Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1322 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9649.93 trên tổng giá trị $161,200,150,664

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $477.72 trên tổng giá trị $45,855,778,627

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1644.26 trên tổng giá trị $27,665,065,012

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252041 trên tổng giá trị $9,734,546,881

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $362.08 trên tổng giá trị $6,037,632,274

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.006235 trên tổng giá trị $103,404 đã biến động tăng 95.65% trong 1h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000192 trên tổng giá trị $6,250 đã biến động tăng 71.66% trong 1h qua

    + Đồng ATB ATBCoin (ATB) đang có giá hiện tại $1.11 trên tổng giá trị $43,667,908 đã biến động tăng 48.80% trong 1h qua

    + Đồng ALTCOM AltCommunity … (ALTCOM) đang có giá hiện tại $3.51 trên tổng giá trị $429,840 đã biến động tăng 46.20% trong 1h qua

    + Đồng TOKEN SwapToken (TOKEN) đang có giá hiện tại $1.4e-07 trên tổng giá trị $2,194 đã biến động tăng 45.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.214386 trên tổng giá trị đã biến động tăng 266.58% trong 24h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.044291 trên tổng giá trị $199,308 đã biến động tăng 233.08% trong 24h qua

    + Đồng MTM MTMGaming (MTM) đang có giá hiện tại $0.009755 trên tổng giá trị $29,266 đã biến động tăng 191.80% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 187.56% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.037007 trên tổng giá trị $56,424 đã biến động tăng 153.32% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1595.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.012507 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1419.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.300952 trên tổng giá trị $604,196 đã biến động tăng 1169.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 950.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.009586 trên tổng giá trị đã biến động tăng 638.89% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CREVA CrevaCoin CREVA $26,848 $0.000738 36,390,750 $1,684 -3.39% -9.65% 9.00%
702 VPRC VapersCoin VPRC $26,369 $0.000034 780,124,964 $820 -1.30% -11.28% 79.27%
703 MILO MiloCoin MILO $23,810 $0.002207 10,789,954 $584 -4.68% -9.14% 2.54%
704 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,317 $0.001197 12,798,000 $1,208 -26.88% 35.17% -54.90%
705 SOCC SocialCoin SOCC $14,172 $0.010234 1,384,879 $1,554 -0.69% -14.79% -25.17%
706 ELS Elysium ELS $13,449 $0.003358 4,005,012 $703 -15.22% -14.22% 17.77%
707 XRC Rawcoin XRC $11,450 $0.016244 704,882 $508 -0.92% -1.77% -63.94%
708 LVPS LevoPlus LVPS $11,324 $0.007483 1,513,256 $2,262 -0.69% -11.20% 30.88%
709 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,776 $0.012667 850,702 $3,508 -0.71% 39.29% 126.11%
710 ARGUS Argus ARGUS $10,071 $0.008770 1,148,324 $778 -0.61% -3.27% 35.21%
711 GRIM Grimcoin GRIM $9,987 $0.000967 10,324,802 $514 1.79% -3.37% 21.61%
712 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,597 $0.003010 3,188,280 $7,846 -0.99% -13.64% 63.11%
713 CRTM Corethum CRTM $8,362 $0.003345 2,500,000 $611 -1.11% 4.54% -65.38%
714 JS JavaScript Token JS $6,777 $0.000848 7,991,996 $812 -1.10% -9.50% -9.16%
715 HMC HarmonyCoin HMC $6,097 $0.011002 554,182 $3,890 4.64% 15.30% 12.18%
716 DMB Digital Money… DMB $404 $0.000959 421,300 $519 -0.69% -15.94% -29.51%
717 UNITY SuperNET UNITY $55,641,146 $68.18 816,061 LowVol -4.45% 41.08% 42.55%
718 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 2.79% 29.19%
719 ETT EncryptoTel [… ETT $14,680,357 $0.236280 62,131,190 LowVol -0.77% 95.28% 78.55%
720 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
721 ECN E-coin ECN $10,253,124 $2.25 4,552,836 LowVol -0.69% -3.76% -11.86%
722 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.40%
723 ECOB Ecobit ECOB $4,980,000 $0.011205 444,444,444 LowVol 2.17% 13.04% -7.76%
724 PGL Prospectors Gold PGL $4,956,767 $0.076849 64,500,000 LowVol -0.69% 3.98% 25.30%
725 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
726 YASH YashCoin YASH $4,797,196 $0.479707 10,000,264 LowVol -0.70% 3.94% 13.51%
727 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.62%
728 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,037,292 $0.615441 6,559,998 LowVol -1.00% -0.28% 20.68%
729 AC AsiaCoin AC $2,637,873 $0.002299 1,147,465,056 LowVol -0.58% -1.45% 46.81%
730 MXT MarteXcoin MXT $2,143,186 $0.764094 2,804,872 LowVol -1.54% 13.00% 15.60%
731 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
732 ETBS Ethbits ETBS $1,852,224 $1.33 1,391,604 LowVol -1.08% 39.81% -7.03%
733 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,599,486 $0.263743 6,064,562 LowVol 20.45% 51.87% 86.18%
734 EMV Ethereum Movi… EMV $1,515,757 $0.230826 6,566,666 LowVol -1.11% 33.40%
735 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.26%
736 RC RussiaCoin RC $1,244,885 $0.148592 8,377,873 LowVol -0.66% 4.51% -31.35%
737 AHT Bowhead AHT $1,112,920 $0.139115 8,000,000 LowVol -0.69% 3.68% -32.57%
738 NKA IncaKoin NKA $1,072,909 $0.000097 11,117,883,039 LowVol -0.87% -18.63% -11.31%
739 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.64% 121.58%
740 ANC Anoncoin ANC $1,048,277 $0.496739 2,110,317 LowVol -0.69% 25.15% 44.90%
741 REX REX REX $1,020,228 $0.117799 8,660,756 LowVol -1.13% 3.08% -5.15%
742 MBI Monster Byte MBI $1,014,458 $0.060303 16,822,736 LowVol -1.69% -4.49% 35.43%
743 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 5.14%
744 BPC Bitpark Coin BPC $935,948 $0.012479 75,000,000 LowVol -0.73% 2.34% -14.06%
745 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $782,417 $0.000034 22,839,238,030 LowVol -2.15% -53.00% -58.07%
746 METAL MetalCoin METAL $774,940 $0.010074 76,925,527 LowVol -0.69% 3.58% -2.28%
747 IFLT InflationCoin IFLT $691,352 $0.000021 33,274,405,342 LowVol -0.57% 136.68% -0.07%
748 MAC Machinecoin MAC $654,364 $0.032396 20,198,900 LowVol -0.96% -2.26% -12.03%
749 TES TeslaCoin TES $621,017 $0.008461 73,400,435 LowVol -0.72% 20.80% 4.52%
750 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.62%
751 USC Ultimate Secu… USC $596,392 $0.057661 10,343,113 LowVol -0.66% -10.71% 44.52%
752 LNK Link Platform LNK $561,246 $11.81 47,503 LowVol -0.76% -32.14% -19.34%
753 ITI iTicoin ITI $506,064 $15.81 32,000 LowVol -0.57% -19.82% -12.07%
754 AMBER AmberCoin AMBER $482,149 $0.011033 43,699,481 LowVol -0.66% 5.02% 8.82%
755 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol -0.05% 4.64% 18.00%
756 FNC FinCoin FNC $458,188 $0.035577 12,878,667 LowVol -0.48% 9.21% -12.53%
757 BUCKS SwagBucks BUCKS $422,323 $1.34 315,296 LowVol -0.62% 4.15% 18.12%
758 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -16.02%
759 AU AurumCoin AU $372,071 $1.26 296,216 LowVol -0.66% 7.47% 17.49%
760 TALK BTCtalkcoin TALK $367,142 $0.005623 65,290,635 LowVol -0.60% -18.79% -46.95%
761 OPAL Opal OPAL $363,103 $0.023977 15,143,491 LowVol -0.70% -40.60% 38.12%
762 GUN Guncoin GUN $357,719 $0.001823 196,273,078 LowVol -0.66% 17.66% -11.72%
763 SLG Sterlingcoin SLG $357,225 $0.084945 4,205,379 LowVol -5.40% -0.69% 5.70%
764 VLT Veltor VLT $353,099 $0.636380 554,855 LowVol -0.66% 7.49% -26.10%
765 DVC Devcoin DVC $348,166 $0.000023 15,154,007,500 55.04%
766 ICN iCoin ICN $338,797 $0.011609 29,184,213 LowVol -0.66% 5.53% -2.06%
767 UNI Universe UNI $335,876 $0.030893 10,872,182 LowVol -6.74% 1.76% 7.01%
768 DAXX DaxxCoin DAXX $334,998 $0.000675 496,556,860 LowVol -0.65% -5.07% -2.68%
769 Q2C QubitCoin Q2C $333,355 $0.001343 248,183,068 LowVol 26.40% -12.84% 28.18%
770 JET Jetcoin JET $326,561 $0.067159 4,862,509 LowVol -0.69% 2.08% -39.84%
771 BRIT BritCoin BRIT $326,478 $0.015351 21,268,092 LowVol -0.69% -4.51% -5.98%
772 STS Stress STS $325,319 $0.000576 565,134,332 LowVol -0.69% 14.87%
773 FC2 FuelCoin FC2 $321,746 $0.003166 101,623,272 LowVol -14.11% -6.68% 19.69%
774 WAY WayGuide WAY $316,736 $0.003166 100,040,708 LowVol -0.70% 1.90%
775 FLT FlutterCoin FLT $308,087 $0.000956 322,214,524 LowVol -0.69% 16.40% 34.70%
776 TIT Titcoin TIT $300,974 $0.006032 49,898,202 LowVol -0.87% 4.92% 19.21%
777 SHDW Shadow Token SHDW $282,740 $0.040391 7,000,000 LowVol -0.69% -2.52% 2.21%
778 TRI Triangles TRI $281,623 $3.86 72,891 LowVol -0.62% 12.98% -9.02%
779 CCN Cannacoin CCN $270,074 $0.057468 4,699,576 LowVol -0.69% 6.60% 56.07%
780 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.77% 13.69%
781 PR Prototanium PR $257,272 $1.31 195,849 LowVol -0.69% -4.35% 32.18%
782 J Joincoin J $257,236 $0.105063 2,448,402 LowVol -0.78% 8.78% 0.82%
783 TRK Truckcoin TRK $257,012 $0.001656 155,189,333 LowVol -0.96% -5.23% 12.17%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $245,769 $0.001962 125,279,775 LowVol -0.66% -1.72% 0.95%
785 FUNK The Cypherfunks FUNK $242,213 $0.000005 46,224,207,499 LowVol -1.54% 3.37% 4.65%
786 NYAN Nyancoin NYAN $240,195 $0.000755 318,094,362 LowVol -1.78% 2.17% 2.46%
787 KAYI Kayicoin KAYI $236,564 $0.000832 284,221,370 LowVol -0.47% -80.20% 24.65%
788 8BIT 8Bit 8BIT $235,973 $0.202654 1,164,415 LowVol -0.78% 0.06% 21.56%
789 RBIES Rubies RBIES $234,726 $0.022537 10,415,252 LowVol -2.82% -1.62% -9.60%
790 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.57%
791 UNIC UniCoin UNIC $228,024 $0.076874 2,966,210 LowVol -0.68% 2.88% 26.69%
792 SH Shilling SH $222,421 $0.005661 39,293,175 LowVol -0.66% 14.48% 355.38%
793 HODL HOdlcoin HODL $220,369 $0.001439 153,127,435 LowVol -0.69% 1.51% -2.29%
794 XPY PayCoin XPY $210,666 $0.017818 11,823,055 LowVol -0.61% 17.92% 15.55%
795 LOT LottoCoin LOT $205,975 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -1.28% -10.47% 2.00%
796 BIGUP BigUp BIGUP $203,106 $0.000096 2,116,975,252 LowVol -0.70% -20.98% 15.84%
797 FRC Freicoin FRC $200,790 $0.006812 29,476,524 LowVol -0.69% 2.42% 24.51%
798 CFT CryptoForecast CFT $198,606 $0.004318 46,000,000 LowVol -0.70% -49.39% -38.27%
799 XPD PetroDollar XPD $197,247 $0.003082 63,993,275 LowVol -0.66% -9.63% -1.56%
800 EVO Evotion EVO $195,920 $0.061978 3,161,114 LowVol 6.95% 20.75% 53.66%
801 KUSH KushCoin KUSH $194,444 $0.035705 5,445,820 LowVol -0.69% -4.10% 7.61%
802 EMD Emerald Crypto EMD $191,871 $0.010037 19,117,129 LowVol -0.71% 2.45% 43.20%
803 BOLI Bolivarcoin BOLI $188,625 $0.022684 8,315,350 LowVol -0.73% 9.46% 11.61%
804 CAGE CageCoin CAGE $188,132 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.24% -31.16% -97.69%
805 LTB LiteBar LTB $185,879 $0.232271 800,268 LowVol -0.53% -2.10% -3.77%
806 888 OctoCoin 888 $184,703 $0.003672 50,296,860 LowVol -0.69% 2.76% 52.10%
807 BLRY BillaryCoin BLRY $183,752 $0.020435 8,991,803 LowVol -0.70% 35.70% 215.19%
808 TGC Tigercoin TGC $179,610 $0.004125 43,536,800 LowVol -0.69% -8.92% -13.17%
809 WMC WMCoin WMC $173,636 $0.015063 11,527,489 LowVol -0.66% 17.34%
810 YAC Yacoin YAC $172,332 $0.001439 119,748,196 LowVol -0.69% 1.40% 16.23%
811 LEA LeaCoin LEA $171,485 $0.000548 312,763,090 LowVol -1.22% 2.77% 42.88%
812 I0C I0Coin I0C $170,155 $0.008108 20,984,834 LowVol 0.01% 29.22% -23.89%
813 ACOIN Acoin ACOIN $168,894 $0.138428 1,220,085 LowVol -0.75% 4.28% 15.38%
814 BTCR Bitcurrency BTCR $167,819 $0.000990 169,598,616 LowVol -4.10% -53.40% -37.81%
815 XRE RevolverCoin XRE $166,809 $0.007481 22,298,126 LowVol -0.70% -12.78% 19.24%
816 GAIA GAIA GAIA $166,055 $0.006890 24,101,381 LowVol -0.12% -43.54% -29.64%
817 GAP Gapcoin GAP $164,672 $0.013720 12,002,672 LowVol -0.69% 48.60% 26.55%
818 ZUR Zurcoin ZUR $163,934 $0.001891 86,683,485 LowVol -1.30% -4.19% 21.85%
819 GRT Grantcoin GRT $162,894 $0.003783 43,054,558 LowVol -0.46% 4.94% 17.75%
820 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.52%
821 KED Darsek KED $158,730 $0.011725 13,537,845 LowVol -0.06% -18.02% -5.81%
822 REE ReeCoin REE $158,252 $0.000062 2,560,000,000 LowVol 0.82% 66.59% 78.83%
823 URC Unrealcoin URC $155,004 $0.022066 7,024,402 LowVol -0.69% 3.34% 33.96%
824 BITSILVER bitSilver BITSILVER $153,839 $17.44 8,820 LowVol -0.30% -0.31% 1.40%
825 EVIL Evil Coin EVIL $148,336 $0.007057 21,020,383 LowVol -0.49% 0.01% 23.63%
826 RBX Ripto Bux RBX $147,292 $0.000386 381,236,123 LowVol -0.96% -7.39% -9.45%
827 HAL Halcyon HAL $146,118 $0.027727 5,269,858 LowVol -0.66% 7.59% 60.39%
828 ARI Aricoin ARI $145,789 $0.001039 140,262,505 LowVol -1.72% -4.56% 57.63%
829 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 4.65%
830 PHS Philosopher S… PHS $143,102 $0.023793 6,014,340 LowVol -0.66% 8.61% 4.97%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $142,429 $0.008155 17,465,159 LowVol -0.66% -4.53% 28.53%
832 RED RedCoin RED $142,200 $0.001919 74,107,896 LowVol 4.56% 3.47% 148.32%
833 GP GoldPieces GP $141,073 $0.115618 1,220,161 LowVol -0.69% 4.65% 30.56%
834 RUPX Rupaya RUPX $138,894 $0.022792 6,093,913 LowVol -0.71% 50.56% 16.22%
835 CNNC Cannation CNNC $138,270 $0.055824 2,476,893 LowVol 5.39% 14.07% -36.51%
836 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,084 $1523.67 89.9694 LowVol -0.32% 6.34%
837 TTC TittieCoin TTC $132,322 $0.000105 1,259,816,434 LowVol -0.60% 9.83% 14.76%
838 FIRE Firecoin FIRE $132,185 $1.34 98,412 LowVol -0.69% 3.79% 27.40%
839 MNM Mineum MNM $131,502 $0.013936 9,436,367 LowVol -1.66% -5.93% 2.60%
840 HMP HempCoin HMP $130,159 $0.000096 1,356,645,470 LowVol -0.66% 3.79% 17.10%
841 SRC SecureCoin SRC $128,559 $0.015682 8,198,001 LowVol 35.05% -4.43% 66.42%
842 FRN Francs FRN $127,637 $0.033006 3,867,080 LowVol -4.03% -1.65% 7.85%
843 TEK TEKcoin TEK $124,452 $0.000088 1,414,054,562 LowVol 1.10% 1.84% -34.87%
844 XCT C-Bit XCT $119,307 $0.000759 157,223,250 LowVol 13.11% 7.14% 14.06%
845 OHM OHM OHM $119,199 $0.004030 29,581,392 LowVol 4.27% -3.08%
846 PX PX PX $118,814 $0.001247 95,261,199 LowVol -0.66% 12.67%
847 FLAX Flaxscript FLAX $116,202 $0.020814 5,582,818 LowVol -0.66% -2.48% 45.86%
848 QCN QuazarCoin QCN $115,992 $0.019188 6,044,911 LowVol -0.69% -9.03% 8.24%
849 DLC Dollarcoin DLC $112,709 $0.012377 9,106,714 LowVol -0.70% 7.19% 36.09%
850 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.29%
851 CACH CacheCoin CACH $112,251 $0.026758 4,195,132 LowVol 0.95% -3.50% 10.08%
852 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,905,880,248 LowVol -0.82%
853 BTQ BitQuark BTQ $111,071 $0.012377 8,974,334 LowVol -0.66% 3.68% -37.73%
854 MARS Marscoin MARS $106,779 $0.003776 28,279,074 LowVol -0.11% -1.78% 50.51%
855 ARCO AquariusCoin ARCO $106,166 $0.071831 1,478,002 LowVol -0.77% -2.87% 28.65%
856 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 1.32% 13.38%
857 CAP Bottlecaps CAP $105,098 $0.000514 204,349,078 LowVol
858 TSE Tattoocoin (S… TSE $104,001 $0.001150 90,421,856 LowVol -0.69% 38.23% 50.79%
859 BLC Blakecoin BLC $101,016 $0.006680 15,122,697 LowVol -0.74% 18.84% 45.73%
860 GPU GPU Coin GPU $99,345 $0.002454 40,477,042 LowVol -0.60% 5.57% 44.24%
861 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.32%
862 DRS Digital Rupees DRS $98,014 $0.000192 510,802,961 LowVol -0.69% 107.84% 134.24%
863 UNITS GameUnits UNITS $97,496 $0.028073 3,472,983 LowVol -0.71% -6.07% -6.57%
864 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 0.82%
865 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,781 $0.001151 79,719,140 LowVol 14.61% 40.63% 60.77%
866 COXST CoExistCoin COXST $91,476 $0.003376 27,100,000 LowVol -1.81% 93.83% 65.69%
867 SLM Slimcoin SLM $88,853 $0.005948 14,937,439 LowVol -0.66% -3.46% 17.10%
868 IMS Independent M… IMS $88,513 $0.016486 5,368,934 LowVol -0.66% 26.91% 3.17%
869 CAT Catcoin CAT $88,356 $0.014295 6,180,800 LowVol 1.35% 18.09% 1.66%
870 XCO X-Coin XCO $86,741 $0.007004 12,384,976 LowVol -0.66% -0.62% -7.99%
871 ALL Allion ALL $84,738 $0.013669 6,199,359 LowVol -0.66% 9.58% 50.98%
872 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,397 $0.105152 793,108 LowVol -0.70% 17.94% 83.08%
873 SOON SoonCoin SOON $81,290 $0.006523 12,462,620 LowVol 0.79% 5.28% 20.21%
874 CPN CompuCoin CPN $80,921 $0.004125 19,615,019 LowVol -4.72% 3.79% 37.26%
875 VUC Virta Unique … VUC $79,101 $0.001288 61,412,750 LowVol 4.12% 0.75% -10.72%
876 JWL Jewels JWL $77,450 $0.003838 20,181,636 LowVol -0.66% 24.43%
877 CRX Chronos CRX $77,293 $0.001048 73,729,962 LowVol -0.63% 31.18% 34.91%
878 611 SixEleven 611 $77,105 $0.179190 430,300 LowVol -0.66% -4.78% 28.34%
879 MST MustangCoin MST $76,268 $0.120994 630,343 LowVol 9.80% -6.96% 25.64%
880 MRJA GanjaCoin MRJA $74,319 $0.016694 4,451,920 LowVol -0.67% -26.02% -47.34%
881 ATX Artex Coin ATX $72,078 $0.003838 18,781,750 LowVol -16.07% -18.37% 19.35%
882 BITZ Bitz BITZ $71,819 $0.036074 1,990,891 LowVol -0.70% 5.55% 59.16%
883 GPL Gold Pressed … GPL $71,592 $0.280293 255,418 LowVol -16.79% -8.61% 41.94%
884 BAS BitAsean BAS $70,661 $0.014132 5,000,000 LowVol -1.13% 10.41% -27.16%
885 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,391 $0.012805 5,496,929 LowVol 2.11% -8.18% -9.74%
886 SPT Spots SPT $69,727 $0.003112 22,406,021 LowVol -0.89% 0.86% 36.32%
887 DRM Dreamcoin DRM $68,861 $0.028111 2,449,632 LowVol -0.69% 4.86% 62.61%
888 ICOB ICOBID ICOB $68,668 $0.000644 106,701,874 LowVol 11.03% 16.46% 44.77%
889 BIP BipCoin BIP $67,757 $0.041639 1,627,261 LowVol -2.90% 4.82% 53.83%
890 HXX Hexx HXX $66,615 $0.045019 1,479,702 LowVol -2.79% -6.74% 41.58%
891 $$$ Money $$$ $66,210 $0.001443 45,887,218 LowVol -0.47% 15.02% 45.09%
892 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 1.09% 18.35%
893 300 300 Token 300 $64,035 $213.45 300 LowVol -0.70% 5.57% 53.25%
894 BVC BeaverCoin BVC $63,010 $0.020226 3,115,258 LowVol -0.66% 18.08% 19.54%
895 CWXT CryptoWorldX … CWXT $62,834 $0.001054 59,630,200 LowVol -1.79% 14.79% 28.64%
896 ICE iDice ICE $61,847 $0.039367 1,571,013 LowVol -0.96% -23.35% -75.48%
897 E4ROW E4ROW E4ROW $61,012 $0.014262 4,278,000 LowVol -1.13% -89.68%
898 BIOS BiosCrypto BIOS $59,930 $0.002878 20,821,709 LowVol -0.69% 0.57% 76.64%
899 URO Uro URO $58,611 $0.048546 1,207,310 LowVol -0.69% 3.66% 19.00%
900 GCC GuccioneCoin GCC $58,387 $0.002878 20,285,537 LowVol -0.69% -3.47% 26.60%
901 CF Californium CF $58,326 $0.024273 2,402,885 LowVol -0.67% 3.51% -5.63%
902 CASH Cashcoin CASH $57,570 $0.001247 46,158,242 LowVol -0.69% 22.66% 3.97%
903 RPC RonPaulCoin RPC $57,289 $0.064315 890,752 LowVol -0.19% 5.15% 26.56%
904 GLT GlobalToken GLT $57,068 $0.002201 25,930,600 LowVol -0.68% -8.13% -15.70%
905 XBTS Beatcoin XBTS $56,424 $0.037007 1,524,686 LowVol -1.86% 153.32% 46.67%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $56,172 $0.005565 10,094,424 LowVol -0.69% 7.57% 44.53%
907 JIN Jin Coin JIN $55,748 $0.005661 9,848,485 LowVol -0.66% -1.41%
908 WARP WARP WARP $55,061 $0.050273 1,095,224 LowVol -0.69% 3.92% 18.45%
909 PHO Photon PHO $54,738 $0.000003 20,375,522,918 LowVol -1.63% -21.60% 2.71%
910 ZYD Zayedcoin ZYD $54,513 $0.008731 6,243,840 LowVol -0.69% 2.66% 14.36%
911 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,084 $0.006735 8,030,000 LowVol -2.31% -2.21% 13.65%
912 MCRN MACRON MCRN $52,398 $0.000131 401,421,401 LowVol 9.15% -41.01% -57.74%
913 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.73%
914 PIE PIECoin PIE $51,209 $0.002878 17,791,619 LowVol -0.66% 11.20% -46.13%
915 SOIL SOILcoin SOIL $50,398 $0.008838 5,702,048 LowVol -0.66% -7.03% 31.10%
916 DBTC Debitcoin DBTC $48,353 $0.002686 17,999,629 LowVol -0.69% -18.01% -1.78%
917 SONG SongCoin SONG $48,317 $0.001484 32,565,300 LowVol -0.96% 3.95% 163.63%
918 DIBC DIBCOIN DIBC $46,362 $0.009272 5,000,000 LowVol -5.90% -17.46% -28.31%
919 SFC Solarflarecoin SFC $45,914 $0.003260 14,083,450 LowVol -0.69% 7.96% 3.31%
920 MND MindCoin MND $45,742 $0.003646 12,546,625 LowVol -0.69% 6.59% 27.22%
921 ARB ARbit ARB $45,039 $0.005797 7,768,700 LowVol -2.10%
922 EREAL eREAL EREAL $43,623 $0.000652 66,909,634 LowVol -1.11% 3.94% 24.65%
923 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
924 WORM HealthyWormCoin WORM $42,720 $0.000384 111,318,513 LowVol -43.25% -25.86% -22.25%
925 PULSE Pulse PULSE $42,528 $0.002974 14,298,972 LowVol -0.69% 11.01% 21.23%
926 CESC CryptoEscudo CESC $41,477 $0.000288 144,105,100 LowVol -0.69% 3.86% 75.66%
927 STEPS Steps STEPS $41,099 $0.002207 18,625,017 LowVol -0.69% 3.92% 17.10%
928 LUNA Luna Coin LUNA $40,927 $0.025409 1,610,692 LowVol 0.19% 48.63% 77.36%
929 JOBS JobsCoin JOBS $40,687 $0.000384 106,019,270 LowVol -0.66% -10.58% -21.93%
930 VIP VIP Tokens VIP $40,032 $0.000480 83,450,403 LowVol -0.70% 29.83% 46.38%
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,499 $0.015063 2,622,273 LowVol -0.70% 9.25% -5.04%
932 DES Destiny DES $38,837 $0.024273 1,600,000 LowVol -0.66% 20.56% 97.50%
933 ORLY Orlycoin ORLY $38,676 $0.001055 36,646,779 LowVol -0.69% 3.85% 14.33%
934 NRO Neuro NRO $38,136 $0.001055 36,135,236 LowVol -0.69% -28.56% -23.90%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,905 $0.001823 20,245,510 LowVol -0.66% 17.35%
936 BENJI BenjiRolls BENJI $36,864 $0.001820 20,252,596 LowVol -0.70% -1.54% 17.49%
937 KIC KibiCoin KIC $36,663 $0.002494 14,701,000 LowVol 0.18% 11.49% 62.06%
938 CRT CRTCoin CRT $36,505 $0.460519 79,270 LowVol -0.69% 3.92% 17.12%
939 CMT Comet CMT $36,488 $0.041804 872,830 LowVol -1.92% -19.70% -3.36%
940 PLNC PLNcoin PLNC $34,432 $0.002015 17,089,600 LowVol -0.69% 3.86% -1.63%
941 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 1.65% 14.73%
942 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,579 $0.000480 70,000,000 LowVol -0.70% 3.92% 18.95%
943 G3N G3N G3N $32,647 $0.004317 7,561,891 LowVol -0.70% 3.86% 18.57%
944 GBT GameBet Coin GBT $32,640 $0.001535 21,262,780 LowVol -0.66% 3.79% 11.52%
945 BLZ BlazeCoin BLZ $32,088 $0.000053 608,557,394 LowVol -1.81% 0.53% 18.24%
946 FLVR FlavorCoin FLVR $32,080 $0.001535 20,898,106 LowVol -0.66% -16.97% -25.77%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,047 $0.006428 4,829,945 LowVol -0.70% 19.05% 17.13%
948 KNC KingN Coin KNC $30,819 $15.35 2,008 LowVol -0.70% 3.92% 17.10%
949 DPAY DPAY DPAY $30,525 $0.000384 79,541,001 LowVol -0.69% 3.79% 17.82%
950 BRAT BRAT BRAT $30,448 $0.000190 160,000,000 LowVol -0.89% -22.97% -22.47%
951 UET Useless Ether… UET $29,890 $0.007537 3,965,716 LowVol -1.13% 47.55% 22.28%
952 MTM MTMGaming MTM $29,266 $0.009755 2,999,967 LowVol -3.49% 191.80% 34.36%
953 RIDE Ride My Car RIDE $29,150 $0.000288 101,276,976 LowVol -0.66% 37.30% 75.66%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $28,782 $0.000288 100,000,000 LowVol -0.69% 3.86% -24.53%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.62% 139.28%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.25%
957 ICON Iconic ICON $28,043 $0.047299 592,894 LowVol -0.66% -16.53% 14.15%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,103
959 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,732 $0.028782 894,026 LowVol -0.70% 27.40% 7.76%
960 PEX PosEx PEX $25,655 $0.010458 2,453,240 LowVol -0.66% 16.22%
961 LIR LetItRide LIR $24,357 $0.000672 36,268,294 LowVol 3.85% 2.48%
962 LTCR Litecred LTCR $23,782 $0.000787 30,227,750 LowVol -0.70% 4.05% -19.97%
963 ERY Eryllium ERY $23,637 $0.004515 5,235,460 LowVol -0.55% 6.02% -6.12%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $23,586 $0.000672 35,120,000 LowVol -0.69% 10.68% -8.98%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,287 $0.030893 753,776 LowVol -0.66% 4.44% 18.20%
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.85%
967 CAB Cabbage CAB $23,170 $0.002207 10,499,996 LowVol -0.66% -32.18% -22.32%
968 CNC CHNCoin CNC $22,782 $0.000477 47,764,575 LowVol -0.77% 3.27% 43.62%
969 BNX BnrtxCoin BNX $22,689 $0.000856 26,493,001 LowVol -0.73% 15.93% 54.51%
970 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 1.21% 12.67%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,556 $0.136351 165,428 LowVol -0.70% -4.07% 22.77%
972 HVCO High Voltage HVCO $22,076 $0.014775 1,494,171 LowVol -0.66% 3.03% 14.13%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $21,164 $0.000672 31,512,613 LowVol -0.70% 21.15% 36.64%
974 IMX Impact IMX $21,013 $0.000192 109,509,044 LowVol -0.70% 3.91% 133.08%
975 IBANK iBank IBANK $20,410 $0.004509 4,526,324 LowVol -0.66% -0.39% -8.27%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 GBC GBCGoldCoin GBC $19,827 $0.001745 11,361,817 LowVol 0.00% 26.85% -20.08%
978 VRS Veros VRS $19,188 $0.000039 486,609,040 LowVol -18.23% -16.78% -32.56%
979 SDP SydPak SDP $18,050 $0.113019 159,705 LowVol -0.70% 3.27% 17.12%
980 SCS Speedcash SCS $17,258 $0.065912 261,831 LowVol -0.69% 17.15%
981 BIOB BioBar BIOB $16,996 $0.019188 885,756 LowVol -0.69% -17.85% -3.11%
982 DAS DAS DAS $16,668 $0.006355 2,622,886 LowVol -0.72% -9.74% -2.59%
983 MGM Magnum MGM $16,234 $0.004125 3,935,156 LowVol -0.69% -39.66% 67.85%
984 DIX Dix Asset DIX $15,485 $1.5e-07 100,000,000,000 LowVol -8.34% 75.47% 220.71%
985 XOC Xonecoin XOC $14,668 $0.034923 420,000 LowVol -0.69% -10.82%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,754 $7.96 1,727 LowVol -0.69% 3.78% -20.79%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,985 $0.001727 7,519,271 LowVol -0.69% 21.18% -31.81%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.46%
990 GEERT GeertCoin GEERT $10,427 $0.002048 5,091,200 LowVol -2.65% -9.74% -0.62%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,345 $0.000096 107,829,281 LowVol -0.67% 5.80% 18.62%
992 P7C P7Coin P7C $10,137 $0.000288 35,220,238 LowVol -0.66% -12.18%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,562 $0.002845 3,360,417 LowVol -3.51% 15.04% 174.98%
994 NODC NodeCoin NODC $9,340 $0.005565 1,678,439 LowVol -0.66% 9.45% 24.71%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 6.49%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,700 $0.000576 15,112,554 LowVol 19.20% 4.31% -11.08%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,047 $0.000890 9,045,323 LowVol 17.10% 60.44% 55.16%
998 CONX Concoin CONX $7,355 $0.009882 744,266 LowVol -0.70% -6.17% -4.27%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,250 $0.000192 32,601,566 LowVol 71.66% -32.45% -49.44%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -49.73%
1001 ULA Ulatech ULA $4,745 $0.025734 184,386 LowVol -0.69% 123.91% 241.62%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.55%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $4,183 $0.020454 204,519 -17.19%
1004 XNG Enigma XNG $4,031 $0.242444 16,627 LowVol -0.66% 24.36% 2.07%
1005 NANOX Project-X NANOX $3,754 $47970.70 0.078264 LowVol -11.34% -13.45% -36.72%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 LEX Lex4All LEX $3,558 $0.003558 1,000,000 LowVol -3.49% 15.05% 166.99%
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 166.71%
1009 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -38.46%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,644 $0.001919 1,377,917 LowVol -0.69% -3.78% -21.14%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,540 $0.054207 46,864 LowVol -0.69% -3.23% 23.95%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,194 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 45.54% 52.87% 16.52%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 4.19% -27.72%
1014 ABN Abncoin ABN $838 $0.012377 67,700 LowVol -0.69% -4.30% 15.32%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -26.47%
1016 EBT Ebittree Coin EBT $485 $0.000384 1,264,511 LowVol -33.57% -85.52% -39.31%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.51% 15.57%
1019 FAL Falcoin FAL $113 $0.000576 196,766 LowVol 9.77% 55.79% 41.73%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000576 87,140 LowVol -0.70% -11.18% -49.20%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000096 73,944 LowVol -0.70% 3.79% 17.10%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.21 $18,710,800 -0.37% -1.71%
1023 QASH QASH QASH $1.01 $14,003,600 0.93% 44.80%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,300,060 2.93% 28.33% 61.33%
1025 INK Ink INK $0.145690 $7,087,660 -3.04% -12.41% -48.07%
1026 AI POLY AI AI $15.96 $4,555,340 -14.24% -6.24%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.22 $4,210,910 -3.33% 6.16% 81.41%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.04 $4,060,740 -1.04% -12.22% -36.17%
1029 REC Regalcoin REC $41.81 $3,112,340 -2.01% 0.12% -4.84%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.47 $2,347,410 -0.06% -20.92% -21.91%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,093,130 0.00% 2.94% 2.70%
1032 NULS Nuls NULS $0.610663 $2,059,690 -4.61% -10.40% -30.27%
1033 BTE BitSerial BTE $3.05 $1,338,140 -3.60% -22.89% -46.63%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9340.09 $1,185,020 -0.55% 3.00% 16.98%
1035 WC WINCOIN WC $1.50 $880,901 -0.86% -4.40% -19.89%
1036 ETN Electroneum ETN $0.030242 $861,984 0.02% 20.56% 0.30%
1037 EAG EA Coin EAG $2.88 $857,989 5.68% -23.90% -39.22%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.85 $774,734 0.28% 2.41% -1.44%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $249.94 $639,623 -0.03% -8.15% 37.76%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $29.98 $628,913 -8.27% -16.24% -32.59%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $576,458 -1.41% -4.89% 18.22%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.62 $469,818 -1.12% -36.51% -1.14%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.040199 $406,538 -0.14% -12.35% -21.06%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000167 $393,373 -1.13% 22.29% 4.56%
1045 BOT Bodhi BOT $0.477581 $388,988 -1.99% -3.81% -27.83%
1046 THS TechShares THS $1.08 $347,014 1.23% 8.94% 9.31%
1047 TSL Energo TSL $0.033112 $343,590 -2.33% 0.96%
1048 AION Aion AION $1.15 $313,473 -1.11% 5.08% 32.44%
1049 FLIXX Flixxo FLIXX $0.147760 $221,576 -1.13% 39.64%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.000192 $202,572 -0.70% 10.16% -97.50%
1051 XID Sphre AIR XID $0.204016 $158,368 -0.62% 3.15% 7.48%
1052 UGT UG Token UGT $0.461002 $157,914 -1.12% 6.95% 35.84%
1053 BSR BitSoar BSR $0.241964 $151,870 -16.14% -11.29% 56.08%
1054 LLT LLToken LLT $0.307335 $148,349 -0.59% -3.97% -9.01%
1055 SUR Suretly SUR $3.82 $145,382 -1.11% -0.88% 29.13%
1056 XCPO Copico XCPO $0.027858 $125,084 -4.61% 10.43% 10.72%
1057 ICX ICON ICX $1.35 $119,653 -8.99% 24.23% 31.81%
1058 B3 B3Coin B3 $0.000520 $112,036 3.89% 11.47% 98.39%
1059 INF InfChain INF $0.008635 $111,868 -1.75% -1.95%
1060 GBG Golos Gold GBG $0.113854 $91,051 -0.81% 6.98% 13.66%
1061 HOLD Interstellar … HOLD $0.056754 $83,576 1.08% -46.17% -52.18%
1062 PHR Phore PHR $0.478470 $76,213 4.99% 7.16% 34.82%
1063 SISA SISA SISA $0.027237 $72,191 -6.98% -20.00% -68.07%
1064 RMC Russian Minin… RMC $12798.10 $71,895 -0.82% -1.98% 22.34%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.043891 $69,954 -1.13% -18.99% -6.12%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.88 $69,823 -1.13% 11.84% 40.53%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.34 $56,079 -7.27% 15.45%
1068 COR CORION COR $0.940131 $50,664 1.96% -2.89% 3.01%
1069 MSD MSD MSD $0.012555 $44,841 0.11% -3.32% -11.01%
1070 EVR Everus EVR $5.06 $43,398 -1.14% 1.07% 24.36%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.005277 $41,509 1.77% -32.41%
1072 HYTV Hyper TV HYTV $0.010202 $35,265 -1.11%
1073 DSR Desire DSR $0.202413 $34,108 37.68% 87.74% -14.64%
1074 DNA EncrypGen DNA $0.062138 $33,881 -1.13% -6.73% 32.74%
1075 STEX STEX STEX $0.321225 $33,661 -4.42% 41.08% 82.63%
1076 VASH VPNCoin VASH $0.005085 $32,909 2.19% 0.14% 21.23%
1077 PRM PrismChain PRM $0.001823 $24,594 1.08% 49.01% 102.27%
1078 DEUS DeusCoin DEUS $0.388083 $24,160 -4.16% -4.42% 1.84%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003000 $22,095 1.80% -10.67% -5.60%
1080 B2B B2B B2B $0.451419 $21,873 -1.10% -22.26% -71.02%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.009586 $21,425 -0.91% -3.53% 638.89%
1082 OXY Oxycoin OXY $0.181952 $20,305 0.01% 2.45% 5.80%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.04 $20,220 -0.40% 6.74% -10.41%
1084 GLS GlassCoin GLS $0.643192 $19,440 -18.81%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.111230 $18,223 1.90% -19.71%
1086 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042396 $18,098 -1.13% -7.24% -25.27%
1087 AKY Akuya Coin AKY $0.278134 $16,638 2.28% -10.96% -59.14%
1088 MCR Macro MCR $3.00 $12,896 1.87% 43.53% -13.17%
1089 BPL Blockpool BPL $0.163484 $11,251 -0.66% -10.09% -15.22%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002830 $9,028 5.05% 0.33% 46.58%
1091 SPANK SpankChain SPANK $0.039570 $8,715 -1.11% -9.35%
1092 MGC GulfCoin MGC $0.003550 $8,328 -5.78% -1.31% -0.62%
1093 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083469 $7,541 -0.69%
1094 TER TerraNova TER $2.06 $7,525 -16.20% -20.55% -45.28%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086539 $7,277 -0.70% -10.30% 47.18%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003769 $7,025 -1.13% 3.61% 65.69%
1097 SMART SmartBillions SMART $0.405122 $6,896 -1.13% -1.65%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000248 $6,886 -14.49% 30.73% 21.73%
1099 AERM Aerium AERM $1.73 $6,886 -15.80% -9.01% -10.11%
1100 BOS BOScoin BOS $1.12 $6,772 -1.53% -8.79% -6.37%
1101 SND Sand Coin SND $0.568100 $5,437 -1.11% -15.82% -26.20%
1102 EFYT Ergo EFYT $10.07 $4,605 9.73% 3.58% 20.73%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002309 $4,390 -2.44% -10.25% -6.98%
1104 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.112635 $4,356 1.22% -2.43% 46.86%
1105 VIU Viuly VIU $0.002876 $4,260 -0.93% -26.31% -14.85%
1106 ETT EncryptoTel [… ETT $0.086439 $4,201 0.21% 15.03% 50.72%
1107 IBTC iBTC IBTC $0.012955 $3,771 -1.13% 8.75% 42.23%
1108 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039391 $3,558 -11.55% -8.52% -16.22%
1109 APC AlpaCoin APC $0.025076 $3,501 -0.69% 16.98% -21.63%
1110 FOR FORCE FOR $0.002146 $3,486 1.81% 22.77% -14.37%
1111 DAY Chronologic DAY $3.58 $3,337 -1.12% -22.32% -5.84%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.214386 $3,048 -3.13% 266.58% 158.93%
1113 WILD Wild Crypto WILD $0.117811 $2,973 -1.09% 11.70% 27.10%
1114 HIGH High Gain HIGH $0.000959 $2,834 -0.69% 28.77% -9.45%
1115 WOW Wowcoin WOW $0.000097 $2,698 -0.66% -17.50% -29.55%
1116 WIC Wi Coin WIC $0.003092 $2,657 -0.66% -10.58% 15.71%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000561 $2,651 -1.13% -9.49% -9.21%
1118 NTWK Network Token NTWK $0.003474 $2,622 -1.10% -3.74% 213.28%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009445 $2,529 -1.13% -27.10% 9.09%
1120 TRIA Triaconta TRIA $6.70 $2,250 -1.10% -1.37%
1121 BLX Blockchain Index BLX $2.47 $2,236 -1.13% 6.50% 23.67%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014706 $2,089 -1.11% -2.20% -0.86%
1123 PNX Phantomx PNX $0.016861 $2,044 -1.51% 29.77% -7.95%
1124 STU bitJob STU $0.036693 $1,995 -5.86% -16.41% -44.58%
1125 FUDD DimonCoin FUDD $0.001837 $1,981 -1.11% -23.02%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005181 $1,980 -4.48% -9.49% -38.09%
1127 MKR Maker MKR $400.41 $1,783 -1.13% 1.61% 49.73%
1128 FID BITFID FID $0.095941 $1,758 -0.66% -41.70%
1129 MGC MergeCoin MGC $0.014008 $1,672 -2.03% 6.21%
1130 XOT Internet of T… XOT $2864.24 $1,660 -0.69% 3.79% 16.54%
1131 MEN PeopleCoin MEN $0.000096 $1,618 -0.69% 3.79% 19.38%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.85 $1,609 -0.66% 3.75% 115.36%
1133 IQT iQuant IQT $0.127622 $1,537 -0.94% 4.16% -33.42%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.037225 $1,421 -0.70% 2.47% -20.99%
1135 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065950 $1,353 -1.11% -9.25% -0.07%
1136 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,340 3.02% 10.69% 13.80%
1137 NAMO NamoCoin NAMO $0.000101 $1,274 -0.36% -20.04% -27.82%
1138 WA WA Space WA $0.021875 $1,238 -0.70% -15.38% -1.26%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.064618 $1,156 -1.57% 17.74% 0.76%
1140 PRES President Trump PRES $0.003935 $1,146 -0.68% 5.53% 3.23%
1141 GARY President Joh… GARY $0.071956 $1,050 -0.66% -2.70% -30.24%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038856 $1,042 -0.70% -38.16% -51.64%
1143 DFS DFSCoin DFS $0.008860 $1,041 -2.43% -7.19% 7.34%
1144 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000561 $1,035 -0.44% -1.67% -8.75%
1145 ABC Alphabit ABC $15.83 $1,004 -0.70% 3.79% 20.11%
1146 VULC Vulcano VULC $0.009443 $973 -0.65% 3.48% 15.98%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008539 $965 -7.94% 12.46% 61.31%
1148 ACC AdCoin ACC $0.077542 $908 -0.78% -41.15% -16.71%
1149 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $898 -0.60% 6.48% 950.70%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.193140 $890 -1.13% 36.06% 16.58%
1151 FLAP FlappyCoin FLAP $9.3e-07 $880 2.09% 4.53% -27.34%
1152 GRN Granite GRN $0.013432 $876 -0.69% -9.63% 13.00%
1153 EBIT eBIT EBIT $0.001178 $862 -1.13% 53.50% 44.89%
1154 TOP TopCoin TOP $0.000672 $852 -0.69% 4.04% -29.46%
1155 QBT Cubits QBT $0.001057 $841 -13.93% -42.79% 46.09%
1156 NTC Natcoin NTC $0.283746 $840 -11.65% 13.69% -51.84%
1157 BIT First Bitcoin BIT $0.009114 $811 -16.51% -26.12% -26.17%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.14 $805 -1.10% -1.46% -10.89%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000096 $706 -0.69% 3.86% -9.92%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000096 $697 -0.70% 3.92% 17.43%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000863 $688 -0.69% 3.85% -5.28%
1162 XRY Royalties XRY $0.021468 $678 -0.69% -71.24% -59.06%
1163 YEL Yellow Token YEL $0.004681 $668 -1.11% 105.43% -24.27%
1164 DMC DynamicCoin DMC $0.002630 $654 8.76% -14.53% -11.28%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000384 $650 -0.69% -20.29% -16.94%
1166 DASHS Dashs DASHS $0.032620 $579 -0.69% 0.95% 16.92%
1167 OX OX Fina OX $0.000150 $552 -7.35% -16.62% -28.07%
1168 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003344 $538 -0.59% 0.62% 13.39%
1169 DGPT DigiPulse DGPT $0.978328 $536 -0.99% -1.49% -10.30%
1170 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -1.10% -15.55% 10.83%
1171 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281435 LowVol 4.28% -57.10%
1172 GBRC Global Busine… GBRC $0.000096 LowVol -0.70% 3.86% 16.63%
1173 STARS StarCash Network STARS $0.244033 LowVol -0.69% -0.44% 12.06%
1174 MINEX Minex MINEX $0.057986 LowVol 14.61% 11.83% 14.55%
1175 MOTO Motocoin MOTO $0.001919 LowVol -0.69% -23.19% -50.23%
1176 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006703 LowVol -0.69% 4.72% -3.15%
1177 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001439 LowVol -0.69% -22.16% -16.95%
1178 BIRDS Birds BIRDS $0.000096 LowVol -0.69% 3.79%
1179 LKC LinkedCoin LKC $0.000192 LowVol 17.10%
1180 GMX GoldMaxCoin GMX $0.012507 LowVol -0.66% 112.55% 1419.96%
1181 INDIA India Coin INDIA $0.000288 LowVol -0.69% 55.77% 6.28%
1182 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.20% 13.04% 39.13%
1183 ASN Aseancoin ASN $0.004701 LowVol -0.69% 41.27% 47.29%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -30.75% -29.21% -96.56%
1185 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000192 LowVol -0.69% -38.17% -27.36%
1186 RHFC RHFCoin RHFC $0.000959 LowVol -0.69% -21.09% 6.02%
1187 SAK Sharkcoin SAK $0.002303 LowVol -4.10% -3.95% 36.41%
1188 SKR Sakuracoin SKR $0.000678 LowVol -34.54% -18.62% -6.28%
1189 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -1.10% 3.07% 29.56%
1190 SWP Swapcoin SWP $0.210569 LowVol -1.13% 130.36% 246.79%
1191 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -2.08% 5.65% -24.74%
1192 FC Facecoin FC $0.004239 LowVol -1.10% 3.07% 16.44%
1193 GAY GAY Money GAY $0.014201 LowVol -3.31% -3.25% -17.26%
1194 BXC Bitcedi BXC $0.002202 LowVol -0.67% 6.56% 66.35%
1195 KASHH KashhCoin KASHH $0.000095 LowVol -0.69% 45.35% 17.18%
1196 DON Donationcoin DON $0.000672 LowVol -0.38% 30.61% 62.13%
1197 EDRC EDRCoin EDRC $0.041391 LowVol -14.19% -18.94% -13.08%
1198 PRN Protean PRN $0.000014 LowVol 1.25% -82.56% -71.03%
1199 PDG PinkDog PDG $0.000096 LowVol -0.69% -41.45%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.53% 187.56% -64.94%
1201 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003646 LowVol -0.70% 3.79% 16.84%
1202 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol 20.13% 82.12% 1595.14%
1203 UR UR UR $0.000659 LowVol 9.44% 16.87% 37.14%
1204 CYDER Cyder CYDER $0.000288 LowVol -0.69% -23.72% -12.17%
1205 HCC Happy Creator… HCC $0.000384 LowVol -0.66% 2.56% -21.87%
1206 SKC Skeincoin SKC $0.003262 LowVol -0.69% 3.10% 6.92%
1207 IPY Infinity Pay IPY $0.002514 LowVol -1.11% 32.45% -95.11%
1208 CLINT Clinton CLINT $0.009690 LowVol -0.70% -2.82% 6.67%
1209 ACN Avoncoin ACN $0.000384 LowVol -0.69% 3.85% -8.57%
1210 REGA Regacoin REGA $0.002111 LowVol -0.69% 0.03% -32.70%
1211 TIE TIES Network TIE $0.098454 LowVol -1.13% 19.01% 38.49%
1212 BUB Bubble BUB $0.015447 LowVol -0.66% 6.55%
1213 LDCN LandCoin LDCN $0.004328 LowVol -0.69% -29.73% 170.81%
1214 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002085 LowVol -9.40% 8.11% -12.92%
1215 AXIOM Axiom AXIOM $0.014775 LowVol -0.70% 3.92% 17.12%
1216 FLASH Flash FLASH $0.005181 LowVol 4.86% 2.12% 12.65%
1217 HDLB HODL Bucks HDLB $0.057469 LowVol -0.66% 13.03% 21.68%
1218 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005503 LowVol -0.69% -5.17% 33.80%
1219 NBIT netBit NBIT $0.048642 LowVol -0.69% 3.92% 42.29%
1220 UNC UNCoin UNC $0.000096 LowVol -0.69% 3.79% 17.12%
1221 ANI Animecoin ANI $0.000096 LowVol -25.51% 3.79% -41.03%
1222 LEPEN LePen LEPEN $0.000088 LowVol -0.78% -52.53% 5.68%
1223 BEST BestChain BEST $0.001045 LowVol -7.39% -4.19% -16.55%
1224 ACES Aces ACES $0.000096 LowVol -0.67% -6.62% -35.46%
1225 10MT 10M Token 10MT $0.002091 LowVol -1.13% -17.18% -64.16%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000096 LowVol -0.66% -6.64% 7.78%
1227 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009731 LowVol -0.64% -6.04% 0.24%
1228 TURBO TurboCoin TURBO $0.000096 LowVol -0.69%
1229 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000080 LowVol -1.11% -35.41% 70.95%
1230 TCR TheCreed TCR $0.000288 LowVol -0.70% 9.41%
1231 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001123 LowVol -0.56% 4.12% -18.56%
1232 SHA SHACoin SHA $0.000480 LowVol -0.69% -13.46% 10.78%
1233 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol -0.69% 3.86%
1234 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000576 LowVol -0.69% 16.13%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001631 LowVol -0.69% 3.92% -4.47%
1236 MARX MarxCoin MARX $0.001149 LowVol -0.69% 37.54% 56.91%
1237 BET BetaCoin BET $0.002426 LowVol -0.69% -12.47% -4.48%
1238 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032762 LowVol -3.50% -3.66% 8.29%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.73 LowVol -0.70% -6.20% -18.33%
1240 FBL Faceblock FBL $0.002073 LowVol -1.13% -8.46% -91.83%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.011801 LowVol -0.70% 4.70% -22.14%
1242 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000384 LowVol -0.66% 19.45% 3.76%
1243 PRIMU Primulon PRIMU $0.000192 LowVol -0.69% -0.63% 17.10%
1244 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000480 LowVol -0.69% 29.90% 18.27%
1245 DBG Digital Bulli… DBG $0.005661 LowVol -0.67% 2.06% 17.06%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.003983 LowVol -0.70% 17.56% 27.25%
1247 DISK DarkLisk DISK $0.000959 LowVol -0.69% 3.79% 19.39%
1248 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.213470 LowVol -28.59% -19.80% -2.44%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003358 LowVol -0.67% 13.52% 33.32%
1250 HNC Huncoin HNC $0.001151 LowVol -0.70% 16.43% -32.66%
1251 POKE PokeCoin POKE $0.000192 LowVol -0.70% 22.52% 17.12%
1252 AV AvatarCoin AV $0.030701 LowVol -0.66% 5.85% 21.94%
1253 MAVRO Mavro MAVRO $0.011993 LowVol -0.66% -4.93% -5.91%
1254 BITOK Bitok BITOK $0.000096 LowVol -0.69% 3.79% 17.95%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.001631 LowVol -0.69% -1.06% 17.12%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002974 LowVol -0.69% -2.82%
1257 HYPER Hyper HYPER $0.029454 LowVol -14.60% 36.82% 16.75%
1258 OP Operand OP $0.000863 LowVol -0.66% -2.32%
1259 EUSD eUSD EUSD $0.000144 LowVol -1.13% 4.86% -72.83%
1260 UTA UtaCoin UTA $0.000863 LowVol -0.69% -15.08% 44.97%
1261 XQN Quotient XQN $0.004989 LowVol -0.69% -9.34%
1262 PI PiCoin PI $0.000959 LowVol -0.69%
1263 9COIN 9COIN 9COIN $0.002590 LowVol -0.70% -3.37% -11.33%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000288 LowVol -0.66% -22.16% -12.18%
1265 XDE2 XDE II XDE2 $2.87 LowVol -0.69% 3.42% 8.68%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001823 LowVol -0.70% -1.28% 1.92%
1267 TODAY TodayCoin TODAY $0.001055 LowVol -0.69% -4.86% 51.20%
1268 ELC Elacoin ELC $0.068782 LowVol -0.69% -5.44% -17.45%
1269 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145255 LowVol -0.66% 2.67% 17.32%
1270 GML GameLeagueCoin GML $0.008059 LowVol -0.69% 2.57% -16.43%
1271 CC CyberCoin CC $0.000096 LowVol -0.69% 3.86% 17.36%
1272 SPORT SportsCoin SPORT $0.000863 LowVol -0.66% -15.08% 16.73%
1273 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -1.60% -17.15% -22.21%
1274 BGR Bongger BGR $0.000087 LowVol -1.63% -29.07%
1275 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000287 LowVol -0.69% 150.33% 74.72%
1276 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003550 LowVol -0.66% 3.79% 26.21%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.020052 LowVol -0.70% 6.65%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013432 LowVol -0.69% 49.88% 15.27%
1279 TELL Tellurion TELL $0.000195 LowVol -0.59% 26.35% 0.59%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000672 LowVol -0.69% 2.58% 17.10%
1281 GOLF Golfcoin GOLF $0.000096 LowVol -0.69% 3.86%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003358 LowVol -0.69% -6.87%
1283 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078768 LowVol -0.69% 38.03% 16.40%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.549461 LowVol -0.85% 21.98% 29.90%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001343 LowVol -0.66% 9.23%
1286 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003262 LowVol 3.92% 8.60%
1287 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1288 NBE BitCentavo NBE $9e-07 LowVol -1.63% 4.55% -37.83%
1289 VGC VegasCoin VGC $0.000195 LowVol -0.06% 5.50%
1290 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 4.82% 20.51%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.31%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 49.83%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.23%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 3.67% 28.71%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol -0.09% 2.35% 7.18%
1296 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 4.12% 33.78%
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.49%
1298 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 0.48% 13.23%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -6.45%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol -0.02%
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 12.17%
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.00%
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.26%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol 0.10% 1.67%
1305 XID International… XID $0.007393 LowVol 10.05%
1306 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -17.19%
1307 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 1.05% 19.75%
1308 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.01%
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 4.91% 18.42%
1311 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 4.00% 17.20%
1312 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1313 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1314 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.09% 3.77%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.62%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.58%
1319 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1320 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.55% -72.82%
1321 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1322 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi