Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9896.11 trên tổng giá trị $165,322,681,841

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $482.08 trên tổng giá trị $46,279,262,960

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1611.38 trên tổng giá trị $27,113,281,303

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.270978 trên tổng giá trị $10,465,948,178

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $353.88 trên tổng giá trị $5,901,235,010

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CCT Crystal Clear (CCT) đang có giá hiện tại $0.442010 trên tổng giá trị $1,146,176 đã biến động tăng 84.37% trong 1h qua

    + Đồng IFC Infinitecoin (IFC) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị đã biến động tăng 75.67% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000196 trên tổng giá trị $7,981,935 đã biến động tăng 73.21% trong 1h qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.037790 trên tổng giá trị đã biến động tăng 59.23% trong 1h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.008101 trên tổng giá trị đã biến động tăng 41.10% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2185.71% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000305 trên tổng giá trị đã biến động tăng 274.42% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 244.94% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị $75,837 đã biến động tăng 220.19% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000513 trên tổng giá trị $205,962 đã biến động tăng 207.82% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1442.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1170.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.259761 trên tổng giá trị $521,500 đã biến động tăng 994.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.065458 trên tổng giá trị $294,560 đã biến động tăng 779.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001276 trên tổng giá trị $121,573 đã biến động tăng 661.55% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCS CybCSec XCS $37,171 $0.003141 11,834,082 $1,410 1.03% 5.08% -18.47%
702 BOAT Doubloon BOAT $34,868 $0.001880 18,547,845 $6,847 1.03% 24.90% 9.26%
703 KRONE Kronecoin KRONE $33,642 $0.009622 3,496,462 $1,157 -1.06% 1.22% 27.07%
704 MILO MiloCoin MILO $33,494 $0.003104 10,789,954 $923 1.34% 24.69% 66.27%
705 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $29,391 $0.002285 12,860,500 $1,369 4.96% 129.08% -23.04%
706 CREVA CrevaCoin CREVA $27,571 $0.000758 36,390,750 $1,340 -0.49% -0.97% -17.54%
707 TSTR Tristar Coin TSTR $27,144 $0.005399 5,027,857 $651 1.03% -19.79% -51.84%
708 ERY Eryllium ERY $22,521 $0.004298 5,240,303 $517 1.04% -3.59% -13.84%
709 SOCC SocialCoin SOCC $21,504 $0.015528 1,384,879 $1,685 1.03% 139.19% 15.24%
710 ELS Elysium ELS $18,084 $0.004515 4,005,012 $640 1.03% 14.21% 54.85%
711 MGM Magnum MGM $16,609 $0.004221 3,935,156 $507 1.03% -39.42% 73.02%
712 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,642 $0.014860 850,702 $1,813 2.39% 33.30% 132.78%
713 XRC Rawcoin XRC $12,294 $0.017442 704,882 $877 0.75% 6.08% -51.42%
714 LVPS LevoPlus LVPS $11,883 $0.007853 1,513,256 $2,596 -15.81% -13.95% 4.24%
715 ARGUS Argus ARGUS $11,162 $0.009720 1,148,324 $960 1.28% 18.60% 45.44%
716 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,069 $0.003158 3,188,280 $6,773 -3.28% -10.73% 71.17%
717 CRTM Corethum CRTM $8,451 $0.003380 2,500,000 $858 0.21% -0.54% 30.96%
718 JS JavaScript Token JS $7,990 $0.001000 7,991,996 $736 0.21% -59.76% 29.86%
719 HMC HarmonyCoin HMC $6,181 $0.011117 555,946 $3,743 -9.07% -5.43% 14.76%
720 DMB Digital Money… DMB $345 $0.000820 421,300 $1,687 1.09% -17.69% -36.50%
721 FAL Falcoin FAL $58 $0.000294 196,766 $1,885 -9.07% -33.78% -26.41%
722 APW AppleCoin APW $7 $0.000098 74,267 $704 1.03% 1.80% 20.71%
723 UNITY SuperNET UNITY $38,628,155 $47.33 816,061 LowVol 5.72% -27.26% -23.10%
724 XPA XPlay XPA $33,326,900 $0.033327 1,000,000,000 LowVol 0.27% 22.23%
725 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
726 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.99%
727 PGL Prospectors Gold PGL $5,064,901 $0.078526 64,500,000 LowVol 1.03% 1.67% -9.98%
728 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
729 YASH YashCoin YASH $4,907,980 $0.490785 10,000,264 LowVol 1.05% 1.79% 48.62%
730 XC XCurrency XC $4,664,339 $0.795072 5,866,561 LowVol 1.03% 2.70% -11.12%
731 ECOB Ecobit ECOB $4,592,000 $0.010332 444,444,444 LowVol 1.20% -6.38% 3.11%
732 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.82%
733 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 1.93% 44.09%
734 JNS Janus JNS $2,976,629 $0.129727 22,945,335 LowVol 32.55% 28.86% 16.87%
735 CBX Crypto Bullion CBX $2,211,928 $2.20 1,005,088 LowVol 1.08% 18.70% 4.24%
736 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
737 EMV Ethereum Movi… EMV $1,719,481 $0.261850 6,566,666 LowVol 0.21% 11.63%
738 RC RussiaCoin RC $1,438,087 $0.171653 8,377,873 LowVol 1.03% 16.33% -4.60%
739 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,310,823 $0.216142 6,064,637 LowVol 1.03% 41.61%
740 INPAY InPay INPAY $1,177,880 $0.117788 10,000,000 LowVol 1.03% -17.36%
741 AHT Bowhead AHT $1,138,720 $0.142340 8,000,000 LowVol 1.03% 1.67% -28.54%
742 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,114,786 $0.000049 22,841,118,030 LowVol 2.82% -35.18% -42.85%
743 SHORTY Shorty SHORTY $1,089,540 $0.010895 100,000,000 LowVol 1.03% 4.78% 25.46%
744 HTC HitCoin HTC $1,079,366 $0.000098 10,996,318,099 LowVol 1.03% 20.71%
745 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 0.01% 125.82%
746 GRE Greencoin GRE $1,071,413 $0.000300 3,570,424,641 LowVol 1.03% 3.35% -19.78%
747 MBI Monster Byte MBI $1,057,499 $0.062861 16,822,736 LowVol 1.60% 3.09% 37.13%
748 SDC ShadowCash SDC $914,127 $0.136536 6,695,133 LowVol 1.03% 67.79%
749 ANC Anoncoin ANC $870,417 $0.412458 2,110,317 LowVol 1.03% -5.07% 26.36%
750 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.47% 16.78%
751 METAL MetalCoin METAL $755,078 $0.009816 76,925,527 LowVol 1.03% -3.99%
752 GIM Gimli GIM $752,236 $0.009403 80,000,000 LowVol 0.21% -29.85% -18.62%
753 UFO UFO Coin UFO $684,733 $0.000196 3,487,948,762 LowVol 1.03% 1.78% 15.93%
754 LNK Link Platform LNK $667,416 $14.05 47,503 LowVol 0.26% 21.31% -48.09%
755 MAC Machinecoin MAC $662,225 $0.032784 20,199,950 LowVol 1.16% 0.98% -16.13%
756 XGR GoldReserve XGR $618,575 $0.036024 17,171,382 LowVol 1.03% -41.35% -16.59%
757 USC Ultimate Secu… USC $610,164 $0.058992 10,343,113 LowVol 1.03% 1.78% 31.17%
758 FJC FujiCoin FJC $588,812 $0.000492 1,197,330,067 LowVol 1.01% 1.81% 15.70%
759 OPAL Opal OPAL $537,151 $0.035471 15,143,505 LowVol 1.05% 36.01% 90.94%
760 ITI iTicoin ITI $520,269 $16.26 32,000 LowVol 1.03% -20.14% -19.87%
761 BUCKS SwagBucks BUCKS $487,638 $1.55 315,554 LowVol 1.03% 14.85% 37.33%
762 RIYA Etheriya RIYA $473,880 $0.299634 1,581,531 LowVol 1.26% -25.72% -15.35%
763 VAL Valorbit VAL $465,495 $0.000098 4,742,346,801 LowVol 1.03% 1.78% 20.71%
764 FNC FinCoin FNC $448,188 $0.034801 12,878,667 LowVol 0.88% 0.89% -16.74%
765 AMBER AmberCoin AMBER $428,941 $0.009816 43,699,481 LowVol 1.03%
766 V Version V $415,611 $0.000889 467,491,872 LowVol 1.10% -17.60% 8.66%
767 AU AurumCoin AU $392,098 $1.32 296,216 LowVol 1.30% 8.73% 17.08%
768 TALK BTCtalkcoin TALK $384,524 $0.005889 65,290,635 LowVol 1.03% 4.66% -29.22%
769 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 2.70%
770 SLG Sterlingcoin SLG $375,490 $0.089287 4,205,427 LowVol 3.97% -1.26% 12.31%
771 OTX Octanox OTX $367,107 $0.043189 8,500,001 LowVol 15.48% -8.59% 32.78%
772 VLT Veltor VLT $366,099 $0.659811 554,855 LowVol -15.47% 3.26% -37.58%
773 Q2C QubitCoin Q2C $365,414 $0.001472 248,184,305 LowVol 1.03% 17.43% 40.82%
774 KOBO Kobocoin KOBO $363,551 $0.014719 24,700,248 LowVol 1.17% -47.19% -36.23%
775 ICN iCoin ICN $349,501 $0.011975 29,185,363 LowVol 1.03% 2.62% 3.58%
776 DVC Devcoin DVC $348,232 $0.000023 15,156,857,500 57.39%
777 BRIT BritCoin BRIT $347,614 $0.016344 21,268,092 LowVol 1.03% 1.13% 20.25%
778 GUN Guncoin GUN $346,750 $0.001767 196,283,278 LowVol 0.24% 4.11% 11.66%
779 FC2 FuelCoin FC2 $339,153 $0.003337 101,623,714 LowVol 1.03% -27.91% 36.24%
780 JET Jetcoin JET $335,210 $0.068938 4,862,509 LowVol 1.03% 2.11% -48.19%
781 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.91% 19.66%
782 UNI Universe UNI $327,426 $0.030036 10,901,110 LowVol -4.43% -9.62% 2.50%
783 WAY WayGuide WAY $304,411 $0.003043 100,040,708 LowVol 1.03% -4.47%
784 TRK Truckcoin TRK $297,555 $0.001916 155,281,213 LowVol 1.11% 17.27% 28.59%
785 CHESS ChessCoin CHESS $291,140 $0.005388 54,032,769 LowVol -1.32% -34.73% 33.11%
786 SHDW Shadow Token SHDW $286,661 $0.040952 7,000,000 LowVol 0.86% 0.30%
787 BXT BitTokens BXT $278,499 $0.499116 557,985 LowVol 1.03% -41.70% -17.08%
788 NYAN Nyancoin NYAN $271,503 $0.000853 318,124,905 LowVol 10.66% 9.11% 13.19%
789 VIDZ PureVidz VIDZ $267,253 $0.002133 125,279,775 LowVol 4.96% 6.01% 16.08%
790 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 12.92%
791 RBIES Rubies RBIES $263,761 $0.025324 10,415,252 LowVol 1.03% 4.89% 11.60%
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $263,342 $0.000006 46,228,019,999 LowVol 2.09% 4.40% 8.69%
793 XLC LeviarCoin XLC $263,111 $0.027002 9,744,298 LowVol 1.02% -21.76% 29.12%
794 8BIT 8Bit 8BIT $262,827 $0.225716 1,164,415 LowVol 1.06% 12.74% 11.29%
795 UNIC UniCoin UNIC $249,619 $0.084154 2,966,210 LowVol -7.78% 5.33% 40.05%
796 TTC TittieCoin TTC $242,869 $0.000193 1,259,816,434 LowVol 1.18% 91.95% 20.85%
797 BTCR Bitcurrency BTCR $236,956 $0.001397 169,598,616 LowVol 1.10% 43.14% 12.79%
798 GAIA GAIA GAIA $231,462 $0.009604 24,101,381 LowVol 1.04% -22.43%
799 CCN Cannacoin CCN $229,733 $0.048882 4,699,786 LowVol 1.03% 6.93% 32.26%
800 GLC GlobalCoin GLC $223,894 $0.003435 65,171,010 LowVol 4.00% 18.74% 18.10%
801 FLY Flycoin FLY $223,578 $1.06 210,806 LowVol 1.03%
802 SH Shilling SH $219,945 $0.005595 39,311,275 LowVol 1.03% -17.11% 108.67%
803 KUSH KushCoin KUSH $216,265 $0.039711 5,445,906 LowVol 1.40% 6.64% 21.78%
804 PR Prototanium PR $213,870 $1.09 195,850 LowVol 1.05% -17.28% 7.97%
805 BIGUP BigUp BIGUP $212,595 $0.000100 2,116,995,553 LowVol 2.52% 4.13% 10.73%
806 LOT LottoCoin LOT $208,324 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 2.87% -0.89% 9.17%
807 BOLI Bolivarcoin BOLI $207,621 $0.024949 8,321,900 LowVol 1.07% 17.95% 12.03%
808 CAGE CageCoin CAGE $207,283 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.48% 12.64% -97.46%
809 J Joincoin J $205,000 $0.083728 2,448,402 LowVol 1.05% -19.13% -13.25%
810 XPY PayCoin XPY $204,252 $0.017276 11,823,168 LowVol 1.03% -0.98% 12.33%
811 EMD Emerald Crypto EMD $201,833 $0.010558 19,117,129 LowVol 1.58% 4.56% 28.83%
812 EVO Evotion EVO $199,856 $0.063219 3,161,332 LowVol 1.05% -1.95% 48.81%
813 888 OctoCoin 888 $189,108 $0.003759 50,303,820 LowVol 1.04% 6.15% -1.97%
814 LTB LiteBar LTB $188,785 $0.235759 800,754 LowVol 1.03% -10.71% -1.38%
815 KED Darsek KED $188,642 $0.013932 13,540,005 LowVol 1.04% 17.05% -18.59%
816 BLRY BillaryCoin BLRY $187,995 $0.020907 8,991,812 LowVol 1.03% 43.59% 229.63%
817 ZUR Zurcoin ZUR $178,723 $0.002061 86,704,212 LowVol 1.03% 3.70% 35.01%
818 WMC WMCoin WMC $177,646 $0.015411 11,527,489 LowVol 1.03% 1.78% 20.15%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $176,864 $0.013426 13,173,229 LowVol -0.27% -1.82% 17.53%
820 GAP Gapcoin GAP $172,049 $0.014330 12,005,896 LowVol 1.03% 2.47% 30.14%
821 I0C I0Coin I0C $170,934 $0.008146 20,984,857 LowVol 1.09% 1.51% -27.80%
822 LEA LeaCoin LEA $170,605 $0.000545 312,818,890 LowVol -3.42% -1.20% 27.16%
823 GRT Grantcoin GRT $169,068 $0.003926 43,060,596 LowVol 1.03% 3.81% 23.80%
824 ACOIN Acoin ACOIN $168,278 $0.137923 1,220,085 LowVol 1.03% -3.80% 7.33%
825 CTO Crypto CTO $166,315 $0.013742 12,102,699 LowVol 7.85% -8.76% -12.57%
826 ARI Aricoin ARI $163,682 $0.001167 140,262,505 LowVol 9.94% 1.12% 78.38%
827 EVIL Evil Coin EVIL $163,020 $0.007755 21,020,383 LowVol 0.27% 5.92% 8.42%
828 XRE RevolverCoin XRE $162,003 $0.007265 22,299,530 LowVol 1.04% -7.32% 17.14%
829 XPD PetroDollar XPD $161,350 $0.002521 63,993,275 LowVol -0.47% -24.49% -12.99%
830 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
831 SPACE SpaceCoin SPACE $160,289 $0.007674 20,887,977 LowVol 1.06% -8.87% 30.96%
832 URC Unrealcoin URC $157,205 $0.022380 7,024,402 LowVol 1.05% 0.44% 32.86%
833 YAC Yacoin YAC $152,811 $0.001276 119,754,015 LowVol 1.03% 1.78% 22.74%
834 RBX Ripto Bux RBX $152,718 $0.000401 381,236,123 LowVol 1.70% -0.31% -9.37%
835 HAL Halcyon HAL $149,542 $0.028367 5,271,621 LowVol 1.03% 1.77% 65.33%
836 ANTI AntiBitcoin ANTI $145,718 $0.008343 17,465,159 LowVol 1.03% 1.78% 27.53%
837 RED RedCoin RED $145,484 $0.001963 74,107,896 LowVol 1.03% 13.41% 91.21%
838 BITGOLD bitGold BITGOLD $143,606 $1596.17 89.9694 LowVol 0.85% 8.45% 17.95%
839 GP GoldPieces GP $142,869 $0.117090 1,220,161 LowVol 1.03% 1.05% 56.03%
840 PHS Philosopher S… PHS $141,093 $0.023460 6,014,340 LowVol 1.03% 2.22% 4.53%
841 FIRE Firecoin FIRE $135,836 $1.38 98,412 LowVol 1.03% 2.23% 31.46%
842 CNNC Cannation CNNC $134,177 $0.054172 2,476,893 LowVol 1.49% 17.80% 31.91%
843 HMP HempCoin HMP $133,164 $0.000098 1,356,645,470 LowVol 1.03% 20.71%
844 FRN Francs FRN $129,352 $0.033450 3,867,080 LowVol 1.04% -3.31% 5.30%
845 MNM Mineum MNM $126,987 $0.013457 9,436,367 LowVol 0.75% -9.67% 0.52%
846 ICE iDice ICE $126,130 $0.080285 1,571,013 LowVol 1.11% -65.02% -52.55%
847 DRXNE DROXNE DRXNE $123,107 $0.001963 62,708,044 LowVol 1.03% 3.64% 13.18%
848 XCT C-Bit XCT $122,908 $0.000782 157,223,250 LowVol 15.25% 13.63% 18.33%
849 PX PX PX $121,573 $0.001276 95,273,601 LowVol 1.03% 661.55%
850 CYP Cypher CYP $121,211 $0.019043 6,365,285 LowVol 1.05% 22.03%
851 FLAX Flaxscript FLAX $118,892 $0.021296 5,582,840 LowVol 1.03% 2.96% 60.14%
852 QCN QuazarCoin QCN $118,670 $0.019631 6,044,911 LowVol -29.28% -11.39% 11.56%
853 CON PayCon CON $117,615 $0.005104 23,042,604 LowVol 1.03% -11.76% 45.75%
854 CACH CacheCoin CACH $117,496 $0.028008 4,195,132 LowVol 0.95% -3.49% 14.83%
855 FRK Franko FRK $116,577 $0.125248 930,767 LowVol 1.03% 20.18%
856 OHM OHM OHM $116,252 $0.003926 29,608,621 LowVol 1.03% -3.07%
857 DLC Dollarcoin DLC $112,630 $0.012368 9,106,714 LowVol 1.03% 2.61% 31.69%
858 020 020LondonCoin 020 $112,084 $7.1e-07 156,913,100,248 LowVol 0.65%
859 MARS Marscoin MARS $110,980 $0.003924 28,279,074 LowVol 2.84% 0.18% 45.81%
860 UNITS GameUnits UNITS $110,448 $0.031802 3,472,983 LowVol 1.03% -9.29% 17.73%
861 ISL IslaCoin ISL $110,395 $0.072931 1,513,704 LowVol 1.03% 18.27%
862 BLC Blakecoin BLC $107,952 $0.007138 15,122,697 LowVol 1.23% 31.45% 54.73%
863 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $106,264 $0.133984 793,108 LowVol 1.03% 8.85% 105.17%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $106,247 $0.071852 1,478,697 LowVol 0.94% -4.11% 23.64%
865 SRC SecureCoin SRC $106,197 $0.012954 8,198,176 LowVol 1.69% 11.37% 44.61%
866 CAP Bottlecaps CAP $105,176 $0.000514 204,500,733 LowVol
867 IMS Independent M… IMS $104,858 $0.019531 5,368,934 LowVol 4.73% 25.37% 24.95%
868 PXI Prime-XI PXI $103,458 $0.005842 17,710,260 LowVol 4.74% 9.96% 39.17%
869 TSE Tattoocoin (S… TSE $97,586 $0.001079 90,421,856 LowVol 1.05% 24.33% 47.34%
870 VC VirtualCoin VC $96,812 $0.009619 10,064,287 LowVol 1.03%
871 ALL Allion ALL $95,773 $0.015449 6,199,359 LowVol 1.20% 12.31% 32.17%
872 COXST CoExistCoin COXST $95,340 $0.003518 27,100,000 LowVol 1.50% 125.52%
873 GPU GPU Coin GPU $94,883 $0.002344 40,477,042 LowVol 0.96% -0.78% 40.92%
874 XCRE Creatio XCRE $94,073 $0.004584 20,520,514 LowVol 1.03% 19.11% 36.66%
875 XCO X-Coin XCO $93,620 $0.007559 12,384,976 LowVol 1.03% 1.77% 4.26%
876 SLING Sling SLING $93,095 $0.086673 1,074,095 LowVol 1.03% -35.66% -22.29%
877 BTQ BitQuark BTQ $91,613 $0.010208 8,974,334 LowVol 1.03% -17.95% -28.78%
878 SLM Slimcoin SLM $90,905 $0.006086 14,937,439 LowVol 1.05% 0.15% 20.72%
879 ECA Electra ECA $88,525 $0.000004 21,777,326,810 LowVol 2.98% -60.34% -59.92%
880 CAT Catcoin CAT $83,723 $0.013546 6,180,800 LowVol 1.03% 2.82% -12.03%
881 SOON SoonCoin SOON $83,169 $0.006674 12,462,620 LowVol 2.54% 4.82% 24.16%
882 VUC Virta Unique … VUC $83,060 $0.001352 61,416,525 LowVol 14.05% 3.67% -1.49%
883 MST MustangCoin MST $81,261 $0.128915 630,343 LowVol 1.06% 19.81% 31.21%
884 ICOB ICOBID ICOB $80,928 $0.000758 106,701,874 LowVol 1.34% 31.25% 75.08%
885 CRX Chronos CRX $79,215 $0.001074 73,729,962 LowVol 1.48% 25.59% 44.78%
886 JWL Jewels JWL $77,258 $0.003828 20,181,636 LowVol 1.03% -0.75% 31.19%
887 MRJA GanjaCoin MRJA $76,036 $0.017079 4,451,920 LowVol 1.03% 2.98% -45.73%
888 KURT Kurrent KURT $75,833 $0.007645 9,919,485 LowVol 1.00% 26.05% 27.41%
889 PHO Photon PHO $75,590 $0.000004 20,383,288,936 LowVol 1.81% 22.83% 51.22%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,741 $0.002998 24,931,054 LowVol 0.95% 11.02% 26.00%
891 ATX Artex Coin ATX $73,636 $0.003921 18,781,750 LowVol 1.03% -5.97% 21.57%
892 BITZ Bitz BITZ $73,478 $0.036907 1,990,891 LowVol 1.03% 1.78% 63.09%
893 GPL Gold Pressed … GPL $73,348 $0.287011 255,558 LowVol 1.03% 6.64% 46.43%
894 BTPL Bitcoin Planet BTPL $73,319 $0.013335 5,498,294 LowVol 1.32% -20.96% -8.63%
895 BAS BitAsean BAS $71,415 $0.014283 5,000,000 LowVol 0.21% -0.54% 9.49%
896 CPN CompuCoin CPN $71,239 $0.003632 19,615,019 LowVol 1.03% -13.67% 18.22%
897 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $70,737 $0.000887 79,719,140 LowVol 1.05% 50.85% 44.92%
898 DRM Dreamcoin DRM $70,451 $0.028760 2,449,632 LowVol 1.03% 1.78% 47.27%
899 SCRT SecretCoin SCRT $68,902 $0.016294 4,228,672 LowVol 1.03% 21.62%
900 SPT Spots SPT $65,969 $0.002944 22,406,021 LowVol 0.15% -5.04% 24.46%
901 300 300 Token 300 $65,505 $218.35 300 LowVol 1.03% 1.76% 57.95%
902 BIP BipCoin BIP $64,530 $0.039655 1,627,261 LowVol 1.03% -7.37% 48.89%
903 $$$ Money $$$ $63,726 $0.001389 45,887,218 LowVol 1.25% 10.87% 39.41%
904 EMP EMoneyPower EMP $60,107 $0.006533 9,200,000 LowVol 1.99%
905 URO Uro URO $59,964 $0.049667 1,207,310 LowVol 1.03% 1.58% 21.07%
906 GCC GuccioneCoin GCC $59,735 $0.002945 20,285,537 LowVol 1.03% 1.80% 25.79%
907 RPC RonPaulCoin RPC $59,458 $0.066724 891,112 LowVol -1.38% 3.56% 1.29%
908 CASH Cashcoin CASH $58,900 $0.001276 46,158,242 LowVol 1.03% 3.79% 12.09%
909 CF Californium CF $58,497 $0.024343 2,403,036 LowVol 1.03% 0.96% -4.63%
910 JIN Jin Coin JIN $57,688 $0.005858 9,848,485 LowVol 1.03% 95.96%
911 DIBC DIBCOIN DIBC $57,607 $0.011521 5,000,000 LowVol 2.46% 3.77% -10.41%
912 WARP WARP WARP $56,332 $0.051434 1,095,224 LowVol 1.05% 1.77% 21.06%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $55,159 $0.008834 6,243,840 LowVol 1.03% -1.49% 15.57%
914 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,029 $0.006853 8,030,000 LowVol 0.82% -0.06% 20.00%
915 GLT GlobalToken GLT $54,973 $0.002118 25,950,200 LowVol 1.04% 5.15% -6.98%
916 BRAIN Braincoin BRAIN $54,496 $0.005399 10,094,424 LowVol 1.03% -0.81% 34.67%
917 ARB ARbit ARB $53,403 $0.006871 7,772,210 LowVol 1.03%
918 SOIL SOILcoin SOIL $51,981 $0.009116 5,702,048 LowVol 1.04% -3.48% 37.70%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.82%
920 DRS Digital Rupees DRS $50,139 $0.000098 510,802,961 LowVol 1.03% 7.22%
921 XBTS Beatcoin XBTS $49,443 $0.032428 1,524,686 LowVol 1.10% -11.80% 5.04%
922 BSC BowsCoin BSC $49,030 $0.008834 5,550,102 LowVol 1.03% 1.41% 22.07%
923 CXT Coinonat CXT $49,030 $0.005686 8,623,200 LowVol 1.16% 3.70% 38.75%
924 BRAT BRAT BRAT $48,010 $0.000300 160,000,000 LowVol 0.93% 55.51% 23.14%
925 MND MindCoin MND $44,335 $0.003534 12,546,625 LowVol 1.03% -0.95% 16.54%
926 SONG SongCoin SONG $43,199 $0.001327 32,565,300 LowVol -0.71% -12.18% 132.63%
927 CESC CryptoEscudo CESC $42,435 $0.000294 144,105,100 LowVol 1.03% 1.78% 81.06%
928 SFC Solarflarecoin SFC $42,115 $0.002990 14,083,450 LowVol -1.84% -1.76% -22.29%
929 STEPS Steps STEPS $42,048 $0.002258 18,625,017 LowVol 1.03% 1.78% 15.92%
930 PIE PIECoin PIE $41,710 $0.002356 17,705,289 LowVol 1.03% -12.76% -53.18%
931 BIOS BiosCrypto BIOS $40,876 $0.001963 20,821,709 LowVol 1.05% -27.45% 16.39%
932 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.13% 1.00%
933 RIDE Ride My Car RIDE $39,764 $0.000393 101,276,976 LowVol 1.03% 35.73% 120.11%
934 DES Destiny DES $39,734 $0.024834 1,600,000 LowVol 1.03% 75.20% 100.68%
935 ORLY Orlycoin ORLY $39,569 $0.001080 36,646,779 LowVol 1.03% 1.78% 19.18%
936 PULSE Pulse PULSE $39,299 $0.002748 14,298,972 LowVol 1.03% -8.07% 16.16%
937 NRO Neuro NRO $39,106 $0.001080 36,218,452 LowVol 1.03% -30.02% -26.86%
938 CMT Comet CMT $38,994 $0.044675 872,830 LowVol 0.74% -0.54% -4.72%
939 KNC KingN Coin KNC $38,033 $18.94 2,008 LowVol 1.03% 22.79% 44.54%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $37,957 $0.000982 38,669,634 LowVol 2.75% 34.12%
941 KIC KibiCoin KIC $37,838 $0.002574 14,701,000 LowVol 1.92% 8.39% -22.52%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $37,791 $0.001866 20,252,746 LowVol 1.00% -2.55% 25.09%
943 ACP AnarchistsPrime ACP $37,700 $0.008578 4,394,874 LowVol 1.65% -5.53% -31.04%
944 CRT CRTCoin CRT $37,348 $0.471153 79,270 LowVol 1.03% 1.78% 20.71%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.39%
946 EREAL eREAL EREAL $37,112 $0.000555 66,909,634 LowVol 0.21% -0.92% -7.53%
947 EGO EGO EGO $35,337 $0.000589 60,000,001 LowVol 1.03% 20.71%
948 BLZ BlazeCoin BLZ $34,523 $0.000057 608,557,394 LowVol -1.61% 2.01% 29.47%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,355 $0.000491 70,000,000 LowVol 1.03% 1.78% 28.49%
950 G3N G3N G3N $34,144 $0.004515 7,561,891 LowVol 1.03% 4.06% 21.90%
951 GBT GameBet Coin GBT $33,393 $0.001571 21,262,780 LowVol 1.03% 1.80% -5.59%
952 VIP VIP Tokens VIP $32,765 $0.000393 83,450,403 LowVol 1.03% 1.78% 18.99%
953 IMX Impact IMX $32,247 $0.000294 109,509,049 LowVol 1.03% 6.73% 64.86%
954 PLNC PLNcoin PLNC $31,872 $0.001865 17,089,600 LowVol 1.03% -19.43% -1.46%
955 DPAY DPAY DPAY $31,230 $0.000393 79,541,001 LowVol 1.03% 1.78%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,816 $0.006380 4,829,945 LowVol 1.03% 12.13% 9.71%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $30,769 $0.001472 20,898,106 LowVol 1.03% -19.65% -27.57%
958 MTM MTMGaming MTM $29,646 $0.009882 2,999,967 LowVol 0.79% 11.39% 92.57%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $29,447 $0.000294 100,000,000 LowVol 1.03% 1.80% -23.13%
960 ICON Iconic ICON $28,691 $0.048391 592,894 LowVol 1.03% -0.45% 18.84%
961 LUNA Luna Coin LUNA $28,634 $0.017777 1,610,723 LowVol 1.03% 5.31% 36.05%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,433 $0.031803 894,026 LowVol 1.03% 6.61% 19.97%
963 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 144.18%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $27,578 $0.000785 35,120,000 LowVol 1.03% -9.53% 3.42%
965 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,627,733
966 UET Useless Ether… UET $26,433 $0.006665 3,965,716 LowVol 0.21% -13.02% 14.64%
967 PEX PosEx PEX $26,247 $0.010699 2,453,240 LowVol 1.03% 1.78% 19.61%
968 CAB Cabbage CAB $25,766 $0.002454 10,499,996 LowVol 1.03% -27.30% -20.05%
969 LIR LetItRide LIR $24,921 $0.000687 36,269,226 LowVol 1.05% 1.77% 5.63%
970 ZNE Zonecoin ZNE $24,077 $0.009325 2,581,970 LowVol 1.03% 20.71%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,824 $0.031607 753,776 LowVol 1.03% 1.80% 21.84%
972 LTCR Litecred LTCR $23,737 $0.000785 30,227,750 LowVol 1.03% -14.55% -5.32%
973 BNX BnrtxCoin BNX $23,407 $0.000884 26,493,001 LowVol 1.12% 11.46% 65.24%
974 CNC CHNCoin CNC $23,331 $0.000488 47,832,511 LowVol 1.11% 1.15% 48.13%
975 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.68%
976 WBB Wild Beast Block WBB $23,039 $0.139249 165,451 LowVol 1.03% -11.02% 28.29%
977 HVCO High Voltage HVCO $22,586 $0.015116 1,494,171 LowVol 1.03% 1.78% 17.65%
978 IBANK iBank IBANK $20,437 $0.004515 4,526,324 LowVol 1.03% -4.44% -7.46%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 VRS Veros VRS $19,335 $0.000040 486,609,040 LowVol -19.46% -2.97% -34.90%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $18,878 $0.001662 11,361,817 LowVol 0.00% -10.57% -12.02%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $18,559 $0.000589 31,512,613 LowVol 1.03% -5.86% 20.71%
983 SDP SydPak SDP $18,467 $0.115629 159,708 LowVol 1.03% 1.78% 20.71%
984 BIOB BioBar BIOB $17,389 $0.019631 885,756 LowVol 1.03% -19.53% -6.01%
985 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.20%
986 XOC Xonecoin XOC $16,903 $0.040244 420,000 LowVol 1.03% -9.29% 3.54%
987 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol -1.40%
988 TRADE Tradecoin TRADE $13,302 $0.001767 7,528,821 LowVol 1.03% -0.96% -29.91%
989 QBK Qibuck Asset QBK $12,319 $0.007371 1,671,379 LowVol 0.79% 32.88%
990 GEERT GeertCoin GEERT $12,263 $0.002409 5,091,200 LowVol 2.00% -3.42% 33.80%
991 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
992 SANDG Save and Gain SANDG $11,131 $0.003632 3,064,800 LowVol 1.05% 27.61%
993 GRIM Grimcoin GRIM $10,668 $0.001033 10,324,802 LowVol 0.33% 25.31% 60.51%
994 DIX Dix Asset DIX $10,605 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol -38.09% 3.86% 34.19%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.29%
996 VOLT Bitvolt VOLT $10,384 $0.000687 15,112,554 LowVol 1.03% 42.49% 17.77%
997 P7C P7Coin P7C $10,371 $0.000294 35,220,238 LowVol 1.03% -10.78%
998 DAS DAS DAS $9,531 $0.003634 2,622,886 LowVol 2.02% -63.22% -44.63%
999 NODC NodeCoin NODC $8,567 $0.005104 1,678,439 LowVol 1.03% -8.76% 23.08%
1000 CONX Concoin CONX $7,525 $0.010110 744,266 LowVol 1.03% 2.79% 6.99%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,001 $0.000773 9,052,698 LowVol -5.68% 14.75% 35.87%
1002 MRNG MorningStar MRNG $6,401 $0.000196 32,605,020 LowVol 1.03% 100.23% -51.53%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $6,368 $0.001895 3,360,417 LowVol 0.72% -26.76% 66.72%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.56%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,832 $0.022812 211,827 LowVol 0.79% 59.43%
1006 NANOX Project-X NANOX $4,609 $58894.20 0.078264 LowVol 1.03% 1.79% -22.57%
1007 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.20%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,217 $0.020454 206,164 -25.94%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 12.34% 28.16%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 219.03%
1012 XNG Enigma XNG $3,264 $0.196314 16,627 LowVol 1.03% -19.45% -16.72%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,755 $0.058796 46,864 LowVol 1.03% 1.78% 50.83%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,705 $0.001963 1,377,917 LowVol 1.03% 1.77% -18.18%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,312 $8.6e-08 15,320,585,365 LowVol 2.80% -10.85% -27.22%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.14% -21.04%
1017 ULA Ulatech ULA $1,003 $0.005430 184,686 LowVol 1.03% -75.21% -70.40%
1018 ABN Abncoin ABN $930 $0.013742 67,700 LowVol 1.03% 7.97% 26.46%
1019 MNC MantraCoin MNC $913 $0.000196 4,650,380 LowVol 1.03%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $869 $0.000687 1,264,511 LowVol 1.03% -43.64% -4.64%
1021 ENV Environ ENV $369 $0.000003 132,717,518 LowVol 1.99%
1022 FDC Future Digita… FDC $222 $0.000081 2,753,201 LowVol 3.00% 2.16%
1023 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000637 87,140 LowVol 1.05% -42.93%
1024 QASH QASH QASH $1.18 $29,524,400 -0.85% 40.88%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $62.13 $20,042,500 0.73% -6.98%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.034222 $8,996,870 0.20%
1027 INK Ink INK $0.152386 $6,496,720 -1.86% -0.47% -47.43%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,872,990 0.00% 11.00% 60.07%
1029 ORME Ormeus Coin ORME $2.96 $5,093,150 4.84% -8.56% -25.97%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.09 $4,517,280 1.04% 2.47% 68.96%
1031 AI POLY AI AI $16.99 $3,650,790 2.98% -8.91%
1032 REC Regalcoin REC $41.94 $2,815,140 3.68% 6.11% 0.59%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.94 $2,405,650 1.73% -28.51% -20.12%
1034 NULS Nuls NULS $0.630212 $1,932,750 -1.07% -3.17% -20.12%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.94 $1,359,580 -1.02% -1.06% 0.69%
1036 BTE BitSerial BTE $3.18 $1,328,210 1.35% -19.95% -38.38%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9703.59 $1,232,020 0.99% 2.08% 22.78%
1038 ETN Electroneum ETN $0.035028 $936,959 2.14% 13.21% 18.83%
1039 EAG EA Coin EAG $2.96 $861,146 0.95% -23.09% -32.41%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.84 $819,450 0.81% 1.29% 0.84%
1041 B2X SegWit2x [Fut… B2X $239.83 $799,910 -0.02% -9.76% 33.16%
1042 RYZ ANRYZE RYZ $0.023428 $685,805 -2.65%
1043 AION Aion AION $1.35 $678,717 0.21% 13.80% 63.42%
1044 WC WINCOIN WC $1.48 $660,228 -0.35% -3.66% -19.43%
1045 BT2 BT2 [CST] BT2 $225.19 $469,191 5.00% 67.90% 82.96%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.22 $439,337 0.54% 0.13% 28.26%
1047 BOT Bodhi BOT $0.485299 $416,030 -1.83% -2.82% -16.83%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $35.18 $411,327 1.03% -6.92% -19.21%
1049 XIN Infinity Econ… XIN $0.038477 $368,291 0.52% -12.73% -27.01%
1050 TSL Energo TSL $0.032070 $345,183 -2.33% -0.65%
1051 THS TechShares THS $1.18 $291,187 0.55% 6.60% 23.97%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000401 $209,560 3.94% -21.61% 62.20%
1053 UGT UG Token UGT $0.455301 $183,648 0.28% 0.94% 34.48%
1054 PHR Phore PHR $0.556007 $147,069 -5.77% 27.00% 43.53%
1055 XID Sphre AIR XID $0.205648 $144,205 0.34% 0.44% 10.63%
1056 XCPO Copico XCPO $0.028362 $133,164 -1.17% 6.44% 30.33%
1057 ICX ICON ICX $1.46 $126,776 0.85% 26.59% 53.51%
1058 LLT LLToken LLT $0.323180 $123,529 4.70% 0.13% -1.15%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.057268 $114,285 6.85% -40.13% -37.05%
1060 INF InfChain INF $0.008638 $108,104 -0.29% -3.50%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.83 $107,282 0.53% -1.21% -11.39%
1062 EVR Everus EVR $5.32 $101,791 1.69% 1.94% 33.80%
1063 BSR BitSoar BSR $0.262766 $99,039 1.03% 13.00% 51.36%
1064 DIVX Divi DIVX $1.13 $96,146 -3.09%
1065 TER TerraNova TER $2.07 $81,752 1.04% -14.09% -18.39%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000098 $78,499 -44.89% -48.39% -98.69%
1067 COR CORION COR $0.922283 $65,601 1.76% -2.49% -1.88%
1068 ASTRO Astro ASTRO $1.90 $65,483 0.21% 2.46% 40.05%
1069 HYTV Hyper TV HYTV $0.017652 $65,211 0.21% 61.39%
1070 RMC Russian Minin… RMC $11754.30 $59,089 1.03% -11.24% 13.02%
1071 GMT Mercury Protocol GMT $0.036716 $55,039 0.21% -12.62% -13.01%
1072 OXY Oxycoin OXY $0.176240 $54,232 3.23% -3.45% 2.22%
1073 DSR Desire DSR $0.186163 $42,214 10.53% 93.31% -12.83%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.001924 $41,590 -2.53% -74.48%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.070939 $37,303 0.21% 5.14% 5.49%
1076 BBR Boolberry BBR $0.795072 $37,094 -28.39%
1077 MSD MSD MSD $0.012945 $35,464 0.89% 1.90% -6.95%
1078 SISA SISA SISA $0.027524 $33,746 19.66% -2.66% -60.27%
1079 STEX STEX STEX $0.317615 $32,102 5.72% 2.62% 46.96%
1080 GBG Golos Gold GBG $0.116589 $27,714 0.98% 0.23% 25.19%
1081 VASH VPNCoin VASH $0.005202 $27,667 -0.84% 3.89% 27.21%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.034856 $27,114 0.21% -13.57%
1083 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.38 $25,758 0.80% 3.42%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.009180 $24,497 2.18% 3.41% 602.39%
1085 GLS GlassCoin GLS $0.785256 $19,111 -0.20% 7.05%
1086 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000152 $18,848 0.21% -3.21% -6.73%
1087 SSS Sharechain SSS $0.002890 $18,478 -3.21% -13.13% -16.40%
1088 AKY Akuya Coin AKY $0.237147 $18,188 3.47% -15.40% -61.05%
1089 B2B B2B B2B $0.469821 $17,896 0.21% -16.02% -57.24%
1090 PLX PlexCoin PLX $0.108517 $17,788 -2.82% -25.22%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.382714 $17,539 0.93% -2.26% 0.51%
1092 MCR Macro MCR $3.16 $15,367 1.03% -4.86% 3.35%
1093 SUR Suretly SUR $3.92 $14,894 0.21% -1.55% 38.23%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042849 $14,607 6.10% -10.49% -23.19%
1095 MKR Maker MKR $421.82 $14,303 0.21% -25.42% 55.30%
1096 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002867 $10,444 0.72% 2.09% 69.25%
1097 AERM Aerium AERM $1.94 $10,377 -1.88% -6.92% 13.33%
1098 XID International… XID $0.007853 $9,207 1.03% 6.97%
1099 EFYT Ergo EFYT $9.46 $7,870 1.98% -11.07% 26.51%
1100 MGC GulfCoin MGC $0.003810 $7,859 0.94% 8.60% 6.50%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003807 $7,781 0.21% -11.03% 3.86%
1102 GUC GoldUnionCoin GUC $0.102574 $7,717 1.03% 24.10%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000196 $7,279 1.03% -18.24% -17.61%
1104 SMART SmartBillions SMART $0.428489 $5,785 0.21% 4.71%
1105 TRIA Triaconta TRIA $8.03 $5,737 0.21% 2.85%
1106 WIC Wi Coin WIC $0.003191 $5,491 -3.17% 10.90% 19.83%
1107 BOS BOScoin BOS $1.27 $5,310 1.03% 2.03% 4.69%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002513 $5,244 2.32% -4.86% 11.53%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.54 $5,204 0.21% -3.09% 20.46%
1110 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.143710 $4,824 7.20% 104.32% 84.26%
1111 APC AlpaCoin APC $0.029936 $4,742 1.02% 21.60% 11.87%
1112 WILD Wild Crypto WILD $0.101927 $4,587 0.36% 4.39% 26.94%
1113 DAY Chronologic DAY $3.78 $4,562 0.23% -20.18% -2.05%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000515 $4,425 0.21% -15.86% -15.83%
1115 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042457 $4,160 1.56% -6.32% -4.23%
1116 IBTC iBTC IBTC $0.010054 $4,119 0.21% -25.03% 18.49%
1117 VIU Viuly VIU $0.004011 $3,816 0.90% 11.99% 14.26%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014187 $3,392 0.21% -1.29% -50.26%
1119 MGC MergeCoin MGC $0.014135 $3,304 3.18% 1.16%
1120 IQT iQuant IQT $0.164563 $3,160 2.14% 28.17% -3.12%
1121 SND Sand Coin SND $0.618452 $2,918 0.21% -12.71% -17.56%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.010188 $2,799 1.79% 12.60% 27.00%
1123 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089323 $2,674 1.03% -9.80% 59.57%
1124 WOW Wowcoin WOW $0.000194 $2,571 1.05% 1.03% 42.27%
1125 EGOLD eGold EGOLD $0.013855 $2,430 0.21% 3.47% 102.99%
1126 NTWK Network Token NTWK $0.003571 $2,421 0.21% -48.14% 191.72%
1127 FID BITFID FID $0.098157 $2,008 1.03% -39.65%
1128 HAT Hawala.Today HAT $0.152352 $1,929 0.21% -18.58% 2.21%
1129 OX OX Fina OX $0.000100 $1,636 0.52% -46.16% -46.02%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.005399 $1,627 1.03% -12.24% -29.25%
1131 FOR FORCE FOR $0.002231 $1,559 1.04% -16.39% -11.43%
1132 MEN PeopleCoin MEN $0.000098 $1,549 1.03% 1.78% 19.88%
1133 QBT Cubits QBT $0.001765 $1,467 1.04% -11.18% 119.40%
1134 PRM PrismChain PRM $0.001276 $1,448 1.03% -25.91% 41.80%
1135 FUDD DimonCoin FUDD $0.002380 $1,446 0.21% -1.34%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071367 $1,425 0.21% -4.07% 16.75%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.99 $1,419 1.03% 1.79% 65.66%
1138 NAMO NamoCoin NAMO $0.000098 $1,378 -49.28% -48.67% -36.26%
1139 BPL Blockpool BPL $0.167499 $1,321 1.04% -4.05% -8.20%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.037790 $1,321 59.23% 72.19% -55.77%
1141 NTC Natcoin NTC $0.318884 $1,296 -29.96% 89.22% -38.68%
1142 XOT Internet of T… XOT $2929.98 $1,278 1.03% 1.78% 20.63%
1143 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007656 $1,257 1.03% -2.70% 109.97%
1144 XRY Royalties XRY $0.048033 $1,124 1.03% 1.52% -29.17%
1145 PRES President Trump PRES $0.004221 $1,120 1.03% 1.81% -2.57%
1146 ACC AdCoin ACC $0.078423 $1,109 1.04% -34.27% -4.04%
1147 EBIT eBIT EBIT $0.001550 $1,099 0.21% 101.51% 71.94%
1148 SHND StrongHands SHND $3e-08 $1,054 11.34% 23.67% 18.11%
1149 TOP TopCoin TOP $0.000883 $1,045 1.03% 63.03% 0.48%
1150 GARY President Joh… GARY $0.069790 $1,028 1.03% -6.87% -32.26%
1151 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072590 $978 -0.20% -22.19% 10.77%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.066293 $948 0.62% 6.48% 12.03%
1153 BIT First Bitcoin BIT $0.008834 $920 1.03% -26.12% -23.20%
1154 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.067041 $903 1.03% 1.18% -11.25%
1155 FLASH Flash FLASH $0.004417 $894 -3.27% -12.96% 1.19%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $872 0.21% 98.91% 161.79%
1157 GRN Granite GRN $0.013742 $870 1.03% -13.12% 13.17%
1158 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000491 $844 1.03% -15.19% 20.71%
1159 PNX Phantomx PNX $0.017681 $811 0.82% -0.53% 6.73%
1160 YEL Yellow Token YEL $0.007137 $810 0.21% 57.72% 84.49%
1161 TIE TIES Network TIE $0.099033 $800 0.24% -1.07% 24.32%
1162 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.114844 $791 2.24% 0.26% 80.40%
1163 VULC Vulcano VULC $0.009276 $778 -0.94% -16.37% 28.34%
1164 WA WA Space WA $0.025815 $733 1.03% 17.42% 38.32%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000785 $674 1.03% 0.76% -18.89%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002536 $656 1.38% -14.46% -13.33%
1167 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006220 $626 1.03% -12.73% -7.35%
1168 MOTO Motocoin MOTO $0.002752 $599 1.04% 5.70% -13.16%
1169 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $583 6.52% 1.39% 89.58%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000196 $565 1.03% 1.80% -28.18%
1171 STU bitJob STU $0.036910 $534 2.08% -16.45% -43.37%
1172 BSN Bastonet BSN $0.000785 $521 1.03% 9.40% -27.36%
1173 MINEX Minex MINEX $0.050938 LowVol 1.03% -7.12% 10.16%
1174 DON Donationcoin DON $0.000598 LowVol 1.14% -5.11% 46.17%
1175 DASHS Dashs DASHS $0.028662 LowVol 1.03% -7.21% 1.88%
1176 EUSD eUSD EUSD $0.000230 LowVol 0.21% 3.20% -30.98%
1177 SAK Sharkcoin SAK $0.002450 LowVol 1.08% 5.37% 34.77%
1178 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000196 LowVol 1.03% -32.15% -19.53%
1179 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000108 LowVol 1.03% -62.63% -33.80%
1180 DGPT DigiPulse DGPT $1.21 LowVol 0.56% 24.47% 14.03%
1181 BIRDS Birds BIRDS $0.000098 LowVol 1.03% -40.02%
1182 LKC LinkedCoin LKC $0.000196 LowVol 1.05% 18.99%
1183 GBRC Global Busine… GBRC $0.000098 LowVol 1.05% 1.77% 20.72%
1184 IPY Infinity Pay IPY $0.001238 LowVol 0.21% -46.47% -95.97%
1185 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001276 LowVol 1.03% -26.48% -36.49%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.245432 LowVol 1.03% -4.72% 23.37%
1187 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.21% -5.78% 29.97%
1188 ASN Aseancoin ASN $0.004810 LowVol 1.03% 16.37% 59.86%
1189 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.02% 9.05% 39.74%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.043744 LowVol 1.05% -9.91% 4.52%
1191 SKR Sakuracoin SKR $0.000973 LowVol 1.26% -9.55% 17.00%
1192 XQN Quotient XQN $0.005104 LowVol 1.03% 1.78% -19.53%
1193 RHFC RHFCoin RHFC $0.000982 LowVol 1.03% -27.29% 9.74%
1194 HYPER Hyper HYPER $0.011753 LowVol 1.03% -52.42%
1195 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000021 LowVol 2185.71% 1442.62%
1196 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 75.67% -32.93%
1197 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 2.02% -0.45% -15.08%
1198 SIFT Smart Investm… SIFT $3.09 LowVol 0.21% -3.15% -8.31%
1199 SWP Swapcoin SWP $0.138069 LowVol 0.21% -35.51% 127.30%
1200 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003176 LowVol 0.89% -2.25% 20.26%
1201 BXC Bitcedi BXC $0.001865 LowVol 1.03% -19.12% 41.85%
1202 MARX MarxCoin MARX $0.000994 LowVol 1.07% 1.11% 46.32%
1203 KASHH KashhCoin KASHH $0.000097 LowVol 0.93% 0.27% 19.50%
1204 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol 1.16% 244.94% -66.81%
1205 LDCN LandCoin LDCN $0.003408 LowVol -4.82% -13.24% 113.41%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000294 LowVol 1.03% -23.67% -39.65%
1207 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000594 LowVol 0.77% 19.04% -10.61%
1208 GAY GAY Money GAY $0.014190 LowVol 1.12% -17.79% -17.21%
1209 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 LowVol 0.99% -2.08% 16.18%
1210 DCRE DeltaCredits DCRE $0.148315 LowVol 1.03% 1.57%
1211 X2 X2 X2 $0.000098 LowVol 1.03% 20.71%
1212 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000294 LowVol 1.03% -23.65% -9.47%
1213 CLINT Clinton CLINT $0.008834 LowVol 1.03% -15.19%
1214 UR UR UR $0.000695 LowVol 1.53% 9.37% 15.69%
1215 CYDER Cyder CYDER $0.000294 LowVol 1.03% -5.23% 6.95%
1216 ANI Animecoin ANI $0.000196 LowVol 1.03% 1.78% 25.08%
1217 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049078 LowVol 1.03% -21.71% -2.99%
1218 YES Yescoin YES $0.000098 LowVol 1.03% 101.67% 1170.79%
1219 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002020 LowVol 1.03% -9.86% -14.03%
1220 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039364 LowVol 0.79% 9.47% 27.88%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.003043 LowVol 1.03% 5.17% -6.31%
1222 BUB Bubble BUB $0.015803 LowVol -0.21% -2.79% 12.29%
1223 BEST BestChain BEST $0.001331 LowVol 1.41% 11.19% 18.15%
1224 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002945 LowVol 1.03% -0.21% -4.70%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000167 LowVol 1.03% 5.93% 105.42%
1226 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003632 LowVol 1.03% -0.91% 17.53%
1227 FC Facecoin FC $0.001904 LowVol 0.21% -55.81% -44.52%
1228 AXIOM Axiom AXIOM $0.015116 LowVol 1.05% 1.78% 20.70%
1229 QBC Quebecoin QBC $0.001669 LowVol 1.03% 1.78% 20.71%
1230 PRIMU Primulon PRIMU $0.000098 LowVol 1.03% -47.82% -39.65%
1231 DISK DarkLisk DISK $0.000687 LowVol 1.05% -28.76%
1232 HNC Huncoin HNC $0.001374 LowVol 1.03% 18.74% -17.57%
1233 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001220 LowVol 1.03% 8.84% -0.01%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000589 LowVol 1.03% 6.08% 28.56%
1235 RCN Rcoin RCN $0.000098 LowVol 1.03% 1.80% 20.71%
1236 10MT 10M Token 10MT $0.002114 LowVol 0.21% -38.66% 8.85%
1237 TURBO TurboCoin TURBO $0.000098 LowVol 1.03% 1.84% 21.30%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000098 LowVol 1.03% -49.10% -40.28%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001669 LowVol 1.03% -10.99%
1240 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008101 LowVol 41.10% 46.05% 125.26%
1241 TCR TheCreed TCR $0.000294 LowVol 1.03% -9.47%
1242 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000098 LowVol 1.03% 1.80% 20.78%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001669 LowVol 1.03% -1.14% 16.32%
1244 SFE SafeCoin SFE $0.000098 LowVol 1.03% 21.30%
1245 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000305 LowVol 0.21% 274.42% 544.41%
1246 WINK Wink WINK $0.000202 LowVol 1.03% -17.24%
1247 UNC UNCoin UNC $0.000098 LowVol 1.03% 1.78% 19.46%
1248 AIB Advanced Inte… AIB $0.004221 LowVol 1.03% 5.82% 33.44%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000687 LowVol 1.03% 18.76%
1250 DBG Digital Bulli… DBG $0.005791 LowVol 1.03% 0.08% 20.71%
1251 PRN Protean PRN $0.000069 LowVol 1.25% 40.19% 429.38%
1252 HCC Happy Creator… HCC $0.000393 LowVol 1.03% -49.11% -19.00%
1253 XTD XTD Coin XTD $0.000098 LowVol 1.03% 1.80% 21.34%
1254 FAP FAPcoin FAP $0.012073 LowVol 1.03% 2.51% -33.25%
1255 VOYA Voyacoin VOYA $1.77 LowVol 1.03% 1.74% -10.76%
1256 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 2.98% -7.24% -98.08%
1257 BITOK Bitok BITOK $0.000098 LowVol 1.03% 1.78% 24.45%
1258 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000491 LowVol 1.03% 27.25%
1259 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001080 LowVol 1.03% -91.39% 32.78%
1260 TELL Tellurion TELL $0.000108 LowVol 1.11% -32.48% -36.82%
1261 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011311 LowVol 2.52% -11.45% 25.25%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002945 LowVol 1.03% -4.58% 4.77%
1263 9COIN 9COIN 9COIN $0.002945 LowVol 1.03% 5.31% -2.66%
1264 OP Operand OP $0.000883 LowVol 1.03% 20.39%
1265 XAU Xaucoin XAU $0.023656 LowVol 1.03% 24.85%
1266 ACES Aces ACES $0.000314 LowVol 1.06% 89.01% 286.09%
1267 AV AvatarCoin AV $0.031410 LowVol 1.03% 1.14% 23.83%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $2.93 LowVol 1.03% -4.22% 12.15%
1269 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004123 LowVol 1.03% 93.09% -56.67%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.471210 LowVol 1.04% -14.40% 20.23%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001080 LowVol 1.03% 1.80% 63.97%
1272 MONETA Moneta MONETA $0.000294 LowVol 1.03% -23.66% 1.86%
1273 REGA Regacoin REGA $0.002159 LowVol 1.06% 6.61% -22.18%
1274 MBL MobileCash MBL $0.000294 LowVol 1.03% 1.78% -9.47%
1275 FBL Faceblock FBL $0.002095 LowVol 0.21% -0.57% -96.50%
1276 BGR Bongger BGR $0.000090 LowVol 1.81% 1.79% -13.88%
1277 MAVRO Mavro MAVRO $0.012172 LowVol 1.03% 0.96%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.303698 LowVol 1.03% 7.14% 39.93%
1279 CC CyberCoin CC $0.000098 LowVol 1.03% 19.85%
1280 EGG EggCoin EGG $0.037300 LowVol 1.03%
1281 DUB Dubstep DUB $0.002159 LowVol 11.13% 1.78%
1282 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003239 LowVol 1.03% -1.20% 13.81%
1283 CYC Cycling Coin CYC $0.000982 LowVol 1.05% 1.78%
1284 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009718 LowVol 1.03% -28.03%
1285 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002945 LowVol 1.03% -17.70%
1286 ABC Alphabit ABC $16.51 LowVol 1.03% 3.75% 19.60%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003632 LowVol 1.03% 1.78%
1288 GOLF Golfcoin GOLF $0.000098 LowVol 1.03% 1.78% 21.30%
1289 OCOW OCOW OCOW $0.004908 LowVol 1.05%
1290 NBIT netBit NBIT $0.049766 LowVol 1.06% 1.77% 7.36%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.017865 LowVol 1.03%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.008245 LowVol 1.03% 1.78%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.006478 LowVol 1.05% 9.13%
1294 OMC Omicron OMC $0.111212 LowVol 1.03%
1295 PDG PinkDog PDG $0.000098 LowVol 1.03% 1.80% -39.54%
1296 OPES Opescoin OPES $0.001963 LowVol 1.03% 9.74%
1297 CBD CBD Crystals CBD $0.001374 LowVol 1.03% 12.66%
1298 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.082452 LowVol 32.11%
1299 BET BetaCoin BET $0.002945 LowVol 1.03% 20.07% 16.81%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000202 LowVol 2.89% 2.16%
1302 ELC Elacoin ELC $0.064706 LowVol 2.89% -6.43% -22.74%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.40%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.30%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 19.02% -47.79%
1306 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol 1.02% 0.59% -35.12%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.22%
1308 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 4.60%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1310 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.47%
1311 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1312 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.22% 17.16%
1313 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.22% 17.33%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.42% 4.24%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1318 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.92% 53.86%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1320 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.10%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.17%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi