Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9977.45 trên tổng giá trị $166,683,648,866

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $480.41 trên tổng giá trị $46,119,718,737

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1616.29 trên tổng giá trị $27,196,483,481

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.270229 trên tổng giá trị $10,437,019,648

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $351.86 trên tổng giá trị $5,867,646,734

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000198 trên tổng giá trị $101,201 đã biến động tăng 75.24% trong 1h qua

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.003358 trên tổng giá trị đã biến động tăng 60.48% trong 1h qua

    + Đồng PIVX PIVX (PIVX) đang có giá hiện tại $5.82 trên tổng giá trị $320,370,480 đã biến động tăng 52.27% trong 1h qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.206874 trên tổng giá trị $1,385,049 đã biến động tăng 50.34% trong 1h qua

    + Đồng GOOD Goodomy (GOOD) đang có giá hiện tại $0.001325 trên tổng giá trị $584,999 đã biến động tăng 35.73% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2049.81% trong 24h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.022772 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1361.11% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.094887 trên tổng giá trị $417,311 đã biến động tăng 545.97% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000574 trên tổng giá trị $230,422 đã biến động tăng 347.17% trong 24h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $44.00 trên tổng giá trị $2,090,001 đã biến động tăng 270.45% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1630.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.241405 trên tổng giá trị $484,648 đã biến động tăng 846.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.067016 trên tổng giá trị $301,570 đã biến động tăng 819.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 810.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001288 trên tổng giá trị $122,697 đã biến động tăng 692.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MILO MiloCoin MILO $33,693 $0.003123 10,789,954 $867 0.14% 32.07% 61.49%
702 JOBS JobsCoin JOBS $31,507 $0.000297 106,019,270 $2,547 -24.91% -23.26% -39.02%
703 CREVA CrevaCoin CREVA $30,464 $0.000837 36,390,750 $1,070 0.97% 11.94% -14.79%
704 TSTR Tristar Coin TSTR $27,393 $0.005448 5,027,857 $644 0.12% -20.04% -50.31%
705 CRTM Corethum CRTM $19,808 $0.007923 2,500,000 $1,817 1.43% 132.80% 270.67%
706 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,428 $0.001509 12,879,000 $1,372 -34.73% 45.31% -43.64%
707 SOCC SocialCoin SOCC $19,402 $0.014010 1,384,879 $1,014 0.14% -24.41% 4.09%
708 MGM Magnum MGM $16,762 $0.004260 3,935,156 $511 0.14% -27.83% 74.80%
709 ELS Elysium ELS $13,886 $0.003467 4,005,012 $595 0.14% -12.65% 24.36%
710 XRC Rawcoin XRC $12,389 $0.017576 704,882 $598 0.21% 6.98% -50.21%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $11,995 $0.014101 850,702 $2,843 -0.11% 16.54% 125.19%
712 LVPS LevoPlus LVPS $11,992 $0.007925 1,513,256 $2,059 0.12% 11.63% -2.52%
713 ARGUS Argus ARGUS $11,260 $0.009805 1,148,324 $748 0.24% 7.95% 52.27%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,656 $0.003028 3,188,280 $6,552 -8.50% -18.94% 64.21%
715 HMC HarmonyCoin HMC $6,438 $0.011571 556,417 $3,494 3.13% -1.84% 19.80%
716 DMB Digital Money… DMB $347 $0.000823 421,300 $1,912 0.12% -14.95% -37.14%
717 FAL Falcoin FAL $58 $0.000297 196,766 $1,942 0.14% -41.22% -25.65%
718 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,339 $652 0.14% 2.33% 21.95%
719 UNITY SuperNET UNITY $38,037,083 $46.61 816,061 LowVol 0.99% -25.87% -26.70%
720 XPA XPlay XPA $33,210,300 $0.033210 1,000,000,000 LowVol -0.08% 18.03%
721 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
722 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.92%
723 PGL Prospectors Gold PGL $5,111,522 $0.079248 64,500,000 LowVol 0.12% 2.20% -18.54%
724 YASH YashCoin YASH $4,953,151 $0.495302 10,000,264 LowVol 0.14% 10.74% 49.04%
725 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
726 ECOB Ecobit ECOB $4,624,933 $0.010406 444,444,444 LowVol 0.29% -12.93% 7.94%
727 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.98%
728 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 1.54% 53.56%
729 JNS Janus JNS $2,953,271 $0.128709 22,945,335 LowVol 0.91% 31.35% 25.60%
730 BASH LuckChain BASH $2,361,256 $0.003298 715,868,299 LowVol 0.14% 17.45% 32.22%
731 CBX Crypto Bullion CBX $2,227,693 $2.22 1,005,095 LowVol 0.21% 17.54% 5.09%
732 LNK Link Platform LNK $2,090,001 $44.00 47,503 LowVol -1.01% 270.45% 37.53%
733 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
734 EMV Ethereum Movi… EMV $1,713,460 $0.260933 6,566,666 LowVol -0.08% 9.56%
735 SDC ShadowCash SDC $1,385,049 $0.206874 6,695,133 LowVol 50.34% 155.57%
736 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,322,889 $0.218131 6,064,652 LowVol 0.12% 18.32% 38.14%
737 RC RussiaCoin RC $1,262,152 $0.150653 8,377,873 LowVol 0.13% -2.95% -10.87%
738 INPAY InPay INPAY $1,188,730 $0.118873 10,000,000 LowVol 0.14% -16.41%
739 XC XCurrency XC $1,170,237 $0.199475 5,866,587 LowVol -74.56% -77.68%
740 AHT Bowhead AHT $1,149,200 $0.143650 8,000,000 LowVol 0.14% 2.24% -24.02%
741 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,123,003 $0.000049 22,841,553,030 LowVol 1.01% -34.72% -42.41%
742 SHORTY Shorty SHORTY $1,099,570 $0.010996 100,000,000 LowVol 0.12% 8.18% 24.95%
743 HTC HitCoin HTC $1,089,301 $0.000099 10,996,318,099 LowVol 0.12% 21.95%
744 GRE Greencoin GRE $1,085,787 $0.000304 3,570,764,641 LowVol 0.56% -12.65% -23.28%
745 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 -0.32% 126.29%
746 MBI Monster Byte MBI $1,055,709 $0.062755 16,822,736 LowVol -0.41% 3.01% 38.19%
747 CNO Coin(O) CNO $1,010,384 $0.009608 105,164,641 LowVol 0.14% -2.02% -4.91%
748 METAL MetalCoin METAL $762,028 $0.009906 76,925,527 LowVol 0.12% -3.23% -4.48%
749 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.07% 16.91%
750 GIM Gimli GIM $749,604 $0.009370 80,000,000 LowVol -0.08% -31.15% -16.46%
751 ITI iTicoin ITI $729,907 $22.81 32,000 LowVol 0.13% 12.20% 12.29%
752 UFO UFO Coin UFO $691,063 $0.000198 3,488,085,012 LowVol 0.12% 2.32% 17.12%
753 MAC Machinecoin MAC $667,744 $0.033057 20,199,950 LowVol 0.17% 1.44% -15.63%
754 XGR GoldReserve XGR $632,774 $0.036851 17,171,382 LowVol 1.48% -40.47% -15.69%
755 USC Ultimate Secu… USC $615,781 $0.059535 10,343,113 LowVol 0.12% 2.33% 23.69%
756 OPAL Opal OPAL $542,091 $0.035797 15,143,507 LowVol 0.12% 46.66% 88.90%
757 SAC SACoin SAC $541,889 $0.077267 7,013,184 LowVol 0.12% 2.43% 0.38%
758 BRIT BritCoin BRIT $524,601 $0.024666 21,268,092 LowVol 0.13% 59.19% 92.17%
759 BITS Bitstar BITS $511,269 $0.022152 23,079,737 LowVol 3.11% 13.54% -5.46%
760 AMBER AmberCoin AMBER $493,494 $0.011293 43,699,481 LowVol 14.16%
761 VAL Valorbit VAL $469,779 $0.000099 4,742,346,801 LowVol 0.14% 2.29% 22.42%
762 RIYA Etheriya RIYA $457,973 $0.289576 1,581,531 LowVol 0.23% -27.25% -16.18%
763 FNC FinCoin FNC $449,854 $0.034930 12,878,667 LowVol -0.67% 0.80% -16.50%
764 BUCKS SwagBucks BUCKS $430,627 $1.36 315,621 LowVol 0.12% 0.91% 21.44%
765 V Version V $418,693 $0.000896 467,511,336 LowVol 0.14% -22.64% 9.53%
766 FC2 FuelCoin FC2 $402,676 $0.003962 101,623,816 LowVol 17.79% -14.73% 55.40%
767 AU AurumCoin AU $395,590 $1.34 296,216 LowVol 0.22% 7.73% 23.30%
768 TALK BTCtalkcoin TALK $388,063 $0.005944 65,290,635 LowVol 0.14% 4.16% -28.45%
769 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 3.07%
770 SLG Sterlingcoin SLG $378,947 $0.090109 4,205,432 LowVol 0.12% 0.15% 12.46%
771 SHDW Shadow Token SHDW $370,169 $0.052881 7,000,000 LowVol -0.17% 29.75% 21.34%
772 VLT Veltor VLT $369,634 $0.666182 554,855 LowVol 0.13% 3.74% -42.48%
773 Q2C QubitCoin Q2C $368,780 $0.001486 248,184,305 LowVol 0.13% 18.06% 35.17%
774 KOBO Kobocoin KOBO $367,525 $0.014879 24,700,248 LowVol 0.15% -46.82% -35.42%
775 UNI Universe UNI $353,335 $0.032393 10,907,815 LowVol 0.12% -0.29% 9.60%
776 ICN iCoin ICN $352,721 $0.012085 29,185,738 LowVol 0.13% 3.17% 8.85%
777 DVC Devcoin DVC $348,247 $0.000023 15,157,507,500 57.55%
778 JET Jetcoin JET $338,296 $0.069572 4,862,509 LowVol 0.12% 2.67% -46.09%
779 XLC LeviarCoin XLC $338,270 $0.034705 9,746,902 LowVol 0.13% 3.87% 68.79%
780 GUN Guncoin GUN $330,572 $0.001684 196,294,378 LowVol 0.14% 2.33% 19.88%
781 BERN BERNcash BERN $330,398 $0.004638 71,234,301 LowVol 2.22% 8.36% 101.32%
782 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.51% 19.80%
783 WAY WayGuide WAY $307,213 $0.003071 100,040,708 LowVol 0.14% -3.88%
784 TRK Truckcoin TRK $305,909 $0.001970 155,301,953 LowVol 0.94% 15.53% 39.62%
785 CHESS ChessCoin CHESS $296,608 $0.005489 54,032,769 LowVol 0.12% -34.18% 35.04%
786 OHM OHM OHM $293,655 $0.009906 29,644,040 LowVol 0.12% 145.58%
787 VIDZ PureVidz VIDZ $283,576 $0.002264 125,279,775 LowVol 5.18% 12.63% 23.83%
788 UNIC UniCoin UNIC $273,338 $0.092151 2,966,210 LowVol 0.38% 18.54% 53.62%
789 RBIES Rubies RBIES $273,106 $0.026222 10,415,252 LowVol 0.12% 7.55% 15.39%
790 NYAN Nyancoin NYAN $271,766 $0.000854 318,132,867 LowVol 14.75% 10.24% 15.73%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 12.98%
792 8BIT 8Bit 8BIT $265,253 $0.227799 1,164,415 LowVol 0.15% 13.35% 13.70%
793 BXT BitTokens BXT $264,512 $0.474049 557,985 LowVol -5.78% -45.09% -19.63%
794 KUSH KushCoin KUSH $251,245 $0.046134 5,445,938 LowVol 0.24% 12.59% 41.63%
795 TTC TittieCoin TTC $245,634 $0.000195 1,259,816,434 LowVol 0.14% 77.26% 25.02%
796 FUNK The Cypherfunks FUNK $239,675 $0.000005 46,228,932,499 LowVol -8.49% -13.13% 2.10%
797 GAIA GAIA GAIA $233,594 $0.009692 24,101,381 LowVol 0.12% -15.17%
798 GLC GlobalCoin GLC $232,412 $0.003566 65,171,010 LowVol 0.14% 22.78% 27.20%
799 CCN Cannacoin CCN $231,846 $0.049331 4,699,787 LowVol 0.14% -13.82% 35.01%
800 BTCR Bitcurrency BTCR $231,801 $0.001367 169,598,616 LowVol -6.32% 20.50% 14.97%
801 FLY Flycoin FLY $225,636 $1.07 210,806 LowVol 0.12%
802 SH Shilling SH $221,992 $0.005646 39,315,325 LowVol 0.13% -16.68% 89.53%
803 J Joincoin J $218,028 $0.089049 2,448,402 LowVol 1.06% -15.30% -5.38%
804 PR Prototanium PR $215,842 $1.10 195,850 LowVol 0.12% -16.88% 16.84%
805 BIGUP BigUp BIGUP $214,846 $0.000101 2,117,017,672 LowVol 0.82% 4.80% 24.42%
806 LOT LottoCoin LOT $210,410 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 1.10% -0.05% 15.78%
807 XPY PayCoin XPY $206,133 $0.017435 11,823,208 LowVol 0.12% -0.47% 12.23%
808 CAGE CageCoin CAGE $205,208 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.23% 10.31% -97.48%
809 EMD Emerald Crypto EMD $204,375 $0.010691 19,117,129 LowVol 0.48% 4.97% 35.31%
810 BOLI Bolivarcoin BOLI $201,340 $0.024193 8,322,225 LowVol 2.58% 14.22% 10.70%
811 EVO Evotion EVO $200,920 $0.063555 3,161,335 LowVol 0.12% -1.61% 46.16%
812 XPD PetroDollar XPD $197,515 $0.003086 63,993,275 LowVol 0.15% -5.40% 9.37%
813 888 OctoCoin 888 $194,812 $0.003873 50,305,220 LowVol -0.10% 6.08% -2.88%
814 LTB LiteBar LTB $190,824 $0.238264 800,892 LowVol 0.16% -9.83% -0.19%
815 KED Darsek KED $190,410 $0.014062 13,540,384 LowVol 0.14% 19.38% -11.76%
816 BLRY BillaryCoin BLRY $189,726 $0.021100 8,991,814 LowVol 0.12% 44.33% 233.03%
817 WMC WMCoin WMC $179,281 $0.015553 11,527,489 LowVol 0.12% 2.33% 20.97%
818 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $179,103 $0.013595 13,174,079 LowVol 0.35% 0.82% 18.44%
819 I0C I0Coin I0C $174,549 $0.008318 20,984,862 LowVol 0.15% 4.03% -24.89%
820 GAP Gapcoin GAP $173,643 $0.014462 12,006,630 LowVol 0.12% 3.05% 31.35%
821 GRT Grantcoin GRT $170,617 $0.003962 43,061,506 LowVol 0.11% 4.55% 25.07%
822 EVIL Evil Coin EVIL $170,495 $0.008111 21,020,383 LowVol 0.22% 13.50% 18.73%
823 ACOIN Acoin ACOIN $169,826 $0.139192 1,220,085 LowVol 0.13% -3.90% 8.43%
824 CTO Crypto CTO $167,868 $0.013869 12,104,284 LowVol 0.12% 0.95% -11.24%
825 ARI Aricoin ARI $165,132 $0.001177 140,262,505 LowVol 0.14% 0.68% 79.42%
826 XRE RevolverCoin XRE $163,469 $0.007330 22,299,892 LowVol 0.11% -14.32% 19.36%
827 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
828 URC Unrealcoin URC $158,652 $0.022586 7,024,402 LowVol 0.13% 1.00% 29.45%
829 LEA LeaCoin LEA $155,607 $0.000497 312,836,490 LowVol -3.77% -10.17% 12.32%
830 RBX Ripto Bux RBX $154,325 $0.000405 381,236,123 LowVol -0.01% 3.59% -8.61%
831 YAC Yacoin YAC $154,219 $0.001288 119,754,943 LowVol 0.14% 2.32% 28.85%
832 PASL Pascal Lite PASL $152,675 $0.036751 4,154,250 LowVol 0.14% 0.79% 18.84%
833 GTC Global Tour Coin GTC $150,994 $0.005052 29,887,402 LowVol 0.14% 8.12% 13.18%
834 ANTI AntiBitcoin ANTI $147,059 $0.008420 17,465,159 LowVol 0.13% 2.33% 22.22%
835 PHS Philosopher S… PHS $142,393 $0.023675 6,014,340 LowVol 0.14% 2.72% 5.61%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $142,029 $0.006799 20,889,161 LowVol 0.14% -0.56% 13.12%
837 FIRE Firecoin FIRE $137,087 $1.39 98,412 LowVol 0.14% 2.75% 33.05%
838 CNNC Cannation CNNC $136,733 $0.055203 2,476,893 LowVol 0.34% 19.63% 24.94%
839 GP GoldPieces GP $134,868 $0.110533 1,220,161 LowVol 0.12% -5.36% 48.21%
840 HMP HempCoin HMP $134,390 $0.000099 1,356,645,470 LowVol 0.14% 2.64% 21.95%
841 ECA Electra ECA $134,267 $0.000006 21,778,945,377 LowVol -13.02% -25.09% -39.14%
842 FRN Francs FRN $131,467 $0.033996 3,867,080 LowVol 0.35% -1.92% 9.06%
843 HAL Halcyon HAL $128,476 $0.024369 5,272,149 LowVol 0.13% -12.90% 42.18%
844 MNM Mineum MNM $125,918 $0.013344 9,436,367 LowVol -0.63% -5.95% 0.47%
845 BITGOLD bitGold BITGOLD $125,791 $1398.15 89.9694 LowVol 0.71% -11.75% -2.72%
846 ICE iDice ICE $125,355 $0.079793 1,571,013 LowVol -1.50% -65.20% -53.75%
847 XCT C-Bit XCT $124,456 $0.000792 157,223,250 LowVol 0.12% 14.56% 29.90%
848 DRXNE DROXNE DRXNE $124,251 $0.001981 62,713,485 LowVol 0.14% -2.34% 17.13%
849 PX PX PX $122,697 $0.001288 95,277,285 LowVol 0.13% 692.71%
850 CYP Cypher CYP $122,326 $0.019218 6,365,285 LowVol 0.14% 22.87%
851 FLAX Flaxscript FLAX $120,541 $0.021591 5,582,863 LowVol 0.12% 3.32% 62.94%
852 QCN QuazarCoin QCN $119,762 $0.019812 6,044,911 LowVol 0.13% -10.20% 11.98%
853 CON PayCon CON $119,201 $0.005173 23,042,604 LowVol -0.05% -7.22% 47.59%
854 FRK Franko FRK $117,650 $0.126401 930,767 LowVol 0.14% 20.98%
855 CACH CacheCoin CACH $117,587 $0.028029 4,195,132 LowVol -0.68% -4.00% 15.05%
856 BTQ BitQuark BTQ $116,459 $0.012977 8,974,334 LowVol 0.12% 3.92% 9.23%
857 DLC Dollarcoin DLC $113,666 $0.012482 9,106,714 LowVol 0.12% 3.14% 29.09%
858 020 020LondonCoin 020 $112,085 $7.1e-07 156,914,960,248 LowVol 1.12%
859 MEOW Kittehcoin MEOW $111,934 $0.000005 23,905,669,976 LowVol 1.51% 27.54% 99.29%
860 UNITS GameUnits UNITS $111,464 $0.032095 3,472,983 LowVol 0.12% -8.78% 18.93%
861 ISL IslaCoin ISL $111,412 $0.073602 1,513,704 LowVol 0.13% 17.69%
862 MARS Marscoin MARS $108,961 $0.003853 28,279,074 LowVol 0.09% -3.91% 43.20%
863 SRC SecureCoin SRC $107,096 $0.013063 8,198,201 LowVol 0.14% 7.30% 52.82%
864 CAP Bottlecaps CAP $105,198 $0.000514 204,543,260 LowVol
865 IMS Independent M… IMS $104,538 $0.019471 5,368,934 LowVol 2.52% 10.80% 17.34%
866 BLC Blakecoin BLC $104,399 $0.006903 15,122,697 LowVol 0.03% 15.27% 34.47%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $103,982 $0.070312 1,478,870 LowVol -2.92% -2.33% 18.74%
868 PXI Prime-XI PXI $102,937 $0.005812 17,712,345 LowVol -1.30% 8.24% 38.92%
869 ALL Allion ALL $99,970 $0.016126 6,199,359 LowVol 0.14% 15.27% 28.50%
870 XCRE Creatio XCRE $99,708 $0.004859 20,520,514 LowVol 4.04% 48.56% 49.59%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,486 $0.001089 90,421,856 LowVol 0.14% 18.43% 48.86%
872 KIC KibiCoin KIC $98,228 $0.006682 14,701,000 LowVol -1.27% 178.35% 61.16%
873 VC VirtualCoin VC $97,703 $0.009708 10,064,287 LowVol 0.12%
874 DUO ParallelCoin DUO $95,520 $0.316671 301,638 LowVol 0.36% -0.09% 22.01%
875 COXST CoExistCoin COXST $95,176 $0.003512 27,100,000 LowVol -0.44% 126.88%
876 GPU GPU Coin GPU $94,909 $0.002345 40,477,042 LowVol 0.14% -0.20% 42.83%
877 XCO X-Coin XCO $94,486 $0.007629 12,384,976 LowVol 0.13% 3.79% 5.15%
878 SLING Sling SLING $93,952 $0.087470 1,074,095 LowVol 0.12% -35.33% -22.55%
879 SLM Slimcoin SLM $91,742 $0.006142 14,937,439 LowVol 0.14% 1.20% 21.95%
880 ATX Artex Coin ATX $88,789 $0.004727 18,781,750 LowVol 0.14% 3.72% 51.60%
881 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $88,072 $0.111047 793,108 LowVol 0.12% -15.95% 57.20%
882 MST MustangCoin MST $86,494 $0.137218 630,343 LowVol 1.56% 28.94% 39.01%
883 CAT Catcoin CAT $84,493 $0.013670 6,180,800 LowVol 0.14% -8.55% -9.53%
884 SOON SoonCoin SOON $82,701 $0.006636 12,462,620 LowVol 0.13% 3.84% 23.59%
885 ICOB ICOBID ICOB $81,693 $0.000766 106,701,874 LowVol 0.26% 31.91% 78.35%
886 BTPL Bitcoin Planet BTPL $79,613 $0.014476 5,499,698 LowVol 3.36% -5.30% 7.33%
887 CRX Chronos CRX $79,360 $0.001076 73,729,962 LowVol -0.13% 26.87% 41.36%
888 VUC Virta Unique … VUC $78,975 $0.001286 61,416,525 LowVol 0.13% 3.43% -5.43%
889 JWL Jewels JWL $77,969 $0.003863 20,181,636 LowVol 0.14% -0.26% 32.12%
890 MRJA GanjaCoin MRJA $76,736 $0.017236 4,451,920 LowVol 0.12% 3.52% -45.17%
891 BITZ Bitz BITZ $74,154 $0.037247 1,990,891 LowVol 0.12% 2.30% 55.60%
892 GPL Gold Pressed … GPL $74,034 $0.289653 255,594 LowVol 0.14% 6.81% 47.96%
893 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $72,027 $0.000904 79,719,140 LowVol -1.49% 28.30% 42.86%
894 BAS BitAsean BAS $71,165 $0.014233 5,000,000 LowVol -0.04% -2.39% 17.29%
895 DRM Dreamcoin DRM $71,100 $0.029025 2,449,632 LowVol 0.13% 2.32% 37.35%
896 BIP BipCoin BIP $70,604 $0.043389 1,627,261 LowVol 0.14% 0.94% 63.09%
897 SCRT SecretCoin SCRT $69,536 $0.016444 4,228,672 LowVol 0.12% 21.25%
898 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,130 $0.002733 24,931,054 LowVol 0.13% 0.81% 14.98%
899 SPT Spots SPT $66,482 $0.002967 22,406,021 LowVol 0.17% -2.76% 22.39%
900 $$$ Money $$$ $64,796 $0.001412 45,887,218 LowVol -9.93% -2.15% 50.01%
901 URO Uro URO $60,516 $0.050125 1,207,310 LowVol 0.12% 2.16% 21.95%
902 GCC GuccioneCoin GCC $60,285 $0.002972 20,285,537 LowVol 0.13% 2.32% 26.16%
903 CPN CompuCoin CPN $60,237 $0.003071 19,615,019 LowVol -16.11% -27.40% 1.25%
904 RPC RonPaulCoin RPC $60,117 $0.067457 891,196 LowVol 0.22% 6.04% -5.00%
905 EMP EMoneyPower EMP $59,969 $0.006518 9,200,000 LowVol 0.38%
906 CASH Cashcoin CASH $59,442 $0.001288 46,158,242 LowVol 0.14% 33.02% 14.78%
907 CF Californium CF $59,036 $0.024567 2,403,074 LowVol 0.13% 1.47% -3.24%
908 JIN Jin Coin JIN $58,219 $0.005911 9,848,485 LowVol 0.13% 46.82% -33.48%
909 WARP WARP WARP $56,851 $0.051908 1,095,224 LowVol 0.12% 2.33% 21.95%
910 PHO Photon PHO $56,568 $0.000003 20,385,025,641 LowVol -21.92% 0.61% 6.49%
911 GLT GlobalToken GLT $56,559 $0.002179 25,959,600 LowVol 0.14% 9.08% -4.25%
912 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,035 $0.006978 8,030,000 LowVol 0.00% 1.81% 25.87%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $55,667 $0.008915 6,243,840 LowVol 0.12% -0.83% 16.77%
914 DIBC DIBCOIN DIBC $55,106 $0.011021 5,000,000 LowVol -4.30% -6.57% -14.33%
915 BRAIN Braincoin BRAIN $54,998 $0.005448 10,094,424 LowVol 0.14% -2.99% 31.92%
916 ARB ARbit ARB $54,671 $0.007033 7,773,125 LowVol 1.55%
917 300 300 Token 300 $54,265 $180.88 300 LowVol 0.14% -16.01% 30.99%
918 PIE PIECoin PIE $52,617 $0.002972 17,705,235 LowVol 9.52% 5.16% -40.91%
919 SOIL SOILcoin SOIL $52,338 $0.009179 5,702,048 LowVol -0.05% -0.67% 40.47%
920 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.64%
921 CXT Coinonat CXT $49,492 $0.005739 8,623,200 LowVol 0.14% 2.70% 46.18%
922 BSC BowsCoin BSC $49,482 $0.008915 5,550,102 LowVol 0.12% 2.33% 23.33%
923 KURT Kurrent KURT $47,218 $0.004760 9,919,485 LowVol 0.13% -30.82% -20.74%
924 MND MindCoin MND $44,744 $0.003566 12,546,625 LowVol 0.13% -0.45% 16.55%
925 NRO Neuro NRO $43,125 $0.001189 36,278,255 LowVol 9.24% -11.77% -17.07%
926 CESC CryptoEscudo CESC $42,825 $0.000297 144,105,100 LowVol 0.12% 2.33% 82.92%
927 SONG SongCoin SONG $42,755 $0.001313 32,565,300 LowVol 0.15% -14.42% 130.88%
928 SFC Solarflarecoin SFC $42,503 $0.003018 14,083,450 LowVol 0.12% -3.32% -16.59%
929 STEPS Steps STEPS $42,435 $0.002278 18,625,017 LowVol 0.14% 2.33% 16.88%
930 XBTS Beatcoin XBTS $42,303 $0.027745 1,524,686 LowVol 0.17% -27.59% -13.92%
931 BIOS BiosCrypto BIOS $41,252 $0.001981 20,821,709 LowVol 0.14% -12.89% 18.42%
932 RIDE Ride My Car RIDE $40,130 $0.000396 101,276,976 LowVol 0.13% 3.02% 93.03%
933 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.68% 3.29%
934 ORLY Orlycoin ORLY $39,933 $0.001090 36,646,779 LowVol 0.12% 2.33% 21.94%
935 DES Destiny DES $39,922 $0.024951 1,600,000 LowVol -0.32% 21.05%
936 PULSE Pulse PULSE $39,661 $0.002774 14,298,972 LowVol 0.14% -7.57% 19.44%
937 CMT Comet CMT $39,263 $0.044984 872,830 LowVol 0.25% -0.15% -1.50%
938 KNC KingN Coin KNC $38,383 $19.12 2,008 LowVol 0.12% 21.73% 44.57%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $38,306 $0.000991 38,669,634 LowVol 0.13% 35.83%
940 ACP AnarchistsPrime ACP $37,850 $0.008612 4,394,874 LowVol -0.16% -15.80% -22.71%
941 CRT CRTCoin CRT $37,692 $0.475490 79,270 LowVol 0.13% 2.32% 21.95%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol -0.01%
943 EREAL eREAL EREAL $36,982 $0.000553 66,909,634 LowVol -0.08% -5.24% -9.72%
944 EGO EGO EGO $35,662 $0.000594 60,000,001 LowVol 0.14% 21.95%
945 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,671 $0.000495 70,000,000 LowVol 0.12% 2.33% 23.17%
946 BLZ BlazeCoin BLZ $34,474 $0.000057 608,557,394 LowVol 0.45% 1.22% 33.45%
947 G3N G3N G3N $34,458 $0.004557 7,561,891 LowVol 0.12% 4.59% 21.95%
948 BRAT BRAT BRAT $33,928 $0.000212 160,000,000 LowVol 0.08% 8.86% -12.90%
949 GBT GameBet Coin GBT $33,701 $0.001585 21,262,780 LowVol 0.12% 2.32% 1.68%
950 LUNA Luna Coin LUNA $33,427 $0.020751 1,610,834 LowVol 0.31% 22.47% 62.29%
951 VIP VIP Tokens VIP $33,067 $0.000396 83,450,403 LowVol 0.14% 2.29%
952 IMX Impact IMX $32,544 $0.000297 109,509,049 LowVol 0.12% 2.33% 35.19%
953 PLNC PLNcoin PLNC $32,165 $0.001882 17,089,600 LowVol 0.12% -5.94% 4.09%
954 DPAY DPAY DPAY $31,517 $0.000396 79,541,001 LowVol 0.12% 2.33%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,100 $0.006439 4,829,945 LowVol 0.14% 12.73% 10.26%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $31,053 $0.001486 20,898,106 LowVol 0.12% -19.21% -26.83%
957 MTM MTMGaming MTM $29,851 $0.009951 2,999,967 LowVol 1.55% 11.81% 110.01%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $29,718 $0.000297 100,000,000 LowVol 0.12% 2.32% -26.31%
959 ICON Iconic ICON $28,955 $0.048837 592,894 LowVol 0.12% 0.10% 20.01%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,694 $0.032096 894,026 LowVol 0.12% 10.52% 21.60%
961 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 145.16%
962 PLACO PlayerCoin PLACO $27,832 $0.000792 35,120,000 LowVol 0.12% -9.04% 6.42%
963 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,628,398
964 PEX PosEx PEX $26,489 $0.010798 2,453,240 LowVol 0.14% 2.33% 20.94%
965 UET Useless Ether… UET $26,341 $0.006642 3,965,716 LowVol -0.04% -14.60% 13.73%
966 CAB Cabbage CAB $26,003 $0.002477 10,499,996 LowVol 0.12% -26.91% -19.15%
967 LIR LetItRide LIR $25,150 $0.000693 36,269,422 LowVol 0.12% 2.30% 6.97%
968 ZNE Zonecoin ZNE $24,298 $0.009411 2,581,970 LowVol 0.14% 21.95%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,044 $0.031898 753,776 LowVol 0.14% 2.32% 23.10%
970 LTCR Litecred LTCR $23,955 $0.000792 30,227,750 LowVol 0.12% -16.25% 3.06%
971 BNX BnrtxCoin BNX $23,619 $0.000892 26,493,001 LowVol 0.16% 3.43% 73.51%
972 CNC CHNCoin CNC $23,567 $0.000492 47,853,543 LowVol 0.33% 1.74% 49.80%
973 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.80%
974 WBB Wild Beast Block WBB $23,149 $0.139913 165,451 LowVol 0.01% -8.90% 29.44%
975 HVCO High Voltage HVCO $22,794 $0.015255 1,494,171 LowVol 0.12% 2.33% 18.87%
976 ERY Eryllium ERY $22,267 $0.004249 5,240,615 LowVol 0.12% -17.89% -14.45%
977 GBC GBCGoldCoin GBC $21,498 $0.001892 11,361,817 LowVol 13.80% 3.25% 0.35%
978 IBANK iBank IBANK $20,625 $0.004557 4,526,324 LowVol 0.13% -3.94% -6.50%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 ALTC Antilitecoin ALTC $18,730 $0.000594 31,512,613 LowVol 0.12% -12.29% 21.95%
981 SDP SydPak SDP $18,637 $0.116693 159,709 LowVol 0.13% 2.29% 22.23%
982 BIOB BioBar BIOB $17,549 $0.019812 885,756 LowVol 0.13% -19.11% -6.19%
983 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.59%
984 XOC Xonecoin XOC $17,058 $0.040615 420,000 LowVol 0.12% -8.79% 5.00%
985 RSGP RSGPcoin RSGP $15,319 $8.87 1,727 LowVol 0.14% 10.38%
986 TRADE Tradecoin TRADE $13,430 $0.001783 7,532,121 LowVol 0.12% 2.33% -29.19%
987 VRS Veros VRS $13,050 $0.000027 486,609,040 LowVol -24.30% -36.42% -51.99%
988 QBK Qibuck Asset QBK $12,404 $0.007421 1,671,379 LowVol 1.54% 34.07%
989 GEERT GeertCoin GEERT $12,386 $0.002433 5,091,200 LowVol 0.56% -2.73% 40.70%
990 DAS DAS DAS $11,913 $0.004542 2,622,886 LowVol 0.30% -74.59% -30.62%
991 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
992 GRIM Grimcoin GRIM $11,264 $0.001091 10,324,802 LowVol 5.39% 23.62% 88.51%
993 SANDG Save and Gain SANDG $11,233 $0.003665 3,064,800 LowVol 0.14% 28.92%
994 VOLT Bitvolt VOLT $10,479 $0.000693 15,112,554 LowVol 0.12% 43.26% 14.93%
995 P7C P7Coin P7C $10,467 $0.000297 35,220,238 LowVol 0.14%
996 DIX Dix Asset DIX $10,443 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.92% 9.28% 38.29%
997 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol -0.11%
998 JS JavaScript Token JS $8,721 $0.001091 7,991,996 LowVol -0.04% -56.75% 42.45%
999 NODC NodeCoin NODC $8,646 $0.005151 1,678,439 LowVol 0.14% -8.26% 24.35%
1000 CONX Concoin CONX $7,594 $0.010203 744,266 LowVol 0.12% 3.33% 8.28%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,066 $0.000781 9,052,698 LowVol 0.12% 15.35% 37.27%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,460 $0.000198 32,605,641 LowVol 0.12% 101.52% -51.06%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $6,412 $0.001908 3,360,417 LowVol 1.54% -26.49% 56.54%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.66%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,865 $0.022969 211,827 LowVol 1.55% 78.72%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,652 $59436.30 0.078264 LowVol 0.14% 2.30% -21.77%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.31%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,225 $0.020454 206,556 -16.95%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 11.97% 27.94%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 XNG Enigma XNG $3,292 $0.198022 16,627 LowVol 0.14% -19.07% -15.91%
1012 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.38%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,781 $0.059337 46,864 LowVol 0.14% 5.66% 50.17%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,730 $0.001981 1,377,917 LowVol 0.12% 2.33% -15.81%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,306 $8.5e-08 15,320,585,365 LowVol -0.65% -12.99% -27.45%
1016 ULA Ulatech ULA $1,306 $0.007068 184,786 LowVol 29.16% -71.14% -53.47%
1017 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.52% -20.95%
1018 ABN Abncoin ABN $1,046 $0.015453 67,700 LowVol 0.14% 17.11% 45.23%
1019 MNC MantraCoin MNC $921 $0.000198 4,650,380 LowVol 0.14%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $877 $0.000693 1,264,511 LowVol 0.14% -35.97% -14.60%
1021 ENV Environ ENV $368 $0.000003 132,717,518 LowVol 0.39%
1022 FDC Future Digita… FDC $225 $0.000082 2,753,201 LowVol 0.99% 4.14%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000652 87,140 LowVol 0.33% 12.24% -42.50%
1024 QASH QASH QASH $1.15 $27,439,300 0.17% 24.87%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $59.37 $20,375,700 -0.81% -10.65%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.034224 $6,067,800 -0.56%
1027 INK Ink INK $0.149041 $6,025,630 0.01% -3.28% -51.81%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,866,690 0.00% 11.01% 57.06%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.83 $4,928,620 2.09% -12.12% -27.51%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.20 $4,100,330 0.35% 1.54% 68.75%
1031 AI POLY AI AI $16.97 $3,640,700 -4.05% -4.18%
1032 REC Regalcoin REC $42.93 $2,835,270 0.75% -1.00% 1.93%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.69 $2,208,110 -3.34% -25.01% -27.24%
1034 NULS Nuls NULS $0.629061 $1,915,480 -0.20% -4.56% -17.36%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.62 $1,900,650 0.29% -4.89% -2.51%
1036 BTE BitSerial BTE $3.21 $1,340,260 -1.20% -14.03% -35.14%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9798.92 $1,323,840 0.14% 1.88% 23.98%
1038 AION Aion AION $1.76 $1,035,670 1.72% 45.92% 113.48%
1039 ETN Electroneum ETN $0.034804 $938,005 -1.22% 7.26% 19.70%
1040 EAG EA Coin EAG $2.99 $873,262 0.12% -24.87% -32.69%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.89 $736,890 -1.10% -1.05% 1.19%
1042 B2X SegWit2x [Fut… B2X $247.94 $705,803 0.43% -4.79% 27.58%
1043 WC WINCOIN WC $1.52 $635,873 0.19% -1.65% -18.29%
1044 RYZ ANRYZE RYZ $0.025865 $605,689 8.39%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.08 $485,404 -6.48% -2.49% 19.54%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $258.55 $475,643 8.05% 87.35% 111.09%
1047 TSL Energo TSL $0.033139 $434,618 0.93% 3.00%
1048 BOT Bodhi BOT $0.511807 $433,666 2.56% 4.64% -9.83%
1049 ADK Aidos Kuneen ADK $35.32 $410,395 0.87% 7.32% -18.22%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.038237 $373,697 0.69% -10.64% -26.95%
1051 THS TechShares THS $1.22 $279,161 0.50% 18.77% 23.92%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000387 $214,982 8.76% -25.70% 60.67%
1053 DIVX Divi DIVX $1.96 $210,021 32.77%
1054 UGT UG Token UGT $0.462925 $157,904 0.91% -0.91% 36.44%
1055 TER TerraNova TER $2.09 $152,419 -1.88% -13.59% -20.84%
1056 ICX ICON ICX $1.46 $149,898 -1.05% 19.12% 54.25%
1057 XID Sphre AIR XID $0.207907 $146,753 0.27% 0.21% 12.24%
1058 PHR Phore PHR $0.529663 $140,156 -4.75% 24.38% 34.79%
1059 XCPO Copico XCPO $0.025251 $134,023 -3.42% -12.55% 12.86%
1060 LLT LLToken LLT $0.310941 $107,463 -0.51% -0.56% -5.52%
1061 BSR BitSoar BSR $0.316003 $106,983 7.39% 44.76% 85.65%
1062 INF InfChain INF $0.008717 $105,382 0.14% -1.79%
1063 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.51 $104,335 -1.26% -1.67% -15.22%
1064 EVR Everus EVR $5.30 $101,884 -0.09% -0.28% 34.19%
1065 HOLD Interstellar … HOLD $0.049050 $100,172 1.17% -45.48% -46.59%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000198 $71,046 20.15% 13.33% -97.29%
1067 HYTV Hyper TV HYTV $0.015656 $64,833 4.44% 57.62%
1068 COR CORION COR $0.930772 $63,410 1.54% 1.76% -1.06%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.040043 $56,094 -0.33% -3.20% 0.41%
1070 OXY Oxycoin OXY $0.178078 $51,035 0.12% 2.60% 5.54%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.003358 $42,625 60.48% -55.32%
1072 DSR Desire DSR $0.155906 $42,570 -2.98% 47.10% -24.56%
1073 MSD MSD MSD $0.013070 $42,206 0.03% 2.22% -5.73%
1074 RMC Russian Minin… RMC $11862.50 $38,363 0.12% -10.36% 14.20%
1075 ASTRO Astro ASTRO $1.98 $36,027 1.20% 8.74% 45.64%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.070216 $34,636 25.78% 19.40% 0.97%
1077 BBR Boolberry BBR $0.812296 $33,181 1.37%
1078 SISA SISA SISA $0.021148 $28,337 -26.30% -31.75% -59.53%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.005250 $28,077 0.12% 3.58% 25.73%
1080 SPANK SpankChain SPANK $0.031787 $27,115 -5.11% -20.64%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.116485 $26,847 -0.89% 0.87% 25.74%
1082 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.48 $25,809 6.04% 7.98%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.008699 $22,781 -0.28% 8.06% 543.67%
1084 PLX PlexCoin PLX $0.126536 $21,175 2.59% 0.84%
1085 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000105 $20,916 -11.67% -31.94% -33.02%
1086 AKY Akuya Coin AKY $0.226749 $20,799 -4.00% -19.55% -63.98%
1087 B2B B2B B2B $0.532697 $18,389 10.36% 0.19% -40.64%
1088 SSS Sharechain SSS $0.002852 $17,444 -5.61% -10.07% -14.79%
1089 MCR Macro MCR $3.20 $17,113 4.96% 1.85% 4.95%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.353547 $14,305 -0.74% -10.09% -6.97%
1091 MKR Maker MKR $420.35 $13,103 0.00% -4.06% 53.01%
1092 SMART SmartBillions SMART $0.417501 $12,784 -0.08% 1.04%
1093 CYC Cycling Coin CYC $0.001783 $11,944 -31.57% 84.14%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.028466 $11,836 -18.24% -39.77% -48.55%
1095 MGC GulfCoin MGC $0.003460 $11,832 -2.57% -2.71% -3.20%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.754147 $11,711 0.13% -22.15%
1097 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002401 $11,258 -0.48% -18.35% 46.95%
1098 STEX STEX STEX $0.312755 $10,722 0.95% 2.28% 34.64%
1099 XID International… XID $0.007925 $9,292 0.12% 23.69%
1100 EFYT Ergo EFYT $9.46 $8,451 -0.09% -7.68% 26.47%
1101 SUR Suretly SUR $3.80 $8,025 -5.89% -6.03% 33.92%
1102 GUC GoldUnionCoin GUC $0.107283 $7,865 0.12% 29.32%
1103 AERM Aerium AERM $2.00 $6,772 0.75% 3.59% 18.33%
1104 TRIA Triaconta TRIA $8.40 $6,634 -0.04% 29.81%
1105 BOS BOScoin BOS $1.16 $6,011 -8.26% -6.95% -2.25%
1106 PLC PlusCoin PLC $0.000579 $5,968 -7.57% 8.27% -5.90%
1107 DAY Chronologic DAY $3.76 $5,686 -0.13% -17.78% -2.97%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002490 $5,679 -1.31% -5.19% 14.92%
1109 WIC Wi Coin WIC $0.003287 $5,321 -0.22% 19.98% 25.35%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $5,186 -0.08% -4.89% 20.25%
1111 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.142821 $5,154 11.59% 66.37% 75.60%
1112 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003274 $5,148 -6.82% -24.23% -13.97%
1113 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $4,843 -8.41% -20.46% -16.84%
1114 APC AlpaCoin APC $0.029296 $4,639 -1.99% 21.53% 13.46%
1115 SND Sand Coin SND $0.616763 $4,611 5.34% -13.15% -18.53%
1116 WILD Wild Crypto WILD $0.108139 $4,573 -0.04% -9.10% 31.23%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014090 $4,472 35.70% -3.53% -53.96%
1118 IBTC iBTC IBTC $0.009060 $3,876 -0.08% -30.76% 11.48%
1119 VIU Viuly VIU $0.003398 $3,522 -16.61% -3.01% -2.85%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.014265 $3,348 0.14% 1.96%
1121 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106589 $3,148 -6.67% -6.79% 61.32%
1122 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $3,091 0.12% 2.33% 20.76%
1123 WOW Wowcoin WOW $0.000100 $3,055 -48.81% -37.87% -26.53%
1124 IQT iQuant IQT $0.153489 $2,933 0.17% 24.05% -2.19%
1125 PNX Phantomx PNX $0.016255 $2,874 -19.14% 20.38% -4.70%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.009173 $2,725 -1.79% 0.66% 16.48%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090145 $2,699 0.12% -9.34% 53.43%
1128 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040668 $2,406 0.12% -1.99% -8.27%
1129 HAT Hawala.Today HAT $0.156568 $2,270 -0.08% -16.42% 7.16%
1130 BPL Blockpool BPL $0.180769 $2,139 17.90% 3.17% 0.68%
1131 FID BITFID FID $0.099060 $2,103 0.12% -39.02%
1132 OX OX Fina OX $0.000151 $2,103 31.13% -29.24% -17.17%
1133 NTC Natcoin NTC $0.297222 $2,048 -4.61% 77.57% -38.43%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.005349 $1,732 0.12% -3.95% -31.65%
1135 FOR FORCE FOR $0.002254 $1,625 0.23% 13.51% -8.35%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056936 $1,526 -2.27% -23.94% -5.30%
1137 QBT Cubits QBT $0.001781 $1,449 0.14% -12.23% 133.49%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.04 $1,432 0.12% 2.32% 67.37%
1139 STU bitJob STU $0.035877 $1,410 -2.40% -23.18% -45.79%
1140 PRM PrismChain PRM $0.001486 $1,406 0.12% 0.15% 57.41%
1141 DGPT DigiPulse DGPT $1.29 $1,318 3.68% 32.82% 22.12%
1142 XOT Internet of T… XOT $2956.95 $1,289 0.14% 2.31% 21.87%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.027737 $1,277 0.12% -8.42% -65.37%
1144 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $1,207 0.12% -20.78% -2.44%
1145 PRES President Trump PRES $0.004260 $1,131 0.14% 2.36% 0.90%
1146 NTWK Network Token NTWK $0.003084 $1,127 -0.08% -59.71% 202.95%
1147 FLASH Flash FLASH $0.005349 $1,126 0.14% 2.97% 24.45%
1148 ACC AdCoin ACC $0.079160 $1,117 0.16% -28.85% -2.79%
1149 GARY President Joh… GARY $0.049431 $1,110 0.14% -34.31% -51.97%
1150 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $990 -3.42% 12.04% 12.21%
1151 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073273 $979 0.14% -20.68% 1.97%
1152 VULC Vulcano VULC $0.009265 $953 -0.49% -13.36% 33.88%
1153 MCI Musiconomi MCI $0.064492 $922 0.04% 2.65% 9.88%
1154 GRN Granite GRN $0.014463 $917 0.82% -8.31% 18.70%
1155 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067658 $911 0.14% 24.42% -8.85%
1156 NAMO NamoCoin NAMO $0.000100 $897 -35.98% -27.40% -38.08%
1157 FBL Faceblock FBL $0.022772 $854 -0.04% 1361.11% -57.10%
1158 TIE TIES Network TIE $0.099156 $797 3.06% -2.39% 24.09%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $794 -0.04% 95.21% 161.24%
1160 BIT First Bitcoin BIT $0.007430 $789 -12.53% -38.11% -38.76%
1161 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006175 $783 0.23% -13.66% -9.72%
1162 XRY Royalties XRY $0.029132 $780 -15.80% -23.09% -57.03%
1163 IPY Infinity Pay IPY $0.002473 $731 -0.08% 69.55% -90.59%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000594 $727 0.12% -23.25% -36.16%
1165 BSN Bastonet BSN $0.000693 $695 -22.13% -0.43% -36.98%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002527 $648 -0.11% -17.18% -12.21%
1167 EUSD eUSD EUSD $0.000229 $624 -0.08% 54.57% -21.34%
1168 MOTO Motocoin MOTO $0.002777 $604 0.14% 6.24% -11.20%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000198 $570 0.14% 2.33% -28.48%
1170 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007628 $568 0.12% 41.99% 132.40%
1171 DASHS Dashs DASHS $0.028926 $524 -4.56% -7.48% -3.37%
1172 EBIT eBIT EBIT $0.001186 $514 -0.08% -2.39% 35.66%
1173 MINEX Minex MINEX $0.051407 $504 0.12% -5.45% 14.85%
1174 FUDD DimonCoin FUDD $0.001993 LowVol -0.04% -7.54%
1175 DON Donationcoin DON $0.000701 LowVol 15.76% -0.34% 71.71%
1176 STARS StarCash Network STARS $0.253208 LowVol 0.12% -2.07% 27.41%
1177 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol 0.12% -62.17% -32.41%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002089 LowVol -11.99% -11.72% 14.19%
1179 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol 0.13%
1180 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol 0.14% 2.33% 21.95%
1181 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000198 LowVol 0.14% -31.78% -18.70%
1182 ASN Aseancoin ASN $0.004854 LowVol 0.14% 2.32% 61.85%
1183 WA WA Space WA $0.025954 LowVol -0.26% 17.59% 46.84%
1184 TOP TopCoin TOP $0.001090 LowVol 7.09% 97.35% 28.41%
1185 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001288 LowVol 0.14% -25.41% -36.37%
1186 EXRN EXRNchain EXRN $4.7e-07 LowVol -50.04% -62.24% -29.75%
1187 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008915 LowVol -7.42% 240.97% -6.19%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.044550 LowVol -0.01% -7.64% 15.69%
1189 SWP Swapcoin SWP $0.132841 LowVol -0.04% -38.86% 119.00%
1190 XQN Quotient XQN $0.005151 LowVol 0.12% 2.33% -18.70%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 LowVol 0.12% -26.98% 10.87%
1192 HYPER Hyper HYPER $0.012040 LowVol 0.12% -59.62%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000021 LowVol 0.00% 2049.81% 1630.25%
1194 9COIN 9COIN 9COIN $0.002377 LowVol 0.13% -15.32% -21.32%
1195 SKR Sakuracoin SKR $0.000988 LowVol 0.37% -7.73% 21.20%
1196 EGOLD eGold EGOLD $0.013806 LowVol -0.04% -0.92% 157.38%
1197 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -0.16% -18.48% -33.14%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.17% 3.95% 36.47%
1199 ACN Avoncoin ACN $0.000396 LowVol 0.12% 2.33% -16.64%
1200 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 LowVol -0.08% -4.90% -6.60%
1201 FAP FAPcoin FAP $0.013670 LowVol 0.12% 14.81% -36.65%
1202 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003208 LowVol 0.22% -2.00% 22.83%
1203 BXC Bitcedi BXC $0.001882 LowVol 0.13% -13.55% 49.12%
1204 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000591 LowVol 13.00% 16.40% -13.67%
1205 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol 0.86% 247.28% -61.19%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.007112 LowVol -0.08% 34.49% 151.87%
1207 MARX MarxCoin MARX $0.001004 LowVol 0.16% -0.48% 48.06%
1208 GAY GAY Money GAY $0.011694 LowVol -0.26% -32.51% -33.93%
1209 LDCN LandCoin LDCN $0.002035 LowVol 0.14% -68.44% 21.97%
1210 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149680 LowVol 0.12% 2.13%
1211 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol 0.08% -1.79% 17.32%
1212 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol 0.12% 21.95%
1213 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol 0.14% -0.37% 19.37%
1214 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol -8.30% 79.84% 810.23%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000153 LowVol 3.01% 5.70% -5.87%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol 0.14% -23.25% -8.53%
1217 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.45% -4.28% -14.69%
1218 CLINT Clinton CLINT $0.008915 LowVol 0.12% -14.73%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.003665 LowVol 8.51% 12.97% 17.88%
1220 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049629 LowVol 0.13% -21.13% -4.70%
1221 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001955 LowVol -4.01% -18.63% -16.09%
1222 ANI Animecoin ANI $0.000198 LowVol 0.12% 44.47% 26.33%
1223 UR UR UR $0.000624 LowVol -10.24% 6.68% -12.05%
1224 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039636 LowVol 1.55% 21.08% 28.70%
1225 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol 0.13% -34.86% 41.83%
1226 AIB Advanced Inte… AIB $0.003880 LowVol -5.89% -3.33% 21.86%
1227 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol 0.12% -7.90% 16.80%
1228 BEST BestChain BEST $0.001343 LowVol 0.30% 11.41% 23.66%
1229 AXIOM Axiom AXIOM $0.015255 LowVol 0.12% 2.33% 21.98%
1230 FC Facecoin FC $0.001898 LowVol -0.04% -56.61% -44.92%
1231 QBC Quebecoin QBC $0.001684 LowVol 0.14% 2.32% 21.95%
1232 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002972 LowVol 0.12% -0.97% -3.69%
1233 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003665 LowVol 0.14% -0.36% 18.33%
1234 DISK DarkLisk DISK $0.000693 LowVol 0.13% -28.37% -15.68%
1235 HNC Huncoin HNC $0.001387 LowVol 0.14% 19.38% -15.68%
1236 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001231 LowVol 0.12% 8.50% 1.02%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000594 LowVol 0.14% 22.75% 35.89%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol -0.08% 43.54% 151.19%
1239 POKE PokeCoin POKE $0.000099 LowVol 0.12% -48.84% -39.29%
1240 TCR TheCreed TCR $0.000297 LowVol 0.12% -8.53%
1241 RCN Rcoin RCN $0.000099 LowVol 0.14% 2.29% 21.95%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.001981 LowVol 0.12% 7.72% 14.61%
1243 FFC FireFlyCoin FFC $0.000099 LowVol -37.80% -28.20% 21.94%
1244 10MT 10M Token 10MT $0.002498 LowVol -0.91% -6.72% 45.93%
1245 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol 0.14% 2.37% 21.95%
1246 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005959 LowVol 0.12% 6.25% 65.30%
1247 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol 0.14% 21.86%
1248 WINK Wink WINK $0.000204 LowVol 0.12% -16.39%
1249 AV AvatarCoin AV $0.031699 LowVol 0.12% 2.33% 24.30%
1250 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 0.99% -6.77% -98.12%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000792 LowVol 0.14% -93.62% -2.44%
1252 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol 0.17% 51.09% 359.65%
1253 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011408 LowVol -0.17% -10.58% 25.03%
1254 HCC Happy Creator… HCC $0.000396 LowVol 0.14% -48.85% -18.65%
1255 DBG Digital Bulli… DBG $0.005845 LowVol 0.13% 0.79% 22.26%
1256 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol 0.13% 2.29% -9.71%
1257 BUB Bubble BUB $0.015850 LowVol 0.13% -4.47% 14.73%
1258 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000495 LowVol 0.14% 27.91% 20.36%
1259 TELL Tellurion TELL $0.000109 LowVol 0.16% -35.05% -31.82%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000693 LowVol 0.14% 19.34%
1261 IRL IrishCoin IRL $0.002972 LowVol 0.13% -2.17% 12.15%
1262 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001684 LowVol 0.12% -0.59% 19.37%
1263 OP Operand OP $0.000892 LowVol 0.14% 21.15%
1264 XAU Xaucoin XAU $0.023874 LowVol 0.14% 26.27%
1265 ACES Aces ACES $0.000343 LowVol 0.14% 254.48% 322.58%
1266 XDE2 XDE II XDE2 $2.96 LowVol 0.14% -3.72% 13.92%
1267 MAGN Magnetcoin MAGN $0.475548 LowVol 0.12% -13.76% 21.63%
1268 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol 0.14% 2.33% 28.24%
1269 TODAY TodayCoin TODAY $0.001090 LowVol 0.13% 2.33% 64.38%
1270 MONETA Moneta MONETA $0.000297 LowVol 0.13% 10.87%
1271 MBL MobileCash MBL $0.000396 LowVol 0.12% 36.44% 21.96%
1272 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol -0.21% 0.61% -14.82%
1273 REGA Regacoin REGA $0.002179 LowVol 0.14% 7.19% -13.80%
1274 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol 0.14% 2.33% 21.89%
1275 MAVRO Mavro MAVRO $0.012283 LowVol 0.12% 1.51%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.306493 LowVol 0.14% 5.55% 41.37%
1277 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 0.14% 20.67%
1278 EGG EggCoin EGG $0.037643 LowVol 0.12%
1279 DUB Dubstep DUB $0.002179 LowVol 0.12% 2.33%
1280 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003269 LowVol 0.14% -0.72% 14.99%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009807 LowVol 0.12% -27.64%
1282 BET BetaCoin BET $0.002873 LowVol -3.20% 11.22% 14.08%
1283 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002972 LowVol 0.14% -16.79%
1284 ABC Alphabit ABC $16.66 LowVol 0.12% 4.31% 22.04%
1285 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003665 LowVol 0.14% 2.33%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol 0.14% 2.29% 21.86%
1287 OCOW OCOW OCOW $0.004953 LowVol 0.12%
1288 NBIT netBit NBIT $0.050224 LowVol 0.12% 2.33% 8.48%
1289 PSY Psilocybin PSY $0.018029 LowVol 0.12%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.008321 LowVol 0.14% 2.32%
1291 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 0.12% 2.33% -39.58%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.006538 LowVol 0.12% 10.26%
1293 OMC Omicron OMC $0.112236 LowVol 0.12%
1294 PDG PinkDog PDG $0.000099 LowVol 0.14% 2.32% -38.29%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001981 LowVol 0.14% 10.87%
1296 CBD CBD Crystals CBD $0.001387 LowVol 0.12% 13.86%
1297 CME Cashme CME $0.000099 LowVol 0.12% 21.96%
1298 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083211 LowVol 0.14% 32.81% 20.80%
1299 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol 0.12% 2.33% 20.77%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% -0.53%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000204 LowVol 1.20% 4.25%
1302 ELC Elacoin ELC $0.065411 LowVol 1.00% -5.77% -12.75%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol -0.22%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.45%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 20.63% -48.15%
1306 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 0.16% -34.83%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.59%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1309 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.58%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.59% 17.55%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.62% 29.14%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.82% -14.70%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.52% 54.01%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.29%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.56%
1323 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 1.83% 21.26%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi