Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9974.08 trên tổng giá trị $166,625,484,368

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $481.52 trên tổng giá trị $46,225,303,578

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1619.42 trên tổng giá trị $27,248,624,076

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.265450 trên tổng giá trị $10,252,440,951

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $352.26 trên tổng giá trị $5,874,287,917

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.006888 trên tổng giá trị $101,260 đã biến động tăng 168.41% trong 1h qua

    + Đồng BCCS BitcoinCashSc… (BCCS) đang có giá hiện tại $0.009989 trên tổng giá trị đã biến động tăng 143.00% trong 1h qua

    + Đồng CCT Crystal Clear (CCT) đang có giá hiện tại $0.742801 trên tổng giá trị $1,926,156 đã biến động tăng 79.27% trong 1h qua

    + Đồng REX REX (REX) đang có giá hiện tại $0.157131 trên tổng giá trị $1,360,873 đã biến động tăng 58.02% trong 1h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.024625 trên tổng giá trị $523,735 đã biến động tăng 51.30% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2211.86% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.094984 trên tổng giá trị $417,739 đã biến động tăng 545.14% trong 24h qua

    + Đồng BCCS BitcoinCashSc… (BCCS) đang có giá hiện tại $0.009989 trên tổng giá trị đã biến động tăng 332.18% trong 24h qua

    + Đồng CCT Crystal Clear (CCT) đang có giá hiện tại $0.742801 trên tổng giá trị $1,926,156 đã biến động tăng 263.34% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 247.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1511.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000099 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1089.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.252191 trên tổng giá trị $506,302 đã biến động tăng 920.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.068259 trên tổng giá trị $307,166 đã biến động tăng 823.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001286 trên tổng giá trị $122,492 đã biến động tăng 691.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KRONE Kronecoin KRONE $34,437 $0.009849 3,496,462 $1,181 2.80% 3.32% 30.22%
702 MILO MiloCoin MILO $33,746 $0.003128 10,789,954 $930 1.17% 27.29% 65.84%
703 CREVA CrevaCoin CREVA $29,970 $0.000824 36,390,750 $1,469 9.03% 11.08% -12.27%
704 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $29,734 $0.002311 12,864,500 $1,351 3.35% 128.57% -19.99%
705 ERY Eryllium ERY $28,250 $0.005391 5,240,304 $634 25.68% 16.74% 7.18%
706 TSTR Tristar Coin TSTR $27,348 $0.005439 5,027,857 $656 1.05% -16.79% -51.11%
707 SOCC SocialCoin SOCC $21,667 $0.015645 1,384,879 $1,697 1.07% 46.16% 16.20%
708 MGM Magnum MGM $16,735 $0.004253 3,935,156 $511 1.18% -35.48% 74.46%
709 ELS Elysium ELS $13,863 $0.003461 4,005,012 $654 -23.10% -12.62% 20.90%
710 XRC Rawcoin XRC $12,374 $0.017555 704,882 $716 0.82% 7.57% -50.69%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,334 $0.014498 850,702 $2,904 -2.38% 28.46% 127.44%
712 LVPS LevoPlus LVPS $11,973 $0.007912 1,513,256 $2,522 -9.26% -9.73% 1.86%
713 ARGUS Argus ARGUS $11,221 $0.009772 1,148,324 $798 0.89% 15.56% 47.30%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,792 $0.003385 3,188,280 $7,229 7.53% -5.93% 82.39%
715 JS JavaScript Token JS $8,730 $0.001092 7,991,996 $721 9.36% -56.53% 42.77%
716 CRTM Corethum CRTM $8,549 $0.003419 2,500,000 $994 1.26% -0.11% 59.65%
717 HMC HarmonyCoin HMC $6,231 $0.011205 556,045 $3,699 1.21% -4.63% 15.85%
718 DMB Digital Money… DMB $425 $0.001010 421,300 $1,690 16.18% 1.16% -22.69%
719 FAL Falcoin FAL $58 $0.000297 196,766 $1,948 0.95% -37.57% -25.79%
720 APW AppleCoin APW $7 $0.000099 74,282 $709 1.05% 2.36% 21.72%
721 UNITY SuperNET UNITY $37,975,225 $46.53 816,061 LowVol 0.83% -27.62% -26.51%
722 XPA XPlay XPA $33,244,400 $0.033244 1,000,000,000 LowVol -0.12% 20.82%
723 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
724 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.94%
725 PGL Prospectors Gold PGL $5,103,098 $0.079118 64,500,000 LowVol 0.95% 2.23% -12.34%
726 YASH YashCoin YASH $4,944,991 $0.494486 10,000,264 LowVol 1.18% 2.38% 49.86%
727 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
728 XC XCurrency XC $4,685,285 $0.798642 5,866,565 LowVol 0.77% 2.58% -10.65%
729 ECOB Ecobit ECOB $4,597,067 $0.010343 444,444,444 LowVol 0.72% -9.83% 4.48%
730 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.90%
731 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 1.55% 46.67%
732 JNS Janus JNS $2,927,320 $0.127578 22,945,335 LowVol 1.14% 29.53% 18.24%
733 BASH LuckChain BASH $2,357,361 $0.003293 715,868,299 LowVol 6.11% 14.35% 37.44%
734 CBX Crypto Bullion CBX $2,219,299 $2.21 1,005,090 LowVol 0.71% 32.64% 4.70%
735 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
736 EMV Ethereum Movi… EMV $1,715,220 $0.261201 6,566,666 LowVol -0.12% 10.17%
737 RC RussiaCoin RC $1,448,936 $0.172948 8,377,873 LowVol 0.95% 17.00% 1.19%
738 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,320,709 $0.217772 6,064,641 LowVol 0.95% 41.25%
739 INPAY InPay INPAY $1,186,770 $0.118677 10,000,000 LowVol 0.95% -16.63%
740 AHT Bowhead AHT $1,147,304 $0.143413 8,000,000 LowVol 1.18% 2.25% -25.91%
741 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,100,376 $0.000048 22,841,233,030 LowVol -0.37% -36.06% -43.57%
742 SHORTY Shorty SHORTY $1,097,760 $0.010978 100,000,000 LowVol 0.95% 6.92% 25.96%
743 HTC HitCoin HTC $1,087,506 $0.000099 10,996,318,099 LowVol 0.95% 21.72%
744 GRE Greencoin GRE $1,082,999 $0.000303 3,570,484,641 LowVol 1.27% -0.34% -20.65%
745 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 -0.21% 126.13%
746 MBI Monster Byte MBI $1,056,666 $0.062812 16,822,736 LowVol -0.01% 2.71% 37.34%
747 SDC ShadowCash SDC $921,023 $0.137566 6,695,133 LowVol 1.07% 69.31%
748 METAL MetalCoin METAL $760,772 $0.009890 76,925,527 LowVol 1.18% -3.43%
749 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.27% 16.87%
750 GIM Gimli GIM $750,373 $0.009380 80,000,000 LowVol -0.12% -30.77% -18.05%
751 UFO UFO Coin UFO $689,906 $0.000198 3,487,985,012 LowVol 1.07% 2.36% 16.92%
752 LNK Link Platform LNK $676,807 $14.25 47,503 LowVol 0.97% 22.59% -50.61%
753 MAC Machinecoin MAC $666,219 $0.032981 20,199,950 LowVol 0.75% 1.49% -15.92%
754 XGR GoldReserve XGR $623,240 $0.036295 17,171,382 LowVol 0.95% -41.31% -15.88%
755 USC Ultimate Secu… USC $614,766 $0.059437 10,343,113 LowVol 0.95% 2.36% 29.44%
756 FJC FujiCoin FJC $581,539 $0.000486 1,197,372,439 LowVol -0.83% 0.53% 14.10%
757 TAG TagCoin TAG $581,209 $0.097834 5,940,757 LowVol -21.19% -22.93% -7.49%
758 OPAL Opal OPAL $541,202 $0.035738 15,143,505 LowVol 1.18% 39.88% 90.78%
759 SAC SACoin SAC $540,996 $0.077140 7,013,176 LowVol 1.07% 2.90% 2.01%
760 ITI iTicoin ITI $524,192 $16.38 32,000 LowVol 1.07% -19.51% -19.30%
761 BRIT BritCoin BRIT $523,735 $0.024625 21,268,092 LowVol 51.30% 55.89% 84.40%
762 BUCKS SwagBucks BUCKS $491,324 $1.56 315,560 LowVol 1.18% 15.46% 38.50%
763 VAL Valorbit VAL $469,005 $0.000099 4,742,346,801 LowVol 0.95% 2.36% 21.80%
764 RIYA Etheriya RIYA $456,106 $0.288395 1,581,531 LowVol -3.38% -28.61% -17.30%
765 FNC FinCoin FNC $451,080 $0.035025 12,878,667 LowVol 0.81% 1.22% -16.25%
766 AMBER AmberCoin AMBER $432,176 $0.009890 43,699,481 LowVol 1.18%
767 V Version V $417,774 $0.000894 467,496,606 LowVol 0.85% -19.50% 9.03%
768 AU AurumCoin AU $393,922 $1.33 296,216 LowVol 0.88% 9.04% 18.93%
769 TALK BTCtalkcoin TALK $387,424 $0.005934 65,290,635 LowVol 1.07% 4.05% -28.74%
770 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 2.80%
771 SLG Sterlingcoin SLG $378,320 $0.089960 4,205,428 LowVol 1.07% 0.14% 12.96%
772 SHDW Shadow Token SHDW $370,060 $0.052866 7,000,000 LowVol 29.97% 26.93%
773 OTX Octanox OTX $369,876 $0.043515 8,500,001 LowVol 0.95% -8.09% 28.89%
774 VLT Veltor VLT $368,970 $0.664985 554,855 LowVol 0.94% 3.83% -38.92%
775 Q2C QubitCoin Q2C $368,171 $0.001483 248,184,305 LowVol 0.95% 18.11% 38.37%
776 KOBO Kobocoin KOBO $366,828 $0.014851 24,700,248 LowVol 1.23% -46.81% -35.59%
777 ICN iCoin ICN $352,137 $0.012065 29,185,475 LowVol 1.07% 3.20% 6.33%
778 DVC Devcoin DVC $348,238 $0.000023 15,157,107,500 57.46%
779 FC2 FuelCoin FC2 $341,711 $0.003363 101,623,729 LowVol 1.07% -27.49% 35.64%
780 JET Jetcoin JET $337,738 $0.069458 4,862,509 LowVol 0.95% 2.70% -49.45%
781 GUN Guncoin GUN $329,983 $0.001681 196,285,378 LowVol -4.43% 0.75% 9.79%
782 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.72% 19.76%
783 UNI Universe UNI $329,934 $0.030263 10,902,356 LowVol -1.64% -8.43% 3.04%
784 WAY WayGuide WAY $306,706 $0.003066 100,040,708 LowVol 1.07% -3.84%
785 XLC LeviarCoin XLC $304,265 $0.031223 9,744,962 LowVol 14.98% -11.02% 49.56%
786 TRK Truckcoin TRK $299,352 $0.001928 155,285,688 LowVol 0.97% 15.96% 31.46%
787 CHESS ChessCoin CHESS $293,308 $0.005428 54,032,769 LowVol 0.94% -34.42% 33.77%
788 BXT BitTokens BXT $280,599 $0.502880 557,985 LowVol 1.07% -41.46% -15.93%
789 RBIES Rubies RBIES $274,280 $0.026335 10,415,252 LowVol 4.19% 8.85% 16.06%
790 VIDZ PureVidz VIDZ $269,534 $0.002151 125,279,775 LowVol 1.17% 6.91% 17.18%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 13.03%
792 8BIT 8Bit 8BIT $264,739 $0.227358 1,164,415 LowVol 1.06% 13.35% 12.18%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $260,384 $0.000006 46,228,282,499 LowVol -0.99% 2.35% 8.78%
794 KUSH KushCoin KUSH $250,157 $0.045935 5,445,912 LowVol 16.26% 20.88% 40.98%
795 TTC TittieCoin TTC $244,729 $0.000194 1,259,816,434 LowVol 0.95% 85.39% 23.45%
796 UNIC UniCoin UNIC $243,367 $0.082047 2,966,210 LowVol -3.92% 3.90% 36.68%
797 NYAN Nyancoin NYAN $238,111 $0.000748 318,128,570 LowVol -9.43% -4.54% -0.07%
798 GAIA GAIA GAIA $233,194 $0.009676 24,101,381 LowVol 1.07% -20.82%
799 BTCR Bitcurrency BTCR $233,193 $0.001375 169,598,616 LowVol -1.13% 35.39% 12.30%
800 CCN Cannacoin CCN $231,465 $0.049250 4,699,787 LowVol 1.18% 1.14% 33.39%
801 GLC GlobalCoin GLC $225,583 $0.003461 65,171,010 LowVol 2.32% 19.42% 20.38%
802 FLY Flycoin FLY $225,263 $1.07 210,806 LowVol 1.07%
803 SH Shilling SH $221,607 $0.005637 39,312,025 LowVol 1.05% -16.65% 103.44%
804 PR Prototanium PR $215,484 $1.10 195,850 LowVol 1.07% -16.83% 10.97%
805 CAGE CageCoin CAGE $211,307 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.84% 13.71% -97.41%
806 BIGUP BigUp BIGUP $210,645 $0.000100 2,117,003,427 LowVol 0.31% 2.99% 13.25%
807 BOLI Bolivarcoin BOLI $209,096 $0.025126 8,321,900 LowVol 1.07% 18.51% 13.53%
808 J Joincoin J $207,387 $0.084703 2,448,402 LowVol 1.59% -18.37% -11.57%
809 888 OctoCoin 888 $205,918 $0.004093 50,303,820 LowVol 9.22% 15.42% 5.44%
810 LOT LottoCoin LOT $205,814 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.17% -2.59% 9.67%
811 XPY PayCoin XPY $205,793 $0.017406 11,823,171 LowVol 1.07% -0.43% 12.90%
812 EMD Emerald Crypto EMD $203,322 $0.010636 19,117,129 LowVol 1.06% 5.09% 30.92%
813 EVO Evotion EVO $200,581 $0.063448 3,161,333 LowVol 0.68% -2.00% 47.83%
814 XPD PetroDollar XPD $198,057 $0.003095 63,993,275 LowVol 23.00% -6.56% 7.91%
815 LTB LiteBar LTB $190,397 $0.237763 800,784 LowVol 1.17% -10.14% -0.47%
816 KED Darsek KED $190,060 $0.014037 13,540,124 LowVol 1.07% 18.28% -16.51%
817 BLRY BillaryCoin BLRY $189,413 $0.021065 8,991,813 LowVol 0.95% 44.39% 232.38%
818 ZUR Zurcoin ZUR $180,075 $0.002077 86,706,417 LowVol 0.95% 4.50% 36.67%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $179,030 $0.013590 13,173,579 LowVol 0.76% 0.12% 18.93%
820 WMC WMCoin WMC $178,986 $0.015527 11,527,489 LowVol 1.07% 2.36% 21.01%
821 I0C I0Coin I0C $174,183 $0.008300 20,984,858 LowVol 2.35% 3.76% -26.52%
822 GAP Gapcoin GAP $173,348 $0.014438 12,006,017 LowVol 0.95% 3.06% 31.07%
823 GRT Grantcoin GRT $170,344 $0.003956 43,060,766 LowVol 1.18% 4.49% 24.84%
824 LEA LeaCoin LEA $170,261 $0.000544 312,818,890 LowVol 0.22% -1.90% 26.74%
825 ACOIN Acoin ACOIN $169,545 $0.138962 1,220,085 LowVol 1.07% -3.62% 8.22%
826 CTO Crypto CTO $167,574 $0.013846 12,103,047 LowVol 1.07% -5.70% -12.30%
827 ARI Aricoin ARI $164,842 $0.001175 140,262,505 LowVol 5.88% 1.59% 79.16%
828 EVIL Evil Coin EVIL $164,477 $0.007825 21,020,383 LowVol 1.12% 7.70% 9.44%
829 XRE RevolverCoin XRE $163,207 $0.007319 22,299,626 LowVol 1.06% -12.24% 18.33%
830 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
831 URC Unrealcoin URC $158,390 $0.022549 7,024,402 LowVol 1.18% 1.03% 32.57%
832 RBX Ripto Bux RBX $154,164 $0.000404 381,236,123 LowVol 1.05% 2.37% -9.00%
833 YAC Yacoin YAC $153,963 $0.001286 119,754,015 LowVol 1.07% 2.36% 25.05%
834 HAL Halcyon HAL $150,673 $0.028581 5,271,742 LowVol 1.07% 2.36% 66.71%
835 ANTI AntiBitcoin ANTI $146,817 $0.008406 17,465,159 LowVol 0.95% 2.36% 26.35%
836 RED RedCoin RED $146,581 $0.001978 74,107,896 LowVol 1.07% 13.36% 90.47%
837 GP GoldPieces GP $145,457 $0.119211 1,220,161 LowVol 2.24% 2.45% 60.00%
838 BITGOLD bitGold BITGOLD $143,353 $1593.35 89.9694 LowVol -0.17% 2.95% 15.66%
839 PHS Philosopher S… PHS $142,157 $0.023636 6,014,340 LowVol 1.18% 2.79% 5.40%
840 SPACE SpaceCoin SPACE $141,734 $0.006785 20,888,244 LowVol -11.40% -11.72% 15.89%
841 FIRE Firecoin FIRE $136,860 $1.39 98,412 LowVol 1.07% 2.82% 32.74%
842 CNNC Cannation CNNC $134,702 $0.054383 2,476,893 LowVol 0.57% 18.09% 30.94%
843 HMP HempCoin HMP $134,169 $0.000099 1,356,645,470 LowVol 1.18% 21.72%
844 FRN Francs FRN $130,342 $0.033705 3,867,080 LowVol 1.09% -2.78% 6.21%
845 MNM Mineum MNM $127,828 $0.013546 9,436,367 LowVol 0.83% -6.60% 1.44%
846 ICE iDice ICE $127,202 $0.080968 1,571,013 LowVol 1.19% -65.11% -52.41%
847 DRXNE DROXNE DRXNE $124,038 $0.001978 62,709,205 LowVol 1.07% 3.66% 14.96%
848 XCT C-Bit XCT $123,807 $0.000787 157,223,250 LowVol 6.26% 16.84% 22.37%
849 FLAX Flaxscript FLAX $122,549 $0.021951 5,582,840 LowVol 3.51% 6.12% 66.03%
850 PX PX PX $122,492 $0.001286 95,275,922 LowVol 0.95% 691.16%
851 CYP Cypher CYP $122,125 $0.019186 6,365,285 LowVol 0.95% 22.90%
852 QCN QuazarCoin QCN $119,565 $0.019779 6,044,911 LowVol 0.95% -1.75% 11.82%
853 CON PayCon CON $119,227 $0.005174 23,042,604 LowVol 1.56% -10.73% 47.84%
854 CACH CacheCoin CACH $118,357 $0.028213 4,195,132 LowVol 1.05% -2.98% 15.77%
855 FRK Franko FRK $117,456 $0.126193 930,767 LowVol 1.07% 21.02%
856 OHM OHM OHM $117,160 $0.003956 29,616,538 LowVol 0.95% -2.52%
857 BTQ BitQuark BTQ $116,267 $0.012956 8,974,334 LowVol 27.15% 3.95% -4.51%
858 DLC Dollarcoin DLC $113,480 $0.012461 9,106,714 LowVol 1.07% 3.18% 31.56%
859 020 020LondonCoin 020 $112,084 $7.1e-07 156,913,560,248 LowVol 0.84%
860 MARS Marscoin MARS $111,584 $0.003946 28,279,074 LowVol 0.73% -0.41% 46.09%
861 UNITS GameUnits UNITS $111,281 $0.032042 3,472,983 LowVol 0.95% -8.73% 18.69%
862 ISL IslaCoin ISL $111,228 $0.073481 1,513,704 LowVol 1.18% 18.70%
863 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $107,066 $0.134995 793,108 LowVol 0.95% 2.47% 101.33%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $107,051 $0.072393 1,478,731 LowVol 1.07% 1.13% 23.91%
865 SRC SecureCoin SRC $106,897 $0.013039 8,198,176 LowVol 1.02% 9.76% 47.68%
866 BLC Blakecoin BLC $105,828 $0.006998 15,122,697 LowVol -1.67% 25.32% 47.87%
867 IMS Independent M… IMS $105,199 $0.019594 5,368,934 LowVol 0.73% 19.23% 23.41%
868 CAP Bottlecaps CAP $105,181 $0.000514 204,509,927 LowVol
869 PXI Prime-XI PXI $104,292 $0.005889 17,710,725 LowVol 1.23% 10.67% 40.97%
870 KIC KibiCoin KIC $101,260 $0.006888 14,701,000 LowVol 168.41% 187.25% 99.87%
871 ALL Allion ALL $99,799 $0.016098 6,199,359 LowVol 4.62% 16.13% 34.40%
872 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,310 $0.001087 90,421,856 LowVol 1.07% 25.02% 48.55%
873 VC VirtualCoin VC $97,542 $0.009692 10,064,287 LowVol 1.18%
874 COXST CoExistCoin COXST $95,263 $0.003515 27,100,000 LowVol -0.04% 125.68%
875 DUO ParallelCoin DUO $95,019 $0.315009 301,638 LowVol 0.16% -6.66% 21.17%
876 XCRE Creatio XCRE $94,783 $0.004619 20,520,514 LowVol 1.05% 24.13% 40.55%
877 GPU GPU Coin GPU $94,748 $0.002341 40,477,042 LowVol 0.04% 0.04% 41.35%
878 XCO X-Coin XCO $94,326 $0.007616 12,384,976 LowVol 0.95% 2.27% 5.12%
879 SLING Sling SLING $93,797 $0.087326 1,074,095 LowVol 1.18% -35.30% -22.07%
880 SLM Slimcoin SLM $91,591 $0.006132 14,937,439 LowVol 0.95% 0.73% 21.72%
881 CAT Catcoin CAT $84,354 $0.013648 6,180,800 LowVol 1.18% 1.80% -10.62%
882 ECA Electra ECA $84,190 $0.000004 21,777,928,029 LowVol -3.64% -58.31% -61.85%
883 SOON SoonCoin SOON $83,796 $0.006724 12,462,620 LowVol 1.07% 5.42% 25.19%
884 VUC Virta Unique … VUC $83,677 $0.001362 61,416,525 LowVol 4.91% 5.95% -0.52%
885 ICOB ICOBID ICOB $81,263 $0.000762 106,701,874 LowVol 1.00% 31.44% 76.37%
886 CRX Chronos CRX $79,735 $0.001081 73,729,962 LowVol 1.25% 28.57% 44.65%
887 MST MustangCoin MST $78,993 $0.125318 630,343 LowVol -2.60% 17.19% 27.45%
888 JWL Jewels JWL $77,840 $0.003857 20,181,636 LowVol 0.95% -0.20% 32.07%
889 MRJA GanjaCoin MRJA $76,609 $0.017208 4,451,920 LowVol 1.18% 3.55% -45.27%
890 KURT Kurrent KURT $76,405 $0.007703 9,919,485 LowVol 1.07% 26.04% 28.45%
891 PHO Photon PHO $74,826 $0.000004 20,383,682,152 LowVol -1.22% 32.04% 46.68%
892 ATX Artex Coin ATX $74,176 $0.003949 18,781,750 LowVol 0.93% -11.36% 23.00%
893 BITZ Bitz BITZ $74,032 $0.037185 1,990,891 LowVol 1.18% 2.36% 61.58%
894 GPL Gold Pressed … GPL $73,904 $0.289176 255,567 LowVol 0.95% 7.13% 47.68%
895 BTPL Bitcoin Planet BTPL $73,816 $0.013424 5,498,808 LowVol 0.99% -19.36% -5.17%
896 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,893 $0.002924 24,931,054 LowVol -2.09% 8.08% 22.98%
897 CPN CompuCoin CPN $71,776 $0.003659 19,615,019 LowVol 1.07% -13.50% 19.52%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,270 $0.000894 79,719,140 LowVol 1.07% 52.85% 44.71%
899 BAS BitAsean BAS $71,238 $0.014248 5,000,000 LowVol -0.12% -1.85% 10.07%
900 DRM Dreamcoin DRM $70,983 $0.028977 2,449,632 LowVol 1.18% 2.36% 44.82%
901 BIP BipCoin BIP $70,488 $0.043317 1,627,261 LowVol 9.44% 0.98% 62.77%
902 SCRT SecretCoin SCRT $69,422 $0.016417 4,228,672 LowVol 1.07% 22.17%
903 SPT Spots SPT $66,315 $0.002960 22,406,021 LowVol 0.76% -4.66% 24.27%
904 URO Uro URO $60,416 $0.050042 1,207,310 LowVol 1.18% 2.16% 21.93%
905 GCC GuccioneCoin GCC $60,186 $0.002967 20,285,537 LowVol 1.05% 2.36% 26.84%
906 RPC RonPaulCoin RPC $60,071 $0.067410 891,130 LowVol 0.01% 4.87% -0.08%
907 EMP EMoneyPower EMP $59,498 $0.006467 9,200,000 LowVol -1.33%
908 CASH Cashcoin CASH $59,344 $0.001286 46,158,242 LowVol 1.18% 10.66% 13.02%
909 CF Californium CF $58,938 $0.024526 2,403,050 LowVol 0.95% 1.54% -3.76%
910 JIN Jin Coin JIN $58,123 $0.005902 9,848,485 LowVol 1.07% 97.05%
911 WARP WARP WARP $56,757 $0.051822 1,095,224 LowVol 0.95% 2.36% 21.87%
912 DIBC DIBCOIN DIBC $56,565 $0.011313 5,000,000 LowVol -0.50% -1.87% -12.21%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $55,575 $0.008901 6,243,840 LowVol 1.18% -0.94% 16.54%
914 GLT GlobalToken GLT $55,385 $0.002134 25,950,200 LowVol 1.07% 6.30% -7.61%
915 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,351 $0.006893 8,030,000 LowVol 0.74% 0.36% 21.07%
916 BRAIN Braincoin BRAIN $54,907 $0.005439 10,094,424 LowVol 1.05% -1.33% 34.53%
917 300 300 Token 300 $54,176 $180.59 300 LowVol -16.94% -15.99% 30.74%
918 ARB ARbit ARB $53,807 $0.006923 7,772,400 LowVol 0.95%
919 SOIL SOILcoin SOIL $52,426 $0.009194 5,702,048 LowVol 1.05% -2.46% 39.51%
920 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.74%
921 DRS Digital Rupees DRS $50,517 $0.000099 510,802,961 LowVol 0.95% 8.10%
922 XBTS Beatcoin XBTS $49,759 $0.032635 1,524,686 LowVol 0.93% -12.59% 6.20%
923 BSC BowsCoin BSC $49,400 $0.008901 5,550,102 LowVol 0.95% 2.36% 23.09%
924 CXT Coinonat CXT $49,400 $0.005729 8,623,200 LowVol 1.07% 2.98% 41.55%
925 EREAL eREAL EREAL $45,758 $0.000684 66,909,634 LowVol 23.46% 19.85% 12.74%
926 MND MindCoin MND $44,670 $0.003560 12,546,625 LowVol 1.05% -0.40% 17.02%
927 CESC CryptoEscudo CESC $42,755 $0.000297 144,105,100 LowVol 0.95% 2.36% 82.58%
928 SONG SongCoin SONG $42,656 $0.001310 32,565,300 LowVol -0.95% -14.00% 130.04%
929 SFC Solarflarecoin SFC $42,432 $0.003013 14,083,450 LowVol 0.95% -1.30% -19.82%
930 STEPS Steps STEPS $42,365 $0.002275 18,625,017 LowVol 1.05% 2.36% 16.65%
931 PIE PIECoin PIE $42,023 $0.002374 17,704,992 LowVol 1.07% -12.26% -52.61%
932 BIOS BiosCrypto BIOS $41,184 $0.001978 20,821,709 LowVol 1.18% -21.34% 17.53%
933 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 0.88% 3.26%
934 RIDE Ride My Car RIDE $40,064 $0.000396 101,276,976 LowVol 1.07% 24.16% 112.15%
935 DES Destiny DES $40,034 $0.025021 1,600,000 LowVol 1.18% 76.18% 102.49%
936 ORLY Orlycoin ORLY $39,867 $0.001088 36,646,779 LowVol 0.95% 2.36% 21.10%
937 PULSE Pulse PULSE $39,596 $0.002769 14,298,972 LowVol 0.95% -7.50% 17.77%
938 NRO Neuro NRO $39,407 $0.001088 36,223,885 LowVol 0.95% -29.63% -25.61%
939 CMT Comet CMT $39,302 $0.045029 872,830 LowVol 1.12% 0.33% -3.22%
940 KNC KingN Coin KNC $38,319 $19.09 2,008 LowVol 1.18% 23.47% 45.33%
941 TAGR TAGRcoin TAGR $38,243 $0.000989 38,669,634 LowVol 1.18% 35.24%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $38,070 $0.001880 20,252,746 LowVol 0.94% -2.28% 26.04%
943 ACP AnarchistsPrime ACP $37,988 $0.008644 4,394,874 LowVol 1.10% -4.54% -28.20%
944 CRT CRTCoin CRT $37,630 $0.474707 79,270 LowVol 1.07% 2.36% 21.71%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.22%
946 EGO EGO EGO $35,603 $0.000593 60,000,001 LowVol 0.95% 21.71%
947 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,614 $0.000494 70,000,000 LowVol 1.07% 2.36% 27.46%
948 G3N G3N G3N $34,401 $0.004549 7,561,891 LowVol 1.07% 4.63% 22.50%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $34,174 $0.000056 608,557,394 LowVol -1.16% 0.35% 29.38%
950 BRAT BRAT BRAT $33,891 $0.000212 160,000,000 LowVol -25.40% 9.55% -13.01%
951 GBT GameBet Coin GBT $33,645 $0.001582 21,262,780 LowVol 1.07% 2.36% -2.97%
952 VIP VIP Tokens VIP $33,012 $0.000396 83,450,403 LowVol 1.07% 2.36% 20.04%
953 IMX Impact IMX $32,490 $0.000297 109,509,049 LowVol 1.07% 2.36% 55.22%
954 PLNC PLNcoin PLNC $32,112 $0.001879 17,089,600 LowVol 1.07% -18.96% 0.83%
955 DPAY DPAY DPAY $31,466 $0.000396 79,541,001 LowVol 0.95% 2.36%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,048 $0.006428 4,829,945 LowVol 1.18% 12.77% 10.05%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $31,002 $0.001483 20,898,106 LowVol 1.07% -19.19% -26.97%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $29,669 $0.000297 100,000,000 LowVol 0.95% 2.36% -23.75%
959 MTM MTMGaming MTM $29,161 $0.009720 2,999,967 LowVol -1.66% 9.31% 96.69%
960 ICON Iconic ICON $28,907 $0.048756 592,894 LowVol 0.95% 0.12% 19.77%
961 LUNA Luna Coin LUNA $28,850 $0.017911 1,610,725 LowVol 0.95% 5.92% 37.87%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,647 $0.032043 894,026 LowVol 1.07% 9.82% 21.05%
963 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 144.58%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $27,786 $0.000791 35,120,000 LowVol 1.07% -9.01% 5.16%
965 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,627,870
966 PEX PosEx PEX $26,445 $0.010780 2,453,240 LowVol 1.07% 2.36% 20.61%
967 UET Useless Ether… UET $26,368 $0.006649 3,965,716 LowVol -0.12% -14.12% 14.25%
968 CAB Cabbage CAB $25,961 $0.002472 10,499,996 LowVol 0.95% -26.89% -19.35%
969 LIR LetItRide LIR $25,109 $0.000692 36,269,253 LowVol 0.95% 2.36% 6.50%
970 ZNE Zonecoin ZNE $24,258 $0.009395 2,581,970 LowVol 1.05% 21.72%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,004 $0.031845 753,776 LowVol 1.07% 2.36% 22.86%
972 LTCR Litecred LTCR $23,916 $0.000791 30,227,750 LowVol 0.95% -14.06% -2.30%
973 BNX BnrtxCoin BNX $23,557 $0.000889 26,493,001 LowVol 1.09% 8.17% 68.38%
974 CNC CHNCoin CNC $23,463 $0.000491 47,834,007 LowVol 0.70% 1.54% 49.10%
975 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.77%
976 WBB Wild Beast Block WBB $23,136 $0.139837 165,451 LowVol 0.74% -7.26% 29.05%
977 HVCO High Voltage HVCO $22,757 $0.015230 1,494,171 LowVol 1.07% 2.36% 18.64%
978 IBANK iBank IBANK $20,591 $0.004549 4,526,324 LowVol 0.95% -3.91% -6.68%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 VRS Veros VRS $19,527 $0.000040 486,609,040 LowVol -13.33% 0.08% -32.49%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $18,878 $0.001662 11,361,817 LowVol 0.00% -10.40% -11.56%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $18,699 $0.000593 31,512,613 LowVol 0.95% -9.46% 21.72%
983 SDP SydPak SDP $18,606 $0.116501 159,708 LowVol 1.07% 2.36% 21.71%
984 BIOB BioBar BIOB $17,520 $0.019779 885,756 LowVol 0.95% -19.08% -5.71%
985 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.39%
986 XOC Xonecoin XOC $17,030 $0.040548 420,000 LowVol 1.18% -8.76% 4.47%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol -1.58%
988 TRADE Tradecoin TRADE $13,404 $0.001780 7,529,596 LowVol 1.18% 1.27% -29.33%
989 GEERT GeertCoin GEERT $12,227 $0.002402 5,091,200 LowVol 0.52% -3.88% 34.54%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,117 $0.007250 1,671,379 LowVol -1.66% 30.87%
991 DAS DAS DAS $11,844 $0.004516 2,622,886 LowVol 25.27% -66.98% -31.11%
992 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
993 SANDG Save and Gain SANDG $11,215 $0.003659 3,064,800 LowVol 0.95% 28.67%
994 VOLT Bitvolt VOLT $10,462 $0.000692 15,112,554 LowVol 1.07% 43.31% 17.49%
995 P7C P7Coin P7C $10,450 $0.000297 35,220,238 LowVol 0.95% -9.96%
996 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.12%
997 DIX Dix Asset DIX $10,426 $1e-07 100,000,000,000 LowVol 1.05% 4.48% 29.43%
998 GRIM Grimcoin GRIM $10,211 $0.000989 10,324,802 LowVol -3.88% 22.97% 59.50%
999 NODC NodeCoin NODC $8,632 $0.005143 1,678,439 LowVol 0.95% -8.23% 24.10%
1000 CONX Concoin CONX $7,581 $0.010186 744,266 LowVol 1.07% 3.37% 8.08%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,054 $0.000779 9,052,698 LowVol -2.87% 15.38% 37.00%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,449 $0.000198 32,605,187 LowVol 0.95% 101.49% -51.14%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $6,263 $0.001864 3,360,417 LowVol -1.51% -28.13% 60.56%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.64%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,753 $0.022438 211,827 LowVol -1.66% 64.89%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,644 $59338.30 0.078264 LowVol 1.05% 2.36% -21.93%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.28%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,219 $0.020454 206,283 -23.53%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 12.09% 28.16%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 XNG Enigma XNG $3,289 $0.197794 16,627 LowVol 0.95% -18.99% -16.03%
1012 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.29%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,776 $0.059240 46,864 LowVol 1.18% 2.36% 51.41%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,725 $0.001978 1,377,917 LowVol 0.95% 2.36% -17.28%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,328 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol 2.24% -11.22% -26.26%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.31% -20.98%
1017 ULA Ulatech ULA $1,011 $0.005471 184,736 LowVol 1.18% -75.03% -68.15%
1018 ABN Abncoin ABN $937 $0.013846 67,700 LowVol 1.05% 6.81% 28.76%
1019 MNC MantraCoin MNC $920 $0.000198 4,650,380 LowVol 0.95%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $875 $0.000692 1,264,511 LowVol 1.18% -35.28% -7.46%
1021 ENV Environ ENV $365 $0.000003 132,717,518 LowVol -1.22%
1022 FDC Future Digita… FDC $220 $0.000080 2,753,201 LowVol 0.09% 1.06%
1023 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000642 87,140 LowVol 1.18% 10.65% -42.70%
1024 QASH QASH QASH $1.14 $29,024,100 -2.87% 28.75%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $61.60 $19,974,900 -0.81% -7.94%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.034835 $7,028,210 1.66%
1027 INK Ink INK $0.145370 $5,906,790 -4.49% -6.40% -50.59%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,872,960 0.00% 11.01% 59.22%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.99 $5,406,810 4.12% -7.60% -24.36%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.13 $4,514,990 0.50% 1.84% 69.18%
1031 AI POLY AI AI $19.38 $3,681,310 13.49% 3.53%
1032 REC Regalcoin REC $42.72 $2,845,050 3.14% 4.82% 2.29%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.81 $2,294,800 -2.41% -30.75% -23.48%
1034 NULS Nuls NULS $0.643387 $1,962,610 0.35% -2.03% -17.40%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.88 $1,360,270 -0.64% -2.16% 0.06%
1036 BTE BitSerial BTE $3.25 $1,332,390 2.29% -17.85% -36.24%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9809.64 $1,294,000 1.49% 2.63% 24.14%
1038 AION Aion AION $1.80 $994,875 32.94% 49.79% 117.41%
1039 ETN Electroneum ETN $0.035754 $969,056 2.27% 15.04% 21.90%
1040 EAG EA Coin EAG $3.10 $906,189 2.03% -20.68% -28.95%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.99 $837,637 0.31% 1.89% 1.89%
1042 B2X SegWit2x [Fut… B2X $243.95 $802,081 1.68% -8.72% 32.70%
1043 RYZ ANRYZE RYZ $0.023244 $690,665 -1.79%
1044 WC WINCOIN WC $1.52 $668,813 2.33% -2.05% -17.56%
1045 BT2 BT2 [CST] BT2 $219.52 $457,318 7.55% 63.71% 76.81%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.22 $448,869 -0.45% 0.54% 28.07%
1047 ADK Aidos Kuneen ADK $35.44 $413,905 1.06% -5.04% -18.59%
1048 BOT Bodhi BOT $0.488258 $411,668 -0.04% -1.86% -15.26%
1049 XIN Infinity Econ… XIN $0.036592 $371,980 -4.66% -16.74% -30.52%
1050 TSL Energo TSL $0.032987 $362,220 1.41% 2.65%
1051 THS TechShares THS $1.18 $292,346 0.29% 9.35% 22.70%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000366 $217,865 -7.98% -30.75% 48.71%
1053 UGT UG Token UGT $0.467249 $187,333 2.74% 1.56% 37.70%
1054 XID Sphre AIR XID $0.206509 $147,321 0.42% -0.04% 11.28%
1055 PHR Phore PHR $0.554678 $143,205 0.18% 31.95% 41.95%
1056 ICX ICON ICX $1.40 $137,042 -3.07% 19.49% 48.05%
1057 XCPO Copico XCPO $0.026282 $133,953 -7.56% -1.31% 20.92%
1058 LLT LLToken LLT $0.319596 $121,109 -0.82% -0.32% -2.40%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.056903 $113,847 0.70% -38.64% -37.77%
1060 DIVX Divi DIVX $1.19 $108,095 7.37%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.93 $107,430 0.79% -0.90% -11.82%
1062 INF InfChain INF $0.008703 $105,208 1.73% -3.31%
1063 EVR Everus EVR $5.31 $101,610 -0.28% 0.96% 33.75%
1064 BSR BitSoar BSR $0.264748 $100,453 1.07% 14.61% 53.44%
1065 TER TerraNova TER $2.08 $82,369 0.65% -13.49% -18.40%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000198 $70,041 8.87% 6.80% -97.34%
1067 COR CORION COR $0.929239 $66,101 0.96% -1.52% -1.50%
1068 HYTV Hyper TV HYTV $0.014912 $65,133 -15.42% 36.54%
1069 ASTRO Astro ASTRO $1.94 $63,628 1.94% 6.17% 42.51%
1070 GMT Mercury Protocol GMT $0.043247 $60,831 17.94% 3.23% 4.26%
1071 RMC Russian Minin… RMC $11842.90 $59,535 1.18% -10.61% 13.94%
1072 OXY Oxycoin OXY $0.177558 $54,612 1.17% -1.19% 4.10%
1073 DSR Desire DSR $0.162839 $42,621 -4.09% 69.67% -22.98%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.001968 $41,800 2.56% -73.80%
1075 BBR Boolberry BBR $0.801068 $37,386 -22.40%
1076 MSD MSD MSD $0.012750 $35,945 0.14% -1.23% -8.10%
1077 DNA EncrypGen DNA $0.055091 $35,794 -22.24% -15.66% -19.57%
1078 SISA SISA SISA $0.025885 $33,949 -8.76% -9.07% -59.71%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.43 $30,764 4.15% 5.47%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005242 $28,031 0.26% 4.96% 29.11%
1081 SPANK SpankChain SPANK $0.030490 $27,509 -12.41% -24.75%
1082 GBG Golos Gold GBG $0.118554 $26,258 1.92% 1.32% 27.69%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.008531 $23,901 -4.23% -2.20% 549.34%
1084 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000123 $20,550 -19.25% -19.47% -22.80%
1085 GLS GlassCoin GLS $0.741927 $19,289 -0.14% -8.59%
1086 B2B B2B B2B $0.470645 $18,061 0.31% -14.00% -54.40%
1087 SSS Sharechain SSS $0.002915 $18,056 -1.46% -13.86% -14.85%
1088 PLX PlexCoin PLX $0.108974 $18,001 -0.03% -23.17%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.233595 $17,401 6.42% -16.72% -61.88%
1090 MCR Macro MCR $3.18 $15,483 1.07% -4.31% 4.24%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.385798 $15,319 1.12% -1.37% 1.29%
1092 MKR Maker MKR $420.78 $13,472 -0.15% -22.46% 54.40%
1093 SMART SmartBillions SMART $0.404157 $13,137 -5.56% -1.95%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.033244 $11,776 -19.35% -31.29% -40.33%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002665 $11,605 -6.70% -8.91% 59.66%
1096 STEX STEX STEX $0.312246 $10,705 1.14% 1.04% 38.05%
1097 SUR Suretly SUR $4.04 $10,023 2.97% 0.13% 42.32%
1098 AERM Aerium AERM $1.84 $9,859 -6.97% -7.72% 8.76%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003549 $9,291 -5.07% 2.05% -0.72%
1100 XID International… XID $0.007912 $9,276 0.95% 12.50%
1101 EFYT Ergo EFYT $9.46 $7,953 0.28% -11.34% 26.68%
1102 GUC GoldUnionCoin GUC $0.103348 $7,775 0.95% 24.82%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000244 $7,128 24.60% -7.12% 1.80%
1104 TRIA Triaconta TRIA $8.41 $6,994 4.85% 7.77%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003752 $6,254 -1.35% -13.84% 1.56%
1106 PLC PlusCoin PLC $0.000683 $5,832 32.84% 15.95% 12.31%
1107 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002463 $5,585 -1.72% -5.64% 10.70%
1108 WIC Wi Coin WIC $0.003215 $5,532 0.94% 16.82% 22.33%
1109 BOS BOScoin BOS $1.28 $5,350 1.18% 2.60% 5.54%
1110 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $5,191 -0.15% -4.42% 20.17%
1111 APC AlpaCoin APC $0.030175 $5,191 1.07% 18.81% 14.66%
1112 DAY Chronologic DAY $4.18 $4,827 10.50% -12.71% 8.03%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.137173 $4,578 -4.43% 76.78% 73.17%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.108183 $4,575 6.27% 2.41% 33.70%
1115 SND Sand Coin SND $0.612646 $4,007 -0.81% -13.39% -18.17%
1116 IBTC iBTC IBTC $0.009070 $3,880 -9.67% -33.10% 8.50%
1117 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.010923 $3,853 -22.91% -25.35% -62.70%
1118 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042771 $3,698 1.03% -3.07% -3.56%
1119 MGC MergeCoin MGC $0.014241 $3,342 0.95% 3.00%
1120 VIU Viuly VIU $0.003960 $3,160 -0.91% 9.37% 13.13%
1121 IQT iQuant IQT $0.166875 $3,107 1.62% 30.44% 0.74%
1122 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089996 $2,694 1.07% -9.30% 57.59%
1123 WOW Wowcoin WOW $0.000195 $2,588 0.93% 1.52% 42.78%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.010204 $2,288 0.34% 12.18% 28.49%
1125 HAT Hawala.Today HAT $0.191241 $2,285 25.68% 1.65% 29.44%
1126 FID BITFID FID $0.098897 $2,023 0.95% -39.14%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005439 $1,612 0.95% -9.36% -29.24%
1128 FOR FORCE FOR $0.002247 $1,571 1.18% -12.92% -10.37%
1129 OX OX Fina OX $0.000101 $1,566 1.11% -45.84% -45.56%
1130 MEN PeopleCoin MEN $0.000099 $1,561 1.07% 2.36% 20.79%
1131 BPL Blockpool BPL $0.149533 $1,532 -10.35% -14.49% -17.94%
1132 QBT Cubits QBT $0.001778 $1,476 0.97% -12.19% 125.06%
1133 CYC Cycling Coin CYC $0.001088 $1,447 11.18% 12.60%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $6.03 $1,430 0.95% 2.36% 67.04%
1135 STU bitJob STU $0.055266 $1,428 50.14% 18.10% -15.47%
1136 PRM PrismChain PRM $0.001286 $1,404 1.18% -15.11% 41.06%
1137 NAMO NamoCoin NAMO $0.000099 $1,389 -23.87% -48.12% -38.33%
1138 NTC Natcoin NTC $0.321292 $1,360 1.08% 95.84% -36.86%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.038075 $1,331 0.95% 56.53% -54.37%
1140 XOT Internet of T… XOT $2952.08 $1,287 0.95% 2.35% 21.64%
1141 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007714 $1,267 1.07% 19.27% 119.54%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $1,221 -19.05% -30.18% -2.63%
1143 FLASH Flash FLASH $0.005340 $1,156 20.53% 7.70% 23.69%
1144 EBIT eBIT EBIT $0.001187 $1,150 -23.31% 30.87% 32.04%
1145 XRY Royalties XRY $0.048397 $1,132 1.06% 3.56% -28.59%
1146 NTWK Network Token NTWK $0.003087 $1,128 -13.45% -59.51% 167.67%
1147 PRES President Trump PRES $0.004253 $1,128 0.95% 2.39% -1.26%
1148 ACC AdCoin ACC $0.079008 $1,117 0.94% -31.46% -2.97%
1149 TOP TopCoin TOP $0.000890 $1,053 1.07% 83.04% 2.86%
1150 GARY President Joh… GARY $0.070316 $1,036 1.18% -6.33% -31.70%
1151 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,012 0.08% 23.75% 15.91%
1152 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073137 $985 0.74% -21.45% 5.87%
1153 PNX Phantomx PNX $0.020094 $965 14.13% 12.87% 22.08%
1154 MCI Musiconomi MCI $0.066467 $950 0.41% 6.11% 12.86%
1155 BIT First Bitcoin BIT $0.008901 $927 1.18% -25.70% -25.33%
1156 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067547 $910 1.05% 1.76% -10.06%
1157 GRN Granite GRN $0.013846 $876 0.95% -12.62% 13.74%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.013820 $859 -0.16% 1.51% 116.73%
1159 FBL Faceblock FBL $0.002880 $854 37.97% 36.20% -95.17%
1160 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.115314 $848 2.08% 0.46% 79.50%
1161 YEL Yellow Token YEL $0.007119 $808 -0.12% 46.02% 100.69%
1162 TIE TIES Network TIE $0.098736 $798 -0.20% -2.43% 23.50%
1163 VULC Vulcano VULC $0.009346 $784 1.18% -15.59% 30.99%
1164 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $778 -0.16% 96.18% 161.38%
1165 FUDD DimonCoin FUDD $0.001995 $764 -16.10% -18.23%
1166 WA WA Space WA $0.026010 $738 1.07% 18.07% 42.07%
1167 HIGH High Gain HIGH $0.000791 $660 0.95% 4.17% -16.59%
1168 DMC DynamicCoin DMC $0.002531 $655 0.04% -15.33% -12.99%
1169 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006267 $631 1.18% -12.25% -7.02%
1170 EUSD eUSD EUSD $0.000143 $624 -37.77% -27.89% -55.86%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.002772 $603 1.18% 6.27% -11.67%
1172 INDIA India Coin INDIA $0.000198 $569 1.07% 2.36% -28.77%
1173 BSN Bastonet BSN $0.000791 $525 1.18% 14.77% -27.17%
1174 MINEX Minex MINEX $0.051322 $503 1.07% -6.73% 12.13%
1175 DASHS Dashs DASHS $0.028878 LowVol 1.07% -11.83% 0.72%
1176 DON Donationcoin DON $0.000602 LowVol 0.89% -3.13% 47.26%
1177 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000198 LowVol 0.95% -31.76% -18.86%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002371 LowVol -3.02% 2.23% 30.00%
1179 STARS StarCash Network STARS $0.252791 LowVol 3.44% -2.04% 27.16%
1180 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000110 LowVol 2.00% -62.16% -32.54%
1181 DGPT DigiPulse DGPT $1.21 LowVol 0.43% 23.65% 13.93%
1182 BIRDS Birds BIRDS $0.000099 LowVol 1.18% 2.31% -39.57%
1183 LKC LinkedCoin LKC $0.000198 LowVol 0.95% 20.01%
1184 GBRC Global Busine… GBRC $0.000099 LowVol 0.95% 2.36% 21.72%
1185 CASH Cash Poker Pro CASH $0.064114 LowVol -10.07% -14.01% 5.47%
1186 IPY Infinity Pay IPY $0.001235 LowVol -0.15% -38.70% -95.78%
1187 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001286 LowVol 1.05% -26.07% -36.37%
1188 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol -0.16% -18.51% 30.69%
1189 ASN Aseancoin ASN $0.004846 LowVol 1.05% 6.28% 61.19%
1190 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009989 LowVol 143.00% 332.18% 5.07%
1191 EDRC EDRCoin EDRC $0.044464 LowVol 1.54% -8.25% 8.80%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.58% 10.01% 37.53%
1193 SWP Swapcoin SWP $0.135590 LowVol -1.67% -37.31% 123.43%
1194 XQN Quotient XQN $0.005143 LowVol 0.95% 2.36% -18.86%
1195 RHFC RHFCoin RHFC $0.000989 LowVol 0.95% -26.88% 10.65%
1196 SKR Sakuracoin SKR $0.000980 LowVol 0.89% -8.27% 18.26%
1197 HYPER Hyper HYPER $0.011898 LowVol 1.56% -57.21%
1198 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000021 LowVol 5.17% 2211.86% 1511.51%
1199 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 30.95% -33.47%
1200 FAP FAPcoin FAP $0.013648 LowVol 13.37% 15.35% -28.64%
1201 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 LowVol -0.12% -4.37% -7.76%
1202 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003197 LowVol 0.99% -1.88% 21.99%
1203 BXC Bitcedi BXC $0.001879 LowVol 0.95% -18.10% 44.84%
1204 MARX MarxCoin MARX $0.001000 LowVol 0.98% 3.80% 47.78%
1205 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.86% -3.42% -15.39%
1206 KASHH KashhCoin KASHH $0.000097 LowVol 1.07% 0.83% 20.49%
1207 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol 1.78% 247.46% -66.28%
1208 ACN Avoncoin ACN $0.000297 LowVol 1.07% -23.23% -39.14%
1209 GAY GAY Money GAY $0.011713 LowVol -16.95% -32.26% -32.14%
1210 DCRE DeltaCredits DCRE $0.149434 LowVol 0.95% 2.16%
1211 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol 0.96% -1.49% 17.19%
1212 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059338 LowVol 17.48% -5.51% 16.30%
1213 X2 X2 X2 $0.000099 LowVol 1.05% 21.72%
1214 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000525 LowVol -11.39% 4.40% -21.74%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.001962 LowVol -42.25% -61.93% 20.18%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol 0.95% -23.23% -8.71%
1217 CLINT Clinton CLINT $0.008901 LowVol 0.95% -14.70%
1218 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol 1.18% -13.27% 10.37%
1219 YES Yescoin YES $0.000099 LowVol 0.95% 102.25% 1089.49%
1220 UR UR UR $0.000693 LowVol 0.13% 14.00% 14.63%
1221 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002036 LowVol 1.07% -12.09% -13.04%
1222 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.038719 LowVol -1.51% 8.82% 25.57%
1223 SKC Skeincoin SKC $0.003066 LowVol 1.07% 2.45% -4.92%
1224 ANI Animecoin ANI $0.000198 LowVol 1.07% 2.36% 26.13%
1225 ANTX Antimatter ANTX $0.000099 LowVol 1.82% 1.49% 72.68%
1226 BEST BestChain BEST $0.001335 LowVol 0.74% 11.45% 20.01%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000168 LowVol 1.18% 10.02% 107.15%
1228 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003659 LowVol 0.95% -0.33% 18.51%
1229 AXIOM Axiom AXIOM $0.015230 LowVol 0.95% 2.36% 21.71%
1230 QBC Quebecoin QBC $0.001681 LowVol 1.18% 2.36% 21.72%
1231 FC Facecoin FC $0.001900 LowVol -0.12% -56.37% -44.55%
1232 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002967 LowVol 0.95% -0.22% -3.91%
1233 PRIMU Primulon PRIMU $0.000099 LowVol 1.18% -45.00% -39.14%
1234 DISK DarkLisk DISK $0.000692 LowVol 0.95% -28.35%
1235 HNC Huncoin HNC $0.001385 LowVol 1.18% 19.42% -16.57%
1236 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001229 LowVol 1.07% 9.28% 0.82%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000593 LowVol 1.18% 12.50% 31.34%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol -60.99% 44.25% 151.33%
1239 RCN Rcoin RCN $0.000099 LowVol 1.07% 2.36% 21.72%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000099 LowVol 1.18% -48.82% -39.73%
1241 FUTC FutCoin FUTC $0.001681 LowVol 0.95% -8.57% -8.09%
1242 10MT 10M Token 10MT $0.002626 LowVol 24.41% -21.55% 38.23%
1243 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008162 LowVol 5.31% 46.84% 126.72%
1244 TCR TheCreed TCR $0.000297 LowVol 1.07% -8.71%
1245 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000099 LowVol 1.05% 2.36% 21.72%
1246 SFE SafeCoin SFE $0.000099 LowVol 0.95% 22.05%
1247 WINK Wink WINK $0.000203 LowVol 1.18% -16.55%
1248 UNC UNCoin UNC $0.000099 LowVol 1.18% 2.36% 20.62%
1249 BUB Bubble BUB $0.015824 LowVol 0.44% -3.69% 13.06%
1250 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.58% -9.52% -98.14%
1251 AIB Advanced Inte… AIB $0.004253 LowVol 0.95% 6.43% 34.29%
1252 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol 1.24% 46.57% 398.11%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000692 LowVol 0.95% 19.42%
1254 HCC Happy Creator… HCC $0.000396 LowVol 0.95% -48.82% -18.52%
1255 XTD XTD Coin XTD $0.000099 LowVol 1.18% 2.36% 22.09%
1256 DBG Digital Bulli… DBG $0.005835 LowVol 1.07% 0.66% 21.72%
1257 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol 1.18% 2.32% -10.15%
1258 BITOK Bitok BITOK $0.000099 LowVol 1.05% 2.36% 26.24%
1259 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000494 LowVol 1.18% 27.95%
1260 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001088 LowVol 1.07% -91.34% 33.89%
1261 TELL Tellurion TELL $0.000109 LowVol 1.02% -32.13% -34.41%
1262 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011395 LowVol 1.06% -10.89% 25.84%
1263 IRL IrishCoin IRL $0.002967 LowVol 1.07% -4.04% 7.32%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001681 LowVol 1.18% 1.07% 17.89%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.002967 LowVol 0.95% 5.89% -1.85%
1266 OP Operand OP $0.000890 LowVol 1.18% 21.22%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.023834 LowVol 1.18% 25.90%
1268 ACES Aces ACES $0.000343 LowVol 9.47% 148.29% 321.76%
1269 XDE2 XDE II XDE2 $2.96 LowVol 0.95% -3.69% 13.20%
1270 AV AvatarCoin AV $0.031647 LowVol 0.95% 1.71% 24.62%
1271 MAGN Magnetcoin MAGN $0.474750 LowVol 1.18% -13.75% 21.28%
1272 TODAY TodayCoin TODAY $0.001088 LowVol 0.95% 2.36% 64.06%
1273 MONETA Moneta MONETA $0.000297 LowVol 1.05% -23.21% 5.21%
1274 REGA Regacoin REGA $0.002176 LowVol 1.07% 7.24% -19.44%
1275 MBL MobileCash MBL $0.000297 LowVol 1.07% 2.36% -8.71%
1276 BGR Bongger BGR $0.000089 LowVol -1.33% -0.21% -14.91%
1277 MAVRO Mavro MAVRO $0.012263 LowVol 1.07% 1.54%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.305988 LowVol 0.95% 7.76% 41.09%
1279 CC CyberCoin CC $0.000099 LowVol 0.95% 20.78%
1280 EGG EggCoin EGG $0.037581 LowVol 1.07%
1281 DUB Dubstep DUB $0.002176 LowVol 1.07% 2.36%
1282 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003264 LowVol 1.07% -0.65% 14.76%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009791 LowVol 0.95% -27.62%
1284 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002967 LowVol 0.95% -17.01%
1285 ABC Alphabit ABC $16.63 LowVol 1.07% 4.35% 20.60%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003659 LowVol 1.05% 2.36%
1287 GOLF Golfcoin GOLF $0.000099 LowVol 0.95% 2.36% 22.05%
1288 OCOW OCOW OCOW $0.004945 LowVol 0.95%
1289 NBIT netBit NBIT $0.050141 LowVol 1.07% 2.36% 8.26%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.017999 LowVol 0.95%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008307 LowVol 0.95% 2.36%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.006527 LowVol 0.95% 10.05%
1293 OMC Omicron OMC $0.112051 LowVol 0.95%
1294 PDG PinkDog PDG $0.000099 LowVol 0.95% 2.36% -38.92%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001978 LowVol 0.95% 10.65%
1296 CBD CBD Crystals CBD $0.001385 LowVol 1.07% 13.60%
1297 CME Cashme CME $0.000099 LowVol 21.72%
1298 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.083074 LowVol 0.95% 32.85%
1299 BET BetaCoin BET $0.002967 LowVol 1.07% 15.56% 17.78%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000199 LowVol 0.09% 1.06%
1302 ELC Elacoin ELC $0.063846 LowVol -0.02% -7.83% -20.97%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.24%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.40%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 18.64% -47.84%
1306 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 0.29% -34.99%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.40%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1309 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.55%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.39% 17.25%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.41% 20.59%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.62% -2.33%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.72% 53.98%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.10%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.37%
1323 TURBO TurboCoin TURBO $0.000099 LowVol 0.85% 2.03% 21.65%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi