Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10029.90 trên tổng giá trị $167,565,778,088

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.26 trên tổng giá trị $45,628,785,219

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1587.50 trên tổng giá trị $26,712,723,594

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.274984 trên tổng giá trị $10,620,671,397

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $342.31 trên tổng giá trị $5,708,439,853

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000197 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.61% trong 1h qua

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.007634 trên tổng giá trị $19,086 đã biến động tăng 80.11% trong 1h qua

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.040549 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.54% trong 1h qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.021811 trên tổng giá trị đã biến động tăng 52.56% trong 1h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $44,906 đã biến động tăng 52.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9542.09% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.093963 trên tổng giá trị $413,247 đã biến động tăng 548.94% trong 24h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000409 trên tổng giá trị đã biến động tăng 323.81% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.003929 trên tổng giá trị đã biến động tăng 279.99% trong 24h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $43.57 trên tổng giá trị $2,069,893 đã biến động tăng 266.12% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1616.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.113984 trên tổng giá trị $1,735,827 đã biến động tăng 813.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001285 trên tổng giá trị $122,409 đã biến động tăng 685.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008893 trên tổng giá trị $105,133 đã biến động tăng 564.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 530.86% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 JOBS JobsCoin JOBS $31,533 $0.000297 106,019,270 $2,871 0.57% -22.96% -39.86%
702 CREVA CrevaCoin CREVA $30,727 $0.000844 36,390,750 $559 -2.44% 12.77% -10.57%
703 ERY Eryllium ERY $25,878 $0.004933 5,245,557 $515 0.54% 7.57% -3.29%
704 CRTM Corethum CRTM $19,086 $0.007634 2,500,000 $1,449 80.11% 94.70% 281.02%
705 SOCC SocialCoin SOCC $15,120 $0.010918 1,384,879 $610 0.57% -27.19% -15.44%
706 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $13,883 $0.016319 850,702 $4,441 6.78% 28.35% 159.06%
707 LVPS LevoPlus LVPS $11,252 $0.007436 1,513,256 $1,426 0.54% -4.54% -20.52%
708 GRIM Grimcoin GRIM $10,170 $0.000985 10,324,802 $1,855 0.61% 2.55% 84.37%
709 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,367 $0.002938 3,188,280 $3,420 -4.65% -10.60% 59.11%
710 HMC HarmonyCoin HMC $6,544 $0.011737 557,515 $7,374 0.57% 11.78% 23.85%
711 DMB Digital Money… DMB $422 $0.001003 421,300 $2,291 0.57% 3.89% -26.07%
712 FAL Falcoin FAL $39 $0.000198 196,766 $1,775 0.57% -60.20% -60.77%
713 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,529 $1,031 0.62% 2.73% 20.28%
714 UNITY SuperNET UNITY $36,547,445 $44.79 816,061 LowVol -2.12% -33.88% -23.93%
715 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
716 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -32.11%
717 PGL Prospectors Gold PGL $5,115,701 $0.079313 64,500,000 LowVol 0.57% 2.61% -6.12%
718 YASH YashCoin YASH $4,935,400 $0.493527 10,000,264 LowVol 0.57% 2.28% 21.22%
719 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 8.35%
720 ECOB Ecobit ECOB $4,703,556 $0.010583 444,444,444 LowVol 0.10% -2.95% 2.48%
721 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402
722 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,099,920 $0.624988 6,559,998 LowVol 0.57% 0.57% 38.70%
723 PIPL PiplCoin PIPL $2,898,520 $0.034736 83,444,258 LowVol 7.04% 21.64% -0.20%
724 JNS Janus JNS $2,844,648 $0.123975 22,945,335 LowVol -2.01% 15.47% 30.93%
725 AC AsiaCoin AC $2,351,769 $0.002047 1,148,779,005 LowVol 0.65% -10.25% 24.67%
726 LNK Link Platform LNK $2,069,893 $43.57 47,503 LowVol 0.61% 266.12% 23.68%
727 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
728 NDC NEVERDIE NDC $1,984,222 $0.048391 41,004,200 LowVol 6.79% 7.32% 11.53%
729 CBX Crypto Bullion CBX $1,901,440 $1.89 1,005,112 LowVol -12.98% -5.29% -16.61%
730 EMV Ethereum Movi… EMV $1,696,774 $0.258392 6,566,666 LowVol 0.58% 10.27%
731 AHT Bowhead AHT $1,624,376 $0.203047 8,000,000 LowVol 0.77% 45.11% 7.06%
732 GRE Greencoin GRE $1,440,349 $0.000403 3,571,628,641 LowVol 0.55% 7.26% -6.70%
733 SDC ShadowCash SDC $1,386,180 $0.207043 6,695,133 LowVol 0.54% 152.75%
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,323,982 $0.218310 6,064,686 LowVol 0.54% 10.78% 32.77%
735 RC RussiaCoin RC $1,248,387 $0.149010 8,377,873 LowVol 0.59% -0.31% -15.34%
736 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,106,705 $0.000048 22,842,633,030 LowVol -0.12% 38.37% -39.32%
737 SHORTY Shorty SHORTY $1,100,470 $0.011005 100,000,000 LowVol 0.54% 9.23% 21.37%
738 HTC HitCoin HTC $1,090,191 $0.000099 10,996,318,099 LowVol 0.57% 20.28%
739 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 1.07% 124.90%
740 CNO Coin(O) CNO $1,010,998 $0.009613 105,164,755 LowVol 0.54% -8.86% -5.25%
741 PIGGY Piggycoin PIGGY $890,161 $0.001831 486,291,249 LowVol 11.49% 114.35% 132.68%
742 ORB Orbitcoin ORB $862,385 $0.279426 3,086,273 LowVol 0.43% 5.62% 1.87%
743 METAL MetalCoin METAL $762,651 $0.009914 76,925,527 LowVol 0.57% -2.17% -1.70%
744 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.38% 15.52%
745 JET Jetcoin JET $753,660 $0.154994 4,862,509 LowVol 7.27% 129.44% 80.20%
746 NETKO Netko NETKO $750,044 $0.174555 4,296,890 LowVol 0.10% -4.01% 1.30%
747 GIM Gimli GIM $742,304 $0.009279 80,000,000 LowVol 0.57% -1.76% -15.91%
748 ITI iTicoin ITI $730,909 $22.84 32,000 LowVol 0.59% 35.07% 12.66%
749 MAC Machinecoin MAC $666,078 $0.032972 20,201,200 LowVol 0.57% 0.91% -11.56%
750 PND Pandacoin PND $659,142 $0.000020 32,514,916,898 LowVol -10.83% -69.31% -2.18%
751 SAC SACoin SAC $591,005 $0.084270 7,013,209 LowVol 6.82% 2.73% 9.63%
752 USC Ultimate Secu… USC $584,497 $0.056511 10,343,113 LowVol 0.57% -2.56% 7.11%
753 XGR GoldReserve XGR $580,518 $0.033807 17,171,382 LowVol -6.18% -44.74% -29.40%
754 RIYA Etheriya RIYA $558,132 $0.352906 1,581,531 LowVol -0.13% 4.95% -3.93%
755 BRIT BritCoin BRIT $525,028 $0.024686 21,268,092 LowVol 0.57% 59.87% 85.82%
756 FUCK FuckToken FUCK $482,659 $0.009392 51,392,878 LowVol -2.48% -26.62% -32.58%
757 ECA Electra ECA $480,125 $0.000022 21,782,568,675 LowVol 8.34% 199.79% 157.94%
758 BITS Bitstar BITS $479,735 $0.020786 23,079,737 LowVol -0.82% -1.30% -11.46%
759 VAL Valorbit VAL $470,163 $0.000099 4,742,346,801 LowVol 0.57% 2.73% 21.11%
760 FC2 FuelCoin FC2 $463,458 $0.004561 101,624,082 LowVol 0.54% 4.26% 46.70%
761 OPAL Opal OPAL $450,315 $0.029736 15,143,513 LowVol 0.63% 24.50% 62.08%
762 AMBER AmberCoin AMBER $441,907 $0.010112 43,699,481 LowVol 0.57% -8.88%
763 BUCKS SwagBucks BUCKS $435,968 $1.38 315,759 LowVol 0.55% 2.54% 20.90%
764 FNC FinCoin FNC $431,334 $0.033492 12,878,667 LowVol 0.43% -6.39% -11.52%
765 V Version V $418,051 $0.000894 467,555,133 LowVol 0.43% -19.93% 5.65%
766 TALK BTCtalkcoin TALK $388,381 $0.005948 65,290,635 LowVol 0.54% 5.21% -26.28%
767 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -1.48%
768 AU AurumCoin AU $380,705 $1.29 296,216 LowVol 0.48% 1.74% 24.06%
769 VLT Veltor VLT $369,992 $0.666826 554,855 LowVol 0.54% 4.17% -50.26%
770 SHDW Shadow Token SHDW $366,400 $0.052343 7,000,000 LowVol 0.67% 28.83% 8.37%
771 UNI Universe UNI $355,268 $0.032518 10,925,151 LowVol 0.88% -1.62% 4.97%
772 DVC Devcoin DVC $348,275 $0.000023 15,158,757,500 61.65%
773 GLC GlobalCoin GLC $342,441 $0.005254 65,171,010 LowVol 23.50% 81.48% 87.51%
774 GUN Guncoin GUN $331,447 $0.001688 196,313,128 LowVol 0.54% -4.94% 28.33%
775 PR Prototanium PR $330,068 $1.69 195,850 LowVol 0.54% 27.54% 91.70%
776 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.83% 17.95%
777 WAY WayGuide WAY $307,464 $0.003073 100,040,708 LowVol 0.57% -3.50%
778 Q2C QubitCoin Q2C $295,265 $0.001190 248,184,306 LowVol 0.54% 12.07% 9.85%
779 CAGE CageCoin CAGE $286,806 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -10.35% 55.38% -96.29%
780 VIDZ PureVidz VIDZ $278,694 $0.002225 125,279,775 LowVol 11.89% 12.82% 21.97%
781 RBIES Rubies RBIES $273,328 $0.026243 10,415,252 LowVol 0.57% 13.26% 14.59%
782 FUNK The Cypherfunks FUNK $267,401 $0.000006 46,232,369,999 LowVol 16.92% 7.12% 7.10%
783 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol
784 BTCR Bitcurrency BTCR $262,403 $0.001547 169,598,616 LowVol 0.43% 55.47% 13.89%
785 BXT BitTokens BXT $259,205 $0.464538 557,985 LowVol 0.54% -4.53% -1.70%
786 TTC TittieCoin TTC $245,083 $0.000195 1,259,816,434 LowVol 0.55% 82.80% 27.40%
787 NYAN Nyancoin NYAN $244,765 $0.000769 318,152,034 LowVol 0.53% -0.19% 3.65%
788 8BIT 8Bit 8BIT $242,317 $0.208102 1,164,415 LowVol 0.53% 1.86% 11.86%
789 CUBE DigiCube CUBE $240,827 $0.000099 2,429,126,009 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
790 GAIA GAIA GAIA $234,166 $0.009716 24,101,381 LowVol 0.74% 40.50% -1.23%
791 SH Shilling SH $226,124 $0.005750 39,324,475 LowVol 0.54% 0.99% 54.92%
792 FLY Flycoin FLY $225,819 $1.07 210,806 LowVol 0.54%
793 EVO Evotion EVO $220,313 $0.069688 3,161,408 LowVol 0.58% 26.84% 50.48%
794 LOT LottoCoin LOT $216,557 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 0.33% 3.30% 17.07%
795 J Joincoin J $213,263 $0.087103 2,448,402 LowVol 0.17% -17.57% -12.21%
796 ICE iDice ICE $210,940 $0.134270 1,571,013 LowVol 1.17% 207.72% -25.23%
797 EMD Emerald Crypto EMD $206,494 $0.010802 19,117,129 LowVol 1.23% 7.11% 44.61%
798 4CHN ChanCoin 4CHN $206,307 $0.030774 6,703,981 LowVol -1.08% 1.52% -23.52%
799 XPD PetroDollar XPD $199,594 $0.003119 63,993,275 LowVol 0.53% 0.31% 21.43%
800 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $197,670 $0.015002 13,176,229 LowVol 0.71% 13.72% 30.53%
801 CCN Cannacoin CCN $195,231 $0.041540 4,699,789 LowVol 0.61% -27.80% 15.67%
802 888 OctoCoin 888 $193,486 $0.003846 50,305,980 LowVol -1.93% 2.68% -8.28%
803 KED Darsek KED $190,595 $0.014076 13,540,785 LowVol 0.55% 19.67% -1.85%
804 BLRY BillaryCoin BLRY $189,881 $0.021117 8,991,818 LowVol 0.57% 23.20% 228.47%
805 BOLI Bolivarcoin BOLI $187,259 $0.022491 8,325,900 LowVol -3.23% -0.43% 2.70%
806 BUN BunnyCoin BUN $185,057 $0.000002 102,291,865,856 LowVol -3.56% 1.91% -9.30%
807 WMC WMCoin WMC $179,428 $0.015565 11,527,489 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
808 GAP Gapcoin GAP $177,043 $0.014743 12,008,451 LowVol 0.53% 6.58% 33.78%
809 EUC Eurocoin EUC $172,745 $0.013913 12,416,279 LowVol -4.44% 11.07% 62.32%
810 I0C I0Coin I0C $172,604 $0.008225 20,984,875 LowVol 0.54% -11.56% -18.20%
811 BIGUP BigUp BIGUP $171,777 $0.000081 2,117,076,720 LowVol -0.57% -15.92% -5.10%
812 GRT Grantcoin GRT $170,714 $0.003964 43,063,766 LowVol 0.51% 4.44% 21.91%
813 XRE RevolverCoin XRE $170,241 $0.007634 22,300,720 LowVol 3.25% 1.44% 24.73%
814 ACOIN Acoin ACOIN $167,869 $0.137588 1,220,085 LowVol 0.56% -1.17% 5.69%
815 EVIL Evil Coin EVIL $167,589 $0.007973 21,020,383 LowVol 0.70% 12.63% 36.85%
816 LANA LanaCoin LANA $166,895 $0.000199 837,248,048 LowVol -30.10% -20.14% -20.95%
817 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
818 C2 Coin2.1 C2 $160,798 $0.001608 99,976,323 LowVol 0.32% -18.38% 70.41%
819 WYV Wyvern WYV $160,781 $0.092202 1,743,800 LowVol 0.57% 4.99% -9.78%
820 URC Unrealcoin URC $158,782 $0.022604 7,024,402 LowVol 0.57% 1.80% 18.71%
821 YAC Yacoin YAC $154,352 $0.001289 119,760,640 LowVol 0.54% -10.97% 39.72%
822 XPY PayCoin XPY $153,555 $0.012988 11,823,258 LowVol 0.54% -26.34% -24.64%
823 RBX Ripto Bux RBX $152,856 $0.000401 381,236,123 LowVol 0.65% 2.96% -8.11%
824 GTC Global Tour Coin GTC $151,117 $0.005056 29,887,402 LowVol 0.57% 9.16% 35.63%
825 ANTI AntiBitcoin ANTI $147,179 $0.008427 17,465,159 LowVol 0.57% 2.73% 11.13%
826 PASL Pascal Lite PASL $145,098 $0.034898 4,157,800 LowVol 0.57% -1.97% 9.76%
827 PHS Philosopher S… PHS $142,509 $0.023695 6,014,340 LowVol 0.57% -1.00% 6.73%
828 BUMBA BumbaCoin BUMBA $142,372 $0.006345 22,438,238 LowVol 0.54% 12.06% 10.43%
829 SPACE SpaceCoin SPACE $140,401 $0.006720 20,891,582 LowVol 0.59% -14.32% 1.42%
830 FIRE Firecoin FIRE $138,379 $1.41 98,412 LowVol 1.29% 4.08% 33.28%
831 HMP HempCoin HMP $134,500 $0.000099 1,356,645,470 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
832 GP GoldPieces GP $134,093 $0.109898 1,220,161 LowVol 0.54% -5.50% 44.73%
833 FRN Francs FRN $131,712 $0.034060 3,867,080 LowVol 0.54% -2.05% 11.38%
834 CON PayCon CON $131,228 $0.005695 23,042,604 LowVol 0.83% 22.89% 59.39%
835 HAL Halcyon HAL $128,607 $0.024389 5,273,201 LowVol 0.57% -12.90% 40.24%
836 KIC KibiCoin KIC $126,994 $0.008638 14,701,000 LowVol 1.44% 247.61% 74.00%
837 BITGOLD bitGold BITGOLD $126,035 $1400.86 89.9694 LowVol 1.44% -7.98% -3.52%
838 CORG CorgiCoin CORG $125,223 $0.000100 1,251,855,418 LowVol 0.28% 3.34% -2.05%
839 DRXNE DROXNE DRXNE $124,380 $0.001983 62,727,046 LowVol 0.57% -3.05% 19.44%
840 CYP Cypher CYP $122,427 $0.019234 6,365,285 LowVol 0.57% 22.17%
841 PX PX PX $122,409 $0.001285 95,281,106 LowVol 2.41% 685.58%
842 FRK Franko FRK $120,883 $0.129875 930,767 LowVol 0.54% 23.49%
843 FLAX Flaxscript FLAX $120,645 $0.021610 5,582,890 LowVol 0.58% 3.70% 63.11%
844 QCN QuazarCoin QCN $119,860 $0.019828 6,044,911 LowVol 0.57% 2.73% 12.89%
845 OHM OHM OHM $117,724 $0.003966 29,685,762 LowVol 0.57% 2.31%
846 MNM Mineum MNM $117,268 $0.012427 9,436,367 LowVol 4.00% -12.20% -5.61%
847 XCT C-Bit XCT $116,897 $0.000744 157,223,250 LowVol 15.11% 7.24% 31.66%
848 UNITS GameUnits UNITS $115,023 $0.033119 3,472,983 LowVol 3.84% -0.55% 23.72%
849 DLC Dollarcoin DLC $113,759 $0.012492 9,106,714 LowVol 0.54% 0.35% 21.25%
850 IMS Independent M… IMS $112,783 $0.021007 5,368,934 LowVol 8.49% 22.00% 17.82%
851 020 020LondonCoin 020 $112,088 $7.1e-07 156,919,040,248 LowVol 0.21%
852 ISL IslaCoin ISL $111,503 $0.073662 1,513,704 LowVol 0.57% 13.56%
853 BLC Blakecoin BLC $110,464 $0.007305 15,122,697 LowVol 0.87% 10.67% 33.23%
854 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $107,330 $0.135328 793,108 LowVol 0.54% 17.60% 63.17%
855 MARS Marscoin MARS $106,428 $0.003763 28,279,074 LowVol 0.53% -2.60% 50.13%
856 PXI Prime-XI PXI $106,230 $0.005996 17,717,055 LowVol -13.74% 16.54% 38.57%
857 CAP Bottlecaps CAP $105,270 $0.000514 204,681,855 LowVol
858 ARCO AquariusCoin ARCO $103,936 $0.070261 1,479,280 LowVol 0.58% -2.92% -6.40%
859 GPU GPU Coin GPU $102,864 $0.002541 40,477,042 LowVol 0.57% 3.12% 53.76%
860 XCRE Creatio XCRE $99,873 $0.004867 20,520,514 LowVol 0.57% 7.87% 61.94%
861 TSE Tattoocoin (S… TSE $97,789 $0.001081 90,421,856 LowVol 0.53% 0.16% 45.67%
862 VC VirtualCoin VC $97,783 $0.009716 10,064,287 LowVol 0.57% -51.37%
863 CNNC Cannation CNNC $96,026 $0.038769 2,476,893 LowVol 0.48% -27.51% -29.05%
864 DUO ParallelCoin DUO $95,744 $0.317406 301,646 LowVol 0.76% -5.24% 14.08%
865 COXST CoExistCoin COXST $94,330 $0.003481 27,100,000 LowVol 0.83% 1.24% 46.15%
866 SLING Sling SLING $94,028 $0.087542 1,074,095 LowVol 0.57% -23.97%
867 BOST BoostCoin BOST $92,854 $0.007832 11,855,487 LowVol 0.54% 2.34% 37.72%
868 XCO X-Coin XCO $92,153 $0.007441 12,384,976 LowVol 0.57% 5.08% 1.10%
869 SLM Slimcoin SLM $91,817 $0.006147 14,937,439 LowVol 0.57% 2.73% 19.44%
870 SOON SoonCoin SOON $90,196 $0.007237 12,462,620 LowVol 9.66% 11.95% 32.41%
871 BTQ BitQuark BTQ $89,863 $0.010013 8,974,334 LowVol 0.54% -19.57% -1.85%
872 POP PopularCoin POP $85,983 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 13.30% 18.11% 62.39%
873 ALL Allion ALL $85,530 $0.013797 6,199,359 LowVol -0.02% -0.36% -4.88%
874 MST MustangCoin MST $85,490 $0.135625 630,343 LowVol 0.20% 23.04% 32.72%
875 CAT Catcoin CAT $84,563 $0.013681 6,180,800 LowVol 0.54% -2.76% -10.76%
876 VEC2 VectorAI VEC2 $83,871 $0.005056 16,587,710 LowVol -13.09% 54.11% 75.11%
877 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,252 $0.010119 8,030,000 LowVol 7.06% 46.93% 78.22%
878 ICOB ICOBID ICOB $80,843 $0.000758 106,701,874 LowVol 0.42% 30.90% 81.76%
879 VUC Virta Unique … VUC $78,886 $0.001284 61,417,225 LowVol 0.55% 3.21% -6.75%
880 JWL Jewels JWL $78,033 $0.003867 20,181,636 LowVol 0.57% 0.17% 30.31%
881 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,809 $0.014140 5,502,718 LowVol 0.57% 12.87% 12.31%
882 MRJA GanjaCoin MRJA $76,717 $0.017232 4,451,920 LowVol 2.62% -37.40%
883 BITZ Bitz BITZ $74,215 $0.037277 1,990,891 LowVol 0.57% 2.72% 41.83%
884 GPL Gold Pressed … GPL $73,840 $0.288799 255,679 LowVol 0.26% -14.21% 45.39%
885 CRX Chronos CRX $72,311 $0.000981 73,729,962 LowVol -0.67% -1.66% 19.46%
886 BIP BipCoin BIP $71,792 $0.044118 1,627,261 LowVol 0.57% 3.03% 63.63%
887 DRM Dreamcoin DRM $71,158 $0.029049 2,449,632 LowVol 0.54% 2.73% 21.53%
888 ATX Artex Coin ATX $70,758 $0.003767 18,781,750 LowVol 0.62% -13.50% 20.22%
889 SCRT SecretCoin SCRT $69,593 $0.016457 4,228,672 LowVol 0.57% 20.28%
890 BAS BitAsean BAS $68,123 $0.013625 5,000,000 LowVol -11.61% -5.03% 4.71%
891 SPT Spots SPT $66,942 $0.002988 22,406,021 LowVol 0.54% -2.02% 12.87%
892 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,736 $0.002677 24,931,054 LowVol 0.57% 8.16% 13.46%
893 $$$ Money $$$ $66,608 $0.001452 45,887,218 LowVol -3.22% -0.88% 59.79%
894 RPC RonPaulCoin RPC $60,666 $0.068056 891,409 LowVol 1.38% 5.64% -17.42%
895 URO Uro URO $60,565 $0.050166 1,207,310 LowVol 0.57% 2.73% 20.29%
896 GCC GuccioneCoin GCC $60,334 $0.002974 20,285,537 LowVol 0.57% 2.73% 24.43%
897 ZMC ZetaMicron ZMC $59,519 $0.000099 600,344,291 LowVol 0.54% 2.73% 20.29%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $59,477 $0.000746 79,719,140 LowVol 0.57% -24.57% 12.76%
899 EMP EMoneyPower EMP $59,441 $0.006461 9,200,000 LowVol 0.97% -36.46%
900 CF Californium CF $59,325 $0.024686 2,403,168 LowVol 0.54% 1.11% -3.93%
901 DIBC DIBCOIN DIBC $58,603 $0.011721 5,000,000 LowVol 1.28% 14.28% -9.46%
902 JIN Jin Coin JIN $58,584 $0.005948 9,848,485 LowVol 0.57% 4.46% -33.35%
903 CESC CryptoEscudo CESC $57,147 $0.000397 144,105,100 LowVol 0.57% 36.98% 140.57%
904 WARP WARP WARP $56,897 $0.051950 1,095,224 LowVol 0.54% 2.73% 20.28%
905 PHO Photon PHO $56,082 $0.000003 20,389,645,930 LowVol 0.97% 1.29% -1.83%
906 ZYD Zayedcoin ZYD $55,712 $0.008923 6,243,840 LowVol 0.54% 1.60% 15.16%
907 GLT GlobalToken GLT $54,849 $0.002113 25,962,700 LowVol 0.57% -16.13% 3.65%
908 ARB ARbit ARB $54,729 $0.007039 7,775,125 LowVol 0.57%
909 CPN CompuCoin CPN $54,375 $0.002772 19,615,019 LowVol -25.57% -34.40% -11.91%
910 300 300 Token 300 $54,309 $181.03 300 LowVol 0.57% -15.69% 29.03%
911 BRAIN Braincoin BRAIN $54,042 $0.005354 10,094,424 LowVol 0.54% -4.36% 20.43%
912 CXT Coinonat CXT $53,966 $0.006258 8,623,200 LowVol 2.18% -2.39% 54.75%
913 SOIL SOILcoin SOIL $51,979 $0.009116 5,702,048 LowVol 0.52% 1.64% 42.20%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.83%
915 BSC BowsCoin BSC $50,623 $0.009121 5,550,102 LowVol 0.54% 3.86% 24.34%
916 KURT Kurrent KURT $47,573 $0.004796 9,919,485 LowVol 0.85% -36.57% -16.39%
917 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,538 $0.006345 7,334,591 LowVol 0.54% 3.00% 248.95%
918 BRAT BRAT BRAT $46,298 $0.000289 160,000,000 LowVol 0.47% 50.00% 17.22%
919 MND MindCoin MND $46,024 $0.003668 12,546,625 LowVol 1.95% 0.03% 20.29%
920 CASH Cashcoin CASH $45,762 $0.000991 46,158,242 LowVol -22.66% -20.97% -1.01%
921 PIE PIECoin PIE $45,522 $0.002578 17,660,258 LowVol 0.54% -15.58% -46.33%
922 VTA Virtacoin VTA $44,906 $0.000009 5,201,310,113 LowVol 52.54% 296.99%
923 STEPS Steps STEPS $42,470 $0.002280 18,625,017 LowVol 0.54% 2.72% 15.27%
924 XBTS Beatcoin XBTS $42,290 $0.027737 1,524,686 LowVol 0.48% -26.39% -31.51%
925 CMT Comet CMT $41,938 $0.048048 872,830 LowVol 3.36% 11.18% 13.87%
926 VIP VIP Tokens VIP $41,367 $0.000496 83,450,403 LowVol 0.54% 5.07% 50.24%
927 PULSE Pulse PULSE $41,111 $0.002875 14,298,972 LowVol 0.57% -3.89% 24.58%
928 SONG SongCoin SONG $40,821 $0.001254 32,565,300 LowVol 0.67% -16.67% 116.48%
929 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.99% 2.20%
930 ORLY Orlycoin ORLY $39,966 $0.001091 36,646,779 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
931 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol 2.19%
932 NRO Neuro NRO $39,603 $0.001091 36,314,246 LowVol 0.54% 2.73% -16.77%
933 EREAL eREAL EREAL $39,325 $0.000588 66,909,634 LowVol 0.61% -6.09% 4.57%
934 UET Useless Ether… UET $39,126 $0.009866 3,965,716 LowVol -11.39% 28.94% 62.87%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $38,338 $0.000991 38,669,634 LowVol 0.57% 34.55%
936 CRT CRTCoin CRT $37,723 $0.475879 79,270 LowVol 0.54% 2.73% 20.29%
937 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.32%
938 BIOS BiosCrypto BIOS $37,157 $0.001785 20,821,709 LowVol 0.62% -36.60% 8.18%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $36,120 $0.000059 608,557,394 LowVol -0.13% 9.34% 51.50%
940 EGO EGO EGO $35,691 $0.000595 60,000,001 LowVol 0.54% 20.28%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,700 $0.000496 70,000,000 LowVol -12.02% 2.73% 20.28%
942 KRONE Kronecoin KRONE $34,657 $0.009884 3,506,162 LowVol 0.34% 4.63% 21.54%
943 G3N G3N G3N $34,486 $0.004561 7,561,891 LowVol 0.57% 5.02% 20.29%
944 SFC Solarflarecoin SFC $34,390 $0.002442 14,083,450 LowVol 0.60% -27.84% -33.67%
945 GBT GameBet Coin GBT $33,728 $0.001586 21,262,780 LowVol 0.57% 2.73% 5.72%
946 IMX Impact IMX $32,571 $0.000297 109,509,049 LowVol 0.57% 54.09% 24.45%
947 KNC KingN Coin KNC $31,875 $15.88 2,008 LowVol 0.57% 2.82% 14.96%
948 BOAT Doubloon BOAT $31,626 $0.001705 18,547,845 LowVol 0.57% -6.66% 1.07%
949 MILO MiloCoin MILO $31,598 $0.002928 10,789,954 LowVol 0.57% 26.56% 34.16%
950 DPAY DPAY DPAY $31,543 $0.000397 79,541,001 LowVol 0.57% 2.72%
951 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,125 $0.006444 4,829,945 LowVol 0.57% 7.51% 8.87%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $31,078 $0.001487 20,898,106 LowVol 0.62% -3.69% -27.86%
953 RIDE Ride My Car RIDE $30,122 $0.000297 101,276,976 LowVol 50.81% -13.31% 20.27%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $29,742 $0.000297 100,000,000 LowVol 0.54% 2.73% -27.83%
955 ICON Iconic ICON $29,037 $0.048976 592,894 LowVol 0.57% 2.50% 19.09%
956 LUNA Luna Coin LUNA $28,784 $0.017855 1,612,059 LowVol 0.54% -31.40% 35.30%
957 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,718 $0.032122 894,026 LowVol 0.54% 10.95% 19.40%
958 MTM MTMGaming MTM $28,178 $0.009393 2,999,967 LowVol 0.24% 2.87% 65.12%
959 PSB Pesobit PSB $27,277 $0.000811 33,629,882
960 PEX PosEx PEX $26,754 $0.010906 2,453,240 LowVol 0.57% 3.68% 20.92%
961 CAB Cabbage CAB $26,025 $0.002479 10,499,996 LowVol 0.54% 11.67% -19.03%
962 PLNC PLNcoin PLNC $25,414 $0.001487 17,089,600 LowVol 0.54% -26.62% -15.16%
963 LIR LetItRide LIR $25,171 $0.000694 36,269,926 LowVol 0.57% 2.83% 5.96%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $24,373 $0.000694 35,120,000 LowVol 0.57% 2.73% -5.02%
965 ZNE Zonecoin ZNE $24,318 $0.009418 2,581,970 LowVol 0.57% 20.74%
966 WBB Wild Beast Block WBB $24,143 $0.145837 165,550 LowVol 0.57% 1.33% 32.29%
967 LTCR Litecred LTCR $24,124 $0.000798 30,227,750 LowVol -26.40% 0.85% 0.72%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,914 $0.031725 753,776 LowVol 0.57% 2.09% 20.66%
969 CNC CHNCoin CNC $23,699 $0.000495 47,889,975 LowVol 0.37% 3.10% 35.55%
970 BNX BnrtxCoin BNX $23,643 $0.000892 26,495,501 LowVol 0.57% 3.29% 79.64%
971 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.18%
972 HVCO High Voltage HVCO $22,813 $0.015268 1,494,171 LowVol 0.54% 2.73% 17.55%
973 GBC GBCGoldCoin GBC $21,723 $0.001912 11,361,817 LowVol 1.05% 9.57% -7.68%
974 BIOB BioBar BIOB $21,076 $0.023794 885,756 LowVol 0.57% 16.64% 15.44%
975 IBANK iBank IBANK $20,642 $0.004561 4,526,324 LowVol 0.57% 0.55% -7.50%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 ALTC Antilitecoin ALTC $18,745 $0.000595 31,512,613 LowVol 0.54% -11.94% 20.28%
978 SDP SydPak SDP $18,652 $0.116789 159,711 LowVol 0.57% 2.73% 21.09%
979 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.28%
980 XOC Xonecoin XOC $17,072 $0.040648 420,000 LowVol 0.54% 6.37% 5.72%
981 MGM Magnum MGM $16,723 $0.004247 3,937,216 LowVol 0.20% -6.84% 71.77%
982 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,207 $0.001255 12,910,750 LowVol 1.00% -22.70% -52.67%
983 RSGP RSGPcoin RSGP $14,220 $8.23 1,727 LowVol 0.57% 2.78%
984 TRADE Tradecoin TRADE $14,203 $0.001884 7,539,796 LowVol 0.54% 8.44% -25.46%
985 ELS Elysium ELS $13,897 $0.003470 4,005,012 LowVol 0.57% -12.30% 21.83%
986 XRC Rawcoin XRC $12,456 $0.017670 704,882 LowVol 0.55% 8.13% -41.13%
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,709 $0.007005 1,671,379 LowVol 0.34% 25.78%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 DAS DAS DAS $11,398 $0.004346 2,622,886 LowVol 0.82% -38.60% -47.99%
990 SANDG Save and Gain SANDG $11,242 $0.003668 3,064,800 LowVol 0.54% 27.16%
991 GEERT GeertCoin GEERT $11,224 $0.002205 5,091,200 LowVol -0.09% -0.70% 44.71%
992 ARGUS Argus ARGUS $10,554 $0.009191 1,148,324 LowVol 3.87% 2.02% 49.78%
993 P7C P7Coin P7C $10,432 $0.000296 35,220,238 LowVol 2.31%
994 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.22%
995 DIX Dix Asset DIX $9,877 $9.9e-08 100,000,000,000 LowVol -2.77% -48.89% 51.69%
996 JS JavaScript Token JS $9,011 $0.001128 7,991,996 LowVol 0.57% -18.60% 43.88%
997 VOLT Bitvolt VOLT $8,990 $0.000595 15,112,554 LowVol 0.57% 21.95% -4.16%
998 VRS Veros VRS $8,917 $0.000018 486,609,040 LowVol 0.48% -61.87% -68.23%
999 NODC NodeCoin NODC $8,653 $0.005155 1,678,439 LowVol 0.54% -7.90% 22.64%
1000 CONX Concoin CONX $7,526 $0.010112 744,266 LowVol 0.62% -4.39% 5.76%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,443 $0.000198 32,607,214 LowVol 0.56% 82.05% -42.78%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,052 $0.001801 3,360,417 LowVol 0.34% -32.43% 32.73%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 1.23%
1004 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,847 $0.000535 9,052,698 LowVol 2.33% -4.13% -0.89%
1005 NANOX Project-X NANOX $4,656 $59484.90 0.078264 LowVol 0.57% 10.07% -20.13%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,593 $0.021681 211,827 LowVol 0.34% 67.66%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -0.92%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,243 $0.020454 207,438 -6.37%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 9.06% 27.14%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 XNG Enigma XNG $3,295 $0.198184 16,627 LowVol 0.57% -18.73% -18.17%
1012 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 220.15%
1013 ULA Ulatech ULA $3,151 $0.017036 184,986 LowVol 0.57% -34.18% 20.21%
1014 GSR GeyserCoin GSR $2,783 $0.059386 46,864 LowVol 0.57% 8.92% 11.95%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,596 $0.001884 1,377,917 LowVol 0.57% -2.40% -16.24%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $2,444 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 1.59% 58.01% 33.98%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $2,220 $0.001756 1,264,511 LowVol 0.57% 106.70% 44.66%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.08% -32.59%
1019 ABN Abncoin ABN $1,047 $0.015466 67,700 LowVol 0.54% 24.22% 36.16%
1020 MNC MantraCoin MNC $922 $0.000198 4,650,380 LowVol 0.57% -40.02%
1021 ENV Environ ENV $365 $0.000003 132,717,518 LowVol 1.00% 28.98%
1022 FDC Future Digita… FDC $221 $0.000080 2,753,201 LowVol -0.77% 3.28% 16.25%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000649 87,140 LowVol 0.57% 12.09% -47.61%
1024 QASH QASH QASH $1.21 $29,807,200 1.18% 22.47% 138.51%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $53.65 $23,584,800 2.00% -19.66%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $2.65 $10,661,800 0.00% 15.14% 58.31%
1027 INK Ink INK $0.182852 $7,154,270 1.12% 21.54% -47.95%
1028 TNB Time New Bank TNB $0.028509 $5,853,360 1.15%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.86 $5,044,390 0.07% -6.89% -27.90%
1030 AI POLY AI AI $18.69 $3,704,830 -2.18% 7.11%
1031 CLUB ClubCoin CLUB $6.24 $2,963,960 -0.64% -3.29% 52.19%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $9.52 $2,925,600 -2.64% -5.91% -3.67%
1033 REC Regalcoin REC $41.32 $2,784,340 -0.85% -2.26% 0.60%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $4.07 $1,930,080 3.70% -11.86% -35.42%
1035 NULS Nuls NULS $0.580321 $1,794,260 -0.12% -9.23% -22.69%
1036 BTE BitSerial BTE $3.16 $1,203,800 -3.16% -5.21% -31.29%
1037 AION Aion AION $1.70 $1,075,850 0.46% 38.95% 94.84%
1038 ETN Electroneum ETN $0.034724 $842,953 -1.44% 15.21% 20.42%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $238.32 $797,464 0.78% -4.19% 4.39%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.85 $740,974 6.57% -0.52% 0.35%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $249.89 $724,341 3.25% 104.22% 123.34%
1042 TSL Energo TSL $0.033317 $530,725 1.70% -0.76%
1043 RYZ ANRYZE RYZ $0.023393 $502,245 -1.93%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.13 $495,156 0.57% 1.62% 21.31%
1045 BOT Bodhi BOT $0.500376 $464,713 1.10% 2.09% -11.78%
1046 WC WINCOIN WC $1.03 $431,632 -8.09% -31.74% -45.78%
1047 XIN Infinity Econ… XIN $0.037079 $404,449 -1.44% -7.51% -27.52%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000297 $315,174 -13.08% -40.62% 21.68%
1049 ADK Aidos Kuneen ADK $31.73 $261,529 -5.92% 6.85% -26.82%
1050 THS TechShares THS $0.801867 $243,702 -23.87% -25.16% -25.10%
1051 DIVX Divi DIVX $1.17 $196,321 14.52%
1052 BT1 BT1 [CST] BT1 $9968.42 $195,742 -0.43% 6.24% 23.83%
1053 TER TerraNova TER $2.19 $187,830 13.83% -10.43% -28.11%
1054 XID Sphre AIR XID $0.203582 $152,566 0.41% -0.76% 8.74%
1055 XCPO Copico XCPO $0.024792 $132,562 -2.30% -14.38% 1.04%
1056 UGT UG Token UGT $0.457527 $132,343 1.46% -1.73% 32.21%
1057 PHR Phore PHR $0.499939 $130,615 -2.94% 8.62% 34.45%
1058 INF InfChain INF $0.008229 $125,967 -0.03% -5.87%
1059 LLT LLToken LLT $0.304095 $122,122 -0.17% -3.10% -10.48%
1060 EAG EA Coin EAG $3.13 $110,520 3.99% 16.29% -35.94%
1061 EVR Everus EVR $5.30 $104,305 0.80% 4.18% 33.21%
1062 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.68 $98,418 -2.65% -7.23% -17.70%
1063 ICX ICON ICX $1.49 $88,303 0.60% -2.75% 52.39%
1064 SIC Swisscoin SIC $0.000198 $87,823 9.68% 7.19% -97.05%
1065 RMC Russian Minin… RMC $13086.80 $67,176 -1.18% 1.34% 1.16%
1066 HYTV Hyper TV HYTV $0.016267 $61,453 0.37% 62.95%
1067 OXY Oxycoin OXY $0.177474 $56,920 0.54% -0.83% 0.00%
1068 COR CORION COR $0.931038 $55,878 1.83% -0.30% -2.49%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.037168 $55,744 11.18% -15.40% 2.29%
1070 HOLD Interstellar … HOLD $0.041511 $53,974 1.68% -27.76% -56.35%
1071 MSD MSD MSD $0.012396 $43,462 -1.82% -0.86% -9.95%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.002974 $41,168 -9.71% -40.66%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.117348 $40,910 -0.35% 2.03% 22.21%
1074 DSR Desire DSR $0.202382 $40,550 7.55% 23.64% -12.03%
1075 BBR Boolberry BBR $0.862531 $34,677 0.57%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069532 $33,065 0.61% 21.70% 4.80%
1077 STEX STEX STEX $0.387750 $30,984 -2.17% 18.26% 57.50%
1078 SISA SISA SISA $0.021768 $30,477 0.50% -25.17% -32.22%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.49 $25,988 0.09% 9.73%
1080 SPANK SpankChain SPANK $0.028787 $23,505 -10.71% -28.46%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.177761 $23,224 2.68% -34.39% -72.49%
1082 MKR Maker MKR $417.66 $21,632 0.62% 2.75% 46.33%
1083 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000073 $20,834 0.61% -56.84% -52.68%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.007282 $20,729 0.87% -23.82% 404.25%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002978 $20,044 6.76% -0.74% -8.17%
1086 CYC Cycling Coin CYC $0.001289 $18,649 0.54% 33.55%
1087 SMART SmartBillions SMART $0.399810 $17,407 0.57% -2.79%
1088 PLX PlexCoin PLX $0.135880 $16,762 2.41% 21.88%
1089 MCR Macro MCR $3.17 $16,647 0.57% 2.93% -7.36%
1090 BSR BitSoar BSR $0.222077 $16,492 0.57% -22.99% 48.40%
1091 B2B B2B B2B $0.658601 $16,221 -6.02% 37.13% -24.56%
1092 ASTRO Astro ASTRO $1.88 $12,980 4.57% -1.46% 38.65%
1093 TRIA Triaconta TRIA $9.30 $11,183 17.21% 25.33%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005056 $10,484 0.57% -0.29% 11.98%
1095 GLS GlassCoin GLS $0.975057 $9,888 0.63% 27.43%
1096 XID International… XID $0.007931 $9,299 0.57% 116.20%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.003313 $9,248 0.60% -11.84% -6.27%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042283 $8,543 0.57% -1.76% -23.62%
1099 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002393 $8,497 -4.14% -13.17% 48.13%
1100 AERM Aerium AERM $1.98 $8,222 -0.36% -2.83% 27.53%
1101 BPL Blockpool BPL $0.123237 $7,900 -17.15% -26.58% -31.03%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.356910 $6,798 6.34% -11.91% -6.90%
1103 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.198463 $6,407 3.76% 0.93% 145.02%
1104 PLC PlusCoin PLC $0.000610 $6,337 0.58% 7.64% -6.14%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003946 $6,125 -0.36% 8.11% 12.01%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.011500 $6,041 0.57% -19.42%
1107 TCOIN T-coin TCOIN $0.000280 $5,916 -1.37% -0.62% 17.97%
1108 EFYT Ergo EFYT $8.77 $5,739 0.71% -4.69% 14.11%
1109 APC AlpaCoin APC $0.029215 $5,422 -0.78% 16.35% 8.47%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.110939 $5,273 3.47% -0.96% 64.70%
1111 WIC Wi Coin WIC $0.002596 $5,246 8.29% -12.38% 0.67%
1112 PNX Phantomx PNX $0.010272 $4,929 0.57% -45.12% -40.33%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002565 $4,765 1.21% 8.75% 23.34%
1114 GUC GoldUnionCoin GUC $0.118970 $4,737 0.54% 41.70%
1115 WILD Wild Crypto WILD $0.134952 $4,466 0.47% 13.19% 57.87%
1116 BLX Blockchain Index BLX $2.71 $4,319 0.58% 7.22% 28.62%
1117 DAY Chronologic DAY $3.64 $4,132 -1.84% -0.94% -6.31%
1118 IBTC iBTC IBTC $0.008972 $3,838 0.61% -26.25% 19.44%
1119 IQT iQuant IQT $0.160258 $3,631 -0.50% 21.32% 30.35%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.010806 $3,590 1.97% -29.06% -52.81%
1121 SND Sand Coin SND $0.540289 $3,382 0.57% -11.15% -31.31%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.009535 $3,291 9.69% 4.77% 21.34%
1123 SUR Suretly SUR $3.67 $3,034 0.61% -5.40% 27.95%
1124 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $2,996 0.57% 2.73% 20.28%
1125 BOS BOScoin BOS $1.12 $2,611 -4.76% -6.63% 1.62%
1126 FOR FORCE FOR $0.002519 $2,501 7.52% 18.73% 6.07%
1127 HAT Hawala.Today HAT $0.144920 $2,491 -6.00% -25.58% 11.75%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $2,442 0.61% 4.46% -4.03%
1129 VIU Viuly VIU $0.003488 $2,322 12.38% 12.14% 7.17%
1130 ACC AdCoin ACC $0.138596 $2,303 -6.18% 60.29% 63.56%
1131 CASH Cash Poker Pro CASH $0.069532 $1,846 -0.69% 3.85% 21.03%
1132 NTC Natcoin NTC $0.272838 $1,823 1.26% -14.99% -19.08%
1133 PEC Peacecoin PEC $0.021811 $1,761 52.56% -32.88% -69.62%
1134 FID BITFID FID $0.099141 $1,710 0.57% 2.73% -39.81%
1135 OX OX Fina OX $0.000167 $1,557 -4.97% 22.40% -9.21%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.05 $1,434 0.57% 2.72% 61.57%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005254 $1,403 -4.82% -1.49% -36.73%
1138 MCI Musiconomi MCI $0.056512 $1,403 0.44% -18.68% -3.65%
1139 NTWK Network Token NTWK $0.004268 $1,368 1.56% 23.89% 423.46%
1140 XOT Internet of T… XOT $2959.36 $1,292 0.57% 2.71% 20.24%
1141 IPY Infinity Pay IPY $0.002448 $1,282 0.57% 22.05% -87.71%
1142 STU bitJob STU $0.047037 $1,230 2.04% 9.01% -31.64%
1143 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089921 $1,183 0.54% 13.04% 38.94%
1144 PRES President Trump PRES $0.003691 $1,135 0.54% -8.57% -5.69%
1145 GARY President Joh… GARY $0.049472 $1,107 0.57% -31.65% -52.64%
1146 QBT Cubits QBT $0.001387 $1,103 0.42% -4.23% 99.62%
1147 ABC Alphabit ABC $16.36 $1,041 0.57% 2.74% 22.87%
1148 FLASH Flash FLASH $0.004461 $990 0.54% -8.56% 2.00%
1149 GRN Granite GRN $0.015664 $987 8.84% 6.25% 27.46%
1150 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $978 7.26% 4.03% 4.75%
1151 PRM PrismChain PRM $0.001388 $974 8.27% -24.53% 40.14%
1152 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003668 $947 0.54% 0.03% 14.94%
1153 FBL Faceblock FBL $0.004698 $905 0.61% 172.69% -87.05%
1154 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067714 $905 0.54% 73.25% -4.06%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039990 $857 -1.09% -6.34% -12.13%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $791 0.61% -1.76% 27.95%
1157 TIE TIES Network TIE $0.098190 $789 0.92% -1.76% 21.56%
1158 HIGH High Gain HIGH $0.000595 $788 0.57% -36.60% -35.17%
1159 NAMO NamoCoin NAMO $0.000197 $736 100.61% 94.91% 33.06%
1160 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 $687 0.12% 8.62% -7.24%
1161 ETT EncryptoTel [… ETT $0.068356 $665 -1.44% -19.01% -11.52%
1162 SJCX Storjcoin X SJCX $0.358239 $662 14.82% 35.45% -47.92%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000099 $643 0.54% 2.73% 20.28%
1164 EUSD eUSD EUSD $0.000227 $618 0.61% 55.57% 13.52%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000397 $583 0.54% 2.73% -11.96%
1166 VULC Vulcano VULC $0.009363 $536 0.69% -0.29% 36.06%
1167 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008526 $509 9.48% -7.97% 94.46%
1168 DON Donationcoin DON $0.000798 LowVol 0.52% 27.90% 91.80%
1169 WOW Wowcoin WOW $0.000099 LowVol 0.67% 2.10% -30.48%
1170 IRL IrishCoin IRL $0.002578 LowVol 0.54% -18.66% 7.55%
1171 BIT First Bitcoin BIT $0.012294 LowVol 7.75% 26.18% -17.50%
1172 EBIT eBIT EBIT $0.001175 LowVol 0.62% -2.34% 54.58%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.002285 LowVol -8.98% -7.74% -18.90%
1174 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006144 LowVol 0.93% -9.67% -17.80%
1175 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol 0.54% 2.73% 20.28%
1176 EDRC EDRCoin EDRC $0.044824 LowVol 0.54% -6.31% 12.69%
1177 WA WA Space WA $0.023596 LowVol -3.63% 7.24% 37.23%
1178 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000111 LowVol 0.57% -61.58% -32.64%
1179 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol 0.57%
1180 SKR Sakuracoin SKR $0.003929 LowVol 4.39% 279.99% 442.50%
1181 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000088 LowVol 11.44% 9542.09% 530.86%
1182 BSN Bastonet BSN $0.000793 LowVol 0.57% -8.68% -27.06%
1183 INDIA India Coin INDIA $0.000198 LowVol 0.57% -15.56% -25.18%
1184 MINEX Minex MINEX $0.051455 LowVol 0.57% 0.28% 21.61%
1185 REGA Regacoin REGA $0.003272 LowVol 0.54% 59.17% 40.95%
1186 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010013 LowVol 0.62% 5.48%
1187 SAK Sharkcoin SAK $0.002654 LowVol 1.13% 13.78% 44.45%
1188 FUDD DimonCoin FUDD $0.001973 LowVol 0.57% 1.42%
1189 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000793 LowVol 9.71% 36.98%
1190 TOP TopCoin TOP $0.000596 LowVol 9.56% -10.68% -34.02%
1191 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000198 LowVol 0.57% 2.73% -19.82%
1192 HYPER Hyper HYPER $0.012570 LowVol 0.57% -63.23%
1193 SWP Swapcoin SWP $0.070531 LowVol 0.57% -67.00% 14.38%
1194 LDCN LandCoin LDCN $0.001923 LowVol 3.17% -57.76% 0.37%
1195 XQN Quotient XQN $0.005254 LowVol 0.57% 4.71% -16.64%
1196 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000514 LowVol 0.98% -8.73% -20.12%
1197 XRY Royalties XRY $0.040549 LowVol 64.54% 46.34% -41.12%
1198 FAP FAPcoin FAP $0.009816 LowVol 0.07% -17.30% -65.76%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002749 LowVol 0.57% 17.50% 11.81%
1200 9COIN 9COIN 9COIN $0.002776 LowVol 3.03% 6.54% -11.19%
1201 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
1202 SIFT Smart Investm… SIFT $3.05 LowVol 0.57% -4.29% -5.76%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.000998 LowVol 0.49% -13.69% 41.66%
1204 YEL Yellow Token YEL $0.002642 LowVol 0.57% -44.41% 25.89%
1205 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003218 LowVol 0.18% -3.85% 8.34%
1206 YES Yescoin YES $0.000064 LowVol 0.44% -11.29% 246.59%
1207 AIB Advanced Inte… AIB $0.003922 LowVol 0.54% -2.11% 27.09%
1208 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149803 LowVol 0.57% 2.53%
1209 STARS StarCash Network STARS $0.266724 LowVol 3.67% 7.77% 28.80%
1210 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol 0.54% 20.79%
1211 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 LowVol 0.58% -0.17% -3.07%
1212 PRIMU Primulon PRIMU $0.000211 LowVol 0.62% -18.82% 27.76%
1213 ACN Avoncoin ACN $0.000297 LowVol -24.54% -22.95% -31.42%
1214 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol 0.54% 2.73% 20.29%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -3.02% -3.29% 24.73%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049571 LowVol 0.57% -14.25% -7.33%
1217 EGOLD eGold EGOLD $0.013671 LowVol 0.58% 42.57% 487.60%
1218 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol 0.57% -22.95% -0.97%
1219 UR UR UR $0.000701 LowVol -3.43% 18.60% 4.69%
1220 GAY GAY Money GAY $0.013152 LowVol -2.07% -11.43% -18.47%
1221 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037414 LowVol 0.34% 21.90% 22.80%
1222 ANI Animecoin ANI $0.000099 LowVol 0.54% -34.47% -37.72%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000099 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
1224 TODAY TodayCoin TODAY $0.001091 LowVol 0.57% 2.73% 62.17%
1225 MOTO Motocoin MOTO $0.002991 LowVol 0.51% 54.96% -12.05%
1226 ASN Aseancoin ASN $0.004858 LowVol 0.57% 2.73% 55.03%
1227 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002974 LowVol 0.57% -0.58% -4.56%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.028949 LowVol 0.54% -11.78% -6.91%
1229 FC Facecoin FC $0.001879 LowVol 0.57% -56.33% -46.59%
1230 QBC Quebecoin QBC $0.001685 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
1231 MONETA Moneta MONETA $0.000297 LowVol 0.54% 20.28%
1232 BEST BestChain BEST $0.001237 LowVol 0.23% 3.50% 20.60%
1233 VOYA Voyacoin VOYA $1.55 LowVol 0.87% -11.00% -21.61%
1234 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -13.33% -30.28% -98.72%
1235 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol 0.57% 2.73% 20.17%
1236 HNC Huncoin HNC $0.001785 LowVol 0.57% 54.10% 8.26%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.000694 LowVol 0.62% -28.09% -16.03%
1238 FUTC FutCoin FUTC $0.001983 LowVol 0.57% 8.14% 32.63%
1239 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol 0.54% 0.26% 20.63%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000120 LowVol 0.62% 47.37% 150.98%
1241 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 LowVol 0.57% -50.88% -9.36%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001230 LowVol -0.93% 9.35% 2.04%
1243 POKE PokeCoin POKE $0.000198 LowVol 0.57% 2.73%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.002478 LowVol 0.57% 12.73% 97.92%
1245 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -3.58% -2.08% -20.60%
1246 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol 0.57% 20.28%
1247 WINK Wink WINK $0.000209 LowVol 0.62% -15.49%
1248 UTA UtaCoin UTA $0.000496 LowVol -37.13% -42.93% -14.18%
1249 AV AvatarCoin AV $0.031725 LowVol 0.62% 2.73% 21.81%
1250 10MT 10M Token 10MT $0.002474 LowVol 0.57% 16.13% 33.76%
1251 BET BetaCoin BET $0.002974 LowVol 0.57% 21.84% 20.91%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.003173 LowVol 0.54% 2.81% 4.03%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
1254 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001289 LowVol 0.54% -7.26% -35.50%
1255 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000397 LowVol 0.54% -18.71% -4.09%
1256 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011415 LowVol 0.48% 5.77% 19.27%
1257 PRN Protean PRN $0.000093 LowVol 0.57% 159.48% 102.69%
1258 MAVRO Mavro MAVRO $0.013384 LowVol 0.57% 10.94% -12.39%
1259 TELL Tellurion TELL $0.000100 LowVol -0.93% -48.42% -35.98%
1260 CLINT Clinton CLINT $0.008923 LowVol 0.57% -8.74%
1261 TCR TheCreed TCR $0.000297 LowVol 0.54% 2.73% -9.83%
1262 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol 0.57% 2.73% 49.82%
1263 EGG EggCoin EGG $0.037674 LowVol 0.54%
1264 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000793 LowVol 0.57% -93.72% -3.74%
1265 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol 0.90% -59.17% -75.77%
1266 NBIT netBit NBIT $0.027904 LowVol 0.57% -42.97% -40.61%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.023893 LowVol 0.57% 24.87%
1268 ACES Aces ACES $0.000409 LowVol 0.54% 323.81% 336.13%
1269 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 LowVol 0.57% 2.74% 9.35%
1270 TYC Tyrocoin TYC $0.012789 LowVol 0.57% 20.63%
1271 MAGN Magnetcoin MAGN $0.475979 LowVol 0.58% -14.03% 15.40%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000595 LowVol 0.57% 26.69% 31.58%
1273 MBL MobileCash MBL $0.000297 LowVol 0.57% 2.73% -9.79%
1274 XDE2 XDE II XDE2 $2.96 LowVol 0.57% 0.06% 12.66%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.005849 LowVol 0.57% 2.73% 21.81%
1276 AXIOM Axiom AXIOM $0.015268 LowVol 0.57% 2.73% 20.76%
1277 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol 0.97% 2.23% -16.06%
1278 ELC Elacoin ELC $0.073166 LowVol 0.55% 5.74% 7.33%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005475 LowVol 0.57% -1.10% -50.11%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.306744 LowVol 0.57% 2.70% 39.25%
1281 KASHH KashhCoin KASHH $0.000028 LowVol 0.97% -71.13% -61.49%
1282 DUB Dubstep DUB $0.002181 LowVol 0.57%
1283 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003272 LowVol 0.54% -0.22% 13.29%
1284 BUB Bubble BUB $0.015863 LowVol 0.57% 2.08% 21.98%
1285 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009815 LowVol 0.57% -27.35% -13.97%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000397 LowVol 0.54% -22.42% -19.81%
1287 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 0.54% 2.73% 20.28%
1288 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol 0.57% 2.73% 20.28%
1289 OCOW OCOW OCOW $0.004957 LowVol 0.57%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.018044 LowVol 0.54%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008328 LowVol 0.54% 2.73%
1292 OP Operand OP $0.000892 LowVol 0.54% 2.72% 20.28%
1293 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001685 LowVol 0.54% 2.73% 13.80%
1294 RICHX RichCoin RICHX $0.006543 LowVol 0.54% 8.89%
1295 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002974 LowVol 0.54% -11.95% -17.56%
1296 OMC Omicron OMC $0.112327 LowVol 0.54% 21.40%
1297 OPES Opescoin OPES $0.001983 LowVol 0.57% 8.54%
1298 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003668 LowVol 0.54% 2.73%
1299 CME Cashme CME $0.000099 LowVol 0.57% 20.76%
1300 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083279 LowVol 0.57% 5.11% 32.16%
1301 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000099 LowVol 0.57% -17.81%
1302 PDG PinkDog PDG $0.000099 LowVol 0.57% 2.73%
1303 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -13.42%
1304 VGC VegasCoin VGC $0.000201 LowVol -0.77% 2.64%
1305 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1306 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 19.56%
1307 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 1.71% -35.42%
1308 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 2.44% 19.83%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.29%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1311 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.89%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -0.66%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.29% 16.21%
1314 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.31% 61.29%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.001382 LowVol 2.26% 12.31%
1317 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.02% 15.63%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.25% 64.72%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 2.10% -40.23%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 1616.14%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi