Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10804.10 trên tổng giá trị $180,525,836,549

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $494.49 trên tổng giá trị $47,486,367,803

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1619.01 trên tổng giá trị $27,246,137,151

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.276192 trên tổng giá trị $10,667,327,825

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $341.40 trên tổng giá trị $5,694,023,914

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.150022 trên tổng giá trị $667,886 đã biến động tăng 168.46% trong 1h qua

    + Đồng GRN Granite (GRN) đang có giá hiện tại $0.014598 trên tổng giá trị đã biến động tăng 143.69% trong 1h qua

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $9.7e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.24% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.012771 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.06% trong 1h qua

    + Đồng BIRDS Birds (BIRDS) đang có giá hiện tại $0.000176 trên tổng giá trị đã biến động tăng 61.03% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2920.12% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $2,246,645 đã biến động tăng 960.93% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.010545 trên tổng giá trị đã biến động tăng 668.09% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị đã biến động tăng 282.36% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000067 trên tổng giá trị đã biến động tăng 231.76% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.321489 trên tổng giá trị $4,896,589 đã biến động tăng 1746.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.010545 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1291.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị đã biến động tăng 998.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.472462 trên tổng giá trị $5,733,228 đã biến động tăng 768.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.197371 trên tổng giá trị $396,245 đã biến động tăng 625.21% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LCP Litecoin Plus LCP $81,647 $0.116451 701,131 $1,397 -2.25% 30.03% 4.92%
702 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $81,551 $0.102825 793,108 $840 -2.17% -44.18% 8.47%
703 VUC Virta Unique … VUC $81,247 $0.001323 61,424,775 $1,049 1.47% 2.09% 0.69%
704 PHO Photon PHO $79,889 $0.000004 20,406,980,208 $1,390 -20.79% 40.48% 42.07%
705 EOT EOT Token EOT $79,061 $0.009570 8,260,903 $10,958 -10.83% -24.38% -35.14%
706 611 SixEleven 611 $76,311 $0.177269 430,483 $29,198 -2.17% -1.20% 18.88%
707 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,588 $0.000959 77,777,777 $529 -1.93% 7.29% -24.38%
708 GPL Gold Pressed … GPL $72,751 $0.284180 256,002 $998 -1.93% -1.77% 30.93%
709 CWXT CryptoWorldX … CWXT $68,933 $0.001156 59,630,200 $2,121 -2.17% 38.89% 26.57%
710 IETH iEthereum IETH $67,837 $0.003772 17,982,000 $7,651 -11.40% -16.29% -39.04%
711 GCC GuccioneCoin GCC $67,007 $0.003303 20,285,537 $547 0.77% 10.78% 22.14%
712 KAYI Kayicoin KAYI $61,487 $0.000216 284,232,067 $6,175 -3.91% -58.79% -69.79%
713 MSCN Master Swiscoin MSCN $55,288 $0.001239 44,628,990 $5,848 30.79% -11.83% 0.91%
714 CFD Confido CFD $52,413 $0.005824 9,000,000 $1,375 -0.21% -46.74% -54.51%
715 EREAL eREAL EREAL $51,788 $0.000774 66,909,634 $1,134 3.38% 30.02% 13.64%
716 OFF Cthulhu Offer… OFF $51,152 $0.019507 2,622,273 $1,487 -2.17% 16.72%
717 BRAT BRAT BRAT $51,108 $0.000319 160,000,000 $760 35.70% 8.62% 9.49%
718 ITZ Interzone ITZ $48,154 $0.028853 1,668,949 $2,509 7.19% 16.37% 20.71%
719 EGAS ETHGAS EGAS $45,698 $0.004499 10,157,540 $884 -9.25% -8.90% 18.65%
720 EBTC eBTC [OLD] EBTC $43,514 $0.002116 20,564,300 $2,565 -23.45% -59.26% -34.98%
721 BENJI BenjiRolls BENJI $43,317 $0.002139 20,252,846 $1,300 -8.05% 19.37% 31.79%
722 ROOFS Roofs ROOFS $41,551 $0.000320 130,000,000 $1,821 20.62% 7.14% -27.51%
723 VLTC Vault Coin VLTC $35,486 $0.001171 30,309,700 $870 -2.18% -12.60% -7.11%
724 ZYD Zayedcoin ZYD $33,265 $0.005328 6,243,840 $1,199 -1.93% -40.39% -33.90%
725 TSTR Tristar Coin TSTR $32,680 $0.006500 5,027,857 $510 10.78% 9.08% -45.69%
726 XCS CybCSec XCS $31,524 $0.002664 11,834,082 $3,176 -1.93% -31.57% -3.51%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $31,094 $0.000854 36,390,750 $2,283 0.08% 10.37% -5.43%
728 PRX Printerium PRX $29,560 $0.002500 11,821,728 $595 1.59% -48.20% -38.10%
729 DES Destiny DES $24,721 $0.015450 1,600,000 $943 -2.17%
730 HVCO High Voltage HVCO $24,518 $0.016409 1,494,171 $899 -1.93% 7.29% 17.87%
731 BNX BnrtxCoin BNX $22,585 $0.000852 26,496,001 $514 -1.93% 7.28% 58.82%
732 GRIM Grimcoin GRIM $22,003 $0.002131 10,324,802 $5,849 -1.93% 100.03% 244.59%
733 CRTM Corethum CRTM $20,015 $0.008006 2,500,000 $853 -0.38% -8.15% 206.52%
734 CASH Cashcoin CASH $19,673 $0.000426 46,158,242 $1,678 -31.17% -57.08% -52.72%
735 PLACO PlayerCoin PLACO $18,711 $0.000533 35,120,000 $851 -1.93% -23.36% -14.19%
736 SCS Speedcash SCS $16,991 $0.064892 261,831 $2,155 -1.93% -9.25%
737 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,938 $0.001151 12,973,000 $643 -1.84% 18.61% -32.08%
738 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,167 $0.016626 852,102 $4,766 -1.93% 5.42% 130.81%
739 ARGUS Argus ARGUS $14,162 $0.012333 1,148,324 $936 21.87% 38.75% 77.31%
740 XRC Rawcoin XRC $13,199 $0.018725 704,882 $1,458 -2.17% 9.27% 5.20%
741 SANDG Save and Gain SANDG $12,083 $0.003943 3,064,800 $2,446 -2.17% 7.70% 34.14%
742 GEERT GeertCoin GEERT $11,079 $0.002176 5,091,200 $567 -4.04% -3.34% 41.00%
743 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,735 $0.003367 3,188,280 $8,571 3.84% 11.81% 71.05%
744 NODC NodeCoin NODC $9,121 $0.005434 1,678,439 $1,070 -2.17% 2.60% 20.56%
745 LVPS LevoPlus LVPS $8,868 $0.005860 1,513,256 $5,465 -2.17% -21.32% -34.47%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,394 $0.011393 561,235 $2,928 -1.93% -4.28% 22.75%
747 EBT Ebittree Coin EBT $3,479 $0.002752 1,264,511 $597 -3.58% 56.46% 177.85%
748 FAL Falcoin FAL $84 $0.000426 196,766 $1,129 -1.93% 37.89% -19.92%
749 APW AppleCoin APW $8 $0.000107 75,257 $663 -1.93% 7.29% 30.01%
750 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
751 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.39%
752 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
753 IXC Ixcoin IXC $2,796,323 $0.133164 20,999,088 LowVol -2.17% -0.35% 27.02%
754 ADST AdShares ADST $2,626,356 $0.218814 12,002,686 LowVol -1.94% -1.60% 31.24%
755 CAGE CageCoin CAGE $2,246,645 $0.000022 101,168,328,395 LowVol -4.32% 960.93% 378.31%
756 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
757 RC RussiaCoin RC $1,764,171 $0.210575 8,377,873 LowVol -3.31% 41.07% 37.56%
758 AC AsiaCoin AC $1,745,273 $0.001517 1,150,310,003 LowVol -2.17% -22.67% -3.20%
759 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,501,198 $0.247526 6,064,809 LowVol -1.88% -7.08% 65.91%
760 NKA IncaKoin NKA $1,193,891 $0.000107 11,194,479,867 LowVol -1.94% 7.21% 4.57%
761 HTC HitCoin HTC $1,171,702 $0.000107 10,996,318,099 LowVol -1.93% 7.29% 29.91%
762 CASINO Casino CASINO $1,143,910 $1.14 1,000,000 LowVol -4.19% 136.29%
763 AHT Bowhead AHT $1,140,992 $0.142624 8,000,000 LowVol -1.88% -30.25% -17.30%
764 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,126,016 $0.000049 22,846,793,030 LowVol -0.98% -2.31% -33.36%
765 USC Ultimate Secu… USC $1,102,100 $0.106554 10,343,113 LowVol -2.17% 88.23% 91.02%
766 SHORTY Shorty SHORTY $1,086,850 $0.010868 100,000,000 LowVol -2.17% -1.41% 25.41%
767 PND Pandacoin PND $986,262 $0.000030 32,514,916,898 LowVol -5.94% 50.27% -50.77%
768 ORB Orbitcoin ORB $941,761 $0.305066 3,087,074 LowVol -0.78% 5.66% -10.35%
769 MAX MaxCoin MAX $891,167 $0.014598 61,047,621 LowVol -1.93% 11.47% 36.84%
770 ARC Arcade Token ARC $872,367 $0.532125 1,639,402 LowVol 6.17% -17.54%
771 ITI iTicoin ITI $793,901 $24.81 32,000 LowVol -2.15% 19.23% 37.50%
772 SDC ShadowCash SDC $751,917 $0.112308 6,695,133 LowVol -2.17% -47.19% 36.89%
773 UFO UFO Coin UFO $743,701 $0.000213 3,489,770,012 LowVol -1.88% 7.30% 28.24%
774 CNO Coin(O) CNO $742,600 $0.007061 105,165,052 LowVol 4.69% -28.47% -32.93%
775 NOBL NobleCoin NOBL $733,318 $0.000317 2,314,291,192 LowVol -1.87% 6.50% 32.57%
776 MAO Mao Zedong MAO $729,706 $0.117210 6,225,627 LowVol -5.41% 7.78% 23.33%
777 METAL MetalCoin METAL $704,920 $0.009164 76,925,527 LowVol -2.17% -7.72% -1.11%
778 LNK Link Platform LNK $675,838 $14.23 47,503 LowVol -0.44% -66.43% -37.65%
779 KOBO Kobocoin KOBO $633,584 $0.025651 24,700,248 LowVol -1.92% -14.43% 21.88%
780 SAC SACoin SAC $597,841 $0.085243 7,013,327 LowVol -9.82% 0.98% 8.95%
781 XGR GoldReserve XGR $580,010 $0.033778 17,171,382 LowVol -4.77% -22.55% -18.36%
782 PIGGY Piggycoin PIGGY $579,815 $0.001192 486,295,592 LowVol -3.86% -35.30% 40.45%
783 GOOD Goodomy GOOD $567,919 $0.001287 441,349,000 LowVol -2.19% 41.06% 88.76%
784 VAL Valorbit VAL $505,316 $0.000107 4,742,346,801 LowVol -2.17% 7.29% 30.18%
785 RIYA Etheriya RIYA $499,988 $0.316142 1,581,531 LowVol -1.93% -9.96% -21.80%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $493,947 $0.007565 65,290,635 LowVol -2.17% 9.17% 6.00%
787 AMBER AmberCoin AMBER $470,294 $0.010762 43,699,481 LowVol -1.93% 6.24%
788 FC2 FuelCoin FC2 $465,630 $0.004582 101,625,062 LowVol -2.17% 0.31% 22.44%
789 FNC FinCoin FNC $446,747 $0.034689 12,878,667 LowVol -2.04% -14.93% 4.50%
790 JET Jetcoin JET $422,788 $0.086949 4,862,509 LowVol 0.67% -41.70% 6.58%
791 FUCK FuckToken FUCK $421,872 $0.008209 51,392,878 LowVol -0.38% -11.89% -28.92%
792 AU AurumCoin AU $408,206 $1.38 296,216 LowVol -2.17% 7.24% 30.02%
793 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.01%
794 BUN BunnyCoin BUN $378,067 $0.000004 102,292,892,627 LowVol -1.35% 81.75% 80.16%
795 FLT FlutterCoin FLT $376,611 $0.001169 322,214,524 LowVol -2.17% 30.49% 64.85%
796 CFT CryptoForecast CFT $372,963 $0.008108 46,000,000 LowVol -2.36% -0.43% 12.06%
797 NEWB Newbium NEWB $361,532 $0.007231 50,000,000 LowVol -2.86% 3.49% 37.07%
798 STS Stress STS $361,305 $0.000639 565,134,332 LowVol -1.93% 11.03%
799 ICN iCoin ICN $354,583 $0.012147 29,190,525 LowVol -1.93% 5.44% 6.43%
800 DVC Devcoin DVC $348,436 $0.000023 15,165,757,500 39.93%
801 PR Prototanium PR $343,991 $1.76 195,858 LowVol -2.02% 4.07% 55.32%
802 E4ROW E4ROW E4ROW $339,980 $0.077303 4,398,000 LowVol -0.38% -17.06% -28.69%
803 EVO Evotion EVO $326,728 $0.103328 3,162,048 LowVol -2.28% 48.05% 130.03%
804 WAY WayGuide WAY $319,793 $0.003197 100,040,708 LowVol -2.17% 3.83% 21.88%
805 Q2C QubitCoin Q2C $317,343 $0.001279 248,186,054 LowVol -2.17% 7.30% 11.79%
806 OHM OHM OHM $313,449 $0.010549 29,713,869 LowVol -1.93% 165.55% 36.82%
807 SHDW Shadow Token SHDW $310,862 $0.044409 7,000,000 LowVol -2.85% -15.53% 13.70%
808 VIDZ PureVidz VIDZ $302,422 $0.002414 125,279,775 LowVol -8.67% 1.96% 29.54%
809 GAIA GAIA GAIA $301,523 $0.012511 24,101,381 LowVol -2.19% 25.60% 10.58%
810 TIT Titcoin TIT $294,332 $0.005899 49,898,202 LowVol -2.21% -0.36% 15.76%
811 GLC GlobalCoin GLC $291,659 $0.004475 65,171,010 LowVol -2.17% -21.38% 65.46%
812 UNIC UniCoin UNIC $287,903 $0.097061 2,966,211 LowVol -2.91% -4.36% 51.87%
813 CHESS ChessCoin CHESS $285,279 $0.005280 54,032,769 LowVol -5.05% 1.72% 41.55%
814 SPRTS Sprouts SPRTS $281,200 $2.2e-07 1,262,635,509,782 LowVol -2.73% 5.61% -47.96%
815 FUNK The Cypherfunks FUNK $270,791 $0.000006 46,242,457,499 LowVol -0.97% -0.91% 9.23%
816 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.67%
817 CUBE DigiCube CUBE $258,833 $0.000107 2,429,126,009 LowVol -1.93% 7.29% 30.01%
818 FLY Flycoin FLY $246,187 $1.17 210,806 LowVol -1.93% 8.83% 18.55%
819 HODL HOdlcoin HODL $245,853 $0.001598 153,820,765 LowVol -13.47% -0.12% 13.27%
820 FRC Freicoin FRC $242,042 $0.008205 29,500,530 LowVol -2.17% 3.28% 51.67%
821 J Joincoin J $239,485 $0.097813 2,448,402 LowVol -3.63% 11.16% -1.45%
822 LOT LottoCoin LOT $237,938 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -1.94% -1.39% 20.69%
823 RBIES Rubies RBIES $234,392 $0.022505 10,415,252 LowVol -2.17% -14.78% -2.54%
824 BIGUP BigUp BIGUP $234,208 $0.000111 2,117,188,562 LowVol -2.23% 6.89% 21.72%
825 888 OctoCoin 888 $229,409 $0.004559 50,324,620 LowVol -1.91% 10.07% 26.42%
826 XPD PetroDollar XPD $222,722 $0.003480 63,993,275 LowVol -2.15% -0.48% 49.49%
827 EMD Emerald Crypto EMD $219,377 $0.011475 19,117,129 LowVol 2.81% 6.11% 59.74%
828 MAD SatoshiMadness MAD $213,181 $0.000107 2,000,683,485 LowVol -1.93% 7.15%
829 CCN Cannacoin CCN $194,456 $0.041376 4,699,793 LowVol -1.97% -11.13% 13.16%
830 KED Darsek KED $194,264 $0.014338 13,549,102 LowVol -2.79% 1.67% -9.90%
831 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $192,291 $0.014585 13,183,729 LowVol -1.93% 2.47% 29.47%
832 4CHN ChanCoin 4CHN $191,633 $0.028585 6,703,981 LowVol -1.83% -8.13% -34.62%
833 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.27%
834 ARI Aricoin ARI $176,707 $0.001260 140,262,505 LowVol 12.19% 17.52% 86.26%
835 TTC TittieCoin TTC $176,221 $0.000140 1,259,816,434 LowVol -3.19% -28.75% -14.51%
836 GRT Grantcoin GRT $175,957 $0.004085 43,075,684 LowVol -1.24% 2.87% 23.62%
837 WYV Wyvern WYV $175,000 $0.100161 1,747,190 LowVol -1.93% 8.44% 19.72%
838 EVIL Evil Coin EVIL $174,632 $0.008308 21,020,383 LowVol -2.17% 6.06% 36.60%
839 URC Unrealcoin URC $170,654 $0.024294 7,024,402 LowVol -2.17% 7.29% 20.05%
840 GAP Gapcoin GAP $169,964 $0.014145 12,015,779 LowVol -2.17% -4.26% 20.79%
841 ANTI AntiBitcoin ANTI $165,628 $0.009483 17,465,159 LowVol -1.93% 11.39% 28.45%
842 I0C I0Coin I0C $162,582 $0.007748 20,984,925 LowVol -1.99% -7.26% -2.07%
843 SH Shilling SH $162,407 $0.004127 39,356,875 LowVol -1.93% -28.36% 15.35%
844 XRE RevolverCoin XRE $159,954 $0.007172 22,303,916 LowVol -3.20% -2.42% 14.67%
845 C2 Coin2.1 C2 $159,793 $0.001598 99,976,323 LowVol -2.17% -2.10% 89.29%
846 YAC Yacoin YAC $153,145 $0.001279 119,770,470 LowVol -2.17% -0.95% 7.28%
847 PHS Philosopher S… PHS $151,883 $0.025253 6,014,340 LowVol -2.17% 6.41% 45.78%
848 RED RedCoin RED $150,034 $0.002025 74,107,896 LowVol -3.87% 6.01% 32.80%
849 XRA Ratecoin XRA $148,317 $0.001296 114,481,191 LowVol -8.20% 3.92% -15.05%
850 HMP HempCoin HMP $144,556 $0.000107 1,356,645,470 LowVol -2.17% 7.29% 30.01%
851 JIN Jin Coin JIN $141,668 $0.014385 9,848,485 LowVol -2.17% 141.40% 174.14%
852 DRXNE DROXNE DRXNE $140,477 $0.002238 62,779,221 LowVol -1.51% 10.76% 42.30%
853 GP GoldPieces GP $134,332 $0.110094 1,220,161 LowVol -2.27% 11.49% 34.31%
854 MNM Mineum MNM $134,039 $0.014205 9,436,367 LowVol 3.41% 14.73% 8.36%
855 HAL Halcyon HAL $133,840 $0.025360 5,277,618 LowVol -1.88% 3.80% 41.01%
856 PX PX PX $132,022 $0.001385 95,308,337 LowVol -2.17% 196.45%
857 CYP Cypher CYP $130,902 $0.020565 6,365,285 LowVol -1.88% 6.88% 15.74%
858 MCRN MACRON MCRN $130,324 $0.000325 401,421,401 LowVol -2.57% -16.62% 87.30%
859 CTO Crypto CTO $129,162 $0.010655 12,121,737 LowVol -1.93% 4.79% -26.04%
860 QCN QuazarCoin QCN $128,822 $0.021311 6,044,911 LowVol -2.17% -3.43% 16.25%
861 XCT C-Bit XCT $126,621 $0.000805 157,223,250 LowVol -2.14% 25.06% 30.16%
862 FRK Franko FRK $126,550 $0.135963 930,767 LowVol -2.17% 4.52%
863 DLC Dollarcoin DLC $121,295 $0.013319 9,106,714 LowVol -1.93% 6.44% 28.25%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $119,759 $0.080871 1,480,862 LowVol -4.80% 13.62% 4.74%
865 GTC Global Tour Coin GTC $117,831 $0.003943 29,887,402 LowVol -1.93% -20.74% 10.41%
866 ICE iDice ICE $114,441 $0.072845 1,571,013 LowVol 0.81% -40.87% -58.01%
867 XPY PayCoin XPY $112,557 $0.009520 11,823,574 LowVol -2.45% -28.51% -46.52%
868 020 020LondonCoin 020 $112,100 $7.1e-07 156,935,340,248 LowVol
869 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.07% 11.22%
870 ARG Argentum ARG $109,710 $0.012856 8,533,588 LowVol -0.78% -2.82% 41.25%
871 GPU GPU Coin GPU $107,408 $0.002654 40,477,042 LowVol -2.14% 2.89% 45.55%
872 CAP Bottlecaps CAP $105,785 $0.000514 205,683,462 LowVol
873 VC VirtualCoin VC $105,094 $0.010442 10,064,287 LowVol -2.17% 7.30% -37.84%
874 MAY Theresa May Coin MAY $104,185 $0.004262 24,444,200 LowVol -1.93% 0.77% -22.92%
875 BUMBA BumbaCoin BUMBA $102,822 $0.004582 22,441,332 LowVol -23.52% -27.91% -7.72%
876 SLING Sling SLING $101,402 $0.094407 1,074,095 LowVol -1.93% 7.67% -17.54%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $97,895 $0.001083 90,421,856 LowVol 5.85% 0.90% 55.35%
878 BLRY BillaryCoin BLRY $94,854 $0.010549 8,991,833 LowVol -2.92% -1.49%
879 CNNC Cannation CNNC $92,619 $0.037393 2,476,893 LowVol -2.21% -7.34% -31.57%
880 BTQ BitQuark BTQ $91,800 $0.010229 8,974,334 LowVol -1.88% 1.99% 3.15%
881 MST MustangCoin MST $90,631 $0.143780 630,343 LowVol -1.75% 2.15% 40.13%
882 BAS BitAsean BAS $89,730 $0.017946 5,000,000 LowVol -0.38% 16.69% 52.05%
883 SRC SecureCoin SRC $88,008 $0.010727 8,203,951 LowVol -2.20% -20.21% 22.86%
884 SOON SoonCoin SOON $87,635 $0.007032 12,462,620 LowVol -3.62% -6.30% 27.13%
885 ECA Electra ECA $86,271 $0.000004 21,795,334,848 LowVol -1.43% -85.24% -52.19%
886 RBT Rimbit RBT $85,690 $0.000742 115,499,623 LowVol -1.73% 33.75% 166.70%
887 CAT Catcoin CAT $84,364 $0.013639 6,185,500 LowVol -2.17% 1.15% -4.82%
888 XCRE Creatio XCRE $83,985 $0.004093 20,520,514 LowVol -2.17% -16.84% 43.44%
889 BTPL Bitcoin Planet BTPL $83,747 $0.015187 5,514,452 LowVol -1.97% 7.47% 21.53%
890 ALL Allion ALL $81,218 $0.013101 6,199,359 LowVol -2.17% -6.46% 23.17%
891 IMS Independent M… IMS $78,552 $0.014631 5,368,934 LowVol -2.16% -21.89% 15.88%
892 POP PopularCoin POP $78,489 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -1.45% 2.36% 41.24%
893 DRM Dreamcoin DRM $75,696 $0.030901 2,449,632 LowVol -2.17% 6.19% 28.52%
894 SCRT SecretCoin SCRT $74,797 $0.017688 4,228,672 LowVol -2.17% 7.29% 29.34%
895 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 41.62%
896 URO Uro URO $73,456 $0.060843 1,207,310 LowVol -2.17% 21.07% 42.84%
897 CRX Chronos CRX $71,266 $0.000967 73,729,962 LowVol -2.18% -4.48% 1.46%
898 300 300 Token 300 $71,109 $237.03 300 LowVol -1.93% 30.71% 50.68%
899 BIP BipCoin BIP $70,570 $0.043368 1,627,261 LowVol -1.88% 5.74% 53.67%
900 BVC BeaverCoin BVC $70,346 $0.022581 3,115,258 LowVol -2.17% -8.98% 43.51%
901 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,069 $0.002770 24,931,054 LowVol -1.93% 3.32% 22.87%
902 CPN CompuCoin CPN $68,931 $0.003514 19,615,019 LowVol -1.96% -14.76% 16.84%
903 ATX Artex Coin ATX $68,915 $0.003669 18,781,750 LowVol -2.17% -2.76% -12.91%
904 $$$ Money $$$ $68,425 $0.001491 45,887,218 LowVol -1.93% -0.08% 55.35%
905 KURT Kurrent KURT $68,333 $0.006889 9,919,485 LowVol -2.17% -4.99% 27.16%
906 CF Californium CF $66,074 $0.027491 2,403,495 LowVol -2.17% 9.65% 3.55%
907 BRAIN Braincoin BRAIN $65,612 $0.006500 10,094,424 LowVol -1.88% 21.20% 46.87%
908 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $64,970 $0.000815 79,719,140 LowVol -2.17% 11.66% 41.77%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $63,969 $0.000107 600,344,291 LowVol -2.17% 7.29% 30.01%
910 SPT Spots SPT $63,257 $0.002823 22,406,021 LowVol -1.65% -5.42% -6.75%
911 RPC RonPaulCoin RPC $62,546 $0.070103 892,207 LowVol -2.17% 0.88% 1.69%
912 WARP WARP WARP $61,851 $0.056474 1,095,224 LowVol -1.93% 8.52% 31.12%
913 DIBC DIBCOIN DIBC $60,857 $0.012171 5,000,000 LowVol -6.24% 7.56% 16.94%
914 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.30% 29.64%
915 ARB ARbit ARB $59,710 $0.007672 7,782,975 LowVol -2.17% 8.80% 18.64%
916 WORM HealthyWormCoin WORM $59,339 $0.000533 111,377,468 LowVol -1.93% 22.22% 30.01%
917 TOR Torcoin TOR $56,813 $0.179688 316,179 LowVol 2.59% -33.80% -33.30%
918 KIC KibiCoin KIC $55,994 $0.003809 14,701,000 LowVol -2.12% -52.44% 1.41%
919 HXX Hexx HXX $55,927 $0.037769 1,480,771 LowVol -0.74% 8.58% -21.23%
920 DBTC Debitcoin DBTC $55,834 $0.003102 17,999,629 LowVol -12.32% 19.67% 20.54%
921 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.61% 37.30%
922 ICOB ICOBID ICOB $55,523 $0.000520 106,701,874 LowVol 2.95% -17.45% 5.19%
923 GLT GlobalToken GLT $55,385 $0.002133 25,963,500 LowVol -1.95% -1.02% -0.81%
924 SONG SongCoin SONG $55,367 $0.001700 32,565,300 LowVol 2.10% 41.07% 149.45%
925 SOIL SOILcoin SOIL $55,283 $0.009695 5,702,048 LowVol -1.94% 6.10% 22.59%
926 DRS Digital Rupees DRS $54,428 $0.000107 510,802,961 LowVol -2.17% -39.65% 30.02%
927 CXT Coinonat CXT $52,780 $0.006121 8,623,200 LowVol -10.95% -0.59% 65.48%
928 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
929 MND MindCoin MND $49,465 $0.003943 12,546,625 LowVol -1.93% 7.30% 22.19%
930 CESC CryptoEscudo CESC $46,065 $0.000320 144,105,100 LowVol -2.17% -15.42% 95.02%
931 STEPS Steps STEPS $45,645 $0.002451 18,625,017 LowVol -1.93% 7.29%
932 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 9.93% 66.20%
933 COXST CoExistCoin COXST $45,534 $0.001680 27,100,000 LowVol -3.47% -52.06% -51.74%
934 VPRC VapersCoin VPRC $44,263 $0.000057 780,124,964 LowVol -2.81% -41.77% 132.35%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $43,562 $0.000072 608,557,394 LowVol -1.49% 17.95% 49.73%
936 SFC Solarflarecoin SFC $43,439 $0.003084 14,083,450 LowVol -11.29% 25.13% 5.64%
937 ORLY Orlycoin ORLY $42,954 $0.001172 36,646,779 LowVol -1.93% 7.29% 28.24%
938 CMT Comet CMT $42,914 $0.049167 872,830 LowVol -2.18% -1.50% 13.10%
939 PULSE Pulse PULSE $42,661 $0.002984 14,298,972 LowVol -2.17% 3.59% 17.58%
940 EXN ExchangeN EXN $42,408 $0.008315 5,100,000 LowVol 27.32% -11.75% -3.56%
941 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,954 $0.005647 7,428,933 LowVol 41.28% -11.14% 262.66%
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,037 $0.008496 4,829,945 LowVol -2.17% 44.61% 65.63%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $40,988 $0.002025 20,245,510 LowVol -2.17% 7.29% 29.25%
944 KRONE Kronecoin KRONE $40,808 $0.011534 3,538,162 LowVol 8.40% 9.31% 51.56%
945 GBT GameBet Coin GBT $40,782 $0.001918 21,262,780 LowVol 10.06% 20.70% 11.43%
946 CRT CRTCoin CRT $40,544 $0.511461 79,270 LowVol -2.17% 7.30% 30.01%
947 BIOS BiosCrypto BIOS $39,936 $0.001918 20,821,709 LowVol 8.07% -0.98%
948 NRO Neuro NRO $38,912 $0.001066 36,518,861 LowVol -2.17% -19.54% -12.26%
949 PIE PIECoin PIE $38,585 $0.002451 15,744,132 LowVol -1.93% -7.75% -45.27%
950 EGO EGO EGO $38,360 $0.000639 60,000,001 LowVol -1.88% 7.29% 30.01%
951 TAGR TAGRcoin TAGR $37,084 $0.000959 38,669,634 LowVol -2.17% -3.43%
952 ICON Iconic ICON $36,452 $0.061482 592,894 LowVol 0.53% 25.47% 47.87%
953 G3N G3N G3N $36,259 $0.004795 7,561,891 LowVol -2.17% 9.46% 26.50%
954 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.46% 31.55%
955 UET Useless Ether… UET $34,532 $0.008708 3,965,716 LowVol -0.38% -2.64% 50.71%
956 DPAY DPAY DPAY $33,902 $0.000426 79,541,001 LowVol -2.17% 1.65% 30.01%
957 JOBS JobsCoin JOBS $33,890 $0.000320 106,019,270 LowVol 47.10% -9.49% -24.01%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $33,402 $0.001598 20,898,106 LowVol -2.17% 7.29% -18.74%
959 VTA Virtacoin VTA $33,055 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 2.72% 9.56% 180.96%
960 ERY Eryllium ERY $32,619 $0.006188 5,271,567 LowVol -1.32% 16.48% 31.73%
961 LUNA Luna Coin LUNA $32,139 $0.019926 1,612,887 LowVol -1.88% 10.90% 53.56%
962 BOAT Doubloon BOAT $31,596 $0.001703 18,547,845 LowVol -1.93% -0.33% 14.36%
963 XBTS Beatcoin XBTS $30,974 $0.020315 1,524,686 LowVol 0.41% 1.65% -31.31%
964 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 4.44% 35.63%
965 PONZI PonziCoin PONZI $30,004 $0.034843 861,099 LowVol -2.17% -29.79%
966 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.29% -27.48%
967 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,835 $0.000426 70,000,000 LowVol -2.17% -14.17% 30.01%
968 LTCR Litecred LTCR $28,988 $0.000959 30,227,750 LowVol -1.93% 19.58% -1.18%
969 PEX PosEx PEX $28,493 $0.011614 2,453,240 LowVol -1.93% 6.32% 26.06%
970 CAB Cabbage CAB $27,971 $0.002664 10,499,996 LowVol -1.88% 7.29% -12.24%
971 MILO MiloCoin MILO $27,807 $0.002577 10,789,954 LowVol -1.93% -13.27% 35.23%
972 LIR LetItRide LIR $27,054 $0.000746 36,271,849 LowVol -2.17% 21.25% 8.12%
973 ZNE Zonecoin ZNE $26,137 $0.010123 2,581,970 LowVol -2.17% 7.30% 28.53%
974 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,702 $0.034097 753,776 LowVol -1.88% 7.29% 32.92%
975 CNC CHNCoin CNC $25,593 $0.000533 48,038,255 LowVol -2.17% 7.46% 30.29%
976 PLNC PLNcoin PLNC $25,494 $0.001492 17,089,600 LowVol -2.17% -21.27% -36.54%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,530 $0.026319 894,026 LowVol -1.93% -18.21% -4.76%
978 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.09%
979 WBB Wild Beast Block WBB $21,840 $0.131573 165,994 LowVol -7.08% 16.46% 45.40%
980 RIDE Ride My Car RIDE $21,583 $0.000213 101,276,976 LowVol -2.17% -28.47% 21.53%
981 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
982 ALTC Antilitecoin ALTC $20,147 $0.000639 31,512,613 LowVol -1.93% 7.29% 18.31%
983 ELS Elysium ELS $20,057 $0.005008 4,005,012 LowVol 0.22% 33.89% 63.67%
984 SDP SydPak SDP $20,048 $0.125521 159,717 LowVol -2.17% 7.30% 30.01%
985 BIOB BioBar BIOB $19,443 $0.021950 885,756 LowVol -2.17% -7.91% 11.13%
986 MGM Magnum MGM $16,372 $0.004156 3,939,801 LowVol -1.93% -2.55% 69.02%
987 XOC Xonecoin XOC $16,335 $0.038892 420,000 LowVol -2.17% -2.97% 2.66%
988 RSGP RSGPcoin RSGP $15,644 $9.06 1,727 LowVol -1.88% 9.82%
989 TRADE Tradecoin TRADE $12,888 $0.001705 7,559,679 LowVol -7.70% 14.45% -30.66%
990 SOCC SocialCoin SOCC $12,709 $0.009177 1,384,879 LowVol -15.40% -8.65% -45.91%
991 QBK Qibuck Asset QBK $11,801 $0.007061 1,671,379 LowVol -4.19% -1.68% 22.30%
992 IMX Impact IMX $11,669 $0.000107 109,509,073 LowVol -1.93% -64.24% -27.68%
993 VOLT Bitvolt VOLT $11,272 $0.000746 15,112,554 LowVol 36.96% 25.17% 10.62%
994 P7C P7Coin P7C $11,259 $0.000320 35,220,238 LowVol -2.17% -2.44%
995 DAS DAS DAS $10,911 $0.004160 2,622,886 LowVol -2.17% -5.08% -32.68%
996 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -54.66% -56.28%
997 JS JavaScript Token JS $10,439 $0.001306 7,991,996 LowVol -0.38% -29.33% 16.07%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
999 IBANK iBank IBANK $10,128 $0.002238 4,526,324 LowVol -1.93% 11.14%
1000 DIX Dix Asset DIX $9,973 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.07% -3.31% 52.71%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,837 $0.001085 9,069,823 LowVol -1.93% 173.00% 122.90%
1002 VRS Veros VRS $9,462 $0.000019 486,609,040 LowVol -2.01% -18.67% -21.85%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $9,199 $0.002737 3,360,417 LowVol -4.19% 48.27% 34.29%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1005 WBC WalletBuilder… WBC $5,765 $0.306876 18,787 LowVol -1.93% 24.66%
1006 MRNG MorningStar MRNG $5,763 $0.000177 32,613,390 LowVol -2.73% -9.56% -30.34%
1007 CONX Concoin CONX $4,520 $0.006074 744,266 LowVol -1.93% -20.12% -36.63%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,283 $0.020454 209,412 -0.64%
1009 ULA Ulatech ULA $3,876 $0.019628 197,486 LowVol -1.93% -10.67% 148.86%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,359 $0.015857 211,827 LowVol -4.19% -12.82% 1.24%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,336 $42625.30 0.078264 LowVol -1.93% -27.23% -65.56%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,014 $0.181249 16,627 LowVol -2.17% -1.91% -21.60%
1015 GSR GeyserCoin GSR $2,966 $0.063293 46,864 LowVol -2.17% 6.40% 3.45%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,349 $0.001705 1,377,917 LowVol -2.17% -9.65% -16.87%
1017 LEX Lex4All LEX $1,743 $0.001743 1,000,000 LowVol -4.19% -41.17%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,242 $0.000213 5,826,388 LowVol -1.93% 7.29% 4.89%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,138 $7.4e-08 15,320,585,365 LowVol -16.65% -54.27% -42.93%
1020 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.20%
1021 ABN Abncoin ABN $916 $0.013532 67,700 LowVol -2.17% -12.64% 17.15%
1022 DMB Digital Money… DMB $404 $0.000959 421,300 LowVol -1.93% -2.93% -24.19%
1023 ENV Environ ENV $260 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.82% -29.79% -8.06%
1024 FDC Future Digita… FDC $253 $0.000092 2,753,201 LowVol -2.73% 10.77% 26.78%
1025 CALC CaliphCoin CALC $65 $0.000746 87,140 LowVol -2.17% 14.15% -43.60%
1026 QASH QASH QASH $1.45 $32,077,900 -0.03% 16.89% 234.61%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $51.44 $16,789,300 -1.18% -5.75%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,250,650 0.20% 5.07% 64.60%
1029 INK Ink INK $0.181504 $4,688,610 1.11% 3.28% 3.84%
1030 AI POLY AI AI $16.97 $4,657,090 -2.83% -0.39%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.69 $4,105,130 -6.27% -5.33% -30.88%
1032 REC Regalcoin REC $38.27 $3,989,360 -0.69% -9.12% -16.91%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.48 $3,397,230 -0.98% -11.06% -10.07%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.029499 $3,071,380 -1.27% -4.79%
1035 BTE BitSerial BTE $4.32 $2,343,940 -1.10% 46.17% -25.78%
1036 ETN Electroneum ETN $0.045668 $2,012,440 -0.30% 30.28% 56.63%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.84 $1,878,400 -1.70% -0.91% -25.74%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.68 $1,496,100 -0.68% 1.28% -1.80%
1039 AION Aion AION $1.97 $1,412,190 0.09% 13.19% 151.23%
1040 NULS Nuls NULS $0.537756 $1,382,880 -0.81% -10.38% -19.09%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $148.73 $1,381,760 -1.46% -37.55% 46.80%
1042 FRST FirstCoin FRST $15.72 $926,317 -5.57% -1.49% -5.97%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $221.36 $808,501 0.26% -5.40% -15.60%
1044 TSL Energo TSL $0.031475 $774,124 -3.30% -4.11% -6.12%
1045 RYZ ANRYZE RYZ $0.029173 $725,908 -3.59% 22.45%
1046 XIN Infinity Econ… XIN $0.040491 $724,976 -6.13% -18.45% -11.93%
1047 B3 B3Coin B3 $0.000108 $673,562 -41.29% -63.21% -55.86%
1048 THS TechShares THS $0.938221 $628,531 2.39% -8.77% -12.02%
1049 BOT Bodhi BOT $0.487101 $415,151 -0.88% -2.71% -6.83%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.24 $404,956 -2.09% 4.73% 7.58%
1051 WC WINCOIN WC $1.10 $371,255 -16.87% 1.60% -41.64%
1052 LLT LLToken LLT $0.319745 $290,040 1.35% 8.46% -1.45%
1053 MINEX Minex MINEX $0.068491 $274,782 15.94% 35.89% 20.61%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $30.37 $255,830 -1.93% -13.85% -24.31%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000533 $251,430 -1.93% 7.29% 26.65%
1056 VEE BLOCKv VEE $0.020813 $237,064 -0.49%
1057 WISH MyWish WISH $0.198524 $210,829 2.87%
1058 BSR BitSoar BSR $0.159831 $207,322 -32.32% -48.75% -4.52%
1059 INF InfChain INF $0.008951 $158,715 -2.17% 8.59% -4.52%
1060 UGT UG Token UGT $0.468990 $158,582 -0.53% 3.19% 36.82%
1061 EAG EA Coin EAG $3.56 $156,168 -1.93% 14.85% -14.94%
1062 XID Sphre AIR XID $0.183347 $149,832 -6.06% -8.61% -2.62%
1063 ICX ICON ICX $1.32 $120,195 -1.37% -12.79% 29.35%
1064 BT1 BT1 [CST] BT1 $10985.20 $100,192 -4.65% 7.41% 36.83%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.117112 $75,612 2.04% -0.67% 15.91%
1066 EVR Everus EVR $5.74 $69,242 -3.85% 6.80% 43.51%
1067 MSD MSD MSD $0.012678 $68,492 -1.06% 1.37% -6.37%
1068 XCPO Copico XCPO $0.025344 $60,801 5.78% 5.99% -22.24%
1069 GUC GoldUnionCoin GUC $0.127865 $58,350 -1.93% 15.93% 74.32%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.004582 $45,696 -1.88% -9.54% -8.63%
1071 SMART SmartBillions SMART $0.435375 $42,492 -0.38% 3.82%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.034044 $41,164 -1.02% -0.11% -28.20%
1073 SIC Swisscoin SIC $0.000107 $40,029 -51.09% -31.05% -97.92%
1074 RMC Russian Minin… RMC $13691.40 $39,186 -2.17% 6.44% 19.95%
1075 OXY Oxycoin OXY $0.174805 $39,165 46.79% 6.46% 3.65%
1076 HOLD Interstellar … HOLD $0.024544 $38,427 -8.99% 3.15% -77.26%
1077 MUT Mutual Coin MUT $0.003847 $37,123 -8.41% 16.55%
1078 BOS BOScoin BOS $0.948333 $35,725 2.68% -18.89% -14.16%
1079 GRN Granite GRN $0.014598 $33,713 143.69% -11.97% 21.07%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.26 $33,339 -1.52% -16.81% -54.02%
1081 HYTV Hyper TV HYTV $0.010884 $32,520 13.46% -27.14%
1082 COR CORION COR $0.790819 $31,567 -5.20% -12.09% -16.50%
1083 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $29,311 -0.38% 0.45% 27.37%
1084 QBT Cubits QBT $0.010545 $27,939 -17.22% 668.09% 1291.46%
1085 TRIA Triaconta TRIA $8.80 $23,871 -0.38% -1.75%
1086 DSR Desire DSR $0.251727 $20,705 -0.94% 37.65% 16.78%
1087 9COIN 9COIN 9COIN $0.002877 $18,377 -1.88% -12.74% 0.85%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.69 $18,286 -0.97% -4.46% -10.06%
1089 BPL Blockpool BPL $0.117743 $17,753 -4.28% -6.64% -35.67%
1090 SSS Sharechain SSS $0.001971 $16,327 -15.99% -33.31% -21.73%
1091 TER TerraNova TER $2.39 $15,880 -1.98% 13.50% -12.40%
1092 B2B B2B B2B $0.677203 $15,664 -0.38% -0.84% -13.13%
1093 AKY Akuya Coin AKY $0.162176 $15,345 -2.95% -14.16% -65.98%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.013213 $15,258 -1.93% 14.69% 8.58%
1095 PLX PlexCoin PLX $0.090929 $14,627 16.81% -30.62%
1096 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106128 $14,194 -0.13% -2.40% 30.07%
1097 DEUS DeusCoin DEUS $0.369743 $13,347 -2.17% 10.37% -1.87%
1098 GLS GlassCoin GLS $0.772412 $11,974 -6.49% -2.79%
1099 MCR Macro MCR $2.23 $11,671 -1.98% -20.73% -18.68%
1100 SAK Sharkcoin SAK $0.002130 $11,250 12.07% -25.52% 14.68%
1101 FOR FORCE FOR $0.004101 $11,192 3.62% 107.54% 62.27%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029025 $10,436 -0.38% -30.80% -42.60%
1103 PNX Phantomx PNX $0.020056 $10,186 -1.91% 17.31% -7.81%
1104 MKR Maker MKR $397.90 $9,536 -0.53% 3.70% 22.22%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.044753 $9,451 17.48% 142.43% -2.08%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000087 $8,990 -4.63% -2.30% -23.92%
1107 BTCM BTCMoon BTCM $0.007335 $8,874 -0.74% 0.88% 306.86%
1108 MGC GulfCoin MGC $0.003510 $8,195 0.92% 6.86% 3.62%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.81 $7,953 -0.38% 6.55% 19.23%
1110 SISA SISA SISA $0.014124 $7,883 3.49% -23.86% -24.38%
1111 FLASH Flash FLASH $0.005348 $7,538 -2.07% 24.93% 16.52%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.188159 $7,293 -3.27% 13.88% 134.64%
1113 TCOIN T-coin TCOIN $0.000213 $7,122 -31.94% -17.70% 0.34%
1114 STU bitJob STU $0.027835 $6,494 21.31% 73.63% -48.22%
1115 EFYT Ergo EFYT $9.44 $6,483 -2.62% 4.99% -9.72%
1116 AERM Aerium AERM $1.51 $6,330 -2.09% -20.10% -16.04%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005425 $5,955 -55.30% -58.04% -73.45%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.111430 $5,803 -0.41% -10.03% 35.53%
1119 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001883 $5,780 0.97% -23.03% 31.59%
1120 SPANK SpankChain SPANK $0.033766 $5,373 -0.53% 1.39%
1121 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002377 $4,863 -1.76% -3.61% 3.37%
1122 SIFT Smart Investm… SIFT $2.27 $4,836 -0.56% -23.76% -30.57%
1123 PLC PlusCoin PLC $0.000760 $4,661 -0.01% 23.78% -2.46%
1124 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002456 $4,600 -14.33% -36.17% -15.26%
1125 DGPT DigiPulse DGPT $1.06 $4,423 1.03% 1.62% -25.81%
1126 VIU Viuly VIU $0.003890 $4,371 3.34% -7.20% 46.23%
1127 SKC Skeincoin SKC $0.008524 $4,365 -7.75% 168.26% 229.72%
1128 XTD XTD Coin XTD $0.000107 $4,008 -1.93% 7.29% 30.01%
1129 SND Sand Coin SND $0.796638 $3,996 -1.83% 18.46% 20.47%
1130 HYPER Hyper HYPER $0.026106 $3,958 -2.17% 85.85% 4.26%
1131 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032160 $3,358 -15.51% -20.89% -28.32%
1132 ACC AdCoin ACC $0.096284 $3,263 -1.84% -24.38% -0.33%
1133 APC AlpaCoin APC $0.024639 $3,191 -1.39% -15.26% 57.43%
1134 AV AvatarCoin AV $0.029622 $3,189 -1.93% -6.79% 15.40%
1135 DAY Chronologic DAY $3.52 $3,118 -0.13% -2.66% -2.07%
1136 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064050 $3,043 -2.04% -7.04% -9.70%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.048265 $2,876 -0.55% -17.51% 7.60%
1138 OX OX Fina OX $0.000125 $2,874 -1.56% -2.84% -23.40%
1139 RCN Rcoin RCN $0.000107 $2,332 -1.93% 7.29% 30.01%
1140 MONETA Moneta MONETA $0.000639 $2,316 6.63% 114.61%
1141 XOT Internet of T… XOT $2983.52 $2,213 -1.93% 0.64% 21.93%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.007501 $2,129 -12.12% -4.20% -0.23%
1143 NTWK Network Token NTWK $0.006482 $2,048 -0.38% 40.13% 151.32%
1144 IQT iQuant IQT $0.167539 $2,026 -1.93% 3.59% 3.81%
1145 MARX MarxCoin MARX $0.000959 $1,945 46.51% -4.36% -1.40%
1146 LDCN LandCoin LDCN $0.008788 $1,864 -1.92% 153.12% 275.43%
1147 NAMO NamoCoin NAMO $0.000213 $1,856 -1.94% 75.70% 39.21%
1148 FID BITFID FID $0.106554 $1,671 -1.93% 7.29% 30.01%
1149 BIXC BIXC BIXC $4.27 $1,641 -1.93% 26.64%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.005221 $1,517 -15.98% 7.29% 51.80%
1151 BSN Bastonet BSN $0.000639 $1,380 -1.93% -8.03% -31.83%
1152 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083112 $1,349 -2.17% -7.73% 21.81%
1153 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,308 6.55% 10.14% 9.36%
1154 BTBc Bitbase BTBc $0.004369 $1,268 -19.78% -23.10% -39.23%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.38 $1,238 -2.17% 5.33% 29.99%
1156 XQN Quotient XQN $0.006074 $1,115 -2.17% 15.40% -7.17%
1157 WA WA Space WA $0.018541 $1,041 -2.17% -18.82% 20.33%
1158 COUPE Coupecoin COUPE $0.000013 $979 -1.46% 55.92% 24.43%
1159 DFS DFSCoin DFS $0.007961 $940 -2.39% -14.44% -1.25%
1160 SUR Suretly SUR $3.48 $922 -0.38% -2.97% 11.53%
1161 CYC Cycling Coin CYC $0.002557 $906 14.51% 44.18% 114.00%
1162 GAY GAY Money GAY $0.012771 $863 65.06% 7.23% -6.38%
1163 NTC Natcoin NTC $0.309008 $843 -1.93% 12.90% -29.58%
1164 PRN Protean PRN $0.000088 $659 -17.32% 45.38% 13.39%
1165 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004049 $659 -9.33% 10.19% 28.02%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.184793 $648 -0.38% 19.79% 25.01%
1167 VULC Vulcano VULC $0.006881 $635 -1.95% -19.81% -4.41%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000746 $585 17.71% 29.99% -3.84%
1169 EGOLD eGold EGOLD $0.009680 $575 -0.53% -28.62% 9.64%
1170 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046032 $574 -4.60% -7.30% -2.45%
1171 DISK DarkLisk DISK $0.000852 $542 -2.17% 22.63% 3.46%
1172 TOP TopCoin TOP $0.000320 $528 -2.21% -35.86% -60.32%
1173 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000746 LowVol -2.17% -6.12% 172.32%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001991 LowVol 5.06% -9.82% -25.47%
1175 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000625 LowVol 42.50% 9.64% 32.57%
1176 FUDD DimonCoin FUDD $0.000992 LowVol -8.46% -48.88%
1177 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003499 LowVol -1.99% 7.92% 18.79%
1178 ANI Animecoin ANI $0.000213 LowVol 30.88% 93.70% 57.73%
1179 WIC Wi Coin WIC $0.002818 LowVol -0.30% -24.39% -17.98%
1180 EDRC EDRCoin EDRC $0.046792 LowVol -1.97% 4.18% 14.31%
1181 EUSD eUSD EUSD $0.000227 LowVol -0.38% 1.76% -22.16%
1182 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000320 LowVol -2.17% -19.53% 30.01%
1183 WOW Wowcoin WOW $0.000106 LowVol -2.21% 6.69% -11.45%
1184 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000959 LowVol -1.88% -32.37% -46.82%
1185 BUB Bubble BUB $0.024401 LowVol -1.93% 52.62% 95.33%
1186 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.072457 LowVol -1.93% 6.82% 18.72%
1187 UR UR UR $0.000638 LowVol -1.97% 3.25% 42.07%
1188 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 LowVol 99.24% 16.81% 37.17%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.002910 LowVol -0.53% -1.20%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000320 LowVol 47.10% 9.31% 18.26%
1191 YES Yescoin YES $0.000067 LowVol -24.10% 231.76% 51.01%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.79% 4.71% -16.53%
1193 STARS StarCash Network STARS $0.272615 LowVol -2.11% 6.29% 29.51%
1194 PRES President Trump PRES $0.003983 LowVol 0.28% 16.97% 6.64%
1195 BET BetaCoin BET $0.001066 LowVol -50.97% -55.29% -52.27%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -2.42% -94.25%
1197 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -13.38% -45.90% -17.61%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000320 LowVol 46.74% 60.94% 28.81%
1199 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003623 LowVol -1.93% -1.41% 26.46%
1200 SKR Sakuracoin SKR $0.001136 LowVol -2.20% -56.53% 33.70%
1201 BITOK Bitok BITOK $0.000107 LowVol -1.93% 7.29% 177.02%
1202 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004049 LowVol -32.41% -54.70% -86.13%
1203 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000209 LowVol -5.36% 75.85% 357.60%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.002345 LowVol -2.02% 20.06% 78.84%
1205 BIT First Bitcoin BIT $0.013000 LowVol -2.17% 7.93% -2.30%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000426 LowVol -2.17% 43.06% 18.84%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000213 LowVol -2.17% -4.79% 42.72%
1208 MOTO Motocoin MOTO $0.003042 LowVol -15.86% -17.92% -52.51%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.001792 LowVol -0.53% -30.62% 22.72%
1210 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.8e-07 LowVol -0.53% -44.23% 31.41%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.003004 LowVol -0.38% 16.64% 203.61%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012696 LowVol -1.55% 11.03% 36.47%
1213 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001918 LowVol -2.17% 13.06% 37.66%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000070 LowVol -6.73% 2920.12% -14.70%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000320 LowVol -1.93% 7.29% 20.77%
1216 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.64% -14.78% 19.63%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006180 LowVol -2.17% 5.49% 28.26%
1218 HNC Huncoin HNC $0.001918 LowVol 35.78% 12.51% 37.66%
1219 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005889 LowVol -2.35% 2.47% -61.23%
1220 XRY Royalties XRY $0.030558 LowVol -1.95% -24.77% -55.25%
1221 OPES Opescoin OPES $0.002025 LowVol -2.17% 1.93% 7.44%
1222 FBL Faceblock FBL $0.001935 LowVol -0.38% -58.47% -16.69%
1223 LEPEN LePen LEPEN $0.000099 LowVol -2.50% -21.41% 21.69%
1224 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000109 LowVol -1.84% -2.01% -45.09%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003090 LowVol -1.93% 3.72%
1226 PRM PrismChain PRM $0.001279 LowVol -2.17% -13.18% 41.95%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.031220 LowVol -2.17% 7.66% 16.12%
1228 FC Facecoin FC $0.004291 LowVol -0.38% 20.03% 45.70%
1229 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005754 LowVol -1.93% -42.64% -37.39%
1230 IRL IrishCoin IRL $0.002344 LowVol -1.88% -11.49% -7.73%
1231 ACES Aces ACES $0.000207 LowVol -2.17% 2.28% 6.27%
1232 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005860 LowVol -2.17% 11.00% -6.96%
1233 NBIT netBit NBIT $0.055545 LowVol 0.97% 102.24% 19.00%
1234 SWP Swapcoin SWP $0.135450 LowVol -0.38% 93.60% 53.48%
1235 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000107 LowVol -1.93% 7.29% 30.01%
1236 PAYP PayPeer PAYP $0.000107 LowVol -2.17%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000533 LowVol -2.17% -10.59% 10.34%
1238 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002056 LowVol -6.22% -26.25% -9.80%
1239 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071837 LowVol -0.53% 3.86% 16.04%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001219 LowVol -2.66% -1.20% 11.18%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.66 LowVol -7.46% 7.13% -13.80%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.001811 LowVol -2.17% -9.40% 22.79%
1243 FAP FAPcoin FAP $0.007319 LowVol -1.42% -25.56% -50.12%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000107 LowVol -1.88% 7.29% 8.91%
1245 BEST BestChain BEST $0.001257 LowVol -2.11% -3.34% 18.76%
1246 MAVRO Mavro MAVRO $0.013213 LowVol -10.14% -1.45% -17.33%
1247 BIRDS Birds BIRDS $0.000176 LowVol 61.03% 114.57%
1248 ELC Elacoin ELC $0.083432 LowVol -2.17% 13.85% 24.59%
1249 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106554 LowVol 21.82% 27.73% 56.68%
1250 REGA Regacoin REGA $0.002131 LowVol -1.93% -32.00% -7.13%
1251 GAIN UGAIN GAIN $0.001385 LowVol -2.17% 53.29%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000107 LowVol -2.17% 7.29% 30.01%
1253 TEAM TeamUp TEAM $0.000213 LowVol -2.17%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000107 LowVol -2.17% 7.29% 30.01%
1255 GBRC Global Busine… GBRC $0.000107 LowVol -2.17% 7.29% 30.02%
1256 MEN PeopleCoin MEN $0.000107 LowVol -1.93% 7.29% 28.24%
1257 ANTX Antimatter ANTX $0.000106 LowVol -2.18% 6.89% 53.54%
1258 OCOW OCOW OCOW $0.005221 LowVol -1.93% 5.15%
1259 RHFC RHFCoin RHFC $0.000959 LowVol -1.93% -12.21% 6.51%
1260 KASHH KashhCoin KASHH $0.000107 LowVol 282.36% 998.40%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000107 LowVol -1.93% -46.35%
1262 XDE2 XDE II XDE2 $2.78 LowVol -1.93% -6.21% 5.86%
1263 EBIT eBIT EBIT $0.001899 LowVol 0.75% 62.41% 152.31%
1264 MAGN Magnetcoin MAGN $0.511461 LowVol -1.93% 6.19% 22.61%
1265 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.035248 LowVol -4.43% -4.69% -5.04%
1266 ABC Alphabit ABC $14.86 LowVol -1.93% 6.83% 16.90%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.016409 LowVol -1.93% 7.29% 30.65%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.001811 LowVol -1.88% 7.29% 30.01%
1269 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.055873 LowVol 28.03%
1270 AIB Advanced Inte… AIB $0.004140 LowVol -3.91% 15.35% 17.57%
1271 XAU Xaucoin XAU $0.032712 LowVol -2.80% 36.69% 67.17%
1272 HCC Happy Creator… HCC $0.000426 LowVol -2.17% 7.29% -2.59%
1273 GARY President Joh… GARY $0.209912 LowVol -2.17% 47.39% 94.26%
1274 DON Donationcoin DON $0.000850 LowVol -2.13% 6.50% 95.42%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003303 LowVol -2.17% 10.87% -0.54%
1276 SPORT SportsCoin SPORT $0.001066 LowVol -2.17% 44.58%
1277 GML GameLeagueCoin GML $0.008311 LowVol -2.17% -0.37%
1278 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000426 LowVol -2.17% 5.88% 30.01%
1279 OMC Omicron OMC $0.120726 LowVol -2.17% 7.30% 31.10%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.237083 LowVol -1.93% -22.84% 8.38%
1281 CC CyberCoin CC $0.000107 LowVol -2.17% 7.27% 30.01%
1282 MBL MobileCash MBL $0.000320 LowVol -2.17% 7.29% -2.49%
1283 PDG PinkDog PDG $0.000320 LowVol 46.74% 221.91% 95.09%
1284 CBD CBD Crystals CBD $0.001492 LowVol -2.17% 7.27%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.032392 LowVol -1.93% 7.32%
1286 TCR TheCreed TCR $0.000320 LowVol -2.17% 7.29% 0.45%
1287 PSY Psilocybin PSY $0.019393 LowVol -2.17% -10.45%
1288 TELL Tellurion TELL $0.000287 LowVol 7.97% 185.48% 241.18%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000533 LowVol -2.17% -7.47%
1290 NBE BitCentavo NBE $9.8e-07 LowVol -0.82% 37.26%
1291 CME Cashme CME $0.000107 LowVol -1.93% 7.30% 30.01%
1292 LKC LinkedCoin LKC $0.000213 LowVol -2.17% 7.29%
1293 STEX STEX STEX $0.383593 LowVol 0.07% -0.46% 51.86%
1294 TODAY TodayCoin TODAY $0.001172 LowVol -2.17% 7.29% 50.56%
1295 WINK Wink WINK $0.000320 LowVol -1.93% 52.73% 30.01%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010549 LowVol -1.93% 7.29% -8.29%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000107 LowVol -1.93% 7.29% 30.18%
1298 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000107 LowVol -2.17% 7.29% 30.01%
1299 UTA UtaCoin UTA $0.000533 LowVol -1.93% 7.29% -27.77%
1300 TURBO TurboCoin TURBO $0.000107 LowVol 7.29% 30.02%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000229 LowVol -2.73% 10.77% 46.96%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SYNC Sync SYNC $537.46 LowVol -1.08% 34.09% -12.49%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -0.45% -54.03%
1306 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 4.96% -12.88%
1307 EGG EggCoin EGG $0.040165 LowVol -2.72% 6.43%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.24% 40.27%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol -0.02%
1310 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.29% 21.53%
1311 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 4.98% -88.65%
1312 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.29%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol 10.11%
1314 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.32%
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.28%
1316 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.06% 37.40%
1317 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol 10.11% 15.25%
1318 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1319 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.15%
1320 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 12.81% 35.77%
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 9.12% 14.11%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.86%

Phản hồi