Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9784.70 trên tổng giá trị $163,457,934,031

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $478.76 trên tổng giá trị $45,959,026,311

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1609.64 trên tổng giá trị $27,083,319,748

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254303 trên tổng giá trị $9,821,911,814

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $358.58 trên tổng giá trị $5,979,456,715

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 315.53% trong 1h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000204 trên tổng giá trị $81,916 đã biến động tăng 107.17% trong 1h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.001746 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.89% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000191 trên tổng giá trị đã biến động tăng 55.21% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.002848 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.28% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng HYTV Hyper TV (HYTV) đang có giá hiện tại $0.012134 trên tổng giá trị đã biến động tăng 397.33% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000094 trên tổng giá trị $73,295 đã biến động tăng 387.44% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 248.76% trong 24h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.002848 trên tổng giá trị đã biến động tăng 236.02% trong 24h qua

    + Đồng SOCC SocialCoin (SOCC) đang có giá hiện tại $0.015796 trên tổng giá trị $21,875 đã biến động tăng 232.65% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1651.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011312 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1287.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.283018 trên tổng giá trị $568,191 đã biến động tăng 1130.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.060828 trên tổng giá trị $273,726 đã biến động tăng 710.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 553.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KRONE Kronecoin KRONE $34,126 $0.009771 3,492,712 $1,401 -0.55% 8.10% 28.73%
702 MILO MiloCoin MILO $33,037 $0.003062 10,789,954 $941 -0.31% 29.03% 56.40%
703 JOBS JobsCoin JOBS $30,895 $0.000291 106,019,270 $893 -0.31% -23.25% -40.42%
704 CREVA CrevaCoin CREVA $29,531 $0.000811 36,390,750 $1,509 -3.87% 8.83% -1.04%
705 TSTR Tristar Coin TSTR $26,861 $0.005342 5,027,857 $645 -0.31% -24.31% -56.28%
706 SOCC SocialCoin SOCC $21,875 $0.015796 1,384,879 $1,661 35.95% 232.65% 16.93%
707 MGM Magnum MGM $16,437 $0.004177 3,935,156 $502 -0.31% -40.53% 70.79%
708 LVPS LevoPlus LVPS $14,111 $0.009325 1,513,256 $2,615 -0.31% 13.03% 48.49%
709 ELS Elysium ELS $13,616 $0.003400 4,005,012 $636 -0.31% -20.96% 15.06%
710 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,252 $0.001032 12,841,750 $1,220 -0.33% 10.47% -68.47%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $11,875 $0.013959 850,702 $2,221 0.47% 34.96% 123.30%
712 XRC Rawcoin XRC $11,743 $0.016659 704,882 $796 -0.12% 1.16% -52.09%
713 ARGUS Argus ARGUS $10,981 $0.009563 1,148,324 $1,032 5.94% 12.27% 43.67%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,411 $0.003265 3,188,280 $8,470 -5.51% -2.71% 76.54%
715 CRTM Corethum CRTM $8,427 $0.003371 2,500,000 $862 -0.20% -8.63% -29.25%
716 JS JavaScript Token JS $7,968 $0.000997 7,991,996 $856 -0.21% 3.26% 25.09%
717 HMC HarmonyCoin HMC $6,581 $0.011851 555,340 $5,523 6.08% 8.26% 21.48%
718 DMB Digital Money… DMB $433 $0.001027 421,300 $610 -0.31% 14.54% -17.57%
719 FAL Falcoin FAL $38 $0.000194 196,766 $1,680 -0.31% -58.60% -51.57%
720 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 74,153 $697 -0.31% 2.28% 19.16%
721 UNITY SuperNET UNITY $40,089,475 $49.13 816,061 LowVol -25.48% -14.34% -14.45%
722 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol -0.11% 25.43%
723 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
724 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.16%
725 PGL Prospectors Gold PGL $5,012,231 $0.077709 64,500,000 LowVol -0.31% 2.21% 5.05%
726 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
727 YASH YashCoin YASH $4,856,938 $0.485681 10,000,264 LowVol -0.31% 2.36% 46.71%
728 XC XCurrency XC $4,615,808 $0.786803 5,866,536 LowVol -0.31% 3.62% -12.26%
729 ECOB Ecobit ECOB $4,555,067 $0.010249 444,444,444 LowVol 0.54% -1.38% -6.15%
730 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.95%
731 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol -0.35% 1.95% 33.88%
732 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
733 JNS Janus JNS $1,722,451 $0.075068 22,945,335 LowVol 1.19% -29.56% -37.00%
734 EMV Ethereum Movi… EMV $1,714,550 $0.261099 6,566,666 LowVol -0.21% 13.15%
735 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,643,572 $0.271010 6,064,618 LowVol -0.31% 54.72% 85.90%
736 RC RussiaCoin RC $1,423,133 $0.169868 8,377,873 LowVol 3.93% 16.82% -23.59%
737 FIMK FIMKrypto FIMK $1,345,154 $0.002331 577,004,618 LowVol 46.49% 6.66% -0.63%
738 INPAY InPay INPAY $1,165,630 $0.116563 10,000,000 LowVol -0.34% -18.55%
739 AHT Bowhead AHT $1,126,776 $0.140847 8,000,000 LowVol -0.31% 2.23% -35.45%
740 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 2.02% 124.81%
741 HTC HitCoin HTC $1,068,141 $0.000097 10,996,318,099 LowVol -0.31% 19.16%
742 MBI Monster Byte MBI $1,018,625 $0.060551 16,822,736 LowVol -0.27% -2.25% 31.62%
743 NKA IncaKoin NKA $1,001,272 $0.000090 11,145,528,237 LowVol -44.38% -40.52% -31.14%
744 SDC ShadowCash SDC $904,620 $0.135116 6,695,133 LowVol -0.31% 65.59%
745 ANC Anoncoin ANC $861,395 $0.408183 2,110,317 LowVol -0.29% -12.28% 24.75%
746 STRC StarCredits STRC $761,450 $0.169211 4,500,000 LowVol -0.31% 2.29% 16.80%
747 GIM Gimli GIM $750,080 $0.009376 80,000,000 LowVol -0.21% -28.90% -23.84%
748 METAL MetalCoin METAL $747,225 $0.009714 76,925,527 LowVol -5.06% -3.45% -6.03%
749 KOBO Kobocoin KOBO $718,431 $0.029086 24,700,248 LowVol -0.32% 6.09% 26.95%
750 XGR GoldReserve XGR $698,877 $0.040700 17,171,382 LowVol -3.31% -31.10% -4.26%
751 UFO UFO Coin UFO $677,576 $0.000194 3,487,771,262 LowVol -0.31% 2.34% 14.49%
752 LNK Link Platform LNK $665,188 $14.00 47,503 LowVol -0.22% 22.85% -13.11%
753 MAC Machinecoin MAC $652,795 $0.032317 20,199,550 LowVol -0.32% 0.68% -16.15%
754 FJC FujiCoin FJC $649,841 $0.000543 1,197,117,244 LowVol -0.28% 8.51% 30.73%
755 HBN HoboNickels HBN $649,455 $0.010879 59,696,358 LowVol -0.31% 2.34% 10.19%
756 USC Ultimate Secu… USC $603,820 $0.058379 10,343,113 LowVol -0.31% 2.34% 40.83%
757 OPAL Opal OPAL $541,889 $0.035784 15,143,502 LowVol 6.36% 16.21% 101.67%
758 SAC SACoin SAC $531,360 $0.075766 7,013,159 LowVol -0.31% -10.41% 4.33%
759 ITI iTicoin ITI $524,048 $16.38 32,000 LowVol -1.95% -18.44% -18.61%
760 VLT Veltor VLT $503,663 $0.907738 554,855 LowVol -0.31% 44.46% -3.78%
761 VAL Valorbit VAL $460,654 $0.000097 4,742,346,801 LowVol -0.31% 2.34% 19.16%
762 NOBL NobleCoin NOBL $449,696 $0.000194 2,314,024,324 LowVol -0.32% -0.55% 7.52%
763 FNC FinCoin FNC $444,207 $0.034492 12,878,667 LowVol -0.26% 1.67% -17.21%
764 AMBER AmberCoin AMBER $424,480 $0.009714 43,699,481 LowVol -0.31%
765 BUCKS SwagBucks BUCKS $421,581 $1.34 315,486 LowVol -0.31% 0.89% 18.47%
766 RIYA Etheriya RIYA $412,419 $0.260772 1,581,531 LowVol -2.29% -23.89% -31.83%
767 V Version V $412,382 $0.000882 467,467,676 LowVol -17.69% -4.73% 9.18%
768 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $393,159 $0.000017 22,840,433,030 LowVol -23.19% -77.07% -79.91%
769 ICN iCoin ICN $388,383 $0.013308 29,184,800 LowVol -0.31% 15.87% 8.39%
770 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -3.75%
771 AU AurumCoin AU $376,689 $1.27 296,216 LowVol -0.32% 6.09% 10.91%
772 SLG Sterlingcoin SLG $352,720 $0.083873 4,205,414 LowVol -0.31% -2.48% 4.64%
773 DVC Devcoin DVC $348,207 $0.000023 15,155,757,500 56.71%
774 GUN Guncoin GUN $343,109 $0.001748 196,277,578 LowVol -0.31% 8.57% -5.29%
775 FC2 FuelCoin FC2 $335,625 $0.003303 101,623,577 LowVol -0.31% -27.51% 39.70%
776 JET Jetcoin JET $333,053 $0.068494 4,862,509 LowVol 0.43% 3.09% -43.20%
777 BRIT BritCoin BRIT $330,544 $0.015542 21,268,092 LowVol -0.31% -5.89% 6.48%
778 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 2.40% 19.38%
779 TALK BTCtalkcoin TALK $324,969 $0.004977 65,290,635 LowVol -0.51% -30.08% -43.57%
780 UNI Universe UNI $323,724 $0.029724 10,891,100 LowVol -0.31% -7.89% 4.98%
781 CHESS ChessCoin CHESS $306,972 $0.005681 54,032,769 LowVol -0.24% -32.39% 38.06%
782 WAY WayGuide WAY $301,245 $0.003011 100,040,708 LowVol -0.31%
783 Q2C QubitCoin Q2C $289,291 $0.001166 248,184,072 LowVol -0.31% -20.39% 17.69%
784 SHDW Shadow Token SHDW $286,661 $0.040952 7,000,000 LowVol -0.17% 2.48% 8.18%
785 EVO Evotion EVO $268,252 $0.084859 3,161,143 LowVol 22.62% 43.98% 108.16%
786 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.09% 13.11%
787 BXT BitTokens BXT $264,958 $0.474848 557,985 LowVol -0.46% -43.62% -24.76%
788 TRK Truckcoin TRK $264,511 $0.001704 155,251,361 LowVol 0.36% 8.66% 10.62%
789 XLC LeviarCoin XLC $261,954 $0.026890 9,741,859 LowVol 8.19% -11.60% 22.97%
790 RBIES Rubies RBIES $261,018 $0.025061 10,415,252 LowVol 19.08% 5.47% 9.50%
791 8BIT 8Bit 8BIT $260,588 $0.223793 1,164,415 LowVol 8.54% 1.18% 16.87%
792 KUSH KushCoin KUSH $257,478 $0.047279 5,445,872 LowVol -0.31% 24.18% 44.22%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $256,735 $0.000006 46,226,832,499 LowVol 0.30% 9.20% 2.08%
794 VIDZ PureVidz VIDZ $254,939 $0.002035 125,279,775 LowVol -0.80% 2.05% 10.80%
795 UNIC UniCoin UNIC $253,766 $0.085552 2,966,210 LowVol -0.48% 8.23% 41.78%
796 NYAN Nyancoin NYAN $244,970 $0.000770 318,115,006 LowVol -0.26% 1.43% 1.91%
797 BTCR Bitcurrency BTCR $235,081 $0.001386 169,598,616 LowVol -0.31% 8.51% 7.37%
798 SH Shilling SH $232,896 $0.005925 39,305,225 LowVol -0.31% 2.65% 191.83%
799 GAIA GAIA GAIA $229,045 $0.009503 24,101,381 LowVol -0.31% -22.79% -23.19%
800 TTC TittieCoin TTC $228,650 $0.000181 1,259,816,434 LowVol 36.04% 89.36% 34.49%
801 CCN Cannacoin CCN $227,334 $0.048373 4,699,580 LowVol -0.31% 7.56% 30.84%
802 FLY Flycoin FLY $221,253 $1.05 210,806 LowVol -0.31%
803 J Joincoin J $213,710 $0.087285 2,448,402 LowVol -0.05% -17.47% -12.76%
804 PR Prototanium PR $211,455 $1.08 195,850 LowVol -3.75% -16.83% 0.84%
805 LTB LiteBar LTB $209,162 $0.261244 800,638 LowVol 5.54% 2.29% 9.25%
806 BIGUP BigUp BIGUP $205,688 $0.000097 2,116,980,870 LowVol -0.28% 11.85% 6.36%
807 LOT LottoCoin LOT $203,054 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -1.13% 1.25% 1.83%
808 XPY PayCoin XPY $202,129 $0.017096 11,823,153 LowVol -0.31% -0.45% 12.57%
809 XRE RevolverCoin XRE $199,096 $0.008928 22,299,102 LowVol 12.95% 12.96% 42.91%
810 CAGE CageCoin CAGE $198,153 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.14% 2.63% -97.57%
811 EMD Emerald Crypto EMD $192,358 $0.010062 19,117,129 LowVol -0.31% 1.13% 29.88%
812 BOLI Bolivarcoin BOLI $190,604 $0.022910 8,319,825 LowVol -1.24% 10.68% 3.44%
813 888 OctoCoin 888 $187,570 $0.003729 50,303,020 LowVol -0.01% 3.85% 9.27%
814 LANA LanaCoin LANA $186,377 $0.000223 836,801,273 LowVol -0.34% -13.95% -36.29%
815 BLRY BillaryCoin BLRY $186,041 $0.020690 8,991,810 LowVol -0.31% 44.36% 226.36%
816 LEA LeaCoin LEA $185,313 $0.000592 312,797,490 LowVol -1.08% 16.74% 36.39%
817 KED Darsek KED $184,362 $0.013617 13,539,478 LowVol -0.33% 13.83% -17.61%
818 TGC Tigercoin TGC $181,847 $0.004177 43,536,800 LowVol -6.81% -9.56% -12.00%
819 ZUR Zurcoin ZUR $176,851 $0.002040 86,697,450 LowVol -0.31% 6.47% 32.17%
820 WMC WMCoin WMC $175,799 $0.015250 11,527,489 LowVol -0.31% 2.16%
821 GAP Gapcoin GAP $170,247 $0.014181 12,004,885 LowVol -0.31% -7.85% 29.79%
822 I0C I0Coin I0C $169,036 $0.008055 20,984,849 LowVol -0.35% -0.78% -27.86%
823 GRT Grantcoin GRT $164,189 $0.003813 43,058,567 LowVol -0.19% 3.26% 20.07%
824 ACOIN Acoin ACOIN $164,110 $0.134507 1,220,085 LowVol -0.31% -3.89% 7.63%
825 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
826 EVIL Evil Coin EVIL $159,262 $0.007577 21,020,383 LowVol -4.12% 3.79% 13.36%
827 URC Unrealcoin URC $155,570 $0.022147 7,024,402 LowVol -0.31% 1.01% 35.12%
828 XPD PetroDollar XPD $151,339 $0.002365 63,993,275 LowVol -0.31% -29.50% -22.74%
829 YAC Yacoin YAC $151,218 $0.001263 119,750,823 LowVol -0.31% 2.28% 19.22%
830 RBX Ripto Bux RBX $148,307 $0.000389 381,236,123 LowVol -0.46% -0.85% -11.40%
831 HAL Halcyon HAL $147,972 $0.028072 5,271,071 LowVol -0.30% 2.23% 63.21%
832 ARI Aricoin ARI $147,751 $0.001053 140,262,505 LowVol -0.33% 1.20% 61.63%
833 ANTI AntiBitcoin ANTI $144,202 $0.008257 17,465,159 LowVol -0.31% 2.34% 35.04%
834 BITGOLD bitGold BITGOLD $139,821 $1554.10 89.9694 LowVol -1.51% 19.85% 15.18%
835 PHS Philosopher S… PHS $139,627 $0.023216 6,014,340 LowVol -0.31% 2.66% 3.19%
836 GP GoldPieces GP $137,086 $0.112351 1,220,161 LowVol -0.06% -1.63% 43.01%
837 RED RedCoin RED $136,773 $0.001846 74,107,896 LowVol -0.31% 8.41% 95.58%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $134,478 $0.006438 20,886,654 LowVol -0.28% -31.89% -5.76%
839 FIRE Firecoin FIRE $134,424 $1.37 98,412 LowVol -0.31% 2.79% 29.13%
840 HMP HempCoin HMP $131,779 $0.000097 1,356,645,470 LowVol -0.31% 4.41% 19.16%
841 CNNC Cannation CNNC $129,513 $0.052288 2,476,893 LowVol -0.50% 15.79% 26.79%
842 MNM Mineum MNM $129,226 $0.013695 9,436,367 LowVol -0.28% -9.58% 1.38%
843 FRN Francs FRN $129,027 $0.033365 3,867,080 LowVol -0.15% -10.03% 4.51%
844 MARS Marscoin MARS $128,004 $0.004526 28,279,074 LowVol -1.01% 21.06% 79.37%
845 OHM OHM OHM $120,691 $0.004080 29,583,278 LowVol -0.31% 2.34%
846 SRC SecureCoin SRC $120,670 $0.014719 8,198,151 LowVol -0.82% 29.43% 60.20%
847 PX PX PX $120,304 $0.001263 95,269,572 LowVol -0.31% 177.44%
848 CYP Cypher CYP $119,950 $0.018844 6,365,285 LowVol -0.31% 42.64%
849 FLAX Flaxscript FLAX $117,655 $0.021074 5,582,840 LowVol -0.31% 3.18% 54.11%
850 QCN QuazarCoin QCN $117,436 $0.019427 6,044,911 LowVol -0.31% -5.69% 11.28%
851 CACH CacheCoin CACH $116,912 $0.027869 4,195,132 LowVol -0.31% -2.10% 14.13%
852 FRK Franko FRK $115,365 $0.123946 930,767 LowVol -0.31%
853 ICE iDice ICE $115,102 $0.073266 1,571,013 LowVol -0.31% -60.12% -56.15%
854 020 020LondonCoin 020 $112,082 $7.1e-07 156,910,690,248 LowVol -0.14%
855 DLC Dollarcoin DLC $111,459 $0.012239 9,106,714 LowVol -0.31% 3.10% 35.27%
856 UNITS GameUnits UNITS $109,299 $0.031471 3,472,983 LowVol -0.31% -9.24% 15.61%
857 ISL IslaCoin ISL $109,247 $0.072172 1,513,704 LowVol -0.31% 19.17%
858 XCT C-Bit XCT $106,637 $0.000678 157,223,250 LowVol -0.31% 4.17% -1.32%
859 ARCO AquariusCoin ARCO $105,235 $0.071178 1,478,463 LowVol -0.44% -21.70% 23.35%
860 CON PayCon CON $105,202 $0.004566 23,042,604 LowVol -0.31% -19.85% 29.37%
861 CAP Bottlecaps CAP $105,144 $0.000514 204,438,591 LowVol
862 BLC Blakecoin BLC $102,342 $0.006767 15,122,697 LowVol -0.33% 32.86% 62.53%
863 GPU GPU Coin GPU $100,906 $0.002493 40,477,042 LowVol -0.31% 5.74% 48.94%
864 ALL Allion ALL $99,249 $0.016010 6,199,359 LowVol -0.38% 18.81% 52.33%
865 PXI Prime-XI PXI $98,302 $0.005551 17,707,520 LowVol 0.60% -1.93% 29.03%
866 IMS Independent M… IMS $97,198 $0.018104 5,368,934 LowVol -0.31% 17.70% 14.86%
867 TSE Tattoocoin (S… TSE $96,562 $0.001068 90,421,856 LowVol -0.31% 24.99% 45.34%
868 VC VirtualCoin VC $95,805 $0.009519 10,064,287 LowVol -0.31%
869 XCRE Creatio XCRE $94,556 $0.004608 20,520,514 LowVol -0.31% 8.83% 27.07%
870 SLING Sling SLING $92,127 $0.085771 1,074,095 LowVol -0.31% -35.39% 17.96%
871 COXST CoExistCoin COXST $91,829 $0.003389 27,100,000 LowVol -0.09% 103.53%
872 ATX Artex Coin ATX $90,703 $0.004829 18,781,750 LowVol -0.29% 20.39% 49.00%
873 BTQ BitQuark BTQ $90,661 $0.010102 8,974,334 LowVol -0.31% -17.49% -42.76%
874 SLM Slimcoin SLM $89,960 $0.006022 14,937,439 LowVol -0.31% 0.37% 19.16%
875 XCO X-Coin XCO $89,091 $0.007193 12,384,976 LowVol -6.53% -1.71% -1.52%
876 ECA Electra ECA $86,276 $0.000004 21,775,866,298 LowVol -4.08% -64.70% -61.03%
877 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $84,435 $0.106461 793,108 LowVol -0.31% 2.31% 82.35%
878 CAT Catcoin CAT $82,852 $0.013405 6,180,800 LowVol 0.30% 7.25% -15.95%
879 MCRN MACRON MCRN $81,916 $0.000204 401,421,401 LowVol 107.17% 5.57% -35.28%
880 SOON SoonCoin SOON $81,093 $0.006507 12,462,620 LowVol -0.31% 3.79% 20.78%
881 MST MustangCoin MST $80,095 $0.127066 630,343 LowVol -0.31% -4.99% 29.15%
882 ICOB ICOBID ICOB $79,843 $0.000748 106,701,874 LowVol 11.15% 32.03% 74.61%
883 CRX Chronos CRX $78,071 $0.001059 73,729,962 LowVol -0.38% 24.23% 42.96%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $77,436 $0.000971 79,719,140 LowVol -0.31% 63.96% 56.12%
885 JWL Jewels JWL $76,454 $0.003788 20,181,636 LowVol -0.31% -0.22% 30.47%
886 MRJA GanjaCoin MRJA $75,245 $0.016902 4,451,920 LowVol -0.30% -33.27% -46.42%
887 KURT Kurrent KURT $75,070 $0.007568 9,919,485 LowVol -0.31% 27.19% 23.31%
888 611 SixEleven 611 $75,011 $0.174313 430,322 LowVol -0.31% -9.81% 9.16%
889 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,665 $0.013583 5,496,929 LowVol -0.61% -21.16% -16.52%
890 CXT Coinonat CXT $74,399 $0.008628 8,623,200 LowVol -1.84% 41.75% 108.81%
891 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,021 $0.002969 24,931,054 LowVol -0.28% 11.72% 24.06%
892 PHO Photon PHO $73,695 $0.000004 20,380,831,335 LowVol -0.53% 4.65% 51.79%
893 VUC Virta Unique … VUC $72,773 $0.001185 61,416,100 LowVol -6.49% -8.18% -15.07%
894 BITZ Bitz BITZ $72,714 $0.036523 1,990,891 LowVol -0.31% 2.34% 74.21%
895 GPL Gold Pressed … GPL $72,572 $0.284026 255,511 LowVol -0.31% 7.25% 44.52%
896 SPT Spots SPT $71,972 $0.003212 22,406,021 LowVol -0.37% 3.45% 39.45%
897 BAS BitAsean BAS $71,210 $0.014242 5,000,000 LowVol -0.21% -2.26% -4.54%
898 DRM Dreamcoin DRM $69,719 $0.028461 2,449,632 LowVol -0.31% 2.79% 62.97%
899 SCRT SecretCoin SCRT $68,186 $0.016125 4,228,672 LowVol -0.31% 22.16%
900 CPN CompuCoin CPN $66,687 $0.003400 19,615,019 LowVol -0.31% -18.59% 10.59%
901 300 300 Token 300 $64,824 $216.08 300 LowVol -0.31% 14.61% 55.92%
902 BIP BipCoin BIP $63,859 $0.039243 1,627,261 LowVol -0.31% -6.88% 45.71%
903 $$$ Money $$$ $62,805 $0.001369 45,887,218 LowVol -11.34% 10.47% 35.63%
904 BIOS BiosCrypto BIOS $62,699 $0.003011 20,821,709 LowVol 3.02% 44.21% 77.84%
905 RPC RonPaulCoin RPC $60,148 $0.067506 890,997 LowVol -0.30% 6.44% 17.32%
906 URO Uro URO $59,340 $0.049151 1,207,310 LowVol -0.31% 2.14% 20.15%
907 GCC GuccioneCoin GCC $59,114 $0.002914 20,285,537 LowVol -0.31% 0.43% 26.83%
908 EMP EMoneyPower EMP $58,607 $0.006370 9,200,000 LowVol -0.49%
909 CASH Cashcoin CASH $58,287 $0.001263 46,158,242 LowVol -0.31% 20.95% 10.64%
910 CF Californium CF $57,887 $0.024090 2,402,982 LowVol -0.97% 1.52% -5.88%
911 JIN Jin Coin JIN $56,442 $0.005731 9,848,485 LowVol -0.31% 94.78%
912 GLT GlobalToken GLT $56,104 $0.002162 25,949,700 LowVol -0.31% 8.41% -6.78%
913 DIBC DIBCOIN DIBC $56,083 $0.011217 5,000,000 LowVol 0.92% 6.53% -13.21%
914 WARP WARP WARP $55,746 $0.050899 1,095,224 LowVol -0.31% 2.34% 20.36%
915 ZYD Zayedcoin ZYD $54,585 $0.008742 6,243,840 LowVol -0.31% -0.96% 14.09%
916 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,569 $0.006796 8,030,000 LowVol -0.24% -1.36% 18.24%
917 BRAIN Braincoin BRAIN $53,929 $0.005342 10,094,424 LowVol -0.31% 0.51% 38.58%
918 ARB ARbit ARB $52,840 $0.006800 7,771,065 LowVol -0.31%
919 XBTS Beatcoin XBTS $52,520 $0.034446 1,524,686 LowVol -0.32% 41.95% 15.06%
920 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.29%
921 SOIL SOILcoin SOIL $51,378 $0.009010 5,702,048 LowVol -0.32% 1.08% 34.79%
922 DRS Digital Rupees DRS $49,617 $0.000097 510,802,961 LowVol -0.31% 19.16%
923 BRAT BRAT BRAT $49,530 $0.000310 160,000,000 LowVol -0.28% 62.98% 26.73%
924 BSC BowsCoin BSC $48,520 $0.008742 5,550,102 LowVol -0.31% 1.21% 20.49%
925 MND MindCoin MND $43,874 $0.003497 12,546,625 LowVol -0.31% -0.43% 18.29%
926 SONG SongCoin SONG $43,371 $0.001332 32,565,300 LowVol 0.62% -9.07% 132.47%
927 UET Useless Ether… UET $43,301 $0.010919 3,965,716 LowVol -0.21% 58.07% 95.99%
928 CESC CryptoEscudo CESC $41,994 $0.000291 144,105,100 LowVol -0.31% 2.34% 78.73%
929 SFC Solarflarecoin SFC $41,807 $0.002969 14,083,450 LowVol -2.88% -0.53% -23.29%
930 STEPS Steps STEPS $41,611 $0.002234 18,625,017 LowVol -0.31% 2.34% 16.06%
931 PIE PIECoin PIE $41,296 $0.002331 17,713,807 LowVol -0.31% -12.28% -54.01%
932 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 3.76% -5.20%
933 EREAL eREAL EREAL $39,705 $0.000593 66,909,634 LowVol -10.26% -9.99% 9.01%
934 CMT Comet CMT $39,447 $0.045194 872,830 LowVol 1.98% -0.84% 0.33%
935 RIDE Ride My Car RIDE $39,351 $0.000389 101,276,976 LowVol -0.31% 36.45% 138.22%
936 DES Destiny DES $39,321 $0.024576 1,600,000 LowVol -0.31% 76.14% 98.97%
937 ORLY Orlycoin ORLY $39,157 $0.001069 36,646,779 LowVol -0.31% 2.34% 14.90%
938 PULSE Pulse PULSE $38,890 $0.002720 14,298,972 LowVol -0.31% 12.08%
939 NRO Neuro NRO $38,654 $0.001069 36,175,794 LowVol -0.31% -29.68% -28.51%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $37,940 $0.000062 608,557,394 LowVol 12.51% 17.59% 37.85%
941 ACP AnarchistsPrime ACP $37,816 $0.008605 4,394,874 LowVol -0.64% -1.85% -36.17%
942 KNC KingN Coin KNC $37,637 $18.75 2,008 LowVol -0.31% 23.44% 43.73%
943 BENJI BenjiRolls BENJI $37,437 $0.001848 20,252,696 LowVol -0.33% -2.08% 24.90%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,365 $0.001846 20,245,510 LowVol -0.31% 0.47%
945 KIC KibiCoin KIC $37,119 $0.002525 14,701,000 LowVol -0.31% 11.95% -3.95%
946 CRT CRTCoin CRT $36,960 $0.466254 79,270 LowVol -0.31% 2.34% 19.16%
947 EGO EGO EGO $34,969 $0.000583 60,000,001 LowVol -0.31% 19.16%
948 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,998 $0.000486 70,000,000 LowVol -0.31% 2.34% 28.94%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $33,806 $0.000874 38,669,634 LowVol -0.31% 19.17%
950 G3N G3N G3N $33,788 $0.004468 7,561,891 LowVol -0.31% 4.61% 22.12%
951 GBT GameBet Coin GBT $33,046 $0.001554 21,262,780 LowVol -0.31% 2.34% -6.35%
952 VIP VIP Tokens VIP $32,424 $0.000389 83,450,403 LowVol -0.31% 2.34% 17.96%
953 IMX Impact IMX $31,912 $0.000291 109,509,044 LowVol -0.31% 53.51% 136.93%
954 PLNC PLNcoin PLNC $31,540 $0.001846 17,089,600 LowVol -0.31% -18.98% -7.92%
955 DPAY DPAY DPAY $30,905 $0.000389 79,541,001 LowVol -0.31% 2.34%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,496 $0.006314 4,829,945 LowVol -0.31% 18.82% 11.21%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $30,449 $0.001457 20,898,106 LowVol -0.31% 1.57% -28.51%
958 MTM MTMGaming MTM $29,975 $0.009992 2,999,967 LowVol 0.98% 14.88% 67.74%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $29,141 $0.000291 100,000,000 LowVol -0.31% 2.34% -18.31%
960 LUNA Luna Coin LUNA $28,483 $0.017683 1,610,712 LowVol -0.26% 7.20% 29.58%
961 ICON Iconic ICON $28,393 $0.047888 592,894 LowVol -0.31% 0.11% 17.08%
962 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.17% 142.33%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,137 $0.031472 894,026 LowVol -0.31% 2.66% 18.43%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $27,291 $0.000777 35,120,000 LowVol -0.31% -9.08% 2.18%
965 PSB Pesobit PSB $27,274 $0.000811 33,626,869
966 PEX PosEx PEX $25,974 $0.010588 2,453,240 LowVol -0.31% 0.51% 18.07%
967 CAB Cabbage CAB $25,498 $0.002428 10,499,996 LowVol -0.31% -26.90% -20.40%
968 ERY Eryllium ERY $25,376 $0.004842 5,240,293 LowVol -6.58% 10.15% 1.47%
969 LIR LetItRide LIR $24,661 $0.000680 36,268,900 LowVol -0.31% 2.34% 4.26%
970 LTCR Litecred LTCR $24,080 $0.000797 30,227,750 LowVol -0.31% 4.85% -12.67%
971 ZNE Zonecoin ZNE $23,826 $0.009228 2,581,970 LowVol -0.31% 19.16%
972 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,577 $0.031278 753,776 LowVol -0.31% 2.34% 20.28%
973 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.41%
974 BNX BnrtxCoin BNX $23,145 $0.000874 26,493,001 LowVol -0.16% 16.45% 63.06%
975 CNC CHNCoin CNC $22,966 $0.000480 47,809,631 LowVol -0.44% 1.16% 45.41%
976 WBB Wild Beast Block WBB $22,796 $0.137800 165,428 LowVol -0.31% -14.80% 25.90%
977 HVCO High Voltage HVCO $22,351 $0.014959 1,494,171 LowVol -0.31% 2.34% 16.14%
978 VRS Veros VRS $22,137 $0.000045 486,609,040 LowVol 10.73% -18.42% -28.67%
979 GBC GBCGoldCoin GBC $20,253 $0.001783 11,361,817 LowVol 0.00% -4.05% -1.99%
980 IBANK iBank IBANK $20,225 $0.004468 4,526,324 LowVol -0.31% -3.98% -8.64%
981 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
982 ALTC Antilitecoin ALTC $18,366 $0.000583 31,512,613 LowVol -0.31% 2.28% 19.17%
983 SDP SydPak SDP $18,275 $0.114426 159,707 LowVol -0.31% 2.28% 19.16%
984 BIOB BioBar BIOB $17,208 $0.019427 885,756 LowVol -0.31% -19.10% -5.03%
985 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol 0.37% 16.04%
986 XOC Xonecoin XOC $16,727 $0.039826 420,000 LowVol -0.31% -8.78% 2.20%
987 DAS DAS DAS $15,770 $0.006013 2,622,886 LowVol -0.29% 20.76% -8.87%
988 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol 0.13%
989 TRADE Tradecoin TRADE $13,156 $0.001748 7,524,396 LowVol -0.31% -3.05% -30.81%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,455 $0.007452 1,671,379 LowVol 0.97% 33.74%
991 GEERT GeertCoin GEERT $12,043 $0.002365 5,091,200 LowVol -0.74% 0.37% 25.38%
992 DIX Dix Asset DIX $11,846 $1.2e-07 100,000,000,000 LowVol 6.14% 30.76% 60.16%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 SANDG Save and Gain SANDG $11,015 $0.003594 3,064,800 LowVol 8.49% 27.59%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 1.80%
996 VOLT Bitvolt VOLT $10,276 $0.000680 15,112,554 LowVol 39.57% 43.28% 15.24%
997 P7C P7Coin P7C $10,263 $0.000291 35,220,238 LowVol -0.31% -11.53%
998 GRIM Grimcoin GRIM $10,029 $0.000971 10,324,802 LowVol -0.12% 24.73% 33.74%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,342 $0.001032 9,052,698 LowVol -0.31% 55.42% 80.85%
1000 NODC NodeCoin NODC $8,478 $0.005051 1,678,439 LowVol -0.31% 2.75% 21.49%
1001 CONX Concoin CONX $7,446 $0.010005 744,266 LowVol -0.31% -6.70% 2.64%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,438 $0.001916 3,360,417 LowVol 0.97% -24.42% 86.22%
1003 MRNG MorningStar MRNG $6,334 $0.000194 32,604,018 LowVol -0.01% 30.83% -52.13%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.29%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,886 $0.023064 211,827 LowVol 0.97% 32.86%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -0.04%
1007 NANOX Project-X NANOX $4,561 $58281.70 0.078264 LowVol 1.12% 2.34% -21.82%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,207 $0.020454 205,667 -35.58%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 14.69% 51.70%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 200.96%
1012 XNG Enigma XNG $3,230 $0.194272 16,627 LowVol -0.36% -19.00% -17.80%
1013 ULA Ulatech ULA $3,084 $0.016712 184,561 LowVol -0.31% -4.48% -3.46%
1014 GSR GeyserCoin GSR $2,727 $0.058185 46,864 LowVol -0.31% 3.76% 51.52%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,677 $0.001943 1,377,917 LowVol -0.31% 2.34% -20.38%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $2,242 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol -1.82% 56.62% 23.83%
1017 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 1.47% -22.14%
1018 ABN Abncoin ABN $921 $0.013599 67,700 LowVol -0.31% 6.43% 24.83%
1019 EBT Ebittree Coin EBT $860 $0.000680 1,264,511 LowVol -0.31% -56.20% 8.11%
1020 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol
1021 ENV Environ ENV $360 $0.000003 132,717,518 LowVol -0.49%
1022 FDC Future Digita… FDC $217 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.17% -0.92%
1023 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000630 87,140 LowVol -0.31% -43.17%
1024 QASH QASH QASH $1.22 $26,095,900 4.78% 61.69%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.19 $21,798,300 -0.89% -1.87%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.033615 $10,757,000 -4.02%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,305,410 0.00% 24.38% 61.84%
1028 INK Ink INK $0.157073 $6,952,410 2.32% -7.36% -43.56%
1029 AI POLY AI AI $16.72 $4,600,770 0.52% 0.67%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.16 $4,383,200 -0.46% 6.08% 76.08%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.91 $4,369,640 -2.52% -13.22% -31.39%
1032 REC Regalcoin REC $41.42 $2,800,810 0.38% 4.95% 0.26%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $5.13 $2,294,240 -0.41% -22.38% -13.96%
1034 NULS Nuls NULS $0.614529 $2,007,190 -0.40% -9.85% -25.68%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.97 $1,361,070 -0.02% 0.07% 0.72%
1036 BTE BitSerial BTE $3.39 $1,332,320 -0.05% -19.19% -37.03%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9611.55 $1,218,800 -0.29% 4.57% 21.16%
1038 ETN Electroneum ETN $0.033793 $970,902 0.08% 1.92% 13.58%
1039 EAG EA Coin EAG $3.01 $886,524 -11.65% -24.20% -32.88%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.96 $838,525 1.47% -0.26% 0.63%
1041 B2X SegWit2x [Fut… B2X $238.52 $768,891 -1.45% -8.77% 51.14%
1042 WC WINCOIN WC $1.51 $722,807 -0.27% -1.19% -18.01%
1043 RYZ ANRYZE RYZ $0.018753 $670,111 -26.29%
1044 BT2 BT2 [CST] BT2 $166.02 $512,595 28.45% -0.18% 40.26%
1045 AION Aion AION $1.23 $493,950 0.99% 7.19% 44.58%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $34.97 $477,594 -3.87% -0.51% -20.15%
1047 BOT Bodhi BOT $0.492963 $417,402 -1.04% -1.52% -18.65%
1048 XIN Infinity Econ… XIN $0.038175 $364,769 3.92% -11.99% -27.26%
1049 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.16 $355,003 0.38% -0.83% 24.57%
1050 TSL Energo TSL $0.032987 $343,754 -1.04% 0.59%
1051 THS TechShares THS $1.15 $281,740 -0.54% 15.40% 21.93%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000385 $171,905 -4.25% -26.68% 54.52%
1053 UGT UG Token UGT $0.466724 $166,346 -0.19% 4.24% 37.92%
1054 XID Sphre AIR XID $0.205372 $147,414 -0.04% 2.22% 9.45%
1055 PHR Phore PHR $0.531360 $144,989 -5.02% 11.93% 39.46%
1056 LLT LLToken LLT $0.309216 $144,467 0.22% -3.48% -5.51%
1057 XCPO Copico XCPO $0.027221 $128,844 4.77% 4.21% 22.55%
1058 ICX ICON ICX $1.40 $125,825 -2.32% 34.71% 43.47%
1059 INF InfChain INF $0.008839 $118,288 -1.39% 2.00%
1060 HOLD Interstellar … HOLD $0.058769 $109,853 -1.11% -40.01% -38.33%
1061 BSR BitSoar BSR $0.219236 $96,953 -3.33% -13.92% 30.03%
1062 SIC Swisscoin SIC $0.000194 $77,586 32.91% 3.85% -97.43%
1063 EVR Everus EVR $5.29 $72,513 0.04% 4.36% 31.18%
1064 COR CORION COR $0.912789 $72,395 0.46% -3.34% -1.28%
1065 ASTRO Astro ASTRO $1.90 $67,196 -0.21% 11.78% 36.10%
1066 DIVX Divi DIVX $0.970973 $65,906 15.91%
1067 TER TerraNova TER $2.52 $65,720 28.68% 6.06% -12.94%
1068 RMC Russian Minin… RMC $13152.20 $62,920 -0.31% 0.41% 26.17%
1069 BBR Boolberry BBR $1.22 $56,554 -0.23%
1070 OXY Oxycoin OXY $0.170057 $50,150 -3.36% -5.97% -1.30%
1071 GMT Mercury Protocol GMT $0.040342 $48,621 -2.15% -16.81% -6.52%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.003050 $47,433 -23.37% -55.19%
1073 HYTV Hyper TV HYTV $0.012134 $41,922 -0.21% 397.33%
1074 DSR Desire DSR $0.178427 $40,769 -3.01% 97.72% -20.64%
1075 SISA SISA SISA $0.030164 $38,406 4.64% -2.39% -63.87%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.063968 $37,097 -3.96% -8.16% 5.08%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.114795 $36,929 -0.43% -1.87% 20.99%
1078 MSD MSD MSD $0.012715 $34,869 1.08% 0.05% -8.89%
1079 STEX STEX STEX $0.329631 $30,020 6.14% 22.07% 71.24%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005148 $29,422 -0.31% 2.53% 23.95%
1081 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.65 $28,978 -1.16% 25.44%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.007827 $25,092 -7.15% -1.39% 475.05%
1083 DEUS DeusCoin DEUS $0.379705 $23,765 -3.90% -7.63% 0.56%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.033832 $21,493 -9.89% -12.39%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002853 $20,914 -4.34% -13.33% -16.59%
1086 GLS GlassCoin GLS $0.786803 $20,136 -7.49% 14.39%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.108384 $18,827 -1.12% -24.96%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042726 $18,670 -0.21% -9.27% -23.79%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.264210 $18,270 -11.87% -15.67% -56.10%
1090 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000138 $18,114 -5.36% -8.93% -23.27%
1091 B2B B2B B2B $0.519798 $17,277 1.19% -9.12% -59.78%
1092 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.30 $16,912 -7.14% -5.78% -15.35%
1093 MCR Macro MCR $3.12 $15,281 15.03% 7.30% 1.65%
1094 SUR Suretly SUR $3.85 $14,828 -0.21% -2.81% 33.23%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002631 $10,662 -4.53% 5.49% 51.81%
1096 AERM Aerium AERM $1.75 $9,645 -0.32% -12.03% 1.53%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.003688 $8,557 -0.31% 2.21% 2.84%
1098 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088394 $8,230 -6.31% -3.34% 62.74%
1099 GUC GoldUnionCoin GUC $0.084509 $7,615 -0.30% 3.83%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000194 $7,150 -0.31% 1.00% -14.80%
1101 EFYT Ergo EFYT $9.14 $6,936 -0.87% -14.23% 21.59%
1102 BOS BOScoin BOS $1.25 $6,862 -0.31% -2.61% 6.14%
1103 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002781 $6,615 -15.38% -30.30% -17.50%
1104 WIC Wi Coin WIC $0.003288 $6,136 -0.10% -18.91% 22.38%
1105 TRIA Triaconta TRIA $7.12 $5,857 -7.17% -13.59%
1106 SMART SmartBillions SMART $0.427261 $5,792 -0.21% -0.21%
1107 PRM PrismChain PRM $0.001360 $4,784 -0.31% -0.41% 50.77%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002278 $4,608 -4.20% -15.42% -3.35%
1109 DAY Chronologic DAY $3.77 $4,517 0.01% -26.89% -3.21%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $4,446 1.31% -1.77% 20.54%
1111 PLC PlusCoin PLC $0.000573 $4,414 0.26% 7.36% -5.60%
1112 IBTC iBTC IBTC $0.010025 $4,405 -0.21% -11.41% 11.77%
1113 WILD Wild Crypto WILD $0.140255 $4,257 -0.29% 37.48% 76.56%
1114 APC AlpaCoin APC $0.029051 $4,199 -0.30% 22.84% -0.65%
1115 VIU Viuly VIU $0.004037 $4,181 -0.28% 9.27% 16.38%
1116 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.124115 $4,156 -8.21% 85.90% 62.77%
1117 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.110541 $4,152 -2.57% -5.55% 76.09%
1118 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041795 $4,105 -0.31% -6.50% -6.80%
1119 SND Sand Coin SND $0.603202 $2,982 0.73% -1.47% -16.52%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013314 $2,844 8.22% -17.87% -47.81%
1121 WOW Wowcoin WOW $0.000192 $2,747 -0.31% 49.92% 41.36%
1122 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.92 $2,705 -0.31% 2.33% 63.52%
1123 EGOLD eGold EGOLD $0.013815 $2,423 34.69% 5.18% 72.92%
1124 NTWK Network Token NTWK $0.003561 $2,418 -24.02% -35.35% 191.62%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.008905 $2,352 -0.22% -5.45% 9.75%
1126 HIGH High Gain HIGH $0.000874 $2,332 -0.31% 63.13% -14.37%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000194 $2,303 -0.32% 2.88% 38.28%
1128 BPL Blockpool BPL $0.174862 $2,117 -0.29% -3.44% -6.45%
1129 BTBc Bitbase BTBc $0.005342 $1,990 -0.31% 0.14% -29.11%
1130 MKR Maker MKR $420.61 $1,989 -0.21% 3.70% 56.40%
1131 HAT Hawala.Today HAT $0.158856 $1,934 -28.03% -1.03% -1.93%
1132 FID BITFID FID $0.097136 $1,780 -0.31% -40.42%
1133 MGC MergeCoin MGC $0.014182 $1,683 -0.31% 7.13%
1134 FUDD DimonCoin FUDD $0.002136 $1,624 11.11% 1.46%
1135 IQT iQuant IQT $0.121019 $1,546 -0.31% -3.30% -34.58%
1136 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $1,533 -0.31% 2.34%
1137 QBT Cubits QBT $0.001746 $1,452 62.89% -8.20% 122.86%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.066463 $1,364 -0.21% -11.24% 6.95%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.022341 $1,364 -16.67% -31.03% -75.46%
1140 XOT Internet of T… XOT $2899.51 $1,264 -0.31% 2.33% 19.08%
1141 FOR FORCE FOR $0.001822 $1,226 -5.78% -2.74% -25.62%
1142 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007577 $1,193 -0.31% -3.88% 82.58%
1143 NTC Natcoin NTC $0.324887 $1,144 -0.12% 22.18% -46.29%
1144 TOP TopCoin TOP $0.000874 $1,141 -0.31% 30.81% -7.00%
1145 XRY Royalties XRY $0.047520 $1,117 -0.31% -0.30% -27.52%
1146 WA WA Space WA $0.022147 $1,108 -0.31% -2.18% 9.73%
1147 EBIT eBIT EBIT $0.002848 $1,090 54.28% 236.02% 215.64%
1148 PRES President Trump PRES $0.004175 $1,087 -0.31% 2.31% -3.61%
1149 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,055 -0.83% 7.30% 9.43%
1150 GARY President Joh… GARY $0.069064 $1,018 -0.31% -6.35% -33.13%
1151 ABC Alphabit ABC $16.03 $1,017 -0.31% 2.33% 15.79%
1152 PNX Phantomx PNX $0.019734 $1,015 -1.03% 86.03% 12.67%
1153 ACC AdCoin ACC $0.078750 $1,007 -0.31% -42.16% -5.82%
1154 OX OX Fina OX $0.000191 $955 55.21% 2.93% -2.91%
1155 MCI Musiconomi MCI $0.065862 $918 -0.56% 7.53% 8.82%
1156 BIT First Bitcoin BIT $0.008742 $911 -0.31% -25.72% -12.65%
1157 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.066344 $894 -0.31% 1.69% -13.19%
1158 STU bitJob STU $0.037383 $882 5.05% -10.02% -41.59%
1159 ANTX Antimatter ANTX $0.000092 $879 -0.31% -3.05% 230.38%
1160 GRN Granite GRN $0.013599 $861 -0.31% -12.64% 13.23%
1161 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072426 $848 -0.31% -20.47% 29.21%
1162 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000389 $834 -0.31% -31.77% -7.66%
1163 YEL Yellow Token YEL $0.007077 $813 -0.20% 53.94% 34.47%
1164 VULC Vulcano VULC $0.009235 $687 -0.31% -15.20% 19.04%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.002607 $663 -1.00% -10.47% -12.89%
1166 RCN Rcoin RCN $0.000097 $662 -0.31% 2.34% 5.84%
1167 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006155 $620 -0.31% -12.27% -10.11%
1168 SJCX Storjcoin X SJCX $0.347151 $600 6.24% 28.80% -45.57%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $596 -45.57% 0.81% 29.86%
1170 BSN Bastonet BSN $0.000874 $595 -0.31% 23.85% -13.89%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.002723 $592 -0.32% 6.23% -19.46%
1172 DON Donationcoin DON $0.000596 LowVol -0.38% 21.97% 45.33%
1173 MINEX Minex MINEX $0.050408 LowVol -0.31% -6.51% 5.99%
1174 DGPT DigiPulse DGPT $1.24 LowVol -0.20% 29.57% 15.95%
1175 DASHS Dashs DASHS $0.028364 LowVol -0.31% 2.18% 4.83%
1176 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% 19.16%
1177 INDIA India Coin INDIA $0.000194 LowVol -7.98% 0.87% -22.15%
1178 BIRDS Birds BIRDS $0.000097 LowVol -0.31%
1179 LKC LinkedCoin LKC $0.000194 LowVol -0.31% 17.95%
1180 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001360 LowVol -0.31% -28.06% -28.84%
1181 SAK Sharkcoin SAK $0.002235 LowVol -0.32% 8.60% 25.01%
1182 IPY Infinity Pay IPY $0.001234 LowVol -0.21% -45.07% -96.89%
1183 EUSD eUSD EUSD $0.000142 LowVol -34.16% -37.85% -65.90%
1184 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 LowVol -62.58% -49.60% -42.34%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.242879 LowVol -0.31% -4.25% 18.96%
1186 EDRC EDRCoin EDRC $0.043352 LowVol 27.12% -8.86% -6.69%
1187 SKR Sakuracoin SKR $0.000961 LowVol 39.61% 2.56% 18.05%
1188 ASN Aseancoin ASN $0.004760 LowVol -0.31% 39.22% 57.80%
1189 XQN Quotient XQN $0.005051 LowVol -0.31% 2.34% -16.41%
1190 RHFC RHFCoin RHFC $0.000971 LowVol -0.31% -26.90% 8.34%
1191 HYPER Hyper HYPER $0.011631 LowVol -0.31% -39.14%
1192 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003506 LowVol -0.33% 8.47% 29.51%
1193 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -4.71% 5.75% -20.16%
1194 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol -0.58% 4.32% -24.03%
1195 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.48% 15.02% 44.42%
1196 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol -0.30% 12.83% 18.08%
1197 BXC Bitcedi BXC $0.001846 LowVol -0.31% -19.53% 35.77%
1198 GAY GAY Money GAY $0.011531 LowVol -0.31% -20.11% -29.98%
1199 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000291 LowVol -0.31% -0.50% 11.12%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.132926 LowVol -0.20% -32.60% 117.74%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.000890 LowVol -0.31% 1.37% 28.15%
1202 ACN Avoncoin ACN $0.000291 LowVol -0.31% -23.25% -40.42%
1203 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.69% 248.76% -66.14%
1204 CYDER Cyder CYDER $0.000291 LowVol -0.31% 2.28% -3.94%
1205 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 LowVol -0.31% -1.42% 14.77%
1206 DCRE DeltaCredits DCRE $0.146773 LowVol -0.31% 2.14% 18.23%
1207 X2 X2 X2 $0.000097 LowVol -0.31% 19.16%
1208 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011312 LowVol -0.19% 142.97% 1287.56%
1209 UR UR UR $0.000692 LowVol -0.49% 19.19% 20.28%
1210 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000291 LowVol -0.31% -23.25% -10.95%
1211 CLINT Clinton CLINT $0.008742 LowVol -0.31% -14.77% -4.06%
1212 ANI Animecoin ANI $0.000194 LowVol -0.31% 18.96% 20.00%
1213 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048568 LowVol -0.31% 4.89% -0.25%
1214 YES Yescoin YES $0.000097 LowVol 9.68% 66.92% 1651.37%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.004460 LowVol 0.13% 144.95% 205.74%
1216 HCC Happy Creator… HCC $0.000389 LowVol -0.31% 2.28% -19.89%
1217 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039800 LowVol 0.97% 16.29% 30.41%
1218 SKC Skeincoin SKC $0.003011 LowVol -0.31% 5.75% -8.12%
1219 REGA Regacoin REGA $0.002137 LowVol -0.31% 2.23% -27.04%
1220 XTD XTD Coin XTD $0.000097 LowVol -0.31% 2.28% 21.57%
1221 BUB Bubble BUB $0.016805 LowVol -0.31% 6.65% 23.65%
1222 BEST BestChain BEST $0.001313 LowVol -0.47% 11.71% 11.63%
1223 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002914 LowVol -0.31% -5.93%
1224 FC Facecoin FC $0.001899 LowVol -0.21% -55.19% -46.54%
1225 AXIOM Axiom AXIOM $0.014959 LowVol -0.31% 2.34% 19.16%
1226 QBC Quebecoin QBC $0.001651 LowVol -0.31% 2.34% 19.16%
1227 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002101 LowVol -0.31% -1.92% -11.86%
1228 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001218 LowVol -0.31% 14.70% -0.42%
1229 FLASH Flash FLASH $0.005245 LowVol -0.31% 0.58% 14.92%
1230 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003594 LowVol -0.31% -0.35% 16.02%
1231 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% 17.97%
1232 HNC Huncoin HNC $0.001360 LowVol -0.31% 19.33% -19.94%
1233 SHA SHACoin SHA $0.000583 LowVol -0.31% 2.34% 24.04%
1234 10MT 10M Token 10MT $0.002108 LowVol -0.21% -31.10% -16.40%
1235 TURBO TurboCoin TURBO $0.000097 LowVol -0.31% 21.55%
1236 POKE PokeCoin POKE $0.000097 LowVol -0.31% -48.83% -40.92%
1237 FFC FireFlyCoin FFC $0.000097 LowVol -0.31% 2.23% 19.16%
1238 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000602 LowVol 0.01% 26.59% -2.82%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001554 LowVol -0.31% -23.74%
1240 TCR TheCreed TCR $0.000291 LowVol -0.31% -7.73%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001651 LowVol -0.31% 0.07% 8.91%
1242 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000304 LowVol -0.21% 79.71% 539.33%
1243 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% 19.38%
1244 SFE SafeCoin SFE $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% 21.51%
1245 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -31.56% -20.72% -98.57%
1246 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005740 LowVol -0.31% 15.87% 59.48%
1247 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000097 LowVol -0.32% -64.67% -40.42%
1248 AIB Advanced Inte… AIB $0.004150 LowVol 21.51% 13.11% 32.11%
1249 PRN Protean PRN $0.000076 LowVol 315.53% 30.53% 553.71%
1250 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000680 LowVol -0.31% 19.40%
1251 DBG Digital Bulli… DBG $0.005731 LowVol -0.31% 0.63% 19.16%
1252 FAP FAPcoin FAP $0.011948 LowVol -0.31% 3.12% -22.45%
1253 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol -0.31% 2.30% -11.62%
1254 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000486 LowVol -0.31% 27.92%
1255 TELL Tellurion TELL $0.000107 LowVol -0.34% -32.20% -43.25%
1256 AV AvatarCoin AV $0.031084 LowVol -0.31% 2.23% 23.06%
1257 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.300539 LowVol -0.31% 9.70% 38.13%
1258 PRIMU Primulon PRIMU $0.000194 LowVol -0.31% 2.28% 19.16%
1259 SIFT Smart Investm… SIFT $3.13 LowVol -0.21% -1.07% -9.33%
1260 IRL IrishCoin IRL $0.002914 LowVol -0.31% -4.16% 3.59%
1261 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010230 LowVol 0.16% -19.88% 13.66%
1262 OP Operand OP $0.000874 LowVol -0.31% 19.98%
1263 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol -0.31% 2.28% 20.00%
1264 9COIN 9COIN 9COIN $0.003108 LowVol -0.31% 12.93% 1.80%
1265 XAU Xaucoin XAU $0.023410 LowVol -0.31% 23.25%
1266 XDE2 XDE II XDE2 $2.90 LowVol -0.31% -3.71% 10.58%
1267 ACES Aces ACES $0.000321 LowVol -0.31% 68.94% 231.19%
1268 FBL Faceblock FBL $0.002089 LowVol -0.21% 13.76% -96.16%
1269 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004080 LowVol -0.31% 38.24% -57.23%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.466300 LowVol -0.32% -8.52% 18.13%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001069 LowVol -0.31% 2.34% 63.84%
1272 TIE TIES Network TIE $0.071685 LowVol -11.02% -21.47% -7.64%
1273 MAVRO Mavro MAVRO $0.012045 LowVol -0.31% -5.80%
1274 MBL MobileCash MBL $0.000291 LowVol -0.31% 2.34% -10.63%
1275 BGR Bongger BGR $0.000088 LowVol -1.17% -11.30% -14.98%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009616 LowVol -0.31% -12.97%
1277 CC CyberCoin CC $0.000097 LowVol -0.31%
1278 EGG EggCoin EGG $0.036912 LowVol -0.31% 18.50%
1279 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.54% -16.96% -20.93%
1280 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003205 LowVol -0.31% -0.67% 12.35%
1281 CYC Cycling Coin CYC $0.000971 LowVol -0.31% 2.34% 7.51%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002914 LowVol -0.31% -18.75%
1283 BET BetaCoin BET $0.002914 LowVol -0.31% 48.27% 15.31%
1284 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003594 LowVol -0.31% 2.34%
1285 MONETA Moneta MONETA $0.000291 LowVol -0.31% -23.33% -7.93%
1286 OCOW OCOW OCOW $0.004857 LowVol -0.31%
1287 NBIT netBit NBIT $0.049248 LowVol -0.31% 2.34% 5.99%
1288 PSY Psilocybin PSY $0.017679 LowVol -0.31%
1289 GML GameLeagueCoin GML $0.008159 LowVol -0.31% 2.34%
1290 DUB Dubstep DUB $0.001943 LowVol -0.31% -6.96% 18.38%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.006411 LowVol -0.31% 7.73%
1292 OMC Omicron OMC $0.110055 LowVol -0.31% 26.55%
1293 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% 21.55%
1294 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol -0.31% 2.34% -40.45%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001943 LowVol -0.31% 8.49%
1296 CBD CBD Crystals CBD $0.001360 LowVol -0.31% 11.21%
1297 DISK DarkLisk DISK $0.000680 LowVol -0.31% -28.40%
1298 WINK Wink WINK $0.000291 LowVol -0.31% 19.16%
1299 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -8.38% 0.00%
1300 NBE BitCentavo NBE $9e-07 LowVol -0.53% 4.65% -36.81%
1301 ELC Elacoin ELC $0.063066 LowVol -1.29% -7.46% -31.45%
1302 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 1.96%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000198 LowVol -0.50% -0.12%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.97%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol 0.37%
1306 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 4.35%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1308 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.25%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.85%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol 0.37% 16.87%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol 0.35% 16.84%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 1.16% 17.79%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol -0.09% 4.42% 53.47%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 1.64%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078419 LowVol 27.65%
1323 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol 0.40%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi