Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1327 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9742.43 trên tổng giá trị $162,753,382,169

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $478.63 trên tổng giá trị $45,946,753,648

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1596.10 trên tổng giá trị $26,855,918,746

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.275442 trên tổng giá trị $10,638,360,672

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $351.95 trên tổng giá trị $5,869,005,875

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.196278 trên tổng giá trị $410,892 đã biến động tăng 249.07% trong 1h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000047 trên tổng giá trị $1,077,654 đã biến động tăng 175.16% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000185 trên tổng giá trị $2,058,319 đã biến động tăng 102.35% trong 1h qua

    + Đồng NTC Natcoin (NTC) đang có giá hiện tại $0.454008 trên tổng giá trị đã biến động tăng 95.02% trong 1h qua

    + Đồng YOC Yocoin (YOC) đang có giá hiện tại $0.027266 trên tổng giá trị $2,970,181 đã biến động tăng 88.45% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000096 trên tổng giá trị $74,790 đã biến động tăng 263.62% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 243.93% trong 24h qua

    + Đồng HYTV Hyper TV (HYTV) đang có giá hiện tại $0.017571 trên tổng giá trị đã biến động tăng 224.87% trong 24h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.196278 trên tổng giá trị $410,892 đã biến động tăng 217.79% trong 24h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000506 trên tổng giá trị $203,086 đã biến động tăng 216.48% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1406.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011278 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1285.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.258571 trên tổng giá trị $519,111 đã biến động tăng 1037.94% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.064736 trên tổng giá trị $291,312 đã biến động tăng 765.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000073 trên tổng giá trị đã biến động tăng 559.60% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MILO MiloCoin MILO $32,921 $0.003051 10,789,954 $937 -0.06% 25.57% 58.54%
702 CREVA CrevaCoin CREVA $29,713 $0.000817 36,390,750 $1,317 -0.45% 4.46% -6.40%
703 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $27,841 $0.002166 12,853,250 $1,345 54.36% 114.76% -31.24%
704 TSTR Tristar Coin TSTR $26,767 $0.005324 5,027,857 $642 -0.12% -21.07% -54.63%
705 ERY Eryllium ERY $22,207 $0.004238 5,240,303 $509 -0.13% -5.00% -11.31%
706 SOCC SocialCoin SOCC $21,792 $0.015736 1,384,879 $1,652 -0.15% 195.93% 16.65%
707 ELS Elysium ELS $17,833 $0.004453 4,005,012 $635 31.36% 4.75% 51.64%
708 MGM Magnum MGM $16,379 $0.004162 3,935,156 $500 -0.06% -41.63% 70.41%
709 LVPS LevoPlus LVPS $14,062 $0.009292 1,513,256 $2,551 -0.06% 3.71% 36.53%
710 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $12,283 $0.014439 850,702 $1,699 2.30% 32.77% 129.32%
711 XRC Rawcoin XRC $12,203 $0.017312 704,882 $838 -0.11% 4.00% -51.85%
712 ARGUS Argus ARGUS $10,980 $0.009562 1,148,324 $1,056 -0.06% 10.65% 43.21%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $10,462 $0.003281 3,188,280 $7,260 -1.67% -5.13% 78.44%
714 CRTM Corethum CRTM $8,412 $0.003365 2,500,000 $854 0.22% 1.10% -3.66%
715 JS JavaScript Token JS $7,954 $0.000995 7,991,996 $733 0.22% -44.91% 27.06%
716 HMC HarmonyCoin HMC $6,013 $0.010822 555,637 $3,657 -7.96% -7.86% 10.89%
717 DMB Digital Money… DMB $340 $0.000808 421,300 $1,685 -21.18% -15.93% -35.44%
718 FAL Falcoin FAL $76 $0.000387 196,766 $1,810 42.78% -5.92% -3.35%
719 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 74,215 $694 -0.12% 0.45% 18.90%
720 UNITY SuperNET UNITY $35,910,102 $44.00 816,061 LowVol -4.26% -29.84% -24.98%
721 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 0.00% 22.92%
722 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
723 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.07%
724 PGL Prospectors Gold PGL $4,994,616 $0.077436 64,500,000 LowVol -0.05% 0.33% -3.90%
725 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
726 YASH YashCoin YASH $4,839,878 $0.483975 10,000,264 LowVol -0.12% 0.47% 46.39%
727 XC XCurrency XC $4,599,603 $0.784039 5,866,548 LowVol -0.08% 1.71% -12.46%
728 ECOB Ecobit ECOB $4,519,644 $0.010169 444,444,444 LowVol -0.14% -3.81% -2.69%
729 ARC Arcade Token ARC $4,239,199 $2.59 1,639,402 20.73%
730 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,100,425 $0.625065 6,559,998 LowVol 2.42% 38.69%
731 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
732 EMV Ethereum Movi… EMV $1,711,601 $0.260650 6,566,666 LowVol 0.22% 12.79%
733 JNS Janus JNS $1,675,131 $0.073005 22,945,335 LowVol -1.02% -31.98% -36.93%
734 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,637,801 $0.270058 6,064,628 LowVol -0.12% 81.13%
735 RC RussiaCoin RC $1,418,131 $0.169271 8,377,873 LowVol -0.08% 14.81% -15.28%
736 INPAY InPay INPAY $1,161,540 $0.116154 10,000,000 LowVol -0.12% -18.67%
737 AHT Bowhead AHT $1,122,824 $0.140353 8,000,000 LowVol -0.12% 0.34% -33.69%
738 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,077,654 $0.000047 22,840,808,030 LowVol 175.16% -37.24% -44.85%
739 SHORTY Shorty SHORTY $1,074,420 $0.010744 100,000,000 LowVol -0.12% 1.87% 24.75%
740 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 0.25% 125.28%
741 HTC HitCoin HTC $1,064,388 $0.000097 10,996,318,099 LowVol -0.12% 18.89%
742 GRE Greencoin GRE $1,056,470 $0.000296 3,570,168,641 LowVol -0.15% 2.01% -17.44%
743 MBI Monster Byte MBI $1,034,065 $0.061468 16,822,736 LowVol 1.53% 1.62% 33.59%
744 ANC Anoncoin ANC $1,030,913 $0.488511 2,110,317 LowVol 10.42% 1.14% 49.49%
745 SDC ShadowCash SDC $901,446 $0.134642 6,695,133 LowVol -0.08% 65.23%
746 STRC StarCredits STRC $759,416 $0.168759 4,500,000 LowVol 0.03% 0.54% 16.64%
747 GIM Gimli GIM $748,790 $0.009360 80,000,000 LowVol 0.22% -29.12% -21.11%
748 METAL MetalCoin METAL $744,600 $0.009679 76,925,527 LowVol -0.12% -5.23%
749 XGR GoldReserve XGR $696,421 $0.040557 17,171,382 LowVol -0.13% -32.44% -5.33%
750 UFO UFO Coin UFO $675,213 $0.000194 3,487,852,512 LowVol -0.13% 0.45% 14.22%
751 LNK Link Platform LNK $663,967 $13.98 47,503 LowVol 0.20% 20.79% -33.31%
752 MAC Machinecoin MAC $650,750 $0.032216 20,199,575 LowVol -0.06% -1.04% -16.54%
753 HBN HoboNickels HBN $647,168 $0.010841 59,696,358 LowVol -0.13% 0.45% 10.54%
754 USC Ultimate Secu… USC $601,698 $0.058174 10,343,113 LowVol -0.12% 0.45% 35.63%
755 FJC FujiCoin FJC $580,905 $0.000485 1,197,226,063 LowVol -10.10% -0.86% 16.11%
756 OPAL Opal OPAL $529,700 $0.034979 15,143,504 LowVol -0.12% 26.62% 92.56%
757 SAC SACoin SAC $529,494 $0.075500 7,013,167 LowVol -0.12% -11.96% 2.53%
758 ITI iTicoin ITI $513,050 $16.03 32,000 LowVol 0.26% -21.27% -20.90%
759 VLT Veltor VLT $501,894 $0.904549 554,855 LowVol -0.06% 41.73% -9.72%
760 BUCKS SwagBucks BUCKS $478,879 $1.52 315,525 LowVol 8.85% 12.87% 34.72%
761 RIYA Etheriya RIYA $466,126 $0.294731 1,581,531 LowVol -0.22% -27.22% -19.74%
762 VAL Valorbit VAL $459,035 $0.000097 4,742,346,801 LowVol -0.05% 0.45% 18.90%
763 FNC FinCoin FNC $442,878 $0.034389 12,878,667 LowVol -0.10% 0.12% -17.58%
764 AMBER AmberCoin AMBER $422,989 $0.009679 43,699,481 LowVol -0.13%
765 V Version V $409,533 $0.000876 467,480,057 LowVol -0.07% -17.12% 7.89%
766 AU AurumCoin AU $391,647 $1.32 296,216 LowVol 0.70% 8.70% 16.05%
767 ICN iCoin ICN $387,020 $0.013261 29,185,075 LowVol -0.13% 13.73% 10.56%
768 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.17%
769 Q2C QubitCoin Q2C $360,344 $0.001452 248,184,305 LowVol -0.13% 7.82% 42.87%
770 SLG Sterlingcoin SLG $354,654 $0.084333 4,205,421 LowVol -0.12% -9.03% 5.88%
771 DVC Devcoin DVC $348,225 $0.000023 15,156,557,500 57.02%
772 BRIT BritCoin BRIT $342,791 $0.016118 21,268,092 LowVol -0.13% -3.86% 14.38%
773 GUN Guncoin GUN $341,929 $0.001742 196,278,478 LowVol -0.12% 3.76% 0.96%
774 KOBO Kobocoin KOBO $338,821 $0.013717 24,700,248 LowVol -52.71% -50.72% -40.49%
775 FC2 FuelCoin FC2 $334,446 $0.003291 101,623,635 LowVol -0.12% -28.84% 39.40%
776 JET Jetcoin JET $330,559 $0.067981 4,862,509 LowVol -23.25% 0.79% -45.30%
777 STS Stress STS $329,947 $0.000584 565,134,332 LowVol 0.98% 19.53%
778 TALK BTCtalkcoin TALK $323,335 $0.004952 65,290,635 LowVol -0.46% -22.41% -42.11%
779 UNI Universe UNI $322,730 $0.029619 10,895,928 LowVol -0.12% -9.59% 2.68%
780 WAY WayGuide WAY $300,186 $0.003001 100,040,708 LowVol -0.12% -5.95%
781 CHESS ChessCoin CHESS $294,508 $0.005451 54,032,769 LowVol -3.09% -33.90% 33.69%
782 TRK Truckcoin TRK $293,419 $0.001890 155,266,008 LowVol -0.70% 15.15% 24.42%
783 SHDW Shadow Token SHDW $286,661 $0.040952 7,000,000 LowVol 0.95% 4.62%
784 BXT BitTokens BXT $274,635 $0.492190 557,985 LowVol 3.20% -42.44% -19.64%
785 OTX Octanox OTX $271,510 $0.031942 8,500,001 LowVol -26.76% -27.98% 3.79%
786 UNIC UniCoin UNIC $269,264 $0.090777 2,966,210 LowVol 0.53% 11.66% 50.79%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 12.96%
788 RBIES Rubies RBIES $260,101 $0.024973 10,415,252 LowVol -0.12% 3.53% 10.44%
789 XLC LeviarCoin XLC $259,620 $0.026648 9,742,764 LowVol -1.07% -14.20% 26.64%
790 8BIT 8Bit 8BIT $259,108 $0.222522 1,164,415 LowVol -0.10% 10.69% 12.51%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $256,192 $0.000006 46,227,382,499 LowVol 0.06% 6.33% 2.86%
792 VIDZ PureVidz VIDZ $254,031 $0.002028 125,279,775 LowVol -0.07% 0.25% 10.31%
793 NYAN Nyancoin NYAN $244,144 $0.000767 318,119,724 LowVol -0.18% -0.43% 1.68%
794 TTC TittieCoin TTC $239,194 $0.000190 1,259,816,434 LowVol -0.24% 95.14% 28.09%
795 BTCR Bitcurrency BTCR $234,255 $0.001381 169,598,616 LowVol -0.08% 45.60% 8.87%
796 GAIA GAIA GAIA $228,236 $0.009470 24,101,381 LowVol -0.06% -23.53%
797 CCN Cannacoin CCN $226,535 $0.048203 4,699,580 LowVol -0.12% 5.55% 30.37%
798 FLY Flycoin FLY $220,475 $1.05 210,806 LowVol -0.12%
799 SH Shilling SH $216,875 $0.005517 39,308,025 LowVol -0.13% -18.20% 130.44%
800 GLC GlobalCoin GLC $214,480 $0.003291 65,171,010 LowVol -0.13% 12.83% 10.43%
801 KUSH KushCoin KUSH $212,386 $0.038999 5,445,886 LowVol -0.41% 5.43% 19.35%
802 PR Prototanium PR $210,713 $1.08 195,850 LowVol -0.12% -18.31% 2.04%
803 LTB LiteBar LTB $208,443 $0.260326 800,702 LowVol -0.13% -1.31% 9.09%
804 BIGUP BigUp BIGUP $205,986 $0.000097 2,116,985,781 LowVol -1.30% 0.98% 6.82%
805 BOLI Bolivarcoin BOLI $204,150 $0.024535 8,320,750 LowVol 3.22% 16.12% 10.27%
806 J Joincoin J $201,968 $0.082490 2,448,402 LowVol -4.37% -21.32% -16.06%
807 XPY PayCoin XPY $201,418 $0.017036 11,823,161 LowVol -0.12% -2.28% 11.46%
808 LOT LottoCoin LOT $201,231 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -1.31% -1.31% 2.16%
809 CAGE CageCoin CAGE $200,428 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.25% 12.71% -97.54%
810 XRE RevolverCoin XRE $198,393 $0.008897 22,299,308 LowVol -0.12% 22.41% 43.01%
811 EMD Emerald Crypto EMD $191,670 $0.010026 19,117,129 LowVol -0.15% -0.66% 25.85%
812 EVO Evotion EVO $187,667 $0.059367 3,161,162 LowVol -7.83% -5.48% 42.82%
813 888 OctoCoin 888 $186,350 $0.003705 50,303,220 LowVol -0.16% 4.74% 0.07%
814 KED Darsek KED $186,012 $0.013738 13,539,870 LowVol 1.10% 15.26% -18.31%
815 BLRY BillaryCoin BLRY $185,387 $0.020617 8,991,811 LowVol -0.08% 41.70% 225.10%
816 TGC Tigercoin TGC $181,208 $0.004162 43,536,800 LowVol -0.12% -3.20% -12.19%
817 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $178,015 $0.013514 13,172,629 LowVol 4.37% -1.06% 19.77%
818 LEA LeaCoin LEA $177,390 $0.000567 312,815,490 LowVol -0.38% 5.82% 31.98%
819 ZUR Zurcoin ZUR $176,235 $0.002033 86,700,432 LowVol -0.06% 2.26% 31.96%
820 WMC WMCoin WMC $175,181 $0.015197 11,527,489 LowVol -0.12% 0.45% 18.76%
821 GAP Gapcoin GAP $169,655 $0.014131 12,005,434 LowVol -0.08% 0.25% 28.84%
822 I0C I0Coin I0C $168,400 $0.008025 20,984,853 LowVol -0.13% -1.59% -28.53%
823 GRT Grantcoin GRT $166,718 $0.003872 43,059,627 LowVol -0.12% 2.41% 21.94%
824 ACOIN Acoin ACOIN $164,220 $0.134597 1,220,085 LowVol 2.54% -5.29% 5.82%
825 LANA LanaCoin LANA $163,408 $0.000195 836,985,813 LowVol -12.17% -26.43% -41.52%
826 EVIL Evil Coin EVIL $162,118 $0.007712 21,020,383 LowVol 2.03% 4.58% 9.02%
827 XPD PetroDollar XPD $161,493 $0.002524 63,993,275 LowVol -0.16% -24.73% -15.34%
828 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol
829 SPACE SpaceCoin SPACE $158,085 $0.007568 20,887,284 LowVol -0.13% -19.21% 20.38%
830 URC Unrealcoin URC $155,023 $0.022069 7,024,402 LowVol -0.05% -0.85% 33.58%
831 YAC Yacoin YAC $150,687 $0.001258 119,751,606 LowVol -0.13% 0.45% 19.34%
832 ARI Aricoin ARI $148,322 $0.001057 140,262,505 LowVol -0.23% -4.86% 62.52%
833 RBX Ripto Bux RBX $148,040 $0.000388 381,236,123 LowVol 0.00% -2.46% -12.12%
834 HAL Halcyon HAL $147,459 $0.027974 5,271,329 LowVol -0.12% 0.45% 62.84%
835 ANTI AntiBitcoin ANTI $143,696 $0.008228 17,465,159 LowVol -0.06% 0.45% 30.06%
836 RED RedCoin RED $143,465 $0.001936 74,107,896 LowVol 5.12% 11.96% 94.13%
837 BITGOLD bitGold BITGOLD $141,152 $1568.89 89.9694 LowVol 0.25% 24.00% 17.82%
838 GP GoldPieces GP $140,788 $0.115385 1,220,161 LowVol 2.96% -0.13% 50.41%
839 PHS Philosopher S… PHS $139,136 $0.023134 6,014,340 LowVol -0.08% 0.87% 2.96%
840 FIRE Firecoin FIRE $133,951 $1.36 98,412 LowVol -0.12% 0.90% 29.16%
841 HMP HempCoin HMP $131,316 $0.000097 1,356,645,470 LowVol -0.05% 18.89%
842 MNM Mineum MNM $130,046 $0.013781 9,436,367 LowVol 0.88% -10.53% 2.45%
843 CNNC Cannation CNNC $128,896 $0.052040 2,476,893 LowVol -0.40% 13.48% 27.94%
844 MARS Marscoin MARS $127,843 $0.004521 28,279,074 LowVol -0.10% 17.65% 69.38%
845 FRN Francs FRN $127,546 $0.032982 3,867,080 LowVol -0.26% -9.87% 3.55%
846 DRXNE DROXNE DRXNE $127,460 $0.002033 62,703,869 LowVol -0.25% -1.34% 16.10%
847 PX PX PX $119,883 $0.001258 95,271,361 LowVol -0.12% 331.02%
848 CYP Cypher CYP $119,529 $0.018778 6,365,285 LowVol -0.12% 20.62%
849 FLAX Flaxscript FLAX $117,242 $0.021000 5,582,840 LowVol -0.12% 1.71% 55.95%
850 QCN QuazarCoin QCN $117,023 $0.019359 6,044,911 LowVol -12.63% -22.56% 11.38%
851 CACH CacheCoin CACH $116,502 $0.027771 4,195,132 LowVol -0.08% -4.00% 13.72%
852 CON PayCon CON $115,983 $0.005033 23,042,604 LowVol 0.33% -12.93% 42.65%
853 FRK Franko FRK $114,959 $0.123510 930,767 LowVol -0.13% 18.77%
854 ICE iDice ICE $114,688 $0.073002 1,571,013 LowVol -0.14% -66.90% -56.56%
855 OHM OHM OHM $114,542 $0.003872 29,583,603 LowVol -0.12% -4.33%
856 020 020LondonCoin 020 $112,083 $7.1e-07 156,911,920,248 LowVol 0.20%
857 DLC Dollarcoin DLC $111,067 $0.012196 9,106,714 LowVol -0.12% 1.25% 32.41%
858 UNITS GameUnits UNITS $108,915 $0.031361 3,472,983 LowVol -0.08% -10.78% 15.92%
859 ISL IslaCoin ISL $108,863 $0.071919 1,513,704 LowVol -0.12% 17.65%
860 XCT C-Bit XCT $106,264 $0.000676 157,223,250 LowVol -0.09% -3.93% -1.20%
861 BLC Blakecoin BLC $106,229 $0.007024 15,122,697 LowVol -0.12% 31.03% 59.86%
862 CAP Bottlecaps CAP $105,156 $0.000514 204,461,329 LowVol
863 ARCO AquariusCoin ARCO $104,904 $0.070949 1,478,577 LowVol -0.28% -16.49% 22.69%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $104,789 $0.132125 793,108 LowVol 24.39% 34.45% 113.52%
865 SRC SecureCoin SRC $100,308 $0.012235 8,198,176 LowVol -14.71% 6.65% 33.78%
866 IMS Independent M… IMS $99,721 $0.018574 5,368,934 LowVol -0.19% 20.69% 18.33%
867 PXI Prime-XI PXI $98,451 $0.005559 17,708,875 LowVol -0.16% -0.69% 30.94%
868 TSE Tattoocoin (S… TSE $96,219 $0.001064 90,421,856 LowVol -0.13% 22.69% 45.00%
869 VC VirtualCoin VC $95,469 $0.009486 10,064,287 LowVol -0.12%
870 XCRE Creatio XCRE $94,437 $0.004602 20,520,514 LowVol -0.12% 18.62% 31.49%
871 ALL Allion ALL $94,266 $0.015206 6,199,359 LowVol -4.87% 11.22% 38.24%
872 GPU GPU Coin GPU $93,629 $0.002313 40,477,042 LowVol -3.74% -3.32% 38.36%
873 COXST CoExistCoin COXST $93,225 $0.003440 27,100,000 LowVol 1.53% 118.44%
874 XCO X-Coin XCO $92,321 $0.007454 12,384,976 LowVol 3.93% 0.43% 2.62%
875 SLING Sling SLING $91,803 $0.085470 1,074,095 LowVol -0.12% -36.51% -21.55%
876 BTQ BitQuark BTQ $90,342 $0.010067 8,974,334 LowVol -0.13% -19.02% -37.06%
877 SLM Slimcoin SLM $89,644 $0.006001 14,937,439 LowVol -0.08% -1.14% 18.90%
878 ECA Electra ECA $85,396 $0.000004 21,776,854,675 LowVol -1.60% -65.38% -61.38%
879 CAT Catcoin CAT $82,561 $0.013358 6,180,800 LowVol -0.13% 3.06% -15.40%
880 SOON SoonCoin SOON $80,808 $0.006484 12,462,620 LowVol -0.08% 1.92% 20.51%
881 MST MustangCoin MST $80,133 $0.127126 630,343 LowVol 0.28% 6.42% 29.55%
882 ICOB ICOBID ICOB $79,523 $0.000745 106,701,874 LowVol -0.36% 29.51% 71.23%
883 CRX Chronos CRX $77,760 $0.001055 73,729,962 LowVol -0.23% 22.00% 43.02%
884 JWL Jewels JWL $76,186 $0.003775 20,181,636 LowVol -0.06% -2.06% 29.68%
885 MRJA GanjaCoin MRJA $74,981 $0.016842 4,451,920 LowVol -0.12% 1.63% -46.54%
886 KURT Kurrent KURT $74,807 $0.007541 9,919,485 LowVol -0.12% 24.54% 24.56%
887 611 SixEleven 611 $74,748 $0.173700 430,330 LowVol -0.05% -11.43% 8.74%
888 VUC Virta Unique … VUC $73,804 $0.001202 61,416,525 LowVol -10.04% -8.36% -13.07%
889 PHO Photon PHO $73,801 $0.000004 20,381,781,608 LowVol 0.64% 3.74% 52.83%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $73,780 $0.002959 24,931,054 LowVol -0.05% 9.68% 24.24%
891 ATX Artex Coin ATX $72,614 $0.003866 18,781,750 LowVol -0.08% -4.45% 19.44%
892 BITZ Bitz BITZ $72,458 $0.036395 1,990,891 LowVol -0.05% 0.46% 66.79%
893 GPL Gold Pressed … GPL $72,324 $0.283028 255,536 LowVol -0.12% 5.27% 44.21%
894 BTPL Bitcoin Planet BTPL $72,215 $0.013137 5,496,929 LowVol 0.35% -23.48% -15.29%
895 BAS BitAsean BAS $71,088 $0.014217 5,000,000 LowVol 0.20% -0.05% 4.71%
896 CPN CompuCoin CPN $70,250 $0.003581 19,615,019 LowVol -0.12% -15.16% 16.13%
897 SPT Spots SPT $69,801 $0.003115 22,406,021 LowVol 0.34% -0.69% 33.54%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $69,755 $0.000875 79,719,140 LowVol -1.48% 45.89% 43.88%
899 DRM Dreamcoin DRM $69,474 $0.028361 2,449,632 LowVol -0.12% 0.45% 53.24%
900 SCRT SecretCoin SCRT $67,946 $0.016068 4,228,672 LowVol -0.13% 20.81%
901 300 300 Token 300 $64,596 $215.32 300 LowVol 3.96% 0.44% 55.58%
902 BIP BipCoin BIP $63,634 $0.039105 1,627,261 LowVol -0.06% -8.57% 46.39%
903 $$$ Money $$$ $62,687 $0.001366 45,887,218 LowVol -0.05% 9.33% 35.39%
904 BIOS BiosCrypto BIOS $62,478 $0.003001 20,821,709 LowVol -0.12% 15.86% 76.75%
905 RPC RonPaulCoin RPC $59,979 $0.067312 891,050 LowVol -0.14% 4.95% 10.51%
906 URO Uro URO $59,132 $0.048978 1,207,310 LowVol -0.12% 0.25% 19.58%
907 GCC GuccioneCoin GCC $58,906 $0.002904 20,285,537 LowVol -0.12% 0.46% 24.35%
908 EMP EMoneyPower EMP $58,688 $0.006379 9,200,000 LowVol 0.69%
909 CASH Cashcoin CASH $58,082 $0.001258 46,158,242 LowVol -0.08% 13.96% 10.40%
910 CF Californium CF $57,684 $0.024005 2,403,009 LowVol -0.12% -0.34% -6.09%
911 JIN Jin Coin JIN $56,888 $0.005776 9,848,485 LowVol 1.02% 93.39%
912 GLT GlobalToken GLT $55,906 $0.002154 25,949,900 LowVol -0.13% 6.47% -4.88%
913 WARP WARP WARP $55,550 $0.050721 1,095,224 LowVol -0.12% 0.45% 19.68%
914 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,421 $0.006777 8,030,000 LowVol -0.05% -1.06% 18.27%
915 ZYD Zayedcoin ZYD $54,393 $0.008712 6,243,840 LowVol -0.12% -2.79% 13.84%
916 BRAIN Braincoin BRAIN $53,740 $0.005324 10,094,424 LowVol -0.05% -1.34% 35.32%
917 ARB ARbit ARB $52,658 $0.006776 7,771,635 LowVol -0.08%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.05%
919 SOIL SOILcoin SOIL $51,195 $0.008978 5,702,048 LowVol -0.13% -1.82% 34.45%
920 DRS Digital Rupees DRS $49,443 $0.000097 510,802,961 LowVol -0.12% 18.90%
921 XBTS Beatcoin XBTS $48,723 $0.031956 1,524,686 LowVol -2.51% -9.90% 6.72%
922 CXT Coinonat CXT $48,457 $0.005619 8,623,200 LowVol -34.94% -2.98% 36.07%
923 BSC BowsCoin BSC $48,350 $0.008712 5,550,102 LowVol -0.13% -0.62% 20.23%
924 BRAT BRAT BRAT $47,399 $0.000296 160,000,000 LowVol -0.08% 53.72% 21.44%
925 DIBC DIBCOIN DIBC $47,249 $0.009450 5,000,000 LowVol -16.59% -11.53% -26.72%
926 UET Useless Ether… UET $45,106 $0.011374 3,965,716 LowVol 0.22% 50.74% 103.59%
927 MND MindCoin MND $43,720 $0.003485 12,546,625 LowVol -0.06% -2.26% 15.80%
928 SONG SongCoin SONG $43,272 $0.001329 32,565,300 LowVol 0.08% -10.13% 132.04%
929 SFC Solarflarecoin SFC $42,772 $0.003037 14,083,450 LowVol 0.33% 0.15% -21.31%
930 CESC CryptoEscudo CESC $41,846 $0.000290 144,105,100 LowVol -0.12% 0.45% 78.34%
931 STEPS Steps STEPS $41,465 $0.002226 18,625,017 LowVol -0.08% 0.46% 14.96%
932 PIE PIECoin PIE $41,151 $0.002323 17,714,156 LowVol -0.12% -13.90% -54.26%
933 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,127 $0.015302 2,622,273 LowVol 1.38% -3.79%
934 RIDE Ride My Car RIDE $39,212 $0.000387 101,276,976 LowVol -0.12% 33.95% 137.70%
935 DES Destiny DES $39,183 $0.024489 1,600,000 LowVol -0.12% 72.90% 97.98%
936 ORLY Orlycoin ORLY $39,019 $0.001065 36,646,779 LowVol -0.12% 0.46% 15.64%
937 PULSE Pulse PULSE $38,754 $0.002710 14,298,972 LowVol -0.06% 13.14%
938 NRO Neuro NRO $38,538 $0.001065 36,194,982 LowVol -0.12% -30.94% -29.26%
939 CMT Comet CMT $38,517 $0.044129 872,830 LowVol -0.53% -4.51% -4.36%
940 KNC KingN Coin KNC $37,505 $18.68 2,008 LowVol -0.05% 21.17% 43.27%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $37,277 $0.001841 20,252,746 LowVol -0.23% -3.54% 24.03%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,245 $0.001840 20,245,510 LowVol -0.21% 0.48%
943 KIC KibiCoin KIC $36,989 $0.002516 14,701,000 LowVol -0.08% 9.65% -15.07%
944 EREAL eREAL EREAL $36,942 $0.000552 66,909,634 LowVol 0.22% -7.58% -4.58%
945 ACP AnarchistsPrime ACP $36,880 $0.008392 4,394,874 LowVol 0.65% -7.08% -36.71%
946 CRT CRTCoin CRT $36,830 $0.464616 79,270 LowVol -0.13% 0.45% 18.90%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $35,803 $0.000059 608,557,394 LowVol 7.12% 9.02% 31.40%
948 EGO EGO EGO $34,846 $0.000581 60,000,001 LowVol -0.08% 18.89%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,878 $0.000484 70,000,000 LowVol -0.12% 0.45% 28.48%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $33,687 $0.000871 38,669,634 LowVol -0.06% 18.89%
951 G3N G3N G3N $33,670 $0.004453 7,561,891 LowVol -0.05% 2.68% 20.97%
952 GBT GameBet Coin GBT $32,930 $0.001549 21,262,780 LowVol -0.12% 0.46% -8.45%
953 VIP VIP Tokens VIP $32,310 $0.000387 83,450,403 LowVol -0.12% 0.45% 17.38%
954 IMX Impact IMX $31,800 $0.000290 109,509,049 LowVol -0.12% 35.98% 91.99%
955 PLNC PLNcoin PLNC $31,429 $0.001839 17,089,600 LowVol -0.13% -20.48% -5.59%
956 DPAY DPAY DPAY $30,797 $0.000387 79,541,001 LowVol -0.12% 0.45%
957 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,388 $0.006292 4,829,945 LowVol -0.12% 13.43% 9.66%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $30,342 $0.001452 20,898,106 LowVol -0.05% -15.23% -28.66%
959 MTM MTMGaming MTM $29,665 $0.009888 2,999,967 LowVol 0.47% 11.72% 78.35%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $29,039 $0.000290 100,000,000 LowVol -0.12% 0.46% -21.54%
961 ICON Iconic ICON $28,293 $0.047720 592,894 LowVol -0.12% -1.73% 17.30%
962 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 143.13%
963 LUNA Luna Coin LUNA $28,237 $0.017531 1,610,718 LowVol -0.64% 5.74% 31.85%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,038 $0.031362 894,026 LowVol -0.12% 0.76% 18.16%
965 PSB Pesobit PSB $27,275 $0.000811 33,627,307
966 PLACO PlayerCoin PLACO $27,196 $0.000774 35,120,000 LowVol -0.12% -10.71% 1.33%
967 PEX PosEx PEX $25,883 $0.010551 2,453,240 LowVol -0.12% 0.45% 17.82%
968 CAB Cabbage CAB $25,409 $0.002420 10,499,996 LowVol -0.12% -28.25% -20.97%
969 LIR LetItRide LIR $24,575 $0.000678 36,269,092 LowVol -0.05% 0.46% 4.03%
970 LTCR Litecred LTCR $23,995 $0.000794 30,227,750 LowVol -0.06% -3.96% -8.81%
971 ZNE Zonecoin ZNE $23,743 $0.009196 2,581,970 LowVol -0.06% 18.89%
972 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,494 $0.031168 753,776 LowVol -0.12% 0.45% 20.02%
973 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 12.55%
974 BNX BnrtxCoin BNX $23,061 $0.000870 26,493,001 LowVol -0.15% 14.45% 62.73%
975 CNC CHNCoin CNC $22,975 $0.000480 47,817,375 LowVol 0.28% -0.27% 45.67%
976 WBB Wild Beast Block WBB $22,719 $0.137316 165,451 LowVol -0.12% -16.37% 26.01%
977 HVCO High Voltage HVCO $22,273 $0.014906 1,494,171 LowVol -0.12% 0.46% 15.89%
978 VRS Veros VRS $22,034 $0.000045 486,609,040 LowVol -0.16% -11.19% -29.47%
979 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
980 IBANK iBank IBANK $20,154 $0.004453 4,526,324 LowVol -0.12% -5.70% -8.84%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $18,878 $0.001662 11,361,817 LowVol -6.79% -10.57% -13.06%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $18,302 $0.000581 31,512,613 LowVol -0.12% 0.46% 18.89%
983 SDP SydPak SDP $18,211 $0.114024 159,708 LowVol -0.08% 0.46% 18.90%
984 DIX Dix Asset DIX $17,978 $1.8e-07 100,000,000,000 LowVol -0.23% 81.34% 137.27%
985 BIOB BioBar BIOB $17,147 $0.019359 885,756 LowVol -0.12% -20.59% -6.38%
986 SCS Speedcash SCS $17,137 $0.065449 261,831 LowVol -1.13%
987 XOC Xonecoin XOC $16,668 $0.039686 420,000 LowVol -0.12% -10.47% 1.98%
988 RSGP RSGPcoin RSGP $13,633 $7.89 1,727 LowVol -1.32%
989 TRADE Tradecoin TRADE $13,114 $0.001742 7,526,571 LowVol -0.12% -4.84% -30.96%
990 QBK Qibuck Asset QBK $12,326 $0.007375 1,671,379 LowVol 0.47% 32.64%
991 GEERT GeertCoin GEERT $11,960 $0.002349 5,091,200 LowVol -0.86% -3.93% 26.53%
992 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
993 SANDG Save and Gain SANDG $10,976 $0.003581 3,064,800 LowVol -0.12% 26.09%
994 GRIM Grimcoin GRIM $10,715 $0.001038 10,324,802 LowVol 7.15% 24.58% 50.91%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $10,430 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.38%
996 VOLT Bitvolt VOLT $10,240 $0.000678 15,112,554 LowVol -0.12% 40.63% 17.60%
997 P7C P7Coin P7C $10,227 $0.000290 35,220,238 LowVol -0.13% -11.97%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,310 $0.001028 9,052,698 LowVol -0.12% 52.60% 80.46%
999 DAS DAS DAS $9,308 $0.003549 2,622,886 LowVol -0.07% -29.59% -46.08%
1000 NODC NodeCoin NODC $8,448 $0.005033 1,678,439 LowVol -0.12% -7.52% 21.23%
1001 CONX Concoin CONX $7,420 $0.009970 744,266 LowVol -0.12% -1.39% 3.87%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $6,372 $0.001896 3,360,417 LowVol 0.50% -26.52% 75.07%
1003 MRNG MorningStar MRNG $6,312 $0.000194 32,604,653 LowVol -0.12% 97.31% -52.25%
1004 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol 2.43%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,835 $0.022825 211,827 LowVol 0.47% 44.16%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,786 LowVol 0.09%
1007 NANOX Project-X NANOX $4,545 $58076.90 0.078264 LowVol -0.12% 0.45% -23.43%
1008 BBC BigBoobsCoin BBC $4,212 $0.020454 205,919 -32.40%
1009 LEX Lex4All LEX $3,635 $0.003635 1,000,000 12.61% 28.27%
1010 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1011 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 210.76%
1012 XNG Enigma XNG $3,219 $0.193590 16,627 LowVol -0.12% -20.49% -17.98%
1013 GSR GeyserCoin GSR $2,717 $0.057980 46,864 LowVol -0.12% 0.45% 49.92%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,668 $0.001936 1,377,917 LowVol -0.12% 0.46% -19.88%
1015 TOKEN SwapToken TOKEN $1,266 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol -42.95% -11.29% -29.95%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol -0.05% -21.13%
1017 ULA Ulatech ULA $988 $0.005354 184,611 LowVol -27.85% -73.44% -71.44%
1018 ABN Abncoin ABN $917 $0.013551 67,700 LowVol -0.08% 6.54% 24.57%
1019 MNC MantraCoin MNC $900 $0.000194 4,650,380 LowVol
1020 EBT Ebittree Coin EBT $857 $0.000678 1,264,511 LowVol -0.12% -56.60% 3.07%
1021 ENV Environ ENV $360 $0.000003 132,717,518 LowVol 0.69%
1022 FDC Future Digita… FDC $215 $0.000078 2,753,201 LowVol -1.60% -1.58%
1023 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000628 87,140 LowVol -0.05% -43.09%
1024 QASH QASH QASH $1.14 $26,192,300 3.55% 46.63%
1025 BCD Bitcoin Diamo… BCD $61.96 $19,963,200 -3.31% -5.99%
1026 TNB Time New Bank TNB $0.035161 $11,372,400 2.83%
1027 INK Ink INK $0.155596 $7,112,100 0.96% -2.68% -44.68%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $5,872,800 -0.02% 13.04% 61.96%
1029 AI POLY AI AI $16.41 $4,577,180 -1.43% -11.36%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $6.07 $4,429,580 0.35% 4.09% 71.93%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $2.90 $4,423,980 -0.13% -12.56% -29.61%
1032 REC Regalcoin REC $40.52 $2,860,650 0.23% 2.20% -2.48%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.93 $2,351,020 -1.81% -26.76% -18.76%
1034 NULS Nuls NULS $0.617685 $1,932,740 1.22% -7.70% -23.53%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.97 $1,361,070 0.00% -0.09% 0.87%
1036 BTE BitSerial BTE $3.22 $1,326,960 0.86% -20.55% -38.91%
1037 BT1 BT1 [CST] BT1 $9575.19 $1,216,080 -0.15% 1.80% 20.93%
1038 ETN Electroneum ETN $0.035285 $957,242 3.03% 6.14% 18.93%
1039 EAG EA Coin EAG $3.00 $881,775 -8.03% -21.30% -31.38%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $239.89 $818,694 0.17% -8.81% 41.30%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.67 $795,821 -0.72% -1.02% -0.71%
1042 AION Aion AION $1.35 $675,607 3.85% 15.93% 60.97%
1043 RYZ ANRYZE RYZ $0.022108 $673,698 -4.66%
1044 WC WINCOIN WC $1.47 $673,078 -3.14% -4.87% -20.16%
1045 ADK Aidos Kuneen ADK $34.70 $459,414 -0.19% -7.29% -20.63%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $194.56 $410,853 5.93% 35.73% 61.94%
1047 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.22 $396,060 1.85% 1.34% 28.10%
1048 BOT Bodhi BOT $0.478062 $382,466 -2.83% -4.15% -19.94%
1049 TSL Energo TSL $0.033903 $369,049 0.45% 3.79%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.038137 $362,830 0.13% -13.47% -27.82%
1051 THS TechShares THS $1.17 $288,120 1.54% 10.37% 23.75%
1052 UGT UG Token UGT $0.460395 $181,574 -0.98% 4.90% 36.39%
1053 B3 B3Coin B3 $0.000373 $169,980 -5.55% -26.00% 51.62%
1054 PHR Phore PHR $0.575795 $145,060 6.69% 23.61% 49.01%
1055 XID Sphre AIR XID $0.204275 $142,945 -0.08% 1.11% 9.44%
1056 LLT LLToken LLT $0.308520 $130,511 -0.01% -4.63% -5.59%
1057 XCPO Copico XCPO $0.027311 $128,762 1.83% -1.55% 23.79%
1058 ICX ICON ICX $1.44 $123,814 0.86% 29.95% 49.87%
1059 BTU Bitcoin Unlim… BTU $140.86 $118,533 6.69% 10.86% -0.40%
1060 INF InfChain INF $0.008712 $107,876 -2.23% -1.38%
1061 HOLD Interstellar … HOLD $0.055541 $106,155 1.79% -43.38% -39.90%
1062 BSR BitSoar BSR $0.259217 $97,612 -0.09% 17.34% 50.84%
1063 DIVX Divi DIVX $0.967949 $91,725 8.16%
1064 EVR Everus EVR $5.31 $84,001 0.58% 2.46% 32.38%
1065 SIC Swisscoin SIC $0.000194 $81,648 8.95% 3.24% -97.42%
1066 TER TerraNova TER $2.04 $80,617 -9.91% -15.35% -23.32%
1067 COR CORION COR $0.909582 $65,961 -0.12% -4.27% -2.50%
1068 ASTRO Astro ASTRO $1.90 $65,183 0.22% 6.65% 37.65%
1069 HYTV Hyper TV HYTV $0.017571 $64,912 14.91% 224.87%
1070 RMC Russian Minin… RMC $11591.20 $60,390 -0.33% -12.54% 11.36%
1071 GMT Mercury Protocol GMT $0.036547 $54,787 -4.22% -18.99% -14.77%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.003039 $48,389 30.49% -58.45%
1073 OXY Oxycoin OXY $0.156291 $47,169 -1.41% -14.72% -9.17%
1074 DSR Desire DSR $0.168705 $41,397 0.06% 74.31% -22.98%
1075 BBR Boolberry BBR $0.775424 $37,562 -27.26%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.070614 $37,132 0.20% -0.02% 12.03%
1077 MSD MSD MSD $0.012485 $36,298 0.02% -0.39% -10.50%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.112950 $33,368 -2.60% -2.02% 20.26%
1079 SISA SISA SISA $0.030193 $31,215 -0.30% 4.87% -61.51%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005227 $28,968 1.80% 4.10% 26.45%
1081 SPANK SpankChain SPANK $0.034696 $26,990 1.11% -14.81%
1082 STEX STEX STEX $0.295267 $26,890 -4.26% -0.32% 47.87%
1083 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.36 $26,311 -12.07% 2.78%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.008620 $24,988 3.16% -0.41% 553.01%
1085 DEUS DeusCoin DEUS $0.384469 $21,041 -0.57% -5.15% 1.37%
1086 GLS GlassCoin GLS $0.774263 $19,897 -1.37% 8.27%
1087 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042653 $19,635 0.22% -9.56% -23.76%
1088 PLX PlexCoin PLX $0.113980 $19,475 3.32% -21.27%
1089 SSS Sharechain SSS $0.002955 $19,437 -3.82% -10.31% -15.06%
1090 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000151 $18,761 2.57% -6.20% -11.31%
1091 B2B B2B B2B $0.467668 $17,814 -0.88% -15.38% -61.50%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.261346 $17,298 -0.64% -12.07% -56.78%
1093 MCR Macro MCR $3.11 $15,219 -0.12% 2.40% 1.74%
1094 SUR Suretly SUR $3.91 $14,825 0.20% -0.23% 36.51%
1095 MKR Maker MKR $419.89 $14,237 0.49% -15.01% 55.15%
1096 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002833 $10,742 4.75% 9.55% 65.50%
1097 AERM Aerium AERM $1.85 $9,760 5.85% -12.83% 6.66%
1098 XID International… XID $0.007744 $9,079 4.89%
1099 MGC GulfCoin MGC $0.003569 $8,719 -1.58% -1.12% -0.35%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003789 $7,745 6.65% -7.62% 7.66%
1101 GUC GoldUnionCoin GUC $0.084212 $7,588 -0.12% 1.97%
1102 EFYT Ergo EFYT $9.25 $7,538 1.08% -12.54% 23.40%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000194 $7,202 -0.12% 0.57% -17.38%
1104 BOS BOScoin BOS $1.25 $6,733 -0.08% -1.41% 4.98%
1105 SMART SmartBillions SMART $0.426526 $5,758 0.20% 3.15%
1106 TRIA Triaconta TRIA $7.99 $5,711 4.04% 8.63%
1107 WIC Wi Coin WIC $0.003311 $5,437 0.92% -16.23% 23.45%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.53 $5,180 0.22% -2.08% 20.06%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002269 $4,892 1.54% -16.87% -2.22%
1110 APC AlpaCoin APC $0.030676 $4,721 -2.23% 32.43% 10.06%
1111 PRM PrismChain PRM $0.001258 $4,680 -7.26% -22.77% 39.55%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.144185 $4,612 10.71% 108.30% 88.72%
1113 WILD Wild Crypto WILD $0.101287 $4,560 -11.09% 6.93% 27.25%
1114 DAY Chronologic DAY $3.76 $4,541 0.32% -23.97% -2.14%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000513 $4,405 -0.03% -10.51% -16.42%
1116 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.109475 $4,113 -1.34% -5.84% 74.75%
1117 IBTC iBTC IBTC $0.010008 $4,100 0.22% -22.00% 12.75%
1118 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041657 $4,091 -0.10% -8.12% -5.97%
1119 VIU Viuly VIU $0.003962 $3,771 0.04% 9.78% 16.43%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014122 $3,377 0.22% -7.20% -47.63%
1121 SND Sand Coin SND $0.615618 $2,905 0.24% -8.40% -17.26%
1122 MGC MergeCoin MGC $0.013454 $2,808 -4.03% -1.77%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.009972 $2,747 -0.93% 9.15% 23.10%
1124 WOW Wowcoin WOW $0.000191 $2,727 -0.08% 26.20% 41.18%
1125 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088083 $2,637 -0.08% -10.99% 60.62%
1126 EGOLD eGold EGOLD $0.013791 $2,419 0.11% 4.85% 77.75%
1127 NTWK Network Token NTWK $0.003554 $2,410 0.22% -34.85% 192.41%
1128 IQT iQuant IQT $0.146445 $2,374 21.28% 14.51% -18.17%
1129 NAMO NamoCoin NAMO $0.000193 $2,295 -0.12% 1.00% 28.04%
1130 HAT Hawala.Today HAT $0.151654 $1,920 0.22% -11.30% -2.13%
1131 FID BITFID FID $0.096795 $1,773 -0.06% -40.55%
1132 BTBc Bitbase BTBc $0.005324 $1,753 -0.12% -7.37% -29.52%
1133 FOR FORCE FOR $0.002200 $1,552 0.38% -14.02% -11.83%
1134 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $1,528 -0.05% 0.45% 17.84%
1135 NTC Natcoin NTC $0.454008 $1,447 95.02% 91.39% -21.97%
1136 QBT Cubits QBT $0.001740 $1,447 -0.08% -8.84% 117.26%
1137 FUDD DimonCoin FUDD $0.002370 $1,440 7.97% 1.00%
1138 OX OX Fina OX $0.000097 $1,432 -17.15% -48.98% -48.32%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071040 $1,418 0.22% -5.09% 14.74%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.90 $1,400 -0.05% 0.45% 63.16%
1141 BPL Blockpool BPL $0.165173 $1,282 -0.12% -5.22% -9.59%
1142 XOT Internet of T… XOT $2889.33 $1,260 -0.12% 0.44% 18.82%
1143 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007550 $1,227 -0.12% -5.60% 91.79%
1144 XRY Royalties XRY $0.047368 $1,108 -0.09% -1.28% -30.31%
1145 PRES President Trump PRES $0.004162 $1,104 -0.06% 0.48% -3.91%
1146 EBIT eBIT EBIT $0.001543 $1,094 -41.11% 93.54% 71.39%
1147 ACC AdCoin ACC $0.079823 $1,052 1.66% -40.52% -2.31%
1148 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,044 -1.36% 3.19% 2.77%
1149 TOP TopCoin TOP $0.000871 $1,030 -0.13% 50.67% -4.28%
1150 GARY President Joh… GARY $0.068821 $1,014 -0.06% -8.07% -33.28%
1151 PNX Phantomx PNX $0.019565 $979 -0.08% 21.54% 12.28%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.065679 $938 0.05% 6.38% 9.58%
1153 BIT First Bitcoin BIT $0.008712 $907 -0.13% -27.09% -17.52%
1154 STU bitJob STU $0.033487 $898 -3.37% -17.25% -47.97%
1155 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.066111 $890 -0.12% -0.12% -13.53%
1156 ANTX Antimatter ANTX $0.000092 $886 -0.09% -4.78% 130.62%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $868 20.23% 100.97% 159.83%
1158 HIGH High Gain HIGH $0.000774 $862 14.14% -1.88% -23.62%
1159 GRN Granite GRN $0.013551 $858 -0.13% -14.25% 12.22%
1160 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000387 $831 -0.12% -33.03% -7.10%
1161 YEL Yellow Token YEL $0.007104 $807 0.22% 59.45% 55.45%
1162 TIE TIES Network TIE $0.098580 $796 10.28% 0.01% 25.32%
1163 PEC Peacecoin PEC $0.022263 $796 -0.08% 1.94% -75.95%
1164 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072467 $755 0.29% -21.98% 29.71%
1165 WA WA Space WA $0.025457 $722 -0.08% 15.62% 31.53%
1166 VULC Vulcano VULC $0.009330 $718 1.32% -15.81% 24.82%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002597 $668 0.46% -11.58% -12.28%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006133 $618 -0.12% -13.89% -9.21%
1169 BSN Bastonet BSN $0.000774 $593 -0.12% 7.35% -26.35%
1170 MOTO Motocoin MOTO $0.002713 $590 -0.14% 4.32% -16.95%
1171 RCN Rcoin RCN $0.000097 $573 -0.12% 0.45% 18.90%
1172 DON Donationcoin DON $0.000683 $565 3.36% 11.98% 66.55%
1173 MINEX Minex MINEX $0.050231 LowVol -0.12% -8.30% 8.15%
1174 DASHS Dashs DASHS $0.032814 LowVol 15.95% 16.63% 19.33%
1175 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 9.57% 0.07% -36.04%
1176 SAK Sharkcoin SAK $0.002415 LowVol 3.68% 9.52% 33.32%
1177 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol -0.05% 0.45% 18.89%
1178 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000194 LowVol -14.40% -33.03% -23.07%
1179 INDIA India Coin INDIA $0.000194 LowVol -0.12% 0.45% -25.53%
1180 FLASH Flash FLASH $0.004549 LowVol -13.01% -14.09% 1.87%
1181 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000106 LowVol -45.22% -62.63% -34.79%
1182 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 LowVol -0.92% 25.02% 12.53%
1183 BIRDS Birds BIRDS $0.000097 LowVol -0.12% -40.80%
1184 LKC LinkedCoin LKC $0.000194 LowVol -0.12% 17.38%
1185 IPY Infinity Pay IPY $0.001232 LowVol 0.22% -44.78% -96.47%
1186 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001258 LowVol -4.99% -30.04% -36.44%
1187 STARS StarCash Network STARS $0.242026 LowVol -0.05% -5.96% 20.74%
1188 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.20% 0.49% 19.02%
1189 ASN Aseancoin ASN $0.004743 LowVol -0.12% 36.72% 57.46%
1190 SKR Sakuracoin SKR $0.000958 LowVol -0.10% -16.48% 15.30%
1191 EDRC EDRCoin EDRC $0.043137 LowVol -0.23% -10.91% -2.34%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.05% 7.73% 37.43%
1193 XQN Quotient XQN $0.005033 LowVol -0.08% 0.46% -18.88%
1194 RHFC RHFCoin RHFC $0.000968 LowVol -0.12% -28.25% 8.09%
1195 HYPER Hyper HYPER $0.011590 LowVol -0.08% -40.26%
1196 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003085 LowVol -0.18% -5.66% 15.14%
1197 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.30% 4.05% -20.01%
1198 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol 0.53% 2.72% -31.24%
1199 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 LowVol 0.22% -2.08% -9.89%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.137436 LowVol -10.87% -34.81% 125.60%
1201 KASHH KashhCoin KASHH $0.000096 LowVol -0.09% -0.85% 17.91%
1202 BXC Bitcedi BXC $0.001839 LowVol -0.06% -19.56% 36.62%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.000980 LowVol -8.40% 2.95% 43.13%
1204 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.70% 243.93% -67.08%
1205 ACN Avoncoin ACN $0.000290 LowVol -0.12% -24.66% -40.55%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000290 LowVol -0.12% 0.45% 0.36%
1207 GAY GAY Money GAY $0.013980 LowVol 21.05% -14.40% -16.48%
1208 LEPEN LePen LEPEN $0.000093 LowVol -0.05% -3.31% 14.50%
1209 DCRE DeltaCredits DCRE $0.146257 LowVol -0.08% 0.25%
1210 X2 X2 X2 $0.000097 LowVol -0.12% 18.90%
1211 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011278 LowVol -0.31% 36.61% 1285.23%
1212 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000290 LowVol -0.12% -24.66% -10.83%
1213 CLINT Clinton CLINT $0.008712 LowVol -0.08% -16.29% -4.69%
1214 UR UR UR $0.000681 LowVol -0.33% 7.74% 15.31%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000194 LowVol -0.13% 0.45% 19.73%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048398 LowVol -0.06% -21.23% -2.46%
1217 YES Yescoin YES $0.000097 LowVol -0.12% 98.62% 1406.82%
1218 HCC Happy Creator… HCC $0.000387 LowVol -0.08% -30.09% -19.95%
1219 LDCN LandCoin LDCN $0.004334 LowVol -0.08% 87.83% 185.72%
1220 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.039388 LowVol 0.47% 10.26% 28.48%
1221 XTD XTD Coin XTD $0.000097 LowVol -0.12% 0.45% 20.24%
1222 SKC Skeincoin SKC $0.003001 LowVol -0.13% 3.80% -8.10%
1223 BUB Bubble BUB $0.016745 LowVol -0.08% 4.69% 19.43%
1224 BEST BestChain BEST $0.001306 LowVol -0.41% 9.48% 13.14%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002904 LowVol -0.06% -6.14%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000172 LowVol -0.12% 47.10% 110.99%
1227 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003581 LowVol -0.08% -2.19% 15.77%
1228 FC Facecoin FC $0.001896 LowVol 0.22% -55.33% -45.72%
1229 IFC Infinitecoin IFC $0.000005 LowVol 0.24% -60.53% -62.11%
1230 AXIOM Axiom AXIOM $0.014906 LowVol -0.12% 0.45% 18.89%
1231 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002033 LowVol -2.73% -5.44% -14.22%
1232 QBC Quebecoin QBC $0.001646 LowVol -0.13% 0.45% 18.89%
1233 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol -0.08% 0.45% 17.45%
1234 PRIMU Primulon PRIMU $0.000097 LowVol -14.35% -49.77% -40.55%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.000678 LowVol -0.08% -29.68%
1236 HNC Huncoin HNC $0.001355 LowVol -0.12% 17.19% -19.47%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001203 LowVol -0.12% 7.79% -1.51%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000581 LowVol -0.12% 0.46% 23.73%
1239 10MT 10M Token 10MT $0.002104 LowVol 0.22% -37.99% -7.32%
1240 TURBO TurboCoin TURBO $0.000097 LowVol -0.12% 20.19%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000097 LowVol -0.12% -49.77% -41.16%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.001646 LowVol 6.16% -15.92%
1243 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000602 LowVol -0.01% 30.74% -5.86%
1244 TCR TheCreed TCR $0.000290 LowVol -0.12% -10.83%
1245 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol -0.12% 0.45% 19.15%
1246 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001646 LowVol -0.12% -5.13% 13.50%
1247 SFE SafeCoin SFE $0.000097 LowVol -0.12% 0.34% 20.19%
1248 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000303 LowVol 0.22% 155.37% 539.59%
1249 WINK Wink WINK $0.000199 LowVol 2.23% -18.48%
1250 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005720 LowVol -0.12% 3.19% 59.10%
1251 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol -2.83% 39.63% 559.60%
1252 AIB Advanced Inte… AIB $0.004162 LowVol 0.12% 6.56% 31.99%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000678 LowVol -0.12% 17.19%
1254 DBG Digital Bulli… DBG $0.005711 LowVol -0.12% -1.22% 18.90%
1255 FAP FAPcoin FAP $0.011906 LowVol -0.12% 1.27% -27.46%
1256 VOYA Voyacoin VOYA $1.74 LowVol -0.08% 0.42% -11.11%
1257 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000484 LowVol -0.12% 25.56%
1258 TELL Tellurion TELL $0.000107 LowVol -0.17% -33.40% -41.26%
1259 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.60% -29.32% -98.59%
1260 AV AvatarCoin AV $0.030974 LowVol -0.12% 0.45% 22.48%
1261 IRL IrishCoin IRL $0.002904 LowVol -0.12% -5.82% 1.92%
1262 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010193 LowVol -0.09% -19.77% 13.51%
1263 OP Operand OP $0.000871 LowVol -0.08% 19.04%
1264 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol -0.12% 0.45% 21.01%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.003097 LowVol -0.12% 10.85% 2.04%
1266 XAU Xaucoin XAU $0.023328 LowVol -0.12% 22.97%
1267 ACES Aces ACES $0.000310 LowVol -0.06% 60.65% 260.49%
1268 XDE2 XDE II XDE2 $2.89 LowVol -0.12% -5.48% 10.34%
1269 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.004065 LowVol -0.12% 100.92% -57.32%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.464657 LowVol -0.12% -15.88% 18.36%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.001065 LowVol -0.12% 0.46% 63.48%
1272 REGA Regacoin REGA $0.002129 LowVol -0.12% 2.97% -25.46%
1273 MBL MobileCash MBL $0.000290 LowVol -0.06% 0.45% -10.83%
1274 FBL Faceblock FBL $0.002085 LowVol 0.22% 5.71% -96.37%
1275 BGR Bongger BGR $0.000088 LowVol 0.69% -4.59% -15.49%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.299484 LowVol -0.08% 6.04% 37.83%
1277 CC CyberCoin CC $0.000097 LowVol -0.12%
1278 EGG EggCoin EGG $0.036782 LowVol -0.13%
1279 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003194 LowVol -0.12% -2.50% 12.10%
1280 MAVRO Mavro MAVRO $0.012003 LowVol -0.12% -2.67%
1281 CYC Cycling Coin CYC $0.000968 LowVol -0.12% 0.46% 6.94%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009583 LowVol -0.06% -28.96%
1283 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002904 LowVol -0.12% -18.93%
1284 ABC Alphabit ABC $16.28 LowVol 1.81% 2.41% 17.80%
1285 BET BetaCoin BET $0.002904 LowVol -0.13% 39.21% 15.06%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003581 LowVol -0.12% 0.45%
1287 MONETA Moneta MONETA $0.000290 LowVol -0.12% -24.66% -4.07%
1288 OCOW OCOW OCOW $0.004840 LowVol -0.12%
1289 NBIT netBit NBIT $0.049075 LowVol -0.12% 0.45% 5.76%
1290 PSY Psilocybin PSY $0.017617 LowVol -0.05%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008131 LowVol -0.12% 0.46%
1292 DUB Dubstep DUB $0.001936 LowVol -0.12% -8.68%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.006388 LowVol -0.06% 7.50%
1294 OMC Omicron OMC $0.109669 LowVol -0.08%
1295 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol -0.08% 0.46% -40.57%
1296 OPES Opescoin OPES $0.001936 LowVol -0.12% 8.11%
1297 CBD CBD Crystals CBD $0.001355 LowVol -0.06% 10.97%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 NBE BitCentavo NBE $9.1e-07 LowVol 0.77% 4.23% -36.51%
1300 ELC Elacoin ELC $0.062420 LowVol -1.54% -9.69% -29.19%
1301 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.48%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000198 LowVol 0.24%
1303 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 34.14%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.335565 LowVol 0.54% 22.30% -47.65%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.019911 LowVol -1.13%
1306 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 4.48%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1308 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.39%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1310 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol 0.09% 0.67% 20.41%
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.000857 LowVol -1.13% 17.02%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000667 LowVol -1.16% 17.02%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol -0.34% 17.95%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 UTA UtaCoin UTA $0.000876 LowVol 0.98% 53.68%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1319 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.18%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1322 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078419 LowVol 25.75%
1323 PI PiCoin PI $0.000953 LowVol -1.10%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1327 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi