Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11803.30 trên tổng giá trị $197,374,487,518

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $458.50 trên tổng giá trị $44,085,738,548

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1526.05 trên tổng giá trị $25,697,899,899

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245798 trên tổng giá trị $9,514,062,205

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.38 trên tổng giá trị $9,408,348,669

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,303,230 đã biến động tăng 328.51% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026081 trên tổng giá trị $5,203 đã biến động tăng 229.74% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000349 trên tổng giá trị đã biến động tăng 196.09% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị đã biến động tăng 174.78% trong 1h qua

    + Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000208 trên tổng giá trị $839,604 đã biến động tăng 117.24% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2665.72% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.529054 trên tổng giá trị $461,774 đã biến động tăng 577.13% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005661 trên tổng giá trị $171,117 đã biến động tăng 370.53% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.196590 trên tổng giá trị $14,865,055 đã biến động tăng 335.40% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị $829,087 đã biến động tăng 309.21% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5576.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.059339 trên tổng giá trị $3,797,303 đã biến động tăng 1677.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.196590 trên tổng giá trị $14,865,055 đã biến động tăng 1503.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.529054 trên tổng giá trị $461,774 đã biến động tăng 999.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000653 trên tổng giá trị $1,028,818 đã biến động tăng 654.03% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PRX Printerium PRX $83,762 $0.007085 11,821,728 $1,218 -11.80% 111.42% 13.71%
702 AMMO Ammo Rewards AMMO $81,503 $0.001048 77,777,777 $898 -36.55% -45.54% 17.38%
703 GPL Gold Pressed … GPL $76,483 $0.298150 256,527 $982 -1.21% 6.04% 3.34%
704 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,472 $0.003027 24,931,054 $518 1.30% 11.90% 13.04%
705 ZMC ZetaMicron ZMC $69,899 $0.000116 600,344,291 $2,740 -1.28% 17.38%
706 DIBC DIBCOIN DIBC $68,336 $0.013667 5,000,000 $577 -0.47% -19.50% 20.56%
707 XCO X-Coin XCO $66,613 $0.005379 12,384,976 $542 -1.21% -15.45% -26.06%
708 RBT Rimbit RBT $66,324 $0.000574 115,499,623 $628 -1.27% 29.04% -1.78%
709 ATX Artex Coin ATX $65,285 $0.003476 18,781,750 $513 -1.28% -14.67% -9.71%
710 SOIL SOILcoin SOIL $62,497 $0.010960 5,702,048 $897 -1.31% 6.29% 16.55%
711 GLT GlobalToken GLT $57,829 $0.002216 26,095,400 $3,792 -1.28% 10.18% 3.40%
712 RPC RonPaulCoin RPC $56,751 $0.063362 895,654 $691 -0.18% -8.31% -8.17%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $55,049 $0.017266 3,188,280 $856,969 -3.74% 145.98% 475.21%
714 CESC CryptoEscudo CESC $50,335 $0.000349 144,105,100 $583 48.25% -11.48% -4.06%
715 STEPS Steps STEPS $49,876 $0.002678 18,625,017 $948 -1.17% 17.42%
716 SFC Solarflarecoin SFC $49,281 $0.003499 14,083,450 $871 -5.60% -12.13% 42.27%
717 MCRN MACRON MCRN $46,853 $0.000117 401,421,401 $837 -1.75% -71.69% -70.24%
718 300 300 Token 300 $46,807 $156.02 300 $1,122 -1.30% -37.31% -14.68%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,349 $0.000970 44,682,430 $757 -15.27% -2.21% -30.41%
720 CRTM Corethum CRTM $38,525 $0.015410 2,500,000 $1,864 -0.97% 123.64% 106.34%
721 BRAT BRAT BRAT $37,397 $0.000234 160,000,000 $2,416 -1.27% 3.28% -14.89%
722 ICON Iconic ICON $37,277 $0.062873 592,894 $12,805 -1.28% -17.41% 25.39%
723 PULSE Pulse PULSE $34,962 $0.002445 14,298,972 $869 -1.30% -32.49% -15.00%
724 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,517 $0.035617 856,802 $92,746 -0.22% 191.14% 128.78%
725 CREVA CrevaCoin CREVA $29,659 $0.000815 36,390,750 $2,655 -1.30% -15.93% -1.57%
726 ALTC Antilitecoin ALTC $29,353 $0.000931 31,512,613 $929 -8.92% 37.16% 56.55%
727 GRIM Grimcoin GRIM $24,855 $0.002407 10,324,802 $1,341 -6.94% 38.96% 124.24%
728 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,495 $0.001152 13,451,250 $605 -1.31% 47.90% 1.20%
729 XRC Rawcoin XRC $14,338 $0.020342 704,882 $1,572 1.98% 11.03% 17.61%
730 LVPS LevoPlus LVPS $12,862 $0.008499 1,513,256 $8,946 -23.39% -8.71% 14.25%
731 ARGUS Argus ARGUS $12,840 $0.011182 1,148,324 $725 -0.44% 25.90% 20.21%
732 VOLT Bitvolt VOLT $8,798 $0.000582 15,112,554 $530 -1.30% 5.81% -3.19%
733 GSR GeyserCoin GSR $8,594 $0.183380 46,864 $2,546 -0.26% 41.50% 208.64%
734 HMC HarmonyCoin HMC $6,241 $0.011121 561,235 $6,276 -1.30% 4.81% -5.64%
735 ABN Abncoin ABN $788 $0.011643 67,700 $638 -3.08% -2.87% -24.75%
736 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.14% -18.92%
737 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
738 ETT EncryptoTel [… ETT $12,142,920 $0.195440 62,131,190 LowVol -1.78% 4.95% 127.77%
739 ECOB Ecobit ECOB $5,485,244 $0.012342 444,444,444 LowVol -1.05% 16.82% 15.45%
740 IXC Ixcoin IXC $4,102,151 $0.195349 20,999,088 LowVol -0.55% 30.56% 45.40%
741 YASH YashCoin YASH $4,075,220 $0.407511 10,000,270 LowVol -1.17% -8.45% -17.27%
742 ARC Arcade Token ARC $3,923,221 $2.40 1,636,312 LowVol -0.97% 4.40%
743 PGL Prospectors Gold PGL $3,807,493 $0.059031 64,500,000 LowVol -1.30% 2.87% -25.61%
744 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol -0.20% -16.66%
745 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,374,620 $0.079154 30,000,000 LowVol -3.70% -26.46%
746 MBRS Embers MBRS $2,248,030 $0.044961 50,000,000 LowVol -1.60% 29.37% 20.49%
747 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,213,382 $0.364897 6,065,771 LowVol -1.11% 47.19% 57.73%
748 ADL Adelphoi ADL $2,196,125 $0.093563 23,472,224 LowVol -0.35% -10.56% -10.32%
749 FIMK FIMKrypto FIMK $1,957,067 $0.003392 577,004,618 LowVol -1.17% -27.62% 118.61%
750 FYP FlypMe FYP $1,907,271 $0.108130 17,638,681 LowVol -1.24% 15.36% 34.16%
751 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,897,812 $0.000083 22,868,707,934 LowVol -1.10% 147.79% 58.18%
752 ITT Intelligent T… ITT $1,776,291 $0.181293 9,797,899 LowVol -0.97% -1.29% -12.71%
753 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
754 ETBS Ethbits ETBS $1,296,215 $0.931454 1,391,604 LowVol -1.28% 52.82% -16.16%
755 HTC HitCoin HTC $1,280,323 $0.000116 10,996,318,099 LowVol -1.28% 17.38%
756 REX REX REX $1,263,959 $0.145941 8,660,756 LowVol -0.95% -9.58% 41.92%
757 SHORTY Shorty SHORTY $1,234,180 $0.012342 100,000,000 LowVol -1.30% 3.85% 12.10%
758 PND Pandacoin PND $1,216,546 $0.000037 32,514,916,898 LowVol 1.28% 2.60% 74.49%
759 ELE Elementrem ELE $1,200,657 $0.046573 25,780,267 LowVol -1.30% -17.19% 46.06%
760 RC RussiaCoin RC $1,170,540 $0.139718 8,377,873 LowVol -1.17% -12.54% -11.27%
761 AHT Bowhead AHT $1,130,776 $0.141347 8,000,000 LowVol -1.77% 14.15% -28.19%
762 MBI Monster Byte MBI $1,088,132 $0.064682 16,822,736 LowVol -1.36% 17.86% 3.88%
763 LNK Link Platform LNK $1,075,630 $22.64 47,503 LowVol -1.07% -23.84% -43.09%
764 ORB Orbitcoin ORB $982,835 $0.317918 3,091,474 LowVol 0.32% -0.40% 12.87%
765 SDC ShadowCash SDC $902,691 $0.134828 6,695,133 LowVol -1.30% -12.39% -48.91%
766 METAL MetalCoin METAL $877,743 $0.011410 76,925,527 LowVol 8.68% 13.27% 18.20%
767 EBET EthBet EBET $850,786 $0.100063 8,502,500 LowVol -0.95% 8.81% -9.47%
768 NOBL NobleCoin NOBL $808,513 $0.000349 2,315,102,989 LowVol 36.80% 30.20% 17.52%
769 BPC Bitpark Coin BPC $794,648 $0.010595 75,000,000 LowVol 18.17% 13.80% -7.23%
770 TAG TagCoin TAG $767,889 $0.128912 5,956,688 LowVol 19.56% -3.95% 82.47%
771 MAC Machinecoin MAC $744,199 $0.036801 20,222,200 LowVol -1.28% -9.76% 12.32%
772 KOBO Kobocoin KOBO $691,743 $0.028005 24,700,248 LowVol -1.20% 9.39% -8.33%
773 USC Ultimate Secu… USC $659,051 $0.063719 10,343,113 LowVol 16.94% 21.16% 12.70%
774 NET NetCoin NET $642,511 $0.000816 787,126,712 LowVol -1.16% -2.78% -8.68%
775 VAL Valorbit VAL $605,963 $0.000116 5,204,440,141 LowVol -1.30% 2.87% 17.38%
776 TES TeslaCoin TES $597,393 $0.008134 73,446,740 LowVol -1.04% -25.15% 15.16%
777 TROLL Trollcoin TROLL $586,394 $0.001036 565,798,899 LowVol 5.32% 30.58% 5.53%
778 GOOD Goodomy GOOD $584,695 $0.001325 441,349,000 LowVol -1.25% -9.96% 26.86%
779 AU AurumCoin AU $573,041 $1.93 296,216 LowVol -1.22% 19.12% 52.01%
780 BITS Bitstar BITS $559,831 $0.024256 23,079,737 LowVol -1.22% -0.22% 10.71%
781 BBT BitBoost BBT $551,027 $0.113313 4,862,878 LowVol -0.95% -1.29% 2.32%
782 OPAL Opal OPAL $538,917 $0.035587 15,143,700 LowVol -1.34% -4.94% 11.24%
783 SAC SACoin SAC $529,200 $0.075448 7,014,115 LowVol -1.30% -4.77% -9.41%
784 V Version V $528,628 $0.001128 468,625,579 LowVol 1.68% 0.79% 30.51%
785 RIYA Etheriya RIYA $510,406 $0.322729 1,581,531 LowVol -1.29% 3.26% -7.62%
786 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.37% -29.18%
787 FC2 FuelCoin FC2 $473,321 $0.004657 101,630,528 LowVol -1.17% -8.21% 2.23%
788 CHESS ChessCoin CHESS $462,935 $0.008568 54,032,769 LowVol -1.17% 52.14% 61.09%
789 ICN iCoin ICN $442,104 $0.015136 29,208,606 LowVol -1.30% 2.87% 35.57%
790 DDF DigitalDevelo… DDF $441,665 $0.086291 5,118,307 LowVol -0.97% -7.84% -7.69%
791 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $440,298 $0.081112 5,428,300 LowVol -0.12% -0.98%
792 GLC GlobalCoin GLC $417,339 $0.006404 65,171,010 LowVol -1.21% 24.67%
793 SLG Sterlingcoin SLG $409,794 $0.097419 4,206,528 LowVol -2.44% 6.74% 16.47%
794 GIM Gimli GIM $406,096 $0.005076 80,000,000 LowVol -0.95% -1.29% -44.14%
795 FNC FinCoin FNC $386,039 $0.029975 12,878,667 LowVol -0.93% -18.79% -20.42%
796 WAY WayGuide WAY $384,381 $0.003842 100,040,708 LowVol -1.30% 2.87% 24.96%
797 BUCKS SwagBucks BUCKS $375,887 $1.18 319,379 LowVol -1.65% -5.40% -7.49%
798 CFT CryptoForecast CFT $373,708 $0.008124 46,000,000 LowVol -1.35% 6.71% -0.70%
799 AMBER AmberCoin AMBER $351,072 $0.008034 43,699,481 LowVol -1.28% 20.52% -20.59%
800 VIDZ PureVidz VIDZ $347,698 $0.002775 125,279,775 LowVol -1.93% 16.93% 23.69%
801 C2 Coin2.1 C2 $345,861 $0.003459 99,976,323 LowVol -6.24% 66.48% 107.00%
802 DAXX DaxxCoin DAXX $343,548 $0.000690 497,688,370 LowVol -1.30% 2.03% -1.80%
803 SPEX SproutsExtreme SPEX $333,765 $0.000116 2,866,607,586 LowVol -1.30%
804 UFR Upfiring UFR $332,855 $0.023115 14,400,000 LowVol -0.95% 0.68% -24.15%
805 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.58%
806 SH Shilling SH $326,778 $0.008267 39,529,675 LowVol -1.30% 31.70% 43.73%
807 FUCK FuckToken FUCK $324,390 $0.006312 51,392,878 LowVol 0.30% -36.27%
808 PR Prototanium PR $322,317 $1.65 195,902 LowVol 2.32% 30.62% -2.40%
809 KUSH KushCoin KUSH $319,694 $0.058692 5,446,954 LowVol -1.31% -12.23% 27.16%
810 SHDW Shadow Token SHDW $317,044 $0.045292 7,000,000 LowVol -15.83% -15.27% -13.38%
811 UNIC UniCoin UNIC $296,909 $0.100063 2,967,216 LowVol -1.09% 1.65% 5.19%
812 STV Sativacoin STV $294,372 $0.041540 7,086,537 LowVol -1.62% 9.53% 64.36%
813 XPTX PlatinumBAR XPTX $292,501 $0.700839 417,358 LowVol -1.17% -4.27% -13.77%
814 LTB LiteBar LTB $291,279 $0.360413 808,182 LowVol -1.16% 9.05% 13.95%
815 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 3.98% 18.66%
816 ZUR Zurcoin ZUR $283,703 $0.003260 87,023,139 LowVol -1.30% -6.66% 66.68%
817 RBIES Rubies RBIES $278,913 $0.026779 10,415,252 LowVol -1.17% 9.19% 1.61%
818 FLY Flycoin FLY $267,828 $1.27 210,806 LowVol -1.21% 18.27%
819 SWING Swing SWING $254,944 $0.092271 2,763,002 LowVol -1.46% 3.82% 3.54%
820 BRIT BritCoin BRIT $251,021 $0.011803 21,268,092 LowVol -1.21% -0.07% -48.74%
821 EVO Evotion EVO $249,459 $0.078735 3,168,318 LowVol -1.31% 1.51% 13.70%
822 GAIA GAIA GAIA $247,208 $0.010257 24,101,381 LowVol -1.31% 10.51% 0.84%
823 TRI Triangles TRI $245,993 $3.37 72,891 LowVol -1.17% 5.12% -12.08%
824 REE ReeCoin REE $237,391 $0.000093 2,560,000,000 LowVol -3.23% 127.68% 70.79%
825 LOT LottoCoin LOT $236,514 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.50% -19.91% 0.24%
826 MAD SatoshiMadness MAD $232,944 $0.000116 2,000,683,485 LowVol -1.17% 17.09%
827 I0C I0Coin I0C $231,907 $0.011051 20,985,192 LowVol -0.87% -46.47% 32.84%
828 Q2C QubitCoin Q2C $231,190 $0.000931 248,202,877 LowVol -20.96% -17.67% -21.75%
829 FRC Freicoin FRC $227,005 $0.007685 29,540,590 LowVol -1.21% 1.36% -4.63%
830 BIGUP BigUp BIGUP $226,507 $0.000107 2,118,135,609 LowVol -1.08% -5.24% -0.70%
831 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $216,367 $0.016361 13,224,230 LowVol -1.15% 4.74% 15.84%
832 WMC WMCoin WMC $210,720 $0.018280 11,527,489 LowVol -1.30% 2.74% 17.42%
833 WYV Wyvern WYV $206,533 $0.117014 1,765,025 LowVol -1.30% -1.21% 26.70%
834 CAGE CageCoin CAGE $203,403 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.40% -8.23% -14.90%
835 CYP Cypher CYP $199,362 $0.031320 6,365,285 LowVol -1.28% 63.06%
836 EVIL Evil Coin EVIL $198,592 $0.009448 21,020,383 LowVol -4.63% -17.67% 18.75%
837 GRT Grantcoin GRT $190,806 $0.004424 43,130,150 LowVol -6.17% 10.80% 11.53%
838 TRK Truckcoin TRK $188,057 $0.001201 156,638,198 LowVol -1.41% -32.17% -43.88%
839 JIN Jin Coin JIN $186,908 $0.018978 9,848,485 LowVol -1.28% -4.67% 218.89%
840 YAC Yacoin YAC $181,356 $0.001514 119,816,818 LowVol -1.21% 33.77% 17.39%
841 JET Jetcoin JET $179,207 $0.036779 4,872,509 LowVol -1.25% -19.95% -73.55%
842 MNC Mincoin MNC $177,473 $0.044127 4,021,833 LowVol -1.99% -1.02% -40.08%
843 EMD Emerald Crypto EMD $175,687 $0.009190 19,117,129 LowVol -1.20% -4.41% -12.12%
844 GTC Global Tour Coin GTC $170,512 $0.005705 29,887,402 LowVol -1.28% 32.70% 13.93%
845 ARI Aricoin ARI $169,525 $0.001209 140,262,505 LowVol -0.82% 6.97% 15.66%
846 RBX Ripto Bux RBX $168,280 $0.000441 381,236,123 LowVol -1.65% 22.25% 8.44%
847 PHS Philosopher S… PHS $168,062 $0.027944 6,014,340 LowVol -1.21% -0.85% 17.98%
848 TTC TittieCoin TTC $161,120 $0.000128 1,259,816,434 LowVol -2.29% -11.06% -32.60%
849 XCT C-Bit XCT $160,041 $0.001018 157,223,250 LowVol -1.29% 28.48% 51.85%
850 HMP HempCoin HMP $157,957 $0.000116 1,356,645,470 LowVol -1.17% 2.87% 17.38%
851 ANTI AntiBitcoin ANTI $154,546 $0.008849 17,465,159 LowVol -14.88% -9.24% 6.15%
852 RED RedCoin RED $152,856 $0.002063 74,107,896 LowVol -1.05% 1.35% 9.19%
853 ICE iDice ICE $151,550 $0.096467 1,571,013 LowVol -1.31% 32.80% -17.43%
854 HAL Halcyon HAL $148,688 $0.028060 5,298,915 LowVol -1.21% 4.20% 15.00%
855 FIRE Firecoin FIRE $146,689 $1.49 98,412 LowVol -1.21% 2.91% 5.36%
856 XRA Ratecoin XRA $145,365 $0.001267 114,751,761 LowVol -1.17% 7.53% 3.31%
857 OHM OHM OHM $145,222 $0.004876 29,785,800 LowVol 2.56% 22.88%
858 PX PX PX $144,861 $0.001514 95,705,693 LowVol -1.30% -25.71% 17.15%
859 CNNC Cannation CNNC $141,965 $0.057316 2,476,893 LowVol -1.23% 5.31% 36.67%
860 KED Darsek KED $141,768 $0.010240 13,844,545 LowVol -1.13% -4.76% -27.29%
861 QCN QuazarCoin QCN $140,764 $0.023286 6,044,911 LowVol -1.17% -2.45% 12.68%
862 VC VirtualCoin VC $137,101 $0.013622 10,064,287 LowVol -1.21% 52.35% 40.25%
863 EUC Eurocoin EUC $137,004 $0.011034 12,416,554 LowVol -1.30% -8.64% -14.57%
864 DRXNE DROXNE DRXNE $134,220 $0.002128 63,078,076 LowVol -1.29% -4.63% 6.11%
865 GP GoldPieces GP $132,577 $0.108655 1,220,161 LowVol -1.55% -10.08% 7.37%
866 DLC Dollarcoin DLC $132,539 $0.014554 9,106,714 LowVol -1.30% 2.87% 16.70%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $128,498 $0.023054 5,573,923 LowVol -0.47% 7.11% 63.76%
868 DUO ParallelCoin DUO $126,807 $0.420319 301,692 LowVol -1.30% -38.56% 27.53%
869 BUMBA BumbaCoin BUMBA $125,516 $0.005589 22,458,726 LowVol -1.30% 49.93% -9.31%
870 RUPX Rupaya RUPX $123,168 $0.020186 6,101,676 LowVol -15.71% 55.60% -44.19%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $122,946 $0.082558 1,489,209 LowVol 10.40% 6.55% 16.64%
872 J Joincoin J $120,015 $0.049018 2,448,402 LowVol -1.30% -50.74% -44.78%
873 ARG Argentum ARG $118,479 $0.013829 8,567,272 LowVol -1.22% -6.27% 4.81%
874 IMS Independent M… IMS $118,000 $0.021978 5,368,934 LowVol 4.22% 37.97% 26.16%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $115,953 $0.001282 90,421,856 LowVol -1.27% 7.80% 24.94%
876 ECA Electra ECA $115,855 $0.000005 21,901,867,001 LowVol -3.54% 7.59% -76.12%
877 BAS BitAsean BAS $115,575 $0.023115 5,000,000 LowVol -0.97% -6.70% 56.82%
878 MARS Marscoin MARS $115,540 $0.004086 28,279,074 LowVol -1.10% 6.04% 8.69%
879 XPY PayCoin XPY $114,439 $0.009677 11,825,603 LowVol -1.68% -24.24% -26.98%
880 GPU GPU Coin GPU $114,009 $0.002817 40,477,042 LowVol -1.88% 12.07% 7.00%
881 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.24%
882 QTL Quatloo QTL $110,540 $0.014321 7,718,883 LowVol -1.21% 27.95% 11.10%
883 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 10.78%
884 NEVA NevaCoin NEVA $108,602 $0.044185 2,457,890 LowVol -1.94% 17.36% 20.19%
885 FLAX Flaxscript FLAX $105,020 $0.018807 5,584,148 LowVol -0.92% -17.19% -12.88%
886 UNITS GameUnits UNITS $104,659 $0.030135 3,472,983 LowVol -1.32% 11.40% -12.86%
887 CTO Crypto CTO $103,656 $0.008500 12,195,508 LowVol -1.21% -6.13% -24.29%
888 SOON SoonCoin SOON $101,686 $0.008159 12,462,620 LowVol -0.90% 3.01% 16.35%
889 DRM Dreamcoin DRM $99,825 $0.040751 2,449,632 LowVol -1.21% 3.18% 40.28%
890 XCRE Creatio XCRE $99,080 $0.004828 20,520,514 LowVol -1.30% 3.07% -1.35%
891 E4ROW E4ROW E4ROW $97,673 $0.022208 4,398,000 LowVol -0.97% -1.33% -76.24%
892 CNC CHNCoin CNC $96,645 $0.001979 48,827,087 LowVol -1.21% 2.90% 299.55%
893 CACH CacheCoin CACH $96,348 $0.022967 4,195,132 LowVol -1.16% -32.50% -37.73%
894 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 2.61% 38.25%
895 PIE PIECoin PIE $94,026 $0.006869 13,687,535 LowVol -1.30% 10.35% 158.64%
896 POP PopularCoin POP $93,908 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -0.17% 19.58% 20.86%
897 CON PayCon CON $93,898 $0.004075 23,042,604 LowVol 0.02% -5.26% -22.04%
898 TAJ TajCoin TAJ $85,707 $0.010708 8,004,435 LowVol -0.21% 3.23% 2.11%
899 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol -1.28% 0.18% -3.90%
900 CF Californium CF $84,854 $0.035279 2,405,235 LowVol -1.21% 3.90% 41.62%
901 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.80%
902 MST MustangCoin MST $80,343 $0.127459 630,343 LowVol -1.37% -8.23% -6.57%
903 HXX Hexx HXX $77,867 $0.052462 1,484,266 LowVol -1.17% 31.65% 63.49%
904 VEC2 VectorAI VEC2 $77,390 $0.004657 16,617,074 LowVol -2.79% -1.07% 3.50%
905 BTQ BitQuark BTQ $77,151 $0.008500 9,077,148 LowVol -1.17% 5.80% -15.44%
906 BIP BipCoin BIP $75,597 $0.046456 1,627,261 LowVol -1.30% 1.23% 9.81%
907 MAY Theresa May Coin MAY $74,807 $0.003007 24,879,400 LowVol -1.27% -9.42% -29.07%
908 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $74,255 $0.000931 79,719,140 LowVol -1.30% -24.19% 30.43%
909 BLRY BillaryCoin BLRY $73,286 $0.008150 8,991,924 LowVol 0.15% -36.08% -59.16%
910 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.44%
911 JWL Jewels JWL $72,843 $0.003609 20,181,636 LowVol -1.30% -6.25%
912 URO Uro URO $71,128 $0.058915 1,207,310 LowVol -1.17% 17.39%
913 ARB ARbit ARB $71,059 $0.009082 7,824,410 LowVol -1.21% 14.35% 29.13%
914 GCC GuccioneCoin GCC $70,856 $0.003493 20,285,537 LowVol -1.28% 2.90% 16.26%
915 $$$ Money $$$ $70,420 $0.001535 45,887,218 LowVol -0.99% -6.04% 5.10%
916 CASH Cashcoin CASH $69,866 $0.001514 46,158,242 LowVol -1.30% 33.77% 40.69%
917 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
918 CPN CompuCoin CPN $68,514 $0.003493 19,615,019 LowVol -1.30% 6.01% -1.32%
919 WARP WARP WARP $68,223 $0.062291 1,095,224 LowVol -1.30% 3.06% 19.74%
920 SPT Spots SPT $67,928 $0.003032 22,406,021 LowVol -1.17% 2.48%
921 TOR Torcoin TOR $66,264 $0.209577 316,179 LowVol -1.30% 16.09% -24.58%
922 KIC KibiCoin KIC $65,315 $0.004443 14,701,000 LowVol -2.67% -37.50% -45.66%
923 ICOB ICOBID ICOB $64,481 $0.000604 106,701,874 LowVol -1.19% 17.35% -8.19%
924 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.82%
925 DRS Digital Rupees DRS $59,474 $0.000116 510,802,961 LowVol -1.30% 2.87% -29.24%
926 EXN ExchangeN EXN $59,380 $0.011643 5,100,000 LowVol -1.30% 1.59% 23.21%
927 BSC BowsCoin BSC $58,159 $0.010479 5,550,102 LowVol -1.21% 0.66% 14.83%
928 CRX Chronos CRX $57,327 $0.000778 73,729,962 LowVol -1.14% -12.38% -24.03%
929 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,547 $0.000932 59,630,200 LowVol -1.28% 2.88% 12.59%
930 MND MindCoin MND $55,511 $0.004424 12,546,625 LowVol -8.50% 8.72% 21.35%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $51,539 $0.002545 20,254,046 LowVol -1.84% 21.86% 42.68%
932 BRAIN Braincoin BRAIN $50,538 $0.005007 10,094,424 LowVol -1.30% -14.94% -7.86%
933 EGO EGO EGO $48,901 $0.000815 60,000,001 LowVol -1.28% 20.01% 36.99%
934 VIP VIP Tokens VIP $48,581 $0.000582 83,450,403 LowVol -1.21% 2.90% 21.26%
935 UET Useless Ether… UET $48,530 $0.012237 3,965,716 LowVol 2.83% 32.73% 23.21%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $47,688 $0.000078 608,557,394 LowVol -0.85% 14.11% 28.11%
937 RIDE Ride My Car RIDE $47,167 $0.000466 101,276,976 LowVol -1.28% 105.76% 87.28%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,145 $0.002329 20,245,510 LowVol 1.24% 7.65% 23.36%
939 NTWK Network Token NTWK $47,074 $0.004033 11,671,310 LowVol -0.97% 119.54% -11.80%
940 ORLY Orlycoin ORLY $46,935 $0.001281 36,646,779 LowVol 0.10% 2.91% 17.38%
941 DLISK DAPPSTER DLISK $46,573 $0.000466 100,000,000 LowVol -1.28% 37.16% 56.56%
942 XCS CybCSec XCS $45,470 $0.003842 11,834,082 LowVol 19.92% 30.60% 6.09%
943 MRJA GanjaCoin MRJA $45,328 $0.010182 4,451,920 LowVol -1.21% -67.43% -40.99%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 2.71% 17.21%
945 XBTS Beatcoin XBTS $44,567 $0.029230 1,524,686 LowVol -18.12% 59.82% 11.53%
946 CRT CRTCoin CRT $44,302 $0.558873 79,270 LowVol -1.21% 2.87% 17.38%
947 CXT Coinonat CXT $43,648 $0.005062 8,623,200 LowVol -4.07% -6.80% -20.42%
948 KRONE Kronecoin KRONE $42,907 $0.011741 3,654,459 LowVol 0.60% 6.55% 17.24%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $40,751 $0.000582 70,000,000 LowVol -1.30% 24.32% 13.61%
950 FLVR FlavorCoin FLVR $38,931 $0.001863 20,898,106 LowVol 0.60% 23.60%
951 G3N G3N G3N $38,740 $0.005123 7,561,891 LowVol -1.21% 2.87% 14.89%
952 ITZ Interzone ITZ $37,605 $0.021068 1,784,985 LowVol 16.35% 31.80% -14.21%
953 EREAL eREAL EREAL $37,216 $0.000544 68,427,562 LowVol -0.97% 1.48% -8.28%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,034 $0.007668 4,829,945 LowVol -1.17% -10.72% 26.49%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,032 $0.000349 106,019,270 LowVol -1.28% 18.23% 18.20%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $36,365 $0.001746 20,821,709 LowVol -0.57% -9.20% -16.13%
957 SONG SongCoin SONG $36,026 $0.001106 32,565,300 LowVol -1.09% 39.35% -10.90%
958 ERY Eryllium ERY $35,981 $0.006666 5,397,421 LowVol -1.14% -8.41% 28.80%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,312 $0.001164 30,328,320 LowVol -1.28% 2.87% -30.05%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,111 $0.013390 2,622,273 LowVol -1.30% -2.20% -23.18%
961 VRS Veros VRS $33,379 $0.000069 486,609,040 LowVol -1.69% 50.50% 226.29%
962 BOAT BOAT BOAT $33,068 $0.001783 18,547,845 LowVol -5.27% 7.34% 5.19%
963 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.26% -23.58%
964 WBB Wild Beast Block WBB $32,348 $0.193859 166,865 LowVol 20.45% 29.22% 52.27%
965 GBT GameBet Coin GBT $32,184 $0.001514 21,262,780 LowVol -1.21% -8.81% -4.63%
966 PEX PosEx PEX $31,420 $0.012807 2,453,240 LowVol -1.30% 3.81% 17.38%
967 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 17.68% 5.30%
968 LUNA Luna Coin LUNA $30,049 $0.018495 1,624,681 LowVol -1.28% 0.98% -2.03%
969 ROOFS Roofs ROOFS $29,522 $0.000227 130,000,000 LowVol -1.30% 0.46% -34.32%
970 CAB Cabbage CAB $29,341 $0.002794 10,499,996 LowVol -1.28% 64.59% 8.57%
971 MILO MiloCoin MILO $28,953 $0.002683 10,789,954 LowVol -1.30% 6.55% -10.24%
972 HVCO High Voltage HVCO $28,705 $0.019211 1,494,171 LowVol -1.28% 2.25% 25.80%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,105 $0.031437 894,026 LowVol -1.30% -4.56% -2.14%
974 KNC KingN Coin KNC $28,052 $13.97 2,008 LowVol -1.30% -12.04%
975 BNX BnrtxCoin BNX $27,925 $0.001053 26,522,501 LowVol -1.31% 16.28% 25.60%
976 DPAY DPAY DPAY $27,783 $0.000349 79,541,001 LowVol -1.30% 2.87% -18.88%
977 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.82%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $26,898 $0.004308 6,243,840 LowVol -1.30% -17.56% -48.71%
979 WORM HealthyWormCoin WORM $25,958 $0.000233 111,474,090 LowVol -1.30% 2.87% -46.44%
980 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,539 $0.033882 753,776 LowVol -1.30% 21.23% 6.56%
981 IMX Impact IMX $25,501 $0.000233 109,509,095 LowVol -1.28% 105.80% -21.75%
982 LIR LetItRide LIR $25,349 $0.000699 36,285,724 LowVol -1.30% 2.87% 6.10%
983 SDP SydPak SDP $21,892 $0.137040 159,751 LowVol -1.56% 2.61% 17.33%
984 PLNC PLNcoin PLNC $21,888 $0.001281 17,089,600 LowVol -1.28% -22.23%
985 DIX Dix Asset DIX $21,265 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -2.63% -3.14% 88.07%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $20,445 $0.000582 35,120,000 LowVol -1.30% 2.87% -16.24%
987 DES Destiny DES $19,002 $0.011876 1,600,000 LowVol -1.28% -27.54%
988 SCS Speedcash SCS $18,566 $0.070907 261,831 LowVol -1.30% 2.90% 1.55%
989 BIOB BioBar BIOB $18,460 $0.020841 885,756 LowVol -1.28% -8.84%
990 ELS Elysium ELS $18,186 $0.004541 4,005,012 LowVol 10.67% 18.05% 26.15%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $18,147 $0.003609 5,027,857 LowVol -1.30% -25.84% -43.98%
992 JS JavaScript Token JS $18,140 $0.002270 7,991,996 LowVol -0.97% -49.93% 37.81%
993 QBK Qibuck Asset QBK $17,807 $0.010654 1,671,379 LowVol -0.79% 24.93% 49.05%
994 MGM Magnum MGM $16,564 $0.004192 3,951,736 LowVol -1.28% -2.77% -1.74%
995 FRAZ Frazcoin FRAZ $15,770 $0.001722 9,160,073 LowVol -1.30% 24.12% 283.48%
996 XOC Xonecoin XOC $15,648 $0.037258 420,000 LowVol -1.30% 30.36% -4.97%
997 SOCC SocialCoin SOCC $15,318 $0.011061 1,384,879 LowVol -1.28% 64.11% -2.16%
998 AGLC AgrolifeCoin AGLC $14,851 $0.001979 7,503,244 LowVol -1.28% -36.95% -68.82%
999 SANDG Save and Gain SANDG $13,203 $0.004308 3,064,800 LowVol -1.30% 2.69% 18.61%
1000 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol -1.19% 4.50% -8.55%
1001 VTA Virtacoin VTA $12,952 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -83.56% 26.61% -58.57%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $12,555 $0.000116 107,829,281 LowVol -1.30% 2.87%
1003 P7C P7Coin P7C $12,302 $0.000349 35,220,238 LowVol -1.17% 17.15%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $11,678 $6.76 1,727 LowVol -1.30% -33.01% -18.37%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -49.78%
1006 DAS DAS DAS $11,242 $0.004192 2,682,161 LowVol -1.30% -13.72% -4.73%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $10,705 $0.003186 3,360,417 LowVol -0.79% 24.88% 73.34%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $10,340 $0.002031 5,091,200 LowVol -1.30% -7.73% -11.19%
1009 TRADE Tradecoin TRADE $9,877 $0.001281 7,711,804 LowVol -1.28% -22.68%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,817 $0.004657 1,678,439 LowVol -1.28% -13.12%
1011 MRNG MorningStar MRNG $7,604 $0.000233 32,655,862 LowVol -1.31% 46.98% 18.50%
1012 COXST CoExistCoin COXST $6,311 $0.000233 27,100,000 LowVol -1.17% -77.30% -93.33%
1013 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,254 $0.029522 211,827 LowVol -0.79% 47.89% 52.38%
1014 CONX Concoin CONX $6,066 $0.008150 744,266 LowVol 16.18% -9.84%
1015 ULA Ulatech ULA $5,203 $0.026081 199,486 LowVol 229.74% 16.19% 38.98%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -1.01%
1017 LEX Lex4All LEX $4,139 $0.004139 1,000,000 LowVol -10.54% 12.08%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,467 $0.007145 485,214 LowVol -1.29% 33.96%
1019 NANOX Project-X NANOX $3,280 $41915.40 0.078264 LowVol -1.28% -35.36% -29.27%
1020 XNG Enigma XNG $3,154 $0.189667 16,627 LowVol -1.28% 67.57% 1.73%
1021 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,727 $0.001979 1,377,917 LowVol -1.30% -2.85% 5.45%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,430 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 5.49% 1.67% -0.92%
1023 EBT Ebittree Coin EBT $2,359 $0.001865 1,264,511 LowVol -8.93% -13.26% -2.03%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,035 $0.000349 5,826,388 LowVol -1.21% 54.30% 75.84%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $392 $0.000931 421,300 LowVol -1.30% 0.00% -3.81%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 8.88%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.48% 3.28% -65.42%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000733 87,140 LowVol -1.30% -7.54% 15.35%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.05% -58.54%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000116 78,840 LowVol -1.30% 17.38%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,100 0.01% 3.61% 15.79%
1033 ETN Electroneum ETN $0.112531 $8,966,110 -2.72% 33.52% 220.23%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.97 $6,588,520 -0.34% -4.77% -20.33%
1035 AI POLY AI AI $17.27 $5,098,990 1.26% 14.79% -0.58%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.30 $4,899,480 -1.27% 28.34% 60.81%
1037 NULS Nuls NULS $0.725393 $3,421,460 -0.71% -3.24% 21.42%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $3,250,380 -0.09% -0.11% 7.67%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.98 $2,856,280 -3.14% -6.68% -35.78%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.65 $2,721,550 -1.84% -0.49% -6.17%
1041 REC Regalcoin REC $48.26 $2,241,980 -2.02% 1.74% 16.03%
1042 BTE BitSerial BTE $8.13 $1,612,410 -1.01% 2.77% 178.61%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.75 $1,433,550 -0.40% -3.60% -2.61%
1044 BTCM BTCMoon BTCM $0.046532 $1,069,640 -3.17% -30.75% 543.86%
1045 LEND EthLend LEND $0.025937 $1,047,460 0.86% -12.10%
1046 INF InfChain INF $0.016184 $769,862 0.14% 14.06% 95.67%
1047 TSL Energo TSL $0.030379 $768,208 -0.61% -0.70% -8.28%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $225.27 $685,222 -2.02% 4.41% -3.71%
1049 BOT Bodhi BOT $0.435721 $589,920 0.66% -0.83% -13.55%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.77 $521,548 -1.21% 4.57% 29.96%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.234216 $458,189 -0.95% -9.88%
1052 LLT LLToken LLT $0.513338 $441,153 -3.49% -6.40% 71.70%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028409 $412,425 0.69% 3.08% -33.04%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.015504 $303,029 -12.31% -20.88% -35.83%
1055 VOYA Voyacoin VOYA $4.19 $276,348 -1.30% 168.72% 171.32%
1056 GBG Golos Gold GBG $0.142756 $275,286 -1.76% 9.44% 21.26%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000043 $254,606 -4.56% 35.88% -85.75%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000582 $248,842 -7.43% -15.43% 32.88%
1059 VEE BLOCKv VEE $0.023980 $242,678 -0.97% 29.88% 19.51%
1060 SUR Suretly SUR $3.25 $229,805 -0.99% -2.95% -8.53%
1061 WC WINCOIN WC $1.14 $219,057 -1.60% -1.30% 5.56%
1062 RMC Russian Minin… RMC $26605.30 $192,235 -1.31% 16.92% 107.42%
1063 BT2 BT2 [CST] BT2 $112.95 $184,478 -1.15% -40.91% -53.45%
1064 EAG EA Coin EAG $3.25 $166,928 -1.47% 10.39% 4.87%
1065 AION Aion AION $1.51 $159,537 -0.97% -0.53% -10.12%
1066 FOR FORCE FOR $0.014580 $153,579 1.03% 80.88% 599.63%
1067 XCPO Copico XCPO $0.019583 $149,615 -10.18% -20.91% -19.52%
1068 UGT UG Token UGT $0.439427 $135,558 -0.98% 2.59% -3.50%
1069 XID Sphre AIR XID $0.198897 $130,866 -1.15% 11.59% -1.29%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.50 $121,358 -5.96% -3.69% -27.09%
1071 QBT Qbao QBT $0.263705 $104,768 4.47% 3.81%
1072 THS TechShares THS $0.875682 $84,129 -0.79% 14.18% -11.73%
1073 MSD MSD MSD $0.011636 $74,333 -1.94% -4.79% -7.47%
1074 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015144 $72,181 -0.97% 8.16% 298.69%
1075 GLS GlassCoin GLS $1.50 $70,869 -2.03% 23.51% 74.69%
1076 ICX ICON ICX $1.62 $70,075 -1.39% 16.07% 6.54%
1077 PRE Presearch PRE $0.166497 $60,114 7.13%
1078 PLX PlexCoin PLX $0.053321 $57,599 8.35% -30.72% -58.86%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.006637 $53,195 1.06% 6.44% 31.50%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.75 $49,600 -1.61% 4.08% -6.55%
1081 EVR Everus EVR $1.58 $42,728 2.09% -5.71% -68.75%
1082 DSR Desire DSR $0.247530 $42,161 -4.76% -10.31% 28.16%
1083 BT1 BT1 [CST] BT1 $11652.00 $35,467 -0.97% 2.17% 14.75%
1084 XRY Royalties XRY $0.000116 $32,114 -46.02% -45.63% -99.66%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.140184 $31,704 -8.59% -38.61% -22.77%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000116 $27,363 -1.30% -4.82% -25.86%
1087 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.75 $25,303 -2.61% -1.24% 20.69%
1088 FRD Farad FRD $0.119392 $23,962 -1.08% 1.18% 65.79%
1089 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.318921 $23,615 1.28% -41.51% 91.10%
1090 BPL Blockpool BPL $0.165217 $20,030 -1.28% 16.74% 21.46%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.132047 $17,951 9.41% -15.36% -22.94%
1092 BSR BitSoar BSR $0.160676 $17,053 -1.30% -17.77% -45.00%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.084995 $15,730 -4.04% 0.85% -22.16%
1094 APC AlpaCoin APC $0.025022 $15,624 1.05% -13.82% -14.69%
1095 ETT EncryptoTel [… ETT $0.116451 $15,194 -1.30% 29.47% 68.27%
1096 PFR Payfair PFR $0.014420 $15,078 -0.97% 3.72%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.082783 $14,980 -1.30% 8.58% -8.00%
1098 EFYT Ergo EFYT $12.06 $14,784 4.63% 9.37% 33.68%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049856 $13,602 -0.95% -15.24% 23.57%
1100 WISH MyWish WISH $0.116467 $13,399 -0.95% -1.24% -60.18%
1101 BTBc Bitbase BTBc $0.008034 $13,127 -3.18% -4.00% 45.28%
1102 DMC DynamicCoin DMC $0.003715 $12,100 2.45% -6.84% 67.63%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013855 $11,562 -1.28% -8.30% 16.34%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.360356 $11,509 0.65% 0.17% 6.27%
1105 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000770 $10,967 -0.97% -3.62%
1106 IQT iQuant IQT $0.150549 $10,882 -5.89% -32.99% -7.80%
1107 DASHS Dashs DASHS $0.053442 $9,148 -1.28% 30.79% 73.80%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002704 $9,039 1.45% 19.05% 9.78%
1109 SISA SISA SISA $0.019176 $8,767 60.70% 86.48% -0.09%
1110 MCR Macro MCR $1.29 $8,585 -26.60% -31.18% -56.03%
1111 SPANK SpankChain SPANK $0.034446 $8,367 -0.97% 2.40% 2.24%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.052394 $8,005 -11.17% -4.80% 187.12%
1113 COR CORION COR $0.811569 $7,336 14.66% -3.52% -10.72%
1114 STEX STEX STEX $0.828334 $7,272 0.51% 15.04% 124.67%
1115 VIU Viuly VIU $0.008779 $6,538 -1.21% 9.22% 126.79%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.16 $6,205 -0.95% -12.04% -10.01%
1117 AERM Aerium AERM $0.860001 $6,189 6.16% 53.13% -54.30%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002771 $6,149 0.48% 6.49% 11.75%
1119 HYTV Hyper TV HYTV $0.003452 $4,992 -0.95% -6.02% -75.79%
1120 GRN Granite GRN $0.026197 $4,747 -0.39% 101.85% 71.57%
1121 MKR Maker MKR $385.25 $4,507 -0.95% -2.73% -3.03%
1122 PNX Phantomx PNX $0.012594 $4,102 -1.52% -44.09% -17.49%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004353 $3,419 -0.97% 1.61% -63.86%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000233 $3,378 -1.30% -2.66% -11.45%
1125 SND Sand Coin SND $0.607270 $3,193 9.13% -1.54% -4.09%
1126 GAY GAY Money GAY $0.015495 $3,103 -11.26% 107.35% 14.08%
1127 BOS BOScoin BOS $1.22 $2,925 -2.24% 0.53% 4.98%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.95 $2,734 -0.95% 1.97% 10.99%
1129 WIC Wi Coin WIC $0.003163 $2,367 -1.29% 17.15% 12.50%
1130 OX OX Fina OX $0.000228 $2,349 3.61% 5.24% 56.85%
1131 VULC Vulcano VULC $0.006647 $2,314 -23.08% -15.53% -26.17%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000117 $2,310 -1.40% -0.84% -21.77%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.07 $2,281 -1.30% 2.86% -32.62%
1134 B2B B2B B2B $0.308652 $2,093 -0.97% 0.34% -51.39%
1135 MINEX Minex MINEX $0.014959 $1,889 -6.20% 0.33% -70.55%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116199 $1,800 -1.31% -0.33% 71.52%
1137 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,764 -0.77% -2.81% -7.94%
1138 PCN PeepCoin PCN $0.000116 $1,673 -1.30% 2.90% 5576.12%
1139 MGC GulfCoin MGC $0.002445 $1,665 -1.30% -6.88% -25.74%
1140 TER TerraNova TER $1.93 $1,451 -1.30% 1.17% -6.19%
1141 XOT Internet of T… XOT $2200.56 $1,235 -1.30% 2.90% -25.68%
1142 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033902 $1,229 -2.08% -0.05% -16.24%
1143 ABC Alphabit ABC $18.61 $1,204 -1.30% 4.91% 24.41%
1144 GARY President Joh… GARY $0.193975 $1,173 -1.30% 0.75% 78.94%
1145 EUSD eUSD EUSD $0.000182 $1,167 -0.97% 1.20% -19.14%
1146 STU bitJob STU $0.024382 $1,004 -0.58% -19.50% -17.49%
1147 PLC PlusCoin PLC $0.000557 $998 -0.97% -14.86% -5.10%
1148 DAY Chronologic DAY $4.69 $982 -1.07% -29.98% 25.13%
1149 NTC Natcoin NTC $0.134799 $970 -1.30% -19.46% -50.56%
1150 DFS DFSCoin DFS $0.006579 $967 -1.28% -21.62% -25.20%
1151 ACC AdCoin ACC $0.060859 $954 -14.22% -13.17% -55.09%
1152 WOW Wowcoin WOW $0.000116 $852 -1.42% -19.74% 16.70%
1153 ONG onG.social ONG $0.181202 $780 -0.97% 40.93%
1154 MAVRO Mavro MAVRO $0.026547 $747 14.92% 41.35% 99.83%
1155 SAK Sharkcoin SAK $0.002328 $740 -1.11% 19.61% -8.63%
1156 HAT Hawala.Today HAT $0.185825 $728 -0.97% 6.78% 11.90%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.007897 $722 11.93% 206.16% 135.71%
1158 QBT Cubits QBT $0.004520 $714 -1.08% 45.25% 219.03%
1159 WA WA Space WA $0.017465 $679 -1.19% -4.16% -26.18%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $0.830026 $671 -1.64% -24.66% -23.57%
1161 FRN Francs FRN $0.023947 $626 -1.34% -15.32% -29.46%
1162 SKR Sakuracoin SKR $0.001488 $613 22.65% 42.29% -43.21%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.002660 $569 -1.91% -3.50% -31.27%
1164 IBTC iBTC IBTC $0.005688 $557 -0.95% 30.33% -32.48%
1165 CLINT Clinton CLINT $0.010362 $518 -7.51% -26.58% 16.08%
1166 ASN Aseancoin ASN $0.015718 LowVol -1.30% -10.97% 223.40%
1167 YES Yescoin YES $0.000116 LowVol -1.33% 4.80% 181.73%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001281 LowVol -1.30% -33.42% -22.46%
1169 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039431 LowVol -0.97% -1.33% -43.09%
1170 FLASH Flash FLASH $0.004891 LowVol -1.26% 25.00% 4.66%
1171 MONETA Moneta MONETA $0.000466 LowVol -1.30% 37.16% 47.61%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 LowVol -0.97% 97.41% 56.11%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.046996 LowVol -1.17% -8.37% 4.64%
1174 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004890 LowVol -1.30% 23.44% -42.68%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000233 LowVol -1.17% 105.82% 76.02%
1176 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -1.28% 2.87% 17.37%
1177 KASHH KashhCoin KASHH $0.000116 LowVol -1.28% 2665.72% 319.48%
1178 PDG PinkDog PDG $0.000116 LowVol -1.28% 4.15% -3.28%
1179 SKC Skeincoin SKC $0.013390 LowVol -1.17% -8.96% 321.57%
1180 BSN Bastonet BSN $0.000699 LowVol -1.30% -7.15% -2.10%
1181 UR UR UR $0.000814 LowVol 14.85% 79.68% 26.01%
1182 SJCX Storjcoin X SJCX $0.332656 LowVol -2.70% 3.36%
1183 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002561 LowVol -1.28% 58.87% -6.32%
1184 ACES Aces ACES $0.000248 LowVol -24.64% 118.91% -0.50%
1185 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000061 LowVol 12.55% -25.18% -24.59%
1186 CYDER Cyder CYDER $0.000349 LowVol 196.09% 54.30% 19.59%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000469 LowVol -18.79% 5.01% -13.76%
1188 BUB Bubble BUB $0.019561 LowVol -1.30% -25.02% 17.81%
1189 EVC EventChain EVC $0.090647 LowVol -0.97% -1.29%
1190 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000233 LowVol -1.30% -24.45% -29.60%
1191 QORA Qora QORA $0.212138 LowVol -1.21% -4.37%
1192 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042265 LowVol -1.30% 0.34% -14.84%
1193 OMC Omicron OMC $0.131684 LowVol -1.30% 17.22%
1194 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000349 LowVol -1.30% 2.87% 17.38%
1195 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol -1.28% 12.17% 50.26%
1196 YEL Yellow Token YEL $0.012235 LowVol -0.95% 133.16% 357.51%
1197 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004171 LowVol -1.38% -4.42% 27.97%
1198 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002911 LowVol -1.21% 15.42% -48.31%
1199 AV AvatarCoin AV $0.034813 LowVol -1.30% -17.76% 9.68%
1200 WILD Wild Crypto WILD $0.141950 LowVol -1.03% -6.31% 15.01%
1201 PRM PrismChain PRM $0.001514 LowVol -1.28% 20.66% 8.74%
1202 SHA SHACoin SHA $0.000699 LowVol -1.30% 23.44% 17.39%
1203 DON Donationcoin DON $0.000582 LowVol -1.21% 29.73% -25.94%
1204 AXIOM Axiom AXIOM $0.017814 LowVol -1.30% 2.87% 16.63%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.60% -27.08% -16.41%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000116 LowVol -1.17% 2.90% 3.33%
1207 PRES President Trump PRES $0.003606 LowVol -1.28% 16.42% -2.03%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001062 LowVol 7.13% 19.20% 5.32%
1209 ACN Avoncoin ACN $0.000349 LowVol -1.30% -10.75% 5.88%
1210 IRL IrishCoin IRL $0.002561 LowVol -1.21% 13.19% -2.18%
1211 BXC Bitcedi BXC $0.003500 LowVol -1.66% 5.74% 57.69%
1212 MAGN Magnetcoin MAGN $0.679763 LowVol -1.32% 30.59% 41.78%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000233 LowVol -1.30% 2.87% 17.38%
1214 TOP TopCoin TOP $0.000351 LowVol -1.23% -4.60% -28.75%
1215 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001746 LowVol -1.17% 16.59% 31.16%
1216 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004308 LowVol -1.30% -39.59% -25.01%
1217 BIRDS Birds BIRDS $0.000109 LowVol -1.31% 0.87%
1218 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000466 LowVol -1.28% 37.16% 13.25%
1219 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol -7.04% 101.26% -6.32%
1220 CYC Cycling Coin CYC $0.001630 LowVol -1.30% 30.92% -4.73%
1221 LEPEN LePen LEPEN $0.000116 LowVol 8.50% 14.02% 11.93%
1222 FC Facecoin FC $0.003626 LowVol -0.95% -11.28% 22.91%
1223 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004192 LowVol -1.30% -1.11% 14.19%
1224 UNC UNCoin UNC $0.000116 LowVol -1.30% 2.87% 17.39%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000116 LowVol -1.30% 2.87% 17.38%
1226 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.24% 14.93% 13.75%
1227 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol 174.78% -33.70% 5.63%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000233 LowVol -1.30% 2.87% 17.14%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000116 LowVol -1.28% 2.87% 17.38%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034231 LowVol -1.17% -23.02% 97.42%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002561 LowVol -1.28% -19.18% -14.22%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002212 LowVol -1.30% -32.60% 329.67%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol -0.90% 6.36% -0.25%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003144 LowVol -1.17% -15.80% 5.64%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001630 LowVol -1.30% 7.66% -3.05%
1236 SWP Swapcoin SWP $0.082488 LowVol -0.97% -1.87% -4.04%
1237 TELL Tellurion TELL $0.000321 LowVol -1.30% 37.88% 126.58%
1238 EBIT eBIT EBIT $0.001455 LowVol -0.95% -20.79% 24.19%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006845 LowVol -0.95% -1.29% -49.21%
1240 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.97% -1.29% 75.35%
1241 DUB Dubstep DUB $0.002329 LowVol -1.30% 6.71%
1242 GAIN UGAIN GAIN $0.001514 LowVol -1.28% 2.90%
1243 FAP FAPcoin FAP $0.006520 LowVol -1.28% 2.90% -33.77%
1244 HIGH High Gain HIGH $0.000466 LowVol -1.30% -31.40% -21.01%
1245 PI PiCoin PI $0.002445 LowVol -1.30% 8.01%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001979 LowVol -1.21% 2.87% 17.38%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000931 LowVol -1.30% -61.10% 17.38%
1248 BEST BestChain BEST $0.001281 LowVol -1.30% -0.76%
1249 BET BetaCoin BET $0.002294 LowVol -1.44% 41.30% -12.23%
1250 FUDD DimonCoin FUDD $0.001360 LowVol -0.97% -1.33% -31.31%
1251 DISK DarkLisk DISK $0.000699 LowVol -1.17% 2.90% 0.61%
1252 10MT 10M Token 10MT $0.001585 LowVol -0.95% 115.12% -38.79%
1253 BIT First Bitcoin BIT $0.012575 LowVol -1.28% 2.37% 13.67%
1254 AIB Advanced Inte… AIB $0.004534 LowVol -1.21% 6.87% 20.25%
1255 PRIMU Primulon PRIMU $0.000186 LowVol -12.55% -17.64% -12.96%
1256 REGA Regacoin REGA $0.001514 LowVol -1.28% -8.63% -47.25%
1257 GOLF Golfcoin GOLF $0.000116 LowVol -1.28% 2.87% 17.38%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.001693 LowVol -0.97% -1.29% -32.32%
1259 DBG Digital Bulli… DBG $0.006753 LowVol -1.30% -0.53% 15.39%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000582 LowVol -1.21% -14.28% -22.18%
1261 LTH LAthaan LTH $0.000931 LowVol -1.28% 64.64% 87.43%
1262 KARMA Karmacoin KARMA $0.000116 LowVol -1.21% 2.91%
1263 GUC GoldUnionCoin GUC $0.119343 LowVol -1.28% 127.31% 3.46%
1264 MEN PeopleCoin MEN $0.000116 LowVol -1.17% 17.38%
1265 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003842 LowVol -1.30% -88.21% -62.49%
1266 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010704 LowVol -1.27% 3.95% -6.30%
1267 STARS StarCash Network STARS $0.249455 LowVol 24.61% 33.54% -3.20%
1268 LKC LinkedCoin LKC $0.000116 LowVol -1.17% -48.54% -41.31%
1269 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000116 LowVol -1.28% 2.87% 17.44%
1270 TODAY TodayCoin TODAY $0.001164 LowVol -1.17% 28.58% 6.71%
1271 CBD CBD Crystals CBD $0.001630 LowVol -1.17% 16.80%
1272 FUTC FutCoin FUTC $0.001863 LowVol -1.30% 0.08% -8.01%
1273 TIE TIES Network TIE $0.062093 LowVol -0.97% -1.29% -35.30%
1274 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004192 LowVol -1.28% 12.41% 40.93%
1275 RHFC RHFCoin RHFC $0.001048 LowVol -1.30% 3.04% -0.96%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002445 LowVol -1.28% 27.07% 23.65%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000233 LowVol -1.17% 2.91% -21.74%
1278 XQN Quotient XQN $0.004424 LowVol -1.17% -26.25% -17.19%
1279 X2 X2 X2 $0.000116 LowVol -1.30% 2.90% 17.40%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000008 LowVol -1.73% -30.24% -57.02%
1281 XID International… XID $0.006637 LowVol -1.28% -17.42% -16.36%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $1.68 LowVol -1.30% 3.78% -43.25%
1283 WINK Wink WINK $0.000349 LowVol -1.30% 67.47%
1284 XTD XTD Coin XTD $0.000116 LowVol -1.28% 17.38%
1285 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052735 LowVol -0.79% 26.79% 44.39%
1286 OP Operand OP $0.001048 LowVol -1.17% 15.78% 17.41%
1287 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol -0.48% 41.99% 84.27%
1288 POKE PokeCoin POKE $0.000233 LowVol -1.28% 105.73% 24.75%
1289 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000159 LowVol -0.97% 71.69% 33.40%
1290 CC CyberCoin CC $0.000116 LowVol -1.30% 2.87% 17.15%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003726 LowVol -1.30% 6.19% 3.47%
1292 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003027 LowVol -1.30% 16.29% -7.52%
1293 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.360240 LowVol -1.17% 17.42%
1294 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000116 LowVol -1.30% 17.39%
1295 ANTX Antimatter ANTX $0.000116 LowVol -1.30% 2.90% 17.38%
1296 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011177 LowVol -1.17% 6.23% 13.86%
1298 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 3.86% 20.41%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -1.02% -46.51%
1300 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol -0.77% 3.47% -23.27%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.01%
1303 XAU Xaucoin XAU $0.030308 LowVol -1.16% 3.16% 20.63%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.55% 17.03%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.28% -22.67%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.67%
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 4.66% 19.43%
1308 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.30% 3.26%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1310 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 14.31%
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.41% 48.92%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1314 MBL MobileCash MBL $0.000345 LowVol 16.08%
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.96%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 3.77% 110.71%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.95% -86.24%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.28%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.42%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.03%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 88.83% 12.88%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.43% -62.94%

Quay lại phần 1

Phản hồi