Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10064.30 trên tổng giá trị $168,138,473,128

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.67 trên tổng giá trị $44,898,512,445

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1544.66 trên tổng giá trị $25,991,607,655

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.266390 trên tổng giá trị $10,288,746,449

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $336.15 trên tổng giá trị $5,605,645,855

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $436,010 đã biến động tăng 176.45% trong 1h qua

    + Đồng JET Jetcoin (JET) đang có giá hiện tại $0.143602 trên tổng giá trị $698,266 đã biến động tăng 105.88% trong 1h qua

    + Đồng POKE PokeCoin (POKE) đang có giá hiện tại $0.000198 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.51% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000197 trên tổng giá trị $179,379 đã biến động tăng 94.27% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.144379 trên tổng giá trị $226,821 đã biến động tăng 85.96% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000080 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8636.17% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.092575 trên tổng giá trị $407,145 đã biến động tăng 541.77% trong 24h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000409 trên tổng giá trị đã biến động tăng 323.49% trong 24h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $42.94 trên tổng giá trị $2,039,671 đã biến động tăng 261.01% trong 24h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.004629 trên tổng giá trị đã biến động tăng 246.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1607.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.113205 trên tổng giá trị $1,723,937 đã biến động tăng 820.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001285 trên tổng giá trị $122,407 đã biến động tăng 680.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.207259 trên tổng giá trị $416,096 đã biến động tăng 645.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.049632 trên tổng giá trị $223,342 đã biến động tăng 568.13% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SOCC SocialCoin SOCC $15,104 $0.010906 1,384,879 $610 -38.91% -35.17% -15.08%
702 ELS Elysium ELS $13,882 $0.003466 4,005,012 $600 -0.28% -12.39% 22.47%
703 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,886 $0.015147 850,702 $3,608 0.81% 20.74% 150.95%
704 GRIM Grimcoin GRIM $11,897 $0.001152 10,324,802 $1,413 -2.71% 26.68% 117.55%
705 CRTM Corethum CRTM $11,572 $0.004629 2,500,000 $1,692 -36.59% 9.00% 132.83%
706 LVPS LevoPlus LVPS $11,240 $0.007428 1,513,256 $2,284 -0.25% -9.42% -19.39%
707 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,692 $0.003040 3,188,280 $3,764 -4.05% -11.69% 63.96%
708 HMC HarmonyCoin HMC $6,533 $0.011725 557,158 $7,366 -0.14% 10.52% 22.31%
709 DMB Digital Money… DMB $422 $0.001002 421,300 $2,288 -0.28% 3.79% -24.95%
710 FAL Falcoin FAL $39 $0.000198 196,766 $1,773 -0.28% -62.30% -56.55%
711 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,465 $641 -0.28% 2.63% 20.28%
712 UNITY SuperNET UNITY $36,073,069 $44.20 816,061 LowVol -0.73% -30.07% -26.85%
713 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
714 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -33.38%
715 PGL Prospectors Gold PGL $5,110,264 $0.079229 64,500,000 LowVol -0.28% 2.50% -13.47%
716 YASH YashCoin YASH $4,930,150 $0.493002 10,000,264 LowVol -0.35% 2.18% 27.81%
717 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 7.72%
718 ECOB Ecobit ECOB $4,724,711 $0.010631 444,444,444 LowVol -0.22% -1.05% 11.26%
719 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402
720 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,095,564 $0.624324 6,559,998 LowVol -0.28% 1.00% 54.66%
721 JNS Janus JNS $2,810,069 $0.122468 22,945,335 LowVol -0.75% 21.96% 31.19%
722 BASH LuckChain BASH $2,696,132 $0.003766 715,868,299 LowVol -0.99% 34.43% 40.04%
723 AC AsiaCoin AC $2,347,244 $0.002044 1,148,492,964 LowVol 0.61% -2.17% 22.45%
724 CBX Crypto Bullion CBX $2,226,471 $2.22 1,005,106 LowVol -0.19% 15.82% -1.94%
725 LNK Link Platform LNK $2,039,671 $42.94 47,503 LowVol -1.17% 261.01% 8.28%
726 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
727 EMV Ethereum Movi… EMV $1,671,722 $0.254577 6,566,666 LowVol -1.20% 9.04%
728 AHT Bowhead AHT $1,607,456 $0.200932 8,000,000 LowVol 39.52% 43.60% 6.07%
729 GRE Greencoin GRE $1,444,158 $0.000404 3,571,324,641 LowVol 0.06% 8.21% -6.13%
730 SDC ShadowCash SDC $1,384,708 $0.206823 6,695,133 LowVol -0.25% 153.28%
731 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,322,572 $0.218078 6,064,674 LowVol -0.28% 18.67% 32.78%
732 RC RussiaCoin RC $1,246,921 $0.148835 8,377,873 LowVol -0.95% -0.07% -6.97%
733 INPAY InPay INPAY $1,188,430 $0.118843 10,000,000 LowVol -0.28% -17.45%
734 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,121,303 $0.000049 22,842,253,030 LowVol 0.03% 37.67% -40.57%
735 SHORTY Shorty SHORTY $1,099,300 $0.010993 100,000,000 LowVol -0.28% 8.53% 21.37%
736 HTC HitCoin HTC $1,089,032 $0.000099 10,996,318,099 LowVol -0.28% 20.28%
737 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 2.15% 124.60%
738 CNO Coin(O) CNO $1,009,978 $0.009604 105,164,736 LowVol -0.29% -10.55% -4.67%
739 ORB Orbitcoin ORB $863,746 $0.279874 3,086,197 LowVol -0.15% 5.49% 6.94%
740 METAL MetalCoin METAL $761,840 $0.009904 76,925,527 LowVol -0.23% -2.23% -4.38%
741 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.39% 15.52%
742 NETKO Netko NETKO $757,088 $0.176220 4,296,265 LowVol -0.28% -18.33% 1.93%
743 PND Pandacoin PND $744,023 $0.000023 32,514,916,898 LowVol -8.72% -65.71% 9.95%
744 ITI iTicoin ITI $731,693 $22.87 32,000 LowVol -1.30% 29.93% 12.65%
745 GIM Gimli GIM $731,343 $0.009142 80,000,000 LowVol -1.18% -2.78% -16.83%
746 JET Jetcoin JET $698,266 $0.143602 4,862,509 LowVol 105.88% 112.59% 43.43%
747 MAC Machinecoin MAC $665,339 $0.032937 20,200,425 LowVol -0.82% 1.37% -13.04%
748 XGR GoldReserve XGR $624,116 $0.036346 17,171,382 LowVol -0.95% -40.46% -22.56%
749 BPC Bitpark Coin BPC $618,252 $0.008243 75,000,000 LowVol -32.01% -33.90% -37.04%
750 USC Ultimate Secu… USC $583,875 $0.056451 10,343,113 LowVol -0.28% -2.67% 7.13%
751 RIYA Etheriya RIYA $566,661 $0.358299 1,581,531 LowVol 4.40% -5.51% 0.66%
752 SAC SACoin SAC $555,648 $0.079229 7,013,200 LowVol -2.88% 4.78% 1.63%
753 FUCK FuckToken FUCK $535,241 $0.010415 51,392,878 LowVol -17.65% 8.28% -25.98%
754 BRIT BritCoin BRIT $524,471 $0.024660 21,268,092 LowVol -0.25% 59.76% 94.51%
755 BITS Bitstar BITS $485,812 $0.021049 23,079,737 LowVol -0.32% -5.00% -11.78%
756 VAL Valorbit VAL $469,664 $0.000099 4,742,346,801 LowVol -0.23% 2.63% 21.35%
757 FC2 FuelCoin FC2 $462,964 $0.004556 101,623,994 LowVol -2.40% -1.62% 55.97%
758 OPAL Opal OPAL $449,403 $0.029676 15,143,510 LowVol -3.58% 26.33% 58.63%
759 AMBER AmberCoin AMBER $441,439 $0.010102 43,699,481 LowVol -0.28% -8.42%
760 ECA Electra ECA $436,010 $0.000020 21,781,113,224 LowVol 176.45% 147.94% 118.42%
761 BUCKS SwagBucks BUCKS $435,356 $1.38 315,697 LowVol 0.91% 2.42% 21.04%
762 FNC FinCoin FNC $424,799 $0.032985 12,878,667 LowVol -6.83% -5.46% -16.00%
763 V Version V $418,527 $0.000895 467,540,123 LowVol -0.24% -21.89% 4.98%
764 TALK BTCtalkcoin TALK $387,968 $0.005942 65,290,635 LowVol -0.25% 5.15% -27.49%
765 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.33%
766 AU AurumCoin AU $380,744 $1.29 296,216 LowVol -0.22% 1.72% 24.26%
767 VLT Veltor VLT $369,598 $0.666117 554,855 LowVol -0.28% 4.07% -51.51%
768 SHDW Shadow Token SHDW $366,410 $0.052344 7,000,000 LowVol -0.82% 28.88% 8.49%
769 SLG Sterlingcoin SLG $360,025 $0.085608 4,205,507 LowVol -0.27% -4.54% 5.23%
770 UNI Universe UNI $353,639 $0.032385 10,919,901 LowVol -0.28% -0.86% 4.84%
771 DVC Devcoin DVC $348,264 $0.000023 15,158,257,500 59.31%
772 TRK Truckcoin TRK $337,244 $0.002171 155,338,361 LowVol -0.16% 29.99% 66.08%
773 GUN Guncoin GUN $331,104 $0.001687 196,307,728 LowVol -0.25% -2.86% 28.26%
774 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.84% 18.18%
775 PR Prototanium PR $329,715 $1.68 195,850 LowVol -0.28% 27.45% 92.07%
776 WAY WayGuide WAY $307,137 $0.003070 100,040,708 LowVol -0.28% -3.59%
777 Q2C QubitCoin Q2C $294,950 $0.001188 248,184,306 LowVol -0.28% 11.99% 9.85%
778 RBIES Rubies RBIES $273,038 $0.026215 10,415,252 LowVol -0.28% 13.14% 14.45%
779 UNIC UniCoin UNIC $270,756 $0.091280 2,966,210 LowVol -0.05% 18.52% 50.32%
780 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol
781 BXT BitTokens BXT $258,930 $0.464044 557,985 LowVol -0.28% -4.67% -5.74%
782 CAGE CageCoin CAGE $255,700 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -0.82% 40.00% -96.77%
783 GLC GlobalCoin GLC $251,717 $0.003862 65,171,010 LowVol 6.75% 33.46% 37.55%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $250,255 $0.001998 125,279,775 LowVol -0.31% 1.33% 8.85%
785 BTCR Bitcurrency BTCR $246,313 $0.001452 169,598,616 LowVol -0.63% 32.95% 14.16%
786 TTC TittieCoin TTC $244,874 $0.000194 1,259,816,434 LowVol -0.26% 82.03% 26.92%
787 NYAN Nyancoin NYAN $244,650 $0.000769 318,145,294 LowVol -0.20% -0.33% 3.73%
788 8BIT 8Bit 8BIT $242,142 $0.207952 1,164,415 LowVol -0.23% -5.90% 9.81%
789 ATOM Atomic Coin ATOM $238,977 $0.018218 13,117,421 LowVol 3.92% -25.03% 4.11%
790 FUNK The Cypherfunks FUNK $234,981 $0.000005 46,231,457,499 LowVol -0.59% -6.47% -3.07%
791 GAIA GAIA GAIA $233,537 $0.009690 24,101,381 LowVol -0.28% -1.43%
792 ICE iDice ICE $226,821 $0.144379 1,571,013 LowVol 85.96% 101.30% -19.16%
793 SH Shilling SH $225,866 $0.005744 39,321,475 LowVol -0.28% 0.89% 60.70%
794 FLY Flycoin FLY $225,581 $1.07 210,806 LowVol -0.25%
795 EVO Evotion EVO $220,068 $0.069611 3,161,381 LowVol -1.22% 15.97% 52.45%
796 LOT LottoCoin LOT $217,823 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -0.37% 1.89% 19.67%
797 BIGUP BigUp BIGUP $216,262 $0.000102 2,117,061,099 LowVol 0.33% 5.86% 21.02%
798 J Joincoin J $212,842 $0.086931 2,448,402 LowVol -0.44% -17.56% -11.79%
799 4CHN ChanCoin 4CHN $209,587 $0.031263 6,703,981 LowVol -0.27% 4.50% -21.62%
800 EMD Emerald Crypto EMD $204,297 $0.010687 19,117,129 LowVol -0.28% 6.08% 40.20%
801 C2 Coin2.1 C2 $197,114 $0.001972 99,976,323 LowVol -0.27% 8.76% 103.20%
802 XPD PetroDollar XPD $196,784 $0.003075 63,993,275 LowVol -0.25% -4.14% 13.98%
803 BOLI Bolivarcoin BOLI $195,188 $0.023443 8,325,875 LowVol -0.36% 7.51% 7.03%
804 CCN Cannacoin CCN $194,558 $0.041397 4,699,788 LowVol -11.55% -27.90% 14.47%
805 888 OctoCoin 888 $193,747 $0.003851 50,305,260 LowVol -0.30% 2.22% -6.04%
806 LTB LiteBar LTB $190,758 $0.238130 801,066 LowVol -0.29% 5.12% -0.24%
807 KED Darsek KED $190,375 $0.014060 13,540,658 LowVol -0.28% 19.52% -1.87%
808 BLRY BillaryCoin BLRY $189,680 $0.021095 8,991,816 LowVol -0.28% 44.73% 228.47%
809 BUN BunnyCoin BUN $187,276 $0.000002 102,291,826,784 LowVol 0.50% 1.73% -9.55%
810 EUC Eurocoin EUC $183,258 $0.014760 12,416,279 LowVol -2.01% 16.50% 67.03%
811 WMC WMCoin WMC $179,237 $0.015549 11,527,489 LowVol -0.28% 2.63% 20.23%
812 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $177,526 $0.013474 13,175,729 LowVol -0.48% 2.68% 15.78%
813 GAP Gapcoin GAP $173,620 $0.014459 12,007,859 LowVol -0.28% 3.83% 30.80%
814 I0C I0Coin I0C $172,473 $0.008219 20,984,871 LowVol -0.27% -10.60% -20.17%
815 GRT Grantcoin GRT $170,578 $0.003961 43,062,746 LowVol -0.28% 4.66% 22.51%
816 ACOIN Acoin ACOIN $167,654 $0.137412 1,220,085 LowVol -0.28% -4.78% 5.62%
817 EVIL Evil Coin EVIL $167,356 $0.007962 21,020,383 LowVol -0.41% 12.19% 29.73%
818 XRE RevolverCoin XRE $165,641 $0.007428 22,300,444 LowVol 1.11% -1.29% 21.03%
819 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
820 WYV Wyvern WYV $160,580 $0.092104 1,743,473 LowVol -0.28% 4.89% -17.80%
821 URC Unrealcoin URC $158,612 $0.022580 7,024,402 LowVol -0.25% 1.55% 20.63%
822 YAC Yacoin YAC $154,182 $0.001287 119,755,676 LowVol -0.28% -11.03% 36.08%
823 XPY PayCoin XPY $153,391 $0.012974 11,823,223 LowVol -0.25% -25.65% -22.31%
824 ARI Aricoin ARI $152,761 $0.001089 140,262,505 LowVol -8.39% -2.55% 62.90%
825 RBX Ripto Bux RBX $152,164 $0.000399 381,236,123 LowVol -0.72% 2.88% -9.70%
826 GTC Global Tour Coin GTC $150,956 $0.005051 29,887,402 LowVol -0.28% 9.05% 28.05%
827 ANTI AntiBitcoin ANTI $147,023 $0.008418 17,465,159 LowVol -0.25% 2.63% 11.56%
828 PASL Pascal Lite PASL $144,499 $0.034762 4,156,850 LowVol -0.28% -4.19% 9.05%
829 PHS Philosopher S… PHS $142,357 $0.023670 6,014,340 LowVol -0.25% -0.53% 4.19%
830 BUMBA BumbaCoin BUMBA $142,219 $0.006338 22,437,956 LowVol -0.25% 10.22% 4.54%
831 CACH CacheCoin CACH $140,429 $0.033474 4,195,132 LowVol 19.54% 21.74% 35.55%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $140,287 $0.006715 20,890,729 LowVol -0.27% -8.90% 3.80%
833 FIRE Firecoin FIRE $137,053 $1.39 98,412 LowVol -0.28% 3.11% 32.15%
834 HMP HempCoin HMP $134,357 $0.000099 1,356,645,470 LowVol -0.28% 2.63% 20.30%
835 GP GoldPieces GP $133,949 $0.109780 1,220,161 LowVol -0.23% -5.61% 44.79%
836 RED RedCoin RED $132,628 $0.001790 74,107,896 LowVol -3.30% -2.29% 77.61%
837 FRN Francs FRN $131,574 $0.034024 3,867,080 LowVol -0.23% -3.85% 11.33%
838 HAL Halcyon HAL $128,462 $0.024363 5,272,854 LowVol -0.28% -12.64% 40.25%
839 CORG CorgiCoin CORG $125,085 $0.000100 1,251,855,418 LowVol -0.52% 3.01% 9.19%
840 CNNC Cannation CNNC $124,930 $0.050438 2,476,893 LowVol -1.58% -2.26% -3.47%
841 DRXNE DROXNE DRXNE $124,240 $0.001981 62,723,352 LowVol -0.28% -6.77% 18.12%
842 BITGOLD bitGold BITGOLD $123,724 $1375.18 89.9694 LowVol -2.08% -9.31% -5.89%
843 PX PX PX $122,407 $0.001285 95,279,898 LowVol 2.41% 680.16%
844 CYP Cypher CYP $122,296 $0.019213 6,365,285 LowVol -0.25% 22.12%
845 FRK Franko FRK $120,755 $0.129737 930,767 LowVol 2.37% 23.45%
846 FLAX Flaxscript FLAX $120,500 $0.021584 5,582,890 LowVol -0.20% 3.58% 63.83%
847 CON PayCon CON $120,176 $0.005215 23,042,604 LowVol -0.28% 12.28% 45.63%
848 QCN QuazarCoin QCN $119,733 $0.019807 6,044,911 LowVol -0.25% -2.61% 16.68%
849 GPU GPU Coin GPU $118,748 $0.002934 40,477,042 LowVol 2.79% 20.35% 77.64%
850 OHM OHM OHM $117,590 $0.003961 29,683,542 LowVol -0.28% 2.63%
851 DLC Dollarcoin DLC $113,639 $0.012479 9,106,714 LowVol -0.28% 0.27% 21.54%
852 MNM Mineum MNM $113,310 $0.012008 9,436,367 LowVol -11.54% -15.12% -9.66%
853 020 020LondonCoin 020 $112,087 $7.1e-07 156,917,640,248 LowVol 0.26%
854 UNITS GameUnits UNITS $111,981 $0.032244 3,472,983 LowVol 0.21% -8.03% 19.63%
855 ISL IslaCoin ISL $111,384 $0.073584 1,513,704 LowVol -0.28% 13.55%
856 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $107,215 $0.135184 793,108 LowVol -0.25% 2.80% 67.31%
857 MARS Marscoin MARS $106,332 $0.003760 28,279,074 LowVol 0.47% -7.56% 39.63%
858 CAP Bottlecaps CAP $105,245 $0.000514 204,633,345 LowVol
859 BLC Blakecoin BLC $104,997 $0.006943 15,122,697 LowVol 0.04% 9.94% 21.29%
860 PXI Prime-XI PXI $104,647 $0.005907 17,715,375 LowVol -4.74% 13.01% 37.50%
861 IMS Independent M… IMS $104,616 $0.019485 5,368,934 LowVol -0.14% 11.03% 4.71%
862 ARCO AquariusCoin ARCO $103,683 $0.070097 1,479,146 LowVol -0.47% -3.06% 0.31%
863 XCT C-Bit XCT $102,227 $0.000650 157,223,250 LowVol -3.05% -13.67% 13.69%
864 XCRE Creatio XCRE $99,691 $0.004858 20,520,514 LowVol -0.23% 18.14% 57.41%
865 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,081 $0.001085 90,421,856 LowVol -0.47% 10.27% 46.25%
866 KIC KibiCoin KIC $97,972 $0.006664 14,701,000 LowVol -5.64% 174.48% 35.03%
867 VC VirtualCoin VC $97,679 $0.009706 10,064,287 LowVol -0.28%
868 DUO ParallelCoin DUO $95,485 $0.316550 301,642 LowVol -0.23% -5.57% 16.41%
869 SLING Sling SLING $93,928 $0.087449 1,074,095 LowVol -0.28% -35.14% -23.42%
870 COXST CoExistCoin COXST $93,347 $0.003445 27,100,000 LowVol -1.38% 0.21% 64.34%
871 BTQ BitQuark BTQ $92,434 $0.010300 8,974,334 LowVol -0.28% -17.26% 1.55%
872 XCO X-Coin XCO $92,049 $0.007432 12,384,976 LowVol 2.36% 4.08% 0.88%
873 SLM Slimcoin SLM $91,719 $0.006140 14,937,439 LowVol -0.28% 2.63% 19.75%
874 ALL Allion ALL $86,128 $0.013893 6,199,359 LowVol -14.06% -0.23% -0.89%
875 MST MustangCoin MST $85,930 $0.136322 630,343 LowVol -0.82% 24.76% 34.56%
876 CAT Catcoin CAT $84,473 $0.013667 6,180,800 LowVol -0.28% -2.33% -10.58%
877 SOON SoonCoin SOON $82,673 $0.006634 12,462,620 LowVol -0.28% 3.03% 21.60%
878 ICOB ICOBID ICOB $80,950 $0.000759 106,701,874 LowVol -0.64% 31.10% 76.54%
879 VUC Virta Unique … VUC $78,791 $0.001283 61,416,950 LowVol -6.45% -0.73% -6.24%
880 JWL Jewels JWL $77,950 $0.003862 20,181,636 LowVol -0.28% 0.07% 30.32%
881 MRJA GanjaCoin MRJA $76,717 $0.017232 4,451,920 LowVol -0.25% 2.82% -41.04%
882 BAS BitAsean BAS $76,375 $0.015275 5,000,000 LowVol 9.93% 6.86% 16.87%
883 BTPL Bitcoin Planet BTPL $75,855 $0.013788 5,501,594 LowVol -2.36% 6.96% 6.68%
884 PHO Photon PHO $74,632 $0.000004 20,388,138,602 LowVol 32.20% 35.17% 30.74%
885 BITZ Bitz BITZ $74,136 $0.037238 1,990,891 LowVol -0.28% 2.63% 41.90%
886 GPL Gold Pressed … GPL $73,879 $0.288987 255,650 LowVol -0.28% -10.75% 45.64%
887 CRX Chronos CRX $73,578 $0.000998 73,729,962 LowVol 0.33% 14.45% 24.01%
888 BIP BipCoin BIP $71,715 $0.044071 1,627,261 LowVol -0.28% 2.89% 63.47%
889 DRM Dreamcoin DRM $71,082 $0.029018 2,449,632 LowVol -0.25% 2.66% 21.54%
890 ATX Artex Coin ATX $70,683 $0.003763 18,781,750 LowVol -17.80% -4.88% 19.84%
891 SCRT SecretCoin SCRT $69,519 $0.016440 4,228,672 LowVol -0.25% 20.30%
892 SPT Spots SPT $67,339 $0.003005 22,406,021 LowVol -0.19% 0.61% 16.48%
893 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,665 $0.002674 24,931,054 LowVol -0.25% -0.59% 12.68%
894 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $66,426 $0.008272 8,030,000 LowVol 2.68% 20.87% 48.54%
895 BIOS BiosCrypto BIOS $61,863 $0.002971 20,821,709 LowVol 49.58% -3.79% 78.73%
896 $$$ Money $$$ $61,776 $0.001346 45,887,218 LowVol -0.31% -6.24% 46.25%
897 URO Uro URO $60,501 $0.050112 1,207,310 LowVol -0.28% 2.66% 20.30%
898 GCC GuccioneCoin GCC $60,270 $0.002971 20,285,537 LowVol -0.25% 2.66% 24.45%
899 RPC RonPaulCoin RPC $60,112 $0.067440 891,340 LowVol -0.29% 5.08% -15.45%
900 ZMC ZetaMicron ZMC $59,456 $0.000099 600,344,291 LowVol -0.28% 2.66% 20.30%
901 CASH Cashcoin CASH $59,427 $0.001287 46,158,242 LowVol -0.28% 6.62% 24.28%
902 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $59,414 $0.000745 79,719,140 LowVol -6.55% -22.25% 13.05%
903 EMP EMoneyPower EMP $59,331 $0.006449 9,200,000 LowVol -0.84% -36.93%
904 CF Californium CF $59,261 $0.024660 2,403,138 LowVol -0.23% 1.11% -3.72%
905 JIN Jin Coin JIN $58,521 $0.005942 9,848,485 LowVol -0.28% 4.37% -33.61%
906 CPN CompuCoin CPN $58,131 $0.002964 19,615,019 LowVol 3.14% -28.58% -3.08%
907 DIBC DIBCOIN DIBC $58,053 $0.011611 5,000,000 LowVol 2.93% 1.53% -10.47%
908 CESC CryptoEscudo CESC $57,087 $0.000396 144,105,100 LowVol -0.28% 36.84% 140.59%
909 WARP WARP WARP $56,837 $0.051895 1,095,224 LowVol -0.28% 2.63% 20.28%
910 ZYD Zayedcoin ZYD $55,653 $0.008913 6,243,840 LowVol -0.25% 1.50% 15.18%
911 GLT GlobalToken GLT $54,791 $0.002110 25,962,700 LowVol -0.35% -19.50% 0.82%
912 ARB ARbit ARB $54,667 $0.007032 7,774,460 LowVol -0.23%
913 300 300 Token 300 $54,251 $180.84 300 LowVol -8.13% -15.77% 29.21%
914 BRAIN Braincoin BRAIN $53,984 $0.005348 10,094,424 LowVol -0.28% -4.45% 21.18%
915 SOIL SOILcoin SOIL $51,940 $0.009109 5,702,048 LowVol -1.25% 0.75% 40.79%
916 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.71%
917 BSC BowsCoin BSC $50,569 $0.009111 5,550,102 LowVol -0.25% 4.54% 24.35%
918 KURT Kurrent KURT $47,392 $0.004778 9,919,485 LowVol 0.05% -37.39% -18.58%
919 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,474 $0.006338 7,332,257 LowVol -0.25% 162.74% 235.70%
920 PIE PIECoin PIE $45,473 $0.002575 17,659,990 LowVol -0.28% -20.16% -47.61%
921 MND MindCoin MND $44,732 $0.003565 12,546,625 LowVol -0.28% -2.77% 15.91%
922 UET Useless Ether… UET $44,055 $0.011109 3,965,716 LowVol -1.20% 45.72% 81.94%
923 STEPS Steps STEPS $42,425 $0.002278 18,625,017 LowVol -0.23% 2.63% 15.29%
924 XBTS Beatcoin XBTS $42,306 $0.027748 1,524,686 LowVol -0.18% -26.72% -26.36%
925 SLEVIN Slevin SLEVIN $41,595 $0.000594 70,000,000 LowVol 15.80% 23.16% 44.36%
926 PULSE Pulse PULSE $41,067 $0.002872 14,298,972 LowVol -0.28% -3.99% 24.59%
927 ITZ Interzone ITZ $40,842 $0.024837 1,644,408 LowVol -0.28% 2.92% -38.07%
928 SONG SongCoin SONG $40,771 $0.001252 32,565,300 LowVol -4.84% -17.64% 118.49%
929 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.03% 2.09%
930 ORLY Orlycoin ORLY $39,923 $0.001089 36,646,779 LowVol -0.28% 2.66% 20.30%
931 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol 2.23%
932 NRO Neuro NRO $39,555 $0.001089 36,309,046 LowVol -8.59% 2.63% -18.15%
933 CMT Comet CMT $39,164 $0.044870 872,830 LowVol -0.74% -0.28% 2.92%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $38,297 $0.000990 38,669,634 LowVol -0.28% 34.73%
935 ACP AnarchistsPrime ACP $38,205 $0.008693 4,394,874 LowVol -0.23% -7.73% -3.59%
936 CRT CRTCoin CRT $37,683 $0.475373 79,270 LowVol -0.25% 2.66% 20.30%
937 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.34%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $36,487 $0.000060 608,557,394 LowVol 4.73% 8.96% 49.75%
939 EREAL eREAL EREAL $36,081 $0.000539 66,909,634 LowVol -1.18% -2.43% -8.74%
940 EGO EGO EGO $35,653 $0.000594 60,000,001 LowVol -0.28% 20.28%
941 G3N G3N G3N $34,449 $0.004556 7,561,891 LowVol -0.28% 4.94% 20.30%
942 SFC Solarflarecoin SFC $34,345 $0.002439 14,083,450 LowVol -1.07% -27.80% -33.63%
943 GBT GameBet Coin GBT $33,693 $0.001585 21,262,780 LowVol -0.28% 2.63% 5.85%
944 VIP VIP Tokens VIP $33,058 $0.000396 83,450,403 LowVol -0.28% -2.12% 19.32%
945 IMX Impact IMX $32,536 $0.000297 109,509,049 LowVol -0.23% 53.95% 21.49%
946 MILO MiloCoin MILO $32,096 $0.002975 10,789,954 LowVol -0.30% 26.41% 43.34%
947 KNC KingN Coin KNC $31,841 $15.86 2,008 LowVol -0.28% 2.44% 15.82%
948 BOAT Doubloon BOAT $31,639 $0.001706 18,547,845 LowVol -0.25% -0.34% -0.70%
949 BRAT BRAT BRAT $31,561 $0.000197 160,000,000 LowVol -0.35% 2.07% -20.01%
950 DPAY DPAY DPAY $31,510 $0.000396 79,541,001 LowVol -0.25% 2.66%
951 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,092 $0.006437 4,829,945 LowVol -0.28% 13.07% 8.81%
952 FLVR FlavorCoin FLVR $31,045 $0.001486 20,898,106 LowVol -0.28% -8.50% -27.75%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $29,711 $0.000297 100,000,000 LowVol -0.25% 2.66% -27.82%
954 ICON Iconic ICON $29,007 $0.048924 592,894 LowVol -0.28% 0.84% 18.75%
955 LUNA Luna Coin LUNA $28,754 $0.017837 1,612,053 LowVol -17.46% -28.67% 38.02%
956 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,687 $0.032088 894,026 LowVol -0.28% 10.84% 19.46%
957 MTM MTMGaming MTM $28,510 $0.009503 2,999,967 LowVol -0.04% 9.14% 79.77%
958 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 148.04%
959 PSB Pesobit PSB $27,276 $0.000811 33,629,412
960 PEX PosEx PEX $26,726 $0.010894 2,453,240 LowVol -0.28% 3.60% 21.09%
961 CAB Cabbage CAB $25,997 $0.002476 10,499,996 LowVol -0.28% -13.06% -19.41%
962 LIR LetItRide LIR $25,144 $0.000693 36,269,757 LowVol -0.28% 2.63% 6.08%
963 PLACO PlayerCoin PLACO $24,347 $0.000693 35,120,000 LowVol -0.28% 2.63% -6.69%
964 ZNE Zonecoin ZNE $24,292 $0.009408 2,581,970 LowVol -0.28% 20.87%
965 LTCR Litecred LTCR $24,101 $0.000797 30,227,750 LowVol -0.28% -10.57% 2.49%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,888 $0.031692 753,776 LowVol -0.25% 1.99% 20.68%
967 CNC CHNCoin CNC $23,709 $0.000495 47,880,383 LowVol -0.28% 3.27% 40.62%
968 PLNC PLNcoin PLNC $23,695 $0.001387 17,089,600 LowVol -0.25% -24.62% -20.15%
969 BNX BnrtxCoin BNX $23,634 $0.000892 26,495,001 LowVol -0.20% 3.25% 82.58%
970 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.30%
971 HVCO High Voltage HVCO $22,788 $0.015252 1,494,171 LowVol -0.25% 2.66% 17.71%
972 GBC GBCGoldCoin GBC $21,498 $0.001892 11,361,817 LowVol 0.00% 7.06% -9.48%
973 BIOB BioBar BIOB $21,053 $0.023769 885,756 LowVol -0.28% -2.64% 13.91%
974 IBANK iBank IBANK $20,620 $0.004556 4,526,324 LowVol -0.28% 0.44% -7.38%
975 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
976 RIDE Ride My Car RIDE $20,060 $0.000198 101,276,976 LowVol -0.28% -48.67% -20.01%
977 WBB Wild Beast Block WBB $19,589 $0.118360 165,504 LowVol -15.69% -23.75% 7.24%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $18,725 $0.000594 31,512,613 LowVol -0.28% -12.03% 20.28%
979 SDP SydPak SDP $18,633 $0.116665 159,710 LowVol -0.28% 2.63% 21.24%
980 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.28%
981 XOC Xonecoin XOC $17,054 $0.040605 420,000 LowVol -0.28% -8.50% 4.29%
982 MGM Magnum MGM $16,764 $0.004259 3,936,581 LowVol -0.28% -25.85% 72.43%
983 RSGP RSGPcoin RSGP $14,205 $8.22 1,727 LowVol -4.01% 2.68%
984 TRADE Tradecoin TRADE $14,183 $0.001882 7,537,196 LowVol -0.28% 8.33% -25.95%
985 XRC Rawcoin XRC $12,432 $0.017637 704,882 LowVol -0.32% 7.44% -46.18%
986 GEERT GeertCoin GEERT $12,121 $0.002381 5,091,200 LowVol -0.26% -0.90% 50.98%
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,847 $0.007088 1,671,379 LowVol -0.04% 27.08%
988 DAS DAS DAS $11,829 $0.004510 2,622,886 LowVol -0.65% -67.76% -41.50%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 SANDG Save and Gain SANDG $11,230 $0.003664 3,064,800 LowVol -0.28% 27.17%
991 ARGUS Argus ARGUS $11,062 $0.009633 1,148,324 LowVol -0.49% 9.70% 56.08%
992 P7C P7Coin P7C $10,432 $0.000296 35,220,238 LowVol 2.35%
993 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.27%
994 VRS Veros VRS $10,275 $0.000021 486,609,040 LowVol -0.29% -53.74% -62.81%
995 DIX Dix Asset DIX $9,963 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.05% -38.54% 54.00%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,980 $0.000594 15,112,554 LowVol -5.52% 23.16% -4.29%
997 JS JavaScript Token JS $8,693 $0.001088 7,991,996 LowVol -1.18% -56.01% 39.86%
998 NODC NodeCoin NODC $8,644 $0.005150 1,678,439 LowVol -0.28% -7.99% 22.83%
999 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $7,852 $0.000608 12,907,250 LowVol -41.32% -58.97% -76.79%
1000 CONX Concoin CONX $7,518 $0.010102 744,266 LowVol -1.09% -11.30% 5.77%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,437 $0.000197 32,606,774 LowVol -0.27% 101.58% -46.76%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,124 $0.001822 3,360,417 LowVol -0.04% -28.25% 34.12%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 1.50%
1004 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,759 $0.000526 9,052,698 LowVol -0.28% -10.68% -5.16%
1005 NANOX Project-X NANOX $4,651 $59421.70 0.078264 LowVol -0.28% 9.96% -21.66%
1006 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,647 $0.021937 211,827 LowVol -0.04% 69.40%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -0.69%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,238 $0.020454 207,186 -9.79%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 14.46% 26.99%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 XNG Enigma XNG $3,292 $0.197973 16,627 LowVol -0.25% -18.79% -17.60%
1012 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 218.39%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,780 $0.059323 46,864 LowVol -0.28% 8.81% 29.99%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,593 $0.001882 1,377,917 LowVol -0.28% -2.50% -17.50%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $2,218 $0.001754 1,264,511 LowVol -0.28% 72.94% 59.85%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $2,116 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 6.54% 41.01% 16.14%
1017 ULA Ulatech ULA $1,852 $0.010011 184,961 LowVol -0.28% -61.32% -29.72%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.19% -28.88%
1019 ABN Abncoin ABN $1,046 $0.015450 67,700 LowVol -0.28% 24.15% 39.55%
1020 MNC MantraCoin MNC $921 $0.000198 4,650,380 LowVol -0.28% -40.43%
1021 ENV Environ ENV $486 $0.000004 132,717,518 LowVol -0.84% 70.72%
1022 FDC Future Digita… FDC $225 $0.000082 2,753,201 LowVol 0.33% 4.60% 17.57%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000648 87,140 LowVol -0.57% 11.99% -46.45%
1024 QASH QASH QASH $1.19 $28,489,400 0.14% 27.10% 135.67%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $50.95 $21,857,700 -3.97% -25.00%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $2.65 $10,661,400 6.14% 17.82% 60.74%
1027 INK Ink INK $0.182837 $8,046,100 1.34% 20.34% -46.15%
1028 TNB Time New Bank TNB $0.029222 $6,039,740 0.32%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.71 $4,893,250 -7.30% -11.53% -31.95%
1030 AI POLY AI AI $17.08 $3,652,630 -1.85% 1.10%
1031 CLUB ClubCoin CLUB $6.21 $3,437,350 -1.69% -4.25% 56.56%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $2,918,810 2.75% -3.21% -0.94%
1033 REC Regalcoin REC $42.06 $2,845,040 -0.84% -3.84% 0.35%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $3.87 $1,976,270 1.10% -17.97% -39.64%
1035 NULS Nuls NULS $0.607731 $1,857,500 -1.40% -6.34% -19.79%
1036 AION Aion AION $1.63 $1,040,830 3.25% 32.53% 89.91%
1037 BTE BitSerial BTE $2.56 $1,028,000 -14.87% -26.03% -46.18%
1038 ETN Electroneum ETN $0.035630 $852,695 1.24% 18.41% 23.33%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $233.51 $782,509 -0.93% -5.51% 1.21%
1040 FRST FirstCoin FRST $15.88 $627,783 -5.85% -5.88% -5.62%
1041 TSL Energo TSL $0.033317 $607,260 1.77% -0.06%
1042 EAG EA Coin EAG $3.04 $581,069 -0.06% -1.88% -35.16%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $257.38 $524,896 1.87% 99.00% 119.89%
1044 WC WINCOIN WC $1.06 $497,625 -4.14% -30.44% -44.48%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.10 $491,969 -0.27% 0.87% 19.65%
1046 RYZ ANRYZE RYZ $0.023606 $457,849 6.50%
1047 BOT Bodhi BOT $0.502442 $437,058 -1.84% 3.09% -11.01%
1048 XIN Infinity Econ… XIN $0.035752 $395,776 -4.17% -13.49% -31.03%
1049 ADK Aidos Kuneen ADK $35.36 $347,215 0.33% 29.75% -18.48%
1050 B3 B3Coin B3 $0.000340 $288,256 -0.07% -33.22% 39.23%
1051 THS TechShares THS $0.804479 $238,640 -13.19% -27.30% -23.31%
1052 TER TerraNova TER $1.91 $162,967 -12.31% -19.43% -35.70%
1053 DIVX Divi DIVX $1.02 $150,950 -11.46%
1054 BT1 BT1 [CST] BT1 $10455.00 $149,831 -0.45% 11.41% 30.24%
1055 XID Sphre AIR XID $0.203610 $149,461 -1.18% -0.44% 9.00%
1056 UGT UG Token UGT $0.447564 $143,988 -2.25% -2.93% 29.87%
1057 PHR Phore PHR $0.538057 $143,897 1.07% 25.98% 41.40%
1058 XCPO Copico XCPO $0.025505 $136,224 8.20% -11.10% 5.65%
1059 INF InfChain INF $0.008418 $132,686 0.91% -2.46%
1060 ICX ICON ICX $1.48 $127,418 -0.40% 0.44% 51.67%
1061 LLT LLToken LLT $0.306845 $114,205 -1.53% -4.13% -9.51%
1062 SIC Swisscoin SIC $0.000198 $101,194 70.96% 2.63% -97.16%
1063 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.65 $97,753 -0.01% -6.69% -16.79%
1064 EVR Everus EVR $5.19 $73,740 -1.27% 1.47% 30.98%
1065 HOLD Interstellar … HOLD $0.039612 $64,682 2.78% -32.65% -58.09%
1066 HYTV Hyper TV HYTV $0.013519 $57,883 -20.86% 82.40%
1067 OXY Oxycoin OXY $0.177250 $57,520 -0.31% -3.59% 2.35%
1068 COR CORION COR $0.920937 $51,563 -0.27% 1.15% -3.87%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.033279 $51,248 -9.43% -21.22% -12.41%
1070 RMC Russian Minin… RMC $12082.90 $45,034 -0.27% -6.52% 14.36%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.002991 $42,343 -19.98% -39.17%
1072 DSR Desire DSR $0.177615 $41,018 5.51% 22.80% -20.42%
1073 MSD MSD MSD $0.012680 $37,342 -1.05% 1.20% -8.27%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.117573 $36,658 -0.48% 1.86% 23.39%
1075 BBR Boolberry BBR $0.861614 $35,879 0.01%
1076 SISA SISA SISA $0.021469 $33,542 10.02% -32.68% -37.51%
1077 DNA EncrypGen DNA $0.068505 $33,525 -1.18% 39.71% 2.07%
1078 SPANK SpankChain SPANK $0.036567 $26,391 -1.18% -10.14%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.007391 $23,951 -2.39% -13.22% 421.74%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.56 $23,201 11.73% 17.95%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.221247 $22,550 28.42% -20.76% -66.17%
1082 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000072 $20,962 -27.34% -56.36% -53.27%
1083 MKR Maker MKR $406.87 $20,851 -1.20% 0.48% 43.93%
1084 SSS Sharechain SSS $0.002837 $19,663 1.94% -4.86% -14.02%
1085 CYC Cycling Coin CYC $0.001882 $18,598 1.54% 95.05%
1086 STEX STEX STEX $0.296606 $17,769 -0.63% -3.66% 23.90%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.128134 $17,744 -0.07% 14.21%
1088 BSR BitSoar BSR $0.316420 $15,630 1.15% 15.19% 97.37%
1089 B2B B2B B2B $0.553883 $15,056 1.45% 18.70% -36.41%
1090 ASTRO Astro ASTRO $1.76 $14,778 -1.18% -9.49% 31.01%
1091 SMART SmartBillions SMART $0.393907 $14,757 -1.18% -5.31%
1092 MCR Macro MCR $2.74 $14,374 -13.90% -12.41% -18.93%
1093 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.032401 $12,297 3.75% -24.44% -41.33%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005051 $11,793 1.38% 0.78% 13.91%
1095 TRIA Triaconta TRIA $8.62 $10,393 -1.15% -0.23%
1096 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002593 $10,244 6.96% -12.64% 61.25%
1097 GLS GlassCoin GLS $0.960552 $10,109 12.81% 31.78%
1098 XID International… XID $0.007923 $9,289 -0.28% 76.09%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003398 $9,040 1.46% -9.89% -4.95%
1100 GUC GoldUnionCoin GUC $0.128747 $8,363 -0.28% 12.64%
1101 AERM Aerium AERM $2.02 $7,016 6.59% -0.56% 24.98%
1102 BOS BOScoin BOS $1.19 $6,935 0.70% -3.24% 5.64%
1103 PLC PlusCoin PLC $0.000596 $6,273 5.32% 9.91% -6.39%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.013667 $6,211 -0.28% -2.10%
1105 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.174601 $6,206 5.06% 74.01% 114.85%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003696 $6,085 -0.36% -0.97% 5.25%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.318896 $6,032 -0.28% -21.18% -16.73%
1108 DAY Chronologic DAY $3.67 $5,560 -1.14% -0.84% -7.56%
1109 WIC Wi Coin WIC $0.002419 $5,550 -0.83% -14.65% -6.72%
1110 EFYT Ergo EFYT $9.34 $5,502 -1.05% 1.28% 22.33%
1111 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.105969 $5,289 -3.05% -5.56% 57.38%
1112 PNX Phantomx PNX $0.010845 $5,137 -0.28% -33.80% -35.10%
1113 BLX Blockchain Index BLX $2.67 $5,106 -1.18% 3.05% 28.46%
1114 TCOIN T-coin TCOIN $0.000218 $4,874 -0.28% -1.85% -8.70%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002491 $4,819 -2.45% 0.18% 18.17%
1116 WILD Wild Crypto WILD $0.120377 $4,665 11.36% 2.67% 41.32%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.010646 $4,334 -1.33% -27.63% -57.83%
1118 APC AlpaCoin APC $0.028677 $4,091 -0.22% 10.10% 8.50%
1119 IQT iQuant IQT $0.170321 $3,903 -0.99% 26.11% 29.82%
1120 ACC AdCoin ACC $0.148414 $3,796 -0.83% 25.07% 74.98%
1121 SUR Suretly SUR $3.61 $3,786 -1.18% -6.46% 26.34%
1122 IBTC iBTC IBTC $0.008840 $3,782 -1.18% -24.59% 15.01%
1123 SND Sand Coin SND $0.532311 $3,498 -1.18% -17.45% -34.06%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.008732 $3,271 -2.62% -3.69% 11.88%
1125 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $3,089 -0.28% 2.63% 20.02%
1126 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089925 $2,777 -0.28% 18.06% 41.98%
1127 HAT Hawala.Today HAT $0.152754 $2,440 -1.18% -6.49% 15.52%
1128 FOR FORCE FOR $0.001998 $2,434 -10.14% -4.46% -18.02%
1129 DGPT DigiPulse DGPT $1.02 $2,409 -1.83% 3.65% -5.71%
1130 BPL Blockpool BPL $0.141826 $2,290 -0.28% -18.80% -19.41%
1131 VIU Viuly VIU $0.003088 $2,247 3.89% 1.75% -6.38%
1132 NTC Natcoin NTC $0.267398 $1,890 -0.28% -13.73% -26.94%
1133 PEC Peacecoin PEC $0.012875 $1,720 -48.14% -48.27% -83.42%
1134 FID BITFID FID $0.099036 $1,708 -0.28% 2.63% -39.72%
1135 CASH Cash Poker Pro CASH $0.069385 $1,530 -1.25% 1.48% 18.75%
1136 OX OX Fina OX $0.000101 $1,517 -0.17% -32.21% -45.47%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.056494 $1,477 -0.43% -23.09% -3.86%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.04 $1,432 -0.28% 2.62% 62.26%
1139 XOT Internet of T… XOT $2956.23 $1,289 -0.28% 2.62% 20.23%
1140 IPY Infinity Pay IPY $0.002412 $1,245 -1.18% 65.39% -88.68%
1141 PRM PrismChain PRM $0.001287 $1,203 -0.28% -33.57% 29.73%
1142 STU bitJob STU $0.045959 $1,171 1.36% 2.61% -33.61%
1143 PRES President Trump PRES $0.004259 $1,131 -0.28% 2.66% 4.97%
1144 QBT Cubits QBT $0.001391 $1,116 -0.27% -8.77% 96.76%
1145 GARY President Joh… GARY $0.049419 $1,110 -0.28% -33.12% -52.63%
1146 FLASH Flash FLASH $0.005348 $1,106 -0.28% 10.84% 21.90%
1147 NTWK Network Token NTWK $0.003472 $1,074 -1.18% 0.60% 296.14%
1148 BTBc Bitbase BTBc $0.005348 $1,070 -0.28% 0.77% -35.33%
1149 ABC Alphabit ABC $16.34 $1,040 -0.25% 2.66% 22.92%
1150 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003664 $956 -0.25% -0.04% 15.41%
1151 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067642 $904 -0.23% 73.08% -6.85%
1152 GRN Granite GRN $0.014459 $902 -0.25% -2.55% 17.37%
1153 FBL Faceblock FBL $0.004629 $891 -1.18% 246.22% -88.36%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040590 $890 -0.46% -2.32% -10.48%
1155 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $864 -3.86% 8.01% 6.78%
1156 HIGH High Gain HIGH $0.000594 $781 -0.28% -26.10% -37.48%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $779 -1.18% -2.85% 26.36%
1158 TIE TIES Network TIE $0.096740 $778 1.74% -2.85% 20.02%
1159 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006176 $775 -0.28% -10.05% -15.54%
1160 BIT First Bitcoin BIT $0.009408 $674 13.67% -5.47% -35.85%
1161 XRY Royalties XRY $0.024759 $663 -9.39% -33.67% -64.01%
1162 ETT EncryptoTel [… ETT $0.068376 $660 -6.94% -22.88% -7.90%
1163 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $613 -0.28% -12.03% -10.82%
1164 EUSD eUSD EUSD $0.000224 $609 -1.18% 53.84% 12.15%
1165 VULC Vulcano VULC $0.009269 $596 -0.21% -3.12% 35.46%
1166 SJCX Storjcoin X SJCX $0.320619 $593 8.22% 20.40% -52.97%
1167 INDIA India Coin INDIA $0.000198 $568 -0.23% -20.57% -28.28%
1168 DMC DynamicCoin DMC $0.002278 $560 4.69% -15.90% -19.67%
1169 EBIT eBIT EBIT $0.001162 LowVol -1.18% -5.48% 45.37%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000099 LowVol -0.79% 1.96% -29.76%
1171 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007824 LowVol -0.28% -15.54% 120.98%
1172 DON Donationcoin DON $0.000701 LowVol -0.22% 20.09% 69.54%
1173 STARS StarCash Network STARS $0.253575 LowVol -0.28% -0.96% 23.63%
1174 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol -0.28% 2.63% 20.33%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000111 LowVol 6.88% -61.67% -32.65%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000080 LowVol 0.97% 8636.17% 501.93%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000099 LowVol -33.39% -26.11% -36.11%
1178 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol -0.28%
1179 IRL IrishCoin IRL $0.001981 LowVol -37.65% -35.86% -20.79%
1180 RCN Rcoin RCN $0.000099 LowVol -0.28% 2.63% 20.30%
1181 ASN Aseancoin ASN $0.004853 LowVol -0.28% 2.63% 60.52%
1182 WA WA Space WA $0.025947 LowVol -0.28% 17.94% 51.08%
1183 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol -0.28% 2.63% 20.30%
1184 MINEX Minex MINEX $0.051400 LowVol -0.25% 1.30% 19.36%
1185 REGA Regacoin REGA $0.003268 LowVol -0.28% 61.28% 40.10%
1186 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010003 LowVol -0.23% 4.79%
1187 EDRC EDRCoin EDRC $0.043554 LowVol -2.55% -9.55% 10.20%
1188 LDCN LandCoin LDCN $0.001858 LowVol -0.14% -67.68% 0.83%
1189 FUDD DimonCoin FUDD $0.001944 LowVol -6.67% -12.86%
1190 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000198 LowVol -0.23% -21.91% -19.80%
1191 BSN Bastonet BSN $0.000693 LowVol -0.28% -20.18% -37.24%
1192 HYPER Hyper HYPER $0.012557 LowVol 0.24% -63.40%
1193 SWP Swapcoin SWP $0.069490 LowVol -1.18% -67.37% 13.58%
1194 XQN Quotient XQN $0.005249 LowVol -0.25% 4.63% -17.60%
1195 RHFC RHFCoin RHFC $0.000990 LowVol -0.28% 2.74% 9.35%
1196 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000693 LowVol -0.28% 19.74%
1197 SAK Sharkcoin SAK $0.002276 LowVol -0.25% -5.96% 23.87%
1198 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002753 LowVol -0.28% 12.78% 13.06%
1199 BXC Bitcedi BXC $0.002476 LowVol -0.25% 16.15% 100.43%
1200 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -1.07% 29.31% 7.08%
1201 FAP FAPcoin FAP $0.009904 LowVol -0.28% -16.56% -63.73%
1202 SKR Sakuracoin SKR $0.001065 LowVol 7.53% 3.01% 47.37%
1203 9COIN 9COIN 9COIN $0.002377 LowVol -0.28% -10.01% -23.53%
1204 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.25% 7.94% 38.49%
1205 SIFT Smart Investm… SIFT $3.00 LowVol -1.18% -5.35% -7.76%
1206 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000668 LowVol -0.25% 27.24% 1.21%
1207 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol 19.69% 2.63% 20.28%
1208 GAY GAY Money GAY $0.013526 LowVol -2.96% -14.17% -19.80%
1209 MARX MarxCoin MARX $0.000997 LowVol -15.85% -13.73% 42.36%
1210 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003227 LowVol -0.25% -3.12% 16.70%
1211 ACN Avoncoin ACN $0.000396 LowVol -0.23% 2.63% -11.56%
1212 YEL Yellow Token YEL $0.002603 LowVol -1.18% -45.04% 24.31%
1213 YES Yescoin YES $0.000064 LowVol -2.77% -6.98% 271.34%
1214 AIB Advanced Inte… AIB $0.003918 LowVol -0.28% -2.30% 24.65%
1215 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149644 LowVol -0.25% 2.46%
1216 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol -0.25% 20.93%
1217 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 LowVol -0.87% -2.71% 14.07%
1218 PRIMU Primulon PRIMU $0.000210 LowVol 36.06% -24.58% 27.76%
1219 CLINT Clinton CLINT $0.008913 LowVol -0.28% -13.91%
1220 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049518 LowVol -0.48% -18.69% -7.33%
1221 UR UR UR $0.000702 LowVol 10.34% 20.71% -0.88%
1222 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol -0.28% -20.28% -3.52%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000099 LowVol -0.28% 2.66% 20.30%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.003169 LowVol -0.28% 0.46% 4.04%
1225 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037855 LowVol 0.02% 29.45% 22.01%
1226 TOP TopCoin TOP $0.000600 LowVol -0.25% -10.14% -31.73%
1227 QBC Quebecoin QBC $0.001684 LowVol -0.28% 2.66% 20.30%
1228 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol -0.28% 0.30% 20.75%
1229 FC Facecoin FC $0.001852 LowVol -1.18% -56.81% -47.29%
1230 MOTO Motocoin MOTO $0.002801 LowVol -0.77% 40.48% -15.47%
1231 MONETA Moneta MONETA $0.000297 LowVol -0.28% 20.30%
1232 BEST BestChain BEST $0.001242 LowVol -3.45% -1.64% 18.29%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.033177 LowVol -0.28% 6.54% 9.41%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002971 LowVol -0.23% -0.68% -4.44%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.000693 LowVol -0.28% -28.16% -16.38%
1236 HNC Huncoin HNC $0.001387 LowVol -0.28% 19.74% -15.79%
1237 ANI Animecoin ANI $0.000099 LowVol -0.28% -2.75% -37.70%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000198 LowVol 99.51% 2.66%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000118 LowVol 0.77% 45.73% 147.86%
1240 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -1.18% 11.00% 68.40%
1241 TCR TheCreed TCR $0.000297 LowVol -0.23% 2.63% -9.79%
1242 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 5.77% 3.90% -13.98%
1243 FUTC FutCoin FUTC $0.001981 LowVol -0.23% 8.03% 30.80%
1244 10MT 10M Token 10MT $0.002437 LowVol -1.18% 1.24% 33.68%
1245 EGOLD eGold EGOLD $0.011572 LowVol -15.10% 9.21% 277.46%
1246 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol -0.28% 20.30%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001247 LowVol -0.17% 11.25% 2.44%
1248 WINK Wink WINK $0.000209 LowVol 2.19% -15.49%
1249 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000396 LowVol -20.22% -11.83% -4.54%
1250 SHA SHACoin SHA $0.000594 LowVol -0.25% 23.19% 40.81%
1251 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -7.26% 11.91% -98.41%
1252 AV AvatarCoin AV $0.031692 LowVol -0.25% 2.66% 21.82%
1253 HCC Happy Creator… HCC $0.000396 LowVol -0.28% -48.68% -19.80%
1254 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001287 LowVol -0.28% -4.70% -36.72%
1255 COUPE Coupecoin COUPE $0.000048 LowVol -48.04% 176.91% 14.51%
1256 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011409 LowVol -0.26% -10.05% 19.77%
1257 PRN Protean PRN $0.000093 LowVol 31.50% 89.63% 166.65%
1258 TELL Tellurion TELL $0.000101 LowVol -0.21% -47.89% -32.03%
1259 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000792 LowVol -0.28% -93.79% -3.59%
1260 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol -0.28% 2.63% 38.15%
1261 EGG EggCoin EGG $0.037634 LowVol -0.25%
1262 VOYA Voyacoin VOYA $1.54 LowVol -0.28% -11.39% -21.88%
1263 BUB Bubble BUB $0.015846 LowVol -0.28% -2.57% 13.02%
1264 XAU Xaucoin XAU $0.023868 LowVol -0.28% 25.26%
1265 ACES Aces ACES $0.000409 LowVol 18.72% 323.49% 396.27%
1266 MBL MobileCash MBL $0.000297 LowVol -0.25% 2.66% -9.78%
1267 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005763 LowVol -0.28% -7.59% -0.37%
1268 TYC Tyrocoin TYC $0.012776 LowVol -0.28% 20.06%
1269 MAGN Magnetcoin MAGN $0.475432 LowVol -0.28% -14.14% 19.18%
1270 TODAY TodayCoin TODAY $0.001089 LowVol -0.28% 2.63% 62.19%
1271 MAVRO Mavro MAVRO $0.013370 LowVol 8.57% 10.84% -7.33%
1272 XDE2 XDE II XDE2 $2.96 LowVol -0.28% -3.03% 12.86%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.005843 LowVol -0.23% 2.66% 21.45%
1274 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol -0.84% 2.12% -16.08%
1275 AXIOM Axiom AXIOM $0.015252 LowVol -0.28% 2.63% 20.62%
1276 ELC Elacoin ELC $0.073078 LowVol -0.28% 5.65% 3.79%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.306418 LowVol -0.28% 2.63% 39.45%
1278 KASHH KashhCoin KASHH $0.000027 LowVol -0.84% -71.19% -64.85%
1279 DUB Dubstep DUB $0.002179 LowVol -0.23% 3.63%
1280 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003268 LowVol -0.28% -0.39% 13.43%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009805 LowVol -0.25% -27.41%
1282 BET BetaCoin BET $0.002872 LowVol -0.28% 13.48% 15.08%
1283 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol -0.28% 2.63% 20.30%
1284 OCOW OCOW OCOW $0.004952 LowVol -0.28%
1285 NBIT netBit NBIT $0.050211 LowVol -0.25% 2.66% 7.00%
1286 PSY Psilocybin PSY $0.018025 LowVol -0.23%
1287 GML GameLeagueCoin GML $0.008319 LowVol -0.28% 2.66%
1288 OP Operand OP $0.000891 LowVol -0.25% 2.66% 20.30%
1289 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001684 LowVol -0.25% -0.27% 14.94%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.006536 LowVol -0.25% 9.06%
1291 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002971 LowVol -0.25% -12.16% -17.45%
1292 OMC Omicron OMC $0.112208 LowVol -0.28% 20.38%
1293 OPES Opescoin OPES $0.001981 LowVol -0.23% 9.36%
1294 CME Cashme CME $0.000099 LowVol -0.28% 20.90%
1295 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083190 LowVol -0.28% 5.00% 29.40%
1296 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003664 LowVol -0.25% 2.66%
1297 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol -0.25% 2.66% 20.05%
1298 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000099 LowVol 3.49% -17.83%
1299 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -9.88%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000204 LowVol 0.22% 4.52%
1301 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1302 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.12%
1303 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 2.00% -35.28%
1304 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 2.47% 19.64%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.27%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1307 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.76%
1308 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol -0.07% 2.71% 20.51%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -1.26%
1310 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.27% 16.48%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.30% 50.75%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1313 CBD CBD Crystals CBD $0.001382 LowVol 2.27% 12.57%
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 PDG PinkDog PDG $0.000098 LowVol 2.05%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.84% 51.98%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.03% 16.07%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.24% 63.76%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 2.16% 19.74%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 2.11% -40.24%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 1607.74%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi