Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9818.35 trên tổng giá trị $164,019,464,090

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $480.36 trên tổng giá trị $46,111,561,438

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1622.57 trên tổng giá trị $27,300,835,485

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253927 trên tổng giá trị $9,807,389,615

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $359.25 trên tổng giá trị $5,990,540,094

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000195 trên tổng giá trị $7,912,367 đã biến động tăng 101.25% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.007590 trên tổng giá trị đã biến động tăng 56.90% trong 1h qua

    + Đồng ECN E-coin (ECN) đang có giá hiện tại $4.80 trên tổng giá trị $21,899,266 đã biến động tăng 56.21% trong 1h qua

    + Đồng CFT CryptoForecast (CFT) đang có giá hiện tại $0.008465 trên tổng giá trị $389,400 đã biến động tăng 48.37% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.017900 trên tổng giá trị $2,507,456 đã biến động tăng 47.25% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000094 trên tổng giá trị $73,412 đã biến động tăng 325.24% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị đã biến động tăng 239.32% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011331 trên tổng giá trị đã biến động tăng 189.63% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.004448 trên tổng giá trị đã biến động tăng 188.05% trong 24h qua

    + Đồng HONEY Honey (HONEY) đang có giá hiện tại $0.473217 trên tổng giá trị $148,583 đã biến động tăng 151.59% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1492.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011331 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1288.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.242260 trên tổng giá trị $486,365 đã biến động tăng 946.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.064179 trên tổng giá trị $288,806 đã biến động tăng 753.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.009023 trên tổng giá trị đã biến động tăng 571.20% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 TSTR Tristar Coin TSTR $26,907 $0.005352 5,027,857 $730 0.62% -26.07% -56.01%
702 MGM Magnum MGM $16,465 $0.004184 3,935,156 $503 0.62% -39.80% 70.85%
703 LVPS LevoPlus LVPS $14,135 $0.009341 1,513,256 $2,620 0.62% 14.42% 53.13%
704 ELS Elysium ELS $13,639 $0.003406 4,005,012 $637 0.63% -16.93% 14.85%
705 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,270 $0.001034 12,835,000 $1,221 -0.16% 12.64% -68.01%
706 SOCC SocialCoin SOCC $13,073 $0.009440 1,384,879 $1,606 0.62% 101.02% -30.21%
707 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $11,892 $0.013979 850,702 $2,414 3.34% 38.29% 127.61%
708 XRC Rawcoin XRC $11,742 $0.016659 704,882 $787 0.53% 1.91% -52.97%
709 LBTC LiteBitcoin LBTC $11,003 $0.003451 3,188,280 $8,694 1.39% 7.02% 85.83%
710 ARGUS Argus ARGUS $10,351 $0.009014 1,148,324 $943 -1.75% 6.90% 35.59%
711 CRTM Corethum CRTM $8,443 $0.003377 2,500,000 $865 -0.13% -18.79% -35.72%
712 JS JavaScript Token JS $7,984 $0.000999 7,991,996 $858 -0.14% 3.52% 18.71%
713 HMC HarmonyCoin HMC $6,195 $0.011158 555,214 $3,945 0.62% 10.13% 14.51%
714 DMB Digital Money… DMB $433 $0.001029 421,300 $611 1.30% 10.20% -17.52%
715 FAL Falcoin FAL $38 $0.000195 196,766 $1,528 0.62% -58.56% -51.55%
716 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 74,130 $698 0.62% 3.60% 19.20%
717 UNITY SuperNET UNITY $53,978,748 $66.15 816,061 LowVol -4.13% 21.35% 16.78%
718 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol -0.19% 26.73%
719 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
720 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.24%
721 PGL Prospectors Gold PGL $5,020,770 $0.077841 64,500,000 LowVol 0.62% 3.47% 10.73%
722 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
723 YASH YashCoin YASH $4,865,218 $0.486509 10,000,264 LowVol 0.62% 3.62% 45.38%
724 XC XCurrency XC $4,623,668 $0.788144 5,866,527 LowVol 0.58% 4.90% -12.22%
725 ECOB Ecobit ECOB $4,524,133 $0.010179 444,444,444 LowVol 0.62% -0.52% -8.43%
726 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 21.10%
727 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,109,366 $0.626428 6,559,998 LowVol 0.58% 1.64% 33.16%
728 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
729 NKA IncaKoin NKA $1,955,660 $0.000175 11,144,504,120 LowVol 0.57% -1.56% 34.03%
730 EMV Ethereum Movi… EMV $1,717,984 $0.261622 6,566,666 LowVol -0.14% 20.12%
731 JNS Janus JNS $1,701,663 $0.074162 22,945,335 LowVol -0.54% -29.21% -38.41%
732 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,646,372 $0.271472 6,064,612 LowVol 0.58% 54.64% 88.27%
733 RC RussiaCoin RC $1,425,554 $0.170157 8,377,873 LowVol 14.60% 18.29% -24.52%
734 INPAY InPay INPAY $1,167,620 $0.116762 10,000,000 LowVol -18.55%
735 AHT Bowhead AHT $1,128,696 $0.141087 8,000,000 LowVol 0.62% 3.49% -35.38%
736 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 3.14% 124.58%
737 HTC HitCoin HTC $1,069,960 $0.000097 10,996,318,099 LowVol 0.62% 19.20%
738 MBI Monster Byte MBI $1,019,771 $0.060619 16,822,736 LowVol -0.04% -3.96% 31.79%
739 BPC Bitpark Coin BPC $950,310 $0.012671 75,000,000 LowVol 0.55% -2.21% -3.95%
740 SDC ShadowCash SDC $906,166 $0.135347 6,695,133 LowVol 0.58% 65.66%
741 FIMK FIMKrypto FIMK $898,298 $0.001557 577,004,618 LowVol -21.78% -30.03% -35.77%
742 ANC Anoncoin ANC $862,807 $0.408852 2,110,317 LowVol 0.64% -11.16% 24.79%
743 METAL MetalCoin METAL $785,925 $0.010217 76,925,527 LowVol 0.57% 2.55% -1.22%
744 STRC StarCredits STRC $762,750 $0.169500 4,500,000 LowVol 0.62% 3.01% 16.84%
745 GIM Gimli GIM $751,582 $0.009395 80,000,000 LowVol -0.14% -28.66% -24.47%
746 XGR GoldReserve XGR $721,787 $0.042034 17,171,382 LowVol -27.98% -27.28% -0.96%
747 KOBO Kobocoin KOBO $719,684 $0.029137 24,700,248 LowVol 0.63% 15.31% 29.26%
748 MAO Mao Zedong MAO $714,155 $0.114719 6,225,251 LowVol 0.62% -6.60% -6.21%
749 LNK Link Platform LNK $666,504 $14.03 47,503 LowVol -0.10% 24.40% -4.62%
750 MAC Machinecoin MAC $654,022 $0.032378 20,199,525 LowVol -0.19% -1.32% -15.18%
751 FJC FujiCoin FJC $651,971 $0.000545 1,197,061,390 LowVol 1.16% 9.43% 31.54%
752 HBN HoboNickels HBN $650,559 $0.010898 59,696,358 LowVol 0.62% 3.60% 10.05%
753 USC Ultimate Secu… USC $604,848 $0.058478 10,343,113 LowVol 0.57% 3.59% 41.57%
754 ITI iTicoin ITI $534,042 $16.69 32,000 LowVol 5.41% -16.10% -16.05%
755 SAC SACoin SAC $532,266 $0.075895 7,013,156 LowVol 0.62% -9.20% 4.31%
756 VLT Veltor VLT $504,521 $0.909284 554,855 LowVol 0.62% 46.76% -2.06%
757 OPAL Opal OPAL $496,895 $0.032812 15,143,501 LowVol -12.98% -0.70% 87.17%
758 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $476,430 $0.000021 22,840,283,030 LowVol -17.57% -72.49% -75.68%
759 VAL Valorbit VAL $461,438 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 0.62% 3.60% 19.20%
760 NOBL NobleCoin NOBL $450,530 $0.000195 2,314,017,955 LowVol 0.60% 3.33% 11.72%
761 FNC FinCoin FNC $444,852 $0.034542 12,878,667 LowVol 1.96% 2.30% -17.08%
762 AMBER AmberCoin AMBER $425,203 $0.009730 43,699,481 LowVol 0.57% -4.52%
763 BUCKS SwagBucks BUCKS $422,294 $1.34 315,470 LowVol -1.68% 2.14% 18.52%
764 RIYA Etheriya RIYA $413,763 $0.261622 1,581,531 LowVol -0.41% -27.75% -33.09%
765 ICN iCoin ICN $389,040 $0.013330 29,184,675 LowVol 0.62% 17.30% 8.49%
766 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -5.67%
767 AU AurumCoin AU $377,373 $1.27 296,216 LowVol 0.66% 7.40% 10.69%
768 SLG Sterlingcoin SLG $353,321 $0.084016 4,205,411 LowVol 1.91% 3.78% 4.39%
769 DVC Devcoin DVC $348,197 $0.000023 15,155,357,500 56.55%
770 GUN Guncoin GUN $343,706 $0.001751 196,277,578 LowVol 0.57% 10.20% -7.24%
771 DAXX DaxxCoin DAXX $339,643 $0.000684 496,594,750 LowVol 0.50% -6.72% -9.21%
772 FC2 FuelCoin FC2 $336,197 $0.003308 101,623,536 LowVol -14.51% -26.62% 39.75%
773 JET Jetcoin JET $331,191 $0.068111 4,862,509 LowVol 0.62% 3.60% -42.63%
774 BRIT BritCoin BRIT $331,108 $0.015568 21,268,092 LowVol 0.57% -4.73% 4.34%
775 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.58% 2.12% 19.23%
776 TALK BTCtalkcoin TALK $326,765 $0.005005 65,290,635 LowVol 0.84% -28.95% -44.10%
777 UNI Universe UNI $324,207 $0.029774 10,888,832 LowVol 0.62% -6.76% 6.08%
778 CHESS ChessCoin CHESS $307,371 $0.005689 54,032,769 LowVol 1.91% -41.01% 37.77%
779 WAY WayGuide WAY $301,758 $0.003016 100,040,708 LowVol 0.63% -3.47%
780 Q2C QubitCoin Q2C $289,785 $0.001168 248,183,958 LowVol 0.58% -21.14% 19.42%
781 SHDW Shadow Token SHDW $286,748 $0.040964 7,000,000 LowVol 0.57% 3.59% 8.97%
782 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol -0.32% 13.13%
783 BXT BitTokens BXT $265,831 $0.476412 557,985 LowVol 0.15% -41.40% -26.33%
784 TRK Truckcoin TRK $263,447 $0.001697 155,242,788 LowVol 0.71% 11.51% 9.14%
785 KUSH KushCoin KUSH $257,918 $0.047360 5,445,868 LowVol 0.62% 25.00% 44.14%
786 FUNK The Cypherfunks FUNK $256,232 $0.000006 46,226,544,999 LowVol 0.97% 9.35% 1.62%
787 VIDZ PureVidz VIDZ $255,405 $0.002039 125,279,775 LowVol -3.52% 3.63% 10.86%
788 UNIC UniCoin UNIC $254,851 $0.085918 2,966,210 LowVol 3.26% 10.38% 42.13%
789 FLT FlutterCoin FLT $251,645 $0.000781 322,214,524 LowVol 0.63% -2.02% 6.31%
790 NYAN Nyancoin NYAN $245,321 $0.000771 318,111,973 LowVol -1.01% 2.57% 1.94%
791 XLC LeviarCoin XLC $244,382 $0.025087 9,741,229 LowVol -2.55% -19.58% 7.95%
792 8BIT 8Bit 8BIT $239,766 $0.205911 1,164,415 LowVol -10.62% -7.84% 9.09%
793 BTCR Bitcurrency BTCR $235,479 $0.001388 169,598,616 LowVol 1.29% -5.01% 7.32%
794 SH Shilling SH $233,283 $0.005935 39,303,625 LowVol 0.62% 14.22% 208.57%
795 GAIA GAIA GAIA $229,447 $0.009520 24,101,381 LowVol 0.63% -22.78% -21.64%
796 CCN Cannacoin CCN $227,721 $0.048456 4,699,580 LowVol 0.52% 8.81% 31.03%
797 FLY Flycoin FLY $221,628 $1.05 210,806 LowVol 0.57% -6.77%
798 RBIES Rubies RBIES $218,899 $0.021017 10,415,252 LowVol 0.57% -10.68% -9.56%
799 J Joincoin J $213,513 $0.087205 2,448,402 LowVol 3.09% -17.26% -13.63%
800 PR Prototanium PR $211,818 $1.08 195,850 LowVol -17.15% -15.76% 0.27%
801 KAYI Kayicoin KAYI $208,212 $0.000733 284,223,887 LowVol 0.14% -13.16% 12.48%
802 LOT LottoCoin LOT $206,456 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -8.10% 3.01% 3.25%
803 BIGUP BigUp BIGUP $205,986 $0.000097 2,116,980,151 LowVol 0.62% 16.68% 6.69%
804 XPY PayCoin XPY $202,472 $0.017125 11,823,121 LowVol 0.58% 0.77% 13.08%
805 CAGE CageCoin CAGE $197,952 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.43% -7.06% -97.57%
806 TGC Tigercoin TGC $194,865 $0.004476 43,536,800 LowVol 4.47% -2.74% -5.83%
807 LTB LiteBar LTB $193,235 $0.241363 800,598 LowVol -0.24% -3.24% 0.73%
808 BOLI Bolivarcoin BOLI $192,794 $0.023175 8,319,025 LowVol 0.74% 13.43% 5.47%
809 EMD Emerald Crypto EMD $192,680 $0.010079 19,117,129 LowVol 0.58% 2.34% 31.56%
810 LEA LeaCoin LEA $187,788 $0.000600 312,787,890 LowVol 1.58% 19.85% 38.06%
811 888 OctoCoin 888 $187,334 $0.003724 50,302,140 LowVol -0.65% 1.98% 15.43%
812 LANA LanaCoin LANA $186,801 $0.000223 836,723,849 LowVol -8.12% -13.25% -36.45%
813 BLRY BillaryCoin BLRY $186,358 $0.020725 8,991,810 LowVol 0.62% 46.14% 226.73%
814 KED Darsek KED $184,772 $0.013647 13,539,296 LowVol 0.66% 7.85% -15.86%
815 ZUR Zurcoin ZUR $177,149 $0.002043 86,695,854 LowVol 6.32% 6.30% 32.43%
816 WMC WMCoin WMC $176,099 $0.015276 11,527,489 LowVol 0.57% 3.13% 18.38%
817 GAP Gapcoin GAP $170,534 $0.014206 12,004,600 LowVol 2.38% -10.20% 30.15%
818 I0C I0Coin I0C $169,428 $0.008074 20,984,847 LowVol 0.67% 0.14% -27.47%
819 EVO Evotion EVO $167,812 $0.053086 3,161,142 LowVol 0.52% -5.20% 31.13%
820 EVIL Evil Coin EVIL $165,892 $0.007892 21,020,383 LowVol 0.33% 9.26% 20.59%
821 ACOIN Acoin ACOIN $164,389 $0.134736 1,220,085 LowVol 1.61% -1.90% 8.13%
822 GRT Grantcoin GRT $164,364 $0.003817 43,057,967 LowVol 0.39% 4.83% 20.11%
823 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -2.05%
824 XRE RevolverCoin XRE $158,417 $0.007104 22,298,990 LowVol 0.62% -15.75% 13.48%
825 URC Unrealcoin URC $155,835 $0.022185 7,024,402 LowVol 0.62% 2.26% 35.18%
826 XPD PetroDollar XPD $151,598 $0.002369 63,993,275 LowVol 0.58% -29.24% -23.31%
827 YAC Yacoin YAC $151,475 $0.001265 119,750,559 LowVol 0.58% 3.52% 17.22%
828 RBX Ripto Bux RBX $148,907 $0.000391 381,236,123 LowVol 0.51% -2.02% -10.46%
829 HAL Halcyon HAL $148,219 $0.028120 5,270,912 LowVol 0.62% 3.60% 63.26%
830 ARI Aricoin ARI $148,025 $0.001055 140,262,505 LowVol 0.68% 2.52% 61.58%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $144,448 $0.008271 17,465,159 LowVol 0.57% 3.51% 35.12%
832 BITGOLD bitGold BITGOLD $144,403 $1605.02 89.9694 LowVol 1.67% 19.43% 18.18%
833 PHS Philosopher S… PHS $139,864 $0.023255 6,014,340 LowVol 0.58% 4.04% 3.22%
834 TTC TittieCoin TTC $137,431 $0.000109 1,259,816,434 LowVol 4.50% 12.68% -15.36%
835 GP GoldPieces GP $137,322 $0.112544 1,220,161 LowVol 2.22% -0.53% 40.83%
836 RED RedCoin RED $137,005 $0.001849 74,107,896 LowVol 0.58% 9.73% 101.80%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $134,656 $0.006447 20,886,356 LowVol 1.85% -31.14% -5.87%
838 FIRE Firecoin FIRE $134,653 $1.37 98,412 LowVol 0.58% 4.06% 29.15%
839 HMP HempCoin HMP $132,004 $0.000097 1,356,645,470 LowVol 0.57% 4.18% 19.22%
840 CNNC Cannation CNNC $130,139 $0.052541 2,476,893 LowVol 0.85% 17.65% -32.76%
841 MNM Mineum MNM $129,409 $0.013714 9,436,367 LowVol 0.79% -8.35% 1.35%
842 MARS Marscoin MARS $129,152 $0.004567 28,279,074 LowVol 0.66% 23.30% 82.50%
843 FRN Francs FRN $129,046 $0.033370 3,867,080 LowVol 0.40% -6.93% 4.48%
844 OHM OHM OHM $120,896 $0.004087 29,583,026 LowVol 0.62% 3.60%
845 SRC SecureCoin SRC $120,876 $0.014744 8,198,151 LowVol -1.23% 31.12% 59.34%
846 PX PX PX $120,508 $0.001265 95,269,364 LowVol 0.62% 134.40%
847 CYP Cypher CYP $120,154 $0.018877 6,365,285 LowVol 0.62% 42.78%
848 FLAX Flaxscript FLAX $117,855 $0.021110 5,582,823 LowVol 0.62% 3.99% 53.07%
849 QCN QuazarCoin QCN $117,636 $0.019460 6,044,911 LowVol 0.58% -7.82% 11.33%
850 CACH CacheCoin CACH $117,112 $0.027916 4,195,132 LowVol 1.46% -0.97% 14.32%
851 FRK Franko FRK $115,561 $0.124157 930,767 LowVol 0.58% 18.15%
852 ICE iDice ICE $115,297 $0.073390 1,571,013 LowVol 0.61% -43.02% -55.94%
853 020 020LondonCoin 020 $112,082 $7.1e-07 156,910,340,248 LowVol -0.36%
854 DLC Dollarcoin DLC $111,648 $0.012260 9,106,714 LowVol 0.62% 4.43% 35.31%
855 UNITS GameUnits UNITS $109,485 $0.031525 3,472,983 LowVol 0.63% -8.15% 13.55%
856 ISL IslaCoin ISL $109,434 $0.072295 1,513,704 LowVol 0.57% 19.54%
857 XCT C-Bit XCT $106,821 $0.000679 157,223,250 LowVol 0.57% 5.45% -1.38%
858 ARCO AquariusCoin ARCO $105,671 $0.071476 1,478,408 LowVol 0.72% -20.44% 24.40%
859 CON PayCon CON $105,382 $0.004573 23,042,604 LowVol 0.62% -18.88% 29.32%
860 CAP Bottlecaps CAP $105,138 $0.000514 204,426,662 LowVol
861 BLC Blakecoin BLC $102,530 $0.006780 15,122,697 LowVol -0.70% 35.63% 68.33%
862 GPU GPU Coin GPU $101,081 $0.002497 40,477,042 LowVol 0.56% 7.17% 49.01%
863 ALL Allion ALL $99,558 $0.016059 6,199,359 LowVol 42.78% 20.51% 55.87%
864 PXI Prime-XI PXI $98,473 $0.005561 17,706,800 LowVol 5.86% -0.08% 28.37%
865 IMS Independent M… IMS $97,364 $0.018135 5,368,934 LowVol 0.57% 18.99% 14.77%
866 TSE Tattoocoin (S… TSE $96,736 $0.001070 90,421,856 LowVol -0.86% 26.55% 45.42%
867 VC VirtualCoin VC $95,969 $0.009536 10,064,287 LowVol 0.62%
868 XCO X-Coin XCO $95,184 $0.007685 12,384,976 LowVol 0.67% 5.93% 4.60%
869 XCRE Creatio XCRE $94,718 $0.004616 20,520,514 LowVol 1.44% 10.41% 28.66%
870 SLING Sling SLING $92,283 $0.085917 1,074,095 LowVol 0.62% -34.52%
871 COXST CoExistCoin COXST $91,932 $0.003392 27,100,000 LowVol 0.04% 98.10%
872 ECA Electra ECA $91,028 $0.000004 21,775,356,081 LowVol -44.61% -62.37% -58.94%
873 ATX Artex Coin ATX $90,846 $0.004837 18,781,750 LowVol 0.51% 13.50% 49.26%
874 BTQ BitQuark BTQ $90,815 $0.010119 8,974,334 LowVol -23.65% -16.54% -45.25%
875 SLM Slimcoin SLM $90,113 $0.006033 14,937,439 LowVol 0.62% -0.49% 19.20%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $84,579 $0.106643 793,108 LowVol 0.57% -7.90% 86.22%
877 CAT Catcoin CAT $82,392 $0.013330 6,180,800 LowVol -2.28% 8.08% -15.57%
878 SOON SoonCoin SOON $81,232 $0.006518 12,462,620 LowVol 0.58% 4.97% 20.85%
879 MST MustangCoin MST $80,232 $0.127283 630,343 LowVol 4.29% -3.82% 29.11%
880 CRX Chronos CRX $78,298 $0.001062 73,729,962 LowVol 0.67% 26.01% 41.73%
881 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $77,568 $0.000973 79,719,140 LowVol 0.57% 65.87% 54.70%
882 VUC Virta Unique … VUC $77,534 $0.001262 61,416,100 LowVol -1.34% 0.54% -9.09%
883 JWL Jewels JWL $76,585 $0.003795 20,181,636 LowVol 0.58% 1.01% 30.78%
884 CXT Coinonat CXT $75,691 $0.008778 8,623,200 LowVol 17.18% 43.38% 112.11%
885 MRJA GanjaCoin MRJA $75,373 $0.016931 4,451,920 LowVol 0.62% -46.97% -46.41%
886 KURT Kurrent KURT $75,198 $0.007581 9,919,485 LowVol 0.73% 28.71% 22.76%
887 611 SixEleven 611 $75,138 $0.174610 430,319 LowVol 0.57% -8.65% 9.80%
888 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,793 $0.013606 5,496,929 LowVol -17.46% -15.19% -14.88%
889 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,137 $0.002974 24,931,054 LowVol 0.58% 13.08% 23.73%
890 PHO Photon PHO $73,972 $0.000004 20,380,143,207 LowVol 0.67% 5.11% 51.98%
891 BITZ Bitz BITZ $72,838 $0.036585 1,990,891 LowVol 0.57% 3.51% 75.79%
892 GPL Gold Pressed … GPL $72,693 $0.284510 255,501 LowVol 0.62% 8.56% 44.58%
893 SPT Spots SPT $72,136 $0.003219 22,406,021 LowVol 0.60% 4.97% 40.60%
894 ICOB ICOBID ICOB $71,745 $0.000672 106,701,874 LowVol 3.83% 20.13% 56.77%
895 BAS BitAsean BAS $71,353 $0.014271 5,000,000 LowVol -0.14% 0.69% -10.58%
896 DRM Dreamcoin DRM $69,838 $0.028509 2,449,632 LowVol 0.57% 4.55% 65.54%
897 SCRT SecretCoin SCRT $68,302 $0.016152 4,228,672 LowVol 0.63% 3.99% 22.61%
898 CPN CompuCoin CPN $66,801 $0.003406 19,615,019 LowVol 0.62% -16.90% 10.89%
899 300 300 Token 300 $64,934 $216.45 300 LowVol 0.62% 25.29% 55.98%
900 BVC BeaverCoin BVC $64,505 $0.020706 3,115,258 LowVol 0.57% 18.87% 9.17%
901 BIP BipCoin BIP $63,967 $0.039310 1,627,261 LowVol 0.62% -5.87% 45.79%
902 BIOS BiosCrypto BIOS $60,780 $0.002919 20,821,709 LowVol 0.58% 26.90% 72.52%
903 RPC RonPaulCoin RPC $60,248 $0.067621 890,969 LowVol 3.03% 7.57% 20.08%
904 URO Uro URO $59,442 $0.049235 1,207,310 LowVol 0.57% 3.32% 20.37%
905 GCC GuccioneCoin GCC $59,214 $0.002919 20,285,537 LowVol 0.57% -1.44% 27.98%
906 EMP EMoneyPower EMP $58,829 $0.006394 9,200,000 LowVol 0.67%
907 CASH Cashcoin CASH $58,386 $0.001265 46,158,242 LowVol 0.58% 22.44% 10.19%
908 CF Californium CF $57,986 $0.024131 2,402,972 LowVol -1.42% 2.68% -5.85%
909 JIN Jin Coin JIN $56,538 $0.005741 9,848,485 LowVol 0.62% 97.18%
910 GLT GlobalToken GLT $56,201 $0.002166 25,949,600 LowVol 0.63% 9.82% -6.02%
911 WARP WARP WARP $55,841 $0.050986 1,095,224 LowVol 0.58% 3.60% 20.63%
912 DIBC DIBCOIN DIBC $55,703 $0.011141 5,000,000 LowVol -0.53% 6.68% -13.77%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $54,678 $0.008757 6,243,840 LowVol 0.62% 0.25% 14.15%
914 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,648 $0.006805 8,030,000 LowVol 0.43% -2.00% 17.81%
915 BRAIN Braincoin BRAIN $54,021 $0.005352 10,094,424 LowVol 0.62% 1.75% 39.49%
916 ARB ARbit ARB $52,928 $0.006811 7,770,750 LowVol 0.57%
917 XBTS Beatcoin XBTS $52,614 $0.034508 1,524,686 LowVol 3.66% 89.12% 15.21%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.34%
919 SOIL SOILcoin SOIL $51,471 $0.009027 5,702,048 LowVol 0.63% 2.30% 35.03%
920 DRS Digital Rupees DRS $49,702 $0.000097 510,802,961 LowVol 0.62% 19.21%
921 BRAT BRAT BRAT $49,618 $0.000310 160,000,000 LowVol 0.37% 65.10% 26.79%
922 BSC BowsCoin BSC $48,603 $0.008757 5,550,102 LowVol 0.57% 2.46% 20.56%
923 MND MindCoin MND $43,949 $0.003503 12,546,625 LowVol 0.58% 0.72% 19.36%
924 EREAL eREAL EREAL $43,922 $0.000656 66,909,634 LowVol -0.14% -0.39% 22.42%
925 UET Useless Ether… UET $43,388 $0.010941 3,965,716 LowVol -4.31% 66.02% 97.45%
926 SONG SongCoin SONG $43,053 $0.001322 32,565,300 LowVol -0.23% -9.65% 131.22%
927 CESC CryptoEscudo CESC $42,065 $0.000292 144,105,100 LowVol 0.58% 3.60% 78.80%
928 SFC Solarflarecoin SFC $41,879 $0.002974 14,083,450 LowVol -6.82% -0.20% -22.52%
929 STEPS Steps STEPS $41,682 $0.002238 18,625,017 LowVol 0.58% 3.60% 16.51%
930 PIE PIECoin PIE $41,366 $0.002335 17,713,675 LowVol 0.58% -11.21% -54.98%
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.74% 7.55% -5.71%
932 MCRN MACRON MCRN $39,504 $0.000098 401,421,401 LowVol 0.64% -55.37% -68.83%
933 RIDE Ride My Car RIDE $39,418 $0.000389 101,276,976 LowVol 0.62% 38.12% 138.44%
934 DES Destiny DES $39,388 $0.024617 1,600,000 LowVol 0.62% 78.31% 99.35%
935 ORLY Orlycoin ORLY $39,224 $0.001070 36,646,779 LowVol 0.62% 3.60% 14.95%
936 PULSE Pulse PULSE $38,957 $0.002724 14,298,972 LowVol 0.57% 11.57%
937 NRO Neuro NRO $38,711 $0.001070 36,167,595 LowVol 0.62% -28.77% -27.37%
938 CMT Comet CMT $38,628 $0.044256 872,830 LowVol -0.80% -1.79% -0.67%
939 ACP AnarchistsPrime ACP $38,063 $0.008661 4,394,874 LowVol 0.76% 0.12% -35.69%
940 KNC KingN Coin KNC $37,701 $18.78 2,008 LowVol 0.62% 24.97% 43.78%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $37,518 $0.001852 20,252,696 LowVol 0.66% -0.72% 24.98%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,428 $0.001849 20,245,510 LowVol 0.58% 18.10%
943 KIC KibiCoin KIC $37,182 $0.002529 14,701,000 LowVol 0.62% 12.21% 2.39%
944 CRT CRTCoin CRT $37,023 $0.467048 79,270 LowVol 0.57% 3.60% 19.21%
945 EGO EGO EGO $35,029 $0.000584 60,000,001 LowVol 0.58% 3.82% 19.23%
946 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,056 $0.000487 70,000,000 LowVol 0.62% 3.60% 28.97%
947 TAGR TAGRcoin TAGR $33,864 $0.000876 38,669,634 LowVol 0.57% 19.22%
948 G3N G3N G3N $33,846 $0.004476 7,561,891 LowVol 0.57% 5.82% 22.62%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $33,671 $0.000055 608,557,394 LowVol 0.70% 4.42% 22.29%
950 GBT GameBet Coin GBT $33,103 $0.001557 21,262,780 LowVol 0.58% 3.60% -4.75%
951 VIP VIP Tokens VIP $32,479 $0.000389 83,450,403 LowVol 0.57% 3.51% 18.19%
952 IMX Impact IMX $31,966 $0.000292 109,509,044 LowVol 0.57% 55.39% 167.56%
953 PLNC PLNcoin PLNC $31,594 $0.001849 17,089,600 LowVol 0.58% -17.98% -9.10%
954 DPAY DPAY DPAY $30,958 $0.000389 79,541,001 LowVol 0.57% 3.60%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,548 $0.006325 4,829,945 LowVol 0.62% 19.59% 11.93%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $30,501 $0.001460 20,898,106 LowVol 0.62% 3.60% -28.48%
957 MTM MTMGaming MTM $29,604 $0.009868 2,999,967 LowVol -0.33% 14.77% 60.09%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $29,191 $0.000292 100,000,000 LowVol 0.58% 3.59% -16.78%
959 LUNA Luna Coin LUNA $28,518 $0.017705 1,610,711 LowVol 0.62% 5.86% 27.56%
960 ICON Iconic ICON $28,441 $0.047970 592,894 LowVol 0.62% -1.03% 17.28%
961 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.62% 141.89%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,185 $0.031526 894,026 LowVol 0.57% 3.83% 18.49%
963 PLACO PlayerCoin PLACO $27,338 $0.000778 35,120,000 LowVol 0.62% -7.91% 6.05%
964 PSB Pesobit PSB $27,274 $0.000811 33,626,661
965 ERY Eryllium ERY $27,122 $0.005176 5,239,489 LowVol 0.68% 18.76% 7.32%
966 PEX PosEx PEX $26,019 $0.010606 2,453,240 LowVol 0.63% 18.13%
967 CAB Cabbage CAB $25,542 $0.002433 10,499,996 LowVol 0.57% -26.06% -20.14%
968 LIR LetItRide LIR $24,703 $0.000681 36,268,825 LowVol 0.62% 3.60% 4.30%
969 LTCR Litecred LTCR $24,121 $0.000798 30,227,750 LowVol 0.62% 6.20% -14.65%
970 ZNE Zonecoin ZNE $23,867 $0.009244 2,581,970 LowVol 0.62% 19.20%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,617 $0.031331 753,776 LowVol 0.57% 3.60% 20.34%
972 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.26%
973 BNX BnrtxCoin BNX $23,137 $0.000873 26,493,001 LowVol 0.66% 17.19% 61.05%
974 CNC CHNCoin CNC $23,008 $0.000481 47,801,095 LowVol 0.17% 2.42% 45.50%
975 WBB Wild Beast Block WBB $22,835 $0.138035 165,428 LowVol 0.58% -13.75% 25.73%
976 HVCO High Voltage HVCO $22,389 $0.014984 1,494,171 LowVol 0.62% 3.60% 16.18%
977 IBANK iBank IBANK $20,259 $0.004476 4,526,324 LowVol 0.62% -2.74% -8.61%
978 GBC GBCGoldCoin GBC $20,253 $0.001783 11,361,817 LowVol 0.00% -4.05% -3.04%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 VRS Veros VRS $20,003 $0.000041 486,609,040 LowVol 2.30% -27.50% -34.49%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $18,397 $0.000584 31,512,613 LowVol 0.62% 3.60% 19.20%
982 SDP SydPak SDP $18,306 $0.114621 159,707 LowVol 0.62% 3.60% 19.20%
983 BIOB BioBar BIOB $17,237 $0.019460 885,756 LowVol 0.62% -18.10% -4.39%
984 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol 1.44% 15.80%
985 XOC Xonecoin XOC $16,755 $0.039894 420,000 LowVol 0.57% -7.67% 2.26%
986 DAS DAS DAS $15,795 $0.006022 2,622,886 LowVol 0.63% 4.76% -8.86%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol 1.25%
988 TRADE Tradecoin TRADE $13,176 $0.001751 7,523,121 LowVol 0.62% -1.85% -30.79%
989 QBK Qibuck Asset QBK $12,301 $0.007360 1,671,379 LowVol -0.33% 31.93%
990 GEERT GeertCoin GEERT $12,164 $0.002389 5,091,200 LowVol 1.22% 2.37% 25.56%
991 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
992 DIX Dix Asset DIX $11,199 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol -4.31% 29.98% 52.43%
993 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.04% 2.91%
994 P7C P7Coin P7C $10,281 $0.000292 35,220,238 LowVol 0.62% -11.35%
995 SANDG Save and Gain SANDG $10,139 $0.003308 3,064,800 LowVol 0.62% 17.87%
996 GRIM Grimcoin GRIM $10,027 $0.000971 10,324,802 LowVol 0.62% 20.54% 31.32%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,358 $0.001034 9,052,698 LowVol 5.10% 60.51% 80.92%
998 NODC NodeCoin NODC $8,492 $0.005060 1,678,439 LowVol 0.58% 1.03% 21.54%
999 CONX Concoin CONX $7,459 $0.010022 744,266 LowVol 0.62% -6.40% 1.97%
1000 VOLT Bitvolt VOLT $7,352 $0.000487 15,112,554 LowVol 0.62% 3.59% -18.54%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $6,359 $0.001892 3,360,417 LowVol -34.44% -24.55% 85.38%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,327 $0.000194 32,603,878 LowVol 0.63% 8.47% -52.24%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.16%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,825 $0.022779 211,827 LowVol -0.33% 25.67%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol -0.17%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,569 $58381.00 0.078264 LowVol 9.93% 3.60% -21.08%
1007 BBC BigBoobsCoin BBC $4,204 $0.020454 205,541 -32.60%
1008 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 15.92% 66.14%
1009 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1010 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 196.10%
1011 XNG Enigma XNG $3,237 $0.194701 16,627 LowVol 0.63% -17.96% -17.72%
1012 ULA Ulatech ULA $3,089 $0.016740 184,536 LowVol 0.62% -5.08% 1.43%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,731 $0.058284 46,864 LowVol 0.62% 11.97% 52.29%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,681 $0.001946 1,377,917 LowVol 0.58% 3.60% -21.09%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $2,275 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 0.86% 58.65% 25.55%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 2.55% -24.34%
1017 ABN Abncoin ABN $922 $0.013622 67,700 LowVol 0.62% 5.64% 24.88%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $861 $0.000681 1,264,511 LowVol 0.62% -55.66% 8.15%
1019 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol
1020 ENV Environ ENV $361 $0.000003 132,717,518 LowVol 0.67%
1021 FDC Future Digita… FDC $221 $0.000080 2,753,201 LowVol 1.80% 0.67%
1022 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000632 87,140 LowVol 0.58% 12.29% -43.26%
1023 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.89 $22,995,100 0.24% -1.58%
1024 QASH QASH QASH $1.16 $22,245,000 2.93% 56.82%
1025 TNB Time New Bank TNB $0.035214 $10,625,600 0.30%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,306,040 0.00% 28.24% 61.77%
1027 INK Ink INK $0.154917 $6,932,630 3.77% -5.90% -44.33%
1028 AI POLY AI AI $16.69 $4,611,240 -7.28% 5.64%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.97 $4,399,540 -0.73% -10.90% -31.13%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.18 $4,343,310 0.96% 6.64% 76.39%
1031 REC Regalcoin REC $41.51 $2,697,760 2.79% 5.37% 0.81%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.24 $2,309,110 3.98% -23.23% -12.15%
1033 NULS Nuls NULS $0.614537 $2,078,110 0.41% -9.36% -26.59%
1034 FRGC Fargocoin FRGC $9.97 $1,361,180 0.04% 0.16% 0.61%
1035 BTE BitSerial BTE $3.30 $1,337,910 6.58% -20.75% -39.14%
1036 BT1 BT1 [CST] BT1 $9627.53 $1,220,150 1.44% 5.52% 21.21%
1037 EAG EA Coin EAG $3.41 $1,003,800 12.58% -16.30% -23.90%
1038 ETN Electroneum ETN $0.033695 $998,745 0.29% 6.88% 13.19%
1039 FRST FirstCoin FRST $16.69 $803,232 -0.13% -1.29% -1.20%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $242.58 $761,176 0.41% -6.83% 53.15%
1041 WC WINCOIN WC $1.51 $727,076 0.61% -0.21% -17.90%
1042 RYZ ANRYZE RYZ $0.025817 $670,261 -9.70%
1043 ADK Aidos Kuneen ADK $36.97 $504,886 14.05% 10.33% -15.78%
1044 BT2 BT2 [CST] BT2 $129.04 $492,670 3.77% -25.00% 9.14%
1045 AION Aion AION $1.22 $478,944 -1.18% 6.49% 41.94%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.17 $391,622 2.39% -0.20% 24.65%
1047 BOT Bodhi BOT $0.501257 $391,615 1.82% 0.01% -18.28%
1048 XIN Infinity Econ… XIN $0.036975 $351,333 -1.54% -12.24% -29.16%
1049 TSL Energo TSL $0.033047 $345,377 -2.70% 0.90%
1050 THS TechShares THS $1.16 $282,251 -1.57% 14.54% 22.32%
1051 UGT UG Token UGT $0.467468 $172,163 -0.07% 4.55% 37.75%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000392 $171,039 -3.89% -24.46% 56.18%
1053 XID Sphre AIR XID $0.205505 $146,918 0.27% 2.65% 9.21%
1054 PHR Phore PHR $0.556114 $146,609 -6.77% 16.14% 44.82%
1055 LLT LLToken LLT $0.309479 $140,401 -0.33% -2.00% -5.89%
1056 XCPO Copico XCPO $0.028372 $127,513 23.60% 17.43% 26.47%
1057 ICX ICON ICX $1.45 $126,392 0.13% 43.48% 47.22%
1058 INF InfChain INF $0.008952 $111,589 1.73% 3.35%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.058866 $109,632 -4.02% -40.19% -38.93%
1060 BSR BitSoar BSR $0.219610 $93,729 0.62% -16.01% 31.67%
1061 RMC Russian Minin… RMC $13174.70 $86,847 0.62% 1.21% 26.17%
1062 SIC Swisscoin SIC $0.000195 $75,240 0.62% -5.53% -97.43%
1063 COR CORION COR $0.909771 $72,017 0.13% -2.24% -1.42%
1064 ASTRO Astro ASTRO $1.90 $69,075 -0.14% 12.13% 35.92%
1065 DIVX Divi DIVX $0.846038 $56,068 2.92%
1066 BBR Boolberry BBR $1.22 $54,131 0.74%
1067 GMT Mercury Protocol GMT $0.041827 $51,994 -1.28% -15.22% -2.38%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.175725 $51,816 2.71% -1.66% 1.68%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.114326 $48,380 -1.33% -2.68% 19.69%
1070 MUT Mutual Coin MUT $0.004447 $46,976 -8.70% -31.51%
1071 EVR Everus EVR $5.28 $43,863 0.61% 8.26% 30.97%
1072 SUR Suretly SUR $3.85 $43,264 -0.14% -3.21% 32.89%
1073 MSD MSD MSD $0.012641 $43,169 1.08% -1.05% -9.62%
1074 HYTV Hyper TV HYTV $0.012158 $42,006 0.82%
1075 SISA SISA SISA $0.030429 $40,759 7.87% -7.14% -65.08%
1076 DSR Desire DSR $0.180619 $40,171 4.17% 98.28% -20.91%
1077 TER TerraNova TER $1.86 $38,845 -12.19% -23.53% -38.24%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.005157 $29,733 0.62% 4.68% 23.91%
1079 STEX STEX STEX $0.311628 $28,380 -4.13% 21.35% 65.56%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.65 $27,713 3.72% 26.40%
1081 DNA EncrypGen DNA $0.066596 $24,964 -0.14% -3.82% 11.48%
1082 DEUS DeusCoin DEUS $0.397867 $24,317 1.91% -2.57% 5.58%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.009023 $24,243 -5.99% 13.96% 571.20%
1084 GLS GlassCoin GLS $0.827065 $21,293 0.62%
1085 SPANK SpankChain SPANK $0.039006 $21,244 0.02% -0.99%
1086 SSS Sharechain SSS $0.002868 $20,858 -8.32% -14.13% -15.84%
1087 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000147 $19,305 -2.04% 0.63% -18.11%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042812 $18,707 -0.14% -9.05% -23.71%
1089 PLX PlexCoin PLX $0.113056 $18,696 -11.57% -19.78%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.299397 $18,588 3.35% -6.42% -50.77%
1091 B2B B2B B2B $0.516855 $18,412 -5.44% -6.43% -61.51%
1092 BTU Bitcoin Unlim… BTU $123.14 $17,300 -5.48% -2.72% -12.64%
1093 MCR Macro MCR $2.71 $14,202 0.62% -7.03% -14.20%
1094 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002711 $10,574 -3.86% 6.91% 55.68%
1095 AERM Aerium AERM $1.75 $9,738 0.57% -10.98% 1.36%
1096 MGC GulfCoin MGC $0.003695 $8,571 0.62% 3.52% 2.87%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.095356 $8,019 0.62% 4.87% 76.30%
1098 GUC GoldUnionCoin GUC $0.084653 $7,628 0.62% 5.17%
1099 TCOIN T-coin TCOIN $0.000195 $7,468 -23.46% 2.32% -12.10%
1100 BOS BOScoin BOS $1.26 $6,882 0.62% -1.49% 7.17%
1101 EFYT Ergo EFYT $9.21 $6,750 0.50% -14.04% 22.21%
1102 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003345 $6,557 -7.42% -13.79% 2.27%
1103 WIC Wi Coin WIC $0.003287 $6,210 0.66% -8.46% 22.28%
1104 TRIA Triaconta TRIA $7.78 $6,072 0.42% -2.33%
1105 SMART SmartBillions SMART $0.428116 $5,878 -0.14% -5.93%
1106 PRM PrismChain PRM $0.001362 $4,817 0.62% -1.49% 50.99%
1107 WILD Wild Crypto WILD $0.140691 $4,581 0.21% 29.74% 73.44%
1108 DAY Chronologic DAY $3.77 $4,488 -0.03% -26.83% -3.25%
1109 PLC PlusCoin PLC $0.000572 $4,480 -0.09% 4.85% -5.83%
1110 VIU Viuly VIU $0.004044 $4,419 1.76% 7.09% 17.42%
1111 IBTC iBTC IBTC $0.010045 $4,413 -0.17% -8.85% 10.14%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002353 $4,280 -4.16% -10.42% -1.17%
1113 APC AlpaCoin APC $0.029100 $4,206 12.17% 24.92% -2.96%
1114 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111119 $4,175 -0.88% -4.77% 73.12%
1115 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.127362 $4,141 -2.24% 105.03% 65.12%
1116 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041871 $4,085 0.57% -5.10% -7.29%
1117 WOW Wowcoin WOW $0.000192 $2,753 0.59% 52.96% 41.47%
1118 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.93 $2,710 0.58% 3.60% 63.58%
1119 HIGH High Gain HIGH $0.000876 $2,634 0.62% 48.82% -15.18%
1120 SND Sand Coin SND $0.596984 $2,499 -0.14% -2.44% -17.46%
1121 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.011833 $2,426 2.49% -25.17% -49.56%
1122 EGOLD eGold EGOLD $0.009538 $2,421 -0.14% -27.35% 18.51%
1123 NTWK Network Token NTWK $0.004685 $2,364 -0.14% -19.68% 282.95%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.008920 $2,363 0.97% -6.00% 9.40%
1125 BPL Blockpool BPL $0.175140 $2,118 0.62% -2.33% -7.22%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000195 $2,111 0.62% 4.45% 38.84%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005352 $1,997 0.62% -1.38% -29.50%
1128 MKR Maker MKR $421.46 $1,993 -0.11% 4.08% 56.58%
1129 FID BITFID FID $0.097302 $1,783 0.62% -40.40%
1130 MGC MergeCoin MGC $0.014206 $1,696 0.58% 9.47%
1131 FUDD DimonCoin FUDD $0.001903 $1,633 -0.14% 2.65%
1132 IQT iQuant IQT $0.121226 $1,548 -5.69% -2.05% -34.99%
1133 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $1,536 0.62% 3.60%
1134 HAT Hawala.Today HAT $0.232990 $1,377 4.83% 35.29% 41.33%
1135 CASH Cash Poker Pro CASH $0.066596 $1,367 -0.14% -11.02% 7.06%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.022379 $1,366 -40.38% -39.37% -74.16%
1137 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,300 -0.86% 8.92% 10.80%
1138 STU bitJob STU $0.035485 $1,271 0.26% -16.31% -44.53%
1139 XOT Internet of T… XOT $2904.46 $1,267 0.62% 7.01% 19.12%
1140 WA WA Space WA $0.022185 $1,256 0.62% -7.51% 7.57%
1141 TOP TopCoin TOP $0.000876 $1,143 29.37% 38.72% -8.46%
1142 XRY Royalties XRY $0.047601 $1,119 0.62% 0.83% -26.09%
1143 PRES President Trump PRES $0.004182 $1,090 0.63% 3.56% -3.51%
1144 EBIT eBIT EBIT $0.001644 $1,071 2.33% 94.09% 85.21%
1145 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007590 $1,043 56.90% -2.64% 77.21%
1146 NTC Natcoin NTC $0.324857 $1,033 0.69% 23.53% -46.16%
1147 GARY President Joh… GARY $0.069182 $1,019 0.58% -5.21% -33.10%
1148 ABC Alphabit ABC $16.05 $1,019 0.62% 3.59% 15.83%
1149 ACC AdCoin ACC $0.078890 $1,009 0.63% -41.43% -7.31%
1150 MCI Musiconomi MCI $0.066188 $921 -0.14% 8.68% 8.86%
1151 BIT First Bitcoin BIT $0.008757 $913 0.62% -25.34% -13.60%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.066457 $895 0.62% 3.00% -13.92%
1153 QBT Cubits QBT $0.001071 $890 -29.35% -43.62% 38.09%
1154 ANTX Antimatter ANTX $0.000092 $881 0.54% -1.86% 320.33%
1155 BLX Blockchain Index BLX $2.50 $874 -0.14% -2.80% 19.06%
1156 GRN Granite GRN $0.013622 $862 0.58% -11.56% 13.66%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072551 $850 0.62% -19.51% 29.26%
1158 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000389 $835 0.62% -30.93% -7.62%
1159 YEL Yellow Token YEL $0.007092 $819 -0.14% 83.35% 26.47%
1160 FOR FORCE FOR $0.001830 $792 0.62% 21.76% -25.84%
1161 VULC Vulcano VULC $0.009251 $688 -2.78% -12.61% 17.11%
1162 PNX Phantomx PNX $0.019941 $678 14.30% 127.10% 14.00%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000097 $663 0.62% 3.60% 0.87%
1164 XTD XTD Coin XTD $0.000097 $661 0.62% 3.60% 22.65%
1165 SIFT Smart Investm… SIFT $3.13 $636 -0.13% -2.05% -9.61%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002450 $628 -8.31% -16.43% -18.49%
1167 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006166 $621 0.62% -10.14% -10.70%
1168 BSN Bastonet BSN $0.000876 $604 0.62% 20.03% -12.74%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $596 -0.14% 102.11% 160.00%
1170 MOTO Motocoin MOTO $0.002728 $593 0.63% 7.60% -21.07%
1171 SJCX Storjcoin X SJCX $0.326597 $564 11.43% -48.99%
1172 DASHS Dashs DASHS $0.028412 $532 0.62% 2.97% 6.25%
1173 DON Donationcoin DON $0.000598 $501 -7.61% 24.02% 45.69%
1174 MINEX Minex MINEX $0.050494 LowVol 0.62% -5.32% 4.70%
1175 DGPT DigiPulse DGPT $1.24 LowVol -2.27% 30.02% 15.83%
1176 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol 0.62% 3.60% 19.20%
1177 OX OX Fina OX $0.000123 LowVol -24.37% -30.72% -38.78%
1178 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.14% 51.59% 71.60%
1179 INDIA India Coin INDIA $0.000195 LowVol -32.92% -13.20% -23.17%
1180 BIRDS Birds BIRDS $0.000097 LowVol 0.62%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000195 LowVol 0.58% 18.18%
1182 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001362 LowVol 0.62% -27.48% -27.34%
1183 SAK Sharkcoin SAK $0.002239 LowVol 0.59% 6.80% 25.75%
1184 IPY Infinity Pay IPY $0.001237 LowVol -36.62% -35.21% -96.97%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.243293 LowVol 0.58% -3.59% 18.08%
1186 EDRC EDRCoin EDRC $0.034056 LowVol -24.91% -27.78% -28.33%
1187 ASN Aseancoin ASN $0.004768 LowVol 0.62% 41.01% 57.86%
1188 XQN Quotient XQN $0.005060 LowVol 0.62% 3.60% -13.95%
1189 RHFC RHFCoin RHFC $0.000973 LowVol 0.62% -26.00% 8.45%
1190 HYPER Hyper HYPER $0.011651 LowVol 0.58% -38.43%
1191 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003514 LowVol 0.66% 9.52% 29.43%
1192 SKR Sakuracoin SKR $0.000687 LowVol 0.58% -11.83% -14.72%
1193 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.95% 12.00% -15.70%
1194 FLAP FlappyCoin FLAP $9.1e-07 LowVol 0.74% 4.83% -19.59%
1195 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.95% 15.38% 46.74%
1196 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol 0.62% 27.91% 18.07%
1197 BXC Bitcedi BXC $0.001849 LowVol 0.62% -20.59% 36.50%
1198 GAY GAY Money GAY $0.011552 LowVol 0.63% -20.72% -28.92%
1199 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000292 LowVol 0.62% -9.71% 11.17%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.133192 LowVol -8.83% -14.32% 117.96%
1201 PRN Protean PRN $0.000018 LowVol 0.94% -72.91% 35.35%
1202 MARX MarxCoin MARX $0.000892 LowVol 0.81% 5.60% 27.36%
1203 ACN Avoncoin ACN $0.000292 LowVol 0.57% -22.30% -40.32%
1204 COUPE Coupecoin COUPE $0.000022 LowVol 1.69% 239.32% -65.74%
1205 CYDER Cyder CYDER $0.000292 LowVol 0.62% 3.60% -6.00%
1206 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 LowVol 9.40% -12.31% 14.65%
1207 DCRE DeltaCredits DCRE $0.147023 LowVol -7.93% 3.40% 18.19%
1208 X2 X2 X2 $0.000097 LowVol 0.62% 19.20%
1209 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011331 LowVol 1.50% 189.63% 1288.34%
1210 UR UR UR $0.000696 LowVol 0.84% 20.91% 22.45%
1211 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000292 LowVol 0.58% -22.30% -10.90%
1212 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol 0.62% 25.20% 1492.76%
1213 CLINT Clinton CLINT $0.008757 LowVol 0.63% -13.67% -3.93%
1214 ANI Animecoin ANI $0.000195 LowVol 0.58% 49.77% 20.05%
1215 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048651 LowVol 0.62% 23.04% 0.87%
1216 LDCN LandCoin LDCN $0.004448 LowVol 1.30% 188.05% 201.35%
1217 HCC Happy Creator… HCC $0.000389 LowVol 0.62% 3.59% -19.93%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000230 LowVol -0.14% 0.85% -48.35%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.003016 LowVol 0.62% 7.05% -8.13%
1220 REGA Regacoin REGA $0.002141 LowVol 0.62% 3.60% -26.90%
1221 BUB Bubble BUB $0.016833 LowVol 0.58% 7.97% 25.15%
1222 BEST BestChain BEST $0.001319 LowVol -0.42% 13.14% 11.14%
1223 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002919 LowVol 0.63% -5.89%
1224 FC Facecoin FC $0.001903 LowVol -0.14% -55.08% -46.87%
1225 AXIOM Axiom AXIOM $0.014984 LowVol 0.58% 3.60% 19.20%
1226 FLASH Flash FLASH $0.005254 LowVol 0.58% 1.87% 13.83%
1227 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002104 LowVol 0.62% -1.58% -12.00%
1228 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001220 LowVol 0.62% 18.06% -0.38%
1229 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039308 LowVol -0.26% 15.30% 29.05%
1230 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003600 LowVol 0.57% 0.87% 16.07%
1231 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol 0.62% 3.51% 18.20%
1232 HNC Huncoin HNC $0.001362 LowVol 0.62% 20.87% -20.23%
1233 SHA SHACoin SHA $0.000584 LowVol 0.57% 3.60% 25.15%
1234 10MT 10M Token 10MT $0.002112 LowVol -0.14% -22.19% -27.71%
1235 TURBO TurboCoin TURBO $0.000097 LowVol 0.62% 22.59%
1236 POKE PokeCoin POKE $0.000097 LowVol 0.62% -48.20% -40.82%
1237 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000602 LowVol 0.29% 16.73% -0.42%
1238 FFC FireFlyCoin FFC $0.000097 LowVol 0.58% 3.60% 19.20%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001557 LowVol -38.11% -16.85% -23.65%
1240 TCR TheCreed TCR $0.000292 LowVol 0.57% -5.81%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001654 LowVol 0.62% 3.60% 5.86%
1242 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000304 LowVol -0.14% 80.16% 540.00%
1243 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 0.62% 3.60% 19.42%
1244 SFE SafeCoin SFE $0.000097 LowVol 0.57% 3.60% 22.59%
1245 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005750 LowVol 0.62% 22.98% 59.35%
1246 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000097 LowVol -7.49% -53.70% -40.38%
1247 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 1.80% 16.16% -97.74%
1248 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000681 LowVol 0.58% 20.87%
1249 DBG Digital Bulli… DBG $0.005741 LowVol 0.62% 1.87% 19.20%
1250 FAP FAPcoin FAP $0.011968 LowVol 0.62% 4.45% -21.94%
1251 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol 0.57% 3.56% -11.92%
1252 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000487 LowVol 0.62% 29.50%
1253 TELL Tellurion TELL $0.000107 LowVol 0.61% -31.26% -45.00%
1254 AV AvatarCoin AV $0.031137 LowVol 0.58% 3.60% 22.85%
1255 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.301051 LowVol 0.62% 11.61% 38.17%
1256 PRIMU Primulon PRIMU $0.000195 LowVol 0.62% 3.60% 19.22%
1257 IRL IrishCoin IRL $0.002919 LowVol 0.58% -2.87% 4.40%
1258 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010248 LowVol 1.68% -25.71% 10.70%
1259 OP Operand OP $0.000876 LowVol 0.57%
1260 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol 0.62% 3.60% 20.05%
1261 9COIN 9COIN 9COIN $0.003114 LowVol 0.62% 14.32% 1.69%
1262 XAU Xaucoin XAU $0.023450 LowVol 0.62% 23.29%
1263 TIE TIES Network TIE $0.082294 LowVol -12.32% 1.10% 6.76%
1264 MAGN Magnetcoin MAGN $0.467110 LowVol 0.62% -1.34% 17.00%
1265 XDE2 XDE II XDE2 $2.91 LowVol 0.62% -2.52% 10.62%
1266 ACES Aces ACES $0.000321 LowVol 0.58% 71.02% 213.30%
1267 FBL Faceblock FBL $0.002093 LowVol -0.14% 14.04% -96.13%
1268 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004087 LowVol 0.62% -31.23% -57.21%
1269 TODAY TodayCoin TODAY $0.001070 LowVol 0.58% 3.59% 63.93%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.001654 LowVol 0.57% 3.51% 19.22%
1271 MAVRO Mavro MAVRO $0.012065 LowVol 0.62% -4.84%
1272 MBL MobileCash MBL $0.000292 LowVol 0.62% 3.60% -10.60%
1273 AIB Advanced Inte… AIB $0.003411 LowVol -8.70% -5.70% 8.72%
1274 BGR Bongger BGR $0.000089 LowVol 1.74% -11.71% -13.32%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009633 LowVol 0.62% 0.67%
1276 CC CyberCoin CC $0.000097 LowVol 0.63% 18.35%
1277 EGG EggCoin EGG $0.036975 LowVol 0.57% 18.47%
1278 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.69% -16.68% -20.78%
1279 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003211 LowVol 0.62% 0.55% 12.44%
1280 CYC Cycling Coin CYC $0.000973 LowVol 0.58% 3.60% 7.66%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002919 LowVol 0.63% -18.72%
1282 BET BetaCoin BET $0.002919 LowVol 34.85% 47.99% 15.37%
1283 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003600 LowVol 0.62% 3.60%
1284 MONETA Moneta MONETA $0.000292 LowVol 0.62% -22.30% -9.99%
1285 OCOW OCOW OCOW $0.004865 LowVol 0.62%
1286 NBIT netBit NBIT $0.049332 LowVol 0.51% 3.60% 6.83%
1287 PSY Psilocybin PSY $0.017709 LowVol 0.62%
1288 GML GameLeagueCoin GML $0.008173 LowVol 0.58% 3.60%
1289 DUB Dubstep DUB $0.001946 LowVol 0.57% -5.82% 18.49%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.006422 LowVol 0.62% 7.77%
1291 OMC Omicron OMC $0.110243 LowVol 0.63% 26.69%
1292 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol 0.62% 3.60% 22.59%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol 0.62% 3.50% -40.40%
1294 OPES Opescoin OPES $0.001946 LowVol 0.57% 8.62%
1295 CBD CBD Crystals CBD $0.001362 LowVol 0.58% 11.25%
1296 DISK DarkLisk DISK $0.000681 LowVol 0.62% -27.48%
1297 WINK Wink WINK $0.000292 LowVol 0.61% 19.20%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -14.53% 0.00%
1299 NBE BitCentavo NBE $9.1e-07 LowVol 0.70% 5.10% -36.70%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000200 LowVol 1.59% 0.63%
1301 ELC Elacoin ELC $0.064221 LowVol 1.72% -4.77% -31.62%
1302 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 3.02%
1303 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.78%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol 1.44%
1305 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 4.21%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1307 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.11%
1308 XID International… XID $0.007393 LowVol 4.25%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1310 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol 1.44% 16.72%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol 1.41% 16.69%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1313 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 2.24% 17.63%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.59% 9.47% 53.27%
1317 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 2.77%
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1321 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078419 LowVol 28.99%
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol 1.47%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1326 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi