Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11907.60 trên tổng giá trị $199,119,184,890

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $462.36 trên tổng giá trị $44,457,310,878

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1536.14 trên tổng giá trị $25,867,829,530

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247078 trên tổng giá trị $9,563,606,951

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.39 trên tổng giá trị $9,425,776,324

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107217 trên tổng giá trị đã biến động tăng 751.29% trong 1h qua

    + Đồng ACOIN Acoin (ACOIN) đang có giá hiện tại $0.165135 trên tổng giá trị $201,479 đã biến động tăng 125.72% trong 1h qua

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị $120,245 đã biến động tăng 102.17% trong 1h qua

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.47% trong 1h qua

    + Đồng XPY PayCoin (XPY) đang có giá hiện tại $0.016894 trên tổng giá trị $199,787 đã biến động tăng 74.57% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2686.20% trong 24h qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.498320 trên tổng giá trị $434,949 đã biến động tăng 515.62% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.006072 trên tổng giá trị $183,557 đã biến động tăng 400.32% trong 24h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.107217 trên tổng giá trị đã biến động tăng 377.98% trong 24h qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.192281 trên tổng giá trị $14,539,232 đã biến động tăng 321.02% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5295.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.053699 trên tổng giá trị $3,436,343 đã biến động tăng 1494.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.192281 trên tổng giá trị $14,539,232 đã biến động tăng 1454.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.498320 trên tổng giá trị $434,949 đã biến động tăng 912.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.392883 trên tổng giá trị $5,656,367 đã biến động tăng 756.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GPL Gold Pressed … GPL $77,452 $0.301924 256,527 $843 1.26% 2.00% 5.00%
702 EGAS ETHGAS EGAS $76,990 $0.007580 10,157,540 $2,290 -16.35% 3.52% 56.13%
703 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,296 $0.003060 24,931,054 $524 1.09% 15.03% 14.25%
704 ZMC ZetaMicron ZMC $70,662 $0.000118 600,344,291 $2,770 1.09% 18.65%
705 300 300 Token 300 $70,621 $235.40 300 $1,706 50.77% -5.04% 29.96%
706 RBT Rimbit RBT $70,367 $0.000609 115,499,623 $609 5.11% 25.64% 3.56%
707 XCO X-Coin XCO $68,837 $0.005558 12,384,976 $553 3.33% -12.50% -22.97%
708 DIBC DIBCOIN DIBC $68,609 $0.013722 5,000,000 $582 0.40% -19.98% 21.05%
709 ATX Artex Coin ATX $65,997 $0.003514 18,781,750 $519 1.09% -13.42% -7.12%
710 LBTC LiteBitcoin LBTC $63,351 $0.019870 3,188,280 $910,798 13.85% 140.27% 567.37%
711 SOIL SOILcoin SOIL $63,184 $0.011081 5,702,048 $907 1.06% 7.19% 16.45%
712 GLT GlobalToken GLT $58,461 $0.002240 26,095,400 $3,814 1.03% 11.29% 4.31%
713 RPC RonPaulCoin RPC $57,370 $0.064054 895,654 $698 1.02% -6.98% -7.50%
714 KRONE Kronecoin KRONE $50,448 $0.013804 3,654,459 $578 17.91% 24.14% 37.92%
715 STEPS Steps STEPS $50,421 $0.002707 18,625,017 $958 1.04% 18.71%
716 SFC Solarflarecoin SFC $49,826 $0.003538 14,083,450 $828 1.10% -7.43% 43.39%
717 MCRN MACRON MCRN $47,364 $0.000118 401,421,401 $846 1.12% -71.01% -68.65%
718 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,800 $0.000980 44,682,500 $747 0.91% 2.90% -29.11%
719 SONG SongCoin SONG $43,737 $0.001343 32,565,300 $565 21.35% 69.84% 8.38%
720 CRTM Corethum CRTM $38,814 $0.015525 2,500,000 $1,878 0.79% 126.20% 108.20%
721 BRAT BRAT BRAT $37,804 $0.000236 160,000,000 $2,444 1.08% 4.78% -16.09%
722 ICON Iconic ICON $37,684 $0.063559 592,894 $6,965 1.02% -15.65% 25.29%
723 PULSE Pulse PULSE $35,343 $0.002472 14,298,972 $878 1.09% -31.49% -14.08%
724 CESC CryptoEscudo CESC $33,923 $0.000235 144,105,100 $544 -29.27% -35.22% -34.15%
725 CREVA CrevaCoin CREVA $30,718 $0.000844 36,390,750 $3,056 3.50% -12.60% 2.68%
726 ALTC Antilitecoin ALTC $29,673 $0.000942 31,512,613 $939 1.09% 39.21% 58.26%
727 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,374 $0.033117 856,802 $103,029 4.42% 177.20% 112.17%
728 GRIM Grimcoin GRIM $25,145 $0.002435 10,324,802 $1,433 -0.85% 21.38% 126.41%
729 MILO MiloCoin MILO $16,225 $0.001504 10,789,954 $650 -43.96% -40.15% -49.63%
730 XRC Rawcoin XRC $15,699 $0.022271 704,882 $1,784 9.48% 16.10% 28.64%
731 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,662 $0.001164 13,455,500 $615 1.05% 50.01% 0.48%
732 LVPS LevoPlus LVPS $13,002 $0.008592 1,513,256 $8,996 1.09% -12.88% 15.48%
733 ARGUS Argus ARGUS $12,860 $0.011199 1,148,324 $737 0.15% 27.34% 20.27%
734 VOLT Bitvolt VOLT $8,894 $0.000589 15,112,554 $522 1.09% 4.40% -2.15%
735 GSR GeyserCoin GSR $8,688 $0.185381 46,864 $2,676 1.09% 38.90% 211.97%
736 HMC HarmonyCoin HMC $6,309 $0.011242 561,235 $6,345 1.03% 6.11% -4.20%
737 XPA XPlay XPA $26,900,600 $0.026901 1,000,000,000 LowVol 0.50% -18.87%
738 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
739 ETT EncryptoTel [… ETT $12,207,350 $0.196477 62,131,190 LowVol 0.26% 5.99% 128.73%
740 CREDO Credo CREDO $9,986,088 $0.018160 549,891,703 LowVol 0.21% -0.10% -12.62%
741 ECOB Ecobit ECOB $5,545,067 $0.012476 444,444,444 LowVol 1.09% 13.58% 16.56%
742 IXC Ixcoin IXC $4,146,942 $0.197482 20,999,088 LowVol 1.02% 32.46% 47.20%
743 YASH YashCoin YASH $4,119,681 $0.411957 10,000,270 LowVol 1.09% 4.32% -16.38%
744 ARC Arcade Token ARC $3,952,625 $2.42 1,636,312 LowVol 0.80% 5.58%
745 PGL Prospectors Gold PGL $3,849,038 $0.059675 64,500,000 LowVol 1.09% 4.40% -24.81%
746 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 0.45% -17.13%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,399,082 $0.079969 30,000,000 LowVol 0.77% -25.27%
748 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,309,640 $0.380766 6,065,773 LowVol 4.34% 54.13% 64.43%
749 MBRS Embers MBRS $2,270,565 $0.045411 50,000,000 LowVol 0.84% 27.23% 20.27%
750 ADL Adelphoi ADL $2,211,356 $0.094212 23,472,224 LowVol 0.75% -6.72% -9.02%
751 FIMK FIMKrypto FIMK $1,978,422 $0.003429 577,004,618 LowVol 1.02% -26.58% 124.86%
752 REX REX REX $1,878,509 $0.216899 8,660,756 LowVol 48.69% 34.86% 110.64%
753 ITT Intelligent T… ITT $1,789,606 $0.182652 9,797,899 LowVol 0.79% -0.22% -14.91%
754 FYP FlypMe FYP $1,666,092 $0.094457 17,638,681 LowVol -12.64% 0.18% 15.99%
755 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,663,009 $0.000073 22,868,822,934 LowVol -12.39% 116.98% 36.39%
756 ELE Elementrem ELE $1,517,202 $0.058851 25,780,355 LowVol 26.30% 7.00% 87.39%
757 ETBS Ethbits ETBS $1,314,698 $0.944736 1,391,604 LowVol 1.38% 51.91% -13.35%
758 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
759 HTC HitCoin HTC $1,294,289 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 1.04% 18.65%
760 SHORTY Shorty SHORTY $1,247,640 $0.012476 100,000,000 LowVol 1.09% 5.39% 13.30%
761 RC RussiaCoin RC $1,183,316 $0.141243 8,377,873 LowVol 1.04% -11.29% -13.53%
762 PND Pandacoin PND $1,173,141 $0.000036 32,514,916,898 LowVol -3.59% -1.78% 69.43%
763 AHT Bowhead AHT $1,136,864 $0.142108 8,000,000 LowVol 0.27% 15.17% -29.06%
764 MBI Monster Byte MBI $1,099,386 $0.065351 16,822,736 LowVol 0.93% 19.52% 4.94%
765 LNK Link Platform LNK $1,084,780 $22.84 47,503 LowVol 0.88% -22.89% -39.61%
766 ORB Orbitcoin ORB $993,612 $0.321401 3,091,501 LowVol 1.83% 1.39% 13.95%
767 SDC ShadowCash SDC $912,540 $0.136299 6,695,133 LowVol 1.04% -13.16% -47.09%
768 METAL MetalCoin METAL $887,321 $0.011535 76,925,527 LowVol 1.09% 14.96% 20.65%
769 EBET EthBet EBET $857,154 $0.100812 8,502,500 LowVol 0.83% 7.22% -8.60%
770 NOBL NobleCoin NOBL $817,052 $0.000353 2,315,106,565 LowVol 0.99% 31.91% 18.74%
771 BPC Bitpark Coin BPC $803,318 $0.010711 75,000,000 LowVol 1.83% 17.79% -5.20%
772 TAG TagCoin TAG $776,270 $0.130319 5,956,688 LowVol 4.13% -2.02% 85.49%
773 MAC Machinecoin MAC $752,367 $0.037205 20,222,250 LowVol 1.05% -8.44% 13.60%
774 KOBO Kobocoin KOBO $707,190 $0.028631 24,700,248 LowVol 2.27% 10.35% -5.29%
775 USC Ultimate Secu… USC $666,241 $0.064414 10,343,113 LowVol 1.09% 22.88% 13.92%
776 GIM Gimli GIM $653,856 $0.008173 80,000,000 LowVol 61.08% 59.49% -9.83%
777 NET NetCoin NET $650,243 $0.000826 787,126,712 LowVol 1.16% -0.02% -7.38%
778 TES TeslaCoin TES $637,160 $0.008675 73,446,741 LowVol 6.60% -11.95% 19.95%
779 VAL Valorbit VAL $612,904 $0.000118 5,207,252,469 LowVol 1.04% 4.39% 18.65%
780 TROLL Trollcoin TROLL $593,083 $0.001048 565,800,368 LowVol 1.13% 32.51% 4.83%
781 GOOD Goodomy GOOD $591,209 $0.001340 441,349,000 LowVol 1.09% -8.04% 32.08%
782 BBT BitBoost BBT $579,597 $0.119188 4,862,878 LowVol 5.23% 4.19% 10.26%
783 AU AurumCoin AU $579,294 $1.96 296,216 LowVol 1.09% 20.86% 54.06%
784 BITS Bitstar BITS $563,759 $0.024427 23,079,737 LowVol 0.66% 0.76% 11.15%
785 OPAL Opal OPAL $544,870 $0.035980 15,143,701 LowVol 1.04% 0.02% 11.41%
786 SAC SACoin SAC $534,974 $0.076271 7,014,118 LowVol 1.09% -3.35% -8.47%
787 V Version V $532,241 $0.001136 468,629,618 LowVol 0.68% 5.80% 32.44%
788 RIYA Etheriya RIYA $509,020 $0.321853 1,581,531 LowVol -0.28% 3.91% -6.63%
789 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.77% -27.96%
790 FC2 FuelCoin FC2 $478,485 $0.004708 101,630,553 LowVol 1.02% -6.35% 3.96%
791 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,985 $0.082528 5,428,300 LowVol 1.28% -0.75%
792 ICN iCoin ICN $446,931 $0.015301 29,208,713 LowVol 1.04% 4.39% 37.46%
793 DDF DigitalDevelo… DDF $444,967 $0.086936 5,118,307 LowVol 0.83% -8.31% -5.73%
794 FUCK FuckToken FUCK $434,148 $0.008448 51,392,878 LowVol 34.77% -12.64%
795 TGC Tigercoin TGC $430,447 $0.009887 43,536,800 LowVol 1.02% 56.82% 5.93%
796 GLC GlobalCoin GLC $421,892 $0.006474 65,171,010 LowVol 1.02% 24.46%
797 SLG Sterlingcoin SLG $414,453 $0.098526 4,206,530 LowVol 0.61% 8.50% 17.28%
798 CHESS ChessCoin CHESS $399,542 $0.007394 54,032,769 LowVol -13.74% 31.78% 39.64%
799 KUSH KushCoin KUSH $389,503 $0.071508 5,446,966 LowVol 17.79% 5.52% 55.96%
800 WAY WayGuide WAY $388,575 $0.003884 100,040,708 LowVol 1.02% 4.39% 26.30%
801 BUCKS SwagBucks BUCKS $379,874 $1.19 319,404 LowVol 0.83% -4.02% -4.93%
802 CFT CryptoForecast CFT $377,995 $0.008217 46,000,000 LowVol 1.16% 6.29% 1.72%
803 AMBER AmberCoin AMBER $354,903 $0.008121 43,699,481 LowVol 1.09% 22.09% -19.74%
804 C2 Coin2.1 C2 $349,982 $0.003501 99,976,323 LowVol 1.16% 61.95% 112.65%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $348,290 $0.002780 125,279,775 LowVol -0.10% 17.52% 22.81%
806 SPEX SproutsExtreme SPEX $337,405 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 1.02%
807 UFR Upfiring UFR $335,349 $0.023288 14,400,000 LowVol 0.79% 1.80% -22.66%
808 SH Shilling SH $330,349 $0.008357 39,530,375 LowVol 1.02% 35.39% 45.00%
809 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -2.58%
810 PR Prototanium PR $325,833 $1.66 195,902 LowVol 1.09% 32.55% -1.35%
811 SHDW Shadow Token SHDW $320,503 $0.045786 7,000,000 LowVol -3.12% -17.92% -12.13%
812 LOT LottoCoin LOT $305,631 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 29.26% 3.48% 27.62%
813 UNIC UniCoin UNIC $300,119 $0.101145 2,967,216 LowVol 1.03% 3.40% 6.22%
814 STV Sativacoin STV $297,589 $0.041994 7,086,538 LowVol 0.84% 8.18% 67.36%
815 ZUR Zurcoin ZUR $297,043 $0.003413 87,023,727 LowVol 4.70% -4.97% 73.86%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $295,851 $0.708801 417,396 LowVol 1.07% -2.01% -12.98%
817 LTB LiteBar LTB $294,482 $0.364352 808,234 LowVol 1.03% 10.75% 15.15%
818 DAXX DaxxCoin DAXX $292,430 $0.000588 497,691,790 LowVol -14.88% -12.82% -16.64%
819 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 4.39% 18.64%
820 RBIES Rubies RBIES $281,956 $0.027071 10,415,252 LowVol 1.09% 11.04% 2.64%
821 FLY Flycoin FLY $270,752 $1.28 210,806 LowVol 1.09% 19.45%
822 SWING Swing SWING $257,778 $0.093293 2,763,106 LowVol 1.24% 5.19% 4.33%
823 BRIT BritCoin BRIT $253,760 $0.011931 21,268,092 LowVol 1.12% 1.90% -46.32%
824 EVO Evotion EVO $251,185 $0.079280 3,168,319 LowVol 0.62% 2.64% 15.65%
825 GAIA GAIA GAIA $249,907 $0.010369 24,101,381 LowVol 1.09% 12.08% 0.96%
826 TRI Triangles TRI $248,676 $3.41 72,891 LowVol 1.02% 5.72% -10.07%
827 MAD SatoshiMadness MAD $235,484 $0.000118 2,000,683,485 LowVol 1.09% 18.38%
828 I0C I0Coin I0C $233,817 $0.011142 20,985,193 LowVol 0.78% -45.46% 33.57%
829 Q2C QubitCoin Q2C $233,712 $0.000942 248,202,977 LowVol 1.09% -18.24% -21.31%
830 FRC Freicoin FRC $229,482 $0.007768 29,540,724 LowVol 1.02% 2.84% -3.20%
831 BIGUP BigUp BIGUP $229,147 $0.000108 2,118,144,523 LowVol 1.20% -3.77% -3.82%
832 FNC FinCoin FNC $222,617 $0.017286 12,878,667 LowVol -42.35% -52.04% -54.14%
833 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $218,739 $0.016541 13,224,230 LowVol 1.14% 6.78% 16.91%
834 WMC WMCoin WMC $213,019 $0.018479 11,527,489 LowVol 1.04% 4.04% 18.71%
835 WYV Wyvern WYV $208,794 $0.118291 1,765,087 LowVol 1.09% 4.28% 28.01%
836 CAGE CageCoin CAGE $204,561 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.60% 1.07% -11.78%
837 CYP Cypher CYP $201,537 $0.031662 6,365,285 LowVol 1.02% 64.88%
838 EVIL Evil Coin EVIL $200,959 $0.009560 21,020,383 LowVol 0.53% -13.56% 20.18%
839 XPY PayCoin XPY $199,787 $0.016894 11,825,606 LowVol 74.57% 33.27% 26.97%
840 GRT Grantcoin GRT $192,848 $0.004471 43,130,400 LowVol 1.02% 12.38% 12.71%
841 TRK Truckcoin TRK $190,068 $0.001213 156,643,198 LowVol 0.89% -32.27% -43.52%
842 YAC Yacoin YAC $183,335 $0.001530 119,816,818 LowVol 1.02% 35.71% 18.65%
843 JET Jetcoin JET $181,115 $0.037171 4,872,509 LowVol 1.06% -19.90% -74.20%
844 MNC Mincoin MNC $179,412 $0.044609 4,021,899 LowVol 1.02% 0.42% -38.17%
845 GTC Global Tour Coin GTC $172,373 $0.005767 29,887,402 LowVol 1.09% 34.63% 15.32%
846 ARI Aricoin ARI $170,858 $0.001218 140,262,505 LowVol 0.80% 8.30% 18.77%
847 PHS Philosopher S… PHS $169,896 $0.028248 6,014,340 LowVol 1.02% 0.62% 19.27%
848 EMD Emerald Crypto EMD $165,404 $0.008652 19,117,129 LowVol -5.92% -12.95% -16.43%
849 TTC TittieCoin TTC $162,904 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 1.10% -17.13% -31.06%
850 XCT C-Bit XCT $161,773 $0.001029 157,223,250 LowVol 1.08% 30.38% 53.31%
851 REE ReeCoin REE $161,742 $0.000063 2,560,000,000 LowVol -31.14% 58.94% 14.04%
852 HMP HempCoin HMP $159,680 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 1.09% 4.39% 18.65%
853 XRA Ratecoin XRA $159,441 $0.001389 114,752,961 LowVol 8.25% 9.60% 13.21%
854 RBX Ripto Bux RBX $158,502 $0.000416 381,236,123 LowVol -5.94% 12.52% 1.44%
855 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,232 $0.008945 17,465,159 LowVol 1.09% -9.84% 7.63%
856 ICE iDice ICE $153,208 $0.097521 1,571,013 LowVol 1.09% 32.52% -17.74%
857 RED RedCoin RED $151,910 $0.002050 74,107,896 LowVol -0.67% -1.49% 8.89%
858 HAL Halcyon HAL $150,312 $0.028366 5,298,979 LowVol 1.09% 5.45% 16.24%
859 FIRE Firecoin FIRE $148,289 $1.51 98,412 LowVol 1.09% 4.41% 6.69%
860 PX PX PX $146,443 $0.001530 95,706,297 LowVol 1.02% -24.65% 18.44%
861 OHM OHM OHM $145,225 $0.004876 29,786,350 LowVol 2.97% 22.87%
862 KED Darsek KED $143,600 $0.010364 13,855,355 LowVol 1.24% -3.23% -26.41%
863 CNNC Cannation CNNC $143,281 $0.057847 2,476,893 LowVol 0.88% 5.60% 40.64%
864 QCN QuazarCoin QCN $142,300 $0.023540 6,044,911 LowVol 1.02% -3.58% 15.05%
865 VC VirtualCoin VC $138,596 $0.013771 10,064,287 LowVol 1.02% 54.62% 41.78%
866 EUC Eurocoin EUC $138,458 $0.011151 12,416,554 LowVol 1.06% -6.23% -12.60%
867 JIN Jin Coin JIN $136,784 $0.013889 9,848,485 LowVol -26.82% -29.87% 133.34%
868 DRXNE DROXNE DRXNE $135,717 $0.002152 63,079,569 LowVol 1.10% -3.24% 7.04%
869 GP GoldPieces GP $134,024 $0.109841 1,220,161 LowVol 1.09% -8.84% 10.23%
870 DLC Dollarcoin DLC $133,985 $0.014713 9,106,714 LowVol 1.02% 4.40% 18.03%
871 ISL IslaCoin ISL $132,378 $0.087453 1,513,704 LowVol 18.72%
872 BTPL Bitcoin Planet BTPL $129,902 $0.023305 5,574,008 LowVol 1.10% 4.92% 65.85%
873 DUO ParallelCoin DUO $128,192 $0.424905 301,696 LowVol 1.02% -25.73% 27.81%
874 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,886 $0.005650 22,458,826 LowVol 1.04% 31.25% -6.88%
875 DRM Dreamcoin DRM $126,575 $0.051671 2,449,632 LowVol 26.84% 31.31% 77.88%
876 RUPX Rupaya RUPX $124,512 $0.020406 6,101,701 LowVol 1.39% 36.23% -43.98%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $124,312 $0.083473 1,489,248 LowVol 1.08% 6.76% 17.56%
878 ARG Argentum ARG $123,396 $0.014403 8,567,437 LowVol 4.08% -1.25% 9.14%
879 J Joincoin J $121,325 $0.049553 2,448,402 LowVol 1.04% -49.57% -44.31%
880 DRS Digital Rupees DRS $120,245 $0.000235 510,802,961 LowVol 102.17% 108.81% 49.30%
881 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,379 $0.001298 90,421,856 LowVol 1.18% 6.77% 28.16%
882 ECA Electra ECA $117,249 $0.000005 21,902,227,940 LowVol 16.90% 8.15% -77.16%
883 MARS Marscoin MARS $116,760 $0.004129 28,279,074 LowVol 1.06% 7.49% 10.27%
884 BAS BitAsean BAS $116,441 $0.023288 5,000,000 LowVol 0.79% -5.35% 56.71%
885 GPU GPU Coin GPU $115,250 $0.002847 40,477,042 LowVol 0.88% 10.95% 8.30%
886 IMS Independent M… IMS $114,607 $0.021346 5,368,934 LowVol -2.88% 39.65% 26.25%
887 QTL Quatloo QTL $111,901 $0.014497 7,718,883 LowVol 1.16% 27.81% 13.19%
888 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol 6.67%
889 NEVA NevaCoin NEVA $109,463 $0.044534 2,457,990 LowVol 0.74% 20.47% 20.82%
890 BTQ BitQuark BTQ $106,842 $0.011770 9,077,308 LowVol 38.39% 47.02% 17.41%
891 FLAX Flaxscript FLAX $106,160 $0.019011 5,584,153 LowVol 1.04% -16.95% -11.92%
892 CTO Crypto CTO $104,790 $0.008592 12,195,833 LowVol 1.09% -4.75% -25.22%
893 SOON SoonCoin SOON $102,798 $0.008248 12,462,620 LowVol 1.05% 4.50% 17.56%
894 XCRE Creatio XCRE $100,161 $0.004881 20,520,514 LowVol 1.09% 4.13% -0.23%
895 UNITS GameUnits UNITS $99,459 $0.028638 3,472,983 LowVol -4.99% 6.28% -19.99%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $98,404 $0.022375 4,398,000 LowVol 0.83% -0.22% -76.05%
897 CNC CHNCoin CNC $97,709 $0.002001 48,831,399 LowVol 1.02% 4.39% 303.80%
898 CACH CacheCoin CACH $97,456 $0.023231 4,195,132 LowVol 1.15% -27.36% -39.45%
899 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 3.02% 38.24%
900 PIE PIECoin PIE $93,441 $0.006827 13,687,566 LowVol -0.63% 10.10% 150.72%
901 TAJ TajCoin TAJ $86,685 $0.010829 8,005,029 LowVol 1.08% 4.84% 3.42%
902 CF Californium CF $86,063 $0.035781 2,405,237 LowVol 1.38% 5.78% 43.33%
903 POP PopularCoin POP $85,351 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -9.09% 8.15% 9.55%
904 ALL Allion ALL $85,173 $0.013739 6,199,359 LowVol 0.03% 2.08% -2.96%
905 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.82%
906 MST MustangCoin MST $81,220 $0.128850 630,343 LowVol 1.09% -7.02% -5.02%
907 HXX Hexx HXX $81,120 $0.054653 1,484,274 LowVol 4.17% 37.73% 68.24%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $78,235 $0.004708 16,617,191 LowVol 1.04% 0.69% 6.61%
909 URO Uro URO $78,015 $0.064618 1,207,310 LowVol 9.68% 28.73%
910 MAY Theresa May Coin MAY $75,630 $0.003040 24,881,600 LowVol 1.11% -8.98% -27.53%
911 $$$ Money $$$ $75,473 $0.001645 45,887,218 LowVol 7.12% -0.37% 11.83%
912 BIP BipCoin BIP $75,272 $0.046257 1,627,261 LowVol -0.43% 2.57% 9.99%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,065 $0.000942 79,719,140 LowVol 1.04% -24.08% 32.59%
914 BLRY BillaryCoin BLRY $74,086 $0.008239 8,991,925 LowVol 1.53% -46.11% -56.21%
915 JWL Jewels JWL $73,638 $0.003649 20,181,636 LowVol 1.12% -4.88%
916 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -1.40%
917 ARB ARbit ARB $71,836 $0.009181 7,824,590 LowVol 1.12% 15.92% 30.40%
918 GCC GuccioneCoin GCC $71,629 $0.003531 20,285,537 LowVol 1.02% 4.40% 17.23%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
920 CPN CompuCoin CPN $69,262 $0.003531 19,615,019 LowVol 1.04% 6.64% -2.45%
921 WARP WARP WARP $68,967 $0.062971 1,095,224 LowVol 1.02% 4.55% 20.93%
922 SPT Spots SPT $68,669 $0.003065 22,406,021 LowVol 1.02% 1.30% 4.68%
923 TOR Torcoin TOR $66,987 $0.211864 316,179 LowVol 1.09% 14.88% -22.87%
924 KIC KibiCoin KIC $66,834 $0.004546 14,701,000 LowVol -0.40% -35.37% -45.58%
925 ICOB ICOBID ICOB $65,952 $0.000618 106,701,874 LowVol 2.27% 20.23% -3.66%
926 EXN ExchangeN EXN $60,028 $0.011770 5,100,000 LowVol 1.09% 3.11% 24.74%
927 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.89%
928 BSC BowsCoin BSC $58,793 $0.010593 5,550,102 LowVol 1.09% 2.13% 16.07%
929 CRX Chronos CRX $57,352 $0.000778 73,729,962 LowVol 0.07% -13.78% -24.73%
930 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,153 $0.000942 59,630,200 LowVol 1.09% 4.41% 14.14%
931 MND MindCoin MND $56,117 $0.004473 12,546,625 LowVol -4.37% 10.29% 22.43%
932 CASH Cashcoin CASH $54,329 $0.001177 46,158,242 LowVol -22.29% 4.39% 9.60%
933 BRAIN Braincoin BRAIN $51,090 $0.005061 10,094,424 LowVol 1.09% -13.67% -7.69%
934 EGO EGO EGO $49,435 $0.000824 60,000,001 LowVol 1.09% 21.79% 38.48%
935 VIP VIP Tokens VIP $49,111 $0.000589 83,450,403 LowVol 1.12% 4.40% 20.83%
936 UET Useless Ether… UET $48,893 $0.012329 3,965,716 LowVol 0.79% 31.18% 25.65%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $48,197 $0.000079 608,557,394 LowVol 1.10% 14.77% 28.05%
938 RIDE Ride My Car RIDE $47,682 $0.000471 101,276,976 LowVol 1.09% 108.77% 89.30%
939 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,659 $0.002354 20,245,510 LowVol 1.09% 9.89% 24.70%
940 ORLY Orlycoin ORLY $47,447 $0.001295 36,646,779 LowVol 1.02% 4.39% 18.65%
941 NTWK Network Token NTWK $47,427 $0.004064 11,671,310 LowVol 0.83% 121.96% -12.58%
942 DLISK DAPPSTER DLISK $47,081 $0.000471 100,000,000 LowVol 1.09% 39.19% 58.27%
943 XCS CybCSec XCS $45,966 $0.003884 11,834,082 LowVol 1.09% 32.51% 6.52%
944 MRJA GanjaCoin MRJA $45,822 $0.010293 4,451,920 LowVol 1.04% -59.72% -40.35%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 3.10% 17.19%
946 XBTS Beatcoin XBTS $44,951 $0.029482 1,524,686 LowVol -0.16% 62.08% 9.19%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $44,934 $0.002219 20,254,046 LowVol -12.84% 6.56% 25.64%
948 CRT CRTCoin CRT $44,785 $0.564970 79,270 LowVol 1.04% 4.39% 18.65%
949 CXT Coinonat CXT $44,089 $0.005113 8,623,200 LowVol 1.00% -4.26% -18.14%
950 ITZ Interzone ITZ $42,196 $0.023631 1,785,583 LowVol 12.10% 36.84% -3.59%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,196 $0.000589 70,000,000 LowVol 1.02% 11.03% 14.83%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $39,356 $0.001883 20,898,106 LowVol 1.02% 24.37%
953 G3N G3N G3N $39,162 $0.005179 7,561,891 LowVol 1.09% 4.39% 16.49%
954 EREAL eREAL EREAL $37,464 $0.000547 68,427,562 LowVol 0.74% 9.06% -8.54%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,438 $0.007751 4,829,945 LowVol 1.09% -9.42% 28.67%
956 JOBS JobsCoin JOBS $37,436 $0.000353 106,019,270 LowVol 1.09% 7.40% 22.04%
957 ERY Eryllium ERY $36,872 $0.006830 5,398,221 LowVol 2.47% -6.13% 31.14%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $36,761 $0.001766 20,821,709 LowVol 1.04% -7.89% -15.79%
959 VLTC Vault Coin VLTC $35,697 $0.001177 30,328,380 LowVol 1.09% 4.39% -29.00%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,494 $0.013536 2,622,273 LowVol 1.09% -0.77% -23.77%
961 BOAT BOAT BOAT $33,346 $0.001798 18,547,845 LowVol 0.84% 9.54% 6.46%
962 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 2.66% -23.56%
963 GBT GameBet Coin GBT $32,535 $0.001530 21,262,780 LowVol 1.02% 3.29% -3.60%
964 PEX PosEx PEX $31,763 $0.012947 2,453,240 LowVol 1.09% 5.35% 18.65%
965 VRS Veros VRS $30,424 $0.000063 486,609,040 LowVol -8.86% 21.89% 197.35%
966 LUNA Luna Coin LUNA $30,409 $0.018716 1,624,783 LowVol 1.19% 2.93% 0.50%
967 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 18.12% 5.16%
968 ROOFS Roofs ROOFS $29,950 $0.000230 130,000,000 LowVol 1.45% 2.41% -32.02%
969 CAB Cabbage CAB $29,661 $0.002825 10,499,996 LowVol 1.12% 67.02% 9.74%
970 WBB Wild Beast Block WBB $29,129 $0.174552 166,880 LowVol -9.96% 16.40% 38.91%
971 HVCO High Voltage HVCO $29,018 $0.019421 1,494,171 LowVol 1.12% 3.76% 27.18%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,412 $0.031780 894,026 LowVol 1.12% -2.85% -1.07%
973 KNC KingN Coin KNC $28,358 $14.12 2,008 LowVol 1.02% -11.09%
974 BNX BnrtxCoin BNX $28,232 $0.001064 26,522,501 LowVol 1.05% 18.00% 27.98%
975 DPAY DPAY DPAY $28,086 $0.000353 79,541,001 LowVol 1.09% 4.40% -19.30%
976 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol 11.81%
977 ZYD Zayedcoin ZYD $27,192 $0.004355 6,243,840 LowVol 1.09% -15.29% -47.22%
978 WORM HealthyWormCoin WORM $25,946 $0.000233 111,474,212 LowVol -0.05% 3.22% -47.30%
979 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,818 $0.034251 753,776 LowVol 1.09% 23.00% 7.71%
980 IMX Impact IMX $25,779 $0.000235 109,509,095 LowVol 1.12% 108.79% -20.90%
981 LIR LetItRide LIR $25,625 $0.000706 36,285,773 LowVol 1.02% 4.40% 8.38%
982 SDP SydPak SDP $22,131 $0.138535 159,751 LowVol 1.09% 4.13% 18.61%
983 PLNC PLNcoin PLNC $22,126 $0.001295 17,089,600 LowVol 1.12% -23.00%
984 DIX Dix Asset DIX $21,338 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.45% -3.29% 84.29%
985 PLACO PlayerCoin PLACO $20,669 $0.000589 35,120,000 LowVol 1.09% 4.40% -14.91%
986 DES Destiny DES $19,209 $0.012006 1,600,000 LowVol 1.09% -26.50%
987 SCS Speedcash SCS $18,768 $0.071681 261,831 LowVol 1.09% 4.39% 3.01%
988 BIOB BioBar BIOB $18,662 $0.021069 885,756 LowVol 1.09% 4.85% -7.69%
989 ELS Elysium ELS $18,385 $0.004590 4,005,012 LowVol 1.09% 19.76% 27.51%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $18,345 $0.003649 5,027,857 LowVol 1.09% -24.73% -42.58%
991 JS JavaScript Token JS $18,276 $0.002287 7,991,996 LowVol 0.79% -31.14% 32.01%
992 QBK Qibuck Asset QBK $18,026 $0.010785 1,671,379 LowVol 3.63% 26.98% 50.69%
993 MGM Magnum MGM $16,745 $0.004237 3,951,736 LowVol 1.12% 0.97% -0.58%
994 XOC Xonecoin XOC $15,819 $0.037665 420,000 LowVol 1.09% 31.86% -3.18%
995 AGLC AgrolifeCoin AGLC $15,014 $0.002001 7,503,354 LowVol 1.09% -49.93% -68.48%
996 SANDG Save and Gain SANDG $13,347 $0.004355 3,064,800 LowVol 1.09% 19.83%
997 IBANK iBank IBANK $13,191 $0.002914 4,526,324 LowVol 0.07% 3.63% -3.11%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $12,692 $0.000118 107,829,281 LowVol 1.02% 4.40%
999 P7C P7Coin P7C $12,436 $0.000353 35,220,238 LowVol 1.02% 18.44%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $11,806 $6.84 1,727 LowVol 1.02% -32.20% -17.04%
1001 SOCC SocialCoin SOCC $11,410 $0.008239 1,384,879 LowVol -25.52% 22.74% -23.35%
1002 DAS DAS DAS $11,367 $0.004237 2,682,621 LowVol 1.02% -11.48% -3.55%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -50.10%
1004 VTA Virtacoin VTA $11,144 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -49.70% 9.17% -64.45%
1005 CCM100 CCMiner CCM100 $10,836 $0.003225 3,360,417 LowVol 3.63% 26.92% 75.25%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $10,616 $0.002085 5,091,200 LowVol 2.66% 4.00% -9.62%
1007 TRADE Tradecoin TRADE $9,985 $0.001295 7,712,254 LowVol 1.09% -20.86%
1008 NODC NodeCoin NODC $7,902 $0.004708 1,678,439 LowVol 1.09% -12.86%
1009 MRNG MorningStar MRNG $7,687 $0.000235 32,656,007 LowVol 1.09% 48.44% 19.82%
1010 COXST CoExistCoin COXST $6,379 $0.000235 27,100,000 LowVol 1.02% -78.03% -93.26%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,331 $0.029885 211,827 LowVol 3.63% 40.37% 57.44%
1012 CONX Concoin CONX $6,132 $0.008239 744,266 LowVol 1.12% 17.88% -5.83%
1013 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,494 $0.000600 9,160,073 LowVol -65.16% -42.65% 36.30%
1014 ULA Ulatech ULA $5,260 $0.026365 199,486 LowVol 1.09% 26.35% 34.31%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -0.64%
1016 LEX Lex4All LEX $4,190 $0.004190 1,000,000 LowVol 3.63% 13.87%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,504 $0.007222 485,214 LowVol 1.00% 45.05%
1018 NANOX Project-X NANOX $3,316 $42372.80 0.078264 LowVol 1.04% -29.10% -28.51%
1019 XNG Enigma XNG $3,188 $0.191737 16,627 LowVol 1.09% 70.07% 3.97%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,757 $0.002001 1,377,917 LowVol 1.09% -1.41% 6.98%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,664 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 9.62% 12.31% 5.68%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $2,385 $0.001886 1,264,511 LowVol 1.04% -11.98% -4.20%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $2,057 $0.000353 5,826,388 LowVol 1.12% 56.61% 77.75%
1024 ABN Abncoin ABN $797 $0.011770 67,700 LowVol 1.09% -3.68% -24.19%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -44.30%
1026 DMB Digital Money… DMB $446 $0.001058 421,300 LowVol 13.61% 7.08% 10.14%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 7.84%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.41% 3.79% -63.71%
1029 CALC CaliphCoin CALC $64 $0.000735 87,140 LowVol 0.27% -4.65% 16.41%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 5.45% -59.89%
1031 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,858 LowVol 1.12% 18.65%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $12,655,300 0.00% 3.61% 15.33%
1033 ETN Electroneum ETN $0.112214 $8,715,000 -0.77% 23.70% 219.35%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.73 $6,716,070 1.35% -4.01% -19.04%
1035 AI POLY AI AI $16.68 $5,157,070 -3.36% 11.90% -3.28%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $6.33 $5,058,500 0.59% 28.31% 60.94%
1037 NULS Nuls NULS $0.708486 $3,313,430 -2.46% -3.82% 19.04%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.97 $2,920,920 0.63% -6.27% -35.82%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $2,864,180 -0.53% -0.43% -6.71%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $2,514,140 -0.45% -0.64% 7.06%
1041 REC Regalcoin REC $48.95 $2,302,530 1.08% 3.69% 17.96%
1042 BTE BitSerial BTE $8.24 $1,515,200 1.26% 5.53% 182.97%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.93 $1,473,050 1.31% -2.17% -1.06%
1044 LEND EthLend LEND $0.025377 $970,845 -0.27% -12.92%
1045 BTCM BTCMoon BTCM $0.049321 $840,181 9.91% -33.81% 590.48%
1046 TSL Energo TSL $0.031296 $795,872 2.51% 2.46% -5.74%
1047 INF InfChain INF $0.016361 $761,497 1.56% 13.97% 98.26%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.99 $646,188 0.17% 6.20% -2.15%
1049 BOT Bodhi BOT $0.438670 $588,738 1.58% 0.36% -12.92%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.80 $502,568 1.52% 6.91% 31.41%
1051 DRGN Dragonchain DRGN $0.244821 $493,525 4.57% -4.70%
1052 LLT LLToken LLT $0.523914 $433,403 0.38% -3.99% 75.96%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.028837 $389,956 1.64% 4.16% -32.74%
1054 RYZ ANRYZE RYZ $0.017294 $282,517 11.28% -11.28% -28.92%
1055 GBG Golos Gold GBG $0.144880 $280,110 -0.74% 11.28% 23.10%
1056 VOYA Voyacoin VOYA $4.47 $279,379 6.63% 189.51% 189.39%
1057 B3 B3Coin B3 $0.000048 $256,427 20.95% 28.48% -83.93%
1058 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000706 $251,671 21.35% 0.36% 59.67%
1059 WC WINCOIN WC $1.15 $233,663 0.89% 0.25% 7.74%
1060 AION Aion AION $1.53 $229,202 1.45% 1.27% -9.73%
1061 SUR Suretly SUR $3.28 $226,373 0.79% -1.18% -7.28%
1062 BT2 BT2 [CST] BT2 $111.65 $223,051 -1.30% -41.72% -53.68%
1063 RMC Russian Minin… RMC $26370.50 $187,073 -0.89% 16.86% 104.68%
1064 VEE BLOCKv VEE $0.026247 $170,763 9.50% 41.18% 29.58%
1065 EAG EA Coin EAG $3.29 $160,957 1.09% 13.22% 5.66%
1066 FOR FORCE FOR $0.016600 $155,966 15.49% 100.42% 703.97%
1067 XCPO Copico XCPO $0.023192 $154,255 15.20% -5.80% -5.14%
1068 UGT UG Token UGT $0.442716 $136,573 0.83% 4.04% -2.69%
1069 XID Sphre AIR XID $0.200855 $132,037 0.93% 13.00% 0.01%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $25.78 $122,682 1.09% -2.34% -26.28%
1071 QBT Qbao QBT $0.252570 $106,036 -0.30% 0.16%
1072 THS TechShares THS $0.886848 $83,699 1.32% 17.47% -10.79%
1073 MSD MSD MSD $0.011877 $75,159 2.40% -2.78% -5.43%
1074 ICX ICON ICX $1.63 $75,090 0.92% 17.34% 6.43%
1075 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013826 $74,768 -8.67% -10.96% 263.45%
1076 PRE Presearch PRE $0.231873 $67,853 38.93%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.06 $67,414 7.39% -14.20% 21.88%
1078 XRY Royalties XRY $0.000235 $63,787 101.47% 7.02% -99.31%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.006709 $57,210 2.85% 6.47% 32.66%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.048194 $47,185 -1.36% -33.82% -62.69%
1081 DSR Desire DSR $0.257841 $42,655 0.94% -2.82% 32.41%
1082 EVR Everus EVR $1.50 $42,236 -8.28% -8.77% -70.43%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.38 $41,423 -16.89% -11.61% -22.64%
1084 BT1 BT1 [CST] BT1 $11743.80 $41,233 0.78% 3.82% 15.99%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.141360 $31,396 -5.06% -24.56% -22.03%
1086 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,662 1.02% -5.79% -26.35%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.300938 $24,813 -5.19% -44.98% 79.78%
1088 FRD Farad FRD $0.120506 $24,488 0.98% 1.30% 67.30%
1089 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.89 $23,161 5.81% 7.29% 30.96%
1090 BPL Blockpool BPL $0.166431 $20,294 0.73% 15.60% 23.58%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.133386 $18,137 1.01% -12.28% -21.96%
1092 BSR BitSoar BSR $0.162429 $17,239 1.09% -19.96% -43.37%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.088394 $16,359 3.24% 4.89% -19.10%
1094 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117721 $15,360 1.09% 30.75% 70.95%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083686 $15,141 1.12% 9.95% -7.00%
1096 WISH MyWish WISH $0.117080 $14,682 0.57% 0.87% -60.50%
1097 PFR Payfair PFR $0.014527 $14,430 0.79% 5.05%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050229 $13,704 0.80% -15.56% 23.58%
1099 BTBc Bitbase BTBc $0.006003 $12,968 -11.98% -41.28% 7.93%
1100 APC AlpaCoin APC $0.025292 $12,821 1.03% -12.31% -14.07%
1101 EFYT Ergo EFYT $12.18 $12,146 0.63% 8.67% 35.70%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.014007 $11,546 1.04% -8.12% 19.11%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.364288 $11,300 1.09% 1.69% 6.92%
1104 DMC DynamicCoin DMC $0.003641 $11,265 -2.41% -6.98% 63.22%
1105 MKR Maker MKR $379.00 $11,192 -1.57% -3.23% -4.08%
1106 IQT iQuant IQT $0.152003 $10,596 0.95% -23.32% -6.48%
1107 MCR Macro MCR $1.41 $9,611 -0.82% -18.80% -50.82%
1108 DASHS Dashs DASHS $0.052966 $9,365 0.27% 30.14% 72.32%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002805 $9,134 5.45% 25.17% 13.11%
1110 AERM Aerium AERM $1.09 $9,132 26.93% 80.29% -41.74%
1111 SPANK SpankChain SPANK $0.038357 $8,706 11.40% 16.71% 14.58%
1112 COR CORION COR $0.822188 $8,657 8.87% -1.75% -9.50%
1113 SISA SISA SISA $0.019793 $8,545 5.29% 116.61% 4.53%
1114 PEC Peacecoin PEC $0.058733 $8,128 10.06% 9.36% 233.80%
1115 STEX STEX STEX $0.831195 $7,297 0.49% 12.89% 122.00%
1116 TRIA Triaconta TRIA $8.22 $6,252 0.79% -11.07% -9.74%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002902 $6,083 6.04% 9.63% 17.96%
1118 VIU Viuly VIU $0.009093 $5,765 3.59% 14.12% 128.19%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000603 $5,137 -21.69% -24.29%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.003430 $5,058 -0.61% -6.31% -74.95%
1121 GRN Granite GRN $0.026365 $4,773 1.04% 104.26% 73.09%
1122 GAY GAY Money GAY $0.017862 $3,745 15.27% 130.70% 30.73%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004200 $3,474 -3.47% 0.22% -65.50%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000123 $3,451 -47.28% -49.05% -53.88%
1125 SND Sand Coin SND $0.750192 $3,238 6.07% 21.13% 16.10%
1126 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,161 -6.84% -7.41% -3.25%
1127 PNX Phantomx PNX $0.107217 $3,131 751.29% 377.98% 580.31%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.97 $2,738 0.83% 1.74% 12.17%
1129 VULC Vulcano VULC $0.007288 $2,610 9.71% -10.73% -19.22%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.003197 $2,393 1.08% 24.58% 13.51%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $0.803533 $2,369 -3.15% -28.46% -26.88%
1132 NAMO NamoCoin NAMO $0.000118 $2,333 1.12% -2.56% -20.95%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.12 $2,306 1.12% 4.38% -31.88%
1134 MINEX Minex MINEX $0.015446 $2,018 3.04% 2.41% -69.53%
1135 OX OX Fina OX $0.000229 $1,925 0.48% 7.13% 50.74%
1136 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,873 10.86% 8.36% 3.44%
1137 B2B B2B B2B $0.451971 $1,840 46.50% 40.77% -29.84%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117467 $1,820 1.09% 3.61% 73.37%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000118 $1,691 1.04% 4.39% 5295.51%
1140 MGC GulfCoin MGC $0.002472 $1,518 1.12% -1.83% -24.64%
1141 TER TerraNova TER $1.95 $1,475 1.26% 5.41% -4.20%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.005708 $1,418 0.43% 31.22% -31.48%
1143 XOT Internet of T… XOT $2224.57 $1,260 1.09% 4.40% -24.88%
1144 DFS DFSCoin DFS $0.008511 $1,255 28.60% -0.34% -3.20%
1145 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037202 $1,220 9.73% 10.03% -8.06%
1146 ABC Alphabit ABC $18.81 $1,218 1.04% 6.05% 27.12%
1147 GARY President Joh… GARY $0.196092 $1,185 1.12% 2.26% 70.11%
1148 EUSD eUSD EUSD $0.000183 $1,176 0.83% 2.33% -18.44%
1149 STU bitJob STU $0.025202 $1,014 3.46% -19.38% -10.09%
1150 DAY Chronologic DAY $4.73 $990 0.90% -29.11% 25.51%
1151 NTC Natcoin NTC $0.136267 $981 1.08% -20.95% -50.44%
1152 ACC AdCoin ACC $0.061495 $959 -5.17% -13.30% -53.90%
1153 MAVRO Mavro MAVRO $0.032721 $897 23.25% 75.49% 144.88%
1154 WOW Wowcoin WOW $0.000117 $854 1.09% -14.89% 17.99%
1155 ONG onG.social ONG $0.182560 $786 0.79% 42.49%
1156 SAK Sharkcoin SAK $0.002353 $748 1.00% 15.74% -7.42%
1157 HAT Hawala.Today HAT $0.191784 $746 3.25% 10.60% 14.04%
1158 MOTO Motocoin MOTO $0.007939 $738 3.91% 184.81% 134.39%
1159 WA WA Space WA $0.017655 $686 1.09% -2.73% -24.66%
1160 QBT Cubits QBT $0.004581 $664 1.31% 51.54% 218.75%
1161 SKC Skeincoin SKC $0.017302 $634 29.21% 18.06% 445.88%
1162 FRN Francs FRN $0.024194 $631 0.96% -13.90% -28.53%
1163 SKR Sakuracoin SKR $0.001512 $590 1.64% 35.06% -44.79%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.002672 $569 0.16% -15.29% -37.14%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.015890 LowVol 1.09% -8.20% 226.89%
1166 PLC PlusCoin PLC $0.000562 LowVol 0.83% -13.94% -3.61%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001295 LowVol 1.09% -32.44% -22.91%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039727 LowVol 0.79% -0.20% -42.74%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -49.59% -0.22% -25.48%
1170 MONETA Moneta MONETA $0.000471 LowVol 1.09% 39.20% 46.01%
1171 CLINT Clinton CLINT $0.010476 LowVol 1.09% -20.58% 17.33%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004943 LowVol 1.12% 25.27% -42.58%
1173 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 1.09% 108.79% 76.99%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.047205 LowVol 0.48% -7.54% 4.87%
1175 FLASH Flash FLASH $0.004944 LowVol 1.09% 16.98% 6.21%
1176 KASHH KashhCoin KASHH $0.000117 LowVol 0.83% 2686.20% 322.55%
1177 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 1.09% 5.13% -6.82%
1178 SJCX Storjcoin X SJCX $0.333866 LowVol -0.08% 2.84%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002589 LowVol 1.12% 55.76% -3.43%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000581 LowVol 20.31% 28.89% 9.21%
1181 ACES Aces ACES $0.000250 LowVol 1.12% 122.10% 7.83%
1182 EVC EventChain EVC $0.091326 LowVol 0.79% -0.21%
1183 BUB Bubble BUB $0.019774 LowVol 1.09% -24.08% 17.65%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 25.36% 6.11% -13.45%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000706 LowVol 1.12% -4.07% -1.04%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 1.12% -14.66% -31.69%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042726 LowVol 1.09% 6.23% -13.92%
1188 OMC Omicron OMC $0.133121 LowVol 1.09% 18.51%
1189 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000353 LowVol 1.09% 4.39% 18.65%
1190 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 1.09% 13.32% 52.09%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.012327 LowVol 0.79% 135.73% 357.70%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 32.65% -3.25% 10.07%
1193 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004229 LowVol 1.39% -8.20% 29.42%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000353 LowVol 1.09% 56.61% 18.09%
1195 QORA Qora QORA $0.214452 LowVol 1.04% -3.45%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.002943 LowVol 1.04% 15.83% -47.01%
1197 PRES President Trump PRES $0.003062 LowVol -15.09% -0.64% -16.47%
1198 AV AvatarCoin AV $0.035193 LowVol 1.09% -16.53% 10.86%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% -1.18%
1200 WILD Wild Crypto WILD $0.143089 LowVol 0.84% -5.27% 15.85%
1201 SHA SHACoin SHA $0.000706 LowVol 1.09% 25.28% 18.65%
1202 YES Yescoin YES $0.000117 LowVol 0.97% 4.87% 207.04%
1203 AXIOM Axiom AXIOM $0.018008 LowVol 1.04% 4.39% 17.88%
1204 DON Donationcoin DON $0.000587 LowVol 0.74% 31.28% -26.71%
1205 IRL IrishCoin IRL $0.002589 LowVol 1.09% 15.80% 1.70%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000353 LowVol 1.09% -16.46% 7.02%
1207 TOP TopCoin TOP $0.000356 LowVol 1.47% -7.50% -25.65%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001074 LowVol 1.09% 16.73% 7.68%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.003536 LowVol 0.95% 6.99% 61.07%
1210 MAGN Magnetcoin MAGN $0.687276 LowVol 1.10% 32.53% 43.23%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 1.09% 4.40% 18.65%
1212 UR UR UR $0.000821 LowVol 10.17% 75.88% 27.55%
1213 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001766 LowVol 1.09% 11.27% 32.57%
1214 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004355 LowVol 1.12% -38.69% -24.30%
1215 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 15.23% 32.31% 27.71%
1216 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 1.03% 8.88%
1217 COUPE Coupecoin COUPE $0.000019 LowVol 0.23% 102.78% 25.22%
1218 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000471 LowVol 1.09% 39.21% 16.43%
1219 CYC Cycling Coin CYC $0.001648 LowVol 1.12% 32.88% -3.27%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol 1.12% 8.60% 12.85%
1221 MEN PeopleCoin MEN $0.000118 LowVol 1.09% 18.65%
1222 FC Facecoin FC $0.003653 LowVol 0.79% -10.30% 17.55%
1223 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 1.02% 4.39% 18.65%
1224 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004237 LowVol 1.12% 2.03% 15.42%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% 18.65%
1226 PRN Protean PRN $0.000065 LowVol 1.20% -29.74% 6.11%
1227 PRM PrismChain PRM $0.001530 LowVol 1.02% 21.85% 12.25%
1228 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 1.09% 4.40% 18.43%
1229 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 1.12% 4.39% 18.65%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.034604 LowVol 1.09% -18.45% 90.29%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.002589 LowVol 1.04% -17.98% -15.06%
1232 UTA UtaCoin UTA $0.002236 LowVol 1.09% -31.60% 335.62%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001244 LowVol -1.57% 8.48% 0.32%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003178 LowVol 1.04% -14.59% 6.78%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.083106 LowVol 0.79% -0.75% -5.83%
1236 EBIT eBIT EBIT $0.001466 LowVol 0.83% -19.92% 25.20%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001648 LowVol 1.09% 11.01% -1.60%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000321 LowVol 0.12% 40.05% 110.06%
1239 EGOLD eGold EGOLD $0.006896 LowVol 0.83% -0.21% -48.83%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002354 LowVol 1.09% 7.86%
1241 GAIN UGAIN GAIN $0.001530 LowVol 1.09% 4.40%
1242 HIGH High Gain HIGH $0.000471 LowVol 1.09% -30.40% -20.90%
1243 PI PiCoin PI $0.002472 LowVol 1.09% 9.02%
1244 FAP FAPcoin FAP $0.006591 LowVol 1.04% 4.39% -33.00%
1245 TIE TIES Network TIE $0.064385 LowVol 3.77% 2.71% -32.89%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.002001 LowVol 1.02% 4.39% 18.65%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000942 LowVol 1.09% -60.04% 18.65%
1248 BEST BestChain BEST $0.001295 LowVol 1.12% 0.24%
1249 BET BetaCoin BET $0.002319 LowVol 1.09% 37.15% -9.71%
1250 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.79% -0.20% 76.79%
1251 FUDD DimonCoin FUDD $0.001370 LowVol 0.79% -0.21% -30.45%
1252 LTH LAthaan LTH $0.000942 LowVol 1.02% 67.05% 89.49%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.000706 LowVol 1.09% 4.39% 1.70%
1254 10MT 10M Token 10MT $0.002280 LowVol 43.91% 210.51% -11.91%
1255 BIT First Bitcoin BIT $0.012712 LowVol 1.12% 3.62% 11.33%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.004583 LowVol 1.12% 7.94% 21.99%
1257 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 1.09% -16.45% -14.03%
1258 REGA Regacoin REGA $0.001530 LowVol 1.09% -16.03% -44.96%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% 18.65%
1260 IPY Infinity Pay IPY $0.001706 LowVol 0.79% -0.22% -31.78%
1261 DBG Digital Bulli… DBG $0.006827 LowVol 1.09% 0.91% 16.64%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000589 LowVol 1.04% -13.01% -21.30%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 1.09% 4.40%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.120645 LowVol 1.09% 130.63% 5.91%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000235 LowVol -20.90%
1266 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.044374 LowVol
1267 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.003884 LowVol 1.12% -86.62% -61.81%
1268 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010821 LowVol 1.05% 5.19% -5.58%
1269 STARS StarCash Network STARS $0.252176 LowVol 2.12% 35.53% -2.21%
1270 XDE2 XDE II XDE2 $1.71 LowVol 1.44% 5.68% -42.43%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000118 LowVol 1.12% -47.80% -40.68%
1272 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% 18.72%
1273 TODAY TodayCoin TODAY $0.001177 LowVol 1.09% 30.49% 7.86%
1274 CBD CBD Crystals CBD $0.001648 LowVol 1.02% 18.12%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.001883 LowVol 1.09% 3.34% -7.32%
1276 OPES Opescoin OPES $0.002472 LowVol 1.09% 23.36% 25.43%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 1.02% 4.40% -20.90%
1278 XQN Quotient XQN $0.004473 LowVol 1.09% -25.16% -16.72%
1279 XID International… XID $0.008121 LowVol 22.37% 1.45% 2.33%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004237 LowVol 1.09% 14.08% 42.43%
1281 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% 18.68%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 1.26% -27.14% -57.97%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.006591 LowVol 0.72%
1284 WINK Wink WINK $0.000353 LowVol 1.09% 68.97%
1285 XTD XTD Coin XTD $0.000118 LowVol 1.04% 18.65%
1286 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053384 LowVol 4.18% 32.92% 47.35%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.045786 LowVol 51.18% 56.25% 78.79%
1288 OP Operand OP $0.001059 LowVol 1.12% 17.43% 18.70%
1289 BGR Bongger BGR $0.000168 LowVol 0.48% 42.82% 84.87%
1290 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 1.09% 71.03% 21.61%
1291 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000160 LowVol 0.79% 31.65% 34.29%
1292 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.04% 4.39% 18.43%
1293 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003766 LowVol 1.09% 7.76% 5.19%
1294 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003060 LowVol 1.09% 18.02% -6.52%
1295 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.364170 LowVol 1.09% 18.71%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000118 LowVol 1.02% 18.65%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000118 LowVol 1.09% 4.40% 18.65%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011299 LowVol 1.09% 6.82% 15.11%
1300 ELC Elacoin ELC $0.088137 LowVol 4.23% 20.39%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -0.65% -47.07%
1302 SYNC Sync SYNC $350.85 LowVol 0.00% 3.79% -24.09%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.04%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.04%
1305 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 2.95% 17.01%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol 4.68% -22.66%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol 14.66%
1308 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 5.07% 19.42%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.65% 1.20%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.22%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000116 LowVol -0.12% 3.22% 17.30%
1313 HCC Happy Creator… HCC $0.000591 LowVol 4.81% 48.91%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 10.95%
1316 NBIT netBit NBIT $0.066597 LowVol 4.19% 123.80%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 RHFC RHFCoin RHFC $0.001057 LowVol 0.77% 4.29% -0.81%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.71% -86.28%
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.27%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 15.41%
1323 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -7.05%
1324 MCI Musiconomi MCI $0.065142 LowVol 89.55% 12.62%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.79% -61.10%

Quay lại phần 1

Phản hồi