Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 29/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 29/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 29/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11089.20 trên tổng giá trị $185,288,056,650

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $496.15 trên tổng giá trị $47,644,435,701

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1616.35 trên tổng giá trị $27,201,069,245

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.278540 trên tổng giá trị $10,758,014,324

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $755.48 trên tổng giá trị $5,830,593,514

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TESLA TeslaCoilCoin (TESLA) đang có giá hiện tại $6.55 trên tổng giá trị đã biến động tăng 188.80% trong 1h qua

    + Đồng ASN Aseancoin (ASN) đang có giá hiện tại $0.010937 trên tổng giá trị đã biến động tăng 67.30% trong 1h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000213 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.66% trong 1h qua

    + Đồng BXT BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $1.02 trên tổng giá trị $567,677 đã biến động tăng 56.94% trong 1h qua

    + Đồng MNC Mincoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.054790 trên tổng giá trị $219,433 đã biến động tăng 47.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000043 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3468.93% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000027 trên tổng giá trị $2,692,352 đã biến động tăng 1052.21% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.014408 trên tổng giá trị đã biến động tăng 947.97% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.008880 trên tổng giá trị đã biến động tăng 357.21% trong 24h qua

    + Đồng ACP AnarchistsPrime (ACP) đang có giá hiện tại $0.040542 trên tổng giá trị $178,179 đã biến động tăng 274.30% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.328660 trên tổng giá trị $5,005,760 đã biến động tăng 1930.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.014408 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1805.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.493523 trên tổng giá trị $5,988,799 đã biến động tăng 730.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.172373 trên tổng giá trị $346,059 đã biến động tăng 599.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000284 trên tổng giá trị đã biến động tăng 527.67% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 29/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 QTL Quatloo QTL $85,694 $0.011102 7,718,883 $686 -6.70% -14.20% 0.03%
702 EOT EOT Token EOT $85,661 $0.010369 8,260,903 $11,860 2.77% -20.41% -30.24%
703 LCP Litecoin Plus LCP $83,759 $0.119525 700,767 $1,630 -2.12% 15.37% 8.38%
704 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,703 $0.105538 793,108 $1,126 -32.02% -28.54% 4.30%
705 VUC Virta Unique … VUC $80,602 $0.001312 61,424,775 $1,075 -5.22% 1.80% -0.73%
706 PHO Photon PHO $80,387 $0.000004 20,405,603,952 $1,331 -2.80% 43.06% 42.80%
707 611 SixEleven 611 $78,321 $0.181942 430,475 $30,000 -2.08% 0.39% 21.46%
708 XCO X-Coin XCO $77,332 $0.006244 12,384,976 $920 -1.95% -15.45% -12.71%
709 IETH iEthereum IETH $70,857 $0.003940 17,982,000 $8,283 -10.97% -1.68% -36.42%
710 CWXT CryptoWorldX … CWXT $70,751 $0.001186 59,630,200 $2,174 18.71% 41.22% 33.64%
711 JWL Jewels JWL $68,423 $0.003390 20,181,636 $1,840 -15.68% -12.24% -3.63%
712 GCC GuccioneCoin GCC $66,557 $0.003281 20,285,537 $560 -2.61% 10.41% 21.65%
713 CFD Confido CFD $55,403 $0.006156 9,000,000 $1,578 -18.91% -47.64% -55.48%
714 TOR Torcoin TOR $54,501 $0.172374 316,179 $583 -2.00% -39.32% -34.01%
715 OFF Cthulhu Offer… OFF $52,501 $0.020021 2,622,273 $1,526 -3.13%
716 BENJI BenjiRolls BENJI $47,304 $0.002336 20,252,846 $1,054 16.65% 31.85% 43.00%
717 EGAS ETHGAS EGAS $46,795 $0.004607 10,157,540 $923 -3.15% -9.93% 28.44%
718 ITZ Interzone ITZ $45,155 $0.027086 1,667,086 $2,502 -5.11% 8.77% 15.83%
719 CMT Comet CMT $44,437 $0.050911 872,830 $528 -5.25% -0.06% 18.91%
720 EBTC eBTC [OLD] EBTC $43,583 $0.002119 20,564,300 $2,562 -23.53% -58.13% -40.71%
721 ROOFS Roofs ROOFS $42,652 $0.000328 130,000,000 $1,752 -1.95% -4.65% -27.85%
722 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,789 $0.000892 44,627,900 $3,790 -14.63% -36.72% -25.46%
723 EREAL eREAL EREAL $38,766 $0.000579 66,909,634 $1,123 -31.88% -2.19% -12.57%
724 BIOS BiosCrypto BIOS $36,435 $0.001750 20,821,709 $1,024 -2.61% -10.03%
725 VLTC Vault Coin VLTC $36,416 $0.001201 30,309,240 $770 6.28% -27.21% -0.11%
726 BRAT BRAT BRAT $34,991 $0.000219 160,000,000 $775 -34.68% -24.48% -27.71%
727 ZYD Zayedcoin ZYD $34,143 $0.005468 6,243,840 $1,231 -2.61% -38.66% -32.30%
728 XCS CybCSec XCS $32,356 $0.002734 11,834,082 $3,476 11.28% -18.15% -2.89%
729 ERY Eryllium ERY $31,674 $0.006011 5,269,791 $832 -2.12% 16.28% 28.96%
730 TSTR Tristar Coin TSTR $29,693 $0.005906 5,027,857 $520 -2.08% -6.96% -51.42%
731 PRX Printerium PRX $29,286 $0.002477 11,821,728 $609 -2.29% -57.07% -22.12%
732 CREVA CrevaCoin CREVA $28,192 $0.000775 36,390,750 $2,337 -6.80% -4.50% -14.72%
733 GRIM Grimcoin GRIM $27,910 $0.002703 10,324,802 $5,960 -9.55% 175.91% 337.12%
734 DES Destiny DES $25,373 $0.015858 1,600,000 $968 -1.95%
735 BNX BnrtxCoin BNX $23,182 $0.000875 26,496,001 $530 -2.08% 2.90% 64.54%
736 CRTM Corethum CRTM $20,066 $0.008027 2,500,000 $1,295 -3.15% -1.37% 253.55%
737 PLACO PlayerCoin PLACO $19,205 $0.000547 35,120,000 $822 -1.95% -21.13% -12.19%
738 SCS Speedcash SCS $17,439 $0.066604 261,831 $2,212 -1.95%
739 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,298 $0.001180 12,965,000 $615 -1.03% 14.57% -37.71%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,276 $0.016754 852,102 $4,624 1.49% 5.79% 130.84%
741 XRC Rawcoin XRC $13,543 $0.019213 704,882 $1,519 1.32% 11.45% 7.08%
742 SANDG Save and Gain SANDG $12,402 $0.004047 3,064,800 $2,510 -2.61% 10.42% 38.22%
743 ARGUS Argus ARGUS $11,696 $0.010185 1,148,324 $689 -1.97% 12.84% 44.93%
744 GEERT GeertCoin GEERT $11,598 $0.002278 5,091,200 $587 -2.61% 2.48% 51.55%
745 LVPS LevoPlus LVPS $10,757 $0.007109 1,513,256 $5,601 -2.08% -4.31% -15.87%
746 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,005 $0.003138 3,188,280 $7,935 5.04% 7.29% 61.98%
747 NODC NodeCoin NODC $9,362 $0.005578 1,678,439 $1,098 -2.08% 8.29% 23.64%
748 HMC HarmonyCoin HMC $6,563 $0.011694 561,235 $3,005 -2.18% -1.09% 23.62%
749 ULA Ulatech ULA $3,993 $0.020223 197,461 $509 -17.86% 5.39% 184.57%
750 EBT Ebittree Coin EBT $3,623 $0.002865 1,264,511 $599 -2.61% 63.34% 158.53%
751 FAL Falcoin FAL $86 $0.000437 196,766 $1,159 24.82% 120.83% -15.76%
752 APW AppleCoin APW $8 $0.000109 75,200 $680 -2.08% 10.41% 33.33%
753 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
754 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.93%
755 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
756 ARC Arcade Token ARC $4,355,515 $2.66 1,639,402 LowVol -3.30% 313.62%
757 ADST AdShares ADST $3,149,361 $0.262388 12,002,686 LowVol -2.08% 18.30% 54.83%
758 IXC Ixcoin IXC $2,870,134 $0.136679 20,999,088 LowVol -2.08% 2.53% 23.78%
759 CAGE CageCoin CAGE $2,692,352 $0.000027 101,168,328,395 LowVol -0.43% 1052.21% 509.00%
760 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
761 RC RussiaCoin RC $1,944,546 $0.232105 8,377,873 LowVol -2.69% 55.91% 55.02%
762 AC AsiaCoin AC $1,791,264 $0.001557 1,150,236,666 LowVol -2.62% -23.89% -1.13%
763 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,540,811 $0.254058 6,064,799 LowVol -2.61% 6.97% 79.45%
764 NKA IncaKoin NKA $1,221,136 $0.000109 11,194,458,133 LowVol -45.39% -20.68% 6.84%
765 CASINO Casino CASINO $1,208,520 $1.21 1,000,000 LowVol -3.82% 150.22%
766 HTC HitCoin HTC $1,202,623 $0.000109 10,996,318,099 LowVol -2.61% 10.42% 33.16%
767 AHT Bowhead AHT $1,171,048 $0.146381 8,000,000 LowVol -1.95% -28.12% -15.72%
768 PND Pandacoin PND $1,139,326 $0.000035 32,514,916,898 LowVol 9.77% 66.24% -45.50%
769 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,133,140 $0.000050 22,846,478,030 LowVol -3.21% 1.49% -23.89%
770 USC Ultimate Secu… USC $1,131,185 $0.109366 10,343,113 LowVol -2.08% 93.71% 98.18%
771 SHORTY Shorty SHORTY $1,115,540 $0.011155 100,000,000 LowVol -1.95% 1.46% 29.54%
772 ORB Orbitcoin ORB $968,363 $0.313689 3,087,015 LowVol -10.55% 11.19% -6.60%
773 MAX MaxCoin MAX $914,676 $0.014983 61,046,781 LowVol 1.85% 14.41% 40.33%
774 METAL MetalCoin METAL $841,304 $0.010937 76,925,527 LowVol -2.08% 10.42% 17.76%
775 MAO Mao Zedong MAO $830,664 $0.133427 6,225,605 LowVol -1.95% 18.34% 44.59%
776 ITI iTicoin ITI $814,621 $25.46 32,000 LowVol 7.32% 17.07% 39.18%
777 SDC ShadowCash SDC $771,761 $0.115272 6,695,133 LowVol -2.08% -44.27% 40.39%
778 UFO UFO Coin UFO $763,308 $0.000219 3,489,680,012 LowVol -2.08% 10.41% 31.52%
779 NOBL NobleCoin NOBL $754,680 $0.000326 2,314,281,626 LowVol -2.09% 9.89% 42.48%
780 CNO Coin(O) CNO $711,152 $0.006762 105,165,040 LowVol -34.31% -29.60% -35.33%
781 SMC SmartCoin SMC $695,990 $0.029562 23,543,713 LowVol -2.44% 6.18% 12.40%
782 LNK Link Platform LNK $677,990 $14.27 47,503 LowVol -5.15% -67.07% -42.10%
783 SAC SACoin SAC $667,308 $0.095149 7,013,316 LowVol -2.08% 13.01% 19.36%
784 KOBO Kobocoin KOBO $651,859 $0.026391 24,700,248 LowVol -2.67% -12.35% 32.65%
785 XGR GoldReserve XGR $627,241 $0.036528 17,171,382 LowVol -2.66% 11.86% -13.34%
786 PIGGY Piggycoin PIGGY $615,718 $0.001266 486,295,562 LowVol -41.27% -30.07% 41.01%
787 GOOD Goodomy GOOD $583,485 $0.001322 441,349,000 LowVol -1.99% 37.32% 101.64%
788 VAL Valorbit VAL $518,652 $0.000109 4,742,346,801 LowVol 10.42% 33.95%
789 RIYA Etheriya RIYA $513,509 $0.324691 1,581,531 LowVol -2.08% -7.89% -18.77%
790 TALK BTCtalkcoin TALK $506,982 $0.007765 65,290,635 LowVol -2.08% 24.92% 4.99%
791 AMBER AmberCoin AMBER $482,704 $0.011046 43,699,481 LowVol -2.91% 9.33%
792 FC2 FuelCoin FC2 $477,917 $0.004703 101,625,000 LowVol -2.61% 3.21% 28.29%
793 FNC FinCoin FNC $457,819 $0.035549 12,878,667 LowVol -1.80% -5.73% 6.46%
794 FUCK FuckToken FUCK $422,821 $0.008227 51,392,878 LowVol -3.30% -12.07% -28.69%
795 AU AurumCoin AU $420,638 $1.42 296,216 LowVol -2.21% 10.43% 37.08%
796 JET Jetcoin JET $420,209 $0.086418 4,862,509 LowVol 4.12% -44.17% 8.94%
797 CFT CryptoForecast CFT $388,292 $0.008441 46,000,000 LowVol -3.64% 2.18% 21.36%
798 FLT FlutterCoin FLT $386,635 $0.001200 322,214,524 LowVol 7.64% 32.86% 70.50%
799 BUN BunnyCoin BUN $383,043 $0.000004 102,292,567,125 LowVol 1.94% 83.47% 85.97%
800 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.08%
801 NEWB Newbium NEWB $373,723 $0.007474 50,000,000 LowVol -2.30% 6.76% 40.51%
802 STS Stress STS $370,840 $0.000656 565,134,332 LowVol -2.08%
803 ICN iCoin ICN $363,938 $0.012468 29,190,269 LowVol -2.08% 16.55% 6.21%
804 PR Prototanium PR $354,788 $1.81 195,858 LowVol -2.75% 7.61% 65.60%
805 DVC Devcoin DVC $348,421 $0.000023 15,165,107,500 50.20%
806 BTCR Bitcurrency BTCR $347,328 $0.002048 169,598,616 LowVol -2.60% 25.91% 10.55%
807 E4ROW E4ROW E4ROW $340,745 $0.077477 4,398,000 LowVol -3.30% -17.23% -29.58%
808 XPTX PlatinumBAR XPTX $340,391 $0.847591 401,598 LowVol -2.59% 4.83% 37.12%
809 EVO Evotion EVO $336,706 $0.106485 3,162,008 LowVol -2.06% 59.78% 141.82%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $332,898 $0.002657 125,279,775 LowVol -2.21% 13.50% 45.04%
811 WAY WayGuide WAY $328,233 $0.003281 100,040,708 LowVol -2.08% 6.85% 25.00%
812 Q2C QubitCoin Q2C $325,719 $0.001312 248,185,799 LowVol -6.55% 10.41% 17.21%
813 KUSH KushCoin KUSH $323,309 $0.059366 5,446,066 LowVol -1.46% 23.27% 76.44%
814 OHM OHM OHM $321,716 $0.010827 29,713,379 LowVol -1.95% 173.27% 40.84%
815 SHDW Shadow Token SHDW $314,525 $0.044932 7,000,000 LowVol -1.67% -14.25% 17.56%
816 GAIA GAIA GAIA $310,151 $0.012869 24,101,381 LowVol -2.67% 32.57% 17.50%
817 TIT Titcoin TIT $302,336 $0.006059 49,898,202 LowVol -2.59% 1.59% 19.97%
818 SPRTS Sprouts SPRTS $302,123 $2.4e-07 1,262,134,601,158 LowVol -3.49% 14.92% -40.41%
819 CHESS ChessCoin CHESS $301,923 $0.005588 54,032,769 LowVol -3.33% 3.22% 51.69%
820 GLC GlobalCoin GLC $299,355 $0.004593 65,171,010 LowVol -2.08% -14.47% 69.69%
821 HODL HOdlcoin HODL $285,935 $0.001859 153,792,330 LowVol -1.95% 25.13% 30.58%
822 FUNK The Cypherfunks FUNK $272,646 $0.000006 46,241,694,999 LowVol -3.04% 1.35% 10.63%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.56%
824 CUBE DigiCube CUBE $265,664 $0.000109 2,429,126,009 LowVol -2.08% 10.41% 33.33%
825 FLY Flycoin FLY $252,682 $1.20 210,806 LowVol -2.08% 12.00% 21.57%
826 J Joincoin J $249,517 $0.101910 2,448,402 LowVol -3.14% 17.37% 2.07%
827 FRC Freicoin FRC $248,429 $0.008421 29,500,396 LowVol -2.08% 6.27% 55.55%
828 LOT LottoCoin LOT $247,463 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -3.26% 8.78% 27.80%
829 BIGUP BigUp BIGUP $241,636 $0.000114 2,117,177,801 LowVol -1.83% 14.27% 26.72%
830 RBIES Rubies RBIES $240,578 $0.023099 10,415,252 LowVol -2.61% -11.90% -0.66%
831 XPD PetroDollar XPD $228,549 $0.003571 63,993,275 LowVol -2.09% 13.07% 44.12%
832 MAD SatoshiMadness MAD $218,807 $0.000109 2,000,683,485 LowVol -2.61%
833 EMD Emerald Crypto EMD $212,149 $0.011097 19,117,129 LowVol -1.11% 2.87% 56.90%
834 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $204,937 $0.015545 13,183,279 LowVol -1.95% 3.87% 38.54%
835 KED Darsek KED $204,001 $0.015057 13,548,371 LowVol -2.17% 7.06% -8.09%
836 CCN Cannacoin CCN $199,614 $0.042473 4,699,793 LowVol -11.51% -1.09% 20.44%
837 4CHN ChanCoin 4CHN $194,317 $0.028985 6,703,981 LowVol -1.96% -5.79% -33.17%
838 EVIL Evil Coin EVIL $188,079 $0.008947 21,020,383 LowVol -4.01% 12.26% 45.49%
839 TTC TittieCoin TTC $185,072 $0.000147 1,259,816,434 LowVol -2.70% -24.39% -11.68%
840 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.53%
841 GAP Gapcoin GAP $179,628 $0.014950 12,015,194 LowVol -2.57% 1.48% 27.98%
842 WYV Wyvern WYV $179,592 $0.102804 1,746,939 LowVol -2.08% 11.60% 22.85%
843 GRT Grantcoin GRT $178,548 $0.004145 43,075,054 LowVol -1.23% 4.66% 25.34%
844 URC Unrealcoin URC $175,157 $0.024935 7,024,402 LowVol -2.61% 10.41% 22.94%
845 ARI Aricoin ARI $168,626 $0.001202 140,262,505 LowVol 2.47% 10.34% 80.20%
846 I0C I0Coin I0C $167,142 $0.007965 20,984,921 LowVol -2.15% -3.56% 12.51%
847 SH Shilling SH $166,683 $0.004235 39,354,425 LowVol 27.12% -26.28% 46.96%
848 XRE RevolverCoin XRE $166,343 $0.007458 22,303,694 LowVol -2.86% -0.09% 20.58%
849 C2 Coin2.1 C2 $164,010 $0.001640 99,976,323 LowVol -2.57% -0.56% 106.87%
850 RED RedCoin RED $162,098 $0.002187 74,107,896 LowVol -2.61% 12.18% 45.45%
851 XRA Ratecoin XRA $161,414 $0.001410 114,477,865 LowVol -2.62% 9.72% -9.24%
852 YAC Yacoin YAC $157,186 $0.001312 119,769,870 LowVol -2.08% 1.92% 13.41%
853 PHS Philosopher S… PHS $155,891 $0.025920 6,014,340 LowVol -2.08% 9.49% 48.35%
854 JIN Jin Coin JIN $145,408 $0.014764 9,848,485 LowVol 148.43% 143.92%
855 HAL Halcyon HAL $137,363 $0.026029 5,277,267 LowVol -2.61% 6.83% 42.62%
856 PX PX PX $135,502 $0.001422 95,305,941 LowVol -1.95% 412.61%
857 CYP Cypher CYP $134,357 $0.021108 6,365,285 LowVol -2.61% 9.85%
858 CTO Crypto CTO $132,559 $0.010937 12,120,716 LowVol -2.61% 9.08% -23.65%
859 QCN QuazarCoin QCN $132,222 $0.021873 6,044,911 LowVol -1.95% 6.10% 19.68%
860 MNM Mineum MNM $130,463 $0.013826 9,436,367 LowVol -1.38% 7.35% 5.67%
861 FRK Franko FRK $129,889 $0.139551 930,767 LowVol -2.08% 7.55% 32.09%
862 ARCO AquariusCoin ARCO $128,398 $0.086712 1,480,742 LowVol -2.10% 23.35% 12.94%
863 DLC Dollarcoin DLC $124,496 $0.013671 9,106,714 LowVol -1.95% 9.54% 31.86%
864 GTC Global Tour Coin GTC $120,941 $0.004047 29,887,402 LowVol -27.54% -19.47% 9.50%
865 XPY PayCoin XPY $119,320 $0.010092 11,823,549 LowVol -12.09% -23.50% -46.09%
866 020 020LondonCoin 020 $112,099 $7.1e-07 156,933,960,248 LowVol
867 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.33% 11.13%
868 ARG Argentum ARG $111,039 $0.013013 8,533,087 LowVol -2.08% -1.16% 43.61%
869 GPU GPU Coin GPU $110,202 $0.002723 40,477,042 LowVol -3.95% 6.94% 52.58%
870 MARS Marscoin MARS $108,338 $0.003831 28,279,074 LowVol -2.71% 1.35% 35.59%
871 BUMBA BumbaCoin BUMBA $107,989 $0.004812 22,441,118 LowVol -2.08% -24.09% -1.67%
872 VC VirtualCoin VC $107,868 $0.010718 10,064,287 LowVol -2.61% 10.42% -39.02%
873 XCRE Creatio XCRE $105,851 $0.005158 20,520,514 LowVol 3.73% 6.18% 78.64%
874 CAP Bottlecaps CAP $105,733 $0.000514 205,582,343 LowVol
875 SLING Sling SLING $104,078 $0.096898 1,074,095 LowVol -2.61% 10.79% -15.44%
876 XCT C-Bit XCT $102,502 $0.000652 157,223,250 LowVol -17.71% -3.94% 8.11%
877 BLRY BillaryCoin BLRY $99,324 $0.011046 8,991,832 LowVol -2.61% -47.64% 23.66%
878 ICE iDice ICE $98,465 $0.062676 1,571,013 LowVol -2.10% -52.24% -62.49%
879 MAY Theresa May Coin MAY $97,362 $0.003984 24,437,800 LowVol -2.76% -6.85% -30.34%
880 CNNC Cannation CNNC $95,129 $0.038407 2,476,893 LowVol -2.08% -1.95% -29.00%
881 BTQ BitQuark BTQ $94,223 $0.010499 8,974,334 LowVol -2.95% 4.95% 5.79%
882 TSE Tattoocoin (S… TSE $92,639 $0.001025 90,421,856 LowVol -2.08% -5.82% 54.65%
883 MST MustangCoin MST $92,553 $0.146830 630,343 LowVol -4.91% 6.92% 42.98%
884 SOON SoonCoin SOON $91,309 $0.007327 12,462,620 LowVol -2.08% 2.81% 32.18%
885 SRC SecureCoin SRC $90,361 $0.011015 8,203,376 LowVol -2.08% -19.90% 28.03%
886 BAS BitAsean BAS $89,935 $0.017987 5,000,000 LowVol -15.71% 23.10% 50.24%
887 ECA Electra ECA $88,878 $0.000004 21,794,100,069 LowVol -3.23% -83.83% -50.36%
888 CAT Catcoin CAT $86,590 $0.013999 6,185,500 LowVol -2.08% 2.53% -2.71%
889 BTPL Bitcoin Planet BTPL $85,972 $0.015593 5,513,486 LowVol -12.16% 10.22% 27.83%
890 ALL Allion ALL $83,362 $0.013447 6,199,359 LowVol -2.08% -2.97% 28.47%
891 CPN CompuCoin CPN $81,476 $0.004154 19,615,019 LowVol -2.62% 9.68% 37.68%
892 POP PopularCoin POP $80,662 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -2.76% -0.09% 51.98%
893 IMS Independent M… IMS $80,619 $0.015016 5,368,934 LowVol 8.43% -28.65% 23.46%
894 DRM Dreamcoin DRM $77,693 $0.031716 2,449,632 LowVol 1.26% 9.28%
895 SCRT SecretCoin SCRT $76,771 $0.018155 4,228,672 LowVol -1.95% 10.41% 32.78%
896 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,556 $0.000984 77,777,777 LowVol -2.08% 10.41% -21.31%
897 URO Uro URO $75,394 $0.062448 1,207,310 LowVol -2.61% 24.60% 47.56%
898 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol -0.25% 41.54%
899 CRX Chronos CRX $73,276 $0.000994 73,729,962 LowVol -2.15% 0.29% 5.59%
900 300 300 Token 300 $72,986 $243.28 300 LowVol -2.61% 34.51% 54.52%
901 BIP BipCoin BIP $72,433 $0.044512 1,627,261 LowVol -2.08% 3.07% 63.26%
902 BVC BeaverCoin BVC $72,202 $0.023177 3,115,258 LowVol -2.61% -6.40% 47.17%
903 VEC2 VectorAI VEC2 $70,964 $0.004277 16,592,018 LowVol -25.34% -5.56% -72.13%
904 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,892 $0.002844 24,931,054 LowVol -2.61% 6.33% 25.98%
905 ATX Artex Coin ATX $70,733 $0.003766 18,781,750 LowVol -1.95% 0.06% -9.64%
906 KURT Kurrent KURT $70,404 $0.007098 9,919,485 LowVol -2.61% 13.40% 27.67%
907 DBTC Debitcoin DBTC $70,314 $0.003906 17,999,629 LowVol 3.77% 58.79% 51.62%
908 $$$ Money $$$ $70,234 $0.001531 45,887,218 LowVol -2.67% 4.25% 64.89%
909 CF Californium CF $67,818 $0.028216 2,403,472 LowVol -2.04% 13.83% 8.17%
910 BRAIN Braincoin BRAIN $67,343 $0.006671 10,094,424 LowVol -1.95% 24.73% 50.85%
911 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $66,684 $0.000836 79,719,140 LowVol -1.75% 12.80% 45.49%
912 ZMC ZetaMicron ZMC $65,657 $0.000109 600,344,291 LowVol -1.95% 10.41% 33.34%
913 CASH Cashcoin CASH $65,626 $0.001422 46,158,242 LowVol 27.30% 43.54% 57.58%
914 DIBC DIBCOIN DIBC $65,170 $0.013034 5,000,000 LowVol -2.30% 13.94% 24.97%
915 RPC RonPaulCoin RPC $64,195 $0.071956 892,150 LowVol -2.08% 5.87% 4.34%
916 WARP WARP WARP $63,484 $0.057964 1,095,224 LowVol -2.61% 11.68% 35.31%
917 RBT Rimbit RBT $62,693 $0.000543 115,499,623 LowVol -18.27% -8.28% 105.87%
918 SPT Spots SPT $62,526 $0.002791 22,406,021 LowVol -2.06% -6.52% -6.32%
919 HXX Hexx HXX $61,370 $0.041446 1,480,718 LowVol 1.28% 24.37% -15.73%
920 ARB ARbit ARB $61,281 $0.007874 7,782,385 LowVol -2.08% 11.97% 22.08%
921 WORM HealthyWormCoin WORM $60,904 $0.000547 111,376,037 LowVol -2.08% 38.01% 33.33%
922 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.76% 30.07%
923 CXT Coinonat CXT $59,763 $0.006930 8,623,200 LowVol -3.05% 13.32% 87.93%
924 KIC KibiCoin KIC $57,420 $0.003906 14,701,000 LowVol -6.27% -51.01% 5.16%
925 GLT GlobalToken GLT $56,791 $0.002187 25,963,500 LowVol -2.61% 2.87% 9.61%
926 SOIL SOILcoin SOIL $56,743 $0.009951 5,702,048 LowVol -2.61% 9.24% 27.00%
927 DRS Digital Rupees DRS $55,864 $0.000109 510,802,961 LowVol -2.08% -44.79% 33.33%
928 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.90% 37.19%
929 ICOB ICOBID ICOB $54,156 $0.000508 106,701,874 LowVol -10.91% -31.23% 7.13%
930 SONG SongCoin SONG $54,143 $0.001663 32,565,300 LowVol -2.70% 34.84% 157.09%
931 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
932 MND MindCoin MND $50,771 $0.004047 12,546,625 LowVol 0.77% 10.41% 25.24%
933 SFC Solarflarecoin SFC $49,288 $0.003500 14,083,450 LowVol -1.95% 41.99% 17.42%
934 CESC CryptoEscudo CESC $47,281 $0.000328 144,105,100 LowVol -2.61% -17.19% 100.00%
935 VPRC VapersCoin VPRC $47,042 $0.000060 780,124,964 LowVol -8.11% -37.89% 135.90%
936 STEPS Steps STEPS $46,850 $0.002515 18,625,017 LowVol -2.61% 10.41%
937 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,306 $0.006234 7,428,181 LowVol -2.08% -1.66% 299.99%
938 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 10.22% 65.80%
939 COXST CoExistCoin COXST $45,426 $0.001676 27,100,000 LowVol -1.58% -51.97% -51.47%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $44,620 $0.000073 608,557,394 LowVol 3.44% 23.08% 56.62%
941 ORLY Orlycoin ORLY $44,087 $0.001203 36,646,779 LowVol -2.08% 10.41% 33.30%
942 PULSE Pulse PULSE $43,787 $0.003062 14,298,972 LowVol -2.61% 6.61% 20.99%
943 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,120 $0.008721 4,829,945 LowVol 4.58% 46.72% 79.74%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,069 $0.002078 20,245,510 LowVol -2.08% 10.37% 33.64%
945 CRT CRTCoin CRT $41,614 $0.524958 79,270 LowVol -2.08% 10.42% 33.33%
946 PIE PIECoin PIE $41,358 $0.002625 15,756,614 LowVol -2.08% 1.92% -39.83%
947 NRO Neuro NRO $39,891 $0.001094 36,475,138 LowVol -2.08% -3.29% -11.11%
948 EGO EGO EGO $39,372 $0.000656 60,000,001 LowVol -2.61% 10.41% 33.33%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $38,062 $0.000984 38,669,634 LowVol -2.08% -0.63%
950 KRONE Kronecoin KRONE $37,867 $0.010710 3,535,662 LowVol -2.61% 1.44% 41.80%
951 G3N G3N G3N $37,216 $0.004921 7,561,891 LowVol -2.61% 9.43% 29.51%
952 GBT GameBet Coin GBT $37,207 $0.001750 21,262,780 LowVol -2.61% 10.42% 2.00%
953 DPAY DPAY DPAY $34,796 $0.000437 79,541,001 LowVol -1.95% 10.41% 33.44%
954 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.75% 31.44%
955 UET Useless Ether… UET $34,609 $0.008727 3,965,716 LowVol -3.66% -1.59% 47.13%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $34,283 $0.001640 20,898,106 LowVol -2.61% 10.42% -16.67%
957 VTA Virtacoin VTA $33,212 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -3.52% 5.48% 262.55%
958 EXN ExchangeN EXN $33,043 $0.006479 5,100,000 LowVol -3.26% -31.42% -27.47%
959 LUNA Luna Coin LUNA $32,830 $0.020355 1,612,884 LowVol -37.49% 13.00% 56.63%
960 BOAT Doubloon BOAT $32,430 $0.001748 18,547,845 LowVol -2.08% 2.62% 18.68%
961 ICON Iconic ICON $31,967 $0.053918 592,894 LowVol -2.08% 10.19% 30.58%
962 XBTS Beatcoin XBTS $31,009 $0.020338 1,524,686 LowVol -2.17% -23.78% -30.33%
963 PONZI PonziCoin PONZI $30,795 $0.035763 861,099 LowVol -2.08% -27.79%
964 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,623 $0.000437 70,000,000 LowVol -2.57% -11.67% 33.33%
965 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 6.12% 36.55%
966 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.54% -27.67%
967 LTCR Litecred LTCR $29,753 $0.000984 30,227,750 LowVol -3.00% 23.10% 2.37%
968 PEX PosEx PEX $29,245 $0.011921 2,453,240 LowVol -2.61% 9.41%
969 CAB Cabbage CAB $28,709 $0.002734 10,499,996 LowVol -2.61% 10.41% -9.91%
970 MILO MiloCoin MILO $28,541 $0.002645 10,789,954 LowVol -2.08% -9.80% 42.19%
971 LIR LetItRide LIR $27,768 $0.000766 36,271,719 LowVol -1.95% 13.11% 12.95%
972 ZNE Zonecoin ZNE $26,826 $0.010390 2,581,970 LowVol -1.95% 10.42% 32.54%
973 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,380 $0.034997 753,776 LowVol -2.08% 10.41% 36.32%
974 CNC CHNCoin CNC $26,263 $0.000547 48,026,991 LowVol -2.08% 10.59% 33.85%
975 PLNC PLNcoin PLNC $26,166 $0.001531 17,089,600 LowVol -2.08% 4.39% -37.78%
976 HVCO High Voltage HVCO $25,165 $0.016842 1,494,171 LowVol -1.95% 10.41% 20.79%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,151 $0.027013 894,026 LowVol -22.53% -15.83% -1.57%
978 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.09%
979 JOBS JobsCoin JOBS $23,190 $0.000219 106,019,270 LowVol -2.61% -23.55% -46.67%
980 WBB Wild Beast Block WBB $22,382 $0.134867 165,959 LowVol -1.07% 3.12% 45.93%
981 RIDE Ride My Car RIDE $22,153 $0.000219 101,276,976 LowVol -2.08% -26.39% 15.66%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $20,679 $0.000656 31,512,613 LowVol -2.61% 10.42% 24.44%
983 SDP SydPak SDP $20,577 $0.128834 159,717 LowVol -2.61% 10.42% 33.33%
984 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
985 BIOB BioBar BIOB $19,956 $0.022530 885,756 LowVol -2.08% -5.23% 13.97%
986 ELS Elysium ELS $17,959 $0.004484 4,005,012 LowVol -2.08% 14.13% 46.43%
987 MGM Magnum MGM $16,804 $0.004265 3,939,801 LowVol -2.08% 73.33%
988 XOC Xonecoin XOC $16,766 $0.039919 420,000 LowVol -2.08% -1.71% 5.13%
989 RSGP RSGPcoin RSGP $16,057 $9.30 1,727 LowVol -2.08% 13.02%
990 SOCC SocialCoin SOCC $15,084 $0.010892 1,384,879 LowVol -2.08% 2.01% -29.65%
991 TRADE Tradecoin TRADE $14,051 $0.001859 7,557,279 LowVol -2.08% 18.96% -24.45%
992 QBK Qibuck Asset QBK $12,468 $0.007459 1,671,379 LowVol -3.82% 5.54% 30.11%
993 IMX Impact IMX $11,977 $0.000109 109,509,068 LowVol -2.08% -63.20% -27.50%
994 P7C P7Coin P7C $11,556 $0.000328 35,220,238 LowVol -2.08% 0.43%
995 DAS DAS DAS $11,327 $0.004318 2,622,886 LowVol -2.50% -0.66% -33.01%
996 VRS Veros VRS $10,943 $0.000022 486,609,040 LowVol -3.80% 8.94% -27.26%
997 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -52.43% -55.18%
998 JS JavaScript Token JS $10,462 $0.001309 7,991,996 LowVol -3.66% 16.53% 30.56%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
1000 IBANK iBank IBANK $10,396 $0.002297 4,526,324 LowVol -2.08% -41.59%
1001 DIX Dix Asset DIX $10,239 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.57% 3.19% 54.02%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $9,719 $0.002892 3,360,417 LowVol 45.04% 59.20% 51.76%
1003 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,054 $0.000998 9,069,323 LowVol -2.65% 123.80% 87.15%
1004 VOLT Bitvolt VOLT $8,264 $0.000547 15,112,554 LowVol -30.05% -7.99% -23.47%
1005 MRNG MorningStar MRNG $6,123 $0.000188 32,613,009 LowVol -3.43% -4.35% -25.26%
1006 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1007 WBC WalletBuilder… WBC $5,918 $0.314975 18,787 LowVol -1.95% 28.32%
1008 CONX Concoin CONX $4,640 $0.006234 744,266 LowVol -2.08% -36.39% -34.87%
1009 BBC BigBoobsCoin BBC $4,278 $0.020454 209,139 -0.92%
1010 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 23.51%
1011 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,549 $0.016753 211,827 LowVol -3.82% -22.83% 19.50%
1013 NANOX Project-X NANOX $3,424 $43750.20 0.078264 LowVol -2.08% -25.97% -64.68%
1014 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1015 XNG Enigma XNG $3,093 $0.186032 16,627 LowVol -2.08% -5.51% -20.27%
1016 GSR GeyserCoin GSR $2,522 $0.053808 46,864 LowVol -2.08% -9.31% -9.83%
1017 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,411 $0.001750 1,377,917 LowVol -2.08% -7.02% -13.04%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $1,450 $9.5e-08 15,320,585,365 LowVol -8.59% -39.82% -27.87%
1019 DGCS Digital Credits DGCS $1,274 $0.000219 5,826,388 LowVol -2.61% 10.41% 15.14%
1020 ABN Abncoin ABN $940 $0.013890 67,700 LowVol -2.08% -10.11% 22.84%
1021 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.46% 21.39%
1022 DMB Digital Money… DMB $415 $0.000984 421,300 LowVol -11.87% -1.78% -21.96%
1023 FDC Future Digita… FDC $269 $0.000098 2,753,201 LowVol -3.18% 20.13% 34.74%
1024 ENV Environ ENV $261 $0.000002 132,717,518 LowVol -2.80% -28.48% -7.64%
1025 CALC CaliphCoin CALC $67 $0.000766 87,140 LowVol -2.08% 18.05% -43.06%
1026 QASH QASH QASH $1.42 $34,172,400 -2.43% 16.27% 228.82%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $51.73 $16,865,700 -2.31% -4.10%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.75 $9,264,350 3.46% 3.78% 62.64%
1029 INK Ink INK $0.180232 $5,237,460 -2.73% 0.10% 4.03%
1030 AI POLY AI AI $18.27 $4,712,920 -2.77% 4.40%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.97 $4,491,080 -1.23% 3.38% -24.29%
1032 REC Regalcoin REC $39.18 $4,214,500 -4.10% -5.39% -12.56%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.69 $3,496,140 5.38% -8.41% -8.20%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.028387 $2,587,580 0.69% -6.57%
1035 BTE BitSerial BTE $4.55 $2,361,710 2.24% 51.77% -22.19%
1036 ETN Electroneum ETN $0.049281 $2,066,510 4.78% 41.04% 69.72%
1037 AION Aion AION $1.91 $1,972,140 -2.85% 13.54% 143.61%
1038 GRX GOLD Reward T… GRX $3.89 $1,871,070 -1.44% -0.53% -24.93%
1039 FRGC Fargocoin FRGC $9.79 $1,801,410 -0.30% 2.65% -1.06%
1040 NULS Nuls NULS $0.548404 $1,398,030 -3.37% -7.97% -17.33%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $153.13 $949,651 -10.94% -35.90% 53.04%
1042 XIN Infinity Econ… XIN $0.043747 $903,774 -0.32% 0.79% -6.45%
1043 FRST FirstCoin FRST $16.61 $890,186 -3.09% 0.37% -0.80%
1044 TSL Energo TSL $0.032548 $791,925 2.44% -1.63% -2.93%
1045 RYZ ANRYZE RYZ $0.031467 $718,630 -1.53% 32.70%
1046 B2X SegWit2x [Fut… B2X $210.02 $709,477 -2.31% -10.60% -20.25%
1047 THS TechShares THS $0.901795 $655,440 -4.04% -5.64% -16.47%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000201 $425,926 5.62% -30.19% -16.02%
1049 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.31 $409,786 -1.69% 8.43% 14.45%
1050 BOT Bodhi BOT $0.474283 $404,347 -2.42% -5.60% -9.46%
1051 VEE BLOCKv VEE $0.021045 $380,663 -2.35%
1052 WC WINCOIN WC $1.12 $359,443 -12.32% 6.34% -40.70%
1053 LLT LLToken LLT $0.312943 $306,034 -2.49% 4.44% -3.67%
1054 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000656 $257,510 -1.95% 36.29% 50.98%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $31.71 $256,353 9.59% -8.52% -21.90%
1056 WISH MyWish WISH $0.218369 $252,806 -5.34%
1057 BSR BitSoar BSR $0.237106 $212,777 -2.08% -19.94% 41.29%
1058 INF InfChain INF $0.009187 $162,904 -1.95% 11.74% -2.67%
1059 EAG EA Coin EAG $3.65 $162,728 0.34% 16.25% -13.88%
1060 UGT UG Token UGT $0.470052 $158,230 -3.30% 3.02% 37.72%
1061 XID Sphre AIR XID $0.195385 $156,619 -2.88% -3.69% 3.93%
1062 ICX ICON ICX $1.36 $152,155 -2.96% -7.62% 33.60%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $11528.80 $108,665 3.29% 15.08% 43.32%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.120147 $76,783 -0.38% 2.72% 18.10%
1065 EVR Everus EVR $6.08 $73,400 4.60% 14.36% 51.23%
1066 MSD MSD MSD $0.012891 $70,261 -2.02% 3.03% -4.91%
1067 RMC Russian Minin… RMC $13014.60 $66,713 -8.38% 3.34% 13.64%
1068 GUC GoldUnionCoin GUC $0.131240 $59,986 -2.58% 12.14% 78.83%
1069 XCPO Copico XCPO $0.025858 $53,220 -1.87% 10.66% -20.41%
1070 SMART SmartBillions SMART $0.436355 $48,083 -3.17% 9.00%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004703 $46,902 -2.61% -6.91% -6.74%
1072 HOLD Interstellar … HOLD $0.025104 $46,327 -7.28% -16.78% -77.12%
1073 SIC Swisscoin SIC $0.000219 $39,591 37.59% 32.51% -95.77%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.004025 $38,666 0.23% 14.77%
1075 GMT Mercury Protocol GMT $0.034342 $38,321 -3.77% 4.34% -26.47%
1076 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.29 $37,651 -12.22% -13.62% -53.07%
1077 BOS BOScoin BOS $0.973360 $35,016 -1.77% -13.86% -12.30%
1078 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $34,416 -3.31% 1.10% 29.04%
1079 HYTV Hyper TV HYTV $0.009312 $34,359 -17.68% -42.35%
1080 QBT Cubits QBT $0.014408 $32,733 -14.04% 947.97% 1805.85%
1081 GRN Granite GRN $0.014546 $31,055 -2.08% -11.00% 21.17%
1082 COR CORION COR $0.852932 $30,088 -1.87% -5.98% -10.16%
1083 TRIA Triaconta TRIA $8.82 $26,016 -3.15% -4.61%
1084 OXY Oxycoin OXY $0.109901 $23,179 -24.95% -36.92% -35.42%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $133.06 $18,948 1.13% 5.62% -7.67%
1086 9COIN 9COIN 9COIN $0.002953 $18,906 -1.95% 1.44% 1.49%
1087 FLASH Flash FLASH $0.005483 $18,819 13.56% 22.02% 19.36%
1088 DSR Desire DSR $0.251661 $18,566 5.89% 38.79% 15.33%
1089 TER TerraNova TER $2.46 $16,288 -2.61% 12.70% -10.25%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.213264 $15,946 5.40% 17.69% -55.41%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.013561 $15,660 -2.08% 18.03% 12.21%
1092 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.115819 $15,490 3.05% 5.80% 75.80%
1093 SSS Sharechain SSS $0.002149 $15,371 -1.39% -26.86% -20.70%
1094 B2B B2B B2B $0.656571 $15,020 23.24% -3.75% -15.91%
1095 PLX PlexCoin PLX $0.086779 $14,909 -8.19% -31.74%
1096 FOR FORCE FOR $0.007054 $13,919 -74.66% 234.44% 175.40%
1097 DEUS DeusCoin DEUS $0.437356 $13,243 9.13% 24.19% 16.37%
1098 MCR Macro MCR $2.29 $12,386 -10.04% -24.56% -21.40%
1099 GLS GlassCoin GLS $0.831293 $12,072 -10.14% 2.31%
1100 BPL Blockpool BPL $0.131896 $11,589 -2.03% 6.65% -23.34%
1101 STU bitJob STU $0.026132 $10,526 -5.68% -15.47% -50.71%
1102 BTCM BTCMoon BTCM $0.006752 $10,508 -2.06% -12.21% 287.63%
1103 PNX Phantomx PNX $0.020579 $10,411 -1.92% 25.81% -5.59%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029090 $10,285 -3.30% -30.94% -42.75%
1105 MKR Maker MKR $398.79 $10,247 -3.30% -0.80% 20.21%
1106 AERM Aerium AERM $1.54 $9,360 -1.96% -19.21% -12.73%
1107 PEC Peacecoin PEC $0.045934 $9,228 -2.08% 110.79% 5.49%
1108 SISA SISA SISA $0.018992 $8,797 4.90% -6.65% -0.09%
1109 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000090 $7,907 -9.96% 10.41% -22.93%
1110 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.181784 $7,893 -2.41% 8.73% 128.60%
1111 BLX Blockchain Index BLX $2.78 $7,725 -3.45% 2.87% 16.33%
1112 EFYT Ergo EFYT $9.57 $7,329 -3.58% 8.92% -8.31%
1113 SPANK SpankChain SPANK $0.025696 $6,020 -3.15% -14.88%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003274 $6,004 1.77% -0.43% -3.29%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005818 $5,996 -55.30% -51.07% -72.17%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001905 $5,966 -9.02% -23.97% 31.67%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000314 $5,884 -0.44% 10.31% 43.21%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.111740 $5,818 -3.12% -16.90% 38.86%
1119 VIU Viuly VIU $0.003664 $5,422 6.81% 0.27% 36.70%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001974 $5,106 -5.26% -22.08% -11.98%
1121 PLC PlusCoin PLC $0.000756 $4,977 -4.37% 28.31% 2.77%
1122 SIFT Smart Investm… SIFT $3.10 $4,649 -3.30% 2.17% -4.85%
1123 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002681 $4,243 -17.94% -30.74% -6.24%
1124 XTD XTD Coin XTD $0.000109 $4,081 -1.95% 10.41% 33.33%
1125 HYPER Hyper HYPER $0.026795 $4,062 10.65% 118.44% 7.35%
1126 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038214 $4,047 9.36% -4.37% -13.35%
1127 SND Sand Coin SND $0.810598 $3,772 -2.94% 19.55% 14.41%
1128 AV AvatarCoin AV $0.030404 $3,273 -11.89% -4.08% 18.08%
1129 APC AlpaCoin APC $0.025105 $3,251 -1.93% -13.59% 60.96%
1130 ETT EncryptoTel [… ETT $0.065653 $3,121 -2.06% -4.77% -10.53%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $3,096 -3.30% 3.12% -20.90%
1132 CYC Cycling Coin CYC $0.002187 $3,052 16.86% 20.69% 89.35%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002752 $3,034 -2.06% -6.02% -17.62%
1134 ACC AdCoin ACC $0.141450 $3,022 -2.08% 3.57% 54.64%
1135 MONETA Moneta MONETA $0.000656 $2,633 -2.61% 120.82%
1136 DAY Chronologic DAY $3.67 $2,592 -4.60% 1.15% 0.67%
1137 OX OX Fina OX $0.000185 $2,415 -12.91% 34.15% 11.64%
1138 RCN Rcoin RCN $0.000219 $2,383 -2.61% 120.83% 166.67%
1139 XOT Internet of T… XOT $3062.25 $2,272 -2.08% 3.57% 25.05%
1140 NAMO NamoCoin NAMO $0.000219 $2,169 29.14% 56.21% 41.67%
1141 IQT iQuant IQT $0.179987 $2,136 -2.10% 12.09% 11.37%
1142 NTWK Network Token NTWK $0.003649 $2,046 -3.15% -18.43% 65.59%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.006691 $2,038 -29.65% -20.72% -13.45%
1144 MARX MarxCoin MARX $0.000659 $2,005 -2.08% -33.91% -33.11%
1145 LDCN LandCoin LDCN $0.008880 $1,957 0.48% 357.21% 271.26%
1146 FID BITFID FID $0.109366 $1,715 -2.08% 10.41% 33.33%
1147 BIXC BIXC BIXC $4.38 $1,684 -2.08% 31.44%
1148 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,501 -7.86% 11.15% 10.36%
1149 BSN Bastonet BSN $0.000656 $1,439 -2.08% -8.97% -28.06%
1150 SUR Suretly SUR $3.49 $1,425 -3.66% -4.32% 14.01%
1151 SKC Skeincoin SKC $0.004375 $1,388 -49.69% 38.02% 65.77%
1152 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085306 $1,385 0.16% -5.04% 27.47%
1153 BTBc Bitbase BTBc $0.005468 $1,335 -1.95% -1.61% -24.93%
1154 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005598 $1,278 -2.57% -4.80% -13.15%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.55 $1,271 188.80% 8.38% 35.20%
1156 XQN Quotient XQN $0.006234 $1,144 7.09% 18.74% -4.52%
1157 WA WA Space WA $0.019030 $1,068 7.98% -17.43% 23.41%
1158 ASN Aseancoin ASN $0.010937 $1,060 67.30% 125.33% 217.25%
1159 BUB Bubble BUB $0.025045 $935 8.92% 57.68% 99.19%
1160 FUDD DimonCoin FUDD $0.000970 $933 -3.15% -54.44%
1161 STARS StarCash Network STARS $0.288182 $842 -1.95% 10.22% 36.76%
1162 DFS DFSCoin DFS $0.009078 $812 -2.08% -4.68% 11.62%
1163 NTC Natcoin NTC $0.284571 $753 -1.95% 4.39% -31.52%
1164 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004484 $696 3.73% 22.35% 41.52%
1165 VULC Vulcano VULC $0.007066 $645 -2.88% -20.35% -2.45%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.185208 $637 -3.15% 22.35% 16.49%
1167 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048449 $601 -24.84% -2.17% 4.91%
1168 EGOLD eGold EGOLD $0.009702 $595 -3.30% -28.77% 10.40%
1169 PRN Protean PRN $0.000108 $565 -2.06% 15.90% 37.78%
1170 DISK DarkLisk DISK $0.000875 $556 29.85% 26.19% 5.91%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000018 $552 -2.48% 115.20% 78.64%
1172 HIGH High Gain HIGH $0.000547 $546 -7.40% -7.13% -28.33%
1173 GAY GAY Money GAY $0.007776 $526 -34.40% -38.65% -43.94%
1174 TOP TopCoin TOP $0.000329 LowVol -2.11% -35.62% -59.26%
1175 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000766 LowVol -14.32% -3.39% 208.97%
1176 MINEX Minex MINEX $0.066442 LowVol -2.94% 29.98% 16.37%
1177 DMC DynamicCoin DMC $0.001925 LowVol -1.59% -12.13% -27.45%
1178 MCI Musiconomi MCI $0.056250 LowVol -3.46% -1.14% 19.41%
1179 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003569 LowVol -2.08% 10.50% 22.41%
1180 BIT First Bitcoin BIT $0.013343 LowVol -2.08% 9.90% 2.04%
1181 EDRC EDRCoin EDRC $0.048103 LowVol -2.55% 7.39% 18.23%
1182 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000328 LowVol -1.95% -12.31% 33.33%
1183 SAK Sharkcoin SAK $0.002152 LowVol 1.95% -21.13% 19.60%
1184 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006015 LowVol -1.95% -30.58% -78.51%
1185 WOW Wowcoin WOW $0.000109 LowVol -2.40% 9.95% -11.70%
1186 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000984 LowVol -37.83% -24.21% -45.46%
1187 UR UR UR $0.000656 LowVol -15.64% -2.33% 50.53%
1188 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.074369 LowVol -2.08% 9.93% 20.17%
1189 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000441 LowVol -22.20% -23.22% -7.39%
1190 YEL Yellow Token YEL $0.002917 LowVol -3.30% 10.61% -14.54%
1191 CYDER Cyder CYDER $0.000219 LowVol -1.95% -26.39% -19.09%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -3.39% 8.58% -12.56%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -9.76% -94.14%
1194 EUSD eUSD EUSD $0.000218 LowVol -3.30% -3.29% -27.47%
1195 YES Yescoin YES $0.000090 LowVol -2.03% 88.35% 124.40%
1196 PCN PeepCoin PCN $0.000043 LowVol -1.25% 3468.93% -47.05%
1197 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -3.09% -32.86% 6.63%
1198 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003718 LowVol -2.61% 1.46% 30.12%
1199 ANI Animecoin ANI $0.000109 LowVol -51.04% 10.41% -23.02%
1200 SKR Sakuracoin SKR $0.001165 LowVol -1.57% -63.83% 35.90%
1201 BITOK Bitok BITOK $0.000109 LowVol -2.08% 10.41% 365.12%
1202 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.8e-07 LowVol -3.55% -26.83% 32.32%
1203 PRES President Trump PRES $0.003803 LowVol -4.85% 10.85% 3.88%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.002291 LowVol -2.61% -2.26% 78.71%
1205 IPY Infinity Pay IPY $0.002526 LowVol -3.70% -0.39% 182.99%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000437 LowVol -2.08% 45.86% 17.65%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000219 LowVol -29.11% 0.86% 46.26%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.001796 LowVol -3.15% -27.12% 23.31%
1209 SYNC Sync SYNC $546.83 LowVol -2.08% 37.88% -11.16%
1210 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001969 LowVol -2.08% 16.91% 41.17%
1211 MOTO Motocoin MOTO $0.003508 LowVol -2.14% 15.25% -49.87%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012933 LowVol -2.05% 13.40% 37.89%
1213 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000328 LowVol -2.08% 10.41% 17.82%
1214 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -7.08% -8.85% 17.48%
1215 PRM PrismChain PRM $0.001312 LowVol -2.08% -6.50% 45.45%
1216 HNC Huncoin HNC $0.001422 LowVol -1.95% -20.26% 1.96%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006343 LowVol -3.28% 8.54% 32.13%
1218 OPES Opescoin OPES $0.002078 LowVol -2.61% 4.89% 10.02%
1219 LEPEN LePen LEPEN $0.000103 LowVol -7.10% -14.24% 25.91%
1220 FBL Faceblock FBL $0.001940 LowVol -3.15% -58.55% -15.82%
1221 INDIA India Coin INDIA $0.000219 LowVol -2.08% 10.41% -13.12%
1222 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006286 LowVol -2.08% 13.79% -60.84%
1223 XRY Royalties XRY $0.031388 LowVol -2.61% -21.26%
1224 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000112 LowVol -2.14% 0.66% -39.74%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003172 LowVol -2.61% 6.74%
1226 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005906 LowVol 1.15% -40.97% -35.70%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.032044 LowVol -13.05% 10.80% 14.85%
1228 AIB Advanced Inte… AIB $0.004355 LowVol -1.95% 13.67% 24.73%
1229 EXRN EXRNchain EXRN $4.8e-07 LowVol -3.15% -9.01% -25.33%
1230 IRL IrishCoin IRL $0.002297 LowVol -2.61% -10.92% -7.67%
1231 ACES Aces ACES $0.000213 LowVol 66.66% -23.06% 16.29%
1232 NBIT netBit NBIT $0.056712 LowVol -2.08% 103.42% 22.06%
1233 SWP Swapcoin SWP $0.135755 LowVol -3.15% 93.20% 49.68%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000547 LowVol -2.08% -7.99% 13.14%
1235 FUTC FutCoin FUTC $0.001859 LowVol -1.95% -8.68% 25.93%
1236 ABC Alphabit ABC $15.25 LowVol -2.08% 0.91% 16.28%
1237 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071999 LowVol -3.30% 3.94% 14.03%
1238 VOYA Voyacoin VOYA $1.80 LowVol 1.82% 16.83% -6.25%
1239 BEST BestChain BEST $0.001292 LowVol -2.67% 0.63% 17.52%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.007453 LowVol 6.62% -24.00% -51.26%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001258 LowVol 2.56% 2.36% 13.32%
1242 MEN PeopleCoin MEN $0.000109 LowVol -2.08% 10.41% 31.52%
1243 BIRDS Birds BIRDS $0.000111 LowVol -21.57% 34.97%
1244 ELC Elacoin ELC $0.085634 LowVol -2.08% 17.14% 30.58%
1245 FFC FireFlyCoin FFC $0.000109 LowVol -2.61% 10.42% 11.71%
1246 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000284 LowVol -3.15% 137.64% 527.67%
1247 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.088040 LowVol -2.08% 5.81% 31.63%
1248 REGA Regacoin REGA $0.002187 LowVol -2.08% -33.08% -4.76%
1249 GAIN UGAIN GAIN $0.001422 LowVol -1.95% 52.64%
1250 FC Facecoin FC $0.004301 LowVol -3.30% 102.27% 46.71%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000219 LowVol -2.08%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000109 LowVol -2.08% 10.41% 33.34%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000109 LowVol -2.61% 10.42% 33.33%
1254 GBRC Global Busine… GBRC $0.000109 LowVol -2.08% 10.41% 33.33%
1255 ANTX Antimatter ANTX $0.000109 LowVol -2.44% 10.00% 35.34%
1256 OCOW OCOW OCOW $0.005359 LowVol -2.61% 8.21%
1257 POKE PokeCoin POKE $0.000109 LowVol -2.08% -44.79%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.000984 LowVol -10.53% -8.54% 9.56%
1259 MAGN Magnetcoin MAGN $0.530427 LowVol -2.08% 10.54% 24.85%
1260 LKC LinkedCoin LKC $0.000219 LowVol -2.08% 10.41%
1261 XDE2 XDE II XDE2 $2.86 LowVol -2.08% -3.48% 8.56%
1262 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002207 LowVol -1.95% -20.15% -4.24%
1263 HCC Happy Creator… HCC $0.000437 LowVol -1.95% 10.41% -0.09%
1264 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol -2.08% 10.42%
1265 CLINT Clinton CLINT $0.009843 LowVol -2.61% 10.41%
1266 QBC Quebecoin QBC $0.001859 LowVol -2.08% 10.41% 33.33%
1267 MAVRO Mavro MAVRO $0.014764 LowVol -2.08% 10.41% -7.69%
1268 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.041231 LowVol -1.95%
1269 GARY President Joh… GARY $0.215452 LowVol -1.95% 77.42% 101.28%
1270 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037239 LowVol -3.82% -1.35% 0.86%
1271 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003390 LowVol -2.08% 14.09% 1.58%
1272 CC CyberCoin CC $0.000109 LowVol -2.61% 10.28% 33.33%
1273 EBIT eBIT EBIT $0.000608 LowVol -3.15% -48.05% -18.99%
1274 AXIOM Axiom AXIOM $0.016842 LowVol -2.61% 10.41% 34.20%
1275 SPORT SportsCoin SPORT $0.001094 LowVol -1.95% 48.07%
1276 GML GameLeagueCoin GML $0.008531 LowVol -2.08% 2.52%
1277 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000437 LowVol -2.61% 10.41% 29.50%
1278 DON Donationcoin DON $0.000872 LowVol -2.05% 9.34% 109.00%
1279 PSY Psilocybin PSY $0.019905 LowVol -2.08% 10.41%
1280 XAU Xaucoin XAU $0.033794 LowVol -2.61% 41.57% 72.35%
1281 OMC Omicron OMC $0.123912 LowVol -2.08% 10.41% 34.25%
1282 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.243340 LowVol -2.61% -20.60% 11.15%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001531 LowVol -2.61% 10.28%
1284 EGG EggCoin EGG $0.041559 LowVol -2.61% 10.42%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol -2.08% 10.41% 0.00%
1286 BET BetaCoin BET $0.002515 LowVol -2.08% -13.42% 12.43%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.033247 LowVol -2.08%
1288 TCR TheCreed TCR $0.000328 LowVol -1.95% 10.41% 4.97%
1289 STEX STEX STEX $0.393813 LowVol -0.57% 1.10% 54.41%
1290 LTH LAthaan LTH $0.000547 LowVol -1.95% 32.05%
1291 NBE BitCentavo NBE $9.8e-07 LowVol -2.73% 38.51%
1292 CME Cashme CME $0.000109 LowVol -2.61% 10.42% 33.33%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000219 LowVol -2.08% 120.83% 33.63%
1294 TELL Tellurion TELL $0.000276 LowVol -3.17% 174.54% 181.42%
1295 TODAY TodayCoin TODAY $0.001203 LowVol -2.08% 10.41% 49.55%
1296 WINK Wink WINK $0.000328 LowVol -2.08% 57.15% 33.33%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010827 LowVol 10.41% -5.84%
1298 SFE SafeCoin SFE $0.000109 LowVol -2.61% 10.41% 33.43%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000109 LowVol -2.08% 10.41% 33.33%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.000547 LowVol 10.42% -25.93%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000244 LowVol -3.18% 20.13% 63.16%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -5.94% -54.07%
1305 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 6.21% -12.72%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.52% 40.34%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol 0.24%
1308 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.55% 21.42%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1310 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 5.25% -86.14%
1311 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.55%
1312 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.40%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.54%
1314 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.32% 37.30%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol 0.33% 21.15%
1317 KASHH KashhCoin KASHH $0.000029 LowVol 6.02% 137.83%
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.42%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 13.10% 35.47%
1320 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000109 LowVol 10.35% 33.25%
1322 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1323 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1324 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 8.89% 7.88%
1325 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.96%
1326 AMIS AMIS AMIS $1174.93

Quay lại phần 1

Phản hồi