Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10832.20 trên tổng giá trị $180,995,771,410

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $496.46 trên tổng giá trị $47,674,993,353

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1614.59 trên tổng giá trị $27,171,773,651

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.276564 trên tổng giá trị $10,681,695,532

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $342.65 trên tổng giá trị $5,714,988,975

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GRN Granite (GRN) đang có giá hiện tại $0.014693 trên tổng giá trị đã biến động tăng 146.38% trong 1h qua

    + Đồng AGLC AgrolifeCoin (AGLC) đang có giá hiện tại $0.005684 trên tổng giá trị $42,228 đã biến động tăng 128.73% trong 1h qua

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $9.7e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.57% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.012856 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.83% trong 1h qua

    + Đồng ZZC ZoZoCoin (ZZC) đang có giá hiện tại $1.92 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.32% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2786.79% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $2,268,619 đã biến động tăng 970.15% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012314 trên tổng giá trị đã biến động tăng 796.65% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị đã biến động tăng 284.07% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000068 trên tổng giá trị đã biến động tăng 242.59% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.318502 trên tổng giá trị $4,851,094 đã biến động tăng 1714.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012314 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1523.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1024.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.470335 trên tổng giá trị $5,707,417 đã biến động tăng 774.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.197857 trên tổng giá trị $397,221 đã biến động tăng 620.10% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LCP Litecoin Plus LCP $82,189 $0.117215 701,182 $1,410 -1.21% 31.95% 5.58%
702 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $82,083 $0.103496 793,108 $846 -1.09% -44.72% 9.68%
703 VUC Virta Unique … VUC $81,782 $0.001331 61,425,200 $1,056 2.31% 2.73% 1.47%
704 PHO Photon PHO $79,893 $0.000004 20,407,078,512 $1,391 -20.58% 40.26% 42.06%
705 EOT EOT Token EOT $79,809 $0.009661 8,260,903 $10,957 -9.70% -23.57% -34.50%
706 611 SixEleven 611 $76,810 $0.178426 430,485 $29,388 -0.90% -0.95% 19.65%
707 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,075 $0.000965 77,777,777 $532 -1.13% 7.97% -23.92%
708 GPL Gold Pressed … GPL $73,227 $0.286036 256,006 $1,005 -1.13% -1.15% 31.81%
709 CWXT CryptoWorldX … CWXT $69,383 $0.001164 59,630,200 $2,135 -1.13% 39.57% 27.33%
710 IETH iEthereum IETH $68,165 $0.003791 17,982,000 $7,685 -10.89% -15.58% -38.76%
711 GCC GuccioneCoin GCC $67,445 $0.003325 20,285,537 $550 0.77% 11.26% 22.93%
712 KAYI Kayicoin KAYI $61,891 $0.000218 284,232,091 $6,216 -3.13% -57.43% -69.63%
713 MSCN Master Swiscoin MSCN $55,630 $0.001246 44,629,277 $5,882 25.65% -10.92% 1.34%
714 CFD Confido CFD $52,680 $0.005853 9,000,000 $1,382 0.31% -46.21% -54.25%
715 EREAL eREAL EREAL $52,051 $0.000778 66,909,634 $1,134 2.67% 30.07% 14.05%
716 OFF Cthulhu Offer… OFF $51,485 $0.019634 2,622,273 $1,497 -1.09% 17.49%
717 BRAT BRAT BRAT $51,442 $0.000322 160,000,000 $765 18.82% 9.20% 10.55%
718 ITZ Interzone ITZ $44,349 $0.026570 1,669,133 $2,543 -1.12% 7.36% 11.00%
719 EBTC eBTC [OLD] EBTC $43,537 $0.002117 20,564,300 $2,565 -27.63% -59.11% -34.91%
720 ROOFS Roofs ROOFS $41,822 $0.000322 130,000,000 $1,832 26.99% 7.80% -26.95%
721 VLTC Vault Coin VLTC $35,718 $0.001178 30,309,760 $876 -0.90% -13.03% -6.66%
722 BENJI BenjiRolls BENJI $34,614 $0.001709 20,252,846 $1,064 -25.47% -4.88% 5.41%
723 ZYD Zayedcoin ZYD $33,483 $0.005363 6,243,840 $1,207 -1.13% -40.02% -33.45%
724 TSTR Tristar Coin TSTR $32,894 $0.006542 5,027,857 $513 11.69% 9.76% -45.30%
725 XCS CybCSec XCS $31,730 $0.002681 11,834,082 $3,196 -1.13% -31.79% -2.80%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $31,297 $0.000860 36,390,750 $2,298 -1.11% 11.17% -4.93%
727 PRX Printerium PRX $29,753 $0.002517 11,821,728 $599 2.43% -47.91% -38.73%
728 DES Destiny DES $24,882 $0.015551 1,600,000 $949 -0.89%
729 HVCO High Voltage HVCO $24,678 $0.016516 1,494,171 $905 -0.89% 7.97% 18.65%
730 BNX BnrtxCoin BNX $22,733 $0.000858 26,496,001 $517 -1.13% 7.95% 59.69%
731 GRIM Grimcoin GRIM $22,147 $0.002145 10,324,802 $5,866 -1.09% 99.12% 246.98%
732 CRTM Corethum CRTM $20,117 $0.008047 2,500,000 $858 0.18% -8.10% 200.62%
733 CASH Cashcoin CASH $19,802 $0.000429 46,158,242 $1,689 -1.09% -56.81% -52.42%
734 PLACO PlayerCoin PLACO $18,833 $0.000536 35,120,000 $856 -1.13% -22.89% -13.59%
735 SCS Speedcash SCS $17,102 $0.065315 261,831 $2,169 -1.13% -8.68%
736 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,036 $0.001159 12,973,000 $647 -1.02% 14.40% -31.21%
737 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,260 $0.016735 852,102 $4,797 -1.12% 6.11% 132.51%
738 ARGUS Argus ARGUS $14,254 $0.012413 1,148,324 $942 22.34% 39.12% 78.63%
739 XRC Rawcoin XRC $13,280 $0.018840 704,882 $1,467 -1.18% 9.98% 5.86%
740 SANDG Save and Gain SANDG $12,162 $0.003968 3,064,800 $2,462 -1.09% 8.79% 34.99%
741 GEERT GeertCoin GEERT $11,152 $0.002190 5,091,200 $571 -3.01% -2.74% 41.43%
742 LBTC LiteBitcoin LBTC $11,146 $0.003496 3,188,280 $9,009 9.03% 15.87% 77.38%
743 NODC NodeCoin NODC $9,181 $0.005470 1,678,439 $1,076 -1.09% 2.59% 21.34%
744 LVPS LevoPlus LVPS $8,926 $0.005899 1,513,256 $5,502 -1.09% -20.83% -34.21%
745 HMC HarmonyCoin HMC $6,436 $0.011468 561,235 $2,947 -1.13% -3.69% 23.65%
746 EBT Ebittree Coin EBT $3,502 $0.002770 1,264,511 $601 -2.55% 57.43% 181.06%
747 FAL Falcoin FAL $84 $0.000429 196,766 $1,137 -1.13% 36.33% -19.53%
748 APW AppleCoin APW $8 $0.000107 75,264 $667 -1.13% 7.96% 30.86%
749 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
750 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.39%
751 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
752 IXC Ixcoin IXC $2,814,592 $0.134034 20,999,088 LowVol -1.09% 0.26% 28.44%
753 ADST AdShares ADST $2,643,544 $0.220246 12,002,686 LowVol -1.13% -0.97% 32.17%
754 AC AsiaCoin AC $2,401,635 $0.002088 1,150,318,384 LowVol 35.17% 7.06% 33.49%
755 CAGE CageCoin CAGE $2,268,619 $0.000022 101,168,328,395 LowVol -1.43% 970.15% 382.32%
756 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
757 RC RussiaCoin RC $1,789,530 $0.213602 8,377,873 LowVol -0.93% 43.07% 39.12%
758 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,510,999 $0.249142 6,064,810 LowVol -1.13% -6.42% 66.77%
759 NKA IncaKoin NKA $1,201,313 $0.000107 11,194,482,068 LowVol -0.77% 7.81% 5.39%
760 HTC HitCoin HTC $1,179,355 $0.000107 10,996,318,099 LowVol -1.13% 7.96% 30.75%
761 CASINO Casino CASINO $1,152,260 $1.15 1,000,000 LowVol -3.01% 137.31%
762 AHT Bowhead AHT $1,148,448 $0.143556 8,000,000 LowVol -1.13% -29.77% -16.82%
763 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,125,923 $0.000049 22,846,818,030 LowVol -0.71% -2.84% -33.74%
764 USC Ultimate Secu… USC $1,109,299 $0.107250 10,343,113 LowVol -1.13% 89.40% 92.17%
765 SHORTY Shorty SHORTY $1,093,950 $0.010939 100,000,000 LowVol -1.13% -0.80% 26.16%
766 PND Pandacoin PND $1,054,338 $0.000032 32,514,916,898 LowVol 2.81% 61.12% -47.09%
767 ORB Orbitcoin ORB $948,019 $0.307092 3,087,086 LowVol -0.19% 6.29% -9.78%
768 MAX MaxCoin MAX $896,993 $0.014693 61,047,741 LowVol -1.13% 12.20% 37.73%
769 ITI iTicoin ITI $797,178 $24.91 32,000 LowVol -1.11% 20.24% 38.22%
770 ARC Arcade Token ARC $797,094 $0.486210 1,639,402 LowVol -3.19% -24.70%
771 SDC ShadowCash SDC $756,831 $0.113042 6,695,133 LowVol -1.09% -49.37% 37.79%
772 UFO UFO Coin UFO $748,559 $0.000215 3,489,786,262 LowVol -1.13% 7.97% 29.08%
773 CNO Coin(O) CNO $746,315 $0.007097 105,165,054 LowVol 5.76% -28.59% -32.67%
774 NOBL NobleCoin NOBL $738,116 $0.000319 2,314,294,259 LowVol -1.08% 7.16% 33.87%
775 MAO Mao Zedong MAO $734,468 $0.117975 6,225,627 LowVol -2.91% 8.46% 24.05%
776 METAL MetalCoin METAL $709,524 $0.009224 76,925,527 LowVol -0.89% -7.16% -0.44%
777 LNK Link Platform LNK $679,311 $14.30 47,503 LowVol 0.13% -66.23% -37.11%
778 KOBO Kobocoin KOBO $638,272 $0.025841 24,700,248 LowVol -1.09% -13.81% 21.74%
779 SAC SACoin SAC $601,745 $0.085800 7,013,329 LowVol -9.08% 1.61% 9.78%
780 PIGGY Piggycoin PIGGY $585,228 $0.001203 486,295,593 LowVol -2.29% -34.77% 42.46%
781 XGR GoldReserve XGR $583,798 $0.033998 17,171,382 LowVol -2.12% -23.93% -17.77%
782 GOOD Goodomy GOOD $571,834 $0.001296 441,349,000 LowVol -1.11% 42.23% 89.67%
783 VAL Valorbit VAL $508,617 $0.000107 4,742,346,801 LowVol -1.13% 7.96% 31.01%
784 RIYA Etheriya RIYA $503,253 $0.318206 1,581,531 LowVol -1.13% -9.39% -21.33%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $497,173 $0.007615 65,290,635 LowVol -1.13% 8.89% 6.59%
786 AMBER AmberCoin AMBER $473,366 $0.010832 43,699,481 LowVol -1.09% 6.91%
787 FC2 FuelCoin FC2 $468,670 $0.004612 101,625,077 LowVol -1.09% 0.92% 23.02%
788 FNC FinCoin FNC $449,485 $0.034902 12,878,667 LowVol -1.06% -14.46% 5.17%
789 JET Jetcoin JET $425,074 $0.087419 4,862,509 LowVol 1.30% -41.17% 7.14%
790 FUCK FuckToken FUCK $424,017 $0.008250 51,392,878 LowVol 0.18% -11.43% -28.55%
791 AU AurumCoin AU $411,452 $1.39 296,216 LowVol -1.04% 8.27% 30.73%
792 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.00%
793 BUN BunnyCoin BUN $381,587 $0.000004 102,292,964,541 LowVol -0.08% 84.47% 81.97%
794 FLT FlutterCoin FLT $379,101 $0.001177 322,214,524 LowVol -0.89% 31.29% 65.89%
795 CFT CryptoForecast CFT $377,190 $0.008200 46,000,000 LowVol -1.07% 0.66% 12.87%
796 NEWB Newbium NEWB $363,856 $0.007277 50,000,000 LowVol -1.79% 4.12% 38.03%
797 STS Stress STS $363,665 $0.000644 565,134,332 LowVol -1.13% 11.72%
798 ICN iCoin ICN $356,899 $0.012226 29,190,581 LowVol -0.89% 5.78% 7.35%
799 DVC Devcoin DVC $348,440 $0.000023 15,165,907,500 39.37%
800 PR Prototanium PR $346,851 $1.77 195,858 LowVol -1.03% 4.91% 55.78%
801 E4ROW E4ROW E4ROW $341,709 $0.077696 4,398,000 LowVol 0.18% -16.64% -27.43%
802 EVO Evotion EVO $328,867 $0.104004 3,162,057 LowVol -1.32% 48.33% 131.04%
803 WAY WayGuide WAY $321,882 $0.003218 100,040,708 LowVol -0.89% 4.48% 22.69%
804 Q2C QubitCoin Q2C $319,416 $0.001287 248,186,093 LowVol -0.89% 7.96% 12.30%
805 OHM OHM OHM $315,496 $0.010618 29,713,913 LowVol -1.13% 167.21% 37.71%
806 SHDW Shadow Token SHDW $313,529 $0.044790 7,000,000 LowVol -1.50% -14.81% 14.64%
807 VIDZ PureVidz VIDZ $304,586 $0.002431 125,279,775 LowVol -7.43% 2.68% 30.29%
808 GAIA GAIA GAIA $303,726 $0.012602 24,101,381 LowVol -0.88% 25.52% 11.46%
809 TIT Titcoin TIT $296,301 $0.005938 49,898,202 LowVol -0.92% 0.76% 16.49%
810 GLC GlobalCoin GLC $293,563 $0.004505 65,171,010 LowVol -1.09% -21.27% 66.55%
811 UNIC UniCoin UNIC $291,566 $0.098296 2,966,211 LowVol -1.25% -4.16% 53.42%
812 CHESS ChessCoin CHESS $287,192 $0.005315 54,032,769 LowVol -3.80% 2.44% 42.41%
813 SPRTS Sprouts SPRTS $286,700 $2.3e-07 1,262,676,975,373 LowVol -0.83% 7.49% -47.16%
814 FUNK The Cypherfunks FUNK $270,886 $0.000006 46,242,644,999 LowVol -0.68% -1.05% 9.29%
815 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.68%
816 CUBE DigiCube CUBE $260,524 $0.000107 2,429,126,009 LowVol -1.09% 7.96% 30.86%
817 FLY Flycoin FLY $247,793 $1.18 210,806 LowVol -0.89% 9.51% 19.32%
818 HODL HOdlcoin HODL $247,466 $0.001609 153,825,000 LowVol -11.99% -0.18% 13.83%
819 FRC Freicoin FRC $243,624 $0.008258 29,500,597 LowVol -1.09% 3.92% 52.67%
820 J Joincoin J $241,049 $0.098452 2,448,402 LowVol -2.38% 11.71% -0.75%
821 LOT LottoCoin LOT $240,699 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -0.77% -0.80% 22.03%
822 BIGUP BigUp BIGUP $236,179 $0.000112 2,117,188,887 LowVol -1.06% 7.32% 22.68%
823 RBIES Rubies RBIES $235,923 $0.022652 10,415,252 LowVol -1.09% -14.30% -1.78%
824 888 OctoCoin 888 $230,906 $0.004588 50,324,620 LowVol -1.09% 10.63% 27.45%
825 XPD PetroDollar XPD $224,160 $0.003503 63,993,275 LowVol -1.08% -0.58% 51.26%
826 EMD Emerald Crypto EMD $220,820 $0.011551 19,117,129 LowVol 4.04% 6.77% 61.05%
827 CCN Cannacoin CCN $215,302 $0.045811 4,699,793 LowVol 9.25% -2.28% 24.91%
828 MAD SatoshiMadness MAD $214,573 $0.000107 2,000,683,485 LowVol -1.13% 7.82%
829 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $203,276 $0.015418 13,183,879 LowVol 3.83% 8.82% 36.72%
830 KED Darsek KED $195,726 $0.014446 13,549,165 LowVol -0.89% 2.41% -9.05%
831 4CHN ChanCoin 4CHN $192,899 $0.028774 6,703,981 LowVol -1.02% -7.81% -34.20%
832 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.24%
833 TTC TittieCoin TTC $177,082 $0.000141 1,259,816,434 LowVol -2.65% -28.46% -13.86%
834 GRT Grantcoin GRT $176,607 $0.004100 43,075,754 LowVol -0.51% 3.21% 24.08%
835 WYV Wyvern WYV $176,147 $0.100815 1,747,230 LowVol -1.13% 9.12% 20.50%
836 EVIL Evil Coin EVIL $175,766 $0.008362 21,020,383 LowVol -1.12% 6.85% 37.55%
837 URC Unrealcoin URC $171,768 $0.024453 7,024,402 LowVol -1.09% 7.96% 20.85%
838 GAP Gapcoin GAP $171,087 $0.014238 12,015,868 LowVol -1.12% -3.66% 21.54%
839 ANTI AntiBitcoin ANTI $166,710 $0.009545 17,465,159 LowVol -0.89% 12.40% 29.51%
840 I0C I0Coin I0C $163,790 $0.007805 20,984,926 LowVol -1.09% -6.59% -2.23%
841 SH Shilling SH $163,469 $0.004153 39,357,225 LowVol -1.13% -27.91% 14.62%
842 XRE RevolverCoin XRE $160,944 $0.007216 22,303,954 LowVol -2.49% -1.84% 15.40%
843 C2 Coin2.1 C2 $160,837 $0.001609 99,976,323 LowVol -1.09% -1.25% 88.65%
844 YAC Yacoin YAC $154,145 $0.001287 119,770,623 LowVol -1.09% -0.34% 7.72%
845 PHS Philosopher S… PHS $152,874 $0.025418 6,014,340 LowVol -0.89% 7.06% 46.85%
846 ARI Aricoin ARI $151,416 $0.001080 140,262,505 LowVol -3.49% 1.99% 59.45%
847 RED RedCoin RED $151,013 $0.002038 74,107,896 LowVol -1.13% 7.09% 33.74%
848 XRA Ratecoin XRA $149,306 $0.001304 114,481,935 LowVol -7.63% 5.04% -14.58%
849 HMP HempCoin HMP $145,500 $0.000107 1,356,645,470 LowVol -1.13% 7.96% 30.86%
850 JIN Jin Coin JIN $142,594 $0.014479 9,848,485 LowVol -1.09% 142.94% 177.81%
851 DRXNE DROXNE DRXNE $141,395 $0.002252 62,779,475 LowVol -0.81% 11.39% 43.14%
852 GP GoldPieces GP $135,238 $0.110836 1,220,161 LowVol -1.21% 13.14% 35.20%
853 MNM Mineum MNM $134,915 $0.014297 9,436,367 LowVol 3.67% 16.22% 9.06%
854 HAL Halcyon HAL $134,717 $0.025525 5,277,735 LowVol -1.09% 4.46% 41.81%
855 PX PX PX $132,884 $0.001394 95,308,411 LowVol -1.09% 185.56%
856 CYP Cypher CYP $131,757 $0.020699 6,365,285 LowVol -1.09% 7.59% 16.46%
857 MCRN MACRON MCRN $131,175 $0.000327 401,421,401 LowVol -0.17% -16.21% 88.06%
858 CTO Crypto CTO $130,007 $0.010725 12,121,899 LowVol -0.89% 3.03% -25.69%
859 QCN QuazarCoin QCN $129,663 $0.021450 6,044,911 LowVol -1.09% -2.82% 17.01%
860 XCT C-Bit XCT $128,247 $0.000816 157,223,250 LowVol -0.24% 26.70% 31.52%
861 FRK Franko FRK $127,376 $0.136851 930,767 LowVol -1.09% 5.16%
862 DLC Dollarcoin DLC $122,087 $0.013406 9,106,714 LowVol -0.89% 7.11% 29.07%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $120,696 $0.081503 1,480,887 LowVol -2.91% 14.40% 5.45%
864 GTC Global Tour Coin GTC $118,601 $0.003968 29,887,402 LowVol -1.13% -20.16% 11.34%
865 ICE iDice ICE $115,187 $0.073320 1,571,013 LowVol -1.12% -39.83% -57.94%
866 XPY PayCoin XPY $113,292 $0.009582 11,823,577 LowVol -1.42% -28.06% -46.14%
867 020 020LondonCoin 020 $112,100 $7.1e-07 156,935,550,248 LowVol
868 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.03% 11.22%
869 ARG Argentum ARG $110,432 $0.012941 8,533,681 LowVol -0.09% -2.23% 42.15%
870 GPU GPU Coin GPU $108,110 $0.002671 40,477,042 LowVol -1.09% 3.50% 46.23%
871 CAP Bottlecaps CAP $105,793 $0.000514 205,700,018 LowVol
872 VC VirtualCoin VC $105,781 $0.010511 10,064,287 LowVol -1.13% 7.96% -37.18%
873 MAY Theresa May Coin MAY $104,867 $0.004290 24,444,400 LowVol -1.13% 1.48% -22.40%
874 BUMBA BumbaCoin BUMBA $103,494 $0.004612 22,441,366 LowVol -19.78% -27.46% -7.33%
875 SLING Sling SLING $102,064 $0.095024 1,074,095 LowVol -1.09% 8.33% -17.01%
876 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,535 $0.001090 90,421,856 LowVol 6.98% 3.03% 55.38%
877 BLRY BillaryCoin BLRY $95,473 $0.010618 8,991,833 LowVol -1.23% -2.39%
878 CNNC Cannation CNNC $93,224 $0.037637 2,476,893 LowVol -1.15% -7.10% -31.18%
879 BTQ BitQuark BTQ $92,400 $0.010296 8,974,334 LowVol -1.13% 2.63% 3.82%
880 MST MustangCoin MST $91,223 $0.144719 630,343 LowVol -0.80% 2.78% 41.04%
881 BAS BitAsean BAS $90,186 $0.018037 5,000,000 LowVol 0.18% 17.20% 52.94%
882 SOON SoonCoin SOON $88,207 $0.007078 12,462,620 LowVol -2.37% -6.33% 28.00%
883 ECA Electra ECA $86,804 $0.000004 21,795,334,848 LowVol -0.71% -85.14% -51.92%
884 SRC SecureCoin SRC $85,207 $0.010386 8,204,081 LowVol -4.88% -21.41% 18.80%
885 CAT Catcoin CAT $84,915 $0.013728 6,185,550 LowVol -1.09% 2.05% -4.21%
886 BTPL Bitcoin Planet BTPL $84,294 $0.015286 5,514,452 LowVol -1.16% 8.19% 22.08%
887 XCRE Creatio XCRE $84,148 $0.004101 20,520,514 LowVol -1.35% -16.80% 43.82%
888 ALL Allion ALL $81,748 $0.013187 6,199,359 LowVol -1.13% -6.02% 23.71%
889 POP PopularCoin POP $79,062 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -0.74% 3.25% 41.45%
890 DRM Dreamcoin DRM $76,190 $0.031103 2,449,632 LowVol -1.13% 6.86% 28.98%
891 SCRT SecretCoin SCRT $75,285 $0.017803 4,228,672 LowVol -1.09% 7.97% 30.18%
892 RBT Rimbit RBT $73,976 $0.000640 115,499,623 LowVol -14.90% 16.48% 129.02%
893 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 41.61%
894 URO Uro URO $73,936 $0.061240 1,207,310 LowVol -1.13% 21.83% 43.71%
895 CRX Chronos CRX $71,778 $0.000974 73,729,962 LowVol -1.07% -4.13% 2.27%
896 300 300 Token 300 $71,573 $238.58 300 LowVol -0.89% 31.52% 51.54%
897 BIP BipCoin BIP $71,031 $0.043651 1,627,261 LowVol -0.89% 6.89% 54.06%
898 IMS Independent M… IMS $70,943 $0.013214 5,368,934 LowVol -11.25% -27.86% 4.38%
899 BVC BeaverCoin BVC $70,805 $0.022728 3,115,258 LowVol -0.90% -8.40% 44.46%
900 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,520 $0.002789 24,931,054 LowVol -1.09% 3.96% 23.63%
901 CPN CompuCoin CPN $69,384 $0.003537 19,615,019 LowVol -1.11% -13.64% 17.73%
902 ATX Artex Coin ATX $69,365 $0.003693 18,781,750 LowVol -1.13% -2.17% -12.33%
903 $$$ Money $$$ $68,876 $0.001501 45,887,218 LowVol -1.12% 0.52% 56.16%
904 KURT Kurrent KURT $68,780 $0.006934 9,919,485 LowVol -1.13% -3.68% 28.25%
905 CF Californium CF $66,506 $0.027671 2,403,499 LowVol -0.89% 10.28% 4.22%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $66,040 $0.006542 10,094,424 LowVol -1.09% 21.95% 47.82%
907 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,394 $0.000820 79,719,140 LowVol -1.09% 12.70% 42.68%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $64,387 $0.000107 600,344,291 LowVol -1.13% 7.97% 30.86%
909 SPT Spots SPT $63,670 $0.002842 22,406,021 LowVol -1.09% -4.81% -6.29%
910 RPC RonPaulCoin RPC $62,955 $0.070561 892,213 LowVol -1.13% 1.30% 2.34%
911 WARP WARP WARP $62,255 $0.056843 1,095,224 LowVol -1.13% 9.19% 31.85%
912 ARB ARbit ARB $60,101 $0.007722 7,783,090 LowVol -1.09% 9.48% 19.41%
913 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.24% 29.62%
914 WORM HealthyWormCoin WORM $59,727 $0.000536 111,378,071 LowVol -0.90% 21.44% 30.86%
915 DIBC DIBCOIN DIBC $59,651 $0.011930 5,000,000 LowVol -7.73% 5.48% 14.62%
916 TOR Torcoin TOR $57,185 $0.180862 316,179 LowVol 2.74% -33.12% -33.06%
917 KIC KibiCoin KIC $56,347 $0.003833 14,701,000 LowVol -1.10% -52.39% 1.94%
918 HXX Hexx HXX $56,345 $0.038051 1,480,779 LowVol -0.19% 9.49% -20.50%
919 DBTC Debitcoin DBTC $56,199 $0.003122 17,999,629 LowVol -8.35% 19.68% 21.36%
920 ICOB ICOBID ICOB $55,903 $0.000524 106,701,874 LowVol 4.08% -14.86% 5.51%
921 GLT GlobalToken GLT $55,761 $0.002148 25,963,500 LowVol -1.12% -0.42% -0.49%
922 SOIL SOILcoin SOIL $55,644 $0.009759 5,702,048 LowVol -0.89% 6.76% 23.35%
923 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.59% 37.30%
924 SONG SongCoin SONG $55,374 $0.001700 32,565,300 LowVol 2.14% 41.29% 149.07%
925 DRS Digital Rupees DRS $54,784 $0.000107 510,802,961 LowVol -1.09% -37.31% 30.86%
926 CXT Coinonat CXT $53,125 $0.006161 8,623,200 LowVol -9.77% -0.01% 66.59%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
928 MND MindCoin MND $49,788 $0.003968 12,546,625 LowVol -0.89% 7.96% 22.99%
929 CESC CryptoEscudo CESC $46,366 $0.000322 144,105,100 LowVol -1.09% -13.63% 96.30%
930 COXST CoExistCoin COXST $46,013 $0.001698 27,100,000 LowVol -1.71% -51.54% -51.26%
931 STEPS Steps STEPS $45,943 $0.002467 18,625,017 LowVol -0.90% 7.96%
932 EGAS ETHGAS EGAS $45,930 $0.004522 10,157,540 LowVol -8.74% -8.20% 18.97%
933 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 9.90% 66.23%
934 VPRC VapersCoin VPRC $45,158 $0.000058 780,124,964 LowVol -0.61% -40.61% 137.66%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $43,826 $0.000072 608,557,394 LowVol -0.68% 18.33% 50.46%
936 SFC Solarflarecoin SFC $43,722 $0.003105 14,083,450 LowVol -10.56% 25.97% 6.19%
937 ORLY Orlycoin ORLY $43,234 $0.001180 36,646,779 LowVol -0.89% 7.97% 28.90%
938 CMT Comet CMT $43,195 $0.049489 872,830 LowVol -1.09% 1.64% 13.70%
939 PULSE Pulse PULSE $42,940 $0.003003 14,298,972 LowVol -1.13% 4.24% 18.33%
940 EXN ExchangeN EXN $42,667 $0.008366 5,100,000 LowVol 28.17% -11.21% -2.98%
941 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,228 $0.005684 7,429,010 LowVol 128.73% -10.60% 265.02%
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,305 $0.008552 4,829,945 LowVol -0.89% 45.52% 65.86%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,255 $0.002038 20,245,510 LowVol -1.13% 7.96% 29.71%
944 KRONE Kronecoin KRONE $41,076 $0.011609 3,538,212 LowVol 9.29% 10.72% 52.53%
945 GBT GameBet Coin GBT $41,048 $0.001930 21,262,780 LowVol 5.61% 21.45% 12.16%
946 CRT CRTCoin CRT $40,808 $0.514801 79,270 LowVol -0.89% 7.96% 30.86%
947 BIOS BiosCrypto BIOS $40,196 $0.001930 20,821,709 LowVol 4.91% -3.12%
948 NRO Neuro NRO $39,172 $0.001073 36,524,002 LowVol -1.13% -20.04% -11.53%
949 PIE PIECoin PIE $38,837 $0.002467 15,744,160 LowVol -1.13% -7.29% -45.02%
950 EGO EGO EGO $38,610 $0.000644 60,000,001 LowVol -1.09% 7.96% 30.86%
951 TAGR TAGRcoin TAGR $37,326 $0.000965 38,669,634 LowVol -1.13% -2.82%
952 ICON Iconic ICON $36,690 $0.061883 592,894 LowVol -1.13% 26.26% 48.76%
953 G3N G3N G3N $36,496 $0.004826 7,561,891 LowVol -1.09% 10.29% 27.34%
954 UET Useless Ether… UET $34,707 $0.008752 3,965,716 LowVol 0.30% -2.84% 51.71%
955 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.44% 31.55%
956 DPAY DPAY DPAY $34,123 $0.000429 79,541,001 LowVol -1.13% 1.13% 30.86%
957 JOBS JobsCoin JOBS $34,112 $0.000322 106,019,270 LowVol 48.37% -10.33% -23.71%
958 VTA Virtacoin VTA $33,696 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 4.76% 11.30% 181.10%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $33,620 $0.001609 20,898,106 LowVol -1.09% 7.97% -18.21%
960 ERY Eryllium ERY $32,821 $0.006226 5,271,667 LowVol -0.90% 16.56% 32.49%
961 LUNA Luna Coin LUNA $32,349 $0.020057 1,612,888 LowVol -1.13% 11.65% 54.57%
962 BOAT Doubloon BOAT $31,803 $0.001715 18,547,845 LowVol -1.13% 0.29% 14.86%
963 XBTS Beatcoin XBTS $31,188 $0.020455 1,524,686 LowVol 1.51% 4.02% -30.91%
964 PONZI PonziCoin PONZI $30,199 $0.035071 861,099 LowVol -0.89% -29.34%
965 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 4.29% 35.58%
966 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,030 $0.000429 70,000,000 LowVol -1.13% -13.63% 30.86%
967 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.25% -27.48%
968 LTCR Litecred LTCR $29,177 $0.000965 30,227,750 LowVol -1.13% 20.33% -0.55%
969 PEX PosEx PEX $28,679 $0.011690 2,453,240 LowVol -1.09% 6.98% 26.84%
970 CAB Cabbage CAB $28,153 $0.002681 10,499,996 LowVol -1.13% 7.97% -11.68%
971 MILO MiloCoin MILO $27,988 $0.002594 10,789,954 LowVol -1.13% -12.82% 35.96%
972 LIR LetItRide LIR $27,231 $0.000751 36,271,875 LowVol -1.13% 23.11% 8.60%
973 ZNE Zonecoin ZNE $26,307 $0.010189 2,581,970 LowVol -1.13% 7.96% 29.32%
974 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,870 $0.034320 753,776 LowVol -1.13% 7.92% 33.78%
975 CNC CHNCoin CNC $25,761 $0.000536 48,039,575 LowVol -1.09% 8.12% 31.13%
976 PLNC PLNcoin PLNC $25,660 $0.001502 17,089,600 LowVol -0.89% -20.91% -35.82%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,683 $0.026491 894,026 LowVol -0.90% -17.70% -4.15%
978 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.09%
979 WBB Wild Beast Block WBB $21,984 $0.132432 165,999 LowVol -5.29% 16.83% 46.38%
980 RIDE Ride My Car RIDE $21,724 $0.000215 101,276,976 LowVol -1.13% -28.03% 22.77%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $20,278 $0.000644 31,512,613 LowVol -1.09% 7.96% 18.85%
982 ELS Elysium ELS $20,188 $0.005041 4,005,012 LowVol -1.13% 35.57% 64.80%
983 SDP SydPak SDP $20,179 $0.126341 159,717 LowVol -1.13% 7.96% 30.86%
984 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
985 BIOB BioBar BIOB $19,569 $0.022093 885,756 LowVol -1.13% -7.33% 11.85%
986 MGM Magnum MGM $16,479 $0.004183 3,939,801 LowVol -1.13% -2.07% 70.12%
987 XOC Xonecoin XOC $16,441 $0.039146 420,000 LowVol -0.89% -1.49% 3.34%
988 RSGP RSGPcoin RSGP $15,747 $9.12 1,727 LowVol -1.13% 10.51%
989 TRADE Tradecoin TRADE $12,973 $0.001716 7,560,079 LowVol -6.02% 14.75% -30.21%
990 SOCC SocialCoin SOCC $12,792 $0.009237 1,384,879 LowVol -10.45% -7.52% -45.72%
991 QBK Qibuck Asset QBK $11,887 $0.007112 1,671,379 LowVol -3.01% -1.02% 23.15%
992 IMX Impact IMX $11,745 $0.000107 109,509,073 LowVol -1.13% -64.01% -27.20%
993 VOLT Bitvolt VOLT $11,346 $0.000751 15,112,554 LowVol 38.42% 25.96% 11.84%
994 P7C P7Coin P7C $11,332 $0.000322 35,220,238 LowVol -1.13% -1.82%
995 DAS DAS DAS $11,028 $0.004204 2,622,886 LowVol -0.96% -4.17% -31.81%
996 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -54.66% -56.28%
997 JS JavaScript Token JS $10,492 $0.001313 7,991,996 LowVol 0.18% -31.46% 16.08%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
999 IBANK iBank IBANK $10,194 $0.002252 4,526,324 LowVol -1.13% 20.74%
1000 DIX Dix Asset DIX $10,101 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 1.00% -3.18% 54.54%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,901 $0.001092 9,069,823 LowVol -1.13% 174.68% 125.35%
1002 VRS Veros VRS $9,731 $0.000020 486,609,040 LowVol 1.08% -16.69% -18.82%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $9,266 $0.002757 3,360,417 LowVol -2.59% 49.17% 34.26%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1005 MRNG MorningStar MRNG $5,875 $0.000180 32,613,487 LowVol -0.80% -7.83% -29.02%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $5,803 $0.308881 18,787 LowVol -1.13% 25.47%
1007 CONX Concoin CONX $4,550 $0.006113 744,266 LowVol -1.13% -17.78% -36.22%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,283 $0.020454 209,412 -0.63%
1009 ULA Ulatech ULA $3,902 $0.019756 197,511 LowVol -1.09% -10.87% 149.01%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,383 $0.015973 211,827 LowVol -3.01% -11.20% 1.24%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,358 $42903.70 0.078264 LowVol -1.13% -26.77% -65.33%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,033 $0.182433 16,627 LowVol -0.89% -0.64% -20.92%
1015 GSR GeyserCoin GSR $2,986 $0.063707 46,864 LowVol -1.13% 7.06% 4.07%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,365 $0.001716 1,377,917 LowVol -1.13% -9.08% -16.49%
1017 LEX Lex4All LEX $1,756 $0.001756 1,000,000 LowVol -3.01% -40.76%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,250 $0.000215 5,826,388 LowVol -1.13% 7.96% 5.28%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,158 $7.6e-08 15,320,585,365 LowVol -9.47% -53.70% -41.85%
1020 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.17%
1021 ABN Abncoin ABN $922 $0.013621 67,700 LowVol -1.13% -12.11% 17.60%
1022 DMB Digital Money… DMB $407 $0.000965 421,300 LowVol -1.13% -1.78% -23.72%
1023 ENV Environ ENV $260 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.73% -29.84% -8.05%
1024 FDC Future Digita… FDC $258 $0.000094 2,753,201 LowVol -0.59% 12.65% 29.29%
1025 CALC CaliphCoin CALC $65 $0.000751 87,140 LowVol -0.90% 15.39% -43.15%
1026 QASH QASH QASH $1.46 $32,004,500 0.24% 17.01% 235.74%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $51.87 $16,981,700 -0.40% -5.04%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,250,650 0.20% 5.08% 64.60%
1029 AI POLY AI AI $17.06 $4,696,940 -1.16% 0.16%
1030 INK Ink INK $0.178990 $4,601,090 -0.02% 2.02% 2.32%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.71 $4,118,120 -4.27% -4.59% -30.42%
1032 REC Regalcoin REC $37.87 $3,993,600 -1.99% -10.14% -17.90%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.66 $3,413,080 2.84% -8.08% -6.97%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.029733 $3,080,910 -0.08% -4.05%
1035 BTE BitSerial BTE $4.32 $2,363,440 -0.98% 46.62% -25.84%
1036 ETN Electroneum ETN $0.045609 $2,016,410 0.48% 30.10% 56.40%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.86 $1,893,560 -0.97% -0.26% -25.31%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.69 $1,496,100 -0.43% 1.34% -1.69%
1039 NULS Nuls NULS $0.545001 $1,398,850 0.33% -9.21% -18.07%
1040 AION Aion AION $1.97 $1,395,010 -0.17% 12.77% 150.41%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $146.39 $1,357,120 -2.89% -38.64% 44.33%
1042 FRST FirstCoin FRST $15.83 $930,817 -4.67% -0.54% -5.32%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $223.91 $813,239 2.65% -4.29% -14.64%
1044 TSL Energo TSL $0.031475 $770,136 -3.30% -4.11% -6.08%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.039897 $739,906 -7.35% -19.07% -13.17%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.029744 $739,300 -2.35% 24.54%
1047 B3 B3Coin B3 $0.000110 $687,089 -39.97% -62.48% -55.03%
1048 THS TechShares THS $0.944075 $629,627 0.61% -8.58% -11.34%
1049 BOT Bodhi BOT $0.486335 $414,471 0.08% -2.95% -6.99%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.26 $409,208 -1.20% 5.38% 8.18%
1051 WC WINCOIN WC $1.15 $390,220 -12.88% 5.94% -38.96%
1052 LLT LLToken LLT $0.320560 $290,736 1.99% 8.89% -1.19%
1053 MINEX Minex MINEX $0.080186 $283,138 35.97% 59.18% 41.18%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $30.57 $257,501 -1.13% -13.30% -23.80%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000644 $253,073 18.65% 29.56% 53.20%
1056 VEE BLOCKv VEE $0.020350 $227,634 -2.52%
1057 BSR BitSoar BSR $0.160875 $208,676 -31.44% -48.43% -3.97%
1058 WISH MyWish WISH $0.196941 $207,754 2.99%
1059 INF InfChain INF $0.009009 $159,752 -1.13% 9.26% -3.87%
1060 UGT UG Token UGT $0.471375 $159,388 0.18% 3.70% 37.47%
1061 EAG EA Coin EAG $3.58 $157,188 -1.13% 15.45% -14.37%
1062 XID Sphre AIR XID $0.179985 $153,444 -7.60% -10.25% -4.40%
1063 ICX ICON ICX $1.33 $119,502 -0.69% -12.87% 29.88%
1064 BT1 BT1 [CST] BT1 $10995.80 $100,298 -4.49% 7.33% 36.97%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.123174 $82,998 8.16% 4.38% 21.95%
1066 EVR Everus EVR $5.77 $69,583 -3.23% 7.29% 44.24%
1067 MSD MSD MSD $0.012760 $69,032 -0.52% 2.06% -5.77%
1068 XCPO Copico XCPO $0.023090 $61,680 -3.80% -3.60% -29.19%
1069 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.92 $59,584 50.32% 27.19% -29.87%
1070 GUC GoldUnionCoin GUC $0.128700 $58,731 -0.89% 17.30% 75.45%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004612 $45,995 -0.89% -8.97% -8.09%
1072 SIC Swisscoin SIC $0.000107 $44,360 -46.06% -30.60% -97.90%
1073 HOLD Interstellar … HOLD $0.027128 $42,280 -1.28% 13.07% -74.83%
1074 GMT Mercury Protocol GMT $0.034082 $40,930 -0.68% -0.87% -28.16%
1075 RMC Russian Minin… RMC $13780.90 $39,442 -0.89% 6.49% 20.62%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.175938 $39,397 36.40% 7.42% 4.38%
1077 SMART SmartBillions SMART $0.437589 $39,067 0.18% 3.77%
1078 MUT Mutual Coin MUT $0.003861 $37,233 -6.74% 19.14%
1079 BOS BOScoin BOS $0.954527 $35,959 3.53% -18.46% -13.59%
1080 GRN Granite GRN $0.014693 $33,933 146.38% -11.43% 21.84%
1081 QBT Cubits QBT $0.012314 $32,654 -1.76% 796.65% 1523.67%
1082 COR CORION COR $0.795566 $31,756 -4.23% -11.82% -15.99%
1083 HYTV Hyper TV HYTV $0.010940 $31,004 11.00% -25.80%
1084 ASTRO Astro ASTRO $1.92 $29,078 3.40% 4.07% 32.05%
1085 TRIA Triaconta TRIA $8.85 $23,811 0.18% -1.28%
1086 DSR Desire DSR $0.257434 $21,260 1.41% 40.70% 19.82%
1087 9COIN 9COIN 9COIN $0.002896 $18,497 -1.13% -12.67% 1.60%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.72 $18,288 -0.94% -4.96% -10.04%
1089 BPL Blockpool BPL $0.118511 $17,869 -2.34% -6.52% -35.33%
1090 SSS Sharechain SSS $0.002414 $16,772 9.36% -18.35% -3.83%
1091 TER TerraNova TER $2.41 $15,984 -1.16% 14.67% -12.02%
1092 B2B B2B B2B $0.680646 $15,744 0.18% -0.23% -12.67%
1093 AKY Akuya Coin AKY $0.164093 $15,447 -1.64% -13.15% -65.55%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.013299 $15,357 -1.13% 15.42% 9.34%
1095 PLX PlexCoin PLX $0.089624 $14,475 13.16% -31.84%
1096 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.103604 $13,857 -2.76% -4.78% 21.67%
1097 DEUS DeusCoin DEUS $0.372158 $13,434 -1.13% 11.37% -1.26%
1098 GLS GlassCoin GLS $0.777457 $12,052 -5.73% -2.18%
1099 MCR Macro MCR $2.24 $11,748 -1.11% -20.21% -17.83%
1100 SAK Sharkcoin SAK $0.001938 $11,333 -3.55% -31.51% 3.93%
1101 FOR FORCE FOR $0.003776 $11,266 -6.82% 90.79% 49.42%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029173 $10,489 0.18% -30.44% -42.33%
1103 PNX Phantomx PNX $0.020187 $10,252 -1.11% 17.86% -7.30%
1104 MKR Maker MKR $399.92 $9,585 0.18% 4.25% 22.92%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.045045 $9,508 6.03% 150.03% -1.84%
1106 BTCM BTCMoon BTCM $0.006996 $8,940 -0.62% -3.61% 287.21%
1107 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000088 $8,919 -1.45% -2.45% -23.35%
1108 MGC GulfCoin MGC $0.003533 $8,613 2.01% 7.53% 4.28%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.82 $8,245 0.18% 7.26% 19.87%
1110 SISA SISA SISA $0.018896 $8,055 38.87% 2.38% 1.21%
1111 AERM Aerium AERM $1.89 $7,867 23.28% 0.40% 5.39%
1112 FLASH Flash FLASH $0.005382 $7,587 -1.04% 26.53% 17.27%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.189298 $7,287 -2.22% 15.87% 135.98%
1114 TCOIN T-coin TCOIN $0.000214 $7,168 -31.21% -17.01% 1.16%
1115 STU bitJob STU $0.027906 $6,413 21.65% 80.31% -48.04%
1116 EFYT Ergo EFYT $9.52 $6,389 -1.53% 5.73% -8.96%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005429 $5,998 -55.17% -58.09% -73.41%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.112000 $5,832 0.15% -9.02% 36.08%
1119 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001764 $5,370 -5.00% -27.91% 23.33%
1120 SPANK SpankChain SPANK $0.033938 $5,277 0.18% 0.74%
1121 SKC Skeincoin SKC $0.009653 $4,944 9.45% 203.63% 274.14%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002392 $4,894 -0.57% -3.01% 3.92%
1123 SIFT Smart Investm… SIFT $2.29 $4,860 0.18% -23.24% -30.23%
1124 PLC PlusCoin PLC $0.000766 $4,685 0.70% 23.82% -2.03%
1125 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002237 $4,600 -20.73% -41.76% -22.98%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.09 $4,445 4.81% 4.36% -23.18%
1127 VIU Viuly VIU $0.003907 $4,396 3.87% -7.54% 46.93%
1128 XTD XTD Coin XTD $0.000107 $4,034 -1.13% 7.97% 30.86%
1129 HYPER Hyper HYPER $0.026276 $3,983 -1.09% 65.39% 4.93%
1130 SND Sand Coin SND $0.801364 $3,736 -1.19% 19.80% 21.54%
1131 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032259 $3,389 -14.90% -20.70% -28.20%
1132 ACC AdCoin ACC $0.096926 $3,285 -0.79% -23.72% 0.01%
1133 AV AvatarCoin AV $0.029816 $3,209 -1.13% -6.21% 16.18%
1134 APC AlpaCoin APC $0.024754 $3,205 -0.81% -14.99% 58.17%
1135 DAY Chronologic DAY $3.54 $3,136 0.26% -2.10% -1.46%
1136 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064468 $3,063 -1.23% -6.50% -9.00%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.052196 $2,945 7.63% -11.01% 16.49%
1138 OX OX Fina OX $0.000125 $2,865 -0.81% -3.56% -22.52%
1139 RCN Rcoin RCN $0.000107 $2,348 -1.13% 7.97% 30.86%
1140 MONETA Moneta MONETA $0.000644 $2,331 15.36% 115.92%
1141 XOT Internet of T… XOT $3003.00 $2,228 -1.13% 1.28% 22.73%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.007491 $2,136 -11.37% -3.91% -0.15%
1143 IQT iQuant IQT $0.168633 $2,039 -1.12% 4.25% 4.49%
1144 NTWK Network Token NTWK $0.006515 $2,030 0.29% 39.28% 149.03%
1145 MARX MarxCoin MARX $0.000965 $1,957 47.72% -3.80% -0.74%
1146 LDCN LandCoin LDCN $0.008845 $1,876 -1.11% 133.62% 278.65%
1147 NAMO NamoCoin NAMO $0.000214 $1,866 -1.13% 70.16% 40.11%
1148 FID BITFID FID $0.107250 $1,682 -1.13% 7.96% 30.86%
1149 BIXC BIXC BIXC $4.30 $1,652 -0.90% 27.36%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.010618 $1,602 39.83% 118.12% 208.73%
1151 BSN Bastonet BSN $0.000858 $1,390 31.83% 23.40% -8.62%
1152 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083655 $1,358 -1.13% -7.15% 22.30%
1153 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,333 9.58% 11.96% 11.20%
1154 BTBc Bitbase BTBc $0.004397 $1,276 -18.92% -22.57% -38.75%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.42 $1,246 -1.13% 5.98% 30.69%
1156 XQN Quotient XQN $0.006113 $1,122 -0.90% 16.11% -6.46%
1157 WA WA Space WA $0.018662 $1,048 -1.13% -18.32% 21.11%
1158 COUPE Coupecoin COUPE $0.000013 $984 7.42% 56.90% 25.05%
1159 DFS DFSCoin DFS $0.008012 $946 -1.49% -13.52% -0.53%
1160 CYC Cycling Coin CYC $0.002145 $927 -9.51% 23.78% 79.20%
1161 SUR Suretly SUR $3.50 $926 0.18% -2.04% 12.09%
1162 GAY GAY Money GAY $0.012856 $868 66.83% 5.63% -5.77%
1163 NTC Natcoin NTC $0.311026 $848 -1.13% 13.48% -29.48%
1164 PRN Protean PRN $0.000089 $663 -16.61% 68.62% 14.14%
1165 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004076 $663 -8.36% 10.88% 28.84%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.185732 $652 0.18% 20.36% 26.09%
1167 VULC Vulcano VULC $0.008671 $640 23.78% 1.03% 20.44%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000751 $579 15.35% 30.79% -3.21%
1169 EGOLD eGold EGOLD $0.009729 $578 0.18% -28.26% 10.16%
1170 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046332 $577 -3.36% -6.72% -2.02%
1171 DISK DarkLisk DISK $0.000858 $545 -1.13% 23.39% 4.14%
1172 TOP TopCoin TOP $0.000322 $532 -0.92% -35.08% -60.04%
1173 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000751 LowVol -1.09% -5.52% 172.03%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001995 LowVol 5.63% -9.30% -25.43%
1175 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000636 LowVol 45.10% 12.47% 34.76%
1176 ANI Animecoin ANI $0.000215 LowVol -0.89% 85.08% 58.76%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.000997 LowVol -6.42% -48.26%
1178 EDRC EDRCoin EDRC $0.047123 LowVol -1.11% 4.92% 15.08%
1179 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 0.18% 2.31% -21.70%
1180 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000322 LowVol -1.13% -19.03% 30.86%
1181 WOW Wowcoin WOW $0.000107 LowVol -1.13% 7.36% -10.70%
1182 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003481 LowVol -2.08% 7.27% 17.72%
1183 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000965 LowVol -1.13% -32.04% -46.47%
1184 BUB Bubble BUB $0.024560 LowVol -0.89% 53.56% 96.80%
1185 WIC Wi Coin WIC $0.002863 LowVol 0.61% -23.91% -16.75%
1186 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.072930 LowVol -0.89% 7.48% 19.69%
1187 UR UR UR $0.000643 LowVol -1.10% 4.19% 42.66%
1188 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 LowVol 100.57% 13.86% 38.33%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.002925 LowVol 0.18% -0.04%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000322 LowVol 48.31% 11.14% 19.03%
1191 YES Yescoin YES $0.000068 LowVol -23.37% 242.59% 50.75%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.67% 5.34% -15.87%
1193 STARS StarCash Network STARS $0.274395 LowVol -1.06% 6.96% 30.36%
1194 PRES President Trump PRES $0.004009 LowVol 1.17% 17.70% 7.10%
1195 BET BetaCoin BET $0.001073 LowVol -49.18% -54.55% -51.96%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -1.26% -94.22%
1197 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -12.85% -45.89% -18.04%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000322 LowVol 48.31% 61.95% 30.56%
1199 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003647 LowVol -1.09% -0.79% 27.27%
1200 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.9e-07 LowVol 0.19% -42.22% 32.01%
1201 SKR Sakuracoin SKR $0.001143 LowVol -1.14% -56.61% 34.57%
1202 BITOK Bitok BITOK $0.000107 LowVol -1.09% 7.96% 171.72%
1203 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004076 LowVol -31.69% -54.41% -86.07%
1204 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000202 LowVol -3.76% 69.80% 341.80%
1205 BXC Bitcedi BXC $0.002361 LowVol -0.95% 22.86% 79.85%
1206 BIT First Bitcoin BIT $0.013085 LowVol -1.13% 8.94% -1.69%
1207 ACN Avoncoin ACN $0.000429 LowVol -1.13% 43.94% 20.00%
1208 PRIMU Primulon PRIMU $0.000215 LowVol -1.13% -4.32% 43.66%
1209 MOTO Motocoin MOTO $0.003059 LowVol -10.29% -18.98% -51.81%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.001801 LowVol 0.18% -30.95% 23.32%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.003019 LowVol 0.19% 15.40% 203.78%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012778 LowVol -0.64% 11.70% 37.45%
1213 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001930 LowVol -1.09% 13.20% 38.56%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000070 LowVol -6.37% 2786.79% -14.51%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000322 LowVol -1.13% 7.96% 21.82%
1216 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.23% -14.38% 21.66%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006221 LowVol -0.89% 6.13% 29.04%
1218 HNC Huncoin HNC $0.001930 LowVol 36.90% 13.59% 38.56%
1219 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005927 LowVol -1.29% 2.76% -60.72%
1220 XRY Royalties XRY $0.030758 LowVol -1.13% -24.30% -54.97%
1221 OPES Opescoin OPES $0.002038 LowVol -1.13% 2.57% 8.15%
1222 FBL Faceblock FBL $0.001945 LowVol 0.18% -58.26% -16.30%
1223 LEPEN LePen LEPEN $0.000100 LowVol -1.67% -20.93% 22.43%
1224 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol -1.09% -1.46% -45.01%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.031317 LowVol -1.46% 7.96% 16.73%
1226 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003110 LowVol -1.09% 4.36%
1227 PRM PrismChain PRM $0.001287 LowVol -1.13% -12.82% 42.88%
1228 FC Facecoin FC $0.004313 LowVol 0.18% 16.52% 46.40%
1229 IRL IrishCoin IRL $0.002360 LowVol -1.09% -11.02% -7.21%
1230 ACES Aces ACES $0.000208 LowVol -1.13% 3.04% 6.70%
1231 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005899 LowVol -1.09% 12.88% -6.18%
1232 NBIT netBit NBIT $0.055907 LowVol 2.09% 103.82% 19.67%
1233 SWP Swapcoin SWP $0.136139 LowVol 0.18% 94.61% 54.63%
1234 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000107 LowVol -1.13% 7.96% 30.86%
1235 PAYP PayPeer PAYP $0.000107 LowVol -1.09%
1236 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005792 LowVol -1.13% -42.28% -36.98%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000536 LowVol -1.13% -10.03% 10.91%
1238 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001225 LowVol -1.53% -0.75% 11.81%
1239 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002070 LowVol -5.45% -25.79% -9.11%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $1.67 LowVol -6.47% 7.81% -13.23%
1241 FUTC FutCoin FUTC $0.001823 LowVol -1.13% -8.60% 23.59%
1242 FAP FAPcoin FAP $0.007293 LowVol -1.64% -25.84% -50.21%
1243 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072202 LowVol 0.18% 4.39% 16.54%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000107 LowVol -0.89% 7.96% 9.62%
1245 BEST BestChain BEST $0.001266 LowVol -1.24% -2.64% 19.63%
1246 MAVRO Mavro MAVRO $0.013299 LowVol -9.18% -0.83% -16.79%
1247 BIRDS Birds BIRDS $0.000178 LowVol 46.68% 116.01%
1248 ELC Elacoin ELC $0.083977 LowVol -1.09% 14.55% 24.99%
1249 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107250 LowVol 23.10% 28.52% 57.57%
1250 REGA Regacoin REGA $0.002145 LowVol -1.13% -30.67% -6.53%
1251 GAIN UGAIN GAIN $0.001394 LowVol -0.89% 54.53%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000107 LowVol -0.89% 7.96% 30.86%
1253 TEAM TeamUp TEAM $0.000215 LowVol -1.13%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000107 LowVol -1.09% 7.97% 30.86%
1255 GBRC Global Busine… GBRC $0.000107 LowVol -1.13% 7.96% 30.86%
1256 MEN PeopleCoin MEN $0.000107 LowVol -1.13% 7.97% 29.07%
1257 ANTX Antimatter ANTX $0.000107 LowVol -1.13% 7.56% 55.58%
1258 OCOW OCOW OCOW $0.005255 LowVol -1.13% 5.81%
1259 RHFC RHFCoin RHFC $0.000965 LowVol -1.13% -11.67% 7.19%
1260 KASHH KashhCoin KASHH $0.000107 LowVol -1.24% 284.07% 1024.53%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000107 LowVol -1.09% -46.02%
1262 XDE2 XDE II XDE2 $2.80 LowVol -1.13% -5.62% 6.55%
1263 EBIT eBIT EBIT $0.001908 LowVol 1.09% 63.22% 153.69%
1264 MAGN Magnetcoin MAGN $0.514801 LowVol -1.13% 6.86% 23.53%
1265 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.035506 LowVol -3.01% -3.40% -4.38%
1266 ABC Alphabit ABC $14.96 LowVol -1.13% 7.48% 17.89%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.016516 LowVol -1.13% 7.97% 31.48%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.001823 LowVol -0.89% 7.96% 30.86%
1269 XAU Xaucoin XAU $0.032926 LowVol -1.73% 37.53% 68.28%
1270 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.056238 LowVol 21.63%
1271 AIB Advanced Inte… AIB $0.004167 LowVol -2.46% 16.47% 18.31%
1272 HCC Happy Creator… HCC $0.000429 LowVol -1.13% 7.96% -1.91%
1273 GARY President Joh… GARY $0.211283 LowVol -1.13% 48.32% 95.41%
1274 DON Donationcoin DON $0.000856 LowVol -0.85% 7.17% 96.59%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003325 LowVol -1.13% 11.56% 0.14%
1276 SPORT SportsCoin SPORT $0.001073 LowVol -0.89% 45.55%
1277 GML GameLeagueCoin GML $0.008366 LowVol -0.89% 0.25%
1278 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000429 LowVol -0.90% 6.48% 30.86%
1279 OMC Omicron OMC $0.121514 LowVol -1.13% 7.96% 31.97%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.238632 LowVol -1.09% -22.35% 9.09%
1281 CC CyberCoin CC $0.000107 LowVol -1.13% 7.95% 30.86%
1282 MBL MobileCash MBL $0.000322 LowVol -1.13% 7.96% -1.86%
1283 PDG PinkDog PDG $0.000322 LowVol 36.89% 223.90% 96.34%
1284 CBD CBD Crystals CBD $0.001502 LowVol -0.89% 7.95%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.032604 LowVol -1.13% 7.94%
1286 TCR TheCreed TCR $0.000322 LowVol -1.13% 7.96% 1.05%
1287 PSY Psilocybin PSY $0.019519 LowVol -1.13% -10.96%
1288 TELL Tellurion TELL $0.000291 LowVol 9.33% 188.82% 244.87%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000536 LowVol -1.13% -6.91%
1290 NBE BitCentavo NBE $9.8e-07 LowVol -0.73% 37.25%
1291 SFE SafeCoin SFE $0.000107 LowVol -0.89% 7.96% 31.02%
1292 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000107 LowVol -1.13% 7.96% 30.86%
1293 CME Cashme CME $0.000107 LowVol -1.09% 7.96% 30.86%
1294 LKC LinkedCoin LKC $0.000215 LowVol -1.13% 7.97%
1295 STEX STEX STEX $0.388504 LowVol 1.00% 0.89% 53.78%
1296 TODAY TodayCoin TODAY $0.001180 LowVol -1.13% 7.97% 52.15%
1297 WINK Wink WINK $0.000322 LowVol -1.13% 53.67% 30.86%
1298 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010618 LowVol -1.09% 7.97% -7.70%
1299 UTA UtaCoin UTA $0.000536 LowVol -0.89% 7.96% -27.30%
1300 TURBO TurboCoin TURBO $0.000107 LowVol -1.29% 7.96% 30.87%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000234 LowVol -0.66% 12.66% 49.31%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SYNC Sync SYNC $537.46 LowVol -0.09% 32.02% -12.48%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -0.30% -54.03%
1306 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 4.75% -12.90%
1307 EGG EggCoin EGG $0.040165 LowVol -2.33% 6.40%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.20% 40.28%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol -0.04%
1310 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.26% 21.53%
1311 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 4.94% -88.74%
1312 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.26%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol 10.07%
1314 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.32%
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.25%
1316 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.02% 37.41%
1317 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol 10.08% 15.25%
1318 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1319 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.14%
1320 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 12.78% 35.78%
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 9.10% 14.54%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.84%

Phản hồi