Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1323 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9577.86 trên tổng giá trị $159,997,547,895

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $472.83 trên tổng giá trị $45,386,538,234

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1631.06 trên tổng giá trị $27,443,053,430

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251739 trên tổng giá trị $9,722,882,774

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $359.15 trên tổng giá trị $5,988,785,339

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.52% trong 1h qua

    + Đồng UIS Unitus (UIS) đang có giá hiện tại $0.027567 trên tổng giá trị $1,289,741 đã biến động tăng 37.44% trong 1h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.011986 trên tổng giá trị đã biến động tăng 33.68% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000380 trên tổng giá trị $49,436 đã biến động tăng 32.16% trong 1h qua

    + Đồng NETKO Netko (NETKO) đang có giá hiện tại $0.215703 trên tổng giá trị $925,596 đã biến động tăng 30.51% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.054074 trên tổng giá trị $243,332 đã biến động tăng 250.05% trong 24h qua

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.200990 trên tổng giá trị đã biến động tăng 243.05% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị $843,259 đã biến động tăng 195.16% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 191.65% trong 24h qua

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000284 trên tổng giá trị đã biến động tăng 155.89% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1589.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011136 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1252.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.297077 trên tổng giá trị $596,416 đã biến động tăng 1155.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 939.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.011986 trên tổng giá trị đã biến động tăng 841.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 VPRC VapersCoin VPRC $26,010 $0.000033 780,124,964 $798 -1.53% 2.47% 78.26%
702 AGLC AgrolifeCoin AGLC $24,340 $0.003327 7,314,932 $929 -46.63% 68.41%
703 MILO MiloCoin MILO $23,593 $0.002187 10,789,954 $578 -1.57% -10.45% 2.21%
704 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,182 $0.001186 12,802,500 $1,197 -0.86% 33.67% -56.82%
705 SOCC SocialCoin SOCC $14,249 $0.010289 1,384,879 $1,582 0.56% -15.19% -24.81%
706 ELS Elysium ELS $13,326 $0.003327 4,005,012 $655 -3.26% -14.85% 14.88%
707 XRC Rawcoin XRC $11,373 $0.016135 704,882 $552 -0.73% -2.26% -63.54%
708 LVPS LevoPlus LVPS $11,221 $0.007415 1,513,256 $2,242 -0.88% -11.63% 28.29%
709 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,710 $0.012590 850,702 $3,478 -0.58% 35.72% 125.16%
710 ARGUS Argus ARGUS $9,980 $0.008691 1,148,324 $771 -0.88% -4.90% 34.82%
711 GRIM Grimcoin GRIM $9,896 $0.000959 10,324,802 $507 0.01% 2.70% 20.62%
712 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,815 $0.003078 3,188,280 $8,051 2.27% -11.07% 67.02%
713 CRTM Corethum CRTM $8,254 $0.003302 2,500,000 $604 -1.73% -7.87% -64.47%
714 JS JavaScript Token JS $6,689 $0.000837 7,991,996 $801 -1.73% -10.48% -10.49%
715 HMC HarmonyCoin HMC $6,043 $0.010903 554,254 $3,855 1.16% 17.04% 11.50%
716 DMB Digital Money… DMB $401 $0.000951 421,300 $523 -0.88% -22.37% -29.28%
717 UNITY SuperNET UNITY $56,602,302 $69.36 816,061 LowVol 1.10% 42.64% 41.18%
718 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 3.00% 28.94%
719 ETT EncryptoTel [… ETT $14,646,993 $0.235743 62,131,190 LowVol -0.12% 95.41% 78.79%
720 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
721 ECN E-coin ECN $10,160,953 $2.23 4,553,255 LowVol -0.88% -5.55% -11.73%
722 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.84%
723 ECOB Ecobit ECOB $4,933,556 $0.011100 444,444,444 LowVol -0.52% 10.81% -7.84%
724 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
725 PGL Prospectors Gold PGL $4,911,746 $0.076151 64,500,000 LowVol -0.80% 1.95% 23.36%
726 YASH YashCoin YASH $4,753,625 $0.475350 10,000,264 LowVol -0.88% 1.90% 14.72%
727 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.39%
728 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,003,783 $0.610333 6,559,998 LowVol -0.90% -1.40% 24.17%
729 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
730 AC AsiaCoin AC $1,766,347 $0.001539 1,147,485,477 LowVol -33.03% -32.08% -2.29%
731 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,584,957 $0.261347 6,064,568 LowVol -0.80% 48.80% 84.16%
732 EMV Ethereum Movi… EMV $1,496,241 $0.227854 6,566,666 LowVol -1.73% 39.11%
733 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.41%
734 RC RussiaCoin RC $1,233,558 $0.147240 8,377,873 LowVol -0.88% 2.81% -32.39%
735 AHT Bowhead AHT $1,102,808 $0.137851 8,000,000 LowVol -0.88% 1.77% -34.67%
736 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.43% 121.69%
737 MBI Monster Byte MBI $1,007,842 $0.059909 16,822,736 LowVol -0.93% -5.87% 33.90%
738 REX REX REX $1,006,830 $0.116252 8,660,756 LowVol -1.89% 1.93% -6.61%
739 NKA IncaKoin NKA $1,004,907 $0.000090 11,117,886,294 LowVol -6.38% -35.50% -18.69%
740 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 4.97%
741 ANC Anoncoin ANC $942,700 $0.446710 2,110,317 LowVol -10.05% 11.36% 31.37%
742 BPC Bitpark Coin BPC $927,128 $0.012362 75,000,000 LowVol -0.89% 0.31% -11.89%
743 IFLT InflationCoin IFLT $843,259 $0.000025 33,275,435,379 LowVol 22.17% 195.16% 21.72%
744 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $792,564 $0.000035 22,839,348,030 LowVol 0.44% -54.54% -59.38%
745 METAL MetalCoin METAL $767,898 $0.009982 76,925,527 LowVol -0.88% 1.37% -3.30%
746 MAC Machinecoin MAC $648,037 $0.032083 20,198,900 LowVol -0.97% -4.09% -13.34%
747 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.43%
748 TES TeslaCoin TES $597,036 $0.008134 73,400,448 LowVol -3.85% 14.75% 0.07%
749 USC Ultimate Secu… USC $590,975 $0.057137 10,343,113 LowVol -0.88% -12.41% 41.45%
750 LNK Link Platform LNK $556,078 $11.71 47,503 LowVol -0.99% -27.12% -20.22%
751 ITI iTicoin ITI $502,342 $15.70 32,000 LowVol -0.71% -21.15% -13.74%
752 AMBER AmberCoin AMBER $461,152 $0.010553 43,699,481 LowVol -4.33% -0.11% 3.91%
753 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 3.59% 17.80%
754 FNC FinCoin FNC $432,339 $0.033570 12,878,667 LowVol -5.57% 0.65% -18.25%
755 BUCKS SwagBucks BUCKS $417,894 $1.33 315,301 LowVol -0.94% 1.94% 16.69%
756 OPAL Opal OPAL $403,619 $0.026653 15,143,492 LowVol 11.28% -23.25% 53.88%
757 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -15.36%
758 AU AurumCoin AU $368,691 $1.24 296,216 LowVol -0.87% 5.51% 15.52%
759 TALK BTCtalkcoin TALK $364,118 $0.005577 65,290,635 LowVol -0.78% -20.36% -46.32%
760 GUN Guncoin GUN $354,465 $0.001806 196,273,078 LowVol -0.88% 15.41% -12.48%
761 SLG Sterlingcoin SLG $351,693 $0.083629 4,205,381 LowVol -2.36% -5.48% 3.98%
762 UNI Universe UNI $350,452 $0.032229 10,873,899 LowVol 4.45% 7.17% 12.42%
763 VLT Veltor VLT $350,208 $0.631170 554,855 LowVol -0.79% -4.45% -27.34%
764 DVC Devcoin DVC $348,174 $0.000023 15,154,357,500 54.95%
765 ICN iCoin ICN $335,721 $0.011503 29,184,213 LowVol -0.88% 3.53% -3.09%
766 DAXX DaxxCoin DAXX $333,193 $0.000671 496,560,580 LowVol -0.51% -3.25% -4.08%
767 Q2C QubitCoin Q2C $330,327 $0.001331 248,183,135 LowVol 20.75% -13.21% 28.02%
768 FC2 FuelCoin FC2 $328,485 $0.003232 101,623,303 LowVol 2.20% -3.84% 26.39%
769 JET Jetcoin JET $323,595 $0.066549 4,862,509 LowVol -0.88% 0.63% -40.66%
770 BRIT BritCoin BRIT $323,513 $0.015211 21,268,092 LowVol -0.80% -6.43% -6.32%
771 STS Stress STS $322,364 $0.000570 565,134,332 LowVol -0.88% 14.78%
772 WAY WayGuide WAY $313,859 $0.003137 100,040,708 LowVol -0.88% 0.81%
773 FLT FlutterCoin FLT $305,287 $0.000947 322,214,524 LowVol -0.88% 17.16% 32.36%
774 SHDW Shadow Token SHDW $280,172 $0.040024 7,000,000 LowVol -0.88% -2.82% 1.60%
775 TRI Triangles TRI $279,239 $3.83 72,891 LowVol -0.86% 5.07% -10.02%
776 CCN Cannacoin CCN $267,621 $0.056946 4,699,576 LowVol -0.88% 6.15% 54.39%
777 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol -0.24% 13.49%
778 8BIT 8Bit 8BIT $263,826 $0.226574 1,164,415 LowVol 11.78% 9.19% 33.60%
779 TRK Truckcoin TRK $259,296 $0.001671 155,195,244 LowVol 0.87% -5.32% 12.36%
780 PR Prototanium PR $254,936 $1.30 195,850 LowVol -0.88% -6.26% 30.34%
781 J Joincoin J $251,524 $0.102730 2,448,402 LowVol -2.19% 3.59% -1.55%
782 VIDZ PureVidz VIDZ $243,536 $0.001944 125,279,775 LowVol -0.88% -3.47% 0.15%
783 NYAN Nyancoin NYAN $242,273 $0.000762 318,094,657 LowVol 0.22% 1.90% 2.52%
784 FUNK The Cypherfunks FUNK $237,971 $0.000005 46,224,719,999 LowVol -2.03% 1.89% 3.58%
785 KAYI Kayicoin KAYI $233,648 $0.000822 284,221,410 LowVol -0.15% -73.33% 23.89%
786 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.73%
787 RBIES Rubies RBIES $232,594 $0.022332 10,415,252 LowVol -1.61% -5.08% -10.47%
788 UNIC UniCoin UNIC $226,233 $0.076270 2,966,210 LowVol -0.72% 2.35% 25.47%
789 SH Shilling SH $220,406 $0.005609 39,294,175 LowVol -0.88% 12.24% 324.91%
790 HODL HOdlcoin HODL $218,381 $0.001426 153,137,115 LowVol -0.80% -5.30% -2.78%
791 XPY PayCoin XPY $208,751 $0.017656 11,823,057 LowVol -0.88% 15.72% 14.87%
792 LOT LottoCoin LOT $202,906 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -1.79% -10.42% 0.28%
793 BIGUP BigUp BIGUP $201,261 $0.000095 2,116,975,715 LowVol -0.88% -1.46% 11.61%
794 FRC Freicoin FRC $198,968 $0.006750 29,476,860 LowVol -0.88% 0.40% 22.15%
795 CFT CryptoForecast CFT $196,802 $0.004278 46,000,000 LowVol -0.88% -49.74% -40.07%
796 CAGE CageCoin CAGE $194,490 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.83% -26.30% -97.61%
797 EVO Evotion EVO $194,141 $0.061415 3,161,127 LowVol -0.88% 18.12% 51.92%
798 KUSH KushCoin KUSH $192,680 $0.035381 5,445,820 LowVol -0.88% -5.98% 6.51%
799 EMD Emerald Crypto EMD $190,132 $0.009946 19,117,129 LowVol -0.89% 0.92% 40.39%
800 BOLI Bolivarcoin BOLI $187,315 $0.022525 8,315,975 LowVol -0.62% 7.69% 9.40%
801 LANA LanaCoin LANA $184,919 $0.000221 836,125,983 LowVol -22.99% -34.81% -17.51%
802 LTB LiteBar LTB $184,349 $0.230352 800,294 LowVol -0.80% -4.30% -4.58%
803 888 OctoCoin 888 $182,969 $0.003638 50,297,260 LowVol -0.84% 0.24% 45.92%
804 BLRY BillaryCoin BLRY $182,083 $0.020250 8,991,804 LowVol -0.88% 33.05% 212.20%
805 TGC Tigercoin TGC $177,979 $0.004088 43,536,800 LowVol -0.80% -10.65% -14.44%
806 WMC WMCoin WMC $172,059 $0.014926 11,527,489 LowVol -0.80% 16.06%
807 YAC Yacoin YAC $170,767 $0.001426 119,748,301 LowVol -0.88% 3.67% 16.52%
808 LEA LeaCoin LEA $169,584 $0.000542 312,763,090 LowVol -1.27% 1.39% 37.03%
809 I0C I0Coin I0C $168,728 $0.008040 20,984,835 LowVol -0.38% 10.41% -24.76%
810 ACOIN Acoin ACOIN $165,768 $0.135866 1,220,085 LowVol -1.81% 2.89% 12.53%
811 GAIA GAIA GAIA $165,487 $0.006866 24,101,381 LowVol -0.65% -44.29% -30.65%
812 XRE RevolverCoin XRE $165,274 $0.007412 22,298,210 LowVol -0.90% -14.50% 17.91%
813 REE ReeCoin REE $164,028 $0.000064 2,560,000,000 LowVol 4.25% 71.29% 84.69%
814 GAP Gapcoin GAP $163,179 $0.013595 12,002,891 LowVol -0.88% 58.89% 25.01%
815 ZUR Zurcoin ZUR $162,446 $0.001874 86,684,283 LowVol -0.97% -3.20% 20.55%
816 GRT Grantcoin GRT $161,976 $0.003762 43,054,808 LowVol -0.55% 3.74% 16.99%
817 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.70%
818 KED Darsek KED $158,188 $0.011685 13,537,916 LowVol -0.70% -19.05% -8.64%
819 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,802 $17.55 8,820 LowVol 0.32% -0.06% 2.55%
820 URC Unrealcoin URC $153,596 $0.021866 7,024,402 LowVol -0.88% 1.38% 32.51%
821 EVIL Evil Coin EVIL $148,411 $0.007060 21,020,383 LowVol 0.13% 0.06% 21.82%
822 RBX Ripto Bux RBX $146,045 $0.000383 381,236,123 LowVol -0.89% -8.46% -9.80%
823 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 3.55%
824 HAL Halcyon HAL $144,793 $0.027475 5,269,947 LowVol -0.80% 2.96% 58.63%
825 ARI Aricoin ARI $144,623 $0.001031 140,262,505 LowVol -1.08% -5.80% 55.96%
826 ANTI AntiBitcoin ANTI $141,135 $0.008081 17,465,159 LowVol -0.88% -5.88% 27.71%
827 RED RedCoin RED $140,909 $0.001901 74,107,896 LowVol 3.57% 1.49% 143.60%
828 BITGOLD bitGold BITGOLD $138,242 $1536.55 89.9694 LowVol 0.47% 7.25%
829 BTCR Bitcurrency BTCR $138,134 $0.000814 169,598,616 LowVol -17.80% -62.05% -47.94%
830 PHS Philosopher S… PHS $135,513 $0.022532 6,014,340 LowVol -5.20% 1.82% -0.75%
831 GP GoldPieces GP $132,674 $0.108735 1,220,161 LowVol -5.93% -3.19% 23.30%
832 XPD PetroDollar XPD $131,060 $0.002048 63,993,275 LowVol -33.54% -40.60% -34.88%
833 FIRE Firecoin FIRE $130,984 $1.33 98,412 LowVol -0.88% 1.76% 26.01%
834 TTC TittieCoin TTC $130,965 $0.000104 1,259,816,434 LowVol -0.93% 4.96% 9.21%
835 MNM Mineum MNM $130,287 $0.013807 9,436,367 LowVol -1.45% -7.69% 1.42%
836 HMP HempCoin HMP $128,976 $0.000095 1,356,645,470 LowVol -0.88% 1.82% 15.85%
837 CNNC Cannation CNNC $128,603 $0.051921 2,476,893 LowVol -4.13% 6.47% -40.14%
838 SRC SecureCoin SRC $127,399 $0.015540 8,198,081 LowVol 28.20% -8.32% 62.89%
839 FRN Francs FRN $126,496 $0.032711 3,867,080 LowVol -3.20% -2.88% 6.69%
840 MARS Marscoin MARS $126,079 $0.004458 28,279,074 LowVol 18.07% 16.96% 76.99%
841 TEK TEKcoin TEK $123,180 $0.000087 1,414,054,562 LowVol -1.04% 0.84% -35.37%
842 OHM OHM OHM $118,117 $0.003993 29,581,441 LowVol -0.88% -4.97%
843 PX PX PX $117,735 $0.001236 95,261,880 LowVol -0.78% 17.54%
844 FLAX Flaxscript FLAX $115,146 $0.020625 5,582,819 LowVol -0.88% -4.00% 43.87%
845 QCN QuazarCoin QCN $114,938 $0.019014 6,044,911 LowVol -13.30% -2.37% 10.18%
846 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.10%
847 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,906,200,248 LowVol -0.92%
848 DLC Dollarcoin DLC $111,685 $0.012264 9,106,714 LowVol -0.88% 5.08% 34.64%
849 CACH CacheCoin CACH $111,232 $0.026514 4,195,132 LowVol 0.02% -5.33% 8.80%
850 RUPX Rupaya RUPX $110,682 $0.018163 6,093,936 LowVol -20.30% 18.85% -7.71%
851 BTQ BitQuark BTQ $110,061 $0.012264 8,974,334 LowVol -0.88% 1.64% -38.44%
852 BLC Blakecoin BLC $105,449 $0.006973 15,122,697 LowVol 4.40% 23.26% 52.30%
853 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 0.30% 13.61%
854 ARCO AquariusCoin ARCO $105,303 $0.071245 1,478,036 LowVol -0.91% -7.51% 26.95%
855 CAP Bottlecaps CAP $105,103 $0.000514 204,357,299 LowVol
856 XCT C-Bit XCT $103,950 $0.000661 157,223,250 LowVol -12.85% -8.73% -1.59%
857 TSE Tattoocoin (S… TSE $103,057 $0.001140 90,421,856 LowVol -0.88% 35.69% 49.16%
858 GPU GPU Coin GPU $98,430 $0.002432 40,477,042 LowVol -0.90% 5.62% 43.02%
859 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.13%
860 DRS Digital Rupees DRS $97,124 $0.000190 510,802,961 LowVol -0.88% 103.75% 131.70%
861 UNITS GameUnits UNITS $96,611 $0.027818 3,472,983 LowVol -0.80% -9.33% -6.88%
862 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol -0.24%
863 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,947 $0.001141 79,719,140 LowVol 11.60% 40.09% 61.49%
864 PXI Prime-XI PXI $90,894 $0.005135 17,702,505 LowVol 1.14% -7.13% 13.70%
865 COXST CoExistCoin COXST $90,889 $0.003354 27,100,000 LowVol -0.93% 93.06% 67.57%
866 SLM Slimcoin SLM $88,046 $0.005894 14,937,439 LowVol -0.88% -5.73% 15.83%
867 IMS Independent M… IMS $87,709 $0.016336 5,368,934 LowVol -0.88% 24.15% 2.09%
868 CAT Catcoin CAT $87,554 $0.014165 6,180,800 LowVol -0.47% 16.01% -1.25%
869 XCO X-Coin XCO $85,953 $0.006940 12,384,976 LowVol -0.88% -2.77% -8.64%
870 ALL Allion ALL $83,987 $0.013548 6,199,359 LowVol -0.80% 7.35% 47.55%
871 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $82,639 $0.104197 793,108 LowVol -0.80% 15.58% 81.07%
872 VUC Virta Unique … VUC $81,384 $0.001325 61,413,100 LowVol 6.42% 7.23% -7.83%
873 SOON SoonCoin SOON $80,552 $0.006463 12,462,620 LowVol -0.67% 3.21% 18.89%
874 CPN CompuCoin CPN $80,186 $0.004088 19,615,019 LowVol -0.80% 1.88% 35.45%
875 CRX Chronos CRX $77,879 $0.001056 73,729,962 LowVol 0.76% 32.45% 36.45%
876 JWL Jewels JWL $76,747 $0.003803 20,181,636 LowVol -0.88% 23.02%
877 611 SixEleven 611 $76,406 $0.177562 430,306 LowVol -0.88% -6.55% 24.92%
878 MST MustangCoin MST $75,575 $0.119895 630,343 LowVol 2.46% -8.82% 23.82%
879 MRJA GanjaCoin MRJA $73,645 $0.016542 4,451,920 LowVol -0.88% -39.24% -47.91%
880 ATX Artex Coin ATX $71,423 $0.003803 18,781,750 LowVol -0.88% -19.98% 17.51%
881 BITZ Bitz BITZ $71,167 $0.035746 1,990,891 LowVol -0.88% 1.97% 60.03%
882 GPL Gold Pressed … GPL $70,941 $0.277738 255,426 LowVol -9.66% -10.27% 40.39%
883 BTPL Bitcoin Planet BTPL $69,752 $0.012689 5,496,929 LowVol -0.10% -10.10% -13.09%
884 BAS BitAsean BAS $69,751 $0.013950 5,000,000 LowVol -1.86% 9.23% -27.35%
885 SPT Spots SPT $68,961 $0.003078 22,406,021 LowVol -1.14% -1.04% 34.82%
886 DRM Dreamcoin DRM $68,236 $0.027855 2,449,632 LowVol -0.88% 2.87% 60.86%
887 ICOB ICOBID ICOB $68,049 $0.000638 106,701,874 LowVol 3.83% 14.35% 43.79%
888 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,844 $0.002721 24,931,054 LowVol 10.65% 0.63% 9.41%
889 BIP BipCoin BIP $67,141 $0.041260 1,627,261 LowVol -0.80% 2.83% 52.17%
890 HXX Hexx HXX $65,951 $0.044570 1,479,721 LowVol -1.06% -8.43% 38.32%
891 $$$ Money $$$ $65,633 $0.001430 45,887,218 LowVol -0.88% 14.62% 43.01%
892 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 0.14% 18.15%
893 ICE iDice ICE $64,711 $0.041191 1,571,013 LowVol 4.25% -20.47% -74.54%
894 300 300 Token 300 $63,454 $211.51 300 LowVol -0.88% 3.49% 51.60%
895 BVC BeaverCoin BVC $62,438 $0.020043 3,115,258 LowVol -0.80% 15.86% 17.04%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $60,226 $0.014078 4,278,000 LowVol -1.96% -89.83%
897 URO Uro URO $58,078 $0.048105 1,207,310 LowVol -0.88% 1.62% 17.69%
898 GCC GuccioneCoin GCC $57,856 $0.002852 20,285,537 LowVol -0.88% -6.23% 26.77%
899 CF Californium CF $57,796 $0.024053 2,402,900 LowVol -0.88% 1.42% -6.66%
900 CASH Cashcoin CASH $57,047 $0.001236 46,158,242 LowVol -0.88% 20.33% 3.30%
901 RPC RonPaulCoin RPC $56,819 $0.063786 890,775 LowVol -0.63% 2.52% 25.28%
902 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,617 $0.000949 59,630,200 LowVol -15.01% 2.78% 15.73%
903 GLT GlobalToken GLT $56,555 $0.002181 25,930,600 LowVol -0.88% -7.28% -14.11%
904 XBTS Beatcoin XBTS $55,911 $0.036671 1,524,686 LowVol -1.28% 153.73% 40.55%
905 BRAIN Braincoin BRAIN $55,661 $0.005514 10,094,424 LowVol -0.88% 5.51% 42.97%
906 JIN Jin Coin JIN $55,241 $0.005609 9,848,485 LowVol -0.78% 8.03%
907 WARP WARP WARP $54,560 $0.049817 1,095,224 LowVol -0.88% 1.82% 17.05%
908 DIBC DIBCOIN DIBC $54,413 $0.010882 5,000,000 LowVol 17.40% -1.61% -15.86%
909 ZYD Zayedcoin ZYD $54,018 $0.008651 6,243,840 LowVol -0.80% 0.66% 12.87%
910 PHO Photon PHO $53,737 $0.000003 20,376,079,974 LowVol -2.11% -22.82% 1.90%
911 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,728 $0.006691 8,030,000 LowVol -0.59% -4.69% 13.16%
912 ARB ARbit ARB $51,701 $0.006655 7,768,890 LowVol 12.07%
913 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.48%
914 PIE PIECoin PIE $50,744 $0.002852 17,791,681 LowVol -0.88% 9.09% -46.60%
915 SOIL SOILcoin SOIL $49,947 $0.008759 5,702,048 LowVol -0.87% -8.82% 29.90%
916 SONG SongCoin SONG $48,641 $0.001494 32,565,300 LowVol 0.55% 4.54% 168.59%
917 DBTC Debitcoin DBTC $47,914 $0.002662 17,999,629 LowVol -0.88% -6.57% -2.64%
918 SFC Solarflarecoin SFC $45,497 $0.003231 14,083,450 LowVol -0.88% 5.88% -0.32%
919 MND MindCoin MND $45,327 $0.003613 12,546,625 LowVol -0.88% 4.57% 25.84%
920 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
921 EREAL eREAL EREAL $43,061 $0.000644 66,909,634 LowVol -1.73% 2.40% 22.42%
922 PULSE Pulse PULSE $42,141 $0.002947 14,298,972 LowVol -0.88% 8.90% 19.71%
923 CESC CryptoEscudo CESC $41,100 $0.000285 144,105,100 LowVol -0.88% 1.82% 73.77%
924 STEPS Steps STEPS $40,726 $0.002187 18,625,017 LowVol -0.88% 1.87% 15.78%
925 JOBS JobsCoin JOBS $40,340 $0.000381 106,019,270 LowVol -0.82% -7.49% -22.72%
926 VIP VIP Tokens VIP $39,668 $0.000475 83,450,403 LowVol -0.80% 27.34% 44.79%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $39,590 $0.001901 20,821,709 LowVol -33.87% -34.35% 16.43%
928 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,140 $0.014926 2,622,273 LowVol -0.88% 9.36% -7.84%
929 MCRN MACRON MCRN $38,788 $0.000097 401,421,401 LowVol -19.75% -57.94% -69.30%
930 DES Destiny DES $38,484 $0.024053 1,600,000 LowVol -0.88% 31.61% 95.38%
931 ORLY Orlycoin ORLY $38,342 $0.001046 36,646,779 LowVol -0.76% 1.87% 12.55%
932 ACP AnarchistsPrime ACP $38,172 $0.008686 4,394,874 LowVol -0.37% -4.83% -39.12%
933 NRO Neuro NRO $37,793 $0.001046 36,139,208 LowVol -0.88% -29.96% -25.23%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $36,833 $0.001819 20,252,646 LowVol 0.02% -1.15% 17.68%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,570 $0.001806 20,245,510 LowVol -0.88% 16.09%
936 KIC KibiCoin KIC $36,329 $0.002471 14,701,000 LowVol -0.66% 10.82% 50.66%
937 CRT CRTCoin CRT $36,174 $0.456336 79,270 LowVol -0.88% 1.82% 15.84%
938 CMT Comet CMT $36,157 $0.041425 872,830 LowVol -0.88% -19.78% -4.41%
939 PLNC PLNcoin PLNC $34,119 $0.001996 17,089,600 LowVol -0.88% 1.82% -2.69%
940 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 0.57% 14.48%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,275 $0.000475 70,000,000 LowVol -0.88% 1.82% 19.18%
942 G3N G3N G3N $32,351 $0.004278 7,561,891 LowVol -0.88% 1.87% 17.45%
943 GBT GameBet Coin GBT $32,343 $0.001521 21,262,780 LowVol -0.88% 1.87% 7.88%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $31,871 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.90% 0.28% 16.35%
945 FLVR FlavorCoin FLVR $31,789 $0.001521 20,898,106 LowVol -0.88% -17.51% -26.40%
946 UET Useless Ether… UET $31,349 $0.007905 3,965,716 LowVol 4.27% 61.91% 29.94%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,765 $0.006370 4,829,945 LowVol -0.88% 16.68% 16.11%
948 KNC KingN Coin KNC $30,539 $15.21 2,008 LowVol -0.88% 1.88% 15.84%
949 DPAY DPAY DPAY $30,248 $0.000380 79,541,001 LowVol -0.88% 1.87% 16.51%
950 BRAT BRAT BRAT $30,041 $0.000188 160,000,000 LowVol -1.58% -17.45% -23.63%
951 MTM MTMGaming MTM $29,600 $0.009867 2,999,967 LowVol 3.51% 103.78% 35.97%
952 RIDE Ride My Car RIDE $28,885 $0.000285 101,276,976 LowVol -0.88% 22.06% 73.78%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $28,521 $0.000285 100,000,000 LowVol -0.88% 1.82% -24.37%
954 LUNA Luna Coin LUNA $28,393 $0.017628 1,610,694 LowVol -30.61% 1.45% 22.94%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.53% 139.36%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.43%
957 ICON Iconic ICON $27,789 $0.046870 592,894 LowVol -0.88% -18.07% 12.93%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,257
959 PLACO PlayerCoin PLACO $26,711 $0.000761 35,120,000 LowVol 13.37% 18.35% 2.69%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,499 $0.028521 894,026 LowVol -0.80% 12.26% 6.59%
961 PEX PosEx PEX $25,422 $0.010363 2,453,240 LowVol -0.88% 14.90%
962 LIR LetItRide LIR $24,136 $0.000665 36,268,321 LowVol -0.67% 1.87% 1.37%
963 ERY Eryllium ERY $23,578 $0.004503 5,235,460 LowVol -0.24% 5.09% -7.02%
964 LTCR Litecred LTCR $23,566 $0.000780 30,227,750 LowVol -0.88% 2.02% -20.83%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.65%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,075 $0.030613 753,776 LowVol -0.78% 2.45% 16.93%
967 CAB Cabbage CAB $22,959 $0.002187 10,499,996 LowVol -0.88% -33.09% -23.20%
968 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.42% 12.48%
969 BNX BnrtxCoin BNX $22,580 $0.000852 26,493,001 LowVol -0.39% 11.06% 53.07%
970 CNC CHNCoin CNC $22,562 $0.000472 47,772,759 LowVol -0.98% 1.16% 41.98%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,351 $0.135112 165,428 LowVol -0.88% -9.24% 21.67%
972 HVCO High Voltage HVCO $21,876 $0.014641 1,494,171 LowVol -0.80% 1.59% 12.85%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $20,971 $0.000665 31,512,613 LowVol -0.80% 18.72% 35.16%
974 IMX Impact IMX $20,822 $0.000190 109,509,044 LowVol -0.88% 1.99% 130.60%
975 IBANK iBank IBANK $20,225 $0.004468 4,526,324 LowVol -0.88% -2.28% -9.26%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 GBC GBCGoldCoin GBC $19,827 $0.001745 11,361,817 LowVol 0.00% 10.25% -19.62%
978 VRS Veros VRS $18,731 $0.000038 486,609,040 LowVol -4.69% -21.37% -34.55%
979 SDP SydPak SDP $17,886 $0.111992 159,706 LowVol -0.80% 1.68% 15.83%
980 SCS Speedcash SCS $17,101 $0.065313 261,831 LowVol -0.88% 0.07% 15.91%
981 BIOB BioBar BIOB $16,842 $0.019014 885,756 LowVol -0.88% -19.47% -4.15%
982 DAS DAS DAS $16,512 $0.006295 2,622,886 LowVol -0.92% -11.13% -4.97%
983 MGM Magnum MGM $16,087 $0.004088 3,935,156 LowVol -0.88% -40.80% 66.05%
984 DIX Dix Asset DIX $15,693 $1.6e-07 100,000,000,000 LowVol 0.72% 47.88% 221.80%
985 XOC Xonecoin XOC $14,534 $0.034605 420,000 LowVol -0.88% -21.25% -11.78%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,630 $7.89 1,727 LowVol -0.88% 1.87% -21.68%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,869 $0.001711 7,520,146 LowVol -0.88% 9.53% -32.35%
988 GEERT GeertCoin GEERT $12,088 $0.002374 5,091,200 LowVol 15.88% 2.41% 16.30%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.52%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,251 $0.000095 107,829,281 LowVol -0.88% 17.24%
992 P7C P7Coin P7C $10,045 $0.000285 35,220,238 LowVol -0.88% -13.12%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,671 $0.002878 3,360,417 LowVol 3.51% 16.12% 178.29%
994 NODC NodeCoin NODC $9,255 $0.005514 1,678,439 LowVol -0.88% 7.43% 24.32%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 5.92%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,621 $0.000570 15,112,554 LowVol -0.88% 6.98% -11.33%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,973 $0.000882 9,045,323 LowVol -0.80% 57.32% 53.46%
998 CONX Concoin CONX $7,288 $0.009792 744,266 LowVol -0.80% -8.01% -4.99%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,197 $0.000190 32,602,391 LowVol -0.83% -31.83% -51.53%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -45.88%
1001 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,825 $0.022776 211,827 LowVol 2.91%
1002 ULA Ulatech ULA $4,684 $0.025399 184,411 LowVol -1.27% 118.18% 181.44%
1003 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.73%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,186 $0.020454 204,652 -20.75%
1005 NANOX Project-X NANOX $3,720 $47535.00 0.078264 LowVol -4.18% -15.15% -37.39%
1006 LEX Lex4All LEX $3,599 $0.003599 1,000,000 LowVol 3.12% 16.12% 170.06%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,335 $0.200598 16,627 LowVol -17.24% 1.92% -15.68%
1009 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 169.12%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,636 $0.001913 1,377,917 LowVol -0.26% -1.76% -22.36%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,517 $0.053714 46,864 LowVol -0.88% -8.61% 23.76%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,339 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 5.86% 63.18% 25.19%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 3.21% -27.79%
1014 ABN Abncoin ABN $830 $0.012264 67,700 LowVol -0.88% -6.13% 13.52%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol
1016 EBT Ebittree Coin EBT $481 $0.000380 1,264,511 LowVol -0.88% -86.57% -39.94%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.38% 15.30%
1019 FAL Falcoin FAL $112 $0.000570 196,766 LowVol -0.88% 44.21% 41.00%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000570 87,140 LowVol -0.88% -12.41% -49.61%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000095 73,964 LowVol -0.80% 1.76% 15.83%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.31 $17,757,800 0.62% -1.62%
1023 QASH QASH QASH $1.02 $14,227,800 0.20% 44.69%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,299,820 -0.02% 28.33% 61.35%
1025 INK Ink INK $0.146567 $6,641,770 -0.10% -11.60% -47.81%
1026 AI POLY AI AI $16.62 $4,512,070 0.30% -1.63%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.21 $4,209,930 -0.45% 4.94% 79.54%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.97 $4,010,840 -2.19% -13.83% -37.49%
1029 REC Regalcoin REC $41.33 $3,032,900 -1.50% -1.51% -5.23%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.44 $2,356,980 -1.12% -23.87% -23.35%
1031 NULS Nuls NULS $0.625759 $2,093,880 0.84% -8.95% -28.68%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,092,650 0.00% 2.68% 2.58%
1033 BTE BitSerial BTE $2.99 $1,336,860 -1.65% -24.07% -47.46%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9263.21 $1,166,050 -0.80% 1.60% 15.89%
1035 EAG EA Coin EAG $3.23 $965,004 15.42% -15.12% -30.87%
1036 WC WINCOIN WC $1.50 $908,307 -0.55% -5.38% -19.90%
1037 ETN Electroneum ETN $0.030907 $871,507 2.37% 21.71% 2.58%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.86 $776,412 -0.22% 3.02% -1.52%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $36.60 $693,873 5.78% 3.40% -17.56%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $248.44 $621,437 -0.93% -8.16% 38.85%
1041 RYZ ANRYZE RYZ $0.008346 $616,726
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.04 $553,371 -0.69% -5.48% 17.09%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $122.08 $459,943 3.46% -36.49% 3.11%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000165 $388,308 -1.73% 24.27% 0.69%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.036697 $378,086 -7.33% -20.59% -28.42%
1046 BOT Bodhi BOT $0.468454 $375,397 -1.97% -5.78% -29.37%
1047 THS TechShares THS $1.05 $358,663 -1.22% 2.51% 6.73%
1048 TSL Energo TSL $0.033112 $341,150 -2.26% 1.51%
1049 AION Aion AION $1.13 $309,437 -1.73% 4.18% 30.51%
1050 FLIXX Flixxo FLIXX $0.145858 $218,723 -1.86% 37.56%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000095 $192,570 -50.40% -46.82% -98.76%
1052 UGT UG Token UGT $0.447941 $157,438 -3.40% 4.36% 31.96%
1053 XID Sphre AIR XID $0.202300 $152,064 -0.98% 1.99% 6.52%
1054 BSR BitSoar BSR $0.214573 $150,879 -11.23% -23.44% 37.55%
1055 LLT LLToken LLT $0.309133 $142,618 0.39% -2.97% -8.46%
1056 SUR Suretly SUR $3.77 $131,613 -1.86% -1.71% 27.48%
1057 XCPO Copico XCPO $0.026898 $122,047 -4.04% 11.56% 7.26%
1058 ICX ICON ICX $1.45 $118,650 4.86% 32.38% 41.09%
1059 B3 B3Coin B3 $0.000441 $115,593 -11.14% -5.79% 68.16%
1060 INF InfChain INF $0.008651 $114,559 -1.60% -2.63%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.112477 $90,370 -0.11% 4.88% 12.40%
1062 HOLD Interstellar … HOLD $0.055845 $85,431 -0.89% -47.21% -51.77%
1063 PHR Phore PHR $0.474098 $73,977 -0.34% 5.03% 33.67%
1064 RMC Russian Minin… RMC $12672.60 $70,652 -0.88% -3.53% 20.91%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.043326 $69,054 -1.86% -19.75% -6.34%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.86 $68,924 -1.73% 10.32% 37.83%
1067 SISA SISA SISA $0.026309 $57,802 -14.44% -23.33% -69.36%
1068 COR CORION COR $0.931496 $50,203 -0.13% -4.87% 2.41%
1069 EVR Everus EVR $4.99 $42,209 -1.45% 0.78% 22.80%
1070 MSD MSD MSD $0.012348 $41,256 -0.98% -5.24% -12.54%
1071 DSR Desire DSR $0.158276 $38,315 1.42% 49.71% -33.08%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.005257 $36,822 7.58% -34.03%
1073 HYTV Hyper TV HYTV $0.010071 $34,810 -1.73%
1074 STEX STEX STEX $0.326774 $34,242 1.10% 42.64% 83.92%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.061338 $33,445 -1.73% -10.55% 24.81%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.170122 $31,995 -6.41% -4.09% -1.69%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.005039 $30,147 0.75% -0.59% 19.61%
1078 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.45 $27,446 5.85% 20.78%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.011986 $26,324 33.68% 25.39% 841.16%
1080 DEUS DeusCoin DEUS $0.384558 $23,941 -1.28% -6.16% 1.20%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002888 $21,877 -7.92% -15.35% -10.28%
1082 PRM PrismChain PRM $0.001806 $21,804 3.80% 27.27% 100.11%
1083 B2B B2B B2B $0.445607 $21,591 -1.73% -22.57% -72.15%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $130.19 $19,762 0.82% 7.45% -10.49%
1085 GLS GlassCoin GLS $0.637349 $19,255 18.35%
1086 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.041851 $17,865 -1.73% -8.24% -26.08%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.105659 $16,932 -5.18% -20.53%
1088 AKY Akuya Coin AKY $0.275608 $16,370 -0.16% -11.04% -59.23%
1089 MCR Macro MCR $2.97 $13,836 -0.83% 41.57% -13.93%
1090 BPL Blockpool BPL $0.161999 $11,149 -0.80% -11.84% -16.44%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002535 $10,151 -10.32% -11.32% 32.37%
1092 AERM Aerium AERM $1.72 $8,686 -8.64% -7.68% -9.19%
1093 SPANK SpankChain SPANK $0.039061 $8,603 -1.73% -8.57%
1094 MGC GulfCoin MGC $0.003515 $8,460 -2.27% -2.75% -2.09%
1095 GUC GoldUnionCoin GUC $0.082711 $7,472 -0.88%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085753 $7,211 -0.88% -12.07% 45.92%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003721 $6,934 -1.86% 4.15% 56.87%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000190 $6,826 -32.58% 0.21% -6.69%
1099 SMART SmartBillions SMART $0.399906 $6,807 -1.73% -2.58%
1100 BOS BOScoin BOS $1.11 $6,535 -4.61% -9.50% -7.34%
1101 TER TerraNova TER $2.03 $5,485 -8.64% -19.11% -45.03%
1102 SND Sand Coin SND $0.560786 $5,367 -1.73% -15.79% -25.87%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002402 $4,414 3.50% -8.52% -3.58%
1104 VIU Viuly VIU $0.002844 $4,212 -1.30% -29.33% -17.27%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.108095 $4,170 -3.33% -7.39% 43.06%
1106 EFYT Ergo EFYT $9.05 $4,161 -10.16% -6.84% 10.44%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.085419 $4,106 -1.08% 13.01% 51.39%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.012788 $3,722 -1.73% 9.27% 38.52%
1109 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039120 $3,543 -12.68% -9.99% -16.66%
1110 WIC Wi Coin WIC $0.003025 $3,481 -2.08% -9.11% 11.71%
1111 APC AlpaCoin APC $0.026550 $3,474 5.79% 22.62% -16.53%
1112 DAY Chronologic DAY $3.53 $3,295 -1.82% -25.78% -7.37%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.200990 $3,269 -8.09% 243.05% 146.19%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.116326 $2,936 -1.60% 9.57% 24.70%
1115 WOW Wowcoin WOW $0.000096 $2,674 -0.80% -21.53% -30.26%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000553 $2,617 -1.73% -8.35% -10.54%
1117 HIGH High Gain HIGH $0.000951 $2,599 -0.80% 26.37% -11.01%
1118 NTWK Network Token NTWK $0.003429 $2,589 -1.73% -4.76% 199.12%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009324 $2,497 -1.73% -27.45% 9.80%
1120 TRIA Triaconta TRIA $6.61 $2,221 -1.86% 1.00%
1121 BLX Blockchain Index BLX $2.44 $2,207 -1.86% 5.36% 21.74%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014517 $2,062 -1.73% -0.75% -2.70%
1123 STU bitJob STU $0.036448 $1,973 -0.68% -16.07% -44.88%
1124 FUDD DimonCoin FUDD $0.001814 $1,956 -1.73% -6.81%
1125 BTBc Bitbase BTBc $0.005134 $1,872 -2.43% -11.10% -37.95%
1126 FOR FORCE FOR $0.002152 $1,786 0.33% 29.73% -13.43%
1127 MKR Maker MKR $395.26 $1,760 -1.86% 0.53% 47.15%
1128 FID BITFID FID $0.095070 $1,742 -0.88% -42.26%
1129 MGC MergeCoin MGC $0.013880 $1,657 -0.88% 7.12%
1130 XOT Internet of T… XOT $2838.22 $1,645 -0.88% 1.87% 15.42%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.80 $1,595 -0.88% 1.79% 104.27%
1132 PNX Phantomx PNX $0.016651 $1,556 -1.22% 41.48% -7.77%
1133 IQT iQuant IQT $0.126460 $1,523 -0.81% 2.07% -33.94%
1134 MEN PeopleCoin MEN $0.000095 $1,507 -0.88% 1.87%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.036887 $1,408 -0.88% 0.52% -28.76%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.009398 $1,384 6.19% -2.85% 12.96%
1137 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065101 $1,336 -1.86% -10.23% -0.18%
1138 WA WA Space WA $0.021676 $1,227 -0.88% -17.04% -1.77%
1139 NAMO NamoCoin NAMO $0.000100 $1,207 -0.77% -5.63% -28.10%
1140 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,190 1.29% 10.74% 13.52%
1141 MCI Musiconomi MCI $0.063875 $1,176 -1.86% 13.10% -0.13%
1142 PRES President Trump PRES $0.003900 $1,063 -0.87% 3.21% 1.30%
1143 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000558 $1,058 -0.64% 3.20% -7.30%
1144 GARY President Joh… GARY $0.071303 $1,040 -0.80% -4.19% -31.06%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038503 $1,033 -0.88% -38.26% -52.02%
1146 ABC Alphabit ABC $15.69 $995 -0.88% 1.87% 18.05%
1147 VULC Vulcano VULC $0.009357 $964 -0.80% 0.95% 14.96%
1148 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008461 $956 -3.07% 11.75% 66.27%
1149 ACC AdCoin ACC $0.076877 $896 -0.91% -42.03% -17.13%
1150 ANTX Antimatter ANTX $0.000097 $889 -1.00% 4.36% 939.67%
1151 HAT Hawala.Today HAT $0.190653 $879 -1.73% 34.84% 16.24%
1152 GRN Granite GRN $0.013310 $868 -0.88% -11.24% 11.87%
1153 FLAP FlappyCoin FLAP $8.8e-07 $864 -4.16% -0.84% -29.86%
1154 EBIT eBIT EBIT $0.001163 $851 -1.86% 51.26% 45.39%
1155 TOP TopCoin TOP $0.000665 $838 -0.80% 1.94% -30.56%
1156 QBT Cubits QBT $0.001048 $833 -0.88% -43.68% 43.88%
1157 NTC Natcoin NTC $0.281113 $832 -0.85% 11.51% -52.89%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.10 $795 -1.96% -2.18% -12.19%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000095 $700 -0.88% 1.82% -6.80%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000095 $688 -0.88% 1.87% 16.13%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000856 $682 -0.88% 1.87% -7.36%
1162 XRY Royalties XRY $0.021272 $672 -0.89% -71.75% -60.49%
1163 BIT First Bitcoin BIT $0.007606 $662 -20.50% -42.33% -36.88%
1164 YEL Yellow Token YEL $0.004621 $659 -1.73% 108.30% -25.40%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.002595 $644 1.52% -18.38% -13.01%
1166 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000380 $644 -0.88% -25.16% -16.33%
1167 DASHS Dashs DASHS $0.032324 $571 -0.88% 4.24% 18.36%
1168 OX OX Fina OX $0.000149 $546 -0.84% -19.68% -28.11%
1169 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003319 $539 -0.64% -1.07% 14.24%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $0.966196 $529 -1.63% -2.32% -11.21%
1171 MINEX Minex MINEX $0.049336 LowVol -14.89% -6.06% -2.23%
1172 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -1.73% -24.09% 11.58%
1173 SJCX Storjcoin X SJCX $0.280805 LowVol -1.44% -57.27%
1174 GBRC Global Busine… GBRC $0.000095 LowVol -0.88% 1.82% 15.52%
1175 STARS StarCash Network STARS $0.241817 LowVol -0.80% -4.27% 11.27%
1176 MOTO Motocoin MOTO $0.001901 LowVol -0.88% -24.64% -50.23%
1177 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006642 LowVol -0.88% 2.61% -4.20%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002472 LowVol 7.34% 1.92% 45.14%
1179 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.88% 1.82%
1180 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001426 LowVol -0.88% -23.59% -17.13%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000190 LowVol -0.67% 15.84%
1182 INDIA India Coin INDIA $0.000285 LowVol -0.88% 52.81% 6.99%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.94% 17.80% 41.38%
1184 ASN Aseancoin ASN $0.004658 LowVol -0.88% 38.66% 49.75%
1185 XQN Quotient XQN $0.004944 LowVol -0.88% -10.19%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000190 LowVol -0.88% -43.28% -27.99%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.000951 LowVol -0.80% -24.84% 4.97%
1188 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.63% -3.34% -26.34%
1189 SKR Sakuracoin SKR $0.000671 LowVol -18.95% -20.19% -9.31%
1190 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -1.73% 1.95% 27.64%
1191 SWP Swapcoin SWP $0.207858 LowVol -1.73% 127.86% 241.64%
1192 FC Facecoin FC $0.004184 LowVol -1.86% 1.95% 14.55%
1193 KASHH KashhCoin KASHH $0.000094 LowVol -0.90% 42.09% 15.67%
1194 BXC Bitcedi BXC $0.001810 LowVol -17.78% -13.33% 36.16%
1195 GAY GAY Money GAY $0.011285 LowVol -20.45% -24.01% -33.59%
1196 DON Donationcoin DON $0.000666 LowVol -0.67% 28.01% 60.33%
1197 PRN Protean PRN $0.000014 LowVol 2.25% -82.47% -67.59%
1198 EDRC EDRCoin EDRC $0.040966 LowVol -1.00% -17.90% -15.56%
1199 PDG PinkDog PDG $0.000095 LowVol -0.88% -42.08%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.51% 191.65% -66.22%
1201 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -23.40% -30.95% -97.02%
1202 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003613 LowVol -0.88% 1.76% 15.51%
1203 YES Yescoin YES $0.000087 LowVol 1.49% 64.69% 1589.61%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000475 LowVol 23.90% 27.27% 10.55%
1205 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011136 LowVol -10.93% 118.78% 1252.74%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000285 LowVol -0.88% -23.59% -13.12%
1207 UR UR UR $0.000653 LowVol -0.87% 14.83% 32.87%
1208 CLINT Clinton CLINT $0.008556 LowVol -11.68% -15.20% -5.94%
1209 HCC Happy Creator… HCC $0.000380 LowVol -0.88% 0.99% -22.67%
1210 SKC Skeincoin SKC $0.003232 LowVol -0.80% 1.76% 5.05%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.002482 LowVol -1.73% 49.17% -95.05%
1212 REGA Regacoin REGA $0.002092 LowVol -0.80% 1.43% -34.37%
1213 TIE TIES Network TIE $0.097186 LowVol -1.73% 17.72% 35.66%
1214 BUB Bubble BUB $0.015306 LowVol -0.88% 6.46%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.004288 LowVol -0.88% -32.00% 170.65%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002852 LowVol -4.08% -7.38%
1217 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002066 LowVol -0.88% 5.85% -14.05%
1218 AXIOM Axiom AXIOM $0.014641 LowVol -0.88% 1.82% 15.85%
1219 BEST BestChain BEST $0.001185 LowVol 13.68% 7.29% -4.88%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000088 LowVol 0.87% -52.64% 6.51%
1221 FLASH Flash FLASH $0.005134 LowVol -0.88% 0.18% 11.67%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.056947 LowVol -0.80% 10.95% 20.42%
1223 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005571 LowVol 1.26% -4.53% 43.89%
1224 ACES Aces ACES $0.000133 LowVol 38.52% 31.78% -5.84%
1225 NBIT netBit NBIT $0.048201 LowVol -0.88% 1.87% 34.39%
1226 UNC UNCoin UNC $0.000095 LowVol -0.88% 1.82% 15.85%
1227 ANI Animecoin ANI $0.000095 LowVol -0.80% 1.82% -41.67%
1228 10MT 10M Token 10MT $0.002064 LowVol -1.86% -17.56% -62.74%
1229 FFC FireFlyCoin FFC $0.000095 LowVol -0.88% -4.84% 6.64%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009647 LowVol -0.87% -4.19% -0.60%
1231 TURBO TurboCoin TURBO $0.000095 LowVol -0.88%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000079 LowVol -1.73% -30.04% 67.44%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000285 LowVol -0.88% 6.22%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000475 LowVol -0.80% -15.20% 9.45%
1235 SFE SafeCoin SFE $0.000095 LowVol -0.88% 1.87%
1236 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000570 LowVol -0.88% 19.49%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001616 LowVol -0.88% 1.87% -5.21%
1238 MARX MarxCoin MARX $0.001138 LowVol -0.91% 34.83% 55.63%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001123 LowVol 0.15% 5.83% -17.27%
1240 BET BetaCoin BET $0.002484 LowVol 2.44% -11.32% -2.35%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033136 LowVol 3.45% -3.48% 9.59%
1242 FBL Faceblock FBL $0.002046 LowVol -1.73% -2.55% -92.47%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $1.71 LowVol -0.80% -5.51% -18.63%
1244 PRIMU Primulon PRIMU $0.000095 LowVol -50.44% -43.45% -42.07%
1245 FAP FAPcoin FAP $0.011694 LowVol -0.88% 2.71% -22.98%
1246 DBG Digital Bulli… DBG $0.005609 LowVol -0.88% 0.18% 15.85%
1247 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000380 LowVol -0.88% 9.84% 4.08%
1248 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000475 LowVol -0.88% 27.34% 16.87%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.003947 LowVol -0.88% 15.24% 25.69%
1250 DISK DarkLisk DISK $0.000951 LowVol -0.80% 1.76%
1251 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.211531 LowVol -28.67% -21.12% -3.46%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.003327 LowVol -0.88% 11.43% 30.01%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001141 LowVol -0.88% 11.36% -33.50%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000190 LowVol -0.88% 74.26% 15.85%
1255 AV AvatarCoin AV $0.030422 LowVol -0.88% 3.76% 20.55%
1256 HYPER Hyper HYPER $0.029187 LowVol -0.80% 34.20%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.011884 LowVol -0.88% -6.41% -7.01%
1258 BITOK Bitok BITOK $0.000095 LowVol -0.88% 1.87% 16.68%
1259 QBC Quebecoin QBC $0.001616 LowVol -0.80% -1.20% 15.83%
1260 OP Operand OP $0.000856 LowVol -0.88%
1261 EUSD eUSD EUSD $0.000142 LowVol -1.73% 1.45% -72.39%
1262 UTA UtaCoin UTA $0.000856 LowVol -0.88% -16.65% 44.55%
1263 PI PiCoin PI $0.000951 LowVol -0.88%
1264 XDE2 XDE II XDE2 $2.84 LowVol -0.88% 1.52% 7.52%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.002567 LowVol -0.88% -5.15% -12.86%
1266 TODAY TodayCoin TODAY $0.001046 LowVol -0.88% -5.20% 50.67%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000285 LowVol -0.88% -23.59% -13.12%
1268 FUTC FutCoin FUTC $0.001806 LowVol -0.88% -3.22% -0.60%
1269 ELC Elacoin ELC $0.068158 LowVol -0.88% -6.33% -21.28%
1270 CC CyberCoin CC $0.000095 LowVol -0.80% 1.76% 16.06%
1271 SPORT SportsCoin SPORT $0.000856 LowVol -0.88% -14.79% 15.77%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000010 LowVol -2.08% -18.42% -23.69%
1273 BGR Bongger BGR $0.000085 LowVol -2.15% -28.22%
1274 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000284 LowVol -0.88% 155.89% 72.93%
1275 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003518 LowVol -0.88% 1.82%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009602 LowVol -28.49% 6.02%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.019870 LowVol -0.80% 0.10%
1278 TELL Tellurion TELL $0.000193 LowVol -0.86% 24.14% -1.44%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000095 LowVol -0.88% 1.82%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003327 LowVol -0.88% -7.87%
1281 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078052 LowVol -0.80% 33.35% 15.03%
1282 MAGN Magnetcoin MAGN $0.544485 LowVol -0.91% 20.82% 28.62%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001331 LowVol -0.80% 8.03%
1284 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003232 LowVol -0.88% 1.87% 8.03%
1285 LTH LAthaan LTH $0.000665 LowVol -0.88% 1.16% 15.85%
1286 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.8e-07 LowVol -1.97% 2.91% -39.03%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000194 LowVol -0.70% 4.10%
1289 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 3.64%
1290 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.08%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008016 LowVol -0.51% 1.50%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 52.18%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.04%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 2.45% 28.49%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol 3.38% 7.05%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144841 LowVol -0.25% 1.92% 16.81%
1297 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 3.14% 31.37%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.35%
1299 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol -0.59% 13.05%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -3.91%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1302 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.43%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol -0.92% 1.56%
1306 XID International… XID $0.007393 LowVol 9.87%
1307 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1308 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.44% 19.57%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.18%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 3.87% 18.21%
1312 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 2.89% 17.01%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1315 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 3.31%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.41%
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1319 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.40%
1320 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.82% -72.83%
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1323 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi