23,042,604 LowVol -0.31% -4.67% -21.46%
898 POP PopularCoin POP $93,770 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -0.23% 19.13% 20.72%
899 TAJ TajCoin TAJ $85,960 $0.010739 8,004,435 LowVol -0.28% 3.66% 2.47%
900 CF Californium CF $85,258 $0.035447 2,405,235 LowVol -0.13% 4.54% 42.18%
901 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -0.78% 0.79% -3.65%
902 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.81%
903 MST MustangCoin MST $80,726 $0.128066 630,343 LowVol -0.12% -7.79% -5.97%
904 HXX Hexx HXX $78,237 $0.052711 1,484,269 LowVol -0.13% 32.40% 63.59%
905 VEC2 VectorAI VEC2 $77,759 $0.004679 16,617,143 LowVol -1.00% -0.39% 4.61%
906 MAY Theresa May Coin MAY $75,164 $0.003021 24,879,600 LowVol -0.07% -8.66% -28.48%
907 BIP BipCoin BIP $74,814 $0.045976 1,627,261 LowVol -1.79% 0.81% 8.87%
908 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,608 $0.000936 79,719,140 LowVol -0.29% -24.72% 31.28%
909 BLRY BillaryCoin BLRY $73,635 $0.008189 8,991,925 LowVol 1.31% -40.21% -58.25%
910 JWL Jewels JWL $73,190 $0.003627 20,181,636 LowVol -0.13% -5.70%
911 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.44%
912 URO Uro URO $71,467 $0.059195 1,207,310 LowVol -0.13% 17.93%
913 ARB ARbit ARB $71,398 $0.009125 7,824,515 LowVol -0.31% 14.84% 29.70%
914 GCC GuccioneCoin GCC $71,194 $0.003510 20,285,537 LowVol -0.29% 3.47% 16.73%
915 $$$ Money $$$ $70,654 $0.001540 45,887,218 LowVol -0.33% -6.20% 5.19%
916 CASH Cashcoin CASH $70,198 $0.001521 46,158,242 LowVol -0.13% 34.56% 41.62%
917 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
918 CPN CompuCoin CPN $68,841 $0.003510 19,615,019 LowVol -0.29% 6.40% -1.48%
919 WARP WARP WARP $68,547 $0.062588 1,095,224 LowVol -0.31% 3.66% 20.27%
920 SPT Spots SPT $68,251 $0.003046 22,406,021 LowVol -0.13% 1.02% 3.33%
921 TOR Torcoin TOR $66,579 $0.210575 316,179 LowVol -0.31% 15.80% -23.95%
922 ICOB ICOBID ICOB $64,624 $0.000606 106,701,874 LowVol -0.52% 17.71% -7.29%
923 KIC KibiCoin KIC $63,682 $0.004332 14,701,000 LowVol -5.49% -38.75% -47.37%
924 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.84%
925 DRS Digital Rupees DRS $59,757 $0.000117 510,802,961 LowVol -0.13% 3.47% -28.01%
926 EXN ExchangeN EXN $59,663 $0.011699 5,100,000 LowVol -0.31% 2.23% 23.86%
927 BSC BowsCoin BSC $58,436 $0.010529 5,550,102 LowVol -0.13% 1.23% 15.37%
928 CRX Chronos CRX $57,003 $0.000773 73,729,962 LowVol -1.28% -13.65% -24.68%
929 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,811 $0.000936 59,630,200 LowVol -0.13% 3.52% 13.22%
930 MND MindCoin MND $55,776 $0.004445 12,546,625 LowVol -7.44% 9.46% 21.85%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $51,784 $0.002557 20,254,046 LowVol -0.63% 21.57% 43.73%
932 BRAIN Braincoin BRAIN $50,779 $0.005030 10,094,424 LowVol -0.29% -14.44% -7.68%
933 EGO EGO EGO $49,134 $0.000819 60,000,001 LowVol -0.31% 20.72% 37.63%
934 VIP VIP Tokens VIP $48,813 $0.000585 83,450,403 LowVol -0.29% 3.51% 21.30%
935 UET Useless Ether… UET $48,720 $0.012285 3,965,716 LowVol 3.65% 32.34% 24.09%
936 RIDE Ride My Car RIDE $47,392 $0.000468 101,276,976 LowVol -0.31% 106.94% 88.16%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $47,378 $0.000078 608,557,394 LowVol -1.18% 13.44% 27.04%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,369 $0.002340 20,245,510 LowVol -0.29% 8.80% 23.94%
939 NTWK Network Token NTWK $47,259 $0.004049 11,671,310 LowVol -0.29% 120.66% -11.89%
940 ORLY Orlycoin ORLY $47,159 $0.001287 36,646,779 LowVol -0.31% 3.47% 17.93%
941 DLISK DAPPSTER DLISK $46,795 $0.000468 100,000,000 LowVol -0.13% 38.01% 57.30%
942 XCS CybCSec XCS $45,686 $0.003861 11,834,082 LowVol 7.30% 31.37% 6.58%
943 MRJA GanjaCoin MRJA $45,544 $0.010230 4,451,920 LowVol -0.13% -65.84% -40.74%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 2.87% 17.20%
945 XBTS Beatcoin XBTS $44,669 $0.029297 1,524,686 LowVol -6.35% 60.44% 10.77%
946 CRT CRTCoin CRT $44,513 $0.561534 79,270 LowVol -0.13% 3.51% 17.93%
947 CXT Coinonat CXT $43,764 $0.005075 8,623,200 LowVol -0.94% -6.03% -19.76%
948 KRONE Kronecoin KRONE $43,112 $0.011797 3,654,459 LowVol 1.62% 6.46% 17.80%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $40,945 $0.000585 70,000,000 LowVol -0.31% 19.75% 14.14%
950 FLVR FlavorCoin FLVR $39,117 $0.001872 20,898,106 LowVol -0.13% 24.01%
951 G3N G3N G3N $38,924 $0.005147 7,561,891 LowVol -0.29% 3.51% 15.51%
952 ITZ Interzone ITZ $37,783 $0.021162 1,785,422 LowVol 17.49% 30.13% -13.77%
953 EREAL eREAL EREAL $37,362 $0.000546 68,427,562 LowVol -0.18% 3.97% -8.18%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,210 $0.007704 4,829,945 LowVol -0.13% -10.20% 27.34%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,208 $0.000351 106,019,270 LowVol -0.31% 14.94% 19.59%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $36,538 $0.001755 20,821,709 LowVol -0.13% -8.67% -15.88%
957 SONG SongCoin SONG $36,116 $0.001109 32,565,300 LowVol -0.22% 39.90% -10.53%
958 ERY Eryllium ERY $36,081 $0.006685 5,397,621 LowVol -0.29% -7.71% 28.88%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,480 $0.001170 30,328,380 LowVol -0.31% 3.47% -29.63%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,278 $0.013453 2,622,273 LowVol -0.29% -1.66% -23.30%
961 VRS Veros VRS $33,588 $0.000069 486,609,040 LowVol -0.02% 46.30% 228.31%
962 BOAT BOAT BOAT $33,225 $0.001791 18,547,845 LowVol -0.12% 8.07% 5.80%
963 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.41% -23.58%
964 WBB Wild Beast Block WBB $32,502 $0.194782 166,865 LowVol 6.36% 29.81% 53.63%
965 GBT GameBet Coin GBT $32,337 $0.001521 21,262,780 LowVol -0.29% -6.20% -4.18%
966 PEX PosEx PEX $31,570 $0.012868 2,453,240 LowVol -0.13% 4.46% 17.93%
967 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 17.81% 5.25%
968 LUNA Luna Coin LUNA $30,222 $0.018600 1,624,782 LowVol -0.03% 1.81% -1.10%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,662 $0.000228 130,000,000 LowVol -0.13% 1.11% -33.61%
970 CAB Cabbage CAB $29,481 $0.002808 10,499,996 LowVol -0.31% 65.61% 9.08%
971 MILO MiloCoin MILO $29,090 $0.002696 10,789,954 LowVol -0.31% 7.18% -9.75%
972 HVCO High Voltage HVCO $28,842 $0.019303 1,494,171 LowVol -0.29% 2.88% 26.40%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,239 $0.031586 894,026 LowVol -0.31% -4.00% -1.68%
974 KNC KingN Coin KNC $28,185 $14.04 2,008 LowVol -0.31% -11.63%
975 BNX BnrtxCoin BNX $28,035 $0.001057 26,522,501 LowVol -0.39% 16.90% 26.39%
976 DPAY DPAY DPAY $27,916 $0.000351 79,541,001 LowVol -0.31% 3.51% -18.89%
977 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $27,026 $0.004328 6,243,840 LowVol -0.31% -16.70% -48.15%
979 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,154 LowVol -0.83% 2.93% -46.72%
980 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,661 $0.034043 753,776 LowVol -0.31% 21.94% 7.06%
981 IMX Impact IMX $25,622 $0.000234 109,509,095 LowVol -0.29% 107.01% -21.38%
982 LIR LetItRide LIR $25,470 $0.000702 36,285,746 LowVol -0.29% 3.47% 6.89%
983 SDP SydPak SDP $21,997 $0.137693 159,751 LowVol -0.57% 3.21% 17.89%
984 PLNC PLNcoin PLNC $21,992 $0.001287 17,089,600 LowVol -0.31% -22.35%
985 DIX Dix Asset DIX $21,049 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -1.24% -4.26% 84.74%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $20,543 $0.000585 35,120,000 LowVol -0.13% 3.51% -15.76%
987 DES Destiny DES $19,092 $0.011933 1,600,000 LowVol -0.31% -27.05%
988 SCS Speedcash SCS $18,654 $0.071245 261,831 LowVol -0.31% 3.51% 2.15%
989 BIOB BioBar BIOB $18,548 $0.020941 885,756 LowVol -0.31% -8.46%
990 ELS Elysium ELS $18,273 $0.004562 4,005,012 LowVol 6.53% 18.73% 26.74%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $18,234 $0.003627 5,027,857 LowVol -0.31% -25.38% -43.48%
992 JS JavaScript Token JS $18,211 $0.002279 7,991,996 LowVol -0.29% -45.68% 36.24%
993 QBK Qibuck Asset QBK $17,744 $0.010616 1,671,379 LowVol 1.12% 24.63% 48.45%
994 MGM Magnum MGM $16,643 $0.004211 3,951,736 LowVol -0.31% -1.55% -1.29%
995 XOC Xonecoin XOC $15,723 $0.037436 420,000 LowVol -0.31% 31.11% -4.30%
996 SOCC SocialCoin SOCC $15,391 $0.011114 1,384,879 LowVol -0.31% 65.05% -0.23%
997 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,922 $0.001989 7,503,291 LowVol -0.31% -43.71% -68.67%
998 SANDG Save and Gain SANDG $13,266 $0.004328 3,064,800 LowVol -0.31% 3.12% 19.17%
999 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -0.67% 4.27% -6.99%
1000 VTA Virtacoin VTA $12,796 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -83.66% 25.14% -59.10%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $12,615 $0.000117 107,829,281 LowVol -0.31% 3.47%
1002 P7C P7Coin P7C $12,361 $0.000351 35,220,238 LowVol -0.29% 17.70%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $11,734 $6.79 1,727 LowVol -0.31% -32.69% -17.85%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -49.88%
1005 DAS DAS DAS $11,297 $0.004211 2,682,308 LowVol -0.31% -12.82% -4.20%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $10,667 $0.003174 3,360,417 LowVol 1.99% 24.61% 72.65%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $10,389 $0.002041 5,091,200 LowVol -0.31% -4.35% -11.01%
1008 TRADE Tradecoin TRADE $9,924 $0.001287 7,711,879 LowVol -0.31% -22.03%
1009 NODC NodeCoin NODC $7,854 $0.004679 1,678,439 LowVol -0.31% -12.92%
1010 MRNG MorningStar MRNG $7,641 $0.000234 32,655,915 LowVol -0.13% 47.71% 19.07%
1011 COXST CoExistCoin COXST $6,341 $0.000234 27,100,000 LowVol -0.31% -78.24% -93.30%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,231 $0.029417 211,827 LowVol 1.12% 44.12% 52.75%
1013 CONX Concoin CONX $6,095 $0.008189 744,266 LowVol -0.17% 16.86% -8.71%
1014 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,461 $0.000596 9,160,073 LowVol -65.65% -53.79% 33.59%
1015 ULA Ulatech ULA $5,228 $0.026205 199,486 LowVol 233.06% 19.29% 37.69%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.90%
1017 LEX Lex4All LEX $4,124 $0.004124 1,000,000 LowVol -9.19% 11.77%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,490 $0.007192 485,214 LowVol 0.07% 35.01%
1019 NANOX Project-X NANOX $3,296 $42115.00 0.078264 LowVol -0.31% -32.73% -28.94%
1020 XNG Enigma XNG $3,169 $0.190571 16,627 LowVol -0.13% 68.62% 2.55%
1021 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,740 $0.001989 1,377,917 LowVol -0.13% -2.24% 6.06%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,448 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 1.21% 3.35% -1.14%
1023 EBT Ebittree Coin EBT $2,370 $0.001874 1,264,511 LowVol -6.84% -12.72% -2.56%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,045 $0.000351 5,826,388 LowVol -0.31% 55.26% 76.67%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $444 $0.001053 421,300 LowVol 12.15% 10.60% 8.98%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.58%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.23% 3.27% -65.00%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000730 87,140 LowVol -1.12% -7.83% 15.19%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.20% -58.84%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000117 78,848 LowVol -0.31% 17.93%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,200 0.00% 3.61% 15.65%
1033 ETN Electroneum ETN $0.113547 $8,902,350 -1.11% 31.89% 223.14%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.65 $6,672,570 1.19% -3.45% -19.07%
1035 AI POLY AI AI $17.34 $5,124,220 1.72% 15.91% 0.25%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.43 $4,942,700 1.75% 30.71% 64.03%
1037 NULS Nuls NULS $0.722008 $3,450,330 -2.58% -3.19% 21.01%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $3,250,260 -0.07% -0.15% 7.62%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.98 $2,906,390 -0.58% -6.78% -35.88%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.61 $2,813,930 -2.77% -1.53% -7.36%
1041 REC Regalcoin REC $48.69 $2,255,310 -0.50% 2.78% 17.09%
1042 BTE BitSerial BTE $8.19 $1,505,950 -0.07% 3.96% 181.07%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.84 $1,463,160 0.15% -2.96% -1.96%
1044 LEND EthLend LEND $0.024908 $1,064,100 -2.18% -15.32%
1045 BTCM BTCMoon BTCM $0.045153 $1,039,320 -0.86% -34.98% 526.59%
1046 TSL Energo TSL $0.031295 $795,225 3.01% 2.36% -5.57%
1047 INF InfChain INF $0.016027 $760,958 -0.85% 12.60% 93.90%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.30 $690,704 -1.04% 5.29% -3.02%
1049 BOT Bodhi BOT $0.429388 $584,619 0.03% -2.09% -14.81%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.77 $514,049 -0.56% 5.19% 30.23%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.235135 $459,987 -0.19% -9.22%
1052 LLT LLToken LLT $0.541828 $447,488 2.38% -1.02% 81.48%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028545 $383,247 0.37% 3.29% -32.91%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.015547 $300,000 -0.77% -20.54% -35.78%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.145282 $277,785 0.00% 11.52% 23.41%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.21 $277,664 -0.13% 170.40% 172.56%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $255,042 14.51% 50.12% -84.15%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000585 $250,022 -14.53% -16.72% 33.50%
1059 VEE BLOCKv VEE $0.024074 $243,631 -0.18% 30.16% 19.58%
1060 SUR Suretly SUR $3.26 $230,710 -0.19% -2.28% -7.99%
1061 WC WINCOIN WC $1.15 $219,423 -0.12% -0.62% 6.57%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26732.00 $193,151 -0.13% 17.73% 108.11%
1063 BT2 BT2 [CST] BT2 $113.11 $184,668 -0.77% -40.88% -53.30%
1064 EAG EA Coin EAG $3.27 $167,680 -0.33% 11.53% 5.31%
1065 AION Aion AION $1.51 $160,164 -0.18% 0.02% -9.94%
1066 FOR FORCE FOR $0.013962 $155,299 -2.52% 71.56% 571.82%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021842 $152,371 -5.52% -11.66% -10.27%
1068 UGT UG Token UGT $0.441149 $136,090 -0.29% 3.24% -3.09%
1069 XID Sphre AIR XID $0.199145 $132,138 -0.42% 11.85% -1.07%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.62 $121,936 -2.56% -2.62% -26.74%
1071 QBT Qbao QBT $0.252871 $102,102 0.26% -0.16%
1072 THS TechShares THS $0.881572 $83,433 0.06% 16.07% -10.95%
1073 MSD MSD MSD $0.011577 $74,761 -1.11% -5.24% -7.90%
1074 ICX ICON ICX $1.63 $73,041 -0.59% 16.71% 6.71%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015204 $72,464 -0.18% 5.17% 300.47%
1076 GLS GlassCoin GLS $1.05 $71,148 -30.81% -13.07% 22.41%
1077 PRE Presearch PRE $0.187178 $64,519 13.49%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006434 $51,501 -1.51% 2.60% 27.37%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.047694 $51,010 0.16% -36.94% -63.17%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $127.16 $49,845 0.26% 5.76% -5.90%
1081 EVR Everus EVR $1.59 $43,220 4.59% -3.50% -68.59%
1082 DSR Desire DSR $0.247603 $42,869 -3.08% -9.01% 27.92%
1083 BT1 BT1 [CST] BT1 $11697.80 $35,688 -0.12% 2.86% 15.26%
1084 XRY Royalties XRY $0.000117 $32,422 -28.51% -46.07% -99.66%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.140500 $31,810 -7.90% -36.01% -22.47%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000117 $27,494 -0.31% -4.27% -25.84%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.76 $25,546 -1.64% -0.67% 21.46%
1088 FRD Farad FRD $0.119932 $24,072 -0.04% 0.79% 66.54%
1089 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.320200 $23,616 1.86% -41.36% 91.78%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166003 $20,126 -0.31% 16.74% 22.40%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.132631 $18,032 5.20% -13.82% -22.51%
1092 BSR BitSoar BSR $0.161441 $17,134 -0.13% -19.00% -44.57%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090196 $16,692 1.73% 6.94% -17.43%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117002 $15,266 -0.14% 30.07% 69.31%
1095 PFR Payfair PFR $0.014476 $15,137 -0.29% 4.30%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083177 $15,051 -0.13% 9.17% -7.57%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.09 $14,829 1.41% 7.97% 34.26%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050051 $13,655 -0.29% -15.35% 24.09%
1099 WISH MyWish WISH $0.116924 $13,452 -0.18% -0.40% -60.19%
1100 APC AlpaCoin APC $0.025139 $12,811 0.23% -12.83% -14.37%
1101 BTBc Bitbase BTBc $0.006083 $12,237 -18.80% -31.79% 9.96%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.362072 $11,563 1.18% 0.82% 6.59%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013921 $11,477 -0.87% -8.11% 17.31%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003687 $11,460 6.85% -7.21% 66.41%
1105 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000773 $11,010 -0.29% -3.13%
1106 IQT iQuant IQT $0.151259 $10,928 -5.90% -27.95% -7.24%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.053697 $9,192 -0.31% 31.56% 74.63%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002712 $9,000 2.21% 19.83% 9.90%
1109 MCR Macro MCR $1.30 $8,626 -25.72% -29.05% -55.51%
1110 SISA SISA SISA $0.012583 $8,499 8.10% 30.77% -33.98%
1111 SPANK SpankChain SPANK $0.034581 $8,400 -0.18% 3.49% 2.79%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.052644 $8,043 -10.28% -3.50% 190.44%
1113 COR CORION COR $0.815399 $7,369 15.98% -3.34% -10.28%
1114 STEX STEX STEX $0.819953 $7,198 -0.38% 13.67% 121.38%
1115 VIU Viuly VIU $0.008819 $6,567 -0.14% 9.99% 125.82%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.19 $6,230 -0.18% -11.58% -9.81%
1117 AERM Aerium AERM $0.864096 $6,218 -0.11% 50.12% -54.00%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002784 $6,135 3.96% 6.27% 12.58%
1119 HYTV Hyper TV HYTV $0.003466 $5,012 -0.19% -5.54% -75.37%
1120 GRN Granite GRN $0.026088 $4,736 -0.31% 101.04% 70.96%
1121 MKR Maker MKR $386.76 $4,525 -0.29% -2.02% -2.49%
1122 PNX Phantomx PNX $0.107832 $4,096 748.45% 379.14% 600.11%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004370 $3,432 -0.18% 2.65% -63.80%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000122 $3,430 -48.01% -49.53% -53.81%
1125 SND Sand Coin SND $0.610156 $3,177 -10.58% -1.55% -4.20%
1126 BOS BOScoin BOS $1.12 $3,172 -9.55% -7.87% -3.67%
1127 GAY GAY Money GAY $0.015562 $3,117 -4.34% 105.70% 14.36%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $2,745 -0.18% 2.11% 11.54%
1129 WIC Wi Coin WIC $0.003178 $2,378 -0.13% 19.64% 12.97%
1130 NAMO NamoCoin NAMO $0.000117 $2,319 -0.39% 0.70% -21.43%
1131 VULC Vulcano VULC $0.006669 $2,313 -22.28% -16.27% -25.98%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.09 $2,292 -0.31% 3.46% -32.30%
1133 B2B B2B B2B $0.309864 $2,101 -0.19% -0.78% -51.44%
1134 OX OX Fina OX $0.000226 $1,908 -1.29% 4.33% 53.87%
1135 MINEX Minex MINEX $0.015065 $1,891 -5.06% 0.89% -70.33%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116752 $1,809 -0.31% 0.93% 72.32%
1137 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,741 7.53% 4.87% -0.32%
1138 PCN PeepCoin PCN $0.000117 $1,681 -0.13% 3.51% 5496.17%
1139 MGC GulfCoin MGC $0.002457 $1,673 -0.31% -5.32% -25.28%
1140 TER TerraNova TER $1.94 $1,458 -0.31% 3.01% -5.51%
1141 XOT Internet of T… XOT $2211.04 $1,241 -0.31% 3.51% -25.33%
1142 ABC Alphabit ABC $18.70 $1,210 -0.13% 5.50% 25.42%
1143 GARY President Joh… GARY $0.194899 $1,178 -0.31% 1.38% 75.97%
1144 EUSD eUSD EUSD $0.000182 $1,172 -0.19% 1.75% -18.79%
1145 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033990 $1,020 0.93% 0.30% -16.02%
1146 STU bitJob STU $0.024479 $1,008 0.33% -20.32% -15.88%
1147 PLC PlusCoin PLC $0.000560 $1,002 -0.18% -14.42% -4.51%
1148 DFS DFSCoin DFS $0.006846 $987 3.50% -19.29% -22.18%
1149 DAY Chronologic DAY $4.71 $986 -0.17% -29.60% 25.45%
1150 NTC Natcoin NTC $0.135440 $975 -0.13% -21.04% -50.42%
1151 ACC AdCoin ACC $0.061116 $954 -13.41% -12.90% -54.66%
1152 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $848 -0.22% -18.83% 17.19%
1153 ONG onG.social ONG $0.181914 $783 -0.18% 41.65%
1154 MAVRO Mavro MAVRO $0.026673 $751 5.34% 42.32% 100.42%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002339 $744 -0.17% 18.43% -8.46%
1156 MOTO Motocoin MOTO $0.007874 $737 10.86% 196.93% 134.25%
1157 HAT Hawala.Today HAT $0.186555 $731 -0.18% 7.32% 11.32%
1158 QBT Cubits QBT $0.004536 $717 -0.29% 46.87% 218.78%
1159 WA WA Space WA $0.017548 $682 -0.31% -3.57% -25.62%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $0.833055 $674 -0.42% -24.82% -23.56%
1161 FRN Francs FRN $0.024030 $628 -0.47% -14.91% -29.16%
1162 SKR Sakuracoin SKR $0.001503 $586 7.16% 40.73% -43.58%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002673 $572 -1.06% -6.13% -32.91%
1164 IBTC iBTC IBTC $0.005710 $559 -0.19% 30.99% -31.98%
1165 CLINT Clinton CLINT $0.010412 LowVol -6.43% -25.69% 16.62%
1166 ASN Aseancoin ASN $0.015793 LowVol -0.31% -10.10% 224.91%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001287 LowVol -0.31% -33.05% -22.48%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039586 LowVol -0.19% -0.78% -43.00%
1169 FLASH Flash FLASH $0.004914 LowVol -0.12% 22.78% 5.20%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000468 LowVol -0.31% 38.01% 47.59%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 LowVol -0.19% 98.42% 54.17%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.047219 LowVol -0.31% -7.82% 5.07%
1173 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004913 LowVol -0.31% 24.21% -42.57%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000234 LowVol -0.31% 106.94% 79.00%
1175 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol -0.31% 2677.68% 321.37%
1176 PDG PinkDog PDG $0.000117 LowVol -0.31% 4.65% -4.32%
1177 SKC Skeincoin SKC $0.013453 LowVol -0.13% -8.44% 323.82%
1178 BSN Bastonet BSN $0.000702 LowVol -0.13% -5.46% -1.64%
1179 UR UR UR $0.000818 LowVol 15.95% 80.76% 26.72%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000578 LowVol 0.83% 27.89% 7.00%
1181 SJCX Storjcoin X SJCX $0.330085 LowVol -3.35% 2.27%
1182 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002574 LowVol -0.31% 57.73% -5.33%
1183 ACES Aces ACES $0.000249 LowVol -23.89% 120.13% 2.02%
1184 BUB Bubble BUB $0.019654 LowVol -0.13% -24.72% 17.83%
1185 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 31.77% -9.24% -12.08%
1186 EVC EventChain EVC $0.091002 LowVol -0.19% -0.79%
1187 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000234 LowVol -0.31% -21.09% -30.14%
1188 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042466 LowVol -0.31% 2.18% -14.44%
1189 OMC Omicron OMC $0.132311 LowVol -0.13% 17.78%
1190 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000351 LowVol -0.29% 3.51% 17.93%
1191 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.31% 12.73% 51.17%
1192 YEL Yellow Token YEL $0.012283 LowVol -0.18% 134.35% 358.37%
1193 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004191 LowVol -0.36% -5.44% 28.46%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000351 LowVol 199.60% 55.26% 19.30%
1195 QORA Qora QORA $0.213148 LowVol -0.31% -3.94%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002925 LowVol -0.31% 15.73% -47.87%
1197 AV AvatarCoin AV $0.034979 LowVol -0.29% -17.28% 10.19%
1198 WILD Wild Crypto WILD $0.142526 LowVol -0.18% -5.82% 15.45%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 11.94% -18.27% -6.44%
1200 SHA SHACoin SHA $0.000702 LowVol -0.13% 24.21% 17.93%
1201 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol -0.46% 4.82% 189.18%
1202 DON Donationcoin DON $0.000585 LowVol -0.31% 30.48% -26.05%
1203 AXIOM Axiom AXIOM $0.017899 LowVol -0.29% 3.51% 17.17%
1204 FFC FireFlyCoin FFC $0.000117 LowVol -0.13% 3.51% 1.97%
1205 PRES President Trump PRES $0.003623 LowVol -0.13% 17.16% -1.45%
1206 MARX MarxCoin MARX $0.001066 LowVol 2.86% 18.55% 6.08%
1207 IRL IrishCoin IRL $0.002574 LowVol -0.13% 13.86% -0.79%
1208 ACN Avoncoin ACN $0.000351 LowVol -0.31% -12.27% 6.38%
1209 PRM PrismChain PRM $0.001521 LowVol -0.31% 21.43% 10.73%
1210 TOP TopCoin TOP $0.000353 LowVol -0.10% -3.86% -27.39%
1211 BXC Bitcedi BXC $0.003514 LowVol -0.62% 6.24% 58.71%
1212 MAGN Magnetcoin MAGN $0.681680 LowVol -0.49% 31.10% 42.14%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000234 LowVol -0.31% 3.51% 17.93%
1214 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001755 LowVol -0.13% 15.18% 31.77%
1215 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004328 LowVol -0.31% -39.21% -24.68%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol -0.18% 2.27%
1217 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000468 LowVol -0.31% 37.96% 14.36%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.04% 103.06% -1.33%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001638 LowVol -0.29% 31.69% -4.29%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 3.40% 11.82% 12.36%
1221 FC Facecoin FC $0.003640 LowVol -0.29% -10.82% 21.45%
1222 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004211 LowVol -0.29% 0.04% 14.72%
1223 UNC UNCoin UNC $0.000117 LowVol -0.31% 3.47% 17.93%
1224 BITOK Bitok BITOK $0.000117 LowVol -0.13% 3.51% 17.93%
1225 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.54% 13.82% 11.78%
1226 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol 177.96% -32.37% 6.60%
1227 TEAM TeamUp TEAM $0.000234 LowVol -0.13% 3.51% 17.69%
1228 RCN Rcoin RCN $0.000117 LowVol -0.29% 3.51% 17.93%
1229 HYPER Hyper HYPER $0.034394 LowVol -0.13% -22.57% 95.13%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.002574 LowVol -0.31% -18.70% -14.35%
1231 UTA UtaCoin UTA $0.002223 LowVol -0.31% -32.19% 332.10%
1232 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001243 LowVol -1.30% 7.28% 0.20%
1233 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003159 LowVol -0.29% -15.31% 6.14%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001638 LowVol -0.31% 9.01% -2.52%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.082812 LowVol -0.18% -1.33% -3.84%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000323 LowVol -0.29% 41.19% 123.62%
1237 EBIT eBIT EBIT $0.001461 LowVol -0.29% -20.38% 24.71%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.006872 LowVol -0.19% -0.77% -49.01%
1239 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.29% -0.79% 76.08%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002340 LowVol -0.29% 7.21%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001521 LowVol -0.31% 3.47%
1242 FAP FAPcoin FAP $0.006551 LowVol -0.13% 3.51% -33.44%
1243 HIGH High Gain HIGH $0.000468 LowVol -0.13% -31.00% -20.74%
1244 PI PiCoin PI $0.002457 LowVol -0.13% 8.69%
1245 QBC Quebecoin QBC $0.001989 LowVol -0.29% 3.47% 17.93%
1246 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000936 LowVol -0.13% -62.24% 17.93%
1247 BEST BestChain BEST $0.001287 LowVol -0.31% -0.32%
1248 BET BetaCoin BET $0.002305 LowVol -0.19% 39.09% -11.26%
1249 FUDD DimonCoin FUDD $0.001365 LowVol -0.19% -0.79% -30.95%
1250 LTH LAthaan LTH $0.000936 LowVol -0.31% 65.61% 88.31%
1251 DISK DarkLisk DISK $0.000702 LowVol -0.29% 3.47% 1.08%
1252 10MT 10M Token 10MT $0.001592 LowVol -0.18% 116.22% -38.54%
1253 BIT First Bitcoin BIT $0.012634 LowVol -0.29% 2.91% 13.06%
1254 AIB Advanced Inte… AIB $0.004555 LowVol -0.13% 7.35% 20.95%
1255 PRIMU Primulon PRIMU $0.000187 LowVol -6.34% -17.16% -13.16%
1256 REGA Regacoin REGA $0.001521 LowVol -0.31% -10.90% -46.50%
1257 GOLF Golfcoin GOLF $0.000117 LowVol -0.29% 3.47% 17.93%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.001700 LowVol -0.18% -0.79% -32.05%
1259 DBG Digital Bulli… DBG $0.006785 LowVol -0.13% 0.05% 15.93%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000585 LowVol -0.13% -13.74% -21.81%
1261 KARMA Karmacoin KARMA $0.000117 LowVol -0.13% 3.51%
1262 GUC GoldUnionCoin GUC $0.119911 LowVol -0.31% 128.57% 4.34%
1263 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol -0.31% 17.93%
1264 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003861 LowVol -0.31% -87.64% -62.23%
1265 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010750 LowVol -0.36% 4.46% -5.97%
1266 STARS StarCash Network STARS $0.250642 LowVol 21.55% 34.34% -2.76%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 0.03% 4.78% -42.79%
1268 LKC LinkedCoin LKC $0.000117 LowVol -0.31% -48.26% -41.03%
1269 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000117 LowVol -0.13% 3.51% 17.99%
1270 TODAY TodayCoin TODAY $0.001170 LowVol -0.13% 29.38% 7.21%
1271 CBD CBD Crystals CBD $0.001638 LowVol -0.31% 17.37%
1272 FUTC FutCoin FUTC $0.001872 LowVol -0.13% 1.27% -7.68%
1273 TIE TIES Network TIE $0.062337 LowVol -0.19% -0.79% -35.04%
1274 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004211 LowVol -0.31% 13.21% 41.59%
1275 RHFC RHFCoin RHFC $0.001053 LowVol -0.31% 3.78% -0.70%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002457 LowVol -0.29% 27.82% 24.36%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000234 LowVol -0.12% 3.51% -21.38%
1278 XQN Quotient XQN $0.004445 LowVol -0.13% -25.81% -16.93%
1279 X2 X2 X2 $0.000117 LowVol -0.29% 3.47% 17.96%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -2.18% -30.11% -58.02%
1281 XID International… XID $0.006668 LowVol -0.29% -16.93% -15.97%
1282 WINK Wink WINK $0.000351 LowVol -0.31% 68.16%
1283 XTD XTD Coin XTD $0.000117 LowVol -0.31% 17.93%
1284 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052547 LowVol 1.12% 27.54% 44.22%
1285 OP Operand OP $0.001053 LowVol -0.29% 16.40% 17.97%
1286 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol -0.23% 42.00% 84.07%
1287 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.13% 101.63% 23.96%
1288 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000159 LowVol -0.29% 55.64% 33.90%
1289 CC CyberCoin CC $0.000117 LowVol -0.31% 3.47% 17.70%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003744 LowVol -0.13% 6.81% 4.13%
1291 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003042 LowVol -0.13% 17.01% -7.08%
1292 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.361955 LowVol -0.31% 17.98%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000117 LowVol -0.29% 17.94%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000117 LowVol -0.31% 3.51% 17.93%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011231 LowVol -0.13% 6.57% 14.40%
1297 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 3.97% 20.40%
1298 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.91% -46.71%
1299 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.16% 3.64% -23.54%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1301 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.01%
1302 XAU Xaucoin XAU $0.030308 LowVol -0.49% 3.29% 19.90%
1303 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.67% 17.02%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.44% -22.67%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 4.78% 19.42%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.36% 2.57%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.65% 2.97% 17.31%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.30%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.56% 48.91%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 MBL MobileCash MBL $0.000345 LowVol 16.07%
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 3.92% 113.95%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.95% -86.26%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.04%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.13% 12.80%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.55% -62.40%

Quay lại phần 1

Phản hồi