Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9969.63 trên tổng giá trị $166,552,259,934

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $481.52 trên tổng giá trị $46,226,053,491

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1623.43 trên tổng giá trị $27,316,401,381

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.268245 trên tổng giá trị $10,360,391,873

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $352.54 trên tổng giá trị $5,878,850,178

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $44.08 trên tổng giá trị $2,093,844 đã biến động tăng 209.49% trong 1h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.002472 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.31% trong 1h qua

    + Đồng OHM OHM (OHM) đang có giá hiện tại $0.009896 trên tổng giá trị $293,182 đã biến động tăng 100.13% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000198 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.22% trong 1h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $166,241 đã biến động tăng 95.49% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2135.28% trong 24h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.022765 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1139.22% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.094858 trên tổng giá trị $417,184 đã biến động tăng 543.80% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000573 trên tổng giá trị $230,179 đã biến động tăng 303.50% trong 24h qua

    + Đồng BCCS BitcoinCashSc… (BCCS) đang có giá hiện tại $0.009995 trên tổng giá trị đã biến động tăng 298.99% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1573.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 951.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.067800 trên tổng giá trị $305,101 đã biến động tăng 823.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.226464 trên tổng giá trị $454,653 đã biến động tăng 790.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001286 trên tổng giá trị $122,570 đã biến động tăng 691.74% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $29,755 $0.002312 12,872,250 $1,353 -0.01% 125.49% -17.15%
702 TSTR Tristar Coin TSTR $27,365 $0.005443 5,027,857 $644 -0.01% -16.49% -50.71%
703 SOCC SocialCoin SOCC $19,382 $0.013996 1,384,879 $1,013 -10.56% -10.72% 3.96%
704 CRTM Corethum CRTM $18,679 $0.007471 2,500,000 $1,819 65.00% 118.39% 265.90%
705 MGM Magnum MGM $16,745 $0.004255 3,935,156 $510 0.04% -31.09% 74.59%
706 ELS Elysium ELS $13,872 $0.003464 4,005,012 $594 -0.01% -12.65% 23.55%
707 XRC Rawcoin XRC $12,364 $0.017540 704,882 $654 -0.11% 7.68% -50.74%
708 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,012 $0.014121 850,702 $3,014 -3.93% 19.78% 123.22%
709 LVPS LevoPlus LVPS $11,980 $0.007917 1,513,256 $2,517 -0.01% 0.66% -0.70%
710 ARGUS Argus ARGUS $11,240 $0.009788 1,148,324 $755 0.05% 6.87% 49.78%
711 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,802 $0.003388 3,188,280 $7,026 0.09% -7.48% 82.84%
712 JS JavaScript Token JS $8,718 $0.001091 7,991,996 $720 -0.09% -56.77% 42.45%
713 HMC HarmonyCoin HMC $6,242 $0.011222 556,249 $3,557 0.11% -4.39% 15.99%
714 DMB Digital Money… DMB $346 $0.000822 421,300 $1,910 -18.57% -17.66% -37.22%
715 FAL Falcoin FAL $58 $0.000297 196,766 $1,949 -0.01% -38.59% -25.74%
716 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,319 $710 0.04% 2.36% 21.81%
717 UNITY SuperNET UNITY $37,940,461 $46.49 816,061 LowVol -0.05% -26.18% -27.13%
718 XPA XPlay XPA $33,200,200 $0.033200 1,000,000,000 LowVol -0.10% 19.22%
719 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
720 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.94%
721 PGL Prospectors Gold PGL $5,106,284 $0.079167 64,500,000 LowVol -0.01% 2.22% -15.70%
722 YASH YashCoin YASH $4,948,081 $0.494795 10,000,264 LowVol -0.01% 5.55% 49.97%
723 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
724 XC XCurrency XC $4,685,297 $0.798642 5,866,580 LowVol 2.02% -10.65%
725 ECOB Ecobit ECOB $4,622,444 $0.010401 444,444,444 LowVol 0.30% -12.86% 6.50%
726 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.85%
727 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 1.52% 50.14%
728 JNS Janus JNS $2,946,020 $0.128393 22,945,335 LowVol 0.34% 31.60% 21.86%
729 BASH LuckChain BASH $2,358,836 $0.003295 715,868,299 LowVol 0.04% 17.51% 34.46%
730 CBX Crypto Bullion CBX $2,226,341 $2.22 1,005,093 LowVol 0.12% 30.74% 5.07%
731 LNK Link Platform LNK $2,093,844 $44.08 47,503 LowVol 209.49% 275.37% 44.44%
732 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
733 EMV Ethereum Movi… EMV $1,712,941 $0.260854 6,566,666 LowVol -0.09% 9.50%
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,321,535 $0.217908 6,064,646 LowVol -0.01% 18.05% 39.48%
735 RC RussiaCoin RC $1,260,862 $0.150499 8,377,873 LowVol -13.06% 1.73% -11.93%
736 INPAY InPay INPAY $1,187,510 $0.118751 10,000,000 LowVol 0.04% -16.54%
737 AHT Bowhead AHT $1,148,024 $0.143503 8,000,000 LowVol 0.04% 2.25% -24.46%
738 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,122,804 $0.000049 22,841,418,030 LowVol 0.99% -34.75% -42.42%
739 SHORTY Shorty SHORTY $1,098,450 $0.010984 100,000,000 LowVol 0.04% 8.21% 25.41%
740 HTC HitCoin HTC $1,088,185 $0.000099 10,996,318,099 LowVol -0.01% 21.81%
741 GRE Greencoin GRE $1,077,784 $0.000302 3,570,652,641 LowVol -0.53% -11.12% -22.39%
742 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 -0.32% 126.32%
743 MBI Monster Byte MBI $1,057,760 $0.062877 16,822,736 LowVol 0.01% 2.98% 37.95%
744 CNO Coin(O) CNO $1,009,354 $0.009598 105,164,592 LowVol -5.75% -2.17% -5.23%
745 SDC ShadowCash SDC $921,598 $0.137652 6,695,133 LowVol -0.03% 69.71%
746 METAL MetalCoin METAL $761,247 $0.009896 76,925,527 LowVol 0.04% -3.44% -4.68%
747 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.20% 16.88%
748 GIM Gimli GIM $749,375 $0.009367 80,000,000 LowVol -0.09% -31.19% -17.32%
749 ITI iTicoin ITI $729,158 $22.79 32,000 LowVol 39.01% 12.23% 12.22%
750 UFO UFO Coin UFO $690,346 $0.000198 3,488,041,262 LowVol -0.01% 2.35% 17.00%
751 MAC Machinecoin MAC $666,732 $0.033007 20,199,950 LowVol -0.03% 1.49% -15.92%
752 XGR GoldReserve XGR $623,630 $0.036318 17,171,382 LowVol -0.01% -41.37% -16.13%
753 USC Ultimate Secu… USC $615,150 $0.059474 10,343,113 LowVol 0.04% 2.36% 26.35%
754 FJC FujiCoin FJC $582,066 $0.000486 1,197,450,442 LowVol 0.03% 0.45% 14.11%
755 TAG TagCoin TAG $581,591 $0.097895 5,940,954 LowVol -0.01% -24.83% -6.95%
756 OPAL Opal OPAL $541,535 $0.035760 15,143,506 LowVol -0.03% 44.12% 89.12%
757 SAC SACoin SAC $541,333 $0.077188 7,013,181 LowVol -0.01% 4.16% 1.09%
758 BRIT BritCoin BRIT $524,063 $0.024641 21,268,092 LowVol -0.01% 59.28% 88.35%
759 BITS Bitstar BITS $496,025 $0.021492 23,079,737 LowVol 0.43% 8.48% -8.13%
760 VAL Valorbit VAL $469,298 $0.000099 4,742,346,801 LowVol 0.04% 2.33% 22.07%
761 RIYA Etheriya RIYA $457,562 $0.289316 1,581,531 LowVol 0.11% -28.42% -16.34%
762 FNC FinCoin FNC $453,008 $0.035175 12,878,667 LowVol 0.32% 1.58% -15.93%
763 AMBER AmberCoin AMBER $432,446 $0.009896 43,699,481 LowVol 0.04%
764 BUCKS SwagBucks BUCKS $430,159 $1.36 315,602 LowVol -7.54% 0.94% 21.28%
765 V Version V $418,244 $0.000895 467,504,828 LowVol 0.07% -21.90% 9.27%
766 AU AurumCoin AU $395,329 $1.33 296,216 LowVol 0.14% 9.11% 21.21%
767 TALK BTCtalkcoin TALK $387,666 $0.005938 65,290,635 LowVol -0.01% 4.09% -28.64%
768 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 3.10%
769 SLG Sterlingcoin SLG $378,559 $0.090017 4,205,431 LowVol 0.00% 0.17% 12.68%
770 SHDW Shadow Token SHDW $370,371 $0.052910 7,000,000 LowVol 0.03% 29.99% 24.04%
771 OTX Octanox OTX $370,107 $0.043542 8,500,001 LowVol 0.04% -8.09% 24.57%
772 VLT Veltor VLT $369,255 $0.665499 554,855 LowVol 0.04% 3.82% -40.10%
773 Q2C QubitCoin Q2C $368,402 $0.001484 248,184,305 LowVol -0.01% 18.09% 34.89%
774 KOBO Kobocoin KOBO $367,162 $0.014865 24,700,248 LowVol 0.06% -46.80% -35.51%
775 UNI Universe UNI $352,900 $0.032360 10,905,588 LowVol 4.80% -0.84% 9.80%
776 ICN iCoin ICN $352,358 $0.012073 29,185,625 LowVol -0.01% 3.17% 8.44%
777 DVC Devcoin DVC $348,243 $0.000023 15,157,357,500 57.51%
778 FC2 FuelCoin FC2 $341,924 $0.003365 101,623,778 LowVol -0.01% -27.50% 33.73%
779 JET Jetcoin JET $337,949 $0.069501 4,862,509 LowVol 0.04% 2.70% -48.22%
780 XLC LeviarCoin XLC $337,887 $0.034669 9,746,040 LowVol 6.07% -0.84% 67.05%
781 GUN Guncoin GUN $330,212 $0.001682 196,290,478 LowVol 0.00% 2.35% 13.98%
782 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.62% 19.76%
783 BERN BERNcash BERN $324,102 $0.004550 71,234,301 LowVol 2.91% 6.82% 97.36%
784 WAY WayGuide WAY $306,898 $0.003068 100,040,708 LowVol -0.01% -3.85%
785 TRK Truckcoin TRK $303,410 $0.001954 155,295,558 LowVol 1.26% 15.81% 35.90%
786 CHESS ChessCoin CHESS $296,309 $0.005484 54,032,769 LowVol 1.00% -33.97% 35.13%
787 OHM OHM OHM $293,182 $0.009896 29,626,659 LowVol 100.13% 143.71%
788 BXT BitTokens BXT $280,775 $0.503194 557,985 LowVol 0.04% -41.57% -15.13%
789 UNIC UniCoin UNIC $273,090 $0.092067 2,966,210 LowVol 8.29% 17.67% 53.41%
790 RBIES Rubies RBIES $272,825 $0.026195 10,415,252 LowVol -0.62% 7.73% 15.81%
791 VIDZ PureVidz VIDZ $269,710 $0.002153 125,279,775 LowVol 0.00% 7.02% 17.52%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 12.99%
793 8BIT 8Bit 8BIT $264,992 $0.227575 1,164,415 LowVol 0.06% 13.39% 12.43%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $262,502 $0.000006 46,228,719,999 LowVol 0.13% -0.10% 10.72%
795 KUSH KushCoin KUSH $251,084 $0.046105 5,445,922 LowVol 0.15% 16.57% 41.52%
796 BTCR Bitcurrency BTCR $247,478 $0.001459 169,598,616 LowVol 3.37% 34.01% 20.30%
797 TTC TittieCoin TTC $245,374 $0.000195 1,259,816,434 LowVol 0.08% 78.80% 24.33%
798 NYAN Nyancoin NYAN $237,365 $0.000746 318,130,971 LowVol -0.50% -3.61% 0.22%
799 GAIA GAIA GAIA $233,357 $0.009682 24,101,381 LowVol 0.05% -18.11%
800 GLC GlobalCoin GLC $232,173 $0.003563 65,171,010 LowVol 2.85% 22.82% 25.52%
801 CCN Cannacoin CCN $231,608 $0.049281 4,699,787 LowVol -0.01% -6.95% 33.53%
802 FLY Flycoin FLY $225,404 $1.07 210,806 LowVol -0.01%
803 SH Shilling SH $221,756 $0.005641 39,313,825 LowVol 0.04% -16.65% 95.90%
804 J Joincoin J $215,792 $0.088136 2,448,402 LowVol 3.32% -15.39% -7.15%
805 PR Prototanium PR $215,621 $1.10 195,850 LowVol 0.00% -16.83% 13.92%
806 BIGUP BigUp BIGUP $215,165 $0.000102 2,117,012,467 LowVol 0.97% 5.12% 20.17%
807 LOT LottoCoin LOT $210,657 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 1.21% -0.09% 14.07%
808 CAGE CageCoin CAGE $207,665 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.87% 11.52% -97.45%
809 XPY PayCoin XPY $205,922 $0.017417 11,823,204 LowVol -0.01% -0.47% 12.52%
810 EMD Emerald Crypto EMD $203,485 $0.010644 19,117,129 LowVol 0.00% 4.72% 32.91%
811 EVO Evotion EVO $200,709 $0.063489 3,161,335 LowVol -0.03% -2.11% 47.00%
812 XPD PetroDollar XPD $197,319 $0.003083 63,993,275 LowVol -0.40% -5.96% 8.43%
813 BOLI Bolivarcoin BOLI $195,875 $0.023536 8,322,225 LowVol -6.39% 10.84% 7.05%
814 888 OctoCoin 888 $190,684 $0.003791 50,305,020 LowVol -7.47% 6.13% -3.73%
815 LTB LiteBar LTB $190,558 $0.237945 800,848 LowVol 0.01% -10.17% -0.38%
816 KED Darsek KED $190,217 $0.014048 13,540,384 LowVol 0.01% 18.77% -14.12%
817 BLRY BillaryCoin BLRY $189,532 $0.021078 8,991,813 LowVol -0.03% 44.34% 232.63%
818 WMC WMCoin WMC $179,098 $0.015537 11,527,489 LowVol -0.01% 2.33% 20.92%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $178,424 $0.013544 13,173,779 LowVol -0.44% 0.49% 18.23%
820 I0C I0Coin I0C $174,381 $0.008310 20,984,860 LowVol 0.07% 3.91% -25.93%
821 GAP Gapcoin GAP $173,462 $0.014448 12,006,356 LowVol 0.00% 3.06% 31.14%
822 GRT Grantcoin GRT $170,452 $0.003958 43,061,226 LowVol -0.01% 4.52% 24.93%
823 EVIL Evil Coin EVIL $170,074 $0.008091 21,020,383 LowVol 3.27% 12.76% 15.80%
824 ACOIN Acoin ACOIN $169,653 $0.139050 1,220,085 LowVol -0.01% -3.87% 8.29%
825 CTO Crypto CTO $167,689 $0.013854 12,103,747 LowVol 0.04% -2.25% -11.77%
826 ECA Electra ECA $166,241 $0.000008 21,778,387,275 LowVol 95.49% -7.63% -24.66%
827 ARI Aricoin ARI $164,954 $0.001176 140,262,505 LowVol 0.04% 1.99% 79.24%
828 XRE RevolverCoin XRE $163,311 $0.007323 22,299,760 LowVol -0.01% -17.77% 18.96%
829 LEA LeaCoin LEA $161,961 $0.000518 312,828,290 LowVol -5.31% -6.61% 18.69%
830 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
831 URC Unrealcoin URC $158,489 $0.022563 7,024,402 LowVol -0.03% 1.00% 30.81%
832 RBX Ripto Bux RBX $154,275 $0.000405 381,236,123 LowVol 0.00% 3.49% -8.93%
833 YAC Yacoin YAC $154,061 $0.001286 119,754,736 LowVol -0.01% 2.35% 26.96%
834 ANTI AntiBitcoin ANTI $146,909 $0.008412 17,465,159 LowVol -0.01% 2.36% 24.26%
835 RED RedCoin RED $146,673 $0.001979 74,107,896 LowVol -0.03% 9.26% 87.94%
836 PHS Philosopher S… PHS $142,246 $0.023651 6,014,340 LowVol -0.01% 2.78% 5.48%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $141,889 $0.006793 20,888,756 LowVol 0.07% -0.14% 14.42%
838 FIRE Firecoin FIRE $136,946 $1.39 98,412 LowVol -0.01% 2.80% 32.95%
839 CNNC Cannation CNNC $136,697 $0.055189 2,476,893 LowVol 1.05% 19.78% 29.38%
840 GP GoldPieces GP $134,730 $0.110420 1,220,161 LowVol -3.33% -5.35% 48.13%
841 HMP HempCoin HMP $134,252 $0.000099 1,356,645,470 LowVol -0.01% 21.81%
842 FRN Francs FRN $131,333 $0.033962 3,867,080 LowVol 0.74% -2.21% 7.98%
843 HAL Halcyon HAL $128,340 $0.024344 5,271,952 LowVol -7.99% -12.87% 42.00%
844 MNM Mineum MNM $127,689 $0.013532 9,436,367 LowVol 0.12% -4.75% 1.61%
845 ICE iDice ICE $127,306 $0.081034 1,571,013 LowVol 0.06% -64.97% -52.73%
846 BITGOLD bitGold BITGOLD $125,012 $1389.49 89.9694 LowVol -11.10% -11.18% -1.22%
847 XCT C-Bit XCT $124,325 $0.000791 157,223,250 LowVol 0.27% 16.83% 26.48%
848 DRXNE DROXNE DRXNE $124,121 $0.001979 62,711,984 LowVol 0.00% 1.91% 16.04%
849 PX PX PX $122,570 $0.001286 95,276,450 LowVol 0.04% 691.74%
850 CYP Cypher CYP $122,201 $0.019198 6,365,285 LowVol 0.02% 22.83%
851 FLAX Flaxscript FLAX $120,417 $0.021569 5,582,863 LowVol -1.17% 4.08% 62.95%
852 QCN QuazarCoin QCN $119,640 $0.019792 6,044,911 LowVol -0.01% -8.78% 11.90%
853 CON PayCon CON $119,302 $0.005177 23,042,604 LowVol 0.17% -10.89% 47.86%
854 CACH CacheCoin CACH $118,432 $0.028231 4,195,132 LowVol 0.04% -3.09% 15.85%
855 FRK Franko FRK $117,530 $0.126272 930,767 LowVol -0.01% 20.94%
856 BTQ BitQuark BTQ $116,340 $0.012964 8,974,334 LowVol -0.01% 3.93% 2.27%
857 DLC Dollarcoin DLC $113,550 $0.012469 9,106,714 LowVol -0.01% 3.17% 30.23%
858 020 020LondonCoin 020 $112,085 $7.1e-07 156,914,410,248 LowVol 0.97%
859 UNITS GameUnits UNITS $111,350 $0.032062 3,472,983 LowVol 0.04% -8.75% 18.79%
860 ISL IslaCoin ISL $111,297 $0.073526 1,513,704 LowVol -0.01% 18.11%
861 MARS Marscoin MARS $108,906 $0.003851 28,279,074 LowVol -2.47% -3.83% 42.56%
862 ARCO AquariusCoin ARCO $107,123 $0.072439 1,478,812 LowVol -0.01% 1.00% 23.12%
863 SRC SecureCoin SRC $107,056 $0.013059 8,198,201 LowVol 0.02% 3.32% 50.36%
864 CAP Bottlecaps CAP $105,188 $0.000514 204,523,688 LowVol
865 BLC Blakecoin BLC $104,453 $0.006907 15,122,697 LowVol -1.37% 18.70% 41.79%
866 PXI Prime-XI PXI $104,323 $0.005890 17,711,620 LowVol -0.04% 10.31% 40.98%
867 IMS Independent M… IMS $102,468 $0.019085 5,368,934 LowVol -2.86% 11.94% 17.42%
868 ALL Allion ALL $99,869 $0.016109 6,199,359 LowVol 0.99% 15.34% 31.18%
869 KIC KibiCoin KIC $99,462 $0.006766 14,701,000 LowVol -1.89% 181.51% 76.46%
870 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,386 $0.001088 90,421,856 LowVol 0.05% 23.14% 48.68%
871 VC VirtualCoin VC $97,603 $0.009698 10,064,287 LowVol -0.01%
872 XCRE Creatio XCRE $95,853 $0.004671 20,520,514 LowVol 1.11% 33.58% 42.96%
873 COXST CoExistCoin COXST $95,361 $0.003519 27,100,000 LowVol 0.01% 126.58%
874 DUO ParallelCoin DUO $95,155 $0.315459 301,638 LowVol 0.03% -0.43% 21.69%
875 GPU GPU Coin GPU $94,811 $0.002342 40,477,042 LowVol 0.00% 0.69% 42.07%
876 XCO X-Coin XCO $94,385 $0.007621 12,384,976 LowVol -0.03% 2.70% 5.10%
877 SLING Sling SLING $93,855 $0.087381 1,074,095 LowVol -0.03% -35.32% -22.38%
878 SLM Slimcoin SLM $91,648 $0.006135 14,937,439 LowVol -0.03% 0.70% 21.80%
879 ATX Artex Coin ATX $88,698 $0.004723 18,781,750 LowVol 19.50% 1.13% 50.58%
880 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $87,982 $0.110933 793,108 LowVol -17.88% -15.96% 60.95%
881 MST MustangCoin MST $86,406 $0.137077 630,343 LowVol 9.35% 29.01% 39.12%
882 CAT Catcoin CAT $84,407 $0.013656 6,180,800 LowVol 0.04% -3.65% -9.92%
883 SOON SoonCoin SOON $82,617 $0.006629 12,462,620 LowVol -1.47% 3.84% 23.43%
884 ICOB ICOBID ICOB $81,651 $0.000765 106,701,874 LowVol 0.26% 31.99% 77.76%
885 CRX Chronos CRX $79,613 $0.001080 73,729,962 LowVol -0.28% 28.74% 43.05%
886 VUC Virta Unique … VUC $78,912 $0.001285 61,416,525 LowVol -5.83% 1.82% -5.88%
887 JWL Jewels JWL $77,889 $0.003859 20,181,636 LowVol -0.01% -0.20% 31.98%
888 MRJA GanjaCoin MRJA $76,657 $0.017219 4,451,920 LowVol -0.01% 3.54% -45.23%
889 PHO Photon PHO $75,035 $0.000004 20,384,271,977 LowVol 0.01% 33.29% 43.44%
890 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,327 $0.013515 5,499,487 LowVol 0.35% -14.34% -0.57%
891 BITZ Bitz BITZ $74,078 $0.037209 1,990,891 LowVol -0.01% 2.35% 58.43%
892 GPL Gold Pressed … GPL $73,954 $0.289356 255,583 LowVol -0.01% 6.96% 47.79%
893 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $73,129 $0.000917 79,719,140 LowVol 2.59% 44.14% 46.68%
894 $$$ Money $$$ $72,135 $0.001572 45,887,218 LowVol -0.42% 13.83% 62.77%
895 CPN CompuCoin CPN $71,821 $0.003662 19,615,019 LowVol -0.01% -14.20% 20.17%
896 BAS BitAsean BAS $71,143 $0.014229 5,000,000 LowVol -0.09% -2.44% 12.90%
897 DRM Dreamcoin DRM $71,027 $0.028995 2,449,632 LowVol -0.01% 2.35% 40.64%
898 BIP BipCoin BIP $70,532 $0.043344 1,627,261 LowVol -0.01% 0.97% 62.89%
899 SCRT SecretCoin SCRT $69,465 $0.016427 4,228,672 LowVol 0.04% 21.65%
900 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,065 $0.002730 24,931,054 LowVol -6.64% 0.85% 14.85%
901 SPT Spots SPT $66,376 $0.002962 22,406,021 LowVol -0.02% -4.09% 23.26%
902 URO Uro URO $60,454 $0.050073 1,207,310 LowVol -0.01% 2.15% 21.85%
903 GCC GuccioneCoin GCC $60,223 $0.002969 20,285,537 LowVol -0.03% 2.33% 26.01%
904 RPC RonPaulCoin RPC $60,006 $0.067333 891,177 LowVol -0.12% 5.44% -2.92%
905 EMP EMoneyPower EMP $59,663 $0.006485 9,200,000 LowVol -0.09%
906 CASH Cashcoin CASH $59,381 $0.001286 46,158,242 LowVol -0.01% 21.30% 13.10%
907 CF Californium CF $58,976 $0.024542 2,403,066 LowVol -0.01% 1.53% -3.54%
908 JIN Jin Coin JIN $58,159 $0.005905 9,848,485 LowVol -0.01% 92.19% -33.65%
909 DIBC DIBCOIN DIBC $57,511 $0.011502 5,000,000 LowVol 1.75% -2.27% -10.57%
910 WARP WARP WARP $56,792 $0.051854 1,095,224 LowVol -0.01% 2.36% 21.81%
911 GLT GlobalToken GLT $56,491 $0.002177 25,954,700 LowVol 1.08% 8.99% -5.93%
912 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,055 $0.006981 8,030,000 LowVol 1.05% 1.74% 24.73%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $55,610 $0.008906 6,243,840 LowVol 0.04% -0.94% 16.62%
914 BRAIN Braincoin BRAIN $54,941 $0.005443 10,094,424 LowVol -0.01% -2.49% 33.16%
915 300 300 Token 300 $54,209 $180.70 300 LowVol 0.04% -15.99% 30.83%
916 ARB ARbit ARB $53,843 $0.006927 7,772,785 LowVol 0.04%
917 PIE PIECoin PIE $52,562 $0.002969 17,705,116 LowVol 24.99% 9.63% -40.41%
918 SOIL SOILcoin SOIL $52,379 $0.009186 5,702,048 LowVol -0.16% -1.81% 39.98%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.61%
920 BSC BowsCoin BSC $49,431 $0.008906 5,550,102 LowVol -0.01% 2.33% 23.18%
921 CXT Coinonat CXT $49,431 $0.005732 8,623,200 LowVol -0.01% 2.69% 44.57%
922 KURT Kurrent KURT $47,164 $0.004755 9,919,485 LowVol -36.25% -25.94% -20.78%
923 MND MindCoin MND $44,698 $0.003563 12,546,625 LowVol -0.01% -0.44% 16.54%
924 CESC CryptoEscudo CESC $42,781 $0.000297 144,105,100 LowVol -0.01% 2.36% 82.71%
925 SONG SongCoin SONG $42,693 $0.001311 32,565,300 LowVol -0.35% -14.62% 130.40%
926 SFC Solarflarecoin SFC $42,459 $0.003015 14,083,450 LowVol 0.00% -1.18% -18.11%
927 STEPS Steps STEPS $42,392 $0.002276 18,625,017 LowVol -0.01% 2.33% 16.73%
928 XBTS Beatcoin XBTS $42,239 $0.027703 1,524,686 LowVol -9.28% -26.99% -11.81%
929 BIOS BiosCrypto BIOS $41,210 $0.001979 20,821,709 LowVol -0.01% -13.18% 17.85%
930 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.81% 3.27%
931 RIDE Ride My Car RIDE $40,089 $0.000396 101,276,976 LowVol -0.01% 11.60% 101.69%
932 DES Destiny DES $40,059 $0.025037 1,600,000 LowVol 0.04% 46.70% 102.61%
933 ORLY Orlycoin ORLY $39,892 $0.001089 36,646,779 LowVol -0.01% 2.33% 21.81%
934 PULSE Pulse PULSE $39,620 $0.002771 14,298,972 LowVol -0.01% -7.55% 18.59%
935 NRO Neuro NRO $39,467 $0.001089 36,256,138 LowVol -0.01% -28.38% -24.80%
936 CMT Comet CMT $39,172 $0.044879 872,830 LowVol -0.40% 0.02% -2.69%
937 ROOFS Roofs ROOFS $38,581 $0.000297 130,000,000 LowVol 0.03% -23.23% -26.18%
938 KNC KingN Coin KNC $38,343 $19.10 2,008 LowVol -0.01% 23.46% 44.94%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $38,267 $0.000990 38,669,634 LowVol -0.01% 35.48%
940 BENJI BenjiRolls BENJI $37,964 $0.001875 20,252,746 LowVol -0.36% -3.02% 25.63%
941 ACP AnarchistsPrime ACP $37,800 $0.008601 4,394,874 LowVol -0.58% -9.12% -25.40%
942 CRT CRTCoin CRT $37,654 $0.475003 79,270 LowVol -0.03% 2.33% 21.80%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.15%
944 EREAL eREAL EREAL $36,971 $0.000553 66,909,634 LowVol -19.17% -4.60% -10.58%
945 EGO EGO EGO $35,625 $0.000594 60,000,001 LowVol -0.01% 21.81%
946 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,636 $0.000495 70,000,000 LowVol 0.04% 2.36% 25.15%
947 G3N G3N G3N $34,423 $0.004552 7,561,891 LowVol -0.03% 4.60% 22.07%
948 BLZ BlazeCoin BLZ $34,312 $0.000056 608,557,394 LowVol 0.08% 0.58% 31.36%
949 BRAT BRAT BRAT $33,899 $0.000212 160,000,000 LowVol -0.02% 9.20% -12.99%
950 GBT GameBet Coin GBT $33,666 $0.001583 21,262,780 LowVol 0.04% 2.33% -0.63%
951 LUNA Luna Coin LUNA $33,300 $0.020672 1,610,829 LowVol 15.34% 22.17% 60.39%
952 VIP VIP Tokens VIP $33,033 $0.000396 83,450,403 LowVol -0.03% 2.33% 20.08%
953 IMX Impact IMX $32,511 $0.000297 109,509,049 LowVol 0.04% 2.33% 44.06%
954 PLNC PLNcoin PLNC $32,132 $0.001880 17,089,600 LowVol -0.01% -18.97% 2.40%
955 DPAY DPAY DPAY $31,485 $0.000396 79,541,001 LowVol 0.04% 2.36%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,068 $0.006432 4,829,945 LowVol 0.04% 12.76% 10.13%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $31,021 $0.001484 20,898,106 LowVol -0.01% -19.19% -26.92%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $29,688 $0.000297 100,000,000 LowVol -0.01% 2.35% -25.12%
959 MTM MTMGaming MTM $29,592 $0.009864 2,999,967 LowVol 0.74% 10.81% 108.21%
960 ICON Iconic ICON $28,925 $0.048787 592,894 LowVol 0.04% 0.10% 19.86%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,665 $0.032063 894,026 LowVol -0.01% 10.55% 21.32%
962 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 144.86%
963 PLACO PlayerCoin PLACO $27,804 $0.000792 35,120,000 LowVol -0.01% -9.02% 6.30%
964 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,628,139
965 PEX PosEx PEX $26,462 $0.010786 2,453,240 LowVol -0.01% 2.33% 20.70%
966 UET Useless Ether… UET $26,332 $0.006640 3,965,716 LowVol -0.09% -14.63% 14.09%
967 CAB Cabbage CAB $25,977 $0.002474 10,499,996 LowVol -0.01% -26.89% -19.25%
968 LIR LetItRide LIR $25,124 $0.000693 36,269,342 LowVol 0.04% 2.36% 6.70%
969 ZNE Zonecoin ZNE $24,273 $0.009401 2,581,970 LowVol 0.04% 21.81%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,019 $0.031865 753,776 LowVol -0.01% 2.36% 22.95%
971 LTCR Litecred LTCR $23,930 $0.000792 30,227,750 LowVol -0.01% -15.30% 0.54%
972 BNX BnrtxCoin BNX $23,595 $0.000891 26,493,001 LowVol 0.04% 3.85% 71.04%
973 CNC CHNCoin CNC $23,489 $0.000491 47,845,095 LowVol -0.01% 1.55% 49.27%
974 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.78%
975 WBB Wild Beast Block WBB $23,151 $0.139924 165,451 LowVol 0.04% -5.89% 29.29%
976 HVCO High Voltage HVCO $22,771 $0.015240 1,494,171 LowVol -0.01% 2.33% 18.72%
977 ERY Eryllium ERY $22,243 $0.004245 5,240,311 LowVol -21.40% -13.09% -14.68%
978 IBANK iBank IBANK $20,604 $0.004552 4,526,324 LowVol 0.04% -3.91% -6.62%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 GBC GBCGoldCoin GBC $18,878 $0.001662 11,361,817 LowVol 0.00% -9.84% -11.01%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $18,711 $0.000594 31,512,613 LowVol -0.01% -12.27% 21.81%
982 SDP SydPak SDP $18,618 $0.116574 159,709 LowVol -0.01% 2.35% 21.92%
983 BIOB BioBar BIOB $17,531 $0.019792 885,756 LowVol -0.01% -19.10% -6.21%
984 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.46%
985 XOC Xonecoin XOC $17,041 $0.040573 420,000 LowVol -0.01% -8.77% 4.69%
986 VRS Veros VRS $16,525 $0.000034 486,609,040 LowVol -15.22% -18.73% -41.04%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol -1.64%
988 TRADE Tradecoin TRADE $13,415 $0.001781 7,531,021 LowVol -0.01% 2.36% -29.27%
989 GEERT GeertCoin GEERT $12,394 $0.002434 5,091,200 LowVol 0.63% -2.66% 37.70%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,296 $0.007357 1,671,379 LowVol 0.74% 32.93%
991 DAS DAS DAS $11,868 $0.004525 2,622,886 LowVol -0.06% -74.28% -30.93%
992 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
993 SANDG Save and Gain SANDG $11,222 $0.003661 3,064,800 LowVol -0.01% 28.77%
994 GRIM Grimcoin GRIM $10,671 $0.001034 10,324,802 LowVol 4.48% 22.85% 72.77%
995 VOLT Bitvolt VOLT $10,469 $0.000693 15,112,554 LowVol 0.04% 43.30% 16.11%
996 P7C P7Coin P7C $10,456 $0.000297 35,220,238 LowVol -0.01% -9.90%
997 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.04%
998 DIX Dix Asset DIX $10,416 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.39% 8.02% 32.65%
999 NODC NodeCoin NODC $8,637 $0.005146 1,678,439 LowVol -0.01% -8.26% 24.19%
1000 CONX Concoin CONX $7,586 $0.010193 744,266 LowVol -0.01% 3.36% 8.16%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,059 $0.000780 9,052,698 LowVol 0.00% 15.38% 37.11%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,453 $0.000198 32,605,486 LowVol 0.04% 101.54% -51.12%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $6,356 $0.001891 3,360,417 LowVol 0.74% -27.15% 58.90%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.64%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,823 $0.022770 211,827 LowVol 1.01% 77.16%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,647 $59375.40 0.078264 LowVol -0.01% 2.36% -21.87%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.29%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,223 $0.020454 206,486 -20.30%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 11.97% 28.11%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 XNG Enigma XNG $3,289 $0.197819 16,627 LowVol -0.06% -19.04% -16.02%
1012 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.32%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,778 $0.059277 46,864 LowVol 0.04% 3.50% 50.72%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,727 $0.001979 1,377,917 LowVol -0.01% 2.33% -16.94%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,321 $8.6e-08 15,320,585,365 LowVol -1.07% -12.41% -26.67%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.38% -20.97%
1017 ABN Abncoin ABN $1,045 $0.015438 67,700 LowVol 11.48% 16.64% 45.05%
1018 ULA Ulatech ULA $1,011 $0.005474 184,761 LowVol 0.04% -76.44% -65.38%
1019 MNC MantraCoin MNC $920 $0.000198 4,650,380 LowVol -0.01%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $876 $0.000693 1,264,511 LowVol 0.04% -35.96% -11.34%
1021 ENV Environ ENV $366 $0.000003 132,717,518 LowVol -0.09%
1022 FDC Future Digita… FDC $225 $0.000082 2,753,201 LowVol 1.40% 4.04%
1023 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000651 87,140 LowVol 1.37% 12.09% -42.05%
1024 QASH QASH QASH $1.14 $28,646,500 -0.77% 26.22%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $60.01 $20,067,700 -1.49% -9.67%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.034352 $6,264,100 -1.39%
1027 INK Ink INK $0.148524 $6,144,180 2.25% -4.05% -50.82%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,873,120 0.00% 11.01% 58.20%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.78 $4,908,680 -5.04% -14.11% -29.00%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.20 $4,022,760 1.19% 2.60% 70.23%
1031 AI POLY AI AI $17.69 $3,684,330 -8.72% -1.53%
1032 REC Regalcoin REC $42.75 $2,924,410 -0.75% 2.23% 1.89%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.83 $2,301,280 0.52% -27.43% -24.31%
1034 NULS Nuls NULS $0.621364 $1,904,320 -2.59% -5.85% -19.25%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.62 $1,900,650 -1.29% -4.97% -2.53%
1036 BTE BitSerial BTE $3.27 $1,331,510 0.75% -16.66% -34.93%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9759.28 $1,319,270 -0.46% 1.80% 23.44%
1038 AION Aion AION $1.73 $1,013,600 -3.57% 43.64% 109.38%
1039 ETN Electroneum ETN $0.035306 $963,858 -0.94% 10.81% 21.07%
1040 EAG EA Coin EAG $2.98 $873,291 -5.30% -24.77% -31.93%
1041 FRST FirstCoin FRST $17.10 $821,414 0.80% 1.47% 2.42%
1042 B2X SegWit2x [Fut… B2X $246.39 $771,978 0.90% -6.59% 31.52%
1043 WC WINCOIN WC $1.52 $678,807 -0.01% -2.17% -17.92%
1044 RYZ ANRYZE RYZ $0.022748 $650,587 0.70%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.23 $465,052 -0.60% 2.36% 28.29%
1046 BOT Bodhi BOT $0.501987 $448,266 2.89% 1.66% -12.06%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $240.35 $441,227 10.62% 74.60% 95.79%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $35.32 $421,780 -0.15% 4.43% -18.49%
1049 XIN Infinity Econ… XIN $0.038495 $378,704 6.91% -10.94% -26.77%
1050 TSL Energo TSL $0.033139 $375,082 0.77% 3.37%
1051 THS TechShares THS $1.21 $287,024 3.00% 18.87% 24.18%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000354 $217,581 -6.54% -33.53% 45.15%
1053 UGT UG Token UGT $0.458494 $169,023 -1.59% -2.26% 35.04%
1054 TER TerraNova TER $2.23 $162,193 1.23% -6.89% -14.37%
1055 ICX ICON ICX $1.48 $148,751 3.81% 23.87% 56.12%
1056 XID Sphre AIR XID $0.207253 $148,513 0.22% 0.02% 11.80%
1057 DIVX Divi DIVX $1.48 $146,847 23.61%
1058 PHR Phore PHR $0.555210 $142,752 -0.46% 35.76% 42.01%
1059 XCPO Copico XCPO $0.027637 $134,158 6.95% 0.35% 25.02%
1060 LLT LLToken LLT $0.310421 $113,307 -3.52% -1.82% -5.47%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.39 $107,336 -1.44% -1.09% -13.43%
1062 INF InfChain INF $0.008708 $105,274 -0.01% -3.55%
1063 BSR BitSoar BSR $0.295887 $102,414 11.74% 35.72% 72.62%
1064 EVR Everus EVR $5.32 $101,786 -0.03% 0.61% 34.28%
1065 HOLD Interstellar … HOLD $0.048476 $98,765 -7.47% -46.47% -47.15%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000198 $72,056 9.16% 13.39% -97.32%
1067 COR CORION COR $0.910423 $66,284 -2.04% -0.78% -3.11%
1068 HYTV Hyper TV HYTV $0.014328 $65,007 -3.88% 26.71%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.040131 $56,193 -7.17% -4.29% -1.29%
1070 ASTRO Astro ASTRO $1.98 $54,309 2.64% 10.85% 45.08%
1071 OXY Oxycoin OXY $0.177899 $52,502 0.05% 1.00% 5.58%
1072 MSD MSD MSD $0.013247 $43,248 3.75% 3.00% -4.41%
1073 DSR Desire DSR $0.160543 $43,028 -2.53% 58.75% -23.33%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.002236 $42,107 11.11% -71.46%
1075 RMC Russian Minin… RMC $11850.30 $40,457 0.04% -10.45% 14.03%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.053180 $34,375 -2.01% -16.89% -23.84%
1077 BBR Boolberry BBR $0.801568 $32,803 -0.01%
1078 SISA SISA SISA $0.029397 $29,638 13.63% 3.39% -49.41%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.39 $28,083 -1.94% 2.06%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005245 $28,049 -0.01% 4.69% 28.03%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.118234 $27,591 -0.20% 1.55% 27.61%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.032368 $27,516 6.54% -19.77%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.008676 $23,487 2.19% 3.74% 545.78%
1084 AKY Akuya Coin AKY $0.247200 $21,254 8.83% -14.32% -60.18%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.123748 $20,998 13.72% -6.84%
1086 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000108 $20,617 -12.46% -28.06% -30.81%
1087 SSS Sharechain SSS $0.003097 $18,177 4.07% -5.35% -8.77%
1088 B2B B2B B2B $0.470020 $17,847 -0.09% -10.52% -50.63%
1089 MCR Macro MCR $3.20 $16,416 0.53% -0.48% 4.86%
1090 GLS GlassCoin GLS $0.753375 $14,190 1.52% -16.07%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.366148 $14,059 -5.15% -5.57% -3.88%
1092 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.037943 $13,385 9.70% -21.95% -31.83%
1093 SMART SmartBillions SMART $0.417374 $13,215 2.15% 0.90%
1094 MKR Maker MKR $420.22 $13,099 -0.09% -14.49% 53.53%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002372 $11,264 -11.00% -21.13% 44.19%
1096 STEX STEX STEX $0.311961 $10,695 -0.40% 1.98% 35.04%
1097 AERM Aerium AERM $1.98 $10,439 4.75% 2.75% 17.36%
1098 SUR Suretly SUR $4.03 $10,010 -0.09% -0.69% 42.12%
1099 XID International… XID $0.007917 $9,282 -0.03% 18.02%
1100 MGC GulfCoin MGC $0.003552 $9,267 -0.41% 1.18% -0.65%
1101 EFYT Ergo EFYT $9.46 $8,282 0.01% -11.21% 26.58%
1102 GUC GoldUnionCoin GUC $0.107173 $7,857 3.63% 29.32%
1103 TRIA Triaconta TRIA $8.39 $6,656 0.09% 19.01%
1104 CYC Cycling Coin CYC $0.002573 $6,264 48.61% 166.10%
1105 PLC PlusCoin PLC $0.000594 $5,703 -13.08% 6.10% -3.01%
1106 WIC Wi Coin WIC $0.003295 $5,674 2.48% 21.02% 25.72%
1107 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002495 $5,621 1.25% -4.08% 14.01%
1108 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003747 $5,330 -0.09% -14.37% -0.16%
1109 BOS BOScoin BOS $1.28 $5,309 0.04% 2.75% 6.29%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $5,184 -0.09% -4.94% 19.94%
1111 APC AlpaCoin APC $0.029894 $5,110 -0.99% 20.82% 15.14%
1112 DAY Chronologic DAY $3.76 $4,928 -8.36% -21.68% -2.91%
1113 TCOIN T-coin TCOIN $0.000216 $4,644 -11.40% -18.40% -9.55%
1114 SND Sand Coin SND $0.568902 $4,610 -4.13% -19.90% -24.01%
1115 WILD Wild Crypto WILD $0.108075 $4,571 -0.09% -4.84% 32.99%
1116 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.128243 $4,521 -6.49% 55.59% 59.12%
1117 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $4,374 0.04% 2.36% 20.71%
1118 IBTC iBTC IBTC $0.009057 $3,875 -0.09% -33.46% 9.33%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.010371 $3,850 -5.02% -29.06% -65.62%
1120 VIU Viuly VIU $0.004143 $3,838 4.46% 13.96% 19.14%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.014250 $3,344 -0.01% 4.61%
1122 IQT iQuant IQT $0.153258 $2,944 -4.31% 21.76% -4.69%
1123 NAMO NamoCoin NAMO $0.000198 $2,773 99.22% 19.00% 19.59%
1124 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090053 $2,696 0.04% -9.30% 53.71%
1125 WOW Wowcoin WOW $0.000195 $2,592 0.06% 1.50% 43.28%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.009167 $2,553 -9.88% 0.75% 15.93%
1127 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040626 $2,423 -3.17% -4.22% -8.39%
1128 HAT Hawala.Today HAT $0.156520 $2,292 -17.81% -15.11% 6.58%
1129 FID BITFID FID $0.098959 $2,025 -0.01% -39.10%
1130 NTC Natcoin NTC $0.306697 $1,839 -4.56% 86.28% -38.04%
1131 BTBc Bitbase BTBc $0.005344 $1,733 -1.18% -6.62% -31.13%
1132 BPL Blockpool BPL $0.139741 $1,642 -4.46% -20.14% -23.18%
1133 OX OX Fina OX $0.000101 $1,567 0.04% -47.12% -45.47%
1134 FOR FORCE FOR $0.002249 $1,565 0.04% -2.55% -10.06%
1135 CASH Cash Poker Pro CASH $0.057027 $1,525 -11.02% -23.83% -5.68%
1136 QBT Cubits QBT $0.001779 $1,449 -0.01% -12.80% 129.14%
1137 STU bitJob STU $0.036730 $1,445 -33.52% -23.59% -44.08%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.04 $1,431 0.04% 2.32% 67.16%
1139 PRM PrismChain PRM $0.001484 $1,405 15.38% -3.70% 59.88%
1140 XOT Internet of T… XOT $2953.93 $1,288 -0.01% 2.32% 21.72%
1141 PEC Peacecoin PEC $0.027709 $1,244 -27.28% 10.94% -65.91%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $1,226 0.04% -25.92% -2.55%
1143 FLASH Flash FLASH $0.005344 $1,141 0.04% 6.98% 24.09%
1144 PRES President Trump PRES $0.004255 $1,130 -0.01% 2.38% -0.23%
1145 NTWK Network Token NTWK $0.003083 $1,127 -0.09% -59.73% 192.52%
1146 ACC AdCoin ACC $0.079066 $1,118 0.05% -30.71% -2.91%
1147 GARY President Joh… GARY $0.049381 $1,109 -13.61% -34.26% -52.03%
1148 EBIT eBIT EBIT $0.001186 $1,087 -0.10% 11.92% 33.54%
1149 VULC Vulcano VULC $0.009313 $1,063 -0.22% -14.50% 32.57%
1150 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073198 $978 0.06% -21.06% 3.49%
1151 BIT First Bitcoin BIT $0.009302 $970 4.41% -22.43% -22.92%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020108 $964 0.05% 12.90% 20.56%
1153 SHND StrongHands SHND $3e-08 $924 1.14% 21.07% 18.20%
1154 MCI Musiconomi MCI $0.064450 $921 -3.03% 2.65% 9.66%
1155 GRN Granite GRN $0.014448 $916 4.25% -8.91% 18.55%
1156 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067589 $910 0.04% 5.37% -9.46%
1157 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.114397 $900 -0.68% -0.47% 75.63%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.013802 $858 -0.10% 0.07% 135.86%
1159 FBL Faceblock FBL $0.022765 $856 -4.10% 1139.22% -59.17%
1160 TIE TIES Network TIE $0.094858 $797 -2.66% -6.64% 18.65%
1161 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $785 -0.09% 95.12% 161.03%
1162 XRY Royalties XRY $0.029089 $781 -39.94% -33.12% -57.09%
1163 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006178 $751 -0.69% -13.55% -9.09%
1164 IPY Infinity Pay IPY $0.002472 $731 100.31% 45.44% -91.05%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000594 $689 -24.97% -23.23% -36.40%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002538 $651 -0.14% -15.22% -12.22%
1167 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007620 $638 -1.24% 43.06% 124.76%
1168 EUSD eUSD EUSD $0.000229 $624 60.31% 34.77% -28.14%
1169 MOTO Motocoin MOTO $0.002774 $604 0.05% 6.28% -11.38%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000198 $569 0.04% 2.36% -28.72%
1171 BSN Bastonet BSN $0.000891 $537 12.55% 31.60% -18.57%
1172 MINEX Minex MINEX $0.051354 $504 -0.01% -6.92% 13.50%
1173 DASHS Dashs DASHS $0.028896 LowVol -0.01% -13.03% -1.47%
1174 FUDD DimonCoin FUDD $0.001992 LowVol -0.09% -17.30%
1175 DGPT DigiPulse DGPT $1.19 LowVol -1.98% 21.19% 11.46%
1176 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000198 LowVol 0.04% -31.76% -18.80%
1177 SAK Sharkcoin SAK $0.002374 LowVol 0.03% 2.26% 29.78%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.252949 LowVol 0.16% -2.04% 27.26%
1179 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol -0.01% -62.16% -32.49%
1180 DON Donationcoin DON $0.000606 LowVol 0.32% -3.49% 48.38%
1181 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol -0.01% 2.14% -39.60%
1182 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol 0.04% 20.05%
1183 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol 0.04% 2.36% 21.81%
1184 TOP TopCoin TOP $0.001088 LowVol 22.21% 122.63% 28.02%
1185 WA WA Space WA $0.026026 LowVol -0.01% 18.03% 44.87%
1186 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001286 LowVol 0.04% -26.08% -36.43%
1187 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol -0.09% -27.64% 34.30%
1188 ASN Aseancoin ASN $0.004849 LowVol -0.01% 2.36% 61.45%
1189 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009995 LowVol 0.04% 298.99% 5.15%
1190 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.38% 9.59% 38.73%
1191 SWP Swapcoin SWP $0.132801 LowVol -2.02% -38.89% 118.83%
1192 XQN Quotient XQN $0.005146 LowVol -0.01% 2.36% -18.80%
1193 EDRC EDRCoin EDRC $0.044569 LowVol 0.22% -7.74% 12.41%
1194 RHFC RHFCoin RHFC $0.000990 LowVol 0.04% -26.80% 10.73%
1195 HYPER Hyper HYPER $0.012027 LowVol 1.02% -59.61%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000021 LowVol -0.08% 2135.28% 1573.96%
1197 SKR Sakuracoin SKR $0.000987 LowVol 0.66% -8.69% 19.84%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.002375 LowVol -20.00% -15.31% -21.42%
1199 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -0.09% -18.78% -33.22%
1200 ACN Avoncoin ACN $0.000396 LowVol 33.39% 2.36% -17.93%
1201 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 LowVol -0.09% -4.95% -7.08%
1202 FAP FAPcoin FAP $0.013656 LowVol 0.04% 14.98% -33.07%
1203 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003203 LowVol 0.10% -1.80% 23.27%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.001880 LowVol -0.03% -15.70% 47.14%
1205 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.05% -2.27% -15.02%
1206 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.70% 243.76% -64.12%
1207 YEL Yellow Token YEL $0.007110 LowVol -0.09% 36.66% 124.12%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.001002 LowVol 0.16% 4.11% 48.35%
1209 GAY GAY Money GAY $0.011729 LowVol 0.00% -32.22% -32.71%
1210 LDCN LandCoin LDCN $0.002033 LowVol 3.53% -68.43% 21.28%
1211 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149527 LowVol -0.01% 2.12%
1212 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol -0.04% -1.63% 17.21%
1213 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol 0.04% 21.81%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol -1.09% -0.32% 19.22%
1215 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000523 LowVol -0.32% 3.50% -22.74%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol 0.04% -23.23% -8.65%
1217 CLINT Clinton CLINT $0.008906 LowVol -0.01% -14.70%
1218 PRIMU Primulon PRIMU $0.000149 LowVol 50.14% -7.61% -8.60%
1219 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol 0.04% -14.72% 13.59%
1220 YES Yescoin YES $0.000095 LowVol -3.95% 93.98% 951.47%
1221 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049578 LowVol -16.46% -21.11% -3.87%
1222 UR UR UR $0.000697 LowVol 0.24% 19.09% 5.76%
1223 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002037 LowVol 0.04% -14.69% -12.66%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.003266 LowVol 6.45% 4.07% 3.22%
1225 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039293 LowVol 0.74% 14.61% 27.60%
1226 ANI Animecoin ANI $0.000198 LowVol -0.03% 16.56% 26.17%
1227 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol -0.01% -17.92% 55.08%
1228 FFC FireFlyCoin FFC $0.000170 LowVol 0.77% 13.96% 108.81%
1229 BEST BestChain BEST $0.001343 LowVol 0.24% 12.03% 22.38%
1230 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003661 LowVol 0.04% -0.34% 18.45%
1231 AXIOM Axiom AXIOM $0.015240 LowVol -0.01% 2.35% 21.81%
1232 QBC Quebecoin QBC $0.001682 LowVol 0.04% 2.36% 21.81%
1233 FC Facecoin FC $0.001897 LowVol -0.09% -56.63% -44.32%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002969 LowVol -0.01% -0.52% -3.84%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.000693 LowVol -0.01% -28.36%
1236 HNC Huncoin HNC $0.001385 LowVol 0.04% 19.42% -16.13%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001230 LowVol -0.01% 8.86% 0.90%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000594 LowVol -0.03% 20.23% 33.70%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol -0.10% 43.47% 150.99%
1240 RCN Rcoin RCN $0.000099 LowVol -0.01% 2.36% 21.81%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000099 LowVol -0.01% -48.84% -39.58%
1242 TCR TheCreed TCR $0.000297 LowVol -0.01% -8.65%
1243 FUTC FutCoin FUTC $0.001979 LowVol 17.61% 7.55% 11.63%
1244 10MT 10M Token 10MT $0.002498 LowVol -5.37% -17.32% 38.54%
1245 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol -0.01% 2.46% 21.81%
1246 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005953 LowVol -27.08% 6.26% 65.10%
1247 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol 0.04% 21.89%
1248 WINK Wink WINK $0.000204 LowVol 0.04% -16.49%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.004098 LowVol -3.70% 2.49% 29.11%
1250 AV AvatarCoin AV $0.031667 LowVol -0.03% 2.35% 24.40%
1251 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 1.40% -6.91% -98.10%
1252 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000792 LowVol -17.64% -93.69% -2.56%
1253 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol 0.08% 50.65% 375.67%
1254 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000693 LowVol 0.04% 19.42%
1255 HCC Happy Creator… HCC $0.000396 LowVol 0.04% -48.82% -18.62%
1256 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol -0.01% 2.33% 21.93%
1257 DBG Digital Bulli… DBG $0.005839 LowVol -0.01% 0.64% 21.94%
1258 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011397 LowVol -0.29% -10.94% 25.37%
1259 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol 0.04% 2.31% -9.81%
1260 BUB Bubble BUB $0.015833 LowVol -0.03% -4.26% 13.95%
1261 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000495 LowVol 0.04% 27.95%
1262 TELL Tellurion TELL $0.000109 LowVol 0.09% -32.08% -33.00%
1263 IRL IrishCoin IRL $0.002969 LowVol 0.04% -3.72% 9.74%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001682 LowVol 0.04% 1.53% 18.51%
1265 OP Operand OP $0.000891 LowVol -0.03% 21.12%
1266 XAU Xaucoin XAU $0.023849 LowVol -0.03% 25.99%
1267 ACES Aces ACES $0.000343 LowVol -0.01% 228.20% 322.07%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $2.96 LowVol 0.04% -3.69% 13.51%
1269 MAGN Magnetcoin MAGN $0.475063 LowVol 0.00% -13.75% 21.43%
1270 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol 0.04% 2.36% 27.24%
1271 MBL MobileCash MBL $0.000396 LowVol 33.33% 36.48% 21.81%
1272 TODAY TodayCoin TODAY $0.001089 LowVol 0.04% 2.36% 64.18%
1273 MONETA Moneta MONETA $0.000297 LowVol 0.04% -22.76% 7.91%
1274 REGA Regacoin REGA $0.002177 LowVol 0.04% 7.23% -16.62%
1275 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol 0.59% 0.88% -13.98%
1276 MAVRO Mavro MAVRO $0.012271 LowVol -0.01% 1.54%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.306179 LowVol -0.01% 7.60% 41.20%
1278 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 0.02% 20.62%
1279 EGG EggCoin EGG $0.037604 LowVol -0.01%
1280 DUB Dubstep DUB $0.002177 LowVol -0.01% 2.33%
1281 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003266 LowVol 0.04% -0.65% 14.85%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009797 LowVol 0.04% -27.62%
1283 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002969 LowVol 0.04% -16.95%
1284 ABC Alphabit ABC $16.64 LowVol 0.04% 4.33% 20.70%
1285 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003661 LowVol -0.01% 2.33%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol -0.03% 2.33% 21.88%
1287 OCOW OCOW OCOW $0.004948 LowVol -0.03%
1288 NBIT netBit NBIT $0.050172 LowVol 0.04% 2.33% 8.33%
1289 PSY Psilocybin PSY $0.018010 LowVol -0.01%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.008313 LowVol -0.01% 2.36%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.006531 LowVol -0.01% 10.13%
1292 OMC Omicron OMC $0.112121 LowVol -0.01%
1293 PDG PinkDog PDG $0.000099 LowVol 0.04% 2.36% -38.66%
1294 OPES Opescoin OPES $0.001979 LowVol -0.01% 10.73%
1295 CBD CBD Crystals CBD $0.001385 LowVol -0.01% 13.69%
1296 CME Cashme CME $0.000099 LowVol -0.01% 21.80%
1297 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083126 LowVol 0.04% 32.80%
1298 BET BetaCoin BET $0.002969 LowVol -0.03% 15.23% 17.88%
1299 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol 0.04% 2.35% 20.72%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000205 LowVol 1.26% 4.04%
1302 ELC Elacoin ELC $0.065548 LowVol 1.26% -5.45% -15.08%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.33%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.41%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 20.14% -47.98%
1306 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 0.05% -34.92%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.49%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1309 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.56%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.47% 17.37%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.48% 24.77%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.68% -9.18%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.65% 54.00%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.16%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.43%
1323 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 1.92% 21.42%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi