Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11013.60 trên tổng giá trị $184,025,691,720

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $496.79 trên tổng giá trị $47,706,890,505

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1601.58 trên tổng giá trị $26,952,709,544

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.279361 trên tổng giá trị $10,789,723,701

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $758.21 trên tổng giá trị $5,851,785,780

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SKC Skeincoin (SKC) đang có giá hiện tại $0.008991 trên tổng giá trị đã biến động tăng 105.41% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000217 trên tổng giá trị đã biến động tăng 97.61% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001875 trên tổng giá trị đã biến động tăng 84.13% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.006489 trên tổng giá trị đã biến động tăng 77.71% trong 1h qua

    + Đồng BTC2X Bitcoin2x (BTC2X) đang có giá hiện tại $0.012084 trên tổng giá trị đã biến động tăng 52.82% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3885.61% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000023 trên tổng giá trị $2,296,450 đã biến động tăng 994.05% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012236 trên tổng giá trị đã biến động tăng 792.40% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.008934 trên tổng giá trị đã biến động tăng 356.48% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 189.72% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.346747 trên tổng giá trị $5,281,288 đã biến động tăng 1971.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.012236 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1522.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.469524 trên tổng giá trị $5,697,576 đã biến động tăng 727.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.172514 trên tổng giá trị $346,342 đã biến động tăng 567.69% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASAFE2 AllSafe (ASAFE2) đang có giá hiện tại $0.027602 trên tổng giá trị $221,642 đã biến động tăng 527.22% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 QTL Quatloo QTL $84,707 $0.010974 7,718,883 $677 -1.13% -15.34% -0.47%
702 TAJ TajCoin TAJ $84,640 $0.010651 7,946,705 $1,386 -2.10% 2.42% 39.12%
703 LCP Litecoin Plus LCP $83,058 $0.118489 700,977 $1,598 -0.97% 26.36% 6.88%
704 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $82,909 $0.104537 793,108 $854 -1.01% -38.19% 7.07%
705 VUC Virta Unique … VUC $79,826 $0.001300 61,424,775 $1,065 -1.01% 0.43% -1.59%
706 611 SixEleven 611 $77,583 $0.180224 430,481 $29,702 -1.00% -1.54% 20.60%
707 IETH iEthereum IETH $76,370 $0.004247 17,982,000 $7,945 5.40% -2.34% -31.58%
708 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,830 $0.000975 77,777,777 $538 -1.01% 9.22% -22.48%
709 GPL Gold Pressed … GPL $73,960 $0.288913 255,994 $1,015 -14.74% -0.02% 32.91%
710 CWXT CryptoWorldX … CWXT $70,081 $0.001175 59,630,200 $2,156 1.96% 40.37% 29.75%
711 JWL Jewels JWL $67,774 $0.003358 20,181,636 $1,823 -1.01% -13.17% -3.27%
712 GCC GuccioneCoin GCC $65,925 $0.003250 20,285,537 $555 -1.01% 9.24% 20.21%
713 KAYI Kayicoin KAYI $63,797 $0.000224 284,232,028 $6,276 -32.24% -62.57% -68.14%
714 EBTC eBTC [OLD] EBTC $63,460 $0.003086 20,564,300 $2,566 45.61% -40.32% -8.03%
715 CFD Confido CFD $52,474 $0.005830 9,000,000 $1,408 -4.48% -48.91% -55.76%
716 OFF Cthulhu Offer… OFF $52,003 $0.019831 2,622,273 $1,512 -1.00% 18.46%
717 EREAL eREAL EREAL $51,846 $0.000775 66,909,634 $1,136 33.79% 32.45% 15.26%
718 EGAS ETHGAS EGAS $50,221 $0.004944 10,157,540 $921 7.36% -0.39% 33.86%
719 BENJI BenjiRolls BENJI $46,854 $0.002313 20,252,846 $1,035 -1.01% 30.49% 41.96%
720 ITZ Interzone ITZ $44,769 $0.026835 1,668,305 $2,551 -0.98% 7.52% 14.17%
721 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,403 $0.000973 44,628,734 $4,540 7.21% -31.57% -19.78%
722 VLTC Vault Coin VLTC $36,078 $0.001190 30,309,590 $913 -0.99% -15.66% -3.52%
723 BRAT BRAT BRAT $34,659 $0.000217 160,000,000 $768 -1.00% -25.74% -27.14%
724 ZYD Zayedcoin ZYD $33,819 $0.005416 6,243,840 $1,219 -1.01% -39.32% -32.96%
725 XCS CybCSec XCS $32,049 $0.002708 11,834,082 $3,448 -1.01% -25.06% -2.83%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $31,614 $0.000869 36,390,750 $2,249 12.14% 11.02% -4.07%
727 TSTR Tristar Coin TSTR $29,412 $0.005850 5,027,857 $515 -1.01% -1.69% -51.47%
728 PRX Printerium PRX $29,009 $0.002454 11,821,728 $603 -1.01% -48.65% -32.40%
729 ROOFS Roofs ROOFS $28,166 $0.000217 130,000,000 $1,734 -34.00% -29.93% -51.58%
730 DES Destiny DES $25,132 $0.015708 1,600,000 $958 -1.01%
731 BNX BnrtxCoin BNX $22,961 $0.000867 26,496,001 $522 -1.01% 6.18% 63.12%
732 GRIM Grimcoin GRIM $22,370 $0.002167 10,324,802 $5,909 -19.90% 115.01% 250.20%
733 CRTM Corethum CRTM $20,038 $0.008015 2,500,000 $943 -0.11% -5.68% 232.51%
734 CASH Cashcoin CASH $20,001 $0.000433 46,158,242 $1,706 -66.65% -56.31% -51.95%
735 PLACO PlayerCoin PLACO $19,023 $0.000542 35,120,000 $896 -1.01% -21.98% -12.80%
736 SCS Speedcash SCS $17,274 $0.065972 261,831 $2,191 -1.01% -7.84%
737 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,173 $0.001170 12,972,250 $658 -0.93% 28.72% -34.51%
738 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,403 $0.016903 852,102 $4,845 0.84% 7.49% 133.42%
739 XRC Rawcoin XRC $13,421 $0.019040 704,882 $1,506 -0.95% 10.98% 6.67%
740 SANDG Save and Gain SANDG $12,284 $0.004008 3,064,800 $2,486 -1.30% 9.20% 36.59%
741 ARGUS Argus ARGUS $11,585 $0.010089 1,148,324 $682 -1.00% 13.22% 44.38%
742 GEERT GeertCoin GEERT $11,482 $0.002255 5,091,200 $550 -1.04% 0.68% 47.71%
743 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,177 $0.003192 3,188,280 $7,932 0.74% 7.66% 63.31%
744 NODC NodeCoin NODC $9,273 $0.005525 1,678,439 $1,087 -1.01% 7.13% 22.52%
745 LVPS LevoPlus LVPS $9,016 $0.005958 1,513,256 $5,549 -16.23% -19.90% -31.96%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,501 $0.011583 561,235 $2,976 -1.00% -2.56% 23.70%
747 EBT Ebittree Coin EBT $3,589 $0.002838 1,264,511 $597 -0.99% 61.62% 171.64%
748 FAL Falcoin FAL $85 $0.000433 196,766 $1,159 -1.01% 73.66% -17.70%
749 APW AppleCoin APW $8 $0.000108 75,237 $674 -1.01% 9.20% 32.13%
750 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
751 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.43%
752 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
753 IXC Ixcoin IXC $2,842,899 $0.135382 20,999,088 LowVol -1.20% 1.43% 26.19%
754 ADST AdShares ADST $2,670,106 $0.222459 12,002,686 LowVol -14.84% 0.17% 32.54%
755 CAGE CageCoin CAGE $2,296,450 $0.000023 101,168,328,395 LowVol -14.67% 994.05% 395.95%
756 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
757 RC RussiaCoin RC $1,793,703 $0.214100 8,377,873 LowVol -7.15% 43.64% 42.44%
758 AC AsiaCoin AC $1,774,291 $0.001542 1,150,284,686 LowVol -1.20% -23.57% -2.41%
759 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,526,196 $0.251648 6,064,806 LowVol -1.01% -2.78% 71.61%
760 NKA IncaKoin NKA $1,211,857 $0.000108 11,194,464,841 LowVol -0.84% 6.25% 6.10%
761 HTC HitCoin HTC $1,191,220 $0.000108 10,996,318,099 LowVol -1.01% 9.24% 31.99%
762 CASINO Casino CASINO $1,184,670 $1.18 1,000,000 LowVol -1.45% 145.76%
763 AHT Bowhead AHT $1,159,992 $0.144999 8,000,000 LowVol -1.00% -29.03% -16.10%
764 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,136,469 $0.000050 22,846,628,030 LowVol 0.01% 1.00% -28.88%
765 USC Ultimate Secu… USC $1,120,459 $0.108329 10,343,113 LowVol -1.01% 91.62% 95.18%
766 SHORTY Shorty SHORTY $1,104,950 $0.011050 100,000,000 LowVol -1.01% 0.38% 27.92%
767 PND Pandacoin PND $1,042,552 $0.000032 32,514,916,898 LowVol -8.38% 55.38% -48.90%
768 ORB Orbitcoin ORB $940,709 $0.304727 3,087,054 LowVol -2.88% 5.27% -10.09%
769 MAX MaxCoin MAX $906,010 $0.014841 61,047,349 LowVol -1.20% 13.34% 39.06%
770 ARC Arcade Token ARC $873,349 $0.532724 1,639,402 LowVol -72.44% -17.24%
771 ITI iTicoin ITI $806,899 $25.22 32,000 LowVol -1.00% 18.34% 38.92%
772 SDC ShadowCash SDC $764,444 $0.114179 6,695,133 LowVol -1.01% -44.87% 39.12%
773 UFO UFO Coin UFO $756,079 $0.000217 3,489,733,762 LowVol -1.01% 9.22% 30.32%
774 NOBL NobleCoin NOBL $745,474 $0.000322 2,314,288,702 LowVol -1.46% 8.40% 35.99%
775 MAO Mao Zedong MAO $741,857 $0.119162 6,225,617 LowVol -10.74% 9.70% 27.07%
776 METAL MetalCoin METAL $716,660 $0.009316 76,925,527 LowVol -14.86% -6.06% 0.42%
777 CNO Coin(O) CNO $706,559 $0.006719 105,165,049 LowVol -0.73% -30.14% -35.87%
778 LNK Link Platform LNK $677,002 $14.25 47,503 LowVol -0.44% -66.72% -39.79%
779 SAC SACoin SAC $660,978 $0.094246 7,013,323 LowVol -1.01% 11.79% 19.44%
780 KOBO Kobocoin KOBO $644,143 $0.026078 24,700,248 LowVol -1.15% -13.04% 27.68%
781 PIGGY Piggycoin PIGGY $594,691 $0.001223 486,295,588 LowVol -8.74% -32.81% 39.86%
782 XGR GoldReserve XGR $589,670 $0.034340 17,171,382 LowVol -6.04% -9.01% -17.71%
783 GOOD Goodomy GOOD $577,377 $0.001308 441,349,000 LowVol -1.07% 41.49% 96.84%
784 VAL Valorbit VAL $513,734 $0.000108 4,742,346,801 LowVol -1.01% 9.24% 32.47%
785 RIYA Etheriya RIYA $508,315 $0.321407 1,581,531 LowVol -1.06% -8.54% -20.10%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $502,173 $0.007691 65,290,635 LowVol -1.01% 16.76% 6.64%
787 AMBER AmberCoin AMBER $478,125 $0.010941 43,699,481 LowVol -1.20% 8.15%
788 FC2 FuelCoin FC2 $473,384 $0.004658 101,625,040 LowVol -1.01% 2.09% 25.59%
789 FNC FinCoin FNC $453,731 $0.035231 12,878,667 LowVol -0.94% -12.25% 5.84%
790 FUCK FuckToken FUCK $422,346 $0.008218 51,392,878 LowVol -0.08% -11.95% -29.01%
791 JET Jetcoin JET $418,823 $0.086133 4,862,509 LowVol -0.32% -43.33% 6.52%
792 AU AurumCoin AU $415,010 $1.40 296,216 LowVol -1.24% 8.67% 34.01%
793 FLT FlutterCoin FLT $382,884 $0.001188 322,214,524 LowVol 2.04% 32.88% 68.19%
794 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.04%
795 BUN BunnyCoin BUN $381,744 $0.000004 102,292,734,168 LowVol 0.02% 80.84% 82.80%
796 CFT CryptoForecast CFT $379,718 $0.008255 46,000,000 LowVol -1.78% 1.51% 16.68%
797 NEWB Newbium NEWB $370,090 $0.007402 50,000,000 LowVol -1.03% 6.09% 39.79%
798 STS Stress STS $367,322 $0.000650 565,134,332 LowVol -1.01%
799 ICN iCoin ICN $360,488 $0.012349 29,190,456 LowVol -1.01% 10.85% 6.59%
800 PR Prototanium PR $349,634 $1.79 195,858 LowVol -1.30% 5.92% 62.16%
801 DVC Devcoin DVC $348,431 $0.000023 15,165,507,500 44.11%
802 E4ROW E4ROW E4ROW $340,362 $0.077390 4,398,000 LowVol -0.08% -17.12% -29.80%
803 BTCR Bitcurrency BTCR $339,557 $0.002002 169,598,616 LowVol -2.04% 14.60% 9.14%
804 EVO Evotion EVO $333,244 $0.105389 3,162,037 LowVol -1.09% 55.91% 136.75%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $329,229 $0.002628 125,279,775 LowVol -1.10% 11.02% 42.08%
806 WAY WayGuide WAY $325,119 $0.003250 100,040,708 LowVol -1.01% 5.71% 23.86%
807 Q2C QubitCoin Q2C $322,629 $0.001300 248,185,960 LowVol -1.01% 9.24% 14.75%
808 KUSH KushCoin KUSH $319,807 $0.058723 5,446,066 LowVol -0.99% 21.67% 75.63%
809 OHM OHM OHM $318,667 $0.010725 29,713,679 LowVol -1.01% 170.31% 39.24%
810 SHDW Shadow Token SHDW $316,490 $0.045213 7,000,000 LowVol 0.15% -13.91% 16.45%
811 GAIA GAIA GAIA $306,545 $0.012719 24,101,381 LowVol -1.14% 30.85% 13.70%
812 TIT Titcoin TIT $299,330 $0.005999 49,898,202 LowVol -1.33% 0.30% 18.15%
813 CHESS ChessCoin CHESS $298,836 $0.005531 54,032,769 LowVol -1.08% 5.12% 49.26%
814 GLC GlobalCoin GLC $296,516 $0.004550 65,171,010 LowVol -1.20% -18.05% 68.15%
815 UNIC UniCoin UNIC $293,510 $0.098951 2,966,211 LowVol -4.36% 1.31% 56.94%
816 SPRTS Sprouts SPRTS $285,866 $2.3e-07 1,262,379,246,875 LowVol -5.43% 8.40% -44.81%
817 HODL HOdlcoin HODL $283,257 $0.001842 153,811,085 LowVol -1.01% 19.80% 30.03%
818 FUNK The Cypherfunks FUNK $273,162 $0.000006 46,242,369,999 LowVol -0.06% 0.92% 10.05%
819 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.60%
820 CUBE DigiCube CUBE $263,145 $0.000108 2,429,126,009 LowVol -1.01% 9.24% 32.12%
821 FLY Flycoin FLY $250,285 $1.19 210,806 LowVol -1.01% 10.80% 20.47%
822 J Joincoin J $247,164 $0.100949 2,448,402 LowVol -1.10% 15.85% 1.41%
823 FRC Freicoin FRC $246,073 $0.008341 29,500,530 LowVol -1.20% 5.12% 54.14%
824 LOT LottoCoin LOT $241,184 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -1.88% 2.45% 22.67%
825 RBIES Rubies RBIES $238,296 $0.022880 10,415,252 LowVol -1.01% -13.02% -1.28%
826 BIGUP BigUp BIGUP $238,120 $0.000112 2,117,188,185 LowVol -1.32% 9.93% 24.19%
827 888 OctoCoin 888 $233,144 $0.004633 50,324,620 LowVol -1.03% 13.54% 27.11%
828 XPD PetroDollar XPD $226,403 $0.003538 63,993,275 LowVol -1.00% 5.71% 47.72%
829 MAD SatoshiMadness MAD $216,732 $0.000108 2,000,683,485 LowVol -1.01% 8.62%
830 EMD Emerald Crypto EMD $210,376 $0.011005 19,117,129 LowVol -1.06% 1.88% 54.02%
831 KED Darsek KED $197,501 $0.014577 13,548,987 LowVol -3.15% 3.48% -9.68%
832 CCN Cannacoin CCN $197,348 $0.041991 4,699,793 LowVol -2.92% -6.50% 16.69%
833 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $195,594 $0.014837 13,183,279 LowVol -4.61% 0.97% 31.94%
834 4CHN ChanCoin 4CHN $194,618 $0.029030 6,703,981 LowVol -0.27% -5.74% -33.37%
835 TTC TittieCoin TTC $181,742 $0.000144 1,259,816,434 LowVol -1.87% -26.10% -13.06%
836 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.42%
837 WYV Wyvern WYV $177,907 $0.101829 1,747,110 LowVol -1.20% 10.38% 21.68%
838 GRT Grantcoin GRT $177,621 $0.004123 43,075,494 LowVol -0.55% 3.99% 24.74%
839 EVIL Evil Coin EVIL $177,533 $0.008446 21,020,383 LowVol -5.66% 6.67% 38.23%
840 URC Unrealcoin URC $173,496 $0.024699 7,024,402 LowVol -1.20% 9.22% 21.91%
841 GAP Gapcoin GAP $172,794 $0.014381 12,015,658 LowVol -3.86% -2.51% 22.94%
842 I0C I0Coin I0C $165,291 $0.007877 20,984,924 LowVol -1.27% -5.21% 4.29%
843 SH Shilling SH $165,108 $0.004195 39,356,025 LowVol -1.01% -27.07% 30.11%
844 XRE RevolverCoin XRE $164,868 $0.007392 22,303,850 LowVol -0.95% 0.16% 18.17%
845 C2 Coin2.1 C2 $162,455 $0.001625 99,976,323 LowVol -1.20% -1.49% 103.25%
846 XRA Ratecoin XRA $161,951 $0.001415 114,479,777 LowVol 0.09% 9.43% -7.79%
847 ARI Aricoin ARI $156,823 $0.001118 140,262,505 LowVol -3.79% 0.84% 66.45%
848 YAC Yacoin YAC $155,695 $0.001300 119,770,239 LowVol -1.20% 0.82% 9.92%
849 PHS Philosopher S… PHS $154,412 $0.025674 6,014,340 LowVol -1.01% 8.32% 47.62%
850 RED RedCoin RED $152,533 $0.002058 74,107,896 LowVol -6.14% 7.60% 36.66%
851 JIN Jin Coin JIN $144,028 $0.014624 9,848,485 LowVol -1.01% 145.78% 160.61%
852 DRXNE DROXNE DRXNE $142,559 $0.002271 62,777,132 LowVol -0.39% 12.82% 44.81%
853 HAL Halcyon HAL $136,068 $0.025782 5,277,560 LowVol -1.01% 5.65% 43.08%
854 PX PX PX $134,219 $0.001408 95,307,084 LowVol -1.20% 271.49%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $133,707 $0.005958 22,441,256 LowVol 12.39% -6.15% 21.18%
856 CYP Cypher CYP $133,082 $0.020907 6,365,285 LowVol -1.01% 8.67%
857 CTO Crypto CTO $131,310 $0.010833 12,121,411 LowVol -1.01% 9.24% -24.50%
858 QCN QuazarCoin QCN $130,968 $0.021666 6,044,911 LowVol -1.01% -1.45% 19.26%
859 MNM Mineum MNM $129,226 $0.013695 9,436,367 LowVol -0.91% 7.54% 4.46%
860 XCT C-Bit XCT $128,730 $0.000819 157,223,250 LowVol 25.48% 26.87% 33.89%
861 FRK Franko FRK $128,658 $0.138228 930,767 LowVol -1.01% 6.38%
862 MARS Marscoin MARS $128,444 $0.004542 28,279,074 LowVol 15.28% 19.31% 62.87%
863 DLC Dollarcoin DLC $123,315 $0.013541 9,106,714 LowVol -1.01% 8.37% 30.48%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $121,765 $0.082228 1,480,822 LowVol -5.10% 16.31% 7.06%
865 GTC Global Tour Coin GTC $119,794 $0.004008 29,887,402 LowVol -1.01% -19.79% 10.45%
866 ICE iDice ICE $116,339 $0.074054 1,571,013 LowVol 18.09% -41.60% -56.15%
867 XPY PayCoin XPY $114,768 $0.009707 11,823,563 LowVol -4.62% -27.09% -46.37%
868 020 020LondonCoin 020 $112,099 $7.1e-07 156,934,790,248 LowVol
869 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.18% 11.18%
870 ARG Argentum ARG $109,979 $0.012888 8,533,414 LowVol -1.20% -2.40% 41.89%
871 GPU GPU Coin GPU $109,156 $0.002697 40,477,042 LowVol -1.01% 5.17% 49.32%
872 VC VirtualCoin VC $106,844 $0.010616 10,064,287 LowVol -1.01% 9.20% -38.05%
873 MAY Theresa May Coin MAY $105,908 $0.004333 24,441,400 LowVol 8.71% 2.20% -24.84%
874 CAP Bottlecaps CAP $105,762 $0.000514 205,639,776 LowVol
875 SLING Sling SLING $103,091 $0.095979 1,074,095 LowVol -1.20% 9.58% -16.20%
876 BLRY BillaryCoin BLRY $96,434 $0.010725 8,991,833 LowVol -3.25% 8.68%
877 CNNC Cannation CNNC $94,162 $0.038016 2,476,893 LowVol -1.07% -4.63% -30.07%
878 BTQ BitQuark BTQ $93,329 $0.010400 8,974,334 LowVol -1.35% 3.81% 4.83%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $91,988 $0.001017 90,421,856 LowVol -0.76% -6.76% 49.01%
880 MST MustangCoin MST $91,675 $0.145437 630,343 LowVol -1.01% 4.49% 41.68%
881 SOON SoonCoin SOON $90,442 $0.007257 12,462,620 LowVol -1.01% -0.48% 31.08%
882 BAS BitAsean BAS $89,834 $0.017967 5,000,000 LowVol -0.08% 17.83% 50.85%
883 SRC SecureCoin SRC $89,502 $0.010910 8,203,651 LowVol -1.20% -20.78% 25.73%
884 ECA Electra ECA $87,262 $0.000004 21,794,911,250 LowVol -1.48% -85.09% -51.54%
885 RBT Rimbit RBT $87,116 $0.000754 115,499,623 LowVol 38.92% 29.70% 178.03%
886 CAT Catcoin CAT $85,769 $0.013866 6,185,500 LowVol -1.20% 1.77% -3.20%
887 XCRE Creatio XCRE $85,384 $0.004161 20,520,514 LowVol -19.38% -14.79% 45.36%
888 BTPL Bitcoin Planet BTPL $85,161 $0.015445 5,513,761 LowVol -1.01% 9.17% 26.20%
889 ALL Allion ALL $82,571 $0.013319 6,199,359 LowVol -1.01% -4.32% 26.51%
890 IMS Independent M… IMS $79,859 $0.014874 5,368,934 LowVol -1.00% -29.51% 19.51%
891 POP PopularCoin POP $79,429 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -1.20% 2.58% 45.91%
892 DRM Dreamcoin DRM $76,956 $0.031415 2,449,632 LowVol -1.01% 8.12% 31.40%
893 SCRT SecretCoin SCRT $76,043 $0.017983 4,228,672 LowVol -1.01% 9.24% 31.50%
894 URO Uro URO $74,679 $0.061856 1,207,310 LowVol -1.20% 23.25% 45.62%
895 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 0.00% 41.55%
896 CRX Chronos CRX $72,447 $0.000983 73,729,962 LowVol -1.11% -1.69% 2.75%
897 300 300 Token 300 $72,293 $240.98 300 LowVol -1.01% 33.06% 53.12%
898 BIP BipCoin BIP $71,746 $0.044090 1,627,261 LowVol -1.01% 4.86% 59.69%
899 BVC BeaverCoin BVC $71,517 $0.022957 3,115,258 LowVol -1.01% -7.40% 45.84%
900 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,220 $0.002817 24,931,054 LowVol -1.01% 5.19% 24.84%
901 CPN CompuCoin CPN $70,096 $0.003574 19,615,019 LowVol -14.02% -11.97% 18.80%
902 ATX Artex Coin ATX $70,063 $0.003730 18,781,750 LowVol -1.01% -1.01% -11.08%
903 $$$ Money $$$ $69,558 $0.001516 45,887,218 LowVol -1.01% 2.22% 60.13%
904 KURT Kurrent KURT $69,471 $0.007004 9,919,485 LowVol -1.19% -3.37% 27.76%
905 CF Californium CF $67,175 $0.027949 2,403,488 LowVol -1.01% 12.53% 6.08%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $66,705 $0.006608 10,094,424 LowVol -1.01% 23.37% 49.24%
907 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $66,052 $0.000829 79,719,140 LowVol -1.30% 11.96% 44.12%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $65,035 $0.000108 600,344,291 LowVol -1.01% 9.22% 32.13%
909 DIBC DIBCOIN DIBC $64,561 $0.012912 5,000,000 LowVol -0.99% 14.01% 24.01%
910 SPT Spots SPT $64,310 $0.002870 22,406,021 LowVol 2.60% -3.85% -4.48%
911 RPC RonPaulCoin RPC $63,586 $0.071270 892,184 LowVol -1.01% 3.71% 3.47%
912 WARP WARP WARP $62,882 $0.057414 1,095,224 LowVol -1.01% 10.49% 33.72%
913 ARB ARbit ARB $60,703 $0.007800 7,782,805 LowVol -1.01% 10.77% 20.73%
914 WORM HealthyWormCoin WORM $60,327 $0.000542 111,377,274 LowVol -1.01% 33.65% 32.13%
915 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.52% 29.82%
916 CXT Coinonat CXT $58,786 $0.006817 8,623,200 LowVol -1.70% 11.37% 84.33%
917 KIC KibiCoin KIC $56,909 $0.003871 14,701,000 LowVol -0.95% -50.64% 3.54%
918 DBTC Debitcoin DBTC $56,764 $0.003154 17,999,629 LowVol -19.32% 29.59% 22.47%
919 GLT GlobalToken GLT $56,308 $0.002169 25,963,500 LowVol -0.91% 1.19% 2.97%
920 HXX Hexx HXX $56,305 $0.038024 1,480,751 LowVol -7.01% 9.92% -21.59%
921 SOIL SOILcoin SOIL $56,204 $0.009857 5,702,048 LowVol -1.01% 8.06% 24.97%
922 TOR Torcoin TOR $55,910 $0.176829 316,179 LowVol 2.53% -36.25% -32.91%
923 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.77% 37.25%
924 DRS Digital Rupees DRS $55,335 $0.000108 510,802,961 LowVol -1.01% -45.39% 32.13%
925 SONG SongCoin SONG $54,350 $0.001669 32,565,300 LowVol -0.10% 37.99% 149.63%
926 ICOB ICOBID ICOB $53,638 $0.000503 106,701,874 LowVol -1.01% -27.21% 3.53%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
928 MND MindCoin MND $50,289 $0.004008 12,546,625 LowVol -1.01% 9.24% 24.19%
929 SFC Solarflarecoin SFC $48,821 $0.003467 14,083,450 LowVol -1.01% 40.31% 18.91%
930 CESC CryptoEscudo CESC $46,832 $0.000325 144,105,100 LowVol -1.01% -18.08% 98.19%
931 COXST CoExistCoin COXST $46,421 $0.001713 27,100,000 LowVol 1.29% -51.08% -50.59%
932 STEPS Steps STEPS $46,405 $0.002492 18,625,017 LowVol -1.01% 9.24%
933 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 10.07% 65.98%
934 VPRC VapersCoin VPRC $45,018 $0.000058 780,124,964 LowVol -3.41% -40.71% 132.53%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $44,063 $0.000072 608,557,394 LowVol -1.01% 20.82% 52.67%
936 ORLY Orlycoin ORLY $43,669 $0.001192 36,646,779 LowVol -1.01% 9.24% 31.35%
937 CMT Comet CMT $43,629 $0.049985 872,830 LowVol -2.07% -3.34% 15.55%
938 PULSE Pulse PULSE $43,372 $0.003033 14,298,972 LowVol -1.01% 5.45% 19.63%
939 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,721 $0.008638 4,829,945 LowVol -1.30% 47.19% 73.34%
940 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,670 $0.002058 20,245,510 LowVol -1.01% 9.16% 32.09%
941 CRT CRTCoin CRT $41,219 $0.519979 79,270 LowVol -1.01% 9.22% 32.13%
942 NRO Neuro NRO $39,551 $0.001083 36,509,703 LowVol -1.20% -12.65% -11.67%
943 PIE PIECoin PIE $39,259 $0.002492 15,756,730 LowVol -5.13% -5.05% -43.67%
944 EGO EGO EGO $38,998 $0.000650 60,000,001 LowVol -1.01% 9.24% 32.13%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $37,701 $0.000975 38,669,634 LowVol -1.01% -1.72%
946 KRONE Kronecoin KRONE $37,522 $0.010608 3,537,012 LowVol -1.01% 0.17% 39.53%
947 ICON Iconic ICON $37,059 $0.062506 592,894 LowVol 15.86% 27.65% 50.82%
948 G3N G3N G3N $36,863 $0.004875 7,561,891 LowVol -1.01% 9.92% 28.40%
949 GBT GameBet Coin GBT $36,854 $0.001733 21,262,780 LowVol -1.01% 9.24% 0.67%
950 BIOS BiosCrypto BIOS $36,089 $0.001733 20,821,709 LowVol -1.20% -17.09%
951 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.61% 31.49%
952 UET Useless Ether… UET $34,570 $0.008717 3,965,716 LowVol -0.08% -2.47% 49.17%
953 DPAY DPAY DPAY $34,466 $0.000433 79,541,001 LowVol -1.01% 9.22% 32.13%
954 FLVR FlavorCoin FLVR $33,958 $0.001625 20,898,106 LowVol -1.01% 9.24% -17.42%
955 EXN ExchangeN EXN $33,219 $0.006514 5,100,000 LowVol 0.22% -30.95% -26.67%
956 ERY Eryllium ERY $33,217 $0.006302 5,270,866 LowVol 4.79% 19.96% 34.50%
957 LUNA Luna Coin LUNA $32,674 $0.020258 1,612,886 LowVol -9.02% 12.37% 55.97%
958 BOAT Doubloon BOAT $32,122 $0.001732 18,547,845 LowVol -1.01% 1.50% 16.82%
959 VTA Virtacoin VTA $31,843 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -2.96% 6.74% 201.94%
960 XBTS Beatcoin XBTS $30,676 $0.020119 1,524,686 LowVol -1.25% -12.73% -31.62%
961 PONZI PonziCoin PONZI $30,503 $0.035423 861,099 LowVol -1.01% -28.55%
962 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,332 $0.000433 70,000,000 LowVol -1.01% -12.64% 32.12%
963 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 5.17% 36.07%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.42% -27.60%
965 LTCR Litecred LTCR $29,471 $0.000975 30,227,750 LowVol -1.01% 21.63% 0.66%
966 PEX PosEx PEX $28,967 $0.011808 2,453,240 LowVol -1.01% 8.24%
967 CAB Cabbage CAB $28,436 $0.002708 10,499,996 LowVol -1.01% 9.24% -10.73%
968 MILO MiloCoin MILO $28,270 $0.002620 10,789,954 LowVol -1.01% -10.96% 38.84%
969 LIR LetItRide LIR $27,505 $0.000758 36,271,791 LowVol -1.01% 18.12% 10.71%
970 ZNE Zonecoin ZNE $26,572 $0.010291 2,581,970 LowVol -1.01% 9.22% 30.91%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,130 $0.034665 753,776 LowVol -1.01% 9.22% 35.07%
972 CNC CHNCoin CNC $26,017 $0.000542 48,033,415 LowVol -1.20% 9.39% 32.49%
973 PLNC PLNcoin PLNC $25,918 $0.001517 17,089,600 LowVol -1.01% -10.07% -37.03%
974 HVCO High Voltage HVCO $24,927 $0.016683 1,494,171 LowVol -1.01% 9.24% 19.73%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,922 $0.026757 894,026 LowVol -1.30% -16.75% -3.02%
976 WBB Wild Beast Block WBB $23,374 $0.140828 165,978 LowVol 3.40% 18.50% 54.07%
977 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.09%
978 JOBS JobsCoin JOBS $22,970 $0.000217 106,019,270 LowVol -1.01% -33.38% -47.73%
979 RIDE Ride My Car RIDE $21,942 $0.000217 101,276,976 LowVol -1.01% -27.18% 19.21%
980 ALTC Antilitecoin ALTC $20,482 $0.000650 31,512,613 LowVol -1.01% 9.24% 21.60%
981 ELS Elysium ELS $20,391 $0.005091 4,005,012 LowVol 13.48% 30.51% 65.75%
982 SDP SydPak SDP $20,382 $0.127611 159,717 LowVol -1.01% 9.24% 32.13%
983 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
984 BIOB BioBar BIOB $19,766 $0.022316 885,756 LowVol -1.01% -6.27% 12.94%
985 MGM Magnum MGM $16,645 $0.004225 3,939,801 LowVol -1.01% 71.76%
986 XOC Xonecoin XOC $16,607 $0.039540 420,000 LowVol -1.01% -2.75% 4.25%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $15,905 $9.21 1,727 LowVol -1.01% 11.80%
988 SOCC SocialCoin SOCC $14,941 $0.010789 1,384,879 LowVol -1.01% 4.45% -33.86%
989 TRADE Tradecoin TRADE $13,920 $0.001842 7,558,704 LowVol -1.01% 23.79% -25.13%
990 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,876 $0.001733 7,428,765 LowVol -72.21% -72.69% 11.26%
991 QBK Qibuck Asset QBK $12,222 $0.007312 1,671,379 LowVol -1.45% 2.56% 27.07%
992 IMX Impact IMX $11,863 $0.000108 109,509,073 LowVol -1.01% -63.59% -27.13%
993 P7C P7Coin P7C $11,446 $0.000325 35,220,238 LowVol -1.01% -0.71%
994 DAS DAS DAS $11,091 $0.004228 2,622,886 LowVol -1.70% -3.01% -32.90%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -53.83% -56.28%
996 JS JavaScript Token JS $10,450 $0.001308 7,991,996 LowVol -0.08% -11.69% 22.87%
997 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
998 IBANK iBank IBANK $10,297 $0.002275 4,526,324 LowVol -1.01% -19.53%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,001 $0.001103 9,069,823 LowVol 4.40% 177.91% 115.91%
1000 DIX Dix Asset DIX $9,927 $9.9e-08 100,000,000,000 LowVol -3.37% 0.53% 51.10%
1001 VRS Veros VRS $9,601 $0.000020 486,609,040 LowVol -12.77% -14.49% -28.35%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $9,527 $0.002835 3,360,417 LowVol -1.45% 54.66% 43.29%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,186 $0.000542 15,112,554 LowVol -1.01% -8.98% -21.89%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1005 WBC WalletBuilder… WBC $5,861 $0.311987 18,787 LowVol -1.01% 26.86%
1006 MRNG MorningStar MRNG $5,860 $0.000180 32,613,323 LowVol -3.09% -8.16% -28.86%
1007 CONX Concoin CONX $4,596 $0.006175 744,266 LowVol -1.01% -28.56% -35.56%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,283 $0.020454 209,384 -0.82%
1009 ULA Ulatech ULA $3,941 $0.019955 197,486 LowVol -1.43% -4.16% 165.44%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,479 $0.016422 211,827 LowVol -1.45% -17.01% 9.75%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,392 $43335.20 0.078264 LowVol -1.01% -26.28% -65.00%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,064 $0.184267 16,627 LowVol -1.01% -3.02% -20.95%
1015 GSR GeyserCoin GSR $3,016 $0.064347 46,864 LowVol 19.52% 8.32% 5.81%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,388 $0.001733 1,377,917 LowVol -1.01% -8.04% -14.84%
1017 LEX Lex4All LEX $1,806 $0.001806 1,000,000 LowVol -1.92% -38.89%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,262 $0.000217 5,826,388 LowVol -1.01% 9.22% 9.82%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,137 $7.4e-08 15,320,585,365 LowVol -23.28% -53.60% -43.44%
1020 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.33%
1021 ABN Abncoin ABN $931 $0.013758 67,700 LowVol -1.01% -11.10% 20.33%
1022 DMB Digital Money… DMB $411 $0.000975 421,300 LowVol -1.01% -2.52% -22.82%
1023 ENV Environ ENV $262 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.00% -28.57% -7.31%
1024 FDC Future Digita… FDC $257 $0.000093 2,753,201 LowVol -3.09% 14.00% 28.74%
1025 CALC CaliphCoin CALC $66 $0.000758 87,140 LowVol -1.01% 14.11% -43.09%
1026 QASH QASH QASH $1.46 $33,355,800 1.80% 18.27% 236.73%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $52.07 $16,982,700 0.80% -3.81%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,267,110 1.40% 4.85% 64.27%
1029 INK Ink INK $0.178185 $4,845,040 -1.16% 0.07% 2.48%
1030 AI POLY AI AI $17.28 $4,693,630 -3.78% 0.96%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.80 $4,238,300 -5.77% -2.30% -28.34%
1032 REC Regalcoin REC $38.60 $4,189,900 -2.02% -7.56% -15.10%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.52 $3,465,680 -3.54% -10.49% -9.94%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.029306 $3,066,420 1.47% -5.59%
1035 BTE BitSerial BTE $4.37 $2,356,140 -3.25% 47.06% -25.08%
1036 ETN Electroneum ETN $0.046061 $1,988,110 -5.05% 31.61% 58.27%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.89 $1,882,720 -0.15% 0.51% -24.84%
1038 AION Aion AION $1.96 $1,505,840 2.35% 13.91% 150.31%
1039 FRGC Fargocoin FRGC $9.70 $1,496,450 -0.90% 1.73% -1.71%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $150.38 $1,398,610 -2.72% -36.38% 49.66%
1041 NULS Nuls NULS $0.542454 $1,375,900 -2.23% -9.74% -18.13%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.61 $873,591 0.04% 2.62% -0.71%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $216.31 $836,992 1.92% -7.72% -17.70%
1044 TSL Energo TSL $0.032548 $796,896 1.45% -1.44% -2.83%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.042465 $771,339 -1.96% -10.24% -8.52%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.030159 $730,947 0.70% 26.97%
1047 THS TechShares THS $0.970489 $705,340 7.59% -2.90% -9.75%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000195 $533,198 -2.47% -31.37% -19.39%
1049 BOT Bodhi BOT $0.485121 $412,002 1.28% -3.15% -7.24%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.28 $405,546 -0.93% 7.07% 11.19%
1051 WC WINCOIN WC $1.29 $405,500 14.26% 21.30% -31.48%
1052 LLT LLToken LLT $0.312893 $290,162 -0.69% 5.43% -3.64%
1053 VEE BLOCKv VEE $0.020493 $286,579 -3.01%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $30.87 $256,550 -0.40% -12.03% -23.55%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000542 $255,118 -17.50% 9.20% 26.83%
1056 WISH MyWish WISH $0.192469 $218,694 -9.03%
1057 BSR BitSoar BSR $0.234857 $210,758 -1.01% -24.59% 40.07%
1058 INF InfChain INF $0.009100 $161,358 -1.01% 10.54% -3.41%
1059 EAG EA Coin EAG $3.62 $158,772 -1.01% 16.74% -13.88%
1060 UGT UG Token UGT $0.469523 $158,758 -0.08% 3.11% 37.47%
1061 XID Sphre AIR XID $0.194508 $151,841 -0.40% -3.51% 3.35%
1062 ICX ICON ICX $1.33 $121,213 -2.68% -10.53% 30.61%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $11506.50 $104,898 -0.23% 13.53% 43.19%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.113755 $76,747 -5.32% -2.96% 12.25%
1065 EVR Everus EVR $5.96 $71,851 -1.95% 11.39% 48.59%
1066 MSD MSD MSD $0.012775 $69,715 -0.82% 1.98% -5.65%
1067 RMC Russian Minin… RMC $13919.40 $59,910 2.78% 9.66% 22.11%
1068 GUC GoldUnionCoin GUC $0.129995 $59,417 -1.01% 14.69% 77.18%
1069 XCPO Copico XCPO $0.022977 $57,800 -9.07% -2.30% -29.45%
1070 HOLD Interstellar … HOLD $0.029368 $49,059 5.71% 16.80% -73.01%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004658 $46,457 -1.30% -7.92% -7.17%
1072 SMART SmartBillions SMART $0.435865 $43,313 -0.08% 6.73%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.034070 $39,605 -2.61% 4.41% -27.68%
1074 SIC Swisscoin SIC $0.000217 $38,378 -1.01% 38.99% -95.80%
1075 MUT Mutual Coin MUT $0.003900 $38,333 -3.16% 12.75%
1076 BOS BOScoin BOS $0.920796 $36,320 -2.53% -19.95% -16.83%
1077 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.27 $36,313 -1.04% -15.54% -53.53%
1078 HYTV Hyper TV HYTV $0.009302 $34,321 -0.08% -41.70%
1079 COR CORION COR $0.826721 $33,103 0.80% -8.13% -12.93%
1080 QBT Cubits QBT $0.012236 $30,953 -16.50% 792.40% 1522.00%
1081 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $29,344 -0.08% 1.14% 28.29%
1082 TRIA Triaconta TRIA $8.81 $23,956 -0.08% -4.24%
1083 OXY Oxycoin OXY $0.108654 $21,708 -3.05% -35.49% -35.96%
1084 DSR Desire DSR $0.258625 $20,017 -0.11% 41.81% 19.25%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $132.95 $18,938 0.35% 2.40% -8.82%
1086 9COIN 9COIN 9COIN $0.002925 $18,727 -1.01% -6.87% 1.59%
1087 FLASH Flash FLASH $0.005431 $18,637 -0.99% 24.76% 18.30%
1088 BPL Blockpool BPL $0.120462 $17,565 -8.72% -3.61% -32.42%
1089 TER TerraNova TER $2.43 $16,173 -1.10% 11.98% -11.24%
1090 SSS Sharechain SSS $0.002567 $16,155 16.26% -12.93% -1.21%
1091 B2B B2B B2B $0.677964 $15,678 3.06% -1.35% -13.19%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.166610 $15,594 -18.39% -10.26% -65.09%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.013433 $15,512 -1.01% 16.74% 10.57%
1094 GRN Granite GRN $0.005958 $13,760 -59.06% -64.02% -50.47%
1095 PLX PlexCoin PLX $0.080203 $13,724 -0.63% -37.94%
1096 DEUS DeusCoin DEUS $0.375901 $13,671 -14.10% 9.66% -0.10%
1097 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.100313 $13,416 -10.87% -8.39% 52.48%
1098 MCR Macro MCR $2.26 $12,106 -1.33% -22.46% -19.79%
1099 SAK Sharkcoin SAK $0.001797 $11,550 -16.51% -35.94% -1.81%
1100 FOR FORCE FOR $0.003792 $11,005 -40.52% 97.71% 49.28%
1101 GLS GlassCoin GLS $0.823408 $10,779 -2.70% 4.06%
1102 PNX Phantomx PNX $0.020390 $10,355 -0.97% 20.40% -6.05%
1103 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029058 $10,274 -0.23% -30.85% -42.57%
1104 BTCM BTCMoon BTCM $0.007403 $10,224 7.53% -1.40% 317.31%
1105 PEC Peacecoin PEC $0.044415 $9,607 -3.36% 119.06% -0.64%
1106 MKR Maker MKR $398.35 $9,547 -0.08% 2.22% 21.37%
1107 STU bitJob STU $0.022872 $8,499 -15.80% 8.98% -57.27%
1108 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000087 $8,161 -5.33% -1.40% -24.40%
1109 SISA SISA SISA $0.013601 $8,016 -28.49% -30.14% -27.41%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.81 $7,962 1.09% 5.32% 18.65%
1111 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.192853 $7,642 6.10% 16.56% 141.04%
1112 AERM Aerium AERM $1.53 $7,626 -0.44% -19.23% -14.67%
1113 EFYT Ergo EFYT $9.62 $7,101 0.01% 8.10% -7.88%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003459 $6,565 5.57% 4.90% 2.27%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001831 $5,890 -6.10% -26.64% 27.91%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.012084 $5,859 52.82% -4.14% -41.42%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000311 $5,828 -1.01% 16.72% 44.57%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.111593 $5,811 -0.10% -15.55% 37.34%
1119 SPANK SpankChain SPANK $0.033804 $5,414 19.03% 7.57%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002398 $4,981 21.42% -3.55% 5.61%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $2.28 $4,841 -26.62% -24.71% -30.33%
1122 PLC PlusCoin PLC $0.000758 $4,610 -0.16% 25.53% -0.07%
1123 VIU Viuly VIU $0.003754 $4,570 0.87% -4.95% 40.51%
1124 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002912 $4,563 5.51% -24.71% 1.51%
1125 SKC Skeincoin SKC $0.008991 $4,524 105.41% 183.28% 244.59%
1126 XTD XTD Coin XTD $0.000108 $4,075 -1.01% 9.22% 32.13%
1127 HYPER Hyper HYPER $0.026541 $4,024 -1.01% 121.55% 6.10%
1128 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037859 $4,007 1.36% -6.10% -14.93%
1129 SND Sand Coin SND $0.809242 $3,766 -0.14% 18.50% 18.38%
1130 AV AvatarCoin AV $0.030115 $3,242 -1.01% -5.10% 17.10%
1131 APC AlpaCoin APC $0.024932 $3,229 -0.94% -14.17% 59.17%
1132 DAY Chronologic DAY $3.54 $3,139 -2.63% -2.11% -1.94%
1133 ETT EncryptoTel [… ETT $0.065185 $3,104 -0.57% -4.90% -9.39%
1134 ACC AdCoin ACC $0.097779 $3,081 -27.85% -26.72% 3.67%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.048398 $2,885 -8.73% -16.28% 5.93%
1136 OX OX Fina OX $0.000126 $2,867 -31.69% -2.56% -23.29%
1137 MINEX Minex MINEX $0.058896 $2,655 -11.19% 16.09% 3.48%
1138 MONETA Moneta MONETA $0.000542 $2,615 -17.75% 82.01%
1139 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $2,543 -0.13% 4.46% -24.18%
1140 RCN Rcoin RCN $0.000108 $2,371 -50.50% 9.20% 32.12%
1141 XOT Internet of T… XOT $3033.21 $2,250 -1.01% 2.45% 23.91%
1142 NAMO NamoCoin NAMO $0.000217 $2,067 -0.94% 82.33% 40.54%
1143 IQT iQuant IQT $0.170325 $2,059 -5.41% 5.53% 5.47%
1144 NTWK Network Token NTWK $0.006489 $2,044 77.71% 42.07% 173.00%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.008276 $2,020 23.74% 2.56% 8.71%
1146 MARX MarxCoin MARX $0.000653 $1,986 -1.01% -34.72% -32.73%
1147 LDCN LandCoin LDCN $0.008934 $1,895 0.33% 356.48% 277.73%
1148 FID BITFID FID $0.108329 $1,699 -1.01% 9.22% 32.13%
1149 BIXC BIXC BIXC $4.34 $1,668 -1.01% 29.43%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.005308 $1,494 -45.10% 9.22% 54.15%
1151 SUR Suretly SUR $3.49 $1,423 -0.08% -3.76% 12.71%
1152 BSN Bastonet BSN $0.000650 $1,403 -1.01% -6.38% -29.81%
1153 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084497 $1,372 -1.01% -6.06% 24.68%
1154 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,320 11.94% 16.09% 13.90%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.005416 $1,316 -1.01% -4.20% -25.07%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.49 $1,259 -1.01% 7.22% 32.95%
1157 XQN Quotient XQN $0.006175 $1,133 2.59% 17.48% -5.79%
1158 WA WA Space WA $0.018849 $1,058 -1.09% -17.38% 22.29%
1159 CYC Cycling Coin CYC $0.002167 $999 7.01% 12.11% 84.15%
1160 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 $989 -33.22% 45.02% 18.22%
1161 DFS DFSCoin DFS $0.008141 $958 -10.37% -14.58% 0.06%
1162 NTC Natcoin NTC $0.314154 $857 -2.32% 15.10% -26.40%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004441 $674 -1.01% 21.04% 40.32%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.185000 $649 -0.08% 20.06% 20.66%
1165 VULC Vulcano VULC $0.006996 $645 -1.05% -18.62% -2.84%
1166 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047990 $595 -1.01% -3.24% 2.75%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.009691 $576 -0.08% -28.68% 10.07%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000650 $564 18.79% 13.55% -15.99%
1169 PRN Protean PRN $0.000107 $560 -1.01% 14.80% 36.76%
1170 DISK DarkLisk DISK $0.000867 $551 -1.01% 24.84% 5.00%
1171 GAY GAY Money GAY $0.007694 $520 -1.06% -35.96% -43.86%
1172 TOP TopCoin TOP $0.000326 LowVol -1.07% -34.69% -59.68%
1173 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000758 LowVol -3.30% -4.42% 190.08%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001882 LowVol -3.32% -15.52% -29.06%
1175 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003551 LowVol -0.56% 9.71% 22.71%
1176 FUDD DimonCoin FUDD $0.001098 LowVol -2.94% -45.39%
1177 ANI Animecoin ANI $0.000217 LowVol 97.61% 118.41% 60.28%
1178 WIC Wi Coin WIC $0.002865 LowVol 4.07% -14.93% -15.80%
1179 EDRC EDRCoin EDRC $0.047571 LowVol -1.10% 6.05% 16.69%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000228 LowVol 4.37% 1.43% -23.06%
1181 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000325 LowVol -1.01% -18.08% 32.13%
1182 WOW Wowcoin WOW $0.000108 LowVol -1.05% 8.64% -11.34%
1183 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000975 LowVol -1.01% -28.84% -45.95%
1184 BUB Bubble BUB $0.024807 LowVol -1.30% 55.57% 97.51%
1185 EXRN EXRNchain EXRN $4.8e-07 LowVol -25.05% -30.14% -29.11%
1186 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.073664 LowVol -1.01% 8.76% 19.86%
1187 UR UR UR $0.000649 LowVol -1.12% 0.76% 47.75%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000438 LowVol -0.87% -26.51% -7.30%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.002914 LowVol -0.08% 10.59% -7.81%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000217 LowVol -1.01% -27.18% -19.88%
1191 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.39% 6.89% -15.24%
1192 STARS StarCash Network STARS $0.276972 LowVol -2.92% 7.36% 31.49%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -1.11% -94.16%
1194 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol -1.18% 189.72% 110.06%
1195 PRES President Trump PRES $0.003950 LowVol 3.80% 16.11% 6.69%
1196 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -0.63% -37.08% -0.76%
1197 INDIA India Coin INDIA $0.000217 LowVol -1.01% 9.22% -13.92%
1198 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003683 LowVol -1.01% 0.38% 28.68%
1199 SKR Sakuracoin SKR $0.001155 LowVol -0.94% -58.10% 35.82%
1200 BIT First Bitcoin BIT $0.013216 LowVol -1.20% 8.81% -0.32%
1201 BITOK Bitok BITOK $0.000108 LowVol -1.01% 9.22% 245.16%
1202 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005958 LowVol -1.01% -32.72% -79.13%
1203 BET BetaCoin BET $0.002167 LowVol -13.92% -17.37% -3.04%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.002386 LowVol 2.48% 12.42% 83.65%
1205 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000209 LowVol -26.21% 75.72% 359.40%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000433 LowVol -1.01% 45.62% 19.06%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000217 LowVol -1.20% -2.44% 44.93%
1208 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.8e-07 LowVol -0.08% -41.42% 31.92%
1209 IPY Infinity Pay IPY $0.003007 LowVol 19.10% 17.33% 218.55%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.001794 LowVol -0.08% -27.03% 23.03%
1211 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001950 LowVol -1.01% 15.66% 39.90%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012812 LowVol -0.99% 12.20% 37.17%
1213 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -1.01% 9.22% 19.87%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000075 LowVol 25.82% 3885.61% -8.69%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.34% -10.92% 17.33%
1216 MOTO Motocoin MOTO $0.003597 LowVol 1.87% 6.38% -46.61%
1217 PRM PrismChain PRM $0.001300 LowVol -1.01% -9.78% 44.18%
1218 HNC Huncoin HNC $0.001408 LowVol -1.01% -19.89% 1.03%
1219 DBG Digital Bulli… DBG $0.006283 LowVol -1.01% 7.38% 30.68%
1220 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005996 LowVol -4.67% 5.94% -61.45%
1221 XRY Royalties XRY $0.031067 LowVol -1.08% -23.41% -54.31%
1222 OPES Opescoin OPES $0.002058 LowVol -1.01% 3.77% 9.10%
1223 LEPEN LePen LEPEN $0.000102 LowVol -1.08% -20.07% 24.55%
1224 FBL Faceblock FBL $0.001938 LowVol -0.08% -58.50% -16.28%
1225 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000111 LowVol -0.92% -0.32% -42.52%
1226 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003142 LowVol -1.01% 5.59%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.031740 LowVol -3.04% 9.60% 16.05%
1228 AIB Advanced Inte… AIB $0.004313 LowVol -1.01% 16.44% 22.98%
1229 IRL IrishCoin IRL $0.002383 LowVol 2.89% -8.84% -5.29%
1230 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005850 LowVol -1.01% -41.60% -36.37%
1231 ACES Aces ACES $0.000211 LowVol -1.01% 3.46% 11.31%
1232 NBIT netBit NBIT $0.054714 LowVol -3.58% 97.75% 17.57%
1233 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005958 LowVol 6.16% 7.74% -6.51%
1234 SWP Swapcoin SWP $0.135602 LowVol -0.08% 93.45% 51.63%
1235 PAYP PayPeer PAYP $0.000108 LowVol
1236 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000108 LowVol 9.22% 32.12%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000542 LowVol -1.01% -8.98% 12.28%
1238 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071918 LowVol -0.08% 3.80% 15.33%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001842 LowVol -1.01% -9.04% 24.79%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $1.79 LowVol -1.01% 15.58% -7.13%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.007403 LowVol -0.70% -24.61% -50.51%
1242 BEST BestChain BEST $0.001280 LowVol -0.92% 0.04% 19.30%
1243 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001245 LowVol 0.33% 1.08% 12.84%
1244 MAGN Magnetcoin MAGN $0.519979 LowVol -2.03% 8.11% 23.38%
1245 BIRDS Birds BIRDS $0.000109 LowVol -1.18% 32.83%
1246 ELC Elacoin ELC $0.084821 LowVol -1.01% 15.88% 28.78%
1247 FFC FireFlyCoin FFC $0.000108 LowVol -1.01% 9.22% 10.69%
1248 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.087205 LowVol -1.01% 4.68% 29.20%
1249 REGA Regacoin REGA $0.002167 LowVol -1.01% -33.80% -5.62%
1250 GAIN UGAIN GAIN $0.001408 LowVol -1.01% 53.37%
1251 FC Facecoin FC $0.004296 LowVol -0.08% 47.56% 46.27%
1252 TEAM TeamUp TEAM $0.000217 LowVol -1.01%
1253 GOLF Golfcoin GOLF $0.000108 LowVol -1.01% 9.24% 32.13%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000108 LowVol -1.30% 9.22% 32.13%
1255 GBRC Global Busine… GBRC $0.000108 LowVol -1.01% 9.20% 32.12%
1256 MEN PeopleCoin MEN $0.000108 LowVol -1.01% 9.22% 30.32%
1257 ANTX Antimatter ANTX $0.000108 LowVol -1.13% 8.83% 45.45%
1258 OCOW OCOW OCOW $0.005308 LowVol -1.01% 7.05%
1259 RHFC RHFCoin RHFC $0.000975 LowVol -7.82% -10.64% 8.38%
1260 POKE PokeCoin POKE $0.000108 LowVol -1.01% -45.38%
1261 EBIT eBIT EBIT $0.001875 LowVol 84.13% 60.28% 149.47%
1262 XDE2 XDE II XDE2 $2.83 LowVol -1.01% -4.52% 7.58%
1263 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002186 LowVol -1.01% -21.32% -4.59%
1264 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036504 LowVol -1.45% -4.14% -1.42%
1265 HCC Happy Creator… HCC $0.000433 LowVol -1.01% 9.24% -1.00%
1266 ABC Alphabit ABC $15.11 LowVol -0.95% 5.63% 17.16%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.016683 LowVol -1.20% 9.20% 32.88%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.001842 LowVol -1.01% 9.24% 32.13%
1269 MAVRO Mavro MAVRO $0.014624 LowVol -1.01% 9.22% -8.53%
1270 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.040840 LowVol -1.01%
1271 GARY President Joh… GARY $0.213408 LowVol -1.01% 50.07% 98.39%
1272 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003358 LowVol -1.01% 12.86% 0.89%
1273 DON Donationcoin DON $0.000864 LowVol -0.96% 8.24% 100.30%
1274 SPORT SportsCoin SPORT $0.001083 LowVol -1.01% 46.82%
1275 GML GameLeagueCoin GML $0.008450 LowVol -1.01% 1.42%
1276 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000433 LowVol -1.01% 9.22% 31.20%
1277 PSY Psilocybin PSY $0.019716 LowVol -1.01% -1.80%
1278 XAU Xaucoin XAU $0.033474 LowVol -1.01% 40.06% 70.88%
1279 OMC Omicron OMC $0.122737 LowVol -1.01% 9.24% 33.13%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.241032 LowVol -1.01% -21.45% 10.15%
1281 CC CyberCoin CC $0.000108 LowVol -1.01% 9.08% 32.13%
1282 CBD CBD Crystals CBD $0.001517 LowVol -1.01% 9.09%
1283 EGG EggCoin EGG $0.041165 LowVol -1.01% 9.24%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000325 LowVol -1.01% 9.24% -0.91%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.032932 LowVol -1.20%
1286 TCR TheCreed TCR $0.000325 LowVol -1.30% 9.20% 2.81%
1287 STEX STEX STEX $0.381825 LowVol -3.37% -1.52% 50.78%
1288 LTH LAthaan LTH $0.000542 LowVol -1.01%
1289 NBE BitCentavo NBE $9.9e-07 LowVol 0.00% 38.68%
1290 CME Cashme CME $0.000108 LowVol -1.01% 9.24% 32.13%
1291 LKC LinkedCoin LKC $0.000217 LowVol -1.01% 9.22%
1292 PDG PinkDog PDG $0.000217 LowVol -1.01% 118.41% 32.28%
1293 TELL Tellurion TELL $0.000264 LowVol -3.09% 162.34% 201.51%
1294 TODAY TodayCoin TODAY $0.001192 LowVol -1.20% 9.20% 51.01%
1295 WINK Wink WINK $0.000325 LowVol -1.01% 55.43% 32.13%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010725 LowVol -1.01% 9.24% -6.76%
1297 SFE SafeCoin SFE $0.000108 LowVol -1.01% 9.20% 32.24%
1298 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000108 LowVol -1.01% 9.22% 32.13%
1299 UTA UtaCoin UTA $0.000542 LowVol -1.01% 9.24% -26.60%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000233 LowVol -3.09% 13.88% 51.75%
1302 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1303 SYNC Sync SYNC $537.46 LowVol -1.77% 35.26% -12.59%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -1.83% -54.05%
1305 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 5.71% -12.79%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.37% 40.26%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol 0.09%
1308 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.41% 21.47%
1309 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 5.12% -87.62%
1310 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.43%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol 0.00% 10.24%
1312 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.36%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.40%
1314 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.19% 37.35%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol 0.00% 10.26% 15.18%
1316 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1317 KASHH KashhCoin KASHH $0.000029 LowVol 5.56% 171.86%
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.25%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 12.96% 35.62%
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000109 LowVol 10.22% 33.31%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 9.17% 11.12%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi