Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 30/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10949.30 trên tổng giá trị $182,951,032,503

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $495.86 trên tổng giá trị $47,617,451,736

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1595.56 trên tổng giá trị $26,851,380,073

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.277525 trên tổng giá trị $10,718,812,111

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $753.63 trên tổng giá trị $5,816,372,690

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001876 trên tổng giá trị đã biến động tăng 208.66% trong 1h qua

    + Đồng SKC Skeincoin (SKC) đang có giá hiện tại $0.008939 trên tổng giá trị đã biến động tăng 109.30% trong 1h qua

    + Đồng BTC2X Bitcoin2x (BTC2X) đang có giá hiện tại $0.012087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 108.03% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000215 trên tổng giá trị đã biến động tăng 97.48% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.006491 trên tổng giá trị đã biến động tăng 78.12% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 4091.68% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000023 trên tổng giá trị $2,278,786 đã biến động tăng 990.80% trong 24h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.013293 trên tổng giá trị đã biến động tăng 869.25% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.008878 trên tổng giá trị đã biến động tăng 354.30% trong 24h qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.348352 trên tổng giá trị $5,305,717 đã biến động tăng 190.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.348352 trên tổng giá trị $5,305,717 đã biến động tăng 1990.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.013293 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1663.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.473239 trên tổng giá trị $5,742,657 đã biến động tăng 728.94% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.172554 trên tổng giá trị $346,422 đã biến động tăng 574.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASAFE2 AllSafe (ASAFE2) đang có giá hiện tại $0.027011 trên tổng giá trị $216,898 đã biến động tăng 514.60% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 30/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,442 $0.001932 44,220,400 $1,946 -5.44% -40.37% -28.59%
702 QTL Quatloo QTL $84,279 $0.010919 7,718,883 $674 -1.27% -15.70% -1.08%
703 TAJ TajCoin TAJ $84,210 $0.010597 7,946,305 $1,359 -2.28% 1.94% 38.50%
704 LCP Litecoin Plus LCP $82,563 $0.117793 700,916 $1,588 -1.18% 24.41% 6.28%
705 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $82,423 $0.103924 793,108 $849 -1.22% -37.59% 5.85%
706 VUC Virta Unique … VUC $79,361 $0.001292 61,424,775 $1,059 -1.22% -0.05% -2.17%
707 611 SixEleven 611 $77,127 $0.179166 430,480 $29,527 -1.21% -2.44% 19.84%
708 IETH iEthereum IETH $76,219 $0.004239 17,982,000 $7,927 1.73% -1.39% -31.72%
709 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,385 $0.000969 77,777,777 $535 -1.22% 8.62% -22.90%
710 GPL Gold Pressed … GPL $73,525 $0.287217 255,990 $1,009 -17.23% -0.54% 32.09%
711 CWXT CryptoWorldX … CWXT $69,670 $0.001168 59,630,200 $2,144 8.22% 39.29% 29.37%
712 JWL Jewels JWL $67,376 $0.003338 20,181,636 $1,812 -1.22% -13.65% -4.09%
713 GCC GuccioneCoin GCC $65,538 $0.003231 20,285,537 $551 -1.22% 8.64% 19.55%
714 KAYI Kayicoin KAYI $63,464 $0.000223 284,232,007 $6,244 -32.33% -63.51% -68.19%
715 EBTC eBTC [OLD] EBTC $63,455 $0.003086 20,564,300 $2,566 45.65% -39.66% -8.79%
716 CFD Confido CFD $52,351 $0.005817 9,000,000 $1,406 -5.39% -49.23% -56.17%
717 OFF Cthulhu Offer… OFF $51,698 $0.019715 2,622,273 $1,503 -1.22% 17.88%
718 EGAS ETHGAS EGAS $50,232 $0.004945 10,157,540 $921 7.49% 0.04% 34.39%
719 EREAL eREAL EREAL $48,099 $0.000719 66,909,634 $1,136 24.24% 22.73% 7.24%
720 BENJI BenjiRolls BENJI $46,579 $0.002300 20,252,846 $1,029 -1.22% 29.92% 41.08%
721 ITZ Interzone ITZ $44,499 $0.026678 1,668,006 $2,536 -1.19% 6.94% 13.63%
722 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,258 $0.000880 44,628,610 $4,085 -1.79% -37.89% -27.28%
723 VLTC Vault Coin VLTC $35,866 $0.001183 30,309,500 $907 0.11% -18.59% -3.71%
724 BRAT BRAT BRAT $34,456 $0.000215 160,000,000 $764 -1.21% -26.06% -27.87%
725 ZYD Zayedcoin ZYD $33,621 $0.005385 6,243,840 $1,212 -1.26% -39.65% -33.35%
726 XCS CybCSec XCS $31,861 $0.002692 11,834,082 $3,422 -1.22% -24.57% -3.49%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $31,443 $0.000864 36,390,750 $2,244 11.68% 10.11% -4.65%
728 TSTR Tristar Coin TSTR $29,239 $0.005815 5,027,857 $512 -1.22% -2.80% -51.82%
729 PRX Printerium PRX $28,838 $0.002439 11,821,728 $600 -1.22% -48.88% -32.06%
730 ROOFS Roofs ROOFS $28,000 $0.000215 130,000,000 $1,724 -34.14% -31.46% -51.96%
731 DES Destiny DES $24,985 $0.015615 1,600,000 $953 -1.22%
732 BNX BnrtxCoin BNX $22,827 $0.000862 26,496,001 $519 -1.22% 4.74% 62.17%
733 GRIM Grimcoin GRIM $22,238 $0.002154 10,324,802 $5,872 -20.07% 114.09% 248.12%
734 CRTM Corethum CRTM $20,042 $0.008017 2,500,000 $1,173 0.01% -5.21% 234.93%
735 CASH Cashcoin CASH $19,884 $0.000431 46,158,242 $1,696 -67.49% -56.55% -52.24%
736 PLACO PlayerCoin PLACO $18,911 $0.000538 35,120,000 $890 -1.22% -22.40% -13.31%
737 SCS Speedcash SCS $17,172 $0.065585 261,831 $2,178 -1.22% -8.34%
738 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,081 $0.001163 12,969,250 $654 -1.14% 27.72% -35.58%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $14,321 $0.016807 852,102 $4,823 0.67% 6.92% 132.22%
740 XRC Rawcoin XRC $13,347 $0.018935 704,882 $1,497 -0.97% 10.39% 6.01%
741 SANDG Save and Gain SANDG $12,212 $0.003985 3,064,800 $2,472 -1.22% 8.64% 35.86%
742 ARGUS Argus ARGUS $11,517 $0.010030 1,148,324 $678 -1.21% 12.32% 43.41%
743 GEERT GeertCoin GEERT $11,415 $0.002242 5,091,200 $546 -1.26% 0.23% 47.17%
744 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,120 $0.003174 3,188,280 $7,890 -0.37% 7.02% 62.61%
745 NODC NodeCoin NODC $9,219 $0.005492 1,678,439 $1,081 -1.22% 6.55% 21.79%
746 LVPS LevoPlus LVPS $8,963 $0.005923 1,513,256 $5,517 -16.41% -20.33% -31.95%
747 HMC HarmonyCoin HMC $6,463 $0.011515 561,235 $2,959 -1.23% -3.00% 22.79%
748 EBT Ebittree Coin EBT $3,568 $0.002822 1,264,511 $593 -1.20% 60.73% 167.51%
749 FAL Falcoin FAL $85 $0.000431 196,766 $1,152 -1.22% 78.55% -17.95%
750 APW AppleCoin APW $8 $0.000108 75,228 $670 -1.22% 8.64% 31.35%
751 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
752 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -0.44%
753 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
754 IXC Ixcoin IXC $2,826,204 $0.134587 20,999,088 LowVol -1.26% 0.89% 24.89%
755 ADST AdShares ADST $2,654,466 $0.221156 12,002,686 LowVol -15.45% -0.36% 31.59%
756 CAGE CageCoin CAGE $2,278,786 $0.000023 101,168,328,395 LowVol -14.92% 990.80% 394.25%
757 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
758 RC RussiaCoin RC $1,798,436 $0.214665 8,377,873 LowVol -6.67% 44.08% 43.35%
759 AC AsiaCoin AC $1,763,889 $0.001533 1,150,274,626 LowVol -1.26% -24.24% -2.92%
760 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,517,238 $0.250171 6,064,804 LowVol -1.22% -2.31% 71.88%
761 NKA IncaKoin NKA $1,204,703 $0.000108 11,194,463,533 LowVol -1.09% -1.61% 5.45%
762 CASINO Casino CASINO $1,193,100 $1.19 1,000,000 LowVol -0.51% 147.45%
763 HTC HitCoin HTC $1,184,226 $0.000108 10,996,318,099 LowVol -1.22% 8.65% 31.20%
764 AHT Bowhead AHT $1,153,240 $0.144155 8,000,000 LowVol -1.21% -29.38% -16.65%
765 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,131,154 $0.000050 22,846,608,030 LowVol -0.34% 0.67% -28.84%
766 USC Ultimate Secu… USC $1,113,881 $0.107693 10,343,113 LowVol -1.22% 90.59% 94.22%
767 SHORTY Shorty SHORTY $1,098,470 $0.010985 100,000,000 LowVol -1.22% -0.17% 27.24%
768 PND Pandacoin PND $1,040,907 $0.000032 32,514,916,898 LowVol -8.23% 54.16% -49.24%
769 ORB Orbitcoin ORB $937,237 $0.303603 3,087,046 LowVol -2.74% 5.47% -10.29%
770 MAX MaxCoin MAX $900,684 $0.014754 61,047,157 LowVol -1.26% 12.75% 38.24%
771 ITI iTicoin ITI $802,163 $25.07 32,000 LowVol 0.15% 17.13% 37.94%
772 ARC Arcade Token ARC $796,122 $0.485617 1,639,402 LowVol -81.70% -24.51%
773 SDC ShadowCash SDC $759,951 $0.113508 6,695,133 LowVol -1.22% -45.17% 38.30%
774 UFO UFO Coin UFO $751,637 $0.000215 3,489,720,012 LowVol -1.22% 8.64% 29.55%
775 NOBL NobleCoin NOBL $741,169 $0.000320 2,314,286,105 LowVol -1.51% 7.83% 35.94%
776 MAO Mao Zedong MAO $737,499 $0.118462 6,225,617 LowVol -10.93% 8.17% 26.99%
777 METAL MetalCoin METAL $712,453 $0.009262 76,925,527 LowVol -15.05% -6.56% -0.19%
778 CNO Coin(O) CNO $703,126 $0.006686 105,165,048 LowVol -0.94% -30.46% -36.17%
779 LNK Link Platform LNK $676,993 $14.25 47,503 LowVol -0.98% -66.77% -40.18%
780 SAC SACoin SAC $657,098 $0.093693 7,013,322 LowVol -1.22% 11.21% 18.51%
781 KOBO Kobocoin KOBO $640,966 $0.025950 24,700,248 LowVol -1.28% -13.51% 27.74%
782 XGR GoldReserve XGR $608,399 $0.035431 17,171,382 LowVol -2.89% -2.44% -15.23%
783 PIGGY Piggycoin PIGGY $603,867 $0.001242 486,295,584 LowVol -11.41% -31.71% 40.94%
784 GOOD Goodomy GOOD $574,213 $0.001301 441,349,000 LowVol -1.24% 40.63% 96.33%
785 VAL Valorbit VAL $510,718 $0.000108 4,742,346,801 LowVol -1.22% 8.65% 31.73%
786 RIYA Etheriya RIYA $505,331 $0.319520 1,581,531 LowVol -1.32% -9.06% -20.48%
787 TALK BTCtalkcoin TALK $499,225 $0.007646 65,290,635 LowVol -1.22% 16.95% 5.61%
788 AMBER AmberCoin AMBER $475,319 $0.010877 43,699,481 LowVol -1.22% 7.56%
789 FC2 FuelCoin FC2 $470,604 $0.004631 101,625,027 LowVol -1.22% 1.55% 25.08%
790 FNC FinCoin FNC $451,226 $0.035037 12,878,667 LowVol -1.12% -11.89% 5.21%
791 FUCK FuckToken FUCK $422,443 $0.008220 51,392,878 LowVol 0.04% -11.95% -28.99%
792 JET Jetcoin JET $418,267 $0.086019 4,862,509 LowVol -0.28% -43.58% 6.70%
793 AU AurumCoin AU $413,011 $1.39 296,216 LowVol -1.38% 8.27% 33.79%
794 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.04%
795 FLT FlutterCoin FLT $380,667 $0.001181 322,214,524 LowVol 5.08% 32.16% 67.48%
796 BUN BunnyCoin BUN $379,680 $0.000004 102,292,621,281 LowVol 0.26% 80.29% 82.07%
797 CFT CryptoForecast CFT $379,426 $0.008248 46,000,000 LowVol -1.57% 1.44% 16.90%
798 NEWB Newbium NEWB $368,000 $0.007360 50,000,000 LowVol -1.22% 5.58% 38.91%
799 STS Stress STS $365,166 $0.000646 565,134,332 LowVol -1.22%
800 ICN iCoin ICN $358,371 $0.012277 29,190,400 LowVol -1.22% 10.75% 5.64%
801 DVC Devcoin DVC $348,428 $0.000023 15,165,407,500 45.12%
802 PR Prototanium PR $348,365 $1.78 195,858 LowVol -1.33% 5.58% 61.74%
803 E4ROW E4ROW E4ROW $340,440 $0.077408 4,398,000 LowVol 0.04% -17.13% -29.75%
804 BTCR Bitcurrency BTCR $337,208 $0.001988 169,598,616 LowVol -2.58% 14.98% 8.35%
805 EVO Evotion EVO $331,289 $0.104771 3,162,031 LowVol -1.31% 55.13% 135.78%
806 VIDZ PureVidz VIDZ $327,496 $0.002614 125,279,775 LowVol -1.26% 10.48% 41.62%
807 WAY WayGuide WAY $323,211 $0.003231 100,040,708 LowVol -1.22% 5.15% 23.13%
808 Q2C QubitCoin Q2C $320,733 $0.001292 248,185,923 LowVol -1.26% 8.64% 14.30%
809 SHDW Shadow Token SHDW $319,545 $0.045649 7,000,000 LowVol 2.08% -13.01% 17.78%
810 KUSH KushCoin KUSH $318,413 $0.058467 5,446,066 LowVol -0.98% 21.22% 74.70%
811 OHM OHM OHM $316,794 $0.010662 29,713,541 LowVol -1.22% 168.87% 38.47%
812 GAIA GAIA GAIA $305,008 $0.012655 24,101,381 LowVol -1.28% 30.28% 13.52%
813 TIT Titcoin TIT $297,623 $0.005965 49,898,202 LowVol -1.23% -0.21% 17.58%
814 CHESS ChessCoin CHESS $297,099 $0.005498 54,032,769 LowVol -1.28% 3.90% 48.70%
815 GLC GlobalCoin GLC $294,775 $0.004523 65,171,010 LowVol -1.26% -18.09% 67.16%
816 SPRTS Sprouts SPRTS $288,198 $2.3e-07 1,262,312,120,177 LowVol -3.69% 9.68% -44.01%
817 HODL HOdlcoin HODL $281,585 $0.001831 153,806,245 LowVol -1.22% 19.66% 29.15%
818 FUNK The Cypherfunks FUNK $271,980 $0.000006 46,242,207,499 LowVol -0.24% 0.60% 9.70%
819 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.60%
820 CUBE DigiCube CUBE $261,600 $0.000108 2,429,126,009 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
821 FLY Flycoin FLY $248,816 $1.18 210,806 LowVol -1.22% 10.19% 19.76%
822 J Joincoin J $245,712 $0.100356 2,448,402 LowVol -1.50% 15.28% 0.76%
823 FRC Freicoin FRC $244,629 $0.008292 29,500,530 LowVol -1.26% 4.56% 53.23%
824 LOT LottoCoin LOT $241,917 $0.000017 14,491,014,421 LowVol -1.40% 3.32% 23.23%
825 BIGUP BigUp BIGUP $237,207 $0.000112 2,117,184,805 LowVol -1.36% 9.68% 23.85%
826 RBIES Rubies RBIES $236,897 $0.022745 10,415,252 LowVol -1.40% -13.48% -1.86%
827 888 OctoCoin 888 $231,775 $0.004606 50,324,300 LowVol -1.20% 13.13% 26.25%
828 XPD PetroDollar XPD $225,088 $0.003517 63,993,275 LowVol -1.37% 5.57% 46.48%
829 MAD SatoshiMadness MAD $215,460 $0.000108 2,000,683,485 LowVol -1.22%
830 EMD Emerald Crypto EMD $208,967 $0.010931 19,117,129 LowVol -0.93% 1.25% 53.23%
831 KED Darsek KED $196,550 $0.014507 13,548,847 LowVol -3.27% 3.06% -10.27%
832 CCN Cannacoin CCN $196,269 $0.041761 4,699,793 LowVol -6.31% -6.47% 16.43%
833 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $194,449 $0.014750 13,183,279 LowVol -4.81% 0.11% 31.19%
834 4CHN ChanCoin 4CHN $193,483 $0.028861 6,703,981 LowVol -0.10% -6.24% -33.68%
835 TTC TittieCoin TTC $181,192 $0.000144 1,259,816,434 LowVol -1.84% -26.23% -13.65%
836 WMC WMCoin WMC $180,227 $0.015634 11,527,489 LowVol 0.47%
837 GRT Grantcoin GRT $177,021 $0.004110 43,075,414 LowVol -0.70% 3.67% 24.32%
838 WYV Wyvern WYV $176,856 $0.101231 1,747,059 LowVol -1.22% 9.80% 20.97%
839 EVIL Evil Coin EVIL $176,492 $0.008396 21,020,383 LowVol -5.86% 5.95% 37.34%
840 URC Unrealcoin URC $172,477 $0.024554 7,024,402 LowVol -1.22% 8.64% 21.17%
841 GAP Gapcoin GAP $171,789 $0.014297 12,015,536 LowVol -4.06% -3.02% 22.25%
842 I0C I0Coin I0C $164,483 $0.007838 20,984,923 LowVol -1.39% -5.55% 4.87%
843 SH Shilling SH $164,137 $0.004171 39,355,475 LowVol -1.22% -27.45% 32.42%
844 XRE RevolverCoin XRE $163,911 $0.007349 22,303,792 LowVol -1.16% -0.58% 17.50%
845 C2 Coin2.1 C2 $161,501 $0.001615 99,976,323 LowVol -1.22% -2.30% 102.46%
846 XRA Ratecoin XRA $159,944 $0.001397 114,479,477 LowVol -0.59% 8.37% -9.21%
847 ARI Aricoin ARI $155,994 $0.001112 140,262,505 LowVol -5.44% -0.40% 66.05%
848 YAC Yacoin YAC $154,780 $0.001292 119,770,239 LowVol -1.22% 0.28% 9.46%
849 PHS Philosopher S… PHS $153,505 $0.025523 6,014,340 LowVol -1.22% 7.73% 46.67%
850 RED RedCoin RED $151,637 $0.002046 74,107,896 LowVol -6.16% 6.74% 35.85%
851 JIN Jin Coin JIN $143,182 $0.014538 9,848,485 LowVol -1.22% 144.43% 155.83%
852 DRXNE DROXNE DRXNE $141,619 $0.002256 62,776,775 LowVol -0.69% 12.10% 44.03%
853 HAL Halcyon HAL $135,267 $0.025631 5,277,502 LowVol -1.26% 5.10% 41.87%
854 PX PX PX $133,431 $0.001400 95,306,919 LowVol -1.22% 279.46%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $132,922 $0.005923 22,441,226 LowVol 18.31% -6.65% 20.57%
856 CYP Cypher CYP $132,301 $0.020785 6,365,285 LowVol -1.22% 8.08%
857 CTO Crypto CTO $130,537 $0.010769 12,121,258 LowVol -1.22% 8.62% -24.86%
858 QCN QuazarCoin QCN $130,199 $0.021539 6,044,911 LowVol -1.22% -1.98% 18.55%
859 MNM Mineum MNM $128,468 $0.013614 9,436,367 LowVol -0.93% 6.87% 3.85%
860 XCT C-Bit XCT $127,984 $0.000814 157,223,250 LowVol 25.21% 25.14% 33.51%
861 FRK Franko FRK $127,902 $0.137416 930,767 LowVol -1.26% 5.82% 30.03%
862 MARS Marscoin MARS $127,704 $0.004516 28,279,074 LowVol 17.17% 18.70% 61.51%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $125,774 $0.084936 1,480,803 LowVol -1.64% 20.27% 10.71%
864 DLC Dollarcoin DLC $122,591 $0.013462 9,106,714 LowVol -1.22% 7.77% 29.75%
865 GTC Global Tour Coin GTC $119,091 $0.003985 29,887,402 LowVol -1.22% -20.30% 9.49%
866 ICE iDice ICE $115,659 $0.073621 1,571,013 LowVol 17.83% -42.26% -56.30%
867 XPY PayCoin XPY $114,095 $0.009650 11,823,560 LowVol -7.95% -27.46% -46.84%
868 020 020LondonCoin 020 $112,099 $7.1e-07 156,934,580,248 LowVol
869 ISL IslaCoin ISL $111,767 $0.073837 1,513,704 LowVol 0.26% 11.18%
870 ARG Argentum ARG $109,336 $0.012813 8,533,339 LowVol -1.26% -2.88% 41.13%
871 GPU GPU Coin GPU $108,516 $0.002681 40,477,042 LowVol -1.40% 4.64% 48.58%
872 VC VirtualCoin VC $106,217 $0.010554 10,064,287 LowVol -1.22% 8.64% -38.66%
873 CAP Bottlecaps CAP $105,741 $0.000514 205,599,328 LowVol
874 MAY Theresa May Coin MAY $105,283 $0.004308 24,440,600 LowVol 8.51% 1.53% -25.14%
875 SLING Sling SLING $102,486 $0.095416 1,074,095 LowVol -1.22% 9.00% -16.70%
876 BLRY BillaryCoin BLRY $97,804 $0.010877 8,991,832 LowVol -1.40% -48.28% 12.15%
877 CNNC Cannation CNNC $93,674 $0.037819 2,476,893 LowVol -1.22% -4.76% -30.38%
878 BTQ BitQuark BTQ $92,781 $0.010339 8,974,334 LowVol -1.84% 3.26% 4.21%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $91,448 $0.001011 90,421,856 LowVol -0.97% -7.24% 49.14%
880 MST MustangCoin MST $91,137 $0.144583 630,343 LowVol -1.26% 4.09% 40.84%
881 SOON SoonCoin SOON $89,911 $0.007214 12,462,620 LowVol -1.22% -0.72% 30.29%
882 BAS BitAsean BAS $89,855 $0.017971 5,000,000 LowVol 0.04% 19.01% 50.62%
883 SRC SecureCoin SRC $88,977 $0.010846 8,203,556 LowVol -1.22% -21.19% 25.17%
884 ECA Electra ECA $87,219 $0.000004 21,794,741,272 LowVol -1.50% -84.95% -51.55%
885 RBT Rimbit RBT $86,036 $0.000745 115,499,623 LowVol 37.69% 27.50% 176.58%
886 CAT Catcoin CAT $85,265 $0.013785 6,185,500 LowVol -1.26% 1.12% -3.72%
887 XCRE Creatio XCRE $84,883 $0.004136 20,520,514 LowVol -18.80% -15.20% 44.31%
888 BTPL Bitcoin Planet BTPL $84,660 $0.015354 5,513,761 LowVol -1.25% 8.56% 25.69%
889 ALL Allion ALL $82,086 $0.013241 6,199,359 LowVol -1.22% -4.77% 25.92%
890 POP PopularCoin POP $79,447 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -1.04% 2.43% 46.59%
891 IMS Independent M… IMS $79,390 $0.014787 5,368,934 LowVol -1.21% -30.26% 19.25%
892 DRM Dreamcoin DRM $76,504 $0.031231 2,449,632 LowVol -1.26% 7.51% 30.67%
893 SCRT SecretCoin SCRT $75,596 $0.017877 4,228,672 LowVol -1.40% 8.62% 30.74%
894 URO Uro URO $74,241 $0.061493 1,207,310 LowVol -1.22% 22.58% 44.85%
895 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 0.03% 41.55%
896 CRX Chronos CRX $72,080 $0.000978 73,729,962 LowVol -1.31% -2.03% 2.31%
897 300 300 Token 300 $71,869 $239.56 300 LowVol -1.22% 32.35% 52.22%
898 BIP BipCoin BIP $71,324 $0.043831 1,627,261 LowVol -1.22% 4.03% 59.40%
899 BVC BeaverCoin BVC $71,097 $0.022822 3,115,258 LowVol -1.22% -7.90% 44.98%
900 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,807 $0.002800 24,931,054 LowVol -1.22% 4.61% 24.09%
901 DBTC Debitcoin DBTC $69,749 $0.003875 17,999,629 LowVol -0.49% 59.96% 50.49%
902 CPN CompuCoin CPN $69,686 $0.003553 19,615,019 LowVol -14.36% -12.28% 17.99%
903 ATX Artex Coin ATX $69,651 $0.003708 18,781,750 LowVol -1.22% -1.54% -11.51%
904 $$$ Money $$$ $69,162 $0.001507 45,887,218 LowVol -1.20% 1.81% 59.65%
905 KURT Kurrent KURT $69,064 $0.006962 9,919,485 LowVol -1.53% -2.04% 26.86%
906 CF Californium CF $66,780 $0.027785 2,403,487 LowVol -1.40% 11.99% 5.59%
907 BRAIN Braincoin BRAIN $66,313 $0.006569 10,094,424 LowVol -1.22% 22.72% 48.39%
908 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,664 $0.000824 79,719,140 LowVol -1.22% 11.31% 43.27%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $64,653 $0.000108 600,344,291 LowVol -1.22% 8.65% 31.35%
910 DIBC DIBCOIN DIBC $64,183 $0.012837 5,000,000 LowVol -1.20% 13.21% 23.25%
911 SPT Spots SPT $63,933 $0.002853 22,406,021 LowVol 2.54% -4.38% -4.90%
912 RPC RonPaulCoin RPC $63,213 $0.070852 892,177 LowVol -1.26% 3.37% 2.86%
913 WARP WARP WARP $62,512 $0.057077 1,095,224 LowVol -1.22% 9.90% 33.01%
914 ARB ARbit ARB $60,346 $0.007754 7,782,695 LowVol -1.22% 10.17% 20.05%
915 WORM HealthyWormCoin WORM $59,973 $0.000538 111,376,921 LowVol -1.22% 33.98% 31.35%
916 EMP EMoneyPower EMP $59,972 $0.006519 9,200,000 LowVol 0.55% 29.87%
917 CXT Coinonat CXT $58,486 $0.006782 8,623,200 LowVol -1.86% 11.01% 83.50%
918 KIC KibiCoin KIC $56,576 $0.003848 14,701,000 LowVol -1.17% -50.93% 3.01%
919 GLT GlobalToken GLT $55,993 $0.002157 25,963,500 LowVol -1.09% 0.83% 2.86%
920 SOIL SOILcoin SOIL $55,874 $0.009799 5,702,048 LowVol -1.22% 7.46% 24.36%
921 HXX Hexx HXX $55,662 $0.037590 1,480,741 LowVol -8.97% 8.91% -22.70%
922 BSC BowsCoin BSC $55,585 $0.010015 5,550,102 LowVol 9.81% 37.24%
923 TOR Torcoin TOR $55,581 $0.175790 316,179 LowVol 2.31% -36.92% -33.00%
924 DRS Digital Rupees DRS $55,010 $0.000108 510,802,961 LowVol -1.26% -45.69% 31.34%
925 SONG SongCoin SONG $53,965 $0.001657 32,565,300 LowVol -0.29% 36.84% 149.27%
926 ICOB ICOBID ICOB $53,325 $0.000500 106,701,874 LowVol -1.22% -28.37% 3.33%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol
928 MND MindCoin MND $49,994 $0.003985 12,546,625 LowVol -1.22% 8.64% 23.44%
929 SFC Solarflarecoin SFC $48,534 $0.003446 14,083,450 LowVol -1.22% 39.48% 17.87%
930 COXST CoExistCoin COXST $47,531 $0.001754 27,100,000 LowVol 5.30% -49.88% -49.37%
931 CESC CryptoEscudo CESC $46,557 $0.000323 144,105,100 LowVol -1.26% -18.53% 97.02%
932 STEPS Steps STEPS $46,133 $0.002477 18,625,017 LowVol -1.22% 8.64%
933 VIP VIP Tokens VIP $45,555 $0.000546 83,450,403 LowVol 10.13% 65.95%
934 VPRC VapersCoin VPRC $45,375 $0.000058 780,124,964 LowVol 7.09% -40.18% 133.30%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $44,039 $0.000072 608,557,394 LowVol 0.14% 20.93% 52.94%
936 ORLY Orlycoin ORLY $43,413 $0.001185 36,646,779 LowVol -1.22% 8.64% 30.77%
937 CMT Comet CMT $43,374 $0.049693 872,830 LowVol -2.80% -3.19% 15.04%
938 PULSE Pulse PULSE $43,117 $0.003015 14,298,972 LowVol -1.40% 4.88% 18.96%
939 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,476 $0.008587 4,829,945 LowVol -1.22% 46.41% 73.21%
940 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,426 $0.002046 20,245,510 LowVol -1.22% 8.56% 31.34%
941 CRT CRTCoin CRT $40,977 $0.516926 79,270 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
942 NRO Neuro NRO $39,313 $0.001077 36,504,443 LowVol -1.22% -11.67% -12.44%
943 PIE PIECoin PIE $39,028 $0.002477 15,756,713 LowVol -5.33% -5.38% -43.87%
944 EGO EGO EGO $38,769 $0.000646 60,000,001 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $37,480 $0.000969 38,669,634 LowVol -1.38% -2.24%
946 KRONE Kronecoin KRONE $37,297 $0.010545 3,536,912 LowVol -1.23% -0.05% 38.85%
947 ICON Iconic ICON $36,842 $0.062139 592,894 LowVol 15.61% 26.95% 50.03%
948 G3N G3N G3N $36,646 $0.004846 7,561,891 LowVol -1.22% 9.10% 27.62%
949 GBT GameBet Coin GBT $36,638 $0.001723 21,262,780 LowVol -1.22% 8.64% 0.10%
950 BIOS BiosCrypto BIOS $35,878 $0.001723 20,821,709 LowVol -1.22% -16.80%
951 KNC KingN Coin KNC $34,632 $17.25 2,008 LowVol 8.66% 31.49%
952 UET Useless Ether… UET $34,578 $0.008719 3,965,716 LowVol 0.04% -2.98% 48.78%
953 DPAY DPAY DPAY $34,264 $0.000431 79,541,001 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
954 FLVR FlavorCoin FLVR $33,759 $0.001615 20,898,106 LowVol -1.22% 8.64% -17.91%
955 EXN ExchangeN EXN $33,216 $0.006513 5,100,000 LowVol 0.55% -30.96% -26.71%
956 ERY Eryllium ERY $32,731 $0.006210 5,270,865 LowVol 3.65% 18.78% 32.62%
957 LUNA Luna Coin LUNA $32,482 $0.020139 1,612,885 LowVol -22.45% 11.71% 55.03%
958 VTA Virtacoin VTA $32,086 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -2.08% 7.95% 207.50%
959 BOAT Doubloon BOAT $31,934 $0.001722 18,547,845 LowVol -1.22% 0.94% 16.31%
960 XBTS Beatcoin XBTS $30,521 $0.020018 1,524,686 LowVol -1.27% -14.80% -31.85%
961 PONZI PonziCoin PONZI $30,324 $0.035216 861,099 LowVol -1.22% -28.96%
962 MTM MTMGaming MTM $30,161 $0.010054 2,999,967 5.31% 36.13%
963 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,154 $0.000431 70,000,000 LowVol -1.40% -13.09% 31.34%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $29,876 $0.000299 100,000,000 LowVol 0.46% -27.62%
965 LTCR Litecred LTCR $29,298 $0.000969 30,227,750 LowVol -1.22% 20.99% 0.19%
966 PEX PosEx PEX $28,797 $0.011739 2,453,240 LowVol -1.22% 7.66%
967 CAB Cabbage CAB $28,269 $0.002692 10,499,996 LowVol -1.22% 8.64% -11.25%
968 MILO MiloCoin MILO $28,104 $0.002605 10,789,954 LowVol -1.22% -11.38% 38.45%
969 LIR LetItRide LIR $27,343 $0.000754 36,271,768 LowVol -1.22% 16.28% 10.34%
970 ZNE Zonecoin ZNE $26,416 $0.010231 2,581,970 LowVol -1.22% 8.65% 30.21%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,976 $0.034462 753,776 LowVol -1.22% 8.64% 34.28%
972 CNC CHNCoin CNC $25,863 $0.000538 48,031,039 LowVol -1.26% 8.81% 31.73%
973 PLNC PLNcoin PLNC $25,766 $0.001508 17,089,600 LowVol -1.22% -8.83% -37.84%
974 HVCO High Voltage HVCO $24,780 $0.016585 1,494,171 LowVol -1.22% 8.64% 19.01%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,781 $0.026600 894,026 LowVol -1.22% -17.19% -3.50%
976 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.10%
977 WBB Wild Beast Block WBB $23,234 $0.140001 165,959 LowVol 4.07% 16.25% 53.00%
978 JOBS JobsCoin JOBS $22,835 $0.000215 106,019,270 LowVol -1.22% -32.46% -47.97%
979 RIDE Ride My Car RIDE $21,814 $0.000215 101,276,976 LowVol -1.22% -27.58% 17.84%
980 ALTC Antilitecoin ALTC $20,362 $0.000646 31,512,613 LowVol -1.22% 8.64% 21.14%
981 ELS Elysium ELS $20,272 $0.005062 4,005,012 LowVol 13.24% 28.62% 64.55%
982 SDP SydPak SDP $20,262 $0.126862 159,717 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
983 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
984 BIOB BioBar BIOB $19,650 $0.022185 885,756 LowVol -1.22% -6.75% 12.27%
985 MGM Magnum MGM $16,547 $0.004200 3,939,801 LowVol -1.22% 70.75%
986 XOC Xonecoin XOC $16,509 $0.039308 420,000 LowVol -1.22% -3.29% 3.62%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $15,812 $9.15 1,727 LowVol -1.22% 11.20%
988 SOCC SocialCoin SOCC $14,853 $0.010725 1,384,879 LowVol -1.22% 3.29% -33.69%
989 TRADE Tradecoin TRADE $13,837 $0.001831 7,558,204 LowVol -1.22% 23.12% -25.57%
990 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,800 $0.001723 7,428,604 LowVol -72.27% -72.84% 10.61%
991 QBK Qibuck Asset QBK $12,309 $0.007364 1,671,379 LowVol -0.51% 3.43% 28.03%
992 IMX Impact IMX $11,793 $0.000108 109,509,070 LowVol -1.22% -63.79% -27.71%
993 P7C P7Coin P7C $11,379 $0.000323 35,220,238 LowVol -1.40% -1.28%
994 DAS DAS DAS $11,078 $0.004224 2,622,886 LowVol -1.52% -3.05% -33.21%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $10,680 $0.000940 11,361,817 LowVol 0.00% -53.66% -56.28%
996 JS JavaScript Token JS $10,453 $0.001308 7,991,996 LowVol 0.04% -9.13% 23.75%
997 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol
998 IBANK iBank IBANK $10,237 $0.002262 4,526,324 LowVol -1.22% -23.20%
999 DIX Dix Asset DIX $10,105 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.42% 2.24% 53.59%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,942 $0.001096 9,069,823 LowVol 8.09% 168.65% 112.81%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $9,595 $0.002855 3,360,417 LowVol -0.51% 55.98% 44.97%
1002 VRS Veros VRS $9,550 $0.000020 486,609,040 LowVol -13.38% -13.06% -30.26%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,138 $0.000538 15,112,554 LowVol -1.22% -9.47% -22.73%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1005 MRNG MorningStar MRNG $5,908 $0.000181 32,613,244 LowVol -2.16% -7.44% -28.22%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $5,827 $0.310156 18,787 LowVol -1.22% 26.14%
1007 CONX Concoin CONX $4,569 $0.006138 744,266 LowVol -1.22% -30.40% -35.92%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,282 $0.020454 209,335 -0.84%
1009 ULA Ulatech ULA $3,918 $0.019837 197,486 LowVol -1.68% -3.46% 166.46%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,503 $0.016539 211,827 LowVol -0.51% -17.63% 11.93%
1012 NANOX Project-X NANOX $3,372 $43080.80 0.078264 LowVol -1.22% -26.76% -65.20%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,046 $0.183186 16,627 LowVol -1.40% -3.84% -21.42%
1015 GSR GeyserCoin GSR $2,998 $0.063970 46,864 LowVol 19.26% 7.75% 5.31%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,374 $0.001723 1,377,917 LowVol -1.22% -8.52% -15.14%
1017 LEX Lex4All LEX $1,818 $0.001818 1,000,000 LowVol -38.42%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $1,409 $9.2e-08 15,320,585,365 LowVol -9.29% -42.42% -29.96%
1019 DGCS Digital Credits DGCS $1,255 $0.000215 5,826,388 LowVol -1.22% 8.61% 10.01%
1020 MNC MantraCoin MNC $935 $0.000201 4,650,380 LowVol 1.38%
1021 ABN Abncoin ABN $926 $0.013677 67,700 LowVol -1.22% -11.55% 19.88%
1022 DMB Digital Money… DMB $408 $0.000969 421,300 LowVol -1.22% -3.09% -23.25%
1023 ENV Environ ENV $261 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.20% -28.84% -7.74%
1024 FDC Future Digita… FDC $259 $0.000094 2,753,201 LowVol -2.16% 15.27% 29.82%
1025 CALC CaliphCoin CALC $66 $0.000754 87,140 LowVol -1.22% 14.07% -43.50%
1026 QASH QASH QASH $1.45 $33,360,800 1.94% 17.91% 235.55%
1027 BCD Bitcoin Diamo… BCD $51.63 $16,889,300 -0.27% -4.54%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.78 $9,267,110 2.47% 4.85% 64.27%
1029 INK Ink INK $0.178779 $4,888,450 -0.98% 0.21% 2.92%
1030 AI POLY AI AI $17.16 $4,666,250 -4.84% 0.37%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.82 $4,270,110 -4.26% -1.41% -27.74%
1032 REC Regalcoin REC $37.99 $4,165,750 -3.55% -8.89% -16.23%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $5.44 $3,447,470 -5.56% -11.91% -11.42%
1034 TNB Time New Bank TNB $0.029991 $3,019,220 8.59% -3.19%
1035 BTE BitSerial BTE $4.34 $2,339,910 -3.31% 45.89% -25.54%
1036 ETN Electroneum ETN $0.044802 $1,924,970 -8.85% 28.01% 54.02%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $3.85 $1,866,160 -0.63% -0.57% -25.56%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.77 $1,801,410 -0.15% 2.46% -1.05%
1039 AION Aion AION $1.97 $1,552,570 3.03% 14.73% 150.73%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $150.28 $1,395,090 -4.05% -36.42% 49.68%
1041 NULS Nuls NULS $0.524380 $1,331,900 -5.37% -12.65% -20.87%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.52 $871,876 0.26% 1.83% -1.25%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $219.53 $831,989 4.83% -6.34% -16.49%
1044 TSL Energo TSL $0.032548 $796,896 0.96% -1.49% -2.83%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.042862 $768,844 -0.92% -7.84% -7.78%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.030194 $736,865 2.01% 27.23%
1047 THS TechShares THS $0.889281 $646,398 -0.97% -10.48% -17.35%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000118 $502,792 -41.06% -57.94% -51.05%
1049 WC WINCOIN WC $1.41 $446,047 26.06% 32.90% -25.21%
1050 BOT Bodhi BOT $0.485848 $407,642 2.19% -3.08% -7.13%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.27 $404,028 -1.21% 6.27% 10.60%
1052 LLT LLToken LLT $0.312933 $292,455 -0.87% 5.35% -3.64%
1053 VEE BLOCKv VEE $0.020940 $290,668 -0.36%
1054 ADK Aidos Kuneen ADK $30.69 $255,044 4.26% -12.42% -24.21%
1055 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000538 $253,620 -15.35% 8.64% 25.72%
1056 WISH MyWish WISH $0.193621 $226,897 -11.21%
1057 BSR BitSoar BSR $0.233478 $209,521 -1.22% -24.99% 39.35%
1058 INF InfChain INF $0.009046 $160,411 -1.22% 9.94% -4.02%
1059 UGT UG Token UGT $0.469629 $158,794 0.04% 3.11% 37.55%
1060 EAG EA Coin EAG $3.60 $158,145 -0.30% 15.81% -14.52%
1061 XID Sphre AIR XID $0.194516 $152,916 -0.40% -3.60% 3.37%
1062 ICX ICON ICX $1.33 $120,705 -2.47% -10.21% 30.69%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $11506.10 $108,330 -0.15% 13.77% 43.16%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.113037 $76,753 -5.59% -3.51% 11.51%
1065 EVR Everus EVR $5.93 $71,467 -2.43% 10.93% 47.70%
1066 MSD MSD MSD $0.012705 $69,332 -0.88% 1.41% -6.17%
1067 RMC Russian Minin… RMC $13837.60 $59,558 4.25% 8.92% 21.32%
1068 GUC GoldUnionCoin GUC $0.129231 $59,068 -1.22% 13.47% 76.13%
1069 XCPO Copico XCPO $0.024212 $56,349 -6.58% 3.15% -25.64%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.004631 $46,184 -1.22% -8.39% -7.78%
1071 SMART SmartBillions SMART $0.435965 $43,380 0.04% 7.17%
1072 HOLD Interstellar … HOLD $0.025745 $42,980 -8.69% -2.46% -76.39%
1073 MUT Mutual Coin MUT $0.003985 $38,547 -0.68% 14.84%
1074 GMT Mercury Protocol GMT $0.034517 $38,398 0.64% 6.44% -26.61%
1075 SIC Swisscoin SIC $0.000215 $38,182 18.40% 36.26% -95.83%
1076 BOS BOScoin BOS $0.915390 $36,107 -5.66% -20.16% -17.35%
1077 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.27 $36,100 -6.70% -15.80% -53.77%
1078 HYTV Hyper TV HYTV $0.009304 $34,328 0.04% -41.85%
1079 QBT Cubits QBT $0.013293 $33,517 -9.98% 869.25% 1663.72%
1080 COR CORION COR $0.827619 $33,127 -2.64% -8.24% -12.92%
1081 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $31,235 0.04% 1.24% 28.46%
1082 TRIA Triaconta TRIA $8.82 $23,961 0.04% -4.49%
1083 OXY Oxycoin OXY $0.108023 $21,582 -8.21% -36.19% -36.36%
1084 DSR Desire DSR $0.257106 $19,899 0.96% 41.42% 18.46%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $132.88 $18,932 0.77% 2.77% -8.70%
1086 9COIN 9COIN 9COIN $0.002908 $18,617 -1.22% -6.69% 0.83%
1087 FLASH Flash FLASH $0.005400 $18,528 1.10% 24.15% 17.59%
1088 BPL Blockpool BPL $0.119755 $17,462 -8.92% -3.99% -32.34%
1089 TER TerraNova TER $2.42 $16,030 -1.22% 11.37% -11.79%
1090 SSS Sharechain SSS $0.002141 $15,822 -3.34% -27.31% -18.14%
1091 B2B B2B B2B $0.678120 $15,682 3.42% -1.36% -13.25%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.165632 $15,503 -22.09% -10.05% -65.30%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.013354 $15,421 -1.22% 16.13% 10.01%
1094 GRN Granite GRN $0.005923 $13,679 -59.15% -64.22% -50.73%
1095 DEUS DeusCoin DEUS $0.373694 $13,590 -14.28% 8.58% -0.65%
1096 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.099508 $13,308 -9.39% -8.80% 51.23%
1097 PLX PlexCoin PLX $0.075523 $12,968 -10.70% -41.32%
1098 MCR Macro MCR $2.25 $12,719 -1.61% -23.33% -20.58%
1099 SAK Sharkcoin SAK $0.001778 $11,393 -17.13% -36.46% -2.67%
1100 FOR FORCE FOR $0.003953 $10,817 -37.39% 106.19% 55.43%
1101 GLS GlassCoin GLS $0.818574 $10,716 -6.71% 3.74%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.029064 $10,276 0.04% -30.86% -42.57%
1103 PNX Phantomx PNX $0.020264 $10,252 -1.22% 19.72% -6.58%
1104 BTCM BTCMoon BTCM $0.006462 $10,046 -8.28% -14.14% 265.23%
1105 AERM Aerium AERM $1.52 $9,571 -0.70% -19.41% -15.10%
1106 MKR Maker MKR $398.44 $9,549 0.04% 1.64% 21.22%
1107 PEC Peacecoin PEC $0.032846 $9,108 -28.26% 58.83% -26.30%
1108 STU bitJob STU $0.022853 $8,497 -13.75% 1.73% -57.20%
1109 SISA SISA SISA $0.013491 $7,974 -29.22% -31.97% -28.10%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.81 $7,964 1.27% 5.16% 18.53%
1111 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000095 $7,878 5.99% 9.26% -17.84%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.193406 $7,687 6.68% 17.54% 141.81%
1113 EFYT Ergo EFYT $9.70 $7,177 1.70% 9.30% -7.05%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003438 $6,526 5.35% 4.46% 1.69%
1115 SPANK SpankChain SPANK $0.033812 $6,391 31.76% 8.36%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001868 $5,900 -6.05% -25.46% 30.30%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.012087 $5,860 108.03% -2.89% -41.52%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.111604 $5,812 0.02% -16.03% 37.57%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000310 $5,794 -1.22% 14.24% 43.26%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002385 $4,955 21.22% -4.50% 5.18%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $2.28 $4,842 -26.53% -24.80% -30.29%
1122 PLC PlusCoin PLC $0.000758 $4,612 0.36% 25.79% 0.53%
1123 VIU Viuly VIU $0.003749 $4,560 2.51% -4.52% 40.33%
1124 SKC Skeincoin SKC $0.008939 $4,498 109.30% 181.77% 241.95%
1125 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002819 $4,459 5.27% -27.11% -1.56%
1126 XTD XTD Coin XTD $0.000108 $4,051 -1.22% 8.64% 31.35%
1127 HYPER Hyper HYPER $0.026385 $4,000 -1.22% 119.84% 5.51%
1128 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037641 $3,986 6.19% -6.45% -15.29%
1129 SND Sand Coin SND $0.809167 $3,766 -0.03% 18.35% 17.65%
1130 AV AvatarCoin AV $0.029939 $3,223 -1.22% -5.63% 16.38%
1131 APC AlpaCoin APC $0.024827 $3,215 -0.88% -14.48% 58.76%
1132 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064802 $3,086 -0.52% -5.54% -10.17%
1133 ACC AdCoin ACC $0.097228 $3,064 -30.05% -27.39% 3.70%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.048376 $2,890 -13.87% -16.03% 5.28%
1135 OX OX Fina OX $0.000126 $2,851 -31.76% -5.67% -23.83%
1136 MINEX Minex MINEX $0.058549 $2,641 -11.70% 15.33% 2.82%
1137 MONETA Moneta MONETA $0.000538 $2,600 -17.68% 81.06%
1138 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $2,543 -0.01% 4.71% -23.57%
1139 DAY Chronologic DAY $3.47 $2,509 -5.14% -4.04% -3.96%
1140 RCN Rcoin RCN $0.000108 $2,357 -50.61% 8.65% 31.35%
1141 XOT Internet of T… XOT $3015.40 $2,237 -1.22% 1.90% 23.18%
1142 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 $2,112 -1.16% 71.40% 38.74%
1143 IQT iQuant IQT $0.169327 $2,047 -5.63% 5.11% 4.85%
1144 NTWK Network Token NTWK $0.006491 $2,045 78.12% 42.48% 177.32%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.008748 $1,995 30.93% 7.31% 14.72%
1146 MARX MarxCoin MARX $0.000649 $1,974 -1.22% -35.05% -33.27%
1147 LDCN LandCoin LDCN $0.008878 $1,878 0.31% 354.30% 274.67%
1148 FID BITFID FID $0.107693 $1,689 -1.22% 8.64% 31.34%
1149 BIXC BIXC BIXC $4.32 $1,658 -1.22% 28.80%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.005277 $1,485 -36.91% 8.64% 53.21%
1151 SUR Suretly SUR $3.49 $1,423 0.04% -3.82% 13.00%
1152 BSN Bastonet BSN $0.000646 $1,394 -1.22% -6.88% -30.02%
1153 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084001 $1,364 -1.22% -6.58% 24.20%
1154 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,342 -9.85% -3.71% -5.05%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.005385 $1,309 -1.22% -4.85% -25.54%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.45 $1,251 -1.22% 6.63% 32.33%
1157 XQN Quotient XQN $0.006138 $1,127 6.22% 16.83% -6.52%
1158 WA WA Space WA $0.018739 $1,052 -1.22% -17.96% 21.56%
1159 CYC Cycling Coin CYC $0.002154 $990 12.36% 11.58% 83.60%
1160 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 $982 -33.33% 44.03% 17.74%
1161 DFS DFSCoin DFS $0.008096 $953 -10.53% -15.01% -0.65%
1162 NTC Natcoin NTC $0.312309 $852 5.52% 14.48% -26.50%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004415 $670 -1.22% 20.40% 39.49%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.185043 $649 0.04% 20.27% 19.91%
1165 VULC Vulcano VULC $0.006955 $642 -1.41% -19.64% -3.46%
1166 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047708 $591 -1.22% -3.75% 2.47%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.009693 $576 0.04% -28.68% 10.14%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000646 $561 18.54% 12.70% -16.49%
1169 PRN Protean PRN $0.000106 $557 -1.23% 14.14% 35.89%
1170 DISK DarkLisk DISK $0.000862 $547 -1.22% 24.17% 4.37%
1171 GAY GAY Money GAY $0.007653 $517 -1.23% -36.78% -44.28%
1172 TOP TopCoin TOP $0.000324 LowVol -1.25% -35.02% -59.89%
1173 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000754 LowVol -7.78% -4.95% 190.92%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001889 LowVol -2.70% -14.70% -28.72%
1175 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003530 LowVol -0.77% 9.10% 21.89%
1176 FUDD DimonCoin FUDD $0.001098 LowVol 13.34% -46.00%
1177 ANI Animecoin ANI $0.000215 LowVol 97.48% 117.27% 58.23%
1178 WIC Wi Coin WIC $0.002849 LowVol 3.85% -13.46% -16.08%
1179 EDRC EDRCoin EDRC $0.047322 LowVol -1.26% 5.55% 16.12%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000228 LowVol 4.49% 1.38% -23.24%
1181 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000323 LowVol -1.22% -18.52% 31.35%
1182 WOW Wowcoin WOW $0.000108 LowVol -1.31% 8.09% -12.01%
1183 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.000969 LowVol -1.22% -28.66% -46.27%
1184 BUB Bubble BUB $0.024662 LowVol -1.22% 54.86% 96.20%
1185 EXRN EXRNchain EXRN $4.8e-07 LowVol 0.04% -27.54% -28.53%
1186 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.073231 LowVol -1.22% 8.16% 19.01%
1187 UR UR UR $0.000645 LowVol -1.27% -0.44% 47.69%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000436 LowVol -2.13% -26.86% -7.78%
1189 YEL Yellow Token YEL $0.002914 LowVol 0.04% 10.64% -8.88%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000215 LowVol -1.22% -27.58% -20.35%
1191 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.10% 6.81% -15.00%
1192 STARS StarCash Network STARS $0.275346 LowVol -4.15% 6.47% 30.72%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000004 LowVol -1.34% -94.21%
1194 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol -1.39% 170.47% 110.44%
1195 PRES President Trump PRES $0.003927 LowVol 3.58% 15.46% 6.26%
1196 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -0.49% -37.11% -0.01%
1197 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003662 LowVol -1.22% -0.16% 27.96%
1198 SKR Sakuracoin SKR $0.001149 LowVol -1.00% -59.73% 34.97%
1199 BIT First Bitcoin BIT $0.013138 LowVol -1.22% 8.42% -0.86%
1200 BITOK Bitok BITOK $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 257.85%
1201 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005923 LowVol -1.22% -32.87% -79.17%
1202 BET BetaCoin BET $0.002154 LowVol -14.14% -18.78% -3.63%
1203 BXC Bitcedi BXC $0.002372 LowVol 3.88% 10.01% 83.10%
1204 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000209 LowVol -26.12% 75.71% 359.59%
1205 IPY Infinity Pay IPY $0.003008 LowVol 19.25% 17.65% 221.19%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000431 LowVol -1.22% 44.87% 17.80%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000215 LowVol -1.22% -2.58% 44.18%
1208 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.8e-07 LowVol 0.04% -39.06% 32.01%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.001795 LowVol 0.04% -27.03% 23.09%
1210 SYNC Sync SYNC $538.46 LowVol -1.22% 35.58% -12.44%
1211 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001938 LowVol -1.26% 15.03% 39.08%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012737 LowVol -1.19% 11.59% 36.27%
1213 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000323 LowVol -1.22% 8.64% 18.66%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000074 LowVol 51.80% 4091.68% -9.63%
1215 MOTO Motocoin MOTO $0.003576 LowVol 2.19% 7.07% -47.25%
1216 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -1.28% -11.40% 15.32%
1217 PRM PrismChain PRM $0.001292 LowVol -1.22% -10.02% 43.32%
1218 HNC Huncoin HNC $0.001400 LowVol -1.22% -20.82% 0.44%
1219 DBG Digital Bulli… DBG $0.006246 LowVol -1.26% 6.78% 29.95%
1220 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005963 LowVol -4.83% 5.62% -61.92%
1221 XRY Royalties XRY $0.030884 LowVol -1.29% -23.83% -54.34%
1222 OPES Opescoin OPES $0.002046 LowVol -1.22% 3.20% 8.44%
1223 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol -1.08% -19.43% 23.84%
1224 FBL Faceblock FBL $0.001938 LowVol 0.04% -58.50% -16.13%
1225 INDIA India Coin INDIA $0.000215 LowVol -1.22% 8.64% -14.43%
1226 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol -1.13% -0.84% -42.39%
1227 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003123 LowVol -1.22% 5.00%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.031554 LowVol -7.06% 9.01% 15.01%
1229 AIB Advanced Inte… AIB $0.004288 LowVol -1.22% 15.29% 22.36%
1230 IRL IrishCoin IRL $0.002369 LowVol 3.49% -9.25% -5.69%
1231 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.005815 LowVol -1.22% -41.92% -36.74%
1232 ACES Aces ACES $0.000209 LowVol -1.22% -2.45% 11.28%
1233 NBIT netBit NBIT $0.054393 LowVol -3.78% 96.46% 16.93%
1234 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005923 LowVol 6.14% 6.00% -7.28%
1235 SWP Swapcoin SWP $0.135634 LowVol 0.04% 93.45% 51.29%
1236 PAYP PayPeer PAYP $0.000108 LowVol
1237 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000108 LowVol 8.62% 31.35%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000538 LowVol -1.22% -9.47% 11.31%
1239 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071934 LowVol 0.04% 3.83% 15.14%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.001831 LowVol -1.22% -9.73% 24.05%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol -1.22% 14.95% -7.68%
1242 FAP FAPcoin FAP $0.007374 LowVol -0.80% -24.86% -50.86%
1243 BEST BestChain BEST $0.001273 LowVol -1.07% -0.12% 18.24%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol 1.62% 0.55% 12.06%
1245 MAGN Magnetcoin MAGN $0.516926 LowVol -2.28% 7.50% 22.50%
1246 BIRDS Birds BIRDS $0.000109 LowVol -1.29% 32.30%
1247 ELC Elacoin ELC $0.084323 LowVol -1.26% 15.26% 28.49%
1248 FFC FireFlyCoin FFC $0.000108 LowVol -1.38% 8.62% 10.04%
1249 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.086693 LowVol -1.22% 4.11% 28.60%
1250 REGA Regacoin REGA $0.002154 LowVol -1.22% -34.16% -6.19%
1251 GAIN UGAIN GAIN $0.001400 LowVol -1.22% 52.07%
1252 FC Facecoin FC $0.004297 LowVol 0.04% 53.82% 46.37%
1253 TEAM TeamUp TEAM $0.000215 LowVol -1.22%
1254 GOLF Golfcoin GOLF $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
1255 UNC UNCoin UNC $0.000108 LowVol -1.22% 8.65% 31.35%
1256 GBRC Global Busine… GBRC $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
1257 MEN PeopleCoin MEN $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 29.55%
1258 ANTX Antimatter ANTX $0.000107 LowVol -1.46% 8.23% 43.59%
1259 OCOW OCOW OCOW $0.005277 LowVol -1.22% 6.46%
1260 RHFC RHFCoin RHFC $0.000969 LowVol -13.94% -11.12% 7.77%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000108 LowVol -1.22% -45.67%
1262 EBIT eBIT EBIT $0.001876 LowVol 208.66% 60.31% 149.66%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.81 LowVol -1.22% -5.03% 6.94%
1264 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002173 LowVol -1.22% -21.71% -5.24%
1265 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.036764 LowVol -0.51% -3.32% -0.68%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000431 LowVol -1.22% 8.64% -1.59%
1267 ABC Alphabit ABC $15.02 LowVol -1.16% 4.07% 16.16%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.016585 LowVol -1.26% 8.64% 32.12%
1269 QBC Quebecoin QBC $0.001831 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
1270 MAVRO Mavro MAVRO $0.014538 LowVol -1.22% 8.64% -9.07%
1271 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.040600 LowVol -1.22%
1272 GARY President Joh… GARY $0.212155 LowVol -1.26% 49.24% 97.34%
1273 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003338 LowVol -1.22% 12.26% 0.26%
1274 DON Donationcoin DON $0.000859 LowVol -1.16% 7.66% 99.84%
1275 SPORT SportsCoin SPORT $0.001077 LowVol -1.40% 45.95%
1276 GML GameLeagueCoin GML $0.008400 LowVol -1.26% 0.87%
1277 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000431 LowVol -1.22% 8.64% 29.98%
1278 PSY Psilocybin PSY $0.019600 LowVol -1.22% -0.79%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.033277 LowVol -1.22% 39.29% 69.85%
1280 OMC Omicron OMC $0.122016 LowVol -1.22% 8.65% 32.32%
1281 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.239617 LowVol -1.22% -21.88% 9.49%
1282 CC CyberCoin CC $0.000108 LowVol -1.22% 8.50% 31.35%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001508 LowVol -1.22% 8.48%
1284 EGG EggCoin EGG $0.040923 LowVol -1.22% 8.64%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000323 LowVol -1.40% 8.62% -1.49%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.032739 LowVol -1.22%
1287 TCR TheCreed TCR $0.000323 LowVol -1.22% 8.64% 2.29%
1288 STEX STEX STEX $0.388643 LowVol -0.42% 0.14% 53.34%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000538 LowVol -1.22% 30.03%
1290 NBE BitCentavo NBE $9.8e-07 LowVol -0.20% 38.09%
1291 CME Cashme CME $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 31.35%
1292 LKC LinkedCoin LKC $0.000215 LowVol -1.22% 8.64%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000215 LowVol -1.22% 117.27% 31.52%
1294 TELL Tellurion TELL $0.000266 LowVol -2.16% 164.58% 198.11%
1295 TODAY TodayCoin TODAY $0.001185 LowVol -1.22% 8.64% 49.47%
1296 WINK Wink WINK $0.000323 LowVol -1.22% 54.63% 31.35%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.010662 LowVol -1.40% 8.62% -7.29%
1298 SFE SafeCoin SFE $0.000108 LowVol -1.22% 8.62% 31.46%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000108 LowVol -1.22% 8.64% 31.34%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.000538 LowVol -1.22% 8.64% -27.03%
1301 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -20.31%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000235 LowVol -2.16% 15.15% 53.77%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.317357 LowVol -2.22% -54.05%
1305 BGR Bongger BGR $0.000096 LowVol 5.91% -12.77%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002299 LowVol 5.44% 40.28%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.150028 LowVol 0.18%
1308 X2 X2 X2 $0.000100 LowVol 0.47% 21.47%
1309 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000834 LowVol 5.16% -87.40%
1310 OP Operand OP $0.000896 LowVol 0.47%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.009841 LowVol 0.30% 10.31%
1312 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.37%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.006573 LowVol 0.48%
1314 XID International… XID $0.008108 LowVol 2.26% 37.35%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003609 LowVol 0.30% 10.31% 15.22%
1316 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1317 KASHH KashhCoin KASHH $0.000029 LowVol 5.68% 164.96%
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 5.28%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.014452 LowVol 13.01% 35.59%
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000109 LowVol 10.26% 33.31%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 TIE TIES Network TIE $0.104623 LowVol 9.07% 10.76%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.91%

Quay lại phần 1

Phản hồi