Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1322 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9625.12 trên tổng giá trị $160,780,526,261

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.73 trên tổng giá trị $45,566,083,368

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1636.81 trên tổng giá trị $27,539,144,109

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249454 trên tổng giá trị $9,634,629,516

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $362.51 trên tổng giá trị $6,044,555,941

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.014307 trên tổng giá trị đã biến động tăng 545.90% trong 1h qua

    + Đồng PRIMU Primulon (PRIMU) đang có giá hiện tại $0.000256 trên tổng giá trị đã biến động tăng 49.96% trong 1h qua

    + Đồng XBL Billionaire T… (XBL) đang có giá hiện tại $0.223918 trên tổng giá trị $742,371 đã biến động tăng 40.86% trong 1h qua

    + Đồng BRIA BriaCoin (BRIA) đang có giá hiện tại $1.31 trên tổng giá trị $737,728 đã biến động tăng 39.81% trong 1h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.056707 trên tổng giá trị $255,182 đã biến động tăng 38.78% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000080 trên tổng giá trị $35,253,719 đã biến động tăng 501.32% trong 24h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.056707 trên tổng giá trị $255,182 đã biến động tăng 490.22% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000019 trên tổng giá trị $10,396,649 đã biến động tăng 347.52% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.215596 trên tổng giá trị $338,704 đã biến động tăng 328.73% trong 24h qua

    + Đồng JS JavaScript Token (JS) đang có giá hiện tại $0.002448 trên tổng giá trị $19,562 đã biến động tăng 252.55% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.012649 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1436.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.280444 trên tổng giá trị $563,024 đã biến động tăng 1105.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 950.69% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000047 trên tổng giá trị đã biến động tăng 797.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.056707 trên tổng giá trị $255,182 đã biến động tăng 657.83% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $22,702 $0.001778 12,766,750 $1,109 28.01% 107.04% -22.97%
702 JS JavaScript Token JS $19,562 $0.002448 7,991,996 $813 0.76% 252.55% 180.77%
703 LBTC LiteBitcoin LBTC $12,672 $0.003975 3,188,280 $13,349 9.10% -1.91% 109.46%
704 LVPS LevoPlus LVPS $12,306 $0.008132 1,513,256 $1,428 0.21% -1.92% 59.64%
705 XRC Rawcoin XRC $11,603 $0.016461 704,882 $547 0.89% 2.22% -68.07%
706 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $11,278 $0.013257 850,702 $3,419 5.09% 63.37% 110.41%
707 ARGUS Argus ARGUS $9,923 $0.008641 1,148,324 $750 2.91% 14.87% 24.97%
708 GRIM Grimcoin GRIM $9,517 $0.000922 10,324,802 $685 0.97% -8.57% 12.48%
709 HMC HarmonyCoin HMC $6,521 $0.011787 553,252 $5,017 0.97% 11.47% 19.66%
710 ABN Abncoin ABN $836 $0.012341 67,700 $942 0.97% -2.32% 10.46%
711 FAL Falcoin FAL $113 $0.000574 196,766 $976 21.17% 7.21% 33.92%
712 UNITY SuperNET UNITY $48,593,971 $59.55 816,061 LowVol 0.19% 44.34% 58.76%
713 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 1.84% 30.89%
714 TGT Target Coin TGT $14,939,149 $0.015685 952,429,892 LowVol -4.46% -27.25% -36.60%
715 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
716 ECN E-coin ECN $11,317,522 $2.49 4,549,611 LowVol 0.97% 12.73% -10.80%
717 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -33.06%
718 PGL Prospectors Gold PGL $4,942,674 $0.076631 64,500,000 LowVol 0.97% 7.34% 26.78%
719 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 0.36% 12.08%
720 YASH YashCoin YASH $4,783,556 $0.478343 10,000,263 LowVol 1.12% 26.12% 0.43%
721 ECOB Ecobit ECOB $4,692,933 $0.010559 444,444,444 LowVol 0.98% -14.26% -14.45%
722 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 24.24%
723 [email protected] Bankcoin [email protected] $3,975,201 $0.605976 6,559,998 LowVol 0.76% -2.65% 2.43%
724 ADST AdShares ADST $2,776,767 $0.232960 11,919,502 LowVol 7.90% 31.78% 39.06%
725 IXC Ixcoin IXC $2,737,966 $0.130385 20,999,088 LowVol 1.06% 12.59% 29.05%
726 ADL Adelphoi ADL $2,530,470 $0.107807 23,472,224 LowVol 0.80% 10.10% 47.20%
727 AC AsiaCoin AC $2,190,168 $0.001910 1,146,474,639 LowVol 0.98% -10.29% 23.77%
728 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
729 MXT MarteXcoin MXT $1,885,529 $0.672308 2,804,562 LowVol 3.52% -2.59% -5.32%
730 ETBS Ethbits ETBS $1,730,723 $1.24 1,391,604 LowVol 1.06% 34.88% 8.45%
731 EMV Ethereum Movi… EMV $1,517,497 $0.231091 6,566,666 LowVol 0.71% 11.32%
732 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -11.79%
733 RC RussiaCoin RC $1,235,108 $0.147425 8,377,873 LowVol -11.22% 6.55% -22.64%
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,105,250 $0.182249 6,064,506 LowVol 1.12% 8.63% 22.81%
735 NKA IncaKoin NKA $1,072,233 $0.000096 11,117,666,768 LowVol 1.14% 14.97% -18.38%
736 CASINO Casino CASINO $1,035,470 $1.04 1,000,000 LowVol -0.09% 5.75% 113.19%
737 REX REX REX $1,021,406 $0.117935 8,660,756 LowVol 0.76% 1.25% -3.53%
738 MBI Monster Byte MBI $994,027 $0.059088 16,822,736 LowVol 0.61% 0.96% 35.99%
739 ORB Orbitcoin ORB $985,312 $0.319344 3,085,426 LowVol 1.05% 5.00% 22.73%
740 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 6.50%
741 BPC Bitpark Coin BPC $927,165 $0.012362 75,000,000 LowVol -4.55% 4.90% -18.28%
742 ANC Anoncoin ANC $888,321 $0.420942 2,110,317 LowVol 1.06% 7.31% 15.28%
743 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $811,701 $0.000036 22,838,323,030 LowVol -46.09% -60.89% -31.10%
744 METAL MetalCoin METAL $772,732 $0.010045 76,925,527 LowVol 1.06% 6.92% -1.42%
745 CARBON Carboncoin CARBON $738,007 $0.000048 15,392,008,288 LowVol 0.40% -30.65% -16.02%
746 KOBO Kobocoin KOBO $682,917 $0.027648 24,700,248 LowVol 1.06% 28.87% -13.31%
747 MAC Machinecoin MAC $649,612 $0.032162 20,198,450 LowVol 0.71% 7.12% -8.30%
748 IFLT InflationCoin IFLT $615,737 $0.000019 33,259,715,910 LowVol 2.16% 127.78% 17.85%
749 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 1.64%
750 USC Ultimate Secu… USC $594,697 $0.057497 10,343,113 LowVol 0.97% -4.53% 72.85%
751 LNK Link Platform LNK $560,002 $11.79 47,503 LowVol 1.06% -36.73% -28.83%
752 ITI iTicoin ITI $559,798 $17.49 32,000 LowVol -1.22% -8.21% 3.44%
753 CFT CryptoForecast CFT $523,282 $0.011376 46,000,000 LowVol 0.93% 59.34% 90.03%
754 AMBER AmberCoin AMBER $476,595 $0.010906 43,699,481 LowVol 0.83% 7.21% 8.75%
755 FC2 FuelCoin FC2 $466,663 $0.004592 101,623,054 LowVol 1.12% 26.12% 33.10%
756 GOOD Goodomy GOOD $465,275 $0.001054 441,349,000 LowVol 0.93% 4.46% 218.24%
757 VAL Valorbit VAL $453,694 $0.000096 4,742,346,801 LowVol 1.06% 7.21% 18.29%
758 FNC FinCoin FNC $439,546 $0.034130 12,878,667 LowVol 0.81% 5.51% -9.84%
759 FXE FuturXe FXE $427,927 $1.82 235,421 LowVol 0.97% -0.64% -0.32%
760 BUCKS SwagBucks BUCKS $420,777 $1.34 315,146 LowVol 1.00% 7.82% 19.11%
761 PXC Phoenixcoin PXC $418,718 $0.006730 62,217,227 LowVol -0.71% 13.24% 4.74%
762 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -18.14%
763 AU AurumCoin AU $371,226 $1.25 296,216 LowVol 1.12% 10.99% 18.76%
764 TALK BTCtalkcoin TALK $364,500 $0.005583 65,290,635 LowVol 0.61% -17.77% -51.20%
765 UNI Universe UNI $356,254 $0.032814 10,856,651 LowVol 1.06% 22.57% 11.28%
766 DVC Devcoin DVC $348,134 $0.000023 15,152,607,500 55.18%
767 ICE iDice ICE $338,704 $0.215596 1,571,013 LowVol -1.69% 328.73% 37.73%
768 GUN Guncoin GUN $337,919 $0.001722 196,262,428 LowVol 7.00% 13.76% -15.21%
769 ICN iCoin ICN $337,828 $0.011576 29,183,694 LowVol 1.06% 9.01% -3.96%
770 DAXX DaxxCoin DAXX $333,675 $0.000672 496,521,250 LowVol 0.89% 4.00% -1.47%
771 JET Jetcoin JET $325,633 $0.066968 4,862,509 LowVol 0.97% -5.21% -34.04%
772 BRIT BritCoin BRIT $325,551 $0.015307 21,268,092 LowVol 1.06% -1.16% -5.63%
773 STS Stress STS $324,394 $0.000574 565,134,332 LowVol 1.06% 7.22%
774 WAY WayGuide WAY $315,836 $0.003157 100,040,708 LowVol 1.12% 2.74%
775 GAIA GAIA GAIA $297,481 $0.012343 24,101,381 LowVol 4.78% 27.34%
776 SHDW Shadow Token SHDW $281,936 $0.040276 7,000,000 LowVol 0.97% 0.30% 1.47%
777 TRI Triangles TRI $279,937 $3.84 72,891 LowVol 0.73% 21.07% -4.79%
778 FLT FlutterCoin FLT $275,646 $0.000855 322,214,524 LowVol 0.89% 8.26% 33.58%
779 8BIT 8Bit 8BIT $271,529 $0.233189 1,164,415 LowVol 18.66% 18.33% 41.77%
780 CCN Cannacoin CCN $267,513 $0.056923 4,699,576 LowVol 1.06% 25.89% 54.57%
781 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 4.38% 15.19%
782 LANA LanaCoin LANA $264,218 $0.000316 835,992,537 LowVol 11.40% 1.86% 75.03%
783 Q2C QubitCoin Q2C $261,177 $0.001052 248,182,356 LowVol -14.48% 5.64% 1.64%
784 J Joincoin J $257,192 $0.105045 2,448,402 LowVol -0.35% 10.18% 0.65%
785 PR Prototanium PR $256,541 $1.31 195,847 LowVol 1.06% -2.23% 24.37%
786 FUNK The Cypherfunks FUNK $250,369 $0.000005 46,221,907,499 LowVol 1.43% 5.04% -0.48%
787 VIDZ PureVidz VIDZ $245,054 $0.001956 125,279,775 LowVol 0.97% -9.19% -1.22%
788 NYAN Nyancoin NYAN $243,367 $0.000765 318,080,840 LowVol 0.98% 7.13% 5.16%
789 RBIES Rubies RBIES $239,253 $0.022971 10,415,252 LowVol 0.97% 9.67% -4.41%
790 KUSH KushCoin KUSH $234,521 $0.043065 5,445,722 LowVol 2.16% 19.67% 28.51%
791 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 1.01% -0.49%
792 CUBE DigiCube CUBE $232,391 $0.000096 2,429,126,009 LowVol 0.97% 18.09%
793 TRK Truckcoin TRK $230,916 $0.001488 155,145,830 LowVol -8.66% -1.96% 0.81%
794 UNIC UniCoin UNIC $225,781 $0.076118 2,966,210 LowVol 0.65% 0.86% 27.05%
795 SH Shilling SH $221,744 $0.005644 39,285,375 LowVol 0.97% 78.57% 298.16%
796 XLC LeviarCoin XLC $220,968 $0.022695 9,736,393 LowVol 8.00% -18.36% 114.70%
797 HODL HOdlcoin HODL $219,621 $0.001435 153,042,735 LowVol 1.06% 7.21% -4.26%
798 LOT LottoCoin LOT $211,551 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 1.45% -15.29% 6.06%
799 TTC TittieCoin TTC $208,637 $0.000166 1,259,816,434 LowVol 15.99% 83.21% 49.32%
800 XPD PetroDollar XPD $206,326 $0.003224 63,993,275 LowVol 1.06% -1.90% 11.55%
801 XPY PayCoin XPY $204,554 $0.017301 11,822,996 LowVol 1.05% 11.93% 11.65%
802 BIGUP BigUp BIGUP $202,528 $0.000096 2,116,970,691 LowVol 1.06% -45.99% 15.66%
803 FRC Freicoin FRC $197,352 $0.006696 29,474,371 LowVol 4.21% 25.56%
804 BTCR Bitcurrency BTCR $193,512 $0.001141 169,598,616 LowVol -2.15% -44.41% -29.15%
805 TGC Tigercoin TGC $191,595 $0.004401 43,536,800 LowVol 1.06% 2.56% -6.19%
806 EMD Emerald Crypto EMD $190,968 $0.009989 19,117,129 LowVol 0.18% 6.37% 45.18%
807 888 OctoCoin 888 $187,998 $0.003738 50,295,300 LowVol 1.06% 10.65% 70.27%
808 CAGE CageCoin CAGE $182,550 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 1.64% -81.83% -97.22%
809 LTB LiteBar LTB $179,863 $0.224821 800,030 LowVol 1.06% -3.17% -7.63%
810 I0C I0Coin I0C $176,917 $0.008431 20,984,823 LowVol 7.54% 58.34% -19.77%
811 LEA LeaCoin LEA $176,537 $0.000564 312,742,690 LowVol 5.15% 7.79% 71.03%
812 ACOIN Acoin ACOIN $174,620 $0.143121 1,220,085 LowVol 1.12% 9.45% 20.17%
813 WMC WMCoin WMC $173,143 $0.015020 11,527,489 LowVol 1.06% 18.29%
814 YAC Yacoin YAC $171,840 $0.001435 119,746,853 LowVol 9.38% 19.22% 10.90%
815 WYV Wyvern WYV $171,651 $0.098634 1,740,278 LowVol 0.97% 8.18% 34.16%
816 XRE RevolverCoin XRE $166,361 $0.007461 22,297,442 LowVol 0.98% -10.00% 19.19%
817 GAP Gapcoin GAP $165,330 $0.013776 12,001,025 LowVol 1.12% -14.09% 29.30%
818 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -0.44%
819 URC Unrealcoin URC $155,236 $0.022100 7,024,402 LowVol 1.02% 8.12% 38.71%
820 KED Darsek KED $153,539 $0.011342 13,537,368 LowVol -2.21% -18.05% -9.53%
821 XVP Virtacoinplus XVP $150,817 $0.016510 9,134,750 LowVol 3.01% 7.71% 153.91%
822 EVIL Evil Coin EVIL $148,484 $0.007064 21,020,383 LowVol 0.87% -6.75% 23.53%
823 RBX Ripto Bux RBX $146,180 $0.000383 381,236,123 LowVol 0.93% -0.52% -12.69%
824 HAL Halcyon HAL $145,677 $0.027648 5,268,945 LowVol 0.97% 17.36% 61.95%
825 SLING Sling SLING $143,552 $0.133649 1,074,095 LowVol 1.06% 6.69%
826 ANTI AntiBitcoin ANTI $142,024 $0.008132 17,465,159 LowVol 1.06% 24.99%
827 BITGOLD bitGold BITGOLD $140,382 $1560.33 89.9694 LowVol 0.74% 17.05%
828 FRN Francs FRN $135,662 $0.035081 3,867,080 LowVol 2.42% 2.98% 14.83%
829 RED RedCoin RED $134,513 $0.001815 74,107,896 LowVol 1.27% 3.33% 139.84%
830 MNM Mineum MNM $132,418 $0.014033 9,436,367 LowVol 1.11% 26.23% 5.25%
831 FIRE Firecoin FIRE $131,809 $1.34 98,412 LowVol 1.12% 6.74% 28.69%
832 BLRY BillaryCoin BLRY $129,896 $0.014446 8,991,798 LowVol 1.06% 28.48% 124.20%
833 HMP HempCoin HMP $129,789 $0.000096 1,356,645,470 LowVol 1.06% 7.21% 18.31%
834 RUPX Rupaya RUPX $126,445 $0.020750 6,093,691 LowVol 0.97% -16.64% 10.05%
835 UNITS GameUnits UNITS $120,753 $0.034769 3,472,983 LowVol 1.06% -2.58% 15.10%
836 PX PX PX $118,468 $0.001244 95,255,459 LowVol 0.73% 9.84%
837 QCN QuazarCoin QCN $115,662 $0.019134 6,044,911 LowVol 1.12% -1.06% -9.27%
838 FLAX Flaxscript FLAX $114,738 $0.020552 5,582,801 LowVol 0.53% 0.98% 52.66%
839 OHM OHM OHM $113,196 $0.003827 29,580,146 LowVol 1.02% -4.71%
840 CNNC Cannation CNNC $112,916 $0.045588 2,476,893 LowVol 0.97% 3.39% -19.57%
841 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 35.86%
842 DLC Dollarcoin DLC $112,389 $0.012341 9,106,714 LowVol 4.20% 8.83% 31.86%
843 020 020LondonCoin 020 $112,076 $7.1e-07 156,902,150,248 LowVol -0.25%
844 AMMO Ammo Rewards AMMO $111,613 $0.001435 77,777,777 LowVol 1.06% -5.40% 18.29%
845 BTQ BitQuark BTQ $110,755 $0.012341 8,974,334 LowVol 1.06% 7.21% -36.55%
846 QTL Quatloo QTL $110,028 $0.014254 7,718,883 LowVol 1.06% 4.97% 15.34%
847 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 4.95% 11.45%
848 ARCO AquariusCoin ARCO $105,060 $0.071099 1,477,648 LowVol 0.36% -0.33% 25.87%
849 CAP Bottlecaps CAP $105,055 $0.000514 204,264,153 LowVol
850 PRX Printerium PRX $103,827 $0.008783 11,821,728 LowVol 1.06% 21.75% 460.73%
851 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $103,494 $0.130492 793,108 LowVol 0.97% 51.46% 130.16%
852 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 2.41%
853 GPU GPU Coin GPU $95,517 $0.002360 40,477,042 LowVol 1.04% 4.69% 32.93%
854 IMS Independent M… IMS $93,240 $0.017367 5,368,934 LowVol 0.97% 25.46% 10.77%
855 SRC SecureCoin SRC $93,152 $0.011364 8,196,786 LowVol -3.72% -6.85% 26.10%
856 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 4.44%
857 BLC Blakecoin BLC $91,148 $0.006027 15,122,697 LowVol 1.01% 22.62% 31.32%
858 REE ReeCoin REE $91,039 $0.000036 2,560,000,000 LowVol 1.27% -12.38% -7.24%
859 SOON SoonCoin SOON $89,430 $0.007176 12,462,620 LowVol 8.48% 18.23% 33.95%
860 SLM Slimcoin SLM $88,601 $0.005931 14,937,439 LowVol 0.97% 5.50% 14.47%
861 XCO X-Coin XCO $87,679 $0.007079 12,384,976 LowVol 0.42% -7.32% -7.91%
862 TSE Tattoocoin (S… TSE $86,505 $0.000957 90,421,856 LowVol 1.06% 14.50% 26.24%
863 CAT Catcoin CAT $85,736 $0.013872 6,180,500 LowVol 1.00% 16.15% 7.98%
864 ALL Allion ALL $85,438 $0.013782 6,199,359 LowVol 0.82% 14.38% 57.42%
865 BTPL Bitcoin Planet BTPL $83,568 $0.015203 5,496,929 LowVol 0.97% 11.44% 16.01%
866 VEC2 VectorAI VEC2 $80,889 $0.004878 16,582,868 LowVol 1.16% -18.59% 70.37%
867 CPN CompuCoin CPN $80,691 $0.004114 19,615,019 LowVol 0.97% 7.21% 32.65%
868 JWL Jewels JWL $77,230 $0.003827 20,181,636 LowVol 1.06% 25.03%
869 611 SixEleven 611 $76,893 $0.178707 430,276 LowVol 1.02% -1.29% 35.25%
870 VUC Virta Unique … VUC $75,518 $0.001230 61,409,675 LowVol 0.84% -8.50% -15.67%
871 WORM HealthyWormCoin WORM $74,541 $0.000670 111,308,659 LowVol 1.06% 25.07%
872 HXX Hexx HXX $73,760 $0.049853 1,479,540 LowVol -13.56% -27.87% 59.05%
873 ATX Artex Coin ATX $73,670 $0.003922 18,781,750 LowVol -0.63% 2.22% 24.27%
874 BITZ Bitz BITZ $71,615 $0.035971 1,990,891 LowVol 0.97% 13.55% 42.33%
875 BAS BitAsean BAS $70,742 $0.014148 5,000,000 LowVol 0.76% 7.39% -20.02%
876 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,127 $0.002813 24,931,054 LowVol 6.18% 8.69% 12.56%
877 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $69,276 $0.000869 79,719,140 LowVol 0.97% -2.44% 20.83%
878 BIP BipCoin BIP $69,121 $0.042477 1,627,261 LowVol 1.12% 15.78% 60.54%
879 DRM Dreamcoin DRM $68,665 $0.028031 2,449,632 LowVol 1.06% 8.31% 44.55%
880 GPL Gold Pressed … GPL $68,430 $0.267990 255,346 LowVol 0.98% -5.39% 37.49%
881 MST MustangCoin MST $66,274 $0.105140 630,343 LowVol 0.97% -16.30% 14.38%
882 POP PopularCoin POP $66,239 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -0.33% -0.09% 29.58%
883 SPT Spots SPT $66,207 $0.002955 22,406,021 LowVol 1.54% -1.88% 27.88%
884 $$$ Money $$$ $65,686 $0.001431 45,887,218 LowVol 0.74% 22.21% 32.42%
885 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 4.72% 19.90%
886 TOR Torcoin TOR $65,562 $0.207356 316,179 LowVol 25.48% 15.08% -77.49%
887 300 300 Token 300 $63,853 $212.84 300 LowVol 0.97% 8.91% 55.29%
888 BIOS BiosCrypto BIOS $63,744 $0.003061 20,821,709 LowVol 1.12% -1.07% 89.51%
889 CRX Chronos CRX $62,970 $0.000854 73,729,962 LowVol -0.11% -12.23% 6.56%
890 ICOB ICOBID ICOB $61,138 $0.000573 106,701,874 LowVol 0.94% 6.51% 32.17%
891 E4ROW E4ROW E4ROW $61,082 $0.014278 4,278,000 LowVol 0.76% -89.53%
892 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,051 $0.000990 59,630,200 LowVol 0.93% 8.13% 21.78%
893 DIBC DIBCOIN DIBC $58,679 $0.011736 5,000,000 LowVol 1.04% 7.40% -5.82%
894 URO Uro URO $58,444 $0.048408 1,207,310 LowVol 1.06% 6.99% 23.71%
895 GCC GuccioneCoin GCC $58,221 $0.002870 20,285,537 LowVol 1.12% 0.50% 9.95%
896 XBTS Beatcoin XBTS $57,744 $0.037873 1,524,686 LowVol 0.98% 185.34% 73.07%
897 BVC BeaverCoin BVC $57,718 $0.018527 3,115,258 LowVol 11.61% 8.56%
898 CF Californium CF $57,469 $0.023917 2,402,818 LowVol 1.12% 6.45% -13.90%
899 PIE PIECoin PIE $56,167 $0.003157 17,790,925 LowVol 0.97% 17.93% -40.85%
900 BRAIN Braincoin BRAIN $56,012 $0.005549 10,094,424 LowVol 0.97% 9.09% 45.97%
901 RPC RonPaulCoin RPC $55,996 $0.062879 890,537 LowVol 1.15% 6.35% 13.02%
902 JIN Jin Coin JIN $55,589 $0.005644 9,848,485 LowVol 0.97% -60.43%
903 RBT Rimbit RBT $55,162 $0.000478 115,499,623 LowVol 1.10% -7.18% 27.14%
904 PHO Photon PHO $55,139 $0.000003 20,371,787,365 LowVol 1.64% 4.22% 10.71%
905 WARP WARP WARP $54,904 $0.050130 1,095,224 LowVol 1.06% 7.21% 18.94%
906 GLT GlobalToken GLT $54,372 $0.002097 25,924,500 LowVol 7.48% -9.46% -27.26%
907 ZYD Zayedcoin ZYD $54,358 $0.008706 6,243,840 LowVol 0.97% 6.04% 17.37%
908 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,354 $0.006769 8,030,000 LowVol 0.67% 8.22% 11.05%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.49%
910 SOIL SOILcoin SOIL $50,981 $0.008941 5,702,048 LowVol -1.25% -0.55% 31.34%
911 MCRN MACRON MCRN $50,916 $0.000127 401,421,401 LowVol 1.07% -42.13% -51.46%
912 SONG SongCoin SONG $49,462 $0.001519 32,565,300 LowVol 1.56% 5.09% 105.36%
913 DRS Digital Rupees DRS $48,868 $0.000096 510,802,961 LowVol 1.06% 7.21% 17.49%
914 COXST CoExistCoin COXST $46,556 $0.001718 27,100,000 LowVol 2.85% -18.89%
915 DAS DAS DAS $46,325 $0.017662 2,622,886 LowVol 0.98% 175.17% 229.05%
916 MND MindCoin MND $45,612 $0.003635 12,546,625 LowVol 1.12% 9.62% 28.53%
917 ARB ARbit ARB $45,029 $0.005797 7,766,980 LowVol -1.38%
918 CASH Cashcoin CASH $44,159 $0.000957 46,158,242 LowVol 1.06% -2.54% -20.30%
919 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
920 SFC Solarflarecoin SFC $43,115 $0.003061 14,083,450 LowVol -10.12% 1.62% -6.71%
921 PULSE Pulse PULSE $42,407 $0.002966 14,298,972 LowVol 1.06% 14.60% 24.55%
922 CESC CryptoEscudo CESC $41,359 $0.000287 144,105,100 LowVol 1.02% 7.20% 68.17%
923 STEPS Steps STEPS $40,982 $0.002200 18,625,017 LowVol 1.06% 7.21% 18.31%
924 JOBS JobsCoin JOBS $40,571 $0.000383 106,019,270 LowVol 1.06% -14.24% -21.13%
925 CMT Comet CMT $39,690 $0.045472 872,830 LowVol 1.02% 11.59% 6.76%
926 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,387 $0.015020 2,622,273 LowVol 1.12% 7.14% 3.19%
927 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -32.28%
928 RIDE Ride My Car RIDE $38,756 $0.000383 101,276,976 LowVol 0.97% 114.41% 125.73%
929 DES Destiny DES $38,727 $0.024204 1,600,000 LowVol 1.06% 15.93% 99.55%
930 ORLY Orlycoin ORLY $38,566 $0.001052 36,646,779 LowVol 1.06% -0.81% 18.31%
931 FLVR FlavorCoin FLVR $37,987 $0.001818 20,898,106 LowVol 0.97% 2.31% -11.94%
932 TSTR Tristar Coin TSTR $37,038 $0.007366 5,027,857 LowVol 0.97% -0.14% -35.19%
933 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,800 $0.001818 20,245,510 LowVol 1.06% -3.01% 18.31%
934 EREAL eREAL EREAL $36,604 $0.000547 66,909,634 LowVol 0.76% 1.39% 18.07%
935 CRT CRTCoin CRT $36,402 $0.459210 79,270 LowVol 1.06% 7.20% 18.31%
936 BENJI BenjiRolls BENJI $35,743 $0.001765 20,252,596 LowVol -5.20% 1.13% 11.88%
937 CAB Cabbage CAB $35,158 $0.003348 10,499,996 LowVol 1.02% 18.78%
938 KIC KibiCoin KIC $34,639 $0.002356 14,701,000 LowVol 1.73% -30.07% 95.78%
939 KNC KingN Coin KNC $33,849 $16.86 2,008 LowVol 1.06% 18.08% 30.29%
940 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 5.23% 16.13%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,484 $0.000478 70,000,000 LowVol 0.97% 7.21% 18.29%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $33,320 $0.000055 608,557,394 LowVol 1.10% 3.40% 34.95%
943 G3N G3N G3N $32,555 $0.004305 7,561,891 LowVol 1.12% 7.20% 17.99%
944 GBT GameBet Coin GBT $32,547 $0.001531 21,262,780 LowVol 1.12% 18.31%
945 VIP VIP Tokens VIP $31,934 $0.000383 83,450,403 LowVol 0.97% 18.29%
946 BRAT BRAT BRAT $30,628 $0.000191 160,000,000 LowVol 0.84% -28.49% -21.01%
947 DPAY DPAY DPAY $30,438 $0.000383 79,541,001 LowVol 0.97% 18.50%
948 UET Useless Ether… UET $29,925 $0.007546 3,965,716 LowVol 0.76% 54.94% 20.72%
949 DLISK DAPPSTER DLISK $28,701 $0.000287 100,000,000 LowVol 1.06% -31.24%
950 ICON Iconic ICON $28,588 $0.048217 592,894 LowVol 0.97% -11.86% 18.58%
951 LTCR Litecred LTCR $28,416 $0.000940 30,227,750 LowVol 1.06% 26.47% -0.47%
952 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -3.90% 139.34%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 0.03%
954 PSB Pesobit PSB $27,272 $0.000811 33,623,757
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $27,262 $0.005644 4,829,945 LowVol 0.97% 7.78% 8.18%
956 LUNA Luna Coin LUNA $26,961 $0.016748 1,609,822 LowVol 0.97% 16.28% 22.62%
957 MTM MTMGaming MTM $25,708 $0.008569 2,999,967 LowVol -0.12% 217.26% 17.89%
958 WBB Wild Beast Block WBB $25,695 $0.155366 165,382 LowVol 0.97% 56.14% 40.82%
959 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,659 $0.028701 894,026 LowVol 1.02% -1.34% 6.47%
960 PEX PosEx PEX $25,582 $0.010428 2,453,240 LowVol 1.06% 17.93%
961 MILO MiloCoin MILO $24,758 $0.002295 10,789,954 LowVol -0.76% 0.60% 14.52%
962 LIR LetItRide LIR $24,288 $0.000670 36,267,821 LowVol 1.06% 3.50%
963 ERY Eryllium ERY $23,928 $0.004573 5,232,683 LowVol -10.94% 13.87% -0.15%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $23,519 $0.000670 35,120,000 LowVol -21.47% 12.59% -17.24%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 13.30%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,220 $0.030805 753,776 LowVol 0.97% 7.88% 20.55%
967 PLNC PLNcoin PLNC $22,889 $0.001339 17,089,600 LowVol 1.06% -28.53% -33.76%
968 CNC CHNCoin CNC $22,825 $0.000478 47,740,287 LowVol 1.01% 7.15% 44.71%
969 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 3.44% 14.15%
970 MGM Magnum MGM $22,588 $0.005740 3,935,156 LowVol 0.97% -13.08% 117.05%
971 BNX BnrtxCoin BNX $22,511 $0.000850 26,491,501 LowVol 0.97% 9.01% 51.54%
972 HVCO High Voltage HVCO $22,014 $0.014733 1,494,171 LowVol 1.06% 15.61%
973 BIOB BioBar BIOB $21,439 $0.024204 885,756 LowVol 1.06% 23.54%
974 ALTC Antilitecoin ALTC $21,103 $0.000670 31,512,613 LowVol 1.12% 25.07% 38.02%
975 IMX Impact IMX $20,953 $0.000191 109,509,044 LowVol -13.40% 7.32% 114.96%
976 GBC GBCGoldCoin GBC $20,814 $0.001832 11,361,817 LowVol 0.37% 27.51% -22.98%
977 IBANK iBank IBANK $20,352 $0.004496 4,526,324 LowVol 0.97% -7.34%
978 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
979 VRS Veros VRS $19,645 $0.000040 486,609,040 LowVol 1.39% -32.92% -3.56%
980 XOC Xonecoin XOC $18,483 $0.044008 420,000 LowVol 0.97% 15.00%
981 SDP SydPak SDP $17,998 $0.112698 159,704 LowVol 1.06% 5.50% 18.31%
982 SCS Speedcash SCS $17,209 $0.065724 261,831 LowVol 0.97% 18.13%
983 ELS Elysium ELS $15,709 $0.003922 4,005,012 LowVol 0.97% 2.22% 43.28%
984 RSGP RSGPcoin RSGP $13,715 $7.94 1,727 LowVol 0.97% -0.29% -20.33%
985 TRADE Tradecoin TRADE $12,938 $0.001722 7,513,096 LowVol 0.97% 60.81% -32.32%
986 GEERT GeertCoin GEERT $12,002 $0.002357 5,091,200 LowVol -0.25% 17.34% 12.34%
987 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
988 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 21.20%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $10,316 $0.000096 107,829,281 LowVol 1.12% 7.20% 19.03%
990 P7C P7Coin P7C $10,108 $0.000287 35,220,238 LowVol -11.28%
991 DIX Dix Asset DIX $9,955 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 9.07% 14.40% 127.18%
992 NODC NodeCoin NODC $9,313 $0.005549 1,678,439 LowVol 1.06% 13.05% 18.30%
993 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 8.63%
994 CCM100 CCMiner CCM100 $8,399 $0.002499 3,360,417 LowVol -0.12% 5.75% 141.28%
995 CRTM Corethum CRTM $8,371 $0.003348 2,500,000 LowVol 1.46% 110.71% -71.21%
996 CONX Concoin CONX $7,263 $0.009758 744,266 LowVol 0.97% -4.08% -7.51%
997 VOLT Bitvolt VOLT $7,229 $0.000478 15,112,554 LowVol 1.06% -10.66% -26.06%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,044 $0.000669 9,038,698 LowVol 1.06% 7.88% 18.18%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -67.35%
1000 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol 0.76%
1001 ULA Ulatech ULA $4,548 $0.024722 183,986 LowVol 0.97% 150.88% 305.86%
1002 NANOX Project-X NANOX $4,193 $53574.60 0.078264 LowVol 0.97% 0.06% -28.53%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $4,171 $0.020454 203,910 -1.25%
1004 XNG Enigma XNG $4,020 $0.241755 16,627 LowVol 1.12% 23.14% 3.13%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 AGLC AgrolifeCoin AGLC $3,497 $0.000478 7,310,596 LowVol -32.66%
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 22.01% 138.59%
1008 MRNG MorningStar MRNG $3,164 $0.000097 32,600,240 LowVol 0.90% -72.19% -62.59%
1009 LEX Lex4All LEX $3,126 $0.003126 1,000,000 LowVol -0.14% 5.75% 134.56%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -38.53%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,636 $0.001913 1,377,917 LowVol 1.12% -6.78% -13.93%
1012 GSR GeyserCoin GSR $2,533 $0.054053 46,864 LowVol 0.97% 0.03% 17.28%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,445 $9.4e-08 15,320,585,365 LowVol -2.30% -13.35% -22.75%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $1,353 $0.001070 1,264,511 LowVol 1.12% -30.99% 47.85%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,115 $0.000191 5,826,388 LowVol 1.12% -22.78%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -0.19% -26.32%
1017 DMB Digital Money… DMB $403 $0.000957 421,300 LowVol 0.97% -2.54% -35.79%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $208 $0.000075 2,753,201 LowVol -2.30% 11.62%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000574 87,140 LowVol 0.97% -8.32% -49.31%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000096 73,783 LowVol 0.97% 7.21% 18.30%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.15 $19,127,900 -0.14% -20.20%
1023 QASH QASH QASH $0.917615 $9,401,260 1.72% 31.46%
1024 INK Ink INK $0.150808 $7,405,100 -0.23% -8.99%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $2.25 $5,790,320 0.00% 28.13% 44.55%
1026 ORME Ormeus Coin ORME $3.03 $4,019,220 -2.50% -11.20% -37.64%
1027 REC Regalcoin REC $43.12 $3,660,920 -0.77% 2.08% -3.79%
1028 AI POLY AI AI $15.33 $3,287,710 -9.89% -17.57%
1029 CLUB ClubCoin CLUB $6.26 $3,096,520 2.75% 10.07% 106.67%
1030 NULS Nuls NULS $0.645795 $2,281,570 1.34% 0.79% -24.73%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,092,000 0.02% 4.14% 3.16%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.09 $1,883,800 -6.03% -13.25% 6.13%
1033 BTE BitSerial BTE $3.42 $1,469,900 -5.93% -20.47% -41.04%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9313.73 $1,189,810 0.92% 5.66% 17.85%
1035 FRST FirstCoin FRST $16.80 $1,142,330 0.41% 8.48% -1.20%
1036 ETN Electroneum ETN $0.030077 $827,189 -6.32% 18.37% -1.58%
1037 WC WINCOIN WC $1.53 $775,447 1.30% -0.95%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $257.90 $678,966 0.14% -2.77% 36.68%
1039 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.04 $630,233 0.34% -1.65% 18.40%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $132.03 $495,220 -0.52% 7.18% 4.25%
1041 ADK Aidos Kuneen ADK $32.53 $441,007 7.62% -6.12% -23.27%
1042 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000148 $393,792 -9.86% 13.93% 1.40%
1043 THS TechShares THS $1.11 $354,903 3.76% 13.19% 10.70%
1044 BOT Bodhi BOT $0.489526 $352,245 1.69% -2.11%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.041138 $348,536 -1.07% -9.99% -15.46%
1046 AION Aion AION $1.18 $254,418 0.77% 7.17% 35.96%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.000096 $252,889 -49.51% -51.15% -98.70%
1048 SUR Suretly SUR $3.82 $215,602 0.76% -6.48% 26.77%
1049 EAG EA Coin EAG $3.06 $192,503 -10.24% -22.44% -41.17%
1050 TSL Energo TSL $0.031254 $190,763 -1.45% -1.65%
1051 FLIXX Flixxo FLIXX $0.135641 $185,869 -11.54% 36.27%
1052 XID Sphre AIR XID $0.204199 $172,186 0.95% 3.25% 8.70%
1053 B3 B3Coin B3 $0.000464 $168,699 -11.14% -11.42% 65.48%
1054 UGT UG Token UGT $0.465507 $157,782 2.27% 4.08% 36.58%
1055 LLT LLToken LLT $0.301760 $154,999 -2.48% -6.48% -10.46%
1056 XCPO Copico XCPO $0.030398 $129,406 2.50% -1.55%
1057 GMT Mercury Protocol GMT $0.037618 $123,363 -4.46% -25.07% -22.36%
1058 SISA SISA SISA $0.028697 $101,487 -21.22% 23.58% -67.25%
1059 INF InfChain INF $0.008706 $98,509 3.29% 3.72%
1060 GBG Golos Gold GBG $0.112775 $97,568 1.77% 7.72% 13.51%
1061 ASTRO Astro ASTRO $1.86 $88,426 0.94% 2.80% 53.78%
1062 TER TerraNova TER $2.30 $85,062 0.92% -7.98% -40.22%
1063 PHR Phore PHR $0.499778 $84,144 -1.16% 6.96%
1064 RMC Russian Minin… RMC $13059.00 $76,947 0.88% 0.90% 26.69%
1065 EVR Everus EVR $5.13 $68,309 -0.98% 1.69% 27.04%
1066 BSR BitSoar BSR $0.215733 $62,712 0.97% -11.36% 41.82%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.38 $61,767 5.95% 22.11%
1068 ICX ICON ICX $1.28 $56,109 1.03% 20.65% 28.13%
1069 MSD MSD MSD $0.012707 $54,115 2.65% -1.98% -10.42%
1070 COR CORION COR $0.927286 $52,824 -1.19% -4.62% -0.60%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.005262 $42,002 -27.07% -29.75%
1072 DSR Desire DSR $0.092210 $31,368 -14.50% -22.13% -59.86%
1073 HOLD Interstellar … HOLD $0.074344 $26,788 3.66% -25.79% -45.71%
1074 HYTV Hyper TV HYTV $0.009181 $26,698 20.43%
1075 B2B B2B B2B $0.437222 $26,274 -21.02% -25.72%
1076 AKY Akuya Coin AKY $0.263089 $26,156 -3.37% -6.35% -63.81%
1077 PRM PrismChain PRM $0.001818 $23,699 11.98% 69.74% 104.35%
1078 DEUS DeusCoin DEUS $0.416159 $23,425 1.15% 5.42% 7.83%
1079 STEX STEX STEX $0.289590 $23,314 0.60% 37.38% 80.16%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $132.35 $23,097 12.00% 8.71% -14.27%
1081 VASH VPNCoin VASH $0.004783 $22,117 -3.69% -2.54% 13.91%
1082 SSS Sharechain SSS $0.003138 $21,803 -0.19% 0.21% 3.52%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.008423 $20,944 4.71% -15.53% 442.35%
1084 DNA EncrypGen DNA $0.057780 $20,901 20.25% -6.01%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.107593 $17,985 -15.50% -29.25%
1086 GLS GlassCoin GLS $0.766498 $17,612 -17.84%
1087 MCR Macro MCR $2.97 $16,992 2.34% 44.34% -13.13%
1088 SPANK SpankChain SPANK $0.040476 $15,125 2.51% 7.64%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.178988 $13,282 1.48% 13.76% 2.86%
1090 BPL Blockpool BPL $0.173160 $12,846 1.06% 4.63% -5.18%
1091 MKR Maker MKR $400.87 $9,915 0.71% 1.32%
1092 WIC Wi Coin WIC $0.002638 $9,411 -5.81% -23.49% -4.55%
1093 MGC GulfCoin MGC $0.003922 $9,242 12.39% 17.29% 12.00%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004009 $7,969 2.89% -5.73% 81.62%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042445 $7,724 0.76% -8.50% -25.85%
1096 AERM Aerium AERM $2.01 $7,607 1.00% -2.33% -1.57%
1097 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003035 $7,255 6.31% 13.36% 36.19%
1098 SND Sand Coin SND $0.613099 $6,727 0.76% -19.55% -23.87%
1099 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002387 $6,712 0.92% -4.49% -3.75%
1100 SMART SmartBillions SMART $0.400872 $6,470 0.76% -18.91%
1101 TCOIN T-coin TCOIN $0.000191 $5,924 1.11% -22.86% -5.70%
1102 FOR FORCE FOR $0.001789 $5,893 0.97% -11.62% -27.98%
1103 EFYT Ergo EFYT $9.18 $5,745 0.87% -1.91% -3.57%
1104 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.098252 $5,546 0.97% 5.36% 43.18%
1105 PLC PlusCoin PLC $0.000475 $4,996 -5.00% -5.10% -26.60%
1106 FUDD DimonCoin FUDD $0.001684 $4,091 2.58% -55.43%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.108871 $4,052 -2.78% -3.27% 37.08%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091221 $3,916 0.91% 24.95% 44.28%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.013681 $3,739 0.39% -5.87%
1110 IBTC iBTC IBTC $0.010894 $3,462 0.76% 11.90% 37.04%
1111 VIU Viuly VIU $0.003046 $3,294 2.54% -24.83% -20.16%
1112 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038601 $3,073 0.69% -9.82% -15.71%
1113 HIGH High Gain HIGH $0.000765 $3,042 -16.43% -4.11% -23.84%
1114 NTWK Network Token NTWK $0.007428 $2,829 0.76% 106.42% 572.92%
1115 STU bitJob STU $0.044569 $2,689 4.15% 0.58% -33.63%
1116 WOW Wowcoin WOW $0.000096 $2,677 1.16% -8.29% -26.11%
1117 IQT iQuant IQT $0.155334 $2,675 9.26% 5.02% -16.50%
1118 MEN PeopleCoin MEN $0.000096 $2,597 0.97% 7.21% 19.32%
1119 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.091391 $2,594 1.28% 129.09% 2.47%
1120 BIXC BIXC BIXC $3.83 $2,392 0.97%
1121 EGOLD eGold EGOLD $0.013630 $2,388 0.76% 12.81% 36.57%
1122 APC AlpaCoin APC $0.024549 $2,316 -0.05% 25.94% -25.71%
1123 WILD Wild Crypto WILD $0.115615 $2,309 0.81% 6.44% 39.95%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014407 $2,284 2.32% -10.01%
1125 BOS BOScoin BOS $1.24 $2,278 0.97% 0.89% -4.62%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005262 $2,002 -0.83% -3.30% -41.90%
1127 XTD XTD Coin XTD $0.000096 $1,911 0.97% 7.21% 18.29%
1128 TRIA Triaconta TRIA $8.44 $1,907 36.12% 44.09%
1129 XOT Internet of T… XOT $2856.09 $1,655 0.97% 7.21% 16.22%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $0.983272 $1,641 0.75% -26.91%
1131 DAY Chronologic DAY $3.67 $1,620 0.78% -15.74% 1.13%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.84 $1,605 1.12% 7.17% 137.87%
1133 DFS DFSCoin DFS $0.008948 $1,512 1.09% -9.87% 13.77%
1134 BLX Blockchain Index BLX $2.58 $1,372 0.76% 10.08% 30.54%
1135 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072629 $1,354 0.76% -0.98% 3.96%
1136 NAMO NamoCoin NAMO $0.000105 $1,336 -3.95% -37.80% -36.03%
1137 WA WA Space WA $0.021812 $1,235 1.06% -12.70% 3.98%
1138 PRES President Trump PRES $0.004112 $1,135 0.97% 5.17% 16.71%
1139 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,100 -0.48% -7.50% 7.53%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.14 $1,061 0.76% -7.83% -9.79%
1141 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038746 $1,045 0.97% -36.89% -52.58%
1142 GARY President Joh… GARY $0.074335 $1,043 1.02% -32.22% -26.47%
1143 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $1,032 -47.38% -42.81% 950.69%
1144 ABC Alphabit ABC $15.79 $1,002 1.06% 5.92% 31.05%
1145 VULC Vulcano VULC $0.010360 $980 0.97% -21.44% 24.57%
1146 MCI Musiconomi MCI $0.072864 $969 0.46% 35.60% 10.36%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.009184 $955 31.31% -30.63% -16.31%
1148 HAT Hawala.Today HAT $0.150918 $950 -19.39% -16.30% -7.03%
1149 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000505 $941 0.51% -5.84% -36.69%
1150 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000478 $926 0.97% 7.21% 3.11%
1151 OX OX Fina OX $0.000192 $924 0.83% 25.13% -3.17%
1152 RCN Rcoin RCN $0.000096 $860 1.06% 7.21% -13.60%
1153 TOP TopCoin TOP $0.000670 $858 3.59% -24.90% -23.05%
1154 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 $848 1.48% -96.46% -47.91%
1155 PEC Peacecoin PEC $0.037502 $822 1.06% 6.93% 85.55%
1156 EBIT eBIT EBIT $0.001265 $802 3.36% 66.23% 48.56%
1157 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 $782 -32.79% -56.22% -48.95%
1158 YEL Yellow Token YEL $0.004688 $714 0.76% 238.75% -8.32%
1159 BSN Bastonet BSN $0.000861 $684 13.59% 1.29% -11.87%
1160 NTC Natcoin NTC $0.324486 $631 20.20% 29.82% -40.40%
1161 DASHS Dashs DASHS $0.027935 $573 0.97% -13.96% -14.41%
1162 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003303 $504 1.06% 2.91% 10.24%
1163 SJCX Storjcoin X SJCX $0.267426 LowVol 0.46% -58.19%
1164 FID BITFID FID $0.095669 LowVol 7.21% -41.88%
1165 XRY Royalties XRY $0.036950 LowVol 0.97% -46.59% -20.83%
1166 PRN Protean PRN $0.000049 LowVol 1.06% -25.64% -32.40%
1167 BIRDS Birds BIRDS $0.000096 LowVol 1.06% 7.21% -40.33%
1168 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001339 LowVol -5.71% -24.96% -27.63%
1169 CYDER Cyder CYDER $0.000287 LowVol 0.97% 7.21% -15.49%
1170 PCN PeepCoin PCN $9.4e-07 LowVol -35.70% -34.71% -87.28%
1171 ACC AdCoin ACC $0.105642 LowVol 0.80% -9.33% 11.83%
1172 DMC DynamicCoin DMC $0.002697 LowVol -4.75% -12.39% -5.69%
1173 GMX GoldMaxCoin GMX $0.012649 LowVol 6.46% 44.72% 1436.57%
1174 TIE TIES Network TIE $0.098567 LowVol 0.84% 18.05% 30.10%
1175 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol 0.76% 2.23% 31.42%
1176 MINEX Minex MINEX $0.050305 LowVol 0.94% -0.07% 1.18%
1177 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -25.54% -7.73% -25.29%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002580 LowVol -2.39% 6.23% 56.35%
1179 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000287 LowVol 0.97% 23.08% 1.51%
1180 SWP Swapcoin SWP $0.210812 LowVol 0.76% 126.56% 251.75%
1181 FC Facecoin FC $0.004244 LowVol 0.76% 2.23% 18.17%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002009 LowVol 1.12% -9.95% -30.52%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.32% -3.86% 28.56%
1184 KASHH KashhCoin KASHH $0.000094 LowVol 0.48% 185.49% 20.66%
1185 GAY GAY Money GAY $0.015879 LowVol 2.69% 32.52% -17.38%
1186 EDRC EDRCoin EDRC $0.046910 LowVol -0.53% 0.09% 16.20%
1187 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003731 LowVol 3.63% 12.24% 22.72%
1188 POKE PokeCoin POKE $0.000191 LowVol 1.06% -28.53% 18.29%
1189 PDG PinkDog PDG $0.000096 LowVol 1.06% -46.31% -40.94%
1190 BIT First Bitcoin BIT $0.011863 LowVol 1.06% 6.35% -5.54%
1191 DON Donationcoin DON $0.000578 LowVol 0.82% 28.60% 41.52%
1192 SKR Sakuracoin SKR $0.001023 LowVol 11.14% 26.92% 65.20%
1193 FLASH Flash FLASH $0.004783 LowVol -8.21% -2.31% 4.15%
1194 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000574 LowVol 1.12% 7.21% 79.62%
1195 ANI Animecoin ANI $0.000096 LowVol 1.06% 7.20% -26.72%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000096 LowVol 0.97% 7.20% 16.39%
1197 BGR Bongger BGR $0.000088 LowVol 1.68% -28.80%
1198 ACES Aces ACES $0.000096 LowVol 0.97% -46.21% -52.55%
1199 STARS StarCash Network STARS $0.255516 LowVol 0.97% 14.04% 19.40%
1200 ACN Avoncoin ACN $0.000383 LowVol 0.97% 7.21% 1.55%
1201 MOTO Motocoin MOTO $0.002583 LowVol 0.97% -8.67% -21.87%
1202 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000080 LowVol 0.76% 42.25% 81.84%
1203 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002392 LowVol 1.06% 27.91% 1.89%
1204 NBIT netBit NBIT $0.048504 LowVol 0.97% 7.21% 107.68%
1205 HCC Happy Creator… HCC $0.000765 LowVol 1.02% 115.34% 57.71%
1206 UNC UNCoin UNC $0.000096 LowVol 1.06% 7.21% 18.31%
1207 BUB Bubble BUB $0.016551 LowVol 0.97% 10.91%
1208 HDLB HODL Bucks HDLB $0.062185 LowVol 0.97% 26.70% 28.12%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.002470 LowVol 0.76% -2.02% -63.16%
1210 LEPEN LePen LEPEN $0.000096 LowVol 1.06% -41.32% 16.01%
1211 LDCN LandCoin LDCN $0.006371 LowVol 1.06% 10.07% 106.63%
1212 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012398 LowVol -0.92% 18.61% 35.02%
1213 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006676 LowVol 27.75% 13.89% 18.98%
1214 BET BetaCoin BET $0.002552 LowVol 1.12% -4.66% 1.82%
1215 UR UR UR $0.000576 LowVol 0.69% -6.19% 31.53%
1216 FFC FireFlyCoin FFC $0.000096 LowVol 1.06% -16.78% 8.78%
1217 TURBO TurboCoin TURBO $0.000096 LowVol 0.97%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol 0.44% -1.15% -84.31%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001113 LowVol 0.98% -1.35% -27.41%
1220 PNX Phantomx PNX $0.014307 LowVol 545.90% -10.47%
1221 GRN Granite GRN $0.013776 LowVol 1.06% -3.88% 17.27%
1222 BEST BestChain BEST $0.001242 LowVol 0.32% 14.96% -4.07%
1223 QBT Cubits QBT $0.001452 LowVol -26.91% -21.57% 94.18%
1224 EUSD eUSD EUSD $0.000144 LowVol 0.76% -15.42% -74.44%
1225 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001722 LowVol 1.06% 7.21% 2.38%
1226 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007059 LowVol 1.06% 23.56% 6.15%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.002103 LowVol 0.96% 24.21% 56.94%
1228 MARX MarxCoin MARX $0.001152 LowVol 2.08% 37.28% 53.23%
1229 CLINT Clinton CLINT $0.010332 LowVol 0.97% 4.97% 15.10%
1230 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.296095 LowVol 1.06% 37.11%
1231 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.028779 LowVol -1.04% -9.84% -4.97%
1232 HYPER Hyper HYPER $0.029466 LowVol 1.06% 15.84% 17.03%
1233 AIB Advanced Inte… AIB $0.003983 LowVol 1.06% 18.26% 32.67%
1234 FBL Faceblock FBL $0.001323 LowVol 0.76% 6.01% -95.77%
1235 SKC Skeincoin SKC $0.003253 LowVol 1.06% -1.33% -1.36%
1236 INDIA India Coin INDIA $0.000191 LowVol 0.97% 7.21% -31.43%
1237 FAP FAPcoin FAP $0.011767 LowVol 1.02% 8.08% -20.29%
1238 PRIMU Primulon PRIMU $0.000256 LowVol 49.96% 17.70% 58.39%
1239 YES Yescoin YES $0.000047 LowVol -3.35% 97.99% 797.26%
1240 HNC Huncoin HNC $0.001148 LowVol 1.02% 7.21% -31.69%
1241 MBL MobileCash MBL $0.000287 LowVol 0.97% -19.59% -11.29%
1242 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000287 LowVol 1.07% 133.07% 75.19%
1243 GUC GoldUnionCoin GUC $0.081988 LowVol 0.97%
1244 DISK DarkLisk DISK $0.000957 LowVol 0.97% 7.21% 19.31%
1245 DBG Digital Bulli… DBG $0.005644 LowVol 1.02% 4.25% 17.26%
1246 IPY Infinity Pay IPY $0.001416 LowVol 0.79% -31.76%
1247 IRL IrishCoin IRL $0.003061 LowVol 0.97% 7.21% 26.20%
1248 AV AvatarCoin AV $0.030614 LowVol 1.06% 9.60% 24.65%
1249 QBC Quebecoin QBC $0.001626 LowVol 1.12% 7.88%
1250 MAVRO Mavro MAVRO $0.011959 LowVol 0.97% -5.73%
1251 BITOK Bitok BITOK $0.000096 LowVol 0.97% 7.21% 36.51%
1252 TCR TheCreed TCR $0.000287 LowVol 0.86% 18.29%
1253 VOYA Voyacoin VOYA $1.72 LowVol 1.06% -4.43% -21.60%
1254 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002966 LowVol 1.06% 2.26%
1255 MAGN Magnetcoin MAGN $0.548947 LowVol 1.70% 24.80% 32.02%
1256 OP Operand OP $0.000861 LowVol 0.97% -2.38%
1257 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.061920 LowVol 0.97% 12.69% -7.90%
1258 UTA UtaCoin UTA $0.000861 LowVol 1.12% -12.29% 36.98%
1259 XQN Quotient XQN $0.004975 LowVol 1.12% 3.61% -19.24%
1260 PI PiCoin PI $0.000957 LowVol 0.97% -29.78%
1261 TODAY TodayCoin TODAY $0.001052 LowVol 1.06% 10.52% 43.76%
1262 SPORT SportsCoin SPORT $0.000861 LowVol 1.06% -3.52% 11.34%
1263 FUTC FutCoin FUTC $0.001818 LowVol 1.12% 1.84% 14.75%
1264 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003540 LowVol 1.12% 7.00% 26.13%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003253 LowVol 0.97% 7.21% 5.85%
1266 ELC Elacoin ELC $0.068595 LowVol 1.06% -2.36% 11.82%
1267 CYC Cycling Coin CYC $0.000957 LowVol 1.12% -2.54% 7.55%
1268 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144842 LowVol 0.97% 0.01% 18.29%
1269 GML GameLeagueCoin GML $0.008036 LowVol 1.06% -16.48%
1270 CC CyberCoin CC $0.000096 LowVol 7.21% 18.29%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.63% -14.06% -21.22%
1272 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000287 LowVol -11.52% 7.21% -26.46%
1273 AXIOM Axiom AXIOM $0.014733 LowVol 1.06% 7.21% 18.29%
1274 SHA SHACoin SHA $0.000383 LowVol -19.15% -23.98% -11.71%
1275 DUB Dubstep DUB $0.002105 LowVol 1.06% 10.84% 30.14%
1276 SHELL ShellCoin SHELL $0.019995 LowVol 1.06% 6.56%
1277 ASN Aseancoin ASN $0.004688 LowVol 0.97% 45.92% 19.79%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013394 LowVol 0.97% 54.73% 15.19%
1279 LTH LAthaan LTH $0.000670 LowVol 1.06% 18.30%
1280 GOLF Golfcoin GOLF $0.000096 LowVol 1.06% 7.20%
1281 TELL Tellurion TELL $0.000191 LowVol 0.97% 28.17% 15.39%
1282 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 1.12% 7.21% 18.30%
1283 9COIN 9COIN 9COIN $0.002679 LowVol -2.51% -2.79% -7.33%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000383 LowVol 1.06% 7.21% -4.96%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001339 LowVol 10.47%
1286 XDE2 XDE II XDE2 $3.04 LowVol 1.06% 11.27% 8.68%
1287 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% -7.95%
1288 NBE BitCentavo NBE $9e-07 LowVol 1.68% 4.22% -37.01%
1289 VGC VegasCoin VGC $0.000189 LowVol -2.13% 5.60%
1290 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 8.50% 20.75%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 35.05%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 31.26%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 1.02% 11.48%
1294 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 7.86% 58.32%
1295 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -39.60%
1296 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 3.95% 14.71%
1297 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -16.34%
1298 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 0.20%
1299 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 1.01% 12.42%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.23%
1301 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 1.02%
1302 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol 7.65%
1303 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol 3.61% 3.91%
1304 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 5.66%
1305 XID International… XID $0.007393 LowVol 11.46%
1306 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -17.02%
1307 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 3.27% 21.14%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol -4.80%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -31.48%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 8.62% 19.84%
1312 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1313 RHFC RHFCoin RHFC $0.001356 LowVol 11.88% 53.90%
1314 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 1.49%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.48%
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 8.97%
1319 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1320 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -73.64% -72.58%
1321 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1322 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi