Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9952.22 trên tổng giá trị $166,263,280,153

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $479.09 trên tổng giá trị $45,994,191,941

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1604.89 trên tổng giá trị $27,004,842,074

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.267431 trên tổng giá trị $10,328,952,857

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $353.29 trên tổng giá trị $5,891,494,454

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.022302 trên tổng giá trị $4,122 đã biến động tăng 216.28% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000197 trên tổng giá trị đã biến động tăng 98.33% trong 1h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000038 trên tổng giá trị đã biến động tăng 79.34% trong 1h qua

    + Đồng CARBON Carboncoin (CARBON) đang có giá hiện tại $0.000066 trên tổng giá trị $1,008,366 đã biến động tăng 69.56% trong 1h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.024081 trên tổng giá trị $594,802 đã biến động tăng 62.33% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000038 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3765.16% trong 24h qua

    + Đồng AGLC AgrolifeCoin (AGLC) đang có giá hiện tại $0.006316 trên tổng giá trị $46,302 đã biến động tăng 935.40% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.094716 trên tổng giá trị $416,563 đã biến động tăng 551.27% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000572 trên tổng giá trị $229,534 đã biến động tăng 348.34% trong 24h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $43.92 trên tổng giá trị $2,086,205 đã biến động tăng 269.74% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000038 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3107.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.272047 trên tổng giá trị $546,166 đã biến động tăng 967.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.100205 trên tổng giá trị $1,525,920 đã biến động tăng 731.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001283 trên tổng giá trị $122,228 đã biến động tăng 689.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.050900 trên tổng giá trị $229,050 đã biến động tăng 602.61% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MILO MiloCoin MILO $33,564 $0.003111 10,789,954 $864 -0.14% 32.40% 62.49%
702 KNC KingN Coin KNC $31,724 $15.80 2,008 $558 -17.15% -1.72% 18.81%
703 JOBS JobsCoin JOBS $31,386 $0.000296 106,019,270 $2,538 -0.14% -23.06% -39.28%
704 TSTR Tristar Coin TSTR $27,288 $0.005427 5,027,857 $641 -0.14% -24.41% -50.18%
705 SOCC SocialCoin SOCC $24,568 $0.017740 1,384,879 $606 26.93% 0.41% 36.56%
706 CRTM Corethum CRTM $19,772 $0.007909 2,500,000 $1,813 -0.20% 134.76% 261.69%
707 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,350 $0.001502 12,884,250 $1,375 -8.51% 34.39% -41.84%
708 MGM Magnum MGM $16,698 $0.004243 3,935,156 $509 -0.12% -27.24% 74.05%
709 ELS Elysium ELS $13,833 $0.003454 4,005,012 $592 -0.14% -12.42% 23.95%
710 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,797 $0.015043 850,702 $2,962 6.99% 21.27% 142.08%
711 XRC Rawcoin XRC $11,966 $0.016976 704,882 $564 -3.17% 3.13% -51.94%
712 GRIM Grimcoin GRIM $11,742 $0.001137 10,324,802 $747 7.08% 25.70% 102.31%
713 LVPS LevoPlus LVPS $11,349 $0.007500 1,513,256 $2,073 -5.14% 5.60% -8.63%
714 ARGUS Argus ARGUS $11,228 $0.009777 1,148,324 $626 0.00% 12.05% 53.98%
715 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,623 $0.003018 3,188,280 $6,372 -0.04% -18.01% 62.89%
716 HMC HarmonyCoin HMC $6,415 $0.011527 556,582 $3,481 0.03% -1.89% 19.44%
717 DMB Digital Money… DMB $423 $0.001005 421,300 $1,916 22.38% 4.49% -23.29%
718 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 $1,816 -0.14% -41.79% -25.97%
719 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,367 $638 -0.12% 2.62% 21.43%
720 UNITY SuperNET UNITY $38,025,984 $46.60 816,061 LowVol -0.09% -24.62% -26.03%
721 XPA XPlay XPA $33,150,700 $0.033151 1,000,000,000 LowVol -0.20% 16.70%
722 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
723 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.95%
724 PGL Prospectors Gold PGL $5,091,946 $0.078945 64,500,000 LowVol -0.10% 2.46% -20.48%
725 YASH YashCoin YASH $4,934,190 $0.493406 10,000,264 LowVol -0.14% 11.07% 44.11%
726 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
727 ECOB Ecobit ECOB $4,590,444 $0.010328 444,444,444 LowVol -0.17% -10.06% 8.46%
728 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 21.87%
729 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 2.31% 56.68%
730 JNS Janus JNS $2,951,826 $0.128646 22,945,335 LowVol 0.11% 32.30% 30.46%
731 BASH LuckChain BASH $2,281,365 $0.003187 715,868,299 LowVol -1.65% 14.21% 25.80%
732 CBX Crypto Bullion CBX $2,218,000 $2.21 1,005,098 LowVol 0.01% 8.93% 3.36%
733 LNK Link Platform LNK $2,086,205 $43.92 47,503 LowVol -0.20% 269.74% 28.50%
734 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
735 EMV Ethereum Movi… EMV $1,710,387 $0.260465 6,566,666 LowVol -0.19% 10.69%
736 GRE Greencoin GRE $1,428,165 $0.000400 3,570,868,641 LowVol 31.91% 20.19% -1.17%
737 SDC ShadowCash SDC $1,379,746 $0.206082 6,695,133 LowVol -0.10% 155.06%
738 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,317,825 $0.217296 6,064,656 LowVol -0.10% 18.83% 35.98%
739 RC RussiaCoin RC $1,257,293 $0.150073 8,377,873 LowVol -0.15% -6.17% -9.97%
740 INPAY InPay INPAY $1,184,170 $0.118417 10,000,000 LowVol -0.14% -16.75%
741 XC XCurrency XC $1,168,145 $0.199118 5,866,594 LowVol -0.20% -74.44% -77.73%
742 AHT Bowhead AHT $1,144,800 $0.143100 8,000,000 LowVol -0.12% 2.54% -24.00%
743 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,115,271 $0.000049 22,841,698,030 LowVol 0.38% -32.73% -42.84%
744 SHORTY Shorty SHORTY $1,095,360 $0.010954 100,000,000 LowVol -0.14% 8.45% 23.86%
745 HTC HitCoin HTC $1,085,129 $0.000099 10,996,318,099 LowVol -0.10% 21.43%
746 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 1.00% 126.36%
747 MBI Monster Byte MBI $1,057,733 $0.062875 16,822,736 LowVol 0.06% 4.45% 38.84%
748 CNO Coin(O) CNO $1,006,511 $0.009571 105,164,677 LowVol -0.09% -3.07% -5.14%
749 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.72% 16.86%
750 METAL MetalCoin METAL $759,110 $0.009868 76,925,527 LowVol -0.14% -2.71% -4.91%
751 GIM Gimli GIM $748,260 $0.009353 80,000,000 LowVol -0.19% -28.35% -15.75%
752 ITI iTicoin ITI $727,114 $22.72 32,000 LowVol -0.19% 16.20% 11.83%
753 UFO UFO Coin UFO $688,423 $0.000197 3,488,122,512 LowVol -0.10% 2.61% 17.01%
754 MAC Machinecoin MAC $664,732 $0.032908 20,199,950 LowVol -0.20% 1.59% -15.91%
755 XGR GoldReserve XGR $630,351 $0.036709 17,171,382 LowVol 0.29% -40.05% -17.66%
756 USC Ultimate Secu… USC $613,423 $0.059307 10,343,113 LowVol -0.14% 2.59% 20.48%
757 OPAL Opal OPAL $540,011 $0.035660 15,143,508 LowVol -0.15% 47.86% 87.47%
758 SAC SACoin SAC $539,814 $0.076971 7,013,187 LowVol -0.14% 2.76% -0.05%
759 BRIT BritCoin BRIT $522,591 $0.024572 21,268,092 LowVol -0.10% 59.65% 95.08%
760 BITS Bitstar BITS $509,273 $0.022066 23,079,737 LowVol 0.31% 13.67% -6.10%
761 AMBER AmberCoin AMBER $491,606 $0.011250 43,699,481 LowVol 1.94% 3.91%
762 VAL Valorbit VAL $467,980 $0.000099 4,742,346,801 LowVol -0.10% 2.59% 22.16%
763 FC2 FuelCoin FC2 $461,304 $0.004539 101,623,850 LowVol 12.09% -1.66% 75.59%
764 FNC FinCoin FNC $448,349 $0.034813 12,878,667 LowVol -0.13% 1.17% -16.01%
765 RIYA Etheriya RIYA $436,392 $0.275930 1,581,531 LowVol -4.38% -28.91% -20.10%
766 AU AurumCoin AU $430,505 $1.45 296,216 LowVol 9.31% 16.56% 35.98%
767 BUCKS SwagBucks BUCKS $428,615 $1.36 315,634 LowVol -0.19% 1.08% 20.70%
768 V Version V $417,048 $0.000892 467,516,855 LowVol -0.09% -22.46% 9.02%
769 TALK BTCtalkcoin TALK $386,577 $0.005921 65,290,635 LowVol -0.10% 4.65% -28.64%
770 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 3.04%
771 SHDW Shadow Token SHDW $369,879 $0.052840 7,000,000 LowVol -0.01% 30.48% 18.66%
772 VLT Veltor VLT $368,273 $0.663729 554,855 LowVol -0.13% 4.04% -44.96%
773 Q2C QubitCoin Q2C $367,367 $0.001480 248,184,305 LowVol -0.10% 18.40% 36.15%
774 SLG Sterlingcoin SLG $358,539 $0.085256 4,205,434 LowVol -5.16% -4.63% 6.17%
775 UNI Universe UNI $352,111 $0.032269 10,911,832 LowVol -0.14% -1.28% 8.34%
776 ICN iCoin ICN $351,371 $0.012039 29,185,838 LowVol -0.10% 3.47% 8.49%
777 DVC Devcoin DVC $348,250 $0.000023 15,157,657,500 57.45%
778 JET Jetcoin JET $337,001 $0.069306 4,862,509 LowVol -0.14% 2.93% -43.96%
779 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 1.18% 19.72%
780 GUN Guncoin GUN $329,312 $0.001678 196,297,378 LowVol -0.09% 2.62% 24.83%
781 BERN BERNcash BERN $315,996 $0.004436 71,234,301 LowVol -4.10% 4.14% 92.36%
782 TRK Truckcoin TRK $306,775 $0.001975 155,310,390 LowVol 0.44% 17.96% 42.62%
783 WAY WayGuide WAY $306,037 $0.003059 100,040,708 LowVol -0.12% -3.60%
784 XLC LeviarCoin XLC $302,403 $0.031023 9,747,608 LowVol -10.40% 5.97% 55.37%
785 OHM OHM OHM $292,652 $0.009868 29,656,288 LowVol -0.14% 149.82%
786 RBIES Rubies RBIES $272,060 $0.026121 10,415,252 LowVol -0.10% 9.18% 14.47%
787 UNIC UniCoin UNIC $271,979 $0.091692 2,966,210 LowVol 0.01% 19.38% 52.84%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol
789 VIDZ PureVidz VIDZ $264,934 $0.002115 125,279,775 LowVol -1.97% 6.49% 15.87%
790 8BIT 8Bit 8BIT $264,228 $0.226919 1,164,415 LowVol -0.13% 12.56% 14.37%
791 BXT BitTokens BXT $263,499 $0.472233 557,985 LowVol -0.14% -44.29% -10.72%
792 KUSH KushCoin KUSH $248,194 $0.045574 5,445,948 LowVol -0.49% 7.93% 39.85%
793 NYAN Nyancoin NYAN $246,636 $0.000775 318,134,973 LowVol -6.24% 0.71% 5.93%
794 TTC TittieCoin TTC $244,619 $0.000194 1,259,816,434 LowVol -0.13% 61.61% 24.77%
795 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,142 $0.000005 46,229,507,499 LowVol -1.36% -13.29% 2.40%
796 GAIA GAIA GAIA $232,698 $0.009655 24,101,381 LowVol -0.12% -12.93%
797 GLC GlobalCoin GLC $231,521 $0.003553 65,171,010 LowVol -0.10% 23.13% 26.95%
798 CCN Cannacoin CCN $230,958 $0.049142 4,699,788 LowVol -0.14% -14.14% 35.02%
799 BTCR Bitcurrency BTCR $230,912 $0.001362 169,598,616 LowVol -0.12% 17.13% 18.42%
800 FLY Flycoin FLY $224,771 $1.07 210,806 LowVol -0.14%
801 EVO Evotion EVO $222,445 $0.070364 3,161,338 LowVol 10.98% 10.45% 60.71%
802 SH Shilling SH $221,150 $0.005625 39,316,675 LowVol -0.14% -13.10% 82.57%
803 PR Prototanium PR $215,016 $1.10 195,850 LowVol -0.14% -16.64% 19.24%
804 BIGUP BigUp BIGUP $214,760 $0.000101 2,117,032,598 LowVol 1.16% 5.46% 23.97%
805 J Joincoin J $213,668 $0.087268 2,448,402 LowVol -2.42% -17.35% -7.68%
806 CAGE CageCoin CAGE $211,747 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.71% 15.21% -97.40%
807 LOT LottoCoin LOT $209,042 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 0.60% -0.23% 16.91%
808 EMD Emerald Crypto EMD $203,586 $0.010649 19,117,129 LowVol 0.05% 5.14% 36.54%
809 BUN BunnyCoin BUN $199,862 $0.000002 102,291,732,777 LowVol 27.93% 8.39% -4.25%
810 BOLI Bolivarcoin BOLI $199,414 $0.023957 8,323,700 LowVol -0.49% 13.03% 10.32%
811 C2 Coin2.1 C2 $198,860 $0.001989 99,976,323 LowVol 7.33% 12.24% 97.96%
812 XPD PetroDollar XPD $196,747 $0.003074 63,993,275 LowVol -0.13% -5.16% 9.76%
813 888 OctoCoin 888 $192,764 $0.003832 50,305,220 LowVol 0.03% 3.55% -4.43%
814 LTB LiteBar LTB $190,165 $0.237430 800,930 LowVol -0.08% -5.22% -0.12%
815 KED Darsek KED $189,681 $0.014009 13,540,413 LowVol -0.14% 19.54% -9.77%
816 BLRY BillaryCoin BLRY $189,000 $0.021019 8,991,814 LowVol -0.12% 44.73% 231.60%
817 WMC WMCoin WMC $178,594 $0.015493 11,527,489 LowVol -0.10% 2.61% 20.40%
818 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $175,950 $0.013355 13,174,429 LowVol -2.14% 0.02% 16.05%
819 I0C I0Coin I0C $173,871 $0.008286 20,984,864 LowVol -0.10% 4.29% -23.17%
820 GAP Gapcoin GAP $172,983 $0.014407 12,006,905 LowVol -0.14% 3.53% 31.07%
821 GRT Grantcoin GRT $169,965 $0.003947 43,061,796 LowVol -0.15% 4.52% 24.54%
822 EVIL Evil Coin EVIL $169,664 $0.008071 21,020,383 LowVol -0.30% 13.67% 20.87%
823 ACOIN Acoin ACOIN $169,176 $0.138659 1,220,085 LowVol -0.14% -3.65% 7.96%
824 CTO Crypto CTO $167,232 $0.013815 12,104,759 LowVol -0.14% 1.80% -11.27%
825 ARI Aricoin ARI $164,285 $0.001171 140,262,505 LowVol -0.28% 3.40% 78.34%
826 XRE RevolverCoin XRE $162,844 $0.007302 22,300,002 LowVol -0.15% -9.46% 19.12%
827 XPY PayCoin XPY $162,175 $0.013717 11,823,211 LowVol -21.10% -21.18% -12.31%
828 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
829 URC Unrealcoin URC $158,044 $0.022499 7,024,402 LowVol -0.10% 1.29% 27.35%
830 RBX Ripto Bux RBX $153,944 $0.000404 381,236,123 LowVol -0.06% 4.28% -8.65%
831 YAC Yacoin YAC $153,628 $0.001283 119,755,313 LowVol -0.14% 0.47% 29.99%
832 PASL Pascal Lite PASL $152,101 $0.036611 4,154,550 LowVol -0.14% 1.01% 17.66%
833 GTC Global Tour Coin GTC $150,416 $0.005033 29,887,402 LowVol -0.14% 8.43% 15.20%
834 ANTI AntiBitcoin ANTI $146,496 $0.008388 17,465,159 LowVol -0.10% 2.59% 19.75%
835 PHS Philosopher S… PHS $141,847 $0.023585 6,014,340 LowVol -0.10% 3.02% 5.14%
836 BUMBA BumbaCoin BUMBA $141,706 $0.006316 22,437,544 LowVol -0.10% -1.57% -1.54%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $139,903 $0.006697 20,889,470 LowVol -1.19% -1.94% 10.00%
838 FIRE Firecoin FIRE $136,561 $1.39 98,412 LowVol -0.10% 3.04% 32.42%
839 XRA Ratecoin XRA $135,518 $0.001184 114,419,530 LowVol -0.14% -21.30% -28.76%
840 GP GoldPieces GP $134,019 $0.109837 1,220,161 LowVol -0.39% -5.33% 47.11%
841 HMP HempCoin HMP $133,875 $0.000099 1,356,645,470 LowVol -0.14% 3.33% 21.43%
842 ECA Electra ECA $133,391 $0.000006 21,779,450,891 LowVol 0.03% -25.23% -39.56%
843 FRN Francs FRN $131,092 $0.033900 3,867,080 LowVol -0.05% -1.93% 9.66%
844 HAL Halcyon HAL $127,988 $0.024276 5,272,274 LowVol -0.12% -12.65% 41.55%
845 CNNC Cannation CNNC $127,143 $0.051332 2,476,893 LowVol -6.52% 11.99% 11.75%
846 MNM Mineum MNM $125,436 $0.013293 9,436,367 LowVol -0.14% -5.75% 0.28%
847 ICE iDice ICE $124,852 $0.079472 1,571,013 LowVol -0.09% -64.69% -54.21%
848 XCT C-Bit XCT $123,907 $0.000788 157,223,250 LowVol 1.91% 14.73% 32.53%
849 DRXNE DROXNE DRXNE $123,780 $0.001974 62,715,760 LowVol -0.10% -4.95% 17.54%
850 BITGOLD bitGold BITGOLD $123,421 $1371.81 89.9694 LowVol -1.94% -13.35% -4.54%
851 PX PX PX $122,228 $0.001283 95,278,104 LowVol -0.14% 3.62% 689.30%
852 CYP Cypher CYP $121,858 $0.019144 6,365,285 LowVol -0.10% 22.29%
853 FLAX Flaxscript FLAX $120,072 $0.021507 5,582,864 LowVol -0.10% 3.12% 62.32%
854 QCN QuazarCoin QCN $119,304 $0.019736 6,044,911 LowVol -0.10% -10.01% 11.86%
855 CON PayCon CON $118,860 $0.005158 23,042,604 LowVol -0.03% 0.03% 46.83%
856 FRK Franko FRK $117,199 $0.125917 930,767 LowVol -0.10% 20.40%
857 CACH CacheCoin CACH $117,136 $0.027922 4,195,132 LowVol -0.15% -3.86% 14.55%
858 DLC Dollarcoin DLC $113,231 $0.012434 9,106,714 LowVol -0.19% 3.42% 27.27%
859 020 020LondonCoin 020 $112,086 $7.1e-07 156,915,560,248 LowVol 1.22%
860 UNITS GameUnits UNITS $111,038 $0.031972 3,472,983 LowVol -0.12% -8.52% 18.49%
861 ISL IslaCoin ISL $110,985 $0.073320 1,513,704 LowVol -0.14% 16.59%
862 MARS Marscoin MARS $108,609 $0.003841 28,279,074 LowVol -0.06% -3.62% 42.85%
863 SRC SecureCoin SRC $106,638 $0.013007 8,198,216 LowVol -0.09% 5.01% 52.52%
864 CAP Bottlecaps CAP $105,209 $0.000514 204,563,863 LowVol
865 IMS Independent M… IMS $104,159 $0.019400 5,368,934 LowVol 0.16% 11.10% 14.47%
866 BLC Blakecoin BLC $103,872 $0.006869 15,122,697 LowVol -0.22% 14.35% 26.24%
867 PXI Prime-XI PXI $103,766 $0.005858 17,712,995 LowVol 1.07% 9.45% 39.70%
868 ARCO AquariusCoin ARCO $103,588 $0.070043 1,478,929 LowVol -0.66% -2.41% 17.05%
869 KIC KibiCoin KIC $101,429 $0.006899 14,701,000 LowVol 2.68% 190.77% 54.06%
870 ALL Allion ALL $99,587 $0.016064 6,199,359 LowVol -0.14% 15.69% 25.24%
871 XCRE Creatio XCRE $99,326 $0.004840 20,520,514 LowVol -0.14% 51.41% 49.80%
872 TSE Tattoocoin (S… TSE $97,955 $0.001083 90,421,856 LowVol -0.29% 14.87% 47.99%
873 VC VirtualCoin VC $97,329 $0.009671 10,064,287 LowVol -0.10%
874 GPU GPU Coin GPU $97,076 $0.002398 40,477,042 LowVol 1.51% 1.78% 46.63%
875 COXST CoExistCoin COXST $95,360 $0.003519 27,100,000 LowVol 0.07% 124.75%
876 DUO ParallelCoin DUO $95,141 $0.315411 301,640 LowVol -0.06% 0.01% 21.25%
877 SLING Sling SLING $93,592 $0.087135 1,074,095 LowVol -0.14% -35.14% -23.02%
878 BTQ BitQuark BTQ $92,102 $0.010263 8,974,334 LowVol -15.73% -17.28% -7.60%
879 XCO X-Coin XCO $91,772 $0.007410 12,384,976 LowVol -2.65% 2.66% 2.00%
880 SLM Slimcoin SLM $91,391 $0.006118 14,937,439 LowVol -0.14% 1.94% 21.43%
881 ATX Artex Coin ATX $88,446 $0.004709 18,781,750 LowVol -0.15% 11.41% 50.03%
882 KAYI Kayicoin KAYI $88,385 $0.000311 284,225,560 LowVol -50.98% -63.84% -54.05%
883 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $87,735 $0.110622 793,108 LowVol -0.10% -15.72% 52.63%
884 MST MustangCoin MST $86,163 $0.136692 630,343 LowVol -0.14% 29.30% 38.12%
885 CAT Catcoin CAT $84,170 $0.013618 6,180,800 LowVol -0.10% -9.00% -9.86%
886 CPN CompuCoin CPN $83,233 $0.004243 19,615,019 LowVol 38.57% 1.73% 40.45%
887 SOON SoonCoin SOON $82,385 $0.006611 12,462,620 LowVol -0.14% 2.19% 22.99%
888 ICOB ICOBID ICOB $81,532 $0.000764 106,701,874 LowVol 0.23% 32.49% 78.41%
889 CRX Chronos CRX $79,030 $0.001072 73,729,962 LowVol -0.03% 24.38% 39.49%
890 VUC Virta Unique … VUC $78,673 $0.001281 61,416,525 LowVol -0.09% 3.63% -5.72%
891 JWL Jewels JWL $77,670 $0.003849 20,181,636 LowVol -0.12% 0.05% 31.52%
892 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,523 $0.014094 5,500,211 LowVol -2.45% -5.77% 5.40%
893 MRJA GanjaCoin MRJA $76,442 $0.017171 4,451,920 LowVol -0.14% 3.78% -45.40%
894 BITZ Bitz BITZ $73,870 $0.037104 1,990,891 LowVol -0.12% 2.62% 51.99%
895 GPL Gold Pressed … GPL $73,552 $0.287754 255,606 LowVol -0.42% 6.80% 46.93%
896 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,751 $0.000900 79,719,140 LowVol -0.12% 13.88% 40.81%
897 BAS BitAsean BAS $71,038 $0.014207 5,000,000 LowVol -0.19% -1.38% 20.21%
898 DRM Dreamcoin DRM $70,828 $0.028914 2,449,632 LowVol -0.10% 2.59% 33.34%
899 BIP BipCoin BIP $70,334 $0.043222 1,627,261 LowVol -0.14% 1.20% 62.39%
900 SCRT SecretCoin SCRT $69,270 $0.016381 4,228,672 LowVol -0.14% 20.56%
901 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,889 $0.002723 24,931,054 LowVol -0.13% 0.96% 14.52%
902 SPT Spots SPT $67,036 $0.002992 22,406,021 LowVol 0.75% 0.12% 22.16%
903 $$$ Money $$$ $61,765 $0.001346 45,887,218 LowVol -6.65% -6.67% 45.03%
904 URO Uro URO $60,284 $0.049933 1,207,310 LowVol -0.10% 2.49% 21.43%
905 GCC GuccioneCoin GCC $60,054 $0.002960 20,285,537 LowVol -0.14% 2.59% 25.62%
906 RPC RonPaulCoin RPC $59,892 $0.067202 891,224 LowVol -0.09% 6.32% -7.45%
907 EMP EMoneyPower EMP $59,563 $0.006474 9,200,000 LowVol -0.58%
908 CASH Cashcoin CASH $59,214 $0.001283 46,158,242 LowVol -0.14% 33.37% 16.26%
909 CF Californium CF $59,048 $0.024572 2,403,085 LowVol 0.25% 2.20% -3.03%
910 JIN Jin Coin JIN $58,312 $0.005921 9,848,485 LowVol 0.40% 22.17% -33.43%
911 WARP WARP WARP $56,633 $0.051709 1,095,224 LowVol -0.14% 2.59% 21.43%
912 PHO Photon PHO $56,186 $0.000003 20,385,746,537 LowVol -0.54% 1.15% 4.78%
913 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,077 $0.006983 8,030,000 LowVol 0.25% 2.64% 26.91%
914 ZYD Zayedcoin ZYD $55,453 $0.008881 6,243,840 LowVol -0.14% 0.17% 16.26%
915 GLT GlobalToken GLT $55,293 $0.002130 25,962,600 LowVol -2.01% 7.20% -4.80%
916 DIBC DIBCOIN DIBC $54,901 $0.010980 5,000,000 LowVol -0.09% -6.04% -14.72%
917 BRAIN Braincoin BRAIN $54,787 $0.005427 10,094,424 LowVol -0.14% -2.72% 29.85%
918 ARB ARbit ARB $54,463 $0.007006 7,773,360 LowVol 0.11%
919 300 300 Token 300 $54,057 $180.19 300 LowVol -0.14% -15.80% 30.43%
920 PIE PIECoin PIE $52,310 $0.002960 17,669,731 LowVol -0.14% 0.24% -41.52%
921 SOIL SOILcoin SOIL $52,307 $0.009173 5,702,048 LowVol 0.16% -0.15% 40.96%
922 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.58%
923 CXT Coinonat CXT $49,300 $0.005717 8,623,200 LowVol -0.15% 2.67% 44.95%
924 BSC BowsCoin BSC $49,292 $0.008881 5,550,102 LowVol -0.19% 2.61% 22.78%
925 KURT Kurrent KURT $47,047 $0.004743 9,919,485 LowVol -0.12% -33.99% -20.95%
926 MND MindCoin MND $44,572 $0.003553 12,546,625 LowVol -0.10% -0.92% 16.05%
927 NRO Neuro NRO $42,978 $0.001184 36,293,687 LowVol -0.14% -0.71% -16.16%
928 CESC CryptoEscudo CESC $42,661 $0.000296 144,105,100 LowVol -0.14% 2.59% 82.15%
929 SONG SongCoin SONG $42,571 $0.001307 32,565,300 LowVol -0.21% -14.17% 129.87%
930 STEPS Steps STEPS $42,273 $0.002270 18,625,017 LowVol -0.14% 2.59% 16.37%
931 XBTS Beatcoin XBTS $42,124 $0.027628 1,524,686 LowVol -0.19% -27.44% -17.01%
932 BIOS BiosCrypto BIOS $41,094 $0.001974 20,821,709 LowVol -0.14% -21.71% 18.38%
933 ITZ Interzone ITZ $40,630 $0.024754 1,641,326 LowVol -0.04% 8.80% -36.92%
934 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.33% 3.26%
935 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol 0.00% 4.98%
936 ORLY Orlycoin ORLY $39,780 $0.001085 36,646,779 LowVol -0.14% 2.59% 21.43%
937 PULSE Pulse PULSE $39,509 $0.002763 14,298,972 LowVol -0.14% -7.34% 19.63%
938 CMT Comet CMT $39,172 $0.044880 872,830 LowVol 0.07% -0.49% -1.04%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $38,189 $0.000063 608,557,394 LowVol 5.93% 13.42% 50.00%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $38,160 $0.000987 38,669,634 LowVol -0.14% 35.48%
941 ACP AnarchistsPrime ACP $37,726 $0.008584 4,394,874 LowVol -0.26% -21.00% -19.99%
942 CRT CRTCoin CRT $37,548 $0.473669 79,270 LowVol -0.10% 2.61% 21.41%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.66%
944 EREAL eREAL EREAL $36,916 $0.000552 66,909,634 LowVol -0.20% -3.59% -9.27%
945 EGO EGO EGO $35,525 $0.000592 60,000,001 LowVol -0.14% 21.43%
946 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,538 $0.000493 70,000,000 LowVol -0.10% 2.60% 21.43%
947 G3N G3N G3N $34,326 $0.004539 7,561,891 LowVol -0.10% 4.90% 21.41%
948 GBT GameBet Coin GBT $33,572 $0.001579 21,262,780 LowVol -0.12% 2.62% 3.51%
949 LUNA Luna Coin LUNA $33,299 $0.020672 1,610,838 LowVol -0.14% 22.78% 62.56%
950 VIP VIP Tokens VIP $32,940 $0.000395 83,450,403 LowVol -0.14% 2.60%
951 IMX Impact IMX $32,419 $0.000296 109,509,049 LowVol -0.14% 8.55% 26.84%
952 BRAT BRAT BRAT $31,514 $0.000197 160,000,000 LowVol -6.94% 1.67% -19.13%
953 DPAY DPAY DPAY $31,397 $0.000395 79,541,001 LowVol -0.10% 2.59%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,981 $0.006414 4,829,945 LowVol -0.10% 13.03% 9.78%
955 FLVR FlavorCoin FLVR $30,934 $0.001480 20,898,106 LowVol -0.14% -19.01% -27.14%
956 RIDE Ride My Car RIDE $29,982 $0.000296 101,276,976 LowVol -25.11% -23.06% 38.05%
957 DLISK DAPPSTER DLISK $29,604 $0.000296 100,000,000 LowVol -0.12% 2.62% -27.16%
958 MTM MTMGaming MTM $29,502 $0.009834 2,999,967 LowVol -1.68% 11.78% 107.61%
959 ICON Iconic ICON $28,844 $0.048650 592,894 LowVol -0.12% 0.38% 19.48%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,584 $0.031973 894,026 LowVol -0.12% 10.83% 21.03%
961 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 145.39%
962 PLACO PlayerCoin PLACO $27,725 $0.000789 35,120,000 LowVol -0.14% -7.68% 5.00%
963 PSB Pesobit PSB $27,276 $0.000811 33,628,584
964 PEX PosEx PEX $26,388 $0.010756 2,453,240 LowVol -0.14% 2.59% 20.59%
965 UET Useless Ether… UET $26,293 $0.006630 3,965,716 LowVol -0.20% -13.74% 11.81%
966 CAB Cabbage CAB $25,904 $0.002467 10,499,996 LowVol -0.14% -26.72% -19.35%
967 LIR LetItRide LIR $25,054 $0.000691 36,269,454 LowVol -0.14% 2.59% 6.70%
968 ZNE Zonecoin ZNE $24,205 $0.009375 2,581,970 LowVol -0.14% 21.43%
969 LTCR Litecred LTCR $23,863 $0.000789 30,227,750 LowVol -0.14% -16.82% 4.47%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,803 $0.031578 753,776 LowVol -0.76% 1.95% 21.81%
971 PLNC PLNcoin PLNC $23,610 $0.001382 17,089,600 LowVol -26.39% -17.24% -22.46%
972 BNX BnrtxCoin BNX $23,525 $0.000888 26,494,001 LowVol -0.12% 3.76% 75.08%
973 CNC CHNCoin CNC $23,474 $0.000490 47,858,735 LowVol -0.13% 2.00% 49.14%
974 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.76%
975 WBB Wild Beast Block WBB $23,060 $0.139377 165,451 LowVol -0.16% -10.78% 29.00%
976 HVCO High Voltage HVCO $22,707 $0.015197 1,494,171 LowVol -0.14% 2.59% 18.36%
977 GBC GBCGoldCoin GBC $21,498 $0.001892 11,361,817 LowVol 0.00% 3.65% -2.12%
978 ERY Eryllium ERY $21,166 $0.004039 5,240,624 LowVol -4.71% -22.35% -18.59%
979 IBANK iBank IBANK $20,546 $0.004539 4,526,324 LowVol -0.14% -2.82% -6.90%
980 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
981 ALTC Antilitecoin ALTC $18,658 $0.000592 31,512,613 LowVol -0.14% -12.07% 21.43%
982 SDP SydPak SDP $18,566 $0.116246 159,709 LowVol -0.10% 2.59% 21.92%
983 BIOB BioBar BIOB $17,481 $0.019736 885,756 LowVol -0.10% -18.90% -6.50%
984 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -0.96%
985 XOC Xonecoin XOC $16,993 $0.040459 420,000 LowVol -0.14% -8.56% 4.77%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $15,260 $8.84 1,727 LowVol -0.10% 10.66%
987 TRADE Tradecoin TRADE $13,381 $0.001776 7,533,396 LowVol -0.14% 2.59% -29.49%
988 VRS Veros VRS $12,990 $0.000027 486,609,040 LowVol 0.84% -36.12% -50.73%
989 GEERT GeertCoin GEERT $12,322 $0.002420 5,091,200 LowVol 0.32% -1.57% 42.98%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,259 $0.007335 1,671,379 LowVol -1.68% 32.54%
991 DAS DAS DAS $11,844 $0.004516 2,622,886 LowVol -0.43% -74.57% -31.00%
992 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
993 SANDG Save and Gain SANDG $11,190 $0.003651 3,064,800 LowVol -0.10% 28.37%
994 DIX Dix Asset DIX $10,440 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.29% 10.04% 45.43%
995 VOLT Bitvolt VOLT $10,439 $0.000691 15,112,554 LowVol -0.14% 43.62% 13.15%
996 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.57%
997 P7C P7Coin P7C $10,427 $0.000296 35,220,238 LowVol -0.14% 3.46%
998 JS JavaScript Token JS $8,705 $0.001089 7,991,996 LowVol -0.19% -56.30% 42.16%
999 NODC NodeCoin NODC $8,613 $0.005131 1,678,439 LowVol -0.14% -8.02% 23.81%
1000 CONX Concoin CONX $7,565 $0.010164 744,266 LowVol -0.14% 3.59% 7.82%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,039 $0.000778 9,052,698 LowVol -0.14% 15.64% 36.68%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,435 $0.000197 32,605,819 LowVol -0.14% 102.08% -51.28%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $6,337 $0.001886 3,360,417 LowVol -1.68% -26.52% 51.24%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.62%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,809 $0.022700 211,827 LowVol -1.68% 76.68%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,634 $59208.70 0.078264 LowVol -0.14% 4.69% -22.11%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.26%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,228 $0.020454 206,710 -14.84%
1009 ULA Ulatech ULA $4,122 $0.022302 184,811 LowVol 216.28% -11.78% 46.54%
1010 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 13.29% 27.98%
1011 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1012 XNG Enigma XNG $3,280 $0.197264 16,627 LowVol -0.14% -18.85% -16.27%
1013 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.23%
1014 GSR GeyserCoin GSR $2,770 $0.059110 46,864 LowVol -0.14% 7.85% 48.47%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,584 $0.001875 1,377,917 LowVol -5.09% -2.52% -19.19%
1016 TOKEN SwapToken TOKEN $1,338 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol 2.44% -10.49% -25.74%
1017 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 0.13% -20.99%
1018 ABN Abncoin ABN $1,042 $0.015394 67,700 LowVol -0.10% 20.05% 44.60%
1019 MNC MantraCoin MNC $918 $0.000197 4,650,380 LowVol -0.14%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $624 $0.000493 1,264,511 LowVol -28.67% -54.15% -41.47%
1021 ENV Environ ENV $366 $0.000003 132,717,518 LowVol -0.58%
1022 FDC Future Digita… FDC $223 $0.000081 2,753,201 LowVol 0.78% 4.06%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000649 87,140 LowVol -0.14% 12.51% -43.37%
1024 QASH QASH QASH $1.15 $27,031,800 -0.67% 25.89%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $58.54 $20,719,500 -1.27% -11.37%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,866,620 0.00% 11.01% 55.91%
1027 INK Ink INK $0.146820 $5,852,230 -1.36% -4.08% -53.68%
1028 TNB Time New Bank TNB $0.033243 $5,824,980 -2.91%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.75 $4,697,950 -2.34% -13.78% -30.17%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.18 $3,881,940 0.34% 1.34% 65.81%
1031 AI POLY AI AI $16.66 $3,624,660 -2.44% -5.06%
1032 REC Regalcoin REC $42.63 $2,759,010 0.04% -1.70% 0.90%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.50 $2,110,390 -4.14% -22.23% -30.38%
1034 NULS Nuls NULS $0.637582 $1,935,280 1.82% -1.67% -15.80%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.18 $1,900,720 -4.60% -9.30% -7.06%
1036 BT1 BT1 [CST] BT1 $9774.48 $1,327,980 -0.08% 2.76% 23.64%
1037 BTE BitSerial BTE $3.18 $1,144,780 -1.61% -12.63% -35.02%
1038 AION Aion AION $1.74 $1,037,680 -1.08% 45.38% 111.27%
1039 EAG EA Coin EAG $3.26 $948,128 9.26% -14.62% -27.77%
1040 ETN Electroneum ETN $0.034625 $928,842 -0.80% 6.94% 19.29%
1041 B2X SegWit2x [Fut… B2X $245.95 $680,942 -0.73% -4.40% 21.28%
1042 WC WINCOIN WC $1.52 $663,906 0.80% -0.83% -18.77%
1043 FRST FirstCoin FRST $16.55 $648,438 -1.69% -2.98% -0.77%
1044 RYZ ANRYZE RYZ $0.022247 $588,959 -10.13%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.10 $520,157 1.38% 0.47% 21.11%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $247.74 $457,176 -3.63% 80.24% 102.53%
1047 TSL Energo TSL $0.032218 $445,974 -1.41% 0.78%
1048 BOT Bodhi BOT $0.513715 $433,811 1.60% 5.91% -8.95%
1049 ADK Aidos Kuneen ADK $35.33 $408,956 0.21% 13.02% -17.98%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.037795 $360,392 -0.32% -10.36% -27.51%
1051 B3 B3Coin B3 $0.000353 $217,499 -5.51% -31.51% 47.56%
1052 DIVX Divi DIVX $1.89 $213,079 5.76%
1053 UGT UG Token UGT $0.462590 $175,309 -0.17% -0.40% 36.64%
1054 THS TechShares THS $1.31 $169,386 7.38% 25.65% 31.54%
1055 TER TerraNova TER $2.08 $151,672 -0.14% -12.90% -23.23%
1056 XID Sphre AIR XID $0.207695 $146,143 0.07% 0.87% 12.16%
1057 ICX ICON ICX $1.47 $144,221 0.68% 18.73% 55.19%
1058 PHR Phore PHR $0.515971 $136,402 -2.95% 11.92% 31.80%
1059 XCPO Copico XCPO $0.025307 $132,157 -3.80% -14.46% 11.46%
1060 BSR BitSoar BSR $0.314793 $106,535 -0.27% 45.13% 85.68%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.49 $104,318 0.00% 0.16% -15.69%
1062 LLT LLToken LLT $0.316356 $102,215 1.32% 1.85% -4.25%
1063 EVR Everus EVR $5.22 $100,513 -1.31% -0.98% 32.65%
1064 INF InfChain INF $0.008487 $88,540 -2.41% -2.31%
1065 HOLD Interstellar … HOLD $0.041063 $86,043 -15.91% -52.84% -55.60%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000197 $69,634 -0.14% 8.85% -97.27%
1067 HYTV Hyper TV HYTV $0.017066 $64,905 8.98% 91.35%
1068 COR CORION COR $0.927109 $54,361 -0.15% 1.50% -1.58%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.039024 $53,557 -2.57% -3.62% -0.96%
1070 OXY Oxycoin OXY $0.149444 $45,668 -13.61% -14.12% -11.65%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.002270 $45,192 -19.69% -69.71%
1072 DSR Desire DSR $0.175149 $42,291 12.84% 61.80% -14.87%
1073 MSD MSD MSD $0.012827 $42,082 -1.05% 2.27% -7.65%
1074 RMC Russian Minin… RMC $11817.10 $37,850 -0.12% -10.09% 13.70%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.070090 $34,570 -0.20% 32.16% 1.61%
1076 SISA SISA SISA $0.022457 $34,358 -6.60% -32.05% -51.49%
1077 BBR Boolberry BBR $0.810172 $33,106 -0.02%
1078 ASTRO Astro ASTRO $1.80 $30,510 -9.04% -2.98% 33.24%
1079 SPANK SpankChain SPANK $0.037839 $27,112 8.58% -3.36%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.39 $26,448 -4.77% 4.47%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.117794 $26,049 1.12% 3.90% 26.87%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.008527 $23,265 -1.79% 8.06% 515.53%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.005230 $22,183 -0.10% 3.32% 23.82%
1084 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000104 $20,876 -1.09% -34.82% -33.28%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.122606 $19,625 -1.71% -0.56%
1086 AKY Akuya Coin AKY $0.217099 $19,445 -5.36% -22.17% -65.71%
1087 B2B B2B B2B $0.516204 $18,104 -2.95% -5.15% -41.05%
1088 SSS Sharechain SSS $0.002845 $17,304 -11.72% -8.38% -13.99%
1089 MCR Macro MCR $3.18 $16,747 -0.25% 5.50% 3.68%
1090 MKR Maker MKR $389.47 $16,197 -7.37% -4.62% 41.25%
1091 CYC Cycling Coin CYC $0.001678 $15,751 -19.16% 74.40%
1092 DEUS DeusCoin DEUS $0.305221 $13,848 -13.46% -23.79% -19.78%
1093 SMART SmartBillions SMART $0.416752 $12,761 -0.20% 2.06%
1094 MGC GulfCoin MGC $0.003446 $11,857 -0.15% -3.96% -3.62%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.028415 $11,373 -0.20% -37.22% -48.33%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.751260 $11,327 -0.14% -20.20%
1097 STEX STEX STEX $0.312664 $10,719 -0.29% 4.10% 33.84%
1098 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002608 $10,581 8.86% -8.58% 60.27%
1099 XID International… XID $0.007894 $9,256 -0.12% 31.61%
1100 GUC GoldUnionCoin GUC $0.106872 $7,835 -0.14% 29.64%
1101 BOS BOScoin BOS $1.24 $7,013 10.01% 0.24% 5.77%
1102 AERM Aerium AERM $2.01 $6,709 0.68% 1.77% 18.48%
1103 TRIA Triaconta TRIA $8.38 $6,622 -0.20% 31.59%
1104 PLC PlusCoin PLC $0.000588 $6,213 1.78% 12.15% -4.25%
1105 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.191915 $6,017 33.62% 123.99% 140.02%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.013914 $5,915 -1.88% -1.55%
1107 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002485 $5,533 -0.47% -3.36% 15.71%
1108 DAY Chronologic DAY $3.75 $5,463 -0.22% -10.96% -3.24%
1109 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003564 $5,339 8.82% -14.77% -5.57%
1110 WIC Wi Coin WIC $0.003275 $5,300 -0.15% 16.48% 24.88%
1111 BLX Blockchain Index BLX $2.52 $5,177 -0.19% -3.86% 20.92%
1112 PNX Phantomx PNX $0.015977 $4,618 -1.77% 69.45% -7.79%
1113 SND Sand Coin SND $0.615657 $4,603 -0.20% -10.13% -20.23%
1114 TCOIN T-coin TCOIN $0.000215 $4,597 9.07% -5.34% -9.13%
1115 WILD Wild Crypto WILD $0.107904 $4,563 -0.22% -8.26% 28.56%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.011840 $4,466 -15.99% -17.50% -61.75%
1117 EFYT Ergo EFYT $9.47 $4,416 0.13% -2.90% 26.28%
1118 APC AlpaCoin APC $0.029468 $4,103 0.80% 22.73% 14.69%
1119 SUR Suretly SUR $3.70 $3,885 -5.60% -6.72% 30.46%
1120 IBTC iBTC IBTC $0.009044 $3,869 -0.20% -25.76% 12.40%
1121 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.113089 $3,340 4.29% -0.47% 69.70%
1122 VIU Viuly VIU $0.002876 $3,283 -18.77% -12.55% -18.35%
1123 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $3,079 -0.14% 2.59% 20.20%
1124 WOW Wowcoin WOW $0.000100 $3,042 -32.40% -24.04% -27.06%
1125 IQT iQuant IQT $0.150328 $2,998 -4.50% 18.64% -1.77%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.009138 $2,712 -2.44% 1.47% 16.36%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089800 $2,688 -0.14% -9.10% 52.10%
1128 FOR FORCE FOR $0.002253 $2,453 0.12% 25.85% -6.85%
1129 HAT Hawala.Today HAT $0.213929 $2,393 36.61% 15.86% 48.79%
1130 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040502 $2,388 -0.16% -0.61% -8.86%
1131 MCI Musiconomi MCI $0.061311 $2,180 -4.84% -5.58% 4.64%
1132 BPL Blockpool BPL $0.180077 $2,131 -0.14% 3.44% 0.47%
1133 OX OX Fina OX $0.000150 $2,097 -0.08% -30.91% -16.97%
1134 FID BITFID FID $0.098681 $2,095 -0.14% -39.28%
1135 NTC Natcoin NTC $0.296142 $2,037 -0.13% 48.63% -35.81%
1136 DGPT DigiPulse DGPT $1.10 $1,786 -15.10% 13.39% 3.70%
1137 NAMO NamoCoin NAMO $0.000197 $1,780 98.33% 78.17% 26.61%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056834 $1,523 -0.26% -23.15% -4.93%
1139 QBT Cubits QBT $0.001774 $1,443 -0.14% -12.01% 136.73%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.02 $1,427 -0.10% 2.59% 66.65%
1141 PRM PrismChain PRM $0.001382 $1,399 -6.80% -8.12% 43.78%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.029506 $1,367 4.27% -9.78% -62.56%
1143 XOT Internet of T… XOT $2945.63 $1,285 -0.14% 2.57% 21.35%
1144 STU bitJob STU $0.035494 $1,266 -1.02% -21.30% -47.14%
1145 BTBc Bitbase BTBc $0.005329 $1,204 -0.14% -2.34% -32.97%
1146 PRES President Trump PRES $0.004243 $1,127 -0.10% 2.65% 1.52%
1147 NTWK Network Token NTWK $0.003079 $1,125 -0.20% -59.31% 211.91%
1148 FLASH Flash FLASH $0.005329 $1,116 -0.10% 1.01% 23.52%
1149 GARY President Joh… GARY $0.049242 $1,106 -0.14% -34.12% -52.18%
1150 ACC AdCoin ACC $0.078870 $1,041 -0.07% -26.77% -3.55%
1151 ABC Alphabit ABC $16.28 $1,037 -2.00% 2.59% 21.01%
1152 BIT First Bitcoin BIT $0.009276 $988 25.15% -22.23% -26.45%
1153 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072992 $976 -0.10% -20.45% 0.15%
1154 VULC Vulcano VULC $0.009230 $949 -0.14% -11.84% 35.43%
1155 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $932 -8.26% -5.87% -4.27%
1156 GRN Granite GRN $0.014407 $913 -0.10% -4.52% 18.19%
1157 FBL Faceblock FBL $0.004736 $912 -79.21% 251.48% -90.44%
1158 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067399 $900 -0.14% 47.19% -8.73%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $797 -0.20% 97.23% 160.91%
1160 TIE TIES Network TIE $0.098458 $796 2.21% -1.93% 23.28%
1161 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006151 $780 -0.10% -13.35% -10.75%
1162 XRY Royalties XRY $0.029111 $768 0.16% -17.01% -57.11%
1163 IPY Infinity Pay IPY $0.002469 $730 -0.20% 71.25% -90.04%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000592 $729 -0.14% -26.57% -36.67%
1165 BSN Bastonet BSN $0.000789 $685 4.21% 9.29% -28.73%
1166 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000395 $680 -0.14% -17.92% -4.07%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002551 $667 0.79% -14.75% -10.94%
1168 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008388 $647 10.28% 30.64% 159.74%
1169 EUSD eUSD EUSD $0.000229 $623 -0.20% 56.17% -12.55%
1170 MOTO Motocoin MOTO $0.002766 $602 -0.12% 6.55% -11.60%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000197 $568 -0.10% 2.59% -28.79%
1172 SJCX Storjcoin X SJCX $0.293559 $543 7.43% -54.96%
1173 EBIT eBIT EBIT $0.001184 $513 -0.20% -2.54% 38.61%
1174 DASHS Dashs DASHS $0.028815 LowVol -0.10% -1.38% -4.38%
1175 DON Donationcoin DON $0.000699 LowVol -0.01% 1.71% 71.06%
1176 STARS StarCash Network STARS $0.252238 LowVol -0.14% -1.82% 26.60%
1177 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol -0.14% 2.59% 21.43%
1178 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000109 LowVol -0.10% -62.07% -32.70%
1179 SAK Sharkcoin SAK $0.002078 LowVol -5.71% -15.94% 13.67%
1180 LKC LinkedCoin LKC $0.000197 LowVol -0.14%
1181 ASN Aseancoin ASN $0.004835 LowVol -0.14% 2.59% 61.44%
1182 FUDD DimonCoin FUDD $0.002013 LowVol 0.59% 5.23%
1183 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000197 LowVol -0.12% -31.60% -19.05%
1184 WA WA Space WA $0.025854 LowVol -0.14% 17.89% 48.98%
1185 MINEX Minex MINEX $0.051207 LowVol -0.10% -2.84% 15.58%
1186 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001283 LowVol -0.14% -21.23% -36.62%
1187 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008881 LowVol -0.14% 239.23% -6.59%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.044379 LowVol -0.16% -7.39% 15.28%
1189 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000691 LowVol -0.10% 19.69%
1190 SWP Swapcoin SWP $0.132603 LowVol -0.20% -38.25% 118.73%
1191 XQN Quotient XQN $0.005131 LowVol -0.12% 2.62% -19.05%
1192 RHFC RHFCoin RHFC $0.000987 LowVol -0.14% 10.39%
1193 HYPER Hyper HYPER $0.011994 LowVol -0.10% -59.51%
1194 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002743 LowVol 40.68% 14.48% 17.73%
1195 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 57.20% 29.26% 5.06%
1196 9COIN 9COIN 9COIN $0.002368 LowVol -0.14% -15.10% -21.66%
1197 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 33.08% -7.01% 47.02%
1198 EGOLD eGold EGOLD $0.013781 LowVol -0.20% -0.34% 182.71%
1199 SKR Sakuracoin SKR $0.000984 LowVol -0.18% -2.05% 22.95%
1200 ACN Avoncoin ACN $0.000395 LowVol -0.14% 2.59% -15.79%
1201 SIFT Smart Investm… SIFT $3.07 LowVol -0.20% -3.95% -6.32%
1202 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.92% 0.22% 34.28%
1203 TOP TopCoin TOP $0.000692 LowVol -36.29% 9.78% -18.44%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.013618 LowVol -0.14% 15.10% -40.18%
1205 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003195 LowVol -0.10% -2.46% 20.22%
1206 BXC Bitcedi BXC $0.001875 LowVol -0.14% -11.46% 49.70%
1207 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000589 LowVol -0.07% 16.39% -14.66%
1208 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.25% 249.52% -58.46%
1209 YEL Yellow Token YEL $0.007099 LowVol -0.20% 42.21% 186.99%
1210 MARX MarxCoin MARX $0.000994 LowVol -0.47% -8.03% 45.75%
1211 GAY GAY Money GAY $0.011646 LowVol -0.17% -30.37% -34.49%
1212 AIB Advanced Inte… AIB $0.003904 LowVol -0.41% -2.28% 22.16%
1213 LDCN LandCoin LDCN $0.002020 LowVol -0.48% -68.46% 20.54%
1214 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149107 LowVol -0.12% 2.42%
1215 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol -0.15% -1.50% 16.82%
1216 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000038 LowVol 79.34% 3765.16% 3107.27%
1217 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol -0.10% 21.45%
1218 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol -0.10% 80.03% 598.11%
1219 PRIMU Primulon PRIMU $0.000152 LowVol -0.10% 3.35% -6.27%
1220 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003651 LowVol -0.14% -0.11% 17.56%
1221 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000296 LowVol -0.14% -19.75% -8.93%
1222 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.35% -13.61% -15.41%
1223 CLINT Clinton CLINT $0.008881 LowVol -0.10% -14.50%
1224 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049439 LowVol -0.14% -20.92% -6.04%
1225 ANI Animecoin ANI $0.000197 LowVol -0.10% 85.07% 25.83%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.003158 LowVol -13.60% -2.96% 3.33%
1227 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039173 LowVol -1.68% 25.96% 27.23%
1228 UR UR UR $0.000621 LowVol 0.23% 7.02% -18.18%
1229 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol -0.10% -43.97% 30.02%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000296 LowVol -0.14% 1.64% 19.50%
1231 BEST BestChain BEST $0.001337 LowVol 0.07% 9.62% 24.10%
1232 AXIOM Axiom AXIOM $0.015197 LowVol -0.12% 2.62% 21.49%
1233 FC Facecoin FC $0.001894 LowVol -0.20% -56.17% -45.69%
1234 QBC Quebecoin QBC $0.001678 LowVol -0.10% 2.61% 21.43%
1235 MONETA Moneta MONETA $0.000296 LowVol -0.10% 13.44%
1236 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002960 LowVol -0.14% -0.72% -3.98%
1237 TCR TheCreed TCR $0.000296 LowVol -0.14% 3.87% -8.93%
1238 DISK DarkLisk DISK $0.000691 LowVol -0.14% -28.19% -16.12%
1239 HNC Huncoin HNC $0.001382 LowVol -0.14% 19.69% -15.69%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001226 LowVol -0.14% 8.81% 0.58%
1241 SHA SHACoin SHA $0.000592 LowVol -0.10% 24.48% 37.46%
1242 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000118 LowVol -0.19% 45.02% 150.88%
1243 POKE PokeCoin POKE $0.000099 LowVol -0.14% -48.71% -38.99%
1244 RCN Rcoin RCN $0.000099 LowVol -0.12% 2.62% 21.41%
1245 10MT 10M Token 10MT $0.002494 LowVol -0.20% -0.87% 50.44%
1246 FUTC FutCoin FUTC $0.001974 LowVol -0.12% 8.02% 17.46%
1247 FFC FireFlyCoin FFC $0.000099 LowVol -0.14% -21.05% 21.43%
1248 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol -0.14% 2.02% 21.43%
1249 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005936 LowVol -0.12% 6.52% 64.59%
1250 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol -0.10% 21.23%
1251 WINK Wink WINK $0.000203 LowVol -0.14% -16.75%
1252 AV AvatarCoin AV $0.031578 LowVol -0.12% 2.62% 23.50%
1253 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 0.78% -6.89% -98.15%
1254 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol -0.13% 48.81% 341.29%
1255 HCC Happy Creator… HCC $0.000395 LowVol -0.12% -48.69% -19.07%
1256 DBG Digital Bulli… DBG $0.005822 LowVol -0.14% 1.62% 21.91%
1257 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol -0.12% 2.58% -10.12%
1258 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011366 LowVol -0.10% -10.28% 23.95%
1259 BUB Bubble BUB $0.015789 LowVol -0.14% -4.56% 14.60%
1260 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000493 LowVol -0.14% 28.24% 19.73%
1261 KASHH KashhCoin KASHH $0.000084 LowVol -12.62% -12.40% 4.01%
1262 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000789 LowVol -0.14% -93.53% -2.86%
1263 TELL Tellurion TELL $0.000100 LowVol -8.07% -43.40% -35.54%
1264 IRL IrishCoin IRL $0.002960 LowVol -0.10% -1.90% 13.58%
1265 EGG EggCoin EGG $0.037499 LowVol -0.14%
1266 OP Operand OP $0.000888 LowVol -0.12% 3.98% 20.57%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.023782 LowVol -0.14% 25.92%
1268 MBL MobileCash MBL $0.000296 LowVol -25.11% 2.59% -8.93%
1269 ACES Aces ACES $0.000342 LowVol -0.14% 255.48% 320.76%
1270 XDE2 XDE II XDE2 $2.95 LowVol -0.14% -3.47% 13.77%
1271 MAGN Magnetcoin MAGN $0.473725 LowVol -0.09% -13.54% 21.16%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol -0.10% 2.60% 32.74%
1273 TODAY TodayCoin TODAY $0.001085 LowVol -0.14% 2.59% 63.67%
1274 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol 0.48% 2.14% -14.95%
1275 REGA Regacoin REGA $0.002171 LowVol -0.14% 7.47% -11.29%
1276 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol -0.10% 2.60% 21.26%
1277 MAVRO Mavro MAVRO $0.012237 LowVol -0.14% 1.77%
1278 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol -0.14% 20.10%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.305319 LowVol -0.14% 4.17% 40.77%
1280 DUB Dubstep DUB $0.002171 LowVol -0.12% 2.62%
1281 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003256 LowVol -0.14% -0.43% 14.49%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009769 LowVol -0.14% -27.46%
1283 BET BetaCoin BET $0.002862 LowVol -0.10% 11.53% 13.58%
1284 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002960 LowVol -0.14% -17.03%
1285 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003651 LowVol -0.10% 2.59%
1286 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001678 LowVol -0.10% -2.04% 19.38%
1287 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol -0.14% 2.59% 21.23%
1288 OCOW OCOW OCOW $0.004934 LowVol -0.14%
1289 NBIT netBit NBIT $0.050031 LowVol -0.14% 2.59% 8.01%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.017960 LowVol -0.14%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008289 LowVol -0.14% 2.59%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.006513 LowVol -0.14% 9.79%
1293 OMC Omicron OMC $0.111806 LowVol -0.12%
1294 OPES Opescoin OPES $0.001974 LowVol -0.12% 10.37%
1295 CBD CBD Crystals CBD $0.001382 LowVol -0.12% 13.52%
1296 CME Cashme CME $0.000099 LowVol -0.14% 21.43%
1297 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.082892 LowVol -0.14% 33.14% 20.20%
1298 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol -0.19% 2.59% 20.20%
1299 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -2.59%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000203 LowVol 0.77% 4.11%
1301 ELC Elacoin ELC $0.064989 LowVol 0.77% -5.75% -12.03%
1302 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol
1303 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.38%
1304 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 1.38% -34.76%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -0.94%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1307 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.53%
1308 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -0.93% 17.70%
1310 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -0.98% 33.22%
1311 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1312 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1313 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.18% -19.63%
1314 PDG PinkDog PDG $0.000098 LowVol -0.35% 2.37% -38.26%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 1.16% 53.95%
1317 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1318 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.35%
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1321 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -0.93%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 2.51% 21.10%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol -0.29% 2.44% -39.95%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi