Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9523.84 trên tổng giá trị $159,151,461,664

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $415.70 trên tổng giá trị $39,927,736,428

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1262.16 trên tổng giá trị $21,242,531,448

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234271 trên tổng giá trị $9,048,218,474

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $735.87 trên tổng giá trị $5,680,640,051

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000185 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.15% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.399411 trên tổng giá trị $320,828 đã biến động tăng 68.38% trong 1h qua

    + Đồng VULC Vulcano (VULC) đang có giá hiện tại $0.008085 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.29% trong 1h qua

    + Đồng LCP Litecoin Plus (LCP) đang có giá hiện tại $0.146203 trên tổng giá trị $103,062 đã biến động tăng 65.32% trong 1h qua

    + Đồng LEPEN LePen (LEPEN) đang có giá hiện tại $0.000136 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.58% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000093 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1812.05% trong 24h qua

    + Đồng 10MT 10M Token (10MT) đang có giá hiện tại $0.009305 trên tổng giá trị đã biến động tăng 402.24% trong 24h qua

    + Đồng TLE Tattoocoin (L… (TLE) đang có giá hiện tại $0.187825 trên tổng giá trị đã biến động tăng 350.45% trong 24h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000313 trên tổng giá trị $1,880,826 đã biến động tăng 133.59% trong 24h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001440 trên tổng giá trị đã biến động tăng 118.67% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 949.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.269897 trên tổng giá trị $4,111,179 đã biến động tăng 849.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000035 trên tổng giá trị $3,532,171 đã biến động tăng 760.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.329338 trên tổng giá trị $3,996,448 đã biến động tăng 757.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng 10MT 10M Token (10MT) đang có giá hiện tại $0.009305 trên tổng giá trị đã biến động tăng 512.53% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ECN E-coin ECN $3,979,317 $0.864859 4,601,116 LowVol 4.70% -72.93% -68.47%
702 YASH YashCoin YASH $3,760,360 $0.376026 10,000,266 LowVol 2.48% -17.30% -9.00%
703 CAGE CageCoin CAGE $3,532,171 $0.000035 101,168,328,395 LowVol 10.88% 38.64% 760.76%
704 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,789,083 $0.079009 35,300,866 LowVol -5.39% -8.68% 34.40%
705 ITT Intelligent T… ITT $2,217,127 $0.226286 9,797,899 LowVol 2.31% 8.12% 8.97%
706 ADL Adelphoi ADL $2,216,170 $0.094417 23,472,224 LowVol 2.43% -8.25% 16.29%
707 ADST AdShares ADST $2,154,460 $0.178706 12,055,888 LowVol 2.15% -32.62% 9.56%
708 PND Pandacoin PND $1,691,891 $0.000052 32,514,916,898 LowVol 4.57% 67.50% 91.42%
709 CBX Crypto Bullion CBX $1,614,346 $1.61 1,005,222 LowVol 2.12% -34.05% -39.19%
710 BLU BlueCoin BLU $1,521,170 $0.002647 574,683,675 LowVol -3.38% -25.61% -44.10%
711 RC RussiaCoin RC $1,351,477 $0.161315 8,377,873 LowVol 2.48% -31.48% 12.22%
712 FYP FlypMe FYP $1,327,378 $0.075254 17,638,681 LowVol 2.15% 0.26% -13.73%
713 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,320,450 $0.217719 6,064,929 LowVol 1.78% -15.25% 38.48%
714 AHT Bowhead AHT $1,181,688 $0.147711 8,000,000 LowVol 0.26% -3.46% -15.82%
715 HTC HitCoin HTC $1,164,444 $0.000106 10,996,318,099 LowVol -4.28% 29.68%
716 CASINO Casino CASINO $1,030,800 $1.03 1,000,000 LowVol -0.60% -15.77%
717 EMV Ethereum Movi… EMV $1,026,652 $0.156343 6,566,666 LowVol 2.06% -79.75% -23.01%
718 SHORTY Shorty SHORTY $958,865 $0.009589 100,000,000 LowVol 1.78% -14.99% 11.26%
719 STRC StarCredits STRC $846,059 $0.188013 4,500,000 LowVol 2.48% -10.44% -6.84%
720 ORB Orbitcoin ORB $799,728 $0.259003 3,087,715 LowVol 1.76% -22.48% -16.61%
721 EBET EthBet EBET $768,363 $0.090369 8,502,500 LowVol 2.30% -16.46% 0.49%
722 KOBO Kobocoin KOBO $766,352 $0.031026 24,700,248 LowVol 2.34% 16.22% 20.80%
723 MAX MaxCoin MAX $746,169 $0.012221 61,057,309 LowVol 1.51% -16.54% 13.29%
724 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $743,260 $0.000033 22,850,137,060 LowVol -2.31% -36.79% -60.09%
725 SDC ShadowCash SDC $702,842 $0.104978 6,695,133 LowVol -9.94% -95.30%
726 INSN InsaneCoin INSN $702,595 $0.038755 18,128,909 LowVol 3.34% -23.86% 9.85%
727 BTB BitBar BTB $698,419 $19.81 35,261 LowVol 2.41% -6.38% 5.84%
728 METAL MetalCoin METAL $686,992 $0.008931 76,925,527 LowVol 1.78% -18.62% -6.88%
729 USC Ultimate Secu… USC $681,044 $0.065845 10,343,113 LowVol 2.16% -40.57% 22.06%
730 ARC Arcade Token ARC $673,462 $0.411430 1,636,882 LowVol -2.30% -84.20% -39.86%
731 BPC Bitpark Coin BPC $670,118 $0.008935 75,000,000 LowVol 2.49% -22.44% -35.41%
732 INPAY InPay INPAY $659,925 $0.065992 10,000,000 LowVol 2.48% -30.30% -53.82%
733 UFO UFO Coin UFO $656,317 $0.000188 3,490,807,512 LowVol 2.48% -14.99% 14.33%
734 MAC Machinecoin MAC $631,193 $0.031237 20,206,775 LowVol 2.13% 9.56% 10.76%
735 CARBON Carboncoin CARBON $624,423 $0.000041 15,392,008,666 LowVol -3.40% 44.41% -44.08%
736 ITI iTicoin ITI $561,571 $17.55 32,000 LowVol 10.59% -21.72% -5.18%
737 GOOD Goodomy GOOD $529,367 $0.001199 441,349,000 LowVol 9.92% -10.22% 46.47%
738 FNC FinCoin FNC $519,462 $0.040335 12,878,667 LowVol 9.81% 7.62% 24.69%
739 DSH Dashcoin DSH $518,736 $0.029516 17,574,970 LowVol 2.54% -8.75% -9.56%
740 TES TeslaCoin TES $497,201 $0.006772 73,421,008 LowVol 3.52% 19.60% -20.06%
741 SAC SACoin SAC $494,483 $0.070505 7,013,468 LowVol 1.78% -26.72% -0.95%
742 VAL Valorbit VAL $445,811 $0.000094 4,742,346,801 LowVol 2.15% -13.89% 15.08%
743 TALK BTCtalkcoin TALK $435,779 $0.006674 65,290,635 LowVol 2.48% -14.99% -13.43%
744 NOBL NobleCoin NOBL $433,589 $0.000187 2,314,415,228 LowVol 2.03% -40.07% -23.33%
745 BITS Bitstar BITS $422,539 $0.018308 23,079,737 LowVol -2.42% -25.38% -22.03%
746 FC2 FuelCoin FC2 $391,692 $0.003854 101,625,842 LowVol -0.34% -15.53% -0.93%
747 RIYA Etheriya RIYA $386,509 $0.244389 1,581,531 LowVol 1.98% -25.40% -27.73%
748 AMBER AmberCoin AMBER $373,831 $0.008555 43,699,481 LowVol 2.48% -23.98%
749 AU AurumCoin AU $348,065 $1.18 296,216 LowVol 2.15% -18.21% -37.15%
750 CFT CryptoForecast CFT $347,312 $0.007550 46,000,000 LowVol 1.82% -11.98% -5.37%
751 NEWB Newbium NEWB $335,349 $0.006707 50,000,000 LowVol 2.48% -11.43% 17.33%
752 DDF DigitalDevelo… DDF $334,364 $0.065327 5,118,307 LowVol 2.33% -1.78% -30.41%
753 SLG Sterlingcoin SLG $326,048 $0.077525 4,205,703 LowVol 1.97% -17.55% -11.21%
754 STS Stress STS $318,757 $0.000564 565,134,332 LowVol 2.15% -14.99% -1.32%
755 GUN Guncoin GUN $313,939 $0.001598 196,443,928 LowVol 2.48% -14.97% 2.47%
756 ICN iCoin ICN $312,856 $0.010717 29,193,338 LowVol 2.48% -15.01% 11.22%
757 OHM OHM OHM $311,142 $0.010467 29,725,417 LowVol -4.41% 41.29%
758 BUCKS SwagBucks BUCKS $299,649 $0.944765 317,168 LowVol 2.49% -20.87% -17.99%
759 BRIT BritCoin BRIT $293,840 $0.013816 21,268,092 LowVol 1.78% -14.13% -18.93%
760 8BIT 8Bit 8BIT $285,821 $0.194722 1,467,841 LowVol 1.07% -16.27% -0.51%
761 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $283,808 $0.052283 5,428,300 LowVol -36.64%
762 WAY WayGuide WAY $282,134 $0.002820 100,040,708 LowVol 2.48% -14.98%
763 Q2C QubitCoin Q2C $279,976 $0.001128 248,188,277 LowVol 2.15% -19.15% 15.12%
764 BERN BERNcash BERN $277,020 $0.003889 71,234,301 LowVol 0.94% -12.04% 62.81%
765 FRC Freicoin FRC $274,579 $0.009307 29,503,556 LowVol 2.15% 7.72% 58.42%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol
767 GLC GlobalCoin GLC $257,313 $0.003948 65,171,010 LowVol 2.15% -14.98% 46.51%
768 UNIC UniCoin UNIC $253,666 $0.085512 2,966,423 LowVol 1.96% -19.25% 26.23%
769 GAIA GAIA GAIA $248,823 $0.010324 24,101,381 LowVol 2.09% -20.72% 1.34%
770 PR Prototanium PR $247,041 $1.26 195,864 LowVol 1.12% -28.42% 21.29%
771 HODL HOdlcoin HODL $246,296 $0.001598 154,117,215 LowVol 2.15% -12.25% 6.94%
772 KUSH KushCoin KUSH $243,650 $0.044739 5,446,078 LowVol 1.78% -25.23% 28.27%
773 BIGUP BigUp BIGUP $241,346 $0.000114 2,117,278,536 LowVol 1.08% -0.71% 36.09%
774 SHDW Shadow Token SHDW $240,745 $0.034392 7,000,000 LowVol -6.82% -28.79% -26.98%
775 FLY Flycoin FLY $236,960 $1.12 210,806 LowVol -7.26%
776 TRK Truckcoin TRK $234,484 $0.001506 155,716,527 LowVol 2.48% -19.91% 2.50%
777 LANA LanaCoin LANA $231,960 $0.000277 838,136,195 LowVol 1.92% 34.05% 28.28%
778 TTC TittieCoin TTC $229,784 $0.000182 1,259,816,434 LowVol 2.19% 21.63% 22.97%
779 VIDZ PureVidz VIDZ $228,742 $0.001826 125,279,775 LowVol 1.80% -31.35% -5.51%
780 CUBE DigiCube CUBE $228,353 $0.000094 2,429,126,009 LowVol 2.48% -15.02% 15.23%
781 RBIES Rubies RBIES $212,465 $0.020399 10,415,252 LowVol 2.15% -12.66% -6.70%
782 JET Jetcoin JET $212,038 $0.043607 4,862,509 LowVol 2.81% -48.66% -49.53%
783 ZUR Zurcoin ZUR $212,026 $0.002444 86,747,766 LowVol 2.15% 13.90% 37.15%
784 TGC Tigercoin TGC $208,730 $0.004794 43,536,800 LowVol 3.32% -57.04% 21.04%
785 CCN Cannacoin CCN $206,763 $0.043994 4,699,796 LowVol 2.15% -6.62% 18.73%
786 TRI Triangles TRI $205,582 $2.82 72,891 LowVol -21.67% -18.72% -22.70%
787 888 OctoCoin 888 $204,805 $0.004069 50,337,460 LowVol 1.77% -13.89% 31.94%
788 LOT LottoCoin LOT $199,398 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 0.63% -20.88% -14.39%
789 J Joincoin J $197,828 $0.080799 2,448,402 LowVol 3.85% -20.85% -15.52%
790 SWING Swing SWING $196,834 $0.071650 2,747,150 LowVol -2.74% -18.57% 34.13%
791 MAD SatoshiMadness MAD $195,845 $0.000098 2,000,683,485 LowVol -11.47% 19.87%
792 EMD Emerald Crypto EMD $192,815 $0.010086 19,117,129 LowVol 2.23% -9.44% 22.43%
793 XPD PetroDollar XPD $188,785 $0.002950 63,993,275 LowVol 4.91% -18.34% 27.02%
794 STV Sativacoin STV $185,827 $0.026223 7,086,296 LowVol 2.77% -21.85% 63.99%
795 FUNK The Cypherfunks FUNK $185,729 $0.000004 46,250,532,499 LowVol 2.12% -33.27% -25.39%
796 IFLT InflationCoin IFLT $185,290 $0.000006 33,437,594,588 LowVol -62.64% -62.42% -34.55%
797 KED Darsek KED $182,797 $0.013487 13,553,347 LowVol 2.46% -11.49% -20.01%
798 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol
799 BUN BunnyCoin BUN $176,321 $0.000002 102,298,867,969 LowVol -1.22% -54.25% -16.40%
800 YAC Yacoin YAC $168,900 $0.001410 119,778,539 LowVol 2.15% 6.28% 12.08%
801 I0C I0Coin I0C $165,451 $0.007884 20,984,965 LowVol 1.65% -2.14% -20.07%
802 EVO Evotion EVO $161,886 $0.051189 3,162,533 LowVol 3.47% -52.51% 9.39%
803 GRT Grantcoin GRT $157,954 $0.003666 43,083,302 LowVol 2.48% -12.14% 12.24%
804 WYV Wyvern WYV $155,117 $0.088648 1,749,807 LowVol 2.15% -16.94% 2.88%
805 RBX Ripto Bux RBX $154,613 $0.000406 381,236,123 LowVol 0.81% -2.38% 7.17%
806 LEA LeaCoin LEA $151,409 $0.000483 313,280,691 LowVol 11.03% -21.62% 4.01%
807 URC Unrealcoin URC $151,218 $0.021528 7,024,402 LowVol 1.78% -14.62% 8.72%
808 GAP Gapcoin GAP $149,200 $0.012412 12,021,010 LowVol 2.11% -17.90% 6.14%
809 EVIL Evil Coin EVIL $148,101 $0.007046 21,020,383 LowVol 2.11% -23.01% 20.17%
810 HONEY Honey HONEY $147,583 $0.470032 313,984 LowVol 2.15% -5.10% 31.42%
811 CTO Crypto CTO $147,129 $0.012127 12,132,579 LowVol 2.48% 9.64% -11.07%
812 XRA Ratecoin XRA $142,965 $0.001248 114,520,178 LowVol 2.14% -13.01% -20.52%
813 ACOIN Acoin ACOIN $141,643 $0.116093 1,220,085 LowVol 16.38% -35.91% -4.61%
814 GTC Global Tour Coin GTC $137,671 $0.004606 29,887,402 LowVol 2.48% -10.34% 31.40%
815 VC VirtualCoin VC $137,185 $0.013631 10,064,287 LowVol 2.48% 25.68% 70.33%
816 C2 Coin2.1 C2 $136,820 $0.001369 99,976,323 LowVol -22.31% -17.50% 75.70%
817 FLAX Flaxscript FLAX $135,491 $0.024269 5,582,971 LowVol 2.76% -19.25% 92.62%
818 PHS Philosopher S… PHS $133,996 $0.022280 6,014,340 LowVol 2.48% -14.98% 20.83%
819 ARI Aricoin ARI $132,670 $0.000946 140,262,505 LowVol 2.44% -21.46% 35.97%
820 FIRE Firecoin FIRE $129,575 $1.32 98,412 LowVol -6.98% 25.28%
821 DRXNE DROXNE DRXNE $129,494 $0.002061 62,821,162 LowVol 6.95% -10.61% 5.93%
822 XRE RevolverCoin XRE $127,912 $0.005734 22,306,418 LowVol 2.15% -24.57% -4.87%
823 HMP HempCoin HMP $127,533 $0.000094 1,356,645,470 LowVol 1.78% -14.98%
824 CYP Cypher CYP $126,724 $0.019909 6,365,285 LowVol -6.71% 12.87%
825 SPACE SpaceCoin SPACE $125,811 $0.006017 20,909,177 LowVol 3.65% -25.55% -22.60%
826 PX PX PX $125,466 $0.001316 95,332,195 LowVol 19.69% -8.49% 32.46%
827 RED RedCoin RED $125,391 $0.001692 74,107,896 LowVol 2.15% -23.49% 2.02%
828 JIN Jin Coin JIN $124,986 $0.012691 9,848,485 LowVol 2.15% -13.36% 203.90%
829 ANTI AntiBitcoin ANTI $123,138 $0.007050 17,465,159 LowVol 2.15% -25.79% 1.39%
830 SH Shilling SH $122,222 $0.003103 39,383,125 LowVol 2.15% -12.42% -38.31%
831 FRK Franko FRK $121,214 $0.130230 930,767 LowVol -7.69%
832 ECA Electra ECA $119,962 $0.000006 21,805,525,644 LowVol 1.03% 32.24% -60.89%
833 HAL Halcyon HAL $118,641 $0.022468 5,280,580 LowVol 2.48% -14.65% 20.28%
834 XPY PayCoin XPY $118,142 $0.009992 11,823,901 LowVol -3.32% -7.78% -40.38%
835 DUO ParallelCoin DUO $117,795 $0.390488 301,662 LowVol 29.59% -32.10% 45.93%
836 EUC Eurocoin EUC $116,727 $0.009401 12,416,279 LowVol -1.20% -19.81% -39.14%
837 CJ Cryptojacks CJ $114,930 $0.000283 406,568,581 LowVol 1.80% -23.94% 27.15%
838 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 21.86%
839 RUPX Rupaya RUPX $110,605 $0.018142 6,096,663 LowVol 2.48% -56.75% -4.71%
840 DLC Dollarcoin DLC $109,579 $0.012033 9,106,714 LowVol 4.94% -12.97% 17.13%
841 CON PayCon CON $109,235 $0.004741 23,042,604 LowVol 2.15% -18.29% 23.50%
842 CNNC Cannation CNNC $104,675 $0.042261 2,476,893 LowVol 2.07% 8.28% -5.01%
843 SRC SecureCoin SRC $100,115 $0.012201 8,205,386 LowVol 2.27% 8.98% 50.67%
844 GP GoldPieces GP $99,471 $0.081523 1,220,161 LowVol 1.73% -26.82% 5.81%
845 SCORE Scorecoin SCORE $99,216 $0.003269 30,346,591 LowVol -3.32% -34.90% -18.92%
846 MARS Marscoin MARS $98,419 $0.003480 28,279,074 LowVol 2.14% -10.50% 31.52%
847 SLING Sling SLING $96,696 $0.090026 1,074,095 LowVol -8.12% -21.14%
848 DRS Digital Rupees DRS $96,038 $0.000188 510,802,961 LowVol 1.78% 70.01% 124.00%
849 XCRE Creatio XCRE $92,595 $0.004512 20,520,514 LowVol 9.41% -9.38% 73.65%
850 BUMBA BumbaCoin BUMBA $90,723 $0.004042 22,443,698 LowVol 1.78% -18.72% -22.34%
851 MAY Theresa May Coin MAY $90,646 $0.003697 24,517,200 LowVol 2.10% -9.59% -16.42%
852 XCT C-Bit XCT $90,331 $0.000575 157,223,250 LowVol 2.09% -25.57% -3.15%
853 PXI Prime-XI PXI $90,300 $0.005087 17,749,925 LowVol 1.78% -12.39% 23.81%
854 BTPL Bitcoin Planet BTPL $89,034 $0.016120 5,523,238 LowVol 2.48% 0.63% 4.40%
855 GPU GPU Coin GPU $87,346 $0.002158 40,477,042 LowVol -5.91% -21.86% 13.87%
856 MCRN MACRON MCRN $86,164 $0.000215 401,421,401 LowVol 1.28% -19.60% 34.75%
857 TSE Tattoocoin (S… TSE $85,541 $0.000946 90,421,856 LowVol 1.80% -12.47% -10.20%
858 MNM Mineum MNM $84,273 $0.008931 9,436,367 LowVol 2.48% -35.48% -32.50%
859 SOON SoonCoin SOON $82,010 $0.006580 12,462,620 LowVol 8.69% -11.19% 21.93%
860 BAS BitAsean BAS $80,320 $0.016064 5,000,000 LowVol 2.15% -32.96% 28.31%
861 SLM Slimcoin SLM $80,040 $0.005358 14,937,439 LowVol 2.48% -21.86% 4.14%
862 UNITS GameUnits UNITS $79,161 $0.022793 3,472,983 LowVol -44.10% -54.46% -31.44%
863 MST MustangCoin MST $77,922 $0.123618 630,343 LowVol 32.51% -18.67% 21.18%
864 CAT Catcoin CAT $76,792 $0.012409 6,188,500 LowVol 3.17% -13.14% -12.92%
865 BTQ BitQuark BTQ $74,241 $0.008273 8,974,334 LowVol 1.78% -22.35% -16.28%
866 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $73,758 $0.000925 79,719,140 LowVol 36.82% 9.60% 39.30%
867 ICE iDice ICE $72,113 $0.045902 1,571,013 LowVol -18.14% -32.27% -47.30%
868 BITZ Bitz BITZ $71,681 $0.036005 1,990,891 LowVol 2.48% 30.82%
869 SCRT SecretCoin SCRT $68,464 $0.016190 4,228,672 LowVol -11.83% 18.76%
870 ALL Allion ALL $68,144 $0.010992 6,199,359 LowVol 2.45% -19.17% -0.40%
871 URO Uro URO $68,060 $0.056373 1,207,310 LowVol -10.73% 30.43%
872 BLRY BillaryCoin BLRY $67,623 $0.007521 8,991,845 LowVol 2.15% -32.67% -57.46%
873 HXX Hexx HXX $67,275 $0.045416 1,481,307 LowVol 2.76% 11.27% 9.23%
874 DRM Dreamcoin DRM $66,782 $0.027262 2,449,632 LowVol 1.78% -13.35% 12.03%
875 CPN CompuCoin CPN $66,532 $0.003392 19,615,019 LowVol 3.40% -13.48% 3.98%
876 PHO Photon PHO $65,566 $0.000003 20,420,480,629 LowVol 1.84% -20.30% 12.89%
877 TAJ TajCoin TAJ $65,153 $0.008186 7,958,849 LowVol 2.11% -24.21% 8.93%
878 ATX Artex Coin ATX $65,071 $0.003465 18,781,750 LowVol 1.78% -9.02% -3.26%
879 BIP BipCoin BIP $63,484 $0.039013 1,627,261 LowVol 1.78% -13.68% 36.13%
880 611 SixEleven 611 $63,264 $0.146932 430,569 LowVol 2.39% -20.32% -5.00%
881 WORM HealthyWormCoin WORM $62,829 $0.000564 111,390,979 LowVol 1.78% 4.88% 38.13%
882 300 300 Token 300 $62,735 $209.12 300 LowVol 2.15% -14.99% 27.23%
883 RBT Rimbit RBT $62,723 $0.000543 115,499,623 LowVol 2.94% -12.65% 76.91%
884 JWL Jewels JWL $62,608 $0.003102 20,181,636 LowVol 1.78% -21.37% -15.58%
885 QTL Quatloo QTL $62,496 $0.008096 7,718,883 LowVol 2.15% -28.68% -28.84%
886 $$$ Money $$$ $60,001 $0.001308 45,887,218 LowVol 2.13% -15.59% 24.38%
887 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 24.91%
888 POP PopularCoin POP $59,831 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 1.09% -25.55% -1.75%
889 ICOB ICOBID ICOB $59,705 $0.000560 106,701,874 LowVol 1.69% 1.96% 5.26%
890 GCC GuccioneCoin GCC $59,116 $0.002914 20,285,537 LowVol 2.15% -12.17% 12.94%
891 WARP WARP WARP $59,041 $0.053907 1,095,224 LowVol -8.04% 22.48%
892 ARG Argentum ARG $58,833 $0.006890 8,538,571 LowVol 2.05% -49.29% -22.88%
893 CF Californium CF $58,753 $0.024442 2,403,783 LowVol 2.43% -13.94% -3.40%
894 GLT GlobalToken GLT $58,295 $0.002245 25,965,500 LowVol 2.14% -0.08% 11.07%
895 ARB ARbit ARB $57,846 $0.007426 7,789,160 LowVol 2.09% -6.73% 18.74%
896 ZMC ZetaMicron ZMC $56,436 $0.000094 600,344,291 LowVol 2.15% -14.99% 15.18%
897 DBTC Debitcoin DBTC $55,607 $0.003089 17,999,629 LowVol 2.32% -10.83% 29.66%
898 RPC RonPaulCoin RPC $55,475 $0.062134 892,830 LowVol 2.59% -14.60% 14.21%
899 KURT Kurrent KURT $55,017 $0.005546 9,919,485 LowVol 1.78% -22.70% 10.08%
900 E4ROW E4ROW E4ROW $54,289 $0.012344 4,398,000 LowVol 2.31% -84.47% -60.88%
901 DIBC DIBCOIN DIBC $53,583 $0.010717 5,000,000 LowVol 1.78% -18.38% 8.13%
902 GPL Gold Pressed … GPL $52,562 $0.205122 256,249 LowVol 1.78% -41.73% -12.63%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.16%
904 ADCN Asiadigicoin ADCN $51,561 $0.002068 24,931,054 LowVol 1.78% -28.07% -9.55%
905 SPT Spots SPT $51,133 $0.002282 22,406,021 LowVol 4.97% -18.36% -29.46%
906 IMS Independent M… IMS $50,471 $0.009401 5,368,934 LowVol 2.15% -33.02% -19.33%
907 BRAIN Braincoin BRAIN $50,294 $0.004982 10,094,424 LowVol 2.15% -26.14% 8.95%
908 SOIL SOILcoin SOIL $49,591 $0.008697 5,702,048 LowVol 2.07% -13.57% 18.19%
909 CXT Coinonat CXT $47,789 $0.005542 8,623,200 LowVol 8.08% -21.55% 37.35%
910 BSC BowsCoin BSC $46,957 $0.008461 5,550,102 LowVol 16.11%
911 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 50.42%
912 STEPS Steps STEPS $43,772 $0.002350 18,625,017 LowVol 2.15% -7.60%
913 CFD Confido CFD $42,811 $0.004757 9,000,000 LowVol 0.86% -37.20% -52.64%
914 CESC CryptoEscudo CESC $42,484 $0.000295 144,105,100 LowVol -11.14% 80.51%
915 MND MindCoin MND $42,461 $0.003384 12,546,625 LowVol -0.61% -15.54% 5.91%
916 SFC Solarflarecoin SFC $42,366 $0.003008 14,083,450 LowVol 2.48% -15.02% 20.06%
917 EXN ExchangeN EXN $40,940 $0.008027 5,100,000 LowVol 2.51% 20.64% -41.43%
918 BRAT BRAT BRAT $40,502 $0.000253 160,000,000 LowVol -4.22% -6.37% 54.57%
919 ORLY Orlycoin ORLY $38,897 $0.001061 36,646,779 LowVol -12.78% 12.69%
920 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,791 $0.001867 20,245,510 LowVol -11.17% 20.31%
921 PULSE Pulse PULSE $37,637 $0.002632 14,298,972 LowVol 2.48% -14.99% 3.97%
922 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,044 $0.004982 7,435,086 LowVol 2.15% -20.96% 220.93%
923 COXST CoExistCoin COXST $36,598 $0.001350 27,100,000 LowVol -4.89% -19.92% -52.71%
924 KNC KingN Coin KNC $36,359 $18.11 2,008 LowVol 2.15% 38.61%
925 CMT Comet CMT $36,032 $0.041282 872,830 LowVol 2.15% -20.44% 8.25%
926 GBT GameBet Coin GBT $35,979 $0.001692 21,262,780 LowVol 2.15% -4.37% 11.38%
927 CRT CRTCoin CRT $35,769 $0.451231 79,270 LowVol 2.48% -15.01% 15.12%
928 BLZ BlazeCoin BLZ $35,143 $0.000058 608,557,394 LowVol 1.43% -18.80% 28.01%
929 VLTC Vault Coin VLTC $34,368 $0.001134 30,313,280 LowVol 3.00% -2.44% 41.71%
930 EGO EGO EGO $33,842 $0.000564 60,000,001 LowVol 2.48% -15.01% 15.12%
931 PIE PIECoin PIE $33,708 $0.002162 15,589,922 LowVol 1.78% -18.54% -37.56%
932 TSTR Tristar Coin TSTR $33,086 $0.006580 5,027,857 LowVol 2.48% 7.00% -27.27%
933 KRONE Kronecoin KRONE $33,020 $0.009290 3,554,412 LowVol 2.48% -14.20% 37.45%
934 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,902 $0.000470 70,000,000 LowVol 2.48% 6.26% 82.97%
935 EREAL eREAL EREAL $32,759 $0.000490 66,909,634 LowVol 2.31% -36.45% -26.46%
936 SONG SongCoin SONG $32,717 $0.001005 32,565,300 LowVol 1.22% -40.87% 19.34%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $32,717 $0.000846 38,669,634 LowVol 2.15% -14.99% 15.12%
938 G3N G3N G3N $32,700 $0.004324 7,561,891 LowVol 2.48% -13.09%
939 OFF Cthulhu Offer… OFF $32,046 $0.012221 2,622,273 LowVol 2.48% -40.18%
940 BIOS BiosCrypto BIOS $31,318 $0.001504 20,821,709 LowVol -1.67% -15.91% -21.96%
941 NRO Neuro NRO $31,012 $0.000846 36,654,712 LowVol 2.15% -23.50% -19.38%
942 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 311.52%
943 DPAY DPAY DPAY $29,909 $0.000376 79,541,001 LowVol 1.78% -14.99% 15.16%
944 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol -8.53%
945 FUZZ FuzzBalls FUZZ $29,427 $0.006093 4,829,945 LowVol 1.89% -26.83% 5.24%
946 UET Useless Ether… UET $29,369 $0.007406 3,965,716 LowVol 2.31% -17.39% 28.65%
947 FLVR FlavorCoin FLVR $29,072 $0.001391 20,898,106 LowVol 1.10% -17.83% -32.42%
948 VPRC VapersCoin VPRC $28,809 $0.000037 780,124,964 LowVol 0.82% -33.74% 17.70%
949 LUNA Luna Coin LUNA $28,303 $0.017538 1,613,784 LowVol -13.85% -42.58% 30.38%
950 BOAT Doubloon BOAT $27,896 $0.001504 18,547,845 LowVol 0.30% -14.67% -12.09%
951 PONZI PonziCoin PONZI $27,649 $0.032108 861,099 LowVol -11.19% -29.55%
952 ICON Iconic ICON $27,534 $0.046439 592,894 LowVol 1.78% -14.82% 12.87%
953 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,062 $0.030270 894,026 LowVol 2.15% -0.17% 13.71%
954 ZYD Zayedcoin ZYD $26,413 $0.004230 6,243,840 LowVol 38.79% -18.90% -45.00%
955 CAB Cabbage CAB $25,910 $0.002468 10,499,996 LowVol -10.74% -20.74%
956 MILO MiloCoin MILO $25,399 $0.002354 10,789,954 LowVol 2.15% -11.99% 48.77%
957 PEX PosEx PEX $25,138 $0.010247 2,453,240 LowVol 2.15% -14.99% 13.86%
958 ROOFS Roofs ROOFS $24,431 $0.000188 130,000,000 LowVol 2.14% -37.53% -30.23%
959 ZNE Zonecoin ZNE $24,343 $0.009428 2,581,970 LowVol -10.27% 19.03%
960 KIC KibiCoin KIC $24,260 $0.001650 14,701,000 LowVol -0.40% -59.67% -48.12%
961 LIR LetItRide LIR $23,869 $0.000658 36,273,320 LowVol 1.78% -14.99% 0.73%
962 LTCR Litecred LTCR $22,733 $0.000752 30,227,750 LowVol -9.53% -24.60% -20.18%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,675 $0.030082 753,776 LowVol 1.78% -15.07% 19.18%
964 PLNC PLNcoin PLNC $22,491 $0.001316 17,089,600 LowVol 2.48% -14.00% -23.96%
965 BNX BnrtxCoin BNX $22,347 $0.000843 26,496,501 LowVol 2.47% -4.67% 40.19%
966 PRX Printerium PRX $22,226 $0.001880 11,821,728 LowVol 2.15% -25.13% -55.38%
967 WBB Wild Beast Block WBB $21,102 $0.126948 166,225 LowVol 2.70% -5.73% 29.31%
968 IMX Impact IMX $20,589 $0.000188 109,509,075 LowVol 2.15% 70.01% 13.83%
969 JOBS JobsCoin JOBS $19,933 $0.000188 106,019,270 LowVol -32.15% -14.99% -57.71%
970 RIDE Ride My Car RIDE $19,041 $0.000188 101,276,976 LowVol 2.48% -15.02% 15.12%
971 VTA Virtacoin VTA $18,963 $0.000004 5,201,310,113 LowVol 0.38% -44.49% -36.74%
972 XBTS Beatcoin XBTS $18,814 $0.012339 1,524,686 LowVol 2.32% -54.13% -52.47%
973 GRIM Grimcoin GRIM $18,441 $0.001786 10,324,802 LowVol 7.46% -34.78% 179.41%
974 CNC CHNCoin CNC $18,223 $0.000378 48,151,159 LowVol 2.28% -31.50% -22.25%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $17,774 $0.000564 31,512,613 LowVol 2.15% -14.98% 7.88%
976 SDP SydPak SDP $17,688 $0.110740 159,721 LowVol 1.78% -14.99% 14.90%
977 BIOB BioBar BIOB $17,070 $0.019271 885,756 LowVol 2.15% -15.41% -2.14%
978 SCS Speedcash SCS $16,202 $0.061880 261,831 LowVol -8.12% 9.20%
979 XOC Xonecoin XOC $15,611 $0.037170 420,000 LowVol -7.92% 82.18%
980 DIX Dix Asset DIX $14,843 $1.5e-07 100,000,000,000 LowVol 0.17% 41.40% 133.49%
981 MGM Magnum MGM $14,452 $0.003666 3,941,826 LowVol 2.15% -15.01% 15.12%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $14,450 $8.37 1,727 LowVol 3.84% -11.01% 2.98%
983 SOCC SocialCoin SOCC $14,022 $0.010125 1,384,879 LowVol -8.07% -38.10%
984 CRTM Corethum CRTM $13,474 $0.005390 2,500,000 LowVol 2.31% -36.22% 12.91%
985 ELS Elysium ELS $12,801 $0.003196 4,005,012 LowVol 1.78% -29.51% 11.57%
986 TRADE Tradecoin TRADE $11,406 $0.001504 7,582,954 LowVol 2.48% -20.01% -29.16%
987 GBC GBCGoldCoin GBC $10,771 $0.000948 11,361,817 LowVol 0.00% -32.50% -43.90%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,710 $0.000823 13,020,500 LowVol 1.51% -32.26% -33.74%
989 SANDG Save and Gain SANDG $10,660 $0.003478 3,064,800 LowVol 2.15% -21.21% 15.12%
990 QBK Qibuck Asset QBK $10,634 $0.006363 1,671,379 LowVol -0.74% -16.44% 11.46%
991 XRC Rawcoin XRC $10,451 $0.014827 704,882 LowVol -11.04% -21.55% -27.38%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $10,137 $0.000094 107,829,281 LowVol 2.15%
993 ARGUS Argus ARGUS $9,997 $0.008706 1,148,324 LowVol 2.29% -14.05% 14.52%
994 P7C P7Coin P7C $9,933 $0.000282 35,220,238 LowVol 2.15% -14.99% 1.38%
995 DAS DAS DAS $9,123 $0.003478 2,622,886 LowVol 2.48% -20.53% -51.75%
996 GEERT GeertCoin GEERT $8,992 $0.001766 5,091,200 LowVol 1.31% -23.31% 26.22%
997 IBANK iBank IBANK $8,936 $0.001974 4,526,324 LowVol -38.71% -18.00% -56.04%
998 JS JavaScript Token JS $8,875 $0.001110 7,991,996 LowVol -1.38% -17.42% 28.14%
999 VOLT Bitvolt VOLT $8,524 $0.000564 15,112,554 LowVol 2.15% -19.59% 20.42%
1000 NODC NodeCoin NODC $8,329 $0.004962 1,678,439 LowVol -12.03% 4.75%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $8,290 $0.002467 3,360,417 LowVol -0.92% 13.59% 9.84%
1002 LVPS LevoPlus LVPS $7,113 $0.004700 1,513,256 LowVol 1.77% -34.61% -41.62%
1003 VRS Veros VRS $5,730 $0.000012 486,609,040 LowVol -3.31% -49.03% -35.74%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $5,088 $0.270738 18,794 LowVol 2.48% -14.99% 10.43%
1005 NANOX Project-X NANOX $4,782 $61104.20 0.078264 LowVol 2.15% 12.20% -0.23%
1006 MRNG MorningStar MRNG $4,431 $0.000136 32,618,937 LowVol 0.68% -28.85% -39.77%
1007 ULA Ulatech ULA $4,167 $0.021057 197,886 LowVol 2.48% -8.78% 129.25%
1008 CONX Concoin CONX $4,128 $0.005546 744,266 LowVol 2.15% -12.04% -43.50%
1009 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,765 $0.017772 211,827 LowVol -0.60% 3.92% -20.23%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $3,508 $0.000387 9,069,823 LowVol 2.28% -61.94% -64.15%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $2,837 $0.002243 1,264,511 LowVol 1.78% -22.56% 129.68%
1012 XNG Enigma XNG $2,346 $0.141104 16,627 LowVol 2.15% -24.99% -25.69%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,154 $0.045969 46,864 LowVol -1.12% -15.50% -13.30%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $1,943 $0.001410 1,377,917 LowVol 2.15% -13.01% -36.04%
1015 LEX Lex4All LEX $1,571 $0.001571 1,000,000 LowVol -0.60%
1016 SOJ Sojourn SOJ $1,230 $0.002536 485,214 LowVol 2.48%
1017 DGCS Digital Credits DGCS $1,095 $0.000188 5,826,388 LowVol 2.15% -14.99% -12.07%
1018 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $801 $5.2e-08 15,320,585,365 LowVol -4.14% -49.13% -49.06%
1020 ABN Abncoin ABN $651 $0.009617 67,700 LowVol 0.06% -30.32% -21.84%
1021 DMB Digital Money… DMB $453 $0.001076 421,300 LowVol 0.35% -4.62% 26.90%
1022 ENV Environ ENV $236 $0.000002 132,717,518 LowVol -11.76%
1023 FDC Future Digita… FDC $214 $0.000078 2,753,201 LowVol 0.68% -21.73% -9.74%
1024 FAL Falcoin FAL $55 $0.000282 196,766 LowVol 2.15% -41.17% -47.54%
1025 APW AppleCoin APW $7 $0.000094 75,800 LowVol 2.48% -15.02% 15.12%
1026 QASH QASH QASH $1.03 $17,710,200 -13.63% -28.72% 107.58%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $44.54 $10,999,500 2.17% -16.50%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.76 $3,923,870 3.32% -8.09% -30.66%
1029 AI POLY AI AI $15.60 $3,764,410 12.33% -14.85%
1030 ATMC ATMCoin ATMC $2.13 $3,718,390 0.00% -20.05% 24.31%
1031 CLUB ClubCoin CLUB $6.06 $3,006,460 4.50% 8.00% 22.03%
1032 REC Regalcoin REC $38.37 $2,578,450 1.43% -6.16% -17.76%
1033 UAH UAHPay UAH $0.034711 $2,110,190 1.45%
1034 FRST FirstCoin FRST $14.45 $1,514,420 2.45% -14.40% -12.88%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.84 $1,313,930 0.10% 0.28% 0.77%
1036 TSL Energo TSL $0.030253 $1,278,330 1.54% -5.63% -4.73%
1037 ETN Electroneum ETN $0.039031 $1,176,840 0.26% -23.53% 32.06%
1038 NULS Nuls NULS $0.431112 $1,101,810 0.38% -22.21% -30.20%
1039 B3 B3Coin B3 $0.000094 $1,028,600 3.79% -50.16% -72.82%
1040 BTE BitSerial BTE $4.03 $1,006,550 5.00% -11.11% -29.51%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $101.60 $947,031 -0.80% -40.23% -8.48%
1042 GRX GOLD Reward T… GRX $3.41 $811,783 1.92% -12.35% -25.78%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $192.84 $673,871 2.83% -9.48% -23.92%
1044 MINEX Minex MINEX $0.036192 $471,871 0.15% -46.31% -40.91%
1045 WC WINCOIN WC $0.893062 $453,392 2.59% -34.57% -52.38%
1046 LEND EthLend LEND $0.016254 $448,504 -10.13%
1047 XIN Infinity Econ… XIN $0.036663 $376,571 1.18% -16.22% -13.56%
1048 BOT Bodhi BOT $0.410238 $366,910 0.73% -15.17% -19.26%
1049 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.03 $288,122 2.86% -12.93% -2.64%
1050 ADK Aidos Kuneen ADK $32.62 $277,984 2.63% 1.42% -13.75%
1051 THS TechShares THS $0.842868 $246,159 2.08% -7.11% -13.54%
1052 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.88 $243,951 -0.82% 38.05% -9.59%
1053 EAG EA Coin EAG $3.66 $237,530 9.40% 1.82% -12.65%
1054 AION Aion AION $1.54 $225,586 1.08% -22.92% 81.74%
1055 RYZ ANRYZE RYZ $0.020763 $214,079 1.90% -34.32%
1056 VEE BLOCKv VEE $0.015431 $193,262 -8.70% -28.89%
1057 BT1 BT1 [CST] BT1 $9132.78 $168,150 0.11% -19.74% 14.85%
1058 LLT LLToken LLT $0.290319 $166,212 0.09% -10.04% -7.59%
1059 EFYT Ergo EFYT $7.98 $147,999 13.29% -18.58% -21.04%
1060 UGT UG Token UGT $0.403172 $139,381 4.08% -16.54% 3.21%
1061 XID Sphre AIR XID $0.141794 $126,739 1.41% -29.15% -23.56%
1062 BSR BitSoar BSR $0.159811 $116,433 2.45% -32.60% -9.06%
1063 XCPO Copico XCPO $0.019403 $114,161 -5.41% -25.92% -38.75%
1064 EVR Everus EVR $3.08 $92,846 36.70% -46.47% -25.36%
1065 INF InfChain INF $0.007332 $87,471 2.15% -21.09% -15.49%
1066 WISH MyWish WISH $0.181802 $86,689 6.62% -24.57%
1067 RMC Russian Minin… RMC $12332.90 $57,664 1.78% -12.12% 6.48%
1068 MSD MSD MSD $0.011101 $50,600 2.52% -15.63% -19.35%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.089717 $44,448 -1.86% -25.86% -12.85%
1070 STEX STEX STEX $0.311546 $42,220 0.17% -21.68% 38.72%
1071 SIC Swisscoin SIC $0.000094 $40,873 -12.03% -41.04%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.004230 $40,403 23.49% 8.08% 3.54%
1073 DSR Desire DSR $0.214524 $38,277 9.61% -14.79% 7.72%
1074 GLS GlassCoin GLS $0.789654 $36,834 17.89% -13.97%
1075 GMT Mercury Protocol GMT $0.025670 $36,124 -0.87% -31.17% -54.22%
1076 ICX ICON ICX $1.22 $35,582 -2.11% -13.02% 15.16%
1077 B2B B2B B2B $0.448526 $32,605 12.65% -28.14% -34.36%
1078 GUC GoldUnionCoin GUC $0.103407 $29,626 2.15% -16.46% 41.49%
1079 SSS Sharechain SSS $0.001914 $27,954 -5.34% -19.76% -33.51%
1080 ASTRO Astro ASTRO $1.63 $21,868 3.89% -15.31% -4.99%
1081 OXY Oxycoin OXY $0.141720 $21,143 2.44% -6.28% -21.65%
1082 HYTV Hyper TV HYTV $0.007475 $20,331 49.78% -27.95%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.004324 $20,092 2.15% -9.05% -13.67%
1084 HOLD Interstellar … HOLD $0.018821 $17,360 -7.35% -31.77% -79.80%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.093743 $14,701 2.34% 1.27%
1086 SAK Sharkcoin SAK $0.002308 $14,539 -20.96% 16.96% 9.70%
1087 SPANK SpankChain SPANK $0.028389 $14,440 3.98% 7.37% -8.67%
1088 BPL Blockpool BPL $0.111962 $14,009 2.39% -16.07% -36.98%
1089 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086486 $13,623 0.03% -21.51% -21.17%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.336637 $12,961 7.96% -13.98% -11.99%
1091 PEC Peacecoin PEC $0.026510 $12,702 -3.37% -44.69% 7.56%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.127097 $12,038 -1.62% -31.03% -67.16%
1093 COR CORION COR $0.843947 $10,889 19.49% -2.90% -11.54%
1094 TRIA Triaconta TRIA $7.04 $10,846 2.31% -25.98%
1095 QBT Cubits QBT $0.004231 $10,249 32.18% -77.11% 346.91%
1096 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.024686 $9,923 2.06% -14.16% -50.63%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.002726 $9,570 -0.37% -9.82% -15.39%
1098 MCR Macro MCR $1.84 $8,436 2.27% -28.06% -34.73%
1099 BOS BOScoin BOS $1.19 $7,529 2.48% 18.27% 9.11%
1100 FOR FORCE FOR $0.002665 $6,861 -20.11% -75.12% 20.06%
1101 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.45 $6,656 -0.11% -2.01% -3.23%
1102 EVC EventChain EVC $0.152229 $6,297 2.31%
1103 SISA SISA SISA $0.019016 $6,247 4.99% 4.28% 33.85%
1104 AERM Aerium AERM $1.65 $6,056 2.65% 0.94% -10.35%
1105 XID International… XID $0.005922 $5,791 1.78% 0.73%
1106 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.187398 $5,385 -14.81% -1.20% 151.05%
1107 BTCM BTCMoon BTCM $0.006538 $5,269 9.71% -4.88% -34.76%
1108 TCOIN T-coin TCOIN $0.000242 $5,201 15.21% -22.39% 31.16%
1109 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002631 $4,660 14.60% -14.49% -8.25%
1110 MGC MergeCoin MGC $0.012221 $4,489 2.15% -10.88% -7.60%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002033 $4,372 2.00% -4.32% -0.75%
1112 DAY Chronologic DAY $3.28 $4,255 2.38% -12.33% -22.11%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001842 $3,842 0.03% -12.71% 81.80%
1114 MCI Musiconomi MCI $0.041755 $3,527 0.25% -27.45% -11.29%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.38 $3,386 2.31% -16.75% -1.03%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.164579 $3,139 2.19% -13.49% 66.03%
1117 DFS DFSCoin DFS $0.006809 $3,103 1.63% -24.30% -2.13%
1118 SKC Skeincoin SKC $0.007897 $3,041 -0.59% 2.18% 190.55%
1119 AV AvatarCoin AV $0.026792 $2,930 2.15% -20.82% -9.46%
1120 ACC AdCoin ACC $0.091053 $2,927 -0.48% -35.18% -45.08%
1121 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005210 $2,773 -15.62% -53.66% -70.84%
1122 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000470 $2,520 2.48% -25.34% 54.04%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $2,442 2.31% 9.75% -15.44%
1124 SUR Suretly SUR $2.92 $2,418 2.31% -18.39% -14.26%
1125 OX OX Fina OX $0.000185 $2,365 101.15% -6.05% 15.20%
1126 ETT EncryptoTel [… ETT $0.081245 $2,355 -0.95% 21.10% 27.46%
1127 IBTC iBTC IBTC $0.006170 $2,335 -1.33% -29.59% -20.52%
1128 ASN Aseancoin ASN $0.010717 $2,231 16.45% 64.08% 254.70%
1129 TER TerraNova TER $1.72 $2,198 2.78% -30.89% -41.25%
1130 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029976 $1,980 -1.08% -15.30% -31.58%
1131 PNX Phantomx PNX $0.017086 $1,956 2.45% -17.81% -11.37%
1132 YEL Yellow Token YEL $0.006163 $1,816 27.78% 105.71% 2.86%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.115175 $1,786 2.31% 0.35% 37.84%
1134 NAMO NamoCoin NAMO $0.000171 $1,730 1.90% -19.34% 22.55%
1135 BTBc Bitbase BTBc $0.003384 $1,706 2.48% -39.70% -35.91%
1136 APC AlpaCoin APC $0.026684 $1,458 1.39% 5.22% 73.35%
1137 FLASH Flash FLASH $0.004762 $1,399 34.98% -3.44% 17.27%
1138 GRN Granite GRN $0.006862 $1,307 9.66% -53.89% -47.15%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.063830 $1,281 2.33% -15.12% 24.87%
1140 NTC Natcoin NTC $0.166022 $1,210 3.59% -45.46% -58.33%
1141 GARY President Joh… GARY $0.185193 $1,157 1.78% -14.99% 67.87%
1142 HIGH High Gain HIGH $0.000564 $1,147 2.15% -8.27% 9.91%
1143 RCN Rcoin RCN $0.000094 $1,069 1.78% -44.24% 15.12%
1144 MAVRO Mavro MAVRO $0.016075 $1,059 1.78% 7.67%
1145 PLC PlusCoin PLC $0.000639 $1,031 1.14% -18.93% -12.85%
1146 ABC Alphabit ABC $15.04 $1,015 2.15% -2.45% 30.99%
1147 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.63 $1,004 1.78% 63.72% 11.16%
1148 VIU Viuly VIU $0.003561 $961 -1.25% -1.70% 10.21%
1149 FID BITFID FID $0.094006 $946 2.48% -14.99% 15.08%
1150 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $903 31.26% -15.74% -24.23%
1151 SND Sand Coin SND $0.677213 $884 -3.85% -17.15% -14.74%
1152 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 $877 3.75% 4.08% 32.01%
1153 PRES President Trump PRES $0.002872 $857 2.48% -26.86% -26.64%
1154 NTWK Network Token NTWK $0.005430 $816 2.31% 45.13% 50.23%
1155 IQT iQuant IQT $0.138042 $782 4.59% -24.13% -4.21%
1156 XQN Quotient XQN $0.003760 $782 2.15% -34.97% -23.66%
1157 COUPE Coupecoin COUPE $0.000004 $742 1.45% -76.87% -56.46%
1158 STU bitJob STU $0.023239 $610 1.68% -8.32% -56.33%
1159 BET BetaCoin BET $0.003722 $606 2.48% 46.32% 95.48%
1160 MKR Maker MKR $319.68 $574 1.79% -21.96% -7.18%
1161 HDLB HODL Bucks HDLB $0.036474 LowVol 2.48% -35.46% -37.20%
1162 DMC DynamicCoin DMC $0.001446 LowVol -1.18% -28.37% -43.70%
1163 BSN Bastonet BSN $0.000564 LowVol 2.48% -16.59% -26.97%
1164 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001504 LowVol 2.09% -24.45% 14.13%
1165 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039579 LowVol 2.31% -46.48% -45.59%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003095 LowVol 2.31% -14.46% -7.36%
1167 WA WA Space WA $0.015417 LowVol 2.15% -14.14% 0.42%
1168 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003478 LowVol 1.78% -19.03% 7.91%
1169 EXRN EXRNchain EXRN $8.2e-07 LowVol 2.31% 11.81% 34.84%
1170 DISK DarkLisk DISK $0.000658 LowVol 2.15% -5.18% 15.14%
1171 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000470 LowVol 1.88% -12.66% -7.90%
1172 9COIN 9COIN 9COIN $0.002538 LowVol 2.48% -15.01% -8.58%
1173 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.062438 LowVol 1.78% -20.63% -14.47%
1174 VULC Vulcano VULC $0.008085 LowVol 66.29% 10.14% -1.60%
1175 BXC Bitcedi BXC $0.002976 LowVol 2.11% 23.59% 129.91%
1176 QORA Qora QORA $0.179900 LowVol 9.43%
1177 BIT First Bitcoin BIT $0.010811 LowVol 2.15% -19.87% -10.76%
1178 CYC Cycling Coin CYC $0.001504 LowVol 2.15% -19.61% 27.89%
1179 MARX MarxCoin MARX $0.000810 LowVol 2.48% 21.38% -12.54%
1180 INDIA India Coin INDIA $0.000282 LowVol 2.48% 27.51% 56.38%
1181 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000093 LowVol 2.17% 1812.05% 60.98%
1182 EGOLD eGold EGOLD $0.008229 LowVol 2.06% -19.04% -30.58%
1183 UR UR UR $0.000559 LowVol 1.87% -24.82% 3.66%
1184 LEPEN LePen LEPEN $0.000136 LowVol 64.58% 25.47% 54.85%
1185 LDCN LandCoin LDCN $0.002620 LowVol 5.51% -70.50% -69.41%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.203255 LowVol 3.48% -29.95% -34.92%
1187 CYDER Cyder CYDER $0.000188 LowVol 2.48% -30.35% -8.67%
1188 ACN Avoncoin ACN $0.000376 LowVol 6.01% -15.01% -3.76%
1189 PRN Protean PRN $0.000023 LowVol 2.52% -79.31% -62.96%
1190 MEN PeopleCoin MEN $0.000094 LowVol 2.48% -15.01% 15.12%
1191 BUB Bubble BUB $0.009777 LowVol 1.78% -57.05% -12.09%
1192 REGA Regacoin REGA $0.000846 LowVol 2.15% -61.75% -63.00%
1193 PRM PrismChain PRM $0.001128 LowVol 2.15% -14.99%
1194 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.2e-07 LowVol 2.06% 65.23% 102.60%
1195 IPY Infinity Pay IPY $0.003291 LowVol 2.31% 25.74% 152.20%
1196 PCN PeepCoin PCN $0.000072 LowVol -4.45% 65.91% 256.31%
1197 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002077 LowVol 1.78% -8.23% 16.05%
1198 YES Yescoin YES $0.000061 LowVol -8.04% -25.27% -25.84%
1199 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 1.66% -15.94% -33.31%
1200 SKR Sakuracoin SKR $0.001669 LowVol 1.76% 42.18% 116.79%
1201 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000171 LowVol 2.98% -41.35% 262.41%
1202 TOP TopCoin TOP $0.000376 LowVol 2.48% 3.62% -58.62%
1203 FUDD DimonCoin FUDD $0.000905 LowVol 7.18% -10.38%
1204 UTA UtaCoin UTA $0.000940 LowVol 2.15% 71.22% 27.91%
1205 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009589 LowVol 3.16% -26.66% 13.52%
1206 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000282 LowVol 2.48% -15.01% 63.05%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.069943 LowVol 2.31% -49.84% -13.90%
1208 MONETA Moneta MONETA $0.000564 LowVol 2.48% -3.30% 130.19%
1209 OPES Opescoin OPES $0.001692 LowVol 1.78% -19.45% -13.68%
1210 GAY GAY Money GAY $0.010263 LowVol 1.76% -8.36% -18.29%
1211 EUSD eUSD EUSD $0.000193 LowVol 1.58% -13.71% -34.87%
1212 XTD XTD Coin XTD $0.000094 LowVol 2.48% -14.99% 15.12%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001168 LowVol 2.48% -5.97% 8.07%
1214 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000188 LowVol 2.15% 66.53% 15.12%
1215 SFE SafeCoin SFE $0.000094 LowVol 2.15% -14.99% 15.12%
1216 IRL IrishCoin IRL $0.001880 LowVol 2.15% -23.06% -32.03%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000188 LowVol 1.78% 17.21% 55.72%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.005452 LowVol 2.48% -15.94% 8.63%
1219 NBIT netBit NBIT $0.048751 LowVol 2.48% -14.64% 11.89%
1220 XRY Royalties XRY $0.026210 LowVol 2.48% -18.11% -61.45%
1221 WIC Wi Coin WIC $0.002732 LowVol 4.99% -1.94% -51.33%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000752 LowVol 2.15% -89.07%
1223 VOYA Voyacoin VOYA $1.46 LowVol 2.48% -17.28% -23.74%
1224 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004794 LowVol 1.15% -17.66% -47.29%
1225 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004926 LowVol 3.96% -12.96% -16.21%
1226 TIE TIES Network TIE $0.074057 LowVol 2.31% 0.97%
1227 HNC Huncoin HNC $0.001880 LowVol 2.15% 33.02% 43.94%
1228 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000094 LowVol 1.78% 15.12%
1229 KASHH KashhCoin KASHH $0.000049 LowVol 2.48% 949.42%
1230 XAU Xaucoin XAU $0.034782 LowVol 17.77% 1.79% 79.94%
1231 EDRC EDRCoin EDRC $0.044266 LowVol 2.75% -12.78% 13.88%
1232 ELC Elacoin ELC $0.064519 LowVol 2.09% -25.48% -10.82%
1233 10MT 10M Token 10MT $0.009305 LowVol -0.71% 402.24% 512.53%
1234 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004136 LowVol 18.66% -32.00% -88.69%
1235 PAYP PayPeer PAYP $0.000094 LowVol 2.15%
1236 MAGN Magnetcoin MAGN $0.460631 LowVol 2.48% -14.12% 13.53%
1237 MOTO Motocoin MOTO $0.002350 LowVol 1.78% -33.81% -40.61%
1238 FFC FireFlyCoin FFC $0.000094 LowVol 2.15% -14.99% 15.12%
1239 DASHS Dashs DASHS $0.027450 LowVol -3.90% -23.84% -8.90%
1240 BEST BestChain BEST $0.001128 LowVol 1.78% -14.01% -3.79%
1241 FC Facecoin FC $0.003649 LowVol 2.31% -17.32% -22.94%
1242 AIB Advanced Inte… AIB $0.003658 LowVol 2.44% -16.26% 6.92%
1243 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.031635 LowVol -0.92% -16.79% -5.14%
1244 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 1.02% -23.60% -48.58%
1245 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000752 LowVol 2.15% -13.81% 84.19%
1246 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000376 LowVol 1.78% -14.99% 15.16%
1247 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004930 LowVol 1.78% -22.44% -40.56%
1248 QBC Quebecoin QBC $0.001692 LowVol 2.48% -9.98% 21.89%
1249 TCR TheCreed TCR $0.000282 LowVol 2.48% -15.16% -27.30%
1250 HYPER Hyper HYPER $0.019553 LowVol 1.78% -18.84% -21.49%
1251 CC CyberCoin CC $0.000094 LowVol -20.85% -14.99% -42.40%
1252 DON Donationcoin DON $0.000657 LowVol 2.46% -25.47% 35.24%
1253 ANTX Antimatter ANTX $0.000094 LowVol 2.15% -14.97% 296.48%
1254 SHELL ShellCoin SHELL $0.028578 LowVol 2.48% -15.01% 59.75%
1255 KARMA Karmacoin KARMA $0.000094 LowVol 2.15% 15.16%
1256 SHA SHACoin SHA $0.000470 LowVol -15.19% -14.99% 30.93%
1257 PI PiCoin PI $0.001880 LowVol 2.09% 0.93%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.001440 LowVol 2.31% 118.67% 89.65%
1259 TELL Tellurion TELL $0.000110 LowVol 1.65% -60.68% -12.12%
1260 MBL MobileCash MBL $0.000376 LowVol 2.15% 13.34% 15.12%
1261 BIRDS Birds BIRDS $0.000188 LowVol 37.74% 19.96% 101.26%
1262 FBL Faceblock FBL $0.001647 LowVol 2.31% -17.34% -33.81%
1263 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 2.48% -34.50% -0.55%
1264 NBE BitCentavo NBE $8e-07 LowVol 2.13% -20.30% 8.05%
1265 HCC Happy Creator… HCC $0.000376 LowVol 2.15% -14.99% -7.90%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001598 LowVol 1.78% -14.99% 8.72%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.014477 LowVol 2.15% -14.98% 15.12%
1268 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002726 LowVol 4.47% -14.99% 2.67%
1269 GOLF Golfcoin GOLF $0.000094 LowVol 1.78% -14.99% 15.09%
1270 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003196 LowVol 1.78% -12.42% 13.77%
1271 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000940 LowVol 1.78% -41.58% -51.61%
1272 WOW Wowcoin WOW $0.000105 LowVol 1.32% -5.01% 2.79%
1273 UNC UNCoin UNC $0.000094 LowVol 1.78% -14.98% 15.12%
1274 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000282 LowVol 2.48% -14.99% 29.16%
1275 POKE PokeCoin POKE $0.000094 LowVol 2.48% -15.01% -55.68%
1276 PSY Psilocybin PSY $0.017109 LowVol 2.15% -26.75%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000094 LowVol 2.48% -15.02% 15.12%
1278 PDG PinkDog PDG $0.000282 LowVol 1.78% 27.51% 72.93%
1279 RHFC RHFCoin RHFC $0.000846 LowVol 2.15% -20.32% -5.81%
1280 FAP FAPcoin FAP $0.006392 LowVol 2.94% -14.16% -31.31%
1281 CME Cashme CME $0.000094 LowVol 2.15% -14.99% 15.12%
1282 X2 X2 X2 $0.000094 LowVol 2.15% 15.12%
1283 ACES Aces ACES $0.000094 LowVol 2.15% -34.46% -44.59%
1284 TEAM TeamUp TEAM $0.000188 LowVol 2.48% -15.01% 15.19%
1285 SPORT SportsCoin SPORT $0.000940 LowVol 1.78% -14.99%
1286 VGC VegasCoin VGC $0.000175 LowVol 0.40% -29.56% -35.38%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003196 LowVol 2.15% -14.99% 11.83%
1288 BGR Bongger BGR $0.000080 LowVol -18.12% -25.57%
1289 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009307 LowVol 2.15% -13.81% -2.18%
1290 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000094 LowVol 1.78% -14.99% 15.12%
1291 XOT Internet of T… XOT $2632.18 LowVol 2.48% -14.98% 7.97%
1292 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.187825 LowVol 2.48% 350.45%
1293 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.094006 LowVol 2.48% 5.60% 40.15%
1294 TURBO TurboCoin TURBO $0.000094 LowVol 2.15%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -19.69%
1296 SYNC Sync SYNC $537.46 LowVol -2.81% 31.56%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.007935 LowVol -8.01% 14.32%
1298 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol 73.43%
1299 EGG EggCoin EGG $0.040165 LowVol -4.41%
1300 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 40.83%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol
1302 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.221072 LowVol -10.17% 1.36%
1303 OP Operand OP $0.000896 LowVol -8.40%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004843 LowVol -10.62%
1305 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol -1.12%
1306 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol
1307 LKC LinkedCoin LKC $0.000196 LowVol -11.16% 20.28%
1308 GAIN UGAIN GAIN $0.001276 LowVol -11.21% 20.22%
1309 TODAY TodayCoin TODAY $0.001144 LowVol -5.96% 65.09%
1310 OMC Omicron OMC $0.113968 LowVol -9.05% -12.44%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000494 LowVol -10.61% 4.27%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003194 LowVol -6.84% -5.36%
1313 CBD CBD Crystals CBD $0.001437 LowVol -7.18% 25.71%
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000104 LowVol -5.96% 27.35%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.40%
1316 XDE2 XDE II XDE2 $2.58 LowVol -10.58% -1.23%
1317 BIXC BIXC BIXC $4.12 LowVol -7.06% 16.97%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol
1319 WINK Wink WINK $0.000303 LowVol -8.73% 23.60%

Quay lại phần 1

Phản hồi