Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9779.12 trên tổng giá trị $163,366,800,506

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $480.12 trên tổng giá trị $46,090,676,088

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1610.57 trên tổng giá trị $27,099,410,556

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.269406 trên tổng giá trị $10,405,233,026

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $353.75 trên tổng giá trị $5,898,986,181

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TGC Tigercoin (TGC) đang có giá hiện tại $0.009802 trên tổng giá trị $426,736 đã biến động tăng 135.46% trong 1h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị đã biến động tăng 106.69% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000194 trên tổng giá trị $4,852,350 đã biến động tăng 100.54% trong 1h qua

    + Đồng JNS Janus (JNS) đang có giá hiện tại $0.122617 trên tổng giá trị $2,813,488 đã biến động tăng 67.78% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.029114 trên tổng giá trị $175,992 đã biến động tăng 50.36% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 241.72% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000304 trên tổng giá trị đã biến động tăng 236.40% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000096 trên tổng giá trị $74,984 đã biến động tăng 225.82% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000507 trên tổng giá trị $203,619 đã biến động tăng 211.44% trong 24h qua

    + Đồng SOCC SocialCoin (SOCC) đang có giá hiện tại $0.015352 trên tổng giá trị $21,261 đã biến động tăng 175.63% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1262.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.259132 trên tổng giá trị $520,237 đã biến động tăng 1029.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.064925 trên tổng giá trị $292,161 đã biến động tăng 769.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.008954 trên tổng giá trị đã biến động tăng 584.93% trong 7 ngày qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000304 trên tổng giá trị đã biến động tăng 541.76% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KRONE Kronecoin KRONE $33,682 $0.009634 3,496,012 $1,025 0.43% 1.75% 27.12%
702 MILO MiloCoin MILO $33,007 $0.003059 10,789,954 $940 0.24% 24.29% 61.96%
703 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $27,959 $0.002175 12,854,750 $1,345 0.33% 112.24% -28.94%
704 CREVA CrevaCoin CREVA $27,259 $0.000749 36,390,750 $1,325 -8.28% -3.72% -16.49%
705 TSTR Tristar Coin TSTR $26,837 $0.005338 5,027,857 $644 0.24% -20.90% -53.08%
706 ERY Eryllium ERY $22,265 $0.004249 5,240,303 $511 0.24% -4.95% -13.00%
707 SOCC SocialCoin SOCC $21,261 $0.015352 1,384,879 $1,666 -2.45% 175.63% 13.87%
708 ELS Elysium ELS $17,879 $0.004464 4,005,012 $632 0.25% 9.01% 52.41%
709 MGM Magnum MGM $16,421 $0.004173 3,935,156 $502 0.25% -41.50% 70.95%
710 LVPS LevoPlus LVPS $14,098 $0.009317 1,513,256 $2,473 0.24% 0.77% 30.54%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,492 $0.014684 850,702 $1,633 2.82% 35.87% 132.25%
712 XRC Rawcoin XRC $12,170 $0.017265 704,882 $838 -0.29% 4.05% -52.43%
713 ARGUS Argus ARGUS $11,009 $0.009587 1,148,324 $1,059 0.25% 17.21% 43.29%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,489 $0.003290 3,188,280 $7,224 0.24% -2.85% 79.00%
715 CRTM Corethum CRTM $8,430 $0.003372 2,500,000 $856 0.09% 0.20% 9.36%
716 JS JavaScript Token JS $7,971 $0.000997 7,991,996 $734 0.09% -56.59% 28.40%
717 HMC HarmonyCoin HMC $6,796 $0.012228 555,787 $3,676 13.02% 3.68% 25.65%
718 DMB Digital Money… DMB $341 $0.000810 421,300 $1,689 0.24% -16.00% -36.28%
719 FAL Falcoin FAL $57 $0.000291 196,766 $1,873 -24.81% -29.73% -27.28%
720 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 74,235 $696 0.27% 0.68% 19.28%
721 UNITY SuperNET UNITY $36,483,792 $44.71 816,061 LowVol 1.19% -31.38% -25.42%
722 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 21.72%
723 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
724 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.03%
725 PGL Prospectors Gold PGL $5,007,625 $0.077638 64,500,000 LowVol 0.25% 0.55% -7.47%
726 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
727 YASH YashCoin YASH $4,852,478 $0.485235 10,000,264 LowVol 0.24% 0.70% 46.85%
728 XC XCurrency XC $4,611,581 $0.786080 5,866,554 LowVol 0.27% 1.94% -12.19%
729 ECOB Ecobit ECOB $4,530,711 $0.010194 444,444,444 LowVol 0.18% -4.03% 0.44%
730 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.67%
731 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 2.18% 41.32%
732 JNS Janus JNS $2,813,488 $0.122617 22,945,335 LowVol 67.78% 17.21% 8.13%
733 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
734 EMV Ethereum Movi… EMV $1,715,312 $0.261215 6,566,666 LowVol 0.05% 12.30%
735 RC RussiaCoin RC $1,421,826 $0.169712 8,377,873 LowVol 0.24% 15.05% -10.43%
736 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,295,994 $0.213697 6,064,632 LowVol -13.03% 41.68%
737 INPAY InPay INPAY $1,164,560 $0.116456 10,000,000 LowVol 0.25% -18.38%
738 AHT Bowhead AHT $1,125,840 $0.140730 8,000,000 LowVol 0.25% 0.58% -31.47%
739 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,079,644 $0.000047 22,840,953,030 LowVol 46.49% -37.15% -44.70%
740 SHORTY Shorty SHORTY $1,077,220 $0.010772 100,000,000 LowVol 0.27% 2.20% 24.55%
741 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 0.16% 125.42%
742 HTC HitCoin HTC $1,067,159 $0.000097 10,996,318,099 LowVol 0.24% 19.27%
743 GRE Greencoin GRE $1,059,263 $0.000297 3,570,304,641 LowVol 0.25% 2.24% -18.96%
744 MBI Monster Byte MBI $1,041,289 $0.061898 16,822,736 LowVol 0.83% 1.82% 34.69%
745 SDC ShadowCash SDC $903,789 $0.134992 6,695,133 LowVol 0.25% 65.74%
746 ANC Anoncoin ANC $860,575 $0.407794 2,110,317 LowVol -10.10% -11.09% 24.85%
747 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.49% 16.70%
748 GIM Gimli GIM $750,414 $0.009380 80,000,000 LowVol 0.09% -29.43% -19.70%
749 METAL MetalCoin METAL $746,538 $0.009705 76,925,527 LowVol 0.25% -5.03%
750 UFO UFO Coin UFO $676,979 $0.000194 3,487,893,762 LowVol 0.27% 0.68% 14.55%
751 LNK Link Platform LNK $665,426 $14.01 47,503 LowVol 0.10% 21.01% -41.43%
752 MAC Machinecoin MAC $654,335 $0.032393 20,199,950 LowVol 0.56% -0.32% -16.54%
753 XGR GoldReserve XGR $611,579 $0.035616 17,171,382 LowVol -12.20% -41.34% -17.37%
754 USC Ultimate Secu… USC $603,264 $0.058325 10,343,113 LowVol 0.25% 0.68% 32.76%
755 FJC FujiCoin FJC $582,473 $0.000487 1,197,273,250 LowVol 0.23% 0.77% 15.40%
756 OPAL Opal OPAL $531,075 $0.035070 15,143,504 LowVol 0.27% 30.47% 90.81%
757 SAC SACoin SAC $530,873 $0.075697 7,013,170 LowVol 0.25% -7.91% 1.76%
758 ITI iTicoin ITI $514,384 $16.07 32,000 LowVol 0.24% -21.15% -20.74%
759 BUCKS SwagBucks BUCKS $482,098 $1.53 315,538 LowVol 0.59% 13.60% 35.68%
760 RIYA Etheriya RIYA $467,295 $0.295470 1,581,531 LowVol 0.18% -26.89% -17.83%
761 VAL Valorbit VAL $460,230 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 0.24% 0.68% 19.27%
762 FNC FinCoin FNC $443,859 $0.034465 12,878,667 LowVol 0.23% 0.13% -17.48%
763 AMBER AmberCoin AMBER $424,090 $0.009705 43,699,481 LowVol 0.25%
764 V Version V $410,601 $0.000878 467,485,031 LowVol 0.23% -16.93% 7.80%
765 AU AurumCoin AU $386,390 $1.30 296,216 LowVol -1.41% 7.22% 14.92%
766 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 1.11%
767 TALK BTCtalkcoin TALK $380,176 $0.005823 65,290,635 LowVol 14.22% -1.05% -30.88%
768 OTX Octanox OTX $362,956 $0.042701 8,500,001 LowVol 33.66% -5.75% 37.61%
769 VLT Veltor VLT $361,960 $0.652350 554,855 LowVol -27.90% 2.14% -36.36%
770 Q2C QubitCoin Q2C $361,282 $0.001456 248,184,305 LowVol 0.25% 13.34% 41.50%
771 KOBO Kobocoin KOBO $358,961 $0.014533 24,700,248 LowVol 3.41% -47.82% -37.06%
772 SLG Sterlingcoin SLG $355,549 $0.084545 4,205,423 LowVol 0.23% -7.72% 6.51%
773 DVC Devcoin DVC $348,228 $0.000023 15,156,707,500 57.23%
774 UNI Universe UNI $345,851 $0.031734 10,898,322 LowVol 7.13% -3.78% 8.97%
775 ICN iCoin ICN $345,544 $0.011840 29,185,219 LowVol -10.74% 1.51% 0.46%
776 BRIT BritCoin BRIT $343,684 $0.016160 21,268,092 LowVol 0.27% -2.59% 16.77%
777 GUN Guncoin GUN $342,808 $0.001747 196,279,678 LowVol 0.23% 2.99% 5.58%
778 FC2 FuelCoin FC2 $335,317 $0.003300 101,623,674 LowVol 0.25% -28.69% 36.52%
779 JET Jetcoin JET $331,419 $0.068158 4,862,509 LowVol 0.24% 1.00% -46.50%
780 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.95% 19.59%
781 BERN BERNcash BERN $317,491 $0.004457 71,234,301 LowVol -1.98% 7.17% 96.32%
782 WAY WayGuide WAY $300,968 $0.003008 100,040,708 LowVol 0.24% -5.69%
783 CHESS ChessCoin CHESS $295,183 $0.005463 54,032,769 LowVol 0.21% -33.76% 34.70%
784 TRK Truckcoin TRK $293,679 $0.001891 155,272,936 LowVol 0.06% 15.00% 25.25%
785 SHDW Shadow Token SHDW $286,661 $0.040952 7,000,000 LowVol 0.91% 2.58%
786 BXT BitTokens BXT $275,349 $0.493471 557,985 LowVol 0.25% -42.30% -18.59%
787 UNIC UniCoin UNIC $270,026 $0.091034 2,966,210 LowVol 0.14% 12.86% 51.35%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 12.91%
789 RBIES Rubies RBIES $260,778 $0.025038 10,415,252 LowVol 0.25% 3.75% 10.54%
790 XLC LeviarCoin XLC $260,143 $0.026699 9,743,479 LowVol 0.18% -18.53% 27.26%
791 8BIT 8Bit 8BIT $259,775 $0.223095 1,164,415 LowVol 0.23% 11.47% 11.14%
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $257,133 $0.000006 46,227,744,999 LowVol 0.21% 4.37% 4.63%
793 VIDZ PureVidz VIDZ $254,173 $0.002029 125,279,775 LowVol 0.04% 0.54% 10.35%
794 NYAN Nyancoin NYAN $244,698 $0.000769 318,121,956 LowVol 0.03% -1.59% 1.96%
795 TTC TittieCoin TTC $239,795 $0.000190 1,259,816,434 LowVol 0.21% 95.39% 23.07%
796 BTCR Bitcurrency BTCR $234,131 $0.001380 169,598,616 LowVol -0.07% 48.66% 10.15%
797 GAIA GAIA GAIA $228,829 $0.009494 24,101,381 LowVol 0.24% -23.43%
798 CCN Cannacoin CCN $227,135 $0.048329 4,699,786 LowVol 0.25% 5.78% 30.73%
799 FLY Flycoin FLY $221,049 $1.05 210,806 LowVol 0.24%
800 SH Shilling SH $217,447 $0.005532 39,309,475 LowVol 0.25% -18.03% 112.81%
801 GLC GlobalCoin GLC $215,038 $0.003300 65,171,010 LowVol 0.25% 14.10% 12.05%
802 KUSH KushCoin KUSH $212,848 $0.039084 5,445,898 LowVol 0.10% 7.11% 19.78%
803 PR Prototanium PR $211,451 $1.08 195,850 LowVol 0.33% -18.11% 4.10%
804 BIGUP BigUp BIGUP $206,134 $0.000097 2,116,993,329 LowVol -0.48% 1.01% 7.02%
805 BOLI Bolivarcoin BOLI $205,169 $0.024657 8,320,975 LowVol 0.49% 16.65% 10.74%
806 J Joincoin J $202,682 $0.082781 2,448,402 LowVol -0.27% -20.33% -15.04%
807 CAGE CageCoin CAGE $202,042 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.81% 11.69% -97.52%
808 XPY PayCoin XPY $201,943 $0.017080 11,823,164 LowVol 0.27% -2.07% 11.38%
809 LOT LottoCoin LOT $201,386 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.58% -2.89% 3.80%
810 EMD Emerald Crypto EMD $199,516 $0.010436 19,117,129 LowVol 4.07% 3.39% 29.13%
811 EVO Evotion EVO $197,585 $0.062504 3,161,164 LowVol 5.32% -1.83% 48.95%
812 888 OctoCoin 888 $186,946 $0.003716 50,303,820 LowVol 0.31% 5.01% -1.76%
813 LTB LiteBar LTB $186,647 $0.233093 800,740 LowVol -10.47% -11.67% -2.23%
814 KED Darsek KED $186,497 $0.013774 13,540,005 LowVol 0.78% 15.85% -18.72%
815 BLRY BillaryCoin BLRY $185,870 $0.020671 8,991,812 LowVol 0.24% 42.02% 225.80%
816 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $177,140 $0.013447 13,173,029 LowVol 1.34% -2.17% 18.27%
817 ZUR Zurcoin ZUR $176,699 $0.002038 86,702,364 LowVol 0.25% 2.34% 32.86%
818 LEA LeaCoin LEA $176,197 $0.000563 312,818,890 LowVol -0.88% 3.34% 31.08%
819 QCN QuazarCoin QCN $175,992 $0.029114 6,044,911 LowVol 50.36% 15.22% 67.52%
820 WMC WMCoin WMC $175,637 $0.015236 11,527,489 LowVol 0.25% 0.68% 18.92%
821 GAP Gapcoin GAP $170,101 $0.014168 12,005,720 LowVol 0.25% 1.39% 28.92%
822 I0C I0Coin I0C $168,917 $0.008049 20,984,855 LowVol 0.27% -0.42% -28.47%
823 GRT Grantcoin GRT $167,154 $0.003882 43,060,127 LowVol 0.27% 2.66% 22.33%
824 ACOIN Acoin ACOIN $166,373 $0.136362 1,220,085 LowVol 1.32% -4.37% 6.26%
825 EVIL Evil Coin EVIL $163,178 $0.007763 21,020,383 LowVol 0.67% 5.42% 8.39%
826 LANA LanaCoin LANA $163,127 $0.000195 837,051,063 LowVol -4.57% -29.13% -40.21%
827 XPD PetroDollar XPD $161,907 $0.002530 63,993,275 LowVol 0.23% -24.56% -13.74%
828 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
829 XRE RevolverCoin XRE $160,161 $0.007182 22,299,386 LowVol -13.66% -2.69% 15.71%
830 SPACE SpaceCoin SPACE $158,427 $0.007585 20,887,657 LowVol 0.24% -17.60% 29.36%
831 CTO Crypto CTO $157,380 $0.013004 12,102,184 LowVol -9.84% -13.35% -16.33%
832 URC Unrealcoin URC $155,427 $0.022127 7,024,402 LowVol 0.25% -0.63% 33.08%
833 YAC Yacoin YAC $151,081 $0.001262 119,752,773 LowVol 0.25% 0.68% 20.49%
834 RBX Ripto Bux RBX $150,031 $0.000394 381,236,123 LowVol 1.34% -1.93% -11.02%
835 ARI Aricoin ARI $148,720 $0.001060 140,262,505 LowVol 0.24% -7.17% 63.07%
836 HAL Halcyon HAL $147,846 $0.028047 5,271,446 LowVol 0.25% 0.66% 63.36%
837 ANTI AntiBitcoin ANTI $144,070 $0.008249 17,465,159 LowVol 0.25% 0.66% 28.14%
838 RED RedCoin RED $143,839 $0.001941 74,107,896 LowVol 0.25% 12.19% 91.47%
839 BITGOLD bitGold BITGOLD $142,413 $1582.91 89.9694 LowVol 1.00% 16.04% 18.83%
840 GP GoldPieces GP $141,271 $0.115781 1,220,161 LowVol 0.32% 0.22% 52.57%
841 PHS Philosopher S… PHS $139,498 $0.023194 6,014,340 LowVol 0.25% 1.10% 3.28%
842 FIRE Firecoin FIRE $134,300 $1.36 98,412 LowVol 0.27% 1.11% 29.73%
843 CNNC Cannation CNNC $131,898 $0.053251 2,476,893 LowVol 2.17% 15.99% 30.34%
844 HMP HempCoin HMP $131,658 $0.000097 1,356,645,470 LowVol 0.24% 19.27%
845 FRN Francs FRN $127,880 $0.033069 3,867,080 LowVol 0.22% -7.00% 3.95%
846 MNM Mineum MNM $125,912 $0.013343 9,436,367 LowVol -2.41% -12.53% -0.57%
847 ICE iDice ICE $124,602 $0.079313 1,571,013 LowVol 8.64% -64.84% -52.93%
848 DRXNE DROXNE DRXNE $121,711 $0.001941 62,706,025 LowVol -3.21% 3.63% 11.35%
849 PX PX PX $120,196 $0.001262 95,272,280 LowVol 0.25% 499.50%
850 CYP Cypher CYP $119,840 $0.018827 6,365,285 LowVol 0.27% 20.79%
851 FLAX Flaxscript FLAX $117,548 $0.021055 5,582,840 LowVol 0.25% 1.91% 57.46%
852 CON PayCon CON $116,285 $0.005047 23,042,604 LowVol 0.25% -12.73% 43.49%
853 CACH CacheCoin CACH $116,167 $0.027691 4,195,132 LowVol -0.28% -4.42% 13.46%
854 FRK Franko FRK $115,259 $0.123832 930,767 LowVol 0.25% 18.94%
855 OHM OHM OHM $114,900 $0.003882 29,599,012 LowVol 0.25% -4.12%
856 020 020LondonCoin 020 $112,083 $7.1e-07 156,912,410,248 LowVol 0.43%
857 DLC Dollarcoin DLC $111,356 $0.012228 9,106,714 LowVol 0.25% 1.48% 31.37%
858 UNITS GameUnits UNITS $109,199 $0.031442 3,472,983 LowVol 0.24% -10.44% 16.31%
859 ISL IslaCoin ISL $109,147 $0.072106 1,513,704 LowVol 0.25% 17.42%
860 MARS Marscoin MARS $107,035 $0.003785 28,279,074 LowVol -16.29% -2.27% 41.21%
861 XCT C-Bit XCT $106,541 $0.000678 157,223,250 LowVol 0.25% -4.35% 0.52%
862 BLC Blakecoin BLC $106,517 $0.007044 15,122,697 LowVol 0.26% 31.12% 56.74%
863 CAP Bottlecaps CAP $105,167 $0.000514 204,483,371 LowVol
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $105,062 $0.132469 793,108 LowVol 9.50% 19.74% 108.50%
865 ARCO AquariusCoin ARCO $105,043 $0.071040 1,478,638 LowVol 0.03% -9.47% 22.72%
866 SRC SecureCoin SRC $104,883 $0.012793 8,198,176 LowVol 4.48% 12.37% 40.64%
867 IMS Independent M… IMS $99,958 $0.018618 5,368,934 LowVol 0.17% 20.33% 18.86%
868 PXI Prime-XI PXI $98,674 $0.005572 17,709,570 LowVol 0.23% 2.94% 32.00%
869 TSE Tattoocoin (S… TSE $96,468 $0.001067 90,421,856 LowVol 0.24% 22.95% 45.66%
870 VC VirtualCoin VC $95,717 $0.009511 10,064,287 LowVol 0.27%
871 ALL Allion ALL $94,492 $0.015242 6,199,359 LowVol -1.41% 11.44% 34.02%
872 COXST CoExistCoin COXST $93,877 $0.003464 27,100,000 LowVol 0.83% 121.55%
873 GPU GPU Coin GPU $93,872 $0.002319 40,477,042 LowVol 0.25% -2.82% 38.81%
874 XCRE Creatio XCRE $93,010 $0.004533 20,520,514 LowVol -1.24% 17.82% 32.29%
875 XCO X-Coin XCO $92,561 $0.007474 12,384,976 LowVol 0.27% 0.67% 2.98%
876 SLING Sling SLING $92,042 $0.085692 1,074,095 LowVol 0.25% -36.36% -22.50%
877 BTQ BitQuark BTQ $90,577 $0.010093 8,974,334 LowVol 0.25% -18.83% -33.45%
878 SLM Slimcoin SLM $89,877 $0.006017 14,937,439 LowVol 0.25% -0.92% 19.27%
879 ECA Electra ECA $85,416 $0.000004 21,777,023,715 LowVol -0.73% -64.86% -61.35%
880 CAT Catcoin CAT $82,776 $0.013392 6,180,800 LowVol 0.25% 2.04% -13.94%
881 SOON SoonCoin SOON $81,019 $0.006501 12,462,620 LowVol 0.25% 2.17% 20.87%
882 MST MustangCoin MST $80,342 $0.127457 630,343 LowVol 0.24% 15.40% 29.89%
883 ICOB ICOBID ICOB $79,702 $0.000747 106,701,874 LowVol 0.12% 29.55% 71.68%
884 CRX Chronos CRX $77,950 $0.001057 73,729,962 LowVol 0.20% 22.51% 43.45%
885 JWL Jewels JWL $76,384 $0.003785 20,181,636 LowVol 0.25% -1.84% 29.87%
886 MRJA GanjaCoin MRJA $75,176 $0.016886 4,451,920 LowVol 0.24% 1.84% -46.37%
887 KURT Kurrent KURT $75,001 $0.007561 9,919,485 LowVol 0.25% 24.79% 25.55%
888 PHO Photon PHO $74,181 $0.000004 20,382,568,040 LowVol 0.56% 11.83% 51.59%
889 ADCN Asiadigicoin ADCN $73,957 $0.002966 24,931,054 LowVol 0.22% 9.91% 24.61%
890 ATX Artex Coin ATX $72,803 $0.003876 18,781,750 LowVol 0.25% -4.24% 19.87%
891 VUC Virta Unique … VUC $72,749 $0.001185 61,416,525 LowVol -4.68% -9.58% -13.93%
892 BITZ Bitz BITZ $72,647 $0.036490 1,990,891 LowVol 0.25% 0.68% 64.30%
893 GPL Gold Pressed … GPL $72,515 $0.283765 255,547 LowVol 0.25% 5.48% 44.66%
894 BTPL Bitcoin Planet BTPL $72,284 $0.013147 5,498,044 LowVol 0.06% -22.46% -12.67%
895 BAS BitAsean BAS $71,242 $0.014248 5,000,000 LowVol 0.09% 0.05% 8.77%
896 CPN CompuCoin CPN $70,433 $0.003591 19,615,019 LowVol 0.27% -14.28% 16.33%
897 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $69,937 $0.000877 79,719,140 LowVol 0.27% 47.67% 44.75%
898 DRM Dreamcoin DRM $69,655 $0.028435 2,449,632 LowVol 0.25% 0.66% 49.65%
899 SCRT SecretCoin SCRT $68,123 $0.016110 4,228,672 LowVol 0.25% 20.67%
900 SPT Spots SPT $65,146 $0.002908 22,406,021 LowVol -6.61% -6.68% 23.80%
901 300 300 Token 300 $64,764 $215.88 300 LowVol 0.27% 0.66% 56.07%
902 BIP BipCoin BIP $63,800 $0.039207 1,627,261 LowVol 0.24% -8.39% 47.12%
903 $$$ Money $$$ $62,834 $0.001369 45,887,218 LowVol 0.17% 9.85% 36.55%
904 RPC RonPaulCoin RPC $60,217 $0.067578 891,079 LowVol 0.34% 5.09% 5.76%
905 URO Uro URO $59,286 $0.049106 1,207,310 LowVol 0.27% 0.48% 19.78%
906 GCC GuccioneCoin GCC $59,060 $0.002911 20,285,537 LowVol 0.27% 0.68% 24.28%
907 EMP EMoneyPower EMP $58,989 $0.006412 9,200,000 LowVol 0.60%
908 CASH Cashcoin CASH $58,234 $0.001262 46,158,242 LowVol 0.25% 8.08% 10.75%
909 CF Californium CF $57,835 $0.024068 2,403,022 LowVol 0.25% -0.13% -5.80%
910 JIN Jin Coin JIN $57,036 $0.005791 9,848,485 LowVol 0.25% 93.81%
911 DIBC DIBCOIN DIBC $56,968 $0.011394 5,000,000 LowVol 10.05% 5.42% -11.37%
912 WARP WARP WARP $55,695 $0.050853 1,095,224 LowVol 0.27% 0.66% 19.83%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $54,535 $0.008734 6,243,840 LowVol 0.25% -2.57% 14.20%
914 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,532 $0.006791 8,030,000 LowVol 0.20% -0.90% 18.52%
915 GLT GlobalToken GLT $54,348 $0.002094 25,950,000 LowVol -2.80% 3.51% -7.54%
916 BRAIN Braincoin BRAIN $53,880 $0.005338 10,094,424 LowVol 0.27% -1.11% 34.33%
917 ARB ARbit ARB $52,797 $0.006793 7,771,930 LowVol 0.25%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.94%
919 SOIL SOILcoin SOIL $51,389 $0.009012 5,702,048 LowVol 0.36% -2.83% 35.45%
920 DRS Digital Rupees DRS $49,572 $0.000097 510,802,961 LowVol 0.24% 12.97%
921 XBTS Beatcoin XBTS $48,857 $0.032044 1,524,686 LowVol 0.29% -12.13% 2.78%
922 BSC BowsCoin BSC $48,476 $0.008734 5,550,102 LowVol 0.25% -0.04% 20.61%
923 CXT Coinonat CXT $48,453 $0.005619 8,623,200 LowVol -0.89% 3.76% 36.49%
924 BRAT BRAT BRAT $47,520 $0.000297 160,000,000 LowVol 0.23% 54.04% 21.82%
925 MND MindCoin MND $43,834 $0.003494 12,546,625 LowVol 0.27% -2.04% 15.63%
926 SONG SongCoin SONG $43,480 $0.001335 32,565,300 LowVol 0.48% -10.45% 133.65%
927 SFC Solarflarecoin SFC $42,858 $0.003043 14,083,450 LowVol 0.18% 0.17% -21.06%
928 CESC CryptoEscudo CESC $41,955 $0.000291 144,105,100 LowVol 0.25% 0.68% 78.90%
929 STEPS Steps STEPS $41,573 $0.002232 18,625,017 LowVol 0.25% 0.68% 14.93%
930 PIE PIECoin PIE $41,238 $0.002329 17,705,114 LowVol 0.25% -13.70% -54.05%
931 BIOS BiosCrypto BIOS $40,414 $0.001941 20,821,709 LowVol -35.32% -31.89% 14.66%
932 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.26% -1.53%
933 RIDE Ride My Car RIDE $39,315 $0.000388 101,276,976 LowVol 0.25% 34.24% 129.03%
934 DES Destiny DES $39,285 $0.024553 1,600,000 LowVol 0.27% 73.30% 98.38%
935 ORLY Orlycoin ORLY $39,121 $0.001068 36,646,779 LowVol 0.27% 0.69% 16.94%
936 PULSE Pulse PULSE $38,855 $0.002717 14,298,972 LowVol 0.25% -9.13% 14.14%
937 NRO Neuro NRO $38,648 $0.001068 36,203,155 LowVol 0.24% -30.79% -28.39%
938 CMT Comet CMT $38,528 $0.044142 872,830 LowVol -0.31% -3.46% -5.38%
939 KNC KingN Coin KNC $37,602 $18.73 2,008 LowVol 0.25% 21.42% 43.27%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $37,528 $0.000970 38,669,634 LowVol 11.41% 32.53%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $37,373 $0.001845 20,252,746 LowVol 0.25% -3.32% 24.05%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.45%
943 KIC KibiCoin KIC $37,086 $0.002523 14,701,000 LowVol 0.24% 8.07% -19.87%
944 ACP AnarchistsPrime ACP $37,073 $0.008435 4,394,874 LowVol 1.13% -7.08% -34.40%
945 EREAL eREAL EREAL $37,022 $0.000553 66,909,634 LowVol 0.09% -2.08% -6.47%
946 CRT CRTCoin CRT $36,926 $0.465825 79,270 LowVol 0.24% 0.68% 19.27%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $35,980 $0.000059 608,557,394 LowVol 2.34% 7.86% 33.59%
948 EGO EGO EGO $34,937 $0.000582 60,000,001 LowVol 0.25% 19.27%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,966 $0.000485 70,000,000 LowVol 0.25% 0.66% 28.89%
950 G3N G3N G3N $33,757 $0.004464 7,561,891 LowVol 0.27% 2.92% 20.88%
951 GBT GameBet Coin GBT $33,016 $0.001553 21,262,780 LowVol 0.24% 0.68% -8.28%
952 VIP VIP Tokens VIP $32,394 $0.000388 83,450,403 LowVol 0.25% 0.68% 17.63%
953 IMX Impact IMX $31,883 $0.000291 109,509,049 LowVol 0.25% 18.85% 76.53%
954 PLNC PLNcoin PLNC $31,511 $0.001844 17,089,600 LowVol 0.25% -20.30% -4.02%
955 DPAY DPAY DPAY $30,877 $0.000388 79,541,001 LowVol 0.25% 0.68%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,468 $0.006308 4,829,945 LowVol 0.25% 11.69% 9.39%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $30,421 $0.001456 20,898,106 LowVol 0.25% -20.52% -28.44%
958 MTM MTMGaming MTM $29,575 $0.009859 2,999,967 LowVol 1.98% 11.28% 84.59%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $29,114 $0.000291 100,000,000 LowVol 0.24% 0.68% -22.71%
960 ICON Iconic ICON $28,366 $0.047844 592,894 LowVol 0.24% -1.52% 17.55%
961 LUNA Luna Coin LUNA $28,310 $0.017576 1,610,719 LowVol 0.02% 4.77% 33.85%
962 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 143.68%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,111 $0.031443 894,026 LowVol 0.25% 2.81% 18.54%
964 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,627,534
965 PLACO PlayerCoin PLACO $27,266 $0.000776 35,120,000 LowVol 0.25% -10.51% 1.65%
966 UET Useless Ether… UET $26,369 $0.006649 3,965,716 LowVol -41.61% -12.46% 16.62%
967 PEX PosEx PEX $25,951 $0.010578 2,453,240 LowVol 0.25% 0.68% 18.19%
968 CAB Cabbage CAB $25,475 $0.002426 10,499,996 LowVol 0.27% -28.09% -20.89%
969 LIR LetItRide LIR $24,639 $0.000679 36,269,159 LowVol 0.24% 0.68% 4.36%
970 VRS Veros VRS $23,971 $0.000049 486,609,040 LowVol 4.99% 7.23% -21.74%
971 ZNE Zonecoin ZNE $23,804 $0.009219 2,581,970 LowVol 0.27% 19.28%
972 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,555 $0.031249 753,776 LowVol 0.25% 0.68% 20.39%
973 LTCR Litecred LTCR $23,468 $0.000776 30,227,750 LowVol -2.21% -11.24% -8.71%
974 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.61%
975 BNX BnrtxCoin BNX $23,121 $0.000873 26,493,001 LowVol 0.22% 14.59% 62.08%
976 CNC CHNCoin CNC $23,046 $0.000482 47,828,199 LowVol 0.28% -0.02% 46.21%
977 WBB Wild Beast Block WBB $22,778 $0.137674 165,451 LowVol 0.27% -15.61% 26.60%
978 HVCO High Voltage HVCO $22,331 $0.014945 1,494,171 LowVol 0.25% 0.68% 16.25%
979 IBANK iBank IBANK $20,206 $0.004464 4,526,324 LowVol 0.25% -5.50% -8.56%
980 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
981 GBC GBCGoldCoin GBC $18,878 $0.001662 11,361,817 LowVol -1.03% -10.57% -12.58%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $18,349 $0.000582 31,512,613 LowVol 0.25% -1.97% 19.27%
983 DIX Dix Asset DIX $18,265 $1.8e-07 100,000,000,000 LowVol 1.30% 77.49% 135.60%
984 SDP SydPak SDP $18,258 $0.114321 159,708 LowVol 0.25% 0.68% 19.27%
985 BIOB BioBar BIOB $17,192 $0.019409 885,756 LowVol 0.25% -20.41% -6.61%
986 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.17%
987 XOC Xonecoin XOC $16,711 $0.039789 420,000 LowVol 0.25% -10.27% 2.30%
988 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol -1.37%
989 TRADE Tradecoin TRADE $13,150 $0.001747 7,527,771 LowVol 0.25% -3.66% -30.75%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,289 $0.007353 1,671,379 LowVol 1.95% 32.32%
991 GEERT GeertCoin GEERT $11,977 $0.002353 5,091,200 LowVol -0.24% -5.11% 28.59%
992 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
993 SANDG Save and Gain SANDG $11,005 $0.003591 3,064,800 LowVol 0.25% 26.08%
994 GRIM Grimcoin GRIM $10,565 $0.001023 10,324,802 LowVol -1.42% 19.23% 53.70%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.35%
996 VOLT Bitvolt VOLT $10,266 $0.000679 15,112,554 LowVol 0.25% 40.95% 17.63%
997 P7C P7Coin P7C $10,254 $0.000291 35,220,238 LowVol 0.25% -11.79%
998 DAS DAS DAS $9,333 $0.003558 2,622,886 LowVol 0.27% -37.89% -45.86%
999 NODC NodeCoin NODC $8,470 $0.005046 1,678,439 LowVol 0.24% -9.74% 21.61%
1000 CONX Concoin CONX $7,440 $0.009996 744,266 LowVol 0.24% 1.65% 4.95%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,415 $0.000819 9,052,698 LowVol -20.36% 21.53% 43.81%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,352 $0.001890 3,360,417 LowVol 1.95% -26.84% 70.21%
1003 MRNG MorningStar MRNG $6,328 $0.000194 32,604,834 LowVol 0.25% 97.90% -52.10%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.49%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,820 $0.022757 211,827 LowVol 1.98% 50.92%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.14%
1007 NANOX Project-X NANOX $4,557 $58228.10 0.078264 LowVol 0.25% 0.68% -23.49%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,215 $0.020454 206,052 -29.32%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 12.50% 28.09%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 215.87%
1012 XNG Enigma XNG $3,227 $0.194094 16,627 LowVol 0.25% -20.32% -17.72%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,724 $0.058131 46,864 LowVol 0.25% 0.66% 49.77%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,674 $0.001941 1,377,917 LowVol 0.25% 0.68% -19.40%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,273 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol 0.40% -11.61% -29.45%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.08% -21.09%
1017 ULA Ulatech ULA $991 $0.005368 184,636 LowVol 0.25% -75.22% -72.51%
1018 ABN Abncoin ABN $920 $0.013587 67,700 LowVol 0.24% 6.78% 24.95%
1019 MNC MantraCoin MNC $903 $0.000194 4,650,380 LowVol 0.24%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $859 $0.000679 1,264,511 LowVol 0.25% -50.64% -1.46%
1021 ENV Environ ENV $362 $0.000003 132,717,518 LowVol 0.60%
1022 FDC Future Digita… FDC $215 $0.000078 2,753,201 LowVol -0.73% -1.31%
1023 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000630 87,140 LowVol 0.25% -43.21%
1024 QASH QASH QASH $1.18 $28,631,400 2.81% 48.31%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $61.75 $20,024,000 -0.14% -7.22%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.033821 $11,608,800 -3.77%
1027 INK Ink INK $0.153461 $6,989,150 -1.35% -1.05% -46.23%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,872,870 0.00% 11.00% 61.02%
1029 AI POLY AI AI $16.46 $4,574,740 -7.88% -13.80%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.04 $4,406,950 -0.49% 2.57% 69.31%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.82 $4,291,860 -2.78% -14.07% -30.53%
1032 REC Regalcoin REC $40.95 $2,895,600 1.71% 3.49% -1.61%
1033 FRGC Fargocoin FRGC $10.05 $2,375,340 0.80% 0.50% 1.70%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $4.84 $2,366,020 -0.53% -29.43% -20.86%
1035 NULS Nuls NULS $0.635846 $1,985,080 -0.04% -2.88% -20.35%
1036 BTE BitSerial BTE $3.13 $1,310,980 -1.84% -22.23% -40.00%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9598.92 $1,219,090 0.24% 1.48% 21.36%
1038 ETN Electroneum ETN $0.034162 $924,221 -2.58% 7.12% 15.44%
1039 EAG EA Coin EAG $2.92 $857,694 -2.17% -22.98% -33.36%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $241.21 $833,369 0.32% -8.70% 37.65%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.69 $802,373 0.10% -0.29% -0.40%
1042 AION Aion AION $1.35 $677,072 0.09% 14.90% 62.40%
1043 RYZ ANRYZE RYZ $0.024575 $676,932 10.89%
1044 WC WINCOIN WC $1.49 $657,398 0.37% -3.24% -19.08%
1045 ADK Aidos Kuneen ADK $34.78 $459,204 0.22% -13.46% -20.33%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.20 $429,494 -0.43% -0.06% 27.01%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $203.15 $405,316 0.89% 50.10% 67.58%
1048 BOT Bodhi BOT $0.493558 $394,355 3.28% -1.06% -16.35%
1049 XIN Infinity Econ… XIN $0.038236 $363,775 0.25% -13.19% -27.52%
1050 TSL Energo TSL $0.032987 $362,770 -1.95% 1.60%
1051 THS TechShares THS $1.17 $288,837 0.22% 7.08% 23.90%
1052 B3 B3Coin B3 $0.000355 $204,062 -4.71% -29.11% 44.13%
1053 UGT UG Token UGT $0.453868 $180,852 -1.40% 3.02% 34.21%
1054 PHR Phore PHR $0.576398 $148,698 0.38% 26.66% 49.67%
1055 XID Sphre AIR XID $0.204960 $144,284 0.25% 0.86% 10.05%
1056 XCPO Copico XCPO $0.028869 $130,111 7.04% 5.88% 30.91%
1057 LLT LLToken LLT $0.308476 $128,312 -0.10% -4.33% -5.66%
1058 ICX ICON ICX $1.45 $122,516 0.10% 27.75% 50.65%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.053763 $107,589 -3.96% -44.43% -41.15%
1060 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.01 $105,794 -12.59% -1.94% -11.77%
1061 INF InfChain INF $0.008734 $104,426 -0.07% -1.71%
1062 EVR Everus EVR $5.24 $100,248 0.53% 1.06% 31.13%
1063 BSR BitSoar BSR $0.259795 $98,205 0.21% 11.85% 50.30%
1064 DIVX Divi DIVX $1.16 $97,612 18.62%
1065 TER TerraNova TER $2.05 $80,827 0.25% -15.28% -19.59%
1066 SIC Swisscoin SIC $0.000194 $79,284 9.34% 0.68% -97.41%
1067 COR CORION COR $0.911659 $67,574 0.21% -3.56% -2.66%
1068 ASTRO Astro ASTRO $1.90 $65,324 0.09% 3.74% 38.86%
1069 HYTV Hyper TV HYTV $0.017610 $65,053 0.09% 116.53%
1070 RMC Russian Minin… RMC $11621.40 $58,421 0.22% -12.28% 11.70%
1071 BBR Boolberry BBR $1.16 $56,399 -1.22%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.036627 $54,906 0.09% -16.15% -14.23%
1073 OXY Oxycoin OXY $0.171568 $52,788 9.87% -6.39% -0.26%
1074 MUT Mutual Coin MUT $0.001931 $47,266 -31.28% -73.92%
1075 DSR Desire DSR $0.158627 $41,150 -9.46% 66.06% -26.34%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.070767 $37,212 0.05% 3.57% 8.62%
1077 MSD MSD MSD $0.012801 $36,299 2.19% 1.74% -8.20%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.115332 $32,891 1.48% -0.22% 23.36%
1079 SISA SISA SISA $0.021573 $31,518 -27.19% -25.28% -71.09%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005241 $29,336 0.24% 5.21% 27.21%
1081 STEX STEX STEX $0.299984 $27,320 1.30% -2.20% 44.92%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.034772 $27,048 0.09% -14.83%
1083 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.37 $26,713 -0.41% 2.93%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.008954 $24,207 3.96% 0.57% 584.93%
1085 DEUS DeusCoin DEUS $0.378580 $20,846 -1.15% -5.31% -0.40%
1086 GLS GlassCoin GLS $0.785983 $19,738 1.50% 7.72%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.114192 $18,871 3.99% -19.84%
1088 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000152 $18,802 0.09% -6.76% -8.93%
1089 SSS Sharechain SSS $0.003042 $18,647 1.80% -9.20% -12.71%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.203896 $18,543 -19.21% -28.75% -66.26%
1091 B2B B2B B2B $0.468682 $17,853 0.09% -15.23% -59.66%
1092 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.037996 $17,332 -11.03% -19.96% -32.01%
1093 MCR Macro MCR $3.12 $15,196 0.24% -1.72% 2.09%
1094 SUR Suretly SUR $3.91 $14,858 0.09% -0.67% 37.44%
1095 MKR Maker MKR $420.80 $14,268 0.19% -22.97% 55.19%
1096 AERM Aerium AERM $1.99 $10,559 7.89% -5.47% 15.76%
1097 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002844 $10,456 0.30% 6.73% 67.17%
1098 MGC GulfCoin MGC $0.003772 $10,071 5.23% 6.30% 5.35%
1099 XID International… XID $0.007764 $9,103 1.54% 3.79%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003798 $7,762 0.09% -9.45% 5.84%
1101 EFYT Ergo EFYT $9.27 $7,633 0.24% -12.61% 23.83%
1102 GUC GoldUnionCoin GUC $0.101414 $7,629 20.41% 22.76%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000194 $7,197 0.27% -7.79% -17.91%
1104 BOS BOScoin BOS $1.25 $5,925 0.25% 0.55% 4.36%
1105 SMART SmartBillions SMART $0.427451 $5,771 0.09% 4.52%
1106 TRIA Triaconta TRIA $8.01 $5,723 0.09% 6.99%
1107 WIC Wi Coin WIC $0.003319 $5,428 0.38% -0.64% 23.77%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002490 $5,196 11.17% -7.22% 8.85%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $5,192 0.05% -2.47% 20.22%
1110 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.133994 $4,798 -7.20% 97.36% 73.90%
1111 APC AlpaCoin APC $0.029600 $4,719 -4.99% 25.75% 8.62%
1112 WILD Wild Crypto WILD $0.101526 $4,571 0.13% 6.70% 27.02%
1113 DAY Chronologic DAY $3.77 $4,551 0.09% -21.72% -2.21%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000514 $4,414 0.09% -15.30% -16.79%
1115 IBTC iBTC IBTC $0.010029 $4,109 0.09% -24.01% 16.57%
1116 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041761 $4,102 0.23% -8.03% -5.71%
1117 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.114321 $3,848 1.68% -0.75% 81.32%
1118 VIU Viuly VIU $0.003972 $3,781 0.21% 9.98% 15.52%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014153 $3,384 0.09% -3.31% -48.48%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.013684 $3,182 1.69% -2.64%
1121 IQT iQuant IQT $0.162086 $3,176 9.75% 26.30% -7.08%
1122 SND Sand Coin SND $0.616954 $2,911 0.09% -12.02% -18.46%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.009998 $2,767 -0.06% 10.26% 23.68%
1124 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088313 $2,644 0.27% -10.79% 60.42%
1125 WOW Wowcoin WOW $0.000192 $2,540 0.16% 12.28% 41.11%
1126 PRM PrismChain PRM $0.001262 $2,467 0.27% -22.98% 40.01%
1127 EGOLD eGold EGOLD $0.013821 $2,424 0.09% 4.39% 88.86%
1128 NTWK Network Token NTWK $0.003562 $2,416 0.09% -42.84% 189.62%
1129 NAMO NamoCoin NAMO $0.000194 $2,301 0.24% 1.17% 27.13%
1130 HAT Hawala.Today HAT $0.151982 $1,924 0.09% -17.26% 1.19%
1131 FID BITFID FID $0.097047 $1,778 0.25% -40.36%
1132 BTBc Bitbase BTBc $0.005338 $1,619 0.25% -11.77% -29.72%
1133 FOR FORCE FOR $0.002205 $1,540 0.23% -17.59% -12.39%
1134 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $1,532 0.24% 0.68% 18.59%
1135 QBT Cubits QBT $0.001745 $1,451 0.25% -9.70% 115.76%
1136 FUDD DimonCoin FUDD $0.002375 $1,443 0.09% -0.47%
1137 OX OX Fina OX $0.000099 $1,441 -1.70% -46.74% -46.49%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071194 $1,422 0.09% -4.45% 15.70%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.92 $1,403 0.24% 0.67% 63.68%
1140 BPL Blockpool BPL $0.165601 $1,285 0.24% -5.10% -9.42%
1141 XOT Internet of T… XOT $2896.85 $1,263 0.24% 0.66% 19.19%
1142 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007570 $1,243 0.25% -5.39% 99.72%
1143 NTC Natcoin NTC $0.454870 $1,141 0.18% 124.43% -16.19%
1144 XRY Royalties XRY $0.047491 $1,111 0.25% -0.66% -30.11%
1145 PRES President Trump PRES $0.004173 $1,107 0.25% 0.69% -3.67%
1146 ACC AdCoin ACC $0.077529 $1,100 -2.45% -38.81% -5.46%
1147 EBIT eBIT EBIT $0.001546 $1,096 0.09% 100.13% 72.34%
1148 TOP TopCoin TOP $0.000873 $1,033 0.25% 50.90% -2.39%
1149 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,021 -4.46% 5.28% 2.39%
1150 GARY President Joh… GARY $0.069000 $1,017 0.25% -7.87% -33.07%
1151 MCI Musiconomi MCI $0.065836 $941 0.17% 6.26% 10.52%
1152 BIT First Bitcoin BIT $0.008734 $910 0.25% -26.93% -20.84%
1153 STU bitJob STU $0.036141 $900 6.25% -13.47% -44.26%
1154 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.066283 $893 0.24% 0.08% -12.79%
1155 ANTX Antimatter ANTX $0.000092 $889 0.25% -4.63% 100.97%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $870 0.09% 100.10% 160.72%
1157 GRN Granite GRN $0.013587 $860 0.24% -14.06% 12.21%
1158 PEC Peacecoin PEC $0.024262 $834 8.96% 14.41% -72.76%
1159 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000485 $834 25.31% -16.10% 18.27%
1160 YEL Yellow Token YEL $0.007119 $808 0.09% 58.75% 68.66%
1161 HIGH High Gain HIGH $0.000776 $807 0.24% -9.98% -21.80%
1162 PNX Phantomx PNX $0.017517 $799 -10.48% 1.16% 1.87%
1163 TIE TIES Network TIE $0.098793 $798 0.05% -0.42% 24.78%
1164 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072656 $757 0.25% -22.02% 21.12%
1165 WA WA Space WA $0.025523 $724 0.24% 16.13% 34.20%
1166 VULC Vulcano VULC $0.009354 $720 0.25% -15.64% 27.51%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002501 $645 -2.33% -15.07% -15.06%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006149 $619 0.27% -13.70% -8.47%
1169 MOTO Motocoin MOTO $0.002720 $592 0.26% 4.54% -15.63%
1170 BSN Bastonet BSN $0.000776 $590 0.25% 6.44% -27.53%
1171 MINEX Minex MINEX $0.050362 LowVol 0.25% -8.12% 8.54%
1172 DON Donationcoin DON $0.000591 LowVol -10.00% -11.58% 44.18%
1173 DASHS Dashs DASHS $0.028338 LowVol -13.66% -2.13% 2.21%
1174 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 0.09% -0.36% -33.26%
1175 SAK Sharkcoin SAK $0.002421 LowVol 0.21% 6.98% 33.35%
1176 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000194 LowVol 0.25% -32.88% -20.67%
1177 INDIA India Coin INDIA $0.000194 LowVol 0.25% 0.68% -27.21%
1178 FLASH Flash FLASH $0.004561 LowVol 0.25% -13.09% 3.29%
1179 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000106 LowVol 0.25% -62.80% -34.58%
1180 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 LowVol 0.15% 24.65% 13.06%
1181 BIRDS Birds BIRDS $0.000097 LowVol 0.25% -40.65%
1182 LKC LinkedCoin LKC $0.000194 LowVol 0.27% 17.62%
1183 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol 0.25% 0.68% 19.27%
1184 IPY Infinity Pay IPY $0.001235 LowVol 0.09% -45.04% -96.22%
1185 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001262 LowVol 0.25% -27.62% -36.68%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.242656 LowVol 0.24% -5.75% 21.91%
1187 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.09% 0.05% 24.20%
1188 ASN Aseancoin ASN $0.004755 LowVol 0.25% 28.00% 57.95%
1189 SKR Sakuracoin SKR $0.000960 LowVol 0.25% -14.09% 15.35%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.043249 LowVol 0.27% -10.93% 0.39%
1191 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.04% 5.37% 37.30%
1192 XQN Quotient XQN $0.005046 LowVol 0.25% 0.66% -20.23%
1193 RHFC RHFCoin RHFC $0.000970 LowVol 0.24% -28.09% 8.43%
1194 HYPER Hyper HYPER $0.011620 LowVol 0.27% -45.59%
1195 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -6.38% 2.08% -19.00%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 106.69% 110.77% 41.22%
1197 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 LowVol 0.09% -2.52% -9.21%
1198 SWP Swapcoin SWP $0.137734 LowVol 0.09% -35.09% 126.37%
1199 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003144 LowVol 1.89% -3.52% 18.08%
1200 BXC Bitcedi BXC $0.001844 LowVol 0.24% -19.96% 38.31%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.000982 LowVol 0.23% 2.57% 44.46%
1202 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol 0.05% -0.82% 18.08%
1203 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.20% 241.72% -67.24%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000291 LowVol 0.25% -24.49% -40.36%
1205 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000589 LowVol -2.17% 22.81% -9.66%
1206 LDCN LandCoin LDCN $0.003577 LowVol -14.99% 43.54% 129.81%
1207 GAY GAY Money GAY $0.014018 LowVol 0.27% -18.76% -16.68%
1208 LEPEN LePen LEPEN $0.000093 LowVol 0.27% -3.08% 14.86%
1209 DCRE DeltaCredits DCRE $0.146638 LowVol 0.24% 0.48%
1210 X2 X2 X2 $0.000097 LowVol 0.27% 19.27%
1211 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000291 LowVol 0.27% -24.49% -10.55%
1212 CLINT Clinton CLINT $0.008734 LowVol 0.25% -16.10%
1213 UR UR UR $0.000683 LowVol 0.08% 4.76% 14.54%
1214 CYDER Cyder CYDER $0.000291 LowVol 0.27% 0.68% 3.20%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000194 LowVol 0.27% 0.68% 24.00%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048523 LowVol 0.25% -22.56% -3.16%
1217 YES Yescoin YES $0.000097 LowVol 0.25% 99.31% 1262.77%
1218 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001997 LowVol -1.75% -8.01% -15.35%
1219 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039270 LowVol 1.98% 9.37% 27.76%
1220 SKC Skeincoin SKC $0.003008 LowVol 0.25% 4.03% -7.62%
1221 BUB Bubble BUB $0.015625 LowVol -6.71% -2.86% 9.93%
1222 XTD XTD Coin XTD $0.000097 LowVol 0.25% 0.68% 20.23%
1223 BEST BestChain BEST $0.001309 LowVol 0.10% 9.51% 14.77%
1224 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002911 LowVol 0.24% 1.18% -5.84%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -3.86% 20.83% 102.98%
1226 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003591 LowVol 0.24% -1.98% 16.13%
1227 FC Facecoin FC $0.001900 LowVol 0.09% -55.52% -45.10%
1228 IFC Infinitecoin IFC $0.000005 LowVol 0.19% -61.92%
1229 AXIOM Axiom AXIOM $0.014945 LowVol 0.25% 0.68% 19.27%
1230 QBC Quebecoin QBC $0.001650 LowVol 0.25% 0.68% 19.27%
1231 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol 0.24% 0.66% 17.92%
1232 PRIMU Primulon PRIMU $0.000097 LowVol 0.24% -49.67% -40.36%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.000679 LowVol 0.25% -29.53%
1234 HNC Huncoin HNC $0.001359 LowVol 0.25% 17.46% -18.88%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001206 LowVol 0.25% 7.80% -1.20%
1236 SHA SHACoin SHA $0.000582 LowVol 0.24% 0.66% 25.07%
1237 RCN Rcoin RCN $0.000097 LowVol 0.25% 0.68% 19.27%
1238 10MT 10M Token 10MT $0.002109 LowVol 0.05% -38.24% 3.22%
1239 TURBO TurboCoin TURBO $0.000097 LowVol 0.27% 20.16%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000097 LowVol 0.25% -49.66% -41.00%
1241 FUTC FutCoin FUTC $0.001650 LowVol 1.10% -13.90%
1242 TCR TheCreed TCR $0.000291 LowVol 0.25% -10.55%
1243 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 0.25% 0.66% 19.50%
1244 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001650 LowVol 0.27% -4.05% 14.45%
1245 SFE SafeCoin SFE $0.000097 LowVol 0.25% 0.74% 20.19%
1246 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000304 LowVol 0.09% 236.40% 541.76%
1247 WINK Wink WINK $0.000200 LowVol 0.25% -18.23%
1248 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005735 LowVol 0.25% 3.42% 59.48%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.004173 LowVol 0.25% 4.67% 32.12%
1250 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000679 LowVol 0.24% 17.44%
1251 DBG Digital Bulli… DBG $0.005726 LowVol 0.27% -1.00% 19.27%
1252 PRN Protean PRN $0.000068 LowVol -5.66% 33.83% 467.79%
1253 HCC Happy Creator… HCC $0.000388 LowVol 0.27% -42.48% -19.75%
1254 FAP FAPcoin FAP $0.011937 LowVol 0.25% 1.50% -30.87%
1255 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol 0.27% 0.65% -11.32%
1256 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol 0.25% 0.66% 22.17%
1257 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000485 LowVol 0.25% 25.85%
1258 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001068 LowVol -91.49% 31.19%
1259 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 32.03% -10.40% -98.14%
1260 TELL Tellurion TELL $0.000107 LowVol 0.22% -33.25% -39.68%
1261 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011181 LowVol 9.67% -12.13% 24.34%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002911 LowVol 0.24% -5.61% 2.03%
1263 9COIN 9COIN 9COIN $0.002911 LowVol -6.03% 4.15% -3.82%
1264 OP Operand OP $0.000873 LowVol 0.24% 19.17%
1265 XAU Xaucoin XAU $0.023388 LowVol 0.27% 23.37%
1266 ACES Aces ACES $0.000310 LowVol 0.25% 61.02% 281.48%
1267 AV AvatarCoin AV $0.031055 LowVol 0.25% 0.02% 22.62%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $2.90 LowVol 0.24% -5.27% 10.72%
1269 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004076 LowVol 0.25% 101.36% -57.18%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.465866 LowVol 0.25% -15.52% 18.72%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001068 LowVol 0.27% 0.68% 63.56%
1272 REGA Regacoin REGA $0.002135 LowVol 0.25% 4.80% -23.94%
1273 MBL MobileCash MBL $0.000291 LowVol 0.25% 0.68% -10.55%
1274 FBL Faceblock FBL $0.002090 LowVol 0.09% 1.31% -96.38%
1275 BGR Bongger BGR $0.000088 LowVol 0.60% -1.07% -15.28%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.300263 LowVol 0.24% 5.97% 38.26%
1277 CC CyberCoin CC $0.000097 LowVol 0.27%
1278 EGG EggCoin EGG $0.036878 LowVol 0.25%
1279 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003203 LowVol 0.27% -2.28% 12.46%
1280 MAVRO Mavro MAVRO $0.012034 LowVol 0.25% -0.13%
1281 CYC Cycling Coin CYC $0.000970 LowVol 0.24% 0.66%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009608 LowVol 0.27% -28.81%
1283 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002911 LowVol 0.25% -18.68%
1284 ABC Alphabit ABC $16.32 LowVol 0.25% 2.63% 18.17%
1285 BET BetaCoin BET $0.002911 LowVol 0.25% 28.35% 15.42%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003591 LowVol 0.25% 0.68%
1287 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol 0.34% 0.68% 20.16%
1288 MONETA Moneta MONETA $0.000291 LowVol 0.25% -24.50% -1.68%
1289 OCOW OCOW OCOW $0.004852 LowVol 0.25%
1290 NBIT netBit NBIT $0.049203 LowVol 0.25% 0.66% 6.09%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.017663 LowVol 0.25%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.008152 LowVol 0.24% 0.68%
1293 DUB Dubstep DUB $0.001941 LowVol 0.24% -8.47%
1294 RICHX RichCoin RICHX $0.006405 LowVol 0.24% 7.83%
1295 OMC Omicron OMC $0.109954 LowVol 0.25%
1296 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol 0.25% 0.66% -40.34%
1297 OPES Opescoin OPES $0.001941 LowVol 0.24% 8.42%
1298 CBD CBD Crystals CBD $0.001359 LowVol 0.25% 11.32%
1299 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1300 NBE BitCentavo NBE $9.1e-07 LowVol 0.59% 1.81% -36.03%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000195 LowVol -1.31%
1302 ELC Elacoin ELC $0.062434 LowVol -0.73% -9.68% -27.36%
1303 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.45%
1304 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.21%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 20.23% -47.72%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.15%
1307 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 4.54%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1309 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.44%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.17% 17.08%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.20% 17.15%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.39% 12.51%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.95% 53.76%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.14%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078419 LowVol 25.69%
1323 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.14%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi