Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 29/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 29/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 29/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $10067.30 trên tổng giá trị $168,192,115,958

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $472.76 trên tổng giá trị $45,389,576,313

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1561.31 trên tổng giá trị $26,272,280,468

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.281555 trên tổng giá trị $10,874,462,279

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $332.76 trên tổng giá trị $5,549,371,576

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000198 trên tổng giá trị $8,069,474 đã biến động tăng 100.56% trong 1h qua

    + Đồng EDOGE EtherDoge (EDOGE) đang có giá hiện tại $9.3e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.26% trong 1h qua

    + Đồng LEPEN LePen (LEPEN) đang có giá hiện tại $0.000189 trên tổng giá trị đã biến động tăng 92.31% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000196 trên tổng giá trị $178,682 đã biến động tăng 92.04% trong 1h qua

    + Đồng PLNC PLNcoin (PLNC) đang có giá hiện tại $0.001885 trên tổng giá trị $32,221 đã biến động tăng 68.07% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9542.09% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.093325 trên tổng giá trị $410,442 đã biến động tăng 553.46% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000093 trên tổng giá trị đã biến động tăng 489.03% trong 24h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000027 trên tổng giá trị $586,382 đã biến động tăng 345.79% trong 24h qua

    + Đồng EBT Ebittree Coin (EBT) đang có giá hiện tại $0.001757 trên tổng giá trị $2,222 đã biến động tăng 340.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1624.50% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.124484 trên tổng giá trị $1,895,752 đã biến động tăng 885.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001285 trên tổng giá trị $122,411 đã biến động tăng 693.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.187684 trên tổng giá trị $376,797 đã biến động tăng 548.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 530.86% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 29/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FAL Falcoin FAL $39 $0.000198 196,766 $1,766 0.25% -65.00% -63.48%
702 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,591 $1,029 0.25% 3.61% 20.56%
703 UNITY SuperNET UNITY $36,364,158 $44.56 816,061 LowVol -1.25% -36.07% -19.39%
704 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
705 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -30.15%
706 PGL Prospectors Gold PGL $5,126,860 $0.079486 64,500,000 LowVol 0.38% 3.61% 3.57%
707 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 8.90%
708 ECOB Ecobit ECOB $4,648,756 $0.010460 444,444,444 LowVol -0.67% -5.86% -13.20%
709 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402
710 YASH YashCoin YASH $4,118,309 $0.411820 10,000,264 LowVol -18.10% -14.00% -4.02%
711 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,103,731 $0.625569 6,559,998 LowVol 0.28% 1.63% 6.96%
712 JNS Janus JNS $2,716,429 $0.118387 22,945,335 LowVol -5.17% 6.74% 20.39%
713 PIPL PiplCoin PIPL $2,612,056 $0.031303 83,444,258 LowVol -3.52% 11.56% -9.94%
714 LOG Woodcoin LOG $2,400,064 $0.298694 8,035,193 LowVol 0.29% 2.90% 8.80%
715 AC AsiaCoin AC $2,356,002 $0.002051 1,148,899,238 LowVol 0.31% -0.78% 27.57%
716 CBX Crypto Bullion CBX $2,099,598 $2.09 1,005,117 LowVol 6.98% -0.75% -7.95%
717 LNK Link Platform LNK $2,056,031 $43.28 47,503 LowVol -0.37% 260.95% 49.05%
718 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
719 NDC NEVERDIE NDC $1,970,752 $0.048062 41,004,200 LowVol -0.35% 9.00% 9.55%
720 EMV Ethereum Movi… EMV $1,685,256 $0.256638 6,566,666 LowVol -0.35% 11.06%
721 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,678,485 $0.276763 6,064,700 LowVol 26.98% 7.87% 68.55%
722 AHT Bowhead AHT $1,637,840 $0.204730 8,000,000 LowVol 0.45% 47.42% 10.05%
723 SDC ShadowCash SDC $1,387,473 $0.207236 6,695,133 LowVol 0.29%
724 RC RussiaCoin RC $1,249,543 $0.149148 8,377,873 LowVol 0.25% 0.52% -21.32%
725 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,118,731 $0.000049 22,842,993,030 LowVol -0.25% 28.93% -36.09%
726 SHORTY Shorty SHORTY $1,101,490 $0.011015 100,000,000 LowVol 0.28% 10.58% 21.65%
727 HTC HitCoin HTC $1,091,205 $0.000099 10,996,318,099 LowVol 0.29% 3.72% 20.56%
728 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 125.19%
729 CNO Coin(O) CNO $1,011,971 $0.009623 105,164,764 LowVol 0.28% -7.99% -5.21%
730 PIGGY Piggycoin PIGGY $882,444 $0.001815 486,291,319 LowVol 2.33% 119.19% 149.18%
731 ORB Orbitcoin ORB $865,182 $0.280326 3,086,343 LowVol 0.04% 0.27% -3.42%
732 STRC StarCredits STRC $782,357 $0.173857 4,500,000 LowVol 0.25% 4.20% 19.32%
733 METAL MetalCoin METAL $763,360 $0.009923 76,925,527 LowVol 0.28% -1.32% 0.28%
734 JET Jetcoin JET $761,381 $0.156582 4,862,509 LowVol 0.27% 133.55% 142.36%
735 NETKO Netko NETKO $754,867 $0.175651 4,297,540 LowVol 0.73% -6.37% 1.66%
736 KOBO Kobocoin KOBO $739,461 $0.029937 24,700,248 LowVol -0.29% 1.31% 23.89%
737 GIM Gimli GIM $716,733 $0.008959 80,000,000 LowVol -3.15% -3.81% -21.52%
738 PND Pandacoin PND $709,329 $0.000022 32,514,916,898 LowVol 1.02% -61.40% 3.65%
739 ITI iTicoin ITI $692,205 $21.63 32,000 LowVol 0.24% 37.00% 7.18%
740 MAC Machinecoin MAC $657,279 $0.032535 20,201,975 LowVol -1.19% 0.46% -10.57%
741 DCY Dinastycoin DCY $593,039 $0.000417 1,420,858,063 LowVol -23.17% -23.69% -28.58%
742 SAC SACoin SAC $591,556 $0.084349 7,013,216 LowVol 0.29% 10.47% 12.50%
743 ECA Electra ECA $586,382 $0.000027 21,783,356,518 LowVol 0.42% 345.79% 246.12%
744 USC Ultimate Secu… USC $585,040 $0.056563 10,343,113 LowVol 0.25% -1.73% 7.25%
745 XGR GoldReserve XGR $582,761 $0.033938 17,171,382 LowVol 0.29% -43.93% -30.32%
746 RIYA Etheriya RIYA $560,009 $0.354093 1,581,531 LowVol 0.20% 18.56% -6.41%
747 FNC FinCoin FNC $524,737 $0.040745 12,878,667 LowVol 1.47% 17.74% 12.38%
748 BRIT BritCoin BRIT $490,342 $0.023055 21,268,092 LowVol -6.46% 50.41% 55.45%
749 BITS Bitstar BITS $483,982 $0.020970 23,079,737 LowVol 0.53% 8.77% -8.84%
750 VLT Veltor VLT $479,906 $0.864921 554,855 LowVol 3.39% 36.05% -34.61%
751 FUCK FuckToken FUCK $479,382 $0.009328 51,392,878 LowVol -0.37% -33.12% -30.66%
752 VAL Valorbit VAL $470,601 $0.000099 4,742,346,801 LowVol 0.28%
753 FC2 FuelCoin FC2 $463,889 $0.004565 101,624,155 LowVol 0.28% 39.36% 42.22%
754 TALK BTCtalkcoin TALK $460,011 $0.007046 65,290,635 LowVol 18.63% 25.42% -10.91%
755 OPAL Opal OPAL $450,750 $0.029765 15,143,515 LowVol 0.26% 18.36% 66.00%
756 AMBER AmberCoin AMBER $442,317 $0.010122 43,699,481 LowVol 0.28% -6.66%
757 V Version V $418,565 $0.000895 467,569,580 LowVol 0.23% -14.86% 11.84%
758 GOOD Goodomy GOOD $416,878 $0.000945 441,349,000 LowVol 0.13% -4.08% 42.06%
759 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -1.23%
760 AU AurumCoin AU $381,724 $1.29 296,216 LowVol 0.24% 2.75% 24.45%
761 GLC GlobalCoin GLC $375,096 $0.005756 65,171,010 LowVol 9.74% 88.90% 105.66%
762 CFT CryptoForecast CFT $374,191 $0.008135 46,000,000 LowVol 0.28% 88.73% 16.31%
763 SHDW Shadow Token SHDW $368,128 $0.052590 7,000,000 LowVol 0.38% 30.39% 9.03%
764 DVC Devcoin DVC $348,289 $0.000023 15,159,357,500 64.93%
765 UNI Universe UNI $343,668 $0.031441 10,930,607 LowVol -1.07% -2.06% 0.62%
766 GUN Guncoin GUN $331,544 $0.001689 196,315,978 LowVol 0.22% -6.54% 25.44%
767 BXT BitTokens BXT $330,722 $0.592708 557,985 LowVol 0.28% 23.61% 32.29%
768 PR Prototanium PR $330,278 $1.69 195,850 LowVol 0.25% 28.58% 91.62%
769 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 1.60% 17.70%
770 WAY WayGuide WAY $307,750 $0.003076 100,040,708 LowVol 0.25% -2.68%
771 VIDZ PureVidz VIDZ $296,723 $0.002368 125,279,775 LowVol 0.28% 20.92% 32.09%
772 BTCR Bitcurrency BTCR $295,631 $0.001743 169,598,616 LowVol 6.60% 88.80% 19.02%
773 Q2C QubitCoin Q2C $295,538 $0.001191 248,184,306 LowVol 0.28% -3.70% 10.50%
774 RBIES Rubies RBIES $273,583 $0.026267 10,415,252 LowVol 0.25% 18.17% 16.25%
775 FUNK The Cypherfunks FUNK $269,593 $0.000006 46,233,169,999 LowVol 0.05% 11.43% 6.39%
776 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 15.65%
777 NYAN Nyancoin NYAN $245,850 $0.000773 318,157,471 LowVol 0.44% -0.65% 4.23%
778 TTC TittieCoin TTC $245,085 $0.000195 1,259,816,434 LowVol 0.16% 85.89% 24.14%
779 CUBE DigiCube CUBE $241,051 $0.000099 2,429,126,009 LowVol 0.29% 3.61% 20.56%
780 8BIT 8Bit 8BIT $235,721 $0.202437 1,164,415 LowVol 0.39% -6.28% 12.96%
781 GAIA GAIA GAIA $234,384 $0.009725 24,101,381 LowVol 0.28% 40.94% -1.27%
782 BBP BiblePay BBP $232,065 $0.000878 264,376,866 LowVol 1.33% 8.26% 10.74%
783 LOT LottoCoin LOT $231,419 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.07% 6.86% 20.20%
784 BUN BunnyCoin BUN $228,737 $0.000002 102,291,873,917 LowVol 7.87% 29.58% 15.09%
785 SH Shilling SH $226,351 $0.005756 39,327,425 LowVol 0.28% 1.83% 56.53%
786 FLY Flycoin FLY $226,030 $1.07 210,806 LowVol 0.28%
787 CCN Cannacoin CCN $221,529 $0.047136 4,699,789 LowVol 13.95% -17.84% 32.65%
788 BIGUP BigUp BIGUP $214,689 $0.000101 2,117,085,077 LowVol -0.54% 5.85% 17.60%
789 J Joincoin J $213,020 $0.087004 2,448,402 LowVol 0.04% -15.58% -11.90%
790 CAGE CageCoin CAGE $208,925 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.05% 9.20% -97.25%
791 EMD Emerald Crypto EMD $206,622 $0.010808 19,117,129 LowVol 0.31% 10.72% 48.57%
792 4CHN ChanCoin 4CHN $206,517 $0.030805 6,703,981 LowVol 0.27% 4.45% -24.83%
793 888 OctoCoin 888 $206,348 $0.004102 50,305,980 LowVol 1.20% 11.88% -6.28%
794 EVO Evotion EVO $205,016 $0.064848 3,161,474 LowVol 1.10% 4.30% 41.70%
795 XPD PetroDollar XPD $199,799 $0.003122 63,993,275 LowVol 0.29% 22.27% 25.42%
796 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $197,792 $0.015010 13,176,879 LowVol 0.31% 16.96% 31.82%
797 ICE iDice ICE $193,423 $0.123120 1,571,013 LowVol -8.15% 205.50% -30.58%
798 LANA LanaCoin LANA $192,520 $0.000230 837,271,259 LowVol -9.09% -3.49% -8.41%
799 KED Darsek KED $190,809 $0.014091 13,540,811 LowVol 0.26% 20.02% -1.63%
800 BLRY BillaryCoin BLRY $189,086 $0.021029 8,991,819 LowVol 3.08% 227.48%
801 BOLI Bolivarcoin BOLI $181,078 $0.021744 8,327,700 LowVol -3.19% -4.06% -0.59%
802 QCN QuazarCoin QCN $179,958 $0.029770 6,044,911 LowVol 50.44% 40.26% 71.37%
803 WMC WMCoin WMC $179,595 $0.015580 11,527,489 LowVol 0.25% 3.58% 20.56%
804 GAP Gapcoin GAP $177,220 $0.014757 12,009,120 LowVol 0.25% 7.72% 34.70%
805 I0C I0Coin I0C $174,842 $0.008332 20,984,879 LowVol 1.28% 3.11% -16.37%
806 GRT Grantcoin GRT $170,876 $0.003968 43,064,826 LowVol 0.28% 4.96% 21.60%
807 EVIL Evil Coin EVIL $168,050 $0.007995 21,020,383 LowVol 0.41% 12.93% 45.21%
808 ACOIN Acoin ACOIN $166,795 $0.136708 1,220,085 LowVol 0.27% -0.62% 5.14%
809 C2 Coin2.1 C2 $165,937 $0.001660 99,976,323 LowVol 0.32% -0.04% 82.32%
810 HONEY Honey HONEY $165,323 $0.526534 313,984 LowVol 0.56% 10.09% 13.88%
811 XRE RevolverCoin XRE $163,763 $0.007343 22,301,036 LowVol -0.87% -1.67% 20.64%
812 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
813 WYV Wyvern WYV $160,958 $0.092287 1,744,093 LowVol 0.25% 5.74% 7.32%
814 URC Unrealcoin URC $158,929 $0.022625 7,024,402 LowVol 0.28% 2.71% 17.16%
815 XPY PayCoin XPY $157,322 $0.013306 11,823,266 LowVol -0.09% -25.20% -25.15%
816 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $154,809 $0.195193 793,108 LowVol 57.82% 85.95% 129.04%
817 YAC Yacoin YAC $154,497 $0.001290 119,761,154 LowVol 0.28% -10.23% 42.48%
818 PASL Pascal Lite PASL $154,360 $0.037113 4,159,150 LowVol 6.52% 11.03% 14.65%
819 RBX Ripto Bux RBX $153,366 $0.000402 381,236,123 LowVol 0.35% 4.15% -6.07%
820 GP GoldPieces GP $148,469 $0.121680 1,220,161 LowVol 10.88% 7.76% 60.39%
821 GTC Global Tour Coin GTC $148,292 $0.004962 29,887,402 LowVol -1.71% 7.93% 35.87%
822 ANTI AntiBitcoin ANTI $147,316 $0.008435 17,465,159 LowVol 0.25% 3.61% 11.37%
823 EUC Eurocoin EUC $144,394 $0.011629 12,416,279 LowVol -5.87% -8.65% 39.96%
824 PHS Philosopher S… PHS $142,642 $0.023717 6,014,340 LowVol 0.25% 1.81% 10.68%
825 BUMBA BumbaCoin BUMBA $142,506 $0.006351 22,438,504 LowVol 0.25% 2.15% 16.84%
826 SPACE SpaceCoin SPACE $140,548 $0.006727 20,892,425 LowVol 0.25% 1.38% -1.59%
827 FIRE Firecoin FIRE $138,508 $1.41 98,412 LowVol 0.28% 4.94% 33.58%
828 HMP HempCoin HMP $134,625 $0.000099 1,356,645,470 LowVol 0.28% 3.61% 20.56%
829 RED RedCoin RED $132,943 $0.001794 74,107,896 LowVol -9.64% -4.55% 60.53%
830 FRN Francs FRN $131,835 $0.034092 3,867,080 LowVol 0.30% 2.28% 10.71%
831 DRXNE DROXNE DRXNE $130,698 $0.002083 62,731,389 LowVol 5.11% 7.33% 27.61%
832 HAL Halcyon HAL $128,735 $0.024411 5,273,542 LowVol 0.28% -11.81% 40.55%
833 MNM Mineum MNM $127,554 $0.013517 9,436,367 LowVol 0.25% -3.12% 2.31%
834 CORG CorgiCoin CORG $124,254 $0.000099 1,251,855,418 LowVol 0.61% 3.73% -15.43%
835 CYP Cypher CYP $122,540 $0.019251 6,365,285 LowVol 0.25% 22.44%
836 PX PX PX $122,411 $0.001285 95,283,352 LowVol 3.16% 693.71%
837 FRK Franko FRK $120,996 $0.129996 930,767 LowVol 0.28% 23.77%
838 FLAX Flaxscript FLAX $120,567 $0.021596 5,582,891 LowVol 0.25% 3.93% 62.18%
839 OHM OHM OHM $117,861 $0.003969 29,692,883 LowVol 0.28% -0.66%
840 DLC Dollarcoin DLC $113,865 $0.012503 9,106,714 LowVol 0.25% 1.20% 21.53%
841 UNITS GameUnits UNITS $113,455 $0.032668 3,472,983 LowVol 0.25% 16.56% 23.75%
842 KIC KibiCoin KIC $113,421 $0.007715 14,701,000 LowVol -1.50% 210.58% 56.94%
843 IMS Independent M… IMS $113,134 $0.021072 5,368,934 LowVol 0.08% 28.16% 27.09%
844 ARG Argentum ARG $112,408 $0.013182 8,527,744 LowVol 0.26% 12.72% 43.00%
845 020 020LondonCoin 020 $112,089 $7.1e-07 156,920,300,248 LowVol 0.39%
846 ISL IslaCoin ISL $111,606 $0.073731 1,513,704 LowVol 0.28% 13.80%
847 BLC Blakecoin BLC $110,649 $0.007317 15,122,697 LowVol 0.35% 6.63% 35.08%
848 MARS Marscoin MARS $109,405 $0.003869 28,279,074 LowVol 3.00% -8.34% 57.99%
849 CON PayCon CON $108,707 $0.004718 23,042,604 LowVol -17.02% 0.28% 31.46%
850 CAP Bottlecaps CAP $105,312 $0.000514 204,765,033 LowVol
851 ARCO AquariusCoin ARCO $104,399 $0.070568 1,479,412 LowVol 0.45% -1.24% -8.52%
852 GPU GPU Coin GPU $103,387 $0.002554 40,477,042 LowVol 0.25% 4.27% 54.45%
853 XCT C-Bit XCT $101,878 $0.000648 157,223,250 LowVol 0.05% -7.84% 14.13%
854 PXI Prime-XI PXI $100,615 $0.005678 17,718,670 LowVol -9.85% 11.15% 30.95%
855 QTL Quatloo QTL $100,342 $0.013000 7,718,883 LowVol 1.03% -5.11% 7.67%
856 CNNC Cannation CNNC $100,301 $0.040495 2,476,893 LowVol 4.57% -23.26% -28.35%
857 XCRE Creatio XCRE $99,850 $0.004866 20,520,514 LowVol 0.25% 7.46% 67.14%
858 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,695 $0.001092 90,421,856 LowVol 0.27% -4.94% 49.95%
859 VC VirtualCoin VC $97,874 $0.009725 10,064,287 LowVol 0.28% -57.78%
860 DUO ParallelCoin DUO $96,889 $0.321202 301,646 LowVol 0.72% -0.66% 11.75%
861 COXST CoExistCoin COXST $95,112 $0.003510 27,100,000 LowVol 0.42% 3.62% 29.46%
862 SLING Sling SLING $94,116 $0.087623 1,074,095 LowVol 0.25% -23.81%
863 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,090 $0.011468 8,030,000 LowVol 11.53% 69.87% 98.90%
864 SLM Slimcoin SLM $91,902 $0.006152 14,937,439 LowVol 0.25% 3.57% 19.15%
865 BTQ BitQuark BTQ $89,946 $0.010023 8,974,334 LowVol 0.28% -18.88% -2.13%
866 XCO X-Coin XCO $89,793 $0.007250 12,384,976 LowVol -2.40% 3.67% -1.11%
867 NEVA NevaCoin NEVA $89,522 $0.036707 2,438,820 LowVol -2.84% 7.27% 12.95%
868 SOON SoonCoin SOON $89,043 $0.007145 12,462,620 LowVol 0.28% 10.41% 30.48%
869 MST MustangCoin MST $88,660 $0.140654 630,343 LowVol 3.95% 19.44% 37.34%
870 ALL Allion ALL $85,973 $0.013868 6,199,359 LowVol -0.08% 1.50% -6.21%
871 CPN CompuCoin CPN $85,056 $0.004336 19,615,019 LowVol 0.26% 3.87% 33.31%
872 CAT Catcoin CAT $84,642 $0.013694 6,180,800 LowVol 0.49% -3.22% -10.65%
873 TAJ TajCoin TAJ $82,626 $0.010415 7,933,255 LowVol 0.49% 4.35% 38.87%
874 VUC Virta Unique … VUC $79,512 $0.001295 61,417,650 LowVol 0.24% 0.46% -6.60%
875 ICOB ICOBID ICOB $79,388 $0.000744 106,701,874 LowVol 0.09% 19.55% 79.83%
876 POP PopularCoin POP $78,859 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 0.07% -0.93% 51.81%
877 JWL Jewels JWL $78,105 $0.003870 20,181,636 LowVol 0.25% -0.36% 30.61%
878 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,599 $0.014100 5,503,598 LowVol -0.86% 11.06% 17.24%
879 BVC BeaverCoin BVC $77,285 $0.024808 3,115,258 LowVol 0.28% 22.87% 15.05%
880 BAS BitAsean BAS $76,993 $0.015399 5,000,000 LowVol 1.40% 7.95% 22.43%
881 MRJA GanjaCoin MRJA $76,717 $0.017232 4,451,920 LowVol 3.38% -32.67%
882 BITZ Bitz BITZ $73,942 $0.037140 1,990,891 LowVol 3.11% 41.45%
883 GPL Gold Pressed … GPL $73,916 $0.289068 255,706 LowVol 0.29% -2.00% 45.80%
884 CRX Chronos CRX $73,042 $0.000991 73,729,962 LowVol -0.45% -6.20% 19.51%
885 KURT Kurrent KURT $72,599 $0.007319 9,919,485 LowVol 0.25% -1.85% 28.03%
886 DRM Dreamcoin DRM $71,224 $0.029076 2,449,632 LowVol 0.25% 3.61% 21.79%
887 ATX Artex Coin ATX $70,824 $0.003771 18,781,750 LowVol 0.25% -9.84% 20.89%
888 SCRT SecretCoin SCRT $69,658 $0.016473 4,228,672 LowVol 0.28% 3.85% 20.56%
889 $$$ Money $$$ $68,191 $0.001486 45,887,218 LowVol 0.82% 2.84% 63.99%
890 SPT Spots SPT $67,007 $0.002991 22,406,021 LowVol 0.28% -6.40% 9.92%
891 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,798 $0.002679 24,931,054 LowVol 0.25% 2.66% 14.47%
892 BIP BipCoin BIP $66,045 $0.040587 1,627,261 LowVol -7.83% -2.80% 50.77%
893 VEC2 VectorAI VEC2 $64,201 $0.003870 16,588,109 LowVol -2.22% -8.73% 12.17%
894 RPC RonPaulCoin RPC $60,724 $0.068114 891,500 LowVol 0.27% 6.14% -16.71%
895 URO Uro URO $60,622 $0.050212 1,207,310 LowVol 0.28% 3.58% 20.56%
896 CF Californium CF $60,573 $0.025205 2,403,194 LowVol 2.27% 3.99%
897 GCC GuccioneCoin GCC $60,390 $0.002977 20,285,537 LowVol 0.25% 3.58% 24.35%
898 EMP EMoneyPower EMP $59,903 $0.006511 9,200,000 LowVol 0.77% 3.51% -35.63%
899 ZMC ZetaMicron ZMC $59,574 $0.000099 600,344,291 LowVol 0.25% 3.61% 20.56%
900 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,911 $0.000739 79,719,140 LowVol -0.22% -32.03% 11.83%
901 JIN Jin Coin JIN $58,638 $0.005954 9,848,485 LowVol 0.25% 5.37% -33.05%
902 DIBC DIBCOIN DIBC $57,683 $0.011537 5,000,000 LowVol 3.80% 12.38% -8.99%
903 CESC CryptoEscudo CESC $57,200 $0.000397 144,105,100 LowVol 0.28% 38.11% 141.11%
904 WARP WARP WARP $56,950 $0.051999 1,095,224 LowVol 0.25% 3.58% 20.54%
905 PHO Photon PHO $56,522 $0.000003 20,391,120,491 LowVol 0.75% 3.31% 2.51%
906 GLT GlobalToken GLT $55,836 $0.002151 25,963,100 LowVol 1.30% -2.14% 8.66%
907 PRX Printerium PRX $55,807 $0.004721 11,821,728 LowVol 0.25% -36.34% 236.58%
908 ZYD Zayedcoin ZYD $55,764 $0.008931 6,243,840 LowVol 0.25% 2.47% 15.41%
909 ARB ARbit ARB $54,785 $0.007046 7,775,820 LowVol 0.28% 5.44%
910 300 300 Token 300 $54,360 $181.20 300 LowVol 0.28% -14.96% 28.83%
911 BRAIN Braincoin BRAIN $54,092 $0.005359 10,094,424 LowVol 0.28% -3.54% 20.26%
912 CXT Coinonat CXT $53,095 $0.006157 8,623,200 LowVol 2.02% -8.00% 52.10%
913 SOIL SOILcoin SOIL $52,042 $0.009127 5,702,048 LowVol 0.25% 3.41% 43.81%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.69%
915 BSC BowsCoin BSC $50,670 $0.009130 5,550,102 LowVol 0.28% 4.73% 24.63%
916 NRO Neuro NRO $46,854 $0.001290 36,319,566 LowVol 18.48% 22.42% -0.22%
917 BRAT BRAT BRAT $46,750 $0.000292 160,000,000 LowVol 1.17% 30.84% 14.68%
918 AGLC AgrolifeCoin AGLC $46,592 $0.006351 7,336,158 LowVol 0.29% 22.87% 266.09%
919 MND MindCoin MND $46,067 $0.003672 12,546,625 LowVol 0.25% 0.88% 20.56%
920 CASH Cashcoin CASH $45,805 $0.000992 46,158,242 LowVol 0.29% -20.30% 4.28%
921 PIE PIECoin PIE $45,565 $0.002580 17,660,484 LowVol 0.25% -10.20% -45.95%
922 PONZI PonziCoin PONZI $42,725 $0.049617 861,099 LowVol 0.29% -1.55% -28.16%
923 STEPS Steps STEPS $42,509 $0.002282 18,625,017 LowVol 0.25% 3.58% 15.52%
924 EREAL eREAL EREAL $42,149 $0.000630 66,909,634 LowVol 12.08% -4.33% 18.93%
925 KRONE Kronecoin KRONE $41,438 $0.011811 3,508,462 LowVol 19.68% 25.56% 45.55%
926 VIP VIP Tokens VIP $41,406 $0.000496 83,450,403 LowVol 0.28% 3.61% 51.14%
927 ITZ Interzone ITZ $41,176 $0.024975 1,648,663 LowVol 0.26% -2.94% -32.72%
928 PULSE Pulse PULSE $41,149 $0.002878 14,298,972 LowVol 0.28% -3.07% 24.87%
929 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.74% 2.60%
930 ORLY Orlycoin ORLY $40,003 $0.001092 36,646,779 LowVol 0.25% 3.47% 20.56%
931 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol 2.94%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $38,373 $0.000992 38,669,634 LowVol 0.25% 34.57%
933 XBTS Beatcoin XBTS $38,298 $0.025119 1,524,686 LowVol -9.33% -32.22% -42.20%
934 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,172 $0.001885 20,245,510 LowVol 0.35% 3.61%
935 SONG SongCoin SONG $38,144 $0.001171 32,565,300 LowVol -6.37% -20.49% 99.42%
936 CRT CRTCoin CRT $37,758 $0.476322 79,270 LowVol 0.28% 3.58% 20.56%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $36,425 $0.000060 608,557,394 LowVol 0.35% 13.10% 53.68%
938 EGO EGO EGO $35,724 $0.000595 60,000,001 LowVol 0.28% 20.54%
939 SFC Solarflarecoin SFC $34,947 $0.002481 14,083,450 LowVol 0.28% -23.00% -32.99%
940 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,732 $0.000496 70,000,000 LowVol 0.25% 3.58% 20.56%
941 GBT GameBet Coin GBT $33,760 $0.001588 21,262,780 LowVol 0.28% 3.61% 4.84%
942 G3N G3N G3N $33,017 $0.004366 7,561,891 LowVol -4.10% 0.56% 15.30%
943 IMX Impact IMX $32,601 $0.000298 109,509,049 LowVol 0.28% 55.42% 27.40%
944 PLNC PLNcoin PLNC $32,221 $0.001885 17,089,600 LowVol 68.07% -6.30% 6.75%
945 KNC KingN Coin KNC $31,904 $15.89 2,008 LowVol 0.25% 3.70% 16.02%
946 MILO MiloCoin MILO $31,797 $0.002947 10,789,954 LowVol 0.74% 31.74% 26.85%
947 BOAT Doubloon BOAT $31,677 $0.001708 18,547,845 LowVol 0.32% -5.77% 4.24%
948 DPAY DPAY DPAY $31,573 $0.000397 79,541,001 LowVol 0.25% 3.58%
949 FLVR FlavorCoin FLVR $31,107 $0.001489 20,898,106 LowVol 0.29% -2.87% -28.00%
950 RIDE Ride My Car RIDE $30,150 $0.000298 101,276,976 LowVol 0.28% 1.74% 20.56%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $29,770 $0.000298 100,000,000 LowVol 0.25% 3.61% -27.67%
952 UET Useless Ether… UET $29,608 $0.007466 3,965,716 LowVol -24.09% -13.11% 28.39%
953 VTA Virtacoin VTA $29,536 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -0.82% 163.94%
954 ICON Iconic ICON $29,065 $0.049022 592,894 LowVol 0.25% 3.82% 19.71%
955 LUNA Luna Coin LUNA $28,840 $0.017890 1,612,064 LowVol -1.42% -16.60% 33.17%
956 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,744 $0.032152 894,026 LowVol 0.28% 11.85% 19.77%
957 MTM MTMGaming MTM $28,576 $0.009525 2,999,967 LowVol 0.43% -3.53% 55.22%
958 FUZZ FuzzBalls FUZZ $28,355 $0.005871 4,829,945 LowVol 0.28% -8.51% -0.35%
959 CREVA CrevaCoin CREVA $27,659 $0.000760 36,390,750 LowVol -4.00% 1.71% -16.09%
960 PSB Pesobit PSB $27,277 $0.000811 33,630,394
961 PEX PosEx PEX $26,779 $0.010916 2,453,240 LowVol 0.28% 4.53% 20.78%
962 CAB Cabbage CAB $26,049 $0.002481 10,499,996 LowVol 0.28% 12.60% -18.54%
963 PLACO PlayerCoin PLACO $24,396 $0.000695 35,120,000 LowVol 0.29% -1.83% -4.79%
964 ZNE Zonecoin ZNE $24,341 $0.009427 2,581,970 LowVol 0.25% 20.61%
965 LTCR Litecred LTCR $24,249 $0.000802 30,227,750 LowVol 0.25% 2.12% -0.62%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,936 $0.031755 753,776 LowVol 0.25% 2.94% 20.94%
967 CNC CHNCoin CNC $23,732 $0.000495 47,905,639 LowVol 0.29% 4.01% 30.86%
968 GBC GBCGoldCoin GBC $23,608 $0.002078 11,361,817 LowVol 7.35% 18.04% 0.33%
969 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.85%
970 HVCO High Voltage HVCO $22,834 $0.015282 1,494,171 LowVol 0.25% 3.58% 15.69%
971 LIR LetItRide LIR $21,595 $0.000595 36,270,114 LowVol -14.07% -10.95% -9.18%
972 BIOB BioBar BIOB $21,095 $0.023816 885,756 LowVol 0.25% 24.33% 17.38%
973 BNX BnrtxCoin BNX $21,035 $0.000794 26,495,501 LowVol -10.89% -7.39% 55.26%
974 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
975 ALTC Antilitecoin ALTC $18,763 $0.000595 31,512,613 LowVol 0.25% -11.19% 20.54%
976 SDP SydPak SDP $18,670 $0.116897 159,711 LowVol 0.28% 3.58% 21.09%
977 WBB Wild Beast Block WBB $18,619 $0.112446 165,577 LowVol -15.13% -17.35% 2.43%
978 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -0.56%
979 XOC Xonecoin XOC $17,088 $0.040686 420,000 LowVol 0.28% 16.70% 7.75%
980 MGM Magnum MGM $16,724 $0.004247 3,937,436 LowVol 3.13% 60.57%
981 ELS Elysium ELS $16,295 $0.004069 4,005,012 LowVol 0.25% 16.45% 42.27%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $14,234 $8.24 1,727 LowVol 0.28% 3.66%
983 VRS Veros VRS $12,157 $0.000025 486,609,040 LowVol 29.30% -39.85% -58.03%
984 XRC Rawcoin XRC $12,100 $0.017166 704,882 LowVol 0.22% 5.68% -36.85%
985 QBK Qibuck Asset QBK $11,874 $0.007104 1,671,379 LowVol 0.52% -4.85% 27.72%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 GEERT GeertCoin GEERT $11,456 $0.002250 5,091,200 LowVol 1.40% 1.45% 50.49%
988 DAS DAS DAS $11,453 $0.004367 2,622,886 LowVol 0.54% -31.17% -50.39%
989 SANDG Save and Gain SANDG $11,253 $0.003672 3,064,800 LowVol 0.25% 27.45%
990 TRADE Tradecoin TRADE $11,227 $0.001489 7,542,171 LowVol 0.28% -13.68% -40.52%
991 P7C P7Coin P7C $10,432 $0.000296 35,220,238 LowVol 3.07%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.97%
993 ARGUS Argus ARGUS $10,292 $0.008963 1,148,324 LowVol 0.19% 2.38% 46.24%
994 DIX Dix Asset DIX $9,828 $9.8e-08 100,000,000,000 LowVol -1.11% -37.33% 53.47%
995 VOLT Bitvolt VOLT $8,998 $0.000595 15,112,554 LowVol 0.25% 6.98% -1.42%
996 JS JavaScript Token JS $8,950 $0.001120 7,991,996 LowVol -0.37% -4.57% 42.28%
997 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $8,664 $0.000671 12,910,750 LowVol -46.63% -46.03% -74.89%
998 NODC NodeCoin NODC $8,661 $0.005160 1,678,439 LowVol 0.28% -7.13% 22.42%
999 IBANK iBank IBANK $8,534 $0.001885 4,526,324 LowVol -58.57% -58.12% -61.85%
1000 CONX Concoin CONX $7,016 $0.009427 744,266 LowVol -5.39% -4.46% -1.26%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,360 $0.000195 32,608,109 LowVol -1.13% 9.17% -38.25%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,138 $0.001826 3,360,417 LowVol 0.43% -36.58% 34.77%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 0.94%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,658 $0.021988 211,827 LowVol 0.43% -4.24% 70.25%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -1.17%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,574 $58437.60 0.078264 LowVol -1.60% 15.66% -21.12%
1007 BBC BigBoobsCoin BBC $4,246 $0.020454 207,592 -1.91%
1008 ULA Ulatech ULA $4,131 $0.022328 185,011 LowVol 21.86% -12.90% 59.57%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 1.39% 27.32%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $3,594 $0.000397 9,052,698 LowVol 0.28% -54.50% -24.43%
1011 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1012 XNG Enigma XNG $3,298 $0.198368 16,627 LowVol 0.29% -9.80% -18.57%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 223.10%
1014 GSR GeyserCoin GSR $2,786 $0.059441 46,864 LowVol 0.28% 7.69% -2.16%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,598 $0.001885 1,377,917 LowVol 0.25% -1.98% -13.61%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $2,369 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol -1.41% 9.59% 28.33%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $2,222 $0.001757 1,264,511 LowVol 0.28% 340.37% 35.16%
1018 DGCS Digital Credits DGCS $1,156 $0.000198 5,826,388 LowVol 0.28% -34.11%
1019 ABN Abncoin ABN $1,048 $0.015480 67,700 LowVol 0.25% 25.30% 31.69%
1020 MNC MantraCoin MNC $923 $0.000198 4,650,380 LowVol 0.29% -39.66%
1021 ENV Environ ENV $368 $0.000003 132,717,518 LowVol 0.77% 3.63% 30.63%
1022 FDC Future Digita… FDC $223 $0.000081 2,753,201 LowVol -0.54% 17.69%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000650 87,140 LowVol 0.28% 13.06% -49.35%
1024 QASH QASH QASH $1.23 $31,676,100 1.32% 21.39% 141.95%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $53.65 $23,039,500 -0.86% -18.87%
1026 INK Ink INK $0.178785 $7,577,420 -1.16% 21.02% -49.88%
1027 TNB Time New Bank TNB $0.031385 $5,437,440 -0.62%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.89 $5,053,620 1.14% -3.32% -26.63%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $2.65 $4,803,230 0.12% 6.08% 57.37%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.56 $3,232,360 0.46% -5.52% -3.15%
1031 AI POLY AI AI $17.54 $2,831,560 1.95% 2.04%
1032 CLUB ClubCoin CLUB $6.19 $2,791,470 0.33% -1.35% 44.15%
1033 REC Regalcoin REC $41.40 $2,741,370 0.00% -0.64% 2.99%
1034 NULS Nuls NULS $0.613443 $1,873,660 2.19% -2.54% -17.67%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $3.86 $1,753,380 -0.21% -14.02% -36.31%
1036 AION Aion AION $1.73 $1,707,630 3.71% 48.23% 97.25%
1037 BTE BitSerial BTE $2.89 $1,062,260 -2.42% -5.69% -34.90%
1038 ETN Electroneum ETN $0.034784 $841,804 -0.10% 10.91% 20.06%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $232.78 $828,531 -1.12% -7.26% 0.96%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.38 $751,086 -2.19% -3.14% -2.18%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $236.24 $746,971 0.28% 96.15% 124.76%
1042 TSL Energo TSL $0.033317 $570,448 0.00% -0.32% 2.01%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.052495 $533,272 31.23% 33.36% 3.97%
1044 RYZ ANRYZE RYZ $0.023414 $509,003 -2.71% 176.81%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.14 $492,245 0.57% 3.48% 21.93%
1046 BOT Bodhi BOT $0.499973 $400,890 -0.31% 3.78% -11.66%
1047 WC WINCOIN WC $1.06 $394,871 -0.33% -29.64% -44.16%
1048 B3 B3Coin B3 $0.000279 $317,895 4.91% -42.50% 15.13%
1049 THS TechShares THS $1.02 $307,830 -2.73% -3.53% -5.18%
1050 ADK Aidos Kuneen ADK $35.23 $266,455 1.68% 1.63% -18.06%
1051 BT1 BT1 [CST] BT1 $10288.60 $192,972 3.24% 10.07% 27.79%
1052 DIVX Divi DIVX $0.992437 $188,797 -10.42%
1053 TER TerraNova TER $2.17 $185,652 -0.88% -0.76% -28.65%
1054 XID Sphre AIR XID $0.202985 $159,777 0.08% -0.46% 8.32%
1055 LLT LLToken LLT $0.296153 $139,776 -0.44% -4.02% -12.90%
1056 PHR Phore PHR $0.529029 $136,738 2.63% 11.27% 43.83%
1057 UGT UG Token UGT $0.455086 $130,682 -0.31% -0.52% 32.19%
1058 INF InfChain INF $0.008236 $126,084 0.28% -5.56%
1059 XCPO Copico XCPO $0.020203 $122,389 -16.28% -28.16% -17.70%
1060 EVR Everus EVR $5.32 $122,276 -0.47% 5.34% 33.23%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $127.23 $102,126 3.71% -0.29% -15.48%
1062 ICX ICON ICX $1.50 $97,659 2.81% 6.67% 52.53%
1063 SIC Swisscoin SIC $0.000099 $85,270 -36.17% -45.95% -98.45%
1064 EAG EA Coin EAG $3.00 $76,286 -6.81% 1.14% -38.98%
1065 RMC Russian Minin… RMC $11910.90 $69,820 -6.39% -5.20% -14.65%
1066 HYTV Hyper TV HYTV $0.015247 $55,706 -6.99% 48.90%
1067 COR CORION COR $0.919996 $54,856 1.96% -0.88% -3.33%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.162643 $54,487 -8.48% -7.86% -10.05%
1069 BBR Boolberry BBR $1.29 $52,888 9.91%
1070 GMT Mercury Protocol GMT $0.031777 $51,566 -5.68% -26.08% -13.15%
1071 MSD MSD MSD $0.012601 $41,321 0.35% 0.89% -7.99%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.117631 $39,680 1.21% 4.33% 22.05%
1073 DSR Desire DSR $0.183587 $38,676 0.37% 10.99% -21.88%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.003771 $38,317 -0.28% -24.70%
1075 HOLD Interstellar … HOLD $0.024638 $32,252 -19.29% -56.40% -73.55%
1076 SISA SISA SISA $0.019679 $29,118 -5.42% -30.09% -36.80%
1077 AKY Akuya Coin AKY $0.193208 $24,343 13.55% -29.61% -69.08%
1078 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.54 $23,977 3.54% 8.26% -47.67%
1079 SPANK SpankChain SPANK $0.030284 $22,623 -0.35% -22.73%
1080 MKR Maker MKR $384.17 $22,148 -4.70% -4.16% 34.61%
1081 SMART SmartBillions SMART $0.408134 $21,905 5.11% 0.64%
1082 TRIA Triaconta TRIA $9.20 $21,775 -0.27% 33.41%
1083 STEX STEX STEX $0.385806 $21,460 -1.11% 16.57% 56.22%
1084 CYC Cycling Coin CYC $0.001687 $21,310 -28.97% 74.69% 73.90%
1085 DNA EncrypGen DNA $0.068861 $21,293 -0.66% 13.75% 6.45%
1086 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000081 $20,623 -13.33% -51.49% -46.31%
1087 SSS Sharechain SSS $0.002960 $19,955 0.99% -3.53% -8.46%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.007847 $19,679 -1.92% -25.11% 437.84%
1089 BSR BitSoar BSR $0.311594 $19,569 0.29% 30.85% 123.28%
1090 PLX PlexCoin PLX $0.120889 $15,833 -6.13% 10.17%
1091 B2B B2B B2B $0.685936 $15,504 -0.57% 46.46% -21.42%
1092 ASTRO Astro ASTRO $1.82 $14,581 -0.37% -1.61% 32.99%
1093 MCR Macro MCR $2.81 $13,230 -11.37% -4.47% -17.63%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005061 $10,494 0.27% 1.00% 9.77%
1095 GLS GlassCoin GLS $0.793969 $10,227 1.08% 18.06%
1096 MGC GulfCoin MGC $0.003317 $9,558 1.18% -7.42% -4.78%
1097 XID International… XID $0.007939 $9,308 0.29% 153.80%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.041996 $8,485 -0.37% -1.05% -24.12%
1099 AERM Aerium AERM $1.98 $8,103 12.07% 7.83% 29.59%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.338486 $8,080 -4.99% -13.40% -11.34%
1101 BPL Blockpool BPL $0.126626 $8,036 2.92% -22.41% -29.00%
1102 WIC Wi Coin WIC $0.003940 $7,686 52.08% 27.23% 53.16%
1103 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.178342 $7,435 6.09% -9.44% 121.13%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002472 $6,898 -7.44% -6.50% 55.54%
1105 PLC PlusCoin PLC $0.000494 $6,449 -20.77% -7.84% -26.51%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003869 $6,344 -0.35% 5.36% 9.75%
1107 MGC MergeCoin MGC $0.011511 $6,046 0.28% -17.87%
1108 EFYT Ergo EFYT $8.82 $5,941 0.47% -5.83% 14.25%
1109 STU bitJob STU $0.029750 $5,610 3.07% -20.04% -55.84%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.113424 $5,393 3.23% 1.89% 68.33%
1111 APC AlpaCoin APC $0.029058 $5,353 0.26% 11.82% 19.53%
1112 PNX Phantomx PNX $0.016942 $4,928 0.25% 9.54% -0.99%
1113 GUC GoldUnionCoin GUC $0.108066 $4,828 -9.00% 29.69%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002446 $4,366 -6.53% 1.25% 17.95%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.69 $4,290 -0.37% 8.75% 25.78%
1116 WILD Wild Crypto WILD $0.134091 $3,758 -0.35% 14.91% 59.47%
1117 SUR Suretly SUR $3.64 $3,741 -0.37% -4.76% 26.96%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013055 $3,691 8.80% -5.81% -41.57%
1119 VIU Viuly VIU $0.003375 $3,445 -11.08% 17.38% 9.91%
1120 SND Sand Coin SND $0.676992 $3,338 -5.50% 19.00% -7.16%
1121 DAY Chronologic DAY $3.62 $3,286 -0.34% 5.58% -3.80%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.009544 $3,274 0.26% 4.56% 20.05%
1123 IQT iQuant IQT $0.161713 $3,263 0.25% 26.98% 38.34%
1124 DGPT DigiPulse DGPT $0.938473 $3,033 -8.86% -10.34% -11.91%
1125 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $3,011 0.25% 3.61% 20.56%
1126 IBTC iBTC IBTC $0.007979 $2,952 -3.28% -37.90% 6.86%
1127 TCOIN T-coin TCOIN $0.000298 $2,772 0.25% 22.52% 24.52%
1128 FOR FORCE FOR $0.001919 $2,614 0.26% -9.37% -16.86%
1129 BOS BOScoin BOS $1.15 $2,597 2.94% -0.40% 8.36%
1130 HAT Hawala.Today HAT $0.153990 $2,482 -0.37% -19.37% 25.30%
1131 ACC AdCoin ACC $0.131759 $2,154 -4.80% 56.65% 57.64%
1132 CASH Cash Poker Pro CASH $0.069060 $1,833 -0.37% 4.60% 18.65%
1133 NTC Natcoin NTC $0.273091 $1,807 0.25% -6.20% -23.13%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.021831 $1,763 0.25% -41.27% -69.17%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067777 $1,732 0.25% 74.69% 0.61%
1136 NTWK Network Token NTWK $0.004615 $1,592 2.12% 32.83% 525.42%
1137 OX OX Fina OX $0.000101 $1,525 -35.52% -33.49% -45.36%
1138 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005227 $1,504 -14.94% -21.85% -31.52%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.05 $1,435 0.25% 3.60% 61.17%
1140 MCI Musiconomi MCI $0.058851 $1,388 4.33% -9.41% 0.54%
1141 XTD XTD Coin XTD $0.000099 $1,358 0.25% 3.61% 20.54%
1142 XOT Internet of T… XOT $2962.12 $1,293 0.28% 3.60% 20.53%
1143 GARY President Joh… GARY $0.142301 $1,266 0.25% 98.07% 36.40%
1144 IPY Infinity Pay IPY $0.002957 $1,245 21.22% 19.18% -84.61%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000189 $1,226 92.31% 115.19% 75.39%
1146 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090005 $1,184 0.28% 5.11% 38.95%
1147 BTBc Bitbase BTBc $0.005359 $1,134 -5.03% 2.39% -36.15%
1148 PRES President Trump PRES $0.003402 $1,132 0.08% -13.41% -9.05%
1149 ETT EncryptoTel [… ETT $0.068422 $1,112 0.33% -19.90% -0.47%
1150 FLASH Flash FLASH $0.004862 $1,082 5.19% -5.39% 11.65%
1151 ABC Alphabit ABC $13.90 $1,076 -6.83% -12.02% 4.56%
1152 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003672 $969 0.29% 0.86% 15.17%
1153 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $956 -6.73% -11.99% -9.18%
1154 FBL Faceblock FBL $0.004666 $893 -0.37% 124.89% -82.14%
1155 FUDD DimonCoin FUDD $0.002102 $848 1.94% 11.73%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.3e-07 $820 99.26% 97.90% 154.22%
1157 WA WA Space WA $0.022824 $796 0.28% 4.52% 32.92%
1158 TIE TIES Network TIE $0.097011 $784 1.38% -1.57% 20.12%
1159 HIGH High Gain HIGH $0.000595 $738 0.28% -36.06% -34.94%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039991 $718 0.17% -3.43% -11.64%
1161 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 $692 -0.50% 105.20% 79.30%
1162 STARS StarCash Network STARS $0.256277 $687 -2.48% 5.60% 22.75%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000099 $644 0.25% 3.61% 20.56%
1164 BIT First Bitcoin BIT $0.012206 $635 2.30% 37.56% -18.10%
1165 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008931 $634 3.06% 2.74% 17.13%
1166 PRM PrismChain PRM $0.001489 $630 7.44% -15.23% 51.99%
1167 EUSD eUSD EUSD $0.000224 $614 -1.20% 55.26% 8.34%
1168 VULC Vulcano VULC $0.008579 $612 0.28% -9.00% 24.06%
1169 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 $589 0.25% 28.62% 10.29%
1170 BUB Bubble BUB $0.015977 $577 0.90% 3.17% 28.26%
1171 SJCX Storjcoin X SJCX $0.311977 $577 -8.13% 11.16% -55.08%
1172 DON Donationcoin DON $0.000799 LowVol 0.24% 16.53% 89.75%
1173 WOW Wowcoin WOW $0.000100 LowVol 0.26% 3.23% -30.33%
1174 IRL IrishCoin IRL $0.002580 LowVol 0.25% -23.05% 11.03%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000099 LowVol -14.03% -25.74% -31.94%
1176 EDRC EDRCoin EDRC $0.044882 LowVol 0.29% 5.16% 12.24%
1177 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000111 LowVol 0.25% -61.21% -32.47%
1178 DMC DynamicCoin DMC $0.002285 LowVol 1.84% -9.15% -18.15%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.001985 LowVol 3.88% -54.07% 1.08%
1180 BSN Bastonet BSN $0.000695 LowVol 0.25% -19.41% -34.15%
1181 ACES Aces ACES $0.000205 LowVol 0.25% 84.00% 87.91%
1182 EBIT eBIT EBIT $0.001171 LowVol 0.05% -0.68% 51.69%
1183 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000088 LowVol 11.44% 9542.09% 530.86%
1184 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010023 LowVol 0.25% 6.60%
1185 INDIA India Coin INDIA $0.000198 LowVol 0.25% -30.94% -20.37%
1186 MONETA Moneta MONETA $0.000298 LowVol 0.25% 20.56%
1187 REGA Regacoin REGA $0.003275 LowVol 0.29% 55.42% 42.08%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000596 LowVol 0.22% 6.32% -1.11%
1189 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000794 LowVol 0.25% 38.11%
1190 FID BITFID FID $0.099234 LowVol 0.25% 3.58% -39.92%
1191 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000397 LowVol 0.25% 107.17% 60.75%
1192 SWP Swapcoin SWP $0.070052 LowVol -0.37% -62.00% -0.32%
1193 XQN Quotient XQN $0.005259 LowVol 0.27% 5.58% -15.39%
1194 TOP TopCoin TOP $0.000499 LowVol 0.27% -25.59% -46.85%
1195 HYPER Hyper HYPER $0.011864 LowVol -4.39% -60.73%
1196 XRY Royalties XRY $0.040587 LowVol 0.29% 89.38% -41.02%
1197 FAP FAPcoin FAP $0.009824 LowVol 0.25% -16.61% -66.44%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.002977 LowVol 0.25% 15.12% -4.82%
1199 CYDER Cyder CYDER $0.000298 LowVol 0.25% 3.61% 20.56%
1200 SIFT Smart Investm… SIFT $3.03 LowVol -0.37% -3.59% -5.83%
1201 AIB Advanced Inte… AIB $0.003532 LowVol -9.78% -11.20% 17.21%
1202 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002786 LowVol 0.71% 31.60% 13.86%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.000999 LowVol 0.27% -12.91% 40.81%
1204 SAK Sharkcoin SAK $0.002837 LowVol 5.70% 18.85% 55.22%
1205 SKR Sakuracoin SKR $0.002633 LowVol -21.41% 240.11% 258.28%
1206 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003214 LowVol -1.63% -3.81% -6.29%
1207 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149942 LowVol 0.29% 2.98%
1208 EGOLD eGold EGOLD $0.013579 LowVol -0.37% 43.61% 495.63%
1209 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol 0.28% 20.68%
1210 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.50% -6.14% 25.00%
1211 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol 0.29% 3.61% 20.56%
1212 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 10.94% 16.03% -98.31%
1213 ACN Avoncoin ACN $0.000298 LowVol 0.25% -29.86% -28.56%
1214 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049617 LowVol 0.25% -13.51% -7.13%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000220 LowVol 0.28% 55.75% 33.56%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000298 LowVol 0.28% -20.65% -0.79%
1217 SYNC Sync SYNC $396.94 LowVol -12.12%
1218 MOTO Motocoin MOTO $0.003779 LowVol 28.89% 74.19% -2.69%
1219 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037943 LowVol 0.52% 14.42% 28.03%
1220 GAY GAY Money GAY $0.012489 LowVol -1.36% -3.21% -17.94%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000099 LowVol 0.28% 3.58% 20.56%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.001092 LowVol 0.29% 3.61% 65.20%
1223 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002977 LowVol 0.28% 1.92% -4.67%
1224 DASHS Dashs DASHS $0.028976 LowVol 0.25% -8.97% -5.47%
1225 ANI Animecoin ANI $0.000099 LowVol 0.28% -1.77% -37.83%
1226 QBC Quebecoin QBC $0.001687 LowVol 0.28% 3.58% 20.54%
1227 FC Facecoin FC $0.001866 LowVol -0.37% -56.01% -46.63%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.004862 LowVol 0.28% 3.61% 45.88%
1229 VOYA Voyacoin VOYA $1.55 LowVol 0.25% -10.27% -19.66%
1230 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.03% 11.30% -14.23%
1231 QBT Cubits QBT $0.001371 LowVol 0.22% 29.91% 98.20%
1232 EGG EggCoin EGG $0.037709 LowVol 0.28%
1233 FUTC FutCoin FUTC $0.001985 LowVol -4.50% 9.06% 33.95%
1234 YES Yescoin YES $0.000012 LowVol -78.21% -85.44% -36.13%
1235 HNC Huncoin HNC $0.001786 LowVol 0.28% 55.38% 8.51%
1236 DISK DarkLisk DISK $0.000695 LowVol 0.25% -27.49% -15.63%
1237 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol 0.28% 2.31% 20.78%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol -0.37% 48.43% 149.25%
1239 GRN Granite GRN $0.016572 LowVol 0.28% 23.56% 35.73%
1240 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol 0.25% 3.58% 19.97%
1241 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol 0.28% 3.90%
1242 UR UR UR $0.000632 LowVol -5.98% -3.17% 0.88%
1243 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 LowVol -0.35% -51.86% -9.96%
1244 POKE PokeCoin POKE $0.000198 LowVol 0.25% 3.61%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001232 LowVol 0.25% 9.46% 3.60%
1246 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol 0.28% 20.56%
1247 BEST BestChain BEST $0.001401 LowVol 12.31% 24.83% 38.72%
1248 WINK Wink WINK $0.000209 LowVol 0.25% -15.31%
1249 UTA UtaCoin UTA $0.000496 LowVol 0.28% -42.45% -13.97%
1250 AV AvatarCoin AV $0.031755 LowVol 0.28% 3.61% 22.09%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.001885 LowVol -23.77% -6.73% 47.01%
1252 10MT 10M Token 10MT $0.002457 LowVol -0.37% 17.37% 35.27%
1253 BET BetaCoin BET $0.002977 LowVol 0.25% 20.62% 23.44%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol 0.28% 3.61% 20.54%
1255 CLINT Clinton CLINT $0.008931 LowVol 0.25% -3.15%
1256 MAGN Magnetcoin MAGN $0.481284 LowVol 0.25% -8.17% 13.44%
1257 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011425 LowVol 0.28% 17.34% 19.18%
1258 PRN Protean PRN $0.000093 LowVol 0.09% 489.03% 61.08%
1259 MAVRO Mavro MAVRO $0.013397 LowVol 0.25% 11.90% -13.38%
1260 TELL Tellurion TELL $0.000101 LowVol 0.25% -48.34% -40.97%
1261 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001290 LowVol 0.28% -10.20% -35.46%
1262 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003275 LowVol 0.28% 0.73% 13.10%
1263 TCR TheCreed TCR $0.000298 LowVol 0.25% 3.61% -9.91%
1264 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol 0.28% 3.61% 87.43%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000397 LowVol 0.28% -17.11% -3.59%
1266 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000794 LowVol 0.29% -93.22% -3.93%
1267 NBIT netBit NBIT $0.027930 LowVol 0.28% -42.48% -40.52%
1268 COUPE Coupecoin COUPE $0.000008 LowVol -2.89% -60.49% -70.06%
1269 XAU Xaucoin XAU $0.023915 LowVol 0.28% 23.78%
1270 SKC Skeincoin SKC $0.003175 LowVol 0.29% -2.48% 4.27%
1271 RHFC RHFCoin RHFC $0.001092 LowVol 0.25% 13.94% 20.56%
1272 HCC Happy Creator… HCC $0.000397 LowVol 0.25% 3.58% -16.99%
1273 TYC Tyrocoin TYC $0.012801 LowVol 0.25% 20.87%
1274 MBL MobileCash MBL $0.000298 LowVol 0.28% 3.61% -9.58%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.005855 LowVol 0.25% 3.59% 22.46%
1276 SHA SHACoin SHA $0.000595 LowVol 0.28% 24.30% 23.37%
1277 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005765 LowVol 5.49% 3.64% -59.12%
1278 AXIOM Axiom AXIOM $0.015282 LowVol 0.29% 3.61% 21.19%
1279 ELC Elacoin ELC $0.073234 LowVol 0.28% 6.63% 11.59%
1280 MINEX Minex MINEX $0.050151 LowVol -2.32% -3.65% 16.27%
1281 BGR Bongger BGR $0.000091 LowVol 0.77% 4.29% -15.69%
1282 KASHH KashhCoin KASHH $0.000028 LowVol 0.75% -70.69% -53.66%
1283 DUB Dubstep DUB $0.002183 LowVol 0.25%
1284 XDE2 XDE II XDE2 $2.97 LowVol 0.28% 3.61% 13.24%
1285 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009824 LowVol 0.28% -16.41% -13.75%
1286 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 0.28% 3.61% 20.56%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003672 LowVol 0.25% 3.58%
1288 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol 0.28% 3.58% 20.56%
1289 OCOW OCOW OCOW $0.004962 LowVol 0.28%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.018061 LowVol 0.28%
1291 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 3.58% 20.54%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.008336 LowVol 0.29% 3.23%
1293 OP Operand OP $0.000893 LowVol 0.28% 3.61% 20.54%
1294 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001687 LowVol 0.29% 3.58% 16.65%
1295 RICHX RichCoin RICHX $0.006549 LowVol 0.28% 8.69%
1296 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002977 LowVol 0.29% -11.19% -17.65%
1297 OMC Omicron OMC $0.112432 LowVol 0.25% 22.17%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.307029 LowVol 0.28% 26.17% 39.08%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001985 LowVol 0.25% 7.86%
1300 CME Cashme CME $0.000099 LowVol 0.28% 20.64%
1301 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083356 LowVol 0.25% 5.94% 34.14%
1302 CBD CBD Crystals CBD $0.001389 LowVol 3.57% 12.70%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000099 LowVol 0.25% -7.49%
1304 PDG PinkDog PDG $0.000099 LowVol 0.25% 3.61%
1305 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -16.93%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000203 LowVol -0.54% 3.82%
1307 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1308 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 2.96% -35.63%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -0.55%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1311 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.76%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 0.21%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -0.53% 16.54%
1314 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -0.55% 62.01%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1316 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.03% 14.54%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -0.50% 65.56%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 2.88% -40.15%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 YEL Yellow Token YEL $0.002635 LowVol 0.00% -49.40% 25.53%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 1624.50%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi