Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 5/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 5/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 5/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11861.80 trên tổng giá trị $198,341,893,232

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.13 trên tổng giá trị $45,199,976,159

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1563.68 trên tổng giá trị $26,330,299,324

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251147 trên tổng giá trị $9,721,105,056

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $2.72 trên tổng giá trị $7,556,069,688

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000112 trên tổng giá trị $2,569,187 đã biến động tăng 287.60% trong 1h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001740 trên tổng giá trị $15,915 đã biến động tăng 200.03% trong 1h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000235 trên tổng giá trị $37,645 đã biến động tăng 102.66% trong 1h qua

    + Đồng DASHS Dashs (DASHS) đang có giá hiện tại $0.111642 trên tổng giá trị đã biến động tăng 68.81% trong 1h qua

    + Đồng CREA Creativecoin (CREA) đang có giá hiện tại $0.435045 trên tổng giá trị $5,599,706 đã biến động tăng 65.44% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2688.88% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1806.29% trong 24h qua

    + Đồng LBTC LiteBitcoin (LBTC) đang có giá hiện tại $0.029362 trên tổng giá trị $93,615 đã biến động tăng 1009.49% trong 24h qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.113610 trên tổng giá trị $7,270,276 đã biến động tăng 949.25% trong 24h qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.015991 trên tổng giá trị $2,712,085 đã biến động tăng 507.29% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8873.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.113610 trên tổng giá trị $7,270,276 đã biến động tăng 3792.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.015991 trên tổng giá trị $2,712,085 đã biến động tăng 1024.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.803819 trên tổng giá trị $9,754,176 đã biến động tăng 855.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng LBTC LiteBitcoin (LBTC) đang có giá hiện tại $0.029362 trên tổng giá trị $93,615 đã biến động tăng 823.23% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 5/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AMMO Ammo Rewards AMMO $82,350 $0.001059 77,777,777 $1,326 1.33% -53.31% -5.76%
702 FXE FuturXe FXE $82,212 $0.349211 235,421 $6,588 -49.55% -72.02% -83.56%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $78,685 $0.037587 2,093,421 $795 -29.36% -64.13% -68.64%
704 611 SixEleven 611 $77,426 $0.179612 431,076 $697 1.34% 4.80% 6.31%
705 EGAS ETHGAS EGAS $76,028 $0.007485 10,157,540 $1,878 -7.62% 38.21% 51.97%
706 SOIL SOILcoin SOIL $73,835 $0.012949 5,702,048 $1,000 1.83% 23.96% 41.90%
707 NRO Neuro NRO $70,486 $0.001882 37,447,268 $566 1.33% -12.31% 67.23%
708 RBT Rimbit RBT $66,021 $0.000572 115,499,623 $557 2.58% 46.31% -4.18%
709 SFC Solarflarecoin SFC $61,163 $0.004343 14,083,450 $1,010 1.33% -0.03% 53.05%
710 RPC RonPaulCoin RPC $58,152 $0.064948 895,365 $734 1.33% 14.74% -3.56%
711 MSCN Master Swiscoin MSCN $52,101 $0.001166 44,679,680 $1,822 10.99% 7.02% -20.03%
712 CRTM Corethum CRTM $49,881 $0.019952 2,500,000 $2,595 0.33% 255.07% 242.35%
713 GLT GlobalToken GLT $49,170 $0.001884 26,095,100 $606 1.37% -10.73% -11.67%
714 300 300 Token 300 $47,294 $157.65 300 $1,142 1.33% -18.31%
715 KRONE Kronecoin KRONE $41,654 $0.011411 3,650,209 $948 1.33% 2.07% 16.98%
716 PULSE Pulse PULSE $40,372 $0.002823 14,298,972 $628 1.33% -20.80% 1.47%
717 BRAT BRAT BRAT $37,645 $0.000235 160,000,000 $2,479 102.66% -3.12% 1.58%
718 CESC CryptoEscudo CESC $33,906 $0.000235 144,105,100 $548 1.34% -31.79% -26.77%
719 ALTC Antilitecoin ALTC $33,365 $0.001059 31,512,613 $519 52.01% 53.45% 79.34%
720 ITZ Interzone ITZ $32,299 $0.018169 1,777,717 $752 -21.96% -19.44% -26.32%
721 SONG SongCoin SONG $31,357 $0.000963 32,565,300 $678 1.61% 16.48% -26.32%
722 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,709 $0.033610 854,202 $65,454 22.54% 176.88% 128.51%
723 ICON Iconic ICON $27,760 $0.046822 592,894 $13,293 -18.03% -17.25% -4.25%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $26,573 $0.000730 36,390,750 $1,798 1.24% -18.93% -14.83%
725 GRIM Grimcoin GRIM $23,693 $0.002295 10,324,802 $1,552 4.20% 12.04% 103.33%
726 JS JavaScript Token JS $18,571 $0.002324 7,991,996 $1,314 0.33% -17.20% 116.90%
727 LVPS LevoPlus LVPS $16,734 $0.011058 1,513,256 $7,100 5.83% 22.59% 37.40%
728 XRC Rawcoin XRC $15,837 $0.022468 704,882 $1,841 0.17% 19.34% 29.33%
729 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,595 $0.001161 13,436,750 $841 1.30% -42.99% -29.39%
730 GSR GeyserCoin GSR $6,500 $0.138700 46,864 $1,981 1.33% 38.54% 135.33%
731 HMC HarmonyCoin HMC $5,844 $0.010413 561,235 $5,175 -7.02% -14.59% -8.35%
732 XNG Enigma XNG $2,897 $0.174228 16,627 $520 1.34% 24.10% -11.44%
733 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
734 NSR NuShares NSR $9,476,118 $0.003412 2,777,600,756 LowVol -28.34% -27.64% 104.41%
735 XC XCurrency XC $7,792,884 $1.33 5,869,417 LowVol 1.29% 2.33% 102.51%
736 ECOB Ecobit ECOB $5,374,622 $0.012093 444,444,444 LowVol 1.34% 11.78% 16.38%
737 PGL Prospectors Gold PGL $3,847,070 $0.059645 64,500,000 LowVol 1.33% -35.09% -24.23%
738 ARC Arcade Token ARC $3,796,292 $2.32 1,636,312 LowVol 0.33% -0.79%
739 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,994,481 $0.084827 35,300,866 LowVol 1.56% -14.32%
740 FIMK FIMKrypto FIMK $2,811,351 $0.004872 577,004,618 LowVol 1.34% 2.31% 171.55%
741 ADST AdShares ADST $2,701,763 $0.224353 12,042,465 LowVol 1.26% -2.12% 0.26%
742 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,569,187 $0.000112 22,867,297,934 LowVol 287.60% 64.80% 143.03%
743 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,477,898 $0.082597 30,000,000 LowVol 0.04% -25.27%
744 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,409,212 $5.17 465,952 LowVol 1.06% -2.00%
745 ADL Adelphoi ADL $2,089,117 $0.089004 23,472,224 LowVol 0.48% -35.90% -19.54%
746 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,532,779 $0.252695 6,065,727 LowVol -30.57% 0.29% 14.13%
747 FYP FlypMe FYP $1,520,184 $0.086185 17,638,681 LowVol 0.90% -7.66% 27.44%
748 RC RussiaCoin RC $1,379,827 $0.164699 8,377,873 LowVol 1.34% 7.76% 4.62%
749 CASINO Casino CASINO $1,313,940 $1.31 1,000,000
750 CDN Canada eCoin CDN $1,300,770 $0.013353 97,415,544 LowVol 1.39% 11.00% 46.09%
751 NKA IncaKoin NKA $1,300,282 $0.000115 11,331,233,804 LowVol 1.23% 2.34% -29.93%
752 REX REX REX $1,294,004 $0.149410 8,660,756 LowVol 0.33% -9.13% 38.58%
753 HTC HitCoin HTC $1,293,629 $0.000118 10,996,318,099 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
754 SHORTY Shorty SHORTY $1,247,000 $0.012470 100,000,000 LowVol 1.33% 3.27% 14.18%
755 AHT Bowhead AHT $1,149,704 $0.143713 8,000,000 LowVol 1.33% -4.02% -4.10%
756 MBI Monster Byte MBI $1,098,200 $0.065281 16,822,736 LowVol 1.21% 17.04% 4.90%
757 ORB Orbitcoin ORB $988,708 $0.319849 3,091,170 LowVol -0.14% -3.90% 15.70%
758 SDC ShadowCash SDC $912,071 $0.136229 6,695,133 LowVol 1.33% 17.87% -22.65%
759 MAC Machinecoin MAC $904,140 $0.044714 20,220,475 LowVol 1.33% 7.28% 36.29%
760 INPAY InPay INPAY $898,568 $0.089857 10,000,000 LowVol -2.45% -23.90%
761 PND Pandacoin PND $872,528 $0.000027 32,514,916,898 LowVol 1.02% -10.50% -26.30%
762 EBET EthBet EBET $844,291 $0.099299 8,502,500 LowVol 0.33% 13.10% -8.63%
763 BPC Bitpark Coin BPC $820,553 $0.010941 75,000,000 LowVol 1.33% 8.11% -3.84%
764 METAL MetalCoin METAL $805,418 $0.010470 76,925,527 LowVol 1.34% 2.30% 6.41%
765 GOOD Goodomy GOOD $784,979 $0.001779 441,349,000 LowVol 28.80% 16.00% 54.22%
766 KOBO Kobocoin KOBO $703,364 $0.028476 24,700,248 LowVol 1.35% 10.46% 25.08%
767 OPAL Opal OPAL $679,576 $0.044875 15,143,690 LowVol 1.30% 14.48% 31.73%
768 ITI iTicoin ITI $614,970 $19.22 32,000 LowVol -6.94% -12.30% -5.81%
769 VAL Valorbit VAL $609,689 $0.000118 5,182,575,594 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
770 TROLL Trollcoin TROLL $608,464 $0.001075 565,781,164 LowVol 2.79% 16.89% 13.51%
771 BITS Bitstar BITS $571,440 $0.024759 23,079,737 LowVol 1.34% -12.91% 17.92%
772 USC Ultimate Secu… USC $560,937 $0.054233 10,343,113 LowVol 1.33% 1.64% -6.57%
773 NOBL NobleCoin NOBL $559,672 $0.000242 2,315,055,984 LowVol 1.44% 5.22% -13.87%
774 V Version V $551,235 $0.001176 468,569,532 LowVol 1.33% -7.98% 32.22%
775 AU AurumCoin AU $544,773 $1.84 296,216 LowVol 1.29% 11.55% 38.01%
776 RIYA Etheriya RIYA $516,111 $0.326336 1,581,531 LowVol 1.32% 5.02% 4.40%
777 SAC SACoin SAC $485,188 $0.069173 7,014,071 LowVol 1.33% 18.91% -10.95%
778 FC2 FuelCoin FC2 $478,239 $0.004706 101,630,179 LowVol 1.33% 7.39% 18.08%
779 CHESS ChessCoin CHESS $466,665 $0.008637 54,032,769 LowVol 1.42% 53.65% 58.05%
780 FNC FinCoin FNC $449,865 $0.034931 12,878,667 LowVol 1.28% -7.50% 0.45%
781 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $449,797 $0.082862 5,428,300 LowVol -0.08% 13.96%
782 ICN iCoin ICN $446,685 $0.015293 29,207,506 LowVol 2.13% 1.52% 28.37%
783 TGC Tigercoin TGC $430,227 $0.009882 43,536,800 LowVol 12.43% 71.09% 5.80%
784 SLG Sterlingcoin SLG $428,010 $0.101752 4,206,403 LowVol 1.44% 11.26% 17.14%
785 GLC GlobalCoin GLC $421,677 $0.006470 65,171,010 LowVol 1.34% 82.43%
786 GIM Gimli GIM $415,750 $0.005197 80,000,000 LowVol 0.33% -0.80% -44.27%
787 CFT CryptoForecast CFT $407,921 $0.008868 46,000,000 LowVol 7.67% 7.39% 3.59%
788 WAY WayGuide WAY $388,376 $0.003882 100,040,708 LowVol 1.34% 27.28%
789 DDF DigitalDevelo… DDF $386,934 $0.075598 5,118,307 LowVol -17.97% -16.24% -31.86%
790 BUCKS SwagBucks BUCKS $381,959 $1.20 319,201 LowVol 1.30% -3.05% -15.75%
791 SHDW Shadow Token SHDW $381,863 $0.054552 7,000,000 LowVol 0.09% 10.34% 3.15%
792 CORG CorgiCoin CORG $370,891 $0.000296 1,251,855,418 LowVol 1.34% 157.47% 102.46%
793 888 OctoCoin 888 $368,269 $0.007311 50,372,380 LowVol 50.17% 37.29% 90.43%
794 VIDZ PureVidz VIDZ $353,593 $0.002822 125,279,775 LowVol 1.33% 16.95% 37.02%
795 BRIT BritCoin BRIT $349,650 $0.016440 21,268,092 LowVol 1.33% 185.41% -26.74%
796 SPEX SproutsExtreme SPEX $337,233 $0.000118 2,866,607,586 LowVol 1.33%
797 UFR Upfiring UFR $334,752 $0.023247 14,400,000 LowVol 0.33% -10.67% -15.08%
798 FUNK The Cypherfunks FUNK $331,803 $0.000007 46,288,344,999 LowVol 1.03% 15.87% 34.14%
799 UNIC UniCoin UNIC $331,180 $0.111613 2,967,216 LowVol 1.45% 13.28% 23.22%
800 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol
801 FUCK FuckToken FUCK $326,698 $0.006357 51,392,878 LowVol 0.33% -0.80% -49.08%
802 XLC LeviarCoin XLC $313,562 $0.031896 9,830,914 LowVol 2.69% 80.69% -5.67%
803 FRC Freicoin FRC $312,755 $0.010588 29,539,179 LowVol 1.34% 13.68% 26.51%
804 LOT LottoCoin LOT $312,720 $0.000022 14,491,014,421 LowVol 1.04% 6.24% 49.45%
805 AMBER AmberCoin AMBER $308,454 $0.007059 43,699,481 LowVol 6.66% 9.62% -30.44%
806 KUSH KushCoin KUSH $306,633 $0.056295 5,446,898 LowVol -14.54% -14.28% 27.15%
807 STV Sativacoin STV $302,118 $0.042633 7,086,517 LowVol 1.17% 14.91% 86.80%
808 ZUR Zurcoin ZUR $296,835 $0.003412 87,007,011 LowVol 1.33% 9.08% 70.49%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $295,367 $0.708893 416,659 LowVol 1.33% -1.52% -11.31%
810 DAXX DaxxCoin DAXX $293,767 $0.000590 497,634,490 LowVol -14.65% -14.28% -15.20%
811 LANA LanaCoin LANA $293,703 $0.000350 839,649,616 LowVol 1.33% 52.26% 31.01%
812 TRK Truckcoin TRK $289,668 $0.001850 156,570,644 LowVol 1.48% 4.24% -8.80%
813 CUBE DigiCube CUBE $285,767 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
814 FLY Flycoin FLY $271,159 $1.29 210,806 LowVol 1.33% 2.45% 20.99%
815 SWING Swing SWING $258,173 $0.093468 2,762,143 LowVol 1.40% -1.19% 8.33%
816 EVO Evotion EVO $254,906 $0.080459 3,168,135 LowVol 1.31% 2.28% 21.93%
817 BIGUP BigUp BIGUP $248,585 $0.000117 2,117,958,723 LowVol 1.32% -16.60% 18.59%
818 GAIA GAIA GAIA $240,466 $0.009977 24,101,381 LowVol 1.40% 14.19% 3.65%
819 I0C I0Coin I0C $234,453 $0.011172 20,985,174 LowVol -19.02% -47.13% 36.27%
820 MAD SatoshiMadness MAD $223,866 $0.000112 2,000,683,485 LowVol
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $214,591 $0.016230 13,221,780 LowVol 1.22% 2.06% 20.21%
822 WMC WMCoin WMC $212,910 $0.018470 11,527,489 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
823 WYV Wyvern WYV $208,754 $0.118348 1,763,898 LowVol 1.33% 2.30% 0.14%
824 SH Shilling SH $208,437 $0.005274 39,518,625 LowVol 1.32% -36.30% -6.30%
825 Q2C QubitCoin Q2C $204,393 $0.000823 248,201,595 LowVol -40.88% -34.90% -40.73%
826 JIN Jin Coin JIN $202,754 $0.020587 9,848,485 LowVol 1.33% 19.35% 249.85%
827 4CHN ChanCoin 4CHN $200,750 $0.029941 6,704,781 LowVol 1.22% -5.44% -2.33%
828 EVIL Evil Coin EVIL $199,409 $0.009486 21,020,383 LowVol -2.08% -8.68% 20.06%
829 ACOIN Acoin ACOIN $199,312 $0.163359 1,220,085 LowVol 1.34% 16.64% 18.72%
830 MNM Mineum MNM $193,744 $0.020532 9,436,367 LowVol 0.50% 11.80% 55.13%
831 RBX Ripto Bux RBX $190,419 $0.000499 381,236,123 LowVol 13.25% 17.08% 24.91%
832 EMD Emerald Crypto EMD $185,087 $0.009682 19,117,129 LowVol 0.35% -7.86% -8.18%
833 ANTI AntiBitcoin ANTI $180,808 $0.010353 17,465,159 LowVol 1.33% 20.03% 23.78%
834 ARI Aricoin ARI $170,547 $0.001216 140,262,505 LowVol 1.17% 6.56% 6.84%
835 PHS Philosopher S… PHS $169,809 $0.028234 6,014,340 LowVol -1.40% 20.06%
836 CYP Cypher CYP $169,234 $0.026587 6,365,285 LowVol 1.33% 19.81% 39.30%
837 YAC Yacoin YAC $169,142 $0.001412 119,814,312 LowVol 1.34% -2.50% 10.38%
838 KIC KibiCoin KIC $167,461 $0.011391 14,701,000 LowVol 6.30% 57.07% 100.86%
839 TTC TittieCoin TTC $163,421 $0.000130 1,259,816,434 LowVol 1.13% -11.85% -32.89%
840 XRA Ratecoin XRA $161,971 $0.001412 114,734,521 LowVol 2.20% 11.62% 14.62%
841 RED RedCoin RED $160,617 $0.002167 74,107,896 LowVol 1.23% 25.32% 15.21%
842 HMP HempCoin HMP $159,598 $0.000118 1,356,645,470 LowVol 1.34% 2.30% 19.57%
843 CAGE CageCoin CAGE $155,946 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 3.76% 11.90% -28.81%
844 KED Darsek KED $152,893 $0.011098 13,777,161 LowVol 1.40% -6.98% -20.47%
845 RUPX Rupaya RUPX $150,941 $0.024739 6,101,353 LowVol 1.41% 69.03% -30.37%
846 HAL Halcyon HAL $150,203 $0.028352 5,297,855 LowVol 2.23% 3.61% 10.83%
847 CNNC Cannation CNNC $150,049 $0.060579 2,476,893 LowVol -3.61% 11.38% 16.55%
848 XRE RevolverCoin XRE $149,665 $0.006706 22,319,412 LowVol 1.33% -1.12% -9.97%
849 J Joincoin J $148,914 $0.060821 2,448,402 LowVol 1.33% -38.17% -29.49%
850 LEA LeaCoin LEA $148,559 $0.000473 314,072,091 LowVol 1.34% -18.62% -8.98%
851 XCT C-Bit XCT $148,440 $0.000944 157,223,250 LowVol 1.40% 36.79% 30.83%
852 FIRE Firecoin FIRE $148,213 $1.51 98,412 LowVol 1.33% 1.99% 8.85%
853 PX PX PX $146,348 $0.001529 95,693,141 LowVol 1.33% -26.12% 19.86%
854 EUC Eurocoin EUC $145,833 $0.011745 12,416,379 LowVol 10.05% 7.40% -9.11%
855 OHM OHM OHM $145,218 $0.004876 29,784,939 LowVol 0.94% -17.52%
856 DRXNE DROXNE DRXNE $143,499 $0.002276 63,060,000 LowVol 1.38% 4.22% 15.11%
857 MARS Marscoin MARS $142,595 $0.005042 28,279,074 LowVol -0.57% 16.25% 28.68%
858 QCN QuazarCoin QCN $142,227 $0.023528 6,044,911 LowVol -16.56% 0.89% 15.97%
859 FRK Franko FRK $139,718 $0.150111 930,767 LowVol 1.33% 2.30% 19.16%
860 XCXT CoinonatX XCXT $134,299 $0.008446 15,900,371 LowVol 1.33% 4.79% 2.24%
861 DLC Dollarcoin DLC $133,916 $0.014705 9,106,714 LowVol 1.33% 1.30% 18.61%
862 GP GoldPieces GP $133,091 $0.109077 1,220,161 LowVol 1.33% 11.03% -2.55%
863 GTC Global Tour Coin GTC $131,524 $0.004401 29,887,402 LowVol 0.70% -12.30%
864 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,813 $0.005647 22,457,410 LowVol 1.32% -3.86% -10.30%
865 ECA Electra ECA $125,225 $0.000006 21,895,568,005 LowVol 1.74% -89.50% -21.57%
866 DUO ParallelCoin DUO $124,539 $0.412806 301,688 LowVol 1.34% -55.86% 31.16%
867 ARG Argentum ARG $121,893 $0.014231 8,565,106 LowVol 1.35% -4.75% 7.92%
868 BAS BitAsean BAS $118,322 $0.023664 5,000,000 LowVol 0.33% -6.80% 65.68%
869 TSE Tattoocoin (S… TSE $117,011 $0.001294 90,421,856 LowVol 1.33% 68.35% 19.75%
870 XPY PayCoin XPY $116,784 $0.009876 11,825,534 LowVol 2.12% -14.75% -35.60%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $115,268 $0.077430 1,488,684 LowVol 1.13% -3.30% 9.21%
872 GPU GPU Coin GPU $114,796 $0.002836 40,477,042 LowVol 1.33% 9.79% 15.75%
873 REE ReeCoin REE $112,492 $0.000044 2,560,000,000 LowVol 0.97% -2.02% -11.60%
874 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 1.00%
875 MRJA GanjaCoin MRJA $111,745 $0.025101 4,451,920 LowVol 1.32% -26.61% 46.65%
876 QTL Quatloo QTL $111,684 $0.014469 7,718,883 LowVol 1.33% 29.80% 12.87%
877 ICE iDice ICE $110,601 $0.070401 1,571,013 LowVol 1.14% -53.92% -19.22%
878 FLAX Flaxscript FLAX $109,873 $0.019676 5,584,013 LowVol 1.36% -19.85% -8.25%
879 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -1.32% 17.55%
880 CTO Crypto CTO $106,127 $0.008706 12,190,819 LowVol 1.33% -34.74% -28.30%
881 BTPL Bitcoin Planet BTPL $104,831 $0.018823 5,569,404 LowVol 1.33% -1.17% 36.41%
882 UNITS GameUnits UNITS $104,229 $0.030011 3,472,983 LowVol 1.33% 8.91% -5.89%
883 KURT Kurrent KURT $103,378 $0.010422 9,919,485 LowVol 1.32% 45.12% 80.53%
884 CNC CHNCoin CNC $103,292 $0.002118 48,778,599 LowVol 1.34% 7.35% 332.85%
885 SOON SoonCoin SOON $102,629 $0.008235 12,462,620 LowVol 1.33% 3.11% 24.63%
886 XCRE Creatio XCRE $101,391 $0.004941 20,520,514 LowVol 1.32% 11.94% 4.48%
887 DRM Dreamcoin DRM $100,863 $0.041175 2,449,632 LowVol 1.33% 8.83% 42.82%
888 E4ROW E4ROW E4ROW $99,994 $0.022736 4,398,000 LowVol 0.33% -0.80% -75.92%
889 POP PopularCoin POP $98,610 $0.000029 3,372,875,244 LowVol 0.40% 33.37% 24.00%
890 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 0.04% 0.97% 39.37%
891 VC VirtualCoin VC $93,535 $0.009294 10,064,287 LowVol 1.33% -10.18% -3.61%
892 CACH CacheCoin CACH $92,522 $0.022055 4,195,132 LowVol -5.18% -25.97% -22.98%
893 IMS Independent M… IMS $88,070 $0.016404 5,368,934 LowVol 1.28% -28.16% -14.82%
894 MST MustangCoin MST $87,355 $0.138583 630,343 LowVol 1.34% 0.68% 4.25%
895 ALL Allion ALL $86,058 $0.013882 6,199,359 LowVol 1.33% 0.53% -11.29%
896 TAJ TajCoin TAJ $85,479 $0.010681 8,002,645 LowVol 1.31% 0.56% 0.91%
897 CF Californium CF $84,882 $0.035293 2,405,108 LowVol 1.33% 2.24% 44.21%
898 SLM Slimcoin SLM $81,937 $0.005485 14,937,439 LowVol -10.08%
899 BTQ BitQuark BTQ $76,865 $0.008470 9,074,778 LowVol 1.34% 3.74% -21.51%
900 BIP BipCoin BIP $76,382 $0.046939 1,627,261 LowVol 1.33% -2.12% 10.89%
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $75,027 $0.000941 79,719,140 LowVol -13.14% -12.51% 10.45%
902 JWL Jewels JWL $73,600 $0.003647 20,181,636 LowVol 1.33% -4.96%
903 MAY Theresa May Coin MAY $73,559 $0.002959 24,855,600 LowVol 1.33% -10.36% -33.68%
904 DIBC DIBCOIN DIBC $73,065 $0.014613 5,000,000 LowVol 0.41% 9.31% 29.96%
905 BITZ Bitz BITZ $73,029 $0.036681 1,990,891 LowVol -0.85%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $72,990 $0.008117 8,991,920 LowVol 1.33% -29.42% -61.27%
907 ARB ARbit ARB $71,773 $0.009176 7,821,795 LowVol 1.34% 14.01% 32.26%
908 GCC GuccioneCoin GCC $71,593 $0.003529 20,285,537 LowVol 1.33% -1.00% 19.56%
909 BVC BeaverCoin BVC $71,048 $0.022806 3,115,258 LowVol 1.33% -2.15% -7.14%
910 $$$ Money $$$ $70,367 $0.001533 45,887,218 LowVol 1.28% -4.87% 9.01%
911 URO Uro URO $69,844 $0.057851 1,207,310 LowVol -0.58% 16.21%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
913 CRX Chronos CRX $69,644 $0.000945 73,729,962 LowVol 1.34% 16.70% -9.22%
914 CPN CompuCoin CPN $69,590 $0.003548 19,615,019 LowVol 1.65% 2.46% 1.28%
915 WARP WARP WARP $68,932 $0.062938 1,095,224 LowVol 1.33% 2.51% 22.07%
916 ZMC ZetaMicron ZMC $67,836 $0.000113 600,344,291 LowVol -1.74% 14.84%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,457 $0.002706 24,931,054 LowVol 1.34% 2.45% -3.16%
918 TOR Torcoin TOR $66,953 $0.211756 316,179 LowVol 1.33% 54.89% -28.68%
919 SPT Spots SPT $66,601 $0.002972 22,406,021 LowVol 1.34% -4.26% -0.77%
920 ATX Artex Coin ATX $63,840 $0.003399 18,781,750 LowVol 1.34% -7.49% -20.36%
921 ICOB ICOBID ICOB $62,570 $0.000586 106,701,874 LowVol 1.35% 6.82% -22.60%
922 MND MindCoin MND $60,516 $0.004823 12,546,625 LowVol 1.33% 16.50% 36.17%
923 EXN ExchangeN EXN $60,207 $0.011805 5,100,000 LowVol 1.32% -8.11% 22.87%
924 DRS Digital Rupees DRS $60,092 $0.000118 510,802,961 LowVol 1.33% 2.30% -23.94%
925 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.84%
926 HXX Hexx HXX $59,947 $0.040393 1,484,079 LowVol 1.51% 0.77% 23.46%
927 BSC BowsCoin BSC $59,416 $0.010705 5,550,102 LowVol 1.34% 1.18% 19.90%
928 MCRN MACRON MCRN $58,199 $0.000145 401,421,401 LowVol 1.19% -55.54% -72.04%
929 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,119 $0.000941 59,630,200 LowVol 10.54% 3.73% 16.30%
930 BENJI BenjiRolls BENJI $55,438 $0.002737 20,253,746 LowVol 1.98% 35.92% 50.44%
931 CASH Cashcoin CASH $54,301 $0.001176 46,158,242 LowVol 1.34% -21.30% -8.02%
932 NTWK Network Token NTWK $50,895 $0.004361 11,671,310 LowVol 0.33% 10.26% 30.41%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $49,350 $0.000081 608,557,394 LowVol 0.77% 18.81% 37.73%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $48,689 $0.004823 10,094,424 LowVol -13.45% -19.32% -10.27%
935 ORLY Orlycoin ORLY $47,423 $0.001294 36,646,779 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
936 STEPS Steps STEPS $47,097 $0.002529 18,625,017 LowVol 11.74%
937 XCS CybCSec XCS $45,942 $0.003882 11,834,082 LowVol 1.33% 29.84% 21.76%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,253 $0.002235 20,245,510 LowVol 1.33%
939 GBT GameBet Coin GBT $45,025 $0.002118 21,262,780 LowVol 1.34% 2.30% 34.51%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 1.09% 19.88%
941 AGLC AgrolifeCoin AGLC $44,879 $0.006000 7,480,105 LowVol 1.34% -4.72%
942 CRT CRTCoin CRT $44,762 $0.564681 79,270 LowVol 1.34% 2.30% 19.56%
943 ERY Eryllium ERY $44,741 $0.008308 5,385,348 LowVol 10.10% 24.94% 85.63%
944 CXT Coinonat CXT $42,497 $0.004928 8,623,200 LowVol 0.14% -11.87% -20.90%
945 EGO EGO EGO $42,351 $0.000706 60,000,001 LowVol 1.34% 2.30% 19.56%
946 BIOS BiosCrypto BIOS $41,642 $0.002000 20,821,709 LowVol 1.34% 12.99% -7.08%
947 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,175 $0.000588 70,000,000 LowVol 1.33% 70.49% 15.84%
948 PRX Printerium PRX $39,701 $0.003358 11,821,728 LowVol 7.00% -26.82% -52.95%
949 VIP VIP Tokens VIP $39,269 $0.000471 83,450,403 LowVol 1.33% 2.30% 17.12%
950 G3N G3N G3N $39,142 $0.005176 7,561,891 LowVol 1.32% 2.31% 14.38%
951 VLTC Vault Coin VLTC $39,106 $0.001289 30,327,180 LowVol 1.33% 12.15% -25.27%
952 UET Useless Ether… UET $38,642 $0.009744 3,965,716 LowVol 0.33% 19.34% 18.76%
953 VRS Veros VRS $38,137 $0.000078 486,609,040 LowVol 3.83% 179.22% 144.60%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,461 $0.007756 4,829,945 LowVol 1.33% 2.27% 21.27%
955 JOBS JobsCoin JOBS $37,417 $0.000353 106,019,270 LowVol 1.33% 53.45% 5.06%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $36,877 $0.001765 20,898,106 LowVol 1.33% 19.56%
957 XBTS Beatcoin XBTS $36,380 $0.023860 1,524,686 LowVol 2.76% -45.38% -18.27%
958 BOAT BOAT BOAT $36,352 $0.001960 18,547,845 LowVol 1.15% 0.53% 7.20%
959 RIDE Ride My Car RIDE $35,743 $0.000353 101,276,976 LowVol 1.33% -23.28% 14.18%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,476 $0.013529 2,622,273 LowVol -3.69% 2.30%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $34,624 $0.000346 100,000,000 LowVol 0.37% 17.30%
962 ZYD Zayedcoin ZYD $33,054 $0.005294 6,243,840 LowVol 1.33% -2.06% -40.22%
963 EREAL eREAL EREAL $33,021 $0.000483 68,427,562 LowVol 0.33% -6.21% -15.44%
964 COXST CoExistCoin COXST $32,853 $0.001212 27,100,000 LowVol -0.76% -38.46% -65.23%
965 PONZI PonziCoin PONZI $32,591 $0.037849 861,099 LowVol 0.65% -23.07%
966 PEX PosEx PEX $31,458 $0.012823 2,453,240 LowVol 1.34% 2.30% 19.26%
967 LUNA Luna Coin LUNA $30,691 $0.018942 1,620,269 LowVol 1.33% 2.48% -2.12%
968 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 1.66% 18.61% 3.67%
969 LIR LetItRide LIR $29,881 $0.000823 36,285,046 LowVol 1.33% 19.37% 19.56%
970 ROOFS Roofs ROOFS $29,798 $0.000229 130,000,000 LowVol -28.73% -0.32% -32.24%
971 CAB Cabbage CAB $29,646 $0.002823 10,499,996 LowVol 1.33% 63.67% 14.78%
972 MILO MiloCoin MILO $29,386 $0.002723 10,789,954 LowVol 1.33% 1.02% -11.16%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $28,921 $0.000823 35,120,000 LowVol 1.32% 30.29% 7.82%
974 HVCO High Voltage HVCO $28,841 $0.019302 1,494,171 LowVol 1.13% 27.38%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,397 $0.031763 894,026 LowVol 40.31% -5.07% -0.36%
976 KNC KingN Coin KNC $28,343 $14.12 2,008 LowVol 1.33% 2.29% -19.43%
977 BNX BnrtxCoin BNX $28,081 $0.001059 26,522,501 LowVol 1.33% 15.07% 19.58%
978 ZNE Zonecoin ZNE $27,206 $0.010537 2,581,970 LowVol -3.55% 12.72%
979 DPAY DPAY DPAY $27,196 $0.000342 79,541,001 LowVol -0.90% -13.13%
980 WBB Wild Beast Block WBB $26,324 $0.157876 166,740 LowVol 1.33% -0.59% 13.48%
981 WORM HealthyWormCoin WORM $26,228 $0.000235 111,472,553 LowVol 1.33% 2.30% -40.22%
982 TSTR Tristar Coin TSTR $25,434 $0.005059 5,027,857 LowVol 1.33% 81.47% -16.81%
983 SDP SydPak SDP $22,176 $0.138818 159,745 LowVol 1.32% 2.58% 19.76%
984 PLNC PLNcoin PLNC $22,115 $0.001294 17,089,600 LowVol 1.34% -21.30%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,903 $0.029058 753,776 LowVol 1.33% 2.30% -8.03%
986 DIX Dix Asset DIX $21,555 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol 0.48% -39.91% 83.75%
987 DES Destiny DES $19,199 $0.011999 1,600,000 LowVol 1.33% -29.02% -51.55%
988 SCS Speedcash SCS $18,759 $0.071644 261,831 LowVol 1.34% 2.30%
989 BIOB BioBar BIOB $18,652 $0.021058 885,756 LowVol 1.34% 2.87% 2.98%
990 MGM Magnum MGM $16,736 $0.004235 3,951,736 LowVol 1.34% -5.57% 0.10%
991 QBK Qibuck Asset QBK $16,643 $0.009958 1,671,379 LowVol 0.87% 17.69% 37.15%
992 ELS Elysium ELS $16,019 $0.004000 4,005,012 LowVol 1.33% 2.30% 7.76%
993 FRAZ Frazcoin FRAZ $15,915 $0.001740 9,147,198 LowVol 200.03% -45.72% 136.48%
994 XOC Xonecoin XOC $15,811 $0.037645 420,000 LowVol 1.33% -6.68%
995 IBANK iBank IBANK $13,312 $0.002941 4,526,324 LowVol 1.33% 6.56% -35.02%
996 SOCC SocialCoin SOCC $13,034 $0.009411 1,384,879 LowVol 1.33% -39.49%
997 DAS DAS DAS $12,890 $0.004811 2,679,611 LowVol 1.14% -3.47% 13.67%
998 IMX Impact IMX $12,883 $0.000118 109,509,092 LowVol 1.33% 2.30% -60.15%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $12,685 $0.000118 107,829,281 LowVol 1.34% 2.33%
1000 P7C P7Coin P7C $12,430 $0.000353 35,220,238 LowVol 1.34% 19.83%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $11,800 $6.83 1,727 LowVol 1.33% -33.30% -21.11%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $11,362 $0.001000 11,361,817 LowVol 0.00% -9.09% -44.17%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $10,550 $0.002072 5,091,200 LowVol -4.33% -7.15% -13.25%
1004 ARGUS Argus ARGUS $10,480 $0.009126 1,148,324 LowVol 1.29% -4.61% -5.22%
1005 VTA Virtacoin VTA $10,208 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -3.00% -65.32%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $10,005 $0.002977 3,360,417 LowVol 0.87% 40.68% 59.50%
1007 TRADE Tradecoin TRADE $9,967 $0.001294 7,701,929 LowVol 1.33% 127.41% -28.22%
1008 MRNG MorningStar MRNG $7,683 $0.000235 32,653,842 LowVol 1.33% 19.72%
1009 SANDG Save and Gain SANDG $7,572 $0.002470 3,064,800 LowVol 1.32% -41.94% -32.14%
1010 NODC NodeCoin NODC $7,447 $0.004437 1,678,439 LowVol -3.55% -13.29%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $7,111 $0.000471 15,112,554 LowVol 1.33% 2.30% -29.86%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,845 $0.027592 211,827 LowVol 0.87% 45.93% 22.79%
1013 CONX Concoin CONX $5,320 $0.007148 744,266 LowVol 0.25% -29.36%
1014 LEX Lex4All LEX $4,314 $0.004314 1,000,000 LowVol 0.87% 17.69%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,800 LowVol -2.60%
1016 EBT Ebittree Coin EBT $4,165 $0.003294 1,264,511 LowVol 1.33% 50.75% 209.31%
1017 NANOX Project-X NANOX $4,051 $51762.50 0.078264 LowVol -14.26% -19.84% -12.32%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $3,098 $2e-07 15,320,585,365 LowVol 4.81% 29.00% 108.49%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,107 $0.001529 1,377,917 LowVol 1.33% -21.76% -20.59%
1020 ULA Ulatech ULA $1,782 $0.008933 199,486 LowVol 1.33% -59.85% -17.31%
1021 SOJ Sojourn SOJ $1,702 $0.003507 485,214 LowVol 1.33% -58.94%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $1,371 $0.000235 5,826,388 LowVol 1.33% 2.30%
1023 ABN Abncoin ABN $898 $0.013264 67,700 LowVol 1.33% -3.08% -10.22%
1024 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -43.88%
1025 DMB Digital Money… DMB $496 $0.001176 421,300 LowVol 1.33% 27.87% 26.95%
1026 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol 13.34%
1027 ENV Environ ENV $136 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.95% -64.97%
1028 CALC CaliphCoin CALC $65 $0.000744 87,140 LowVol 1.79% -10.77% 15.67%
1029 FAL Falcoin FAL $23 $0.000118 196,766 LowVol 1.33% -48.85% -58.77%
1030 APW AppleCoin APW $9 $0.000118 78,602 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1031 ATMC ATMCoin ATMC $2.97 $14,777,800 0.00% -8.62% 18.00%
1032 ETN Electroneum ETN $0.110088 $7,262,120 4.07% 48.40% 214.00%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $47.15 $6,092,490 0.53% 1.71% -18.72%
1034 NULS Nuls NULS $0.878231 $3,665,890 -3.61% 29.64% 39.92%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $6.21 $3,544,490 1.21% 28.19% 37.94%
1036 AI POLY AI AI $16.63 $3,489,280 4.42% 7.58% -5.23%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $4.05 $2,974,210 1.39% -8.05% -34.12%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $10.41 $2,518,160 0.02% 1.87% 7.66%
1039 REC Regalcoin REC $47.78 $2,287,350 1.69% -0.64% 14.47%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.56 $2,148,160 -2.13% -9.30% -9.13%
1041 BTE BitSerial BTE $8.11 $2,130,340 1.94% -3.69% 162.35%
1042 BTCM BTCMoon BTCM $0.065221 $1,636,000 -11.17% 203.72% 693.69%
1043 LEND EthLend LEND $0.029015 $1,188,210 -0.04% -4.46%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.68 $1,076,750 0.73% -4.93% -6.37%
1045 TSL Energo TSL $0.031362 $796,772 -0.01% 1.28% -4.58%
1046 LLT LLToken LLT $0.563839 $745,984 1.97% -9.46% 80.50%
1047 INF InfChain INF $0.013411 $735,100 1.18% 5.01% 56.95%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $220.87 $663,835 0.53% 2.29% -8.45%
1049 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.72 $636,127 1.39% 0.87% 25.98%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.028352 $586,952 6.95% 4.42% -23.96%
1051 VERI Veritaseum VERI $121.58 $576,179 1.39% 18.33% 14.55%
1052 DRGN Dragonchain DRGN $0.229758 $513,537 -9.99% -15.34%
1053 BOT Bodhi BOT $0.454498 $492,146 3.14% 2.69% -8.94%
1054 THS TechShares THS $0.759549 $401,491 30.78% -5.18% -32.42%
1055 RYZ ANRYZE RYZ $0.019138 $394,072 0.16% -1.79% -16.82%
1056 RMC Russian Minin… RMC $27632.40 $299,960 2.63% 75.08% 132.51%
1057 VOYA Voyacoin VOYA $4.64 $277,651 7.97% 192.58% 176.45%
1058 B3 B3Coin B3 $0.000045 $268,694 11.83% 25.36% -87.52%
1059 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000588 $250,725 -1.94% 2.30% 44.24%
1060 SUR Suretly SUR $3.35 $250,599 -1.27% 12.86% -12.24%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.147058 $249,663 1.41% 11.36% 25.82%
1062 VEE BLOCKv VEE $0.023664 $244,862 -3.44% 27.52%
1063 EAG EA Coin EAG $2.71 $242,204 1.33% -15.46% -11.84%
1064 WC WINCOIN WC $1.18 $224,357 1.62% -8.62% -15.84%
1065 UGT UG Token UGT $0.454427 $197,418 0.84% -0.28% -0.70%
1066 BT2 BT2 [CST] BT2 $169.32 $181,730 -1.02% 0.87% -28.80%
1067 QBT Qbao QBT $0.241523 $160,641 -2.45% -8.26%
1068 ADK Aidos Kuneen ADK $27.63 $158,780 1.42% -1.12% -20.99%
1069 AION Aion AION $1.52 $150,082 -0.05% 0.39% -6.54%
1070 XCPO Copico XCPO $0.022341 $144,311 -1.38% -7.86% -13.52%
1071 FOR FORCE FOR $0.015762 $137,758 11.41% 112.56% 607.99%
1072 BSR BitSoar BSR $0.199874 $119,104 -0.81% -14.23% -29.93%
1073 XID Sphre AIR XID $0.185051 $101,375 0.56% 3.64% -10.09%
1074 MSD MSD MSD $0.011779 $84,767 -5.08% -1.01% -7.84%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006353 $79,110 3.24% 9.86% 23.80%
1076 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.92 $74,942 3.35% -2.08% 36.05%
1077 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.013456 $72,832 0.34% -0.89% 258.78%
1078 ICX ICON ICX $1.49 $56,089 4.50% 5.74% 1.76%
1079 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.450341 $55,271 15.34% -4.49% 192.43%
1080 AKY Akuya Coin AKY $0.147994 $50,709 -0.02% 42.96% -31.80%
1081 DSR Desire DSR $0.265665 $50,597 1.59% 2.48% 56.91%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.062086 $48,617 -0.93% -38.66% -48.61%
1083 GLS GlassCoin GLS $1.99 $38,172 12.84% 42.74% 149.59%
1084 XRY Royalties XRY $0.000119 $36,828 -23.59% -32.40% -99.67%
1085 IQT iQuant IQT $0.162154 $36,118 -19.43% 2.26% 0.31%
1086 BT1 BT1 [CST] BT1 $11697.50 $35,810 1.53% 0.97% 18.29%
1087 PRE Presearch PRE $0.131759 $34,836 11.62%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.83 $29,503 -28.66% -22.51% -27.85%
1089 SIC Swisscoin SIC $0.000118 $27,648 1.33% -5.60% -30.28%
1090 FRD Farad FRD $0.112750 $24,344 1.00% -9.30% 87.46%
1091 EVR Everus EVR $1.45 $23,687 -0.99% -21.29% -72.47%
1092 EFYT Ergo EFYT $10.66 $22,828 -16.18% 10.78% 13.73%
1093 WISH MyWish WISH $0.118084 $19,349 -2.02% -6.99%
1094 COR CORION COR $0.819731 $19,104 0.23% 0.75% -10.88%
1095 OXY Oxycoin OXY $0.129398 $18,480 1.32% -20.64% -24.16%
1096 ETT EncryptoTel [… ETT $0.136805 $18,226 1.24% 45.94% 88.56%
1097 BPL Blockpool BPL $0.147994 $17,041 5.26% -8.76% -6.17%
1098 PFR Payfair PFR $0.014616 $16,075 0.33% -17.42%
1099 MGC MergeCoin MGC $0.014588 $15,580 1.33% -0.71% 6.22%
1100 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085761 $14,795 -1.13% -0.82% -22.55%
1101 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.076467 $14,616 1.34% -1.39% -14.55%
1102 BTBc Bitbase BTBc $0.009647 $13,800 33.30% 100.77% 80.08%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.367161 $13,564 5.35% 7.72% 5.22%
1104 SISA SISA SISA $0.013187 $13,329 0.88% 15.85% -44.34%
1105 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.055681 $13,136 0.33% -4.35% 56.05%
1106 APC AlpaCoin APC $0.025411 $13,129 3.39% -16.97% -14.33%
1107 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002829 $12,218 0.80% 31.94% 8.80%
1108 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000788 $11,228 0.33% 22.31%
1109 MCR Macro MCR $1.53 $9,394 1.35% -28.69% -51.47%
1110 DASHS Dashs DASHS $0.111642 $8,939 68.81% 162.66% 267.34%
1111 STEX STEX STEX $0.847231 $8,515 0.48% -13.83% 173.26%
1112 PEC Peacecoin PEC $0.084585 $7,944 2.76% 52.91% 244.15%
1113 SPANK SpankChain SPANK $0.037249 $7,689 6.53% 17.37% 5.07%
1114 BOS BOScoin BOS $1.28 $7,226 2.74% 14.35% 6.02%
1115 VIU Viuly VIU $0.008684 $6,787 -1.35% 1.46% 144.80%
1116 PNX Phantomx PNX $0.022342 $6,638 1.29% 26.98% 37.24%
1117 CLINT Clinton CLINT $0.011176 $6,526 -4.37% -35.65% 26.20%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002867 $5,695 -1.13% 4.91% 16.05%
1119 GRN Granite GRN $0.021293 $5,101 8.20% 157.18% 50.66%
1120 DMC DynamicCoin DMC $0.003451 $4,893 -12.84% -6.06% 38.62%
1121 MKR Maker MKR $394.40 $4,615 0.33% -3.30% -4.99%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004260 $4,614 0.33% 0.71% -65.08%
1123 AERM Aerium AERM $0.432658 $4,462 1.33% 6.16% -77.88%
1124 MINEX Minex MINEX $0.014913 $4,139 -1.50% -1.30% -70.80%
1125 HYTV Hyper TV HYTV $0.003565 $3,941 -3.64% -3.82% -78.47%
1126 B2B B2B B2B $0.459333 $3,191 23.77% 42.43% -10.02%
1127 BLX Blockchain Index BLX $2.99 $2,929 0.33% 4.89% 15.44%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.27 $2,565 4.82% 23.36% 10.88%
1129 WIC Wi Coin WIC $0.003268 $2,563 8.95% 21.68% 9.06%
1130 XOT Internet of T… XOT $2223.43 $2,495 1.33% -24.30%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.168198 $2,478 0.67% -11.99% 54.74%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.007050 $2,459 2.08% -10.03% -25.57%
1133 SND Sand Coin SND $0.606638 $2,323 -5.78% -2.54% 2.98%
1134 DAY Chronologic DAY $6.04 $2,308 -2.11% 37.11% 59.79%
1135 TER TerraNova TER $1.94 $2,239 1.32% -12.82% -6.52%
1136 VULC Vulcano VULC $0.008720 $2,051 1.34% 22.41% -6.09%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.088232 $2,036 1.33% 20.07% 31.29%
1138 TCOIN T-coin TCOIN $0.000129 $1,901 2.75% -44.00% -40.41%
1139 SHND StrongHands SHND $3e-08 $1,814 0.57% 13.74% 9.75%
1140 FLASH Flash FLASH $0.005176 $1,753 1.33% 33.44% 1.90%
1141 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038770 $1,708 1.35% -0.75% -5.63%
1142 WOW Wowcoin WOW $0.000118 $1,590 1.27% 2.16% -19.35%
1143 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.12 $1,531 1.33% -20.44% -31.39%
1144 EUSD eUSD EUSD $0.000580 $1,372 0.33% 209.71% 164.77%
1145 MGC GulfCoin MGC $0.002353 $1,318 -7.88% -14.75% -32.24%
1146 NTC Natcoin NTC $0.133219 $1,316 1.43% 6.52% -57.87%
1147 QBT Cubits QBT $0.004493 $1,300 48.55% -0.15% 171.06%
1148 ACC AdCoin ACC $0.072079 $1,272 1.26% -32.33% -26.61%
1149 PRES President Trump PRES $0.003203 $1,265 1.33% 10.59% -24.01%
1150 ABC Alphabit ABC $18.80 $1,217 1.33% 2.34% 14.67%
1151 GARY President Joh… GARY $0.195992 $1,185 1.33% 0.19% 252.64%
1152 PRN Protean PRN $0.000100 $1,144 1.48% 265.73% 36.16%
1153 GAY GAY Money GAY $0.017091 $993 40.29% 126.49% 32.06%
1154 HIGH High Gain HIGH $0.000471 $851 -32.45% -48.85% -29.23%
1155 YES Yescoin YES $0.000117 $844 1.33% 43.93% 39.02%
1156 STU bitJob STU $0.030455 $819 0.83% -2.07% -26.50%
1157 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000468 $800 -18.67% -18.23% -21.98%
1158 ONG onG.social ONG $0.185510 $799 0.33% 39.80%
1159 PLC PlusCoin PLC $0.000557 $797 0.33% -0.50% -2.65%
1160 HAT Hawala.Today HAT $0.208803 $754 0.33% 21.27% 25.78%
1161 FRN Francs FRN $0.023854 $714 1.52% -18.80% -29.20%
1162 ASN Aseancoin ASN $0.015882 $699 -13.96% -3.08% 229.41%
1163 WA WA Space WA $0.017529 $697 1.33% -9.48% -32.12%
1164 BSN Bastonet BSN $0.000706 $692 1.33% 2.30% -7.17%
1165 OX OX Fina OX $0.000126 $682 1.43% -23.03% 12.63%
1166 PRM PrismChain PRM $0.001529 $592 1.33% 20.90% 7.46%
1167 SAK Sharkcoin SAK $0.002334 $590 1.31% -1.64% 0.08%
1168 NAMO NamoCoin NAMO $0.000119 $576 1.42% -7.40% -21.93%
1169 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040369 $576 0.33% -42.47% -37.51%
1170 HNC Huncoin HNC $0.001294 LowVol 1.33% -33.81% -7.71%
1171 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000471 LowVol 1.33% 3.02% -2.17%
1172 INDIA India Coin INDIA $0.000235 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1173 SKC Skeincoin SKC $0.012117 LowVol -19.71% -8.97% 282.87%
1174 MOTO Motocoin MOTO $0.003803 LowVol 3.84% 10.32% 37.29%
1175 MONETA Moneta MONETA $0.000471 LowVol 1.34% 36.40% 59.43%
1176 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000353 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1177 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004706 LowVol 12.59% 0.93% -39.24%
1178 SFE SafeCoin SFE $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 19.68%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.004672 LowVol 42.30% 47.49% 91.10%
1180 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000053 LowVol -12.81% -52.91% 24.86%
1181 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003882 LowVol 1.33% 39.61% -37.00%
1182 KASHH KashhCoin KASHH $0.000118 LowVol 1.34% 2688.88% 70.52%
1183 PDG PinkDog PDG $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 19.94%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.002588 LowVol 1.34% -14.20% -0.66%
1185 TOP TopCoin TOP $0.000470 LowVol 1.33% 2.23% -38.95%
1186 SKR Sakuracoin SKR $0.001065 LowVol 1.28% -9.13% -6.13%
1187 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.33% -46.67% -38.05%
1188 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.019881 LowVol 1.34% 147.30%
1189 ANI Animecoin ANI $0.000235 LowVol 1.33% 2.30% 33.04%
1190 ACES Aces ACES $0.000162 LowVol 1.33% 41.14% -52.55%
1191 QORA Qora QORA $0.214343 LowVol 1.33% 0.27%
1192 BUB Bubble BUB $0.019764 LowVol 1.33% -23.28% 23.94%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.021058 LowVol 1.33% 9.65% 70.38%
1194 OMC Omicron OMC $0.133053 LowVol 1.34% 1.86% 19.36%
1195 YEL Yellow Token YEL $0.012526 LowVol 0.33% 134.32% 124.17%
1196 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003990 LowVol 1.33% 2.05% 25.36%
1197 UR UR UR $0.000705 LowVol 1.35% 22.52% 6.37%
1198 IBTC iBTC IBTC $0.004410 LowVol 0.33% -19.37% -52.43%
1199 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000118 LowVol 1.33% 2.25% 6.50%
1200 DON Donationcoin DON $0.000587 LowVol 1.33% 13.27% -12.45%
1201 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001765 LowVol 1.33% -4.37% 37.96%
1202 SHA SHACoin SHA $0.000706 LowVol 1.34% 21.95% 19.56%
1203 MCI Musiconomi MCI $0.036643 LowVol 0.65% 11.91% -41.23%
1204 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003059 LowVol 1.33% 2.32% 3.62%
1205 HDLB HODL Bucks HDLB $0.038351 LowVol -9.00% -11.31% -23.61%
1206 PCN PeepCoin PCN $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 8873.95%
1207 EVC EventChain EVC $0.109041 LowVol 0.33% 16.56%
1208 CYDER Cyder CYDER $0.000235 LowVol 1.33% 2.30% -18.19%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.89% 14.78% -11.42%
1210 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 1.34% 2.30% 19.81%
1211 EDRC EDRCoin EDRC $0.049883 LowVol 1.46% -11.66% 13.22%
1212 IRL IrishCoin IRL $0.002588 LowVol 1.34% 14.49% -10.41%
1213 X2 X2 X2 $0.000118 LowVol 1.32% 19.56%
1214 MAGN Magnetcoin MAGN $0.689910 LowVol 1.45% 40.35% 46.06%
1215 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004588 LowVol 1.32% 5.01% 26.02%
1216 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004497 LowVol 1.33% -39.84% -27.28%
1217 TRIA Triaconta TRIA $9.37 LowVol 0.33% 11.32% 11.53%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.003508 LowVol -6.37% 9.05% 70.23%
1219 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol 1.36% -4.19% 12.43%
1220 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001176 LowVol 1.33% 2.12% -4.16%
1221 MARX MarxCoin MARX $0.001043 LowVol 1.37% -3.04% 0.94%
1222 EGOLD eGold EGOLD $0.007007 LowVol 0.30% -0.33% -48.42%
1223 SWP Swapcoin SWP $0.084449 LowVol 0.33% -7.86% -30.49%
1224 FC Facecoin FC $0.003712 LowVol 0.33% -10.83% 96.54%
1225 CYC Cycling Coin CYC $0.001529 LowVol 1.33% -3.86% -5.01%
1226 FUTC FutCoin FUTC $0.001882 LowVol 1.34% -18.16% 1.68%
1227 NBIT netBit NBIT $0.066703 LowVol 1.33% -0.70% 37.54%
1228 UTA UtaCoin UTA $0.002235 LowVol 1.33% 2.30% 183.92%
1229 ACN Avoncoin ACN $0.000471 LowVol 1.33% 14.17% 31.32%
1230 BITOK Bitok BITOK $0.000118 LowVol 1.33% 19.56%
1231 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 1.38% 5.90% 16.55%
1232 EBIT eBIT EBIT $0.001856 LowVol 0.33% -54.75% 44.32%
1233 TELL Tellurion TELL $0.000340 LowVol -16.87% 10.87% 224.22%
1234 BET BetaCoin BET $0.001844 LowVol 1.33% -49.88% -36.51%
1235 HYPER Hyper HYPER $0.032940 LowVol 1.33% -27.12% 173.86%
1236 PI PiCoin PI $0.002470 LowVol -3.28% 7.41%
1237 AV AvatarCoin AV $0.043998 LowVol 1.33% 16.73% 39.74%
1238 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.33% 48.80% 53.74%
1239 FFC FireFlyCoin FFC $0.000118 LowVol 1.32% 2.30% -11.33%
1240 FUDD DimonCoin FUDD $0.001392 LowVol 0.33% 19.03% -33.81%
1241 PRIMU Primulon PRIMU $0.000213 LowVol 1.33% -6.16% 52.47%
1242 GAIN UGAIN GAIN $0.001529 LowVol 1.33% 2.30%
1243 FAP FAPcoin FAP $0.006588 LowVol 1.33% 2.30% -44.32%
1244 GUC GoldUnionCoin GUC $0.054586 LowVol 1.32% 1.86% -49.11%
1245 TODAY TodayCoin TODAY $0.001059 LowVol 1.33% -2.18%
1246 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001882 LowVol 1.33% 14.58% -18.84%
1247 BIT First Bitcoin BIT $0.012705 LowVol 1.33% 0.46% 50.72%
1248 BEST BestChain BEST $0.001294 LowVol 1.33% 2.30% -1.61%
1249 TYC Tyrocoin TYC $0.008353 LowVol 1.33% -34.58%
1250 UNC UNCoin UNC $0.000118 LowVol 1.34% 2.30% 19.57%
1251 OPES Opescoin OPES $0.002470 LowVol 1.33% 19.35% 25.54%
1252 POKE PokeCoin POKE $0.000235 LowVol 1.33% 112.46%
1253 COUPE Coupecoin COUPE $0.000117 LowVol 1.43% 1806.29% 282.14%
1254 XAU Xaucoin XAU $0.030587 LowVol 1.33% 28.99%
1255 TEAM TeamUp TEAM $0.000235 LowVol 1.34%
1256 REGA Regacoin REGA $0.002118 LowVol 1.33% 53.45% -13.57%
1257 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003765 LowVol 1.33% 5.05% 3.40%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.001734 LowVol 0.33% -0.80% -9.58%
1259 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001647 LowVol 1.33% 2.30% -1.54%
1260 QBC Quebecoin QBC $0.002000 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1261 DISK DarkLisk DISK $0.001059 LowVol 1.33% 53.72%
1262 KARMA Karmacoin KARMA $0.000118 LowVol 1.33%
1263 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000235 LowVol 1.33% -31.80% 19.56%
1264 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010828 LowVol 1.34% 2.48% -3.37%
1265 SYNC Sync SYNC $352.93 LowVol 1.33%
1266 RCN Rcoin RCN $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1267 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 19.00%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $1.70 LowVol 2.23% -50.64% -42.22%
1269 STARS StarCash Network STARS $0.196584 LowVol 1.33% 3.48% -21.41%
1270 10MT 10M Token 10MT $0.000745 LowVol 0.33% -56.26% -69.03%
1271 DBG Digital Bulli… DBG $0.006823 LowVol 1.33% 2.30% 17.54%
1272 CBD CBD Crystals CBD $0.001647 LowVol 1.33% 2.36% 19.82%
1273 TIE TIES Network TIE $0.063569 LowVol 0.33% -38.23% -34.65%
1274 AIB Advanced Inte… AIB $0.004470 LowVol 1.34% 4.01% 10.58%
1275 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000706 LowVol 1.33% -12.32% 2.48%
1276 RHFC RHFCoin RHFC $0.001059 LowVol 1.33% 7.61%
1277 TCR TheCreed TCR $0.000235 LowVol 1.33% -7.84% -20.29%
1278 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.044504 LowVol 1.18% 6.08% 14.77%
1279 ELC Elacoin ELC $0.088232 LowVol 1.34% -4.43% 31.94%
1280 GOLF Golfcoin GOLF $0.000118 LowVol 1.33% 3.20% 19.47%
1281 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000118 LowVol 1.33% 2.30% 19.56%
1282 AXIOM Axiom AXIOM $0.017999 LowVol 1.33% 2.30% 18.80%
1283 DUB Dubstep DUB $0.002353 LowVol 1.33% 2.30% 10.84%
1284 HCC Happy Creator… HCC $0.000588 LowVol 1.33% -14.75% 49.45%
1285 XID International… XID $0.006706 LowVol 1.27% -17.86% -14.85%
1286 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011294 LowVol 1.33% 5.60% 15.95%
1287 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 1.74% -9.32% -13.31%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.023293 LowVol 1.33% 2.30%
1289 PSY Psilocybin PSY $0.021411 LowVol 1.33% -24.01% 19.56%
1290 OP Operand OP $0.000941 LowVol 1.34% 2.30% 6.28%
1291 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003882 LowVol 1.33% 31.52%
1292 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000162 LowVol 0.33% 173.38% -2.90%
1293 XQN Quotient XQN $0.006235 LowVol 1.33% 18.17% 21.20%
1294 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1295 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.95% 2.07% 19.32%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -2.68% -44.55%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol -2.78% 6.86%
1298 SJCX Storjcoin X SJCX $0.272940 LowVol -8.72%
1299 BGR Bongger BGR $0.000118 LowVol -1.87% 32.16%
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.97%
1301 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 0.94% 17.97%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol -1.23% 15.60%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.252334 LowVol -1.83% -17.11%
1304 PAYP PayPeer PAYP $0.000117 LowVol
1305 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001278 LowVol -13.88% 25.09%
1306 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -0.42%
1307 RICHX RichCoin RICHX $0.007481 LowVol 15.20%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000231 LowVol 0.50% 17.46%
1309 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002669 LowVol 0.68% -17.79%
1310 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol
1311 MBL MobileCash MBL $0.000345 LowVol 0.12% 10.36%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000581 LowVol 0.17% -5.04%
1313 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 11.86%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000114 LowVol 15.86%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol
1317 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.234233 LowVol
1318 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109385 LowVol 31.91%
1319 ANTX Antimatter ANTX $0.000113 LowVol -2.07% 15.81%
1320 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 17.34%
1321 MEN PeopleCoin MEN $0.000117 LowVol 19.40%
1322 WINK Wink WINK $0.000335 LowVol 64.90%
1323 XTD XTD Coin XTD $0.000108 LowVol 10.23%
1324 FID BITFID FID $0.092212 LowVol -6.28%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.43% -80.81%

Quay lại phần 1

Phản hồi