Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10994.80 trên tổng giá trị $183,711,563,460

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $498.85 trên tổng giá trị $47,904,904,177

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1603.75 trên tổng giá trị $26,989,228,094

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.279218 trên tổng giá trị $10,784,200,630

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $764.68 trên tổng giá trị $5,901,704,867

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.186067 trên tổng giá trị $828,355 đã biến động tăng 401.33% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000218 trên tổng giá trị đã biến động tăng 98.46% trong 1h qua

    + Đồng SKC Skeincoin (SKC) đang có giá hiện tại $0.008717 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.29% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.006506 trên tổng giá trị đã biến động tăng 77.75% trong 1h qua

    + Đồng OXY Oxycoin (OXY) đang có giá hiện tại $0.169933 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.13% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3796.54% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000023 trên tổng giá trị $2,316,279 đã biến động tăng 1001.58% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012304 trên tổng giá trị đã biến động tăng 797.11% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.008986 trên tổng giá trị đã biến động tăng 358.30% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 293.40% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.344497 trên tổng giá trị $5,247,018 đã biến động tăng 1945.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012304 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1529.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 933.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.509769 trên tổng giá trị $6,185,941 đã biến động tăng 802.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.186067 trên tổng giá trị $828,355 đã biến động tăng 656.54% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EOT EOT Token EOT $87,945 $0.010646 8,260,903 $11,424 0.39% -16.77% -28.13%
702 WOMEN WomenCoin WOMEN $86,448 $0.001955 44,220,400 $1,969 -3.71% -40.10% -27.65%
703 QTL Quatloo QTL $85,284 $0.011049 7,718,883 $682 -0.84% -14.80% 0.29%
704 TAJ TajCoin TAJ $85,212 $0.010723 7,946,705 $1,395 -1.73% 3.05% 39.91%
705 LCP Litecoin Plus LCP $83,543 $0.119181 700,977 $1,610 -0.81% 27.66% 7.50%
706 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,393 $0.105147 793,108 $859 -0.77% -39.05% 8.30%
707 VUC Virta Unique … VUC $80,296 $0.001307 61,424,775 $1,071 -0.72% 0.98% -1.04%
708 611 SixEleven 611 $78,035 $0.181275 430,481 $29,875 -0.77% -0.65% 21.29%
709 IETH iEthereum IETH $76,645 $0.004262 17,982,000 $7,977 6.60% -3.65% -31.31%
710 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,273 $0.000981 77,777,777 $541 -0.77% 9.82% -22.09%
711 GPL Gold Pressed … GPL $74,392 $0.290599 255,994 $1,021 -12.04% 0.56% 33.69%
712 CWXT CryptoWorldX … CWXT $70,490 $0.001182 59,630,200 $2,169 -0.77% 41.34% 30.36%
713 GCC GuccioneCoin GCC $68,520 $0.003378 20,285,537 $559 2.47% 13.48% 24.92%
714 JWL Jewels JWL $68,169 $0.003378 20,181,636 $1,834 -0.77% -12.70% -2.59%
715 KAYI Kayicoin KAYI $64,170 $0.000226 284,232,028 $6,313 -32.08% -61.14% -68.04%
716 EBTC eBTC [OLD] EBTC $63,480 $0.003087 20,564,300 $2,566 45.62% -40.07% -7.63%
717 CFD Confido CFD $52,612 $0.005846 9,000,000 $1,411 -3.52% -48.29% -55.44%
718 OFF Cthulhu Offer… OFF $52,306 $0.019947 2,622,273 $1,521 -0.77% 19.11%
719 BRAT BRAT BRAT $52,262 $0.000327 160,000,000 $777 48.76% 11.81% 10.06%
720 MSCN Master Swiscoin MSCN $52,032 $0.001166 44,628,734 $5,492 26.12% -18.24% -4.00%
721 EREAL eREAL EREAL $51,981 $0.000777 66,909,634 $1,139 33.90% 33.14% 15.43%
722 EGAS ETHGAS EGAS $50,351 $0.004957 10,157,540 $915 7.45% -0.17% 33.75%
723 BENJI BenjiRolls BENJI $47,125 $0.002327 20,252,846 $1,041 -0.79% 30.95% 42.78%
724 ITZ Interzone ITZ $45,031 $0.026992 1,668,305 $2,566 -0.70% 8.09% 14.60%
725 VLTC Vault Coin VLTC $36,289 $0.001197 30,309,590 $918 -0.71% -14.08% -3.16%
726 ZYD Zayedcoin ZYD $34,017 $0.005448 6,243,840 $1,226 -0.72% -38.99% -32.59%
727 XCS CybCSec XCS $32,236 $0.002724 11,834,082 $3,468 -0.72% -25.48% -2.10%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $31,798 $0.000874 36,390,750 $2,265 12.50% 12.13% -3.39%
729 TSTR Tristar Coin TSTR $29,583 $0.005884 5,027,857 $518 -0.72% -1.17% -51.16%
730 PRX Printerium PRX $29,178 $0.002468 11,821,728 $607 -0.72% -48.44% -33.33%
731 ROOFS Roofs ROOFS $28,330 $0.000218 130,000,000 $1,745 -33.81% -28.85% -51.20%
732 DES Destiny DES $25,279 $0.015799 1,600,000 $964 -0.77%
733 BNX BnrtxCoin BNX $23,095 $0.000872 26,496,001 $525 -0.77% 7.20% 63.80%
734 GRIM Grimcoin GRIM $22,500 $0.002179 10,324,802 $5,944 -19.67% 115.17% 252.37%
735 CASH Cashcoin CASH $20,118 $0.000436 46,158,242 $1,716 -63.91% -56.07% -51.68%
736 CRTM Corethum CRTM $20,090 $0.008036 2,500,000 $928 -0.09% -5.94% 230.89%
737 PLACO PlayerCoin PLACO $19,134 $0.000545 35,120,000 $901 -0.72% -21.56% -12.24%
738 SCS Speedcash SCS $17,374 $0.066357 261,831 $2,204 -0.77% -7.35%
739 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,253 $0.001176 12,972,250 $663 -0.73% 30.81% -33.85%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,488 $0.017002 852,102 $4,873 1.13% 8.06% 134.67%
741 XRC Rawcoin XRC $13,495 $0.019146 704,882 $1,514 -0.73% 11.54% 7.31%
742 SANDG Save and Gain SANDG $12,356 $0.004032 3,064,800 $2,501 -0.77% 9.83% 37.38%
743 ARGUS Argus ARGUS $11,653 $0.010148 1,148,324 $686 -0.77% 13.91% 45.35%
744 GEERT GeertCoin GEERT $11,550 $0.002269 5,091,200 $553 -0.75% 1.14% 48.29%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,330 $0.003240 3,188,280 $8,235 2.44% 9.22% 65.61%
746 NODC NodeCoin NODC $9,327 $0.005557 1,678,439 $1,094 -0.77% 7.70% 23.24%
747 LVPS LevoPlus LVPS $9,069 $0.005993 1,513,256 $5,581 -15.99% -19.46% -31.84%
748 HMC HarmonyCoin HMC $6,539 $0.011651 561,235 $2,994 -0.72% -2.03% 24.54%
749 EBT Ebittree Coin EBT $3,610 $0.002855 1,264,511 $600 -0.76% 62.50% 174.95%
750 FAL Falcoin FAL $86 $0.000436 196,766 $1,166 -0.77% 68.11% -17.30%
751 APW AppleCoin APW $8 $0.000109 75,237 $678 -0.77% 9.82% 32.89%
752 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
753 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.43%
754 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
755 IXC Ixcoin IXC $2,859,488 $0.136172 20,999,088 LowVol -0.77% 1.99% 27.22%
756 ADST AdShares ADST $2,685,721 $0.223760 12,002,686 LowVol -12.70% 0.72% 33.36%
757 CAGE CageCoin CAGE $2,316,279 $0.000023 101,168,328,395 LowVol -14.25% 1001.58% 399.41%
758 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
759 RC RussiaCoin RC $1,822,455 $0.217532 8,377,873 LowVol -5.95% 45.88% 44.23%
760 AC AsiaCoin AC $1,784,667 $0.001551 1,150,284,686 LowVol -0.83% -22.75% -1.87%
761 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,535,099 $0.253116 6,064,806 LowVol -0.83% -3.47% 72.23%
762 NKA IncaKoin NKA $1,218,226 $0.000109 11,194,464,841 LowVol -0.73% 9.59% 6.69%
763 HTC HitCoin HTC $1,198,170 $0.000109 10,996,318,099 LowVol -0.72% 9.82% 32.77%
764 CASINO Casino CASINO $1,193,890 $1.19 1,000,000 LowVol -0.78% 147.72%
765 AHT Bowhead AHT $1,166,760 $0.145845 8,000,000 LowVol -0.77% -28.65% -15.55%
766 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,135,905 $0.000050 22,846,628,030 LowVol -0.39% 0.69% -29.66%
767 USC Ultimate Secu… USC $1,126,996 $0.108961 10,343,113 LowVol -0.72% 92.68% 96.17%
768 SHORTY Shorty SHORTY $1,111,400 $0.011114 100,000,000 LowVol -0.72% 0.93% 28.59%
769 PND Pandacoin PND $1,002,334 $0.000031 32,514,916,898 LowVol -11.23% 49.77% -50.69%
770 ORB Orbitcoin ORB $965,467 $0.312747 3,087,054 LowVol -0.45% 7.81% -7.79%
771 MAX MaxCoin MAX $911,290 $0.014928 61,047,349 LowVol -0.77% 13.98% 39.87%
772 ITI iTicoin ITI $811,603 $25.36 32,000 LowVol -0.72% 19.48% 39.81%
773 ARC Arcade Token ARC $798,007 $0.486767 1,639,402 LowVol -65.67% -24.40%
774 SDC ShadowCash SDC $768,903 $0.114845 6,695,133 LowVol -0.83% -44.58% 39.94%
775 UFO UFO Coin UFO $760,490 $0.000218 3,489,733,762 LowVol -0.83% 9.82% 31.09%
776 NOBL NobleCoin NOBL $749,853 $0.000324 2,314,288,702 LowVol -1.09% 9.00% 36.07%
777 MAO Mao Zedong MAO $746,184 $0.119857 6,225,617 LowVol -10.49% 10.32% 27.49%
778 METAL MetalCoin METAL $720,841 $0.009371 76,925,527 LowVol -12.92% -5.56% 1.02%
779 CNO Coin(O) CNO $709,544 $0.006747 105,165,049 LowVol -0.70% -29.88% -35.65%
780 LNK Link Platform LNK $678,845 $14.29 47,503 LowVol -0.02% -66.58% -39.34%
781 SAC SACoin SAC $664,835 $0.094796 7,013,323 LowVol -0.72% 12.40% 20.24%
782 KOBO Kobocoin KOBO $648,626 $0.026260 24,700,248 LowVol -0.82% -12.41% 27.83%
783 PIGGY Piggycoin PIGGY $598,936 $0.001232 486,295,588 LowVol -1.52% -32.48% 40.85%
784 XGR GoldReserve XGR $593,110 $0.034541 17,171,382 LowVol -5.88% -10.89% -17.11%
785 GOOD Goodomy GOOD $581,018 $0.001316 441,349,000 LowVol -0.74% 42.63% 97.02%
786 VAL Valorbit VAL $516,731 $0.000109 4,742,346,801 LowVol -0.72% 9.84% 33.21%
787 RIYA Etheriya RIYA $511,281 $0.323282 1,581,531 LowVol -0.76% -8.01% -19.67%
788 TALK BTCtalkcoin TALK $505,103 $0.007736 65,290,635 LowVol -0.83% 16.31% 7.65%
789 AMBER AmberCoin AMBER $480,917 $0.011005 43,699,481 LowVol -0.83% 8.74%
790 FC2 FuelCoin FC2 $476,146 $0.004685 101,625,040 LowVol -0.83% 2.65% 26.10%
791 FNC FinCoin FNC $456,220 $0.035424 12,878,667 LowVol -0.73% -12.68% 6.45%
792 FUCK FuckToken FUCK $423,444 $0.008239 51,392,878 LowVol 0.01% -11.70% -28.77%
793 JET Jetcoin JET $420,260 $0.086429 4,862,509 LowVol -0.18% -42.96% 6.72%
794 AU AurumCoin AU $418,197 $1.41 296,216 LowVol -0.77% 9.45% 34.63%
795 FLT FlutterCoin FLT $385,156 $0.001195 322,214,524 LowVol -0.83% 33.59% 69.03%
796 CFT CryptoForecast CFT $384,255 $0.008353 46,000,000 LowVol -0.91% 2.72% 17.78%
797 BUN BunnyCoin BUN $383,330 $0.000004 102,292,734,168 LowVol -0.33% 81.74% 83.36%
798 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.03%
799 NEWB Newbium NEWB $372,206 $0.007444 50,000,000 LowVol -0.80% 6.67% 40.67%
800 STS Stress STS $369,466 $0.000654 565,134,332 LowVol -0.83%
801 ICN iCoin ICN $362,589 $0.012422 29,190,456 LowVol -0.77% 10.78% 7.53%
802 PR Prototanium PR $352,515 $1.80 195,858 LowVol -0.80% 6.74% 63.00%
803 DVC Devcoin DVC $348,431 $0.000023 15,165,507,500 43.47%
804 E4ROW E4ROW E4ROW $341,247 $0.077591 4,398,000 LowVol 0.01% -16.89% -29.65%
805 BTCR Bitcurrency BTCR $341,114 $0.002011 169,598,616 LowVol -1.76% 14.26% 9.52%
806 EVO Evotion EVO $335,192 $0.106005 3,162,037 LowVol -0.81% 56.31% 137.80%
807 VIDZ PureVidz VIDZ $331,390 $0.002645 125,279,775 LowVol -0.74% 11.73% 42.99%
808 WAY WayGuide WAY $327,016 $0.003269 100,040,708 LowVol -0.77% 6.27% 24.59%
809 Q2C QubitCoin Q2C $324,511 $0.001308 248,185,960 LowVol -0.83% 9.82% 15.33%
810 KUSH KushCoin KUSH $322,252 $0.059172 5,446,066 LowVol -0.54% 22.57% 77.06%
811 OHM OHM OHM $320,524 $0.010787 29,713,679 LowVol -0.72% 171.83% 40.00%
812 SHDW Shadow Token SHDW $317,976 $0.045425 7,000,000 LowVol -0.28% -13.55% 16.81%
813 GAIA GAIA GAIA $308,647 $0.012806 24,101,381 LowVol -0.84% 31.67% 14.11%
814 TIT Titcoin TIT $301,137 $0.006035 49,898,202 LowVol -0.73% 0.90% 18.86%
815 CHESS ChessCoin CHESS $300,600 $0.005563 54,032,769 LowVol -0.84% 6.11% 50.03%
816 GLC GlobalCoin GLC $298,246 $0.004576 65,171,010 LowVol -0.83% -17.93% 69.15%
817 UNIC UniCoin UNIC $297,615 $0.100335 2,966,211 LowVol -3.24% 1.91% 58.74%
818 SPRTS Sprouts SPRTS $292,351 $2.3e-07 1,262,379,246,875 LowVol -4.19% 10.51% -44.06%
819 HODL HOdlcoin HODL $284,910 $0.001852 153,811,085 LowVol -0.83% 19.57% 30.90%
820 FUNK The Cypherfunks FUNK $273,162 $0.000006 46,242,369,999 LowVol -0.37% 0.70% 10.05%
821 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.61%
822 CUBE DigiCube CUBE $264,680 $0.000109 2,429,126,009 LowVol -0.77% 9.82% 32.90%
823 FLY Flycoin FLY $251,746 $1.19 210,806 LowVol -0.83% 11.39% 21.18%
824 J Joincoin J $248,606 $0.101538 2,448,402 LowVol -0.77% 16.22% 2.04%
825 FRC Freicoin FRC $247,509 $0.008390 29,500,530 LowVol -0.77% 5.71% 55.04%
826 LOT LottoCoin LOT $244,414 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -0.78% 3.48% 24.26%
827 BIGUP BigUp BIGUP $240,091 $0.000113 2,117,188,185 LowVol -0.81% 10.64% 25.12%
828 RBIES Rubies RBIES $239,686 $0.023013 10,415,252 LowVol -0.77% -12.56% -0.71%
829 XPD PetroDollar XPD $227,712 $0.003558 63,993,275 LowVol -0.83% 5.37% 49.36%
830 MAD SatoshiMadness MAD $217,996 $0.000109 2,000,683,485 LowVol -0.77% 9.27%
831 EMD Emerald Crypto EMD $211,634 $0.011070 19,117,129 LowVol -0.62% 2.45% 54.89%
832 KED Darsek KED $198,907 $0.014681 13,548,987 LowVol -2.75% 4.19% -8.86%
833 CCN Cannacoin CCN $198,236 $0.042180 4,699,793 LowVol -1.18% -6.78% 16.84%
834 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $196,739 $0.014923 13,183,279 LowVol -3.26% 2.09% 32.70%
835 4CHN ChanCoin 4CHN $195,763 $0.029201 6,703,981 LowVol -0.17% -5.24% -33.03%
836 TTC TittieCoin TTC $182,631 $0.000145 1,259,816,434 LowVol -1.47% -25.76% -12.52%
837 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.36%
838 WYV Wyvern WYV $178,944 $0.102423 1,747,110 LowVol -0.72% 11.00% 22.40%
839 EVIL Evil Coin EVIL $178,564 $0.008495 21,020,383 LowVol -5.44% 7.48% 39.10%
840 GRT Grantcoin GRT $178,219 $0.004137 43,075,494 LowVol -0.41% 4.29% 25.16%
841 URC Unrealcoin URC $174,508 $0.024843 7,024,402 LowVol -0.77% 9.82% 22.65%
842 GAP Gapcoin GAP $173,816 $0.014466 12,015,658 LowVol -3.62% -1.96% 23.64%
843 I0C I0Coin I0C $166,450 $0.007932 20,984,924 LowVol -0.69% -4.70% 4.49%
844 SH Shilling SH $166,071 $0.004220 39,356,025 LowVol -0.72% -26.68% 30.12%
845 XRE RevolverCoin XRE $165,777 $0.007433 22,303,850 LowVol -0.81% 0.89% 18.83%
846 C2 Coin2.1 C2 $163,402 $0.001634 99,976,323 LowVol -0.77% -0.83% 103.41%
847 XRA Ratecoin XRA $162,918 $0.001423 114,479,777 LowVol 0.52% 10.28% -7.26%
848 ARI Aricoin ARI $157,449 $0.001123 140,262,505 LowVol -1.94% 1.60% 66.97%
849 YAC Yacoin YAC $156,603 $0.001308 119,770,239 LowVol -0.72% 1.38% 10.47%
850 PHS Philosopher S… PHS $155,313 $0.025824 6,014,340 LowVol -0.83% 8.90% 48.61%
851 RED RedCoin RED $153,423 $0.002070 74,107,896 LowVol -5.73% 8.17% 37.88%
852 JIN Jin Coin JIN $144,868 $0.014710 9,848,485 LowVol -0.72% 147.09% 163.70%
853 DRXNE DROXNE DRXNE $143,417 $0.002285 62,777,132 LowVol -0.12% 13.45% 45.62%
854 HAL Halcyon HAL $136,861 $0.025933 5,277,560 LowVol -0.83% 6.24% 43.86%
855 PX PX PX $135,002 $0.001416 95,307,084 LowVol -0.77% 257.24%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,487 $0.005993 22,441,256 LowVol 10.28% -5.63% 21.70%
857 CYP Cypher CYP $133,859 $0.021029 6,365,285 LowVol -0.83% 9.26%
858 CTO Crypto CTO $132,076 $0.010896 12,121,411 LowVol -0.83% 9.82% -24.08%
859 QCN QuazarCoin QCN $131,732 $0.021792 6,044,911 LowVol -0.83% -1.18% 19.96%
860 MNM Mineum MNM $129,980 $0.013774 9,436,367 LowVol -0.72% 8.35% 5.08%
861 FRK Franko FRK $129,408 $0.139034 930,767 LowVol -0.77% 6.97%
862 XCT C-Bit XCT $129,376 $0.000823 157,223,250 LowVol 25.68% 27.53% 34.41%
863 DLC Dollarcoin DLC $124,034 $0.013620 9,106,714 LowVol -0.77% 8.94% 31.23%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $122,685 $0.082850 1,480,822 LowVol -4.65% 17.06% 7.69%
865 GTC Global Tour Coin GTC $120,493 $0.004032 29,887,402 LowVol -0.77% -19.27% 11.31%
866 ICE iDice ICE $117,017 $0.074485 1,571,013 LowVol 18.43% -41.04% -56.12%
867 XPY PayCoin XPY $115,438 $0.009763 11,823,563 LowVol -1.98% -26.68% -45.78%
868 020 020LondonCoin 020 $112,099 $7.1e-07 156,934,790,248 LowVol
869 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.16% 11.18%
870 ARG Argentum ARG $110,625 $0.012964 8,533,414 LowVol -0.83% -1.88% 42.66%
871 GPU GPU Coin GPU $109,794 $0.002712 40,477,042 LowVol -0.77% 5.65% 49.91%
872 VC VirtualCoin VC $107,468 $0.010678 10,064,287 LowVol -0.77% 9.82% -37.44%
873 MAY Theresa May Coin MAY $106,526 $0.004358 24,441,400 LowVol 9.01% 2.80% -24.35%
874 CAP Bottlecaps CAP $105,762 $0.000514 205,639,776 LowVol
875 SLING Sling SLING $103,692 $0.096539 1,074,095 LowVol -0.77% 10.20% -15.72%
876 BLRY BillaryCoin BLRY $96,996 $0.010787 8,991,833 LowVol -2.74% 8.40%
877 CNNC Cannation CNNC $94,711 $0.038238 2,476,893 LowVol -0.84% -4.22% -29.74%
878 BTQ BitQuark BTQ $93,873 $0.010460 8,974,334 LowVol -0.83% 4.38% 5.44%
879 MST MustangCoin MST $92,677 $0.147027 630,343 LowVol -0.22% 5.37% 43.23%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $92,525 $0.001023 90,421,856 LowVol -0.56% -6.23% 49.51%
881 SOON SoonCoin SOON $90,970 $0.007299 12,462,620 LowVol -0.83% -0.40% 31.87%
882 BAS BitAsean BAS $90,068 $0.018014 5,000,000 LowVol 0.01% 17.73% 51.36%
883 SRC SecureCoin SRC $89,994 $0.010970 8,203,651 LowVol -0.87% -20.38% 26.33%
884 ECA Electra ECA $87,873 $0.000004 21,794,911,250 LowVol -1.07% -84.98% -51.21%
885 RBT Rimbit RBT $87,624 $0.000759 115,499,623 LowVol 39.17% 31.57% 178.80%
886 CAT Catcoin CAT $86,269 $0.013947 6,185,500 LowVol -0.83% 2.48% -2.60%
887 XCRE Creatio XCRE $85,882 $0.004185 20,520,514 LowVol -19.22% -14.43% 46.30%
888 BTPL Bitcoin Planet BTPL $85,657 $0.015535 5,513,761 LowVol -0.77% 9.82% 26.72%
889 ALL Allion ALL $83,052 $0.013397 6,199,359 LowVol -0.77% -3.84% 27.11%
890 IMS Independent M… IMS $80,322 $0.014961 5,368,934 LowVol -0.83% -28.43% 20.01%
891 POP PopularCoin POP $80,089 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -0.66% 3.57% 46.54%
892 DRM Dreamcoin DRM $77,405 $0.031599 2,449,632 LowVol -0.83% 8.69% 32.12%
893 SCRT SecretCoin SCRT $76,486 $0.018087 4,228,672 LowVol -0.83% 9.82% 32.26%
894 URO Uro URO $75,115 $0.062217 1,207,310 LowVol -0.83% 23.92% 46.44%
895 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 41.56%
896 CRX Chronos CRX $72,933 $0.000989 73,729,962 LowVol -0.84% -1.30% 3.50%
897 300 300 Token 300 $72,715 $242.38 300 LowVol -0.72% 33.78% 53.89%
898 BIP BipCoin BIP $72,164 $0.044347 1,627,261 LowVol -0.83% 5.92% 59.97%
899 BVC BeaverCoin BVC $71,934 $0.023091 3,115,258 LowVol -0.83% -6.91% 46.70%
900 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,629 $0.002833 24,931,054 LowVol -0.72% 5.75% 25.55%
901 CPN CompuCoin CPN $70,507 $0.003595 19,615,019 LowVol -11.93% -11.87% 19.40%
902 ATX Artex Coin ATX $70,471 $0.003752 18,781,750 LowVol -0.83% -0.49% -10.57%
903 $$$ Money $$$ $69,972 $0.001525 45,887,218 LowVol -0.76% 2.60% 60.69%
904 KURT Kurrent KURT $69,877 $0.007044 9,919,485 LowVol -0.88% -3.80% 28.76%
905 CF Californium CF $67,567 $0.028112 2,403,488 LowVol -0.77% 12.95% 6.43%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $67,094 $0.006647 10,094,424 LowVol -0.83% 24.05% 50.13%
907 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $66,437 $0.000833 79,719,140 LowVol -0.77% 12.62% 44.96%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $65,414 $0.000109 600,344,291 LowVol -0.77% 9.83% 32.89%
909 DIBC DIBCOIN DIBC $64,935 $0.012987 5,000,000 LowVol -0.76% 14.70% 24.72%
910 SPT Spots SPT $64,686 $0.002887 22,406,021 LowVol 3.04% -3.30% -4.00%
911 RPC RonPaulCoin RPC $63,957 $0.071686 892,184 LowVol -0.84% 4.14% 4.04%
912 WARP WARP WARP $63,248 $0.057749 1,095,224 LowVol -0.72% 11.09% 34.49%
913 ARB ARbit ARB $61,058 $0.007845 7,782,805 LowVol -0.83% 11.36% 21.40%
914 WORM HealthyWormCoin WORM $60,679 $0.000545 111,377,274 LowVol -0.72% 33.46% 32.89%
915 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.48% 29.78%
916 CXT Coinonat CXT $59,129 $0.006857 8,623,200 LowVol -1.47% 11.93% 85.43%
917 KIC KibiCoin KIC $57,228 $0.003893 14,701,000 LowVol -0.69% -50.45% 4.04%
918 HXX Hexx HXX $57,191 $0.038623 1,480,751 LowVol -4.08% 11.54% -20.27%
919 DBTC Debitcoin DBTC $57,095 $0.003172 17,999,629 LowVol -19.13% 28.74% 23.15%
920 GLT GlobalToken GLT $56,655 $0.002182 25,963,500 LowVol -0.59% 1.71% 3.38%
921 SOIL SOILcoin SOIL $56,532 $0.009914 5,702,048 LowVol -0.77% 8.64% 25.65%
922 TOR Torcoin TOR $56,236 $0.177860 316,179 LowVol 2.77% -35.70% -32.63%
923 DRS Digital Rupees DRS $55,658 $0.000109 510,802,961 LowVol -0.72% -45.08% 32.89%
924 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.73% 37.26%
925 SONG SongCoin SONG $54,372 $0.001670 32,565,300 LowVol -0.20% 38.09% 149.15%
926 ICOB ICOBID ICOB $53,953 $0.000506 106,701,874 LowVol -0.72% -25.94% 3.94%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
928 MND MindCoin MND $50,582 $0.004032 12,546,625 LowVol -0.77% 9.82% 24.90%
929 SFC Solarflarecoin SFC $49,105 $0.003487 14,083,450 LowVol -0.72% 41.14% 19.68%
930 CESC CryptoEscudo CESC $47,106 $0.000327 144,105,100 LowVol -0.77% -17.64% 99.35%
931 STEPS Steps STEPS $46,676 $0.002506 18,625,017 LowVol -0.83% 9.82%
932 COXST CoExistCoin COXST $46,589 $0.001719 27,100,000 LowVol 0.19% -50.94% -50.44%
933 VPRC VapersCoin VPRC $46,038 $0.000059 780,124,964 LowVol -1.01% -39.39% 138.04%
934 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 10.03% 66.02%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $44,367 $0.000073 608,557,394 LowVol -0.63% 21.33% 53.41%
936 ORLY Orlycoin ORLY $43,924 $0.001199 36,646,779 LowVol -0.83% 9.82% 31.94%
937 CMT Comet CMT $43,885 $0.050279 872,830 LowVol -1.20% -2.96% 16.09%
938 PULSE Pulse PULSE $43,625 $0.003051 14,298,972 LowVol -0.77% 6.03% 20.32%
939 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,964 $0.008688 4,829,945 LowVol -0.77% 48.01% 74.35%
940 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,913 $0.002070 20,245,510 LowVol -0.72% 9.80% 32.81%
941 GBT GameBet Coin GBT $41,703 $0.001961 21,262,780 LowVol 11.63% 23.56% 13.91%
942 CRT CRTCoin CRT $41,459 $0.523012 79,270 LowVol -0.83% 9.82% 32.89%
943 BIOS BiosCrypto BIOS $40,838 $0.001961 20,821,709 LowVol 11.56% -4.48%
944 NRO Neuro NRO $39,781 $0.001090 36,509,703 LowVol -0.72% -12.45% -11.08%
945 PIE PIECoin PIE $39,488 $0.002506 15,756,730 LowVol -4.86% -4.69% -43.45%
946 EGO EGO EGO $39,226 $0.000654 60,000,001 LowVol -0.83% 9.82% 32.90%
947 TAGR TAGRcoin TAGR $37,921 $0.000981 38,669,634 LowVol -0.77% -1.17%
948 KRONE Kronecoin KRONE $37,741 $0.010670 3,537,012 LowVol -0.72% 0.78% 40.33%
949 ICON Iconic ICON $37,276 $0.062870 592,894 LowVol 16.19% 28.35% 51.63%
950 G3N G3N G3N $37,078 $0.004903 7,561,891 LowVol -0.83% 10.70% 29.19%
951 DPAY DPAY DPAY $34,667 $0.000436 79,541,001 LowVol -0.77% 9.82% 32.90%
952 UET Useless Ether… UET $34,660 $0.008740 3,965,716 LowVol 0.01% -2.46% 49.72%
953 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.56% 31.50%
954 FLVR FlavorCoin FLVR $34,156 $0.001634 20,898,106 LowVol -0.77% 9.83% -16.94%
955 ERY Eryllium ERY $33,411 $0.006339 5,270,866 LowVol 5.09% 20.55% 35.21%
956 EXN ExchangeN EXN $33,312 $0.006532 5,100,000 LowVol 0.20% -30.75% -26.47%
957 LUNA Luna Coin LUNA $32,865 $0.020376 1,612,886 LowVol -0.30% 13.05% 56.90%
958 VTA Virtacoin VTA $32,533 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.00% 8.87% 201.83%
959 BOAT Doubloon BOAT $32,310 $0.001742 18,547,845 LowVol -0.77% 2.05% 17.40%
960 XBTS Beatcoin XBTS $30,873 $0.020249 1,524,686 LowVol -0.73% -10.56% -31.23%
961 PONZI PonziCoin PONZI $30,681 $0.035630 861,099 LowVol -0.83% -28.14%
962 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,509 $0.000436 70,000,000 LowVol -0.77% -12.15% 32.89%
963 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 5.03% 36.02%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.38% -27.59%
965 LTCR Litecred LTCR $29,643 $0.000981 30,227,750 LowVol -0.77% 22.30% 1.18%
966 PEX PosEx PEX $29,136 $0.011877 2,453,240 LowVol -0.77% 8.83%
967 CAB Cabbage CAB $28,602 $0.002724 10,499,996 LowVol -0.83% 9.82% -10.21%
968 MILO MiloCoin MILO $28,435 $0.002635 10,789,954 LowVol -0.72% -10.46% 39.62%
969 LIR LetItRide LIR $27,665 $0.000763 36,271,791 LowVol -0.77% 19.30% 11.29%
970 ZNE Zonecoin ZNE $26,727 $0.010351 2,581,970 LowVol -0.72% 9.82% 31.67%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,282 $0.034868 753,776 LowVol -0.77% 9.82% 35.88%
972 CNC CHNCoin CNC $26,169 $0.000545 48,033,415 LowVol -0.72% 10.00% 33.26%
973 PLNC PLNcoin PLNC $26,069 $0.001525 17,089,600 LowVol -0.83% -11.61% -36.50%
974 HVCO High Voltage HVCO $25,072 $0.016780 1,494,171 LowVol -0.77% 9.82% 20.44%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,061 $0.026913 894,026 LowVol -0.83% -16.28% -2.46%
976 WBB Wild Beast Block WBB $23,511 $0.141649 165,978 LowVol 2.22% 20.86% 55.33%
977 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.09%
978 JOBS JobsCoin JOBS $23,104 $0.000218 106,019,270 LowVol -0.77% -33.16% -47.50%
979 RIDE Ride My Car RIDE $22,070 $0.000218 101,276,976 LowVol -0.72% -26.79% 20.36%
980 ALTC Antilitecoin ALTC $20,602 $0.000654 31,512,613 LowVol -0.77% 9.83% 22.11%
981 ELS Elysium ELS $20,510 $0.005121 4,005,012 LowVol 13.81% 31.41% 66.78%
982 SDP SydPak SDP $20,501 $0.128356 159,717 LowVol -0.83% 9.82% 32.90%
983 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
984 BIOB BioBar BIOB $19,882 $0.022446 885,756 LowVol -0.72% -5.73% 13.59%
985 MGM Magnum MGM $16,742 $0.004249 3,939,801 LowVol -0.72% 72.77%
986 XOC Xonecoin XOC $16,704 $0.039771 420,000 LowVol -0.77% -2.24% 4.87%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $15,998 $9.26 1,727 LowVol -0.77% 12.41%
988 TRADE Tradecoin TRADE $14,001 $0.001852 7,558,704 LowVol -0.72% 24.46% -24.69%
989 SOCC SocialCoin SOCC $12,996 $0.009384 1,384,879 LowVol -14.24% -8.82% -42.95%
990 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,951 $0.001743 7,428,765 LowVol -72.15% -72.55% 11.92%
991 QBK Qibuck Asset QBK $12,317 $0.007369 1,671,379 LowVol -0.78% 3.22% 28.01%
992 IMX Impact IMX $11,932 $0.000109 109,509,073 LowVol -0.77% -63.39% -26.69%
993 P7C P7Coin P7C $11,513 $0.000327 35,220,238 LowVol -0.77% -0.15%
994 DAS DAS DAS $11,216 $0.004276 2,622,886 LowVol -0.88% -1.99% -31.98%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -54.02% -56.28%
996 JS JavaScript Token JS $10,477 $0.001311 7,991,996 LowVol -0.06% -15.29% 22.14%
997 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
998 IBANK iBank IBANK $10,357 $0.002288 4,526,324 LowVol -0.77% -14.61%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,059 $0.001109 9,069,823 LowVol 2.81% 179.45% 118.82%
1000 DIX Dix Asset DIX $10,042 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -2.53% 1.72% 52.99%
1001 VRS Veros VRS $9,653 $0.000020 486,609,040 LowVol -12.33% -14.73% -26.91%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $9,601 $0.002857 3,360,417 LowVol -0.78% 55.75% 44.00%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,233 $0.000545 15,112,554 LowVol -0.72% -8.49% -21.08%
1004 MRNG MorningStar MRNG $5,993 $0.000184 32,613,323 LowVol -1.22% -6.08% -27.30%
1005 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1006 WBC WalletBuilder… WBC $5,896 $0.313807 18,787 LowVol -0.77% 27.56%
1007 CONX Concoin CONX $4,622 $0.006211 744,266 LowVol -0.72% -27.25% -35.20%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,283 $0.020454 209,384 -0.80%
1009 ULA Ulatech ULA $3,964 $0.020071 197,486 LowVol -1.06% -4.37% 165.13%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,506 $0.016550 211,827 LowVol -0.78% -15.84% 10.51%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,411 $43588.00 0.078264 LowVol -0.72% -25.83% -64.79%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,082 $0.185343 16,627 LowVol -0.72% -2.08% -20.49%
1015 GSR GeyserCoin GSR $3,033 $0.064723 46,864 LowVol 19.86% 8.91% 6.37%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,402 $0.001743 1,377,917 LowVol -0.72% -7.51% -14.35%
1017 LEX Lex4All LEX $1,820 $0.001820 1,000,000 LowVol -1.16% -38.43%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,270 $0.000218 5,826,388 LowVol -0.72% 9.82% 10.14%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,160 $7.6e-08 15,320,585,365 LowVol -20.42% -52.81% -42.27%
1020 ABN Abncoin ABN $937 $0.013838 67,700 LowVol -0.83% -10.60% 20.79%
1021 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.30%
1022 DMB Digital Money… DMB $413 $0.000981 421,300 LowVol -0.72% -1.96% -22.40%
1023 FDC Future Digita… FDC $263 $0.000095 2,753,201 LowVol -1.22% 16.30% 31.69%
1024 ENV Environ ENV $262 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.29% -28.71% -7.34%
1025 CALC CaliphCoin CALC $66 $0.000763 87,140 LowVol -0.77% 14.45% -42.71%
1026 QASH QASH QASH $1.45 $33,165,000 1.22% 17.89% 235.81%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $52.63 $17,157,500 1.65% -2.90%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,267,150 0.67% 4.86% 64.27%
1029 INK Ink INK $0.179318 $4,869,260 -0.50% 0.89% 3.05%
1030 AI POLY AI AI $17.39 $4,735,110 -3.91% 1.57%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.82 $4,265,030 -5.37% -1.56% -27.78%
1032 REC Regalcoin REC $38.98 $4,210,170 -1.23% -6.89% -14.37%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.55 $3,482,170 -2.06% -9.92% -9.32%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.029588 $3,079,700 -0.93% -4.79%
1035 BTE BitSerial BTE $4.36 $2,370,800 -3.65% 47.18% -25.19%
1036 ETN Electroneum ETN $0.046343 $2,005,130 -4.80% 32.39% 59.16%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.95 $1,894,870 1.43% 2.01% -23.69%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.71 $1,496,450 -0.85% 1.79% -1.59%
1039 AION Aion AION $1.97 $1,479,480 2.40% 14.15% 151.32%
1040 NULS Nuls NULS $0.558657 $1,413,350 1.62% -7.00% -15.72%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $150.48 $1,398,520 -3.74% -36.39% 49.58%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.63 $876,701 -0.44% 2.96% -0.61%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $217.87 $838,363 1.32% -7.05% -17.09%
1044 TSL Energo TSL $0.032548 $801,453 1.45% -1.39% -2.83%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.043366 $775,672 -0.34% -8.83% -6.47%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.031264 $735,805 2.99% 31.50%
1047 THS TechShares THS $0.975568 $666,366 7.76% -3.27% -9.15%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000197 $541,994 -1.52% -30.55% -18.61%
1049 BOT Bodhi BOT $0.486832 $412,507 0.78% -2.78% -6.91%
1050 WC WINCOIN WC $1.30 $407,408 12.65% 21.17% -31.14%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.29 $406,394 -0.92% 7.35% 11.40%
1052 LLT LLToken LLT $0.313319 $290,558 -0.74% 5.66% -3.51%
1053 VEE BLOCKv VEE $0.021116 $288,186 -0.46%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $31.05 $258,047 -2.45% -11.59% -22.96%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000545 $256,606 -17.27% 9.82% 27.75%
1056 WISH MyWish WISH $0.189579 $218,042 -9.06%
1057 BSR BitSoar BSR $0.236227 $211,988 -0.77% -24.18% 40.90%
1058 INF InfChain INF $0.009153 $162,300 -0.72% 11.14% -2.80%
1059 EAG EA Coin EAG $3.64 $159,695 -0.77% 17.49% -13.30%
1060 UGT UG Token UGT $0.470744 $159,171 0.01% 3.41% 37.75%
1061 XID Sphre AIR XID $0.195011 $152,230 -0.24% -3.22% 3.61%
1062 ICX ICON ICX $1.34 $121,701 -2.77% -10.40% 31.01%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $11515.60 $104,995 -0.16% 13.51% 43.31%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.114401 $77,183 -5.14% -2.42% 12.94%
1065 EVR Everus EVR $5.99 $72,146 -1.47% 11.74% 49.28%
1066 MSD MSD MSD $0.012950 $70,122 0.24% 3.36% -4.36%
1067 RMC Russian Minin… RMC $14000.60 $60,260 1.36% 10.09% 22.83%
1068 GUC GoldUnionCoin GUC $0.130753 $59,764 -0.77% 15.77% 78.20%
1069 XCPO Copico XCPO $0.024718 $58,987 -2.47% 5.36% -24.10%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.004685 $46,728 -0.72% -7.40% -6.63%
1071 HOLD Interstellar … HOLD $0.026557 $44,371 -2.16% 7.46% -75.58%
1072 SMART SmartBillions SMART $0.436998 $42,651 -0.06% 6.65%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.034231 $40,266 -3.68% 4.45% -27.38%
1074 HYTV Hyper TV HYTV $0.010925 $38,760 17.15% -31.40%
1075 MUT Mutual Coin MUT $0.003923 $38,580 -3.80% 13.45%
1076 SIC Swisscoin SIC $0.000218 $38,531 6.89% 36.30% -95.78%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.169933 $36,566 54.13% 1.21% 0.20%
1078 BOS BOScoin BOS $0.926168 $36,532 -0.71% -19.69% -16.34%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.28 $34,532 -0.75% -15.14% -53.25%
1080 COR CORION COR $0.831558 $33,297 1.12% -7.53% -12.38%
1081 QBT Cubits QBT $0.012304 $31,205 -15.29% 797.11% 1529.31%
1082 ASTRO Astro ASTRO $1.86 $29,421 0.01% 1.30% 28.49%
1083 TRIA Triaconta TRIA $8.84 $24,018 0.01% -3.50%
1084 DSR Desire DSR $0.249984 $20,547 -4.01% 36.61% 15.36%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $133.01 $18,944 0.12% 1.11% -8.85%
1086 9COIN 9COIN 9COIN $0.002942 $18,836 -0.83% -7.19% 2.35%
1087 FLASH Flash FLASH $0.005463 $18,745 -0.72% 24.88% 18.97%
1088 BPL Blockpool BPL $0.121165 $17,663 -8.46% -3.19% -32.27%
1089 TER TerraNova TER $2.45 $16,267 -0.82% 12.91% -10.64%
1090 SSS Sharechain SSS $0.002582 $16,249 18.66% -12.47% -0.53%
1091 B2B B2B B2B $0.679726 $15,719 2.64% -1.06% -12.96%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.167582 $15,685 -16.25% -10.18% -64.90%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.013511 $15,602 -0.72% 17.39% 11.17%
1094 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.113755 $15,214 2.56% 4.28% 73.00%
1095 GRN Granite GRN $0.005993 $13,840 -58.99% -63.83% -50.21%
1096 DEUS DeusCoin DEUS $0.378094 $13,750 -13.85% 10.53% 0.45%
1097 PLX PlexCoin PLX $0.080647 $13,668 -0.08% -37.87%
1098 MCR Macro MCR $2.28 $12,177 -1.03% -21.49% -19.00%
1099 SAK Sharkcoin SAK $0.002428 $11,628 -27.17% -13.89% 32.25%
1100 FOR FORCE FOR $0.004001 $11,078 -32.90% 108.51% 57.63%
1101 GLS GlassCoin GLS $0.828866 $10,967 -1.50% 4.65%
1102 BTCM BTCMoon BTCM $0.007141 $10,464 4.89% -4.26% 302.02%
1103 PNX Phantomx PNX $0.020509 $10,416 -0.69% 20.91% -5.60%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029133 $10,300 -0.06% -30.66% -42.40%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.044674 $9,663 -2.70% 120.79% -0.33%
1106 MKR Maker MKR $399.38 $9,572 0.01% 2.58% 21.86%
1107 STU bitJob STU $0.022974 $8,422 -16.70% 12.58% -57.12%
1108 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000087 $8,182 -6.49% -1.76% -24.16%
1109 SISA SISA SISA $0.013667 $8,056 -28.24% -29.60% -27.05%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.82 $7,982 1.11% 5.80% 19.03%
1111 AERM Aerium AERM $1.54 $7,671 -0.16% -18.63% -14.22%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.193767 $7,612 6.34% 17.56% 142.15%
1113 EFYT Ergo EFYT $9.67 $7,135 -0.04% 8.47% -7.47%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003479 $6,603 5.28% 5.53% 2.83%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001841 $5,922 -4.77% -26.07% 28.65%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.012115 $5,874 34.99% -4.43% -41.22%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000313 $5,860 -0.72% 17.34% 45.72%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.111891 $5,826 -0.07% -14.43% 37.51%
1119 SPANK SpankChain SPANK $0.033892 $5,428 13.67% 6.79%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002424 $5,009 22.37% -2.62% 6.63%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $2.28 $4,854 -26.60% -24.34% -30.19%
1122 PLC PlusCoin PLC $0.000763 $4,699 0.17% 25.92% 0.08%
1123 VIU Viuly VIU $0.003767 $4,588 0.42% -5.38% 41.00%
1124 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002889 $4,564 1.59% -25.29% 0.53%
1125 SKC Skeincoin SKC $0.008717 $4,408 88.29% 174.57% 234.49%
1126 XTD XTD Coin XTD $0.000109 $4,098 -0.72% 9.82% 32.89%
1127 HYPER Hyper HYPER $0.026695 $4,047 -0.83% 123.68% 6.68%
1128 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038076 $4,030 -0.71% -5.64% -14.51%
1129 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $3,813 -0.08% 3.99% -24.54%
1130 SND Sand Coin SND $0.811664 $3,703 -0.02% 18.81% 19.31%
1131 AV AvatarCoin AV $0.030291 $3,261 -0.72% -4.58% 17.82%
1132 APC AlpaCoin APC $0.025037 $3,242 -0.56% -13.83% 59.75%
1133 DAY Chronologic DAY $3.56 $3,150 -1.63% -1.71% -1.55%
1134 ETT EncryptoTel [… ETT $0.065565 $3,122 -0.40% -4.44% -8.67%
1135 ACC AdCoin ACC $0.098378 $3,100 -26.53% -25.70% 4.07%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.048541 $2,893 -6.59% -16.14% 6.26%
1137 OX OX Fina OX $0.000127 $2,883 -24.84% -0.14% -22.73%
1138 MINEX Minex MINEX $0.059239 $2,671 -11.41% 16.88% 4.17%
1139 RCN Rcoin RCN $0.000109 $2,385 -50.39% 9.83% 32.90%
1140 MONETA Moneta MONETA $0.000545 $2,366 -17.36% 83.03%
1141 XOT Internet of T… XOT $3050.90 $2,263 -0.77% 3.01% 24.64%
1142 NAMO NamoCoin NAMO $0.000218 $2,079 -0.71% 88.51% 42.29%
1143 IQT iQuant IQT $0.171318 $2,071 -5.12% 6.04% 6.09%
1144 NTWK Network Token NTWK $0.006506 $2,050 77.75% 42.23% 170.83%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.008298 $2,026 23.84% 3.49% 9.01%
1146 MARX MarxCoin MARX $0.000656 $1,997 -0.72% -34.38% -32.22%
1147 LDCN LandCoin LDCN $0.008986 $1,906 0.16% 358.30% 280.52%
1148 FID BITFID FID $0.108961 $1,709 -0.77% 9.82% 32.89%
1149 BIXC BIXC BIXC $4.37 $1,678 -0.72% 30.12%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.010678 $1,504 3.30% 119.63% 210.13%
1151 SUR Suretly SUR $3.50 $1,427 0.01% -3.43% 12.90%
1152 BSN Bastonet BSN $0.000654 $1,411 -0.72% -5.87% -29.49%
1153 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084989 $1,380 -0.72% -5.56% 25.20%
1154 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,356 -4.09% -4.20% -5.37%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.005448 $1,323 -0.72% -4.10% -24.63%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.52 $1,266 -0.72% 7.80% 33.65%
1157 XQN Quotient XQN $0.006211 $1,140 -0.83% 18.10% -5.24%
1158 WA WA Space WA $0.018959 $1,064 -0.72% -16.92% 23.00%
1159 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 $986 -33.03% 46.01% 18.65%
1160 DFS DFSCoin DFS $0.008131 $958 -9.68% -14.71% 0.12%
1161 CYC Cycling Coin CYC $0.002615 $926 21.66% 34.05% 121.63%
1162 NTC Natcoin NTC $0.315987 $862 -5.65% 15.72% -26.37%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004467 $670 -0.77% 21.69% 41.15%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.185481 $651 0.01% 20.35% 21.52%
1165 VULC Vulcano VULC $0.007037 $649 -0.81% -17.96% -2.29%
1166 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048270 $598 -0.72% -2.70% 3.24%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.009716 $577 0.01% -28.48% 10.30%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000654 $567 19.08% 14.04% -15.50%
1169 PRN Protean PRN $0.000107 $563 -0.77% 15.46% 37.59%
1170 DISK DarkLisk DISK $0.000872 $554 -0.83% 25.50% 5.65%
1171 GAY GAY Money GAY $0.007743 $523 -0.73% -35.08% -43.45%
1172 TOP TopCoin TOP $0.000328 LowVol -0.84% -34.32% -59.42%
1173 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000763 LowVol -0.77% -3.91% 189.36%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001891 LowVol -2.48% -15.65% -28.79%
1175 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003571 LowVol -0.27% 10.29% 23.48%
1176 ANI Animecoin ANI $0.000218 LowVol 98.46% 119.63% 61.47%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.000995 LowVol -18.03% -50.12%
1178 WIC Wi Coin WIC $0.002882 LowVol 4.32% -15.63% -15.44%
1179 EDRC EDRCoin EDRC $0.047884 LowVol -0.78% 6.70% 17.36%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000228 LowVol 4.38% 1.75% -22.77%
1181 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000327 LowVol -0.72% -17.64% 32.90%
1182 WOW Wowcoin WOW $0.000109 LowVol -0.73% 9.27% -10.74%
1183 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000981 LowVol -0.83% -28.85% -45.63%
1184 BUB Bubble BUB $0.024952 LowVol -0.77% 56.41% 98.67%
1185 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.074093 LowVol -0.72% 9.35% 20.76%
1186 UR UR UR $0.000653 LowVol -0.79% 1.71% 48.21%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000440 LowVol -0.63% -25.85% -6.86%
1188 EXRN EXRNchain EXRN $4.9e-07 LowVol -36.44% -31.88% -29.27%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.002921 LowVol -0.06% 10.84% -6.98%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000218 LowVol -0.72% -26.79% -19.36%
1191 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.56% 8.28% -14.41%
1192 STARS StarCash Network STARS $0.278588 LowVol -1.95% 8.09% 32.26%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -0.76% -94.13%
1194 YES Yescoin YES $0.000089 LowVol -0.80% 214.35% 110.68%
1195 PRES President Trump PRES $0.003973 LowVol 4.10% 16.75% 7.17%
1196 INDIA India Coin INDIA $0.000218 LowVol -0.77% 9.82% -13.40%
1197 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -0.45% -36.97% -0.97%
1198 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003705 LowVol -0.77% 0.93% 29.40%
1199 SKR Sakuracoin SKR $0.001162 LowVol -0.64% -57.41% 36.74%
1200 BIT First Bitcoin BIT $0.013293 LowVol -0.72% 9.22% 0.23%
1201 BITOK Bitok BITOK $0.000109 LowVol -0.77% 9.82% 235.72%
1202 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005993 LowVol -0.72% -32.45% -79.05%
1203 BET BetaCoin BET $0.002179 LowVol -13.17% -15.51% -2.47%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.002400 LowVol 2.77% 13.99% 84.68%
1205 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000210 LowVol -26.15% 76.21% 360.49%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000436 LowVol -0.77% 46.44% 19.95%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000218 LowVol -0.72% -1.95% 45.78%
1208 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.9e-07 LowVol 0.01% -42.37% 32.20%
1209 IPY Infinity Pay IPY $0.003015 LowVol 19.20% 17.83% 217.79%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.001799 LowVol 0.01% -26.83% 23.39%
1211 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012982 LowVol 0.03% 13.66% 39.04%
1212 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001961 LowVol -0.83% 16.28% 40.71%
1213 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000327 LowVol -0.77% 9.82% 20.90%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000075 LowVol 15.42% 3796.54% -8.62%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.33% -10.69% 19.03%
1216 MOTO Motocoin MOTO $0.003616 LowVol 0.85% 5.40% -46.15%
1217 HNC Huncoin HNC $0.001416 LowVol -0.77% -19.19% 1.63%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.006320 LowVol -0.72% 7.97% 31.39%
1219 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006031 LowVol -4.39% 6.45% -61.18%
1220 XRY Royalties XRY $0.031248 LowVol -0.85% -23.00% -54.09%
1221 OPES Opescoin OPES $0.002070 LowVol -0.77% 4.33% 9.76%
1222 LEPEN LePen LEPEN $0.000102 LowVol -0.83% -19.14% 25.22%
1223 FBL Faceblock FBL $0.001943 LowVol -0.06% -58.38% -16.02%
1224 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000111 LowVol -0.68% 0.19% -42.38%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003160 LowVol -0.77% 6.16%
1226 PRM PrismChain PRM $0.001308 LowVol -0.77% -9.64% 45.04%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.031926 LowVol -0.72% 10.21% 16.98%
1228 IRL IrishCoin IRL $0.002397 LowVol 1.46% -8.48% -4.82%
1229 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005884 LowVol -0.72% -41.29% -36.00%
1230 ACES Aces ACES $0.000212 LowVol -0.72% 4.15% 11.41%
1231 NBIT netBit NBIT $0.055033 LowVol -2.62% 99.12% 18.24%
1232 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005993 LowVol 6.62% 8.70% -5.96%
1233 SWP Swapcoin SWP $0.135955 LowVol 0.01% 93.98% 52.37%
1234 PAYP PayPeer PAYP $0.000109 LowVol
1235 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000109 LowVol -1.06% 9.82% 32.90%
1236 SHA SHACoin SHA $0.000545 LowVol -0.83% -8.48% 12.63%
1237 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072105 LowVol 0.01% 4.08% 15.76%
1238 FUTC FutCoin FUTC $0.001852 LowVol -0.83% -8.31% 25.52%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.80 LowVol -0.72% 16.21% -6.59%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.007438 LowVol -0.49% -24.27% -50.16%
1241 BEST BestChain BEST $0.001288 LowVol -0.56% 0.51% 20.31%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001252 LowVol -0.12% 1.64% 13.56%
1243 MAGN Magnetcoin MAGN $0.523012 LowVol -1.57% 8.68% 24.27%
1244 BIRDS Birds BIRDS $0.000110 LowVol -0.79% 33.76%
1245 ELC Elacoin ELC $0.085316 LowVol -0.77% 16.52% 29.30%
1246 FFC FireFlyCoin FFC $0.000109 LowVol -0.83% 9.82% 11.34%
1247 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.087713 LowVol -0.72% 5.25% 29.86%
1248 REGA Regacoin REGA $0.002179 LowVol -0.77% -33.45% -5.08%
1249 GAIN UGAIN GAIN $0.001416 LowVol -0.72% 54.47%
1250 FC Facecoin FC $0.004307 LowVol 0.01% 44.71% 46.62%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000218 LowVol -0.72%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000109 LowVol -0.72% 9.83% 32.89%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000109 LowVol -0.72% 9.83% 32.89%
1254 GBRC Global Busine… GBRC $0.000109 LowVol -0.72% 9.83% 32.89%
1255 MEN PeopleCoin MEN $0.000109 LowVol -0.83% 9.82% 31.09%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000109 LowVol -0.78% 9.42% 47.22%
1257 OCOW OCOW OCOW $0.005339 LowVol -0.72% 7.63%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.000981 LowVol -4.26% -10.15% 8.98%
1259 KASHH KashhCoin KASHH $0.000109 LowVol 293.40% 933.03%
1260 POKE PokeCoin POKE $0.000109 LowVol -0.72% -45.08%
1261 EBIT eBIT EBIT $0.001906 LowVol 44.82% 62.91% 153.01%
1262 XDE2 XDE II XDE2 $2.85 LowVol -0.72% -3.99% 8.21%
1263 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002199 LowVol -0.72% -20.97% -3.95%
1264 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036788 LowVol -0.97% -3.16% -0.67%
1265 HCC Happy Creator… HCC $0.000436 LowVol -0.77% 9.83% -0.42%
1266 ABC Alphabit ABC $15.20 LowVol -0.67% 7.17% 18.08%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.016780 LowVol -0.77% 9.82% 33.64%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.001852 LowVol -0.83% 9.82% 32.90%
1269 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.057135 LowVol 38.02%
1270 AIB Advanced Inte… AIB $0.004234 LowVol -3.18% 14.73% 20.62%
1271 MAVRO Mavro MAVRO $0.014710 LowVol -0.72% 9.82% -8.00%
1272 GARY President Joh… GARY $0.214653 LowVol -0.77% 50.86% 99.41%
1273 XAU Xaucoin XAU $0.033669 LowVol -0.83% 40.80% 71.90%
1274 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003378 LowVol -0.77% 13.49% 1.50%
1275 DON Donationcoin DON $0.000869 LowVol -0.77% 8.87% 100.59%
1276 SPORT SportsCoin SPORT $0.001090 LowVol -0.72% 47.71%
1277 GML GameLeagueCoin GML $0.008499 LowVol -0.83% 1.97%
1278 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000436 LowVol -0.72% 9.83% 32.20%
1279 PSY Psilocybin PSY $0.019831 LowVol -0.72% -2.32%
1280 OMC Omicron OMC $0.123453 LowVol -0.72% 9.82% 33.92%
1281 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.242438 LowVol -0.77% -21.02% 10.79%
1282 CC CyberCoin CC $0.000109 LowVol -0.83% 9.70% 32.90%
1283 EGG EggCoin EGG $0.041405 LowVol -0.79% 9.83%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.72% 9.83% -0.33%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001525 LowVol -0.72% 9.69%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.033124 LowVol -0.72%
1287 TCR TheCreed TCR $0.000327 LowVol -0.83% 9.82% 3.33%
1288 STEX STEX STEX $0.386237 LowVol -2.42% -0.33% 52.65%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000545 LowVol -0.72%
1290 NBE BitCentavo NBE $9.9e-07 LowVol -0.44% 38.59%
1291 CME Cashme CME $0.000109 LowVol -0.72% 9.82% 32.89%
1292 LKC LinkedCoin LKC $0.000218 LowVol -0.72% 9.82%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000218 LowVol -0.77% 119.66% 33.04%
1294 TELL Tellurion TELL $0.000270 LowVol -1.03% 168.13% 214.80%
1295 TODAY TodayCoin TODAY $0.001199 LowVol -0.77% 9.83% 51.90%
1296 WINK Wink WINK $0.000327 LowVol -0.77% 56.30% 32.89%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010787 LowVol -0.77% 9.82% -6.21%
1298 SFE SafeCoin SFE $0.000109 LowVol -0.77% 9.83% 33.02%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000109 LowVol -0.72% 9.83% 32.89%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.000545 LowVol -0.72% 9.82% -26.17%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000239 LowVol -1.03% 16.30% 54.77%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SYNC Sync SYNC $537.46 LowVol -2.17% 35.24% -12.57%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -1.61% -54.04%
1306 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 5.68% -12.79%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.33% 40.25%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol 0.07%
1309 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.38% 21.47%
1310 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 5.07% -87.80%
1311 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.38%
1312 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol -0.08% 10.21%
1313 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.36%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.38%
1315 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.17% 37.35%
1316 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol -0.08% 10.21% 15.14%
1317 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.22%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 12.91% 35.63%
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000109 LowVol 10.16% 33.31%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 9.02% 11.55%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi