Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9927.20 trên tổng giá trị $165,849,263,160

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $473.41 trên tổng giá trị $45,450,809,466

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1601.56 trên tổng giá trị $26,949,209,886

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.268342 trên tổng giá trị $10,364,138,292

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $342.99 trên tổng giá trị $5,719,737,421

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.003678 trên tổng giá trị đã biến động tăng 253.15% trong 1h qua

    + Đồng CTIC2 Coimatic 2.0 (CTIC2) đang có giá hiện tại $0.001239 trên tổng giá trị $15,992 đã biến động tăng 103.84% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000196 trên tổng giá trị $4,911,675 đã biến động tăng 98.59% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000196 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.48% trong 1h qua

    + Đồng ESP Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000175 trên tổng giá trị $3,631,973 đã biến động tăng 65.11% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9542.09% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.093370 trên tổng giá trị $410,643 đã biến động tăng 545.23% trong 24h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000405 trên tổng giá trị đã biến động tăng 319.56% trong 24h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $43.30 trên tổng giá trị $2,056,777 đã biến động tăng 263.57% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.003678 trên tổng giá trị đã biến động tăng 255.38% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1609.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001285 trên tổng giá trị $122,408 đã biến động tăng 682.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.082627 trên tổng giá trị $1,258,288 đã biến động tăng 565.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008799 trên tổng giá trị $104,019 đã biến động tăng 557.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 530.86% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CREVA CrevaCoin CREVA $31,409 $0.000863 36,390,750 $739 -6.40% 11.72% -10.44%
702 JOBS JobsCoin JOBS $31,244 $0.000295 106,019,270 $2,844 -0.74% -23.71% -40.43%
703 ERY Eryllium ERY $25,636 $0.004888 5,244,418 $511 -0.77% 5.80% -4.26%
704 SOCC SocialCoin SOCC $14,981 $0.010818 1,384,879 $605 -0.74% -35.70% -16.06%
705 ELS Elysium ELS $13,770 $0.003438 4,005,012 $595 -0.74% -13.17% 20.95%
706 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,719 $0.014952 850,702 $3,630 -1.25% 18.61% 144.60%
707 CRTM Corethum CRTM $11,671 $0.004669 2,500,000 $1,350 1.03% 9.01% 143.60%
708 LVPS LevoPlus LVPS $11,149 $0.007368 1,513,256 $2,266 -0.74% -8.15% -22.35%
709 GRIM Grimcoin GRIM $10,074 $0.000976 10,324,802 $1,849 -8.95% -0.21% 83.96%
710 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,055 $0.003154 3,188,280 $3,803 -0.65% -7.95% 70.24%
711 HMC HarmonyCoin HMC $6,482 $0.011630 557,350 $7,306 -0.74% 10.70% 22.05%
712 DMB Digital Money… DMB $419 $0.000993 421,300 $2,270 -0.77% 2.85% -26.48%
713 FAL Falcoin FAL $39 $0.000196 196,766 $1,758 -0.77% -59.98% -59.07%
714 APW AppleCoin APW $7 $0.000098 74,506 $628 -0.74% 1.71% 19.14%
715 UNITY SuperNET UNITY $37,778,962 $46.29 816,061 LowVol 5.34% -29.48% -22.64%
716 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
717 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -32.57%
718 PGL Prospectors Gold PGL $5,068,842 $0.078587 64,500,000 LowVol -0.74% 1.59% -10.85%
719 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 7.95%
720 YASH YashCoin YASH $4,890,189 $0.489006 10,000,264 LowVol -0.74% 1.27% 23.04%
721 ECOB Ecobit ECOB $4,683,200 $0.010537 444,444,444 LowVol -0.76% -2.96% 8.94%
722 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402
723 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,062,364 $0.619263 6,559,998 LowVol -0.74% -0.40% 39.55%
724 JNS Janus JNS $2,932,964 $0.127824 22,945,335 LowVol 4.94% 22.45% 36.14%
725 AC AsiaCoin AC $2,328,721 $0.002027 1,148,726,426 LowVol -0.66% -7.97% 22.46%
726 CBX Crypto Bullion CBX $2,177,147 $2.17 1,005,109 LowVol -1.96% 12.65% -4.49%
727 LNK Link Platform LNK $2,056,777 $43.30 47,503 LowVol 1.01% 263.57% 14.35%
728 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
729 NDC NEVERDIE NDC $1,856,859 $0.045285 41,004,200 LowVol 1.03% -1.67% 4.44%
730 EMV Ethereum Movi… EMV $1,686,083 $0.256764 6,566,666 LowVol 1.03% 9.62%
731 AHT Bowhead AHT $1,613,392 $0.201674 8,000,000 LowVol 0.43% 44.01% 6.29%
732 GRE Greencoin GRE $1,426,991 $0.000400 3,571,512,641 LowVol -1.09% 3.25% -7.50%
733 SDC ShadowCash SDC $1,373,487 $0.205147 6,695,133 LowVol -0.71% 150.40%
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,311,851 $0.216310 6,064,681 LowVol -0.74% 17.56% 31.50%
735 RC RussiaCoin RC $1,236,792 $0.147626 8,377,873 LowVol -0.74% -1.14% -12.48%
736 INPAY InPay INPAY $1,178,800 $0.117880 10,000,000 LowVol -0.77% -18.23%
737 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,105,579 $0.000048 22,842,453,030 LowVol -0.65% 37.10% -40.41%
738 SHORTY Shorty SHORTY $1,090,390 $0.010904 100,000,000 LowVol -0.74% 7.79% 20.22%
739 HTC HitCoin HTC $1,080,206 $0.000098 10,996,318,099 LowVol -0.71% 19.14%
740 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 1.43% 124.55%
741 CNO Coin(O) CNO $1,001,772 $0.009526 105,164,749 LowVol -0.74% -9.79% -5.85%
742 ORB Orbitcoin ORB $855,561 $0.277218 3,086,237 LowVol -0.66% 5.71% 3.46%
743 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.31% 15.41%
744 METAL MetalCoin METAL $755,666 $0.009823 76,925,527 LowVol -0.74% -3.13% -3.78%
745 NETKO Netko NETKO $747,083 $0.173876 4,296,640 LowVol -1.26% -14.55% 0.67%
746 GIM Gimli GIM $737,625 $0.009220 80,000,000 LowVol 1.03% -2.34% -16.28%
747 PND Pandacoin PND $737,220 $0.000023 32,514,916,898 LowVol -0.40% -65.75% 9.16%
748 ITI iTicoin ITI $724,499 $22.64 32,000 LowVol -0.88% 29.66% 11.61%
749 JET Jetcoin JET $711,361 $0.146295 4,862,509 LowVol 2.05% 116.40% 57.49%
750 MAC Machinecoin MAC $659,985 $0.032671 20,201,075 LowVol -0.77% 0.18% -12.89%
751 XGR GoldReserve XGR $619,058 $0.036052 17,171,382 LowVol -0.74% -40.98% -24.20%
752 USC Ultimate Secu… USC $579,142 $0.055993 10,343,113 LowVol -0.74% -3.53% 6.08%
753 RIYA Etheriya RIYA $561,893 $0.355284 1,581,531 LowVol 0.56% -0.75% -1.94%
754 SAC SACoin SAC $551,145 $0.078587 7,013,205 LowVol -0.77% -0.69% 1.25%
755 BRIT BritCoin BRIT $520,220 $0.024460 21,268,092 LowVol -0.74% 58.29% 92.63%
756 FUCK FuckToken FUCK $509,680 $0.009917 51,392,878 LowVol -8.63% -12.20% -29.58%
757 BITS Bitstar BITS $481,859 $0.020878 23,079,737 LowVol -0.71% -3.50% -12.03%
758 VAL Valorbit VAL $465,857 $0.000098 4,742,346,801 LowVol -0.74% 1.72% 20.00%
759 FC2 FuelCoin FC2 $459,213 $0.004519 101,624,045 LowVol -0.71% -2.47% 49.43%
760 OPAL Opal OPAL $446,105 $0.029458 15,143,511 LowVol -0.66% 24.82% 58.93%
761 ECA Electra ECA $441,640 $0.000020 21,781,970,382 LowVol 1.04% 155.46% 129.38%
762 AMBER AmberCoin AMBER $437,860 $0.010020 43,699,481 LowVol -0.77% -9.52%
763 BUCKS SwagBucks BUCKS $431,997 $1.37 315,732 LowVol -0.71% 1.54% 19.82%
764 FNC FinCoin FNC $428,100 $0.033241 12,878,667 LowVol -1.53% -6.10% -13.84%
765 V Version V $415,060 $0.000888 467,549,376 LowVol -0.78% -22.60% 3.62%
766 TALK BTCtalkcoin TALK $384,823 $0.005894 65,290,635 LowVol -0.74% 4.16% -27.59%
767 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -1.41%
768 AU AurumCoin AU $377,509 $1.27 296,216 LowVol -0.74% 0.78% 22.99%
769 VLT Veltor VLT $366,603 $0.660718 554,855 LowVol -0.77% 3.14% -51.71%
770 SHDW Shadow Token SHDW $363,494 $0.051928 7,000,000 LowVol -0.77% 27.70% 7.47%
771 SLG Sterlingcoin SLG $357,096 $0.084911 4,205,514 LowVol -0.77% -5.40% 4.12%
772 UNI Universe UNI $350,875 $0.032122 10,923,107 LowVol -0.71% -1.75% 3.72%
773 DVC Devcoin DVC $348,271 $0.000023 15,158,557,500 60.39%
774 TRK Truckcoin TRK $334,423 $0.002153 155,347,525 LowVol -0.73% 28.15% 65.62%
775 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.74% 18.00%
776 GUN Guncoin GUN $328,412 $0.001673 196,312,078 LowVol -0.78% -4.19% 27.49%
777 PR Prototanium PR $327,042 $1.67 195,850 LowVol -0.74% 26.28% 90.01%
778 CAGE CageCoin CAGE $320,116 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 25.59% 75.14% -95.91%
779 WAY WayGuide WAY $304,648 $0.003045 100,040,708 LowVol -0.74% -4.45%
780 Q2C QubitCoin Q2C $292,560 $0.001179 248,184,306 LowVol -0.71% 10.96% 8.79%
781 RBIES Rubies RBIES $270,825 $0.026003 10,415,252 LowVol -0.74% 12.13% 13.23%
782 GLC GlobalCoin GLC $268,883 $0.004126 65,171,010 LowVol 6.90% 42.39% 47.09%
783 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol
784 BTCR Bitcurrency BTCR $260,000 $0.001533 169,598,616 LowVol 2.76% 47.69% 16.08%
785 BXT BitTokens BXT $256,831 $0.460283 557,985 LowVol -0.71% -5.55% -4.44%
786 VIDZ PureVidz VIDZ $248,224 $0.001981 125,279,775 LowVol -0.75% 0.46% 7.91%
787 TTC TittieCoin TTC $242,894 $0.000193 1,259,816,434 LowVol -0.73% 80.27% 25.97%
788 NYAN Nyancoin NYAN $242,573 $0.000762 318,149,590 LowVol -0.69% -1.29% 2.70%
789 8BIT 8Bit 8BIT $240,120 $0.206215 1,164,415 LowVol -0.72% -1.66% 9.97%
790 ATOM Atomic Coin ATOM $232,581 $0.017730 13,118,139 LowVol -2.56% -27.72% 1.98%
791 GAIA GAIA GAIA $231,640 $0.009611 24,101,381 LowVol -0.74% 38.66% -2.38%
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $228,246 $0.000005 46,232,044,999 LowVol -2.43% -9.16% -7.42%
793 SH Shilling SH $224,045 $0.005698 39,323,025 LowVol -0.74% -0.01% 54.15%
794 FLY Flycoin FLY $223,751 $1.06 210,806 LowVol -0.71%
795 EVO Evotion EVO $218,282 $0.069046 3,161,385 LowVol -0.74% 23.91% 49.93%
796 LOT LottoCoin LOT $215,280 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -0.59% 1.76% 17.65%
797 J Joincoin J $211,592 $0.086420 2,448,402 LowVol -0.56% -18.30% -12.99%
798 4CHN ChanCoin 4CHN $207,838 $0.031002 6,703,981 LowVol -0.79% 2.55% -22.42%
799 ICE iDice ICE $206,737 $0.131595 1,571,013 LowVol -8.79% 183.19% -26.62%
800 EMD Emerald Crypto EMD $202,642 $0.010600 19,117,129 LowVol -0.74% 5.09% 40.18%
801 XPD PetroDollar XPD $197,781 $0.003091 63,993,275 LowVol 0.62% -2.02% 17.27%
802 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $195,591 $0.014845 13,175,979 LowVol 9.97% 12.44% 28.51%
803 CCN Cannacoin CCN $193,442 $0.041160 4,699,789 LowVol -0.47% -28.37% 14.16%
804 BOLI Bolivarcoin BOLI $193,267 $0.023213 8,325,900 LowVol -0.82% 4.16% 5.89%
805 BUN BunnyCoin BUN $192,904 $0.000002 102,291,852,952 LowVol 3.75% 5.28% -6.24%
806 888 OctoCoin 888 $192,182 $0.003820 50,305,980 LowVol -0.73% 1.26% -6.91%
807 KED Darsek KED $188,831 $0.013945 13,540,733 LowVol -0.74% 18.45% -2.81%
808 BLRY BillaryCoin BLRY $188,142 $0.020924 8,991,817 LowVol -0.74% 37.36% 225.33%
809 EUC Eurocoin EUC $180,116 $0.014506 12,416,279 LowVol -1.36% 17.05% 66.67%
810 WMC WMCoin WMC $177,784 $0.015423 11,527,489 LowVol -0.74% 1.71% 19.15%
811 GAP Gapcoin GAP $175,396 $0.014606 12,008,177 LowVol 1.09% 5.06% 32.21%
812 BIGUP BigUp BIGUP $172,384 $0.000081 2,117,067,769 LowVol -17.07% -15.69% -4.26%
813 I0C I0Coin I0C $171,062 $0.008152 20,984,874 LowVol -0.77% -15.16% -19.80%
814 GRT Grantcoin GRT $169,200 $0.003929 43,063,246 LowVol -0.77% 3.60% 21.05%
815 ACOIN Acoin ACOIN $166,295 $0.136298 1,220,085 LowVol -0.74% -3.41% 4.68%
816 EVIL Evil Coin EVIL $165,919 $0.007893 21,020,383 LowVol -0.73% 11.40% 32.08%
817 XRE RevolverCoin XRE $164,300 $0.007368 22,300,594 LowVol -0.36% -2.18% 20.16%
818 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
819 C2 Coin2.1 C2 $159,799 $0.001598 99,976,323 LowVol -9.42% -16.14% 66.91%
820 WYV Wyvern WYV $159,294 $0.091357 1,743,644 LowVol -0.74% 3.95% -16.92%
821 URC Unrealcoin URC $157,327 $0.022397 7,024,402 LowVol -0.74% 0.79% 18.39%
822 YAC Yacoin YAC $152,932 $0.001277 119,756,108 LowVol -0.74% -11.86% 36.89%
823 XPY PayCoin XPY $152,149 $0.012869 11,823,254 LowVol -0.74% -26.47% -24.25%
824 RBX Ripto Bux RBX $151,604 $0.000398 381,236,123 LowVol -0.30% 2.15% -9.72%
825 GTC Global Tour Coin GTC $149,733 $0.005010 29,887,402 LowVol -0.74% 8.07% 31.79%
826 ANTI AntiBitcoin ANTI $145,831 $0.008350 17,465,159 LowVol -0.77% 1.71% 10.07%
827 PASL Pascal Lite PASL $143,754 $0.034578 4,157,350 LowVol -0.58% -4.79% 8.57%
828 PHS Philosopher S… PHS $141,203 $0.023478 6,014,340 LowVol -0.71% -1.99% 4.57%
829 BUMBA BumbaCoin BUMBA $141,067 $0.006287 22,438,116 LowVol -0.74% 14.78% 6.73%
830 SPACE SpaceCoin SPACE $139,142 $0.006660 20,891,124 LowVol -0.74% -15.34% 1.59%
831 FIRE Firecoin FIRE $135,942 $1.38 98,412 LowVol -0.74% 2.16% 30.88%
832 HMP HempCoin HMP $133,268 $0.000098 1,356,645,470 LowVol -0.74% 1.71% 19.14%
833 GP GoldPieces GP $132,862 $0.108889 1,220,161 LowVol -0.74% -6.45% 43.37%
834 FRN Francs FRN $130,511 $0.033749 3,867,080 LowVol -0.70% -3.89% 10.30%
835 CON PayCon CON $130,026 $0.005643 23,042,604 LowVol 8.24% 21.49% 57.64%
836 HAL Halcyon HAL $127,425 $0.024165 5,273,044 LowVol -0.71% -13.59% 38.90%
837 PXI Prime-XI PXI $126,220 $0.007124 17,716,410 LowVol 20.74% 37.18% 64.97%
838 KIC KibiCoin KIC $125,371 $0.008528 14,701,000 LowVol 30.84% 245.03% 72.29%
839 CORG CorgiCoin CORG $124,501 $0.000099 1,251,855,418 LowVol -0.18% 2.57% 3.46%
840 BITGOLD bitGold BITGOLD $124,310 $1381.69 89.9694 LowVol 0.95% -8.60% -5.79%
841 DRXNE DROXNE DRXNE $123,237 $0.001965 62,725,417 LowVol -0.74% -6.88% 17.48%
842 PX PX PX $122,408 $0.001285 95,280,604 LowVol 2.33% 682.32%
843 CYP Cypher CYP $121,305 $0.019057 6,365,285 LowVol -0.77% 21.02%
844 FRK Franko FRK $119,777 $0.128686 930,767 LowVol -0.74% 22.32%
845 FLAX Flaxscript FLAX $119,524 $0.021409 5,582,890 LowVol -0.71% 2.81% 62.51%
846 QCN QuazarCoin QCN $118,763 $0.019647 6,044,911 LowVol -0.71% -2.36% 15.54%
847 OHM OHM OHM $116,639 $0.003929 29,684,191 LowVol -0.74% 1.71%
848 DLC Dollarcoin DLC $112,717 $0.012377 9,106,714 LowVol -0.77% -0.66% 20.09%
849 MNM Mineum MNM $112,364 $0.011907 9,436,367 LowVol -0.76% -15.93% -9.66%
850 020 020LondonCoin 020 $112,088 $7.1e-07 156,918,490,248 LowVol 0.13%
851 ISL IslaCoin ISL $110,481 $0.072987 1,513,704 LowVol -0.71% 12.48%
852 UNITS GameUnits UNITS $110,385 $0.031784 3,472,983 LowVol -1.35% -9.56% 18.26%
853 BLC Blakecoin BLC $109,082 $0.007213 15,122,697 LowVol 4.01% 11.12% 29.55%
854 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $106,347 $0.134089 793,108 LowVol -0.77% 8.97% 63.39%
855 MARS Marscoin MARS $105,466 $0.003729 28,279,074 LowVol -0.73% -6.02% 44.78%
856 CAP Bottlecaps CAP $105,257 $0.000514 204,657,254 LowVol
857 IMS Independent M… IMS $103,630 $0.019302 5,368,934 LowVol -0.68% 10.22% 5.73%
858 ARCO AquariusCoin ARCO $102,970 $0.069611 1,479,221 LowVol -0.65% -3.91% -5.30%
859 GPU GPU Coin GPU $101,964 $0.002519 40,477,042 LowVol -14.03% 2.25% 52.33%
860 XCT C-Bit XCT $101,404 $0.000645 157,223,250 LowVol -0.74% -10.35% 13.76%
861 XCRE Creatio XCRE $98,958 $0.004822 20,520,514 LowVol -0.73% 7.62% 58.13%
862 VC VirtualCoin VC $96,888 $0.009627 10,064,287 LowVol -0.71% -33.44%
863 TSE Tattoocoin (S… TSE $96,873 $0.001071 90,421,856 LowVol -1.24% 5.25% 44.24%
864 VEC2 VectorAI VEC2 $96,138 $0.005796 16,587,533 LowVol -0.74% 65.91% 100.61%
865 CNNC Cannation CNNC $95,204 $0.038437 2,476,893 LowVol -24.00% -28.03% -28.34%
866 DUO ParallelCoin DUO $94,679 $0.313875 301,644 LowVol -0.76% -6.80% 13.99%
867 COXST CoExistCoin COXST $93,692 $0.003457 27,100,000 LowVol 0.43% 0.45% 53.53%
868 SLING Sling SLING $93,167 $0.086740 1,074,095 LowVol -0.77% -35.88% -24.70%
869 BOST BoostCoin BOST $92,004 $0.007760 11,855,487 LowVol -0.74% 3.50% 36.40%
870 XCO X-Coin XCO $91,303 $0.007372 12,384,976 LowVol -0.74% 3.55% 0.00%
871 SLM Slimcoin SLM $90,976 $0.006090 14,937,439 LowVol -0.77% 1.72% 18.44%
872 BTQ BitQuark BTQ $89,039 $0.009922 8,974,334 LowVol -3.60% -20.36% -2.55%
873 MST MustangCoin MST $85,233 $0.135217 630,343 LowVol -0.74% 22.47% 32.72%
874 ALL Allion ALL $85,216 $0.013746 6,199,359 LowVol -0.62% -1.18% -4.07%
875 CAT Catcoin CAT $83,788 $0.013556 6,180,800 LowVol -0.74% -3.47% -11.53%
876 SOON SoonCoin SOON $82,002 $0.006580 12,462,620 LowVol -0.71% 1.78% 20.39%
877 ICOB ICOBID ICOB $80,239 $0.000752 106,701,874 LowVol -0.69% 29.84% 77.72%
878 VUC Virta Unique … VUC $78,183 $0.001273 61,417,175 LowVol -0.77% 0.49% -7.19%
879 JWL Jewels JWL $77,318 $0.003831 20,181,636 LowVol -0.74% -0.83% 29.05%
880 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,089 $0.014011 5,502,168 LowVol 0.08% 10.18% 9.04%
881 BAS BitAsean BAS $77,031 $0.015406 5,000,000 LowVol 1.08% 7.43% 17.26%
882 MRJA GanjaCoin MRJA $76,717 $0.017232 4,451,920 LowVol -0.04% 2.24% -39.29%
883 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $75,846 $0.009445 8,030,000 LowVol 14.30% 37.21% 67.27%
884 BITZ Bitz BITZ $73,535 $0.036936 1,990,891 LowVol -0.74% 1.71% 40.52%
885 GPL Gold Pressed … GPL $73,386 $0.287038 255,667 LowVol -0.64% -14.79% 44.45%
886 CPN CompuCoin CPN $72,794 $0.003711 19,615,019 LowVol 12.67% -10.64% 19.43%
887 CRX Chronos CRX $72,567 $0.000984 73,729,962 LowVol -0.46% 5.15% 20.99%
888 BIP BipCoin BIP $71,134 $0.043714 1,627,261 LowVol -0.74% 1.94% 61.99%
889 DRM Dreamcoin DRM $70,506 $0.028782 2,449,632 LowVol -0.74% 1.71% 20.37%
890 ATX Artex Coin ATX $70,110 $0.003733 18,781,750 LowVol -0.74% -10.68% 18.86%
891 $$$ Money $$$ $70,054 $0.001527 45,887,218 LowVol 13.61% 5.30% 66.76%
892 SCRT SecretCoin SCRT $68,956 $0.016307 4,228,672 LowVol -0.74% 19.14%
893 SPT Spots SPT $66,329 $0.002960 22,406,021 LowVol -1.40% -1.44% 13.25%
894 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,125 $0.002652 24,931,054 LowVol -0.74% 3.37% 12.02%
895 URO Uro URO $60,011 $0.049706 1,207,310 LowVol -0.71% 1.71% 19.14%
896 GCC GuccioneCoin GCC $59,781 $0.002947 20,285,537 LowVol -0.74% 1.72% 23.25%
897 RPC RonPaulCoin RPC $59,628 $0.066894 891,380 LowVol -0.74% 3.75% -17.93%
898 ZMC ZetaMicron ZMC $58,974 $0.000098 600,344,291 LowVol -0.74% 1.71% 19.14%
899 CASH Cashcoin CASH $58,945 $0.001277 46,158,242 LowVol -0.74% 1.70% 25.66%
900 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,932 $0.000739 79,719,140 LowVol -0.74% -24.44% 11.68%
901 CF Californium CF $58,781 $0.024460 2,403,158 LowVol -1.02% 0.11% -4.82%
902 EMP EMoneyPower EMP $58,740 $0.006385 9,200,000 LowVol -0.69% -37.40%
903 JIN Jin Coin JIN $58,047 $0.005894 9,848,485 LowVol -0.74% 3.44% -34.09%
904 DIBC DIBCOIN DIBC $57,585 $0.011517 5,000,000 LowVol -0.20% 5.87% -11.13%
905 CESC CryptoEscudo CESC $56,624 $0.000393 144,105,100 LowVol -0.74% 35.62% 138.28%
906 WARP WARP WARP $56,376 $0.051474 1,095,224 LowVol -0.74% 1.71% 19.14%
907 PHO Photon PHO $55,419 $0.000003 20,388,957,802 LowVol -25.42% 0.31% -3.06%
908 ZYD Zayedcoin ZYD $55,202 $0.008841 6,243,840 LowVol -0.74% 0.59% 14.07%
909 GLT GlobalToken GLT $54,347 $0.002093 25,962,700 LowVol -0.77% -22.08% 2.92%
910 ARB ARbit ARB $54,226 $0.006975 7,774,825 LowVol -0.71%
911 300 300 Token 300 $53,812 $179.37 300 LowVol -0.77% -16.52% 27.94%
912 BRAIN Braincoin BRAIN $53,547 $0.005305 10,094,424 LowVol -0.74% -5.31% 19.45%
913 CXT Coinonat CXT $52,683 $0.006109 8,623,200 LowVol -9.52% -9.26% 50.73%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.88%
915 SOIL SOILcoin SOIL $51,516 $0.009035 5,702,048 LowVol -0.74% 0.08% 40.30%
916 BSC BowsCoin BSC $50,159 $0.009037 5,550,102 LowVol -0.74% 3.18% 23.15%
917 KURT Kurrent KURT $47,008 $0.004739 9,919,485 LowVol -0.74% -37.89% -18.17%
918 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,099 $0.006287 7,332,423 LowVol -0.71% 16.11% 239.63%
919 BRAT BRAT BRAT $45,931 $0.000287 160,000,000 LowVol 45.60% 48.43% 16.24%
920 PIE PIECoin PIE $45,105 $0.002554 17,660,107 LowVol -0.74% -18.81% -47.44%
921 UET Useless Ether… UET $44,433 $0.011204 3,965,716 LowVol 1.08% 46.49% 83.97%
922 MND MindCoin MND $44,370 $0.003536 12,546,625 LowVol -0.74% -3.65% 15.34%
923 STEPS Steps STEPS $42,081 $0.002259 18,625,017 LowVol -0.74% 1.70% 14.17%
924 XBTS Beatcoin XBTS $41,950 $0.027514 1,524,686 LowVol -0.69% -27.04% -29.71%
925 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,258 $0.000589 70,000,000 LowVol -0.77% 22.05% 42.95%
926 VIP VIP Tokens VIP $40,988 $0.000491 83,450,403 LowVol 12.08% 11.65% 48.34%
927 PULSE Pulse PULSE $40,734 $0.002849 14,298,972 LowVol -0.74% -4.85% 23.39%
928 ITZ Interzone ITZ $40,472 $0.024592 1,645,765 LowVol -0.91% 1.79% -37.22%
929 SONG SongCoin SONG $40,422 $0.001241 32,565,300 LowVol -0.73% -17.88% 115.88%
930 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.92% 2.06%
931 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol 2.11%
932 CMT Comet CMT $39,883 $0.045694 872,830 LowVol 1.92% 3.83% 6.56%
933 ORLY Orlycoin ORLY $39,599 $0.001081 36,646,779 LowVol -0.71% 1.71% 19.14%
934 NRO Neuro NRO $39,237 $0.001081 36,311,628 LowVol -0.74% 1.70% -18.03%
935 EREAL eREAL EREAL $39,077 $0.000584 66,909,634 LowVol 5.22% -1.35% 1.19%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $37,986 $0.000982 38,669,634 LowVol -0.77% 33.33%
937 CRT CRTCoin CRT $37,378 $0.471520 79,270 LowVol -0.71% 1.71% 19.15%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.25%
939 BIOS BiosCrypto BIOS $36,817 $0.001768 20,821,709 LowVol -36.96% -38.75% 6.67%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $36,071 $0.000059 608,557,394 LowVol -0.64% 8.28% 50.00%
941 EGO EGO EGO $35,364 $0.000589 60,000,001 LowVol -0.74% 19.14%
942 KRONE Kronecoin KRONE $34,404 $0.009816 3,504,712 LowVol 0.89% -2.59% 22.72%
943 G3N G3N G3N $34,170 $0.004519 7,561,891 LowVol -0.74% 3.97% 19.12%
944 SFC Solarflarecoin SFC $34,067 $0.002419 14,083,450 LowVol -0.74% -29.96% -34.40%
945 GBT GameBet Coin GBT $33,419 $0.001572 21,262,780 LowVol -0.74% 1.71% 5.33%
946 LTCR Litecred LTCR $32,663 $0.001081 30,227,750 LowVol 35.58% 28.62% 37.50%
947 IMX Impact IMX $32,272 $0.000295 109,509,049 LowVol -0.71% 52.57% 21.92%
948 KNC KingN Coin KNC $31,583 $15.73 2,008 LowVol -0.77% 1.79% 13.68%
949 BOAT Doubloon BOAT $31,335 $0.001689 18,547,845 LowVol -0.86% -5.27% -0.86%
950 MILO MiloCoin MILO $31,309 $0.002902 10,789,954 LowVol -2.38% 25.30% 35.92%
951 DPAY DPAY DPAY $31,254 $0.000393 79,541,001 LowVol -0.74% 1.71%
952 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,840 $0.006385 4,829,945 LowVol -0.74% 11.63% 7.81%
953 FLVR FlavorCoin FLVR $30,793 $0.001473 20,898,106 LowVol -0.74% -4.65% -28.47%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $29,470 $0.000295 100,000,000 LowVol -0.71% 1.71% -28.52%
955 VTA Virtacoin VTA $29,346 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 158.27%
956 ICON Iconic ICON $28,772 $0.048527 592,894 LowVol -0.74% 0.66% 17.78%
957 LUNA Luna Coin LUNA $28,520 $0.017692 1,612,056 LowVol -0.74% -32.36% 35.33%
958 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,455 $0.031828 894,026 LowVol -0.71% 9.85% 18.26%
959 MTM MTMGaming MTM $28,039 $0.009346 2,999,967 LowVol -1.48% 6.90% 70.11%
960 PSB Pesobit PSB $27,276 $0.000811 33,629,658
961 PEX PosEx PEX $26,509 $0.010806 2,453,240 LowVol -0.74% 2.64% 19.85%
962 CAB Cabbage CAB $25,786 $0.002456 10,499,996 LowVol -0.74% 0.59% -19.98%
963 PLNC PLNcoin PLNC $25,182 $0.001473 17,089,600 LowVol 3.20% -27.35% -15.66%
964 LIR LetItRide LIR $24,940 $0.000688 36,269,842 LowVol -0.74% 1.71% 5.00%
965 PLACO PlayerCoin PLACO $24,150 $0.000688 35,120,000 LowVol -0.74% 1.71% -6.44%
966 ZNE Zonecoin ZNE $24,095 $0.009332 2,581,970 LowVol -0.77% 19.70%
967 WBB Wild Beast Block WBB $23,919 $0.144501 165,529 LowVol 10.59% -3.83% 30.88%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,695 $0.031435 753,776 LowVol -0.74% 1.08% 19.51%
969 CNC CHNCoin CNC $23,519 $0.000491 47,883,287 LowVol -0.74% 2.27% 36.74%
970 BNX BnrtxCoin BNX $23,429 $0.000884 26,495,501 LowVol -0.78% 2.11% 80.36%
971 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.14%
972 HVCO High Voltage HVCO $22,604 $0.015128 1,494,171 LowVol -0.77% 1.71% 16.54%
973 GBC GBCGoldCoin GBC $21,498 $0.001892 11,361,817 LowVol 0.00% 8.43% -8.64%
974 BIOB BioBar BIOB $20,883 $0.023576 885,756 LowVol -0.74% 3.68% 13.58%
975 IBANK iBank IBANK $20,453 $0.004519 4,526,324 LowVol -0.74% -0.45% -8.30%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 RIDE Ride My Car RIDE $19,898 $0.000196 101,276,976 LowVol -0.74% -47.31% -20.64%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $18,574 $0.000589 31,512,613 LowVol -0.71% -12.82% 19.14%
979 SDP SydPak SDP $18,482 $0.115719 159,710 LowVol -0.71% 1.71% 19.99%
980 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.36%
981 XOC Xonecoin XOC $16,916 $0.040276 420,000 LowVol -0.74% -2.57% 3.85%
982 MGM Magnum MGM $16,631 $0.004224 3,937,171 LowVol -0.74% -18.10% 70.76%
983 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,992 $0.001239 12,910,750 LowVol 103.84% -24.38% -53.12%
984 RSGP RSGPcoin RSGP $14,090 $8.16 1,727 LowVol -0.74% 1.77%
985 TRADE Tradecoin TRADE $14,070 $0.001866 7,538,546 LowVol -0.74% 7.35% -26.43%
986 XRC Rawcoin XRC $12,353 $0.017524 704,882 LowVol -0.61% 7.05% -44.60%
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,651 $0.006971 1,671,379 LowVol -1.48% 24.96%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 DAS DAS DAS $11,277 $0.004299 2,622,886 LowVol -3.95% -56.91% -46.60%
990 SANDG Save and Gain SANDG $11,139 $0.003635 3,064,800 LowVol -0.74% 25.95%
991 GEERT GeertCoin GEERT $11,123 $0.002185 5,091,200 LowVol -8.17% -5.75% 41.14%
992 ARGUS Argus ARGUS $10,452 $0.009102 1,148,324 LowVol -5.59% 1.30% 47.58%
993 P7C P7Coin P7C $10,432 $0.000296 35,220,238 LowVol 2.23%
994 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.16%
995 DIX Dix Asset DIX $10,273 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 3.89% -48.15% 57.28%
996 JS JavaScript Token JS $8,955 $0.001120 7,991,996 LowVol 2.00% -41.71% 43.33%
997 VOLT Bitvolt VOLT $8,907 $0.000589 15,112,554 LowVol -0.74% 22.06% -5.19%
998 VRS Veros VRS $8,874 $0.000018 486,609,040 LowVol -14.66% -61.95% -68.21%
999 NODC NodeCoin NODC $8,574 $0.005108 1,678,439 LowVol -0.74% -8.81% 21.62%
1000 CONX Concoin CONX $7,457 $0.010020 744,266 LowVol -0.74% -10.00% 4.75%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,384 $0.000196 32,606,999 LowVol -0.74% 99.64% -45.30%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,022 $0.001792 3,360,417 LowVol -1.48% -29.72% 31.87%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 1.31%
1004 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,720 $0.000521 9,052,698 LowVol -0.74% 0.30% -4.82%
1005 NANOX Project-X NANOX $4,613 $58940.00 0.078264 LowVol -0.77% 8.98% -21.62%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -0.86%
1007 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,570 $0.021575 211,827 LowVol -1.48% 66.58%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,242 $0.020454 207,382 -8.10%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 14.00% 26.96%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.00%
1012 XNG Enigma XNG $3,265 $0.196369 16,627 LowVol -0.74% -19.54% -18.69%
1013 ULA Ulatech ULA $3,122 $0.016880 184,961 LowVol 38.88% -34.84% 19.12%
1014 GSR GeyserCoin GSR $2,758 $0.058842 46,864 LowVol -0.74% 7.83% 19.00%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,572 $0.001866 1,377,917 LowVol -0.74% -3.38% -17.98%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $2,411 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol 16.21% 60.07% 32.20%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $2,200 $0.001740 1,264,511 LowVol -0.71% 78.04% 47.86%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.29% -30.89%
1019 ABN Abncoin ABN $1,037 $0.015324 67,700 LowVol -0.77% 23.00% 36.34%
1020 MNC MantraCoin MNC $914 $0.000196 4,650,380 LowVol -0.74% -40.76%
1021 ENV Environ ENV $361 $0.000003 132,717,518 LowVol -25.63% 26.90%
1022 FDC Future Digita… FDC $222 $0.000081 2,753,201 LowVol -0.63% 3.37% 16.31%
1023 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000643 87,140 LowVol -0.77% 10.99% -47.54%
1024 QASH QASH QASH $1.18 $29,015,900 -1.16% 23.22% 134.00%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $53.54 $22,874,400 5.26% -20.97%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $2.65 $10,661,600 0.00% 17.92% 59.47%
1027 INK Ink INK $0.182449 $7,688,370 -0.47% 20.54% -47.49%
1028 TNB Time New Bank TNB $0.027999 $6,040,910 -3.56%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.85 $5,090,690 3.92% -7.28% -28.31%
1030 AI POLY AI AI $19.04 $3,632,900 11.52% 11.48%
1031 CLUB ClubCoin CLUB $6.27 $3,171,100 1.69% -3.51% 55.81%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $9.77 $2,918,810 0.28% -3.37% -1.15%
1033 REC Regalcoin REC $41.55 $2,833,840 -0.18% -3.16% 0.12%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $3.90 $1,902,720 1.47% -16.59% -38.64%
1035 NULS Nuls NULS $0.580467 $1,755,820 -4.49% -9.91% -23.05%
1036 BTE BitSerial BTE $3.54 $1,136,890 37.50% 2.89% -24.30%
1037 AION Aion AION $1.69 $1,069,060 -2.45% 36.27% 95.17%
1038 ETN Electroneum ETN $0.035191 $836,239 -0.26% 17.20% 22.01%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $235.89 $776,011 0.70% -4.79% 4.25%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $232.66 $699,832 -10.29% 84.79% 102.40%
1041 FRST FirstCoin FRST $15.46 $653,753 -3.49% -8.85% -8.11%
1042 TSL Energo TSL $0.032392 $593,680 -1.61% -3.44%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.12 $491,431 1.52% 1.26% 20.86%
1044 RYZ ANRYZE RYZ $0.023662 $472,581 -0.82%
1045 BOT Bodhi BOT $0.497659 $446,165 -0.45% 1.25% -12.21%
1046 WC WINCOIN WC $1.05 $418,081 1.01% -30.94% -45.12%
1047 EAG EA Coin EAG $2.95 $408,114 -3.13% 2.02% -38.88%
1048 XIN Infinity Econ… XIN $0.038016 $392,488 2.75% -5.63% -26.01%
1049 B3 B3Coin B3 $0.000345 $312,183 -0.96% -30.42% 41.73%
1050 ADK Aidos Kuneen ADK $33.31 $310,782 -5.71% 17.46% -23.28%
1051 THS TechShares THS $1.05 $295,217 32.98% -3.42% -1.22%
1052 BT1 BT1 [CST] BT1 $9981.59 $179,102 -4.44% 6.32% 24.07%
1053 TER TerraNova TER $1.92 $163,594 0.23% -21.65% -36.45%
1054 XID Sphre AIR XID $0.202621 $151,094 -0.25% -1.14% 8.27%
1055 DIVX Divi DIVX $0.991568 $149,100 1.94%
1056 PHR Phore PHR $0.525633 $138,950 -2.27% 18.86% 39.46%
1057 UGT UG Token UGT $0.450500 $134,692 0.81% -2.88% 30.40%
1058 XCPO Copico XCPO $0.024015 $134,224 -5.12% -17.57% -2.06%
1059 INF InfChain INF $0.008153 $124,814 -2.91% -5.70%
1060 LLT LLToken LLT $0.303925 $115,325 -1.19% -4.53% -10.59%
1061 ICX ICON ICX $1.48 $108,161 -0.25% -4.87% 50.79%
1062 EVR Everus EVR $5.24 $103,203 1.12% 2.89% 32.07%
1063 BTU Bitcoin Unlim… BTU $126.72 $101,412 3.32% -4.64% -14.55%
1064 SIC Swisscoin SIC $0.000098 $89,381 -40.48% -46.94% -98.57%
1065 HYTV Hyper TV HYTV $0.016256 $61,102 12.04% 85.98%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.175862 $56,594 -0.74% -2.29% -0.14%
1067 HOLD Interstellar … HOLD $0.039948 $55,286 2.85% -30.59% -58.13%
1068 GMT Mercury Protocol GMT $0.033406 $52,814 0.76% -23.01% -9.94%
1069 RMC Russian Minin… RMC $13202.70 $50,475 9.35% 2.03% 16.34%
1070 COR CORION COR $0.913472 $50,423 -0.60% -0.88% -4.67%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.115998 $42,171 -1.28% 0.74% 21.02%
1072 DSR Desire DSR $0.197293 $40,740 15.13% 20.13% -13.05%
1073 MUT Mutual Coin MUT $0.003340 $40,729 3.26% -34.66%
1074 MSD MSD MSD $0.012578 $37,408 -0.96% 0.60% -9.00%
1075 BBR Boolberry BBR $0.854631 $34,340 -0.70%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.069094 $33,813 1.08% 34.60% 2.41%
1077 STEX STEX STEX $0.400817 $32,028 36.19% 25.68% 64.52%
1078 SISA SISA SISA $0.021592 $30,733 5.45% -30.34% -34.21%
1079 SPANK SpankChain SPANK $0.030894 $26,966 -15.33% -23.69%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.55 $24,991 5.63% 17.18%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.007370 $23,413 -2.38% -19.54% 420.45%
1082 AKY Akuya Coin AKY $0.172596 $23,129 -13.99% -37.17% -73.54%
1083 MKR Maker MKR $415.03 $21,496 2.23% 2.14% 45.83%
1084 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000072 $20,773 0.52% -56.94% -53.08%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002811 $18,991 -1.38% -5.02% -13.70%
1086 CYC Cycling Coin CYC $0.001277 $18,473 -32.11% 32.22%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.132228 $17,049 1.56% 18.34%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042017 $17,022 29.96% -2.34% -24.10%
1089 MCR Macro MCR $3.14 $16,494 6.24% 0.41% -8.40%
1090 BSR BitSoar BSR $0.220043 $16,341 -20.25% -23.77% 42.26%
1091 B2B B2B B2B $0.700277 $15,690 23.37% 45.21% -19.78%
1092 SMART SmartBillions SMART $0.397290 $14,838 1.08% -3.36%
1093 ASTRO Astro ASTRO $1.80 $12,898 2.42% -6.74% 33.69%
1094 TRIA Triaconta TRIA $7.78 $10,443 -9.67% -3.18%
1095 VASH VPNCoin VASH $0.005010 $10,388 -0.71% -1.97% 11.79%
1096 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002527 $10,227 -1.18% -11.36% 57.27%
1097 GLS GlassCoin GLS $0.965634 $10,034 0.60% 30.02%
1098 XID International… XID $0.007859 $9,214 -0.74% 91.74%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003282 $9,047 -2.04% -12.54% -7.71%
1100 AERM Aerium AERM $1.98 $6,997 -1.53% -2.63% 25.50%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.336548 $6,705 6.05% -16.90% -12.26%
1102 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.189623 $6,398 14.51% 26.92% 134.02%
1103 PLC PlusCoin PLC $0.000606 $6,364 2.41% 6.43% -6.14%
1104 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003961 $6,090 4.21% 8.22% 11.84%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.011395 $5,985 -16.22% -19.44%
1106 EFYT Ergo EFYT $8.70 $5,696 -6.80% -5.36% 13.47%
1107 DAY Chronologic DAY $3.70 $5,616 0.98% 0.14% -5.84%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.110218 $5,295 0.91% -1.81% 63.74%
1109 WIC Wi Coin WIC $0.002390 $5,234 -1.20% -16.46% -7.41%
1110 TCOIN T-coin TCOIN $0.000274 $4,889 18.84% 6.71% 15.18%
1111 PNX Phantomx PNX $0.010178 $4,883 -6.11% -46.68% -39.73%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002527 $4,828 1.09% 5.33% 20.61%
1113 GUC GoldUnionCoin GUC $0.117880 $4,693 -6.84% 22.94%
1114 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.010590 $4,351 -0.36% -29.55% -55.27%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.69 $4,292 1.08% 5.14% 28.65%
1116 WILD Wild Crypto WILD $0.134293 $4,041 6.83% 13.42% 57.22%
1117 IBTC iBTC IBTC $0.008915 $3,814 1.08% -25.38% 17.70%
1118 ACC AdCoin ACC $0.147211 $3,765 -0.77% 44.42% 72.65%
1119 APC AlpaCoin APC $0.029357 $3,720 2.37% 14.70% 9.28%
1120 IQT iQuant IQT $0.158791 $3,597 -6.65% 19.18% 26.31%
1121 SND Sand Coin SND $0.536884 $3,528 1.08% -14.95% -34.15%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.008660 $3,244 -0.74% -5.01% 10.61%
1123 SUR Suretly SUR $3.64 $3,015 1.08% -5.96% 27.16%
1124 MEN PeopleCoin MEN $0.000098 $2,969 -0.77% 1.71% 19.06%
1125 FOR FORCE FOR $0.002335 $2,653 13.55% 7.53% -3.44%
1126 HAT Hawala.Today HAT $0.154066 $2,442 1.08% -14.69% 19.01%
1127 BPL Blockpool BPL $0.148236 $2,438 4.56% -13.51% -16.55%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.03 $2,426 0.79% 4.02% -4.06%
1129 BOS BOScoin BOS $1.17 $2,359 -1.56% -5.11% 4.37%
1130 VIU Viuly VIU $0.003102 $2,165 0.62% -0.47% -6.05%
1131 OX OX Fina OX $0.000196 $2,037 94.48% 47.79% 6.17%
1132 NTC Natcoin NTC $0.270142 $1,805 1.10% -14.56% -22.26%
1133 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089098 $1,797 -0.85% 20.28% 38.96%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.012770 $1,706 -24.14% -53.65% -82.88%
1135 FID BITFID FID $0.098233 $1,694 -0.74% 1.71% -40.32%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.069981 $1,543 1.08% 4.57% 20.88%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.056077 $1,466 -0.69% -22.17% -4.49%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.99 $1,420 -0.74% 1.71% 60.34%
1139 IPY Infinity Pay IPY $0.002432 $1,279 1.08% 49.80% -88.13%
1140 XOT Internet of T… XOT $2932.27 $1,279 -0.74% 1.70% 19.09%
1141 STU bitJob STU $0.046080 $1,222 0.47% 2.50% -33.62%
1142 BTBc Bitbase BTBc $0.005501 $1,201 2.94% 3.57% -33.69%
1143 NTWK Network Token NTWK $0.004202 $1,183 21.23% 23.16% 396.90%
1144 PRES President Trump PRES $0.003657 $1,130 -14.03% -10.88% -8.17%
1145 GARY President Joh… GARY $0.049018 $1,097 -0.77% -32.92% -53.08%
1146 QBT Cubits QBT $0.001374 $1,093 -1.15% -11.67% 96.05%
1147 ABC Alphabit ABC $16.21 $1,032 -0.77% 1.72% 21.71%
1148 PRM PrismChain PRM $0.001277 $984 -19.33% -32.44% 28.75%
1149 FLASH Flash FLASH $0.004420 $981 -11.93% -8.46% 0.84%
1150 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003635 $946 -0.74% -0.97% 13.85%
1151 FBL Faceblock FBL $0.004669 $899 1.08% 217.84% -88.07%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067093 $896 -0.74% 71.53% -6.59%
1153 GRN Granite GRN $0.014342 $894 -0.71% -6.86% 16.46%
1154 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $882 -13.97% -9.20% -9.56%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040277 $868 -0.67% -3.86% -11.24%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $786 1.03% -2.34% 27.16%
1157 TIE TIES Network TIE $0.097058 $784 2.51% -2.85% 20.16%
1158 HIGH High Gain HIGH $0.000589 $781 -0.77% -32.60% -36.81%
1159 VULC Vulcano VULC $0.009266 $714 -0.12% -0.97% 34.90%
1160 ETT EncryptoTel [… ETT $0.068617 $701 -2.23% -19.45% -9.47%
1161 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 $686 -17.64% 8.47% -8.88%
1162 XRY Royalties XRY $0.024558 $658 -0.77% -26.53% -64.35%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000098 $644 -0.77% 1.70% 19.14%
1164 EUSD eUSD EUSD $0.000225 $614 1.08% 54.66% 12.80%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000393 $578 -0.77% -5.52% -12.91%
1166 SJCX Storjcoin X SJCX $0.311861 $577 -0.35% 18.27% -54.49%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002610 $576 13.95% 4.80% -7.71%
1168 DON Donationcoin DON $0.000791 LowVol 4.71% 33.09% 90.48%
1169 BIT First Bitcoin BIT $0.012181 LowVol 29.60% 32.81% -18.22%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000098 LowVol -0.74% 1.05% -30.82%
1171 IRL IrishCoin IRL $0.002554 LowVol 14.33% -17.36% 4.76%
1172 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007760 LowVol -0.77% -16.30% 111.38%
1173 EBIT eBIT EBIT $0.001167 LowVol 0.59% -4.16% 49.81%
1174 STARS StarCash Network STARS $0.251288 LowVol -0.83% -0.21% 21.76%
1175 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006087 LowVol -1.36% -10.61% -17.93%
1176 XTD XTD Coin XTD $0.000098 LowVol -0.74% 1.71% 19.12%
1177 GBRC Global Busine… GBRC $0.000098 LowVol -0.74% 1.71% 19.17%
1178 EDRC EDRCoin EDRC $0.044413 LowVol 2.01% -7.95% 11.95%
1179 WA WA Space WA $0.023380 LowVol -9.80% 6.18% 35.92%
1180 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol 1.02% -61.99% -33.30%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000196 LowVol -0.71%
1182 NAMO NamoCoin NAMO $0.000098 LowVol -0.73% -16.17% -35.22%
1183 SKR Sakuracoin SKR $0.003678 LowVol 253.15% 255.38% 407.76%
1184 ASN Aseancoin ASN $0.004813 LowVol -0.74% 1.71% 57.74%
1185 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000088 LowVol 11.44% 9542.09% 530.86%
1186 INDIA India Coin INDIA $0.000196 LowVol -0.74% -15.86% -27.77%
1187 MINEX Minex MINEX $0.050983 LowVol -0.77% 0.41% 19.30%
1188 REGA Regacoin REGA $0.003242 LowVol -0.74% 59.82% 39.21%
1189 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009922 LowVol -0.74% 4.10%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.002631 LowVol 11.78% 11.76% 42.99%
1191 FUDD DimonCoin FUDD $0.001961 LowVol -1.32% -8.44%
1192 TOP TopCoin TOP $0.000591 LowVol 4.61% -11.52% -33.67%
1193 LDCN LandCoin LDCN $0.001856 LowVol -0.20% -62.50% -1.92%
1194 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000196 LowVol -0.74% -9.62% -20.58%
1195 BSN Bastonet BSN $0.000786 LowVol 13.44% -9.59% -28.65%
1196 SWP Swapcoin SWP $0.070086 LowVol 1.08% -67.20% 14.31%
1197 HYPER Hyper HYPER $0.012455 LowVol -0.71% -63.88%
1198 XQN Quotient XQN $0.005206 LowVol -0.74% 3.66% -17.88%
1199 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000688 LowVol -0.74% 18.66%
1200 BXC Bitcedi BXC $0.002456 LowVol -0.71% 13.18% 98.04%
1201 FAP FAPcoin FAP $0.009823 LowVol -0.77% -17.30% -65.38%
1202 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000508 LowVol -18.43% -6.85% -22.12%
1203 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002724 LowVol -2.03% 12.08% 10.57%
1204 9COIN 9COIN 9COIN $0.002751 LowVol 15.81% 5.48% -11.85%
1205 CYDER Cyder CYDER $0.000295 LowVol 9.73% 1.71% 19.12%
1206 SIFT Smart Investm… SIFT $3.03 LowVol 1.08% -4.85% -6.73%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -3.57% 3.52% 32.09%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.000989 LowVol -0.74% -14.51% 40.53%
1209 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003200 LowVol -0.72% -4.22% 15.97%
1210 ACN Avoncoin ACN $0.000393 LowVol -0.77% 1.70% -10.89%
1211 YEL Yellow Token YEL $0.002626 LowVol 1.03% -44.74% 25.11%
1212 YES Yescoin YES $0.000064 LowVol -0.75% -10.32% 249.58%
1213 AIB Advanced Inte… AIB $0.003886 LowVol -0.74% -3.08% 24.71%
1214 DCRE DeltaCredits DCRE $0.148431 LowVol -0.77% 1.51%
1215 X2 X2 X2 $0.000098 LowVol -0.74% 19.73%
1216 LEPEN LePen LEPEN $0.000093 LowVol -0.74% -3.57% 3.04%
1217 PRIMU Primulon PRIMU $0.000209 LowVol -0.77% -27.14% 26.54%
1218 SFE SafeCoin SFE $0.000098 LowVol -0.53% 1.72% 19.12%
1219 CLINT Clinton CLINT $0.008841 LowVol -0.74% -11.19%
1220 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049117 LowVol -0.74% -16.92% -8.22%
1221 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000295 LowVol -0.74% -23.71% -2.10%
1222 UR UR UR $0.000696 LowVol 2.62% 19.98% 1.02%
1223 GAY GAY Money GAY $0.013376 LowVol -0.99% -12.71% -18.88%
1224 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037230 LowVol -1.49% 26.78% 20.54%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000098 LowVol -0.77% 1.71% 19.12%
1226 MOTO Motocoin MOTO $0.002965 LowVol 5.95% 53.52% -11.76%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.028684 LowVol -13.48% -12.64% -6.78%
1228 FC Facecoin FC $0.001867 LowVol 1.08% -56.59% -46.94%
1229 QBC Quebecoin QBC $0.001670 LowVol -0.74% 1.70% 19.14%
1230 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 LowVol -0.74% -0.67% 19.54%
1231 MONETA Moneta MONETA $0.000295 LowVol -0.74% 19.15%
1232 BEST BestChain BEST $0.001230 LowVol -0.67% -1.55% 18.41%
1233 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002947 LowVol -0.74% -1.56% -5.41%
1234 HNC Huncoin HNC $0.001768 LowVol 27.58% 52.57% 7.21%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.000688 LowVol -0.74% -28.80% -16.96%
1236 ANI Animecoin ANI $0.000098 LowVol -0.74% -28.97% -38.31%
1237 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol 1.08% 46.49% 149.42%
1238 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 LowVol -49.49% -51.17% -9.85%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001965 LowVol -0.74% 7.07% 30.77%
1240 TCR TheCreed TCR $0.000295 LowVol -0.74% 1.70% -10.66%
1241 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.66% 2.97% -15.35%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000196 LowVol -0.74% 1.71%
1243 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000098 LowVol -0.74% 19.14%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol -0.73% 10.09% 2.07%
1245 WINK Wink WINK $0.000207 LowVol -0.74% -16.30%
1246 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -0.46% -4.81% -98.44%
1247 EGOLD eGold EGOLD $0.013585 LowVol 17.66% 41.84% 418.51%
1248 SHA SHACoin SHA $0.000589 LowVol -0.74% 25.42% 34.37%
1249 10MT 10M Token 10MT $0.002458 LowVol 1.03% 9.01% 30.52%
1250 AV AvatarCoin AV $0.031435 LowVol -0.77% 1.71% 20.66%
1251 BET BetaCoin BET $0.002947 LowVol 2.69% 18.51% 18.83%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.003143 LowVol -0.74% 2.83% 3.04%
1253 HCC Happy Creator… HCC $0.000393 LowVol -0.74% -37.95% -20.57%
1254 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001277 LowVol -0.74% -6.11% -36.16%
1255 UNC UNCoin UNC $0.000098 LowVol -0.74% 1.72% 19.08%
1256 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011316 LowVol -0.73% -3.78% 18.35%
1257 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000393 LowVol -0.77% -19.86% -5.20%
1258 PRN Protean PRN $0.000092 LowVol -0.88% 90.47% 127.30%
1259 TELL Tellurion TELL $0.000101 LowVol 0.54% -47.92% -33.26%
1260 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000786 LowVol -0.74% -93.81% -4.55%
1261 BITOK Bitok BITOK $0.000098 LowVol -0.77% 1.70% 39.45%
1262 EGG EggCoin EGG $0.037329 LowVol -0.71%
1263 TODAY TodayCoin TODAY $0.001081 LowVol -0.74% 1.71% 60.59%
1264 VOYA Voyacoin VOYA $1.53 LowVol -0.71% -12.17% -22.62%
1265 NBIT netBit NBIT $0.027648 LowVol -44.91% -43.53% -41.17%
1266 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -81.73% -56.33% -77.57%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.023674 LowVol -0.77% 23.99%
1268 ACES Aces ACES $0.000405 LowVol -1.44% 319.56% 368.73%
1269 RHFC RHFCoin RHFC $0.000982 LowVol -0.74% 1.87% 8.30%
1270 TYC Tyrocoin TYC $0.012672 LowVol -0.77% 19.35%
1271 MAGN Magnetcoin MAGN $0.471574 LowVol -0.74% -14.90% 15.98%
1272 MBL MobileCash MBL $0.000295 LowVol -0.74% 1.72% -10.65%
1273 MAVRO Mavro MAVRO $0.013262 LowVol -0.74% 9.85% -12.08%
1274 XDE2 XDE II XDE2 $2.94 LowVol -0.77% -2.72% 11.25%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.005796 LowVol -0.74% 1.71% 20.46%
1276 AXIOM Axiom AXIOM $0.015128 LowVol -0.71% 1.71% 19.54%
1277 BGR Bongger BGR $0.000089 LowVol -0.69% 1.04% -17.02%
1278 ELC Elacoin ELC $0.072485 LowVol -0.74% 4.67% 4.59%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005425 LowVol -3.30% -5.85% -39.01%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.303934 LowVol -0.71% 1.68% 38.08%
1281 KASHH KashhCoin KASHH $0.000027 LowVol -0.85% -71.50% -63.70%
1282 DUB Dubstep DUB $0.002161 LowVol -0.71%
1283 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003242 LowVol -0.74% -1.32% 12.33%
1284 BUB Bubble BUB $0.015717 LowVol -0.77% -0.98% 16.38%
1285 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009725 LowVol -0.71% -28.08%
1286 TURBO TurboCoin TURBO $0.000098 LowVol -0.55% 1.71% 19.15%
1287 GOLF Golfcoin GOLF $0.000098 LowVol -0.74% 1.71% 19.14%
1288 OCOW OCOW OCOW $0.004912 LowVol -0.74%
1289 PSY Psilocybin PSY $0.017878 LowVol -0.74%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.008252 LowVol -0.74% 1.70%
1291 OP Operand OP $0.000884 LowVol -0.74% 1.71% 19.12%
1292 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001670 LowVol -0.77% 0.90% 12.77%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.006483 LowVol -0.77% 7.97%
1294 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002947 LowVol -0.77% -12.82% -18.29%
1295 OMC Omicron OMC $0.111298 LowVol -0.74% 19.75%
1296 OPES Opescoin OPES $0.001965 LowVol -0.74% 7.93%
1297 CME Cashme CME $0.000098 LowVol -0.74% 19.70%
1298 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.082516 LowVol -0.74% 4.07% 29.85%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000098 LowVol -0.74% -18.59%
1300 PDG PinkDog PDG $0.000098 LowVol -0.65% 1.71%
1301 UTA UtaCoin UTA $0.000786 LowVol -9.59% 36.15%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003635 LowVol -0.74% 1.70%
1303 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -11.85%
1304 VGC VegasCoin VGC $0.000201 LowVol -0.46% 2.98%
1305 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1306 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 32.87%
1307 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 1.93% -35.38%
1308 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 2.35% 19.68%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.36%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1311 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.91%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -1.05%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.37% 16.13%
1314 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.38% 57.42%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.001382 LowVol 2.19% 12.36%
1317 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.06% 16.33%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.32% 64.12%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 2.02% -40.26%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 1609.89%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi