Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1323 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9632.29 trên tổng giá trị $160,906,922,836

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.99 trên tổng giá trị $45,593,912,251

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1636.48 trên tổng giá trị $27,534,266,944

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251962 trên tổng giá trị $9,731,495,674

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $360.74 trên tổng giá trị $6,015,249,745

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000191 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.96% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.64% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.028806 trên tổng giá trị $280,530 đã biến động tăng 52.01% trong 1h qua

    + Đồng ACC AdCoin (ACC) đang có giá hiện tại $0.112033 trên tổng giá trị đã biến động tăng 44.74% trong 1h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 39.52% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.205949 trên tổng giá trị đã biến động tăng 249.70% trong 24h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.055371 trên tổng giá trị $249,168 đã biến động tăng 216.33% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị $845,710 đã biến động tăng 197.22% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 194.84% trong 24h qua

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000286 trên tổng giá trị đã biến động tăng 161.68% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1602.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011189 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1258.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.300118 trên tổng giá trị $602,521 đã biến động tăng 1169.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 944.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.011821 trên tổng giá trị đã biến động tăng 834.48% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 JOBS JobsCoin JOBS $30,380 $0.000287 106,019,270 $870 -25.13% -28.66% -41.84%
702 VLTC Vault Coin VLTC $29,173 $0.000963 30,301,310 $1,208 -0.17% -17.82% 8.36%
703 CREVA CrevaCoin CREVA $26,729 $0.000735 36,390,750 $1,677 -0.17% -12.96% 7.66%
704 VPRC VapersCoin VPRC $26,230 $0.000034 780,124,964 $806 -0.21% 8.82% 80.62%
705 AGLC AgrolifeCoin AGLC $24,455 $0.003343 7,315,026 $933 -36.49% 69.17%
706 MILO MiloCoin MILO $23,704 $0.002197 10,789,954 $581 -0.17% -9.88% 2.71%
707 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,252 $0.001191 12,804,500 $1,204 -0.24% 34.32% -57.19%
708 SOCC SocialCoin SOCC $14,316 $0.010337 1,384,879 $1,589 1.25% -10.16% -24.47%
709 ELS Elysium ELS $13,389 $0.003343 4,005,012 $658 -0.17% -14.32% 14.76%
710 XRC Rawcoin XRC $11,423 $0.016206 704,882 $554 0.00% -1.65% -63.02%
711 LVPS LevoPlus LVPS $11,274 $0.007450 1,513,256 $2,252 -0.17% -10.98% 28.31%
712 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,808 $0.003390 3,188,280 $9,269 12.87% -1.73% 84.01%
713 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,761 $0.012650 850,702 $3,497 0.14% 33.68% 125.28%
714 ARGUS Argus ARGUS $10,026 $0.008731 1,148,324 $775 -0.17% -3.83% 35.66%
715 GRIM Grimcoin GRIM $9,943 $0.000963 10,324,802 $508 -0.16% 6.57% 21.05%
716 CRTM Corethum CRTM $8,338 $0.003335 2,500,000 $610 -0.18% -9.85% -63.49%
717 JS JavaScript Token JS $6,758 $0.000846 7,991,996 $809 -0.25% -9.54% -9.47%
718 HMC HarmonyCoin HMC $6,072 $0.010954 554,299 $3,873 -0.17% 17.72% 12.15%
719 DMB Digital Money… DMB $415 $0.000986 421,300 $647 3.03% -21.03% -26.23%
720 UNITY SuperNET UNITY $56,995,725 $69.84 816,061 LowVol 2.18% 42.79% 41.10%
721 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 3.03% 28.86%
722 ETT EncryptoTel [… ETT $14,710,615 $0.236767 62,131,190 LowVol 0.48% 96.52% 79.79%
723 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
724 ECN E-coin ECN $10,209,039 $2.24 4,553,439 LowVol -0.17% -5.36% -10.85%
725 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.14%
726 ECOB Ecobit ECOB $4,957,467 $0.011154 444,444,444 LowVol -0.17% 10.98% -7.09%
727 PGL Prospectors Gold PGL $4,934,792 $0.076508 64,500,000 LowVol -0.17% 2.21% 23.67%
728 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
729 YASH YashCoin YASH $4,775,926 $0.477580 10,000,264 LowVol -0.17% 2.10% 16.19%
730 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.30%
731 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,021,646 $0.613056 6,559,998 LowVol -0.31% -0.96% 26.81%
732 AC AsiaCoin AC $2,519,322 $0.002195 1,147,493,644 LowVol -4.24% -2.27% 38.88%
733 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,592,399 $0.262574 6,064,571 LowVol -0.17% 49.26% 84.95%
735 EMV Ethereum Movi… EMV $1,511,555 $0.230186 6,566,666 LowVol -0.28% 41.15%
736 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.47%
737 RC RussiaCoin RC $1,239,347 $0.147931 8,377,873 LowVol -0.17% 3.09% -32.13%
738 AHT Bowhead AHT $1,107,984 $0.138498 8,000,000 LowVol -0.17% 1.93% -34.93%
739 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.28% 121.68%
740 HTC HitCoin HTC $1,050,325 $0.000096 10,996,318,099 LowVol 16.32%
741 REX REX REX $1,017,137 $0.117442 8,660,756 LowVol -0.38% 3.00% -5.72%
742 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,014,051 $0.000044 22,839,398,030 LowVol 29.73% -42.65% -49.01%
743 MBI Monster Byte MBI $1,011,815 $0.060146 16,822,736 LowVol -0.61% -5.71% 34.13%
744 NKA IncaKoin NKA $1,010,532 $0.000091 11,117,888,409 LowVol -2.89% -39.70% -19.09%
745 BPC Bitpark Coin BPC $931,943 $0.012426 75,000,000 LowVol -0.18% 0.62% -10.73%
746 ANC Anoncoin ANC $866,621 $0.410659 2,110,317 LowVol -15.99% 2.16% 21.11%
747 IFLT InflationCoin IFLT $845,710 $0.000025 33,276,135,448 LowVol 22.70% 197.22% 21.99%
748 METAL MetalCoin METAL $771,501 $0.010029 76,925,527 LowVol -0.21% 1.56% -2.89%
749 MAC Machinecoin MAC $652,546 $0.032306 20,198,900 LowVol 0.01% -3.50% -12.91%
750 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.37%
751 TES TeslaCoin TES $600,225 $0.008177 73,400,464 LowVol -1.83% 15.02% 0.43%
752 USC Ultimate Secu… USC $593,747 $0.057405 10,343,113 LowVol -0.17% -12.23% 41.24%
753 LNK Link Platform LNK $559,175 $11.77 47,503 LowVol -0.18% -23.92% -19.83%
754 ITI iTicoin ITI $504,246 $15.76 32,000 LowVol -0.13% -21.00% -13.75%
755 AMBER AmberCoin AMBER $463,315 $0.010602 43,699,481 LowVol -3.64% 0.14% 4.34%
756 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 3.31% 17.74%
757 FNC FinCoin FNC $434,119 $0.033708 12,878,667 LowVol -5.10% 0.35% -18.17%
758 BUCKS SwagBucks BUCKS $419,997 $1.33 315,330 LowVol -0.23% 2.18% 17.19%
759 OPAL Opal OPAL $388,561 $0.025659 15,143,492 LowVol 5.18% -23.57% 48.22%
760 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -15.07%
761 AU AurumCoin AU $370,421 $1.25 296,216 LowVol -0.17% 5.69% 15.52%
762 TALK BTCtalkcoin TALK $365,740 $0.005602 65,290,635 LowVol -0.22% -20.18% -45.54%
763 GUN Guncoin GUN $356,128 $0.001814 196,273,078 LowVol -0.17% 15.70% -12.06%
764 SLG Sterlingcoin SLG $353,343 $0.084022 4,205,383 LowVol -0.55% -6.19% 4.31%
765 UNI Universe UNI $352,116 $0.032380 10,874,529 LowVol 5.10% 8.12% 13.31%
766 VLT Veltor VLT $351,851 $0.634131 554,855 LowVol -0.08% -7.12% -27.37%
767 DVC Devcoin DVC $348,174 $0.000023 15,154,357,500 54.94%
768 ICN iCoin ICN $337,294 $0.011557 29,184,213 LowVol -0.17% 3.75% -2.67%
769 DAXX DaxxCoin DAXX $334,781 $0.000674 496,562,470 LowVol 0.20% -1.54% -4.16%
770 Q2C QubitCoin Q2C $331,876 $0.001337 248,183,191 LowVol 7.51% -12.54% 29.39%
771 FC2 FuelCoin FC2 $330,027 $0.003248 101,623,319 LowVol 2.81% -3.59% 27.84%
772 JET Jetcoin JET $325,113 $0.066861 4,862,509 LowVol -0.17% 1.05% -40.47%
773 BRIT BritCoin BRIT $325,032 $0.015283 21,268,092 LowVol -0.17% -6.13% -5.71%
774 STS Stress STS $323,876 $0.000573 565,134,332 LowVol -0.17% 15.54%
775 WAY WayGuide WAY $315,331 $0.003152 100,040,708 LowVol -0.17% 1.20%
776 FLT FlutterCoin FLT $307,475 $0.000954 322,214,524 LowVol 0.08% 18.61% 32.96%
777 SHDW Shadow Token SHDW $281,486 $0.040212 7,000,000 LowVol -0.17% -1.95% 2.19%
778 XLC LeviarCoin XLC $280,530 $0.028806 9,738,428 LowVol 52.01% -4.65% 53.88%
779 TRI Triangles TRI $280,501 $3.85 72,891 LowVol -0.21% 2.98% -9.63%
780 CCN Cannacoin CCN $268,876 $0.057213 4,699,576 LowVol -0.17% 7.14% 55.05%
781 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol -0.45% 13.43%
782 8BIT 8Bit 8BIT $265,028 $0.227606 1,164,415 LowVol 12.62% 8.56% 33.73%
783 TRK Truckcoin TRK $260,564 $0.001679 155,197,388 LowVol 1.48% -5.09% 12.62%
784 PR Prototanium PR $256,132 $1.31 195,850 LowVol -0.21% -6.02% 31.01%
785 J Joincoin J $252,805 $0.103253 2,448,402 LowVol -1.45% 3.28% -1.06%
786 VIDZ PureVidz VIDZ $244,679 $0.001953 125,279,775 LowVol -0.17% -3.23% 0.88%
787 NYAN Nyancoin NYAN $243,463 $0.000765 318,096,300 LowVol 0.84% 2.23% 2.98%
788 FUNK The Cypherfunks FUNK $240,440 $0.000005 46,224,869,999 LowVol -0.28% 3.01% 5.17%
789 LOT LottoCoin LOT $237,751 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 15.74% 5.66% 17.44%
790 KAYI Kayicoin KAYI $235,262 $0.000828 284,221,428 LowVol 0.19% -68.28% 25.11%
791 RBIES Rubies RBIES $233,685 $0.022437 10,415,252 LowVol -0.21% -5.37% -10.01%
792 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.81%
793 UNIC UniCoin UNIC $227,340 $0.076643 2,966,210 LowVol -0.07% 2.84% 26.03%
794 SH Shilling SH $221,442 $0.005635 39,294,525 LowVol -0.17% 12.53% 318.95%
795 HODL HOdlcoin HODL $219,413 $0.001433 153,141,955 LowVol -0.17% -6.81% -2.01%
796 XPY PayCoin XPY $209,732 $0.017739 11,823,058 LowVol -0.17% 16.02% 15.56%
797 BIGUP BigUp BIGUP $202,205 $0.000096 2,116,976,123 LowVol -0.21% 7.91% 10.78%
798 FRC Freicoin FRC $199,901 $0.006782 29,476,860 LowVol -0.17% 0.66% 22.36%
799 CFT CryptoForecast CFT $197,725 $0.004298 46,000,000 LowVol -0.17% -48.94% -40.33%
800 CAGE CageCoin CAGE $196,611 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 4.32% -24.58% -97.59%
801 EVO Evotion EVO $195,052 $0.061703 3,161,139 LowVol -0.17% 13.14% 52.49%
802 KUSH KushCoin KUSH $193,583 $0.035547 5,445,824 LowVol -0.17% -5.79% 6.97%
803 EMD Emerald Crypto EMD $190,317 $0.009955 19,117,129 LowVol -0.54% 0.97% 39.96%
804 BOLI Bolivarcoin BOLI $188,169 $0.022627 8,316,000 LowVol 0.01% 8.20% 9.43%
805 LANA LanaCoin LANA $185,783 $0.000222 836,130,877 LowVol -12.77% -33.12% -18.93%
806 LTB LiteBar LTB $185,219 $0.231433 800,316 LowVol -0.12% -4.10% -4.14%
807 888 OctoCoin 888 $183,821 $0.003655 50,297,700 LowVol -0.20% 0.33% 45.39%
808 BLRY BillaryCoin BLRY $182,937 $0.020345 8,991,804 LowVol -0.17% 33.39% 213.62%
809 TGC Tigercoin TGC $178,814 $0.004107 43,536,800 LowVol -0.17% -10.46% -14.09%
810 WMC WMCoin WMC $172,866 $0.014996 11,527,489 LowVol -0.21% 16.56%
811 YAC Yacoin YAC $171,569 $0.001433 119,748,554 LowVol -0.17% 5.77% 17.53%
812 LEA LeaCoin LEA $171,191 $0.000547 312,766,290 LowVol 0.19% 3.55% 37.72%
813 I0C I0Coin I0C $169,487 $0.008077 20,984,836 LowVol -0.02% 5.98% -24.50%
814 ACOIN Acoin ACOIN $166,546 $0.136504 1,220,085 LowVol -0.99% 3.54% 12.90%
815 XRE RevolverCoin XRE $166,074 $0.007448 22,298,252 LowVol -0.16% -14.32% 18.40%
816 GAIA GAIA GAIA $166,004 $0.006888 24,101,381 LowVol -0.52% -44.23% -31.11%
817 REE ReeCoin REE $164,755 $0.000064 2,560,000,000 LowVol 3.85% 71.61% 85.26%
818 GAP Gapcoin GAP $163,946 $0.013659 12,002,989 LowVol -0.17% 63.89% 25.53%
819 ZUR Zurcoin ZUR $163,367 $0.001885 86,684,829 LowVol -0.12% -2.26% 21.17%
820 GRT Grantcoin GRT $162,446 $0.003773 43,054,917 LowVol -0.10% 3.87% 17.30%
821 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.77%
822 KED Darsek KED $158,683 $0.011721 13,537,998 LowVol -0.52% -19.01% -9.39%
823 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,413 $17.51 8,820 LowVol 0.15% -0.39% 2.49%
824 URC Unrealcoin URC $154,317 $0.021969 7,024,402 LowVol -0.17% 1.59% 33.08%
825 EVIL Evil Coin EVIL $149,107 $0.007093 21,020,383 LowVol 0.66% 0.29% 21.66%
826 RBX Ripto Bux RBX $146,703 $0.000385 381,236,123 LowVol -0.29% -8.08% -9.20%
827 HAL Halcyon HAL $145,474 $0.027604 5,270,006 LowVol -0.17% 2.37% 59.29%
828 ARI Aricoin ARI $145,355 $0.001036 140,262,505 LowVol -0.05% -5.05% 56.68%
829 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 3.33%
830 ANTI AntiBitcoin ANTI $141,797 $0.008119 17,465,159 LowVol -0.21% -5.69% 28.47%
831 RED RedCoin RED $141,570 $0.001910 74,107,896 LowVol 2.03% 2.00% 144.32%
832 RUPX Rupaya RUPX $140,113 $0.022992 6,093,949 LowVol 1.16% 49.98% 16.65%
833 BTCR Bitcurrency BTCR $138,782 $0.000818 169,598,616 LowVol -14.70% -61.98% -47.36%
834 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,798 $1531.61 89.9694 LowVol 0.27% 6.94%
835 PHS Philosopher S… PHS $136,148 $0.022637 6,014,340 LowVol -4.59% 2.08% -0.31%
836 GP GoldPieces GP $133,296 $0.109245 1,220,161 LowVol -5.25% -3.07% 24.28%
837 TTC TittieCoin TTC $131,852 $0.000105 1,259,816,434 LowVol 0.00% 4.67% 8.42%
838 XPD PetroDollar XPD $131,674 $0.002058 63,993,275 LowVol -31.90% -40.46% -34.68%
839 FIRE Firecoin FIRE $131,598 $1.34 98,412 LowVol -0.17% 2.08% 26.54%
840 MNM Mineum MNM $130,912 $0.013873 9,436,367 LowVol -0.37% -7.47% 1.83%
841 HMP HempCoin HMP $129,581 $0.000096 1,356,645,470 LowVol -0.17% 2.08% 16.32%
842 CNNC Cannation CNNC $128,636 $0.051935 2,476,893 LowVol -5.59% 6.68% -39.84%
843 SRC SecureCoin SRC $127,997 $0.015613 8,198,081 LowVol 12.60% -7.27% 63.03%
844 FRN Francs FRN $127,089 $0.032864 3,867,080 LowVol -1.09% -2.29% 7.13%
845 MARS Marscoin MARS $126,620 $0.004478 28,279,074 LowVol 9.20% 18.62% 77.48%
846 TEK TEKcoin TEK $123,848 $0.000088 1,414,054,562 LowVol -0.18% 1.20% -34.79%
847 OHM OHM OHM $118,671 $0.004012 29,581,441 LowVol -0.17% -4.73%
848 PX PX PX $118,288 $0.001242 95,262,006 LowVol -0.17% 20.40%
849 FLAX Flaxscript FLAX $115,687 $0.020722 5,582,819 LowVol -0.17% -3.09% 44.90%
850 QCN QuazarCoin QCN $115,477 $0.019103 6,044,911 LowVol -14.41% -2.27% 12.04%
851 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.03%
852 DLC Dollarcoin DLC $112,209 $0.012322 9,106,714 LowVol -0.17% 5.35% 35.17%
853 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,906,410,248 LowVol -0.96%
854 CACH CacheCoin CACH $111,754 $0.026639 4,195,132 LowVol 0.04% -5.13% 9.20%
855 BTQ BitQuark BTQ $110,578 $0.012322 8,974,334 LowVol -0.17% 1.90% -38.19%
856 BLC Blakecoin BLC $105,975 $0.007008 15,122,697 LowVol 3.62% 25.15% 53.44%
857 ARCO AquariusCoin ARCO $105,773 $0.071562 1,478,058 LowVol -0.30% -8.22% 27.31%
858 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 0.09% 13.72%
859 CAP Bottlecaps CAP $105,104 $0.000514 204,360,453 LowVol
860 XCT C-Bit XCT $104,438 $0.000664 157,223,250 LowVol -12.22% -8.54% -1.49%
861 TSE Tattoocoin (S… TSE $103,539 $0.001145 90,421,856 LowVol -0.17% 35.96% 49.80%
862 GPU GPU Coin GPU $98,891 $0.002443 40,477,042 LowVol -0.18% 6.76% 43.78%
863 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.07%
864 DRS Digital Rupees DRS $97,580 $0.000191 510,802,961 LowVol -0.17% 104.16% 132.63%
865 UNITS GameUnits UNITS $97,064 $0.027948 3,472,983 LowVol -0.21% -10.21% -6.32%
866 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol -0.44%
867 PXI Prime-XI PXI $91,632 $0.005176 17,702,705 LowVol 2.09% -6.78% 14.55%
868 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,373 $0.001146 79,719,140 LowVol 4.82% 41.24% 62.93%
869 COXST CoExistCoin COXST $91,245 $0.003367 27,100,000 LowVol -0.68% 94.09% 69.45%
870 ATX Artex Coin ATX $89,698 $0.004776 18,781,750 LowVol 24.79% 0.27% 46.79%
871 SLM Slimcoin SLM $88,460 $0.005922 14,937,439 LowVol -0.17% -5.54% 16.31%
872 IMS Independent M… IMS $88,120 $0.016413 5,368,934 LowVol -0.17% 24.37% 2.54%
873 CAT Catcoin CAT $87,965 $0.014232 6,180,800 LowVol -0.10% 16.16% -1.06%
874 XCO X-Coin XCO $86,356 $0.006973 12,384,976 LowVol -0.17% -2.71% -8.18%
875 ALL Allion ALL $84,376 $0.013610 6,199,359 LowVol -0.18% 7.66% 47.76%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,027 $0.104686 793,108 LowVol -0.17% 15.94% 81.83%
877 VUC Virta Unique … VUC $81,793 $0.001332 61,413,375 LowVol 4.45% 8.38% -7.25%
878 SOON SoonCoin SOON $80,929 $0.006494 12,462,620 LowVol -0.17% 3.36% 19.42%
879 CPN CompuCoin CPN $80,563 $0.004107 19,615,019 LowVol -0.17% 1.81% 35.86%
880 CRX Chronos CRX $78,233 $0.001061 73,729,962 LowVol 1.41% 32.84% 37.08%
881 JWL Jewels JWL $77,107 $0.003821 20,181,636 LowVol -0.21% 23.44%
882 SPT Spots SPT $75,968 $0.003391 22,406,021 LowVol 9.31% 9.01% 48.53%
883 MST MustangCoin MST $75,930 $0.120458 630,343 LowVol 0.23% -8.64% 24.11%
884 MRJA GanjaCoin MRJA $73,990 $0.016620 4,451,920 LowVol -0.17% -41.72% -47.70%
885 BITZ Bitz BITZ $71,501 $0.035914 1,990,891 LowVol -0.17% 2.03% 61.86%
886 611 SixEleven 611 $71,477 $0.166108 430,306 LowVol -7.04% -12.82% 15.90%
887 GPL Gold Pressed … GPL $71,277 $0.279047 255,429 LowVol -0.22% -9.67% 40.95%
888 BAS BitAsean BAS $70,465 $0.014093 5,000,000 LowVol -0.25% 10.38% -26.21%
889 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,079 $0.012749 5,496,929 LowVol -0.17% -10.00% -13.86%
890 DRM Dreamcoin DRM $68,556 $0.027986 2,449,632 LowVol -0.17% 3.14% 61.52%
891 ICOB ICOBID ICOB $68,367 $0.000641 106,701,874 LowVol -0.17% 14.61% 44.59%
892 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,138 $0.002733 24,931,054 LowVol 9.54% 0.91% 9.95%
893 BIP BipCoin BIP $67,456 $0.041454 1,627,261 LowVol -0.17% 3.09% 52.80%
894 HXX Hexx HXX $66,261 $0.044779 1,479,723 LowVol -0.32% -6.30% 38.61%
895 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol -0.13% 18.07%
896 ICE iDice ICE $65,199 $0.041501 1,571,013 LowVol 5.45% -20.00% -74.44%
897 300 300 Token 300 $63,751 $212.50 300 LowVol -0.21% 5.93% 52.22%
898 BVC BeaverCoin BVC $62,731 $0.020137 3,115,258 LowVol -0.22% 16.13% 17.18%
899 E4ROW E4ROW E4ROW $60,843 $0.014222 4,278,000 LowVol -0.36% -89.73%
900 URO Uro URO $58,351 $0.048331 1,207,310 LowVol -0.17% 1.88% 18.20%
901 GCC GuccioneCoin GCC $58,128 $0.002865 20,285,537 LowVol -0.21% -6.21% 27.26%
902 CF Californium CF $58,068 $0.024166 2,402,900 LowVol -0.17% 1.68% -6.27%
903 CASH Cashcoin CASH $57,315 $0.001242 46,158,242 LowVol -0.17% 20.64% 3.88%
904 RPC RonPaulCoin RPC $57,108 $0.064110 890,791 LowVol -0.06% 2.53% 25.84%
905 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,882 $0.000954 59,630,200 LowVol -12.54% 3.10% 16.19%
906 GLT GlobalToken GLT $56,819 $0.002191 25,930,800 LowVol -0.22% -5.03% -12.89%
907 XBTS Beatcoin XBTS $56,174 $0.036843 1,524,686 LowVol -0.17% 156.15% 39.44%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $55,922 $0.005540 10,094,424 LowVol -0.21% 5.73% 43.54%
909 JIN Jin Coin JIN $55,501 $0.005635 9,848,485 LowVol -0.21% 17.10%
910 WARP WARP WARP $54,816 $0.050050 1,095,224 LowVol -0.21% 2.08% 17.48%
911 DIBC DIBCOIN DIBC $54,665 $0.010933 5,000,000 LowVol 12.65% -0.79% -15.45%
912 PHO Photon PHO $54,309 $0.000003 20,376,178,278 LowVol -0.11% -21.93% 2.95%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $54,271 $0.008692 6,243,840 LowVol -0.17% 0.97% 13.32%
914 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,911 $0.006714 8,030,000 LowVol -0.12% -4.51% 13.64%
915 ARB ARbit ARB $51,944 $0.006686 7,769,000 LowVol 0.10% 12.49%
916 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.40%
917 PIE PIECoin PIE $50,982 $0.002865 17,791,895 LowVol -0.17% 9.37% -46.35%
918 SOIL SOILcoin SOIL $50,179 $0.008800 5,702,048 LowVol -0.17% -8.58% 30.49%
919 SONG SongCoin SONG $48,989 $0.001504 32,565,300 LowVol 1.67% 5.20% 169.96%
920 MND MindCoin MND $45,539 $0.003630 12,546,625 LowVol -0.17% 4.84% 26.36%
921 SFC Solarflarecoin SFC $44,370 $0.003151 14,083,450 LowVol -3.09% 2.95% -3.82%
922 EREAL eREAL EREAL $43,502 $0.000650 66,909,634 LowVol -0.18% 3.51% 23.81%
923 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
924 PULSE Pulse PULSE $42,339 $0.002961 14,298,972 LowVol -0.21% 9.12% 20.19%
925 CESC CryptoEscudo CESC $41,293 $0.000287 144,105,100 LowVol -0.17% 2.08% 74.47%
926 STEPS Steps STEPS $40,917 $0.002197 18,625,017 LowVol -0.17% 2.03% 16.10%
927 VIP VIP Tokens VIP $39,854 $0.000478 83,450,403 LowVol -0.17% 27.60% 45.39%
928 BIOS BiosCrypto BIOS $39,776 $0.001910 20,821,709 LowVol -33.48% -34.14% 16.88%
929 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,324 $0.014996 2,622,273 LowVol -0.17% 9.63% -7.63%
930 MCRN MACRON MCRN $38,970 $0.000097 401,421,401 LowVol -22.41% -58.33% -69.27%
931 DES Destiny DES $38,665 $0.024166 1,600,000 LowVol -0.17% 37.14% 96.19%
932 ORLY Orlycoin ORLY $38,342 $0.001046 36,646,779 LowVol -0.59% 1.65% 12.25%
933 NRO Neuro NRO $37,971 $0.001051 36,139,208 LowVol -0.17% -29.82% -25.15%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $37,004 $0.001827 20,252,646 LowVol 0.60% -0.55% 18.33%
935 CMT Comet CMT $36,759 $0.042115 872,830 LowVol 1.02% -17.91% -2.87%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,742 $0.001815 20,245,510 LowVol -0.17% 16.54%
937 KIC KibiCoin KIC $36,500 $0.002483 14,701,000 LowVol -0.17% 11.40% 49.42%
938 CRT CRTCoin CRT $36,344 $0.458477 79,270 LowVol -0.17% 2.08% 16.31%
939 PLNC PLNcoin PLNC $34,279 $0.002006 17,089,600 LowVol -0.17% 2.08% -2.28%
940 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 0.35% 14.41%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,431 $0.000478 70,000,000 LowVol -0.17% 2.08% 20.20%
942 G3N G3N G3N $33,225 $0.004394 7,561,891 LowVol 2.05% 4.35% 20.61%
943 GBT GameBet Coin GBT $32,495 $0.001528 21,262,780 LowVol -0.17% 2.03% 7.53%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $32,204 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.64% 1.44% 17.20%
945 FLVR FlavorCoin FLVR $31,938 $0.001528 20,898,106 LowVol -0.17% -15.83% -26.03%
946 UET Useless Ether… UET $31,670 $0.007986 3,965,716 LowVol 8.86% 66.60% 31.86%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,910 $0.006400 4,829,945 LowVol -0.17% 16.94% 16.56%
948 KNC KingN Coin KNC $30,682 $15.28 2,008 LowVol -0.17% 2.08% 16.32%
949 DPAY DPAY DPAY $30,390 $0.000382 79,541,001 LowVol -0.17% 2.08% 16.96%
950 BRAT BRAT BRAT $30,276 $0.000189 160,000,000 LowVol -0.37% -12.89% -23.09%
951 MTM MTMGaming MTM $29,901 $0.009967 2,999,967 LowVol 2.82% 83.11% 37.34%
952 RIDE Ride My Car RIDE $29,021 $0.000287 101,276,976 LowVol -0.17% 17.63% 74.47%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $28,655 $0.000287 100,000,000 LowVol -0.17% 2.08% -23.67%
954 LUNA Luna Coin LUNA $28,450 $0.017663 1,610,694 LowVol -30.29% 1.80% 23.10%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.33% 139.40%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.46%
957 ICON Iconic ICON $27,919 $0.047089 592,894 LowVol -0.17% -17.91% 13.33%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,330
959 PLACO PlayerCoin PLACO $26,836 $0.000764 35,120,000 LowVol 14.09% 15.66% 3.27%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,618 $0.028655 894,026 LowVol -0.17% 9.31% 7.04%
961 PEX PosEx PEX $25,541 $0.010411 2,453,240 LowVol -0.21% 15.35%
962 LIR LetItRide LIR $24,249 $0.000669 36,268,352 LowVol -0.17% 2.08% 1.78%
963 ERY Eryllium ERY $23,824 $0.004550 5,235,560 LowVol 1.04% 6.16% -6.53%
964 LTCR Litecred LTCR $23,676 $0.000783 30,227,750 LowVol -0.17% 2.16% -20.52%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.60%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,183 $0.030756 753,776 LowVol -0.21% 2.59% 17.41%
967 CAB Cabbage CAB $23,067 $0.002197 10,499,996 LowVol -0.17% -32.95% -22.91%
968 BNX BnrtxCoin BNX $22,691 $0.000856 26,493,001 LowVol 0.29% 10.24% 53.61%
969 CNC CHNCoin CNC $22,679 $0.000475 47,773,903 LowVol -0.18% 1.47% 42.64%
970 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.08% 12.41%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,408 $0.135454 165,428 LowVol -0.38% -10.23% 21.99%
972 HVCO High Voltage HVCO $21,979 $0.014710 1,494,171 LowVol -0.17% 2.03% 13.31%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $21,070 $0.000669 31,512,613 LowVol -0.17% 19.09% 35.70%
974 IMX Impact IMX $20,920 $0.000191 109,509,044 LowVol -0.21% 2.19% 131.53%
975 GBC GBCGoldCoin GBC $20,335 $0.001790 11,361,817 LowVol 2.57% 8.00% -17.39%
976 IBANK iBank IBANK $20,320 $0.004489 4,526,324 LowVol -0.17% -2.09% -8.89%
977 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
978 VRS Veros VRS $18,850 $0.000039 486,609,040 LowVol -4.00% -22.07% -34.24%
979 SDP SydPak SDP $17,970 $0.112518 159,706 LowVol -0.22% 1.93% 16.33%
980 SCS Speedcash SCS $17,181 $0.065619 261,831 LowVol -0.17% 0.95% 16.37%
981 BIOB BioBar BIOB $16,921 $0.019103 885,756 LowVol -0.17% -19.34% -3.77%
982 DAS DAS DAS $16,592 $0.006326 2,622,886 LowVol -0.17% -10.80% -4.56%
983 MGM Magnum MGM $16,162 $0.004107 3,935,156 LowVol -0.17% -40.68% 66.72%
984 DIX Dix Asset DIX $15,802 $1.6e-07 100,000,000,000 LowVol 1.49% 38.71% 222.91%
985 XOC Xonecoin XOC $14,602 $0.034768 420,000 LowVol -0.21% -20.34% -11.43%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,694 $7.93 1,727 LowVol -0.22% 2.07% -21.40%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,930 $0.001719 7,520,571 LowVol -0.21% 7.11% -32.02%
988 GEERT GeertCoin GEERT $12,136 $0.002384 5,091,200 LowVol 16.55% 2.56% 17.23%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.49%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,299 $0.000096 107,829,281 LowVol -0.22% 17.61%
992 P7C P7Coin P7C $10,092 $0.000287 35,220,238 LowVol -0.17% -12.75%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,769 $0.002907 3,360,417 LowVol 2.81% 17.13% 181.10%
994 NODC NodeCoin NODC $9,298 $0.005540 1,678,439 LowVol -0.17% 7.65% 25.22%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 5.71%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,661 $0.000573 15,112,554 LowVol -0.21% 8.53% -10.72%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,011 $0.000886 9,045,323 LowVol -0.21% 57.82% 54.11%
998 CONX Concoin CONX $7,322 $0.009838 744,266 LowVol -0.17% -7.81% -4.44%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,227 $0.000191 32,602,391 LowVol -0.16% -31.62% -51.51%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -44.81%
1001 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,874 $0.023007 211,827 LowVol 3.95%
1002 ULA Ulatech ULA $4,706 $0.025518 184,411 LowVol -0.47% 118.25% 167.85%
1003 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.78%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,187 $0.020454 204,701 -21.57%
1005 NANOX Project-X NANOX $3,738 $47758.00 0.078264 LowVol -0.17% -14.93% -37.14%
1006 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 LowVol 2.82% 17.13% 172.78%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,351 $0.201539 16,627 LowVol -14.63% 2.13% -15.34%
1009 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 169.95%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,681 $0.057214 46,864 LowVol 5.84% -4.73% 32.19%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,636 $0.001913 1,377,917 LowVol -0.05% -0.70% -22.84%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,363 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 6.91% 65.16% 26.82%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 2.93% -27.84%
1014 ABN Abncoin ABN $834 $0.012322 67,700 LowVol -0.21% -5.94% 13.14%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol
1016 EBT Ebittree Coin EBT $483 $0.000382 1,264,511 LowVol -0.21% -86.53% -39.70%
1017 ENV Environ ENV $354 $0.000003 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.18% 15.12%
1019 FAL Falcoin FAL $113 $0.000573 196,766 LowVol -0.17% 40.92% 41.77%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000573 87,140 LowVol -0.21% -12.06% -49.38%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000096 73,973 LowVol -0.21% 2.08% 16.32%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.24 $17,763,900 0.61% -1.72%
1023 QASH QASH QASH $1.01 $14,320,600 -0.45% 42.87%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,300,030 0.00% 28.33% 61.37%
1025 INK Ink INK $0.148695 $6,704,750 1.40% -10.22% -47.06%
1026 AI POLY AI AI $16.70 $4,531,630 3.93% -0.06%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.32 $4,234,030 1.99% 6.53% 82.12%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.87 $3,889,850 -4.65% -16.52% -39.56%
1029 REC Regalcoin REC $41.46 $3,011,500 0.31% -0.81% -4.72%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.53 $2,402,820 1.49% -23.14% -21.93%
1031 NULS Nuls NULS $0.645651 $2,150,520 4.41% -6.17% -26.44%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,092,650 0.00% 2.60% 2.53%
1033 BTE BitSerial BTE $3.03 $1,332,230 -1.11% -23.10% -46.78%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9368.12 $1,181,540 0.51% 2.64% 17.18%
1035 ETN Electroneum ETN $0.032467 $928,244 7.56% 27.74% 7.83%
1036 WC WINCOIN WC $1.50 $903,663 0.11% -4.83% -19.47%
1037 EAG EA Coin EAG $2.96 $886,044 1.46% -22.13% -36.45%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.94 $797,516 0.48% 3.56% -0.98%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $36.77 $686,501 21.23% 4.55% -17.17%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.36 $624,452 0.30% -6.77% 41.03%
1041 RYZ ANRYZE RYZ $0.008384 $619,599
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.05 $553,204 -0.06% -5.10% 17.61%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $121.69 $461,547 3.11% -36.72% 3.04%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000166 $392,284 -0.25% 26.29% 0.92%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.036869 $379,958 -6.20% -20.17% -28.22%
1046 BOT Bodhi BOT $0.476513 $375,247 0.36% -4.10% -28.03%
1047 THS TechShares THS $1.04 $351,445 -2.76% -0.13% 5.22%
1048 TSL Energo TSL $0.033112 $341,017 -1.10% 1.79%
1049 AION Aion AION $1.14 $312,605 -0.18% 5.24% 31.77%
1050 FLIXX Flixxo FLIXX $0.147351 $220,962 -0.18% 38.48%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000191 $192,376 -0.17% 5.01% -97.51%
1052 UGT UG Token UGT $0.452443 $157,201 -1.61% 5.54% 33.27%
1053 XID Sphre AIR XID $0.203457 $152,412 -0.12% 2.44% 7.11%
1054 BSR BitSoar BSR $0.215580 $151,586 -10.66% -23.38% 37.98%
1055 LLT LLToken LLT $0.306880 $143,371 -0.18% -3.88% -9.13%
1056 SUR Suretly SUR $3.81 $132,960 -0.36% -0.67% 28.76%
1057 XCPO Copico XCPO $0.027717 $122,178 -0.87% 14.38% 10.92%
1058 ICX ICON ICX $1.45 $120,441 7.74% 31.25% 40.83%
1059 INF InfChain INF $0.008692 $115,096 0.15% -2.55%
1060 B3 B3Coin B3 $0.000443 $114,358 -9.34% -5.66% 68.64%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.111585 $90,428 -1.47% 3.89% 11.69%
1062 HOLD Interstellar … HOLD $0.056020 $86,119 -1.89% -47.04% -51.33%
1063 PHR Phore PHR $0.492819 $76,288 3.29% 8.31% 36.26%
1064 RMC Russian Minin… RMC $12639.10 $70,475 -1.01% -3.83% 20.54%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.043770 $69,761 -0.36% -18.54% -4.97%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.88 $69,630 -0.28% 10.29% 38.98%
1067 SISA SISA SISA $0.026500 $56,899 -13.30% -21.81% -69.20%
1068 COR CORION COR $0.934720 $49,429 -0.30% -5.10% 2.90%
1069 EVR Everus EVR $5.03 $42,524 -0.28% 2.58% 23.77%
1070 MSD MSD MSD $0.012500 $41,503 0.13% -3.93% -11.46%
1071 DSR Desire DSR $0.158585 $38,472 -9.15% 52.77% -32.78%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.005282 $36,994 3.03% -33.79%
1073 HYTV Hyper TV HYTV $0.010174 $35,167 -0.18%
1074 STEX STEX STEX $0.329045 $34,480 2.18% 42.57% 84.52%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.061966 $33,787 -0.25% -9.82% 24.96%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.170918 $32,145 -5.81% -3.75% -1.66%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.005062 $30,289 -0.17% -0.18% 20.02%
1078 BTCM BTCMoon BTCM $0.011821 $26,631 28.49% 26.09% 834.48%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.46 $25,816 9.05% 18.99%
1080 DEUS DeusCoin DEUS $0.386362 $24,053 -0.13% -5.76% 1.81%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003146 $21,821 0.64% -7.40% -2.58%
1082 B2B B2B B2B $0.450169 $21,812 -0.36% -21.00% -72.07%
1083 GLS GlassCoin GLS $0.773680 $20,121 31.78%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.53 $18,856 -4.57% 3.04% -14.19%
1085 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042279 $18,048 -0.18% -7.27% -25.36%
1086 PLX PlexCoin PLX $0.099990 $17,564 -9.91% -23.67%
1087 AKY Akuya Coin AKY $0.276901 $16,447 -0.22% -10.10% -58.97%
1088 MCR Macro MCR $2.99 $13,901 1.50% 41.95% -13.51%
1089 BPL Blockpool BPL $0.162759 $11,201 -0.17% -11.57% -16.23%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002446 $11,191 -13.45% -14.62% 28.04%
1091 AERM Aerium AERM $1.73 $8,869 -2.35% -7.72% -8.59%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.039461 $8,691 -0.25% -6.63%
1093 MGC GulfCoin MGC $0.003532 $8,500 -0.27% -2.40% -1.82%
1094 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083099 $7,507 -0.17%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086155 $7,245 -0.17% -11.89% 47.55%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000191 $7,049 -27.70% 0.57% -6.26%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003759 $7,005 -0.25% 6.19% 56.10%
1098 SMART SmartBillions SMART $0.404001 $6,876 -0.25% -1.55%
1099 WIC Wi Coin WIC $0.003139 $6,682 1.74% -2.81% 15.42%
1100 BOS BOScoin BOS $1.12 $6,566 -1.73% -8.96% -7.08%
1101 PRM PrismChain PRM $0.001815 $6,396 2.14% 21.88% 100.91%
1102 TER TerraNova TER $1.94 $5,538 -8.83% -22.55% -47.45%
1103 SND Sand Coin SND $0.566527 $5,422 -0.18% -15.03% -24.64%
1104 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002359 $4,447 2.40% -11.02% -5.52%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111849 $4,312 0.15% -4.82% 48.92%
1106 VIU Viuly VIU $0.002866 $4,245 -0.18% -29.49% -16.88%
1107 EFYT Ergo EFYT $9.09 $4,180 -9.55% -6.32% 11.65%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.085820 $4,125 -0.44% 13.40% 52.92%
1109 IBTC iBTC IBTC $0.012919 $3,760 -0.18% 11.64% 39.49%
1110 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039312 $3,560 -4.44% -9.78% -16.20%
1111 APC AlpaCoin APC $0.026673 $3,491 6.55% 22.87% -16.02%
1112 DAY Chronologic DAY $3.57 $3,328 -0.35% -25.99% -6.58%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.205949 $3,221 -5.19% 249.70% 153.08%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.117418 $2,963 -0.25% 10.44% 25.97%
1115 WOW Wowcoin WOW $0.000096 $2,686 -0.17% -21.75% -29.95%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000559 $2,643 -0.25% -5.92% -9.68%
1117 NTWK Network Token NTWK $0.003465 $2,615 -0.25% -3.75% 198.09%
1118 HIGH High Gain HIGH $0.000955 $2,611 -0.17% 26.61% -10.88%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009419 $2,522 -0.18% -26.44% 11.62%
1120 NAMO NamoCoin NAMO $0.000191 $2,351 88.96% 93.94% 36.19%
1121 TRIA Triaconta TRIA $6.68 $2,244 -0.25% 3.10%
1122 BLX Blockchain Index BLX $2.47 $2,230 -0.28% 6.47% 22.85%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014666 $2,083 -0.18% 0.44% -1.81%
1124 STU bitJob STU $0.036617 $1,982 -0.10% -14.42% -44.59%
1125 FUDD DimonCoin FUDD $0.001832 $1,976 -0.36% 2.27%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005158 $1,890 -0.17% -10.83% -37.40%
1127 MKR Maker MKR $399.30 $1,778 -0.28% 1.58% 48.52%
1128 FID BITFID FID $0.095516 $1,750 -0.17% -42.00%
1129 MGC MergeCoin MGC $0.013945 $1,665 -0.17% 8.43%
1130 XOT Internet of T… XOT $2851.54 $1,652 -0.17% 9.35% 15.94%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.83 $1,602 -0.21% 2.05% 101.54%
1132 PNX Phantomx PNX $0.016729 $1,564 -0.50% 50.67% -6.90%
1133 IQT iQuant IQT $0.127058 $1,531 -0.17% 2.42% -33.63%
1134 MEN PeopleCoin MEN $0.000096 $1,514 -0.17% 2.08%
1135 DFS DFSCoin DFS $0.009223 $1,489 3.99% -4.86% 10.71%
1136 FOR FORCE FOR $0.002161 $1,447 1.37% 26.36% -12.84%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.037060 $1,415 -0.22% 0.74% -31.39%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065768 $1,350 -0.18% -9.29% 1.25%
1139 ACC AdCoin ACC $0.112033 $1,282 44.74% -15.68% 21.06%
1140 WA WA Space WA $0.021778 $1,233 -0.21% -16.88% -1.11%
1141 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,146 0.87% 12.18% 14.39%
1142 PRES President Trump PRES $0.003918 $1,068 -0.16% 2.19% 1.35%
1143 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 $1,061 -0.20% 1.11% -6.48%
1144 GARY President Joh… GARY $0.071637 $1,045 -0.17% -3.66% -30.79%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038684 $1,038 -0.17% -38.10% -51.77%
1146 ABC Alphabit ABC $15.76 $1,000 -0.17% 2.08% 18.23%
1147 VULC Vulcano VULC $0.009401 $968 -0.17% 1.26% 15.53%
1148 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008501 $961 -0.22% 11.44% 69.35%
1149 MCI Musiconomi MCI $0.065002 $896 0.59% 13.70% 1.79%
1150 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $894 -0.23% 4.69% 944.85%
1151 HAT Hawala.Today HAT $0.192605 $888 -0.25% 36.05% 17.83%
1152 FLAP FlappyCoin FLAP $8.9e-07 $873 -4.09% 0.25% -28.86%
1153 GRN Granite GRN $0.013372 $872 -0.17% -10.95% 12.36%
1154 EBIT eBIT EBIT $0.001175 $860 -0.25% 52.46% 46.92%
1155 TOP TopCoin TOP $0.000669 $842 -0.17% 2.20% -30.39%
1156 QBT Cubits QBT $0.001052 $837 -0.21% -43.50% 44.26%
1157 NTC Natcoin NTC $0.282513 $836 -0.22% 11.83% -52.85%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.13 $803 -0.28% -0.98% -11.33%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000096 $703 -0.21% 2.08% -6.03%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000096 $691 -0.21% 2.08% 16.60%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000860 $685 -0.21% 2.08% -7.32%
1162 XRY Royalties XRY $0.021373 $675 -0.21% -71.69% -60.64%
1163 YEL Yellow Token YEL $0.004668 $666 -0.18% 112.63% -24.67%
1164 BIT First Bitcoin BIT $0.007641 $665 -15.93% -43.59% -35.91%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.002598 $645 -0.88% -19.69% -13.07%
1166 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000382 $640 -0.21% -26.38% -15.21%
1167 DASHS Dashs DASHS $0.032475 $566 -0.17% 6.61% 19.79%
1168 OX OX Fina OX $0.000150 $549 -0.01% -19.30% -27.42%
1169 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003335 $542 -0.04% -0.87% 15.36%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $0.975500 $534 -0.18% -1.35% -10.25%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.002579 $532 34.73% 2.03% -32.26%
1172 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -0.25% -25.67% 13.26%
1173 MINEX Minex MINEX $0.049568 LowVol -12.28% -5.92% -1.65%
1174 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281326 LowVol 0.01% -57.22%
1175 GBRC Global Busine… GBRC $0.000096 LowVol -0.21% 2.08% 16.05%
1176 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006673 LowVol -0.17% 2.79% -3.82%
1177 BIRDS Birds BIRDS $0.000096 LowVol -0.21% 2.08%
1178 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001433 LowVol -0.17% -23.44% -16.99%
1179 SAK Sharkcoin SAK $0.002388 LowVol 2.77% -1.72% 39.92%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.240411 LowVol -1.21% -5.27% 10.63%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000191 LowVol -0.17% 16.32%
1182 INDIA India Coin INDIA $0.000287 LowVol -0.21% 53.12% 8.28%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.93% 17.71% 42.45%
1184 ASN Aseancoin ASN $0.004680 LowVol -0.17% 38.94% 52.43%
1185 XQN Quotient XQN $0.004967 LowVol -0.17% -9.87%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000191 LowVol -0.17% -44.66% -27.69%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.000955 LowVol -0.21% -25.55% 5.43%
1188 SKR Sakuracoin SKR $0.000674 LowVol -0.15% -19.03% -9.75%
1189 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.15% -4.53% -25.82%
1190 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -0.36% 3.03% 28.87%
1191 SWP Swapcoin SWP $0.209986 LowVol -0.25% 130.27% 244.94%
1192 FC Facecoin FC $0.004227 LowVol -0.18% 3.03% 15.41%
1193 KASHH KashhCoin KASHH $0.000094 LowVol -0.19% 42.20% 16.02%
1194 BXC Bitcedi BXC $0.001818 LowVol -17.19% -13.50% 36.52%
1195 PRN Protean PRN $0.000022 LowVol 65.64% -71.41% -44.69%
1196 GAY GAY Money GAY $0.011342 LowVol -19.91% -23.75% -33.12%
1197 DON Donationcoin DON $0.000669 LowVol -0.09% 28.38% 60.97%
1198 EDRC EDRCoin EDRC $0.041158 LowVol -0.29% -16.66% -15.61%
1199 PDG PinkDog PDG $0.000096 LowVol -0.17% -41.84%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.52% 194.84% -66.52%
1201 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -0.30% -31.22% -97.10%
1202 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003630 LowVol -0.17% 2.03% 15.99%
1203 YES Yescoin YES $0.000087 LowVol 0.40% 60.45% 1602.27%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000478 LowVol 12.72% 27.60% 9.95%
1205 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011189 LowVol -6.22% 134.79% 1258.83%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000287 LowVol -0.21% -21.17% -12.76%
1207 UR UR UR $0.000656 LowVol -0.22% 15.07% 32.28%
1208 CLINT Clinton CLINT $0.008596 LowVol -11.04% -14.97% -5.55%
1209 HCC Happy Creator… HCC $0.000382 LowVol -0.22% 1.44% -22.35%
1210 SKC Skeincoin SKC $0.003248 LowVol -0.17% 2.03% 5.02%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.002507 LowVol -0.18% 61.15% -94.94%
1212 REGA Regacoin REGA $0.002101 LowVol -0.17% 2.08% -34.37%
1213 TIE TIES Network TIE $0.098181 LowVol -0.18% 20.14% 36.46%
1214 BUB Bubble BUB $0.015378 LowVol -0.17% 7.26%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.004308 LowVol -0.17% -31.37% 172.11%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002865 LowVol -3.39% -7.21%
1217 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002075 LowVol -0.17% 4.99% -13.75%
1218 AXIOM Axiom AXIOM $0.014710 LowVol -0.17% 2.08% 16.32%
1219 BEST BestChain BEST $0.001190 LowVol 14.00% 7.50% -4.28%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000089 LowVol 1.64% -52.51% 7.01%
1221 FLASH Flash FLASH $0.005158 LowVol -0.17% 0.38% 12.21%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.057214 LowVol -0.21% 11.17% 20.93%
1223 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005597 LowVol 1.37% -4.16% 47.85%
1224 ACES Aces ACES $0.000133 LowVol 39.52% 33.89% -3.94%
1225 NBIT netBit NBIT $0.048427 LowVol -0.17% 2.08% 32.30%
1226 UNC UNCoin UNC $0.000096 LowVol -0.17% 2.08% 16.31%
1227 ANI Animecoin ANI $0.000096 LowVol -0.21% 2.08% -41.42%
1228 FFC FireFlyCoin FFC $0.000096 LowVol -0.17% -3.12% 7.09%
1229 10MT 10M Token 10MT $0.002086 LowVol -0.18% -16.34% -61.87%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009691 LowVol -0.18% -2.53% -0.20%
1231 TURBO TurboCoin TURBO $0.000096 LowVol -0.17%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000080 LowVol -0.36% -29.18% 68.74%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000287 LowVol -0.21% 5.75%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000478 LowVol -0.17% -14.94% 9.90%
1235 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol -0.17% 2.08%
1236 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000573 LowVol -0.17% 21.81%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001624 LowVol -0.17% 2.03% -4.70%
1238 MARX MarxCoin MARX $0.001144 LowVol -0.17% 35.21% 56.58%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001129 LowVol 0.80% 6.90% -16.52%
1240 BET BetaCoin BET $0.002496 LowVol 2.20% -11.09% -1.95%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033473 LowVol 2.82% -2.93% 10.70%
1242 FBL Faceblock FBL $0.002067 LowVol -0.18% 1.77% -92.52%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $1.72 LowVol -0.17% -4.41% -18.12%
1244 PRIMU Primulon PRIMU $0.000096 LowVol -50.08% -42.82% -41.84%
1245 FAP FAPcoin FAP $0.011749 LowVol -0.17% 2.92% -22.67%
1246 DBG Digital Bulli… DBG $0.005635 LowVol -0.17% 0.33% 16.31%
1247 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000382 LowVol -0.17% 7.37% 5.00%
1248 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000478 LowVol -0.17% 27.60% 17.31%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.003966 LowVol -0.17% 15.54% 26.15%
1250 DISK DarkLisk DISK $0.000955 LowVol -0.17% 2.08%
1251 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.212523 LowVol -16.51% -20.92% -3.06%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.003343 LowVol -0.17% 11.65% 29.80%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001146 LowVol -0.17% 11.31% -33.32%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000191 LowVol -0.17% 93.27% 16.33%
1255 AV AvatarCoin AV $0.030565 LowVol -0.21% 4.03% 21.02%
1256 HYPER Hyper HYPER $0.029323 LowVol -0.17% 34.66%
1257 BITOK Bitok BITOK $0.000096 LowVol -0.17% 2.08% 17.15%
1258 TODAY TodayCoin TODAY $0.001051 LowVol -0.17% -4.12% 51.74%
1259 OP Operand OP $0.000860 LowVol -0.17%
1260 EUSD eUSD EUSD $0.000143 LowVol -0.28% 1.71% -71.92%
1261 UTA UtaCoin UTA $0.000860 LowVol -0.21% -16.48% 45.66%
1262 PI PiCoin PI $0.000955 LowVol -0.17% 1.36%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.85 LowVol -0.16% 1.72% 7.95%
1264 9COIN 9COIN 9COIN $0.002579 LowVol -0.21% -4.96% -12.74%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000287 LowVol -0.17% -23.44% -12.76%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001815 LowVol -0.21% -3.02% -0.83%
1267 ELC Elacoin ELC $0.068478 LowVol -0.17% -5.36% -21.88%
1268 CC CyberCoin CC $0.000096 LowVol -0.17% 2.08% 16.56%
1269 SPORT SportsCoin SPORT $0.000860 LowVol -0.17% -13.19% 16.30%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.001624 LowVol -0.17% -0.53% 16.33%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.29% -17.50% -22.91%
1272 BGR Bongger BGR $0.000086 LowVol -0.42% -26.21%
1273 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000286 LowVol -0.17% 161.68% 73.66%
1274 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003534 LowVol -0.17% 2.08%
1275 MAVRO Mavro MAVRO $0.011940 LowVol -0.17% -6.00% -6.75%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009647 LowVol -27.98% 6.24%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.019963 LowVol -0.17% 0.94%
1278 TELL Tellurion TELL $0.000194 LowVol -0.19% 24.36% -1.06%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000096 LowVol -0.17% 2.08%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003343 LowVol -0.17% -7.51%
1281 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078419 LowVol -0.17% 32.87% 15.40%
1282 MAGN Magnetcoin MAGN $0.547036 LowVol -0.21% 21.49% 29.10%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001337 LowVol -0.17% 8.48%
1284 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003248 LowVol -0.21% 2.08% 8.68%
1285 LTH LAthaan LTH $0.000669 LowVol -0.17% 1.59% 16.31%
1286 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.9e-07 LowVol -0.28% 4.08% -38.40%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000195 LowVol -0.30% 4.20%
1289 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 3.48%
1290 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.01%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008016 LowVol -0.26% 1.48%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 53.39%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.01%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 2.29% 28.43%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol 3.16% 6.99%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144841 LowVol -0.06% 1.84% 16.72%
1297 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 2.82% 30.44%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.34%
1299 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol -0.86% 12.98%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -3.93%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1302 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.50%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol -1.18% 1.54%
1306 XID International… XID $0.007393 LowVol 9.79%
1307 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1308 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 19.52%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.24%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 3.59% 18.13%
1312 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 2.57% 16.93%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1315 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 3.11%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.30%
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1319 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.33%
1320 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.86% -72.83%
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1323 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi