Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11148.70 trên tổng giá trị $186,282,792,148

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $500.08 trên tổng giá trị $48,022,216,688

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1603.78 trên tổng giá trị $26,989,712,911

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.278738 trên tổng giá trị $10,765,661,653

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $757.71 trên tổng giá trị $5,847,884,589

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001894 trên tổng giá trị đã biến động tăng 212.74% trong 1h qua

    + Đồng BTC2X Bitcoin2x (BTC2X) đang có giá hiện tại $0.012203 trên tổng giá trị đã biến động tăng 110.77% trong 1h qua

    + Đồng MER Mercury (MER) đang có giá hiện tại $0.429800 trên tổng giá trị $42,980,000 đã biến động tăng 83.53% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.006553 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.47% trong 1h qua

    + Đồng SKC Skeincoin (SKC) đang có giá hiện tại $0.008781 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.01% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 4469.46% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000023 trên tổng giá trị $2,339,457 đã biến động tăng 1010.81% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012212 trên tổng giá trị đã biến động tăng 790.34% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.009049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 362.62% trong 24h qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.374081 trên tổng giá trị $5,697,593 đã biến động tăng 213.97% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.374081 trên tổng giá trị $5,697,593 đã biến động tăng 2156.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012212 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1519.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.460429 trên tổng giá trị $5,587,210 đã biến động tăng 700.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.174208 trên tổng giá trị $349,743 đã biến động tăng 587.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASAFE2 AllSafe (ASAFE2) đang có giá hiện tại $0.026861 trên tổng giá trị $215,694 đã biến động tăng 511.52% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 WOMEN WomenCoin WOMEN $89,038 $0.002014 44,220,400 $2,204 -1.08% -37.51% -25.66%
702 TAJ TajCoin TAJ $87,193 $0.010973 7,946,305 $1,406 2.03% 5.62% 43.54%
703 QTL Quatloo QTL $85,866 $0.011124 7,718,883 $687 1.19% -14.06% 0.69%
704 LCP Litecoin Plus LCP $84,155 $0.120065 700,916 $1,631 1.37% 25.31% 8.35%
705 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $84,008 $0.105922 793,108 $1,104 -9.84% -35.06% 7.29%
706 VUC Virta Unique … VUC $80,885 $0.001317 61,424,775 $1,079 1.50% 1.96% -0.30%
707 611 SixEleven 611 $78,607 $0.182603 430,480 $30,104 1.04% -0.72% 22.16%
708 IETH iEthereum IETH $77,132 $0.004289 17,982,000 $8,084 1.21% 0.81% -30.86%
709 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,835 $0.000988 77,777,777 $577 1.35% 10.78% -21.35%
710 GPL Gold Pressed … GPL $74,939 $0.292741 255,990 $1,028 -14.94% 1.43% 34.59%
711 CWXT CryptoWorldX … CWXT $71,009 $0.001191 59,630,200 $2,185 18.81% 41.95% 32.49%
712 JWL Jewels JWL $68,672 $0.003403 20,181,636 $1,847 -3.61% -11.94% -2.45%
713 GCC GuccioneCoin GCC $66,799 $0.003293 20,285,537 $562 1.51% 10.78% 21.90%
714 KAYI Kayicoin KAYI $64,565 $0.000227 284,232,007 $6,336 -30.57% -64.35% -67.52%
715 TOR Torcoin TOR $54,699 $0.173001 316,179 $585 1.51% -38.17% -33.79%
716 CFD Confido CFD $52,853 $0.005873 9,000,000 $1,419 -4.14% -48.99% -56.02%
717 OFF Cthulhu Offer… OFF $52,692 $0.020094 2,622,273 $1,532 1.15%
718 EGAS ETHGAS EGAS $50,714 $0.004993 10,157,540 $930 8.91% 1.10% 36.32%
719 EREAL eREAL EREAL $48,560 $0.000726 66,909,634 $1,147 25.88% 23.44% 8.44%
720 BENJI BenjiRolls BENJI $47,472 $0.002344 20,252,846 $1,049 1.50% 32.54% 43.76%
721 CASH Cashcoin CASH $45,599 $0.000988 46,158,242 $1,700 -17.02% -0.31% 9.52%
722 ITZ Interzone ITZ $45,355 $0.027191 1,668,006 $2,587 0.51% 9.07% 15.90%
723 EBTC eBTC [OLD] EBTC $43,621 $0.002121 20,564,300 $2,565 0.20% -58.48% -37.95%
724 ROOFS Roofs ROOFS $42,807 $0.000329 130,000,000 $1,757 1.51% 2.85% -26.75%
725 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,880 $0.000894 44,628,610 $4,151 -0.61% -36.58% -25.97%
726 VLTC Vault Coin VLTC $36,556 $0.001206 30,309,500 $925 5.66% -19.52% -1.47%
727 BRAT BRAT BRAT $35,118 $0.000219 160,000,000 $778 -6.17% -24.47% -26.73%
728 ZYD Zayedcoin ZYD $34,268 $0.005488 6,243,840 $1,235 1.35% -38.45% -32.06%
729 XCS CybCSec XCS $32,474 $0.002744 11,834,082 $3,488 1.35% -22.19% -1.80%
730 TSTR Tristar Coin TSTR $29,801 $0.005927 5,027,857 $522 1.51% -2.06% -50.96%
731 PRX Printerium PRX $29,393 $0.002486 11,821,728 $611 1.51% -49.01% -29.28%
732 CREVA CrevaCoin CREVA $28,150 $0.000774 36,390,750 $2,283 0.84% -2.26% -14.76%
733 DES Destiny DES $25,465 $0.015916 1,600,000 $971 1.51%
734 BNX BnrtxCoin BNX $23,266 $0.000878 26,496,001 $529 1.51% 6.33% 65.18%
735 GRIM Grimcoin GRIM $22,666 $0.002195 10,324,802 $5,985 -17.86% 120.45% 254.78%
736 CRTM Corethum CRTM $20,234 $0.008094 2,500,000 $1,184 1.33% -3.85% 242.39%
737 PLACO PlayerCoin PLACO $19,275 $0.000549 35,120,000 $907 1.35% -20.88% -11.60%
738 SCS Speedcash SCS $17,502 $0.066846 261,831 $2,220 1.51% -6.46%
739 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,371 $0.001185 12,969,250 $667 1.90% 32.55% -34.94%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,591 $0.017123 852,102 $4,914 4.69% 8.97% 136.72%
741 XRC Rawcoin XRC $13,590 $0.019280 704,882 $1,524 2.70% 12.46% 7.85%
742 SANDG Save and Gain SANDG $12,447 $0.004061 3,064,800 $2,519 1.51% 10.78% 38.52%
743 ARGUS Argus ARGUS $11,739 $0.010223 1,148,324 $691 1.53% 14.27% 46.11%
744 GEERT GeertCoin GEERT $11,635 $0.002285 5,091,200 $557 1.46% 2.33% 50.31%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,315 $0.003235 3,188,280 $8,048 2.47% 8.58% 65.93%
746 NODC NodeCoin NODC $9,396 $0.005598 1,678,439 $1,102 1.51% 8.65% 24.13%
747 LVPS LevoPlus LVPS $9,136 $0.006037 1,513,256 $5,623 -14.10% -18.76% -30.23%
748 HMC HarmonyCoin HMC $6,587 $0.011737 561,235 $3,016 1.55% -1.03% 24.95%
749 ULA Ulatech ULA $3,993 $0.020219 197,486 $502 0.99% -0.17% 174.25%
750 EBT Ebittree Coin EBT $3,637 $0.002876 1,264,511 $604 1.53% 63.91% 170.57%
751 FAL Falcoin FAL $86 $0.000439 196,766 $1,174 1.51% 93.79% -16.19%
752 APW AppleCoin APW $8 $0.000110 75,228 $683 1.51% 10.78% 33.86%
753 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
754 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.48%
755 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
756 IXC Ixcoin IXC $2,880,550 $0.137175 20,999,088 LowVol 1.35% 2.87% 26.72%
757 ADST AdShares ADST $2,705,501 $0.225408 12,002,686 LowVol -13.11% 1.60% 33.93%
758 CAGE CageCoin CAGE $2,339,457 $0.000023 101,168,328,395 LowVol -11.83% 1010.81% 411.00%
759 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
760 RC RussiaCoin RC $1,825,756 $0.217926 8,377,873 LowVol -4.97% 46.33% 45.79%
761 AC AsiaCoin AC $1,797,799 $0.001563 1,150,274,626 LowVol 1.34% -23.35% -1.00%
762 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,546,416 $0.254982 6,064,804 LowVol 1.35% 1.12% 76.18%
763 NKA IncaKoin NKA $1,226,275 $0.000110 11,194,463,533 LowVol 1.02% -4.28% 7.19%
764 CASINO Casino CASINO $1,211,450 $1.21 1,000,000 LowVol 1.90% 151.16%
765 HTC HitCoin HTC $1,207,000 $0.000110 10,996,318,099 LowVol 1.35% 10.78% 33.72%
766 AHT Bowhead AHT $1,175,384 $0.146923 8,000,000 LowVol 1.52% -27.99% -15.14%
767 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,141,215 $0.000050 22,846,608,030 LowVol 1.06% 1.87% -27.15%
768 USC Ultimate Secu… USC $1,135,301 $0.109764 10,343,113 LowVol 1.51% 94.35% 98.08%
769 SHORTY Shorty SHORTY $1,119,590 $0.011196 100,000,000 LowVol 1.51% 1.80% 29.75%
770 PND Pandacoin PND $1,056,364 $0.000032 32,514,916,898 LowVol -6.47% 56.38% -48.75%
771 ORB Orbitcoin ORB $954,280 $0.309124 3,087,046 LowVol -0.47% 7.69% -8.56%
772 MAX MaxCoin MAX $918,009 $0.015038 61,047,157 LowVol 1.97% 14.98% 40.89%
773 MAO Mao Zedong MAO $833,685 $0.133912 6,225,617 LowVol 1.51% 21.58% 43.91%
774 ITI iTicoin ITI $817,581 $25.55 32,000 LowVol 5.89% 18.90% 40.43%
775 ARC Arcade Token ARC $803,755 $0.490273 1,639,402 LowVol -81.46% -23.75%
776 SDC ShadowCash SDC $774,567 $0.115691 6,695,133 LowVol 1.51% -44.09% 40.95%
777 UFO UFO Coin UFO $766,091 $0.000220 3,489,720,012 LowVol 1.35% 10.76% 32.04%
778 NOBL NobleCoin NOBL $755,318 $0.000326 2,314,286,105 LowVol 1.06% 9.95% 39.20%
779 METAL MetalCoin METAL $726,155 $0.009440 76,925,527 LowVol -12.70% -4.73% 1.71%
780 CNO Coin(O) CNO $713,851 $0.006788 105,165,048 LowVol 1.14% -29.37% -35.16%
781 SMC SmartCoin SMC $698,471 $0.029667 23,543,929 LowVol 1.26% 6.90% 13.32%
782 LNK Link Platform LNK $683,743 $14.39 47,503 LowVol -0.28% -66.52% -39.89%
783 SAC SACoin SAC $669,736 $0.095495 7,013,322 LowVol 1.51% 13.38% 20.65%
784 KOBO Kobocoin KOBO $653,005 $0.026437 24,700,248 LowVol 1.16% -11.92% 30.53%
785 XGR GoldReserve XGR $620,100 $0.036112 17,171,382 LowVol -0.51% 4.39% -13.73%
786 PIGGY Piggycoin PIGGY $609,343 $0.001253 486,295,584 LowVol -15.01% -31.00% 40.68%
787 GOOD Goodomy GOOD $585,149 $0.001326 441,349,000 LowVol 1.44% 43.18% 101.74%
788 VAL Valorbit VAL $520,539 $0.000110 4,742,346,801 LowVol 0.80% 10.78% 34.30%
789 RIYA Etheriya RIYA $515,049 $0.325665 1,581,531 LowVol 1.45% -7.30% -18.86%
790 TALK BTCtalkcoin TALK $508,827 $0.007793 65,290,635 LowVol 1.35% 20.05% 7.37%
791 AMBER AmberCoin AMBER $484,461 $0.011086 43,699,481 LowVol 1.51% 9.70%
792 FC2 FuelCoin FC2 $479,656 $0.004720 101,625,027 LowVol 1.35% 3.54% 27.72%
793 FNC FinCoin FNC $459,387 $0.035670 12,878,667 LowVol 1.46% -9.29% 7.06%
794 FUCK FuckToken FUCK $426,494 $0.008299 51,392,878 LowVol 1.36% -11.13% -28.39%
795 JET Jetcoin JET $423,306 $0.087055 4,862,509 LowVol 1.40% -43.08% 8.32%
796 AU AurumCoin AU $420,656 $1.42 296,216 LowVol 1.16% 10.34% 36.48%
797 FLT FlutterCoin FLT $387,975 $0.001204 322,214,524 LowVol 9.81% 34.78% 70.85%
798 CFT CryptoForecast CFT $385,799 $0.008387 46,000,000 LowVol 0.38% 2.86% 19.18%
799 BUN BunnyCoin BUN $385,660 $0.000004 102,292,621,281 LowVol 3.68% 82.93% 85.61%
800 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.05%
801 NEWB Newbium NEWB $375,146 $0.007503 50,000,000 LowVol 1.51% 7.67% 41.50%
802 STS Stress STS $372,189 $0.000659 565,134,332 LowVol 1.51%
803 ICN iCoin ICN $365,262 $0.012513 29,190,400 LowVol 1.35% 13.41% 7.51%
804 PR Prototanium PR $354,569 $1.81 195,858 LowVol 0.71% 7.50% 64.70%
805 DVC Devcoin DVC $348,428 $0.000023 15,165,407,500 46.14%
806 BTCR Bitcurrency BTCR $346,756 $0.002045 169,598,616 LowVol 0.77% 20.48% 11.17%
807 E4ROW E4ROW E4ROW $343,705 $0.078150 4,398,000 LowVol 1.36% -16.35% -29.05%
808 XPTX PlatinumBAR XPTX $341,646 $0.850716 401,598 LowVol 1.35% 6.17% 36.40%
809 EVO Evotion EVO $337,955 $0.106879 3,162,031 LowVol 1.51% 59.13% 140.94%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $333,699 $0.002664 125,279,775 LowVol 1.23% 12.63% 44.50%
811 WAY WayGuide WAY $329,426 $0.003293 100,040,708 LowVol 1.51% 7.21% 25.50%
812 Q2C QubitCoin Q2C $326,903 $0.001317 248,185,923 LowVol 1.35% 10.77% 16.73%
813 KUSH KushCoin KUSH $324,319 $0.059551 5,446,066 LowVol 1.80% 23.53% 77.77%
814 OHM OHM OHM $322,888 $0.010867 29,713,541 LowVol 1.51% 174.19% 41.18%
815 SHDW Shadow Token SHDW $322,671 $0.046096 7,000,000 LowVol 3.86% -12.12% 19.19%
816 GAIA GAIA GAIA $310,749 $0.012893 24,101,381 LowVol 1.18% 32.79% 16.01%
817 TIT Titcoin TIT $303,335 $0.006079 49,898,202 LowVol 1.48% 1.76% 19.99%
818 CHESS ChessCoin CHESS $302,805 $0.005604 54,032,769 LowVol 1.17% 5.44% 51.71%
819 GLC GlobalCoin GLC $300,444 $0.004610 65,171,010 LowVol 1.35% -16.08% 70.36%
820 SPRTS Sprouts SPRTS $291,830 $2.3e-07 1,262,312,120,177 LowVol -2.19% 10.72% -43.15%
821 HODL HOdlcoin HODL $287,001 $0.001866 153,806,245 LowVol 1.51% 23.26% 31.43%
822 FUNK The Cypherfunks FUNK $274,423 $0.000006 46,242,207,499 LowVol 1.02% 1.72% 10.90%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.60%
824 CUBE DigiCube CUBE $266,631 $0.000110 2,429,126,009 LowVol 1.04% 10.76% 33.86%
825 FLY Flycoin FLY $253,603 $1.20 210,806 LowVol 1.35% 12.35% 22.05%
826 J Joincoin J $250,440 $0.102287 2,448,402 LowVol 0.94% 17.71% 2.68%
827 FRC Freicoin FRC $249,334 $0.008452 29,500,530 LowVol 1.35% 6.62% 56.17%
828 LOT LottoCoin LOT $244,611 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -0.22% 5.20% 25.04%
829 BIGUP BigUp BIGUP $241,537 $0.000114 2,117,184,805 LowVol 0.95% 12.04% 26.19%
830 RBIES Rubies RBIES $241,453 $0.023183 10,415,252 LowVol 1.35% -11.70% -0.05%
831 XPD PetroDollar XPD $229,374 $0.003584 63,993,275 LowVol 1.50% 8.55% 48.01%
832 MAD SatoshiMadness MAD $219,603 $0.000110 2,000,683,485 LowVol 1.35%
833 EMD Emerald Crypto EMD $212,953 $0.011139 19,117,129 LowVol 1.94% 3.22% 56.40%
834 KED Darsek KED $204,330 $0.015081 13,548,847 LowVol 0.89% 7.17% -6.89%
835 CCN Cannacoin CCN $199,564 $0.042462 4,699,793 LowVol -6.16% -4.03% 18.68%
836 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $198,187 $0.015033 13,183,279 LowVol -2.35% 1.58% 33.77%
837 4CHN ChanCoin 4CHN $197,200 $0.029415 6,703,981 LowVol 2.65% -4.37% -32.33%
838 TTC TittieCoin TTC $183,472 $0.000146 1,259,816,434 LowVol -0.17% -25.16% -12.54%
839 WYV Wyvern WYV $180,258 $0.103178 1,747,059 LowVol 1.51% 11.96% 23.31%
840 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.51%
841 EVIL Evil Coin EVIL $179,883 $0.008558 21,020,383 LowVol -3.42% 7.68% 39.84%
842 GRT Grantcoin GRT $178,984 $0.004155 43,075,414 LowVol 0.80% 4.87% 25.69%
843 URC Unrealcoin URC $175,794 $0.025026 7,024,402 LowVol 1.51% 10.78% 23.47%
844 GAP Gapcoin GAP $175,090 $0.014572 12,015,536 LowVol -1.41% -1.13% 24.62%
845 I0C I0Coin I0C $167,569 $0.007985 20,984,923 LowVol 1.41% -3.66% 7.97%
846 SH Shilling SH $167,293 $0.004251 39,355,475 LowVol 1.51% -26.03% 37.31%
847 XRE RevolverCoin XRE $166,978 $0.007487 22,303,792 LowVol 1.33% 1.08% 19.83%
848 C2 Coin2.1 C2 $164,607 $0.001646 99,976,323 LowVol 1.51% -0.56% 107.27%
849 RED RedCoin RED $162,688 $0.002195 74,107,896 LowVol 1.35% 14.25% 45.74%
850 XRA Ratecoin XRA $161,963 $0.001415 114,479,477 LowVol 1.32% 9.92% -8.25%
851 ARI Aricoin ARI $158,624 $0.001131 140,262,505 LowVol -5.18% 0.50% 69.16%
852 YAC Yacoin YAC $157,758 $0.001317 119,770,239 LowVol 1.35% 2.25% 11.75%
853 PHS Philosopher S… PHS $156,458 $0.026014 6,014,340 LowVol 1.04% 9.84% 49.44%
854 JIN Jin Coin JIN $145,937 $0.014818 9,848,485 LowVol 1.35% 149.26% 157.94%
855 HAL Halcyon HAL $137,869 $0.026124 5,277,502 LowVol 1.35% 7.18% 44.36%
856 PX PX PX $135,996 $0.001427 95,306,919 LowVol 1.51% 305.74%
857 BUMBA BumbaCoin BUMBA $135,478 $0.006037 22,441,226 LowVol 26.68% -4.80% 23.07%
858 CYP Cypher CYP $134,845 $0.021184 6,365,285 LowVol 1.35% 10.21%
859 CTO Crypto CTO $133,048 $0.010976 12,121,258 LowVol 1.51% 10.78% -23.34%
860 QCN QuazarCoin QCN $132,703 $0.021953 6,044,911 LowVol 1.51% 0.95% 20.83%
861 MNM Mineum MNM $130,938 $0.013876 9,436,367 LowVol 2.00% 8.57% 5.87%
862 XCT C-Bit XCT $130,369 $0.000829 157,223,250 LowVol 28.33% 26.38% 36.33%
863 FRK Franko FRK $130,362 $0.140059 930,767 LowVol 1.35% 7.90% 32.42%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $128,110 $0.086514 1,480,803 LowVol 0.91% 22.74% 12.83%
865 DLC Dollarcoin DLC $124,949 $0.013721 9,106,714 LowVol 1.51% 9.90% 32.27%
866 GTC Global Tour Coin GTC $121,381 $0.004061 29,887,402 LowVol 1.35% -18.80% 11.32%
867 XPY PayCoin XPY $116,289 $0.009835 11,823,560 LowVol -8.61% -25.88% -46.23%
868 MARS Marscoin MARS $114,771 $0.004059 28,279,074 LowVol 6.98% 6.72% 44.85%
869 020 020LondonCoin 020 $112,099 $7.1e-07 156,934,580,248 LowVol
870 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.30% 11.17%
871 ARG Argentum ARG $111,437 $0.013059 8,533,339 LowVol 1.34% -0.94% 43.86%
872 GPU GPU Coin GPU $110,603 $0.002732 40,477,042 LowVol 1.29% 6.89% 51.96%
873 VC VirtualCoin VC $108,261 $0.010757 10,064,287 LowVol 1.35% 10.78% -37.72%
874 MAY Theresa May Coin MAY $107,308 $0.004391 24,440,600 LowVol 11.45% 3.41% -23.71%
875 CAP Bottlecaps CAP $105,741 $0.000514 205,599,328 LowVol
876 SLING Sling SLING $104,457 $0.097251 1,074,095 LowVol 1.35% 11.15% -15.11%
877 BLRY BillaryCoin BLRY $99,685 $0.011086 8,991,832 LowVol 1.35% -47.32% 17.36%
878 ICE iDice ICE $98,834 $0.062911 1,571,013 LowVol 1.51% -50.92% -62.37%
879 CNNC Cannation CNNC $95,475 $0.038546 2,476,893 LowVol 1.51% -2.58% -28.92%
880 BTQ BitQuark BTQ $94,566 $0.010537 8,974,334 LowVol 0.45% 5.30% 6.21%
881 TSE Tattoocoin (S… TSE $93,207 $0.001031 90,421,856 LowVol 1.76% -5.41% 52.72%
882 MST MustangCoin MST $92,890 $0.147364 630,343 LowVol 1.14% 6.39% 43.54%
883 SOON SoonCoin SOON $91,640 $0.007353 12,462,620 LowVol 1.51% 2.01% 32.77%
884 BAS BitAsean BAS $90,717 $0.018143 5,000,000 LowVol 1.36% 20.63% 51.88%
885 SRC SecureCoin SRC $90,688 $0.011055 8,203,556 LowVol 1.34% -19.64% 27.75%
886 ECA Electra ECA $88,100 $0.000004 21,794,741,272 LowVol -0.13% -84.63% -51.04%
887 RBT Rimbit RBT $87,687 $0.000759 115,499,623 LowVol 33.98% 28.90% 182.56%
888 CAT Catcoin CAT $86,905 $0.014050 6,185,500 LowVol 1.35% 2.94% -1.92%
889 XCRE Creatio XCRE $86,515 $0.004216 20,520,514 LowVol -15.46% -13.38% 46.98%
890 BTPL Bitcoin Planet BTPL $86,289 $0.015650 5,513,761 LowVol 1.29% 10.66% 28.12%
891 ALL Allion ALL $83,665 $0.013496 6,199,359 LowVol 1.51% -2.78% 28.49%
892 IMS Independent M… IMS $80,914 $0.015071 5,368,934 LowVol 1.51% -28.66% 21.94%
893 POP PopularCoin POP $80,267 $0.000024 3,372,875,244 LowVol 0.15% 3.29% 48.47%
894 DRM Dreamcoin DRM $77,976 $0.031832 2,449,632 LowVol 1.35% 9.63% 33.27%
895 SCRT SecretCoin SCRT $77,050 $0.018221 4,228,672 LowVol 1.51% 10.78% 33.26%
896 URO Uro URO $75,669 $0.062675 1,207,310 LowVol 1.35% 25.00% 47.73%
897 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol -0.02% 41.55%
898 CRX Chronos CRX $73,430 $0.000996 73,729,962 LowVol 1.36% 0.12% 4.40%
899 300 300 Token 300 $73,251 $244.17 300 LowVol 1.35% 34.94% 55.00%
900 BIP BipCoin BIP $72,696 $0.044674 1,627,261 LowVol 1.35% 5.35% 63.13%
901 BVC BeaverCoin BVC $72,465 $0.023261 3,115,258 LowVol 1.35% -6.11% 47.76%
902 ADCN Asiadigicoin ADCN $71,150 $0.002854 24,931,054 LowVol 1.35% 6.68% 26.49%
903 DBTC Debitcoin DBTC $71,090 $0.003950 17,999,629 LowVol 2.09% 62.52% 53.35%
904 CPN CompuCoin CPN $71,025 $0.003621 19,615,019 LowVol -11.97% -9.97% 20.35%
905 ATX Artex Coin ATX $70,991 $0.003780 18,781,750 LowVol 1.51% 0.38% -9.73%
906 $$$ Money $$$ $70,478 $0.001536 45,887,218 LowVol 1.34% 3.99% 63.40%
907 KURT Kurrent KURT $70,392 $0.007096 9,919,485 LowVol 0.96% 2.95% 28.91%
908 CF Californium CF $68,065 $0.028319 2,403,487 LowVol 1.04% 14.19% 7.90%
909 BRAIN Braincoin BRAIN $67,588 $0.006696 10,094,424 LowVol 1.51% 25.14% 51.28%
910 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $66,927 $0.000840 79,719,140 LowVol 1.51% 13.44% 46.03%
911 ZMC ZetaMicron ZMC $65,896 $0.000110 600,344,291 LowVol 1.51% 10.78% 33.86%
912 DIBC DIBCOIN DIBC $65,407 $0.013081 5,000,000 LowVol 1.51% 15.47% 25.58%
913 SPT Spots SPT $65,163 $0.002908 22,406,021 LowVol 5.25% -2.53% -2.94%
914 RPC RonPaulCoin RPC $64,428 $0.072215 892,177 LowVol 1.04% 5.59% 4.86%
915 WARP WARP WARP $63,715 $0.058175 1,095,224 LowVol 1.35% 12.05% 35.62%
916 ARB ARbit ARB $61,507 $0.007903 7,782,695 LowVol 1.35% 12.34% 22.40%
917 WORM HealthyWormCoin WORM $61,126 $0.000549 111,376,921 LowVol 1.51% 38.48% 33.86%
918 CXT Coinonat CXT $60,015 $0.006960 8,623,200 LowVol 1.44% 14.10% 88.38%
919 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.57% 29.89%
920 KIC KibiCoin KIC $57,639 $0.003921 14,701,000 LowVol 1.49% -49.82% 5.08%
921 GLT GlobalToken GLT $57,062 $0.002198 25,963,500 LowVol 1.63% 2.94% 5.89%
922 SOIL SOILcoin SOIL $56,949 $0.009987 5,702,048 LowVol 1.34% 9.58% 26.90%
923 HXX Hexx HXX $56,710 $0.038299 1,480,741 LowVol -5.52% 11.20% -21.36%
924 DRS Digital Rupees DRS $56,068 $0.000110 510,802,961 LowVol 1.51% -44.61% 33.86%
925 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.87% 37.24%
926 SONG SongCoin SONG $54,475 $0.001673 32,565,300 LowVol 1.08% 37.72% 152.86%
927 ICOB ICOBID ICOB $54,349 $0.000509 106,701,874 LowVol 0.90% -27.97% 5.87%
928 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
929 MND MindCoin MND $50,955 $0.004061 12,546,625 LowVol 1.96% 10.78% 25.82%
930 SFC Solarflarecoin SFC $49,467 $0.003512 14,083,450 LowVol 1.51% 42.19% 19.68%
931 COXST CoExistCoin COXST $47,608 $0.001757 27,100,000 LowVol 6.00% -49.76% -49.26%
932 CESC CryptoEscudo CESC $47,453 $0.000329 144,105,100 LowVol 1.35% -16.92% 100.80%
933 STEPS Steps STEPS $47,020 $0.002525 18,625,017 LowVol 1.51% 10.78%
934 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,478 $0.006257 7,428,604 LowVol 1.51% -1.33% 301.59%
935 VPRC VapersCoin VPRC $45,969 $0.000059 780,124,964 LowVol 27.55% -39.34% 135.88%
936 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 10.19% 65.91%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $44,485 $0.000073 608,557,394 LowVol 2.97% 22.43% 54.94%
938 CMT Comet CMT $44,289 $0.050742 872,830 LowVol -0.31% -1.00% 17.71%
939 ORLY Orlycoin ORLY $44,248 $0.001207 36,646,779 LowVol 1.51% 10.78% 33.47%
940 PULSE Pulse PULSE $43,946 $0.003073 14,298,972 LowVol 1.35% 6.95% 21.28%
941 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,273 $0.008752 4,829,945 LowVol 1.51% 49.32% 77.45%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,222 $0.002086 20,245,510 LowVol 1.51% 10.70% 33.94%
943 CRT CRTCoin CRT $41,765 $0.526868 79,270 LowVol 1.35% 10.76% 33.86%
944 NRO Neuro NRO $40,069 $0.001098 36,504,443 LowVol 1.51% -8.33% -10.76%
945 PIE PIECoin PIE $39,779 $0.002525 15,756,713 LowVol -2.72% -3.24% -42.71%
946 EGO EGO EGO $39,515 $0.000659 60,000,001 LowVol 1.51% 10.78% 33.86%
947 TAGR TAGRcoin TAGR $38,201 $0.000988 38,669,634 LowVol 1.35% -0.31%
948 KRONE Kronecoin KRONE $38,015 $0.010748 3,536,912 LowVol 1.50% 1.75% 41.56%
949 G3N G3N G3N $37,351 $0.004939 7,561,891 LowVol 1.35% 10.92% 30.04%
950 GBT GameBet Coin GBT $37,342 $0.001756 21,262,780 LowVol 1.35% 10.78% 2.09%
951 BIOS BiosCrypto BIOS $36,568 $0.001756 20,821,709 LowVol 1.35% -14.43%
952 DPAY DPAY DPAY $34,923 $0.000439 79,541,001 LowVol 1.51% 10.78% 33.89%
953 UET Useless Ether… UET $34,910 $0.008803 3,965,716 LowVol 1.36% -1.83% 49.97%
954 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.71% 31.48%
955 FLVR FlavorCoin FLVR $34,408 $0.001646 20,898,106 LowVol 1.35% 10.78% -16.34%
956 EXN ExchangeN EXN $33,552 $0.006579 5,100,000 LowVol 2.06% -30.27% -25.93%
957 LUNA Luna Coin LUNA $33,107 $0.020527 1,612,885 LowVol -30.48% 13.90% 57.99%
958 ERY Eryllium ERY $33,079 $0.006276 5,270,865 LowVol 5.61% 20.11% 34.18%
959 BOAT Doubloon BOAT $32,548 $0.001755 18,547,845 LowVol 1.04% 2.92% 18.54%
960 VTA Virtacoin VTA $32,485 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -0.90% 9.41% 218.34%
961 ICON Iconic ICON $32,084 $0.054114 592,894 LowVol 1.51% 10.60% 30.74%
962 XBTS Beatcoin XBTS $31,081 $0.020385 1,524,686 LowVol 1.35% -16.31% -30.41%
963 PONZI PonziCoin PONZI $30,907 $0.035893 861,099 LowVol 1.51% -27.55%
964 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,734 $0.000439 70,000,000 LowVol 1.51% -11.38% 33.86%
965 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 5.60% 36.17%
966 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.51% -27.63%
967 LTCR Litecred LTCR $29,861 $0.000988 30,227,750 LowVol 1.29% 23.39% 2.23%
968 PEX PosEx PEX $29,351 $0.011964 2,453,240 LowVol 1.35% 9.77%
969 CAB Cabbage CAB $28,813 $0.002744 10,499,996 LowVol 1.35% 10.78% -9.55%
970 MILO MiloCoin MILO $28,644 $0.002655 10,789,954 LowVol 1.35% -9.60% 41.39%
971 LIR LetItRide LIR $27,869 $0.000768 36,271,768 LowVol 1.51% 17.31% 12.64%
972 ZNE Zonecoin ZNE $26,924 $0.010428 2,581,970 LowVol 1.51% 10.78% 32.78%
973 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,476 $0.035125 753,776 LowVol 1.35% 10.77% 36.85%
974 CNC CHNCoin CNC $26,360 $0.000549 48,031,039 LowVol 1.35% 10.95% 34.28%
975 PLNC PLNcoin PLNC $26,262 $0.001537 17,089,600 LowVol 1.35% -5.57% -36.80%
976 HVCO High Voltage HVCO $25,257 $0.016904 1,494,171 LowVol 1.51% 10.78% 21.28%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,239 $0.027112 894,026 LowVol 1.35% -15.55% -1.54%
978 WBB Wild Beast Block WBB $23,681 $0.142693 165,959 LowVol 6.74% 16.78% 55.68%
979 JOBS JobsCoin JOBS $23,274 $0.000220 106,019,270 LowVol 1.35% -29.42% -46.75%
980 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.10%
981 RIDE Ride My Car RIDE $22,233 $0.000220 101,276,976 LowVol 1.51% -26.15% 19.27%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $20,754 $0.000659 31,512,613 LowVol 1.04% 10.76% 23.60%
983 SDP SydPak SDP $20,652 $0.129302 159,717 LowVol 1.35% 10.78% 33.86%
984 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
985 BIOB BioBar BIOB $20,028 $0.022611 885,756 LowVol 1.51% -4.91% 14.42%
986 ELS Elysium ELS $18,024 $0.004500 4,005,012 LowVol 1.51% 13.09% 46.32%
987 MGM Magnum MGM $16,866 $0.004281 3,939,801 LowVol 1.35% 74.02%
988 XOC Xonecoin XOC $16,827 $0.040064 420,000 LowVol 1.51% -1.38% 5.58%
989 RSGP RSGPcoin RSGP $16,116 $9.33 1,727 LowVol 1.51% 13.40%
990 SOCC SocialCoin SOCC $15,139 $0.010932 1,384,879 LowVol 1.51% 4.61% -31.84%
991 TRADE Tradecoin TRADE $14,104 $0.001866 7,558,204 LowVol 1.51% 25.53% -24.14%
992 QBK Qibuck Asset QBK $12,498 $0.007478 1,671,379 LowVol 1.90% 5.31% 30.07%
993 IMX Impact IMX $12,020 $0.000110 109,509,070 LowVol 1.04% -63.08% -26.41%
994 P7C P7Coin P7C $11,598 $0.000329 35,220,238 LowVol 1.51% 0.67%
995 DAS DAS DAS $11,263 $0.004294 2,622,886 LowVol 0.60% -1.34% -32.29%
996 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -53.42% -56.28%
997 JS JavaScript Token JS $10,553 $0.001320 7,991,996 LowVol 1.36% -2.20% 26.70%
998 IBANK iBank IBANK $10,433 $0.002305 4,526,324 LowVol 1.35% -26.16%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,133 $0.001117 9,069,823 LowVol 13.20% 171.04% 115.97%
1001 DIX Dix Asset DIX $9,967 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.97% 0.71% 51.19%
1002 VRS Veros VRS $9,802 $0.000020 486,609,040 LowVol -10.82% -8.96% -29.67%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $9,742 $0.002899 3,360,417 LowVol 1.48% 58.64% 47.80%
1004 VOLT Bitvolt VOLT $8,294 $0.000549 15,112,554 LowVol -4.04% -7.70% -21.48%
1005 MRNG MorningStar MRNG $5,982 $0.000183 32,613,244 LowVol -1.05% -6.30% -27.25%
1006 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1007 WBC WalletBuilder… WBC $5,939 $0.316121 18,787 LowVol 1.51% 28.61%
1008 CONX Concoin CONX $4,657 $0.006257 744,266 LowVol 1.51% -31.20% -34.68%
1009 BBC BigBoobsCoin BBC $4,282 $0.020454 209,335 -0.86%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,557 $0.016793 211,827 LowVol 1.90% -17.97% 14.72%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,437 $43909.30 0.078264 LowVol 1.51% -25.41% -64.54%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,104 $0.186709 16,627 LowVol 1.51% -2.77% -19.95%
1015 GSR GeyserCoin GSR $3,056 $0.065200 46,864 LowVol 22.56% 9.85% 7.63%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,420 $0.001756 1,377,917 LowVol 1.35% -6.71% -13.36%
1017 LEX Lex4All LEX $1,846 $0.001846 1,000,000 LowVol -37.43%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $1,422 $9.3e-08 15,320,585,365 LowVol -9.00% -41.64% -29.43%
1019 DGCS Digital Credits DGCS $1,279 $0.000220 5,826,388 LowVol 1.35% 10.73% 12.56%
1020 ABN Abncoin ABN $944 $0.013940 67,700 LowVol 1.51% -9.81% 22.43%
1021 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.43% 21.19%
1022 DMB Digital Money… DMB $416 $0.000988 421,300 LowVol 1.51% -1.25% -21.77%
1023 ENV Environ ENV $263 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.12% -28.11% -6.94%
1024 FDC Future Digita… FDC $262 $0.000095 2,753,201 LowVol -0.98% 16.84% 31.44%
1025 CALC CaliphCoin CALC $67 $0.000768 87,140 LowVol 1.04% 17.19% -42.49%
1026 QASH QASH QASH $1.45 $33,510,000 2.18% 17.95% 235.60%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $52.11 $16,963,400 0.87% -3.61%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,267,280 3.90% 4.85% 64.27%
1029 INK Ink INK $0.180098 $4,921,250 0.13% 0.73% 3.68%
1030 AI POLY AI AI $17.91 $4,760,540 -0.93% 4.80%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.94 $4,444,990 1.23% 2.73% -24.62%
1032 REC Regalcoin REC $39.06 $4,239,200 -0.87% -6.13% -13.66%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.59 $3,524,280 -2.56% -9.46% -9.01%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.030684 $3,026,420 14.23% -0.70%
1035 BTE BitSerial BTE $4.42 $2,376,890 0.56% 48.63% -24.18%
1036 ETN Electroneum ETN $0.046979 $2,007,470 -2.97% 34.23% 61.55%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.94 $1,885,400 2.44% 1.55% -23.97%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.80 $1,801,410 0.21% 2.75% -0.83%
1039 AION Aion AION $1.99 $1,567,460 4.39% 16.31% 153.15%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $154.04 $1,442,060 -4.75% -34.74% 53.48%
1041 NULS Nuls NULS $0.551747 $1,401,200 0.07% -7.99% -16.70%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.84 $880,469 3.08% 3.24% 0.62%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $226.37 $837,801 8.52% -3.44% -13.92%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.043686 $798,751 2.24% -5.27% -6.12%
1045 TSL Energo TSL $0.032548 $796,850 1.94% -1.68% -2.86%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.029741 $747,807 1.79% 25.33%
1047 THS TechShares THS $0.905318 $658,077 1.73% -8.15% -15.91%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000199 $478,234 0.58% -29.71% -17.49%
1049 WC WINCOIN WC $1.31 $416,384 14.75% 23.81% -30.49%
1050 BOT Bodhi BOT $0.499083 $409,439 5.11% -0.51% -4.60%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.32 $406,780 2.03% 9.09% 13.72%
1052 LLT LLToken LLT $0.319134 $300,982 0.72% 7.22% -1.75%
1053 VEE BLOCKv VEE $0.021141 $293,455 0.95%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $31.28 $259,949 7.27% -10.64% -22.78%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000549 $258,498 -12.99% 10.77% 27.82%
1056 WISH MyWish WISH $0.195478 $229,072 -10.04%
1057 BSR BitSoar BSR $0.237969 $213,551 1.35% -23.52% 41.90%
1058 INF InfChain INF $0.009220 $163,496 1.51% 12.11% -2.21%
1059 EAG EA Coin EAG $3.67 $161,186 4.41% 17.78% -12.98%
1060 UGT UG Token UGT $0.474135 $160,318 1.36% 4.08% 38.88%
1061 XID Sphre AIR XID $0.196217 $154,967 0.63% -2.82% 4.28%
1062 ICX ICON ICX $1.35 $123,890 -1.15% -8.77% 32.40%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $11535.00 $108,647 0.20% 14.32% 43.50%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.115371 $78,173 -2.57% -1.41% 13.77%
1065 EVR Everus EVR $6.03 $72,663 -0.14% 12.96% 50.12%
1066 MSD MSD MSD $0.012838 $70,773 0.96% 2.48% -5.20%
1067 RMC Russian Minin… RMC $14103.80 $60,704 6.79% 11.22% 23.54%
1068 GUC GoldUnionCoin GUC $0.131717 $60,204 1.51% 14.92% 79.52%
1069 XCPO Copico XCPO $0.024678 $57,455 -4.39% 5.65% -24.17%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.004720 $47,073 1.35% -6.60% -6.08%
1071 HOLD Interstellar … HOLD $0.026222 $45,288 -7.92% -2.20% -76.01%
1072 SMART SmartBillions SMART $0.440146 $43,796 1.36% 8.56%
1073 MUT Mutual Coin MUT $0.004270 $39,250 7.69% 24.08%
1074 SIC Swisscoin SIC $0.000220 $39,079 35.17% 39.92% -95.75%
1075 GMT Mercury Protocol GMT $0.034848 $38,766 1.97% 7.76% -25.84%
1076 BOS BOScoin BOS $0.932995 $36,801 -3.05% -18.31% -15.80%
1077 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.29 $36,795 -8.74% -13.95% -52.88%
1078 HYTV Hyper TV HYTV $0.009393 $34,658 1.36% -41.44%
1079 COR CORION COR $0.846937 $33,901 0.47% -6.17% -10.98%
1080 ASTRO Astro ASTRO $1.87 $31,535 1.36% 2.39% 29.79%
1081 QBT Cubits QBT $0.012212 $29,533 -17.24% 790.34% 1519.28%
1082 TRIA Triaconta TRIA $8.90 $24,191 1.36% -3.58%
1083 OXY Oxycoin OXY $0.110081 $23,284 -10.31% -35.27% -35.16%
1084 DSR Desire DSR $0.251265 $20,009 0.33% 38.53% 15.76%
1085 9COIN 9COIN 9COIN $0.002964 $18,975 1.51% -3.62% 2.60%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $133.10 $18,952 1.44% 2.98% -8.39%
1087 FLASH Flash FLASH $0.005503 $18,883 8.95% 27.49% 19.83%
1088 SSS Sharechain SSS $0.002474 $16,515 12.72% -15.98% -6.07%
1089 TER TerraNova TER $2.47 $16,338 1.35% 13.47% -10.08%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.168817 $15,929 -15.13% -8.24% -64.64%
1091 B2B B2B B2B $0.684622 $15,832 4.78% -0.43% -12.44%
1092 MGC MergeCoin MGC $0.013611 $15,717 1.51% 18.41% 12.22%
1093 BPL Blockpool BPL $0.126448 $15,660 -3.06% 1.58% -27.99%
1094 DEUS DeusCoin DEUS $0.380882 $14,522 -11.92% 10.09% 1.28%
1095 GRN Granite GRN $0.006037 $13,942 -58.21% -63.52% -49.77%
1096 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.101422 $13,564 -6.69% -6.82% 54.07%
1097 PLX PlexCoin PLX $0.076713 $13,169 -10.87% -39.98%
1098 MCR Macro MCR $2.30 $12,613 1.20% -22.20% -19.49%
1099 SAK Sharkcoin SAK $0.001813 $11,552 -13.86% -34.76% -0.36%
1100 FOR FORCE FOR $0.004029 $11,026 -23.20% 107.63% 58.22%
1101 GLS GlassCoin GLS $0.834317 $10,922 -9.71% 5.71%
1102 PNX Phantomx PNX $0.020654 $10,449 1.53% 22.08% -4.75%
1103 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029343 $10,375 1.36% -30.20% -42.05%
1104 BTCM BTCMoon BTCM $0.008345 $10,125 17.18% 10.00% 372.86%
1105 AERM Aerium AERM $1.55 $9,755 2.04% -17.96% -13.22%
1106 MKR Maker MKR $402.26 $9,641 1.36% 2.09% 22.18%
1107 PEC Peacecoin PEC $0.033478 $9,283 -26.62% 59.20% -24.76%
1108 STU bitJob STU $0.023145 $8,684 -11.01% -3.35% -56.58%
1109 SISA SISA SISA $0.013737 $8,282 -27.79% -31.10% -26.93%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.84 $8,040 2.60% 5.85% 19.51%
1111 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000096 $7,953 7.39% 11.46% -17.08%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.196523 $7,810 9.13% 19.58% 145.80%
1113 EFYT Ergo EFYT $9.80 $7,254 3.46% 10.76% -6.08%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003504 $6,651 8.25% 6.46% 3.58%
1115 SPANK SpankChain SPANK $0.034136 $6,452 33.50% 10.53%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001887 $5,985 -6.54% -24.77% 31.26%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.012203 $5,917 110.77% -1.37% -41.07%
1118 TCOIN T-coin TCOIN $0.000316 $5,905 1.49% 13.33% 45.54%
1119 WILD Wild Crypto WILD $0.112698 $5,868 1.37% -16.03% 39.14%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002428 $5,045 24.38% -3.07% 7.32%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $2.30 $4,889 -25.56% -24.17% -29.60%
1122 PLC PlusCoin PLC $0.000765 $4,656 1.69% 27.82% 1.81%
1123 VIU Viuly VIU $0.003795 $4,621 4.25% -2.38% 42.06%
1124 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002846 $4,502 6.66% -26.43% -0.52%
1125 XTD XTD Coin XTD $0.000110 $4,129 1.51% 10.78% 33.86%
1126 HYPER Hyper HYPER $0.026892 $4,077 1.35% 122.79% 7.56%
1127 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038352 $4,061 14.80% -4.54% -13.56%
1128 SND Sand Coin SND $0.817418 $3,804 1.37% 19.03% 18.13%
1129 SKC Skeincoin SKC $0.008781 $3,600 80.01% 176.91% 235.45%
1130 AV AvatarCoin AV $0.030514 $3,285 1.04% -3.78% 18.60%
1131 APC AlpaCoin APC $0.025171 $3,260 0.97% -13.25% 61.14%
1132 ETT EncryptoTel [… ETT $0.066048 $3,145 2.33% -3.70% -8.69%
1133 ACC AdCoin ACC $0.099087 $3,123 -29.15% -26.19% 6.04%
1134 WIC Wi Coin WIC $0.002762 $3,046 1.52% -13.91% -18.40%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.048891 $2,921 -12.68% -14.97% 5.98%
1136 OX OX Fina OX $0.000127 $2,903 -30.46% -7.61% -22.99%
1137 MINEX Minex MINEX $0.059673 $2,693 -9.46% 17.42% 4.70%
1138 MONETA Moneta MONETA $0.000659 $2,644 1.35% 121.55%
1139 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $2,568 1.39% 6.35% -22.16%
1140 DAY Chronologic DAY $3.51 $2,538 -3.53% -2.93% -2.99%
1141 RCN Rcoin RCN $0.000110 $2,403 -49.33% 10.78% 33.86%
1142 XOT Internet of T… XOT $3073.39 $2,280 1.51% 3.92% 25.54%
1143 NAMO NamoCoin NAMO $0.000219 $2,152 1.57% 72.69% 41.41%
1144 IQT iQuant IQT $0.172581 $2,087 -3.03% 7.25% 6.85%
1145 NTWK Network Token NTWK $0.006553 $2,064 80.47% 43.95% 183.51%
1146 IBTC iBTC IBTC $0.008832 $2,014 32.66% 7.80% 15.63%
1147 MARX MarxCoin MARX $0.000661 $2,012 1.51% -33.76% -32.12%
1148 LDCN LandCoin LDCN $0.009049 $1,914 3.08% 362.62% 281.39%
1149 FID BITFID FID $0.109764 $1,721 1.51% 10.78% 33.86%
1150 BIXC BIXC BIXC $4.40 $1,690 1.51% 31.41%
1151 ASN Aseancoin ASN $0.005378 $1,514 -23.48% 10.77% 56.13%
1152 SUR Suretly SUR $3.52 $1,437 1.36% -3.00% 14.22%
1153 BSN Bastonet BSN $0.000659 $1,421 1.51% -5.79% -28.50%
1154 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085616 $1,390 1.35% -4.74% 26.76%
1155 SHND StrongHands SHND $3.3e-08 $1,357 9.75% 25.18% 22.46%
1156 BTBc Bitbase BTBc $0.005488 $1,337 1.51% -2.24% -24.17%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.57 $1,275 1.51% 8.74% 35.03%
1158 XQN Quotient XQN $0.006257 $1,148 11.38% 19.14% -4.71%
1159 WA WA Space WA $0.019099 $1,072 1.51% -16.51% 23.89%
1160 CYC Cycling Coin CYC $0.002305 $1,045 27.28% 21.03% 97.05%
1161 DFS DFSCoin DFS $0.008247 $970 -8.11% -13.39% 1.13%
1162 NTC Natcoin NTC $0.318316 $868 13.14% 16.73% -24.74%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004500 $683 1.35% 22.76% 42.17%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.186817 $655 1.36% 21.64% 20.28%
1165 VULC Vulcano VULC $0.007091 $647 1.03% -18.29% -1.64%
1166 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048626 $603 11.02% -1.86% 4.54%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.009786 $581 1.36% -28.01% 11.24%
1168 PRN Protean PRN $0.000108 $568 1.35% 16.35% 38.48%
1169 DISK DarkLisk DISK $0.000878 $558 13.32% 26.61% 6.35%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000018 $551 1.56% 117.52% 78.71%
1171 HIGH High Gain HIGH $0.000549 $548 1.51% -4.03% -29.10%
1172 GAY GAY Money GAY $0.007797 $527 1.41% -36.09% -43.35%
1173 TOP TopCoin TOP $0.000330 LowVol 1.43% -33.76% -59.13%
1174 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000768 LowVol -7.71% -3.08% 197.82%
1175 DMC DynamicCoin DMC $0.001929 LowVol -0.24% -12.89% -27.14%
1176 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003598 LowVol 1.81% 11.30% 24.07%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.001109 LowVol 14.84% -45.88%
1178 EDRC EDRCoin EDRC $0.048216 LowVol 1.25% 7.61% 18.38%
1179 EUSD eUSD EUSD $0.000230 LowVol 5.80% 2.29% -22.69%
1180 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000329 LowVol 1.51% -16.93% 33.86%
1181 WOW Wowcoin WOW $0.000110 LowVol 1.24% 10.22% -10.53%
1182 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000988 LowVol 1.51% -26.45% -45.24%
1183 BUB Bubble BUB $0.025136 LowVol 1.35% 57.93% 99.77%
1184 EXRN EXRNchain EXRN $4.9e-07 LowVol 1.36% -24.56% -27.33%
1185 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.074640 LowVol 1.51% 10.30% 21.15%
1186 UR UR UR $0.000658 LowVol 1.37% 0.85% 50.89%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000443 LowVol -4.76% -25.33% -6.30%
1188 YEL Yellow Token YEL $0.002942 LowVol 1.36% 11.74% -9.15%
1189 CYDER Cyder CYDER $0.000220 LowVol 1.51% -26.15% -18.82%
1190 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.19% 7.59% -14.07%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.280642 LowVol -1.51% 8.37% 33.22%
1192 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol 1.94% -94.08%
1193 YES Yescoin YES $0.000090 LowVol 1.58% 149.75% 116.61%
1194 PRES President Trump PRES $0.004002 LowVol 6.44% 17.73% 8.44%
1195 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 0.71% -36.38% 1.99%
1196 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003732 LowVol 1.04% 1.78% 30.44%
1197 SKR Sakuracoin SKR $0.001170 LowVol 1.78% -60.06% 37.30%
1198 ANI Animecoin ANI $0.000110 LowVol 1.35% 10.76% -19.82%
1199 BIT First Bitcoin BIT $0.013391 LowVol 1.35% 10.54% 1.09%
1200 BITOK Bitok BITOK $0.000110 LowVol 1.51% 10.78% 281.07%
1201 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006037 LowVol 1.51% -31.45% -78.71%
1202 BET BetaCoin BET $0.002195 LowVol -11.87% -18.50% -1.79%
1203 BXC Bitcedi BXC $0.002417 LowVol 6.56% 10.09% 86.99%
1204 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000211 LowVol -25.15% 77.37% 364.29%
1205 IPY Infinity Pay IPY $0.003037 LowVol 20.82% 18.61% 227.35%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000439 LowVol 1.51% 47.70% 19.77%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000220 LowVol 1.51% -0.26% 46.84%
1208 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.9e-07 LowVol 1.36% -36.79% 33.33%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.001812 LowVol 1.36% -26.34% 24.34%
1210 SYNC Sync SYNC $548.82 LowVol 1.35% 38.25% -10.77%
1211 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001976 LowVol 1.51% 17.29% 41.74%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012982 LowVol 1.38% 13.79% 38.83%
1213 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000329 LowVol 1.51% 10.77% 20.50%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000076 LowVol 75.98% 4469.46% -7.73%
1215 MOTO Motocoin MOTO $0.003642 LowVol 4.76% 11.00% -46.62%
1216 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.06% -9.96% 16.10%
1217 PRM PrismChain PRM $0.001317 LowVol 1.51% -7.79% 46.05%
1218 HNC Huncoin HNC $0.001427 LowVol 1.51% -19.99% 2.37%
1219 DBG Digital Bulli… DBG $0.006366 LowVol 1.51% 8.90% 32.53%
1220 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006078 LowVol -2.20% 8.26% -61.37%
1221 LEPEN LePen LEPEN $0.000103 LowVol 0.06% -18.00% 26.46%
1222 XRY Royalties XRY $0.031502 LowVol 1.51% -22.26% -53.11%
1223 OPES Opescoin OPES $0.002086 LowVol 1.51% 5.24% 10.50%
1224 FBL Faceblock FBL $0.001957 LowVol 1.36% -58.11% -15.28%
1225 INDIA India Coin INDIA $0.000220 LowVol 1.51% 10.77% -12.78%
1226 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000112 LowVol 1.48% 1.03% -40.99%
1227 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003183 LowVol 1.35% 7.09%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.032161 LowVol -8.13% 11.16% 16.87%
1229 AIB Advanced Inte… AIB $0.004370 LowVol 1.51% 16.71% 24.82%
1230 IRL IrishCoin IRL $0.002415 LowVol 6.17% -7.27% -3.70%
1231 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005927 LowVol 1.51% -40.78% -35.53%
1232 ACES Aces ACES $0.000213 LowVol 17.43% -5.76% 13.80%
1233 NBIT netBit NBIT $0.055439 LowVol -1.13% 99.91% 19.21%
1234 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006037 LowVol 9.08% 6.82% -5.72%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.136934 LowVol 1.36% 95.28% 52.36%
1236 PAYP PayPeer PAYP $0.000110 LowVol
1237 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000110 LowVol 10.78% 33.86%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000549 LowVol 1.35% -7.69% 13.44%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001866 LowVol 1.51% -8.14% 26.42%
1240 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072624 LowVol 1.29% 4.87% 16.05%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.81 LowVol 1.35% 17.21% -5.91%
1242 BEST BestChain BEST $0.001295 LowVol 1.35% 1.97% 19.76%
1243 FAP FAPcoin FAP $0.007492 LowVol 1.46% -23.63% -50.22%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001261 LowVol 6.04% 2.54% 14.11%
1245 MAGN Magnetcoin MAGN $0.526868 LowVol 0.00% 9.62% 24.72%
1246 MEN PeopleCoin MEN $0.000110 LowVol 1.51% 10.78% 32.04%
1247 BIRDS Birds BIRDS $0.000111 LowVol 1.30% 34.85%
1248 ELC Elacoin ELC $0.085945 LowVol 1.35% 17.53% 31.35%
1249 FFC FireFlyCoin FFC $0.000110 LowVol 1.35% 10.76% 12.27%
1250 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.088360 LowVol 1.51% 6.17% 31.26%
1251 REGA Regacoin REGA $0.002195 LowVol 1.51% -32.86% -4.38%
1252 GAIN UGAIN GAIN $0.001427 LowVol 1.51% 54.61%
1253 FC Facecoin FC $0.004338 LowVol 1.36% 64.98% 47.83%
1254 TEAM TeamUp TEAM $0.000220 LowVol 1.51%
1255 GOLF Golfcoin GOLF $0.000110 LowVol 1.51% 10.78% 33.86%
1256 UNC UNCoin UNC $0.000110 LowVol 1.35% 10.78% 33.86%
1257 GBRC Global Busine… GBRC $0.000110 LowVol 1.51% 10.78% 33.86%
1258 ANTX Antimatter ANTX $0.000109 LowVol 1.02% 10.37% 43.81%
1259 OCOW OCOW OCOW $0.005378 LowVol 1.51% 8.57%
1260 RHFC RHFCoin RHFC $0.000988 LowVol -16.94% -9.36% 9.87%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000110 LowVol 1.51% -44.61%
1262 EBIT eBIT EBIT $0.001894 LowVol 212.74% 61.86% 151.73%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.87 LowVol 1.51% -3.17% 8.99%
1264 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002215 LowVol 1.51% -20.13% -3.51%
1265 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037329 LowVol 1.90% -1.57% 0.90%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000439 LowVol 1.51% 10.77% 0.34%
1267 ABC Alphabit ABC $15.31 LowVol 1.57% 5.12% 18.08%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.001866 LowVol 1.35% 10.76% 33.86%
1269 MAVRO Mavro MAVRO $0.014818 LowVol 1.51% 10.78% -7.33%
1270 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.041381 LowVol 1.51%
1271 GARY President Joh… GARY $0.216235 LowVol 1.51% 52.17% 101.30%
1272 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003403 LowVol 1.35% 14.47% 2.15%
1273 DON Donationcoin DON $0.000875 LowVol 1.39% 9.74% 104.87%
1274 AXIOM Axiom AXIOM $0.016904 LowVol 1.35% 10.78% 34.67%
1275 SPORT SportsCoin SPORT $0.001098 LowVol 1.51% 48.71%
1276 GML GameLeagueCoin GML $0.008562 LowVol 1.35% 2.86%
1277 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000439 LowVol 1.51% 10.78% 32.01%
1278 PSY Psilocybin PSY $0.019977 LowVol 1.04% 2.57%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.033917 LowVol 1.35% 42.04% 73.09%
1280 OMC Omicron OMC $0.124363 LowVol 1.51% 10.78% 34.83%
1281 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.244225 LowVol 1.35% -20.35% 11.59%
1282 CC CyberCoin CC $0.000110 LowVol 1.51% 10.62% 33.86%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001537 LowVol 1.35% 10.62%
1284 EGG EggCoin EGG $0.041710 LowVol 1.35% 10.77%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 1.51% 10.78% 0.39%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.033368 LowVol 1.35%
1287 TCR TheCreed TCR $0.000329 LowVol 1.51% 10.78% 4.52%
1288 STEX STEX STEX $0.383360 LowVol -1.21% -1.33% 51.12%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000549 LowVol 1.51% 32.42%
1290 NBE BitCentavo NBE $9.9e-07 LowVol 1.12% 39.35%
1291 CME Cashme CME $0.000110 LowVol 1.35% 10.77% 33.86%
1292 LKC LinkedCoin LKC $0.000220 LowVol 1.35% 10.78%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000220 LowVol 1.51% 121.56% 34.06%
1294 TELL Tellurion TELL $0.000269 LowVol -1.05% 168.11% 196.11%
1295 TODAY TodayCoin TODAY $0.001207 LowVol 1.35% 10.78% 52.07%
1296 WINK Wink WINK $0.000329 LowVol 1.51% 57.68% 33.86%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010867 LowVol 0.80% 10.77% -5.50%
1298 SFE SafeCoin SFE $0.000110 LowVol 1.35% 10.78% 33.99%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000110 LowVol 1.51% 10.77% 33.86%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.000549 LowVol 1.51% 10.78% -25.63%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000238 LowVol -1.23% 16.93% 56.48%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -2.52% -54.05%
1305 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 6.00% -12.76%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.48% 40.29%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol 0.21%
1308 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.52% 21.46%
1309 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 5.22% -87.19%
1310 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.52%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol 0.96% 10.36%
1312 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.37%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.51%
1314 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.30% 37.34%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol 1.13% 10.36% 15.30%
1316 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1317 KASHH KashhCoin KASHH $0.000029 LowVol 5.82% 159.40%
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.31%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 13.06% 35.57%
1320 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000109 LowVol 10.31% 33.30%
1322 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1323 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1324 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 8.99% 10.06%
1325 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.91%
1326 AMIS AMIS AMIS $1174.93

Quay lại phần 1

Phản hồi